Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 18 din 30 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 18 din 30 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 571 din 10 iunie 2022
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 43 alin. (1) lit. a)-h) şi j)-n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 26.05.2022,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) nota de fundamentare, care să cuprindă tarifele de primă pentru primii 3 ani şi metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de primă;"

    2. La articolul 10, alineatul (5) se abrogă.
    3. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Poliţa RCA constă în Cartea internaţională de asigurare pentru autovehicule emisă sub autoritatea BAAR în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de transport rutier al Comitetului de transporturi pe uscat din cadrul Comisiei economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite; formatul acesteia se publică de către BAAR pe site-ul propriu."

    4. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.
    5. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Tarifele de primă practicate sunt certificate de către un actuar avizat de către A.S.F., în baza unui raport scris transmis asigurătorului RCA, în care actuarul certifică că tarifele au fost calculate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare."

    6. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Raportul prevăzut la alin. (3) se transmite asigurătorului RCA în termen de maximum 20 de zile de la punerea în aplicare a tarifelor de primă de către asigurătorul RCA şi conţine detalierea procedurilor efectuate şi a rezultatelor obţinute cu privire la:"

    7. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Raportul prevăzut la alin. (3) este însoţit de nota de fundamentare a tarifelor de primă ce conţine cel puţin următoarele:
    a) elementele necesare certificării tarifelor de primă de către actuarul avizat de către A.S.F.;
    b) detalierea primelor practicate la nivel de segmente omogene;
    c) ipotezele utilizate inclusiv cele cu privire la cheltuielile administrative şi de vânzare care includ taxe şi contribuţii;
    d) detalierea factorilor de încărcare;
    e) coeficienţii de majorare şi/sau corecţie utilizaţi;
    f) alte instrumente utilizate la determinarea primei de risc."

    8. La articolul 11, alineatele (13), (14) şi (16)-(18) se abrogă.
    9. La articolul 11, alineatele (19) şi (20) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(19) Tarifele sunt calculate în funcţie de strategia adoptată de către asigurătorul RCA.
(20) Strategia inclusă în planul de afaceri prevăzut la art. 22 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se corelează cu rezultatele analizei realizat versus estimat ale fiecărui an de referinţă şi se transmite A.S.F. la solicitarea acesteia."

    10. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Asigurătorilor RCA, intermediarilor de asigurări şi intermediarilor de asigurări auxiliare le sunt interzise ofertarea, promovarea şi comercializarea asigurării RCA la prime de asigurare mai mari decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă."

    11. La articolul 13, alineatele (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA practică aceeaşi primă de asigurare netă de cheltuieli de distribuţie, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat.
    .............................................................................................
(7) Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare şi conţine următoarele informaţii:
    a) prima netă de cheltuieli de distribuţie;
    b) comisionul plătit distribuitorului, exprimat în valoare absolută, sau
    c) costul aferent vânzării directe;
    d) data până la care oferta este valabilă;
    e) costul acoperirii clauzei facultative de decontare directă;
    f) clauze şi acoperiri suplimentare;
    g) clasa bonus-malus;
    h) menţiunea privind posibilitatea plăţii în rate;
    i) prima de asigurare totală obţinută prin însumarea primei nete de cheltuieli de distribuţie cu cheltuielile de distribuţie aferente canalului de vânzare utilizat de către potenţialul asigurat, cu acoperirea şi separat fără acoperirea clauzei de decontare directă;
    j) informare cu privire la tariful de referinţă în care se încadrează potenţialul asigurat."

    12. La articolul 24, alineatele (12) şi (13) se abrogă.
    13. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Lipsa de folosinţă
    (1) Despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, ca urmare a consecinţei lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv pentru înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate, sunt stabilite pe baza documentelor justificative care dovedesc prejudiciul suferit ca urmare a imposibilităţii utilizării vehiculului avariat.
    (2) Perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinţei lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada de timp în care proprietarul poate proceda la repararea acestuia, atunci când vehiculul nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic, conform alin. (3)-(6).
    (3) În cazul în care proprietarul procedează la repararea unui vehicul avariat care nu se încadrează în situaţia de daună totală economică, perioada menţionată la alin. (2) se consideră perioada cuprinsă între data avizării daunei şi data constatării avariilor de către asigurător, la care se adaugă:
    a) perioada în care proprietarul efectuează demersurile necesare introducerii în reparaţie a vehiculului, fără ca aceasta să depăşească 3 zile lucrătoare de la data efectuării constatării avariilor de către asigurătorul RCA; şi
    b) perioada de timp justificată necesară reparării vehiculului avariat într-o unitate reparatoare auto; aceasta începe de la data semnării documentelor care fac dovada introducerii în reparaţie a vehiculului.
    (4) În cazul vehiculelor avariate a căror utilizare nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic, care se încadrează în categoria daunelor totale economice şi nu se mai repară, perioada pentru care se acordă despăgubiri ca urmare a consecinţei lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia cu un vehicul dintr-o clasă similară sau inferioară celui avariat, închiriat de la entităţi autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada cuprinsă între data avizării daunei şi data la care asigurătorul RCA înaintează oferta de despăgubire.
    (5) Perioada cuprinsă între data avizării daunei şi data constatării avariilor de către asigurătorul RCA poate fi invocată de către persoana prejudiciată numai în condiţiile în care aceasta permite accesul asigurătorului RCA la bunul avariat şi asigură condiţiile necesare în vederea efectuării constatării avariilor.
    (6) Perioada prevăzută la alin. (3) se prelungeşte corespunzător cu perioada în care vehiculul nu poate fi introdus în reparaţie atunci când asigurătorul RCA efectuează cercetări suplimentare."

    14. La articolul 34, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Tarifele de primă aferente decontării directe sunt calculate distinct faţă de tariful de primă RCA."

    15. La articolul 34, alineatul (6) se abrogă.
    16. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Formularul «Constatare amiabilă de accident» poate fi utilizat în relaţia cu asigurătorii fără a mai fi necesară întocmirea documentelor de constatare de către poliţia rutieră, numai dacă este completat şi semnat pe suport hârtie sau electronic prin intermediul unor sisteme informatice de către ambii conducători de vehicule implicaţi în accident."

    17. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul completării formularului de «Constatare amiabilă de accident» în format electronic, datele completate şi semnăturile olografe ale conducătorilor celor două vehicule implicate în accident sunt preluate de dispozitivul pe care se completează formularul."

    18. La articolul 41, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Asigurătorii RCA şi BAAR dezvoltă şi administrează soluţiile tehnice şi stabilesc de comun acord procedura avizării daunei prin intermediul formularului de «Constatare amiabilă de accident» în format electronic, cu respectarea dispoziţiilor legale privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F."

    19. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    Formatul şi conţinutul
    (1) Formularul «Constatare amiabilă de accident» tipărit pe suport hârtie conţine două pagini autocopiative, ambele având aceeaşi valoare juridică, în conformitate cu anexa nr. 7, şi instrucţiunile de utilizare a acestuia, prevăzute în anexa nr. 8.
    (2) Formularul «Constatare amiabilă de accident» în format electronic reproduce acelaşi model grafic, conţine aceleaşi informaţii şi are aceeaşi valoare juridică cu cea a formularului tipărit prevăzut la alin. (1)."

    20. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Asigurătorii RCA pun la dispoziţia asiguraţilor formularul «Constatare amiabilă de accident» pe suport hârtie sau mijloacele electronice necesare pentru încheierea acestuia în format electronic."

    21. Anexa nr. 6 se abrogă.


    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I pct. 16, 18, 19 şi 20 ce sunt în legătură cu modalitatea de încheiere în format electronic a formularului de „Constatare amiabilă de accident“, care intră în vigoare de la 15 octombrie 2022.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 30 mai 2022.
    Nr. 18.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016