Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 15 din 2 mai 2022  privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 15 din 2 mai 2022 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 528 din 30 mai 2022
    Având în vedere prevederile art. 104 şi 105 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 107 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 27 aprilie 2022,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta normă stabileşte regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire şi de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaţionale.

    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei norme se aplică administratorilor fondurilor de pensii ocupaţionale care prevăd garanţii în prospectul fondului de pensii ocupaţionale.
    (2) Administratorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să constituie provizioane tehnice, corespunzătoare riscurilor generate de adoptarea prin prospectul fondului de pensii ocupaţionale a garanţiilor financiare permise de Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
    (3) Provizionul tehnic este constituit de administrator pentru fiecare fond de pensii ocupaţionale administrat şi poate fi asigurat din surse proprii ale administratorului şi/sau din surse proprii ale angajatorului, în condiţiile stabilite prin contractul de administrare şi prin prospectul fondului de pensii ocupaţionale.

    ART. 3
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 3 din Lege şi la art. 2 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2020 privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale.
    (2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) activele corespunzătoare provizionului tehnic - activele financiare necesare constituirii provizionului tehnic;
    b) beneficiu - valoare garantată sub formă de sumă absolută stabilită prin prospectul fondului de pensii ocupaţionale;
    c) garanţiile reprezintă:
    (i) măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice, prin garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului în momentul eventualei materializări a riscului biometric în cauză;
    (ii) nivelul minim stabilit al beneficiului la momentul retragerii pentru limită de vârstă;
    (iii) garantarea performanţelor investiţionale;

    d) model intern - model matematic de calcul al provizionului tehnic, integral diferit de modelul standard, realizat conform prevederilor legale în vigoare, folosit de către administrator pentru calcularea provizionului tehnic;
    e) model parţial intern - model matematic de calcul al provizionului tehnic, care modifică sau completează anumite aspecte ale modelului standard, realizat conform prevederilor legale în vigoare, folosit de către administrator pentru calcularea provizionului tehnic;
    f) model standard - modelul matematic de calcul al provizionului tehnic, descris de prezenta normă;
    g) rating maxim - calificativul AAA acordat de Fitch şi Standard & Poor’s şi calificativul Aaa acordat de Moody’s unei emisiuni de instrumente financiare sau emitentului, ca urmare a evaluării riscurilor asociate acestuia;
    h) valoarea garantată - valoarea garanţiei financiare permise de Lege şi asumate de către administrator prin prospectul fondului de pensii ocupaţionale.


    CAP. II
    Provizionul tehnic
    SECŢIUNEA 1
    Reguli generale
    ART. 4
    Provizionul tehnic se constituie de către administrator pentru acoperirea riscurilor aferente garanţiei permise de Lege şi asumate de către administrator şi/sau de către angajator prin prospectul fondului de pensii ocupaţionale.

    ART. 5
    (1) Dacă valoarea activului personal al participantului este mai mică decât valoarea garantată prin prospectul fondului de pensii ocupaţionale, administratorul majorează valoarea activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate.
    (2) Majorarea valorii activului personal al participantului prevăzută la alin. (1) se efectuează la momentul plăţii activului personal.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul modificării, suspendării sau încetării contribuţiilor la fondul de pensii ocupaţionale.
    (4) Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate este acoperită din provizionul tehnic constituit de către administrator din surse proprii şi/sau din surse proprii ale angajatorului.

    ART. 6
    Activele financiare necesare constituirii provizionului tehnic provin din resursele financiare proprii ale administratorului şi/sau ale angajatorului, după caz.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Activele corespunzătoare provizionului tehnic
    ART. 7
    (1) Valoarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic este cel puţin egală cu suma rezultată din calculul cel mai recent al provizionului tehnic pentru fondul de pensii ocupaţionale.
    (2) Activele corespunzătoare provizionului tehnic sunt evidenţiate distinct în contabilitatea administratorilor, conform reglementărilor contabile în vigoare.

    ART. 8
    Investirea activelor corespunzătoare provizionului tehnic se realizează, conform naturii şi duratei plăţilor viitoare aşteptate, în următoarele clase de instrumente financiare:
    a) titluri de stat emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale din România;
    b) titluri de stat cotate cu rating maxim de către cel puţin două agenţii de rating, emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
    c) obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii;
    d) conturi, depozite şi certificate de depozit la o instituţie de credit, persoană juridică română, sau la o instituţie de credit din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European asupra căreia nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale sau a cărei autorizaţie nu este retrasă.


    ART. 9
    (1) Activitatea de depozitare a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfăşoară în baza unui contract încheiat între administrator şi depozitarul fondului de pensii ocupaţionale, care are un conţinut minim similar cu cel al contractului de depozitare încheiat pentru activele fondului de pensii ocupaţionale.
    (2) Activitatea de custodie a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfăşoară în baza unui contract încheiat între administrator şi depozitarul fondului de pensii ocupaţionale, care are un conţinut minim similar cu cel al contractului de custodie încheiat pentru activele fondului de pensii ocupaţionale.
    (3) Costurile aferente activităţii de depozitare şi custodie a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se suportă de către administrator/angajator.
    (4) Activitatea de depozitare şi custodie a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfăşoară cu respectarea prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2020 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale şi de modificare a unor norme ale Autorităţii de Supraveghere Financiară.
    (5) Evaluarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic se realizează de către administrator şi depozitar pe baza regulilor de evaluare prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 17/2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale.

    ART. 10
    (1) Administratorul sau administratorul special poate să efectueze operaţiuni, în sensul constituirii, majorării sau diminuării valorii contului în care sunt evidenţiate activele corespunzătoare provizionului tehnic, în următoarele situaţii:
    a) în urma efectuării calculului provizionului tehnic, pentru realizarea echivalenţei dintre valoarea rezultată din calculul cel mai recent şi valoarea contului;
    b) în urma fluctuaţiilor valorii activelor corespunzătoare provizionului tehnic, pentru realizarea echivalenţei dintre valoarea rezultată din calculul cel mai recent şi valoarea contului;
    c) completarea până la nivelul valorii garantate a echivalentului în numerar al activelor personale ale participanţilor respectivului fond;
    d) majorarea valorii contului în urma efectuării plăţilor prevăzute la lit. c), pentru realizarea echivalenţei dintre valoarea rezultată din calculul cel mai recent al provizionului tehnic şi valoarea contului;
    e) suplimentarea activului fondului de pensii ocupaţionale conform reglementărilor privind administrarea specială a fondurilor de pensii ocupaţionale, în cazul instituirii măsurii de administrare specială pentru respectivul fond de pensii ocupaţionale.

    (2) Operaţiunile, în sensul majorării sau diminuării valorii contului în care sunt evidenţiate activele corespunzătoare provizionului tehnic, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se efectuează doar cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Constituirea şi calcularea provizionului tehnic
    ART. 11
    (1) Administratorul constituie provizionul tehnic în baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, efectuat conform modelului standard descris de prezenta normă sau pe baza unui model intern sau parţial intern.
    (2) Administratorul are obligaţia de a înştiinţa A.S.F. asupra elaborării şi utilizării modelului intern sau parţial intern şi de a transmite toate specificaţiile acestuia cu cel puţin 90 de zile înainte de utilizarea sa pentru calculul provizionului tehnic.
    (3) Administratorul are obligaţia de a constitui provizionul tehnic sau de a majora valoarea acestuia, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data efectuării calculului.
    (4) Calculul provizionului tehnic se efectuează anual, se certifică de către un actuar şi este supus auditării de către un auditor financiar avizat de către A.S.F.
    (5) Actuarul aflat în relaţii contractuale cu un administrator şi desemnat de către acesta are obligaţia de a calcula şi de a certifica valoarea provizionului tehnic.
    (6) Valoarea calculată a provizionului tehnic este transmisă A.S.F. sub forma raportului actuarial, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea calculului.

    ART. 12
    (1) Nivelul minim al provizionului tehnic pe care administratorul trebuie să îl deţină este cel stabilit prin cea mai recentă decizie a A.S.F., transmisă administratorului.
    (2) Nivelul efectiv al provizionului tehnic pe care administratorul trebuie să îl deţină este maximul dintre valoarea calculată de către A.S.F. şi cea rezultată conform calculelor proprii.
    (3) În funcţie de evoluţia riscurilor implicate, A.S.F. poate aduce modificări modelului standard, cu înştiinţarea prealabilă a administratorului, cu cel puţin 90 de zile înainte de efectuarea de către A.S.F. a calculului provizionului tehnic.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), A.S.F. poate permite administratorului constituirea provizionului tehnic conform calculului efectuat de acesta, cu o valoare mai mică decât valoarea rezultată conform modelului standard, în cazul în care diferenţele dintre cele două calcule sunt rezonabile şi administratorul face dovada unor calcule precise şi adecvate, efectuate în conformitate cu principiile prevăzute în prezenta normă.
    (5) A.S.F stabileşte anual, prin decizie, valoarea provizionului tehnic pe care administratorul trebuie să îl constituie pentru fiecare fond de pensii ocupaţionale care prevede garanţii în prospectul fondului de pensii ocupaţionale.

    ART. 13
    (1) Calculul provizionului tehnic se efectuează anual, în prima lună a anului în curs, folosind istoricul existent de date înregistrate până la finalul anului precedent.
    (2) În funcţie de evoluţia riscurilor implicate, A.S.F. poate solicita oricând recalcularea valorii provizionului tehnic.
    (3) Administratorul poate efectua calculul provizionului tehnic oricând consideră necesară revizuirea acestuia, folosind istoricul existent de date înregistrate până la finalul lunii precedente datei efectuării calculului.
    (4) Actuarul desemnat de către administrator efectuează calculul în conformitate cu prevederile Legii, conform modelului standard stabilit prin prezenta normă sau conform modelului intern ori parţial intern.

    ART. 14
    (1) A.S.F. verifică valoarea provizionului tehnic, calculată şi raportată de către administrator, folosind modelul standard stabilit prin prezenta normă.
    (2) Pentru calcularea cashflow-urilor, modelul standard respectă următoarele:
    a) ratele de discount folosite în calcul sunt ratele aferente curbei spot a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicată de către Banca Centrală Europeană („AAA government yield curve“);
    b) pentru determinarea valorii viitoare a garanţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (iii) se foloseşte în formula de calcul valoarea medie a contribuţiilor istorice pozitive actualizate în ultimele 12 luni. Această valoare medie este actualizată anual, pe parcursul proiecţiei, conform funcţiei de creştere salarială a participantului, netă de inflaţie;
    c) determinarea valorii efective istorice a activului personal al participantului [S_(0)] se face prin înmulţirea valorii unităţii de fond de la data convertirii celei mai recente contribuţii încasate până la data efectuării calculului inclusiv cu numărul de unităţi de fond ale participantului de la aceeaşi dată cu valoarea unităţii de fond considerată mai sus;
    d) determinarea valorilor efective viitoare ale activului personal al participantului [S^α_(t)] se realizează folosind o structură arborescentă binomială, de ordinul k (Cox, Ross & Rubinstein Option-Pricing Model - arborele binomial), unde k reprezintă numărul de luni cuprinse între momentul efectuării calculului şi data împlinirii de către participant a vârstei de pensionare conform Legii. Limitele extreme de variaţie a valorilor pe fiecare ramură a unui nod se încadrează în limitele coeficientului de variaţie lunar (C_L). Se determină valorile minime şi maxime ale activului personal al participantului pe un nod. La sfârşitul fiecărui an de proiecţie se determină valoarea opţiunii în fiecare din cele două puncte extreme ale fiecărui nod. Valoarea medie a opţiunii aferentă respectivului nod este reprezentată de media geometrică dintre valoarea minimă şi cea maximă a opţiunii pe respectivul nod. Valorile nule ale opţiunii se exclud din calculul mediei pe nod;
    e) valorile cheltuielilor viitoare cu taxa de audit şi contribuţiile viitoare ale participantului se actualizează, pe parcursul proiecţiei, cu cea mai recentă estimare a ratei medii a inflaţiei indexului armonizat al preţurilor de consum (Harmonised Index of Consumer Prices - HICP), publicată de către Banca Centrală Europeană (Overall HICP inflation rate - Average);
    f) pentru calcularea valorii efective viitoare a activului personal şi a valorii viitoare a garanţiei investiţionale se consideră în formula de calcul cheltuielile aflate în sarcina fondului, conform prospectului fondului de pensii ocupaţionale valabil la momentul calculului;
    g) pentru calcularea valorii istorice a garanţiei investiţionale se consideră în formula de calcul cheltuielile aflate în sarcina fondului, conform prospectului/prospectelor valabil/valabile pe perioada istorică considerată în calcul.

    (3) Tabelele biometrice folosite pentru calculul provizionului tehnic se bazează pe ultimele date publicate de către Institutul Naţional de Statistică şi/sau date furnizate de surse indicate de A.S.F., ţinându-se cont de specificul de gen, de principalele caracteristici ale grupului de participanţi şi de evoluţia prevăzută pentru riscurile relevante.
    (4) Probabilităţile folosite în calcul se iau în considerare până la a 6-a zecimală.

    ART. 15
    (1) În cazul în care administratorul utilizează un model intern sau parţial intern, acesta trebuie să folosească simulare stocastică pentru proiecţia cashflow-urilor viitoare, un interval de încredere de cel puţin 95% (ambele părţi) şi să respecte principiile enunţate la art. 14 alin. (2) lit. a), b), c), e), f), g), alin. (3) şi (4).
    (2) În cazul modelelor interne sau parţial interne care folosesc scenarii de randament investiţional, proiecţia cashflow-urilor viitoare se realizează pe baza a cel puţin 10.000 de scenarii diferite de randament.

    ART. 16
    (1) Conform modelului standard, provizionul tehnic se calculează ca sumă a tuturor rezervelor individuale, calculate pentru fiecare participant în parte: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    PT = provizionul tehnic la momentul calculului;
    R_(i) = rezerva individuală a participantului i la momentul calculului;
    N = numărul total de participanţi ai fondului de pensii ocupaţionale.


    (2) Rezerva individuală a participantului se calculează ca sumă a tuturor cashflow-urilor generate de apariţia evenimentelor de deces, invaliditate, transfer şi retragere la pensie pentru limită de vârstă (maturitate): (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    R_(i) = rezerva individuală a participantului i;
    CFD_(t) = cashflow-ul de deces la sfârşitul anului t;
    CFS_(t) = cashflow-ul de transfer la sfârşitul anului t;
    CFI_(t) = cashflow-ul de invaliditate la sfârşitul anului t;
    CFM_(T) = cashflow-ul de maturitate în anul T;
    t = anul forward de proiecţie aferent cashflow-ului respectiv;
    T = anul terminal de atingere a vârstei de pensionare;

    a) cashflow-ul de deces la sfârşitul anului t se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)

    b) cashflow-ul de transfer la sfârşitul anului t se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)

    c) cashflow-ul de invaliditate la sfârşitul anului t se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)

    d) cashflow-ul de maturitate în anul T, anul împlinirii vârstei de pensionare, se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    CF_(t) = cashflow-ul absolut la sfârşitul anului t;
    t-1_Px = probabilitatea ca participantul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin t-1 ani;
    1_qx+t-1 = probabilitatea ca participantul de vârstă x+t-1 să moară în intervalul de timp (x+t-1, x+t);
    t_p^s0 = probabilitatea ca participantul să rămână în schema de pensii cel puţin până în anul t;
    t_px = probabilitatea ca participantul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin t ani;
    t_q^st-1 = probabilitatea ca participantul să renunţe la schema de pensii în anul t după ce a cotizat t-1 ani;
    T_px = probabilitatea ca participantul de vârstă x să supravieţuiască cel puţin până în anul T;
    T_p^s0 = probabilitatea ca participantul să rămână în schema de pensii până în anul T;
    1_q^ix+t-1 = probabilitatea ca participantul de vârstă x+t-1 să se retragă din schema de pensii din cauza invalidităţii în intervalul de timp (x+t-1, x+t);
    t_p^ix = probabilitatea ca participantul de vârstă x să nu devină invalid cel puţin t ani;
    T_p^ix = probabilitatea ca participantul de vârstă x să nu devină invalid până în anul T;
    x = vârsta participantului exprimată în ani împliniţi la momentul evaluării provizionului tehnic.
    ART. 17
    (1) Determinarea cashflow-urilor absolute se face prin calculul valorii medii a opţiunii la sfârşitul fiecărui an calendaristic al orizontului individual de proiecţie până la atingerea momentului terminal T de retragere la pensie, pentru fiecare dintre nodurile aferente fiecărui sfârşit de an, după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    CF_(t) = cashflow-ul absolut la sfârşitul anului t;
    Valoare_medie_optiune^t_α = valoarea medie a opţiunii la sfârşitul anului t, în nodul α;
    n_(t) = numărul de noduri aferente sfârşitului anului t;
    α = numărul respectivului nod, aferent sfârşitului anului t;
    P^t_α = probabilitatea de apariţie asociată scenariului aferent nodului α de la sfârşitul anului t;
    p = probabilitatea de mişcare ascendentă;
    q = probabilitatea de mişcare descendentă;
    r_f = valoarea lunară a randamentului curbei spot prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), aferent scadenţei de 10 ani;
    σ_L = deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;
    C^(α - 1)_(n(t)-1) = combinări de n_(t)-1 luate câte α-1.


    (2) Determinarea valorii medii a opţiunii pe fiecare nod al sfârşitului de an se face conform art. 14 alin. (2) lit. d).
    (3) Determinarea valorii opţiunii se face pentru valoarea minimă şi maximă a activului personal pe respectivul nod al sfârşitului de an calendaristic proiectat, după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    Valoare_optiune^t_α = valoarea opţiunii la sfârşitul anului t, în nodul α;
    S^α_(t) = valoarea efectivă viitoare a activului personal la sfârşitul anului t, în nodul α;
    G_(t) = valoarea garantată viitoare a activului personal la sfârşitul anului t;
    B_(t) = valoarea beneficiului garantat la sfârşitul anului t;
    β = beneficiul garantat (valoare minimă a activului personal, în sumă absolută).


    (4) Valoarea garantată viitoare a activului personal (strike price) pentru anul t se calculează după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    Valoarea istorică a garanţiei se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    G_(t) = valoarea garantată viitoare a activului personal la sfârşitul anului t;
    G_(0) = valoarea istorică a garanţiei la momentul calculului;
    r_g = rata garantată lunară a dobânzii;
    r_d = rata de discount;
    r_c = rata cheltuielilor cu comisioanele de administrare lunare din activul fondului;
    C_(h) = contribuţia lunară;
    m = numărul de luni cuprinse între prima luna de proiecţie şi sfârşitul anului t (interval închis);
    t = anul forward de proiecţie aferent cashflow-ului respectiv;
    y-1 = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii aferente respectivului participant şi luna efectuării calculului;
    y = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii aferente respectivului participant şi luna efectuării calculului plus unu.    (5) Valoarea efectivă viitoare a activului personal (spot price) pentru sfârşitul anului t se calculează pentru fiecare nod aferent ultimei luni a anului t, după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    a) valoarea efectivă istorică a activului personal se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)

    b) coeficientul de variaţie lunar (C_L) urmează modelul de mai jos în fiecare nod lunar parcurs pentru determinarea valorii efective viitoare a activului personal la sfârşitul anului t în nodul α: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    S^α_(t) = valoarea efectivă viitoare a activului personal la sfârşitul anului t în nodul α;
    S_(0) = valoarea efectivă istorică a activului personal la momentul calculului;
    C_L(h) = coeficientul de variaţie lunar;
    f_(h-1) = valoarea aferentă pentru h-1 grade de libertate a distribuţiei t (Student) pentru un interval de încredere de 95% (ambele părţi);
    h = numărul de rate de rentabilitate efective istorice lunare, considerate în calculul deviaţiei standard;
    σ_L = deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;
    r_d = rata de discount;
    r_c = rata cheltuielilor cu comisioanele de administrare lunare din activul fondului;
    C_(h) = contribuţia lunară;
    E_(h) = valoarea lunară a onorariului acordat auditorului financiar;
    vuan_(y-1) = valoarea unităţii de fond la data convertirii ultimei contribuţii;
    nr_uf_(y-1) = numărul de unităţi de fond ale participantului la data convertirii ultimei contribuţii;
    m = numărul de luni cuprinse între prima lună de proiecţie şi sfârşitul anului t (interval închis);
    t = anul forward de proiecţie aferent cashflow-ului respectiv;
    y-1 = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii aferente respectivului participant şi luna efectuării calculului;
    y = numărul de luni cuprinse între data convertirii primei contribuţii aferente respectivului participant şi luna efectuării calculului plus unu.    (6) Deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare (σ_L) se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    Rata de rentabilitate efectivă istorică lunară se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    σ_L = deviaţia standard a ratelor de rentabilitate efective istorice lunare;
    vuan_(h) = valoarea unităţii de fond, raportată în ultima zi lucrătoare a lunii h;
    vuan_(h+1) = valoarea unităţii de fond, raportată în ultima zi lucrătoare a lunii h+1;
    r_e(h) = rata de rentabilitate efectivă istorică aferentă lunii h;
    r_c(h) = rata cheltuielilor cu comisionul de administrare lunar din activul fondului;
    r_e = media aritmetică a ratelor de rentabilitate efective istorice pe intervalul considerat;
    y-1 = numărul de luni ale intervalului, până la luna calculului.    (7) Valoarea beneficiului garantat la momentul t se calculează după modelul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    B_(t) = valoarea beneficiului garantat la momentul t;
    r_d = rata de discount;
    β = beneficiul garantat (valoare minimă a activului personal, în sumă absolută).


    (8) Factorul de discount fără risc, aferent anului t de proiecţie, se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    r_d = rata de discount;
    R(t) = randamentul curbei spot prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), aferent scadenţei de t ani;
    t = anul forward de proiecţie, aferent cashflow-ului respectiv.    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

    ART. 19
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 2 mai 2022.
    Nr. 15.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016