Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 14 din 15 mai 2017  pentru aplicarea Ghidului MAR - Informaţii referitoare la  pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe  în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 14 din 15 mai 2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Informaţii referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) şi art. 30 alin. (3) teza a II-a din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 10.05.2017,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. 1
    Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul MAR - Informaţii referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 2
    Participanţii la piaţă au obligaţia respectării prevederilor ghidului menţionat la art. 1 în legătură cu informaţiile care sunt aşteptate în mod rezonabil să fie divulgate sau pentru care există obligativitatea de divulgare în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau regulile sau practicile aplicabile pieţelor instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau pieţelor spot relevante menţionate la art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei.

    ART. 3
    În aplicarea prezentei norme, termenul „participant la piaţă“ utilizat la art. 2 are înţelesul prevăzut în ghidul menţionat la art. 1.

    ART. 4
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează potrivit dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

    ART. 5
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.                    Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu

    Bucureşti, 15 mai 2017.
    Nr. 14.
    ANEXĂ
    GHID MAR -
    Informaţii referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri

Cuprins
    1. Domeniu de aplicare
    2. Referinţe, abrevieri şi definiţii
    3. Scop
    4. Conformitate şi obligaţii de raportare
    4.1. Statutul indicaţiilor
    4.2. Cerinţe de raportare

    5. Indicaţii privind informaţiile referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri
    1. Domeniu de aplicare
    Cine?
    1. Aceste indicaţii se aplică autorităţilor competente şi investitorilor, intermediarilor financiari, operatorilor de locuri de tranzacţionare şi persoanelor care prin profesia lor pregătesc şi efectuează tranzacţii cu instrumente financiare derivate pe mărfuri (denumiţi împreună participanţii la piaţă).

    Ce?
    2. În conformitate cu art. 7 alin. (5) dinRegulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, aceste indicaţii oferă o listă neexhaustivă şi orientativă a informaţiilor care sunt aşteptate în mod rezonabil să fie divulgate sau pentru care există obligativitatea de divulgare în conformitate cu dispoziţiile legale sau normative din dreptul Uniunii sau dreptul intern, cu normele de piaţă, contractele, practicile sau uzanţele, privitoare la pieţele instrumentelor derivate pe mărfuri sau pieţele spot relevante menţionate la art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    Când?
    3. Aceste indicaţii se aplică după 2 luni de la data publicării traducerii în limbile oficiale ale Uniunii Europene.


    2. Referinţe, abrevieri şi definiţii

    
    ESMA Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe
    UE Uniunea Europeană
    MAR Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă
               (Regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
               şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei^1
    MiFID II Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare
               şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE^2
    JO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
    REMIT Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011
               privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie^3


──────────
    ^1 JO L 173, 12.06.2014, p. 1-61.
    ^2 JO L 173, 12.06.2014, p. 349-496.
    ^3 JO L 173, 12.06.2014, p. 1-16.
──────────

    3. Scop
    4. Scopul acestor indicaţii este acela de a da exemple orientative de informaţii „care sunt aşteptate în mod rezonabil să fie divulgate sau pentru care există obligativitatea de divulgare în conformitate cu dispoziţiile legale sau normative din dreptul Uniunii sau dreptul intern, cu normele de piaţă, contractele, practicile sau uzanţele, privitoare la pieţele instrumentelor derivate pe mărfuri sau pieţele spot relevante“, menţionate la art. 7 alin. (1) lit. b) din MAR, acesta fiind unul dintre criteriile de definire a informaţiilor privilegiate referitoare la instrumentele financiare derivate pe mărfuri enumerate la art. 7 alin. (1) lit. b) din MAR. Indicaţiile nu detaliază celelalte criterii ale definiţiei (nici conceptele de caracter precis al informaţiilor şi sensibilitate la factorul preţ) şi nici nu impun cerinţe suplimentare privind divulgarea informaţiilor.

    4. Conformitate şi obligaţii de raportare
    4.1. Statutul indicaţiilor
    5. Acest document cuprinde indicaţii emise în temeiul art. 7 alin. (5) din MAR. Autorităţile competente şi participanţii la piaţă trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta indicaţiile şi recomandările.

    4.2. Cerinţe de raportare
    6. În termen de două luni de la data publicării de către ESMA, autorităţile competente cărora li se aplică aceste indicaţii trebuie să informeze ESMA dacă respectă sau intenţionează să respecte indicaţiile, precizând motivele în cazul nerespectării, la adresa [MARguidelinesGL1@esma.europa.eu]. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificări.
    7. Participanţii la piaţă nu au obligaţia să raporteze dacă respectă sau nu aceste indicaţii.


    5. Indicaţii privind informaţiile referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri
    8. În conformitate cu art. 7 alin. (5) din MAR, scopul acestor indicaţii este acela de a stabili o listă neexhaustivă şi orientativă de informaţii care sunt aşteptate în mod rezonabil să fie divulgate sau pentru care există obligativitatea de divulgare în conformitate cu dispoziţiile legale sau normative de la nivelul Uniunii sau de la nivel naţional, cu normele de piaţă, contractele, practicile sau uzanţele privitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot relevante, potrivit celor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. b) din MAR.
    9. Faptul că un anumit tip de informaţii nu apare pe listă nu înseamnă că acestea nu pot fi considerate informaţii privilegiate, iar includerea unui anumit tip de informaţii nu înseamnă că acestea vor fi în mod automat informaţii privilegiate. Evaluarea prin care se stabileşte dacă informaţiile sunt sau nu privilegiate va trebui să se desfăşoare de la caz la caz, în funcţie de toate criteriile stabilite la art. 7 alin. (1) lit. b) din MAR.
    10. Pentru ca informaţiile să fie considerate „aşteptate în mod rezonabil să fie divulgate“, acestea ar trebui să fie:
    (i) accesibile la scară largă într-un mod nediscriminatoriu după divulgare,
    (ii) conţinute într-o declaraţie oficială şi nu într-o opinie sau analiză privată sau personală; şi
    (iii) să nu fie zvonuri sau declaraţii speculative.

    11. La următoarele puncte sunt prezentate exemple de informaţii pe care ESMA le consideră incluse în lista orientativă neexhaustivă a informaţiilor care sunt aşteptate în mod rezonabil să fie divulgate sau pentru care există obligativitatea de divulgare în conformitate cu art. 7 alin. (5) din MAR.
    Exemple de informaţii care privesc în mod direct instrumentele financiare derivate pe mărfuri
    12. Informaţiile pe care trebuie să le publice locurile de tranzacţionare, în conformitate cu art. 58 alin. (1) lit. a) din MiFID II^4, cu privire la poziţiile agregate deţinute de diferitele categorii de persoane pentru diferitele instrumente financiar derivate pe mărfuri tranzacţionate în locul lor de tranzacţionare
──────────
    ^4 Conform art. 58 alin. (1) lit. a) din MiFID II:
    1. Statele membre se asigură că firmele de investiţii sau operatorii de piaţă care exploatează un loc de tranzacţionare în care se tranzacţionează instrumente financiare derivate pe mărfuri sau certificate de emisii ori instrumente derivate pe acestea:
    (a) fac public un raport săptămânal cu poziţiile agregate deţinute de diferitele categorii de persoane pentru diferitele instrumente financiare derivate pe mărfuri sau certificate de emisii ori instrumente derivate pe acestea tranzacţionate în locul lor de tranzacţionare, specificând numărul de poziţii lungi şi scurte pe astfel de categorii, modificările suferite de acestea de la raportul anterior, procentul reprezentat de fiecare categorie în cadrul totalului poziţiilor deschise şi numărul de persoane care deţin o poziţie din fiecare categorie, în conformitate cu alin. (4) şi comunică acest raport autorităţii competente şi ESMA; ESMA publică în mod centralizat informaţiile cuprinse în aceste rapoarte
    Conform art. 58 alin. (4) al doilea paragraf din MiFID II:
    Rapoartele menţionate la alin. (1) lit. a) specifică numărul de poziţii lungi şi scurte pe categorii de persoane, eventualele modificări suferite de acestea de la raportul anterior, procentajul reprezentat de fiecare categorie în cadrul totalului poziţiilor deschise şi numărul de persoane din fiecare categorie──────────

    13. În măsura în care instrumentele derivate pe mărfuri sunt standardizate, participanţii la piaţă s-ar putea aştepta în mod rezonabil să primească uneori informaţii cu privire la circumstanţele care afectează caracteristicile fundamentale ale instrumentului financiar derivat pe mărfuri sau contractul pe care se bazează acest instrument, cum ar fi o schimbare a specificaţiilor mărfii activ suport sau a indicelui suport al mărfurilor, refacerea periodică a coşului suport sau schimbarea punctului de livrare.
    14. Informaţii cu privire la nivelul stocurilor sau la circulaţia mărfurilor în depozite şi în instalaţii de înmagazinare, care trebuie publicate sau pentru care există aşteptarea rezonabilă să fie publicate în conformitate cu normele sau practicile unei pieţe de instrumente financiare derivate pe mărfuri

    Exemple de informaţii care privesc indirect instrumentele financiare derivate pe mărfuri fără o piaţă spot conexă
    15. Informaţiile pentru care există aşteptarea rezonabilă să fie divulgate de către entităţi publice din UE sau din afara UE precum Eurostat, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naţionale, birourile sau institutele naţionale de statistică, referitoare la statistici şi previziuni economice oficiale cum ar fi PIB-ul, datele privind balanţa de plăţi şi ratele inflaţiei
    16. Informaţiile pentru care există aşteptarea rezonabilă să fie divulgate într-un mod nediscriminatoriu de către furnizorii de informaţii, organizaţiile non-profit şi entităţile guvernamentale în ceea ce priveşte transportul de marfă în domeniul transporturilor maritime

    Exemple de informaţii care privesc în mod direct un contract spot pe mărfuri
    17. Informaţiile pentru care există obligativitatea de a fi făcute publice în conformitate cu REMIT pentru produsele energetice angro (energie electrică şi gaze), inclusiv informaţii privilegiate în conformitate cu art. 4 alin. (1) din REMIT
    18. Informaţii despre licitaţiile de pe pieţele spot pentru contractele de mărfuri energetice (licitaţii zilnice, licitaţii pe parcursul zilei şi pieţele de echilibrare) emise după ziua livrării energiei, în conformitate cu prevederile legale sau normative din legislaţia naţională sau cu normele sau practicile pieţei spot în domeniul produselor energetice.
    19. Informaţiile statistice puse la dispoziţia publicului în baza de date JODI (Joint Organisations Database Initiative) referitoare la producţia, importurile, exporturile, stocurile, cantităţile intrate în rafinării şi cererea de produse petroliere (de exemplu, ţiţei, benzină, kerosen), precum şi în baza de date JODI referitoare la gaze
    20. Comunicatele oficiale emise la conferinţele ţărilor producătoare de petrol, atunci când fac referire la deciziile privind nivelurile de producţie
    21. Informaţii despre producţia, importurile, exporturile şi stocurile de mărfuri pe care se bazează un instrument financiar derivat pe mărfuri şi informaţii privind tranzacţiile cu privire la activitatea pe piaţa spot de mărfuri pentru care există aşteptarea rezonabilă să fie divulgate în conformitate cu practicile de pe piaţa spot respectivă
    22. Informaţiile statistice pentru care există aşteptarea rezonabilă să fie divulgate de către entităţile publice din UE sau din afara UE, la nivel naţional, în ceea ce priveşte mărfurile
    23. Informaţiile pentru care există aşteptarea rezonabilă să fie divulgate de către platformele interinstituţionale menite să sporească transparenţa pieţei produselor alimentare şi să încurajeze coordonarea acţiunilor de politică ca răspuns la incertitudinea de pe piaţă, cum ar fi sistemul de informaţii privind piaţa agricolă (Agriculture Market Information System - AMIS)
    24. Informaţiile pentru care există aşteptarea rezonabilă să fie divulgate de către entităţi private în ceea ce priveşte schimbările condiţiilor de depozitare a mărfurilor (program de funcţionare, taxe etc.), rata de încărcare sau de descărcare sau, în general, capacitatea acestora de a prelucra marfa în vederea depozitării şi a livrării, nivelurile stocurilor sau circulaţia mărfurilor în depozite, publicate în conformitate cu practicile unei pieţe spot pe mărfuri
    25. Informaţiile pentru care există aşteptarea rezonabilă să fie divulgate în legătură cu existenţa unei boli importante care afectează produsele agricole sau cu modificările politicilor de subvenţionare a acestor produse, care reies din deciziile entităţilor publice
    26. Informaţii privind activităţile întreprinse şi măsurile luate de Comisie, de statele membre şi de alte organisme desemnate în mod oficial să gestioneze pieţele agricole în cadrul politicii agricole comune (PAC) şi pescăriile în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), în măsura în care informaţiile respective sunt făcute publice de către acestea    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016