Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 12 din 1 august 1995  privind garantarea creditelor de refinanţare acordate de Banca Naţională a României societăţilor bancare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 12 din 1 august 1995 privind garantarea creditelor de refinanţare acordate de Banca Naţională a României societăţilor bancare

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 19 septembrie 1995


    Dispoziţii generale

    1. În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) şi ale art. 27 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 2 din Regulamentul nr. 3/1995 privind condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării societăţilor bancare de către Banca Naţională a României, societăţile bancare pot beneficia de credite de refinanţare. Cererile de credit de refinanţare (anexa nr. 1) ale societăţilor bancare vor fi însoţite de un set de documentaţii care va cuprinde, în mod obligatoriu, garanţiile, în funcţie de tipul creditului de refinanţare solicitat.
    2. Valoarea garanţiei trebuie să acopere în proporţie de 100% nivelul creditului de refinanţare şi al dobânzii aferente acestuia.
    3. Dobânda aferentă perioadei pentru care valorile mobiliare constituie obiectul unui gaj se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv societăţii bancare prezentatoare.
    4. Categoriile de valori mobiliare acceptate drept gaj de către Banca Naţională a României, precum şi procentele de garantare corespunzătoare sunt aprobate de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 34/1991 şi sunt consemnate în anexa nr. 2, care poate fi modificată periodic, atât din punct de vedere al instrumentelor eligibile, cât şi ca procente de garantare, ţinând seama de situaţia specifica a pieţei financiare.
    5. Garantarea creditelor de refinanţare va fi înscrisă într-un contract-cadru pentru toate tipurile de refinanţare acordate de Banca Naţională a României societăţilor bancare (anexa nr. 3).
    6. În cazul în care în perioada de derulare a creditului de refinanţare intervin modificări asupra procentelor de garantare sau în urma identificării de către unităţile Băncii Naţionale a României a unor valori mobiliare aflate pe listele celor declarate ca furate, pierdute sau falsificate, se va solicita societăţii bancare completarea portofoliului de valori mobiliare sau înlocuirea valorilor mobiliare aflate pe listele celor declarate ca furate, pierdute sau falsificate, cu altele corespunzătoare, de valoare cel puţin egala, în termen de maximum doua zile lucrătoare de la comunicare.
    7. În cazul în care societatea bancară nu completează gajul până la nivelul volumului creditului de refinanţare şi al dobânzii aferente, în termenul stabilit de direcţia de resort din Banca Naţională a României, se va proceda la diminuarea volumului creditului până la nivelul recalculat al garanţiei, prin debitarea contului curent al societăţii bancare respective.

    Condiţii generale de admitere la garantare a valorilor mobiliare prezentate drept garanţie Băncii Naţionale a României pentru acordarea creditelor de refinanţare

    8. Valorile mobiliare acceptate în gaj trebuie să fie în proprietatea societăţii bancare prezentatoare.
    9. Valorile mobiliare depuse drept gaj trebuie să fie negociabile pe pieţele monetare sau de capital româneşti.
    10. Nu se acceptă drept gaj valori mobiliare a căror scadenţă este anterioară scadenţei creditului de refinanţare solicitat, valori mobiliare cu parola şi nici valori mobiliare emise şi prezentate de aceeaşi societate bancară. De asemenea, nu sunt acceptate valori mobiliare aflate pe listele celor declarate ca furate, pierdute sau falsificate.
    11. În cazul în care, în urma verificării, Banca Naţională a României identifica în portofoliul valorilor mobiliare, depuse drept gaj de către o societate bancară, valori mobiliare din categoria celor furate, pierdute sau falsificate, Banca Naţională a României - prin direcţia de resort - va solicita societăţii bancare completarea gajului.
    12. Toate valorile mobiliare depuse drept gaj trebuie să fie evaluate în moneda naţională a României. Valorile mobiliare exprimate în altă monedă vor fi evaluate la cursul nominal de referinţa al Băncii Naţionale a României din data depunerii.
    13. Banca Naţională a României are dreptul de a refuza, de la acceptarea drept gaj, anumite emisiuni de valori mobiliare.

    Condiţii de admitere la garantare a efectelor de comerţ

    14. Admiterea la garantare a efectelor de comerţ se va face cu încadrarea în prevederile Normelor-cadru nr. 6 din 8 martie 1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994.
    15. Banca Naţională a României va admite la garantare numai efecte de comerţ avalizate de societăţi bancare.
    Banca Naţională a României nu va admite la garantare cambii plătibile la vedere.
    16. Nu se admit la garantare efecte de comerţ semnate de societăţile comerciale care nu au un an de activitate şi nu au încheiat cel puţin un bilanţ contabil din care să reiasă bonitatea indiscutabilă a efectelor de comerţ semnate.
    17. Nu se admit la garantare efecte de comerţ semnate de comercianţi aflaţi în procedura de reorganizare şi lichidare judiciară, de toţi cei care au manifestat stări repetate de insolvabilitate, precum şi cele semnate de persoane sau societăţi comerciale cunoscute că nu şi-au respectat sau nu-şi respecta angajamentele.

    Garantarea cu efecte de comerţ

    18. Efectele de comerţ vor fi utilizate pentru garantarea creditului structural.
    Acordarea efectivă a transelor din creditul structural se va face la nivelul garanţiilor constituite.
    19. Persoanele autorizate din unităţile societăţilor bancare, care au conturi deschise la sucursalele Băncii Naţionale a României, vor înainta acestora borderoul cuprinzând lista efectelor de comerţ depuse în gaj. Borderoul va fi întocmit în doua exemplare [anexa nr. 4a)].
    În cazul în care o parte din efectele de comerţ nu vor fi acceptate, acestea vor fi restituite societăţii bancare prezentatoare pe baza borderoului de refuz [anexa nr. 4c)].
    20. După confruntarea efectelor de comerţ prezentate cu cele înscrise în borderoul de depozit şi după verificarea lor potrivit condiţiilor de admitere la garantare, prevăzute în prezentele norme, sucursala Băncii Naţionale a României va restitui un exemplar din borderoul de depozit [anexa nr. 4a)] unităţii societăţii bancare solicitante, pentru a certifica depunerea în gaj a efectelor de comerţ.
    În aceeaşi zi lucrătoare, sucursala Băncii Naţionale a României va transmite (prin telex cifrat), direcţiei de resort din centrala Băncii Naţionale a României, nivelul garanţiilor constituite potrivit prezentelor norme.

    Garantarea cu titluri de stat în formă materializată

    21. Titlurile de stat în formă materializată vor fi utilizate pentru garantarea creditului structural, a creditului de licitaţie şi a creditului special.
    22. Societatea bancară solicitantă va avea constituit - în momentul prezentării cererii (anexa nr. 1), pentru creditele prevăzute la pct. 21 - gajul, conform pct. 2 din prezentele norme, depunând la direcţia de resort din Banca Naţională a României garanţia constituită, pe baza borderoului de depozit întocmit în doua exemplare [anexa nr. 5a)].
    23. În vederea verificării autenticităţii semnăturii persoanelor autorizate, societăţile bancare vor depune la Banca Naţională a României - direcţia de resort - fişele cu specimenele de semnături ale persoanelor autorizate, conform prevederilor legale, pentru efectuarea acestor tipuri de operaţiuni. La depunerea borderoului de depozit se va verifica formal autenticitatea semnăturilor.
    24. După confruntarea, de către specialiştii direcţiei de resort din Banca Naţională a României, a titlurilor de stat în forma materializată prezentate cu cele înscrise în borderoul de depozit, autentificate din punct de vedere al identităţii cu specimenele de emisiune, puse le dispoziţia Băncii Naţionale a României de către emitenţi, se va restitui exemplarul 1 din borderoul de depozit [anexa nr. 5a)] societăţii bancare, cu semnăturile autorizate din partea direcţiei de resort din Banca Naţională a României, care să confirme preluarea acestora.
    În cazul în care o parte dintre titlurile de stat în formă materializată nu vor fi acceptate, acestea vor fi restituite băncii prezentatoare pe baza borderoului de refuz [anexa nr. 5c)].

    Garantarea cu titluri de stat evidenţiate prin înscrieri în cont (dematerializate)

    25. Titlurile de stat evidenţiate prin înscrieri în cont sunt utilizate la garantarea tuturor creditelor de refinanţare acordate de Banca Naţională a României.
    26. Borderoul de depozit al titlurilor de stat evidenţiate prin înscrieri în cont, întocmit în două exemplare, conform anexei nr. 6a), va fi depus la direcţia de resort din Banca Naţională a României.
    27. După verificarea borderoului de depozit, reprezentantul direcţiei de resort din Banca Naţională a României şi reprezentantul societăţii bancare solicitante vor proceda la semnarea celor doua borderouri, prin care se certifică existenţa titlurilor de stat depuse drept gaj, concomitent cu blocarea contului în care sunt evidenţiate acestea.

    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    28. Acordarea efectivă a creditelor de refinanţare este condiţionată de constituirea garanţiilor.
    Acordarea tipului creditului de refinanţare aprobat se va efectua în aceeaşi zi în care s-a constituit garanţia.
    29. În cazul creditului de licitaţie, garanţia se va constitui şi se va depune în ziua lucrătoare următoare comunicării rezultatului licitaţiei.
    În cazul în care garanţiile nu sunt constituite în termenul prevăzut, rata dobânzii la creditul de licitaţie, acordat societăţii bancare respective, va fi la nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard (overdraft).
    30. Dacă, în termen de doua zile lucrătoare de la data adjudecării creditului de licitaţie, societatea bancară nu-şi constituie garanţia conform prezentelor norme, societăţii bancare în cauza i se va retrage dreptul asupra sumei adjudecate total sau parţial, în funcţie de nivelul garanţiei constituite.
    31. Încălcarea repetată, de către o societate bancară, a prevederilor pct. 29 şi 30 din prezentele norme, referitoare la garantarea creditelor de licitaţie, va atrage după sine suspendarea dreptului de participare la licitaţie pe o perioada de 6 luni de la data comunicării de către direcţia de resort din Banca Naţională a României.
    32. În situaţia în care societatea bancară nu îşi constituie garanţiile în aceeaşi zi în care s-a înregistrat soldul debitor corespunzător creditului lombard (overdraft), se vor aplica măsurile prevăzute la art. 25 din Regulamentul nr. 3/1995 privind condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării societăţilor bancare de către Banca Naţională a României.
    33. La scadenta, în cazul în care societatea bancară a rambursat creditul şi a plătit dobânda aferentă acestuia, direcţia de resort din Banca Naţională a României va restitui titlurile de stat în forma materializată societăţii bancare, cel târziu a doua zi lucrătoare, şi, după caz, va comunica beneficiarului titlurilor de stat, evidenţiate prin înscrieri în cont, deblocarea contului în care sunt evidenţiate acestea.
    34. Restituirea sau deblocarea (în cazul titlurilor de stat evidenţiate prin înscrieri în cont) garanţiilor constituite la acordarea creditelor de refinanţare este condiţionată de rambursarea acestora şi se va efectua pe baza borderourilor prezentate în anexele nr. 4b) şi 5b), respectiv a comunicării de deblocare a titlurilor evidenţiate prin înscrieri în cont, prezentată în anexa nr. 6b).
    35. În cazul nerambursării la scadenţă a creditelor de refinanţare acordate în baza garanţiilor constituite sub formă de titluri de stat, portofoliul de titluri de stat depuse drept gaj va trece în proprietatea Băncii Naţionale a României sau Banca Naţională a României va proceda la transferul titlurilor din contul societăţii bancare în contul sau, corespunzător valorii creditului nerambursat, conform contractului de gaj [anexa nr. 3a)].
    36. În situaţia în care, la scadenţă, societatea bancară nu rambursează integral creditul structural acordat (pe baza garanţiilor constituite sub forma efectelor de comerţ), pentru suma nerambursată, direcţia de resort din Banca Naţională a României va acorda un credit lombard (overdraft). Dacă până la finele zilei societatea bancară nu va constitui garanţia potrivit prezentelor norme, se vor aplica măsurile prevăzute la art. 25 din Regulamentul nr. 3/1995 privind condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării societăţilor bancare de către Banca Naţională a României.
    37. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, urmând a fi implementate în etape, pe măsura creării condiţiilor necesare, până la 31 decembrie 1996.

               GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
                           MUGUR ISĂRESCU


    ANEXA 1


                    CERERE DE CREDIT DE REFINANŢARE

┌───┐
│ A │
│ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
│ Societatea bancară (complet) .............. │ Nr. │ Data │
│ Nr. de înmatriculare la Registrul comerţului └─────────┴────────┤
│ Cod fiscal │
│ │
│ ┌───────────────────┬─────────────────────┤
│ │ Valoarea (lei) │ │
│ Tip de credit solicitat*) │ (cifre şi litere) │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────┤
│ │ Perioada │ │
│ └───────────────────┴─────────────────────┤
│ │
│ Valoarea titlurilor în formă fizică/dematerializată │
│ depuse în gaj conform Normelor privind garantarea │
│ creditelor de refinanţare acordate de B.N.R. societăţilor │
│ bancare. ┌────────────────────┤
│ │ │
│ └────────────────────┤
│ Nr. cont pentru titluri în forma dematerializată ┌────────────────────┤
│ │ │
│ └────────────────────┤
│ │
│ SEMNĂTURI AUTORIZATE + ŞTAMPILA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----------
    *) Credit structural sau special.              COMUNICARE DE APROBARE CREDIT DE REFINANŢARE

┌───┐
│ B │
│ │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┐
│ Banca Naţională a României │ Nr. │ Data │
│ Direcţia de resort └─────────┴───────┤
│ │
│ ┌───────────────────┬─────────────────────┤
│ │ Valoarea (lei) │ │
│ Tip de credit aprobat*) │ (cifre şi litere) │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────┤
│ │ Rata dobânzii (%) │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────┤
│ │ Perioada │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────┤
│ │ Comision │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────────┤
│ │ Dobânda (lei) │ │
│ └───────────────────┴─────────────────────┤
│ │
│ Valoarea titlurilor ce vor fi depuse în gaj ┌─────────────────────┤
│ în vederea acordării creditului │ │
│ (credit + dobânda) └─────────────────────┤
│ │
│ Comunicări speciale │
│ │
│ │
│ │
│ SEMNĂTURI AUTORIZATE + ŞTAMPILA │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


------------
    *) Credit structural sau special.


    ANEXA 2                        CATEGORIILE DE VALORI MOBILIARE
                     acceptate în gaj de Banca Naţională a
              României şi procentele de garantare corespunzătoare

┌───┬──────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │ │ Tipul refinanţării │
│ │ │Procentul care ├──────┬───────┬────────┬──────┤
│ │ Descriere │se ia în calcul │Credit│Credit │Credit │Credit│
│ │ │pentru garanţie │struc-│ de │special │ lom- │
│ │ │ │tural │licita-│ │bard*)│
│ │ │ │ │ ţie │ │(over-│
│ │ │ │ │ │ │draft)│
├───┼──────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┤
│ 1.│Titluri emise de adminis- │100% din valoare│ │ │ │ │
│ │traţia publică centrală │la data prezen- │ │ │ │ │
│ │ │tării │ x │ x │ x │ x │
├───┼──────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┤
│ 2.│Obligaţiuni emise de │80% din valoare │ │ │ │ │
│ │societăţi bancare │la data prezen- │ │ │ │ │
│ │ │tării │ x │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┤
│ 3.│Efecte de comerţ │80% din valoarea│ │ │ │ │
│ │ │la data prezen- │ │ │ │ │
│ │ │tării │ x │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┤
│ 4.│Alte garanţii (inclusiv │se stabileşte, │ │ │ │ │
│ │active reale din patrimo- │în funcţie de │ │ │ │ │
│ │niul societăţilor bancare)│situaţie, de │ │ │ │ │
│ │ │către │ │ │ │ │
│ │ │conducerea │ │ │ │ │
│ │ │executivă │ │ │ x │ │
└───┴──────────────────────────┴────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┘


----------
    *) Pentru garantarea creditului lombard (overdraft) se utilizează numai titluri de stat în formă dematerializată.


    ANEXA 3

                               CONTRACT-CADRU
             DE CREDIT DE REFINANŢARE DE LA BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

                               Nr. ..........
                         din .....................

    Între:
    Banca Naţională a României, cu sediul în Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată prin .............., în calitate de ............., şi
    Societatea bancară ......................, cu sediul în ................, str. .................. nr. ........., sectorul/judeţul .............., înregistrată la Registrul comerţului cu nr. ............., reprezentată prin ................, în calitate de ..............., denumita în prezentul contract societate bancară împrumutată, în temeiul art. 19 lit. b) şi al art. 23 din Legea nr. 34/1991, al art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991, al prevederilor Regulamentului nr. 3/1995 privind condiţiile şi modul de efectuare a refinanţării societăţilor bancare de către Banca Naţională a României şi al Normelor nr. 12/1995 privind garantarea creditelor de refinanţare acordate de Banca Naţională a României societăţilor bancare, a intervenit prezentul

                             CONTRACT DE CREDIT
              DE REFINANŢARE DE LA BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

    1. Banca Naţională a României acorda societăţii bancare împrumutate creditele de refinanţare solicitate de aceasta, în valoarea nominalizată în cererea de creditare şi în comunicarea direcţiei de resort a Băncii Naţionale a României (care constituie anexa la prezentul contract).
    Rata dobânzii fiecărui tip de credit de refinanţare acordat de Banca Naţională a României este cea practicată în momentul acordării creditului.
    Nivelul ratei dobânzii poate fi modificat fără preaviz de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României.
    2. Perioada pentru care se acordă creditul de refinanţare este cea prevăzută în comunicarea direcţiei de resort a Băncii Naţionale a României.
    3. Societatea bancară împrumutată se obliga să garanteze creditele de refinanţare cu valori mobiliare înscrise în contractul de gaj, care face parte integrantă din prezentul contract.
    4. Garanţia priveşte atât creditul de refinanţare acordat, cât şi dobânzile şi cheltuielile aferente creditului.
    5. În cazul în care, în urma verificării, Banca Naţională a României identifica în portofoliul valorilor mobiliare, depuse drept gaj, valori mobiliare furate sau falsificate, se va proceda la sesizarea organelor în drept.
    6. În situaţia prezentată la pct. 5, precum şi în cazul în care, în perioada de derulare a creditului de refinanţare, intervin modificări asupra procentelor de garantare sau se constata scăderea valorii portofoliului gajat, societatea bancară împrumutată se obligă să completeze portofoliul de valori mobiliare sau să le înlocuiască cu altele corespunzătoare, astfel încât să se asigure garantarea completa a creditului, în termen de maximum doua zile lucrătoare de la data comunicării de către Banca Naţională a României.
    7. În cazul în care societatea bancară împrumutată nu achită la scadenta creditul structural, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, Banca Naţională a României va trece întreaga suma pe credit lombard (overdraft).
    8. Societatea bancară împrumutată se obliga să respecte cu stricteţe destinaţia creditului de refinanţare şi a termenului de rambursare.
    9. În cazul în care societatea bancară împrumutată nu rambursează creditul de refinanţare şi dobânzile aferente, se va proceda la executarea silită direct prin debitarea contului curent, şi în situaţia în care nu acoperă întreaga datorie, prin trecerea valorilor depuse în gaj în proprietatea Băncii Naţionale a României, corespunzător valorii nerambursate.
    10. Prezentul contract constituie titlu executoriu conform art. 52 din Legea nr. 34/1991.
    11. Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi intra în vigoare la data semnării.

                 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

                     Semnături autorizate

                 SOCIETATEA BANCARĂ

                     Semnături autorizate


    ANEXA 3a)

                              CONTRACT DE GAJ

                               Nr. ........
                           din ..............

    Între:
    Banca Naţională a României, cu sediul în Bucureşti, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, reprezentată prin .............., având funcţia de .............., pe de o parte,
    şi
    Societatea bancară ......................, cu sediul în ................, str. .................. nr. ........., sectorul/judeţul .............., înregistrată la Registrul comerţului cu nr. ............., reprezentată prin ................, având funcţia de ............., denumită în prezentul contract societate bancară împrumutată, pe de altă parte, a intervenit prezentul

                    CONTRACT DE GAJ

    1. Societatea bancară împrumutată se obligă să predea Băncii Naţionale a României valorile mobiliare consemnate în borderoul nr. ................ din data de .............., care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea creditului de refinanţare acordat la data de ..........., pe baza solicitării sale.
    Societatea bancară împrumutată declara, pe proprie răspundere, că valorile mobiliare aduse în garanţie, prin prezentul contract de gaj, sunt în proprietatea să.
    2. Banca Naţională a României preia în gaj valorile mobiliare depuse de societatea bancară împrumutată conform borderoului nr. .............. din data de ...............
    3. În cazul nerambursării la scadenta a creditului de refinanţare acordat şi a dobânzii aferente, valorile mobiliare aduse în garanţie vor intra în proprietatea Băncii Naţionale a României, în situaţia în care nu pot fi acoperite din sumele existente în cont.
    4. Banca Naţională a României se obliga să păstreze în perfectă stare şi să restituie societăţii bancare împrumutate valorile mobiliare aduse în garanţie, conform borderoului anexat la prezentul contract de gaj, în momentul rambursării integrale a creditului de refinanţare, a dobânzilor şi a cheltuielilor aferente acestuia.
    5. Prezentul contract de gaj intra în vigoare în momentul aprobării creditului de refinanţare de către Banca Naţională a României şi îşi încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a creditului de refinanţare, a dobânzilor şi a cheltuielilor aferente acestuia.
    6. Prezentul contract de gaj face parte integrantă din contractul-cadru de credit nr. .......... din ...............
    7. Prezentul contract de gaj s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

                 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

                     Semnături autorizate

                 SOCIETATEA BANCARĂ

                     Semnături autorizate


    ANEXA 4a)

    (ANTET)


                              BORDEROU DE DEPOZIT
         pentru garantarea cu efecte de comerţ a unui credit structural
                       din data de ......................

┌────┬───────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ │ Tipul │ Data emiterii │ Locul emiterii │ Data │Valoarea│ Valoarea│
│Nr. │ efectului │ efectului de │ efectului de │scadentei│ nomi- │ accep- │
│crt.│ de comerţ │ comerţ │ comerţ │ │ nală │ tată │
├────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ x │ TOTAL │ x │ x │ x │ │ │
└────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴─────────┘

    Se confirmă primirea prezentului portofoliu.

    SUCURSALA BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI UNITATEA SOCIETĂŢII BANCARE

    Persoana autorizată: Persoana autorizată:
    Numele şi prenumele Numele şi prenumele
    Funcţia Funcţia
    Semnătura Semnătura
    (L.S.) (L.S.)
    Data Data    ANEXA 4b)

    (ANTET)


                                    BORDEROU
        pentru restituirea efectelor de comerţ depuse în garanţie pentru
             creditul structural din data de ......................

┌────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ Tipul │ Data emiterii │Locul emiterii │ Data │ Valoarea│ Valoarea│
│Nr. │ efectului │ efectului de │ efectului de │scadenţei│nominală │acceptată│
│crt.│ de comerţ │ comerţ │ comerţ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ x │ TOTAL │ x │ x │ x │ │ │
└────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    Se confirmă restituirea prezentului portofoliu.

    SUCURSALA BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI UNITATEA SOCIETĂŢII BANCARE

    Persoana autorizată: Persoana autorizată:
    Numele şi prenumele Numele şi prenumele
    Funcţia Funcţia
    Semnătura Semnătura
    (L.S.) (L.S.)
    Data Data    ANEXA 4c)

    (ANTET)

                             BORDEROU DE REFUZ
     al efectelor de comerţ depuse în garanţie pentru creditul structural
                 din data de ......................

┌────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ Tipul │ Data emiterii │Locul emiterii │ Data │ Valoarea│ Valoarea│
│Nr. │ efectului │ efectului de │ efectului de │scadenţei│nominală │acceptată│
│crt.│ de comerţ │ comerţ │ comerţ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ x │ TOTAL │ x │ x │ x │ │ │
└────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    Se confirmă restituirea prezentului portofoliu.

    SUCURSALA BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI UNITATEA SOCIETĂŢII BANCARE

    Persoana autorizată: Persoana autorizată:
    Numele şi prenumele Numele şi prenumele
    Funcţia Funcţia
    Semnătura Semnătura
    (L.S.) (L.S.)
    Data Data    ANEXA 5a)

    (ANTET)


                              BORDEROU DE DEPOZIT
         pentru garantarea cu titluri de stat în formă materializată a
          creditului .................. din data de .................

                                                                   - lei -
┌────┬───────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ Emisiunea │ Seria şi │ Data │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
│crt.│ │ numărul │ scadenţei │ nominală │ de piaţă │ acceptată│
├────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ x │ TOTAL │ x │ x │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    Se confirmă primirea prezentului portofoliu.

    BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SOCIETATEA BANCARĂ

    Persoana autorizată: Persoana autorizată:
    Numele şi prenumele Numele şi prenumele
    Funcţia Funcţia
    Semnătura Semnătura
    (L.S.) (L.S.)
    Data Data    ANEXA 5b)

    (ANTET)


                                    BORDEROU
          pentru restituirea titlurilor de stat în formă materializată
     depuse în garanţie pentru creditul din data de ......................

                                                                   - lei -
┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│Nr. │ Emisiunea │ Seria şi │ Data │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
│crt.│ │ numărul │ scadenţei │ nominală │ de piaţă │ acceptată │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ x │ TOTAL │ x │ x │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

    Se confirmă restituirea prezentului portofoliu.

    BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SOCIETATEA BANCARĂ

    Persoana autorizată: Persoana autorizată:
    Numele şi prenumele Numele şi prenumele
    Funcţia Funcţia
    Semnătura Semnătura
    (L.S.) (L.S.)
    Data Data    ANEXA 5c)

    (ANTET)


                               BORDEROU DE REFUZ
     al titlurilor de stat în formă materializată depuse în garanţie pentru
       creditul ........................ din data de ...................

                                                                    - lei -
┌────┬───────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ Emisiunea │ Seria şi │ Data │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
│crt.│ │ numărul │ scadenţei │ nominală │ de piaţă │ acceptată│
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ x │ TOTAL │ x │ x │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    Se confirmă restituirea prezentului portofoliu.

    BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SOCIETATEA BANCARĂ

    Persoana autorizată: Persoana autorizată:
    Numele şi prenumele Numele şi prenumele
    Funcţia Funcţia
    Semnătura Semnătura
    (L.S.) (L.S.)
    Data Data    ANEXA 6a)


    (ANTET)


                              BORDEROU DE DEPOZIT
       pentru garantarea cu titluri de stat evidenţiate prin înscrieri în
     cont a creditului ................. din data de ......................

                                                                   - lei -
┌────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ Emisiunea │Seria şi │ Nr. de │ Data │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
│crt.│ │numărul │ cont │scadenţei│ nominală │ de piaţă │ acceptată│
├────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ x │ TOTAL │ x │ x │ x │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    Se confirmă existenţa prezentului portofoliu şi blocarea acestuia în contul
de evidenţă.

    BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SOCIETATEA BANCARĂ

    Persoana autorizată: Persoana autorizată:
    Numele şi prenumele Numele şi prenumele
    Funcţia Funcţia
    Semnătura Semnătura
    (L.S.) (L.S.)
    Data Data    ANEXA 6b)


    (ANTET)


                                   COMUNICARE
    de deblocare a titlurilor evidenţiate prin înscrieri în cont, depuse în
    garanţie pentru creditul ................. din data de ................

                                                                   - lei -
┌────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ Emisiunea │Seria şi │ Nr. de │ Data │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
│crt.│ │numărul │ cont │scadenţei│ nominală │ de piaţă │ acceptată│
├────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ x │ TOTAL │ x │ x │ x │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    Se confirmă deblocarea prezentului portofoliu.

    BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

    Persoana autorizată:
    Numele şi prenumele
    Funcţia
    Semnătura
    (L.S.)
    Data


                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016