Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 26 mai 2022  privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 26 mai 2022 privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 587 din 16 iunie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 103 din 26 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 16 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta reglementare stabileşte:
    a) cerinţele de securitate pentru instalaţiile şi activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi combustibilului nuclear uzat;
    b) cerinţele de autorizare pentru activităţi de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi combustibilului nuclear uzat.


    ART. 2
    Prezenta reglementare se aplică la amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea şi oprirea definitivă a instalaţiilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi combustibilului nuclear uzat.

    ART. 3
    Prezenta reglementare se aplică pentru:
    a) toate activităţile nucleare din care se generează deşeuri radioactive, surse închise uzate şi combustibil nuclear uzat;
    b) toate tipurile de deşeuri radioactive, surse închise uzate şi combustibil nuclear uzat;
    c) toate etapele de gestionare a deşeurilor radioactive, surse închise uzate şi combustibil nuclear uzat de la generare până la depozitarea definitivă.


    ART. 4
    Prin excepţie de la prevederile art. 3, prezenta reglementare nu se aplică activităţilor şi instalaţiilor pentru predepozitarea deşeurilor radioactive rezultate din activităţi de minerit de uraniu şi toriu ori activităţilor de preparare a materiei prime nucleare.

    ART. 5
    Prezenta reglementare se aplică atât la instalaţii independente dedicate activităţilor de gestionare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, cât şi la instalaţii care sunt parte din instalaţii nucleare sau radiologice destinate altor scopuri.

    ART. 6
    (1) Prezenta reglementare nu reglementează aspectele de risc neradiologic şi aspectele de securitate şi sănătate convenţională.
    (2) Aspectele de risc neradiologic şi aspectele de securitate convenţională trebuie luate în considerare în toate etapele de la planificare a instalaţiei până la oprirea definitivă a acesteia în măsura în care acestea afectează securitatea nucleară şi radiologică.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 7
    În scopul aplicării prezentei reglementări, pe lângă termenii utilizaţi în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică şi în Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 74/2022 pentru aprobarea Normelor fundamentale pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, se utilizează şi termenii, definiţiile şi abrevierile prevăzute în anexa nr. 1.

    CAP. II
    Abordarea gradată
    ART. 8
    (1) Activitatea de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, precum şi documentele asociate acesteia trebuie realizate, respectiv elaborate în conformitate cu abordarea gradată.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze conceptul de abordare gradată utilizat pentru toate aspectele activităţii de gestionare a deşeurilor radioactive premergătoare depozitării definitive şi trebuie să demonstreze că nivelul de evaluare, de documentare şi acţiunile implementate pentru conformarea cu o cerinţă din prezenta reglementare sunt proporţionale cu:
    a) importanţa relativă pentru securitatea radiologică, siguranţa şi controlul de garanţii nucleare;
    b) mărimea oricărui pericol implicat;
    c) faza în care se află instalaţia, starea şi condiţiile acesteia;
    d) complexitatea instalaţiei;
    e) caracteristicile particulare ale instalaţiei;
    f) importanţa relativă a pericolelor radiologice şi neradiologice;
    g) orice alt factor relevant.

    (3) Aplicarea conceptului de abordare gradată trebuie reevaluată după ce au loc modificări semnificative în instalaţie.

    CAP. III
    Cerinţe privind activitatea de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
    SECŢIUNEA 1
    Responsabilităţile titularului de autorizaţie
    ART. 9
    Titularul de autorizaţie este responsabil pentru toate aspectele de securitate nucleară şi radiologică, protecţie la radiaţii şi protecţie a mediului în timpul desfăşurării activităţii de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat.

    ART. 10
    (1) Titularul de autorizaţie este responsabil pentru stabilirea şi implementarea propriei strategii de gestionare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat.
    (2) În stabilirea strategiei menţionate la alin. (1), titularul de autorizaţie trebuie să ia în considerare interdependenţele dintre toate etapele în gestionarea, disponibilitatea opţiunilor de depozitare şi politica şi strategia naţională de gestionare a deşeurilor radioactive.

    ART. 11
    Titularul de autorizaţie este responsabil pentru asigurarea resurselor financiare pentru implementarea propriei strategii de gestionare a deşeurilor radioactive.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sistemul de management integrat
    ART. 12
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să implementeze, să evalueze un sistem de management şi să îl îmbunătăţească continuu pentru toate activităţile asociate cu gestionarea deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi combustibilul nuclear uzat.
    (2) Sistemul de management trebuie să reflecte scopul şi obiectivele organizaţiei.

    ART. 13
    Pentru îndeplinirea responsabilităţii privind securitatea nucleară şi radiologică în timpul activităţii de predepozitare, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze politici de securitate şi trebuie să se asigure că aspectele de securitate au cea mai mare prioritate.

    ART. 14
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească o structură organizatorică pentru managementul şi implementarea activităţii de predepozitare, având responsabilitatea desfăşurării în condiţii de securitate a activităţii.

    ART. 15
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească o structură organizatorică care să îi permită implementarea politicii de securitate cu definirea clară a obligaţiilor şi responsabilităţilor, a interfeţelor de autoritate şi comunicare.

    ART. 16
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească competenţele necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor de predepozitare şi să stabilească cerinţe pentru numărul minim, educaţia şi calificarea personalului cu responsabilităţi în asigurarea securităţii nucleare şi radiologice.

    ART. 17
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească cerinţe pentru calificarea, pregătirea şi competenţele personalului care efectuează acţiunile şi activităţile importante pentru securitatea nucleară şi radiologică.

    ART. 18
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să actualizeze periodic şi să implementeze programe de pregătire a personalului.

    ART. 19
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească în relaţia cu organizaţiile externe şi cu subcontractori o alocare clară a responsabilităţilor şi autorităţilor, a interfeţelor şi a modului de comunicare.

    ART. 20
    Titularul de autorizaţie trebuie să menţină suficiente informaţii despre instalaţie şi expertiză tehnică pe întreaga durată de viaţă a instalaţiei.

    ART. 21
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice:
    a) procesele sistemului de management care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor;
    b) furnizarea mijloacelor pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor; şi
    c) cum sunt planificate, implementate, evaluate şi continuu îmbunătăţite toate activităţile importante pentru securitatea radiologică.

    (2) Activităţile desfăşurate în fiecare proces trebuie realizate în condiţii controlate, prin utilizarea de proceduri, instrucţiuni, desene şi alte mijloace corespunzătoare care trebuie să fie aprobate şi periodic revizuite pentru a asigura adecvarea şi eficacitatea acestora.

    ART. 22
    Titularul de autorizaţie trebuie să includă în documentaţia sistemului de management cel puţin următoarele:
    a) declaraţia de politică;
    b) descrierea sistemului de management;
    c) descrierea structurii organizatorice;
    d) descrierea responsabilităţilor, nivelul de autoritate şi interacţiile celor care conduc, efectuează şi verifică lucrările;
    e) descrierea interacţiei cu organizaţiile externe relevante;
    f) descrierea proceselor şi informaţiilor-suport care explică cum sunt pregătite, analizate, realizate, înregistrate, evaluate şi îmbunătăţite lucrările.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Cultura de securitate
    ART. 23
    Titularul de autorizaţie trebuie să promoveze şi să menţină în organizaţie o cultură de securitate pozitivă, implementând măsuri pentru:
    a) promovarea angajamentului individual şi colectiv, la toate nivelurile organizaţiei pentru securitatea nucleară şi radiologică;
    b) asigurarea unei înţelegeri comune a aspectelor-cheie ale culturii de securitate în organizaţie;
    c) asigurarea de mijloace prin care organizaţia susţine atât indivizii, cât şi echipele din care fac parte în realizarea sarcinilor în condiţii de siguranţă şi orientate spre succes, ţinând seama de interacţiunile dintre indivizi şi aspectele tehnice şi organizaţionale ale funcţiilor acestora;
    d) încurajarea participării lucrătorilor, a reprezentanţilor acestora şi a oricărei persoane relevante în elaborarea şi implementarea politicilor, regulamentelor şi procedurilor de securitate nucleară şi radiologică;
    e) asigurarea răspunderii organizaţiei şi a indivizilor la toate nivelurile în ceea ce priveşte securitatea nucleară şi radiologică;
    f) încurajarea comunicării deschise referitoare la securitatea nucleară şi radiologică în organizaţie şi cu Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), după caz;
    g) încurajarea unei atitudini interogatoare şi deschise la învăţare continuă şi descurajarea automulţumirii în ceea ce priveşte protecţia şi securitatea nucleară şi radiologică;
    h) furnizarea de mijloace prin care organizaţia poate dezvolta şi consolida, în mod constant, cultura de securitate, inclusiv prin pregătire adecvată.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Sistemul de păstrare a înregistrărilor
    ART. 24
    (1) Pe întreaga durată de viaţă a instalaţiei, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină actualizat un sistem de păstrare a înregistrărilor privind:
    a) proiectul iniţial şi modificările ulterioare ale proiectului şi instalaţiei;
    b) istoricul de operare;
    c) cantităţile, tipurile, caracteristicile şi metodele de gestionare a materialelor şi deşeurilor radioactive generate, stocate în instalaţie sau transferate către alte instalaţii autorizate;
    d) cantităţile, tipurile, caracteristicile şi metodele de control ale materialelor eliberate de sub regimul de autorizare;
    e) eliberările de efluenţi radioactivi în mediu.

    (2) Sistemul de înregistrări trebuie să permită trasabilitatea deşeurilor radioactive de la locul de colectare, pe perioada depozitării intermediare şi depozitării finale.
    (3) Sistemul de înregistrare trebuie să ţină cont de schimbările în caracteristicile deşeurilor datorate tratării şi condiţionării acestora.

    ART. 25
    Titularul de autorizaţie care generează deşeuri radioactive, surse închise uzate sau combustibil nuclear uzat, ce necesită transferul la unităţi specializate pentru tratare, condiţionare, depozitare intermediară şi/sau depozitare definitivă, trebuie să le transfere împreună cu înregistrările asociate acestora.

    ART. 26
    Titularul de autorizaţie care recepţionează deşeurile radioactive, sursele închise uzate şi combustibilul nuclear uzat trebuie să stabilească cerinţe privind înregistrările asociate acestora.

    ART. 27
    Toate înregistrările privind activitatea de predepozitare sunt înregistrări permanente şi titularul de autorizaţie trebuie să le păstreze conform cerinţelor sistemului de management integrat.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Cerinţe de raportare la CNCAN
    ART. 28
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie stabilească şi să implementeze un sistem de raportare a evenimentelor.
    (2) Sistemul de raportare a evenimentelor necesită aprobarea CNCAN.

    ART. 29
    Titularul de autorizaţie trebuie să transmită anual la CNCAN rapoarte privind:
    a) progresele în desfăşurarea activităţii de predepozitare;
    b) performanţele viitoare de operare previzionate;
    c) datele necesare pentru inventarul naţional de deşeuri radioactive;
    d) caracteristicile deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi ale combustibilului nuclear uzat în ceea ce priveşte originea, forma fizico-chimică, cantitatea, activitatea, radionuclizii, clasificarea, pericolele asociate radioactivităţii şi concentraţiile acestora, măsurile luate pentru evitarea criticităţii şi îndepărtarea căldurii generate;
    e) date privind controlul proceselor de tratare, condiţionare şi ambalare;
    f) rezumatul implementării programului de pregătire a personalului;
    g) rezumatul implementării programului de reparaţii şi întreţinere;
    h) date privind eliberările de sub regimul de autorizare a materialelor şi efluenţilor;
    i) date privind deversările de efluenţi în mediu;
    j) rezumatul rezultatelor supravegherii expunerii la radiaţii a lucrătorilor şi populaţiei;
    k) neconformităţile cu cerinţele de securitate radiologică şi situaţii neplanificate care afectează securitatea radiologică;
    l) date privind sursele închise uzate transferate la furnizorul original.


    ART. 30
    Titularul de autorizaţie trebuie să disemineze în organizaţie şi să transmită la CNCAN informaţiile privind desfăşurarea în condiţii anormale, precum şi evenimentele semnificative pentru securitatea nucleară şi radiologică.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Interdependenţe dintre etapele activităţii de predepozitare a deşeurilor radioactive, a surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
    ART. 31
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să ţină cont de interdependenţele dintre toate etapele activităţii de gestionare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, precum şi de impactul opţiunii de depozitare definitivă anticipate.
    (2) Demonstrarea interdependenţelor dintre toate etapele activităţii de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie prezentată de titularul de autorizaţie în documentaţia pentru demonstrarea securităţii radiologice.

    ART. 32
    Titularul de autorizaţie trebuie să selecteze fiecare etapă de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi combustibilului nuclear uzat, de la generare până la depozitarea definitivă, astfel încât acestea să fie compatibile una cu cealaltă, şi să ia în considerare criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă când acestea sunt stabilite sau criteriile anticipate ale celei mai probabile opţiuni de depozitare.

    CAP. IV
    Cerinţe specifice etapelor din activitatea de predepozitare
    SECŢIUNEA 1
    Controlul generării deşeurilor radioactive şi surselor închise uzate
    ART. 33
    (1) Titularul de autorizaţie care generează deşeuri radioactive şi surse închise uzate din activitatea pe care o desfăşoară trebuie să reducă generarea acestora la un nivel minim practic posibil, atât ca volum, cât şi ca activitate.
    (2) Măsurile luate pentru minimizarea generării deşeurilor radioactive şi a surselor închise uzate trebuie prezentate şi justificate în documentaţia pentru demonstrarea securităţii.

    ART. 34
    În scopul îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 33, titularul de autorizaţie trebuie să asigure:
    a) proiectarea şi construcţia corespunzătoare a instalaţiei;
    b) implementarea unor practici adecvate de exploatare şi dezafectare;
    c) selecţionarea şi controlul materialelor;
    d) reciclarea şi refolosirea materialelor, inclusiv eliberarea de sub regimul de autorizare;
    e) implementarea procedurilor adecvate de operare, inclusiv a celor referitoare la caracterizarea din punct de vedere fizic, chimic şi radiologic a deşeurilor şi de sortare a diverselor tipuri de materiale şi deşeuri;
    f) minimizarea cantităţii de materiale radioactive utilizate.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Caracterizarea şi clasificarea deşeurilor radioactive şi surselor închise uzate
    ART. 35
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze proceduri de caracterizare a deşeurilor radioactive şi a surselor închise uzate.
    (2) În scopul demonstrării compatibilităţii cu etapele următoare de predepozitare, caracterizarea prevăzută la alin. (1) trebuie făcută cel puţin pentru proprietăţile lor fizice, mecanice, chimice, radiologice şi biologice.

    ART. 36
    Titularul de autorizaţie trebuie să clasifice deşeurile radioactive şi coletul final cu deşeuri radioactive conform reglementărilor specifice emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Criterii de acceptare a deşeurilor radioactive şi a surselor închise uzate
    ART. 37
    (1) Pentru fiecare etapă din activitatea de predepozitare, titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze criterii de acceptare specificând caracteristicile deşeurilor radioactive şi ale coletelor cu deşeuri radioactive.
    (2) Criteriile de acceptare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie în acord cu documentaţia pentru demonstrarea securităţii şi trebuie incluse în aceasta.

    ART. 38
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească un sistem de control astfel încât să asigure că deşeurile radioactive şi sursele închise uzate, aflate în responsabilitate sa, întrunesc criteriile de acceptare.

    ART. 39
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească cerinţe pentru identificarea, evaluarea şi modul de gestionare a deşeurilor şi/sau a coletelor cu deşeuri care nu întrunesc criteriile de acceptare pentru manipulare, transport, depozitare intermediară şi/sau definitivă în siguranţă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Colectarea, sortarea, tratarea şi condiţionarea deşeurilor radioactive şi surselor închise uzate
    ART. 40
    Materialele radioactive pentru care nu este prevăzută nicio utilizare şi ale căror caracteristici nu le permit eliberarea de sub regimul de autorizare sau deversarea trebuie procesate ca deşeuri radioactive în conformitate cu strategia naţională de gestionare a deşeurilor radioactive.

    ART. 41
    Titularul de autorizaţie trebuie să asigure colectarea, caracterizarea şi sortarea deşeurilor radioactive la locul generării în conformitate cu:
    a) propria strategie de gestionare a deşeurilor radioactive;
    b) criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive definite pentru etapele ulterioare de gestionare.


    ART. 42
    În timpul etapei de colectare, titularul de autorizaţie trebuie să asigure că recipientele:
    a) pot fi manipulate, transportate şi depozitate intermediar în siguranţă;
    b) sunt compatibile cu caracteristicile, masa şi volumul deşeurilor;
    c) sunt rezistente din punct de vedere mecanic şi chimic;
    d) pot fi închise;
    e) nu depăşesc limitele admise de reglementările în vigoare;
    f) sunt corespunzător etichetate.


    ART. 43
    Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că deşeurile radioactive sunt transformate în forme sigure şi stabile pentru depozitarea intermediară şi/sau depozitarea definitivă în conformitate cu strategia naţională de gestionare a deşeurilor radioactive.

    ART. 44
    Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că:
    a) caracterizarea deşeurilor radioactive şi a surselor închise uzate este făcută înainte de tratarea acestora;
    b) metodele de tratare şi condiţionare sunt selectate pe baza caracteristicilor deşeurilor, pe baza criteriilor de acceptare pentru etapele următoare de procesare, depozitare intermediară sau depozitare definitivă şi pe baza limitelor condiţiilor şi controalelor stabilite în documentaţia pentru demonstrarea securităţii şi în evaluarea impactului asupra mediului;
    c) este luată în considerare generarea de deşeuri radioactive secundare care sunt produse în timpul procesării.


    ART. 45
    Titularul de autorizaţie trebuie să trateze şi să condiţioneze deşeurile radioactive astfel încât să fie asigurată securitatea radiologică în timpul operării în condiţii normale, să fie luate măsuri pentru prevenirea incidentelor sau accidentelor şi să fie prevăzută minimizarea consecinţelor în cazul incidentelor.

    ART. 46
    Titularul de autorizaţie trebuie să trateze şi să condiţioneze deşeurile radioactive astfel încât forma deşeului rezultată să poată fi manipulată, depozitată intermediar, recuperată din depozitul intermediar în condiţii de siguranţă.

    ART. 47
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească cerinţe pentru gestionarea deşeurilor radioactive secundare rezultate din tratare.

    ART. 48
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească un sistem de identificare unică şi de etichetare a deşeurilor şi a coletelor cu deşeuri radioactive.
    (2) Informaţiile conţinute în etichete trebuie să fie suficiente pentru asigurarea eficacităţii şi securităţii etapelor ulterioare de gestionare.

    ART. 49
    În selectarea proceselor de condiţionare, titularul de autorizaţie trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:
    a) îmbunătăţirea securităţii radiologice a formei de deşeu;
    b) compatibilitatea deşeurilor radioactive cu materialele selectate şi cu procesele;
    c) minimizarea deşeurilor secundare.


    ART. 50
    Titularul de autorizaţie trebuie să proiecteze şi să producă coletele cu deşeuri astfel încât să asigure confinarea radionuclizilor atât în condiţii normale, cât şi în condiţii de accident, în timpul manipulării, depozitării intermediare şi definitive.

    ART. 51
    Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze prevederi şi să implementeze un sistem corespunzător de control pentru îndeplinirea criteriilor de acceptare a deşeurilor pentru etapele ulterioare de depozitare intermediară şi definitivă.

    ART. 52
    Măsurile şi procedurile pentru colectarea, sortarea, tratarea şi condiţionarea deşeurilor radioactive şi a surselor închise uzate trebuie prezentate şi justificate în documentaţia pentru demonstrarea securităţii radiologice.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Depozitarea intermediară a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
    ART. 53
    Înainte de generarea de deşeuri radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că este disponibilă o instalaţie corespunzătoare de depozitare intermediară în organizaţie sau în altă instalaţie autorizată.

    ART. 54
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze aranjamente pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive colectate sau primite în instalaţia de depozitare intermediară.
    (2) Criteriile de acceptare trebuie definite în documentaţia pentru demonstrarea securităţii.

    ART. 55
    Titularul de autorizaţie trebuie să depoziteze intermediar în siguranţă coletele cu deşeuri radioactive şi deşeurile şi să asigure:
    a) separarea corespunzătoare;
    b) inspecţia, monitorizarea şi recuperarea;
    c) protecţia lucrătorilor, populaţiei şi mediului;
    d) menţinerea unor înregistrări reprezentative ale deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi ale combustibilului nuclear uzat;
    e) conservarea integrităţii deşeurilor şi a coletelor cu deşeuri, inclusiv a capabilităţii de supraambalare, dacă este cazul;
    f) evitarea accidentelor şi minimizarea consecinţelor pentru situaţia în care acestea au loc.


    ART. 56
    Titularul de autorizaţie trebuie să analizeze periodic adecvarea capacităţii de depozitare intermediară luând în considerare:
    a) predicţiile de generare de deşeuri radioactive atât în condiţii normale, cât şi în condiţii de accident;
    b) durata de viaţă estimată a instalaţiei de depozitare intermediară;
    c) disponibilitatea opţiunilor de depozitare definitivă;
    d) schimbările standardelor de securitate.


    ART. 57
    Securitatea instalaţiilor de depozitare intermediară a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie prezentată şi justificată în documentaţia pentru demonstrarea securităţii.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Managementul surselor radioactive închise uzate
    ART. 58
    (1) Orice persoană legală care intenţionează să achiziţioneze sau să utilizeze surse închise de radiaţie trebuie să deţină aranjamente contractuale pentru returnarea sursei închise uzate la furnizor, înainte de achiziţia surselor închise.
    (2) Contractul şi aranjamentele financiare pentru returnarea sursei închise uzate la furnizor se verifică de CNCAN în procesul de autorizare.

    ART. 59
    Titularul de autorizaţie care deţine surse închise de radiaţii trebuie să notifice la CNCAN când sursa închisă a devenit uzată şi trebuie să demonstreze că a luat măsurile necesare pentru deţinerea acesteia în condiţii de securitate până la transferul către furnizor sau alte unităţi autorizate.

    ART. 60
    În situaţia în care nu se prevede altfel în autorizaţia emisă de CNCAN, titularul de autorizaţie nu trebuie să deţină surse închise uzate pe o perioadă mai mare de 6 luni.

    ART. 61
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească prevederi şi să implementeze sisteme de control pentru a evita compactarea, mărunţirea sau incinerarea surselor închise uzate.

    CAP. V
    Cerinţe privind realizarea instalaţiilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
    SECŢIUNEA 1
    Amplasarea şi proiectarea instalaţiilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi combustibilului nuclear uzat
    ART. 62
    Instalaţiile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie amplasate şi proiectate astfel încât să se asigure securitatea radiologică pe durata estimată de exploatare şi pe parcursul dezafectării instalaţiei atât în condiţii normale, cât şi în condiţii de accident.

    ART. 63
    Instalaţiile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie proiectate să îndeplinească principalele funcţii de securitate:
    a) prevenirea criticităţii;
    b) îndepărtarea căldurii generate;
    c) ecranarea radiaţiei şi controlul contaminării;
    d) reţinerea materialului radioactiv;
    e) recuperarea atât în exploatarea normală, cât şi în cazul evenimentelor anticipate de operare şi al accidentelor bază de proiect.


    ART. 64
    Instalaţiile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie proiectate pentru o durată de viaţă specificată şi în condiţii normale de exploatare:
    a) să permită inspecţia şi monitorizarea deşeurilor şi a coletelor;
    b) să permită întreţinerea şi repararea coletelor cu deşeuri radioactive şi reambalarea deşeurilor radioactive;
    c) să asigure izolarea deşeurilor, integritatea formei de deşeu şi a ambalajului;
    d) să permită recuperarea şi transportul deşeurilor şi coletelor cu deşeuri în orice moment;
    e) să permită dezafectarea instalaţiei într-un interval de timp rezonabil.


    ART. 65
    Instalaţiile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie proiectate şi trebuie să fie exploatate pe baza principului de apărare în adâncime, asigurând niveluri multiple de protecţie împotriva defecţiunilor din motive tehnice sau datorită erorilor umane prin:
    a) sisteme cu bariere fizice succesive pentru minimizarea căilor de eliberare a radionuclizilor în mediu;
    b) mijloace tehnice şi administrative pentru protejarea integrităţii şi eficienţei barierelor;
    c) măsuri de protecţie pentru public şi mediu în caz de deteriorare a barierelor.


    ART. 66
    În toate etapele din viaţă a unei instalaţii de predepozitare a deşeurilor radioactive, a surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, titularul de autorizaţie trebuie să asigure mijloace tehnice şi administrative pentru aplicarea principiului de apărare în adâncime în ceea ce priveşte:
    a) prevenirea deviaţiei de la operarea normală;
    b) prevenirea accidentelor;
    c) planificarea situaţiilor de urgenţă şi minimizarea consecinţelor.


    ART. 67
    Instalaţiile pentru depozitare intermediară trebuie să fie proiectate astfel încât să includă sisteme de securitate pasive în măsura în care este practic posibil.

    ART. 68
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice şi să clasifice structurile, sistemele şi componentele (SSC) importante pentru securitatea nucleară şi radiologică a deşeurilor radioactive, a surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat.
    (2) SSC trebuie prezentate şi justificate in documentaţia pentru demonstrarea securităţii.

    ART. 69
    Instalaţiile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure accesul în siguranţă la SSC care necesită întreţinere, testare, examinare şi inspecţie periodică.

    ART. 70
    (1) Instalaţiile de predepozitare a deşeurilor radioactive, a surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să fie proiectate luând în considerare toate evenimentele postulate relevante (PIE).
    (2) PIE trebuie prezentate şi justificate în documentaţia pentru demonstrarea securităţii.
    (3) Lista evenimentelor postulate este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 71
    Titularul de autorizaţie trebuie să evalueze şi să analizeze periodic adecvarea capacităţii de depozitare intermediară în raport cu strategia naţională şi predicţiile privind generarea deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, cu durata de viaţă estimată a instalaţiei şi disponibilitatea opţiunilor de depozitare definitivă.

    ART. 72
    Aranjamentele pentru amplasarea şi proiectarea instalaţiilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie prezentate şi justificate în documentaţia pentru demonstrarea securităţii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Construcţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de predepozitare deşeuri radioactive, surse închise uzate şi combustibil nuclear uzat
    ART. 73
    Instalaţiile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat trebuie construite în conformitate cu proiectul descris în documentaţia pentru demonstrarea securităţii.

    ART. 74
    (1) Punerea în funcţiune a instalaţiei trebuie realizată pentru a verifica că SSC, precum şi întreaga instalaţie funcţionează aşa cum a fost planificat.
    (2) Pentru situaţia în care punerea în funcţiune se realizează pe faze, fiecare fază necesită aprobarea CNCAN.

    ART. 75
    (1) După finalizarea punerii în funcţiune a instalaţiei, titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze raportul final de punere în funcţiune.
    (2) Raportul final de punere în funcţiune trebuie să descrie testele făcute asupra SSC, rezultatele acestora, modificările făcute în instalaţie şi în procedurile de punere în funcţiune, starea instalaţiei după punerea în funcţiune şi dovada că toate condiţiile de autorizare au fost îndeplinite.
    (3) Raportul final de punere în funcţiune face parte din documentaţia pentru demonstrarea securităţii şi constituie baza pentru exploatarea instalaţiei şi pentru pregătirea planului de dezafectare.

    ART. 76
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să planifice, să evalueze şi să analizeze orice modificări ale proiectului, echipamentelor, condiţiilor din instalaţie, caracteristicilor deşeurilor radioactive, modificărilor SSC şi OLC sau procedurilor de operare.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că modificările prevăzute la alin. (1) nu au impact negativ asupra securităţii nucleare sau radiologice a instalaţiei sau asupra instalaţiilor asociate sau asupra etapelor ulterioare de gestionare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat.

    ART. 77
    Titularul de autorizaţie trebuie să documenteze orice modificare SSC şi să actualizeze documentaţia pentru demonstrarea securităţii.

    ART. 78
    Înainte de introducerea oricărei modificări menţionate la art. 77, titularul de autorizaţie trebuie să pregătească corespunzător personalul şi să actualizeze toate documentele relevante pentru operarea instalaţiei.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Exploatarea instalaţiilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi combustibilului nuclear uzat
    ART. 79
    Înainte de începerea exploatării instalaţiei, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, pentru toate operaţiile şi activităţile importante pentru securitatea nucleară şi radiologică, limite şi condiţii de operare (OLC), inclusiv criterii de acceptare a deşeurilor.

    ART. 80
    OLC trebuie să ţină cont, în special, de următoarele aspecte:
    a) condiţiile de mediu din instalaţie;
    b) efectul căldurii generate de deşeurile radioactive ambalate sau neambalate;
    c) aspectele potenţiale ale generării de gaze;
    d) prevenirea criticităţii;
    e) adecvarea pentru manipulare şi recuperare;
    f) controlul deversărilor de efluenţi în mediu;
    g) monitorizarea nivelului de radiaţie în mediu.


    ART. 81
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze proceduri pentru demonstrarea conformităţii cu OLC.
    (2) Procedurile menţionate la alin. (1) trebuie prezentate şi justificate în documentaţia pentru demonstrarea securităţii.

    ART. 82
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze programe de întreţinere, testare şi control pentru îmbătrânirea SSC cu funcţii de securitate din instalaţie.

    ART. 83
    Titularul de autorizaţie trebuie să deţină planuri şi să stabilească aranjamente pentru gestionarea situaţiilor în care deşeurile radioactive nu pot fi recuperate cu mijloacele existente sau în cazul în care coletele cu deşeuri prezintă semne de degradare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Expunerea în activitatea de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
    ART. 84
    Pentru activitatea de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat se aplică cerinţele de securitate radiologică pentru situaţia de expunere planificată în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică.

    ART. 85
    Protecţia la radiaţii a persoanelor expuse ca urmare a exploatării instalaţiilor de predepozitare trebuie să fie optimizată cu respectarea constrângerilor de doză stabilite de CNCAN pentru fiecare amplasament în ceea ce priveşte expunerea populaţiei.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Deversările planificate şi controlul acestora în timpul exploatării instalaţiilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
    ART. 86
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, înainte de începerea exploatării, limite derivate de emisie anuală a efluenţilor radioactivi lichizi, respectiv gazoşi, care să asigure optimizarea protecţiei şi respectarea constrângerilor de doză efectivă anuală stabilite de CNCAN.
    (2) Stabilirea limitelor derivate de emisie a efluenţilor radioactivi în mediu se face conform reglementărilor specifice emise de CNCAN.

    ART. 87
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să evalueze impactul radiologic al eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu rezultate din activitatea de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat.
    (2) Evaluarea impactului radiologic face parte din documentaţia pentru demonstrarea securităţii radiologice.

    ART. 88
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să reevalueze la intervale regulate de timp, şi când se impune, eliberările de efluenţi radioactivi în mediu şi măsurile de control asociate şi, dacă este cazul, trebuie modificate corespunzător.
    (2) Modificarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu şi a măsurilor de control asociate necesită aprobarea CNCAN.

    ART. 89
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze programe de monitorizare a eliberărilor radioactive şi a radioactivităţii mediului pe amplasament şi în vecinătatea instalaţiei.
    (2) Programele de monitorizare prevăzute la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Eliberarea de sub regimul de autorizaţie a materialelor şi controlul acesteia în timpul exploatării instalaţiilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
    ART. 90
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze proceduri prin care se asigură că materialele ce urmează să fie eliberate de sub regimul de autorizare întrunesc cerinţele de eliberare.
    (2) Cerinţele de eliberare de sub regimul de autorizare sunt stabilite de CNCAN în reglementări specifice.

    ART. 91
    Titularul de autorizaţie trebuie să îndepărteze permanent orice marcaj cu simbolul de radiaţii de pe materialele eliberate de sub regimul de autorizaţie.

    ART. 92
    Diluarea intenţionată a concentraţiei radioactive a materialelor în scopul schimbării clasificării deşeurilor radioactive, alta decât cea care are loc în condiţii normale de operare, este interzisă.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Investigarea şi experienţa de operare
    ART. 93
    Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că informaţiile din exploatarea normală, precum şi din condiţiile şi evenimentele anormale semnificative pentru securitatea radiologică sunt diseminate şi puse la dispoziţia CNCAN.

    ART. 94
    Titularul de autorizaţie trebuie să investigheze cel puţin următoarele evenimente:
    a) când un parametru cantitativ sau de operare referitor la securitatea radiologică a depăşit nivelul de investigare sau este în afara domeniului prestabilit al condiţiilor de operare;
    b) orice defectare a echipamentelor, accidente, avarii sau orice alte evenimente sau condiţii neobişnuite care pot cauza depăşirea oricăror limite sau restricţii de operare relevante.


    ART. 95
    Titularul de autorizaţie trebuie să investigheze un eveniment cât mai curând posibil după apariţia acestuia şi trebuie să elaboreze un raport scris asupra cauzelor care l-au determinat, inclusiv investigarea dozelor primite şi măsurile luate pentru prevenirea repetării evenimentului sau apariţia altor evenimente similare.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Oprirea definitivă şi dezafectarea instalaţiilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
    ART. 96
    Titularul de autorizaţie trebuie să oprească definitiv şi să dezafecteze instalaţia în conformitate cu cerinţele specifice emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Pregătirea şi răspunsul la urgenţă
    ART. 97
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze un plan de răspuns la urgenţă pe amplasament pentru activitatea de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat.
    (2) Cerinţele de elaborare a planului de răspuns la urgenţă sunt prevăzute în reglementări specifice emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Sistemul de siguranţă şi protecţia fizică
    ART. 98
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze măsuri pentru a asigura protecţia fizică şi siguranţa instalaţiilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat pentru a preveni accesul neautorizat al persoanelor şi îndepărtarea neautorizată de materiale radioactive din instalaţie care sunt compatibile cu cerinţele de securitate.
    (2) Cerinţele privind protecţia fizică şi sistemul de securitate sunt prevăzute în reglementări specifice emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Sistemul de control al materialelor supuse sistemului de garanţii nucleare
    ART. 99
    Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze încă din faza de proiectare sistemele de control al materialelor supuse sistemului de garanţii nucleare astfel încât să fie compatibile cu cerinţele de securitate şi:
    a) să nu compromită securitatea nucleară şi radiologică a instalaţiei;
    b) să permite accesul la materialele supuse sistemului de garanţii nucleare;
    c) să limiteze expunerea la radiaţii a personalului;
    d) să nu compromită izolarea materialelor.


    ART. 100
    Titularul de autorizaţie trebuie să gestioneze deşeurile radioactive supuse sistemului de garanţii nucleare conform reglementărilor specifice emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Transportul de deşeuri radioactive
    ART. 101
    Transportul deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi al combustibilului nuclear uzat de la titularul de autorizaţie care generează deşeuri radioactive la o instalaţie de tratare şi depozitare intermediară, precum şi transportul de la acestea la o instalaţie de depozitare definitivă trebuie efectuate în conformitate cu cerinţele de transport al materialelor radioactive emise de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Instalaţii existente
    ART. 102
    (1) Pentru instalaţiile existente aflate în una din fazele de proiectare, amplasare, construcţie sau exploatare, titularul de autorizaţie trebuie să verifice conformitatea cu cerinţele de securitate prevăzute în prezenta reglementare şi, dacă se impune, trebuie să stabilească un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea securităţii radiologice.
    (2) În situaţia în care conformitatea cu oricare din cerinţele prevăzute în prezenta reglementare nu poate fi demonstrată, trebuie demonstrat un nivel echivalent de securitate.
    (3) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) necesită aprobarea CNCAN.

    CAP. VI
    Verificarea securităţii
    SECŢIUNEA 1
    Documentaţia pentru demonstrarea securităţii
    ART. 103
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze o documentaţie pentru demonstrarea securităţii încă din faza de planificare şi să o utilizeze ca bază pentru susţinerea securităţii radiologice pe întreaga durată de viaţă a unei instalaţii de predepozitare.
    (2) Documentaţia pentru demonstrarea securităţii trebuie utilizată şi ca bază pentru evaluarea implicaţiilor asupra securităţii ale oricărei modificări în instalaţie sau asupra exploatării instalaţiei.
    (3) Elaborarea documentaţiei pentru demonstrarea securităţii şi a evaluării de securitate se face pe faze şi este dezvoltată progresiv pe măsură ce dezvoltarea instalaţiei progresează.

    ART. 104
    (1) Documentaţia pentru demonstrarea securităţii trebuie să acopere atât instalaţia, cât şi deşeurile radioactive, sursele închise uzate şi combustibilul nuclear uzat, precum şi componentele cu funcţie de securitate a acestora.
    (2) Documentaţia pentru demonstrarea securităţii trebuie să descrie contextul, strategia de securitate, amplasamentul şi instalaţia, stabilirea OLC şi integrarea argumentelor de securitate, managementul incertitudinilor, aplicarea sistemului de management, ipotezele demonstrării securităţii şi aspecte privind implicarea părţilor interesate.
    (3) Conţinutul-cadru al documentaţiei pentru demonstrarea securităţii este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 105
    Titularul de autorizaţie trebuie să actualizeze documentaţia pentru demonstrarea securităţii pentru a reflecta:
    a) modificarea cerinţelor de reglementare;
    b) rezultatele verificării periodice a securităţii;
    c) rezultatele analizelor incidentelor şi accidentelor.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Evaluarea de securitate
    ART. 106
    (1) În susţinerea documentaţiei pentru demonstrarea securităţii, titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze evaluarea de securitate pentru instalaţiile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, astfel încât:
    a) să identifice căile potenţiale de expunere;
    b) să determine mărimea şi probabilitatea expunerii atât în condiţii normale de exploatare, cât şi în condiţii de accident;
    c) să evalueze adecvarea măsurilor de protecţie şi de securitate radiologică;
    d) să evalueze amplasamentul şi instalaţia;
    e) să evalueze sistemul de management;
    f) să evalueze impactul neradiologic al instalaţiei.

    (2) Evaluarea de securitate trebuie să fie documentată.
    (3) Cerinţele privind elaborarea evaluării de securitate sunt prevăzute în reglementările specifice emise de CNCAN.

    ART. 107
    Evaluarea de securitate trebuie să includă, după caz, analiza critică şi sistematică a:
    a) limitelor şi condiţiilor de operare pentru exploatarea instalaţiei;
    b) modului în care structurile, sistemele şi componentele, inclusiv softurile cu funcţii de securitate, se pot defecta şi conduce la creşterea expunerii la radiaţii şi consecinţele acestor evenimente;
    c) modului în care factorii externi pot afecta securitatea nucleară şi radiologică;
    d) implicaţiilor oricăror modificări asupra securităţii radiologice.


    ART. 108
    Titularul de autorizaţie trebuie să includă în evaluarea de securitate:
    a) factorii care pot conduce la eliberarea semnificativă de materiale radioactive, măsurile pentru prevenirea sau controlul eliberărilor, activitatea maximă a materialelor radioactive care, în cazul evenimentelor majore cu deteriorarea izolării, poate fi eliberată în mediu;
    b) factorii care pot conduce la o eliberare minoră, dar continuă, de materiale radioactive în mediu, măsurile disponibile de detecţie, de control şi de prevenire a acestor eliberări;
    c) factorii care pot conduce la operarea neintenţionată a oricărei surse radioactive sau pierderea ecranării acesteia, măsurile disponibile de detecţie, de prevenire şi de control al acestora;
    d) măsura în care utilizarea unor componente diferite şi redundante de securitate, care sunt independente unele de altele, astfel încât defectarea uneia nu conduce la defectarea altora, este suficientă şi corespunzătoare să reducă probabilitatea şi mărimea expunerii potenţiale.


    ART. 109
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să deţină aranjamente pentru analiza independentă a evaluării de securitate elaborate de către o organizaţie independentă.
    (2) Analiza independentă trebuie efectuată de organizaţii recunoscute de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Revizuirea periodică a securităţii
    ART. 110
    (1) Evaluarea de securitate şi sistemul de management integrat trebuie analizate periodic, la intervale de minimum 10 ani.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze orice actualizare a securităţii care este necesară şi orice cerinţă a CNCAN rezultată din evaluarea periodică.
    (3) Rezultatele evaluării periodice a securităţii nucleare şi radiologice trebuie să fie incluse în versiunea actualizată a documentaţiei pentru demonstrarea securităţii aferente instalaţiei.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea de securitate trebuie revizuită şi actualizată:
    a) când există schimbări semnificative care pot afecta securitatea radiologică şi nucleară a instalaţiei sau activităţii;
    b) când există progrese importante în cunoaşterea şi înţelegerea activităţii desfăşurate rezultate din cercetare sau din experienţa de operare;
    c) când au apărut îmbunătăţiri semnificative ale tehnicilor de evaluare, ale codurilor de calcul sau ale datelor iniţiale utilizate în evaluările de securitate.


    CAP. VII
    Cerinţe de autorizare
    SECŢIUNEA 1
    Autorizarea activităţilor de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
    ART. 111
    Toate activităţile şi instalaţiile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat se autorizează de către CNCAN, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Solicitarea autorizaţiei
    ART. 112
    (1) Autorizaţia se solicită prin transmiterea la CNCAN a unui dosar de autorizare care trebuie să conţină:
    a) cererea de autorizare adresată preşedintelui CNCAN, semnată de către împuternicitul legal al solicitantului;
    b) copii ale documentelor care dovedesc că solicitantul este persoană legal constituită;
    c) documentaţia pentru demonstrarea securităţii pentru activitatea şi faza de realizare a instalaţiei;
    d) copii ale altor autorizaţii, aprobări, avize eliberate de către alte autorităţi conform legii;
    e) programul de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante aplicabil pentru activitatea şi faza de realizare a instalaţiei;
    f) descrierea modului de îndeplinire a cerinţelor prevăzute în reglementările emise de CNCAN aplicabile;
    g) descrierea sistemului de management aplicabil pentru activitatea şi faza de realizare a instalaţiei;
    h) lista personalului responsabil cu securitatea nucleară şi radiologică şi deciziile de numire a acestuia;
    i) dovada achitării taxei şi a tarifului de autorizare.

    (2) Dosarul de autorizare trebuie transmis la CNCAN atât în formă printată, cât şi în format electronic.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 113
    Autorizaţiile pentru desfăşurarea de activităţi de gestionare a deşeurilor radioactive premergătoare depozitării definitive, emise de CNCAN înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, rămân valabile până la expirarea acestora.

    ART. 114
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta reglementare.

    ANEXA 1

    la normă
    Termeni, definiţii, abrevieri
    Abordarea gradată - o formă de aplicare a cerinţelor de reglementare care este comensurată cu caracteristicile unei practici sau surse şi cu mărimea şi probabilitatea expunerii
    Activităţi de predepozitare - activităţi desfăşurate cu scopul asigurării securităţii şi/sau din motive economice, desfăşurate înainte de depozitarea definitivă, care cuprind pretratarea, tratarea, condiţionarea şi depozitarea intermediară
    Autorizaţie - document legal eliberat de CNCAN prin care se autorizează activităţile nucleare conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    CNCAN - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
    Cultura de securitate - ansamblul caracteristicilor, atitudinilor şi comportamentelor indivizilor, organizaţiilor şi instituţiilor care servesc la susţinerea şi îmbunătăţirea securităţii nucleare şi radiologice şi care stabilesc că aspectele de securitate nucleară şi protecţie radiologică au prioritate şi primesc atenţia corespunzătoare în funcţie de importanţa lor
    Deşeuri radioactive - materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care deţinătorul acestora nu poate demonstra CNCAN că se prevede sau se consideră o altă utilizare şi care conţin radionuclizi în concentraţii sau cu contaminări de suprafaţă superioare unor valori stabilite de CNCAN
    Documentaţie pentru demonstrarea securităţii - colecţie de documente care conţin argumente, dovezi şi date pentru demonstrarea securităţii unei instalaţii sau activităţi
    Evaluarea de securitate - evaluarea tuturor aspectelor de amplasare, proiectare, exploatare şi dezafectare ale unei instalaţii autorizate care sunt relevante pentru protecţie şi securitate
    Eveniment - orice întâmplare neintenţionată făcută de către operator, inclusiv erori de operare, defectarea echipamentelor sau alte avarii, şi întâmplări făcute intenţionat ale căror consecinţe sau posibile consecinţe nu pot fi neglijate din punctul de vedere al securităţii radiologice
    Funcţie de securitate (a unui/unei sistem/structuri/ componente) - un scop specific care trebuie îndeplinit pentru asigurarea securităţii nucleare şi radiologice
    Incident - orice eveniment neintenţionat, inclusiv erori de operare, avarii ale echipamentelor, evenimente de iniţiere, precursori de accidente, sau acţiuni neautorizate făcute cu intenţie sau fără intenţie cu consecinţe sau posibile consecinţe care nu pot fi neglijate din punctul de vedere al securităţii radiologice
    Instalaţie de gestionare a combustibilului nuclear uzat - orice instalaţie sau orice amenajare care are ca principal obiectiv gestionarea combustibilului nuclear uzat
    Instalaţie de predepozitare - orice instalaţie sau amenajare care are ca scop pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară de deşeuri radioactive
    Instalaţie nucleară sau radiologică - instalaţia şi amplasamentul, clădirile şi echipamentele aferente în care materialele nucleare sau radioactive au fost sau încă sunt produse, procesate, utilizate, manipulate, stocate sau depozitate definitiv
    Îmbătrânire - proces în care caracteristicile unei structuri, unui sistem sau unei componente se schimbă progresiv în timp sau datorită utilizării
    Managementul îmbătrânirii - acţiuni inginereşti, de operare sau de întreţinere întreprinse pentru controlul în limite acceptabile al degradării prin îmbătrânire a structurilor, sistemelor sau componentelor
    Structuri, sisteme, componente (SSC) - un termen general care cuprinde toate elementele unei instalaţii sau activităţi care contribuie la realizarea protecţiei şi securităţii, cu excepţia factorului uman. Structurile sunt elemente pasive cum ar fi clădiri, rezervoare, ecrane de protecţie etc. Un sistem cuprinde câteva componente astfel asamblate încât realizează o funcţie specifică. O componentă este un element distinct al unui sistem.
    Titular de autorizaţie - persoană juridică sau altă entitate legal constituită căreia îi revine răspunderea generală pentru orice activitate nucleară sau radiologică sau orice instalaţie autorizată conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Definiţia se referă la titularul de autorizaţie al unei instalaţii de predepozitare a deşeurilor radioactive şi acoperă şi solicitantul de autorizaţie.

    ANEXA 2

    la normă
    Evenimente postulate
    1. Evenimente externe postulate:
    a) fenomene naturale:
    - condiţii de vreme extreme;
    – inundaţia;
    – cutremurul;
    – incendii din cauze naturale;
    – efecte asupra faunei şi florei terestre şi acvatice;
    – combinaţii ale fenomenelor naturale;

    b) fenomene induse de om:
    - incendii, explozii sau eliberări de substanţe corozive/periculoase;
    – accidente datorate căderilor de avioane;
    – explozii datorate unor defecţiuni structurale/mecanice în instalaţiile din jur;
    – inundaţii;
    – pierderea alimentării cu energie;
    – greve şi revolte civile;
    – combinaţii de fenomene induse de om.


    2. Evenimente interne postulate:
    - pierderea energiei şi pierderea de fluide: energia electrică, aer şi aer sub presiune, vid, apă supraîncălzită şi abur, agent de răcire, agenţi chimici, pierderea ventilaţiei;
    – utilizare necorespunzătoare de electricitate şi de chimicale;
    – defecţiuni mecanice;
    – defecţiuni ale instrumentaţiei şi aparaturii de control, greşeli umane;
    – explozii şi incendii interne;
    – inundaţii, supraumplerea vaselor.


    ANEXA 3

    la normă
    Conţinutul documentaţiei pentru demonstrarea securităţii
    1. Contextul documentaţiei pentru demonstrarea securităţii:
    a) obiectivul documentaţiei pentru demonstrarea securităţii;
    b) scopul documentaţiei pentru demonstrarea securităţii;
    c) demonstrarea securităţii;
    d) abordarea gradată.

    2. Strategia de securitate
    3. Descrierea instalaţiei sau activităţii şi descrierea deşeurilor:
    a) condiţiile de amplasare;
    b) descrierea sistemului (descrierea instalaţiei, a activităţilor şi a deşeurilor);
    c) tipuri de deşeuri - descriere.

    4. Evaluarea de securitate:
    a) informaţii generale;
    b) evaluarea impactului radiologic;
    c) aspecte privind amplasamentul şi aspectul privind amenajările tehnice;
    d) analiza tehnică:
    (i) sisteme pasive de securitate;
    (ii) protecţia în adâncime;
    (iii) principii ştiinţifice şi tehnice;

    e) calitatea caracterizării amplasamentului;
    f) aspecte de securitate în exploatare;
    g) impactul neradiologic asupra mediului;
    h) sistemul de management.

    5. Managementul incertitudinilor
    6. Optimizarea proiectului
    7. Identificarea măsurilor de securitate radiologică
    8. Limite, condiţii şi verificări
    9. Integrarea argumentelor de securitate
    10. Compararea cu criteriile de securitate
    11. Plan pentru managementul aspectelor nerezolvate
    12. Procese interactive:
    a) implicarea factorilor interesaţi;
    b) analiza independentă;
    c) sistemul de management.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016