Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 46 din 18 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 46 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1304 din 29 decembrie 2020
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), art. 3 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 alin. (2) lit. d), art. 29 alin. (5), art. 34 alin. (2) lit. a), c), d) şi k) şi art. 37 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 304, 312, 372 şi 373 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 9 decembrie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 8 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), art. 3 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 alin. (2) lit. d), art. 29 alin. (5), art. 34 alin. (2) lit. a), c), d) şi k) şi art. 37 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 304, 312, 372 şi 373 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,"

    2. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    3. La articolul 1 alineatul (3), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015, prevederile legale definite la art. 1 alin. (2) pct. 37 din aceeaşi lege, precum şi următoarele semnificaţii:
    a) conducere executivă - conducerea definită potrivit art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare;"

    4. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se abrogă.
    5. La articolul 1 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) raportări periodice de supraveghere - informaţii prezentate de entităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c) în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (5), art. 37 din Legea nr. 237/2015 şi ale art. 304 alin. (1)-(3), art. 312 şi 372 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2015/35;"

    6. La articolul 1 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) raportare suplimentară de lichiditate - informaţii întocmite pe baza evidenţelor contabile, tehnico-operative şi evaluării activelor la valoarea de piaţă, prezentate de societăţile prevăzute la alin. (2) lit. a) în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) şi (iv), lit. b) şi alin. (6) din Legea nr. 237/2015, precum şi ale art. 304 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în vederea evaluării îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 237/2015 şi exercitării de către A.S.F. a competenţelor prevăzute la art. 34 alin. (2) lit. a), c), d) şi k) şi alin. (3) din aceeaşi lege;"

    7. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Termenele de transmitere a raportărilor periodice de supraveghere
    (1) Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) transmit la A.S.F. raportările periodice de supraveghere prevăzute la art. 304 alin. (1)-(3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 coroborat cu art. 29 alin. (5) din Legea nr. 237/2015, astfel:
    a) raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară - anual, la data publicării acestuia, dată care nu poate depăşi 14 săptămâni de la încheierea exerciţiului financiar, conform prevederilor art. 300 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
    b) versiunile actualizate ale raportului prevăzut la lit. a), dacă este cazul - la data publicării versiunii actualizate, conform prevederilor art. 302 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
    c) raportul periodic de supraveghere - o dată la 3 ani, în termen de maximum 14 săptămâni de la încheierea exerciţiului financiar, conform prevederilor art. 312 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
    d) raportul de supraveghere privind ORSA - anual şi ori de câte ori profilul de risc este modificat semnificativ, în termen de maximum două săptămâni de la încheierea evaluării, conform prevederilor art. 312 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
    e) machetele cantitative anuale - anual, în termen de maximum 14 săptămâni de la încheierea exerciţiului financiar, conform prevederilor art. 312 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
    f) machetele cantitative trimestriale - trimestrial, în termen de maximum 5 săptămâni de la încheierea fiecărui trimestru, conform prevederilor art. 312 alin. (1) lit. d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
    (2) Pentru exerciţiile financiare pentru care societatea nu transmite raportul periodic de supraveghere se aplică prevederile art. 312 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35; termenul de transmitere a raportului prevăzut la art. 312 alin. (3) din regulamentul anterior menţionat este cel prevăzut la alin. (1) lit. c).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), A.S.F., în cadrul desfăşurării procesului de supraveghere, poate solicita în mod expres unei societăţi transmiterea raportului periodic de supraveghere pentru un anumit exerciţiu financiar, în conformitate cu prevederile art. 312 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35; termenul de transmitere este cel prevăzut la alin. (1) lit. c).
    (4) Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. c) respectă următoarele termene maxime de transmitere la A.S.F. a raportărilor periodice de supraveghere la nivel de grup prevăzute la art. 372 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35:
    a) raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară la nivel de grup - anual, la data publicării acestuia, dată care nu poate depăşi 20 de săptămâni de la încheierea exerciţiului financiar, conform prevederilor art. 362 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
    b) raportul unic privind solvabilitatea şi situaţia financiară, dacă este cazul - anual, la data publicării acestuia, dată care nu poate depăşi 14 săptămâni de la încheierea exerciţiului financiar, conform prevederilor art. 368 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
    c) versiunile actualizate ale raportului prevăzut la lit. a) sau b), dacă este cazul - la data publicării;
    d) raportul periodic de supraveghere ORSA - anual, în termen de maximum 20 de săptămâni de la încheierea exerciţiului financiar, conform prevederilor art. 373 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
    e) machetele cantitative anuale - anual, în termen de maximum 20 de săptămâni de la încheierea exerciţiului financiar, conform prevederilor art. 373 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35;
    f) machetele cantitative trimestriale - trimestrial, în termen de maximum 11 săptămâni de la încheierea fiecărui trimestru, conform prevederilor art. 373 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35."

    8. La articolul 3^1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Activitatea de audit financiar prevăzută la alin. (1) se efectuează de către firme de audit avizate de A.S.F., în conformitate cu prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Firma de audit întocmeşte un raport de audit datat şi semnat de către partenerul-cheie de audit, prin care acesta îşi exprimă opinia asupra machetelor prevăzute la alin. (1), cu privire la faptul că acestea oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil."

    9. La articolul 3^1 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) transmit A.S.F. raportul de audit prevăzut la alin. (3), însoţit de machetele care au făcut obiectul auditării, atât în format electronic conform art. 4, cât şi pe suport hârtie, în termen de 14 săptămâni de la încheierea exerciţiului financiar."

    10. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Mijloacele de comunicare a raportărilor periodice de supraveghere
    (1) Entităţile menţionate la art. 1 alin. (2) transmit raportările menţionate la art. 3 în format electronic, în aplicaţia ASF E-HUB.
    (2) În vederea transmiterii machetelor cantitative anuale şi trimestriale care fac parte din raportările periodice de supraveghere prevăzute la art. 3, entităţile raportoare utilizează standardul XBRL, forma şi regulile de validare (taxonomia) publicate de EIOPA pentru fiecare tip şi perioadă de raportare."

    11. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Raportarea suplimentară de lichiditate
    (1) În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) lit. d), art. 34 alin. (2) lit. a), c), d) şi k) din Legea nr. 237/2015 şi ale art. 304 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 şi în vederea asigurării unui sistem funcţional şi eficient al managementului riscului de lichiditate, societăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) deţin active lichide peste nivelul rezervei brute de daune, în cazul activităţii de asigurări generale, respectiv al rezervei brute de daune şi al altor sume cuvenite contractanţilor şi beneficiarilor, în cazul activităţii de asigurări de viaţă.
    (2) În vederea monitorizării riscului de lichiditate, societăţile calculează şi raportează lunar indicatorul de lichiditate pe baza evidenţelor contabile, tehnico-operative şi evaluării la valoarea de piaţă a activelor, separat pentru activitatea de asigurări generale, respectiv de asigurări de viaţă.
    (3) Modul de calcul şi formatul raportării suplimentare de lichiditate privind indicatorul de lichiditate pe care societăţile le transmit A.S.F. sunt prevăzute în anexele nr. 2^1 şi 2^2 la prezenta normă.
    (4) În situaţia nerespectării prevederilor alin. (1), societăţile restabilesc nivelul indicatorului de lichiditate până cel târziu la data maximă de transmitere a raportării suplimentare de lichiditate imediat următoare celei pe baza căreia a fost constatat indicatorul neconform, considerată ca dată de referinţă.
    (5) Data de referinţă pentru care se întocmeşte şi se transmite prima raportare suplimentară de lichiditate este 31.03.2021.
    (6) În situaţia în care raportarea prevăzută la alin. (5) arată un indicator de lichiditate neconform, odată cu această raportare societatea transmite un plan, aprobat de conducere, cu măsuri şi termene concrete pe care urmează să le întreprindă în scopul restabilirii nivelului indicatorului până cel târziu la data de 30.06.2021, considerată ca dată de referinţă; în perioada de aplicare a planului, societatea raportează lunar A.S.F., odată cu transmiterea raportării suplimentare de lichiditate, stadiul de implementare a măsurilor, respectiv măsurile efectiv realizate şi rezultatele acestora în îmbunătăţirea indicatorului de lichiditate."

    12. Titlul articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Alte raportări suplimentare
"

    13. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) transmit A.S.F., de asemenea, următoarele raportări suplimentare, completate în baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative:
    a) raportări anuale:
    (i) situaţiile financiare anuale în forma prevăzută de reglementările A.S.F. în vigoare;
    (ii) chestionar privind indemnizaţiile brute plătite pe categorii de servicii medicale şi furnizori de servicii medicale, în forma prevăzută în anexa nr. 2^3;
    (iii) raportarea privind angajaţii şi persoanele cu contract de mandat, în forma prevăzută în anexa nr. 2^4;"

    14. La articolul 5 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) raportările contabile pentru semestrul I al exerciţiului financiar, în forma prevăzută de reglementările A.S.F. în vigoare;"

    15. La articolul 5 alineatul (1) litera b), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu următorul cuprins:
    "(iv) raportarea privind tranzacţiile intragrup, în forma prevăzută în anexa nr. 4^1;"

    16. La articolul 5 alineatul (1) litera c), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (ii^1), cu următorul cuprins:
    "(ii^1) tranzacţiile privind activitatea de asigurări de viaţă cu componentă exclusivă de protecţie (asigurări de deces din orice cauză), în forma prevăzută în anexa nr. 6^1;"

    17. La articolul 5 alineatul (1) litera c), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (iv^1), cu următorul cuprins:
    "(iv^1) obligaţiile asumate pentru activitatea de asigurări de viaţă cu componentă exclusivă de protecţie (asigurări de deces din orice cauză), în forma prevăzută în anexa nr. 8^1;“"

    18. La articolul 5 alineatul (1) litera c), punctul (vii) se abrogă.
    19. La articolul 5 alineatul (1) litera c), după punctul (xiv) se introduc două noi puncte, punctele (xv) şi (xvi), cu următorul cuprins:
    "(xv) raportarea aferentă cedărilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale şi de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 17^1;
(xvi) raportarea aferentă primirilor în reasigurare pentru activitatea de asigurări generale şi de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 17^2;"

    20. La articolul 5 alineatul (1) litera d), punctele (i) şi (ii) se abrogă.
    21. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Raportările anuale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) se transmit în termen de 120 de zile de la data de referinţă pentru care au fost întocmite, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i)."

    22. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Raportările semestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) se transmit în termen de 45 de zile de la data de referinţă pentru care au fost întocmite, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (i)."

    23. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Raportările lunare prevăzute la art. 4^1 şi art. 5 alin. (1) lit. d) se transmit până în ultima zi calendaristică a lunii următoare celei pentru care se face raportarea."

    24. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.
    25. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Mijloacele de comunicare a raportărilor suplimentare
    (1) Raportarea suplimentară prevăzută la art. 4^1 se transmite A.S.F. în format electronic în aplicaţia ASF-EWS, precum şi pe suport hârtie.
    (2) Raportările suplimentare prevăzute la art. 5 se transmit A.S.F. în format electronic în aplicaţia ASF-EWS."

    26. La articolul 9 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) un tabel care să cuprindă valoarea precedentă raportată, valoarea rectificată, impactul modificărilor şi motivele raportării incomplete sau incorecte;"

    27. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.
    28. După anexa nr. 2 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 2^1-2^4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4 la prezenta normă.
    29. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta normă.
    30. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta normă.
    31. Anexele nr. 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 7 şi 8 la prezenta normă.
    32. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta normă.
    33. La anexa nr. 7, indicatorul de la numărul curent 31 „Rezerva de beneficii şi risturne“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Rezerva de participare la beneficii şi risturnuri"

    34. La anexa nr. 8, indicatorul de la numărul curent 7 „Rezerva pentru beneficii şi risturne“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Rezerva de participare la beneficii şi risturnuri"

    35. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta normă.
    36. Anexa nr. 11 se abrogă.
    37. După anexa nr. 17 se introduc două noi anexe, anexele nr. 17^1 şi 17^2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 11 şi 12 la prezenta normă.
    38. Anexele nr. 18 şi 19 se abrogă.

    ART. II
    (1) Prevederile prezentei norme se aplică pentru raportările întocmite pentru perioadele de referinţă ulterioare datei de 1 ianuarie 2021.
    (2) Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta normă.
    *) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1304 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    (3) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 18 decembrie 2020.
    Nr. 46.
    ANEXA 1

    ANEXE
    ANEXA 1

    la normă
        Norma nr. 21/2016">ANEXA 2^1 la Norma nr. 21/2016
                        Raportare suplimentară de lichiditate.
                   Determinarea indicatorului de lichiditate pentru
                         activitatea de asigurări generale
                               - Raportare lunară -
                             la data de: I.............I
    A. Total titluri de stat (în lei şi valută), inclusiv certificate de trezorerie

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │Valoarea de │
│Denumirea │ │piaţă la data │
│instituţiei│Denumirea │de referinţă │
│de credit │emitentului│pentru care se│
│custode │ │face │
│ │ │raportarea *) │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│1 │2 │3 │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│Total │ │ │
│titluri de │ │ │
│stat │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────────┘

        *) Pentru evaluare se va utiliza cotaţia bid afişată de furnizorii de cotaţii, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile cotaţii, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puţin ajustările pentru depreciere.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
    A.1. Titluri de stat în lei

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │de piaţă │
│Denumirea │ │ │ │la data de│
│instituţiei│Denumirea │Data │Data │referinţă │
│de credit │emitentului│achiziţiei│scadenţei│pentru │
│custode │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │face │
│ │ │ │ │raportarea│
│ │ │ │ │*) │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │
│titluri de │X │X │X │ │
│stat │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


    A.2. Titluri de stat în valută

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │de piaţă │
│Denumirea │ │ │ │la data de│
│instituţiei│Denumirea │Data │Data │referinţă │
│de credit │emitentului│achiziţiei│scadenţei│pentru │
│custode │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │face │
│ │ │ │ │raportarea│
│ │ │ │ │*) │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │
│titluri de │X │X │X │ │
│stat │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┘    B. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │de piaţă │
│Denumirea │ │ │ │la data de│
│instituţiei│Denumirea │Data │Data │referinţă │
│de credit │administraţiei│achiziţiei│scadenţei│pentru │
│custode │publice │ │ │care se │
│ │ │ │ │face │
│ │ │ │ │raportarea│
│ │ │ │ │*) │
├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Total │X │X │X │ │
│obligaţiuni│ │ │ │ │
└───────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

        *) Pentru evaluare se va utiliza cotaţia bid afişată de furnizorii de cotaţii, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    C. Total depozite bancare

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Denumirea │Valoarea totală a │
│instituţiei de │depozitelor*) │
│credit │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│1 │2 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Total depozite │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

        *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
    C.1. Depozite în lei la instituţii de credit

┌──────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬────────────┬─────────┬───────────┤
│ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │depozitului│
│Denumirea │Data │Data │la data de │
│instituţiei│constituirii│scadenţei│referinţă │
│de credit │ │ │pentru care│
│ │ │ │se face │
│ │ │ │raportarea │
├───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│Total │X │X │ │
│depozite │ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────┴───────────┘


    C.2. Depozite în valută la instituţii de credit

┌───────────┬────────────┬─────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │Valoarea depozitului la│
│ │ │ │data de referinţă │
│ │ │ │pentru care se face │
│Denumirea │Data │Data │raportarea │
│instituţiei│constituirii│scadenţei├──────┬─────┬──────────┤
│de credit │ │ │ │Tip │ │
│ │ │ │În │(EUR,│Echivalent│
│ │ │ │valută│USD │în lei │
│ │ │ │ │etc.)│ │
├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┤
│Total │X │X │X │X │ │
│depozite │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────┴──────┴─────┴──────────┘    D. Disponibilităţi în conturi curente şi în casierie

┌───────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Disponibil │Disponibil │Total │
│Denumirea │în conturi │în casierie │disponibil│
│instituţiei│curente │ │în lei │
│de credit ├────────┬───┼────────┬───┤(6 = │
│ │în │în │în │în │2+3+4+5) │
│ │valută*)│lei│valută*)│lei│ │
├───────────┼────────┼───┼────────┼───┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───────────┼────────┼───┼────────┼───┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴───┴────────┴───┴──────────┘

        *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    E. Obligaţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │Număr de │ │ │de piaţă │ │ │
│Denumirea │obligaţiuni│Număr de │Valoarea de│la data de│Valoarea │Valoarea │
│societăţii│emise de │obligaţiuni │piaţă*) a │referinţă │maximă admisă │ponderată cu│
│emitente │respectivul│achiziţionate│unei │pentru │a │coeficientul│
│ │emitent │ │obligaţiuni│care se │obligaţiunilor│de risc │
│ │ │ │ │face │ │ │
│ │ │ │ │raportarea│ │ │
├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 = 3x4 │6 = 5% (2x4) │7 = 0,75 x │
│ │ │ │ │ │ │min (5 şi 6)│
├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│X │X │X │X │ │ │ │
└──────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴────────────┘

        *) Obligaţiunile tranzacţionate pe pieţe reglementate (corporative) se evaluează la preţul de închidere din ultima zi de tranzacţionare aferentă perioadei de raportare.
        Atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
        În cazul în care obligaţiunile nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza cotaţia bid afişată de furnizorii de cotaţii, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile preţurile de închidere sau cotaţii, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puţin ajustările pentru depreciere.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    F. Acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────┬───────────┬─────────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │Număr de │ │ │de piaţă │ │ │
│Denumirea │acţiuni │Număr de │Valoarea│la data de│Valoarea │Valoarea │
│societăţii│emise de │acţiuni │de piaţă│referinţă │maximă │ponderată cu│
│emitente │respectivul│achiziţionate│a unei │pentru │admisă a │coeficientul│
│ │emitent │ │acţiuni │care se │acţiunilor│de risc │
│ │ │ │ │face │ │ │
│ │ │ │ │raportarea│ │ │
├──────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 = 3x4 │6 = 5% │7 = 0,50 x │
│ │ │ │ │ │(2x4) │min (5 şi 6)│
├──────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Total │X │X │X │ │ │ │
└──────────┴───────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

        *) Acţiunile tranzacţionate pe pieţe reglementate se evaluează la preţul de închidere din ultima zi de tranzacţionare aferentă perioadei de raportare.
        Atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    G. Titluri de participare la unităţi în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi alte fonduri de investiţii (OPCVM)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │Valoarea │20% din │ │
│ │Numărul │Valoarea │de piaţă │valoarea │ │
│ │titlurilor │de piaţă a│la data de│activului │Valoarea │
│Denumirea│de │unui titlu│referinţă │net al │ponderată cu│
│fondului │participare│la data │pentru │fondului │coeficientul│
│ │deţinute │raportării│care se │la data │de risc │
│ │ │*) │face │raportării│ │
│ │ │ │raportarea│ │ │
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 = 2x3 │5 │6 = 0,90 x │
│ │ │ │ │ │min (4 şi 5)│
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Total │X │X │ │ │ │
└─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

        *) Se va utiliza VUAN - valoarea unui titlu (unitate de fond) din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    H. Total active lichide

┌───────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬───────────────┬───────┬─────┬────────┤
│Nr. │Tipuri de │ │ │Valoarea│
│crt.│active │Valoare│MESAJ│maximă │
│ │ │ │ │admisă │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│ │Total titluri │ │ │ │
│ │de stat, │ │ │ │
│1. │inclusiv │ │X │ │
│ │certificate de │ │ │ │
│ │trezorerie (A) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │emise de │ │ │ │
│2. │administraţia │ │X │ │
│ │publică locală │ │ │ │
│ │(B) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│3. │Total depozite │ │X │ │
│ │bancare (C) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│ │Disponibilităţi│ │ │ │
│4. │conturi curente│ │X │ │
│ │şi în casierie │ │ │ │
│ │(D) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│ │Valoarea │ │ │ │
│ │obligaţiunlor │ │ │ │
│5. │tranzacţionate │ │ │ │
│ │pe pieţe │ │ │ │
│ │reglementate │ │ │ │
│ │(E) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┤ │ │
│ │Valoarea │ │ │ │
│ │acţiunilor │ │ │ │
│6. │tranzacţionate │ │ │ │
│ │pe pieţe │ │ │ │
│ │reglementate │ │ │ │
│ │(F) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┤ │ │
│ │Titluri de │ │ │ │
│7. │participare la │ │ │ │
│ │OPCVM (G) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│8. │Total active │ │X │ │
│ │lichide (H) │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴─────┴────────┘

        NOTĂ:
        [Valori mobiliare şi titluri de participare la OPCVM (E + F + G) / [Total active lichide (H)] ≤ 0,50


    I. Rezerva brută de daune
        Rezerva brută de daune se determină conform prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Normei Activităţii de Supraveghere Financiară nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă.

    J. Indicatorul de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale = Total active lichide (H)/ Rezerva brută de daune (I)

    ANEXA 2

    la normă
        Norma nr. 21/2016">ANEXA 2^2 la Norma nr. 21/2016
                         Raportare suplimentară de lichiditate.
                    Determinarea indicatorului de lichiditate pentru
                           activitatea de asigurări de viaţă
                                  - Raportare lunară -
                              la data de: I.............I
    A. Total titluri de stat (în lei şi în valută), inclusiv certificate de trezorerie

┌───────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │Valoarea de │
│Denumirea │ │piaţă la data │
│instituţiei│Denumirea │de referinţă │
│de credit │emitentului│pentru care se│
│custode │ │face │
│ │ │raportarea *) │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│1 │2 │3 │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│Total │ │ │
│titluri de │ │ │
│stat │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────────┘

        *) Pentru evaluare se va utiliza cotaţia bid afişată de furnizorii de cotaţii, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile preţurile de închidere sau cotaţii, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puţin ajustările pentru depreciere.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
    A1. Titluri de stat în lei

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │de piaţă │
│Denumirea │ │ │ │la data de│
│instituţiei│Denumirea │Data │Data │referinţă │
│de credit │emitentului│achiziţiei│scadenţei│pentru │
│custode │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │face │
│ │ │ │ │raportarea│
│ │ │ │ │*) │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │
│titluri de │X │X │X │ │
│stat │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


    A2. Titluri de stat în valută

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │de piaţă │
│Denumirea │ │ │ │la data de│
│instituţiei│Denumirea │Data │Data │referinţă │
│de credit │emitentului│achiziţiei│scadenţei│pentru │
│custode │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │face │
│ │ │ │ │raportarea│
│ │ │ │ │*) │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │
│titluri de │X │X │X │ │
│stat │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┘    B. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬──────────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │de piaţă │
│Denumirea │ │ │ │la data de│
│instituţiei│Denumirea │Data │Data │referinţă │
│de credit │administraţiei│achiziţiei│scadenţei│pentru │
│custode │publice │ │ │care se │
│ │ │ │ │face │
│ │ │ │ │raportarea│
│ │ │ │ │*) │
├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Total │X │X │X │ │
│obligaţiuni│ │ │ │ │
└───────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

        *) Pentru evaluare se va utiliza cotaţia bid afişată de furnizorii de cotaţii, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    C. Total depozite bancare

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Denumirea │Valoarea totală a │
│instituţiei de │depozitelor*) │
│credit │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│1 │2 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Total depozite │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

        *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
    C.1. Depozite la instituţii de credit în lei

┌──────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬────────────┬─────────┬───────────┤
│ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │depozitului│
│Denumirea │Dat │Data │la data de │
│instituţiei│constituirii│scadenţei│referinţă │
│de credit │ │ │pentru care│
│ │ │ │se face │
│ │ │ │raportarea │
├───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├───────────┼────────────┼─────────┼───────────┤
│Total │X │X │ │
│depozite │ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────┴───────────┘


    C.2. Depozite la instituţii de credit în valută

┌───────────┬────────────┬─────────┬───────────────────────┐
│Denumirea │ │ │Valoarea depozitului la│
│instituţiei│Data │Data │data de referinţă │
│de credit │constituirii│scadenţei│pentru care se face │
│ │ │ │raportarea │
├───────────┼────────────┼─────────┼──────┬─────┬──────────┤
│ │ │ │ │Tip │ │
│ │ │ │În │(EUR,│Echivalent│
│ │ │ │valută│USD │în lei │
│ │ │ │ │etc.)│ │
├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────────┤
│Total │X │X │X │X │ │
│depozite │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────┴──────┴─────┴──────────┘    D. Disponibilităţi în conturi curente şi în casierie

┌───────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Disponibil │Disponibil │Total │
│Denumirea │în conturi │în casierie │disponibil│
│instituţiei│curente │ │în lei (6 │
│de credit ├────────┬───┼────────┬───┤= 2 + 3 + │
│ │în │în │în │în │4 +5) │
│ │valută*)│lei│valută*)│lei│ │
├───────────┼────────┼───┼────────┼───┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───────────┼────────┼───┼────────┼───┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴───┴────────┴───┴──────────┘

        *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    E. Obligaţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │Număr de │ │ │de piaţă │ │ │
│Denumirea │obligaţiuni│Număr de │Valoarea de│la data de│Valoarea │Valoarea │
│societăţii│emise de │obligaţiuni │piaţă*) a │referinţă │maximă admisă │ponderată cu│
│emitente │respectivul│achiziţionate│unei │pentru │a │coeficientul│
│ │emitent │ │obligaţiuni│care se │obligaţiunilor│de risc │
│ │ │ │ │face │ │ │
│ │ │ │ │raportarea│ │ │
├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 = 3x4 │6 = 5% (2x4) │7 = 0,75 x │
│ │ │ │ │ │ │min (5 şi 6)│
├──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│X │X │X │X │ │ │ │
└──────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴────────────┘

        *) Obligaţiunile tranzacţionate pe pieţe reglementate (corporative) se evaluează la preţul de închidere din ultima zi de tranzacţionare aferentă perioadei de raportare.
        Atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
        În cazul în care obligaţiunile nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza cotaţia bid afişată de furnizorii de cotaţii, cum ar fi Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters - S.A. pentru ziua respectivă. În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile preţurile de închidere sau cotaţii, acestea sunt evaluate utilizând valoarea contabilă, mai puţin ajustările pentru depreciere.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    F. Acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├──────────┬───────────┬─────────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │Număr de │ │ │de piaţă │ │ │
│Denumirea │acţiuni │Număr de │Valoarea│la data de│Valoarea │Valoarea │
│societăţii│emise de │acţiuni │de piaţă│referinţă │maximă │ponderată cu│
│emitente │respectivul│achiziţionate│a unei │pentru │admisă a │coeficientul│
│ │emitent │ │acţiuni │care se │acţiunilor│de risc │
│ │ │ │ │face │ │ │
│ │ │ │ │raportarea│ │ │
├──────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 = 3x4 │6 = 5% │7 = 0,50 x │
│ │ │ │ │ │(2x4) │min (5 şi 6)│
├──────────┼───────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Total │X │X │X │ │ │ │
└──────────┴───────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

        *) Acţiunile tranzacţionate pe pieţe reglementate se evaluează la preţul de închidere din ultima zi de tranzacţionare aferentă perioadei de raportare.
        Atunci când sfârşitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârşitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacţii cu respectivele titluri se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacţii cu respectivele titluri şi care precedă această dată.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    G. Titluri de participare la OPCVM

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│ │ │ │Valoarea │20% din │ │
│ │Numărul │Valoarea │de piaţă │valoarea │ │
│ │titlurilor │de piaţă a│la data de│activului │Valoarea │
│Denumirea│de │unui titlu│referinţă │net al │ponderată cu│
│fondului │participare│la data │pentru │fondului │coeficientul│
│ │deţinute │raportării│care se │la data │de risc │
│ │ │*) │face │raportării│ │
│ │ │ │raportarea│ │ │
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 = 2x3 │5 │6 = 0,90 x │
│ │ │ │ │ │min (4 şi 5)│
├─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Total │X │X │ │ │ │
└─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

        *) Se va utiliza VUAN - valoarea unui titlu (unitate de fond) din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare.
        Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.

    H. Total active lichide

┌───────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬───────────────┬───────┬─────┬────────┤
│Nr. │Tipuri de │ │ │Valoarea│
│crt.│active │Valoare│MESAJ│maximă │
│ │ │ │ │admisă │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│ │Total titluri │ │ │ │
│ │de stat, │ │ │ │
│1. │inclusiv │ │X │ │
│ │certificate de │ │ │ │
│ │trezorerie (A) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │emise de │ │ │ │
│2. │administraţia │ │X │ │
│ │publică locală │ │ │ │
│ │(B) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│3. │Total depozite │ │X │ │
│ │bancare (C) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│ │Disponibilităţi│ │ │ │
│4. │în conturi │ │X │ │
│ │curente şi în │ │ │ │
│ │casierie (D) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│ │Valoarea │ │ │ │
│ │obligaţiunilor │ │ │ │
│5. │tranzacţionate │ │ │ │
│ │pe pieţe │ │ │ │
│ │reglementate │ │ │ │
│ │(E) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┤ │ │
│ │Valoarea │ │ │ │
│ │acţiunilor │ │ │ │
│6. │tranzacţionatc │ │ │ │
│ │pe pieţe │ │ │ │
│ │reglementate │ │ │ │
│ │(F) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┤ │ │
│ │Titluri de │ │ │ │
│7. │participare la │ │ │ │
│ │OPCVM (G) │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────┼────────┤
│8. │Total active │ │X │ │
│ │lichide (H) │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴─────┴────────┘

        NOTĂ:
        [Valori mobiliare şi titluri de participare la OPCVM (E + F + G)] / [Total active lichide (H)] ≤ 0,50


    I. Rezerva brută de daune şi alte sume cuvenite contractanţilor şi beneficiarilor:

┌──────────────────────────────────────┐
│1.1. 0,5% din sumele asigurate în │
│cazul asigurărilor de deces │
├──────────────────────────────────────┤
│1.2. Maximum dintre 0,5% din sumele │
│asigurate şi 10% din valorile de │
│răscumpărare în cazul asigurărilor │
│care acoperă riscul de deces şi la │
│care este garantată o valoare de │
│răscumpărare │
├──────────────────────────────────────┤
│1.3. 10% din valorile de răscumpărare │
│în cazul asigurărilor care nu acoperă │
│riscul de deces şi la care este │
│garantată o valoare de răscumpărare │
├──────────────────────────────────────┤
│1.4. rezerva brută de daune *) │
└──────────────────────────────────────┘

        *) Se includ sumele datorate pentru maturităţi şi răscumpărări în măsura în care acestea nu se regăsesc în rezerva de daune. Rezerva brută de daune se determină conform prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă.

    J. Indicatorul de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viaţă = Total active lichide (H) / Suma de la I.1 la I.4

    ANEXA 3

    la normă
        Norma nr. 21/2016">ANEXA 2^3 la Norma nr. 21/2016
              Chestionar privind indemnizaţiile brute plătite pe categorii
                de servicii medicale şi furnizori de servicii medicale
                               - Raportare anuală -
                              la data de: I.........I

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Chestionar pentru fiecare clasă de asigurări care acoperă servicii medicale, │
│accidente şi boli profesionale │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CLASA DE ASIGURARE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- lei - │
├──────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Total sume │Categorii de furnizori │
│ │decontate, ├───────┬────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
│ │direct │ │Unităţi │Furnizori │Furnizori│ │ │
│Categorii de servicii │pacientului│ │rezidenţiale│de servicii│de │Furnizori│Alte tipuri │
│ │sau │Spitale│cu internare│medicale │servicii │de bunuri│de │
│ │unităţii │ │cazare pe │ambulatorii│medicale │medicale │furnizori**)│
│ │sanitare │ │termcn lung │ │auxiliare│ │ │
├───┬──────────────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │A │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├───┼──────────────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Total sume decontate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │medicale, direct │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │pacientului sau │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţii sanitare │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│la │ │asiguraţilor│0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│lb │din care,│în afara │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│lc │ │străinătate │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│2 │Servicii spitaliceşti │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │pentru afecţiuni acute│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│2a │ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│2b │din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│2c │ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Servicii spitaliceşti │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru afecţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │cronice (recuperare, │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │reabilitare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balneologie) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│3a │ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│3b │din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│3c │ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Servicii medicale │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │acordate în spital, │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │internare de zi │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│4a │ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│4b │din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│4c │ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│5 │Servicii de asistenţă │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │primară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│5a │ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│5b │din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│5c │ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Servicii medicale │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │ambulatorii de │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │specialitate clinice │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│6a │ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│6b │din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│6c │ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│7 │Servicii de medicină │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │dentară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│7a │ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│7b │din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│7c │ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│8 │Servicii medicale la │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │domiciliu │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│8a │ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│8b │din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│8c │ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Servicii medicale │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │ambulatorii │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │paraclinice │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│9a │ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│9b │din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│9c │ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Servicii de asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │medicală de urgenţă │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │prespitalicească şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport sanitar │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│10a│ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│10b│din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│10c│ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│11 │Medicamente │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│11a│ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│11b│din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│11c│ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│12 │Dispozitive medicale │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│12a│ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│12b│din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│12c│ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│13 │Servicii de prevenţie │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│13a│ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│13b│din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│13c│ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│14 │Alte servicii medicale│0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │sau conexe │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┬────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│14a│ │asiguraţilor│0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤ ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│14b│din care,│în afara │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ţării │ │ │ │ │ │ │ │
├───┤servicii ├────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │medicale │asiguraţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │furnizate│cu reşedinţa│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │
│14c│ │străinătate │0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în unităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴────────────┼───────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │administrative pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurările medicale │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────────┴───────────┴───────┴────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────────┘

        **) Direct către asigurat servicii de spitalizare şi intervenţii chirurgicale
        Instrucţiuni de completare:
        Se va completa câte un chestionar pentru fiecare clasă de asigurări care acoperă servicii medicale, accidente şi boli profesionale
        Un set complet de chestionare reprezintă toate chestionarele aferente unui an calendaristic şi este format dintr-un număr de chestionare egal cu numărul de clase de asigurare care în anul de referinţă au acoperit serviciile medicale, accidentele şi bolile profesionale.
        Se au în vedere următoarele definiţii şi reguli de validare:
        Tipul serviciului
        ● Rândul 2 - Servicii spitaliceşti pentru afecţiuni acute: Include servicii generale furnizate în spital înainte de trimiterea pacientului către un consult de specialitate (examinări de rutină, prescrierea de medicamente, consilierea pacienţilor, injecţii sau vaccinări, consultaţii prenatale de rutină etc.) şi servicii medicale specializate (implică utilizarea aparaturii şi tehnicii avansate, proceduri de diagnostic şi tratament mai complexe şi, de obicei sunt furnizate de unităţi specializate etc.).
        ● Rândul 3 - Servicii spitaliceşti pentru afecţiuni cronice (recuperare, reabilitare, balneologie): Includ servicii medicale furnizate în scopul ameliorării capacităţii funcţionale, pacienţilor cu limitări datorate unei boli sau răni recente sau cu caracter recurent. Include servicii care au ca scop atingerea, revenirea sau menţinerea la un nivel funcţional al capacităţilor fizice (de ex.: recuperarea funcţiilor corporale prin intermediul unei proteze), senzoriale (de ex.: recuperarea auzului prin intermediul unei proteze), intelectuale (de ex.: recuperarea memoriei după un accident vascular cerebral), psihologice şi sociale.
        ● Rândul 4 - Servicii medicale acordate în spital, internare de zi: Serviciile medicale de spitalizare de zi includ servicii medicale furnizate de spitale pentru pacienţii cărora li s-au făcut formele de internare şi sunt externaţi pe parcursul aceleiaşi zile.
        ● Rândul 5 - Servicii de asistenţă primară: Includ consultaţii (inclusiv la domiciliu), diagnosticarea şi prevenţia bolilor, recomandarea de examene paraclinice, încadrarea pacienţilor în grupe de risc, servicii medicale curative în caz de boală sau accident, servicii de mică chirurgie şi tratament injectabil, prescrierea de tratament medical şi igenico-dietetic, întocmirea de trimiteri pentru consult de specialitate, monitorizarea pacienţilor, eliberarea de acte medicale etc.
        ● Rândul 6 - Servicii medicale ambulatorii de specialitate clinice: Includ servicii medicale specializate furnizate pacienţilor în cabinete medicale individuale, centre medicale, centre de sănătate etc.
        ● Rândul 7 - Servicii de medicină dentară: Includ servicii stomatologice furnizate atât în cabinete independente cât şi pacienţilor neinternaţi în cabinetele stomatologice din structura spitalelor, în ambulatorii de specialitate ale spitalelor, în cabinete organizate la locul de muncă, în şcoli sau penitenciare.
        ● Rândul 8 - Servicii medicale la domiciliu: Includ serviciile de îngrijire medicală prestate de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătăţirea stării de bine a acestuia din punct de vedere fizic şi psihic şi se efectuează la indicaţia medicilor.
        ● Rândul 9 - Servicii medicale ambulatorii paraclinice: Includ serviciile de diagnosticare furnizate pacienţilor prin analize de laborator, explorări funcţionale, tehnici de diagnosticare radiologică, ca de exemplu: radiografie convenţională a sistemului osos, radiografie convenţională a ţesuturilor moi; radiografie cu utilizarea unei substanţe de contrast sau foto-imagistică; scanare şi imagistică prin rezonanţă magnetică nucleară; imagistică în medicina nucleară; explorări cu ajutorul ultrasunetelor; alte tehnici de diagnosticare imagistică (angiocardiografie, flebografie, termografie, estimarea densităţii minerale osoase etc.)
        ● Rândul 10 - Servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar: Includ serviciile de transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgenţă, cu sau fără medic, acordate pacienţilor. Includ serviciile de ambulanţă şi serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) care au în structura lor, după caz, echipaje de intervenţie specializate în acordarea primului ajutor calificat, reanimarea, descarcerarea şi executarea operaţiunilor de salvare, inclusiv salvarea aeriană.
        ● Rândul 11 - Medicamente: Include produsele medicamentoase achiziţionate de pacient (şi decontate prin asigurare) atât în farmacii independente cât şi în farmacii din cadrul unor unităţi sanitare cum ar fi: spitale, ambulatorii de spital sau alte canale de distribuţie
        ● Rândul 12 - Dispozitive medicale: Include bunuri medicale cum ar fi: orteze, proteze, ochelari de vedere, aparate auditive etc.
        ● Rândul 13 - Servicii de prevenţie: Includ imunizările (inclusiv costul vaccinului), servicii de screening (pentru depistarea cancerului la sân, cancerului cervical, de colon, a diabetului, testarea HIV/SIDA, malarie, tuberculoză etc.), consultaţii de monitorizare a stării de sănătate în anumite situaţii cum ar fi sarcina (consultaţii pre şi post-natale), pentru anumite categorii de persoane (copii, bătrâni) sau control preventiv medical sau stomatologic.
        ● Rândul 14 - Alte servicii medicale sau conexe: toate serviciile medicale care nu au fost precizate la rândurile anterioare.
        ● Rândul 15 - Cheltuieli administrative pentru asigurările medicale: Include costurile serviciilor de soluţionare a dosarului de daună, comisioane sau cheltuieli indirecte.

        Tipul furnizorului de servicii medicale
        ● Coloana 3 - Unităţi rezidenţiale cu internare / cazare pe termen lung: Includ: cămine de bătrâni cu asistenţă medicală, hospice, centre de îngrijire paliativă, unităţi medico-sociale etc.
        ● Coloana 4 - Furnizori de servicii medicale ambulatorii: Includ furnizori de servicii medicale ambulatorii care nu furnizează şi servicii medicale cu internare
        ● Coloana 5 - Furnizori de servicii medicale auxiliare: Includ unităţi sanitare care furnizează servicii auxiliare (de ex.: transport medical, ambulanţă, laboratoare medicale şi de diagnostic) direct pacienţilor şi nu sunt incluse în tratamentul spitalicesc sau ambulatoriu
        ● Coloana 6 - Furnizori de bunuri medicale: Includ furnizori specializaţi a căror principală activitate este vânzarea cu amănuntul a produselor medicale.
        ● Coloana 7 - Alte tipuri de furnizori: alţi furnizori de servicii medicale care nu au fost precizaţi la coloanele anterioare

        Reguli de validare a chestionarului
        ● col.1 = col.2+col.3+col.4+col.5+col.6+col.7
        ● rd. 1 = rd.1a+rd.1b+rd.1c
        ● rd. 2 = rd.2a+rd.2b+rd.2c
        ......................
        ● rd. 13 = rd.13a+rd.13b+rd.13c

        ● rd 14 = rd.14a+rd.14b+rd.14c
        ● col.2 rd.1 = col.2 rd.2 + col.2 rd.3 + ... + col.2 rd.14
        ● col.3 rd.1 = col.3 rd.2 + col.3 rd.3 + ... + col.3 rd.14
        ● col.4 rd.1 = col.4 rd.2 + col.4 rd.3 + ... + col.4 rd.14
        ............................
        ● col.7 rd.1 = col.7 rd.2 + col.7 rd.3 + ... + col.7 rd.14
    ANEXA 4

    la normă
        Norma nr. 21/2016">ANEXA 2^4 la Norma nr. 21/2016
                    Date privind angajaţii şi nivelul de salarizare
                           la data de: ..............
                             - Raportare anuală -

┌────┬───────────────┬───┬─────────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │Cu carte de │Cu carte de│Cu │
│Nr. │Specificaţie │U/M│muncă pe │muncă pe │contract│
│crt.│ │ │perioadă │perioadă │de │
│ │ │ │nedeterminată│determinată│mandat*)│
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │Număr total de │ │ │ │ │
│1. │persoane, din │Nr.│ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │- în conducerea│Nr.│ │ │ │
│ │executivă │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │- în conducerea│Nr.│ │ │ │
│ │operativă │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │Salariul brut │ │ │ │ │
│2. │mediu lunar/ │Lei│ │ │ │
│ │angajat │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │Număr total de │ │ │ │ │
│ │persoane care │ │ │ │ │
│ │activează în │ │ │ │ │
│3. │cadrul │Nr.│ │ │ │
│ │departamentelor│ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │
│ │funcţiilor │ │ │ │ │
│ │cheie din care:│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │- funcţia de │Nr.│ │ │ │
│ │audit intern │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │- funcţia de │Nr.│ │ │ │
│ │conformitate │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │- funcţia de │ │ │ │ │
│ │management al │Nr.│ │ │ │
│ │riscului │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ │- funcţia │Nr.│ │ │ │
│ │actuarială │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───┴─────────────┴───────────┴────────┘

        *) conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 5

    la normă
    Norma nr. 21/2016">ANEXA 3 la Norma nr. 21/2016
           Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale
                            - Raportare semestrială -
                             la data de: ..........

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬─────────────┬───────────┬───────────┬──────┤
│ │ │Asigurări │Cedări în │ │
│Nr. │ │directe şi │reasigurare│Valori│
│crt.│Indicatori │acceptări │şi │nete │
│ │ │în │retrocedări│ │
│ │ │reasigurare│ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │X │A │B │C=A-B │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Prime │ │ │ │
│1 │subscrise │ │ │ │
│ │nete de │ │ │ │
│ │anulări │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Rezerva de │ │ │ │
│2 │prime la │ │ │ │
│ │începutul │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Rezerva de │ │ │ │
│3 │prime la │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Variaţia │ │ │ │
│4 │rezervei de │ │ │ │
│ │prime (3)-(2)│ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Prime │ │ │ │
│5 │câştigate (1)│ │ │ │
│ │-(4) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Despăgubiri │ │ │ │
│ │şi cheltuieli│ │ │ │
│6 │cu │ │ │ │
│ │soluţionarea │ │ │ │
│ │daunelor │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Recuperări şi│ │ │ │
│7 │regrese │ │ │ │
│ │ajustate cu │ │ │ │
│ │deprecierile │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Rezerva de │ │ │ │
│8 │daune avizate│ │ │ │
│ │la începutul │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Rezerva de │ │ │ │
│9 │daune avizate│ │ │ │
│ │la sfârşitul │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Variaţia │ │ │ │
│10 │rezervei de │ │ │ │
│ │daune avizate│ │ │ │
│ │(9)-(8) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Rezerva de │ │ │ │
│ │daune │ │ │ │
│11 │neavizate la │ │ │ │
│ │începutul │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Rezerva de │ │ │ │
│ │daune │ │ │ │
│12 │neavizate la │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Variaţia │ │ │ │
│ │rezervei de │ │ │ │
│13 │daune │ │ │ │
│ │neavizate │ │ │ │
│ │(12)-(11) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Daune │ │ │ │
│14 │întâmplate(6)│ │ │ │
│ │-(7)+( 10)+( │ │ │ │
│ │13) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Cheltuieli de│ │ │ │
│ │achiziţie │ │ │ │
│15 │aferente │ │ │ │
│ │primelor │ │ │ │
│ │subscrise │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Cheltuieli de│ │ │ │
│ │achiziţie │ │ │ │
│16 │amânate la │ │ │ │
│ │începutul │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Cheltuieli de│ │ │ │
│ │achiziţie │ │ │ │
│17 │amânate la │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Variaţia │ │ │ │
│ │cheltuielilor│ │ │ │
│18 │de achiziţie │ │ │ │
│ │amânate (17)-│ │ │ │
│ │(16) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Cheltuieli de│ │ │ │
│19 │achiziţie ale│ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │
│ │(15)- (18) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│20 │Cheltuieli de│ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Cheltuieli de│ │ │ │
│21 │exploatare │ │ │ │
│ │(19)+(20) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Variaţia │ │ │ │
│ │rezervei │ │ │ │
│22 │pentru │ │ │ │
│ │riscuri │ │ │ │
│ │neexpirate │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Variaţia │ │ │ │
│23 │rezervei de │ │ │ │
│ │catastrofă │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Variaţia │ │ │ │
│24 │altor rezerve│ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│25 │Alte venituri│ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Alte │ │ │ │
│26 │cheltuieli │ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Total │ │ │ │
│27 │venituri │ │ │ │
│ │tehnice (5)+ │ │ │ │
│ │(25) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│28 │tehnice (14)+│ │ │ │
│ │(21)+(22)+ │ │ │ │
│ │(23)+(24)+ │ │ │ │
│ │(26) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│29 │Rata daunei │ │ │ │
│ │(14)/(5)% │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Rata │ │ │ │
│30 │cheltuielilor│ │ │ │
│ │(21)/(5)% │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Rata │ │ │ │
│31 │combinată │ │ │ │
│ │(29)+(30) │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────┤
│ │Rezultat │ │ │ │
│32 │tehnic*) (27)│ │ │ │
│ │-(28) │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────┴──────┘

        *) a se corela cu Contul tehnic

    ANEXA 6

    la normă
        Norma nr. 21/2016">ANEXA 4^1 la Norma nr. 21/2016
                      Raportarea privind tranzacţiile intragrup
                              la data de: ...........
                            - Raportare semestrială -

┌────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────┬───────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │Descrierea │ │ │ │ │ │
│ │Denumirea │ │pe scurt a │ │ │ │Venituri/ │Garanţii │
│Nr. │societăţii│Ţara │tipului de │Valoarea │Sold │Sold │(cheltuieli)│şi │
│crt.│din cadrul│sediului│tranzacţii │participaţiei│datorii│creanţe│în anul de │tranzacţii│
│ │grupului │social │desfăşurate│deţinute │ │ │raportare │extra │
│ │ │ │/servicii │ │ │ │ │bilanţiere│
│ │ │ │prestate │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴───────┴────────────┴──────────┘


    ANEXA 7

    la normă
    Anexa 5 la Norma nr. 21/2016
                     Raportarea tranzacţiilor efectuate pentru
                        activitatea de asigurări generale
                           - Raportare trimestrială -
                            la data de: I...........I

┌────┬────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A10*1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Indicatori │A1*1)│A2*1)│A3*1)│A4*1)│A5*1)│A6*1)│A7*1)│A8*1)│A9*1)│Răspundere civilă│ │A11*1)│A12*1)│A13*1)│A14*1)│A15*1)│A16*1)│A17*1)│A18*1)│Total│
│Crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │auto, exclusiv │Răspunderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │răspunderea │transportatorului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transportatorului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contracte în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │vigoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare - buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contracte noi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care nu au fost │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │anulate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încheiate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare*0) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-buc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Număr de daune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │nelichidate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare - buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Număr de daune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │nelichidate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare - buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Număr de dosare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de daună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichidate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │plătite parţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare*2) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │buc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │subscrise*3) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│7 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│8 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │câştigate*4) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│10 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│11 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │subscrise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │subscrise cedate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│14 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│15 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Prime nete de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subscrise - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│17 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│18 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Prime nete de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │câştigate*5) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│20 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│21 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │încasate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │**): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│23 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│24 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subscrise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │intermediate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │companii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │brokeraj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Venituri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │pentru primele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cedate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Venituri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │recuperări şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regrese nete de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primirilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Daune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │Întâmplate*6) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │a) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │b) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │primiri în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Despăgubiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │brute plătite*7)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │a) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │b) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │primiri în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Despăgubiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │brute plătite - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │a) aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │daunelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întâmplate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│37 │- avizate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │- avizate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │b) aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │daunelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │întâmplate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │- pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aflate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │vigoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │- pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contracte noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │încheiate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Despăgubiri nete│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │plătite - total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │a) aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │daunelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întâmplate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │b) aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │daunelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │întâmplate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │soluţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │daunelor*8) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţiilor*9)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│47 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │achiziţie - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │pentru primele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intermediate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │companii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │brokeraj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │b) Cheltuieli cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │reclama şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publicitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Sume asigurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractelor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │vigoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Sume asigurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractelor noi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│52 │şi care nu au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fost anulate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încheiate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

        *0) Se raportează inclusiv contractele care se reînnoiesc în cursul perioadei de raportare, precum şi contractele care se aniversează în cursul perioadei şi pentru care se înregistrează subscriere de prime.
        *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secţiunea A din Legea nr. 237/2015.
        *2) Numărul de dosare de daună din perioada de raportare pentru care există cel puţin o plată.
        *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
        *4) Primele brute subscrise câştigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variaţia rezervei brute de primă.
        *5) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare şi cu variaţia rezervei nete de primă.
        *6) Daune întâmplate: suma dintre despăgubirile brute plătite şi variaţia în cursul exerciţiului financiar a rezervei de daune avizate şi neavizate. Sunt excluse cheltuielile de soluţionare a daunelor şi variaţia rezervei pentru cheltuieli de soluţionare a daunelor.
        *7) Despăgubirile nu vor fi diminuate cu recuperări şi regrese.
        *8) Cheltuielile cu soluţionarea daunelor = cheltuieli cu procesarea şi soluţionarea daunelor, inclusiv cheltuielile juridice şi onorariile experţilor evaluatori şi comisioanele bancare în cazul plăţilor cu despăgubirile.
        *9) Cheltuielile cu managementul investiţiilor = cheltuieli alocate la nivelul portofoliului de contracte de asigurare care includ cheltuielile de păstrare a evidenţelor pentru portofoliul de investiţii, salariile personalului responsabil cu activitatea de investiţii, cheltuielile cu activitatea de tranzacţionare (de exemplu, cumpărare-vânzare de titluri), precum şi remuneraţiile serviciului de custodie.
        *) Conform particularităţilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 237/2015.
        **) A se corela cu raportările aferente cotei pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară.

    ANEXA 8

    la normă
    Anexa 6 la Norma nr. 21/2016
        Raportarea tranzacţiilor efectuate pentru activitatea de asigurări de viaţă
                           - Raportare trimestrială -
                            la data de: [...........]

┌────┬────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│Nr. │Indicatori │C1*1)│C2*1)│C3*1)│C4*1)│C5*1)│C6*1)│C7*1)│A1*2)│A2*2)│Total│
│crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contracte în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │vigoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare - buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contracte noi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care nu au fost │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │anulate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încheiate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare*0) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │buc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Număr de daune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │nelichidate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare - buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Număr de daune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │nelichidate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare - buc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Număr de dosare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de daună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichidate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │plătite parţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare*2) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │buc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │subscrise*3) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │câştigate*4) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│11 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │intermediate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │companii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │brokeraj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │subscrise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anulate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │subscrise cedate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│15 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│16 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Prime nete de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subscrise - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│18 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│19 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Prime nete de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │câştigate*5) – │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│21 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│22 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │încasate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care:*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│24 │a) din asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│25 │b) din primiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Venituri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │pentru primele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cedate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comisioanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primirilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Daune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │întâmplate*6) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │a) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │b) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │primiri în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │brute plătite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │(fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maturităţi) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │a) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │b) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │primiri în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │brute plătite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │(fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maturităţi) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │a) aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evenimentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │asigurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │survenite în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │b) aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evenimentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │asigurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │survenite în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37 │nete plătite - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total, din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │a) aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evenimentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │asigurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │survenite în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │b) aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evenimentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │asigurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │survenite în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Sume datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răscumpărări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │totale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Sume plătite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răscumpărări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │totale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Sume datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răscumpărări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Sume plătite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │răscumpărări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Sume datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maturităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Sume plătite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maturităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţiilor*7)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47 │soluţionare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │daunelor*8) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│48 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │achiziţie, total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │a) cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │comisioanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │companiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │brokeraj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │b) cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │privind reclama │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi publicitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

        *0) Se raportează inclusiv contractele care se reînnoiesc în cursul perioadei de raportare, precum şi contractele care se aniversează în cursul perioadei şi pentru care se înregistrează subscriere de prime
        *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1 secţiunea C din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
        *2) Numărul de dosare de daună din perioada de raportare pentru care există cel puţin o plată.
        *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
        *4) Primele brute subscrise câştigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variaţia rezervei brute de primă.
        *5) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare şi cu variaţia rezervei nete de primă.
        *6) Daune întâmplate: suma dintre daunele plătite şi variaţia rezervei pentru daune avizate în cursul exerciţiului financiar (Sunt excluse cheltuielile de soluţionare a daunelor şi variaţia rezervei pentru cheltuieli de soluţionare a daunelor).
        *7) Cheltuielile cu managementul investiţiilor = cheltuieli alocate la nivelul portofoliului de contracte de asigurare care includ cheltuielile de păstrare a evidenţelor pentru portofoliul de investiţii, salariile personalului responsabil cu activitatea de investiţii, cheltuielile cu activitatea de tranzacţionare (de exemplu, cumpărare-vânzare de titluri), precum şi remuneraţiile serviciului de custodie.
        *8) Cheltuielile cu soluţionarea daunelor = cheltuieli cu procesarea şi soluţionarea daunelor, inclusiv cheltuielile juridice şi onorariile experţilor evaluatori şi comisioanele bancare în cazul plăţilor cu despăgubirile.
        *) A se corela cu raportările aferente cotei pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară.

    ANEXA 9

    la normă
        Norma nr. 21/2016">ANEXA 6^1 la Norma nr. 21/2016
           Raportarea tranzacţiilor privind activitatea de asigurări de viaţă cu
           componentă exclusivă de protecţie (asigurări de deces din orice cauză)
                            la data de: ..............
                            - Raportare trimestrială -

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │Asigurări de │
│ │ │viaţă cu │
│ │ │componentă │
│Nr. │Indicatori │exclusivă de │
│crt.│ │protecţie │
│ │ │(asigurări de │
│ │ │deces din orice │
│ │ │cauză) *) │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Număr de │ │
│ │contracte în │ │
│ │vigoare la │ │
│1 │sfârşitul │ │
│ │perioadei de │ │
│ │raportare*1) - │ │
│ │buc. │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Număr de │ │
│ │contracte noi şi│ │
│ │care nu au fost │ │
│2 │anulate, │ │
│ │încheiate în │ │
│ │perioada de │ │
│ │raportare*1) - │ │
│ │buc. │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Număr de daune │ │
│ │avizate şi │ │
│3 │nelichidate la │ │
│ │sfârşitul │ │
│ │perioadei de │ │
│ │raportare - buc.│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Număr de daune │ │
│ │avizate şi │ │
│4 │nelichidate în │ │
│ │perioada de │ │
│ │raportare - buc.│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Număr de dosare │ │
│ │de daună │ │
│ │lichidate sau │ │
│5 │plătite parţial │ │
│ │în perioada de │ │
│ │raportare*2) - │ │
│ │buc. │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prime brute │ │
│6 │subscrise*3) - │ │
│ │total, din care:│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│7 │a) din asigurări│ │
│ │directe │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│8 │b) din primiri │ │
│ │în reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prime brute │ │
│9 │câştigate*4) - │ │
│ │total, din care:│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│10 │a) din asigurări│ │
│ │directe │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│11 │b) din primiri │ │
│ │în reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prime brute │ │
│12 │intermediate de │ │
│ │companii de │ │
│ │brokeraj │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prime brute │ │
│13 │subscrise │ │
│ │anulate │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prime brute │ │
│14 │subscrise cedate│ │
│ │în reasigurare -│ │
│ │total, din care:│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│15 │a) din asigurări│ │
│ │directe │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│16 │b) din primiri │ │
│ │în reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prime nete de │ │
│17 │reasigurare │ │
│ │subscrise - │ │
│ │total, din care:│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│18 │a) din asigurări│ │
│ │directe │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│19 │b) din primiri │ │
│ │în reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prime nete de │ │
│20 │reasigurare │ │
│ │câştigate*5) - │ │
│ │total, din care:│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│21 │a) din asigurări│ │
│ │directe │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│22 │b) din primiri │ │
│ │în reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Prime brute │ │
│23 │încasate - │ │
│ │total, din │ │
│ │care:**) │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│24 │a) din asigurări│ │
│ │directe │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│25 │b) din primiri │ │
│ │în reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Venituri din │ │
│ │comisioane │ │
│26 │pentru primele │ │
│ │cedate în │ │
│ │reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │comisioanele │ │
│27 │aferente │ │
│ │primirilor în │ │
│ │reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Daune │ │
│28 │întâmplate*6) - │ │
│ │total, din care:│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │a) pentru │ │
│29 │asigurări │ │
│ │directe │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │b) pentru │ │
│30 │primiri în │ │
│ │reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Indemnizaţii │ │
│ │brute plătite │ │
│31 │(fără │ │
│ │maturităţi) - │ │
│ │total, din care:│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │a) pentru │ │
│32 │asigurări │ │
│ │directe │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │b) pentru │ │
│33 │primiri în │ │
│ │reasigurare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Indemnizaţii │ │
│ │brute plătite │ │
│34 │(fără │ │
│ │maturităţi) - │ │
│ │total, din care:│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │a) aferente │ │
│ │evenimentelor │ │
│35 │asigurate │ │
│ │survenite în │ │
│ │anii anteriori │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │b) aferente │ │
│ │evenimentelor │ │
│36 │asigurate │ │
│ │survenite în │ │
│ │anul de │ │
│ │raportare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Indemnizaţii │ │
│37 │nete plătite - │ │
│ │total, din care:│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │a) aferente │ │
│ │evenimentelor │ │
│38 │asigurate │ │
│ │survenite în │ │
│ │anii anteriori │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │b) aferente │ │
│ │evenimentelor │ │
│39 │asigurate │ │
│ │survenite în │ │
│ │anul de │ │
│ │raportare │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│40 │managementul │ │
│ │investiţiilor*7)│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │
│41 │soluţionare a │ │
│ │daunelor*8) │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│42 │Cheltuieli │ │
│ │administrative │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │
│43 │achiziţie, total│ │
│ │din care: │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │a) cheltuieli │ │
│ │privind │ │
│44 │comisioanele │ │
│ │companiilor de │ │
│ │brokeraj │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │b) cheltuieli │ │
│45 │privind reclama │ │
│ │şi publicitatea │ │
└────┴────────────────┴────────────────┘

        *) În categoria asigurări de viaţă cu componentă exclusivă de protecţie intră produsele de asigurări de viaţă din categoria asigurărilor prevăzute la art. 2, alin. (6) al Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc concomitent următoarele condiţii:
    a. nu prevăd acordarea unei sume asigurate în caz de supravieţuire a persoanei asigurate
    b. nu prevăd acordarea unei valori de răscumpărare.

        În categoria asigurări de viaţă cu componentă exclusivă de protecţie sunt cuprinse:
    a. asigurările de deces din orice cauză, individuale sau de grup, inclusiv cele asociate creditelor sau altor produse sau servicii, pentru care asigurarea este oferită complementar
    b. asigurări suplimentare ataşate asigurărilor de deces din orice cauză, în special asigurarea împotriva vătămărilor corporale, inclusiv a incapacităţii de muncă, asigurarea împotriva decesului rezultat în urma unui accident şi asigurarea de invaliditate în caz de accident sau de boală.

        *1) La rubrica număr de contracte nu vor fi luate în considerare asigurările suplimentare ataşate asigurărilor de viaţă cu componentă exclusivă de protecţie.
        *2) Numărul de dosare de daună din perioada de raportare pentru care există cel puţin o plată.
        *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
        *4) Primele brute subscrise câştigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variaţia rezervei brute de primă.
        *5) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare şi cu variaţia rezervei nete de primă.
        *6) Daune întâmplate: suma dintre despăgubirile brute plătite şi variaţia în cursul exerciţiului financiar a rezervei de daune avizate şi neavizate (Sunt excluse cheltuielile de soluţionare a daunelor şi variaţia rezervei pentru cheltuieli de soluţionare a daunelor).
        *7) Cheltuielile cu managementul investiţiilor = cheltuieli alocate la nivelul portofoliului de contracte de asigurare care includ cheltuielile de păstrare a evidenţelor pentru portofoliul de investiţii, salariile personalului responsabil cu activitatea de investiţii, cheltuielile cu activitatea de tranzacţionare a investiţiilor (de exemplu, cumpărare-vânzare de titluri), precum şi remuneraţiile serviciului de custodie.
        *8) Cheltuielile cu soluţionarea daunelor = cheltuieli cu procesarea şi soluţionarea daunelor, inclusiv cheltuielile juridice şi onorariile experţilor evaluatori şi comisioanele bancare în cazul plăţilor cu despăgubirile.
        **) A se corela cu raportările aferente cotei pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară.

    ANEXA 10

    la normă
        Norma nr. 21/2016">ANEXA 8^1 la Norma nr. 21/2016
       Raportarea obligaţiilor asumate pentru activitatea de asigurări de viaţă
       cu componentă exclusivă de protecţie (asigurări de deces din orice cauză)
                             la data de: .........
                         - Raportare trimestrială -

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬─────────────────┬───────────────┤
│ │ │Asigurări de │
│ │ │viaţă cu │
│ │ │componentă │
│Nr. │Indicatori │exclusivă de │
│crt.│ │protecţie │
│ │ │(asigurări de │
│ │ │deces din orice│
│ │ │cauză) *) │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Rezerve tehnice │ │
│1 │aferente │X │
│ │asigurărilor de │ │
│ │viaţă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│2 │Valoare brută │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│3 │Valoare netă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│4 │Rezerva │X │
│ │matematică │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│5 │Valoare brută │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│6 │Valoare netă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Rezerva pentru │ │
│7 │participare la │X │
│ │beneficii şi │ │
│ │risturnuri │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│8 │Valoare brută │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│9 │Valoare netă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│10 │Rezerva de prime │X │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│11 │Valoare brută │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│12 │Valoare netă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│13 │Rezerva de daune │X │
│ │avizate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│14 │Valoare brută │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│15 │Valoare netă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│16 │Rezerva de daune │X │
│ │neavizate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│17 │Valoare brută │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│18 │Valoare netă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Rezerva pentru │ │
│19 │riscuri │X │
│ │neexpirate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│20 │Valoare brută │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│21 │Valoare netă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│22 │Alte rezerve │X │
│ │(cumulat) │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│23 │Valoare brută │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│24 │Valoare netă │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Sume asigurate │ │
│ │aferente │ │
│ │contractelor care│ │
│25 │acoperă riscul de│X │
│ │deces şi nu │ │
│ │garantează o │ │
│ │valoare de │ │
│ │răscumpărare │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│26 │Valoare brută │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│27 │Valoare netă │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘

        *) În categoria asigurări de viaţă cu componentă exclusivă de protecţie intră produsele de asigurări de viaţă din categoria asigurărilor prevăzute la art. 2, alin. (6) al Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc concomitent următoarele condiţii:
    a. nu prevăd acordarea unei sume asigurate în caz de supravieţuire a persoanei asigurate
    b. nu prevăd acordarea unei valori de răscumpărare.

        În categoria asigurări de viaţă cu componentă exclusivă de protecţie sunt cuprinse:
    a. asigurările de deces din orice cauză, individuale sau de grup, inclusiv cele asociate creditelor sau altor produse sau servicii, pentru care asigurarea este oferită complementar
    b. asigurări suplimentare ataşate asigurărilor de deces din orice cauză, în special asigurarea împotriva vătămărilor corporale, inclusiv a incapacităţii de muncă, asigurarea împotriva decesului rezultat în urma unui accident şi asigurarea de invaliditate în caz de accident sau de boală.


    ANEXA 11

    la normă
        Norma nr. 21/2016">ANEXA 17^1 la Norma nr. 21/2016
                   Raportarea aferentă cedărilor în reasigurare, pentru
                      activitatea de asigurări generale şi de viaţă
                               la data de: ..........
                             - Raportare trimestrială -
        Precizare: Prezenta raportare se întocmeşte separat pentru activitatea de asigurări generale, respectiv pentru activitatea de asigurări de viaţă. Se vor raporta toate contractele de reasigurare active, care generează la data raportării elemente de activ sau de pasiv în contabilitatea societăţii.

    Macheta nr. 1

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│lei │
├────┬────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ratingul │ │ │ │ │ │Tipul de │
│ │ │ │ │ │ │stabilit de │ │ │ │ │ │acoperire │
│ │ │ │ │ │ │către │ │ │Ratingul │ │ │(an de │
│ │Număr de │Reasiguratorul│ │Cota de │Autoritatea de │agenţiile de │Ceilalţi │Cota de │stabilit de │ │ │subscriere;│
│ │identificare│lider de │Sediul social al│participare a │Supraveghere a │rating pentru │reasiguratori│participare a│către │Denumirea│Perioada │an de │
│Nr. │al │contract de │reasiguratorului│reasiguratorului│reasiguratorului│reasiguratorul│cărora le-au │celorlalţi │agenţiile de │agenţiei │de │apariţie a │
│crt.│contractului│reasigurare │lider (ţara) │lider │lider │lider, │fost cedate │reasiguratori│rating pentru│de rating│acoperire│daunei; an │
│ │ │ │ │ │ │inclusiv │riscuri *) │ │reasiguratori│ │ │de avizare │
│ │ │ │ │ │ │denumirea │ │ │ │ │ │a │
│ │ │ │ │ │ │agenţiei de │ │ │ │ │ │daunei; │
│ │ │ │ │ │ │rating │ │ │ │ │ │etc) │
│ ├────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │Total │x │x │ │ │X │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────────┘

    *) se va completa un rând pentru fiecare reasigurator.
        **) contractele de reasigurare tip fronting/facultativ nu se raportează în prezenta machetă.
        ***) Reasiguratorul lider este reasiguratorul responsabil cu negocierea prevederilor contractului de reasigurare. În lipsa unui reasigurător lider se completează reasiguratorul cu cea mai mare cotă. În cazul în care sunt mai mulţi reasigurători cu aceeaşi cotă maximă, se completează reasiguratorul cu ratingul inferior.

    Macheta nr. 2

┌────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Clase de │ │Capacitatea │Prioritatea │Răspunderea │ │
│ │ │ │asigurare │ │contractului │contractului │societăţii │ │
│ │Număr de │ │care fac │ │de │de │care preia în│Cota de │
│Nr. │identificare│Tip │obiectul │Moneda │reasigurare -│reasigurare -│reasigurare -│cedare în │
│crt.│al │Contract│contractelor│contractului│în moneda │în moneda │în moneda │reasigurare│
│ │contractului│ │de │ │contractului-│contractului-│contractului-│****) │
│ │ │ │reasigurare │ │***) │***) │***) │ │
│ │ │ │*) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘

        *) se va completa câte un rând pentru fiecare clasă.
        **) contractele de reasigurare tip fronting/facultativ nu se raportează în prezenta machetă
        ***) se completează pentru contractele de reasigurare neproporţionale
        ****) se completează pentru contractele de reasigurare proporţionale

    Macheta nr. 3

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│lei │
├────┬────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ │ │Primele │ │Venituri înregistrate de la │ │Rezerve de daune │ │Soldul │Depozite │
│ │ │ │brute │ │reasiguratori în perioada de │Rezerva de prime │cedate │Alte rezerve │decontărilor cu│aferente │
│ │ │Clasele │subscrise │Primele │raportare: │cedată │(IBNR + RBNS ) │tehnice cedate │reasiguratorii │reasigurării │
│ │Număr de │de │în perioada│brute │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │identificare│asigurare│de │subscrise**)├───────────┬───────────┬────────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼───────┬───────┼───────┬───────┤
│crt.│al │pentru │raportare │cedate în │ │ │ │ │la │ │la │ │la │ │ │ │ │
│ │contractului│care s-au│aferente │reasigurare │din │din │din │la │sfârşitul│la │sfârşitul│la │sfârşitul│ │ │ │ │
│ │ │cedat │cedărilor │în perioada │comisioane │participare│indemnizaţii│începutul│perioadei│începutul│perioadei│începutul│perioadei│Creanţe│Datorii│Creanţe│Datorii│
│ │ │riscuri*)│în │de raportare│de │la profit │recuperate │anului de│de │anului de│de │anului de│de │ │ │ │ │
│ │ │ │reasigurare│ │reasigurare│ │***) │raportare│raportare│raportare│raportare│raportare│raportare│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5 │X │X │ │X │X │X │X │X │X │X │X │ │ │X │X │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

        *) se va completa câte un rând pentru fiecare clasă.
        **) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
        ***) Indemnizaţiile vor fi diminuate cu recuperări şi regrese cedate.
        ****) Contractele de reasigurare tip fronting/facultativ se raportează în prezenta machetă la nivel de clasă şi de reasigurător, iar la numărul contractului (dacă sunt mai multe contracte) se completează "Facultativ"

    ANEXA 12

    la normă
        Norma nr. 21/2016">ANEXA 17^2 la Norma nr. 21/2016
              Raportarea aferentă primirilor în reasigurare, pentru
                 activitatea de asigurări generale şi de viaţă
                        la data de: ............
                       - Raportare trimestrială -
        Precizare: Prezenta raportare se întocmeşte separat pentru activitatea de asigurări generale, respectiv pentru activitatea de asigurări de viaţă.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│lei │
├────┬──────────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │Clasele │Prime brute│Cheltuieli │Indemnizaţii│
│ │Denumirea │ │de │subscrise │cu │brute │
│ │asiguratorului│ │asigurare│din primiri│comisioanele│plătite │
│ │de la care au │Tip │pentru │în │pentru │pentru │
│Nr. │fost primite │contract│care s-au│reasigurare│primirile în│primirile în│
│crt.│riscuri │ │primit │în perioada│reasigurare │reasigurare │
│ │ │ │riscuri │de │în perioada │în perioada │
│ │ │ │ │raportare │de raportare│de raportare│
│ ├──────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │Total │X │X │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────┘


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016