Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 34 din 4 octombrie 2023  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 34 din 4 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 920 din 12 octombrie 2023
    În temeiul prevederilor art. 36, 37, 38 şi 136 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. IX şi art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private, aprobată cu completări prin Legea nr. 104/2023,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 26.09.2023,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 8 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege şi la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE."

    2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) plată eşalonată - suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului, conform graficului de plăţi transmis acestuia, reprezentând rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu excepţia ultimei rate care va fi o rată reziduală, din acestea scăzându-se deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz, pe o perioadă de maximum 5 ani;"

    3. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) decizia administrativă privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau a unei pensii similare stabilite în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, însoţită, după caz, de o copie a documentului care atestă data eliberării din funcţie;"

    4. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în original pentru documentele prevăzute la alin. (1), administratorul păstrând pentru documentele prevăzute la lit. b), c) şi d) copiile acestora, după ce verifică conformitatea cu originalul;"

    5. La articolul 5 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către participant pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), de către casele teritoriale de pensii pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. b), de către notariatele publice pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. d), însoţite de documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) în copie electronică."

    6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii şi depune copia acestuia, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) şi în forma precizată la alin. (2) lit. a) şi b), administratorul păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul."

    7. La articolul 6, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Anularea unităţilor de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al participantului se va face în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 5 şi se efectuează în aceeaşi zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (8), din contul operaţional în contul DIP pentru plăti eşalonate al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP pentru plăti eşalonate către participant realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului."

    8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Participantul care beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile Legii pensiilor publice, respectiv unei pensii similare stabilite în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică sau plăţi eşalonate, la cerere."

    9. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) decizia administrativă valabilă privind acordarea pensiei de invaliditate, respectiv a unei categorii similare de pensie;"

    10. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    11. La articolul 8, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă astfel:
    a) în original, pentru documentele prevăzute la alin. (1), administratorul păstrând pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d)-f) copiile acestora, după ce verifică conformitatea cu originalul;
    b) în original, pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), în copie legalizată pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi f) şi în copie pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), pentru documentele transmise prin intermediul serviciilor poştale sau similare;
    c) prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către participant pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), de către casele teritoriale de pensii pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. b), de către notariatele publice pentru documentul prevăzut la alin. (1) lit. f), însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) în copie electronică.
(3) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii şi depune copia acestuia, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) şi în forma precizată la alin. (2) lit. a) şi b), administratorul păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul."

    12. La articolul 9, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Anularea unităţilor de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al participantului se va face în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 8 şi se efectuează în aceeaşi zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (8), din contul operaţional în contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP pentru plăti eşalonate către participant realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului."

    13. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care nu primeşte nicio solicitare de plată a activului de la niciun beneficiar, administratorul retransmite anual informarea prevăzută la alin. (1), pe o perioadă de 3 ani."

    14. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Beneficiarul are dreptul să opteze între:
    a) cumularea conturilor, dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat;
    b) plata unică a contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net al participantului decedat sau plăţi eşalonate, la cerere, indiferent dacă beneficiarul are sau nu calitatea de participant."

    15. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în original, pentru documentele prevăzute la alin. (2), administratorul păstrând pentru documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-f) copiile acestora, după ce verifică conformitatea cu originalul;"

    16. La articolul 12 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată de către beneficiar pentru documentul prevăzut la alin. (2) lit. a), de către notariatele publice pentru documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi e), însoţite de documentele prevăzute la alin. (2) lit. b), d) şi f) în copie electronică."

    17. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care beneficiarul este reprezentat de mandatar, de ocrotitorul legal sau de curatorul desemnat în acest sens, acesta depune actul său de identitate, valabil la data depunerii cererii, împreună cu documentele prevăzute la alin. (2) şi în forma precizată la alin. (3) lit. a) şi b), administratorul păstrând copia acestuia după ce verifică conformitatea cu originalul."

    18. La articolul 12, alineatul (5) se abrogă.
    19. La articolul 12, alineatele (7), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Administratorul are obligaţia să verifice dacă beneficiarul este participant la un fond de pensii administrat privat, în baza prevederilor alin. (1) lit. a) şi a documentelor prevăzute la alin. (2).
(8) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), transferul sumelor de bani reprezentând contravaloarea activelor cuvenite fiecărui beneficiar în contul personal deţinut la alt fond de pensii administrat privat, unde are calitatea de participant, se va efectua în termen de 30 de zile de la data solicitării, iar anularea unităţilor de fond se realizează în aceeaşi zi cu ziua transferului, în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2)-(4).
(9) Administratorul transferă în contul fiecărui beneficiar participant la un alt fond de pensii administrat privat cota-parte cuvenită din activul personal net, iar pentru fiecare beneficiar participant la acelaşi fond cu participantul decedat transferă cota-parte cuvenită din activul personal direct în contul acestuia, sub formă de unităţi de fond, în termenul prevăzut la alin. (8)."

    20. La articolul 13, alineatele (1), (5) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) În cazul în care beneficiarul optează pentru o plată unică, plata sumei reprezentând cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului este efectuată prin virament bancar sau prin mandat poştal pentru fiecare beneficiar.
    .............................................................................................
    (5) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însoţite de documentele prevăzute la art. 12 şi la art. 13 alin. (4).
    .............................................................................................
    (10) Anularea unităţilor de fond aferente transferului contravalorii activului personal net al participantului decedat se va face în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 12 şi se efectuează în aceeaşi zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (9), din contul operaţional în contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii administrat privat, plata din contul DIP pentru plăţi eşalonate către beneficiar realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului."

    21. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    Beneficiarul participantului decedat aflat în plată eşalonată optează pentru încasarea sumei rămase de plată, sub formă de plată unică sau plăţi eşalonate, la cerere."

    22. Articolele 16 şi 17 se abrogă.
    23. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul în care documentul prevăzut la alin. (3) lit. a) este semnat cu semnătură electronică calificată de către participanţi/beneficiari, respectiv documentul prevăzut la alin. (3) lit. c) este semnat cu semnătură electronică calificată de către notariatele publice, acestea se transmit administratorului prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, însoţite de documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi d) în copie electronică."

    24. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care pe parcursul desfăşurării plăţilor eşalonate în contul participantului/beneficiarului au fost primite rectificări pozitive sau negative de la instituţia de evidenţă, acestea vor fi incluse în rata reziduală şi se va notifica participantul cu privire la noul grafic, în termen de 5 zile lucrătoare de la anularea unităţilor de fond."

    25. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Activul personal al participantului decedat continuă să fie administrat în perioada cuprinsă între plata ultimei contribuţii la fond a participantului înainte de deces şi data efectuării transferului drepturilor cuvenite către beneficiari, cu respectarea art. 13 în cazul plăţilor unice, respectiv până la plata ultimei rate în cazul plăţilor eşalonate şi cu respectarea art. 13 alin. (9), după caz."

    26. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Graficul prevăzut la alin. (1) se transmite participanţilor/beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare de la anularea unităţilor de fond."

    27. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Nerespectarea de către administrator a obligaţiilor prevăzute de prezenta normă se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140, 140^1, 140^2, art. 141 alin. (1) lit. a)-c), alin. (2)-(13), art. 142 şi 143 din Lege."    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 4 octombrie 2023.
    Nr. 34.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016