Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 19 din 2 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 19 din 2 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 589 din 16 iunie 2022
    În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 41 lit. a), c) şi e) şi ale art. 46 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 4 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din 31.05.2022,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Conţinutul cererii-cadru privind reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta normă."

    2. La articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Agenţii de marketing transmit administratorului, prin intermediul unui dispozitiv electronic specializat, actele individuale de aderare semnate pe suport informatic cu semnătură biometrică sau, prin mijloace de comunicare electronică, pe cele semnate cu semnătură electronică calificată, în termen de două zile lucrătoare de la semnare."

    3. La articolul 29, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) cererilor privind reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat, primite de către administratori de la participanţii retraşi de la fondul de pensii administrat privat."

    4. La articolul 30 alineatul (1), după litera d^1) se introduce o nouă literă, litera d^2), cu următorul cuprins:
    "d^2) cererilor privind reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat, primite de la participanţii retraşi de la fondul de pensii administrat privat, comunicând ca «dată stare» data primirii cererii;"

    5. La articolul 30, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Administratorii au obligaţia verificării datelor înscrise în cererile privind reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat, primite de la participanţii retraşi de la fondul de pensii administrat privat."

    6. La articolul 31, după litera g^1) se introduce o nouă literă, litera g^2), cu următorul cuprins:
    "g^2) solicitarea privind luarea în evidenţă a cererilor participanţilor retraşi de la fondul de pensii administrat privat, privind reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat;"

    7. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Pe baza datelor şi informaţiilor conţinute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informaţiile existente în baza de date a asiguraţilor în sistemul public de pensii, instituţia de evidenţă actualizează în Registrul participanţilor elementele de identificare ale acestora referitoare la codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numele şi prenumele, domiciliul, încetarea calităţii de participant, precum şi reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat."

    8. La articolul 33, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) În termen de 30 de zile de la data primirii listei de atenţionare, prevăzută la alin. (1), administratorul are obligaţia de a informa participanţii retraşi de la fondul de pensii administrat privat, cu privire la soluţionarea cererii privind reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior.
(6) Informarea prevăzută la alin. (5) se realizează o singură dată, după ultima listă de atenţionare primită de la instituţia de evidenţă."

    9. După articolul 36^1 se introduce un nou articol, articolul 36^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^2
    Cererea privind reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat, corect şi complet formulată de către un participant retras de la fondul de pensii administrat privat, are drept efect reluarea plăţii contribuţiilor începând cu contribuţia aferentă lunii în care a fost depusă cererea."

    10. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 3

    CERERE-CADRU
    privind reluarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat 1. Datele de identificare şi de contact ale participantului
    Numele şi prenumele ........................................
    Cod numeric personal (CNP) .........., B.I./C.I. seria ...... nr. .........., eliberat(ă) la data de .......... de către ..........................
    Data naşterii (zz/ll/aaaa) .........................
    2. Datele de contact ale participantului
    Adresa de domiciliu şi/sau reşedinţa ..................(localitatea, judeţul/sectorul, strada numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poştal)...............
    Adresa de corespondenţă ............(localitatea, judeţul/sectorul, strada numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poştal).........
    Numărul de telefon: fix ......................., mobil ........................, adresa de e-mail .....................................................
    3. Date privind calitatea de participant
    Denumirea fondului de pensii administrat privat .......... administrat de ............ (denumirea administratorului).........
    4. Documente necesare
    Copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii
    5. Declaraţia participantului:
    a) Declar pe propria răspundere că am semnat această cerere în vederea reluării plăţii contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat ........ (denumirea administratorului)....... .
    b) Am luat cunoştinţă că ....... (denumirea administratorului).............prelucrează datele mele cu caracter personal, astfel:
    b1) în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale legale rezultând din administrarea fondului de pensii administrat privat ..... (denumirea fondului)........, conform prevederilor din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor emise în aplicarea acesteia;
    b2) în vederea îndeplinirii obligaţiilor administratorului ca urmare a încheierii actului individual de aderare, pentru gestionarea relaţiei cu participanţii, inclusiv soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor ce îi sunt adresate;
    b3) în scopuri de marketing direct şi publicitate, în situaţia în care îmi voi da acordul în viitor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest sens.
    În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, administratorul prelucrează datele pe care le furnizez în mod direct.
    Este posibil ca administratorul să prelucreze şi date care nu sunt generate pe baza informaţiilor furnizate direct de către mine.
    Refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal va pune administratorul în imposibilitatea de a oferi produse de pensii private şi servicii în legătură directă cu acestea, conform prevederilor legale.
    În contextul desfăşurării obiectului său de activitate, administratorul poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către autorităţi publice, agenţii de marketing ai fondurilor de pensii, alţi administratori de pensii private, angajatori, bănci depozitare, furnizori, precum şi pentru respectarea oricăror obligaţii legale.
    Administratorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfăşurării relaţiilor contractuale rezultând din actul de aderare, precum şi ulterior în aplicarea prevederilor legale.
    Înţeleg că, potrivit legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“) - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, şi dreptul de a mă adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    Pot exercita aceste drepturi, printr-o cerere adresată ............ (denumirea administratorului).............., prin următoarele modalităţi de contact ........................................................................ .
    Am luat cunoştinţă că informaţiile detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în .............................. .
    Mă oblig ca, în termen de 30 de zile de la apariţia oricăror modificări ale datelor de identificare sau de contact, să informez administratorul fondului de pensii administrat privat.
    Am luat cunoştinţă că obligaţia de plată a contribuţiilor la fondul de pensii administrat privat la care sunt participant se reia începând cu contribuţia aferentă lunii în care a fost depusă prezenta cerere.
    Participant
    (numele şi prenumele)
    .....................................
    (semnătura)
    Data ............................
    (zz/ll/aaaa)"    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 2 iunie 2022.
    Nr. 19.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016