Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORMĂ nr. 20 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 20 din 3 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ nr. 20 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015

    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 35 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 28 octombrie 2015,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2, punctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.6. asigurat - persoană fizică sau juridică titulară a dreptului de proprietate asupra locuinţei ce face obiectul PAD;"

    2. La articolul 2, după punctul 1.6 se introduc două noi puncte, punctele 1.6^1 şi 1.6^2, cu următorul cuprins:
    "1.6^1. contractant al asigurării - persoană fizică sau juridică care încheie PAD pentru locuinţa asiguratului şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare; poate avea calitatea de contractant orice persoană ce acţionează în baza legii, inclusiv administratorul, locatorul, împuternicitul ori reprezentantul legal al asiguratului, conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    1.6^2. legat structural - în cazul anexelor, dependinţelor, dotărilor şi utilităţilor, se înţelege a fi legate structural dacă acestea sunt legate de construcţia cu destinaţia de locuinţă prin intermediul unui/unor element/elemente de construcţie ce face/fac parte din structura acesteia;"

    3. La articolul 2, punctul 1.8 se abrogă.

    4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Se consideră locuinţe construcţiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camere de locuit, cu anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile necesare care sunt legate structural de construcţia cu destinaţia de locuinţă, având structura şi pereţii din elemente precizate în Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Tipurile de locuinţe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:
    - tip A - construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;
    - tip B - construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic."

    5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Proprietarii de locuinţe care au încheiate poliţe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul asigurărilor facultative multianuale, obligaţia se aplică începând cu prima aniversare anuală."

    6. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) Societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia o asigurare facultativă pentru locuinţa pentru care nu a fost încheiată în prealabil PAD.
    (5) Verificarea încheierii PAD de către asigurătorul ce încheie o asigurare facultativă pentru locuinţă se realizează solicitând prezentarea PAD sau prin verificarea în baza de date a locuinţelor asigurate pusă la dispoziţie de către PAID.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în situaţia în care asiguratul nu poate prezenta PAD la încheierea unui contract de asigurare facultativă pentru locuinţe sau baza de date a PAID nu furnizează informaţiile necesare, acesta va putea declara pe propria răspundere că deţine PAD, precum şi motivele pentru care nu o poate prezenta, angajându-se să prezinte asigurătorului dovada existenţei PAD într-un termen de maximum 30 de zile."

    7. La articolul 8, alineatul (2) se modică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul condominiilor se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte."

    8. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.

    9. La articolul 9, alineatul (2) se modică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) PAD are forma şi conţinutul prevăzute în anexă."

    10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) În baza primei de asigurare plătite integral, aferentă tipului de locuinţă care face obiectul asigurării, asigurătorul autorizat eliberează contractantului, în numele şi contul PAID, o PAD pentru fiecare locuinţă aflată în proprietate, în conformitate cu prevederile prezentei norme.
    (2) PAD poate fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către asigurătorii autorizaţi sau de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal."

    11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Răspunderea PAID începe de la ora 0,00 a celei de-a cincea zile calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie şi s-a încheiat contractul de asigurare.
    (2) În cazul poliţelor care se reînnoiesc, răspunderea PAID începe de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare şi s-a încheiat contractul de asigurare.
    (3) Răspunderea PAID începe de la data dobândirii dreptului de proprietate a locuinţei de către asigurat.
    (4) În cazul schimbării proprietarului/administratorului/locatorului construcţiei cu destinaţia de locuinţă, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilităţii PAD pentru locuinţa care face obiectul contractului."

    12. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 17^1. - (1) PAID poate efectua o inspecţie de risc cu scopul stabilirii stării tehnice a locuinţei ce urmează a fi asigurată, atunci când:
    a) locuinţa se află într-o zonă cu potenţial ridicat de risc în ceea ce priveşte riscurile acoperite prin PAD;
    b) locuinţa se află într-o zonă cu istoric de daunalitate în ceea ce priveşte riscurile acoperite prin PAD şi a fost deja avariată.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul poliţelor reînnoite în baza cărora PAID nu a achitat despăgubiri.
    (3) PAID poate efectua o inspecţie de risc cu scopul stabilirii stării tehnice a locuinţei asigurate după producerea riscului asigurat, efectuarea reparaţiilor şi plata despăgubirii.
    (4) PAID poate efectua inspecţii de risc prin intermediul angajaţilor proprii sau poate apela la entităţi specializate în efectuarea inspecţiilor de risc.
    (5) Cheltuielile cu efectuarea inspecţiei de risc sunt acoperite din fondurile PAID."

    13. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Riscurile care sunt preluate în asigurare de PAID pentru locuinţa asigurată, inclusiv anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile care sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa, sunt: cutremurele de pământ, alunecările de teren şi inundaţiile, ca fenomene naturale."

    14. La articolul 21 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) În cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate construcţiei cu destinaţia de locuinţă, pentru anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuirii, numai dacă acestea sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa, astfel:"

    15. La articolul 22 alineatul (1), punctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.6. la anexele ce nu folosesc în mod direct scopului locativ al locuinţei (garaje, magazii, şoproane, grajduri, jardiniere, pergole, împrejmuiri, pătule, depozite etc.), precum şi instalaţiile şi amenajările speciale (piscine, saune, instalaţii solare sau eoliene, rampe auto etc.);"

    16. La articolul 23, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. pagubele pentru care se solicită despăgubiri sunt cele menţionate în inspecţia de risc şi care nu au fost anterior evenimentului remediate."

    17. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) După plata unei despăgubiri de către PAID, asiguratul poate opta pentru reîntregirea sumei asigurate, prin plata unei prime de asigurare calculate proporţional cu despăgubirea primită şi perioada rămasă de asigurare, însă numai după efectuarea tuturor reparaţiilor pentru care a fost achitată despăgubirea."

    18. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.


              Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                                 Mişu Negriţoiu

    Bucureşti, 3 noiembrie 2015.
    Nr. 20.


    ANEXĂ
    (Anexa la Norma nr. 7/2013)


──────────
    *) Notă CTCE:
    Anexa se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 19 noiembrie 2015 la pagina 15 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016