Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022  pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 aprilie 2022
    Având în vedere prevederile art. 60 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    Banca Naţională a României emite prezenta normă.
    CAP. I
    Condiţii de acces la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa administrată de Banca Naţională a României
    ART. 1
    (1) În vederea participării la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa administrată de Banca Naţională a României, participanţii trebuie să respecte condiţiile de acces prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, şi să transmită la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă următoarele documente:
    a) copia acordului bilateral specificat la art. 17 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 318/2022, denumit în continuare Regulamentul-cadru, semnat de dealerul primar cu Ministerul Finanţelor;
    b) copia autorizaţiei de funcţionare emise de autoritatea care reglementează şi autorizează activitatea instituţiei respective (după caz: Banca Naţională a României şi, respectiv, Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, precum şi alte instituţii echivalente autorităţilor de supraveghere - pentru cazul celorlalte instituţii specificate la art. 18 din Regulamentul-cadru, care sunt autorizate în statele membre ale Uniunii Europene şi/sau în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European), în care sunt incluse activităţile specificate la art. 3 alin. (1) pct. 2 din Regulament;
    c) copia contractului de participare la Sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare operat de Banca Naţională a României, denumit în continuare Sistemul SaFIR, pentru a proba dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului SaFIR, sau documentele care fac dovada că accesul/decontarea se face prin intermediul unui agent de operare şi/sau agent de decontare, după caz;
    d) în cazul operaţiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale cu decontare în lei, copia contractului de participare la Sistemul ReGIS care reprezintă Sistemul RTGS (sistem cu decontare pe bază brută în timp real) naţional pentru plăţi în lei, operat de Banca Naţională a României, sau documentele care fac dovada că accesul/decontarea se face prin intermediul unui agent de operare şi/sau agent de decontare, după caz, iar pentru efectuarea operaţiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale cu decontare în euro, dovada participării la Sistemul Target2-România („Target2“), care reprezintă componenta naţională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real a plăţilor în euro operată de Banca Naţională a României, sau documentele care fac dovada că accesul/decontarea se face prin intermediul unui agent de operare şi/sau agent de decontare, după caz;
    e) copia contractului de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operaţiunile de plasare a titlurilor de stat şi de administrare a pasivelor guvernamentale şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de titluri de stat, administrat de Banca Naţională a României, denumit în continuare Sistemul GSPM, prevăzut în anexa nr. 1, pentru a demonstra dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului GSPM;
    f) organigrama instituţiei, în care vor fi evidenţiate compartimentele pentru tranzacţionare şi, respectiv, evidenţa titlurilor de stat, schiţa spaţiilor specifice (ghişee de lucru cu clienţii, sală de tranzacţionare, după caz) necesare derulării operaţiunilor cu titluri de stat, precum şi prezentarea dotărilor tehnice specifice activităţilor de tranzacţionare şi custodie (de exemplu, echipamente informatice utilizate, sisteme de evidenţă, gestiune şi control specifice, baze de date securizate, echipamente de suport informaţional şi tranzacţionare, sisteme de stocare şi arhivare a informaţiilor);
    g) copia procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienţii, a mijloacelor de evidenţă a deţinerilor clienţilor, a procedurilor privind controlul intern al activităţii cu titluri de stat, relaţia cu alţi dealeri primari, limite de competenţă stabilite, precum şi formularistica folosită;
    h) lista specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze participantul în operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa administrată de Banca Naţională a României (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1);
    i) orice alte documente pe care Banca Naţională a României le consideră necesare a fi prezentate de către participant.

    (2) Participanţii vor notifica Băncii Naţionale a României - Direcţia operaţiuni de piaţă orice situaţie care conduce la modificarea conţinutului documentelor prevăzute la alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la modificarea acestora. Notificările vor fi însoţite de documente justificative corespunzătoare modificărilor intervenite. Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă va analiza documentaţia depusă ca urmare a modificărilor survenite şi va decide asupra îndeplinirii în continuare a condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul-cadru.

    ART. 2
    (1) Listele cu specimenele de semnături specificate la art. 1 alin. (1) lit. h) vor fi păstrate şi arhivate de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă cu termen permanent.
    (2) Ori de câte ori se produce o modificare în conţinutul listei cu specimene de semnături depuse la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, dealerul primar are obligaţia ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară efectuării de operaţiuni de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa administrată de Banca Naţională a României, să depună un nou formular cuprinzând specimenele de semnături actualizate. În caz contrar, orice operaţiune cu titluri de stat angajată de persoane neautorizate în mod legal va fi considerată nulă.

    ART. 3
    Întreaga documentaţie va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea autorizată a acestora.

    ART. 4
    Cererea menţionată la art. 4 lit. c) din Regulament trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 5
    Candidaţii nerezidenţi, anterior depunerii cererii specificate la art. 4 lit. c) din Regulament, stabilesc de comun acord cu Banca Naţională a României operatorul de telecomunicaţii care asigură accesul la reţeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, semnează protocolul de acces la reţea şi instalează şi configurează legătura de date. Îndeplinirea acestor etape permite candidaţilor nerezidenţi instalarea, configurarea, accesul la Sistemul GSPM şi încheierea contractului prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).

    ART. 6
    Documentele aferente îndeplinirii de către Comitetul de evaluare a atribuţiilor prevăzute la art. 12 alin. 4) din Regulamentul-cadru, precum şi notificările privind modificarea condiţiilor avute în vedere la aprobarea cererilor, însoţite de documentele justificative corespunzătoare respectivelor modificări, şi deciziile privind aprobarea/respingerea cererilor se păstrează şi se arhivează de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă potrivit reglementărilor în materie.

    CAP. II
    Oferte de participare la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
    SECŢIUNEA 1
    Tipuri de oferte de participare la licitaţiile şi subscripţiile publice
    ART. 7
    (1) În funcţie de operaţiunea care face obiectul licitaţiei sau subscripţiei publice de titluri de stat, dealerii primari vor transmite unul dintre tipurile de oferte de participare prezentate în anexele la prezentele norme, după cum urmează:
    a) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripţie publică, prevăzută în anexa nr. 4.1;
    b) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică, prevăzută în anexa nr. 4.2;
    c) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.1;
    d) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.2;
    e) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de ... - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.3;
    f) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.1;
    g) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.2;
    h) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: preţ - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.3;
    i) ofertă de participare la licitaţia de răscumpărare anticipată - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 7.1;
    j) ofertă de participare la licitaţia de răscumpărare anticipată - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 7.2;
    k) ofertă de participare la licitaţia de preschimbare de titluri de stat - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 8.1;
    l) ofertă de participare la licitaţia de preschimbare de titluri de stat - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 8.2.

    (2) Ofertele transmise la Banca Naţională a României se întocmesc în limba română.

    ART. 8
    (1) Ofertele transmise la Banca Naţională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza opţiunilor proprii şi a ofertelor sau ordinelor clienţilor. Tipurile de oferte de participare prevăzute la art. 7 alin. (1) trebuie să fie însoţite de copii ale ofertelor/ordinelor clienţilor respectivi. Dealerii primari au obligaţia de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele/ordinele clienţilor.
    (2) Mesajele SWIFT, conversaţiile Refinitiv/Bloomberg, transmisiile prin fax sau alte mijloace de comunicaţie, autentificate de dealerul primar prin semnătură de către persoanele care semnează oferta de participare întocmită de dealerul primar, sunt considerate oferte/ordine ale clienţilor.
    (3) Dacă solicitarea clienţilor a fost efectuată prin convorbire telefonică, ulterior, dar nu mai târziu de data licitaţiei/subscripţiei publice, aceştia trebuie să transmită dealerilor primari o confirmare scrisă, conform procedurilor interne ale dealerilor primari. Până la primirea acestei confirmări, dealerul primar va ataşa nota telefonică la oferta de participare transmisă la Banca Naţională a României, ce reprezintă consemnarea în scris a convorbirii telefonice întocmite şi semnate de persoana care a recepţionat ordinul clientului şi care va conţine, de asemenea, semnăturile persoanelor care semnează oferta de participare întocmită de dealerul primar.
    (4) Ofertele/Ordinele clienţilor nerezidenţi, ataşate în copie ofertei de participare transmise de către dealerul primar, trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:
    a) să fie redactate în limba română;
    b) să fie însoţite de traducerea autorizată, în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină.


    ART. 9
    În cazul acceptării ofertelor necompetitive de către Ministerul Finanţelor, specificat în prospecte sau anunţuri periodice, fiecare dealer primar poate participa cu o singură ofertă necompetitivă în contul clienţilor săi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Transmiterea ofertelor de participare la licitaţiile/subscripţiile publice şi a notificărilor aferente rezultatelor adjudecărilor
    ART. 10
    (1) Ofertele dealerilor primari de participare la licitaţiile/subscripţiile publice întocmite conform prevederilor Regulamentului, precum şi notificările rezultatelor adjudecărilor se transmit:
    a) prin intermediul Sistemului GSPM, sub formă de mesaje standardizate de tip XML, realizate prin transpunerea ofertelor de participare la licitaţiile/subscripţiile publice şi a notificărilor aferente rezultatelor adjudecărilor, în conformitate cu documentaţia Sistemului GSPM, denumită în continuare Documentaţie, utilizând aplicaţia XMLHUB, administrată de Banca Naţională a României;
    b) prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, utilizând aplicaţia Microsoft Outlook Web Access, sub formă de mesaje electronice realizate prin transpunerea în format electronic a ofertelor de participare la licitaţiile/subscripţiile publice şi a notificărilor rezultatelor adjudecărilor, cu respectarea prevederilor prezentei norme.

    (2) Oferta transmisă doar prin una dintre metodele de transmitere prevăzute la alin. (1) nu este luată în considerare.

    ART. 11
    (1) În funcţie de operaţiunile care fac obiectul licitaţiei/subscripţiei publice, corespondenţa între tipurile de oferte prevăzute la art. 7 alin. (1) şi mesajele standardizate de tip XML transmise prin intermediul Sistemului GSPM, conform art. 10 alin. (1) lit. a) se realizează astfel:
    a) mesaj XML GSPM 001-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: preţ - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.3, şi ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.2;
    b) mesaj XML GSPM 002-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.2, şi ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.2;
    c) mesaj XML GSPM 003-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 6.1, şi ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.1;
    d) mesaj XML GSPM 004-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de ... - ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 5.3;
    e) mesaj XML GSPM 005-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică, prevăzută în anexa nr. 4.2;
    f) mesaj XML GSPM 006-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripţie publică, prevăzută în anexa nr. 4.1;
    g) mesaj XML GSPM 007-01 pentru anunţul dealerilor primari de neparticipare la licitaţie/subscripţie publică;
    h) mesaj XML GSPM 008-01 pentru oferta de participare la licitaţia de răscumpărare anticipată - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 7.1, şi ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 7.2;
    i) mesaj XML GSPM 009-01 pentru oferta de participare la licitaţia de preschimbare de titluri de stat - ofertă competitivă, prevăzută în anexa nr. 8.1, şi ofertă necompetitivă, prevăzută în anexa nr. 8.2.

    (2) Mesajele standardizate de tip XML prevăzute la alin. (1) se transmit până la termenul-limită specificat în prospectele şi anunţurile periodice aferente ale Ministerului Finanţelor. Mesajele standardizate de tip XML transmise după termenul-limită sunt respinse de Sistemul GSPM şi nu sunt luate în considerare în procesul licitaţiei/subscripţiei publice.
    (3) În cazul în care se intenţionează modificarea ofertei de participare la licitaţiile/subscripţiile publice transmise în prealabil, dealerii primari transmit în cadrul termenului-limită specificat la alin. (2) mai multe mesaje standardizate de tip XML, conţinând oferte actualizate, în cadrul licitaţiei/subscripţiei de titluri de stat fiind luat în considerare numai ultimul mesaj standardizat de tip XML valid, acceptat de Sistemul GSPM, acesta constituind un angajament ferm din partea dealerului primar fără posibilitatea de a fi retras.
    (4) Dealerii primari care nu doresc să participe la licitaţiile şi subscripţiile publice anunţate de Ministerul Finanţelor vor transmite un mesaj standardizat de tip XML de tipul specificat la alin. (1) lit. g).

    ART. 12
    (1) În cazul transmiterii ofertelor de participare prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, conform art. 10 alin. (1) lit. b), fiecare dealer primar, după întocmirea ofertelor de participare prevăzute la art. 7 alin. (1), efectuează procedurile de transpunere în format electronic (prin scanare) a tuturor paginilor care fac obiectul ofertei de participare, precum şi a documentelor însoţitoare, respectiv copiile ofertelor/ordinelor clienţilor dealerului primar.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie scanate şi salvate într-un fişier electronic în format de tip PDF sau TIFF, la rezoluţia minimă de 150 dpi.
    (3) Dealerul primar este obligat să verifice dacă fişierul electronic rezultat în urma scanării cuprinde toate informaţiile/datele conţinute în oferta sa de participare, astfel urmărindu-se ca imaginea rezultată să reproducă întocmai documentul supus scanării.
    (4) În vederea transmiterii de către dealerul primar către Banca Naţională a României a fişierului întocmit conform prevederilor alin. (2) prin reţeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, dealerii primari vor întocmi un mesaj electronic nou, prin lansarea aplicaţiei Microsoft Outlook Web Access, mesaj întocmit după cum urmează:
    a) în câmpul „Subject“ se va completa expresia: „Ofertă.... (C pentru oferte competitive, C/N pentru oferte competitive şi necompetitive) a ................. (primele 4 caractere ale codului BIC al dealerului primar) pentru ...................(ISIN) din ............. (data licitaţiei, în formatul zz.ll.aaaa)“;
    b) se va ataşa fişierul electronic rezultat în urma procedurii de scanare, care va conţine atât oferta competitivă, cât şi oferta necompetitivă, dacă este cazul, precum şi ofertele/ordinele clienţilor;
    c) prin activarea opţiunii „More commands (...)“ din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog în care în meniul „Show message options“ se selectează opţiunea „Request a delivery receipt“;
    d) în corpul mesajului se va menţiona: „Fişierul ataşat conţine un număr de .......... pagini.“, ce reprezintă numărul total de pagini al ofertei de participare, competitivă şi necompetitivă, dacă este cazul, precum şi documentele însoţitoare ale acestora.

    (5) Transmiterea mesajelor electronice prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, conform art. 10 alin. (1) lit. b), se efectuează în maximum 30 de minute după termenul-limită prevăzut la art. 11 alin. (2). Mesajele electronice transmise după intervalul specificat conduc la excluderea participării dealerului primar la licitaţiile/subscripţiile publice, inclusiv la anularea mesajului standardizat de tip XML transmis conform art. 10 alin. (1) lit. a).
    (6) Mesajul electronic întocmit potrivit alin. (4) se transmite la Banca Naţională a României, în termenul specificat la alin. (5), persoanelor desemnate de aceasta, la adresele de e-mail atribuite în reţeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, comunicate dealerilor primari în mod separat prin corespondenţă pe suport hârtie şi/sau prin intermediul mesajelor de poştă electronică securizată din reţeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României.
    (7) Dealerii primari sunt înştiinţaţi în timp util, prin corespondenţă pe suport hârtie şi/sau prin intermediul mesajelor de poştă electronică securizată din reţeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, cu privire la înlocuirea persoanelor desemnate de Banca Naţională a României să primească mesajele electronice conţinând ofertele de participare depuse de dealerii primari la licitaţiile/subscripţiile publice.
    (8) Menţiunile de dată şi oră făcute în cuprinsul prezentului articol se referă la ora setată şi afişată de serverul care administrează reţeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României.
    (9) Confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de dealerii primari se face automat de către sistemul electronic, prin transmiterea către dealerii primari a mesajului „Your message has been delivered to the following receipts: .....“ de la adresa „Microsoft Outlook“.
    (10) În cazul neprimirii confirmării automate, dealerul primar va contacta membrii comisiei de licitaţie/subscripţie în vederea obţinerii unei confirmări generate manual.

    ART. 13
    (1) Dealerii primari au obligaţia de a depune/ transmite către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă documentul întocmit conform anexei nr. 2.2, conţinând utilizatorii serviciului de mesagerie electronică din cadrul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, împuterniciţi a transmite mesajele electronice conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat şi a primi mesajele electronice conţinând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari.
    (2) Ori de câte ori se produce o modificare în conţinutul documentului prevăzut la alin. (1), dealerul primar are obligaţia ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfăşurării licitaţiei/subscripţiei, să depună/transmită un nou document actualizat. Orice operaţiune angajată de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Naţională a României documentul actualizat va fi considerată nulă.

    ART. 14
    Mesajele electronice întocmite conform art. 12 alin. (4) pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor aplicaţiei Microsoft Outlook Web Access din cadrul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, de către persoanele desemnate conform prevederilor art. 13.

    ART. 15
    În cazul constatării de diferenţe între conţinutul mesajului standardizat de tip XML transmis prin intermediul Sistemului GSPM, conform art. 10 alin. (1) lit. a), şi conţinutul ofertei de participare la licitaţiile/subscripţiile publice transmise prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, conform art. 10 alin. (1) lit. b), versiunea transmisă prin intermediul Sistemului GSPM va fi varianta luată în considerare în cadrul procesului licitaţiei sau subscripţiei publice de titluri de stat, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, până la finalizarea licitaţiei sau subscripţiei publice, pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de către Banca Naţională a României în calitate de administrator de sistem.

    ART. 16
    (1) Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la licitaţiile/subscripţiile publice se transmit de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă:
    a) prin intermediul Sistemului GSPM, conform Documentaţiei, sub forma unor mesaje standardizate de tip XML care au corespondent în mesajele standardizate de tip XML prevăzute la art. 11 alin. (1);
    b) prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, în format electronic, prin scanare, către persoanele desemnate în acest sens, la adresele de mesagerie electronică comunicate conform anexei nr. 2.2.

    (2) Niciun participant la operaţiunile respective nu se poate prevala de faptul că nu cunoaşte rezultatul adjudecării.

    ART. 17
    În cazul înregistrării unor disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de participare la licitaţiile şi subscripţiile publice, precum şi cu privire la notificările de acceptare/refuz aferente, în funcţie de incidentul înregistrat, se vor aplica următoarele proceduri alternative:
    a) în situaţia în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul standardizat de tip XML, aferent ofertei de participare:
    (i) comisia de licitaţie/subscripţie publică este înştiinţată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicaţie agreat, anterior termenului-limită prevăzut la art. 11 alin. (2);
    (ii) membrii comisiei de licitaţie/subscripţie publică desemnaţi din partea Băncii Naţionale a României vor insera manual datele aferente tranşelor ofertei dealerului primar direct în Sistemul GSPM, preluând informaţiile din mesajul electronic transmis de către dealerul primar afectat prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României. Preşedintele comisiei poate decide, cu consultarea prealabilă a dealerului primar, rectificarea imediată a erorilor de formă şi validarea ofertei transmise;

    b) în situaţia în care dealerul primar nu poate asigura transmiterea prin Sistemul GSPM a mesajului standardizat de tip XML creat:
    (i) comisia de licitaţie/subscripţie publică este înştiinţată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicaţie agreat, anterior termenului-limită prevăzut la art. 11 alin. (2);
    (ii) dealerul primar afectat va transmite prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, un mesaj electronic în care va ataşa mesajul standardizat de tip XML;
    (iii) membrii comisiei de licitaţie/subscripţie publică desemnaţi din partea Băncii Naţionale a României vor încărca mesajul standardizat de tip XML în Sistemul GSPM, în numele dealerului primar;
    (iv) dacă Sistemul GSPM returnează mesaje de eroare la încărcarea respectivului mesaj standardizat de tip XML, acestea vor fi comunicate dealerului primar, care va remedia erorile constatate şi va transmite prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, un nou mesaj electronic la care se ataşează mesajul standardizat de tip XML rectificat;
    (v) mesajele electronice prevăzute la pct. (ii) şi (iv) se transmit prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, până la termenul-limită prevăzut la art. 11 alin. (2);
    (vi) dacă Sistemul GSPM returnează mesaj de eroare la încărcarea de către membrii comisiei de licitaţie/subscripţie publică a mesajului standardizat de tip XML, cu privire la depăşirea termenului-limită prevăzut la art. 11 alin. (2), se vor aplica prevederile lit. a pct. (ii);

    c) în situaţia în care dealerul primar este în imposibilitatea de a crea mesajul standardizat de tip XML aferent ofertei de participare la licitaţiile/subscripţiile publice, iar aplicaţia Microsoft Outlook Web Access din reţeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, nu funcţionează sau, după caz, reţeaua VPN securizată RCI-IPF este indisponibilă, dealerul primar afectat de nefuncţionarea sistemului va anunţa Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă cel mai târziu până la termenul-limită prevăzut la art. 11 alin. (2) pentru transmiterea mesajelor standardizate de tip XML şi va lua măsurile necesare pentru transmiterea ofertei de participare pe suport hârtie/prin fax la numerele de fax specificate de către Banca Naţională a României la momentul comunicării nefuncţionării reţelei de transmitere electronică sau prin orice altă modalitate considerată acceptabilă de către administratorul de piaţă;
    d) în situaţia în care Banca Naţională a României nu poate asigura transmiterea prin Sistemul GSPM a mesajelor standardizate de tip XML conţinând notificările de acceptare/refuz a ofertelor de participare la licitaţiile/subscripţiile publice, dealerii primari preiau informaţiile aferente din mesajele electronice transmise prin intermediul reţelei VPN securizate RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României. În cazul constatării nefuncţionării aplicaţiei Microsoft Outlook Web Access din reţeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, sau, după caz, reţeaua VPN securizată RCI-IPF este indisponibilă, dealerii primari vor ridica notificările în format letric de la sediul Băncii Naţionale a României, prin persoanele special delegate în acest sens sau prin orice altă modalitate de transmitere considerată acceptabilă de către administratorul de piaţă.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Conturi de evidenţă a titlurilor de stat şi decontarea operaţiunilor cu titluri de stat
    ART. 18
    (1) În vederea derulării operaţiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, dealerii primari trebuie să deschidă conturi de evidenţă a titlurilor de stat în registrele proprii pentru fiecare client în contul căruia acţionează.
    (2) Dealerii primari au obligaţia de a comunica Băncii Naţionale a României - Direcţia operaţiuni de piaţă simbolurile complete ale conturilor de evidenţă a titlurilor de stat deschise pentru clienţii în contul cărora transmit oferte de participare la licitaţiile sau subscripţiile publice, în termen de 48 de ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară prezentării de oferte de participare la licitaţiile/subscripţiile publice în contul acestor clienţi. Situaţia deschiderilor de conturi de evidenţă a titlurilor de stat este prezentată în anexa nr. 9.
    (3) La deschiderea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat pentru clienţi, dealerii primari au în vedere elementele de identificare specifice fiecărei categorii de clienţi, pentru care înregistrează minimum următoarele informaţii:
    a) pentru clienţi persoane juridice, cu conturi individuale:
    (i) denumirea completă şi abrevierea oficială (dacă există);
    (ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
    (iii) adresa completă a sediului central al clientului;
    (iv) telefon, fax, e-mail;
    (v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;

    b) pentru clienţi persoane fizice, cu conturi individuale:
    (i) numele, prenumele şi iniţiala tatălui;
    (ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
    (iii) domiciliul şi, după caz, reşedinţa clientului (adresa completă);
    (iv) numărul de telefon de la domiciliu şi cel de la serviciu;
    (v) seria şi numărul actului de identitate pentru rezidenţi şi ale paşaportului pentru nerezidenţi;
    (vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;

    c) pentru conturile globale de clienţi deschise de intermediari fără cont în Sistemul SaFIR, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 39 alin. (3) din Regulamentul-cadru:
    (i) denumirea completă şi abrevierea oficială a intermediarului (dacă există);
    (ii) categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;
    (iii) adresa completă a sediului central al intermediarului;
    (iv) telefon, fax, e-mail intermediar;
    (v) cod unic de înregistrare (CUI), pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia, pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.


    (4) Dealerii primari au obligaţia ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară depunerii ofertelor de participare la licitaţiile/subscripţiile publice în contul clientului respectiv, să opereze şi să comunice Băncii Naţionale a României orice modificare apărută în elementele de identificare ale clientului.

    ART. 19
    Structura şi codificarea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile regulilor Sistemului SaFIR, sunt prezentate în anexa nr. 10.

    ART. 20
    (1) Decontarea operaţiunilor cu titluri de stat pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, precum şi plata obligaţiilor financiare ale Ministerului Finanţelor se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului SaFIR, ale Sistemului ReGIS, ale Sistemului Target2, precum şi cu celelalte reglementări ale Băncii Naţionale a României aplicabile în domeniu.
    (2) Decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru care au fost organizate sesiuni suplimentare de oferte necompetitive se va efectua cumulat, însumând valorile adjudecate la cele două sesiuni.

    CAP. III
    Monitorizarea şi evaluarea activităţii dealerilor primari
    ART. 21
    (1) În vederea evaluării performanţei activităţii desfăşurate de dealerii primari pe piaţa secundară a titlurilor de stat, conform art. 51 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei luni, dealerii primari au obligaţia de a transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia plăţi lista tuturor tranzacţiilor de sens contrar, identificate de către dealerul primar, derulate pe aceeaşi emisiune de titluri de stat şi cu acelaşi client, pentru care diferenţa de preţ brut este de maximum 10 puncte de bază, cu decontare în ultimele 12 luni calendaristice precedente efectuării raportării.
    (2) Raportarea efectuată conform prevederilor alin. (1) se transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia plăţi sub forma unui fişier Excel, utilizând aplicaţia Microsoft Outlook Web Access din reţeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11.

    ART. 22
    La efectuarea calculelor aferente monitorizării şi evaluării activităţii dealerilor primari conform prevederilor cap. V din Regulament, valorile utilizate sunt următoarele:
    a) în cazul certificatelor de trezorerie, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea decontată a certificatelor de trezorerie, obţinută prin scăderea valorii discontului din valoarea nominală a acestora;
    b) în cazul obligaţiunilor de stat, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea nominală a acestora;
    c) în cazul tranzacţiilor de pe piaţa secundară, pentru calculele necesare se va utiliza valoarea de decontare a tranzacţiilor.


    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 23
    Prima monitorizare şi evaluare a activităţii dealerilor primari care să cuprindă o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare, efectuată conform prevederilor Regulamentului, va fi realizată în luna următoare împlinirii a 12 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme.

    ART. 24
    Pentru efectuarea calculelor aferente procesului de alocare şi adjudecare a titlurilor de stat la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, clasamentul utilizat este cel rezultat în urma evaluării efectuate conform prevederilor art. 58 alin. (2) din Regulament.

    ART. 25
    Orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi la Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, cu modificările ulterioare, se va interpreta ca referire la prezentele norme.

    ART. 26
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 27
    (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2022.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prevederile capitolului III Monitorizarea şi evaluarea activităţii dealerilor primari intră în vigoare la împlinirea termenului de 12 luni consecutive prevăzut la art. 58 alin. (3) din Regulament.                    p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
                    Florin Georgescu

    Bucureşti, 19 aprilie 2022.
    Nr. 1.
    ANEXA 1

    - Model -
    CONTRACT DE PARTICIPARE
    la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operaţiunile de plasare a titlurilor de stat
    şi de administrare a pasivelor guvernamentale şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de titluri de stat
    În baza prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, şi ale art. 1 alin. (1) lit. e) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumită în continuare normă,
    între:
    Banca Naţională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sectorul 3, Bucureşti, în calitate de administrator al Sistemului de transmitere electronică a ofertelor de participare la operaţiunile de plasare a titlurilor de stat şi de administrare a pasivelor guvernamentale şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de titluri de stat, denumită în continuare administrator de sistem, reprezentată de către .............(numele reprezentantului)................, având funcţia de ..........,
    şi ................(denumirea instituţiei solicitante) ..................., cu sediul social/real în ................(adresa sediului social/sediului real din România).............., înmatriculată în
    Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. .......(numărul) ....., având cod fiscal/codul unic de înregistrare ......(nr. cod)......, în calitate de
    participant la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operaţiunile de plasare a titlurilor de stat şi de administrare a pasivelor guvernamentale şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de titluri de stat, denumită în continuare participant, reprezentată de către ..............(numele reprezentantului) ..........., având funcţia de .........(funcţia reprezentantului) ........, şi de către .............(numele reprezentantului)..............,
    având funcţia de..............(funcţia reprezentantului) .........., persoană de contact ...............(numele şi prenumele) ............, telefon .....(telefon) ......, fax .....(fax)...., adresă
    e-mail .......(e-mail).....,
    a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operaţiunile de plasare a titlurilor de stat şi de administrare a pasivelor guvernamentale şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de titluri de stat, denumit în continuare Sistemul GSPM.
    CAP. I
    Obiectul contractului
    ART. 1
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea prin intermediul Sistemului GSPM a ofertelor de participare la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora, conform prevederilor reglementărilor în vigoare şi ale prezentului contract.
    (2) În vederea ducerii la îndeplinire a alin. (1), participantul mandatează administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

    CAP. II
    Obligaţiile părţilor
    ART. 2
    Participantul se obligă:
    a) să respecte prevederile documentaţiei Sistemului GSPM, denumită în continuare documentaţia, şi să aplice corespunzător prevederile acesteia, conform dispoziţiilor comunicate de administratorul de sistem;
    b) să respecte instrucţiunile administratorului de sistem sau ale altor persoane care acţionează în numele acestuia;
    c) să întocmească şi să transmită oferta de participare la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale reglementărilor în vigoare;
    d) să respecte cerinţele de securitate ale Sistemului GSPM şi să adopte măsurile necesare pentru restricţionarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile documentaţiei;
    e) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
    f) să notifice administratorul de sistem sau persoanele care acţionează în numele acestuia, în cel mai scurt timp, cu privire la orice disfuncţionalitate operaţională care afectează sau este de natură să afecteze participarea la Sistemul GSPM;
    g) să asigure cunoaşterea, însuşirea şi respectarea documentaţiei de către personalul propriu, care utilizează Sistemul GSPM.


    ART. 3
    Administratorul de sistem se obligă:
    a) să întocmească, să menţină, să actualizeze şi să permită accesul participanţilor la documentaţie, inclusiv la cerinţele de securitate ale sistemului;
    b) să respecte documentaţia şi procedurile emise în aplicarea acesteia, în vederea asigurării funcţionării normale a Sistemului GSPM;
    c) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
    d) să administreze în baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia;
    e) să arhiveze mesajele, instrucţiunile şi documentele transmise către participanţi şi recepţionate de la aceştia sau generate în Sistemul GSPM, conform legislaţiei în vigoare.


    CAP. III
    Întocmirea şi transmiterea ofertelor de participare la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora
    ART. 4
    Oferta de participare la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale se va întocmi de către participant în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale normelor şi se va transpune de către participant în format electronic, respectând cumulativ următoarele:
    a) prevederile documentaţiei, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;
    b) prevederile normei.


    ART. 5
    În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii ofertei transmise prin metodele prevăzute la art. 4, versiunea ofertei transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă şi va fi acceptată ca oferta valabilă în cadrul procesului licitaţiei sau subscripţiei publice pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de către administratorul de sistem.

    ART. 6
    (1) Oferta de participare întocmită conform prevederilor art. 4 lit. b) va conţine semnăturile persoanelor desemnate să angajeze participantul în operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa administrată de Banca Naţională a României şi va fi însoţită de copii ale ofertelor/ordinelor clienţilor acestuia.
    (2) Persoanele desemnate conform alin. (1) transmit oferta de participare prin mijloace electronice, având ataşată sau asociată semnătură electronică, în sensul prevăzut în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu respectarea prevederilor art. 10 din normă.

    ART. 7
    În urma finalizării procesului de licitaţie/subscripţie publică pentru operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale, administratorul de sistem întocmeşte, pentru fiecare participant care a transmis ofertă de participare la licitaţia/subscripţia publică respectivă, o notificare cu privire la rezultatele obţinute la licitaţie/subscripţie publică, conform prevederilor Regulamentului şi ale normei.

    ART. 8
    Notificările rezultatelor se transpun de către administratorul de sistem în format electronic, respectând cumulativ:
    a) prevederile documentaţiei, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;
    b) prevederile normei.


    ART. 9
    În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii notificărilor transmise prin metodele prevăzute la art. 8, versiunea notificării transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă, administratorul de sistem fiind obligat să corecteze versiunea notificării transmise prin reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României, pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de către participant.

    ART. 10
    Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare întocmite conform prevederilor art. 8 lit. b) vor conţine semnăturile preşedintelui şi secretarului comisiei de licitaţie/subscripţie publică de titluri de stat.

    ART. 11
    În cazul înregistrării de disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de participare la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz aferente, se vor aplica, în funcţie de incidentul înregistrat, proceduri alternative, prevăzute de reglementările în vigoare.

    ART. 12
    Accesul participantului la Sistemul GSPM se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de către acesta, împuternicite pentru a transmite mesajele electronice standardizate în format XML, conţinând ofertele de participare la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale şi/sau pentru a primi mesajele electronice standardizate în format XML, conţinând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari. Accesul participantului este permis în baza cererii transmise către administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator în Sistemul GSPM, întocmită conform documentaţiei, nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfăşurării licitaţiei/subscripţiei publice pentru care respectivul utilizator intenţionează să transmită şi/sau să primească mesaje în/din sistem.

    CAP. IV
    Confidenţialitate
    ART. 13
    Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate reciproc, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului contract, şi să restrângă la minimul necesar numărul persoanelor care deţin aceste informaţii.

    CAP. V
    Răspundere
    ART. 14
    În cazul în care un participant nu respectă obligaţiile menţionate la cap. II art. 2 din prezentul contract, acesta nu va mai putea participa la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, începând cu data comunicării de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă a neîndeplinirii acestora, cu excepţia operaţiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României în curs de derulare, care se vor finaliza conform prevederilor aplicabile din Regulament.

    CAP. VI
    Încetarea contractului
    ART. 15
    Prezentul contract încetează de drept, fără notificare prealabilă, la data la care participantul nu mai deţine calitatea de dealer primar pe piaţa titlurilor de stat.

    CAP. VII
    Litigii
    ART. 16
    Părţile vor depune toate diligenţele pentru soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.

    ART. 17
    Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea acestuia, care nu s-a soluţionat pe cale amiabilă, se va supune arbitrajului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în vederea soluţionării în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.

    CAP. VIII
    Legislaţia aplicabilă
    ART. 18
    Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    Prezentul contract intră în vigoare la data de ......... şi produce efecte prin semnarea acestuia de către reprezentanţii desemnaţi de către fiecare parte contractantă.

    ART. 20
    La data semnării participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/împuternicite să semneze prezentul contract şi specimenele de semnături ale acestora.

    ART. 21
    Participantul va putea să se conecteze tehnic la infrastructură şi va putea să transmită oferte de participare la operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale şi/sau să primească notificările de acceptare/refuz aferente începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.

    ART. 22
    Prezentul contract este încheiat astăzi, .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

    Banca Naţională a României
    ................................................................
    (numele şi prenumele persoanei autorizate)
    ..........................
    funcţia)
    ..........................
     (semnătura)
    ..........................
    Denumirea instituţiei solicitante
    .............................................................
    (numele şi prenumele persoanei autorizate)
    ...............................
    (funcţia)
    ..........................
    (semnătura)
    ..............................................................
    (numele şi prenumele persoanei autorizate)
    ..........................
    (funcţia)
    ..........................
    (semnătura)

    ANEXA 2.1

     - Model -
    [Antet oficial]
    Nr. de înregistrare/Data ..........
    Către
    Banca Naţională a României
    Domnului/Doamnei ..........
    Director
    Direcţia operaţiuni de piaţă
    LISTA
    specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze .......... în operaţiunile de administrare
    a datoriei publice guvernamentale pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
    ........................(denumirea completă a dealerului primar)................... desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca având semnătura autorizată
    pentru a angaja ...............(denumirea completă a dealerului primar)............... în legătură cu operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale
    pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi certifică faptul că specimenul de semnătură din dreptul fiecărui nume de persoană este autentic.

┌───────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│Numele │Prenumele│Funcţia│Semnătura │
├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│Titulari │ │ │ │
├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│......... │ │ │......... │
├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│.......... │ │ │..........│
├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│.......... │ │ │..........│
├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│Înlocuitori│ │ │ │
├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│.......... │ │ │..........│
├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│.......... │ │ │..........│
├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│.......... │ │ │..........│
└───────────┴─────────┴───────┴──────────┘


    Corespondenţa în legătură cu operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României va fi adresată domnului/doamnei .........., funcţia .........., departament .........., telefon .........., fax ...........
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 2.2

    LISTA
    cu detaliile de contact ale persoanelor desemnate de .............................. (denumirea completă a dealerului primar)
    să transmită şi să primească mesaje electronice în reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României
    aferente operaţiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale pe piaţa titlurilor de stat
    administrată de Banca Naţională a României
    A. .........................(denumirea completă a dealerului primar).................... desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a transmite şi a primi mesaje în format electronic prin reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României, în legătură cu ofertele de participare la licitaţiile/subscripţiile publice de titluri de stat:
    Numele, prenumele, funcţia
    .................................................
    .................................................
    .................................................

    Adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF

    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................

    B. ....................(denumirea completă a dealerului primar)................... desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a primi mesaje în format electronic prin reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României, în legătură cu notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la licitaţiile/subscripţiile publice de titluri de stat.
    Numele, prenumele, funcţia
    .................................................
    .................................................
    .................................................

    Adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................


    (semnături autorizate)
    Numele .............
    Funcţia ...........
    Numele ............
    Funcţia ............

    ANEXA 3

    – Model -
    [Antet oficial]

┌──────────────────────────────────────┐
│Nr. de înregistrare/Data │
├──────────────────────────────────────┤
│Către │
└──────────────────────────────────────┘


    Banca Naţională a României
    Domnului/Doamnei ............
    Director
    Direcţia operaţiuni de piaţă
    CERERE
    pentru dobândirea calităţii de dealer primar
    ..............................................................., cu sediul social în ............., str. ......................... nr. ....., telefon ........., fax ...............,
                   (denumirea completă a instituţiei solicitante)
    înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ................, având codul fiscal nr. .............../având codul unic de înregistrare ..............., prin reprezentant legal ..............(numele, prenumele şi funcţia).................., solicităm dobândirea calităţii de dealer primar în vederea
    efectuării de operaţiuni cu titluri de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 318/2022.
    Anexăm prezentei cereri documentaţia din care să rezulte îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, după cum urmează:
    .........................................
    .........................................

    Pentru evaluarea performanţei, efectuată conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, menţionăm că tranzacţiile cu titluri de stat desfăşurate pe piaţa primară şi secundară au fost efectuate prin următoarele conturi de evidenţă titluri de stat:
    - .......................................................................................
    – .......................................................................................

                              (simbol cont evidenţă titluri de stat)
    ;.........................................................................................
    ;.........................................................................................
              (denumire dealer primar sau intermediar pe piaţa secundară)
    (semnături autorizate)
    Numele .....................
    Funcţia ...................
    Numele ......................
    Funcţia ....................

    ANEXA 4.1


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României
     Data ..........
    OFERTĂ DE CUMPĂRARE
    pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripţie publică
    A. Elementele emisiunii:

┌────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│Tipul │Seria │Data/ │Data │Data │Rata │
│titlului│emisiunii│Perioada │emisiunii│scadenţei│dobânzii│
│de stat │ │subscripţiei│ │ │(%) │
├────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┘    B. Elementele ofertei de cumpărare:

┌──────────┬───────┬──────────┬───────────┬────────┐
│ │Simbol │Numărul │Valoarea │Valoarea│
│ │cont │titlurilor│nominală │nominală│
│ │titluri│de stat │individuală│totală │
│ │de stat│(buc.) │(moneda) │(moneda)│
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│Total, din│ │***** │ │***** │
│care: │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│1. - în │ │ │ │ │
│cont │ │ │ │ │
│propriu │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│2. - în │ │ │ │ │
│contul │ │***** │ │***** │
│clienţilor│ │ │ │ │
│- Total │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│- nume │ │ │ │ │
│client │ │ │ │ │
│individual│ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │
│denumire │ │ │ │ │
│cont │ │ │ │ │
│global de │ │ │ │ │
│clienţi, │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴──────────┴───────────┴────────┘    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
    1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
    Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.

    2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............. al Băncii Naţionale a României deschis la .....................................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)........................ suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ............................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)................... adjudecate.
    În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.


    Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 4.2


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României
     Data ..........
    OFERTĂ DE CUMPĂRARE
    pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică
    A. Elementele emisiunii:

┌────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│Tipul │Seria │Data/ │Data │Data │Rata │
│titlului│emisiunii│Perioada │emisiunii│scadenţei│discont│
│de stat │ │subscripţiei│ │ │(%) │
├────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────┘

    B. Elementele ofertei de cumpărare:


┌──────────┬───────┬──────────┬───────────┬────────┐
│ │Simbol │Numărul │Valoarea │Costul │
│Defalcare │cont │titlurilor│nominală │total │
│ │titluri│de stat │individuală│(moneda)│
│ │de stat│(buc.) │(moneda) │ │
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│Total, din│ │***** │ │***** │
│care: │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│1. - în │ │ │ │ │
│cont │ │ │ │ │
│propriu │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│2. - în │ │ │ │ │
│contul │ │***** │ │***** │
│clienţilor│ │ │ │ │
│- Total │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤
│- nume │ │ │ │ │
│client │ │ │ │ │
│individual│ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │
│denumire │ │ │ │ │
│cont │ │ │ │ │
│global de │ │ │ │ │
│clienţi, │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴──────────┴───────────┴────────┘

    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:

    1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
    Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.

    2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de .... al Băncii Naţionale a României deschis la .........................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)...................................... suma reprezentând costul
    titlurilor de stat denominate în ............................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.).............................. adjudecate.
    În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

    Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele .........
    Funcţia ..........

    ANEXA 5.1


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României
    Data ..........
    OFERTĂ DE CUMPĂRARE
    pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie
     - ofertă necompetitivă -
    A. Elementele emisiunii:

┌────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│Tipul │Seria │Data │Data │Data │
│titlului│emisiunii│licitaţiei│emisiunii│scadenţei│
│de stat │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┘    B. Elementele ofertei:

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│ │Simbol │Valoarea │
│Defalcare │cont │investită│
│ │titluri │totală │
│ │de stat │(moneda) │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│În contul │ │***** │
│clienţilor - Total │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│din care: │ │ │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│- nume client │ │ │
│individual sau │ │ │
│denumire cont │ │ │
│global de clienţi, │ │ │
│după caz │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
    1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

    2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de .......... al Băncii Naţionale a României deschis la ..............................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)................................... suma reprezentând
    costul titlurilor de stat denominate în .................................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)................................ adjudecate.
    În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere, vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.


    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 5.2


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României Data ..........
    OFERTĂ DE CUMPĂRARE
    pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie
     - ofertă necompetitivă -
    A. Elementele emisiunii:

┌────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────┐
│Tipul │ │ │Data │ │Valoarea │Rata │
│titlului│Seria │Data │emisiunii/ │Data │nominală │cuponului│
│de stat │emisiunii│licitaţiei│redeschiderii│scadenţei│individuală│(%) │
│ │ │ │ │ │(moneda) │ │
├────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────┘    B. Elementele ofertei:

┌───────────┬───────┬────────┬─────────┐
│ │Simbol │Valoarea│Dobânda │
│Defalcare │cont │nominală│acumulată│
│ │titluri│totală │per titlu│
│ │de stat│(moneda)│(moneda) │
├───────────┼───────┼────────┼─────────┤
│În contul │ │ │ │
│clienţilor │ │****** │ │
│- Total │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼─────────┤
│- nume │ │ │ │
│client │ │ │ │
│individual │ │ │ │
│sau │ │ │ │
│denumire │ │ │ │
│cont global│ │ │ │
│de clienţi,│ │ │ │
│după caz │ │ │ │
└───────────┴───────┴────────┴─────────┘    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
    1. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă naţională se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
    2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de .... al Băncii Naţionale a României deschis la .............................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)............................ suma reprezentând
    valoarea nominală/costul titlurilor de stat denominate în ................................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)................... adjudecate.
    În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 5.3


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României Data ..........
    OFERTĂ DE CUMPĂRARE
    pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de ..........
    - ofertă necompetitivă -
    A. Elementele emisiunii:

┌────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────┐
│Tipul │ │Data │Data │ │Valoarea │Rata │
│titlului│Seria │sesiunii │emisiunii/ │Data │nominală │cuponului│
│de stat │emisiunii│suplimentare│redeschiderii│scadenţei│individuală│(%) │
│ │ │ │ │ │(RON) │ │
├────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────┘    B. Oferta de cumpărare:

┌───────┬──────────┬────────┬─────────┬──────┬─────────┬──────┐
│Simbol │ │ │Preţul │ │ │ │
│cont │Numărul │Valoarea│mediu la │Costul│Dobânda │Costul│
│titluri│titlurilor│nominală│licitaţia│net │acumulată│brut │
│de stat│de stat │totală │de │total │totală │total │
│Dealer │(buc.) │(RON) │referinţă│(RON) │(RON) │(RON) │
│primar │ │ │(%) │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┤
│XXXX0 │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┘


    (unde XXXX reprezintă primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar)

    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.

    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 6.1


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României Data ..........
    OFERTĂ DE CUMPĂRARE
    pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă competitivă -
    A. Elementele emisiunii:

┌────────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│Tipul │Seria │Valoarea │Data │Data │Data │
│titlului│emisiunii│nominală │licitaţiei│emisiunii│scadenţei│
│de stat │ │individuală│ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┘    B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranşe:

┌───────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬────┬─────────┬────────┐
│ │ │Simbol │Numărul │Rată │ │ │ │
│Nr. │Defalcare │cont │titlurilor│discont│Preţ│Randament│Cost │
│tranşei│ │titluri│de stat │(%) │(%) │(%) │(moneda)│
│ │ │de stat│(buc.) │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│1. │Total, din│ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│ │- în cont │ │ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────┼──────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│ │- în │ │ │ │ │ │ │
│ │contul │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţilor│ │ │ │ │ │ │
│ │- Total │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────┼──────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │
│ │- nume │ │ │ │ │ │ │
│ │client │ │ │ │ │ │ │
│ │individual│ │ │ │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │ │ │
│ │denumire │ │ │ │ │ │ │
│ │cont │ │ │ │ │ │ │
│ │global de │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţi, │ │ │ │ │ │ │
│ │după caz │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │***** │ │ │ │********│
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴────┴─────────┴────────┘    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
    1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

    2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de .......... al Băncii Naţionale a României deschis la ..........................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)..................................... suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în .......................................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)........................ adjudecate.
    În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.


    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 6.2


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României Data ..........
    OFERTĂ DE CUMPĂRARE
    pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă -
    A. Elementele emisiunii:

┌────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│Tipul │ │ │ │ │Valoarea │
│titlului│Seria │Data │Data │Data │nominală │
│de stat │emisiunii│licitaţiei│emisiunii│scadenţei│individuală│
│ │ │ │ │ │(moneda) │
├────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
└────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┘    B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranşe:

┌───────┬──────────┬───────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Simbol │Numărul │Valoarea │Rata │
│Nr. │Defalcare │cont │titlurilor│nominală │dobânzii│
│tranşei│ │titluri│de stat │totală │(%) │
│ │ │de stat│(buc.) │(moneda) │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1. │Total, din│ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │- în cont │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │- în │ │ │ │ │
│ │contul │ │ │ │ │
│ │clienţilor│ │ │ │ │
│ │- Total │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │din care: │ │ │ │ │
│ │- nume │ │ │ │ │
│ │client │ │ │ │ │
│ │individual│ │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │
│ │denumire │ │ │ │ │
│ │cont │ │ │ │ │
│ │global de │ │ │ │ │
│ │clienţi, │ │ │ │ │
│ │după caz │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │***** │*********│ │
│ │GENERAL │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────┘    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
    1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

    2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de ..... al Băncii Naţionale a României deschis la ....................................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.).............................. suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în ...................................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)......................... adjudecate.
    În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.


    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 6.3


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României Data ..........
    OFERTĂ DE CUMPĂRARE
    pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie element licitat: preţ - ofertă competitivă -
    A. Elementele emisiunii:

┌────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│Tipul │ │ │Data │ │Valoarea │Dobânda │Rata │
│titlului│Seria │Data │emisiunii/ │Data │nominală │acumulată│cuponului│
│de stat │emisiunii│licitaţiei│redeschiderii│scadenţei│individuală│per titlu│(%) │
│ │ │ │ │ │(moneda) │(moneda) │ │
├────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┘    B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranşe:

┌───────┬──────────┬───────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Simbol │Numărul │Valoarea│Cotaţia │Costul │Dobânda │Costul │
│Nr. │Defalcare │cont │titlurilor│nominală│preţului│net │acumulată│brut │
│tranşei│ │titluri│de stat │totală │(%) │total │totală │total │
│ │ │de stat│(buc.) │(moneda)│ │(moneda)│(moneda) │(moneda)│
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │Total, din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │- în cont │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│1. │- în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Total │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- nume │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţi │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│TOTAL GENERAL │ │*** │********│ │******* │******* │******* │
└──────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┘    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
    1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.
    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

    2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
    În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de .......... al Băncii Naţionale a României deschis la .................................(Se va completa contul corespunzător valutei, conform prevederilor prospectului de emisiune.)..................................., suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în ..............................(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.).............................. adjudecate.
    În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.


    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 7.1


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României Data ..........
    OFERTĂ DE PARTICIPARE
    la licitaţia de răscumpărare anticipată - ofertă competitivă -
    A. Elementele de identificare ale operaţiunii:

┌────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│Tipul │Seria │ │Data │ │Valoarea │Dobânda │Rata │
│titlului│emisiunii│Data │decontării│Data │nominală │acumulată│cuponului│
│de stat │(cod │licitaţiei│licitaţiei│scadenţei│individuală│(lei/ │(%) │
│ │ISIN) │ │ │ │(lei) │titlu) │ │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┘    B. Oferta defalcată pe tranşe:

┌───────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬─────┬──────┬─────┐
│ │ │Simbol │Număr │Valoare │Cotaţie│Cost │Dob. │Cost │
│Nr. │Defalcare│cont │titluri│nominală│preţ │net │acum. │brut │
│tranşei│ │titluri│de stat│totală │(%) │total│totală│total│
│ │ │de stat│(buc.) │(lei) │ │(lei)│(lei) │(lei)│
├───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼─────────┴───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Total, din care: │***** │***** │***** │*****│***** │*****│
│ ├─────────┬───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│ │- în cont│ │ │ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┴───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│1. │- în contul │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţilor - │***** │***** │***** │*****│***** │*****│
│ │Total │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┬───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- nume │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţi │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┴───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│ │Total, din care: │***** │***** │***** │*****│***** │*****│
│ ├─────────┬───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│ │- în cont│ │ │ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┴───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│2. │- în contul │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţilor –- │***** │***** │***** │*****│***** │*****│
│ │Total │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┬───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- nume │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţi │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴─────────┴───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼─────┤
│TOTAL GENERAL │***** │***** │- │*****│***** │*****│
└─────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴──────┴─────┘    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
    În cazul acceptării ofertei noastre de răscumpărare anticipată, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare (aplicată la valoarea nedecontată), calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate la care se adaugă 50 de puncte de bază.

    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile operaţiunii şi ne vom conforma acestora.


                    (semnături autorizate)
                    Numele ..........
                    Funcţia ..........
                    Numele ..........
                    Funcţia ..........


    ANEXA 7.2


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României Data ..........
    OFERTĂ DE PARTICIPARE
    la licitaţia de răscumpărare anticipată - ofertă necompetitivă -
    A. Elementele de identificare ale operaţiunii:

┌────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│Tipul │Seria │ │Data │ │Valoarea │Dobânda │Rata │
│titlului│emisiunii│Data │decontării│Data │nominală │acumulată│cuponului│
│de stat │(cod │licitaţiei│licitaţiei│scadenţei│individuală│(lei/ │(%) │
│ │ISIN) │ │ │ │(lei) │titlu) │ │
├────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┘    B. Elementele ofertei:

┌───────────┬───────┬────────┬─────────┐
│ │Simbol │Valoarea│Dobânda │
│Defalcare │cont │nominală│acumulată│
│ │titluri│totală │per titlu│
│ │de stat│(lei) │(lei) │
├───────────┼───────┼────────┼─────────┤
│În contul │ │ │ │
│clienţilor │- │***** │- │
│- Total │ │ │ │
├───────────┼───────┼────────┼─────────┤
│din care: │ │ │ │
│- nume │ │ │ │
│client │ │ │ │
│individual │ │ │ │
│sau │ │ │ │
│denumire │ │ │ │
│cont global│ │ │ │
│de clienţi,│ │ │ │
│după caz │ │ │ │
└───────────┴───────┴────────┴─────────┘    C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
    În cazul acceptării ofertei noastre de răscumpărare anticipată, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare (aplicată la valoarea nedecontată), calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare la care se adaugă 50 de puncte de bază.

    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile operaţiunii şi ne vom conforma acestora.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 8.1


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României Data..........
    OFERTĂ DE PARTICIPARE
    la licitaţia de preschimbare de titluri de stat - ofertă competitivă -
    I. Etapa de răscumpărare a operaţiunii de preschimbare
    A. Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat în circulaţie oferite spre preschimbare:

┌───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│Tipul │Seria │ │Data │ │Valoarea │Rata │Dobânda │Preţul│
│titlului de│emisiunii│Data │decontării│Data │nominală │cuponului│acumulată│net │
│stat de │(cod │licitaţiei│licitaţiei│scadenţei│individuală│(%) │(lei/ │(%) │
│răscumpărat│ISIN) │ │ │ │(lei) │ │titlu) │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│OS cu cupon│ISIN │ │ │ │ │ │ │ │
│tip │titlu 1 │ │ │ │ │ │ │ │
│benchmark │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│OS cu cupon│ISIN │ │ │ │ │ │ │ │
│tip │titlu 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│benchmark │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────┘    B. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării:

┌──────────┬───────┬──────────┬────────┬──────┬─────────┬──────┐
│ │Simbol │Numărul │Valoarea│Costul│Dobânda │Costul│
│Defalcare │cont │titlurilor│nominală│net │acumulată│brut │
│ │titluri│de stat │totală │total │totală │total │
│ │de stat│(buc.) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├──────────┴───────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┼──────┤
│ISIN titlu 1 │ │
├──────────┬───────┬──────────┬────────┬──────┬─────────┼──────┤
│Total, din│- │***** │***** │***** │***** │***** │
│care: │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│1. - în │ │ │ │ │ │ │
│cont │ │ │ │ │ │ │
│propriu │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│2. - în │ │ │ │ │ │ │
│contul │- │***** │***** │***** │***** │***** │
│clienţilor│ │ │ │ │ │ │
│- Total │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│- nume │ │ │ │ │ │ │
│client │ │ │ │ │ │ │
│individual│ │ │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │ │ │
│denumire │ │ │ │ │ │ │
│cont │ │ │ │ │ │ │
│global de │ │ │ │ │ │ │
│clienţi, │ │ │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┴──────┤
│ISIN titlu 2 │
├──────────┬───────┬──────────┬────────┬──────┬─────────┬──────┤
│Total, din│- │***** │***** │***** │***** │***** │
│care: │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│1. - în │ │ │ │ │ │ │
│cont │ │ │ │ │ │ │
│propriu │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│2. - în │ │ │ │ │ │ │
│contul │- │***** │***** │***** │***** │***** │
│clienţilor│ │ │ │ │ │ │
│- Total │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│din care: │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│- nume │ │ │ │ │ │ │
│client │ │ │ │ │ │ │
│individual│ │ │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │ │ │
│denumire │ │ │ │ │ │ │
│cont │ │ │ │ │ │ │
│global de │ │ │ │ │ │ │
│clienţi, │ │ │ │ │ │ │
│după caz │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┴──────┘
    II. Etapa de emisiune a operaţiunii de preschimbare
    1. Elementele seriei de titluri de stat nou-emise/redeschise:

┌─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│Tipul │Seria │ │Data │ │Valoarea │Dobânda │Rata │
│titlului │emisiunii│Data │decontării│Data │nominală │acumulată│cuponului│
│de stat │(cod │licitaţiei│licitaţiei│scadenţei│individuală│(lei/ │(%) │
│ │ISIN) │ │ │ │(lei) │titlu) │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│OS cu │ │ │ │ │ │ │ │
│cupon tip│ │ │ │ │ │ │ │
│benchmark│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┘    2. Elementele ofertei de cumpărare defalcate pe tranşe:

┌───────┬─────────┬───────┬──────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────┐
│ │ │Simbol │Numărul │Valoarea│Cotaţie│Costul│Dobânda │Costul│
│Nr. │Defalcare│cont │titlurilor│nominală│preţ │net │acumulată│brut │
│tranşei│ │titluri│de stat │totală │net (%)│total │totală │total │
│ │ │de stat│(buc.) │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │
├───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼─────────┴───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │Total, din care: │***** │***** │- │***** │***** │***** │
│ ├─────────┬───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │- în cont│ │ │ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┴───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│1. │- în contul │***** │***** │- │***** │***** │***** │
│ │clienţilor, Total│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┬───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │- nume │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţi │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┴───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │Total, din care: │***** │***** │- │***** │***** │***** │
│ ├─────────┬───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │- în cont│ │ │ │ │ │ │ │
│ │propriu │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┴───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│2. │- în contul │***** │***** │- │***** │***** │***** │
│ │clienţilor, Total│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┬───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│ │- nume │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clienţi │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴─────────┴───────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────┤
│TOTAL GENERAL │***** │***** │ │***** │***** │***** │
└─────────────────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────┘
    III. Instrucţiuni de plată şi decontare
    În cazul acceptării ofertei noastre de preschimbare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare calculată zilnic de către Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile operaţiunii şi ne vom conforma acestora.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 8.2


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Instituţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cont evidenţă titluri de stat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Fax ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Către
    Banca Naţională a României Data ..........
    OFERTĂ DE PARTICIPARE
    la licitaţia de preschimbare de titluri de stat - ofertă necompetitivă -
    I. Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat

┌─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│Tipul │Seria │ │Data │ │Valoarea │Rata │Dobânda │Preţul│
│titlului │emisiunii│Data │decontării│Data │nominală │cuponului│acumulată│net │
│de stat │(cod │licitaţiei│licitaţiei│scadenţei│individuală│(%) │(lei/ │(%) │
│ │ISIN) │ │ │ │(lei) │ │titlu) │ │
├─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────┤
│Elementele seriei de titluri de stat nou-emise/redeschise: │
├─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────┤
│OS cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cupon tip│ │ │ │ │ │ │ │- │
│benchmark│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────┤
│Elementele seriei/seriilor de titluri de stat oferite spre preschimbare: │
├─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────┤
│OS cu │ISIN │ │ │ │ │ │ │ │
│cupon tip│titlu 1 │ │ │ │ │ │ │ │
│benchmark│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│OS cu │ISIN │ │ │ │ │ │ │ │
│cupon tip│titlu 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│benchmark│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│... │... │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────┘    II. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării pentru fiecare participant

┌─────────────┬──────────┬────────┬──────┬─────────┬──────┐
│ │Numărul │Valoarea│Costul│Dobânda │Costul│
│ISIN │titlurilor│nominală│net │acumulată│brut │
│ │de stat │totală │total │totală │total │
│ │(buc.) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├─────────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────────────┴──────────┴────────┼──────┴─────────┴──────┤
│1. nume client individual sau │Simbol cont titluri de │
│denumire cont global de clienţi, │stat │
│după caz │ │
├─────────────┬──────────┬────────┼──────┬─────────┬──────┤
│ISIN titlu 1 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│ISIN titlu 2 │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Total participant │***** │***** │***** │***** │
├────────────────────────┴────────┼──────┴─────────┴──────┤
│2. nume client individual sau │Simbol cont titluri de │
│denumire cont global de clienţi, │stat │
│după caz │ │
├─────────────┬──────────┬────────┼──────┬─────────┬──────┤
│ISIN titlu 1 │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│ISIN titlu 2 │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Total participant │***** │***** │***** │***** │
├─────────────┬──────────┼────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Total cumulat│ │ │ │ │ │
│oferte │ │***** │- │- │***** │
│necompetitive│ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┴──────┘    III. Instrucţiuni de plată şi decontare
    În cazul acceptării ofertei noastre de preschimbare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
    În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare calculată zilnic de către Banca Naţională a României în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul Băncii Naţionale a României
    nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

    Ne-am însuşit termenii şi condiţiile licitaţiei şi ne vom conforma acestora.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 9

    Antet oficial
    (denumirea dealerului primar)
    Nr. de înregistrare/Data ..........
    Către
    Banca Naţională a României
    SITUAŢIA
    deschiderilor de conturi de evidenţă a titlurilor de stat

┌────┬──────────┬───────────┬─────┬────────┐
│Nr. │Denumirea │Categoria │CUI**│Simbolul│
│crt.│clientului│clientului*│ │contului│
├────┼──────────┼───────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴─────┴────────┘


    * Se completează, după caz: instituţie de credit (rezidentă/nerezidentă), client individual nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), cont global de clienţi aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă.
    ** CNP pentru persoane fizice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane fizice nerezidente; cod unic de înregistrare pentru persoane juridice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane juridice nerezidente.
    (semnături autorizate)
    Numele ..........
    Funcţia ..........
    Numele ..........
    Funcţia ..........

    ANEXA 10

    STRUCTURA ŞI CODIFICAREA
    conturilor de evidenţă a titlurilor de stat
    Structura şi codificarea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, denumit în continuare Sistemul SaFIR, sunt următoarele: (a se vedea imaginea asociată)
    AAAA - reprezintă cod deţinător cont şi este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC;
    B - reprezintă cod categorie cont:
    0 pentru deţineri proprii;
    1 pentru deţineri clienţi cu cont individual şi clienţi cu cont global, alţii decât cei menţionaţi la categoria „2“;
    2 pentru deţineri în contul intermediarilor secundari şi al instituţiilor de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu;

    CCCCCCCCCCCCC - reprezintă cod client şi identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar. Pentru clienţii intermediari secundari şi instituţii de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al deţinătorului respectiv.

    Exemple:
    - cont dealer primar nume propriu: (a se vedea imaginea asociată)

    – cont client individual al unui dealer primar, alţii decât cei menţionaţi la categoria „2“: (a se vedea imaginea asociată)

    – cont global de clienţi deschis la dealerul primar de un alt intermediar: (a se vedea imaginea asociată)

    – cont client individual al unui dealer primar, intermediar secundar şi/sau instituţie de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu: (a se vedea imaginea asociată)    ANEXA 11

    RAPORT
    privind tranzacţiile de sens contrar derulate pe aceeaşi emisiune de titluri de stat şi cu acelaşi client,
    pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază în preţ efectuate pe piaţa secundară
    a titlurilor de stat în perioada ............................... (Se va completa perioada pentru care se face raportarea.)

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Referinţa 1 │Referinţa 2 │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Referinţa │Referinţa │
│1 │tranzacţie 1 │tranzacţie 2 │
│ │(16!n) │(16!n) │
└────┴────────────────┴────────────────┘


    NOTĂ:
    Referinţa tranzacţie 1 reprezintă referinţa din Sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare, denumit în continuare Sistemul SaFIR, a operaţiunii de vânzare sau cumpărare cu titluri de stat emise pe piaţa locală, efectuate în nume şi cont propriu de dealerul primar cu un client.
    Referinţa tranzacţie 2 reprezintă referinţa din Sistemul SaFIR a operaţiunii de sens contrar cu acelaşi client şi pe aceeaşi emisiune pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază faţă de preţul tranzacţiei 1.
    16!n reprezintă formatul în care se prezintă informaţia, respectiv câmp numeric de 16 caractere.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016