Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 5 din 28 februarie 2019  privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 5 din 28 februarie 2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 207 din 15 martie 2019
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 22 ianuarie 2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 şi 976 bis din 29 decembrie 2015, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul normei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NORMĂ
    privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări“"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se aprobă Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă.
    (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie de contracte de asigurare şi de reasigurare ca intermediar principal pe teritoriul României, în baza unei autorizaţii sau în baza dreptului de stabilire, conform prevederilor legale definite la art. 3 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări.
    (3) Companiile de brokeraj, subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie în conformitate cu reglementările din anexă, ale dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale aplicabile."

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Companiile de brokeraj întocmesc şi publică situaţiile financiare anuale individuale, situaţiile financiare interimare şi situaţiile financiare consolidate în moneda naţională şi în limba română, în conformitate cu reglementările contabile din anexă.
    (2) Administratorii aprobă politicile contabile pentru întreaga activitate a companiilor de brokeraj, în conformitate cu reglementările contabile din anexă."

    4. La articolul 3, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de companiile de brokeraj sunt auditate în funcţie de criteriile de mărime stabilite, astfel:
    a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;
    b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
    (2) Companiile de brokeraj care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligaţia verificării situaţiilor financiare anuale de către cenzori, potrivit legii.
    (3) Companiile de brokeraj care au auditat situaţiile financiare anuale vor asigura verificarea situaţiilor financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).
    (4) Companiile de brokeraj care au verificat situaţiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1)."

    5. La articolul 3, alineatul (5) se abrogă.
    6. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare şi de grupuri“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. (1) Prezentele reglementări prevăd următoarele:
    a) formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale;
    b) principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale;
    c) regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare şi publicare a situaţiilor financiare anuale;
    d) planul de conturi;
    e) conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile aplicabile companiilor de brokeraj;
    f) regulile privind întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate;
    g) formatul situaţiilor financiare interimare.
    (2) Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare şi de grupuri“, la secţiunea 1.1 „Aria de aplicabilitate“, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Prezentele reglementări se aplică companiilor de brokeraj autorizate în condiţiile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, denumite în continuare companii de brokeraj, precum şi:
    a) subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în România, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări;
    b) subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin companiilor de brokeraj cu sediul în România, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări;
    c) subunităţilor din România care aparţin unor companii de brokeraj persoane juridice cu sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări."

    8. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare şi de grupuri“, la secţiunea 1.2 „Definiţii“, la punctul 9, paragraful 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "12. Definiţiile utilizate în prezentele reglementări contabile au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, şi Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări. În tot cuprinsul prezentelor reglementări contabile, sintagmele «brokeri de asigurare» şi «brokeri de asigurare şi/sau reasigurare» se înlocuiesc cu sintagma «companii de brokeraj"

    9. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare şi de grupuri“, la secţiunea 1.3 „Categorii de entităţi raportoare şi de grupuri“, la punctul 10, alineatul (5) se abrogă.
    10. În anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.1 „Dispoziţii generale“, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins:
    "27^1. (1) Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.
    (2) Companiile de brokeraj care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care compania de brokeraj a optat să repartizeze dividende.
    (3) Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de compania de brokeraj la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative."

    11. În anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului“, la subsecţiunea 2.5.1 „Politici contabile“, la punctul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc."

    12. În anexă, la capitolul 2 „Dispoziţii şi principii generale“, la secţiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului“, la subsecţiunea 2.5.3 „Estimări“, la punctul 70, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "70. (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: clienţilor incerţi; uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţă utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc."

    13. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secţiunea 3.2 „Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ“, punctul 82 şi alineatul (1) al punctului 83 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "82. (1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare interimare, companiile de brokeraj trebuie să procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
    (2) În situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare interimare elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reguli de evaluare se aplică inclusiv în cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital şi al activelor în curs de execuţie.
    (3) În înţelesul prezentelor reglementări:
    a) valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare;
    b) valoarea de inventar a unui activ reprezintă valoarea contabilă a activului, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere, respectiv valoarea înscrisă în listele de inventariere.
    (4) În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/ reasigurare.
    (5) Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entităţii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (6) Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.
83. - (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementări şi normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2015."

    14. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.2 „Prezentarea bilanţului“, punctul 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "132. - Formatul bilanţului întocmit de companiile de brokeraj este următorul:
    A. Active imobilizate
    I. Imobilizări necorporale
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Cheltuieli de dezvoltare
    3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale
    4. Fondul comercial
    5. Avansuri pentru imobilizări necorporale
    II. Imobilizări corporale
    1. Terenuri şi construcţii
    2. Instalaţii tehnice şi maşini
    3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
    4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie
    III. Imobilizări financiare
    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
    2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate
    3. Acţiuni deţinute la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun
    4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun
    5. Investiţii deţinute ca imobilizări
    6. Alte împrumuturi şi obligaţiuni
    B. Active circulante
    I. Stocuri
    1. Materiale consumabile şi alte active circulante de natura stocurilor
    2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri
    II. Creanţe
    (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
    1. Creanţe legate de activitatea de distribuţie
    2. Creanţe legate de activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii
    3. Sume de încasat de la entităţile afiliate
    4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun
    5. Alte creanţe
    6. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat
    7. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar
    III. Investiţii pe termen scurt
    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
    2. Alte investiţii pe termen scurt
    IV. Casa şi conturi la bănci
    C. Cheltuieli în avans
    D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
    1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
    2. Sume datorate instituţiilor de credit
    3. Datorii legate de activitatea de distribuţie
    4. Sume datorate entităţilor afiliate
    5. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun
    6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale
    E. Active circulante nete/datorii curente nete
    F. Total active minus datorii curente
    G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
    1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile
    2. Sume datorate instituţiilor de credit
    3. Datorii legate de activitatea de distribuţie
    4. Sume datorate entităţilor afiliate
    5. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun
    6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale
    H. Provizioane
    1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
    2. Provizioane pentru impozite
    3. Alte provizioane
    I. Venituri în avans
    J. Capital şi rezerve
    I. Capital
    1. Capital subscris vărsat
    2. Capital subscris nevărsat
    II. Prime de capital
    III. Rezerve din reevaluare
    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve statutare sau contractuale
    3. Alte rezerve
    V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
    VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar."

    15. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.1 „Reguli de evaluare de bază“, la punctul 139, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Companiile de brokeraj revizuiesc metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă."

    16. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecţiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, punctul 203 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "203. (1) În vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale şi interimare, utilizatorii bunurilor luate în leasing financiar sau operaţional inventariază şi transmit societăţii de leasing lista de inventariere distinctă a bunurilor deţinute în baza contractelor de leasing; conţinutul şi termenele de transmitere ale listelor distincte de inventariere a bunurilor luate în leasing sunt cele prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2015.
    (2) În condiţiile prevăzute la cap. 6 «Note explicative la situaţiile financiare anuale», companiile de brokeraj contractanţi care au efectuat operaţiuni de leasing şi leaseback trebuie să prezinte în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii referitoare la operaţiunile derulate."

    17. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.5 „Active circulante“, la subsecţiunea 4.5.2 „Stocuri“, la punctul 238, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "238. (1) În activitatea desfăşurată de companiile de brokeraj se disting, de regulă, următoarele categorii de stocuri:
    a) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută la activitate de exploatare;
    b) materialele de natura obiectelor de inventar."

    18. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.5 „Active circulante“, titlul subsecţiunii 4.5.3 „Prevederi specifice privind activitatea de intermediere“ şi punctul 245 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4.5.3. Prevederi specifice privind activitatea de distribuţie
    245. (1) Potrivit condiţiilor stabilite în contractele de colaborare încheiate cu asigurătorii/reasigurătorii, valoarea primelor de asigurare/reasigurare distribuite şi încasate direct în casieriile/conturile bancare ale companiilor de brokeraj deschise la instituţiile de credit se evidenţiază în contul 4011 «Decontările cu asigurătorii şi reasigurătorii privind primele distribuite». Aceste sume nu se recunosc ca venituri în contabilitatea companiilor de brokeraj, sumele aferente primelor de asigurare/reasigurare reprezentând venituri aferente activităţii desfăşurate de asigurători/reasigurători şi înregistrate în evidenţele contabile ale acestora. În vederea colectării primelor de asigurare/reasigurare, companiile de brokeraj deschid conturi diferite la bănci pentru propria activitate şi pentru încasările şi plăţile făcute în numele sau în contul asiguraţilor sau reasiguraţilor, reprezentând prime de asigurare sau de reasigurare.
    (2) Evidenţa analitică a sumelor încasate direct în contul companiilor de brokeraj se ţine distinct pe fiecare asigurător/ reasigurător.
    (3) În situaţia în care valoarea primelor de asigurare/ reasigurare distribuite este încasată direct în conturile curente deschise la instituţiile de credit ale asigurătorilor/reasigurătorilor, valoarea primelor de asigurare/reasigurare distribuite se evidenţiază cu ajutorul conturilor din afara bilanţului 836 «Sume din activitatea de distribuţie achitate direct în contul societăţii cu care compania de brokeraj a încheiat contractul de colaborare».
    (4) Comisioanele şi/sau onorariile cuvenite de la asigurători, reasigurători şi/sau clienţi din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare se înregistrează pe măsura prestării serviciilor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în acordurile cu asigurătorii/reasigurătorii şi în mandatele de brokeraj cu ajutorul contului 411 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare».
    (5) Similar, comisioanele şi/sau onorariile cuvenite de la societăţi şi/sau clienţi din activitatea de distribuţie a produselor de pensii, a produselor de investiţii şi a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică se înregistrează cu ajutorul conturilor 412 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de pensii», 413 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital», respectiv contul 414 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică."

    19. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.5 „Active circulante“, la subsecţiunea 4.5.5 „Casa şi conturi la bănci“, punctul 251 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "251. (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile companiei de brokeraj, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop investiţional.
    (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate companiei de brokeraj şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 5125 «Sume în curs de decontare»).
    (3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri, cu titlu de avansuri spre decontare în vederea plăţii unor achiziţii sau prestări de servicii, se evidenţiază în contul 542 «Avansuri de trezorerie»/analitic distinct.
    (4) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.
    (5) Companiile de brokeraj, sub condiţia împuternicirii primite din partea asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor, au dreptul să colecteze primele, în moneda prevăzută în contractul de asigurare sau de reasigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi să emită documentele de asigurare sau de reasigurare în numele asigurătorului sau reasigurătorului, după caz.
    (6) Primele de asigurare/reasigurare încasate, potrivit legii, direct în conturile curente ale companiilor de brokeraj deschise separat de operaţiunile necesare desfăşurării activităţii curente la instituţiile de credit se evidenţiază în contabilitate distinct pentru fiecare asigurător/reasigurător atât în lei, cât şi în valută.
    (7) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
    (8) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz."

    20. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.6 „Terţi“, la punctul 260, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări."

    21. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.6 „Terţi“, la punctul 265, alineatul (4) se abrogă.
    22. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.6 „Terţi“, la punctul 287, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) La înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă sunt avute în vedere prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la modalitatea de efectuare a acestora."

    23. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.7 „Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere“, la punctul 303, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă; prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere, precum şi alte valori."

    24. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.7 „Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere“, punctul 304 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "304. (1) Bunurile proprietate publică luate în administrare, concesiune sau cu chirie, precum şi bunurile din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, se reflectă în conturi în afara bilanţului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie şi alte bunuri similare»).
    (2) La sfârşitul duratei contractului de administrare, concesiune sau închiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie şi alte bunuri similare"

    25. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.8 „Datorii pe termen scurt: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an“, la punctul 310, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În categoria datoriilor pe termen scurt, companiile de brokeraj includ inclusiv primele de asigurare/reasigurare sau alte sume datorate către societăţile de asigurare/reasigurare evidenţiate în contabilitate cu ajutorul contului 401 «Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind distribuţia de contracte de asigurare şi reasigurare».
(4) Distinct cu ajutorul contului 422 «Sume datorate asistenţilor» se evidenţiază comisioanele datorate de companiile de brokeraj asistenţilor ca urmare a contractelor de asistent sau contractelor de asistent auxiliar, încheiate pentru prestarea activităţii de distribuţie cu asistenţii şi asistenţii auxiliari persoane fizice sau persoane juridice."

    26. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, după subsecţiunea 4.13.5 „Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile“ se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 4.13.6 „Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar“, cu următorul cuprins:
    "4.13.6. Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar
369^1. Companiile de brokeraj care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul»).
369^2. Dividendele repartizate conform pct. 369^1 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»)."

    27. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.16 „Contul de profit şi pierdere“, punctul 372 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "372. Formatul contului de profit şi pierdere întocmit de companiile de brokeraj cuprinde următoarele elemente:
    1. Cifra de afaceri netă
    1.1. Venituri din activitatea de distribuţie
    a) Venituri din distribuţia de contracte de asigurare şi/sau reasigurare
    a.1) oferirea de consultanţă şi propunerea de contracte de asigurare şi/sau reasigurare
    a.2) desfăşurarea de acţiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare în vederea încheierii contractelor
    a.3) acordarea de asistenţă pentru gestionarea şi derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri
    a.4) alte activităţi în legătură cu activitatea de distribuţie
    b) Venituri din activitatea de distribuţie a produselor de pensii, a produselor de investiţii şi a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică
    1.2. Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii
    1.3. Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări şi reasigurări
    1.4. Reduceri comerciale acordate
    1.5. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
    2. Venituri din producţia de imobilizări
    3. Venituri din subvenţii de exploatare
    4. Alte venituri din exploatare
    5. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
    6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terţi
    b) Cheltuieli cu materialele consumabile şi materialele de natura obiectelor de inventar
    7. Reduceri comerciale primite
    8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
    - din care taxa de funcţionare
    9. Cheltuieli cu personalul
    a) Salarii şi indemnizaţii
    b) Cheltuieli cu asigurările sociale şi protecţia socială
    10. Cheltuieli privind sumele datorate asistenţilor si asistenţilor auxilliari
    11. Alte cheltuieli de exploatare
    11.1 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
    11.2 Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale
    11.3 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare
    11.4 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate
    11.5 Alte cheltuieli
    12. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările necorporale
    a) Cheltuieli
    b) Venituri
    13. Ajustări de valoare privind activele circulante
    a) Cheltuieli
    b) Venituri
    14. Ajustări privind provizioanele
    a) Cheltuieli
    b) Venituri
    15. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate
    16. Venituri din dobânzi, cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate
    17. Alte venituri financiare
    18. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare
    a) Cheltuieli
    b) Venituri
    19. Cheltuieli privind dobânzile, cu indicarea distinctă a celor de plătit entităţilor afiliate
    20. Alte cheltuieli financiare
    21. Profitul sau pierderea brut(ă)
    22. Impozitul pe profit
    23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
    24. Profitul sau pierderea net(ă) al(a) exerciţiului financiar."

    28. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.17 „Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere“, la subsecţiunea 4.17.1 „Venituri“, la punctul 379, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "379. (1) Veniturile din exploatare ale companiilor de brokeraj cuprind:
    a) venituri din distribuţia de contracte de asigurare şi reasigurare;
    b) venituri din activitatea de distribuţie a produselor de pensii, a produselor de investiţii şi a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică;
    c) venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii;
    d) venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări şi reasigurări;
    e) venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii;
    f) venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de societate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale;
    g) venituri din subvenţii de exploatare reprezentând finanţări de care beneficiază societatea acordate de stat sau de alte societăţi;
    h) alte venituri de exploatare cuprinzând venituri din creanţe reactivate şi alte venituri din exploatare."

    29. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.17 „Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere“, la subsecţiunea 4.17.1 „Venituri“ la punctul 382, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pe seama veniturilor financiare (contul 768 «Alte venituri financiare») se recunosc diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, precum şi diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu creanţe la capitalul altor entităţi şi valoarea nominală a creanţelor care fac obiectul participaţiei, la data dobândirii acelor titluri. Similar se înregistrează şi valoarea titlurilor primite fără plată, potrivit legii, acestea fiind recunoscute la valoarea justă."

    30. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.17 „Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere“, la subsecţiunea 4.17.2 „Cheltuieli“, la punctul 388, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli."

    31. În anexă, la capitolul 4 „Bilanţul şi contul de profit şi pierdere“, la secţiunea 4.17 „Dispoziţii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere“, la subsecţiunea 4.17.2 „Cheltuieli“, la punctul 389, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "389. (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:
    a) Cheltuielile de exploatare ale companiilor de brokeraj după natura lor cuprind:
    (i) cheltuieli de administrare a contractelor (cheltuieli cu încasarea primelor, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu informatica etc.);
    (ii) cheltuieli cu personalul (salarii şi alte drepturi de personal, asigurările şi protecţia socială, contribuţia unităţii la asigurările sociale şi pentru ajutorul de şomaj, cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională şi alte cheltuieli suportate de compania de brokeraj);
    (iii) cheltuieli privind consumurile de materiale consumabile, combustibil, piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar;
    (iv) cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi (întreţinere, reparaţii), redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, studii şi cercetări, cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, transportul de bunuri şi personal, deplasări, detaşări şi transferări, poştă şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele);
    (v) alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii, sponsorizări şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital; creanţe prescrise potrivit legii; şi"

    32. În anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.1 „Situaţia fluxurilor de trezorerie“, după punctul 393 se introduce un nou punct, punctul 393^1, cu următorul cuprins:
    "393^1. (1) În afara metodei de prezentare a fluxurilor de trezorerie provenite din activităţi de exploatare prevăzute la pct. 393, denumită în cuprinsul prezentelor reglementări metoda directă, conform căreia sunt prezentate clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar, companiile de brokeraj pot folosi pentru întocmirea situaţiei fluxurilor de trezorerie metoda indirectă, prin care profitul sau pierderea este ajustat/ă cu efectele tranzacţiilor care nu au natură monetară, amânările sau angajamentele de plăţi ori încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, şi elementele de venituri ori cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investiţii sau din finanţare.
    (2) Prin metoda indirectă, fluxul de trezorerie net din activităţi de exploatare este determinat prin ajustarea profitului sau a pierderii cu efectele:
    a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi datoriile din exploatare;
    b) elementelor nemonetare, cum ar fi amortizarea, provizioanele, pierderile şi câştigurile nerealizate asociate valutelor şi
    c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezintă fluxuri de trezorerie din investiţii sau finanţare."

    33. În anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.2 „Situaţia modificărilor capitalului propriu“, punctul 401 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "401. - Companiile de brokeraj întocmesc situaţia modificărilor capitalului propriu şi o prezintă drept parte integrantă a situaţiilor lor financiare, pentru fiecare perioadă pentru care sunt prezentate situaţiile financiare anuale."

    34. În anexă, la capitolul 5 „Situaţia fluxurilor de trezorerie şi situaţia modificărilor capitalului propriu“, la secţiunea 5.2 „Situaţia modificărilor capitalului propriu“, la punctul 402, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia modificărilor capitalului propriu se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile, respectiv ajustarea rezultată din contabilizarea pe seama rezultatului reportat a modificărilor de politici contabile."

    35. În anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“, la secţiunea 6.3 „Prezentarea de informaţii suplimentare“, la punctul 410, la alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cifra de afaceri netă defalcată pe segmente de activităţi (de exemplu, venituri din distribuţia de contracte de asigurare şi/sau de reasigurare, venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii, venituri din distribuţia produselor de pensii, a produselor de investiţii, a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări şi reasigurări etc.) şi pe pieţe geografice, în măsura în care aceste segmente şi pieţe diferă substanţial unele faţă de altele, ţinând seama de modul de organizare;"

    36. În anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“, la secţiunea 6.4 „Părţi legate“, la punctul 413, litera (viii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizează servicii personalului-cheie din conducerea entităţii raportoare sau societăţii-mamă a entităţii raportoare."

    37. În anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situaţiile financiare anuale“, la secţiunea 6.4 „Părţi legate“, la punctul 419, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă o entitate obţine servicii din partea personalului-cheie din conducere de la o altă entitate (entitatea «de administrare»), entitatea respectivă nu este obligată să aplice cerinţele de la alin. (1) compensaţiilor plătite sau de plătit de către entitatea de administrare, angajaţilor sau directorilor entităţii de administrare."

    38. În anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.3 „Exceptări de la obligaţia de consolidare“, la punctul 440, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "440. (1) Prin derogare de la prevederile pct. 439 alin. (1), o societate-mamă este scutită de la obligaţia elaborării situaţiilor financiare anuale consolidate şi a raportului consolidat al administratorilor (societate scutită) atunci când ea însăşi este o filială, inclusiv o entitate de interes public, iar propria sa societate-mamă are sediul în România, în unul din următoarele două cazuri:"

    39. În anexă, la capitolul 8 „Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate“, la secţiunea 8.14 „Raportul consolidat al administratorilor“, punctul 493 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "493. - Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport; în acest caz, auditorul verifică atât situaţiile financiare anuale individuale, cât şi situaţiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic raport consolidat al administratorilor."

    40. În anexă, titlul capitolului 9 „Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale“ şi punctul 494 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "    CAP. 9
    Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale şi interimare
    494. (1) Situaţiile financiare anuale şi interimare se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională.
    (2) Situaţiile financiare anuale şi interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:
    a) numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
    b) calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);
    c) numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul."

    41. În anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale“, la secţiunea 9.2 „Alte cerinţe în materie de publicare“, după punctul 498 se introduce un nou punct, punctul 498^1, cu următorul cuprins:
    "498^1. Situaţiile financiare interimare se depun în termen de 30 de zile de la data adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, la sediul ASF, precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul cenzorilor şi de propunerea de distribuire trimestrială a profitului."

    42. În anexă, la capitolul 10 „Auditul“, la secţiunea 10.1 „Cerinţe generale privind auditul“, la punctul 501, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Auditarea situaţiilor financiare anuale individuale ale companiilor de brokeraj cuprinse în consolidare se efectuează potrivit prevederilor pct. 500."

    43. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, grupa 40 „Decontări cu terţii privind activitatea de intermediere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "40 DECONTĂRI CU TERŢII PRIVIND ACTIVITATEA DE DISTRIBUŢIE
    401 Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind distribuţia de contracte de asigurare şi reasigurare (P)
    4011 Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind primele distribuite (P)
    4012 Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind alte operaţiuni aferente activităţii de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare (P)
    408 Furnizori - facturi nesosite (P)
    409 Furnizori - debitori
    4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
    4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)
    4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
    4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)."

    44. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, grupa 41 „Decontări privind activitatea de intermediere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "41 DECONTĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE CREARE DE PRODUSE DE ASIGURARE ŞI DISTRIBUŢIE
    411 Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare
    4111 Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din oferirea de consultanţă şi propunerea de contracte de asigurare şi/sau reasigurare conform mandatului de brokeraj (A)
    4112 Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din desfăşurarea de acţiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare în vederea încheierii contractelor conform mandatului de brokeraj (A)
    4113 Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din acordarea de asistenţă pentru gestionarea şi derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri conform mandatului de brokeraj (A)
    4118 Decontări privind sumele cuvenite din alte activităţi în legătură cu activitatea de distribuţie conform acordurilor cu asigurătorii şi/sau reasigurătorii (A)
    412 Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de pensii (A)
    413 Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital (A)
    414 Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică (A)
    415 Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (A)
    418 Clienţi - facturi de întocmit (A)
    419 Clienţi - creditori (P)."

    45. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 42 „Personal şi conturi asimilate“, denumirea contului 422 „Sume datorate asistenţilor în brokeraj“ şi denumirea conturilor sintetice de gradul II se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "422 Sume datorate asistenţilor (P)
    4221 Sume datorate asistenţilor persoane fizice (P)
    4222 Sume datorate asistenţilor persoane juridice (P)."

    46. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 42 „Personal şi conturi asimilate“, după contul 4222 „Sume datorate asistenţilor persoane juridice (P)“ se introduc două noi conturi, conturile 4223 şi 4224, cu următorul cuprins:
    "4223 Sume datorate asistenţilor auxiliari persoane fizice (P)
    4224 Sume datorate asistenţilor auxiliari persoane juridice (P)."

    47. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate“, după contul 4316 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)“ se introduce un nou cont, contul 4318, cu următorul cuprins:
    "4318 Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate (P)^*
    * În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate."

    48. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate“ şi în tot cuprinsul prezentelor reglementări, denumirea contului 441 „Impozitul pe profit/venit“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "441 Impozitul pe profit şi alte impozite (P)."

    49. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate“ şi în tot cuprinsul prezentelor reglementări, denumirea contului 443 „Fonduri speciale privind activitatea de intermediere (P)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "443 Fonduri speciale privind activitatea de distribuţie (P)."

    50. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 46 - „Debitori şi creditori diverşi“, după contul 464 „Efecte de primit (A)“ se introduce un nou cont, contul 465, cu următorul cuprins:
    "465 Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (A)."

    51. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "49 Ajustări pentru deprecierea creanţelor
    491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie (P)
    4911 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare (P)
    4912 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie a produselor de pensii (P)
    4913 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital (P)
    4914 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică (P)
    4915 Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (P)
    495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)
    496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)."

    52. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 5 - „Conturi de trezorerie“, grupa 51 „Conturi la bănci“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "51 Conturi la bănci
    511 Valori de încasat
    5111 Cecuri de încasat (A)
    5112 Efecte de încasat (A)
    5113 Efecte remise spre scontare (A)
    512 Conturi curente la bănci
    5121 Conturi la bănci în lei (A)
    51211 Conturi la bănci - activitatea curentă în lei (A)
    51212 Conturi la bănci în lei - Sume din activitatea de distribuţie încasate în contul companiei de brokeraj (A)
    5124 Conturi la bănci în valută (A)
    51241 Conturi la bănci activitatea curentă în valută - (A)
    51242 Conturi la bănci în valută - Sume din activitatea de distribuţie încasate în contul companiei de brokeraj (A)
    5125 Sume în curs de decontare (A)."

    53. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi“, după contul 623 „Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate“ se introduc două noi conturi, conturile 6231 şi 6232, cu următorul cuprins:
    "6231 Cheltuieli de protocol
    6232 Cheltuieli de reclamă şi publicitate."

    54. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“ şi în tot cuprinsul prezentelor reglementări, denumirea contului 633 „Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de intermediere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "633 Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de distribuţie."

    55. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare“, denumirile conturilor 656 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor în brokeraj“, 6561 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor în brokeraj persoane fizice“ şi 6562 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor în brokeraj persoane juridice“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "656 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor
    6561 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor persoane fizice
    6562 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor persoane juridice."

    56. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, după contul 6562 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor persoane juridice“ se introduc două noi conturi, conturile 6563 şi 6564, cu următorul cuprins:
    "6563 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor auxiliari persoane fizice
    6564 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor auxiliari persoane juridice"

    57. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, după contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital“ se introduce un nou cont, contul 6584, cu următorul cuprins:
    "6584 Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări"

    58. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, grupa 70- „Cifra de afaceri netă“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "70 Cifra de afaceri netă
    704 Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări şi reasigurări
    705 Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii
    706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
    707 Venituri din activitatea de distribuţie
    7071 Venituri din comisioane şi/sau onorarii cuvenite din distribuţia de contracte de asigurare şi reasigurare
    70711 Venituri din comisioane şi/sau onorarii cuvenite din oferirea de consultanţă şi propunerea de contracte de asigurare şi/sau reasigurare conform mandatelor de brokeraj
    70712 Venituri din comisioane şi/sau onorarii cuvenite din desfăşurarea de acţiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare în vederea încheierii contractelor conform mandatelor de brokeraj
    70713 Venituri din comisioane şi/sau onorarii cuvenite din acordarea de asistenţă pentru gestionarea şi derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri conform mandatelor de brokeraj
    70718 Venituri din sumele cuvenite din alte activităţi în legătură cu activitatea de distribuţie conform acordurilor cu asigurătorii şi/sau reasigurătorii
    7072 Venituri din activitatea de distribuţie a produselor de pensii
    7073 Venituri din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital
    7074 Venituri din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică
    7078 Venituri din alte activităţi în legătură cu activitatea de distribuţie
    709 Reduceri comerciale acordate"

    59. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 8 - „Conturi speciale“, denumirea contului 8031 „Imobilizări corporale luate cu chirie“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8031 Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare"

    60. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 8 - „Conturi speciale“, denumirea contului 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8038 Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie şi alte bunuri similare."

    61. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 8 - „Conturi speciale“, contul 836 „Prime intermediate achitate direct în contul curent al asigurătorului“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "836 Sume din activitatea de distribuţie achitate direct în contul societăţii cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare."

    62. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 8 - „Conturi speciale“, după contul 836 „Sume din activitatea de distribuţie achitate direct în contul societăţii cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare“ se introduce un nou cont, contul 8361, cu următorul cuprins:
    "8361 Sume din activitatea de distribuţie de contracte de asigurări şi/sau reasigurări, achitate direct în contul societăţii cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare."

    63. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 1 - „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, la grupa 11 - „Rezultatul reportat“, funcţiunea contului 117 „Rezultatul reportat“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 117 «Rezultatul reportat»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, a rezultatului contabil înregistrat de către societatea care îşi încetează existenţa ca urmare a fuziunii, respectiv de către societatea care se divizează, în intervalul dintre data la care au fost întocmite situaţiile financiare de fuziune, respectiv divizare, şi data întocmirii protocolului de predare-primire şi care este preluat de către societatea beneficiară, precum şi a eventualelor diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări.
    Contul 117 «Rezultatul reportat» este un cont bifuncţional.
    În creditul acestui cont se înregistrează:
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);
    – pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);
    – pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (106);
    – pierderile contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101);
    – pierderile contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
    – rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (411, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor);
    – capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către compania de brokeraj (105).
    În debitul acestui cont se înregistrează:
    - pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);
    – profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
    – profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor/ asociaţilor, potrivit legii (106, 117, 446, 457);
    – rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (401, 431, 437, 438, 441, 442, 446, 447, 448, 462 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor);
    – pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149).
    Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, profitul nerepartizat."

    64. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 3 - „Conturi de materiale şi stocuri“, la grupa 30 - „Materiale şi stocuri“, funcţiunea conturilor 302 „Materiale consumabile“ şi 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 302 «Materiale consumabile»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, alte materiale şi stocuri).
    Contul 302 «Materiale consumabile» este un cont de activ.
    În situaţia aplicării inventarului permanent, în debitul contului 302 «Materiale consumabile» se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (446, 462, 512, 542);
    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit (758);
    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar (602);
    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la societăţile din grup, alte societăţi legate prin participaţii, societate sau subunităţi (451, 481, 482).
    În creditul contului 302 «Materiale consumabile» se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile, incluse pe cheltuieli, a celor constatate lipsă la inventar şi pierderile din deprecieri (602);
    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate societăţilor din grup, alte societăţi legate prin participaţii, societate sau subunităţi (481, 482);
    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile donate şi acordate ca sponsorizare, cât şi pierderile din calamităţi (658).
    Soldul contului 302 «Materiale consumabile» reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente în stoc.
    Contul 303 «Materiale de natura obiectelor de inventar»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării materialelor de natura obiectelor de inventar.
    Contul 303 «Materiale de natura obiectelor de inventar» este un cont de activ.
    În debitul contului 303 «Materiale de natura obiectelor de inventar» se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar achiziţionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (446, 462, 542);
    – valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit (758);
    – valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar constatate în plus la inventariere (603);
    – valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar primite de la societăţile din grup, alte societăţi legate prin participaţii, societate sau subunităţi (451, 481, 482).
    În creditul contului 303 «Materiale de natura obiectelor de inventar» se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar date în folosinţă, constatate lipsă la inventar şi pierderile din deprecieri (603);
    – valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar vândute, donate sau acordate ca sponsorizări, cât şi pierderile din calamităţi (658);
    – valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar livrate la societăţile din grup, alte societăţi legate prin participaţii, societate sau subunităţi (481, 482).
    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar existente."

    65. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CLASA 4 - «CONTURI DE TERŢI»
    Din clasa 4 «CONTURI DE TERŢI» fac parte următoarele grupe de conturi:
    - 40 «Decontări cu terţii privind activitatea de distribuţie»;
    – 41 «Decontări privind activitatea de creare de produse de asigurare şi distribuţie»;
    – 42 «Personal şi conturi asimilate»;
    – 43 «Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate»;
    – 44 «Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate»;
    – 45 «Grup şi acţionari/asociaţi»;
    – 46 «Debitori şi creditori diverşi»;
    – 47 «Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate»;
    – 48 «Decontări în cadrul unităţii»;
    – 49 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor"

    66. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 40 - „Decontări cu terţii privind activitatea de distribuţie“, funcţiunea contului 401 „Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind primele intermediate“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "GRUPA 40. DECONTĂRI CU TERŢII PRIVIND ACTIVITATEA DE DISTRIBUŢIE
    Din grupa 40 «Decontări cu terţii privind activitatea de distribuţie» fac parte conturile:
    Contul 401. «Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind distribuţia de contracte de asigurare şi reasigurare.»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu asigurătorii şi reasigurătorii privind distribuţia de contracte de asigurare şi reasigurare (decontări privind primele distribuite şi alte operaţiuni aferente activităţii de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare).
    Contul 401 «Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind distribuţia de contracte de asigurare şi reasigurare» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 401 «Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind distribuţia de contracte de asigurare şi reasigurare» se înregistrează:
    - valoarea primelor de asigurare facturate opţional asiguraţilor (461);
    – valoarea primelor distribuite încasate direct de companiile de brokeraj (512, 531);
    – sume din alte operaţiuni aferente activităţii de distribuţie încasate (512, 531);
    – diferenţe de curs valutar (665).
    În debitul contului 401 «Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind distribuţia de contracte de asigurare şi reasigurare» se înregistrează:
    - valoarea primelor de asigurare facturate opţional asiguraţilor şi plătite asigurătorilor (512, 513);
    – valoarea comisionului reţinut direct de intermediar (411);
    – valoarea primelor distribuite decontate asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor (512, 531);
    – sume din alte operaţiuni aferente activităţii de distribuţie decontate (512, 531);
    – veniturile din diferenţele favorabile de curs valutar (765).
    Soldul contului reprezintă valoarea sumelor din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi/sau reasigurare nedecontate."

    67. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 40 - „Decontări cu terţii privind activitatea de distribuţie“, funcţiunea contului 402 „Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind alte operaţiuni aferente activităţii de intermediere“ şi a contului 403 „Decontări din activitatea de despăgubire în numele asigurătorilor externi“ se abrogă.
    68. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 41 - „Decontări privind activitatea de distribuţie“, funcţiunea conturilor se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "GRUPA 41 «DECONTĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE CREARE DE PRODUSE DE ASIGURARE ŞI DISTRIBUŢIE»
    Din grupa 41 «Decontări privind activitatea de creare de produse de asigurare şi distribuţie» fac parte conturile:
    Contul 411 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa comisioanelor, onorariilor şi a altor sume cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare. Se pot evidenţia în conturi analitice distincte sumele reprezentând comisioane şi/sau onorarii aferente serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită încă factura (analitic distinct - facturi de întocmit). Înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă prestarea serviciilor (de exemplu: borderouri de depunere aferente primelor de asigurare intermediate de companiile de brokeraj depuse la asigurător etc.).
    Contul 411 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare» este un cont de activ.
    În debitul contului 411 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare » se înregistrează:
    - valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare (7071);
    – valoarea altor sume cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare;
    – veniturile din diferenţele favorabile de curs valutar (765).
    În creditul contului 411 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare» se înregistrează:
    - valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor încasate cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare (512, 531);
    – valoarea altor sume încasate cuvenite din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare (512, 531);
    – valoarea comisionului şi/sau onorariului reţinut direct de intermediar (401);
    – valoarea estimată a comisioanelor şi/sau onorariilor nedecontate de asigurători/reasigurători/clienţi, conform condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare/mandatele de brokeraj, transferate în alte creanţe (461);
    – diferenţe de curs valutar nefavorabile (665).
    Soldul contului reprezintă valoarea comisioanelor, onorariilor şi a altor sume neîncasate din activitatea de distribuţie de contracte de asigurare şi reasigurare.
    Contul 412 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de pensii»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de pensii. Se pot evidenţia în conturi analitice distincte sumele reprezentând comisioane de intermediere şi/sau onorarii aferente serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită încă factura (analitic distinct - facturi de întocmit). Înregistrarea în acest cont se efectuează pe baza documentelor care atestă prestarea serviciilor.
    Contul 412 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de pensii» este un cont de activ.
    În debitul contului 412 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de pensii» se înregistrează:
    - valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de pensii (7072);
    – veniturile din diferenţele favorabile de curs valutar (765).
    În creditul contului 412 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de pensii» se înregistrează:
    - valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor încasate cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de pensii (512, 531);
    – diferenţe de curs valutar nefavorabile (665).
    Soldul contului reprezintă valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor neîncasate din activitatea de distribuţie a produselor de pensii.
    Contul 413. «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital. Se pot evidenţia în conturi analitice distincte sumele reprezentând comisioane de intermediere şi/sau onorarii aferente serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită încă factura (analitic distinct - facturi de întocmit). Înregistrarea în acest cont se efectuează pe baza documentelor care atestă prestarea serviciilor.
    Contul 413 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital» este un cont de activ.
    În debitul contului 413 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital» se înregistrează:
    - valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital (7073);
    – veniturile din diferenţele favorabile de curs valutar (765).
    În creditul contului 413 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital» se înregistrează:
    - valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor încasate cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital (512, 531);
    – diferenţe de curs valutar nefavorabile (665).
    Soldul contului reprezintă valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor neîncasate din activitatea de distribuţie a produselor de investiţii de pe piaţa de capital.
    Contul 414. «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică. Se pot evidenţia în conturi analitice distincte sumele reprezentând comisioane de intermediere şi/sau onorarii aferente serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită încă factura (analitic distinct - facturi de întocmit). Înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă prestarea serviciilor.
    Contul 414 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică» este un cont de activ.
    În debitul contului 414 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică» se înregistrează:
    - valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică (7074);
    – veniturile din diferenţele favorabile de curs valutar (765).
    În creditul contului 414 «Decontări privind comisioanele şi/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică» se înregistrează:
    - valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor încasate cuvenite din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică (512, 531);
    – diferenţe de curs valutar nefavorabile (665).
    Soldul contului reprezintă valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor neîncasate din activitatea de distribuţie a produselor create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică.
    Contul 415. «Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» (A)
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii.
    Contul 415 «Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» este un cont de activ.
    În debitul contului 415 «Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» se înregistrează:
    - sume din activitatea de crearea de produse de asigurare (705);
    – veniturile din diferenţele favorabile de curs valutar (765).
    În creditul contului 415 «Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» se înregistrează:
    - sume din activitatea de creare de produse de asigurare încasate (512, 531);
    – diferenţe de curs valutar nefavorabile (665).
    Soldul contului reprezintă sumele neîncasate din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii."

    69. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 42 - „Personal şi conturi asimilate“, funcţiunea contului 422 „Sume datorate asistenţilor“ se modifică va avea următorul cuprins:
    "Contul 422 «Sume datorate asistenţilor»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa comisioanelor datorate asistenţilor şi asistenţilor auxiliari pe baza contractelor încheiate.
    Contul 422 «Sume datorate asistenţilor» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 422 «Sume datorate asistenţilor» se înregistrează:
    - sumele reprezentând comisioanele exigibile cuvenite asistenţilor şi asistenţilor auxiliari (656).
    În debitul contului 422 «Sume datorate asistenţilor» se înregistrează:
    - sumele achitate asistenţilor şi asistenţilor auxiliari (512, 531).
    Soldul contului reprezintă sumele datorate asistenţilor şi asistenţilor auxiliari."

    70. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 43 - „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate“, funcţiunea contului 431 „Asigurări sociale“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 431 «Asigurări sociale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.
    Contul 431 «Asigurări sociale» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:
    - contribuţia angajatorului la asigurările sociale (645);
    – contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);
    – sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);
    – contribuţia personalului la asigurări sociale (421, 423);
    – contribuţia personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423);
    – contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii (462).
    În debitul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:
    - sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate (512);
    – sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);
    – sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
    Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale."

    71. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 46 - „Debitori şi creditori diverşi“, funcţiunea contului 461 „Debitori diverşi“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 461 «Debitori diverşi»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu clienţii interni şi externi pentru produsele vândute, lucrări executate şi servicii prestate, pe bază de facturi, avansurilor acordate furnizorilor pentru lucrările şi serviciile prestate, a clienţilor incerţi, rău platnici, dubioşi sau în litigiu, precum şi a livrărilor de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări, pentru care nu s-au întocmit facturi şi a altor creanţe.
    Contul 461 «Debitori diverşi» este un cont de activ.
    În debitul contului 461 «Debitori diverşi» se înregistrează:
    - taxa pe valoarea adăugată inclusă în facturile emise către clienţi sau alte documente legale (4427);
    – taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi executărilor de lucrări, pentru care nu s-au întocmit facturi (4428);
    – valoarea debitelor reactivate (754);
    – preţul de vânzare al activelor cedate (758, 4427);
    – suma împrumuturilor obţinute la valoarea de rambursare a obligaţiunilor emise (161);
    – valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (109);
    – diferenţa între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare (141);
    – sume reprezentând avansuri de trezorerie nedecontate până la data bilanţului (542);
    – diferenţele favorabile de curs valutar, aferente debitelor în valută (765);
    – câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (764);
    – valoarea bunurilor şi a producţiei în curs de execuţie, constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (758, 4427);
    – valoarea primelor de asigurare facturate opţional asiguraţilor (401);
    – valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor nedecontate de asigurători/reasigurători/clienţi, conform condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare/mandatele de brokeraj, transferate în alte creanţe (411);
    – sumele datorate de terţi pentru concesiuni, locaţii de gestiune, licenţe, brevete şi alte drepturi similare (706);
    – valoarea comisioanelor cuvenite pentru care nu s-a întocmit factura (707);
    – valoarea cursurilor de pregătire profesională prestate (704);
    – valoarea titlurilor de plasament cedate (764, 501 la 508);
    – dividende de încasat aferente titlurilor de plasament sau a celor imobilizate (762, 761);
    – veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/ exerciţiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente (472);
    – valoarea dobânzii datorată de către debitori diverşi (766);
    – diferenţele favorabile aferente clienţilor şi debitorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (768).
    În creditul contului 461 «Debitori diverşi» se înregistrează:
    - valoarea sconturilor acordate clienţilor şi debitorilor (667);
    – valoarea creanţelor şi debitelor încasate (512, 531);
    – sumele datorate de clienţi reprezentând valoarea efectelor comerciale, acceptate (464);
    – valoarea primelor de asigurare facturate opţional asiguraţilor şi încasate de la aceştia (512, 531);
    – valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite (511);
    – valoarea debitelor scăzute din evidenţă datorită insolvabilităţii (654);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor în valută (665);
    – diferenţele nefavorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668);
    – sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu (4427, 654).
    Soldul contului reprezintă sumele datorate societăţii de către debitori."

    72. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 46 - „Debitori şi creditori diverşi“, funcţiunea contului 462 „Creditori diverşi“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 462 «Creditori diverşi»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate; evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări; decontările cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri pentru care nu s-au primit facturi; evidenţa clienţilor-creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.
    Contul 462 «Creditori diverşi» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 462 «Creditori diverşi» se înregistrează:
    - valoarea la preţ de cumpărare a materialelor consumabile, a materialelor de natura obiectelor de inventar, a imobilizărilor corporale şi necorporale (211, 212, 213, 214, 203, 208, 302, 303);
    – cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
    – alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
    – obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (167);
    – valoarea chiriilor şi dobânzilor efectuate anticipat (471);
    – taxa pe valoarea adăugată înscrisă în documentele furnizorilor (4426, 4428);
    – valoarea lucrărilor executate sau a prestărilor de servicii (611, 612, 613, 614, 615, 621 la 628);
    – valoarea materialelor consumabile aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli (602);
    – cheltuielile ocazionate de achiziţionarea imobilizărilor necorporale (201, 203, 205, 208);
    – valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi călătorie şi a altor valori achiziţionate (532);
    – valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (223, 224);
    – valoarea avansurilor decontate, acordate pentru plasamente în imobilizări corporale (4093);
    – partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit (475);
    – valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie facturate de furnizori (231);
    – certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate (652);
    – sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenţă a clienţilor incerţi sau debitorilor (654);
    – valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite, terţilor (658);
    – diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor şi creditorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută (665).
    În debitul contului 462 «Creditori diverşi» se înregistrează:
    - creditele bancare pe termen lung primite, precum şi plăţile efectuate direct către creditori (162);
    – valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii de imobilizări corporale şi necorporale (4093, 4094);
    – sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an (267);
    – plăţile efectuate către furnizori şi creditori diverşi, valoarea avansurilor acordate (512, 531, 542);
    – valoarea sconturilor obţinute de la furnizori sau alţi creditori (767);
    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente creditelor (765);
    – sume plătite terţilor din acreditive (541);
    – sumele reţinute de societate reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii societăţii pentru plăţile efectuate către aceştia (444);
    – plăţi efectuate din avansuri de trezorerie (542);
    – valoarea efectelor comerciale de plătit acceptate (463);
    – diferenţele favorabile aferente clienţilor şi creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (765, 768).
    Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor."

    73. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 46 - „Debitori şi creditori diverşi“, după funcţiunea contului 464 „Efecte de primit“ se introduce un nou cont, contul 465 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar“, cu următoarea funcţiune:
    "Contul 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
    Contul 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont de activ.
    În debitul contului 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:
    - suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar (456).
    În creditul contului 465 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:
    - suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor anuale (457);
    – sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).
    Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului financiar."

    74. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terţi“, la grupa 49 - „Ajustări pentru deprecierea creanţelor“, funcţiunea contului 491 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 491 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie.
    Contul 491 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie» este un cont de pasiv.
    În creditul contului 491 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie» se înregistrează:
    - valoarea ajustărilor constituite pentru creanţele neîncasate aferente activităţii de distribuţie (681).
    În debitul contului 491 «Ajustări pentru deprecierea creanţelor privind activitatea de distribuţie» se înregistrează:
    - diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din activitatea de distribuţie (781).
    Soldul contului reprezintă ajustările constituite."

    75. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 5 - „Conturi de trezorerie“, la grupa 51 - „Conturi la bănci“, funcţiunea contului 512 „Conturi curente la bănci“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 512 «Conturi curente la bănci»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a carnetelor de cec, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora. De asemenea trebuie avute în vedere evidenţierea distinctă şi deschiderea de conturi diferite la bănci pentru propria activitate şi pentru încasările şi plăţile făcute în numele sau în contul societăţilor cu care compania de brokeraj a încheiat acorduri de colaborare.
    Contul 512 «Conturi curente la bănci» este un cont de activ.
    În debitul contului 512 «Conturi curente la bănci» se înregistrează:
    - sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
    – sumele transferate sucursalelor cu caracter de capital de dotare (102);
    – valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (109);
    – valoarea subvenţiilor primite (445);
    – suma creditelor bancare pe termen lung şi scurt şi a împrumuturilor subordonate primite (162, 519);
    – diferenţa între preţul de vânzare a instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare (141);
    – cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
    – alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
    – sumele încasate de la societăţile ce deţin interese de participare ale unităţii sau de la alte societăţi afiliate (166, 451, 453);
    – sumele încasate reprezentând alte împrumuturi asimilate (167);
    – valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite (267);
    – sumele încasate de la clienţi (461, 464);
    – valoarea primelor intermediate decontate asigurătorilor (401);
    – valoarea primelor de asigurare decontate de asistenţi cu compania de brokeraj (422);
    – valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuţie încasate, precum şi a altor sume cuvenite din alte operaţiuni aferente activităţii de distribuţie (411, 412, 413, 414);
    – sumele încasate din activitatea de creare de produse de asigurare (415);
    – valoarea acţiunilor şi a altor titluri cu venit variabil şi alte investiţii în titluri cu venit fix cedate (501, 506, 508);
    – sumele reprezentând dobânzi de primit, încasate (518);
    – sumele restituite de la buget, reprezentând vărsămintele efectuate în plus din impozite, taxe, alte datorii şi creanţe (442, 446, 448);
    – sumele depuse în cont de către asociaţi (455);
    – sumele depuse ca aport la capitalul social (456);
    – sumele primite ca rezultat al operaţiilor în participaţie (458);
    – valoarea primelor de asigurare facturate asiguraţilor şi încasate (461);
    – sumele primite de societăţi sau sucursale (481, 482);
    – sumele încasate în avans şi care privesc perioadele sau exerciţiile următoare (472);
    – valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (511);
    – sumele virate în cont pe măsura clarificării operaţiunilor (473);
    – sumele încasate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);
    – sumele încasate reprezentând subvenţii aferente veniturilor (741);
    – sumele încasate reprezentând dividendele pentru participaţiile la capitalul altor societăţi (761, 762);
    – sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităţilor în conturi la bănci (766, 763, 764);
    – veniturile din diferenţele favorabile de curs valutar, aferente disponibilităţilor la bancă în valută la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului (765);
    – valoarea sconturilor obţinute de la furnizori sau alţi creditori (767);
    – sumele încasate din donaţii sau acordate ca sponsorizări (758);
    – diferenţele favorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, precum şi a creanţelor imobilizate, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (768).
    În creditul contului 512 «Conturi curente la bănci» se înregistrează:
    - sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);
    – avansuri acordate pentru plasamente în imobilizări corporale (4093);
    – costul de achiziţie al plasamentelor în imobilizări financiare (261, 263, 265);
    – sumele achitate asistenţilor în brokeraj (422);
    – valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate (161);
    – sume achitate asociaţilor cu ocazia retragerii capitalului (456);
    – partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit (475);
    – valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate şi alte investiţii pe termen scurt (505, 506, 508, 509);
    – valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate, precum şi a altor titluri cu venit variabil (501);
    – creditele pe termen lung, rambursate, precum şi sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate (162, 167);
    – valoarea vărsămintelor efectuate pentru imobilizările financiare şi a altor plasamente financiare pe termen scurt (269, 509);
    – sumele restituite societăţilor care deţin interese de participare ale unităţii sau de la alte societăţi afiliate (166, 451, 453);
    – suma dobânzilor plătite (168, 518, 666);
    – cheltuielile ocazionate de înfiinţarea societăţii (201);
    – valoarea împrumuturilor pe termen lung, acordate (267);
    – plăţile efectuate către furnizori (462);
    – sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii (427);
    – valoarea fondului comercial achiziţionat (207);
    – valoarea avansurilor achitate pentru livrări de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări pentru imobilizări corporale, necorporale (4093, 4094);
    – valoarea materialelor consumabile achiziţionate (302);
    – valoarea primelor intermediate decontate asigurătorilor (401);
    – plăţile efectuate către personalul unităţii (421, 423, 424, 425, 426, 428);
    – plata către bugetul asigurărilor sociale a sumelor datorate (431, 437, 438);
    – plata către bugetul de stat a sumelor datorate reprezentând impozite şi taxe (441, 442, 444, 446, 448);
    – plăţile efectuate către organismele publice reprezentând taxe şi vărsăminte asimilate datorate (443, 447);
    – sume achitate asociaţilor/acţionarilor din disponibilităţile acestora aflate la unităţi (455);
    – dividende achitate acţionarilor sau asociaţilor (457);
    – sume achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie (458);
    – plăţi pentru lichidarea obligaţiilor faţă de creditori diverşi şi a celor aflate în curs de clarificare (462, 473);
    – plăţi efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale (463);
    – plăţi privind cheltuielile anticipate (471);
    – costul acţiunilor proprii răscumpărate la valoarea de achiziţie (109);
    – valoarea serviciilor bancare şi a altor servicii executate de terţi (611 la 628);
    – taxele de mediu achitate (652);
    – diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor şi creditorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668);
    – valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor, donaţiilor şi sponsorizărilor plătite (658);
    – chirii şi dobânzi plătite anticipat (471);
    – sumele virate unităţii sau subunităţilor (481, 482);
    – credite bancare pe termen scurt, rambursate băncii finanţatoare (519);
    – diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului (665).
    Soldul contului reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută."

    76. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 5 - „Conturi de trezorerie“, la grupa 53 - „Casa“, funcţiunea contului 531 „Casa“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 531 «Casa»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria societăţii, precum şi a mişcării acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.
    Contul 531 «Casa» este un cont de activ.
    În debitul contului 531 «Casa» se înregistrează:
    - sumele încasate de la societăţile care deţin titluri de participare (166);
    – sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167);
    – cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
    – alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
    – numerarul ridicat de la bancă (581);
    – valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate (267);
    – valoarea primelor intermediate decontate asigurătorilor (4011);
    – valoarea altor operaţiuni aferente activităţii de distribuţie încasate (4012);
    – valoarea primelor de asigurare decontate de asistenţi cu compania de brokeraj (422);
    – valoarea comisioanelor cuvenite din activitatea de distribuţie încasate, precum şi a altor sume cuvenite din alte operaţiuni aferente activităţii de distribuţie (411, 412, 413, 414);
    – sumele încasate din activitatea de creare de produse de asigurare (415);
    – sumele încasate de la alte societăţi afiliate sau în care există interese de participare (451, 453, 458);
    – sumele depuse în numerar ca aport la capitalul social (456);
    – sumele depuse în numerar de către asociaţi (455);
    – valoarea primelor de asigurare facturate asiguraţilor şi încasate (461);
    – sumele încasate de la salariaţi evidenţiate anterior în acest cont (428);
    – sumele primite de la societăţi sau sucursale (481, 482);
    – veniturile înregistrate în avans, precum şi veniturile de realizat (472);
    – sumele restituite în numerar din avansurile de trezorerie neutilizate (542);
    – încasările în numerar reprezentând redevenţe şi chirii (461);
    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută sau operaţiunilor efectuate în numerar (765).
    În creditul contului 531 «Casa» se înregistrează:
    - depunerile de numerar la bănci (581);
    – avansuri acordate pentru plasamente în imobilizări corporale (4093);
    – sume achitate societăţilor care deţin titluri de participare (166);
    – valoarea altor împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (167);
    – sumele virate altor societăţi afiliate sau în care există interese de participare (451, 453);
    – plăţile în numerar efectuate pentru constituirea societăţii (201);
    – sumele plătite pentru imobilizări financiare (269);
    – valoarea primelor intermediate decontate asigurătorilor (4011);
    – valoarea altor operaţiuni aferente activităţii de distribuţie efectuate (4012);
    – sumele achitate asistenţilor (422);
    – plăţile în numerar efectuate către colaboratori (462);
    – valoarea avansurilor acordate pentru livrări de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări (462);
    – sumele achitate salariaţilor reprezentând salarii, ajutoare materiale, avansuri din salarii (421, 423, 424, 425, 426, 427, 428);
    – sume în numerar restituite asociaţilor/acţionarilor (455);
    – sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie (458);
    – valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă achiziţionate (532);
    – avansuri de trezorerie acordate în numerar (542);
    – sume nete achitate acţionarilor sau asociaţilor reprezentând dividende (457);
    – sume achitate asociaţilor/acţionarilor cu ocazia retragerii capitalului (456);
    – valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor proprii răscumpărate (109);
    – plata obligaţiunilor emise şi răscumpărate (505, 509);
    – diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor sau operaţiunilor în numerar (665);
    – valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite în numerar, precum şi a donaţiilor şi sponsorizărilor acordate (658);
    – sume achitate pentru lucrările executate sau serviciile prestate de terţi (611 la 628);
    – chiriile şi dobânzile plătite anticipat (471);
    – sumele restituite necuvenite societăţii (473);
    – sumele virate de societăţi sau sucursale (481, 482).
    Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie."

    77. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 5 - „Conturi de trezorerie“, la grupa 53 - „Casa“, funcţiunea contului 532 „Alte valori“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 532 «Alte valori»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum şi a mişcării acestora.
    Contul 532 «Alte valori» este un cont de activ.
    În debitul contului 532 «Alte valori» se înregistrează:
    - valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă achiziţionate (462, 531).
    În creditul contului 532 «Alte valori» se înregistrează:
    - valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă consumate (625, 628, 6422, 645, 428).
    Soldul contului reprezintă alte valori existente."

    78. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, funcţiunea contului 656 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor în brokeraj“ şi a contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 656 «Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa comisioanelor datorate asistenţilor persoane fizice şi juridice şi asistenţilor auxiliari, persoane fizice şi juridice în conformitate cu prevederile contractelor de asistent sau asistent auxiliar, încheiate cu brokerul.
    În debitul contului 656 «Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenţilor» se înregistrează:
    - sumele datorate reprezentând comisioanele cuvenite asistenţilor (422).
    Contul 658 «Alte cheltuieli de exploatare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare.
    În debitul contului 658 «Alte cheltuieli de exploatare» se înregistrează:
    - cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (471);
    – valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite terţilor şi bugetului (448, 462, 408, 512);
    – valoarea donaţiilor şi sponsorizărilor acordate (302, 303, 512, 531);
    – valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 231);
    – sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);
    – sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanţe faţă de clienţi, debitori diverşi etc. (462, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele prescrise sau anulate);
    – cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal."

    79. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 66 - „Cheltuieli financiare“, funcţiunea contului 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 665 «Cheltuieli din diferenţe de curs valutar»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar.
    În debitul contului 665 «Cheltuieli din diferenţe de curs valutar» se înregistrează:
    - diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanţelor în valută (512, 267, 451, 453, 456, 461);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanţelor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (267, 451, 453, 456, 461, 463);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (512, 531, 541);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 451, 453, 455, 462, 464);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a disponibilităţilor bancare în valută, a disponibilităţilor în valută existente în casierie, precum şi a depozitelor şi altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 541, 542, 267, 508);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor şi avansurilor de trezorerie în valută (267, 508, 541, 542);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii într-o entitate externă care a fost cuprinsă în consolidare (107);
    – diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (103)."

    80. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 68 - „Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare“, funcţiunea contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere“ şi a contului 686  „Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 681 «Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere.
    În debitul contului 681 «Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere» se înregistrează:
    - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri şi cheltuieli, inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (151);
    – cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale şi necorporale (280, 281);
    – valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor sau a altor elemente de activ (290, 291, 293, 296, 392, 491, 496);
    – sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor de valoare pentru deprecierea sau pierderea de valoare a investiţiilor în titluri cu venit variabil şi fix, a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, precum şi a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (591, 595, 596, 598).
    Contul 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările şi ajustările pentru pierderea de valoare.
    În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierderea de valoare» se înregistrează:
    - valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, amortizate (169);
    – valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);
    – valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din decontări din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, constituite sau majorate (495);
    – valoarea actualizării provizioanelor (151);
    – valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598)."

    81. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 70 - „Cifra de afaceri netă“, funcţiunea conturilor se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " GRUPA 70 - "CIFRA DE AFACERI NETĂ"
    Din grupa 70 «Cifra de afaceri netă» fac parte:
    Contul 704 «Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări şi reasigurări»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări şi reasigurări.
    În creditul contului 704 «Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări şi reasigurări» se înregistrează:
    - tarifele cursurilor de pregătire profesională prestate, facturate clienţilor (461);
    – tarifele cursurilor de pregătire profesională pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
    – venituri înregistrate în avans din organizarea de cursuri de pregătire profesională aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472);
    – sume cuvenite din organizarea de cursuri de pregătire profesională către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).
    Contul 705 «Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii.
    În creditul contului 705 «Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» se înregistrează:
    - valoarea primelor de asigurare obţinute din crearea de produse de asigurare în asociere cu aceştia (415).
    Contul 706 «Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.
    În creditul contului 706 «Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii» se înregistrează:
    - valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune, chiriilor facturate către concesionari, locatari, chiriaşi (462);
    – valori primite de la terţi privind locaţii de gestiune, licenţe, brevete şi alte drepturi similare (461);
    – valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
    – sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac venituri ale companiei de brokeraj (428);
    – venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472);
    – sumele încasate reprezentând valoarea redevenţelor cuvenite pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor, precum şi pentru folosirea brevetelor, mărcilor şi a altor drepturi similare (512, 531);
    – sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453).
    Contul 707 «Venituri din activitatea de distribuţie»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa comisioanelor primite de companiile de brokeraj pentru serviciile prestate în numele societăţilor cu care au încheiat acorduri de colaborare, a veniturilor obţinute din mandatele în brokeraj încheiate cu clienţii: oferirea de consultanţă şi propunerea de contracte, a veniturilor obţinute din acţiuni premergătoare şi negocierea în vederea încheierii contractelor, a veniturilor obţinute din acordarea de asistenţă pentru gestionarea şi derularea contractelor, inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri, precum şi a altor venituri rezultate din activitatea de distribuţie.
    În creditul contului 707 «Venituri din activitatea de distribuţie» se înregistrează:
    - valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuţie (411, 412, 413, 414, 472);
    – valoarea altor sume cuvenite din activitatea de distribuţie (411, 472);
    – valoarea comisioanelor şi/sau onorariilor cuvenite pentru care nu s-a întocmit factura (461).
    Contul 709 «Reduceri comerciale acordate»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.
    În debitul contului 709 «Reduceri comerciale acordate» se înregistrează:
    - valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (461)."

    82. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 72 - „Venituri din producţia de imobilizări“, funcţiunea contului 721 „Venituri din producţia de imobilizări necorporale“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 721 «Venituri din producţia de imobilizări necorporale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din imobilizări necorporale.
    În creditul contului 721 «Venituri din producţia de imobilizări necorporale» se înregistrează:
    - valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 205, 208)."

    83. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 76 - „Venituri financiare“, funcţiunea contului 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 765 «Venituri din diferenţe de curs valutar»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar.
    În creditul contului 765 «Venituri din diferenţe de curs valutar» se înregistrează:
    - diferenţe favorabile de curs valutar rezultate la închiderea exerciţiului financiar sau la lichidarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, a creditelor, a datoriilor ce privesc imobilizările financiare şi a altor împrumuturi şi datorii asimilate exprimate în valută (161, 162, 166, 167, 269);
    – diferenţele favorabile de curs valutar rezultate la lichidarea împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (168);
    – diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii într-o entitate străină care a fost cuprinsă în consolidare (107);
    – diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (103);
    – diferenţe favorabile de curs valutar aferente creanţelor imobilizate (267);
    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută (451, 453);
    – diferenţele favorabile de curs valutar cu ocazia restituirii sumelor depuse în valută (455);
    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor şi datoriilor în valută (456);
    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente debitelor în valută (461);
    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori (462);
    – venituri din diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor bancare şi a celor existente în casierie în valută la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (512, 531);
    – diferenţe favorabile de curs valutar aferente soldului la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar la acreditivele în valută (541);
    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente efectelor de plătit (463);
    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor datorate de clienţii externi (464);
    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat în valută şi depozite pe termen scurt în valută, la finele lunii, respectiv la încheierea exerciţiului financiar (508)."

    84. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 78 - „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“, funcţiunea contului 781 „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 781 «Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, a activelor circulante, precum şi a veniturilor corespunzătoare fondului comercial negativ.
    În creditul contului 781 «Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare» se înregistrează:
    - sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);
    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea altor elemente de activ (290, 291, 293, 296, 392, 491, 496, 591, 595, 596, 598);
    – cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri (2075)."

    85. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Conturi în afara bilanţului“, funcţiunea contului 8031 „Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale primite în leasing operaţional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, încheiate în acest scop.
    În debitul contului 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective primite, iar în credit valoarea aceloraşi imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.
    Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale primite în leasing operaţional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, existente la un moment dat."

    86. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Conturi în afara bilanţului“, funcţiunea contului 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 8036 «Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor aferente imobilizărilor primite în leasing operaţional, cu chirie, precum şi a altor datorii asimilate, datorate de către compania de brokeraj pentru bunurile luate în locaţie sau cu chirie, pentru care nu se recunoaşte o imobilizare necorporală.
    În debitul contului 8036 «Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate» se înregistrează sumele reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, iar în credit valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către compania de brokeraj.
    Soldul contului reprezintă contravaloarea redevenţelor, locaţiilor de gestiune, chiriilor şi altor datorii asimilate pe care compania de brokeraj le are de plătit la un moment dat."

    87. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Conturi în afara bilanţului“, funcţiunea contului 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie şi alte bunuri similare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie şi alte bunuri similare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active.
    În debitul contului 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie şi alte bunuri similare» se înregistrează valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, iar în credit, valoarea celor restituite.
    Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, existente în compania de brokeraj la un moment dat."

    88. În anexă, la capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Conturi în afara bilanţului“, funcţiunea contului 836 „Sume din activitatea de distribuţie achitate direct în contul societăţii cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 836 «Sume din activitatea de distribuţie achitate direct în contul societăţii cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de asigurare şi/sau reasigurare intermediate achitate de asigurat direct în contul asigurătorului/ reasigurătorului.
    În debitul contului 836 «Sume din activitatea de distribuţie achitate direct în contul societăţii cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare» se înregistrează primele de asigurare şi/sau reasigurare intermediate pe fiecare asigurător/reasigurător în baza borderourilor de depunere întocmite ca urmare a încheierii contractelor de asigurare şi/sau reasigurare, iar în credit se înregistrează primele virate de asigurat în contul asigurătorului/reasigurătorului.
    Soldul contului reprezintă valoarea primelor distribuite care nu au fost achitate de asigurat în contul asigurătorului/ reasigurătorului."

    89. În anexă, după capitolul 14 - „Funcţiunea conturilor“ se introduce un nou capitol, capitolul 15, cu următorul cuprins:
    "    CAP. 15

    Formulare referitoare la situaţiile financiare anuale pentru companii de brokeraj şi subunităţi ale companiilor de brokeraj
    1. Formularul de bilanţ*) pentru companiile de brokeraj este următorul: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Formularul de bilanţ este reprodus în facsimil.
    ^1 Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    ^2 Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii
    sau
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
    2. Formularul Cont de profit şi pierdere*) pentru companiile de brokeraj este următorul: CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
    la data de ...................... (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Formularul Cont de profit şi pierdere este reprodus în facsimil.
    ^1 Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    ^2 Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii,
    sau
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii."    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu situaţiile financiare aferente anului 2019.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 28 februarie 2019.
    Nr. 5.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016