Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 20 august 2001  privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 20 august 2001 privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice

EMITENT: Ministerul Industriei şi Resurselor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 566 din 11 septembrie 2001
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 265/503/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001.
──────────
    CAP. 1
    Procedura de acordare a autorizaţiilor de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
    ART. 1
    Autorizaţia de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001, se acordă pe fiecare grupă de deşeuri (conform anexei nr. 1 la ordonanţă) agenţilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii minime:
    - deţin avizul primarului din localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
    – au în obiectul de activitate recuperarea deşeurilor şi resturilor reciclabile (metalice şi nemetalice);
    – punctele de colectare sunt declarate la oficiul registrului comerţului;
    – deţin în proprietate sau în folosinţă (închiriere, concesiune etc.) spaţiul corespunzător desfăşurării activităţii;
    – deţin în proprietate mijloace de cântărire verificate din punct de vedere metrologic;
    – punctele de colectare sunt autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei.


    ART. 2
    Cererea de autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, se depune la registratura prefecturii, însoţită de următoarele documente obligatorii:
    - copie de pe certificatul de înmatriculare;
    – copie de pe codul fiscal;
    – statutul agentului economic şi eventuale cereri de înscriere de menţiuni (în copie);
    – avizul primarului (în original);
    – documentul de proprietate, concesiune, închiriere asupra spaţiului de depozitare, înregistrat la administraţia financiară;
    – copie de pe autorizaţia de mediu;
    – copie de pe autorizaţia sanitară;
    – copie de pe documentele de proprietate asupra mijloacelor de cântărire;
    – buletinul de verificare metrologică a mijloacelor de cântărire.


    ART. 3
    În termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii prefectura emite autorizaţia de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice (conform modelului prezentat în anexa nr. 2) sau comunică solicitantului motivul respingerii, în cazul în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile prezentelor norme.

    ART. 4
    Autorizaţia de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice este valabilă pe o perioada de un an de la data emiterii, cu posibilitatea de a fi prelungită.

    CAP. 2
    Procedura de prelungire a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
    ART. 5
    (1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, aceasta se poate prelungi pe o perioadă de un an, la cererea scrisă a agentului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, însoţită de documentele obligatorii prevăzute la art. 2 din norme.
    (2) Cererea de prelungire a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice se adresează prefecturii şi se depune conform prevederilor art. 2 din norme cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei.

    ART. 6
    Prelungirea termenului de valabilitate se face în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prelungire.

    CAP. 3
    Procedura de suspendare sau de anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
    ART. 7
    Agenţii economici care colectează deşeuri industriale reciclabile sunt obligaţi să ţină evidenţa lor, să raporteze şi să furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, iar nerespectarea acestora duce la:
    a) aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 13 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;
    b) suspendarea pe o perioadă de 3 luni a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice pentru repetarea abaterii.


    ART. 8
    În cazul în care organele de control prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001, constată că documentele obligatorii menţionate la art. 2 din norme nu corespund realităţii şi nu se îndeplinesc condiţiile minime prevăzute la art. 1 din norme, autorizaţia de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice se suspendă până la îndeplinirea acestor condiţii.

    ART. 9
    Suspendarea sau anularea autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice se face de către prefectura la solicitarea scrisă a unităţii din care face parte agentul constatator.

    CAP. 4
    Dispoziţii finale
    ART. 10
    Prefecturile monitorizează agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, scop în care aceştia sunt obligaţi să le furnizeze trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare, informaţiile prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 11
    Prefecturile vor raporta trimestrial datele centralizate Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului Industriei şi Resurselor - Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor.

    ART. 12
    Agentul economic colector eliberează persoanei fizice adeverinţa de primire şi de plată, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.

    ART. 13
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la anexa nr. I
    Societatea Comercială ................
    Nr. .........../..........
    CERERE
    pentru acordarea/prelungirea autorizaţiei de colectare a
    deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
    Societatea Comercială ............, cu sediul în ..........., str. .................. nr. ..........., judeţul ......., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. .........., codul fiscal nr. ......., telefon ........., reprezentată prin ..........., având funcţia de ..........., solicită acordarea/prelungirea autorizaţiei de colectare de la persoane fizice a deşeurilor industriale reciclabile, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001, pentru următoarele grupe:

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Deşeuri metalice feroase │[] │
│Acumulatori auto uzaţi │[] │
│Deşeuri de hârtii-cartoane │[] │
│Deşeuri de sticlă │[] │
│Deşeuri de mase plastice │[] │
│Deşeuri de cauciuc │[] │
│Deşeuri textile │[] │
└──────────────────────────────────┴───┘

    Anexăm alăturat documentele obligatorii conform prezentelor norme.
    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

┌────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Data │Conducătorul Societăţii Comerciale,│
│................│...................................│
│ │(semnătura şi ştampila) │
└────────────────┴───────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la anexa nr. I
    ROMÂNIA
    PREFECTURA
    AUTORIZAŢIE DE COLECTARE
    a deşeurilor .............. de la persoane fizice
    Seria ....... nr. ......
    Societatea Comercială ............., cu sediul în ..........., str. ................. nr. ......, sectorul/judeţul ............, înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. ........, codul fiscal nr. ........, este autorizată să desfăşoare activităţi de colectare a deşeurilor ............... de la persoane fizice prin următoarele puncte de lucru*):
    1.
    2.
    3.
    .
    .
    .

    Prezenta autorizaţie s-a eliberat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001.
    *) Se vor menţiona denumirea, localitatea, strada, numărul, oraşul, judeţul.
                                                             Prefect,
                                                          ..............

┌───────────────┬┬───────────────┬┬────────────────┐
│Prelungit ││Prelungit ││Prelungit │
│valabilitatea ││valabilitatea ││valabilitatea │
│până la data de││până la data de││până la data de │
│...............││...............││................│
│L.S. ││L.S. ││L.S. │
├───────────────┤├───────────────┤├────────────────┤
└───────────────┴┴───────────────┴┴────────────────┘


    ANEXA 3

    la anexa nr. I

┌────────────────┬───────────────┬────────────┐
│Agentul economic│ │ │
│........... │ │(Raportare │
│Localitatea │ │trimestriala│
│................│Prefectura │cu date │
│Str. ......... │...............│cumulate de │
│nr. ......... │ │la începutul│
│Autorizaţia nr. │ │anului) │
│............ │ │ │
└────────────────┴───────────────┴────────────┘

                        Deşeuri reciclabile colectate

┌────┬───────────────┬────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Tipul de deşeu │U.M.│Cantitatea│Cantitatea│
│crt.│reciclabil │ │colectată │livrată │
├────┼───────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │Deşeuri │ │ │ │
│ │metalice │tone│ │ │
│ │feroase-total, │tone│ │ │
│1. │din care: │tone│ │ │
│ │- fonta │tone│ │ │
│ │- fier vechi │ │ │ │
│ │- inox │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│2. │Acumulatori │tone│ │ │
│ │auto uzaţi │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│3. │Deşeuri de │tone│ │ │
│ │hârtii-cartoane│ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│4. │Deşeuri de │tone│ │ │
│ │sticlă │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5. │Deşeuri de mase│tone│ │ │
│ │plastice │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│6. │Deşeuri de │tone│ │ │
│ │cauciuc │ │ │ │
├────┼───────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│7. │Deşeuri textile│tone│ │ │
└────┴───────────────┴────┴──────────┴──────────┘

                                        Semnătura autorizată
                                      ........................
                                       (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 4

    la anexa nr. I
    .......................
    (agentul economic colector)
    ADEVERINŢA
    de primire şi de plată nr. ................
    S-au primit de la .............., domiciliat în localitatea ......................., str. .............. nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ........, legitimat cu buletinul/cartea de identitate ..........., eliberat/eliberată de Poliţia ..........., cod numeric personal ................, cu mijloc de transport ................, următoarele materiale reciclabile:

┌────────────┬────┬──────────┬──────┬────────┐
│Denumirea │ │ │ │ │
│materialului│ │ │ │ │
│şi │U.M.│Cantitatea│Preţul│Valoarea│
│descrierea │ │ │ │ │
│acestuia │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │kg │ │ │ │
├────────────┼────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │kg │ │ │ │
├────────────┼────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │kg │ │ │ │
├────────────┼────┼──────────┼──────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└────────────┴────┴──────────┴──────┴────────┘

                                        Gestionar primitor,
                            ..................................................
                            (numele şi prenumele/semnătura/ştampila gestiunii)
    Deţinător,
    1. Cunosc faptul că falsul în declaraţie constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.
    2. Declar pe propria răspundere că materialele pe care le predau provin din:
    a) gospodăria proprie Semnătura (amprenta) ......................
    b) alte surse Semnătura (amprenta) ......................

    S-a achitat suma de ......... lei, adică (..............).
    Impozitul pe venit pentru provenienţa mărfurilor declarate la pct. 2.b) a fost reţinut la sursa din valoarea brută.

┌────────────────┬──────────────────────┐
│Casier, │Primitor al sumei, │
│................│......................│
└────────────────┴──────────────────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016