Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 30 mai 2003  privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la dezafectarea instalaţiilor nucleare*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 30 mai 2003 privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la dezafectarea instalaţiilor nucleare*)

EMITENT: Comisia Naţională pentru Contrololul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 681 bis din 26 septembrie 2003

──────────
    Aprobată de Ordinul nr. 75/2003 publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 681 din 26 septembrie 2003.
──────────

    CAP. I
    GENERALITĂŢI


     Scop
    ART. 1
    (1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a stabili cerinţele specifice pentru sistemul de management al calităţii aplicat activităţilor destinate dezafectării instalaţiilor nucleare.
    (2) Prezentele norme fac parte din normele privind sistemele de management al calităţii aplicate instalaţiilor nucleare.     Domeniu de aplicabilitate
    ART. 2
     Prezentele norme se aplică activităţilor de dezafectare a instalaţiilor nucleare.     Definiţii
    ART. 3
     Definiţiile din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare şi din normele privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, se aplică şi prezentelor norme.


    CAP. II
    MANAGEMENTUL SISTEMULUI


     Cerinţe pentru sistemul de management al calităţii
    ART. 4
     Organizaţia responsabilă care desfăşoară activitatea de dezafectare trebuie să instituie, dezvolte şi menţină un sistem de management al calităţii care îndeplineşte următoarele:
    a) cerinţele prevăzute în normele privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare;
    b) cerinţele specifice din prezentele norme.


    ART. 5
     Activităţile enumerate la art. 2 nu pot fi desfăşurate de organizaţiile responsabile decât în cazul în care sistemele de management al calităţii ale acestora sunt autorizate de CNCAN pentru activitatea respectivă, în conformitate cu normele privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.     Sistemul de management al calităţii
    ART. 6
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să dezvolte şi să implementeze un sistem de management al calităţii care să includă toate mijloacele generale de planificare, conducere, realizare şi evaluare a activităţii de dezafectare.

    ART. 7
     Sistemul de management al calităţii al organizaţiei responsabile pentru dezafectare trebuie să se integreze în sistemul de management al calităţii al deţinătorului instalaţiei nucleare şi în sistemul de management al calităţii aplicabil fazei de exploatare atunci când apar activităţi de dezafectare în faza de exploatare, sau în faza de pregătire a dezafectării.

    ART. 8
     Atunci când organizaţia responsabilă pentru dezafectare desfăşoară şi activităţi asociate specifice altor faze din ciclul de viaţă al unei instalaţii nucleare sau alte activităţi destinate acestora, cum ar fi aprovizionarea, proiectarea, cerinţele aplicabile din normele privind sistemele de management al calităţii aplicate instalaţiilor nucleare vor fi integrate în documentele sistemului de management al calităţii dezvoltat de organizaţia responsabilă.

    ART. 9
    (1) Manualul calităţii, care descrie sistemul de management al calităţii aplicabil activităţilor de dezafectare, trebuie elaborat de organizaţia care desfăşoară activităţile de dezafectare şi supus acceptării deţinătorului instalaţiei nucleare.
    (2) Manualul calităţii trebuie să respecte prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.
    (3) Manualul calităţii trebuie să descrie modul în care organizaţia responsabilă pentru dezafectare conduce activităţile de dezafectare a structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor.
    (4) Manualul calităţii trebuie să descrie activităţile specifice fazei de exploatare, respectiv operarea, întreţinerea şi testele de supraveghere, care continuă în fazele de dezafectare.

    ART. 10
     Documentele sistemului de management al calităţii şi procedurile şi instrucţiunile suport trebuie emise înainte de începerea oricărei activităţi importante de dezafectare.     Politica calităţii
    ART. 11
     Conducerea organizaţiei pentru dezafectare trebuie să emită în scris politica de calitate referitoare la activitatea de dezafectare, în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.     Aplicarea graduală
    ART. 12
     Sistemul de management al calităţii trebuie aplicat gradat în funcţie de importanţă pentru securitatea nucleară a structurilor, sistemelor, echipamentelor, componentelor, programelor de calculator dezafectate, în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.

    ART. 13
     Gradarea trebuie aplicată pentru următoarele componente ale sistemului de management al calităţii:
    a) cerinţele privind documentaţia de dezafectare şi gradul de detaliere al acesteia;
    b) gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile de dezafectare;
    c) nivelul de analiză şi aprobare a documentaţiei de dezafectare;
    d) tipul şi conţinutul cerinţelor de pregătire a personalului.
     Organizare şi responsabilităţi
    ART. 14
    (1) Organizarea desfăşurării activităţilor de dezafectare trebuie să fie documentată în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.
    (2) Documentele ce tratează aspecte de organizare trebuie să descrie următoarele:
    a) structura organizatorică;
    b) responsabilităţile funcţiilor implicate;
    c) nivelurile de autoritate;
    d) interfeţele interne şi externe.


    ART. 15
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să nominalizeze persoana din conducerea organizaţiei care are sarcina proiectării, dezvoltării şi întreţinerii sistemului de management al calităţii şi a monitorizării stadiului implementării.
    (2) Persoana responsabilă de la al. (1) trebuie să deţină suficiente resurse în interiorul organizaţiei responsabile pentru dezafectare pentru delegarea autorităţii de realizare a unor activităţi specifice.

    ART. 16
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească entitatea organizatorică responsabilă pentru evaluarea independentă a sistemului de management al calităţii care să îndeplinească prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.
    (2) Personalul entităţii organizatorice responsabile pentru evaluarea independentă a sistemului de management al calităţii pentru dezafectare trebuie să deţină suficientă autoritate şi libertate de organizare pentru ca:
    a) să identifice deficienţele legate de implementarea sistemului de management al calităţii;
    b) să iniţieze şi să recomande soluţii pentru aceste deficienţe;
    c) să confirme implementarea şi eficienţa acestor soluţii.

    (3) Personalul acestei entităţi organizatorice trebuie să aibă acces la acel nivel de conducere care să asigure că acţiunile cerute pentru implementarea sistemului de management al calităţii sunt îndeplinite.

    ART. 17
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să numească din cadrul personalului acesteia o persoană responsabilă pentru activităţile de dezafectare.
    (2) Persoana responsabilă pentru desfăşurarea activităţilor de dezafectare trebuie să deţină suficiente resurse în interiorul organizaţiei pentru a îndeplini următoarele responsabilităţi:
    a) asigurarea că lucrările de dezafectare sunt desfăşurate în concordanţă cu specificaţiile de proiectare, desenele, procedurile şi instrucţiunile, incluzând implementarea cerinţelor privind sistemul de management al calităţii;
    b) asigurarea că lucrările de dezafectare întreprinse, incluzând cele desfăşurate de furnizori, sunt coordonate, conduse şi finalizate în conformitate cu planificarea acestora;
    c) managementul lucrărilor de dezafectare şi operare a părţii rămase din instalaţia nucleară;
    d) controlul accesului în amplasamentul supus dezafectării.


    ART. 18
    (1) Ca parte a responsabilităţilor zilnice managerii departamentelor/compartimentelor şi responsabilii activităţilor trebuie să analizeze desfăşurarea lucrărilor aflate în responsabilitate.
    (2) Aceştia trebuie informaţi despre stadiul dezafectării, trebuie să monitorizeze lucrările pentru a asigura că activităţile de dezafectare sunt desfăşurate în condiţii sigure şi corespunzător cerinţelor şi că neconformităţile sunt identificate şi rezolvate şi trebuie să utilizeze oportunităţile pentru îmbunătăţirea activităţilor.
    (3) Managerii departamentelor/compartimentelor şi responsabilii activităţilor trebuie să evalueze periodic activităţile de dezafectare, operare şi documentele, să analizeze neconformităţile şi să evalueze şi să implementeze acţiunile corective pentru a sprijini planificarea activităţilor ulterioare.
    (4) Responsabilii activităţilor trebuie să recunoască şi să încurajeze practicile lucrărilor bine executate, promovând următoarele:
    a) atenţia acordată detaliilor;
    b) experienţa pozitivă în securitatea muncii;
    c) bunele practici în activităţile legate de radioprotecţie;
    d) utilizarea corespunzătoare a instruirilor şi a şedinţelor de pregătire a lucrărilor, acolo unde este aplicabil;
    e) respectarea documentelor şi a punctelor de staţionare în cadrul lucrărilor;
    f) gospodărirea corespunzătoare a dispozitivelor, substanţelor chimice şi materialelor;
    g) utilizarea corectă a dispozitivelor şi echipamentelor;
    h) utilizarea instalaţiilor de decontaminare pentru reducerea volumului de deşeuri radioactive, pentru asigurarea condiţiilor de curăţenie a echipamentelor care au fost iniţial contaminate şi pentru reducerea contaminării produselor reutilizabile;
    i) utilizarea nişelor cu mănuşi sau izolărilor temporare pentru lucrări pe echipamente contaminate pentru prevenirea răspândirii contaminării;
    j) lucrări curate şi ordonate pe amplasament;
    k) atenţia acordată timpului necesar pentru execuţia lucrărilor, în special în cazul în care există limitări ale condiţiilor de operare;
    l) utilizarea corespunzătoare a raportărilor ulterioare efectuării lucrărilor, şi unde este aplicabil, analiza ulterioară a desfăşurării acestora;
    m) alte aspecte privind obiectivele de securitate nucleară.
     Pregătirea şi calificarea personalului
    ART. 19
     Personalul responsabil pentru activităţile de dezafectare trebuie să fie competent pentru a realiza sarcinile încredinţate.

    ART. 20
    (1) Criteriile de selecţie şi calificare pentru personalul implicat în activităţile de dezafectare trebuie să fie stabilite pe baza nivelurilor de competenţă necesare.
    (2) Aceste criterii trebuie să includă definirea pregătirii minime, a experienţei şi a calificării de bază care să permită înţelegerea consecinţelor de securitate nucleară şi radioprotecţie ale activităţii desfăşurate.

    ART. 21
    (1) Programele de instruire trebuie să fie dezvoltate sistematic şi implementate pentru a se asigura că este realizată şi menţinută competenţa personalului.
    (2) Programele de instruire trebuie să fie analizate periodic şi după caz actualizate pentru a corespunde stadiului de realizare a fazei de dezafectare.
    (3) Personalul implicat în activităţile de exploatare trebuie să deţină pregătirea, calificarea şi competenţa adecvată pentru a-şi exercita sarcinile desemnate şi să înţeleagă consecinţele privind securitatea nucleară şi radioprotecţia pentru activităţile desfăşurate.     Obligaţiile şi răspunderea individuală
    ART. 22
     Conducerea organizaţiei responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure că:
    a) rezultatele aşteptate sunt definite şi comunicate;
    b) rezultatele obţinute sunt măsurate şi comparate cu rezultatele aşteptate.
     Controlul interfeţelor
    ART. 23
     Conducerea organizaţiei responsabile pentru dezafectare trebuie să identifice şi controleze interfeţele interne şi externe.

    ART. 24
     Interfeţele pe care organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să le definească şi controleze trebuie să includă relaţia cu:
    a) deţinătorul instalaţiei nucleare;
    b) organizaţia de exploatare;
    c) organizaţia care desfăşoară activităţi de întreţinere şi alte activităţi de pe amplasament în cazul când este independentă de organizaţia de exploatare;
    d) organizaţii din afara amplasamentului, furnizoare de produse şi servicii;
    e) organizaţia responsabilă pentru proiectare;
    f) organizaţia suport pentru situaţii de urgenţă;
    g) CNCAN şi, după caz, alte organizaţii de reglementare.


    ART. 25
    (1) Documentele care descriu interfeţe trebuie să fie acceptate de toţi participanţii la interfaţă.
    (2) Acestea trebuie aplicate pentru:
    a) identificarea şi administrarea informaţiilor esenţiale;
    b) identificarea tipurilor de informaţii necesare şi a utilizatorilor acestora;
    c) asigurarea că informaţiile sunt actuale şi corecte;
    d) asigurarea că toţi utilizatorii primesc informaţiile complete şi în timp util.
     Factorul uman
    ART. 26
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure un mediu de lucru pentru personal, astfel încât activităţile să se desfăşoare în siguranţa şi în mod adecvat, fără impunerea solicitărilor fizice şi psihice care nu sunt necesare.

    ART. 27
     Factorii umani care influenţează mediul de lucru şi eficienţa personalului faţă de sarcinile pe care urmează să le îndeplinească trebuie identificaţi şi direcţionaţi, luând în considerare următoarele:
    a) asigurarea resurselor, a suportului necesar şi a supravegherii corespunzătoare pentru a conduce şi efectua lucrările;
    b) iluminatul, accesul şi mijloacele care sprijină operarea corespunzătoare;
    c) alarme corespunzătoare, ca număr, poziţie, grupare, codificarea culorilor, prioritatea semnalelor sonore;
    d) frecvenţa şi claritatea comunicării;
    e) disponibilitatea echipamentelor şi dispozitivelor necesare;
    f) limitele şi durata timpului de lucru pentru personal;
    g) atenţia acordată altor factori de către personalul camerei de comandă, incluzând bunăstarea, problemele psihologice, fiziologice şi de atitudine, partenerii de tură şi pauzele de masă;
    h) disponibilitatea procedurilor care iau în considerare factorul uman.
     Utilizarea experienţei dobândite
    ART. 28
    (1) Informaţiile dobândite din experienţa fazei de exploatare şi derulării dezafectării trebuie evaluate pentru a fi utilizate în îmbunătăţirea cerinţelor şi practicilor de dezafectare.
    (2) Trebuie alocate resurse suficiente pentru evaluarea experienţei, incluzând evenimentele aparţinând altor instalaţii nucleare.     Planificarea şi controlul activităţilor
    ART. 29
    (1) Activităţile de dezafectare trebuie să fie identificate, planificate, programate, trebuie definite, alocate şi desemnate resurse şi trebuie controlate şi verificate. Se recomandă utilizarea calculatoarelor pentru sprijinirea activităţilor de planificare.
    (2) Planificarea trebuie să asigure cel puţin:
    a) identificarea activităţilor pentru operarea şi menţinerea sistemelor esenţiale;
    b) identificarea generării şi a managementului deşeurilor;
    c) descrierea performanţelor activităţilor prin referirea clară, concisă şi neambiguă a instrucţiunilor de lucru;
    d) identificarea oricăror cerinţe speciale, ca parte a procesului de lucru, privind radioprotecţia, prevenirea incendiilor, cerinţele de izolare şi de aplicare a etichetelor şi cerinţele de testare şi inspecţie;
    e) identificarea cerinţelor privind înregistrările;
    f) identificarea stadiului lucrărilor;
    g) identificarea importanţei relative pentru securitatea nucleară a activităţii care se va desfăşura;
    h) identificarea oricăror pericole privind securitatea nucleară;
    i) asigurarea autorizării lucrărilor;
    j) estimarea necesarului de personal şi a oricăror cerinţe speciale de instruire;
    k) precizarea oricăror analize necesare la finalizarea lucrării.


    ART. 30
     Trebuie utilizat un sistem de înregistrare a lucrărilor solicitate, pentru realizarea şi controlul acestora, care să asigure planificarea sistematică a activităţilor de dezafectare în conformitate cu cerinţele planului de dezafectare.

    ART. 31
    (1) Sistemul de planificare trebuie să listeze lucrările şi să asigure sortarea tuturor lucrărilor solicitate în funcţie de tipul lucrării, prioritatea stabilită, condiţiile de iniţiere şi configuraţia necesară pentru executarea lucrării.
    (2) Sistemul trebuie să asigure urmărirea stadiului tuturor lucrărilor solicitate, în special a celor care sunt reţinute în vederea planificării, pieselor de schimb, materialelor sau altor impedimente.
    (3) Sistemul trebuie să asigure urmărirea finalizării pentru obţinerea configuraţiei stabilite.

    ART. 32
    (1) Trebuie utilizate în activităţile de dezafectare planurile de inspecţie şi testare, ca parte a planurilor calităţii.
    (2) Aceste planuri trebuie susţinute prin utilizarea de documente specifice sarcinilor individuale.
    (3) Planul calităţii trebuie să fie avizat de deţinător iar pentru activităţi destinate sistemelor importante pentru securitatea nucleară şi radioprotecţie trebuie supuse aprobării CNCAN.

    ART. 33
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să informeze periodic CNCAN despre stadiul dezafectării instalaţiei nucleare, starea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor importante pentru securitatea nucleară în funcţiune şi dezafectate, gospodărirea deşeurilor radioactive, emisiile de fluenţi radioactivi, dozele încasate, evenimentele semnificative din perioada de dezafectare, în conformitate cu reglementările şi cerinţele acesteia.     Controlul reperelor, proceselor şi practicilor
    ART. 34
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să utilizeze numai produse, procese şi practici acceptate.
    (2) Produsele, procesele şi practicile trebuie să îndeplinească cerinţele standardelor aplicabile.     Verificarea
    ART. 35
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să identifice şi să implementeze activităţi de verificare independentă pentru a se confirma că rezultatele proceselor/activităţilor îndeplinesc cerinţele stabilite.
    (2) Extinderea verificării trebuie stabilită în funcţie de complexitatea activităţilor şi impactul potenţial asupra securităţii nucleare.

    ART. 36
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să elaboreze şi utilizeze planul calităţii pentru a ţine sub control modul de efectuare a verificărilor pentru activităţile desfăşurate şi pentru a furniza înregistrări privitoare la îndeplinirea acestuia.
    (2) Formatul şi conţinutul planurilor calităţii se supun aprobării CNCAN.     Neconformităţi
    ART. 37
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească şi documenteze un proces de identificare, analiză şi decizie a neconformităţilor care să respecte cerinţele reglementării.

    ART. 38
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să utilizeze următoarele surse pentru detectarea neconformităţilor:
    a) observaţiile de rutină asupra performanţelor şi comportării echipamentelor pe perioada funcţionării normale şi a activităţilor de dezafectare;
    b) inspecţiile şi activităţile de întreţinere de rutină;
    c) consumul de materiale;
    d) realizarea lucrărilor;
    e) monitorizările radiologice;
    f) monitorizarea funcţională;
    g) analiza înregistrărilor privind reparaţiile şi indisponibilitatea echipamentelor;
    h) experienţa acumulată.


    ART. 39
     În funcţie de analiza privind securitatea nucleară, fiabilitatea, respectarea limitelor şi condiţiilor de funcţionare a structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor rămase în exploatare, cerinţele planului de dezafectare şi de competenţa personalului disponibil, organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să dezvolte criterii pentru:
    a) stabilirea priorităţii, semnificaţiei şi importanţei neconformităţilor;
    b) etichetarea echipamentelor/componentelor neconforme, acolo unde este posibil;
    c) raportarea neconformităţilor persoanei responsabile pentru operarea instalaţiei nucleare şi pentru dezafectare;
    d) implicarea autorităţii de proiectare;
    e) determinarea modului şi momentului în care se îndeplinesc acţiunile corective;
    f) determinarea necesităţii efectuării analizelor de cauzalitate;
    g) identificarea personalului responsabil pentru acţiunile de la punctele a)-f).


    ART. 40
     Neconformităţile cu posibil impact asupra securităţii nucleare a instalaţiei nucleare trebuie raportate CNCAN.     Acţiuni corective
    ART. 41
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească şi să documenteze un proces de identificare, urmărire şi control al acţiunilor corective rezultate ca urmare a evaluării neconformităţilor, activităţilor şi proceselor în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.     Controlul modificării
    ART. 42
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească un proces pentru controlul modificărilor.

    ART. 43
     Modificările structurilor, sistemelor, echipamentelor, componentelor şi programelor de calculator trebuie:
    a) documentate;
    b) analizate şi aprobate de persoane care cunosc şi înţeleg cerinţele iniţiale şi actuale ale proiectului, înainte de a fi implementate.
     Controlul documentelor
    ART. 44
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească un proces documentat de control al documentelor în conformitate cu cerinţele prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.
    (2) Procesul trebuie să includă aspectele legate de identificarea, analiza, aprobarea, distribuţia, utilizarea, retragerea din uz şi conservarea documentelor.     Controlul înregistrărilor
    ART. 45
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească un sistem documentat de identificare, control şi păstrare a înregistrărilor, în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare. Procesul trebuie să includă aspectele legate de clasificarea, recepţia, indexarea, depozitarea, regăsirea şi destinaţia finală a înregistrărilor.

    ART. 46
    (1) Perioadele de păstrare pentru înregistrările de dezafectare trebuie să fie definite de organizaţia responsabilă pentru dezafectare şi aprobate de deţinătorul instalaţiei nucleare.
    (2) Clasificarea în funcţie de perioada de reţinere şi arhivarea corespunzătoare a înregistrărilor trebuie să asigure regăsirea cu uşurinţă a informaţiilor pentru o viitoare utilizare.

    ART. 47
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure controlul următoarelor înregistrări pe perioada dezafectării:
    a) înregistrări de operare generate de organizaţia de operare la începutul activităţilor de dezafectare;
    b) planul de dezafectare şi modificările acestuia;
    c) documentele care descriu sistemul de management al calităţii;
    d) evaluările de securitate nucleară din timpul dezafectării;
    e) planurile şi pachetele de lucrări şi înregistrările aferente;
    f) desenele şi diagramele care indică stadiul activităţii de dezafectare la momente prestabilite pentru fiecare fază de dezafectare;
    g) înregistrările privind modul în care au fost efectiv fabricate şi montate instalaţiile şi construcţiile necesare menţinerii condiţiilor de siguranţă pentru sistemele ce mai conţin încă radioactivitate sau pericol de contaminare pe perioada dezafectării;
    h) stadiul instalaţiilor la finalizare a fiecărei faze de dezafectare;
    i) înregistrările de doză pentru personalul din echipele de dezafectare;
    j) rapoartele de supraveghere radiologică;
    k) înregistrările privind deşeurile radioactive;
    l) fotografii, înregistrări video sau de altă natură realizate în perioada de dezafectare;
    m) înregistrările privind condiţiile anormale şi acţiunile întreprinse.
     Evaluarea sistemului de management al calităţii
    ART. 48
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să îndeplinească cerinţele privind autoevaluarea conducerii în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.

    ART. 49
    (1) Suplimentar autoevaluării organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să efectueze analiza oficială anuală a eficienţei sistemului de management al calităţii.
    (2) Analiza trebuie condusă de managerul organizaţiei responsabile pentru dezafectare.

    ART. 50
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să îndeplinească cerinţele privind evaluările independente în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.
    (2) Evaluările independente trebuie să abordeze următoarele domenii:
    a) managementul deşeurilor radioactive;
    b) securitatea muncii;
    c) activităţile planificate de dezafectare;
    d) radioprotecţia;
    e) inspecţia privind securitatea nucleară;
    f) monitorizarea mediului.    CAP. III
    CERINŢE SPECIFICE PENTRU DEZAFECTARE

    SECŢIUNEA I
    AUTORITATEA DE DEZAFECTARE


     Generalităţi
    ART. 51
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să definească clar responsabilităţile şi autoritatea personalului de dezafectare, incluzând:
    a) responsabilitatea generală pentru a asigura că activităţile de dezafectare se desfăşoară în conformitate cu cerinţele documentaţiei de dezafectare;
    b) autorizarea activităţilor de dezafectare a structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, astfel încât, în orice moment să se poată demonstra că securitatea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor rămase în funcţiune este păstrată în limitele impuse prin documentaţia de autorizare.    SECŢIUNEA II
    DOCUMENTAŢIA DE DEZAFECTARE


     Planul conceptual de dezafectare
    ART. 52
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească o strategie de dezafectare prin luarea în calcul a posibilităţii realizării dezafectării în etape în funcţie de dozele estimate a fi încasate ca urmare a dezafectării, cantitatea de deşeuri radioactive produsă în aceea etapă, disponibilităţile de depozitare, precum şi tehnologiile necesare pentru dezasamblarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor.
    (2) La elaborarea planului conceptual de dezafectare trebuie utilizate toate informaţiile importante din perioada de proiectare, construcţie şi operare a instalaţiei nucleare.
    (3) Etapele dezafectării includ următoarea secvenţă:
    a) încetarea activităţilor de operare;
    b) îndepărtarea contaminării nefixate;
    c) depozitarea sub supraveghere;
    d) dezasamblarea şi îndepărtarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor.

    (4) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să elaboreze planul conceptual de dezafectare, încă din faza de proiectare a instalaţiei nucleare.
    (5) Planul de dezafectare conceptual trebuie să fie disponibil înainte de începerea activităţilor de dezafectare, în conformitate cu reglementările şi cerinţele CNCAN.
    (6) Planul conceptual de dezafectare trebuie supus aprobării CNCAN.
    (7) Planul conceptual de dezafectare trebuie să includă o descriere a instalaţiei nucleare, o evaluare preliminară privind securitatea nucleară, o descriere generală a strategiei de dezafectare, raţionamentele strategiei selectate, aranjamentele financiare stabilite pentru realizarea dezafectării.
    (8) Planul conceptual de dezafectare trebuie să definească starea finală pentru fiecare etapă de dezafectare, incluzând starea finală a instalaţiei nucleare.
    (9) Planul conceptual de dezafectare trebuie să fie analizat şi revizuit de câte ori este necesar pentru a reflecta schimbările strategiei de dezafectare.
    (10) Planul trebuie să fie analizat la finalul fiecărei etape de dezafectare şi revizuit, dacă este necesar.     Planul detaliat de dezafectare
    ART. 53
    (1) La începutul fiecărei etape de dezafectare, organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să elaboreze un plan detaliat de dezafectare.
    (2) Planul detaliat de dezafectare trebuie să corespundă reglementărilor şi cerinţelor CNCAN.
    (3) Planul detaliat de dezafectare trebuie supus aprobării CNCAN.
    (4) Ca un minim, planul detaliat de dezafectare trebuie să includă:
    a) programarea lucrărilor de dezafectare;
    b) costurile estimate pentru dezafectare;
    c) evaluarea privind securitatea nucleară;
    d) evaluarea deşeurilor radioactive care vor fi produse;
    e) specificarea stadiului final planificat al etapei de dezafectare;
    f) listarea sistemelor cu funcţie de securitate nucleară care urmează să fie menţinute în funcţiune în timpul etapei de dezafectare;
    g) descrierea activităţilor majore necesare realizării stadiului final planificat pentru etapa de dezafectare luând în considerare evaluarea privind securitatea nucleară şi evaluarea deşeurilor radioactive.

    (5) La începutul fiecărei etape de dezafectare, organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să evalueze şi să documenteze securitatea nucleară, pentru a determina:
    a) nivelurile şi cantităţile de radiaţie, tipurile materialelor radioactive prezente;
    b) concentraţiile, cantităţile şi tipurile de materiale neradioactive periculoase prezente.

    (6) Toate documentele care contribuie la realizarea planului de dezafectare trebuie indexate în interiorul planului printr-un indicator de stadiu.
    (7) Orice deviere sau amendare a documentelor constitutive ale planului detaliat de dezafectare trebuie controlate şi aprobate în acelaşi mod ca şi documentele originale.     Evaluarea privind securitatea nucleară
    ART. 54
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure evaluarea continuă a securităţii nucleare pe tot parcursul etapelor de dezafectare. Pentru aceasta organizaţia responsabilă trebuie să evalueze documentaţia aferentă lucrărilor de dezafectare.
    (2) Evaluarea securităţii nucleare a activităţilor de dezafectare trebuie să includă evaluarea riscurilor privind situaţiile de accidente posibile din perioada dezafectării şi care pot afecta personalul, populaţia sau mediul.
    (3) Evaluarea riscurilor trebuie să includă indicarea dozelor de radiaţii ionizante absorbite de personalul care asigură dezafectarea şi de populaţie şi cantităţile de materiale radioactive care ar putea fi eliberate în instalaţia nucleară sau în mediu pentru fiecare situaţie.
    (4) Evaluarea securităţii nucleare a activităţilor de dezafectare trebuie să includă descrierea măsurilor întreprinse pentru asigurarea securităţii nucleare. Aceasta trebuie să indice modalităţile de protecţie tehnico-inginereşti, administrative şi radiologice pentru condiţii normale şi pentru prevenirea situaţiilor posibile de accident.
    (5) Măsurile întreprinse pentru asigurarea securităţii nucleare trebuie să cuprindă:
    a) programarea corespunzătoare a activităţilor de dezafectare;
    b) inspecţiile şi testele pentru asigurarea integrităţii structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor pe perioada desfăşurării activităţilor de dezafectare;
    c) măsurile de limitare a împrăştierii contaminării;
    d) testele echipamentelor şi dispozitivelor de lucru;
    e) utilizarea măsurilor de protecţie, care includ şi ecranările, acolo unde este necesar;
    f) instruirea personalului.

    (6) Evaluarea securităţii nucleare a activităţilor de dezafectare trebuie să includă limitele şi condiţiile de funcţionare care trebuie aplicate instalaţiei nucleare sau sistemelor asociate pe perioada activităţilor de dezafectare.
    (7) Evaluarea securităţii nucleare a activităţilor de dezafectare trebuie să includă descrierea cerinţelor privind întreţinerea mecanismelor de securitate nucleară.
    (8) Evaluarea securităţii nucleare a activităţilor de dezafectare trebuie să includă descrierea pregătirilor pentru situaţii de urgenţă pentru limitarea consecinţelor oricărui accident care poate să se producă.

    ART. 55
     Documentaţia aferentă lucrărilor de dezafectare trebuie tratată ca parte a procesului de modificare a instalaţiei nucleare şi trebuie controlată şi procedurată în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii pentru exploatarea instalaţiilor nucleare.     Evaluarea deşeurilor
    ART. 56
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să evalueze şi documenteze la începutul fiecărei etape de dezafectare tipurile şi cantităţile de deşeuri care se aşteaptă a fi produse în timpul etapei respective.
    (2) În funcţie de deşeurile stabilite în planificarea activităţilor de dezafectare, evaluarea trebuie să includă estimarea cantităţilor pentru următoarele deşeuri:
    a) deşeurile radioactive care se transferă în depozitele intermediare, centrele de procesare şi facilităţile de depozitare pe termen lung;
    b) deşeurile neradioactive periculoase care se transferă în depozite corespunzătoare pentru deşeuri periculoase, centrele de procesare pentru recuperare sau centrele de distrugere a lor;
    c) deşeurile nepericuloase, neradioactive care vor fi depuse în depozitele de deşeuri industriale de suprafaţă;
    d) materiale reutilizabile;
    e) materiale reciclabile.
     Documentarea stării finale a fiecărei etape de dezafectare
    ART. 57
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să elaboreze la sfârşitul fiecărei etape de dezafectare documente detaliate care să descrie activităţile care au avut loc şi starea fizică a structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor instalaţiei nucleare la finele etapei.
    (2) Documentaţia stării finale trebuie să includă:
    a) o descriere detaliată a structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor care rămân la finalul etapei de dezafectare, incluzând referiri la desene, fotografii, diagrame şi alte documente pertinente;
    b) cantitatea materialelor radioactive şi neradioactive îndepărtate şi amplasarea acestora;
    c) o evaluare a pericolelor radiologice şi neradiologice care rămân.

    (3) Un raport privind starea finală a fiecărei faze de dezafectare, întocmit în baza documentării stării finale trebuie transmis la CNCAN, în conformitate cu reglementările şi cerinţele acesteia.
    (4) Pentru etapa finală de dezafectare, organizaţia responsabilă trebuie să informeze corespunzător populaţia şi să notifice finalizarea dezafectării CNCAN, şi după caz, altor organizaţii de reglementare şi ale administraţiei publice locale sau centrale.
    (5) La finalizarea dezafectării deţinătorul instalaţiei nucleare şi organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să obţină aprobările şi autorizările legale pentru utilizarea amplasamentului în scopul stabilit în planul de dezafectare.     Proceduri de dezafectare
    ART. 58
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să desfăşoare activităţile de dezafectare, incluzând cele referitoare la funcţionarea sistemelor, în conformitate cu proceduri scrise.
    (2) Procedurile trebuie să fi clare, concise şi trebuie să conţină informaţii şi indicaţii adecvate pentru personalul de dezafectare şi pentru înţelegerea activităţii care urmează să o desfăşoare. Procedurile trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) procedurile trebuie să includă cerinţe tehnice corecte;
    b) să specifice secvenţierea activităţilor;
    c) să conţină informaţii suficiente pentru ca o persoană calificată să înţeleagă şi să execute efectiv activităţile cerute;
    d) acolo unde necesar, să conţină criterii de acceptare pentru definirea realizării satisfăcătoare a activităţilor;
    e) formatul şi organizarea procedurilor trebuie să ia în considerare performanţa umană prin secvenţierea etapelor care trebuie parcurse, prin folosirea şi plasarea de note şi avertizări.


    ART. 59
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să elaboreze proceduri pentru situaţiile de urgenţă.
    (2) În funcţie de instalaţia nucleară, următoarele categorii de evenimente trebuie considerate situaţii de urgenţă, pentru care trebuie elaborate proceduri şi pentru care sunt cerute acţiuni imediate:
    a) riscurile datorate expunerilor radiologice şi neradiologice neprevăzute;
    b) emisii excesive radioactive şi neradioactive de lichide şi efluenţi gazoşi;
    c) incendii;
    d) dezastre naturale, cum sunt furtuni, inundaţii şi cutremure;
    e) acte de terorism nuclear.    SECŢIUNEA III
    CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR


     Respectarea procedurilor
    ART. 60
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească şi să implementeze o politică privind respectarea procedurilor.     Modificarea procedurilor necorespunzătoare
    ART. 61
     În cazul în care, o procedură este inadecvată, personalul trebuie să respecte cerinţele pentru obţinerea modificărilor corespunzătoare înainte de aplicarea procedurii respective.     Proceduri pentru situaţii de urgenţă inadecvate
    ART. 62
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure că, în cazul în care în situaţii de urgenţă, există proceduri necorespunzătoare situaţiei respective, personalul de dezafectare să ia măsurile necesare pentru a proteja:
    a) sănătatea şi securitatea populaţiei;
    b) personalul instalaţiei nucleare;
    c) mediul.
     Implementarea procedurilor
    ART. 63
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească modalitatea în care trebuie implementate procedurile.
    (2) Procedurile trebuie să fie disponibile pentru a controla:
    a) activităţile complexe sau acoperind un domeniu larg, în cazul în care nu există încrederea în execuţia activităţii după memorie;
    b) activităţile care sunt efectuate cu frecvenţă scăzută;
    c) activităţile sunt desfăşurate pe structurile, sistemele, echipamentele şi componentele importante pentru securitatea centralei/instalaţiei.


    ART. 64
     În cazul în care procedura prevede documentarea unei acţiuni sau înregistrarea datelor, trebuie înregistrate informaţiile corespunzător activităţii desfăşurate.     Autorizarea lucrărilor
    ART. 65
     Lucrările trebuie să fie controlate şi documentate, respectându-se următoarele cerinţe:
    a) lucrările trebuie autorizate anterior desfăşurării acestora;
    b) trebuie asigurată desfăşurarea lucrărilor în siguranţă.


    ART. 66
    (1) Pentru asigurarea desfăşurării în siguranţă a lucrărilor de dezafectare, organizaţia responsabilă trebuie să utilizeze un sistem, prin care, pentru efectuarea oricărei lucrări trebuie completat şi autorizat un permis de către un responsabil pentru activităţi, calificat şi cu experienţa corespunzătoare.
    (2) Permisul de lucru trebuie redactat sub forma unui chestionar care indică prevederile care trebuie asigurate şi echipamentele de protecţie care trebuie utilizate de persoanele care desfăşoară activităţile şi trebuie semnat de acestea, pentru a confirma înţelegerea şi acceptarea condiţiilor.
    (3) Permisul de lucru trebuie să înregistreze izolarea structurilor, sistemelor, echipamentelor sau componentelor şi manevrele care trebuie aplicate asupra acestora la finalizarea lucrărilor.
    (4) Permisul de lucru trebuie să asigure că lucrările care urmează a fi efectuate nu interferă cu activităţile în desfăşurare.


    SECŢIUNEA IV
    CONTROLUL MATERIALELOR. IDENTIFICAREA STRUCTURILOR, SISTEMELOR, ECHIPAMENTELOR ŞI COMPONENTELOR

    ART. 67
    (1) Structurile, sistemele, echipamentele şi componentele trebuie să fie identificate pentru a se asigura efectuarea corectă a activităţilor şi înregistrarea corectă a acestora.
    (2) Schemele instalaţiilor trebuie să fie detaliate. Identificarea utilizată trebuie să permită regăsirea echipamentelor din instalaţii în raport cu documentaţia aplicabilă.
    (3) În instalaţii, echipamentele trebuie să fie marcate. Pentru activităţile de dezasamblare şi la îndepărtarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, trebuie asigurată păstrarea etichetelor de identificare şi marcare pe structurile, sistemele, echipamentele şi componentele rămase.
    (4) Pentru echipamentele care pot fi solicitate să lucreze în situaţii de urgenţă, marcarea trebuie să asigure identificarea cu uşurinţă a echipamentului în astfel de situaţii.
    (5) În cazul în care se solicită existenţa istoriei performanţei echipamentelor sau localizarea curentă a echipamentelor identice instalate, este necesară o identificare unică a acestora. În acest caz se poate aloca un număr de serie.
    (6) Trebuie asigurată identificarea şi etichetarea containerelor cu deşeuri.


    SECŢIUNEA V
    TRANSFERĂRI


     Transferul sistemelor de la organizaţia de exploatare la organizaţia de dezafectare
    ART. 68
     Transferul structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor de la organizaţia responsabilă pentru exploatare la organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să fie controlat şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:
    a) anterior acceptării, personalul organizaţiei pentru dezafectare trebuie să inspecteze structurile, sistemele, echipamentele şi componentele care urmează a fi transferate pentru a se asigura că acestea corespund stării descrise în documentaţia de transfer;
    b) limitele sistemelor trebuie să fie clar identificate în instalaţie şi în documentele de transfer;
    c) neconformităţile şi alte probleme nerezolvate trebuie să fie identificate şi documentate;
    d) documentaţia care asigură funcţionarea trebuie să fie completă;
    e) documentele relevante, respectiv schemele tehnologice, trebuie marcate pentru a se reprezenta limitele sistemelor.
     Transferul sistemelor dezafectate
    ART. 69
    (1) Trebuie asigurat un sistem controlat al transferului de la organizaţia pentru dezafectare la organizaţie care preia instalaţia nucleară sau sistemele dezafectate.
    (2) La transfer trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
    a) anterior acceptării, organizaţia care preia structurile, sistemele, echipamentele şi componentele dezafectate trebuie să le inspecteze pentru a se asigura că sunt în stadiul definit în documentaţia de finalizare a fazei respective de dezafectare;
    b) limitele trebuie să fie clar identificate în instalaţie şi în documentele de transfer.
     Transferul amplasamentului dezafectat
    ART. 70
     La finalizarea dezafectării, organizaţia de dezafectare trebuie să transfere amplasamentul instalaţiei dezafectate deţinătorului în mod controlat, respectând următoarele cerinţe:
    a) efectuarea controlului complet al amplasamentului pentru a confirma îndeplinirea prevederilor din planul de dezafectare, a reglementărilor şi cerinţelor CNCAN şi a altor organe de reglementare;
    b) predarea documentelor care reflectă situaţia deşeurilor radioactive şi neradioactive conţinând informaţiile privind depozitarea sau starea acestora;
    c) furnizarea bilanţului combustibilului proaspăt şi uzat şi amplasarea acestuia;
    d) identificarea şi documentarea neconformităţilor şi alte probleme nerezolvate;
    e) obţinerea de la CNCAN, alte organizaţii de reglementare şi organe ale administraţiei locale şi centrale a avizelor, aprobărilor şi autorizărilor care sunt necesare după caz, în vederea utilizării pentru scopul propus a amplasamentului instalaţiei dezafectate.    SECŢIUNEA VI
    STADIUL STRUCTURILOR, SISTEMELOR, ECHIPAMENTELOR ŞI COMPONENTELOR

    ART. 71
    (1) Personalul organizaţiei pentru dezafectare trebuie să cunoască în orice moment stadiul structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor aflate sub controlul acestora.
    (2) Pentru aceasta, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:
    a) stadiul modificărilor la structuri, sisteme, echipamente şi componente trebuie să fie aprobat, documentat şi comunicat personalului organizaţiei de dezafectare;
    b) echipamentele şi instrumentaţia cu deficienţe, din instalaţie, trebuie să fie identificate şi trebuie asigurate măsurile necesare pentru a nu fi utilizate;
    c) pentru înregistrarea activităţilor şi a stadiului dezafectării trebuie utilizate registre controlate;
    d) trebuie asigurat transferul informaţiilor privind stadiul lucrărilor la efectuarea schimbării personalului de tură;
    e) trebuie asigurată protecţia personalului, structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor prin controlul amplasării şi îndepărtării etichetelor de avertizare, atenţionare, printr-un sistem documentat de blocaje sau prin alte mijloace similare; etichetele trebuie evaluate periodic pentru a confirma dacă conţinutul acestora reflectă realitatea şi sunt actuale.


    ART. 72
    (1) La efectuarea schimbării personalului de tură, procesul de predare-primire trebuie să fie oficial, să identifice personalul implicat, responsabilitatea acestuia, locul şi desfăşurarea transferului schimburilor şi metodele de raportare a stadiului structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, precum şi circumstanţele speciale cum ar fi condiţiile anormale sau indisponibilitatea personalului. Trebuie utilizate rapoarte şi registre cu format prestabilit.
    (2) La schimbarea personalului de tură, transferul trebuie să ţină seama de următoarele:
    a) stadiul principalelor echipamente;
    b) parametrii semnificativi privind securitatea nucleară şi ai instalaţiei nucleare;
    c) modificările semnificative în configuraţia instalaţiei nucleare faţă de schimbul anterior;
    d) instrucţiuni speciale provenite de la managementul instalaţiei nucleare;
    e) înmânarea registrelor şi analiza acestora.
     Calibrarea instrumentaţiei din sistem
    ART. 73
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure întreţinerea instrumentaţiei instalată astfel încât să garanteze funcţionarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor în limitele specificate.
    (2) Bazele, metoda şi frecvenţa de calibrare trebuie să fie definite.
    (3) Pentru calibrarea instrumentaţiei instalate trebuie folosite echipamente de măsură şi control adecvate.
    (4) Pentru sistemele în care instrumentaţia instalată este găsită în afara limitelor de calibrare, trebuie analizate şi evaluate consecinţele acesteia asupra funcţionării lor.
    (5) Calibrarea şi verificarea instrumentaţiei trebuie să fie făcută utilizând echipamente care au o relaţie cunoscută cu un standard recunoscut naţional. Când asemenea standarde naţionale nu există, baza pentru calibrare trebuie să fie documentată.     Echipamente de măsurare şi încercare
    ART. 74
    (1) Echipamentele de măsurare şi încercare trebuie să fie de tipul, domeniul, condiţia şi precizia corespunzătoare pentru a permite măsurarea reală a valorilor parametrilor structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor.
    (2) Mijloacele de măsurare şi încercare trebuie etalonate sau verificate faţă de mijloacele de măsurare certificate prin standarde naţionale recunoscute.
    (3) Unde nu există etaloane naţionale, bazele utilizate pentru etalonare sau verificare trebuie fundamentate în scris.
    (4) Metoda şi frecvenţa verificărilor şi calibrării trebuie să fie stabilită având la bază precizia cerută, tipul echipamentului, caracteristicile stabilite, fiabilitatea precum şi alţi factori relevanţi.
    (5) Înregistrările privind reglarea, întreţinerea, verificarea, calibrarea trebuie păstrate, iar unde este posibil, echipamentul trebuie să fie corespunzător marcat pentru a da posibilitatea utilizatorului să identifice uşor stadiul de calibrare.
    (6) Dacă precizia oricărui echipament de măsură şi testare devine suspectă, acesta trebuie verificat.
    (7) Când sunt identificate abateri de la limitele de precizie prescrise, trebuie evaluată validitatea şi acceptabilitatea citirilor măsurătorilor sau încercărilor anterioare începând cu data ultimei calibrări/verificări.
    (8) Echipamentele de măsură şi încercare trebuie să fie depozitate într-un mod în care să se asigure protecţia împotriva pierderii, deteriorării sau distrugerii.


    SECŢIUNEA VII
    SUPRAVEGHEREA DEZAFECTĂRII

    ART. 75
    (1) Structurile, sistemele, echipamentele şi componentele trebuie să fie monitorizate pentru a se asigura că ele sunt în stare de siguranţă şi că securitatea personalului, populaţiei şi protecţia mediului nu sunt afectate.
    (2) Frecvenţa monitorizării trebuie să fie astfel stabilită încât să permită detectarea la timp a problemelor.


    SECŢIUNEA VIII
    COMUNICAREA

    ART. 76
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure că transmiterea şi recepţionarea în cadrul comunicării să fie eficientă.
    (2) Mesajele verbale sau scrise referitoare la funcţionarea echipamentului trebuie să fie:
    a) specifice, folosind identificarea aprobată pentru echipamente;
    b) fără ambiguităţi şi jargoane;
    c) realizate într-un mod profesional;
    d) confirmate de primitor.    SECŢIUNEA IX
    ADMINISTRAREA COMBUSTIBILULUI


     Cerinţe generale
    ART. 77
    (1) Organizaţia responsabilă pentru exploatare trebuie să asigure controlul administrării şi manipulării combustibilului nuclear în conformitate cu proceduri aprobate şi cu reglementările CNCAN.
    (2) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure securitatea nucleară şi radiologică, protecţia fizică şi transferul controlat al combustibilului neutilizat în afara instalaţiei nucleare în condiţiile respectării prevederilor legale.
    (3) Trebuie asigurată depozitarea corespunzătoare în condiţii de securitate nucleară şi radiologică a combustibilului ars pe termen îndelungat.
    (4) Trebuie respectate prevederile legale privind garanţiile nucleare şi raportările către CNCAN.


    ART. 78
     Procedurile de administrare a combustibilului nuclear trebuie să descrie următoarele:
    a) inspecţia combustibilului proaspăt înaintea introducerii în reactorul nuclear;
    b) cerinţele de depozitare şi manipulare pentru a asigura că este menţinută o marjă a subcriticităţii în toate condiţiile plauzibile;
    c) depozitarea combustibilului iradiat într-un mediu curat şi controlat.    SECŢIUNEA X
    CONTROLUL MATERIALELOR PERICULOASE RADIOACTIVE ŞI NERADIOACTIVE


     Controlul contaminării
    ART. 79
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să implementeze un sistem de monitorizare şi control efectiv al contaminării pentru a preveni răspândirea contaminării.     Administrarea deşeurilor periculoase
    ART. 80
     Manipularea şi depozitarea deşeurilor solide şi lichide periculoase trebuie să fie controlate.     Administrarea deşeurilor radioactive
    ART. 81
     Cantitatea de deşeuri radioactive generată prin activităţile de dezafectare trebuie redusă la minimul practic posibil şi trebuie asigurate măsurile necesare pentru manipularea, procesarea, depozitarea, transportul şi transferul final al acestora.

    ART. 82
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure controlul deşeurilor radioactive în limitele şi condiţiile autorizate de CNCAN.
    (2) Controlul trebuie să acopere următoarele domenii:
    a) generarea deşeurilor;
    b) segregarea deşeurilor;
    c) cantităţile şi nivelurile de activitate a deşeurilor;
    d) manipularea, procesarea, depozitarea, transportul şi transferul final al deşeurilor;
    e) inventarul deşeurilor;
    f) cerinţele privind înregistrările.


    ART. 83
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să respecte reglementările şi cerinţele CNCAN privitoare la deşeurile radioactive.     Controlul efluenţilor
    ART. 84
     Evacuarea lichidelor şi gazelor periculoase trebuie să fie monitorizată şi controlată pentru a asigura încadrarea în limitele autorizate de evacuare.


    SECŢIUNEA XI
    PROTECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIA LA INCENDIU

    ART. 85
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să implementeze un program de protecţie la radiaţii pentru a se asigura că doza efectivă de radiaţii primită de persoanele fizice este atât de scăzută pe cât de rezonabil posibil.

    ART. 86
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească şi implementeze un sistem pentru controlul accesului în zonele cu radioactivitate ridicată.

    ART. 87
    (1) Legislaţia naţională şi regulile aplicabile pentru protecţia şi securitatea personalului angajat, personalului furnizorilor de servicii sau vizitatorilor trebuie să fie adoptate de organizaţia responsabilă şi completate cu cerinţele specifice pentru domeniu nuclear.
    (2) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească o politică corespunzătoare privind securitatea muncii pentru întreg personalul, furnizorii de servicii şi vizitatori.
    (3) Politica trebuie să includă planificarea, organizarea, monitorizarea şi analiza măsurilor de prevenire şi protecţie.

    ART. 88
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească şi implementeze un program de prevenire şi protecţie la incendiu în conformitate cu cerinţele din legislaţia naţională completate cu cerinţele specifice.
    (2) Trebuie efectuate exerciţii şi verificări care să confirme implementarea şi eficienţa programelor de protecţie la incendiu.


    SECŢIUNEA XII
    GOSPODĂRIRE

    ART. 89
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să ia măsuri pentru menţinerea zonelor de dezafectare în siguranţă, curate şi ordonate şi pentru a împiedica împrăştierea contaminărilor de orice tip.
    (2) Procedurile destinate activităţilor de la alin. (1) trebuie să asigure:
    a) prevenirea contaminării produselor;
    b) protecţia structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor deschise faţă de materialele străine pe perioada întreţinerii, modificărilor şi dezafectării;
    c) controlul deplasării materialelor, echipamentelor, dispozitivelor şi personalului la intrarea şi ieşirea din zonele de lucru.    SECŢIUNEA XIII
    SECURITATE FIZICĂ

    ART. 90
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să implementeze măsuri de securitate fizică corespunzătoare înainte ca activităţile de dezafectare să înceapă pentru a asigura o protecţie adecvată împotriva accesului neautorizat, în conformitate cu reglementările şi cerinţele CNCAN.
    (2) Măsurile de securitate fizică trebuie să includă:
    a) sistemele de protecţie fizică pentru detecţia şi împiedicarea intrării persoanelor neautorizate;
    b) controlul accesului în jurul amplasamentului şi în interiorul zonelor de lucru;
    c) instruirea personalului care asigură protecţia fizică asupra pericolelor existente.


    ART. 91
     Măsurile de securitate fizică pot fi diminuate ca urmare a progresului desfăşurării activităţilor de dezafectare şi diminuării pericolelor.

    ART. 92
     Instruirile şi exerciţiile de securitate fizică trebuie să fie implementate pentru a testa eficacitatea măsurilor de securitate fizică.


    SECŢIUNEA XIV
    DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR CONEXE


     Aprovizionarea
    ART. 93
     Activităţile de aprovizionare asociate activităţilor de dezafectare trebuie să fie efectuate în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare.     Proiectarea
    ART. 94
     Activităţile de proiectare asociate activităţilor de dezafectare trebuie să fie efectuate în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la proiectarea instalaţiilor nucleare.     Construcţii-montaj
    ART. 95
     Activităţile de construcţii-montaj asociate activităţilor de dezafectare trebuie să fie efectuate în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de construcţii-montaj destinate instalaţiilor nucleare.     Punerea în funcţiune
    ART. 96
     Activităţile de punere în funcţiune asociate activităţilor de dezafectare trebuie să fie efectuate în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de punere în funcţiune a instalaţiilor nucleare.     Utilizarea programelor de calculator pentru cercetare, proiectare, analize şi calcule destinate instalaţiilor nucleare
    ART. 97
     Activităţile conexe dezafectării care solicită utilizarea programelor de calculator pentru cercetare, proiectare, analize şi calcule destinate instalaţiilor nucleare trebuie să fie efectuate în conformitate cu prevederile normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la producerea şi utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize şi calcule destinate instalaţiilor nucleare.


    SECŢIUNEA XV
    RAPORTĂRI

    ART. 98
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure un sistem de raportare periodică către CNCAN, în conformitate cu reglementările şi cerinţele CNCAN.
    (2) Raportările trebuie să includă şi elemente specifice dinamicii sistemului de management al calităţii:
    a) stadiul redactării procedurilor;
    b) modificări în sistemul de management al calităţii;
    c) neconformităţi, acţiuni corective şi tendinţe;
    d) rezultatele activităţilor de evaluare a sistemului de management al calităţii.    CAP. IV
    CERINŢE PENTRU PREGĂTIREA URGENŢELOR


     Clasificarea situaţiilor de urgenţă
    ART. 99
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să identifice, clasifice şi documenteze tipurile de situaţii de urgenţă pentru care sunt cerute planuri pentru situaţii de urgenţă.
    (2) Situaţiile de urgenţă trebuie să reflecte modificările datorate activităţilor de dezafectare.
    (3) Clasificarea trebuie să facă distincţie între urgenţele afectând:
    a) numai amplasamentul instalaţiei nucleare;
    b) teritoriul dincolo de zona de excludere a instalaţiei.
     Organizaţia de răspuns la situaţii de urgenţă
    ART. 100
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să identifice şi să stabilească organizaţia de răspuns la situaţii de urgenţă care este responsabilă pentru elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă.
    (2) Trebuie stabilită şi documentată structura şi membrii organizaţiei de răspuns la situaţii de urgenţă.
    (3) Deţinătorul instalaţiei nucleare trebuie să informeze corespunzător organizaţiile externe responsabile pentru acţiuni în caz de urgenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare.     Planul pentru situaţii de urgenţă
    ART. 101
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să elaboreze un plan pentru situaţii de urgenţă care să documenteze tipurile de situaţii de urgenţă şi corespunzător funcţiile şi responsabilităţile membrilor organizaţiei de răspuns la situaţii de urgenţă.

    ART. 102
    (1) Analiza, aprobarea şi revizia planului pentru situaţii de urgenţă trebuie să fie controlată.
    (2) Organizaţiile externe de răspuns la situaţiile de urgenţă trebuie să fie implicate în analiza reviziilor la planurile de urgenţă pentru a asigura răspunsul corespunzător în orice moment la situaţiile de urgenţă.

    ART. 103
     Planul pentru situaţii de urgenţă elaborat de organizaţia de răspuns la situaţii de urgenţă trebuie să corespundă reglementărilor şi cerinţelor CNCAN şi trebuie supus aprobării acesteia.     Instalaţii, echipamente şi resurse pentru răspunsul la situaţiile de urgenţă
    ART. 104
    (1) Echipamentul şi materialele necesare pentru susţinerea activităţilor de răspuns la situaţii de urgenţă trebuie să fie accesibile în timpul condiţiilor de accident.
    (2) Echipamentul de protecţie necesar personalului trebuie să fie în stare funcţională şi uşor accesibil în timpul oricărei situaţii de urgenţă.

    ART. 105
    (1) Instalaţiile şi echipamentele pentru situaţii de urgenţă trebuie amplasate în locuri special destinate şi trebuie să fie uşor accesibile.
    (2) Resursele pentru răspuns la situaţii de urgenţă din afara amplasamentului trebuie să fie identificate şi trebuie să funcţioneze planuri care să asigure mobilizarea şi utilizare lor promptă.

    ART. 106
    (1) Instalaţiile necesare analizei eşantioanelor cu materiale periculoase radioactive şi neradioactive trebuie să fie disponibile.
    (2) Acestea trebuie să fie amplasate astfel încât să nu-şi reducă din capacitate datorită evacuărilor radioactive posibile din zonă.

    ART. 107
    (1) Inventarul echipamentelor pentru răspuns la situaţii de urgenţă trebuie menţinut şi revizuit periodic.
    (2) Toate instalaţiile, echipamentul şi resursele trebuie să fie verificate şi testate conform unui plan definit şi documentat.
    (3) Rezultatele verificărilor trebuie să fie documentate.

    ART. 108
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să asigure suficiente informaţii, echipamente şi personal instruit pentru ca răspunsul în situaţii de urgenţă să corespundă cerinţelor din planul pentru situaţii de urgenţă.     Protecţia personalului
    ART. 109
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să elaboreze şi să implementeze proceduri privind controlul şi minimizarea expunerilor radiologice şi neradiologice ale personalului în timpul urgenţelor.
    (2) Procedurile, instalaţiile şi aparatura trebuie să asigure măsurarea şi înregistrarea oricărei expuneri.
    (3) Procedurile trebuie să cuprindă cerinţe privind tratarea şi transportul personalului rănit şi contaminat.     Programul de informare a populaţiei
    ART. 110
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească un sistem de difuzare a informaţiilor de interes public. Informaţiile trebuie să fie de actualitate, precise şi uşor de înţeles.     Evaluarea răspunsului la situaţii de urgenţă
    ART. 111
     Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să stabilească un plan pentru efectuarea antrenamentelor şi exerciţiilor pentru a testa toate elementele planului pentru situaţii de urgenţă.

    ART. 112
    (1) Organizaţia responsabilă pentru dezafectare trebuie să efectueze o analiză anuală în profunzime a promptitudinii la răspuns a planului pentru situaţii de urgenţă.
    (2) Acţiunile corective rezultate din această analiză trebuie implementate pentru a se asigura că sunt menţinute toate capacităţile de răspuns necesare.


    CAP. V
    DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

    ART. 113
     Prezentele norme intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

    ART. 114
    (1) Până la termenul prevăzut la art. 113, organizaţiile responsabile pentru activităţile de dezafectare în domeniul nuclear trebuie să ia măsurile necesare de implementare a cerinţelor din prezentele norme în activităţile desfăşurate.
    (2) Dacă implementarea presupune modificarea documentelor programului de asigurarea calităţii, documentele revizuite trebuie transmise la CNCAN pentru aprobare.     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016