Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 29 din 12 septembrie 2023  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 29 din 12 septembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 861 din 25 septembrie 2023
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 25^1, art. 23 alin. (3)-(5), art. 52 alin. (1), art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114, art. 121 alin. (2) lit. c^1) şi ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) pct. 22^1, art. 29 alin. (10) şi (12), art. 82, art. 83 lit. b), art. 84 alin. (2)-(4), ale art. 100-104, art. 107 alin. (1) lit. f) şi ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 5.09.2023,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 şi 880 bis din 14 septembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate, conform anexei nr. 17;"

    2. La articolul 6 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele k^1) şi k^2), cu următorul cuprins:
    "k^1) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situaţia privind utilizarea activului personal al participantului în caz de pensionare şi invaliditate, conform anexei nr. 1H;
k^2) lunar, în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situaţia privind utilizarea activului personal al participantului în caz de deces, conform anexei nr. 1I;"

    3. La articolul 6 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) săptămânal, în a doua zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare, situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9A."

    4. La articolul 7, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:
    "k^1) lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, situaţia activelor administratorului pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare, în formatul prevăzut în anexa nr. 9B;"

    5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Depozitarul întocmeşte şi transmite A.S.F.:
    a) trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate, conform anexei nr. 17;
    b) săptămânal, în a doua zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare, situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9A;
    c) zilnic, până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea, raportul privind situaţia valorii activului net şi valorii unităţii de fond pentru fiecare fond de pensii private, conform anexei nr. 3;
    d) în termen de două zile lucrătoare după orice modificare, formularul de nominalizare pentru persoanele responsabile şi pentru cele care deţin funcţii-cheie, conform anexei nr. 7."

    6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Anexele nr. 1A-1I, 2-4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B şi 10-24 fac parte integrantă din prezenta normă."

    7. La anexa nr. 1A, la „Instrucţiuni de completare“, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea câmpului │
│crt.│câmpului │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Data evaluării │
│ │ │soldurilor conturilor│
│ │ │individuale (data │
│ │Data │ultimei zile │
│ │evaluării │lucrătoare a lunii │
│4. │soldurilor │pentru care se │
│ │conturilor │întocmeşte raportul).│
│ │individuale│Corecţiile se │
│ │ │efectuează la data │
│ │ │constatării erorilor,│
│ │ │fără modificarea │
│ │ │datelor din istoric. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

"

    8. Anexa nr. 1B se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1B

    Situaţia transferurilor de tip «IN» pentru luna ..... anul ....

┌───────┬─────────────────┬─────────────┬────┬────┬─────────────┬──────────┬────┐
│ │ │Codul │ │ │Codul │ │ │
│ │ │fondului de │ │ │fondului de │ │ │
│Codul │Codul │pensii la │ │ │pensii de │Codul de │ │
│de │administratorului│care s-a │Anul│Luna│unde s-a │operaţiune│CNP │
│comandă│(IN) │transferat │ │ │transferat │ │ │
│ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │
│ │ │(IN) │ │ │(OUT) (TI) │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col.│
│ │ │ │4 │5 │ │ │8 │
└───────┴─────────────────┴─────────────┴────┴────┴─────────────┴──────────┴────┘┌──────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│Valoarea │ │ │Numărul│ │ │
│activului │Data încasării │Data convertirii │de │VUAN │Data VUAN │
│personal │disponibilităţilor│disponibilităţilor│unităţi│convertire│convertire│
│transferat│(TI) │(TI) │de fond│(TI) │(TI) │
│(TI) │ │ │alocate│ │ │
│ │ │ │(TI) │ │ │
├──────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12│Col. 13 │Col. 14 │
└──────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────┴──────────┴──────────┘


     Instrucţiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează:

┌───────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea câmpului│Descrierea │
│coloană│ │câmpului │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului │
│2 │administratorului │fondului la care │
│ │(IN) │s-a transferat │
│ │ │participantul │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │Codul fondului de │pensii la care s-a│
│ │pensii la care s-a│transferat │
│3 │transferat │participantul │
│ │participantul (IN)│(noul fond de │
│ │ │pensii al │
│ │ │participantului) │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │Codul fondului de │pensii de unde s-a│
│ │pensii de unde s-a│transferat │
│6 │transferat │participantul │
│ │participantul │(vechiul fond de │
│ │(OUT) (TI) │pensii al │
│ │ │participantului) │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii │
│ │ │se completează cu:│
│ │ │200 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │activului personal│
│ │ │al participantului│
│ │ │de la un alt fond │
│ │ │de pensii, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │actele normative │
│ │ │aplicabile; │
│ │ │201 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unui │
│ │ │activ personal │
│ │ │cuvenit în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar al unui│
│ │ │participant al │
│ │ │altui fond de │
│ │ │pensii, în urma │
│ │ │decesului acestuia│
│ │ │- aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │202 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unui │
│ │ │activ cuvenit în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar al unui│
│ │ │participant al │
│ │ │aceluiaşi fond de │
│ │ │pensii, în urma │
│ │ │decesului acestuia│
│ │ │- se va completa │
│ │ │strict pentru │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor │
│ │ │decedaţi care au │
│ │ │solicitat │
│ │ │comasarea │
│ │ │conturilor - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │Codul de │pentru fondurile │
│7 │operaţiune │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │203 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea activelor│
│ │ │rezultate din │
│ │ │comasarea de │
│ │ │CNP-uri între │
│ │ │fonduri de pensii │
│ │ │diferite - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │205 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unor │
│ │ │active cu titlul │
│ │ │de penalizări de │
│ │ │întârziere; │
│ │ │220 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea activului│
│ │ │personal al │
│ │ │participantului de│
│ │ │la un alt fond de │
│ │ │pensii, ca urmare │
│ │ │a fuziunii dintre │
│ │ │două fonduri de │
│ │ │pensii; │
│ │ │224 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │returnării │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar în contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică; │
│ │ │266 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există │
│ │ │transferuri «IN»; │
│ │ │299 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │emitere unităţi de│
│ │ │fond. │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului se│
│ │ │completează pentru│
│ │ │toate │
│ │ │operaţiunile. │
│8 │CNP │Pentru codul 202 │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │CNP-ul │
│ │ │beneficiarului. │
│ │ │Pentru codul 203 │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │noul CNP. │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea activului│
│ │ │personal │
│ │ │transferat al unui│
│ │ │participant, │
│ │Valoarea activului│conform extrasului│
│9 │personal │de cont bancar. │
│ │transferat (TI) │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │valoarea returnată│
│ │ │în contul DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data extrasului de│
│ │ │cont aferent │
│ │ │încasării │
│ │ │disponibilităţilor│
│ │ │ce reprezintă │
│ │ │activul personal │
│ │Data încasării │net transferat. │
│10 │disponibilităţilor│Pentru codul 224 │
│ │(TI) │se completează cu │
│ │ │data intrării în │
│ │ │contul DIP pentru │
│ │ │plată unică a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar. │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │activul personal │
│ │Data convertirii │al participantului│
│11 │disponibilităţilor│a fost convertit │
│ │(TI) │în unităţi de │
│ │ │fond. Pentru codul│
│ │ │224 se completează│
│ │ │cu 0 (zero). │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Număr de unităţi │
│ │ │de fond alocate ca│
│ │ │urmare a │
│ │Numărul de unităţi│convertirii │
│12 │de fond alocate │activului personal│
│ │(TI) │net al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │VUAN utilizată │
│ │ │pentru convertirea│
│ │ │activului personal│
│13 │VUAN convertire │al │
│ │(TI) │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├───────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizată pentru │
│ │ │convertirea │
│ │Data VUAN │activului personal│
│14 │convertire (TI) │net al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
└───────┴──────────────────┴──────────────────┘

"

    9. Anexa nr. 1C se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1C

    Situaţia transferurilor de tip «OUT» pentru luna ..... anul .....

┌───────┬─────────────────┬─────────────┬────┬────┬─────────────┬──────────┬────┐
│ │ │Codul │ │ │Codul │ │ │
│ │ │fondului de │ │ │fondului de │ │ │
│Codul │Codul │pensii de la │ │ │pensii la │Codul de │ │
│de │administratorului│care s-a │Anul│Luna│care s-a │operaţiune│CNP │
│comandă│(OUT) │transferat │ │ │transferat │ │ │
│ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │
│ │ │(OUT) │ │ │(IN) (TO) │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col.│
│ │ │ │4 │5 │ │ │8 │
└───────┴─────────────────┴─────────────┴────┴────┴─────────────┴──────────┴────┘┌───────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────────┐
│ │Data │Numărul│ │ │Penalitatea de │
│ │convertirii│de │VUAN │Data VUAN │transfer │
│Data │unităţilor │unităţi│convertire│convertire│reţinută │
│cererii│de fond în │de fond│(TO) │(TO) │participantului│
│ │lichidităţi│anulate│ │ │(TO) │
│ │ │(TO) │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11│Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │
└───────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────────┘┌──────────┬─────────────┬─────────┬────────────────┐
│ │Valoarea │ │ │
│ │totală a │Valoarea │Valoarea totală │
│Comisioane│comisioanelor│minimă │plătită │
│bancare │şi │garantată│participantului,│
│ │penalităţilor│(TO) │din care: (TO) │
│ │reţinute │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┤
│Col. 15 │Col. 16 = 14 │Col. 17 │Col. 18 │
│ │+ 15 │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────┴────────────────┘┌────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Data │Data │ │
│ │Valoarea │virării │virării în│ │
│Valoarea│plătită │activului│contul │ │
│plătită │din │personal │bancar al │Contribuţie│
│din fond│provizion│în contul│fondului │totală │
│(TO) │(TO) │de │la care se│ │
│ │ │transfer │efectuează│ │
│ │ │ │transferul│ │
├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 19 │Col. 20 │Col. 21 │Col. 22 │Col. 23 │
└────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┘


    Instrucţiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul │Codul │
│2 │administratorului│administratorului│
│ │(OUT) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul fondului de│Codul fondului de│
│ │pensii de la care│pensii de la care│
│3 │s-a transferat │s-a transferat │
│ │participantul │participantul │
│ │(OUT) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul noului fond│
│ │ │de pensii la care│
│ │ │s-a transferat │
│ │Codul fondului de│participantul. │
│ │pensii la care │Acest câmp se │
│6 │s-a transferat │completează │
│ │participantul │obligatoriu │
│ │(IN) (TO) │pentru codurile │
│ │ │301, 304, 311, │
│ │ │320 şi, după caz,│
│ │ │pentru codurile │
│ │ │399. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │301 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │participantului │
│ │ │la un alt fond de│
│ │ │pensii; │
│ │ │304 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │corecţia de │
│ │ │CNP-uri (comasări│
│ │ │externe de │
│ │ │CNP-uri │
│ │ │aparţinând │
│ │ │aceleiaşi │
│ │ │persoane la │
│ │ │fonduri de pensii│
│ │ │diferite) - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │309 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │anularea soldului│
│ │ │pozitiv rămas în │
│ │ │contul │
│ │ │individual, în │
│ │ │situaţia │
│ │ │încetării │
│ │ │calităţii de │
│ │ │participant ca │
│ │ │urmare a unei │
│ │ │hotărâri │
│ │ │judecătoreşti │
│ │ │definitive şi │
│ │ │irevocabile de │
│ │ │desfiinţare a │
│ │ │actului │
│ │ │individual de │
│ │ │aderare pentru │
│ │ │participantul │
│ │ │respectiv - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │310 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │anularea soldului│
│ │ │pozitiv rămas în │
│ │ │contul individual│
│ │ │prin decizie a │
│ │ │administratorului│
│ │ │de desfiinţare a │
│ │ │actului │
│ │ │individual de │
│ │ │aderare în baza │
│ │ │constatării │
│ │ │încălcării art. │
│ │ │116 alin. (2) │
│ │Codul de │lit. b) din Legea│
│7 │operaţiune │nr. 411/2004, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │reclamaţiei │
│ │ │participantului -│
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │311 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │administrativ al │
│ │ │participantului │
│ │ │la fondul de │
│ │ │pensii absorbant │
│ │ │ca efect al │
│ │ │fuziunii │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii (Se aplică│
│ │ │participanţilor │
│ │ │care nu au depus │
│ │ │cereri de │
│ │ │transfer de la │
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │absorbit spre │
│ │ │alte fonduri de │
│ │ │pensii, în │
│ │ │perioada │
│ │ │fuziunii); │
│ │ │314 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │închiderea unui │
│ │ │cont asociat cu │
│ │ │un CNP care a │
│ │ │fost invalidat de│
│ │ │instituţia de │
│ │ │evidenţă şi nu se│
│ │ │mai regăseşte în │
│ │ │Registrul │
│ │ │participanţilor │
│ │ │la niciun fond de│
│ │ │pensii - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │320 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │participantului │
│ │ │la un alt fond de│
│ │ │pensii, ca urmare│
│ │ │a procesului de │
│ │ │fuziune; │
│ │ │366 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există │
│ │ │transferuri │
│ │ │«OUT»; │
│ │ │399 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │anulare unităţi │
│ │ │de fond. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului │
│ │ │se completează │
│8 │CNP │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
│ │ │Pentru codul 304 │
│ │ │se va completa cu│
│ │ │vechiul CNP. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│9 │Data cererii │complete pentru │
│ │ │transferul │
│ │ │activului la alt │
│ │ │fond de pensii │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │Data convertirii │unităţile de fond│
│ │unităţilor de │ale │
│10 │fond în │participantului │
│ │lichidităţi │au fost │
│ │ │convertite în │
│ │ │lichidităţi │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Numărul de │Numărul de │
│11 │unităţi de fond │unităţi de fond │
│ │anulate (TO) │anulate (TO) │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│12 │VUAN convertire │calculul │
│ │(TO) │activului │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│13 │Data VUAN │calculul │
│ │convertire (TO) │activului │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Penalitatea de │Valoarea în lei a│
│14 │transfer reţinută│penalităţii de │
│ │participantului │transfer │
│ │(TO) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │Comisioane │valoarea │
│15 │bancare │comisionului │
│ │ │bancar reţinut, │
│ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a│
│ │ │comisioanelor şi │
│ │Valoarea totală a│penalităţilor │
│ │comisioanelor şi │reţinute. Se │
│16 │penalităţilor │utilizează 2 │
│ │reţinute │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│17 │Valoarea minimă │Valoarea minimă │
│ │garantată (TO) │garantată │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei totale │
│ │Valoarea totală │transferate. Se │
│18 │plătită │utilizează 2 │
│ │participantului, │poziţii zecimale,│
│ │din care: (TO) │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei transferate│
│ │ │din contul │
│ │ │fondului de │
│ │ │pensii în contul │
│ │ │bancar al │
│ │ │fondului la care │
│ │ │se efectuează │
│19 │Valoarea plătită │transferul │
│ │din fond (TO) │participantului, │
│ │ │diminuată cu │
│ │ │contravaloarea │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │bancare şi a │
│ │ │penalităţii de │
│ │ │transfer reţinută│
│ │ │acestuia, după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei transferate│
│ │ │din contul de │
│ │ │provizion al │
│ │ │administratorului│
│ │ │în contul de │
│ │ │transfer al │
│ │ │fondului de │
│ │Valoarea plătită │pensii │
│20 │din provizion │administrat │
│ │(TO) │privat, în │
│ │ │aceeaşi zi în │
│ │ │care se │
│ │ │efectuează │
│ │ │transferul │
│ │ │activului │
│ │ │personal net al │
│ │ │participantului │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │Data virării │activului │
│ │activului │personal în │
│21 │personal în │contul de │
│ │contul de │transfer, conform│
│ │transfer │extrasului de │
│ │ │cont │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Data virării în │Data virării în │
│ │contul bancar al │contul bancar al │
│22 │fondului la care │fondului la care │
│ │se efectuează │se efectuează │
│ │transferul │transferul │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totală a│
│ │Contribuţie │contribuţiilor │
│23 │totală │convertite pentru│
│ │ │participant până │
│ │ │la data │
│ │ │transferului. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘

"

    10. Anexa nr. 1E se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1E

    Situaţia contului colector al fondului de pensii pentru luna ..... anul ......

┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │Sold │Valoarea │Valoarea │
│Codul │ │Codul │ │ │iniţial │disponibilului│disponibilului│
│de │Codul │fondului│Anul│Luna│la │încasat în │convertit în │
│comandă│administratorului│de │ │ │începutul│luna de │unităţi de │
│ │ │pensii │ │ │perioadei│raportare │fond în luna │
│ │ │ │ │ │ │ │de raportare │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │
│ │ │ │4 │5 │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴─────────┴──────────────┴──────────────┘┌───────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │Din care: │ │
│ │ │ ├──────────┬──────────┤ │
│Valoarea │ │ │ │Sume cu │ │
│comisioanelor │Valoarea │Sold │ │vechime │ │
│reţinute din │disponibilului│final la │Sume │mai mare │Sume │
│contribuţiile │neconvertit şi│sfârşitul│aflate în │de 2/4 │prescrise│
│brute ale │restituit │perioadei│termenul │zile │ │
│participanţilor│ │ │legal de │lucrătoare│ │
│ │ │ │convertire│de la data│ │
│ │ │ │ │încasării │ │
│ │ │ │ │lor │ │
├───────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Col. 11 =│ │ │ │
│Col. 9 │Col. 10 │6 + 7 – 8│Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │
│ │ │– 9 –10 │ │ │ │
└───────────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    Instrucţiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2 │Codul │Codul │
│ │administratorului│administratorului│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│3 │Codul fondului de│Codul fondului de│
│ │pensii │pensii │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Soldul iniţial al│
│ │ │contului │
│ │Sold iniţial la │colector, la │
│6 │începutul │începutul │
│ │perioadei │perioadei, │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │Valoarea │disponibilului │
│ │disponibilului │încasat în luna │
│7 │încasat în luna │de raportare, │
│ │de raportare │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │Valoarea │disponibilului │
│ │disponibilului │convertit în │
│ │convertit în │unităţi de fond │
│8 │unităţi de fond │în luna de │
│ │în luna de │raportare, │
│ │raportare │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │semnul (–) │
│ │Valoarea │valoarea │
│ │comisioanelor │diferenţelor │
│9 │reţinute din │aferente │
│ │contribuţiile │contribuţiilor │
│ │brute ale │negative │
│ │participanţilor │acoperite de │
│ │ │către │
│ │ │administrator. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │ │disponibilului │
│ │ │virat eronat şi │
│ │Valoarea │necuvenit │
│10 │disponibilului │fondului de │
│ │neconvertit şi │pensii │
│ │restituit │administrat │
│ │ │privat, conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Sold final al │
│ │ │contului │
│ │Sold final la │colector, la │
│11 │sfârşitul │sfârşitul │
│ │perioadei │perioadei, │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Sume aflate în │Sume aflate în │
│12 │termenul legal de│termenul legal de│
│ │convertire │convertire │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Sume cu vechime │
│ │ │mai mare de 2 │
│ │ │zile lucrătoare │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │Sume cu vechime │administrate │
│ │mai mare de 2/4 │privat, respectiv│
│13 │zile lucrătoare │4 zile lucrătoare│
│ │de la data │pentru fondurile │
│ │încasării lor │de pensii │
│ │ │facultative de la│
│ │ │data încasării │
│ │ │lor, după caz, │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Sume prescrise │
│ │ │pentru care │
│ │ │administratorul │
│ │ │poate face dovada│
│ │ │că a informat │
│ │ │participanţii/ │
│ │ │beneficiarii al │
│14 │Sume prescrise │căror activ │
│ │ │personal a fost │
│ │ │prescris şi că în│
│ │ │prealabil aceştia│
│ │ │nu au solicitat │
│ │ │plata sumelor │
│ │ │timp de trei ani │
│ │ │de la data │
│ │ │informării │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘

"

    11. După anexa nr. 1G se introduc două noi anexe, anexele nr. 1H şi 1I, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 1H

    Situaţia privind utilizarea activului personal al participantului în caz de pensionare şi invaliditate pentru luna ...... anul .....

┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬──────────┬────┐
│ │ │Codul │ │ │ │ │
│ │ │fondului│ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│Codul │Codul │pensii │ │ │Codul de │ │
│de │administratorului│din care│Anul│Luna│operaţiune│CNP │
│comandă│(OUT) │s-a │ │ │ │ │
│ │ │efectuat│ │ │ │ │
│ │ │plata │ │ │ │ │
│ │ │(OUT) │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼──────────┼────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col.│
│ │ │ │4 │5 │ │7 │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴──────────┴────┘┌───────┬────────────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │Data │Data │Numărul│ │ │Contribuţia│
│ │transmiterii│convertirii│de │VUAN │Data VUAN │la │
│Data │graficului │unităţilor │unităţi│convertire│convertire│asigurările│
│cererii│pentru plată│de fond în │de fond│(TO) │(TO) │sociale de │
│ │eşalonată │lichidităţi│anulate│ │ │sănătate │
│ │ │ │(TO) │ │ │(CASS) │
├───────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11│Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │
└───────┴────────────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┘┌───────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │ │totală a │ │ │
│ │ │ │taxelor, │ │ │
│ │ │ │impozitelor │ │ │
│Impozit│ │Taxe │şi │Valoarea │Valoarea totală │
│pe │Comisioane│aferente │comisioanelor│minimă │plătită │
│venit │bancare │mandatului│bancare/ │garantată│participantului,│
│ │ │poştal │taxelor │(TO) │din care: (TO) │
│ │ │ │poştale │ │ │
│ │ │ │suportate de │ │ │
│ │ │ │participant │ │ │
│ │ │ │(TO) │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │ │Col. 18 = 14 │ │Col. 20 = 21 + │
│Col. 15│Col. 16 │Col. 17 │+ 15 + 16 + │Col. 19 │22 │
│ │ │ │17 │ │ │
└───────┴──────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴────────────────┘┌────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Modalitatea│Data virării în│ │ │
│ │Valoarea │Data │de plată a │contul bancar │ │ │
│Valoarea│plătită │virării │activului │al │Data │ │
│plătită │din │activului│personal │participantului│mandatului│Contribuţie│
│din fond│provizion│personal │(cont │sau în contul │poştal │totală │
│(TO) │(TO) │în contul│bancar sau │bancar al │ │ │
│ │ │DIP │mandat │poştei │ │ │
│ │ │ │poştal) │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 21 │ │ │ │ │ │ │
│= (col. │ │ │ │ │ │ │
│11 * │Col. 22 │Col. 23 │Col. 24 │Col. 25 │Col. 26 │Col. 27 │
│col. 12)│ │ │ │ │ │ │
│– col. │ │ │ │ │ │ │
│18 │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴───────────┘


    Instrucţiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul │Codul │
│2 │administratorului│administratorului│
│ │(OUT) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul fondului de│Codul fondului de│
│3 │pensii din care │pensii din care │
│ │s-a efectuat │s-a efectuat │
│ │plata (OUT) │plata │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │306 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de pensie prin │
│ │ │plată unică; │
│ │ │307 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de invaliditate │
│ │ │prin plată unică;│
│ │ │316 - pentru │
│ │ │operaţiunea de │
│ │ │închidere a │
│ │ │conturilor ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │încheierii │
│ │ │perioadei de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │deciziei de │
│ │ │pensionare │
│ │ │privind acordarea│
│ │ │pensiei pentru │
│ │ │limită de vârstă │
│ │ │în sistemul │
│ │ │public de pensii │
│ │ │- aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │317 - pentru │
│ │ │operaţiunea de │
│ │ │închidere a │
│ │ │conturilor ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │încheierii │
│ │ │perioadei de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensia de │
│ │ │invaliditate - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │321 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de pensie prin │
│ │ │plăţi eşalonate; │
│ │ │322 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de invaliditate │
│ │ │prin plăţi │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │324 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │plăţii din contul│
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar pentru │
│ │ │cazurile de plată│
│ │ │pensie şi │
│ │Codul de │invaliditate; │
│6 │operaţiune │331 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plată unică ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │332 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plată unică ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │invalidităţii - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │333 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plăţi eşalonate │
│ │ │ca urmare a │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │334 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plăţi eşalonate │
│ │ │ca urmare a │
│ │ │invalidităţii - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │366 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există plăţi │
│ │ │efectuate în │
│ │ │lună; │
│ │ │399 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │anulare unităţi │
│ │ │de fond. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│7 │CNP │participantului │
│ │ │se completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │complete pentru │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │a activului ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului de │
│8 │Data cererii │pensie sau a │
│ │ │invalidităţii. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │data cererii care│
│ │ │a fost iniţial │
│ │ │completată pe │
│ │ │codurile de plată│
│ │ │306 sau 307. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │data la care s-a │
│ │ │transmis graficul│
│ │ │pentru plată │
│ │Data transmiterii│eşalonată │
│9 │graficului pentru│participantului. │
│ │plată eşalonată │Se completează │
│ │ │pentru codurile │
│ │ │de operaţiune │
│ │ │321, 322, 333 şi │
│ │ │334. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │unităţile de fond│
│ │ │ale │
│ │Data convertirii │participantului │
│10 │unităţilor de │au fost │
│ │fond în │convertite în │
│ │lichidităţi │lichidităţi. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │Numărul de │unităţi de fond │
│11 │unităţi de fond │anulate (TO). │
│ │anulate (TO) │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │VUAN convertire │activului │
│12 │(TO) │personal al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │Data VUAN │activului │
│13 │convertire (TO) │personal al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, conform│
│ │Contribuţia la │prevederilor │
│14 │asigurările │legale în │
│ │sociale de │vigoare. Pentru │
│ │sănătate (CASS) │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, conform│
│ │ │prevederilor │
│15 │Impozit pe venit │legale în │
│ │ │vigoare. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │comisionului │
│ │ │bancar reţinut, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│16 │Comisioane │comisionul bancar│
│ │bancare │reţinut pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │taxele aferente │
│ │ │mandatului │
│ │ │poştal, după caz.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │taxele aferente │
│17 │Taxe aferente │mandatului │
│ │mandatului poştal│reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a│
│ │ │taxelor, │
│ │ │impozitelor şi │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │bancare/taxelor │
│ │ │poştale. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │Valoarea totală a│iar ca separator │
│ │taxelor, │se foloseşte │
│ │impozitelor şi │punctul. Pentru │
│18 │comisioanelor │codul 324 se │
│ │bancare/taxelor │completează cu │
│ │poştale suportate│valoarea totală a│
│ │de participant │taxelor/ │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea minimă │
│ │Valoarea minimă │garantată. Pentru│
│19 │garantată (TO) │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei totale │
│ │ │plătite │
│ │ │participantului. │
│ │ │Se utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │Valoarea totală │punctul. Pentru │
│ │plătită │codul 324 se │
│20 │participantului, │completează cu │
│ │din care: (TO) │noua valoare │
│ │ │plătită din │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată unică │
│ │ │aferentă │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei plătite din│
│ │ │contul fondului │
│ │ │de pensii în │
│ │ │contul │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │furnizorului de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont, diminuată │
│ │Valoarea plătită │cu contravaloarea│
│21 │din fond (TO) │comisioanelor şi/│
│ │ │sau a taxelor │
│ │ │poştale în cazul │
│ │ │plăţilor │
│ │ │efectuate prin │
│ │ │mandat poştal. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar plătită │
│ │ │iniţial. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei transferate│
│ │ │din provizionul │
│ │ │tehnic constituit│
│ │ │de administrator.│
│ │Valoarea plătită │Pentru codul 324 │
│22 │din provizion │se completează cu│
│ │(TO) │valoarea plătită │
│ │ │din provizion │
│ │ │pentru mandatul │
│ │ │poştal sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar plătit │
│ │ │iniţial. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │ │activului │
│ │ │personal în │
│ │ │contul DIP, │
│ │Data virării │conform │
│ │activului │extrasului de │
│23 │personal în │cont. Se │
│ │contul DIP │completează │
│ │ │pentru │
│ │ │invaliditate şi │
│ │ │deschiderea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │plată a activului│
│ │ │personal (cont │
│ │ │bancar sau mandat│
│ │ │poştal). Pentru │
│ │ │cont bancar se │
│ │ │foloseşte «C», │
│ │ │iar pentru mandat│
│ │ │poştal se │
│ │ │foloseşte «M». În│
│ │ │cazul în care │
│ │ │participanţii │
│ │ │deţin certificate│
│ │Modalitatea de │de încadrare în │
│ │plată a activului│grad de handicap │
│24 │personal (cont │conform cărora │
│ │bancar sau mandat│sunt scutiţi de │
│ │poştal) │plata impozitului│
│ │ │pe venitul din │
│ │ │pensii, câmpul se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │«SIC» pentru │
│ │ │plata prin cont │
│ │ │sau «SIM» pentru │
│ │ │plata prin mandat│
│ │ │poştal. Se │
│ │ │completează │
│ │ │pentru │
│ │ │invaliditate şi │
│ │ │deschiderea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării în │
│ │ │contul bancar al │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │bancar al poştei.│
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru plăţi │
│ │ │unice în caz de │
│ │Data virării în │invaliditate şi │
│ │contul bancar al │deschiderea │
│25 │participantului │dreptului la │
│ │sau în contul │pensie (codurile │
│ │bancar al poştei │de operaţiune │
│ │ │306, 307). Pentru│
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data la care s-a │
│ │ │efectuat noua │
│ │ │plată din DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data mandatului │
│ │ │poştal este data │
│ │ │emiterii facturii│
│ │ │de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către │
│ │ │participant. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │Data mandatului │se completează cu│
│26 │poştal │data emiterii │
│ │ │facturii de către│
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │aferentă plăţii │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totală a│
│27 │Contribuţie │contribuţiilor │
│ │totală │convertite pentru│
│ │ │participant până │
│ │ │la data plăţii. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 1I

    Situaţia privind utilizarea activului personal al participantului în caz de deces pentru luna ................. anul .........

┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬──────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Codul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fondului│ │ │Codul fondului│ │ │ │
│ │ │de │ │ │de pensii la │ │ │ │
│Codul │Codul │pensii │ │ │care s-a │Codul de │CNP 1 │CNP 2 │
│de │administratorului│din care│Anul│Luna│transferat │operaţiune│participant│beneficiar│
│comandă│(OUT) │s-a │ │ │activul │ │decedat │ │
│ │ │efectuat│ │ │beneficiarului│ │ │ │
│ │ │plata │ │ │(IN) │ │ │ │
│ │ │(OUT) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │
│ │ │ │4 │5 │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┘┌───────┬────────────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │Data │Data │Numărul│ │ │Contribuţia│
│ │transmiterii│convertirii│de │VUAN │Data VUAN │la │
│Data │graficului │unităţilor │unităţi│convertire│convertire│asigurările│
│cererii│pentru plată│de fond în │de fond│(TO) │(TO) │sociale de │
│ │eşalonată │lichidităţi│anulate│ │ │sănătate │
│ │ │ │(TO) │ │ │(CASS) │
├───────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 10│Col. 11 │Col. 12 │Col. 13│Col. 14 │Col. 15 │Col. 16 │
└───────┴────────────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┘┌───────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬───────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │ │totală a │ │ │
│ │ │ │taxelor, │ │ │
│ │ │ │impozitelor │ │ │
│Impozit│ │Taxe │şi │Valoarea │Valoarea totală│
│pe │Comisioane│aferente │comisioanelor│minimă │plătită │
│venit │bancare │mandatului│bancare/ │garantată│beneficiarului,│
│ │ │poştal │taxelor │(TO) │din care: (TO) │
│ │ │ │poştale │ │ │
│ │ │ │suportate de │ │ │
│ │ │ │beneficiar │ │ │
│ │ │ │(TO) │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Col. 20 = 16 │ │Col. 22 = 23 + │
│Col. 17│Col. 18 │Col. 19 │+ 17 + 18 + │Col. 21 │24 │
│ │ │ │19 │ │ │
└───────┴──────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴───────────────┘┌────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Modalitatea de │ │ │ │
│ │ │ │plată a │Data virării │ │ │
│ │Valoarea │Data │activului │în contul │ │ │
│Valoarea│plătită │virării │cuvenit ca │bancar al │Data │ │
│plătită │din │activului│urmare a │beneficiarului│mandatului│Contribuţie│
│din fond│provizion│personal │decesului │sau în contul │poştal │totală │
│(TO) │(TO) │în contul│participantului│bancar al │ │ │
│ │ │DIP │(cont bancar │poştei │ │ │
│ │ │ │sau mandat │ │ │ │
│ │ │ │poştal) │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 23 │ │ │ │ │ │ │
│= (col. │ │ │ │ │ │ │
│13 * │Col. 24 │Col. 25 │Col. 26 │Col. 27 │Col. 28 │Col. 29 │
│col. 14)│ │ │ │ │ │ │
│– col. │ │ │ │ │ │ │
│20 │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┘


    Instrucţiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul │Codul │
│2 │administratorului│administratorului│
│ │(OUT) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul fondului de│Codul fondului de│
│3 │pensii din care │pensii din care │
│ │s-a efectuat │s-a efectuat │
│ │plata │plata │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul noului fond│
│ │ │de pensii la care│
│ │ │s-a transferat │
│ │Codul fondului de│activul │
│ │pensii la care │beneficiarului │
│6 │s-a transferat │participantului │
│ │activul │decedat. Se │
│ │beneficiarului │completează doar │
│ │(TO) │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │302 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul unei │
│ │ │sume reprezentând│
│ │ │beneficii spre un│
│ │ │alt fond de │
│ │ │pensii │
│ │ │(participantul de│
│ │ │la id_fp_out a │
│ │ │decedat şi │
│ │ │beneficiarul │
│ │ │acestuia aparţine│
│ │ │fondului │
│ │ │id_fp_in) - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │303 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │beneficiilor în │
│ │ │cadrul aceluiaşi │
│ │ │fond de pensii │
│ │ │(persoana │
│ │ │decedată şi │
│ │ │beneficiarul sunt│
│ │ │în registrul │
│ │ │aceluiaşi fond de│
│ │ │pensii) - se va │
│ │ │completa strict │
│ │ │pentru │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor │
│ │ │decedaţi care au │
│ │ │solicitat │
│ │ │comasarea │
│ │ │conturilor - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │308 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de deces prin │
│ │ │plată unică; │
│ │ │318 - pentru │
│ │ │operaţiunea de │
│ │ │închidere a │
│ │ │conturilor ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │încheierii │
│ │ │perioadei de 12 │
│7 │Codul de │luni de la data │
│ │operaţiune │decesului - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │323 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de deces prin │
│ │ │plăţi eşalonate; │
│ │ │324 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │plăţii din contul│
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar; │
│ │ │335 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plată unică ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │decesului - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │336 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata │
│ │ │rectificărilor │
│ │ │pozitive primite │
│ │ │de la instituţia │
│ │ │de evidenţă prin │
│ │ │plăţi eşalonate │
│ │ │ca urmare a │
│ │ │decesului - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │366 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există plăţi │
│ │ │efectuate în │
│ │ │lună; │
│ │ │399 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │anulare unităţi │
│ │ │de fond. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │CNP 1 participant│participantului │
│8 │decedat │decedat. Se │
│ │ │completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │care a solicitat │
│ │ │plata activului │
│9 │CNP 2 beneficiar │cuvenit ca urmare│
│ │ │a decesului unui │
│ │ │participant. Se │
│ │ │completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │complete pentru │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │a activului │
│ │ │cuvenit ca urmare│
│ │ │a decesului │
│10 │Data cererii │participantului. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │data cererii care│
│ │ │a fost iniţial │
│ │ │completată pe │
│ │ │codurile de plată│
│ │ │308. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │data la care s-a │
│ │ │transmis graficul│
│ │Data transmiterii│pentru plată │
│11 │graficului pentru│eşalonată │
│ │plată eşalonată │beneficiarului. │
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru codurile │
│ │ │de operaţiune 323│
│ │ │şi 336. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │unităţile de fond│
│ │ │ale │
│ │Data convertirii │participantului │
│12 │unităţilor de │au fost │
│ │fond în │convertite în │
│ │lichidităţi │lichidităţi. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │Numărul de │unităţi de fond │
│13 │unităţi de fond │anulate (TO). │
│ │anulate (TO) │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │VUAN convertire │activului │
│14 │(TO) │personal al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │Data VUAN │activului │
│15 │convertire (TO) │personal al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, conform│
│ │Contribuţia la │prevederilor │
│16 │asigurările │legale în │
│ │sociale de │vigoare. Pentru │
│ │sănătate (CASS) │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, conform│
│ │ │prevederilor │
│17 │Impozit pe venit │legale în │
│ │ │vigoare. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │comisionului │
│ │ │bancar reţinut, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│18 │Comisioane │comisionul bancar│
│ │bancare │reţinut pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează cu│
│ │ │taxele aferente │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │în situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │ │personal, după │
│ │ │caz. Pentru codul│
│ │ │324 se │
│ │Taxe aferente │completează cu │
│19 │mandatului poştal│taxele aferente │
│ │ │mandatului │
│ │ │reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a│
│ │ │taxelor, │
│ │ │impozitelor şi │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │bancare/taxelor │
│ │ │poştale. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │Valoarea totală a│iar ca separator │
│ │taxelor, │se foloseşte │
│ │impozitelor şi │punctul. Pentru │
│20 │comisioanelor │codul 324 se │
│ │bancare/taxelor │completează cu │
│ │poştale suportate│valoarea totală a│
│ │de beneficiar │taxelor/ │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea minimă │
│ │Valoarea minimă │garantată. Pentru│
│21 │garantată (TO) │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei │
│ │ │transferate. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │Valoarea totală │codul 324 se │
│22 │plătită │completează cu │
│ │beneficiarului, │noua valoare │
│ │din care: (TO) │plătită din │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată unică │
│ │ │aferentă │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei plătite din│
│ │ │contul fondului │
│ │ │de pensii în │
│ │ │contul │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │furnizorului de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont, diminuată │
│ │Valoarea plătită │cu contravaloarea│
│23 │din fond (TO) │comisioanelor şi/│
│ │ │sau a taxelor │
│ │ │poştale în cazul │
│ │ │plăţilor │
│ │ │efectuate prin │
│ │ │mandat poştal. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar plătită │
│ │ │iniţial. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei transferate│
│ │ │din provizionul │
│ │ │tehnic constituit│
│ │ │de administrator.│
│ │Valoarea plătită │Pentru codul 324 │
│24 │din provizion │se completează cu│
│ │(TO) │valoarea plătită │
│ │ │din provizion │
│ │ │pentru mandatul │
│ │ │poştal sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar plătit │
│ │ │iniţial. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │Data virării │activului │
│ │activului │personal în │
│25 │personal în │contul DIP, │
│ │contul DIP │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │plată a activului│
│ │ │cuvenit │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │(cont bancar sau │
│ │ │mandat poştal). │
│ │ │Pentru cont │
│ │ │bancar se │
│ │ │foloseşte «C», │
│ │ │iar pentru mandat│
│ │ │poştal se │
│ │Modalitatea de │foloseşte «M». În│
│ │plată a activului│cazul în care │
│ │cuvenit ca urmare│beneficiarii │
│26 │a decesului │participanţilor │
│ │participantului │decedaţi deţin │
│ │(cont bancar sau │certificate de │
│ │mandat poştal) │încadrare în grad│
│ │ │de handicap │
│ │ │conform cărora │
│ │ │sunt scutiţi de │
│ │ │plata impozitului│
│ │ │pe venitul din │
│ │ │pensii, câmpul se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │«SIC» pentru │
│ │ │plata prin cont │
│ │ │sau «SIM» pentru │
│ │ │plata prin mandat│
│ │ │poştal. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării în │
│ │ │contul bancar al │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │bancar al poştei.│
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru transfer │
│ │ │în contul altui │
│ │ │fond de pensii │
│ │ │(codul de │
│ │ │operaţiune 302) │
│ │ │şi plăţi unice în│
│ │ │caz de deces │
│ │ │(codul de │
│ │Data virării în │operaţiune 308). │
│ │contul bancar al │Pentru codul 324 │
│27 │beneficiarului │se completează cu│
│ │sau în contul │data la care s-a │
│ │bancar al poştei │efectuat noua │
│ │ │plată din DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. Pentru │
│ │ │codul de │
│ │ │operaţiune 302 se│
│ │ │completează cu │
│ │ │data la care se │
│ │ │efectuează plata │
│ │ │către contul │
│ │ │fondului │
│ │ │administrat │
│ │ │privat la care │
│ │ │beneficiarul este│
│ │ │participant. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data mandatului │
│ │ │poştal este data │
│ │ │emiterii facturii│
│ │ │de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către beneficiar.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│28 │Data mandatului │data emiterii │
│ │poştal │facturii de către│
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către beneficiar │
│ │ │aferentă plăţii │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totală a│
│29 │Contribuţie │contribuţiilor │
│ │totală │convertite pentru│
│ │ │participant până │
│ │ │la data plăţii. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘

"

    12. La anexa nr. 5B, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) informaţii privind evoluţia numărului de participanţi la fondul de pensii;"

    13. La anexa nr. 5B, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) informaţii în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare;"

    14. Anexa nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 7

    Formular de nominalizare pentru persoanele responsabile şi funcţii-cheie la data .........................

┌──────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────┐
│Codul │Codul │ │Cod │ │ │
│entităţii │fondului│Cod anexă│operaţiune │Numele│Prenumele│
│raportoare│de │raportată│de │ │ │
│ │pensii │ │nominalizare│ │ │
├──────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5│Col. 6 │
└──────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────┘┌───────┬──────┬──────┬───────┬─────┬───────┬─────┬──────────────┐
│ │ │ │Numărul│ │Numărul│ │ │
│Funcţia│E-mail│E-mail│de │Faxul│de │Data │Structura │
│ │ │CC │telefon│ │telefon│start│organizatorică│
│ │ │ │ │ │mobil │ │ │
├───────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────────────┤
│Col. 7 │Col. 8│Col. 9│Col. 10│Col. │Col. 12│Col. │Col. 14 │
│ │ │ │ │11 │ │13 │ │
└───────┴──────┴──────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────────────┘


    Instrucţiuni de completare (1) Administratorul completează anexa nr. 7 pentru următoarele persoane:
    a) persoanele responsabile cu întocmirea şi transmiterea fiecărui raport periodic;
    b) persoanele responsabile cu publicarea informaţiilor pe pagina de internet a administratorului;
    c) membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, după caz;
    d) directorii sau membrii directoratului, după caz;
    e) fiecare persoană autorizată individual de către A.S.F. pentru exercitarea funcţiei.
    (2) Depozitarul completează anexa nr. 7 pentru următoarele persoane:
    a) persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul structurii/structurilor organizatorice în cadrul căreia/cărora se desfăşoară activităţile de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii private;
    b) persoanele notificate ca înlocuitor al persoanelor care deţin funcţii de conducere în cadrul structurii/structurilor organizatorice în cadrul căreia/cărora se desfăşoară activităţile de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii private;
    c) persoanele responsabile cu întocmirea şi transmiterea fiecărui raport periodic;
    d) persoană notificată ca înlocuitor al persoanei responsabile cu întocmirea şi transmiterea fiecărui raport periodic;
    e) persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, avizată de către A.S.F.;
    f) persoana notificată ca înlocuitor al persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, avizată de A.S.F.
    (3) După orice modificare a informaţiilor raportate, administratorul şi depozitarul transmit o nouă anexă cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (4) Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Codul │Codul entităţii │
│1 │entităţii │raportoare │
│ │raportoare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│2 │Codul fondului│Codul fondului de │
│ │de pensii │pensii │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul definit │
│ │ │pentru fiecare │
│ │ │anexă în parte. │
│ │ │Pentru raportarea │
│ │ │persoanelor care │
│ │ │sunt responsabile │
│3 │Cod scurt │cu publicarea de │
│ │ │informaţii pe │
│ │ │pagina de internet│
│ │ │a │
│ │ │administratorului │
│ │ │se utilizează │
│ │ │codul WEB. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, cu │
│ │ │următorul cod: │
│ │ │901 - nominalizare│
│ │ │persoană care │
│ │ │asigură conducerea│
│ │ │activităţii pentru│
│ │ │care se întocmeşte│
│ │ │raportarea către │
│ │ │A.S.F.; │
│ │ │902 - nominalizare│
│ │ │înlocuitor pentru │
│ │ │persoana care │
│ │ │asigură conducerea│
│ │ │activităţii pentru│
│ │ │care se întocmeşte│
│ │ │raportarea către │
│ │ │A.S.F.; │
│ │ │903 - nominalizare│
│ │ │persoană │
│ │ │responsabilă cu │
│ │ │întocmirea şi │
│ │ │transmiterea │
│ │ │raportărilor către│
│ │ │A.S.F. │
│ │ │904 - nominalizare│
│ │ │înlocuitor │
│ │ │persoană │
│ │ │responsabilă cu │
│ │ │întocmirea şi │
│ │ │transmiterea │
│ │Cod operaţiune│raportărilor către│
│4 │de │A.S.F; │
│ │nominalizare │905 - nominalizare│
│ │ │persoană cu │
│ │ │funcţie-cheie, │
│ │ │autorizată de │
│ │ │A.S.F.; │
│ │ │906 - nominalizare│
│ │ │persoană cu │
│ │ │funcţie-cheie │
│ │ │notificată A.S.F.;│
│ │ │907 - nominalizare│
│ │ │persoană │
│ │ │responsabilă cu │
│ │ │activitatea de │
│ │ │depozitare, │
│ │ │avizată de către │
│ │ │A.S.F.; │
│ │ │908 - nominalizare│
│ │ │persoană │
│ │ │notificată ca │
│ │ │înlocuitor al │
│ │ │persoanei │
│ │ │responsabile cu │
│ │ │activitatea de │
│ │ │depozitare, │
│ │ │avizate de A.S.F.;│
│ │ │909 - definire │
│ │ │cont de e-mail │
│ │ │centralizator (la │
│ │ │acest cont vor fi │
│ │ │transmise toate │
│ │ │mesajele); 999 - │
│ │ │alte nominalizări.│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│5 │Numele │Nume persoană │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│6 │Prenumele │Prenume persoană │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│7 │Funcţia │Funcţia deţinută │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │E-mail care va fi │
│ │ │folosit pentru │
│ │ │notificarea │
│ │ │persoanei de │
│ │ │contact/ │
│8 │E-mail │persoanelor de │
│ │ │contact. Se pot │
│ │ │utiliza una sau │
│ │ │mai multe adrese │
│ │ │de e-mail, │
│ │ │separate prin │
│ │ │virgulă. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │E-mail CC. Poate │
│ │ │fi o adresă de │
│9 │E-mail CC │e-mail sau o listă│
│ │ │de adrese de │
│ │ │e-mail, separate │
│ │ │prin virgulă. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Număr de telefon │
│ │ │principal care va │
│ │ │fi folosit pentru │
│ │ │notificarea │
│10 │Numărul de │persoanei de │
│ │telefon │contact. Poate fi │
│ │ │o listă de numere │
│ │ │de telefon, │
│ │ │separate prin │
│ │ │virgulă. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│11 │Faxul │Număr de fax │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│12 │Numărul de │Număr de telefon │
│ │telefon mobil │mobil │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data start de │
│ │ │nominalizare. │
│13 │Data start │(Mandatul este │
│ │ │valabil cu │
│ │ │începere din «Data│
│ │ │start», inclusiv.)│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Structura │
│ │Structura │organizatorică din│
│14 │organizatorică│care face parte │
│ │ │persoana │
│ │ │responsabilă. │
└────┴──────────────┴──────────────────┘

"

    15. Numărul anexei nr. 9 se modifică şi va deveni „Anexa nr. 9A“.
    16. După anexa nr. 9A se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9B, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 9B

    Situaţia activelor administratorului la data de ..................

┌─────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐
│Codul de │Codul │Anul │Luna │Data evaluării│Codul │
│comandă │administratorului│ │ │ │activului │
├─────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │Col. 6 │
├─────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Simbol │ │ │ │
│Denumire │ │piaţă │CUI │Denumirea │Codul ţării │
│a │ISIN │evaluare/ │emitent │emitentului/ │emitentului/ │
│activului│ │sursă │ │contrapartidei│contrapartidei│
│ │ │evaluare │ │ │ │
├─────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12 │
├─────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│Codul │Valoarea la zi a │ │ │ │ │
│monedei │activului în │Valoarea │ │ │Codul monedei │
│în care │moneda în care │echivalentă│Cantitatea│Preţul unitar │în care este │
│este emis│acesta este emis/│în lei a │ │de evaluare │achiziţionat │
│/evaluat │evaluat │activului │ │ │ │
│activul │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│Col. 13 │Col. 14 │Col. 15 │Col. 16 │Col. 17 │Col. 18 │
└─────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘┌───────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┐
│Valoarea │ │ │ │ │ │
│totală de │Valoarea│Dobândă│Rata │Data │Data │
│achiziţie/ │nominală│curentă│dobânzii│emisiunii│maturităţii│
│constituire│ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Col. 19 │Col. 20 │Col. 21│Col. 22 │Col. 23 │Col. 24 │
└───────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┘


    Instrucţiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2 │Codul │Codul │
│ │administratorului│administratorului│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Anul pentru care │
│3 │Anul │se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│4 │Luna │se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│5 │Data evaluării │codurile de activ│
│ │ │pentru ultima zi │
│ │ │calendaristica a │
│ │ │lunii. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│6 │Codul activului │codurile de activ│
│ │ │care au valori de│
│ │ │raportare. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Denumirea │pentru toate │
│7 │activului │codurile de activ│
│ │ │cu denumirea │
│ │ │activului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul ISIN │
│8 │ISIN │aferent │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Simbolul pieţei │
│ │ │de la care se │
│ │ │foloseşte preţul │
│ │ │pentru evaluarea │
│ │ │activelor. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │achiziţionate în │
│ │ │ofertă publică │
│ │ │primară şi care │
│ │ │nu sunt încă │
│ │ │tranzacţionate se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │IPO. Pentru │
│ │ │activele evaluate│
│ │ │conform │
│ │ │cotaţiilor │
│ │ │furnizate de │
│ │ │Bloomberg Finance│
│ │ │L.P. se va │
│ │Simbol piaţă │completa cu BLMG.│
│9 │evaluare/sursă │Pentru activele │
│ │evaluare │evaluate conform │
│ │ │cotaţiilor │
│ │ │furnizate de │
│ │ │Thomson Reuters -│
│ │ │S.A. se va │
│ │ │completa cu REUT.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │evaluate în │
│ │ │funcţie de o │
│ │ │cotaţie furnizată│
│ │ │de o │
│ │ │contrapartidă se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │OTC. Câmpul │
│ │ │simbol piaţă se │
│ │ │va completa cu N/│
│ │ │A în orice alt │
│ │ │caz neprevăzut în│
│ │ │situaţiile │
│ │ │anterioare. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul de │
│ │ │identificare │
│10 │CUI emitent │fiscală din ţara │
│ │ │emitentului │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului sau a│
│ │ │contrapartidei. │
│ │Denumirea │Se vor aplica │
│11 │emitentului/ │regulile de │
│ │contrapartidei │completare de la │
│ │ │coloana │
│ │ │«cui_emitent» şi │
│ │ │se va completa cu│
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul ISO al │
│12 │Codul ţării │ţării în care │
│ │emitentului │este localizat │
│ │ │sediul social al │
│ │ │emitentului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este emis/ │
│ │ │evaluat activul. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│ │ │activele cu codul│
│ │ │monedei în care │
│ │ │este emis acel │
│ │ │activ/încheiată │
│ │Codul monedei în │acea tranzacţie. │
│13 │care este emis/ │Fac excepţie │
│ │evaluat activul │activele care │
│ │ │sunt │
│ │ │tranzacţionate pe│
│ │ │mai multe pieţe, │
│ │ │unde se va trece │
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este evaluat│
│ │ │activul, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │moneda de │
│ │ │achiziţie. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │Valoarea la zi a │acesta este emis/│
│ │activului în │evaluat. Se vor │
│14 │moneda în care │aplica regulile │
│ │acesta este emis/│de la coloana nr.│
│ │evaluat │13 «Codul monedei│
│ │ │în care este emis│
│ │ │/evaluat │
│ │ │activul». Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │echivalentă în │
│ │ │lei a coloanei │
│ │ │«Valoarea la zi a│
│ │ │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │ │acesta este emis/│
│ │ │evaluat», în │
│ │ │conformitate cu │
│ │Valoarea │prevederile │
│15 │echivalentă în │Normei A.S.F. nr.│
│ │lei a activului │14/2015 privind │
│ │ │reglementările │
│ │ │contabile │
│ │ │conforme cu │
│ │ │directivele │
│ │ │europene │
│ │ │aplicabile │
│ │ │sistemului de │
│ │ │pensii private, │
│ │ │cu modificările │
│ │ │şi completările │
│ │ │ulterioare. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │numărul de │
│16 │Cantitatea │unităţi deţinute │
│ │ │din activul │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │preţul de │
│ │ │evaluare a │
│ │ │activului în │
│ │ │unitatea de │
│ │ │monedă exprimată │
│ │ │în coloana «Codul│
│ │Preţul unitar de │monedei în care │
│17 │evaluare │este emis/evaluat│
│ │ │activul», pentru │
│ │ │o unitate de │
│ │ │măsură. Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │financiare cu │
│ │ │venit fix se │
│ │ │înscrie preţul │
│ │ │net. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei în │
│ │Codul monedei în │care este │
│ │care este │achiziţionat │
│18 │achiziţionat │activul, │
│ │activul │indiferent de │
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este evaluat│
│ │ │acesta. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Valoarea totală │valoarea totală │
│19 │de achiziţie/ │de achiziţie/ │
│ │constituire │constituire a │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│20 │Valoarea nominală│valoarea nominală│
│ │ │a unei unităţi de│
│ │ │activ. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea dobânzii│
│21 │Dobândă curentă │acumulate pentru │
│ │ │activul │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │rata dobânzii/ │
│22 │Rata dobânzii │cuponului │
│ │ │aferente/aferent │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│23 │Data emisiunii │data emisiunii │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │data maturităţii/│
│24 │Data maturităţii │scadenţei │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘

"

    17. La anexa nr. 18, secţiunea „Instrucţiuni de completare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Instrucţiuni de completare 1. Situaţia tranzacţiilor cu instrumente financiare efectuate de către fondurile de pensii private se completează pentru toate tranzacţiile de vânzare şi cumpărare pentru toate codurile de activ tranzacţionate.
2. Tranzacţiile OTC includ tranzacţiile OTC realizate cu obligaţiuni municipale, corporative, obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale, obligaţiuni din categoria private equity şi obligaţiuni emise de societăţi de proiect sau participaţiile la fondurile de investiţii specializate în infrastructură.
3. Depozitele bancare, schimburile valutare şi contractele forward nu se includ în raportare.
    Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă│
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│2 │Codul │Codul entităţii │
│ │administratorului│raportoare │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│3 │Codul fondului de│Codul fondului │
│ │pensii │de pensii │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Anul pentru care│
│4 │Anul │se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Luna pentru care│
│5 │Luna │se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Data pentru care│
│ │ │se face │
│ │ │raportarea, │
│6 │Data raportului │respectiv ultima│
│ │ │zi lucrătoare a │
│ │ │perioadei pentru│
│ │ │care se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│7 │Data tranzacţiei │cu data la care │
│ │ │a fost realizată│
│ │ │tranzacţia. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu data │
│ │Data decontării │decontării │
│8 │tranzacţiei │tranzacţiei │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor de │
│ │ │tranzacţionare. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Codul activului │cu codul de │
│9 │tranzacţionat │activ pentru │
│ │ │activele │
│ │ │tranzacţionate. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Denumirea │cu denumirea │
│10 │activului │activului │
│ │tranzacţionat │aferent codului │
│ │ │de activ. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Codul unic de │
│11 │CUI emitent │identificare al │
│ │ │emitentului │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Denumirea │cu denumirea │
│12 │emitentului │emitentului │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu codul ISIN │
│ │ │aferent │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar │
│ │ │tranzacţionat. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru codurile │
│ │ │de activ: │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP123400, │
│ │ │AP123500, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP131100 (după │
│ │ │caz)^1, AP131200│
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP131300 (după │
│ │ │caz), AP132000, │
│ │ │AP133000 (după │
│ │ISIN activ │caz), AP134000 │
│13 │tranzacţionat │(după caz), │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000 (după │
│ │ │caz), AP137000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), AP │
│ │ │173000 (după │
│ │ │caz), AP181000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP182000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000 şi │
│ │ │AP630000. │
│ │ │^1 După caz - se│
│ │ │completează dacă│
│ │ │este aplicabil; │
│ │ │în caz contrar, │
│ │ │câmpul nu se │
│ │ │completează. Se │
│ │ │referă la toate │
│ │ │situaţiile în │
│ │ │care în │
│ │ │instrucţiunile │
│ │ │de completare │
│ │ │din anexa nr. 4 │
│ │ │la normă apare │
│ │ │sintagma «după │
│ │ │caz». │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu «C» pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │cumpărare, cu │
│ │ │«I» pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │cumpărare cu un │
│ │ │instrument care │
│ │ │nu se afla în │
│14 │Tipul tranzacţiei│portofoliu la │
│ │ │data achiziţiei,│
│ │ │cu «V» pentru │
│ │ │cele de vânzare,│
│ │ │cu «L» pentru │
│ │ │cele de vânzare │
│ │ │a întregii │
│ │ │cantităţi │
│ │ │deţinute din │
│ │ │respectivul │
│ │ │emitent. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu denumirea │
│ │ │contrapartidei, │
│ │ │în cazul în care│
│ │Denumirea │aceasta este │
│15 │contrapartidei/ │cunoscută. Când │
│ │intermediarului │contrapartida nu│
│ │tranzacţiei │este cunoscută │
│ │ │se va completa │
│ │ │cu denumirea │
│ │ │intermediarului │
│ │ │tranzacţiei. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu codul ţării │
│ │Codul ţării │în care este │
│ │contrapartidei/ │localizat sediul│
│16 │intermediarului │social al │
│ │tranzacţiei │contrapartidei │
│ │ │sau al │
│ │ │intermediarului,│
│ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │Valoarea │brută a │
│17 │tranzacţiei ccy │tranzacţiei în │
│ │ │moneda în care a│
│ │ │fost efectuată │
│ │ │tranzacţia. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Valoarea │cu valoarea │
│18 │tranzacţiei RON │brută a │
│ │ │tranzacţiei în │
│ │ │lei. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Valoarea nominală│cu valoarea │
│19 │a tranzacţiei │nominală a │
│ │ │tranzacţiei, │
│ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu dobânda │
│ │ │curentă la data │
│ │ │decontării │
│ │ │tranzacţiei în │
│ │ │moneda în care a│
│ │ │fost efectuată │
│20 │Dobânda curentă │tranzacţia. │
│ │ │Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │care nu sunt │
│ │ │purtătoare de │
│ │ │dobândă, acest │
│ │ │câmp nu se │
│ │ │completează. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul monedei în │Se va completa │
│ │care este │cu codul monedei│
│21 │realizată │în care a fost │
│ │tranzacţia │încheiată │
│ │ │tranzacţia. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │în cazul │
│ │ │tranzacţiilor de│
│ │ │vânzare (V şi L)│
│ │ │cu valoarea de │
│ │ │achiziţie │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │activelor │
│ │ │vândute în │
│22 │Valoarea de │moneda în care │
│ │achiziţie ccy │au fost │
│ │ │achiziţionate. │
│ │ │În cazul │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │cu venit fix se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │calculată pe │
│ │ │baza preţului │
│ │ │net. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │în cazul │
│ │ │tranzacţiilor de│
│ │ │vânzare (V şi L)│
│ │ │cu valoarea de │
│ │ │achiziţie │
│ │ │corespunzătoare │
│ │Valoarea de │activelor │
│23 │achiziţie RON │vândute în lei. │
│ │ │În cazul │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │cu venit fix se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │calculată pe │
│ │ │baza preţului │
│ │ │net. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul monedei în │Se va completa │
│ │care au fost │cu codul monedei│
│24 │achiziţionate │în care au fost │
│ │cantităţile │achiziţionate │
│ │vândute │cantităţile │
│ │ │vândute. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu numărul de │
│25 │Cantitatea │unităţi │
│ │ │tranzacţionate │
│ │ │din activul │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu simbolul │
│ │ │pieţei pe care a│
│ │ │fost efectuată │
│ │ │tranzacţia; │
│ │ │pentru │
│ │ │tranzacţiile cu │
│ │ │titluri de stat │
│ │ │achiziţionate în│
│ │ │ofertă primară │
│ │ │se va completa │
│ │ │cu BNR, pentru │
│ │ │tranzacţiile cu │
│ │ │titluri de stat │
│ │ │efectuate pe │
│ │ │piaţa secundară │
│ │ │bancară din │
│ │ │România se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │SAFIR, pentru │
│ │ │tranzacţiile din│
│ │ │oferte primare │
│ │ │de pe pieţe │
│ │ │reglementate se │
│26 │Simbol piaţă │va completa cu │
│ │ │IPO, pentru │
│ │ │tranzacţii pe │
│ │ │piaţă │
│ │ │nereglementată │
│ │ │se va completa │
│ │ │cu OTC. Pentru │
│ │ │tranzacţiile │
│ │ │efectuate pe │
│ │ │pieţe │
│ │ │reglementate se │
│ │ │va completa │
│ │ │codul MIC, iar │
│ │ │pentru │
│ │ │tranzacţiile cu │
│ │ │titluri de stat │
│ │ │care sunt │
│ │ │efectuate pe │
│ │ │piaţa bancară │
│ │ │din afara │
│ │ │României câmpul │
│ │ │simbol piaţă │
│ │ │pentru acest tip│
│ │ │de tranzacţii să│
│ │ │fie completat cu│
│ │ │EXTERN. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │comisioanelor de│
│ │ │tranzacţionare │
│ │Costurile │şi/sau decontare│
│27 │aferente │suportate de │
│ │tranzacţiei │către fond în │
│ │ │lei. Se │
│ │ │completează │
│ │ │pentru fondurile│
│ │ │de pensii │
│ │ │facultative. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │dividendelor/ │
│ │ │cupoanelor │
│ │ │încasate │
│ │ │aferente │
│ │ │tranzacţiilor de│
│28 │Dividende/Cupoane│vânzare │
│ │încasate │proporţional cu │
│ │ │cantitatea │
│ │ │vândută. Se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │echivalentul în │
│ │ │lei la data │
│ │ │încasării │
│ │ │sumelor. │
└────┴─────────────────┴────────────────┘

"

    18. Anexa nr. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 19

    Raport privind situaţia salariaţilor pentru semestrul ...... anul .......

┌───────┬─────────────────┬────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────┐
│Codul │Codul │ │ │Data │Codul de │Timpul│
│de │administratorului│Anul│Semestrul│raportării│activitate│de │
│comandă│ │ │ │ │ │lucru │
├───────┼─────────────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col.│Col. 4 │Col. 5 │Col. 6 │Col. 7│
│ │ │3 │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────┘┌──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Numărul de│ │ │
│ │ │salariaţi │ │ │
│Numărul de│Numărul │pentru │Numărul de│ │
│salariaţi │de │care a │salariaţi │Observaţii│
│raportare │salariaţi│încetat │la data │ │
│precedentă│noi │contractul│raportării│ │
│ │ │individual│ │ │
│ │ │de muncă │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12 │
└──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1 │Codul de comandă │Codul de comandă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2 │Codul │Codul │
│ │administratorului│administratorului│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Anul pentru care │
│3 │Anul │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Semestrul pentru │
│ │ │care se │
│4 │Semestrul │întocmeşte │
│ │ │raportarea (1 = │
│ │ │semestrul I, 2 = │
│ │ │semestrul II) │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data ultimei zile│
│ │ │lucrătoare a │
│5 │Data raportării │semestrului │
│ │ │pentru care se │
│ │ │întocmeşte │
│ │ │raportul │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul de │
│ │ │activitate se │
│ │ │completează cu: │
│ │ │800 - pentru │
│ │ │raportarea │
│ │ │numărului total │
│ │ │de salariaţi. │
│ │ │Pentru acest cod │
│ │ │nu se completează│
│ │ │câmpul «timpul de│
│ │ │lucru»; │
│ │ │801 - pentru │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată de │
│ │ │A.S.F. care │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │funcţia de │
│ │ │director general;│
│ │ │802 - pentru │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată de │
│ │ │A.S.F. care │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │funcţia de │
│ │ │înlocuitor │
│ │ │director general;│
│ │ │810 - pentru │
│ │ │persoanele care │
│ │ │îndeplinesc │
│ │ │funcţii în cadrul│
│ │ │activităţii de │
│ │ │investiţii; │
│ │ │811 - pentru │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată de │
│ │ │A.S.F. care │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │funcţia de │
│ │ │director de │
│ │ │investiţii (nu se│
│ │ │numără la codul │
│ │ │810); │
│ │ │820 - pentru │
│ │ │persoanele care │
│ │ │îndeplinesc │
│ │ │funcţii în cadrul│
│ │ │activităţii de │
│ │ │control intern; │
│ │ │821 - pentru │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată de │
│ │ │A.S.F. care │
│ │ │asigură │
│ │ │conducerea │
│ │ │structurii de │
│ │ │control intern │
│ │ │(nu se numără la │
│ │ │codul 820); │
│ │ │830 - pentru │
│ │ │persoanele care │
│ │ │îndeplinesc │
│ │ │funcţii în cadrul│
│ │ │activităţii de │
│ │ │administrare a │
│ │ │riscurilor; │
│ │ │831 - pentru │
│ │ │persoana │
│ │ │autorizată de │
│ │ │A.S.F. care │
│ │ │asigură │
│ │ │conducerea │
│ │ │structurii de │
│ │ │administrare a │
│ │ │riscurilor (nu se│
│ │ │numără la codul │
│ │Codul de │830); │
│6 │activitate │840 - pentru │
│ │ │persoanele care │
│ │ │îndeplinesc │
│ │ │funcţii în cadrul│
│ │ │activităţii de │
│ │ │audit intern; │
│ │ │841 - pentru │
│ │ │persoana │
│ │ │notificată către │
│ │ │A.S.F. care │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │atribuţiile de │
│ │ │audit intern (nu │
│ │ │se numără la │
│ │ │codul 840); │
│ │ │850 - pentru │
│ │ │persoanele care │
│ │ │îndeplinesc │
│ │ │funcţii în cadrul│
│ │ │activităţii de │
│ │ │actuariat; │
│ │ │851 - pentru │
│ │ │persoana │
│ │ │notificată către │
│ │ │A.S.F. care │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │atribuţiile de │
│ │ │actuar (nu se │
│ │ │numără la codul │
│ │ │850); │
│ │ │860 - pentru │
│ │ │persoanele care │
│ │ │îndeplinesc │
│ │ │funcţii în cadrul│
│ │ │activităţii de │
│ │ │IT. │
│ │ │Pot exista 2 │
│ │ │înregistrări cu │
│ │ │acelaşi cod de │
│ │ │activitate pentru│
│ │ │a raporta, pe de │
│ │ │o parte, │
│ │ │salariaţii cu │
│ │ │timp normal de │
│ │ │lucru şi, pe de │
│ │ │altă parte, │
│ │ │salariaţii cu │
│ │ │timp parţial de │
│ │ │lucru. │
│ │ │Dacă pentru o │
│ │ │anumită dată de │
│ │ │raportare există │
│ │ │coduri pentru │
│ │ │care nu se │
│ │ │încadrează niciun│
│ │ │salariat, aceste │
│ │ │coduri se vor │
│ │ │completa printr-o│
│ │ │înregistrare cu │
│ │ │zero pe │
│ │ │coloanele: │
│ │ │«timpul de │
│ │ │lucru», «numărul │
│ │ │de salariaţi │
│ │ │raportare │
│ │ │precedentă», │
│ │ │«numărul de │
│ │ │salariaţi noi», │
│ │ │«numărul de │
│ │ │salariaţi pentru │
│ │ │care a încetat │
│ │ │contractul │
│ │ │individual de │
│ │ │muncă» şi │
│ │ │«numărul de │
│ │ │salariaţi la data│
│ │ │raportării». │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │N pentru │
│7 │Timpul de lucru │salariaţii cu │
│ │ │normă întreagă şi│
│ │ │P pentru cei cu │
│ │ │normă parţială. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Numărul de │Numărul de │
│ │salariaţi │salariaţi │
│8 │raportare │existenţi la data│
│ │precedentă │raportării │
│ │ │anterioare │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Numărul de │Numărul de │
│9 │salariaţi noi │salariaţi │
│ │ │nou-angajaţi │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Numărul de │ │
│ │salariaţi pentru │Numărul de │
│10 │care a încetat │persoane pentru │
│ │contractul │care s-a încetat │
│ │individual de │colaborarea │
│ │muncă │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Numărul de │Numărul de │
│11 │salariaţi la data│salariaţi │
│ │raportării │existenţi la data│
│ │ │raportării │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Alte observaţii, │
│ │ │dacă este cazul. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţiilor │
│ │ │autorizate/ │
│ │ │notificate, │
│ │ │respectiv 801, │
│ │ │802, 811, 821, │
│ │ │831, 841 şi 851 │
│12 │Observaţii │se va completa cu│
│ │ │numărul şi data │
│ │ │autorizaţiei │
│ │ │A.S.F sau, după │
│ │ │caz, se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │numărul şi data │
│ │ │adresei de │
│ │ │notificare │
│ │ │transmise către │
│ │ │A.S.F. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘

"

    19. Anexa nr. 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 24

    Indicaţii tehnice de raportare

┌─────┬─────────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │Formatul │
│Anexă│Codul scurt │de │
│ │ │raportare│
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│1A │TRANZACTII_CONTRIBUTII │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│1B │TRANZACTII_TRANSFER_IN │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│1C │TRANZACTII_TRANSFER_OUT │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│1D │STRUCTURA_PARTICIPANTI │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│1E │CONT_COLECTOR │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│1F │PLATI_ESALONATE │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│1G │INTRARI_IESIRI │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│1H │UTILIZARE_PENSIONARE_INVALIDITATE│XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│1I │UTILIZARE_DECES │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│2 │ACTIVE_OBLIGATII │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│3 │VAN_VUAN │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│4 │INVESTITII_DETALIAT │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│5A │SFA_FOND │PDF │
│ │ │editabil │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│5B │SFA_ADMIN │PDF │
│ │ │editabil │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│6A │RCS_FOND │PDF │
│ │ │editabil │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│6B │RCS_ADMIN │PDF │
│ │ │editabil │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│7 │PERSOANE_RESPONSABILE │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│8 │BALANTA_ADMIN BALANTA_FOND │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│9A │ACTIVE_PROVIZION │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│9B │ACTIVE_ADMINISTRATOR │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│11 │RAPORT_ACTUARIAL │PDF │
│ │ │editabil │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│13 │PLAN_AUDIT │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│14 │RAPORT_AUDIT │PDF │
│ │ │editabil │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│15 │RAPORT_CONTROL │PDF │
│ │ │editabil │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│16 │RAPORT_RISC │PDF │
│ │ │editabil │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│17 │RAPORT_RENTABILITATE │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│18 │SITUATIE_TRANZACTII │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│19 │SALARIATI │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│20 │PLAN_RISC │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│21 │PLAN_CONTROL │XML │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────┤
│22 │RAPORT_PARTICIPANTI │PDF │
│ │ │editabil │
└─────┴─────────────────────────────────┴─────────┘

"    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 12 septembrie 2023.
    Nr. 29.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016