Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 6.030 din 4 iunie 1993  cu privire la determinarea fondului de salarii ce poate fi plătit de o unitate, fără obligaţia de a plăti impozit suplimentar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 6.030 din 4 iunie 1993 cu privire la determinarea fondului de salarii ce poate fi plătit de o unitate, fără obligaţia de a plăti impozit suplimentar

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 11 iunie 1993

    1. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1993, fondul de salarii prevăzut în Legea nr. 25/1993 ce poate fi plătit de către o unitate - societate comercială cu capital majoritar de stat şi regie autonomă la care salariile se stabilesc prin negociere - fără obligaţia de a plăti impozit suplimentar, se determina lunar, cumulat de la 1 mai 1993, pe baza unui salariu mediu brut de calcul şi a numărului mediu de personal din fiecare lună.
    A. Salariul mediu brut de calcul
    2. Pentru luna mai 1993, salariul mediu brut calculat se determină astfel:
    a) pe baza fondului de salarii aferent lunii decembrie 1992, pentru care unitatea nu a avut obligaţia să plătească impozit suplimentar, calculat conform reglementărilor în vigoare la acea dată, luîndu-se în considerare:
    - fondul de referinţa calculat potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 21/1992, corectat pe baza Hotărîrii Guvernului nr. 99/1992 şi înregistrat la direcţiile de muncă şi protecţie socială;
    - coeficientul de indexare de 1,65% pe perioada 1 ianuarie - 31 august 1992;
    - suma fixa de 9.000 lei/salariat care reprezintă indexarea pe perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1992, înmulţită cu numărul mediu de personal avut în vedere la aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 774/1992;
    - corecţia fondului de salarii conform prevederii Hotărîrii Guvernului nr. 496/1992;
    - corecţia fondului de salarii pentru care nu se datora impozit suplimentar în luna decembrie 1992, ca urmare a dezvoltării activităţii şi creşterii numărului de personal pe luna decembrie 1992, pe baza Normelor metodologice nr. 235/180432/1992;
    - valoarea medie lunară a majorării fondului de salarii neimpozabil suplimentar, calculată în funcţie de creşterea eficientei obţinute în anul 1992, conform Normelor metodologice nr. 561/181040/1992 sau a altor modalităţi specifice în acest sens, aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor;
    b) pe baza numărului mediu de personal realizat în luna decembrie 1992, respectiv a numărului mediu de personal cu care s-a calculat fondul destinat plăţii salariilor pentru care unitatea nu a avut obligaţia să plătească impozit suplimentar în luna decembrie 1992, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 774/1992 cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 1992.
    3. La salariul mediu aferent lunii decembrie 1992, determinat conform celor prevăzute la pct. 2, se va adauga suma de 19.110 lei brut, suma totală majorîndu-se cu 10%, rezultînd astfel salariul mediu brut de calcul pentru luna mai 1993.
    4. În situaţiile în care salariul mediu brut de calcul pentru luna mai 1993, determinat ca mai sus, inclusiv majorarea cu 10%, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993, este mai mic de 70.000 lei, la determinarea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar, se va lua în calcul salariul mediu brut de 70.000 lei.
    Salariul mediu rezultat ca urmare a negocierii şi, respectiv, cel efectiv plătit poate să se situeze şi sub cel utilizat la calculul fondului de salarii pentru care unitatea nu are obligaţia să plătească impozit suplimentar în luna mai 1993, în situaţia în care posibilităţile financiare ale acesteia sînt reduse.
    5. Pentru luna iunie şi, în continuare, pînă la sfîrşitul anului 1993, salariul mediu brut de calcul se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul determinat conform celor prevăzute pentru luna mai la punctele anterioare, la care se vor adauga valorile medii brute ale indexărilor ce se vor stabili prin hotărîri ale Guvernului.
    B. Numărul mediu de personal
    6. În luna mai 1993 şi, în continuare, pînă la sfîrşitul anului 1993, numărul mediu de personal din fiecare luna, pe baza căruia se determina fondul de salarii ce poate fi plătit fără obligaţia de a plăti impozit suplimentar, se stabileşte potrivit precizărilor corespunzătoare din "Raportul statistic S.1.a" aprobat de Comisia Naţională pentru Statistica (anexa nr. 1 la prezentele norme).
    7. La numărul mediu de personal determinat potrivit pct. 6 se adauga şi numărul mediu al personalului zilier-sezonier şi cu cumul de funcţii, precum şi al celui angajat pe baza de colaborare. Numărul mediu al personalului zilier şi al celui angajat pe baza de colaborare şi cumul de funcţii se calculează ca raport între numărul de ore lucrate (pontate), la locurile de muncă unde personalul respectiv şi-a desfăşurat activitatea, şi numărul de ore corespunzător programului de lucru lunar aprobat pentru locurile de muncă respective. În cazul colaboratorilor, numărul de ore ce poate fi luat în calcul nu poate fi mai mare decît numărul de ore rezultat din raportarea drepturilor plătite acestora la salariul mediu orar realizat la locurile de muncă respective.
    8. Numărul mediu de personal determinat pe baza celor prevăzute la pct. 6 se corectează potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993, pentru activitatea desfăşurata peste programul normal de lucru, cu procentul rezultat din raportarea numărului de ore suplimentare efectuate în luna respectiva la numărul de ore corespunzător programului normal de lucru pentru întregul personal al unităţii, înmulţit cu 100.
    9. Începînd cu data de 1 mai 1993, fondul de salarii pentru care unitatea nu are obligaţia de a plăti impozit suplimentar, determinat potrivit prevederilor de mai sus, se majorează în situaţia în care prin activitatea desfăşurata se realizează o sporire a eficientei economice faţă de perioadele anterioare, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993.
    10. În anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, se prezintă un exemplu de calcul al fondului de salarii pentru care societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere nu au obligaţia de a plăti impozit suplimentar.
    C. Înregistrarea la direcţiile de muncă şi protecţie socială
    11. Fondul de salarii pentru care unitatea nu a avut obligaţia să plătească impozit suplimentar în luna decembrie 1992, numărul mediu de personal realizat în aceeaşi luna, salariul mediu brut de calcul, precum şi celelalte elemente necesare verificării datelor respective se înregistrează la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către fiecare unitate pînă la data de 30 iunie 1993, conform fisei prevăzute în anexa nr. 3.
    În acelaşi mod se va proceda şi în cazul subunităţilor din cadrul unităţilor respective - filiale, sucursale, agenţii sau altele asemenea - dispersate teritorial în mai multe judeţe, la care se păstrează documentele de evidenta primara, referitoare la salarizare.
    Înregistrarea datelor de mai sus, în cazul unităţilor, se face la aceeaşi direcţie de muncă şi protecţie socială judeţeana şi a municipiului Bucureşti, la care se înregistrează, potrivit legii, şi contractul colectiv de muncă.
    12. În cazul subunităţilor, fişa prevăzută în anexa nr. 3 se verifica în cadrul subunităţii, pînă la data de 25 iunie 1993 de către direcţiile de muncă şi protecţie socială, pe baza evidentelor existente.
    Fişele vizate şi stampilate de către direcţiilor menţionate mai sus vor fi trimise de către subunitate la unitatea de care aparţine, care va efectua centralizarea datelor şi calculul fondului de salarii neimpozabil suplimentar. O copie de pe fişele astfel verificate rămîne în evidenta direcţiilor de muncă şi protecţie socială respective.

                        Ministru de stat,
          ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                     ministrul finanţelor,
                        Florin Georgescu    ANEXA 1

                                  EXTRAS
     din precizările privind completarea Raportului statistic - S.1.a
       aprobat de Comisia Naţională pentru Statistica în legătura cu
              stabilirea numărului mediu al salariaţilor

    Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetica simpla şi rezulta din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectiva, inclusiv din zilele de repaus săptămînal şi de sărbătoare, împărţită la numărul total al zilelor calendaristice.
    În efectivul zilnic al salariaţilor se includ persoanele cu contract de muncă pe o perioada nedeterminată sau determinata, inclusiv salariaţii folosiţi din alte unităţi pentru care se virează fondul de salarii corespunzător. Nu sînt incluse persoanele care realizează cumul de funcţii sau plata cu ora şi care au carnetul de muncă la alta unitate. Atunci cînd o persoana cu contract de muncă pe o perioada de timp nedeterminată este înlocuită de o persoana cu contract de muncă pe o perioada determinata, se înregistrează o singura persoana, dacă înlocuirea se face pentru o perioada mai mare de 30 de zile, sau ambele persoane, dacă perioada este sub 30 de zile. Salariaţii se includ în acest număr din momentul încadrării, chiar cu titlu de încercare, şi pînă la încetarea contractului de muncă (indiferent de motiv). Din numărul salariaţilor fac parte atît cei care se prezintă la lucru cît şi cei care lipsesc, cu condiţia să fi păstrat legăturile contractuale cu unitatea. La unitatea care păstrează carnetele de muncă, salariaţii încadraţi cu fracţiuni de norma vor fi cuprinşi în numărul mediu al salariaţilor, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă.


    ANEXA 2

                              EXEMPLU DE CALCUL
      al fondului de salarii pentru care societăţile comerciale
  cu capital majoritar de stat şi regiile autonome nu au obligaţia
      plăţii unui impozit suplimentar începînd cu luna mai 1993,
        conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/1993

                        Date de baza

a) Fondul de salarii de referinţa din luna octombrie 1991
   înregistrat la Direcţia de muncă şi protecţie socială,
   inclusiv corecţiile aduse în baza Hotărîrii Guvernului
   nr. 99/1992 15.000 mii lei
b) Numărul de personal existent la 31 octombrie 1991 1.000 persoane
c) Salariul mediu calculat la fondul de referinţa 15.000 lei/pers.
d) Fondul de salarii plătit efectiv în luna octombrie 1991 13.000 mii lei
e) Numărul mediu de personal realizat în luna octombrie
   1991 950 persoane

f) Salariul mediu realizat în luna octombrie 1991
   [lit. d):lit. e)] 13.685 lei/pers.
g) Numărul mediu de personal realizat în luna octombrie 1992 1.100 persoane
h) Numărul de ore lucrate de personalul zilier în
   luna mai 1993 1.680 ore
i) Suma plătită colaboratorilor în luna mai 1993 120.000 lei
j) Salariul mediu orar de la locurile de muncă unde au
   lucrat colaboratorii 360 lei/ora
k) Numărul de ore suplimentare efectuate în luna mai peste
   programul normal de lucru 2.500 ore
l) Numărul de ore corespunzătoare programului lunar de lucru
    aprobat 168 ore/luna


     A. Determinarea fondului de salarii pentru care unităţile
       nu au avut obligaţia să plătească impozit suplimentar
      şi a salariului mediu brut de calcul pe luna decembrie 1992

1. Calculul fondului total destinat plăţii salariilor pentru
   luna decembrie 1992:
   a) fond calculat pe baza fondului de salarii de referinţa
      şi a indexării-compensării aprobate pentru anul 1992
      [(fond de referinţa X 1,65) + 9.000 lei X nr. de
            personal pe luna decembrie)]
      (15.000 mii lei X 1,65 + 9.000 lei X 1.100) 34.650 mii lei
   b) majorare calculată conform art. 11 lit. a) din
      Hotărîrea Guvernului nr. 21/1992 şi Normelor
      metodologice nr. 235/180432/1992
      [15.000 mii lei X 1,65 + 9.000 lei X (număr mediu de
      personal din luna decembrie corectat cu creşterea de
                                           100
      personal faţă de octombrie 1991)] X ------- X 100
                                           1.000
      [24.750 mii lei + 9.000 lei X (1.100 - 100)] x 10% 3.375 mii lei
   c) corectarea fondului de salarii calculată conform
      Hotărîrii Guvernului nr. 496/1992:
      c1 salariul mediu realizat în octombrie 1991 indexat
             (13.685 X 1,65 + 9.000) lei) 31.580 lei/pers.
      c2 suma reprezentînd 20% din salariul mediu calculat
         la pct. c1 6.316 lei/pers.
      c3 suma reprezentînd corecţia conform Hotărîrii
         Guvernului nr. 496/1992 (1.100 X 6.316) 6.947 mii lei
   d) fond total destinat plăţii salariilor, neimpozabil
      suplimentar pe luna decembrie 1992
      (a + b + c3) 44.972 mii lei
2. Suma reprezentînd majorarea pentru sporirea eficientei
   conform art. 11 lit. b) din Hotărîrea Guvernului nr.
   21/1992 şi Normelor metodologice nr. 561/181040/1992 ale
   Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului
   Finanţelor, calculată în raport de rezultatele pe întreg
   anul 1992 104.400 mii lei
3. Majorarea medie lunară pentru sporirea eficientei
  (pct. 2:12 luni)
  (104.400 mii lei:12) 8.700 mii lei
4. Fondul destinat plăţii salariilor, calculat pentru luna
   decembrie 1992, corectat în raport cu creşterea eficientei
        (pct. 1 lit. d) + pct. 3)
        (44.972 mii lei + 8.700 mii lei) 53.672 mii lei
5. Salariul mediu aferent lunii decembrie 1992
      (pct. 4: nr. mediu de personal din decembrie 1992)
      (53.672 mii lei:1.100) 48.800 lei/pers.

     B. Determinarea salariului mediu de calcul pe luna mai 1993

6. Salariul mediu de calcul pe luna mai 1993 conform art. 2
   alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993
        (pct. 5 + 19.110 lei) 67.910 lei/pers.
7. Salariul mediu de calcul pe luna mai 1993, rezultat
   conform art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului
   nr. 1/1993
        (pct. 6 X 110%)
        (67.910 lei X 110%) 74.701 lei/pers.

     C. Determinarea numărului mediu de personal realizat şi a
     corecţiilor acestuia conform art. 4 alin. (3) şi art. 5
     alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993

8. Numărul mediu de personal realizat pe luna mai 1993,
   determinat conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentele
   norme metodologice 1.050 persoane
9. Numărul mediu de personal zilier-sezonier şi cu cumul
   de funcţii
   (nr. ore lucrate de personalul respectiv: nr. ore
   corespunzătoare programului normal de lucru lunar
   aprobat pentru locurile de muncă respective)
        (1.680:168)*) 10 persoane

------------------
    *) S-a considerat o unitate care are aprobat un program de lucru de 8 ore/zi
      la toate locurile de muncă.

10. Numărul mediu de personal aferent colaboratorilor (număr
    ore lucrate de colaboratori pe luna respectiva - egal sau
    mai mic decît raportul dintre suma drepturilor lunare
    plătite colaboratorilor şi salariul mediu orar realizat
    la locurile de muncă unde s-au utilizat colaboratori)
    (120.000 lei:360 lei/ora = 333 ore
    număr personal rezultat = 333:168) 2 persoane
11. Numărul mediu de personal rezultat din corecţia pentru
    activitatea desfăşurata peste programul normal de lucru
    conform art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993
    (procent rezultat = nr. ore suplimentare efectuate în luna
    mai 1993: nr. ore corespunzătoare programului normal de
    lucru pentru întregul personal al unităţii)
    nr. personal = (2.500 ore:176.400 om ore X 100) X 1.050
    nr. personal = 1,42% X 1.050 15 persoane
12. Numărul mediu de personal corectat, pe baza căruia se
    determina fondul de salarii pentru care nu exista obligaţia
    plăţii impozitului suplimentar
    (pct. 8 + 9 + 10 + 11)
    (1.050 + 10 + 2 + 15) 1.077 persoane

     D. Determinarea fondului de salarii pentru care nu exista
      obligaţia plăţii impozitului suplimentar pe luna mai 1993

13. Fondul de salarii pentru care nu exista obligaţia plăţii
    impozitului suplimentar
    (pct. 7 X pct. 12)
    (74.701 lei/pers. X 1.077 pers.) 80.453 mii lei
     - în situaţia în care fondul de salarii plătit efectiv
     pe luna mai este mai mic de 80.453 mii lei, unitatea
     în cauza nu va plăti impozit suplimentar

     E. Determinarea fondului de salarii pentru care nu exista
       obligaţia plăţii impozitului suplimentar pe luna iunie
           şi în continuare

14. Valoarea medie bruta a indexării presupusa a fi aprobată
    pentru luna iunie 1993 în raport cu creşterea preţurilor 2.800 lei/pers.
15. Salariul mediu brut de calcul pentru luna iunie, stabilit
    conform art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului
    nr. 1/1993
    (pct. 7 + pct. 14)
    (74.701 lei/pers. + 2.800 lei/pers.) 77.501 lei/pers.
16. Numărul mediu de personal realizat pe luna iunie 1993,
    corectat conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1993 1.030 persoane
17. Fondul de salarii pentru care nu exista obligaţia plăţii
    impozitului suplimentar, calculat pentru luna iunie 1993
    (pct. 15 X pct. 16)
    (77.501 lei/pers. X 1.030 pers.) 79.826 mii lei
18. Fondul de salarii pentru care nu exista obligaţia plăţii
    impozitului suplimentar, cumulat pe lunile mai şi iunie
    1993
    (pct. 13 + pct. 17)*)
    (80.453 mii lei + 79.826 mii lei) 160.279 mii lei
19. Fondul de salarii plătit efectiv pe luna mai 1993 79.025 mii lei
20. Fondul de salarii ce poate fi plătit de unitate pe luna
    iunie 1993, fără obligaţia plăţii unui impozit suplimentar
    (pct. 18 - pct. 19)
    (160.279 mii lei - 79.025 mii lei) 81.254 mii lei

-------------
    *) Fondul de salarii respectiv va putea fi majorat conform prevederilor
art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993 în raport cu sporirea
eficientei economice faţă de perioada anterioară, potrivit criteriilor stabilite
de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor.


    ANEXA 3

Judeţul ...................... Obiectul de activitate de baza (pe scurt)

Unitatea (societatea comercială, .........................................

regia, sucursala, filiala sau .........................................

agenţia) ..................... .........................................

Adresa ........................ Organul ierarhic (minister, prefectura etc.)

                                      ..........................................                                 FIŞA
   cuprinzînd numărul de personal, fondul de salarii pentru care nu exista
   obligaţia plăţii unui impozit suplimentar şi alte elemente care au stat
                  la baza determinării acestuia în luna mai 1993


-----------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Indicatori U/M Total
crt.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Salariul mediu brut de calcul pe luna mai 1993
     (stabilit conform art. 2 din Ordonanţa Guvernului
     nr. 1/1993 şi a prezentelor norme metodologice) lei/pers.
2. Salariul mediu brut lunar pe luna mai 1993 (la
   unităţile la care salariul mediu brut de calcul al
   lunii mai 1993 este mai mic de 70.000 lei lunar,
   potrivit art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1993
   şi prezentelor norme metodologice) lei/pers. 70.000
3. Numărul mediu de personal realizat în luna mai 1993
   (determinat potrivit anexei nr. 1 la prezentele
    norme metodologice) pers.

    Elemente care au stat la baza determinării salariului mediu brut de calcul
     al lunii mai 1993 şi a numărului mediu de personal

4. Numărul de personal existent la 31 octombrie 1991 pers.
5. Numărul mediu de personal realizat în luna
   octombrie 1991 pers.
6. Fondul de salarii plătit efectiv în luna octombrie
   1991 mii lei
7. Salariul mediu realizat în luna octombrie 1991 lei/pers.
8. Numărul mediu de personal realizat în luna
   decembrie 1992 pers.
9. Fondul de salarii plătit efectiv pe anul 1992 mii lei
10. Calculul fondului de salarii neimpozabil suplimentar
   în luna decembrie 1992:
   a) fond de salarii neimpozabil suplimentar rezultat
      pe baza fondului de salarii de referinţa şi a
      coeficienţilor de indexare aprobaţi în anul 1992; mii lei
   b) suma corespunzătoare corecţiei pentru creşterea
      numărului de personal (conform normelor
      metodologice ale Ministerului Muncii şi Protecţiei
      Sociale şi Ministerului Finanţelor); mii lei
   c) suma corespunzătoare corecţiei rezultate din
      aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 496/1992; mii lei
   d) fond total destinat plăţii salariilor
      neimpozabil suplimentar pe luna decembrie 1992 mii lei
11. Suma corespunzătoare majorării pentru creşterea
    eficientei (determinata potrivit Normelor metodologice
    ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi
    Ministerului Finanţelor nr. 561/181040/1992), pe
    anul 1992 mii lei
12. Salariul mediu brut pe luna decembrie 1992 (pct. 10
    lit. d):pct. 8) lei/pers.
13. Salariul mediu brut de calcul pe luna mai 1993
   (Salariul mediu de la pct. 12 corectat conform
    pct. 3 din prezentele norme metodologice) lei/pers.

----------------------------------------------------------------------------------------


    NOTA:
    Indicatorii prevăzuţi la pct. 1, 2, 10, 11, 12, 13 nu se completează de subunităţi - filiale, sucursale, agenţii sau altele asemenea.

                                 ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016