Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 13 august 2021  privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 13 august 2021 privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 806 bis din 23 august 2021
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 1.174 din 13 august 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806 din 23 august 2021.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
           ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
                                  - REDACTARE FINALĂ -
                                       Bucureşti

    CUPRINS
        CAPITOLUL I: Scop şi domeniu de aplicare
        CAPITOLUL II: Conţinutul, organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în ANRSPS
        SECŢIUNEA 1: Conţinutul activităţii de apărare împotriva incendiilor
        SECŢIUNEA 2: Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor
        SECŢIUNEA 3: Actele administrative, documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor
        SECŢIUNEA 4: Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă

        
CAPITOLUL III: Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor în ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale
        SECŢIUNEA 1: Obligaţii generale
        SECŢIUNEA 2: Structura de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
        SECŢIUNEA 3: Obligaţiile directorilor executivi ai unităţilor teritoriale
        SECŢIUNEA 4: Obligaţiile cadrului tehnic din unităţile teritoriale
        SECŢIUNEA 5: Obligaţiile şefului formaţiunii de primă intervenţie în caz de incendiu din unităţile teritoriale
        SECŢIUNEA 6: Obligaţiile membrilor formaţiunilor de primă intervenţie în caz de incendiu în unităţile teritoriale
        SECŢIUNEA 7: Obligaţiile personalului din cadrul ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale
        SECŢIUNEA 8: Obligaţiile locatarilor din locuinţele de serviciu/intervenţie aparţinând unităţilor teritoriale

        CAPITOLUL IV: Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor
        SECŢIUNEA 1: Instruirea personalului din ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţi teritoriale
        SUBSECŢIUNEA 1: Instructajul introductiv general
        SUBSECŢIUNEA 2: Instructajul specific locului de muncă
        SUBSECŢIUNEA 3: Instructajul periodic
        SUBSECŢIUNEA 4: Instructajul pe schimb
        SUBSECŢIUNEA 5: Instructajul special pentru lucrări periculoase
        SUBSECŢIUNEA 6: Instructajul la recalificarea profesională

        SECŢIUNEA 2: Instruirea persoanelor din afara ANRSPS
        SECŢIUNEA 3: Înregistrarea şi confirmarea instructajului

        CAPITOLUL V: Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu
        
CAPITOLUL VI: Avizarea şi autorizarea privind securitatea la incendiu a obiectivelor aflate în administrarea unităţilor teritoriale
        CAPITOLUL VII: Controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor
        CAPITOLUL VIII: Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi evidenţa incendiilor produse
        SECŢIUNEA 1: Comunicarea incendiilor
        SECŢIUNEA 2: Cercetarea cauzelor de incendii
        SECŢIUNEA 3: Înregistrarea şi evidenţa incendiilor produse

        CAPITOLUL IX: Analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor
        CAPITOLUL X: Ordinea interioară
        SECŢIUNEA 1: Căi de acces şi evacuare
    SECŢIUNEA 2: Focul deschis
    SECŢIUNEA 3: Fumatul
        SECŢIUNEA 4: Măsuri speciale pentru perioadele de caniculă sau secetoase şi sezonul rece

        
CAPITOLUL XI: Norme specifice de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor din cadrul unităţilor teritoriale
        SECŢIUNEA 1: Norme generale pentru toate unităţile teritoriale
        SECŢIUNEA 2: Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la depozitele pentru produse rezervă de stat cu profil petrolier
        SUBSECŢIUNEA 1: Depozite de produse lichide combustibile în rezervoare
        SUBSECŢIUNEA 2: Rampe CF de încărcare - descărcare a lichidelor combustibile
        SUBSECŢIUNEA 3: Rampe auto de încărcare-descărcare a lichidelor combustibile
        SUBSECŢIUNEA 4: Staţii de pompe pentru produse petroliere

        SECŢIUNEA 3: Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la depozitele pentru produse rezervă de stat cu profil agro-alimentar şi industrial
        SUBSECŢIUNEA 1: Depozite cu produse textile
        SUBSECŢIUNEA 2: Depozite de talpă şi piele
        SUBSECŢIUNEA 3: Depozite pentru hârtie
        SUBSECŢIUNEA 4: Depozitele de grâu

        SECŢIUNEA 4: Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la clădirile administrative din cadrul unităţilor teritoriale
        SUBSECŢIUNEA 1: Măsuri Generale
    SUBSECŢIUNEA 2: Birouri
    SUBSECŢIUNEA 3: Arhive
    SUBSECŢIUNEA 4: Laboratoare
        SUBSECŢIUNEA 5: Spaţii pentru preparare hrană
        SUBSECŢIUNEA 6: Camera servere
        SUBSECŢIUNEA 7: Garaje, remize, platforme de parcare


        
CAPITOLUL XII: Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice şi echipamente de apărare împotriva incendiilor
    ANEXE 1 - 15
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezentele Norme privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat (ANRSPS), denumite în continuare norme, stabilesc modul de organizare, desfăşurare, conducere, îndrumare şi control a activităţii de apărare împotriva incendiilor în ANRSPS - Aparat Propriu şi în unităţile teritoriale subordonate ANRSPS, denumite în continuare unităţi teritoriale.
    (2) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri organizatorice, tehnice şi operative desfăşurate în ANRSPS - Aparat Propriu şi în unităţile teritoriale, şi este obligatorie pentru întregul personal, ca sarcină de serviciu.
    (3) Scopul prezentelor norme îl reprezintă prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor în ANRSPS - Aparat Propriu şi în unităţile teritoriale, planificarea, organizarea şi realizarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi extinderii acestora, pentru protecţia personalului, a echipelor care acţionează la intervenţie, a bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

    ART. 2
    (1) Prezentele norme se corelează şi se completează cu normele generale de apărare împotriva incendiilor şi celelalte prevederi în domeniu, existente pe plan naţional, cu reglementările din actele normative specifice ANRSPS şi cuprind reglementări privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, referitoare la:
    a) proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea construcţiilor, spaţiilor şi instalaţiilor tehnologice;
    b) depozitarea, transportul şi manipularea bunurilor depozitate în unităţile teritoriale din ANRSPS, inclusiv a materialelor şi a substanţelor cu pericol de incendiu şi explozie;
    c) echiparea şi dotarea unităţilor cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie, echipament de lucru, substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi la operaţiunile de întreţinere şi exploatare a acestora;
    d) instruirea personalului în scopul apărării împotriva incendiilor;
    e) acte de autoritate, documente specifice, responsabilităţi.

    (2) La proiectarea construcţiilor aparţinând A.N.R.S.P.S. trebuie respectate prevederile următoarelor reglementări tehnice:
    a) Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99;
    b) Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere, indicativ P118/2-2013;
    c) Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare, indicativ P118/3-2015.


    ART. 3
        Îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile teritoriale se execută prin structura de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat.

    ART. 4
    (1) Răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie, echipament de lucru şi substanţe chimice de stingere în unităţile teritoriale revine directorilor executivi, inclusiv pentru construcţiile, instalaţiile şi bunurile pe care le deţin unităţile sub orice titlu.
    (2) În cadrul Aparatului Propriu al ANRSPS, răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor revine Preşedintelui ANRSPS, care poate delega această sarcină înlocuitorului său legal.

    ART. 5
    (1) Personalul care desfăşoară activităţi în ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale este obligat să cunoască şi să respecte cu stricteţe regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, să fie în măsură să pună în funcţiune şi să mânuiască materialele şi mijloacele de stingere a incendiilor din dotare şi să participe la salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale aflate în pericol.
    (2) Persoanele fizice şi/sau juridice care nu fac parte din ANRSPS şi unităţile teritoriale şi execută diferite activităţi temporare în unităţile teritoriale, se vor instrui cu privire la cunoaşterea şi respectarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, conform Capitolului IV, Secţiunea 2 din prezentele norme.

    ART. 6
        Preşedintele ANRSPS pentru Aparatul propriu şi directorii executivi pentru unităţile teritoriale sunt obligaţi să asigure instruirea personalului din subordine pe linia apărării împotriva incendiilor şi să verifice că regulile şi măsurile necesare de protecţie au fost transmise şi înţelese corect.

    ART. 7
        Încălcarea prezentelor norme de apărare împotriva incendiilor poate atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.

    ART. 8
        În cuprinsul prezentelor norme, înţelesul unor expresii este următorul:
    a) cadru tehnic - persoană fizică, angajată special sau care asigură îndeplinirea prin cumul a atribuţiilor privind apărarea împotriva incendiilor şi care deţine competenţele profesionale aferente ocupaţiei "cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor" prin absolvirea unui curs de formare profesională sau care dobândeşte dreptul de exercitare a ocupaţiei prin brevetul de pompier specialist conform legilor în vigoare;
    b) formaţiunea de primă intervenţie în caz de incendiu constituită la nivelul fiecărei unităţi teritoriale este structura desemnată, pregătită şi instruită pentru executarea misiunilor de stingere şi limitare a efectelor incendiilor produse în zona de competenţă, salvarea, evacuarea şi acordarea primului ajutor persoanelor afectate de incendii sau explozii şi evacuarea bunurilor materiale;
    c) instrucţiunile proprii de apărare împotriva incendiilor sunt reglementările interne elaborate de cadrul tehnic în colaborare cu conducătorii locurilor de muncă şi aprobate de directorul unităţii teritoriale;
    d) prevenirea incendiilor reprezintă totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor, de asigurare a securităţii formaţiunilor de primă intervenţie, din unităţile teritoriale ANRSPS;
    e) prin loc de muncă se înţelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în spaţiile ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţi teritoriale, inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;
    f) conducătorul locului de muncă la nivelul unităţilor teritoriale este directorul executiv sau prin decizie a acestuia coordonatorul compartimentului din statul de funcţii al unităţii teritoriale, în care este încadrat personalul, iar la ANRSPS - Aparat Propriu conducătorii birourilor/serviciilor/directorilor pentru personalul din subordine;
    g) prin personal specializat (pompier) se înţelege persoana instruită şi atestată ca şi servant pompier.


    ART. 9
        În cuprinsul prezentului act normativ, ceilalţi termenii şi expresiile referitoare la apărarea împotriva incendiilor în ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale au înţelesul precizat la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

    CAP. II
    Conţinutul, organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în ANRSPS - Aparat Propriu şi în unităţile teritoriale
    SECŢIUNEA 1
    Conţinutul activităţii de apărare împotriva incendiilor
    ART. 10
        Activitatea de apărare împotriva incendiilor din ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale presupune:
    a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: ordine, decizii, dispoziţii şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
    c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
    d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
    e) planificarea şi executarea de controale periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
    f) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
    g) elaborarea de planuri de măsuri pentru optimizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
    h) realizarea unui sistem eficient de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
    i) asigurarea mijloacelor tehnice de intervenţie în apărarea împotriva incendiilor şi funcţionării la parametrii proiectaţi a acestora;
    j) planificarea acţiunilor formaţiunii de primă intervenţie şi a întregului personal în caz de incendiu;
    k) analizarea incendiilor produse în unităţile teritoriale ANRSPS, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;
    l) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de protocoale/contracte/convenţii;
    m) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire, etc.


    SECŢIUNEA 2
    Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor
    ART. 11
    (1) La nivelul Direcţiei Generale a Rezervelor de Stat, prin ordin al preşedintelui ANRSPS se înfiinţează structura de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    (2) Din structura de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor fac parte cel puţin 2 angajaţi, cadre tehnice.

    ART. 12
    (1) În cadrul unităţilor teritoriale, prin decizie a directorului executiv, se constituie următoarele funcţii şi structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:
    a) cadrul tehnic este persoana din subordinea nemijlocită a directorului unităţii teritoriale, care poate îndeplini şi activităţi în domeniul protecţiei civile, dacă aceasta deţine certificat de absolvire a programului pentru ocupaţia Inspector protecţie civilă;
    b) formaţiunea de primă intervenţie în caz de incendiu.

    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor în unităţile teritoriale, directorii executivi au obligaţia să desemneze cel puţin un cadru tehnic, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 13
        La nivelul unităţilor teritoriale formaţiunea de primă intervenţie în caz de incendiu se încadrează cu personal specializat (pompieri), în funcţie de dotarea cu tehnică şi utilaje de stingere a incendiilor, astfel:
    a) un pompier de serviciu pe tură;
    b) cel puţin trei membri pe tură pentru deservirea autospecialei: şef formaţiune, 1 pompier şi conducătorul autospecialei sau conform instrucţiunilor de exploatare a autospecialei.


    SECŢIUNEA 3
    Actele administrative, documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor
    ART. 14
    (1) Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor sunt:
    a) decizie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
    b) decizie privind constituirea formaţiunii de primă intervenţie;
    c) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
    d) decizie privind organizarea instruirii personalului;
    e) decizie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
    f) decizie de desemnare a cadrului tehnic, dacă este cazul la schimbare;
    g) decizie privind stabilirea personalului ce verifică funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor conform Nomenclatorului prevăzut la Anexa 15 la prezentele Norme;
    g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale, după caz;
    h) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele de caniculă sau secetoase precum şi pentru perioada sezonului rece.

    (2) Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor sunt:
    a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor, extras din documentul întocmit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce-i revine;
    b) analizele periodice a nivelului de apărare împotriva incendiilor, aşa cum sunt stabilite în prezentul act normativ;
    c) fişa obiectivului, conform modelului prezentat în (anexa nr. 1);
    d) planul de evacuare a persoanelor/bunurilor la incendiu (anexa nr. 3);
    e) planul de primă intervenţie în caz de incendiu (anexa nr. 4);
    f) lista cu substanţele clasificate ca fiind periculoase, definite astfel potrivit legii, din Unitatea Teritorială ______ (anexa nr. 13) şi planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase, dacă este cazul;
    g) procesele-verbale de instruire colectivă (anexa nr. 5);
    h) fişele de instructaj individual (anexa nr. 6);
    i) registrul de evidenţă a exerciţiilor de evacuare/intervenţie a personalului propriu/utilizatorilor (anexa nr. 7);
    j) permisele de lucru cu foc eliberate (anexa nr. 8);
    k) registrul de evidenţă a permiselor de lucru cu focul (anexa nr. 9);
    l) registrul de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor, în care va semna (ştampila) reprezentantul firmei care a efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea şi repararea acestora (anexa nr. 10);
    m) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţilor de control competente;
    n) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

    (3) Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor sunt:
    a) tabelul nominal cu personalul angajat al unităţii teritoriale, funcţiile ocupate şi modul de înştiinţare;
    b) planul anual de instruire a personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă;
    c) organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
    d) registrul de control privind activitatea formaţiunii de primă intervenţie;
    e) graficul de control;
    f) programul serviciului de rond;
    g) registrul cu constatările din serviciul de rond;
    h) atestarea cadrului tehnic;
    i) atestarea pompierilor.


    ART. 15
        Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează, dacă:
    a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;
    b) s-au produs modificări în ceea ce priveşte încadrarea cu personal a structurii de specialitate, cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    c) s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul activităţii.


    SECŢIUNEA 4
    Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă
    ART. 16
        Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă are ca scop asigurarea condiţiilor care să permită personalului ca, pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le are la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea personalului angajat şi a bunurilor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

    ART. 17
        La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:
    a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;
    b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
    c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    d) verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru;
    e) menţinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalaţii, echipamente şi utilaje tehnologice.


    ART. 18
        Organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:
    a) luarea în evidenţă a materialelor, bunurilor depozitate şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;
    b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor conform planului de primă intervenţie în caz de incendiu;
    c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, în sinteză, la locul de muncă;
    d) organizarea salvării personalului şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare şi prin menţinerea neocupate a traseelor de evacuare stabilite;
    e) întocmirea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea instruirii şi verificarea efectuării acesteia;
    f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate şi atenţionare.


    ART. 19
    (1) Pentru a se putea organiza intervenţia de stingere a incendiilor la locul de muncă trebuie stabilite următoarele elemente:
    a) mijloacele tehnice de alarmare şi de alertare a personalului de la locul de muncă în caz de incendiu;
    b) serviciile profesioniste, formaţiunea de primă intervenţie;
    c) sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor;
    d) mijloacele de salvare şi de protecţie a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;
    e) componenţa echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor şi a bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului.

    (2) În unităţile teritoriale, intervenţia de stingere a incendiilor la locul de muncă se realizează de către formaţiunea de primă intervenţie care trebuie să utilizeze sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.
    (3) Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin. (1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, şi se afişează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puţin afectat în caz de incendiu.
    (4) Datele prevăzute la alin. (1) se completează de cadrul tehnic şi se aprobă de către Preşedintele ANRSPS pentru Aparatul Propriu şi de către directorii executivi pentru unităţile teritoriale.
    (5) Structura-cadru a formularului prevăzut la alin. (4) este prezentată în anexa nr. 2 la prezentele norme, aceasta putând fi completată, după caz, cu alte date şi informaţii.

    ART. 20
    (1) Intervenţia la locul de muncă presupune:
    a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă prin mijloacele existente în unitate (toaca, sisteme alarmare şi avertizare, etc), anunţarea incendiului la formaţiunea de primă intervenţie şi apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, denumit în continuare Sistem 112;
    b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului angajat precum şi a persoanelor din afara unităţii care desfăşoară activităţi planificate în ANRSPS - Aparat Propriu sau unităţi teritoriale, conform planurilor aprobate;
    c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile, a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate;
    d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare, conform planului de primă intervenţie în caz de incendiu şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate (sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, instalaţii de stingere a incendiilor, etc) şi, dacă este cazul, acţionarea lor manuală;
    e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;
    f) protecţia personalului din cadrul formaţiunii de primă intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, fum, gaze toxice;
    g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi, acţionându-se pentru stingerea acestora.

    (2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) nominalizarea personalului angajat se face pentru fiecare schimb de serviciu, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.

    ART. 21
    (1) După terminarea orelor de program, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.
    (2) Planurile de protecţie împotriva incendiilor din prezentele norme sunt:
    a) planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu (anexa 3);
    b) planul de primă intervenţie în caz de incendiu (anexa 4);
    c) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase.


    ART. 22
    (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel:
    a) pe nivel, dacă pe acesta se află simultan mai mult de 30 de persoane;
    b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;
    c) pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.

    (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile.
    (3) Planul de evacuare în caz de incendiu se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare.
    (4) Pe planurile de evacuare în caz de incendiu se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor, posibilităţile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.

    ART. 23
    (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale.
    (2) La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât ca posibilităţi de reacţie reciprocă, cât şi de compatibilitatea faţă de produsele de stingere.
    (3) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schiţelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde.
    (4) Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară deosebită.
    (5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, astfel încât acestea să poată fi utile forţelor de intervenţie.

    ART. 24
        Planurile de primă intervenţie în caz de incendiu se întocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de primă intervenţie.

    ART. 25
    (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c), se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de personalul de conducere din ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.
    (2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru locurile de muncă cuprind:
    a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
    b) obligaţiile personalului privind apărarea împotriva incendiilor;
    c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;
    d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie, dacă sunt identificate, evaluate şi implementate măsuri de apărare împotriva incendiilor;
    e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea, precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.

    (3) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către cadrul tehnic în colaborare cu conducătorul locului de muncă şi se aprobă de către Preşedintele ANRSPS pentru Aparatul Propriu şi de către directorii executivi pentru unităţile teritoriale.
    (4) Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează de către cadrul tehnic.

    ART. 26
    (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informaţiile din planurile de primă intervenţie.
    (2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări.
    (3) Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei şi data aprobării.

    CAP. III
    Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor în ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale
    SECŢIUNEA 1
    Obligaţii generale
    ART. 27
    (1) Personalul din ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale şi celelalte persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu pună în pericol, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul înconjurător.
    (2) Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia să anunţe imediat, prin orice mijloc avut la dispoziţie persoanele de conducere din ANRSPS - Aparat Propriu sau din unităţile teritoriale, în funcţie de locul unde se produce incendiul şi imediat se va anunţa obligatoriu şi Sistemul 112.
    (3) În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate.
    (4) La încheierea oricăror contracte, părţile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.
    (5) Desemnarea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic din cadrul unităţilor teritoriale trebuie comunicate structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, aparat propriu.

    SECŢIUNEA 2
    Structura de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
    ART. 28
     Atribuţiile principale ale structurii de specialitate prevăzute la art. 11 alin. (1) din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat sunt:
    a) elaborează/modifică, normele privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat şi le transmite în vederea emiterii avizului, la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
    b) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile teritoriale rezervă de stat, potrivit prezentelor norme;
    c) asigură instruirea prin convocări periodice a cadrelor tehnice din unităţile teritoriale;
    d) verifică, prin sondaj gradul de instruire a formaţiunilor de prima intervenţie din unităţile teritoriale, prin exerciţii şi aplicaţii practice;
    e) analizează anual şi ori de câte ori este nevoie, activitatea de protecţie împotriva incendiilor desfăşurată în unităţile teritoriale şi propune dispunerea de măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor;
    f) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi verifică aplicarea lor în practică;
    g) elaborează ordine, instrucţiuni, proceduri de sistem şi alte reglementări interne în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi urmăreşte implementarea acestora;
    h) acordă asistenţă tehnică de specialitate directorilor de unităţi şi cadrelor tehnice după caz, în organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
    i) execută, pe baza planificării aprobate, sau inopinat controale de prevenire a incendiilor la unităţile teritoriale ANRSPS, verificând respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor, stabilind măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;
    j) colaborează pe linia apărării împotriva incendiilor cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
    k) arhivează documentele specifice emise în cadrul structurii;


    SECŢIUNEA 3
    Obligaţiile directorilor executivi ai unităţilor teritoriale unităţile teritoriale
    ART. 29
        Directorii executivi ai unităţilor teritoriale ANRSPS au următoarele responsabilităţi:
    a) stabilesc, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitate şi le actualizează ori de câte ori apar modificări;
    b) permit efectuarea controalelor de specialitate, prezintă documentele şi informaţiile solicitate şi nu obstrucţionează în nici un fel efectuarea acestora;
    c) dispun elaborarea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor şi stabilesc atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
    d) dispun măsuri pentru identificarea şi înlăturarea imediată a potenţialelor riscuri generatoare de incendiu, a stărilor de pericol şi a altor deficienţe ce pot apărea pe parcursul activităţii la locul de muncă pe care îl coordonează;
    e) asigură întocmirea planului de primă intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestuia în orice moment;
    f) permit accesul forţelor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în unitate, în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi pentru alimentarea cu apă, în caz de incendiu şi asigură participarea la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acestea;
    g) pun la dispoziţie, în mod gratuit, forţelor chemate în ajutor, mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi trusele pentru acordarea primului ajutor;
    h) asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant/producător;
    i) stabilesc responsabilităţi şi sarcini precise de remediere a deficienţelor constatate şi pentru realizarea măsurilor stabilite cu ocazia controalelor pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor de către cadrul tehnic;
    j) asigură respectarea procedurii de intervenţie în caz de incendiu, prevăzută în Planul de primă intervenţie, până la sosirea formaţiunilor profesioniste ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi pun la dispoziţia acestora mijloacele tehnice, materialele şi instalaţiile prevăzute în planurile de primă intervenţie;
    k) informează, de îndată, prin orice mijloc conducerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale despre izbucnirea şi stingerea oricărui incendiu;
    l) după caz, încheie protocoale de colaborare cu structurile teritoriale subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, sau alte structuri pentru intervenţia în caz de necesitate în vederea efectuării unor exerciţii şi aplicaţii practice în comun şi desfăşurarea de programe de informare;
    m) prevede în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii fondurile necesare dotării specifice, precum şi a celor destinate realizării măsurilor tehnice de protecţie;
    n) asigură condiţiile pentru executarea controlului de către specialiştii din cadrul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale aparat propriu sau de alte autorităţi de control competente;
    o) participă nemijlocit şi coordonează exerciţiile practice executate în unitatea teritorială;
    p) organizează, îndrumă personalul şi verifică aplicarea corectă a normelor în activitatea de apărare împotriva incendiilor la toate locurile de muncă din unitatea teritorială;
    q) asigură menţinerea, în permanenţă, în stare de utilizare a căilor de acces şi evacuare şi a mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor, în spaţiile pe care le administrează;
    r) organizează şi asigură anunţarea incendiilor, alarmarea personalului şi intervenţia acestuia la stingerea incendiilor, evacuarea personalului şi a bunurilor.


    SECŢIUNEA 4
    Obligaţiile cadrului tehnic din unităţile teritoriale
    ART. 30
        Cadrul tehnic din unităţile teritoriale ANRSPS are următoarele obligaţii:
    a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii teritoriale;
    b) îndrumă şi controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în unitatea teritorială unde este încadrat;
    c) solicită anual, prin proiectul de buget fondurile necesare pentru: asigurarea mijloacelor de intervenţie la incendiu, a echipamentelor de protecţie şi a echipamentului de lucru la incendiu, verificarea maşinilor şi instalaţiilor din punct de vedere al protecţiei împotriva incendiilor, precum şi fondurile necesare pentru perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din unitatea teritorială;
    d) întocmeşte semestrial sinteza activităţilor desfăşurate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, pe care o prezintă pentru aprobare directorului unităţii;
    e) elaborează/actualizează şi înaintează pentru avizare/aprobare documente specifice pe linia apărării împotriva incendiilor existente la nivelul unităţii teritoriale, potrivit reglementărilor specifice în vigoare (cum ar fi planul de primă intervenţie, fişa obiectivului, registre, şi altele);
    f) execută instructajul introductiv general, instructajul pentru lucrări periculoase şi, după caz, instructajul pentru personalul din afara unităţii teritoriale;
    g) întocmeşte la începutul fiecărui an şi supune aprobării directorului unităţii, documentaţiile specifice pentru realizarea instruirilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a Planului Anual de instruire a personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă;
    h) arhivează documentele specifice emise în cadrul structurii;
    i) colaborează cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe linia apărării împotriva incendiilor;
    j) emite, cu respectarea prevederilor legale, "Permisul de lucru cu foc" pentru lucrările cu foc deschis din unitatea teritorială;
    k) informează în scris directorul unităţii teritoriale cu privire la rezultatele controlului, cu ocazia verificărilor executate;
    l) urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice extreme specifice sezonului canicular (secetos) şi sezonului rece pe linia apărării împotriva incendiilor, raportând directorului executiv al unităţii aplicarea masurilor;
    n) asigură pregătirea personalului din cadrul formaţiunii de primă intervenţie în caz de incendiu, coordonează acţiunea acesteia până la sosirea directorului unităţii teritoriale;
    p) elaborează, pe baza prezentelor norme, împreună cu conducătorii locurilor de muncă instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă pe care le înaintează spre aprobare directorului unităţii;


    SECŢIUNEA 5
    Obligaţiile şefului formaţiunii de primă intervenţie în caz de incendiu din unităţile teritoriale
    ART. 31
        Şefului formaţiunii de primă intervenţie în caz de incendiu din unităţile teritoriale este numit prin decizie a directorului executiv. Atribuţiile acestuia pot fi îndeplinite şi de către cadrul tehnic.

    ART. 32
        Şeful formaţiunii de primă intervenţie are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură prezenţa membrilor şi coordonează intervenţia;
    b) organizează, desfăşoară şi conduce pregătirea de specialitate a personalului din formaţiunea de primă intervenţie în unitate;
    c) participă, cu aprobarea directorului unităţii, la activităţi de pregătire în domeniu, organizate de serviciile specializate;
    d) îndeplineşte la timp şi în bune condiţii sarcinile şi măsurile ce-i revin din planul de primă intervenţie;
    e) în caz de incendiu pune în aplicare planul de primă intervenţie la incendiu, până la sosirea formaţiunilor profesioniste ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.


    SECŢIUNEA 6
    Obligaţiile membrilor formaţiunilor de primă intervenţie în caz de incendiu în unităţile teritoriale unităţile teritoriale
    ART. 33
        Membrii formaţiunilor de primă intervenţie în caz de incendiu din unităţile teritoriale ANRSPS au următoarele obligaţii:
    a) participă la toate acţiunile de pregătire de specialitate;
    b) execută exerciţii pentru mânuirea corectă a mijloacelor, accesoriilor şi echipamentului de protecţie din dotare;
    c) participă efectiv la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor, de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor, de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale şi a catastrofelor;
    d) îndeplinesc, la timp şi în bune condiţii, sarcinile şi măsurile ce le revin din planul de primă intervenţie la incendiu.


    SECŢIUNEA 7
    Obligaţiile personalului din cadrul ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale
    ART. 34
        Personalul din cadrul ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale are următoarele obligaţii:
    a) respectă regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducerea ANRSPS - Aparat Propriu sau de către directorii executivi ai unităţilor teritoriale;
    b) utilizează instalaţiile, utilajele, maşinile, substanţele periculoase, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice;
    c) nu efectuează manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
    d) comunică de îndată conducătorului locului de muncă, orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor sau la echipamentele electrice;
    e) cooperează cu cadrul tehnic în vederea realizării măsurilor specifice;
    f) acţionează, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
    g) furnizează persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor;
    h) îşi însuşeşte şi perfecţionează cunoştinţele de specialitate pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, în mod individual prin intermediul platformelor electronice de învăţare şi prin participarea la exerciţii şi aplicaţii practice.


    SECŢIUNEA 8
    Obligaţiile locatarilor din locuinţele de serviciu/intervenţie aparţinând unităţilor teritoriale
    ART. 35
        Obligaţiile locatarilor din locuinţele de serviciu/intervenţie pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor sunt:
    a) respectă regulile privind fumatul stabilite de directorul unităţii teritoriale în administrarea căruia se află imobilul;
    b) cunosc şi respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite de directorul unităţii teritoriale în administrarea căruia se află imobilul;
    c) întreţin şi folosesc, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, aflate în dotarea imobilului;
    d) informează imediat, cu privire la orice defecţiune tehnică sau altă situaţie, care constituie pericol de incendiu pentru imobilul care se află în administrarea unităţii teritoriale;
    e) menţin libere şi în bună stare căile de acces şi de evacuare din imobil;
    f) nu utilizează aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii;
    g) nu utilizează butelii de gaze lichefiate în apropierea surselor de căldură, sub acţiunea directă a razelor solare, fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate sau cu racorduri deteriorate sau neomologate;
    h) nu lasă copiii nesupravegheaţi şi nu-i încuie/blochează în locuinţă cu surse de foc (lumânări aprinse, sobe, plite sau aparate electrice aflate în funcţiune);
    i) nu efectuează modificări neautorizate la configuraţia şi instalaţiile imobilului;
    j) nu suprasolicită instalaţia electrică depăşind puterea maxima instalată prin folosirea simultană a mai multor consumatori şi nu folosesc siguranţe necalibrate;
    k) anunţă Sistemul 112, despre producerea unui incendiu.


    CAP. IV
    Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor
    ART. 36
        Prezentele norme stabilesc principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile necesare în vederea organizării şi desfăşurării activităţii de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu şi a persoanelor din afara unităţilor teritoriale ANRSPS, care desfăşoară activităţi în unităţi.

    ART. 37
        Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor constituie parte componentă a activităţii de pregătire desfăşurate de personalul ANRSPS.

    SECŢIUNEA 1
    Instruirea personalului din ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale
    ART. 38
        Instruirea personalului din ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale în domeniul apărării împotriva incendiilor este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă şi în incinta instituţiei.

    ART. 39
        Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor este obligatorie şi are un caracter permanent şi susţinut.

    ART. 40
        Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin instructaje, participarea la cursuri de specialitate, aplicaţii, exerciţii, antrenamente sau prin orice alt mijloc de pregătire.

    ART. 41
        Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor se face la încadrare şi periodic şi se realizează prin următoarele categorii de instructaje:
    a) instructajul introductiv general;
    b) instructajul specific locului de muncă;
    c) instructajul periodic;
    d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
    e) instructajul special pentru lucrări periculoase;
    f) instructajul la recalificarea profesională;
    g) instructajul pentru personalul din afara instituţiei.


    SUBSECŢIUNEA 1
    Instructajul introductiv general
    ART. 42
        Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:
    a) conţinutul actelor normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi unităţilor teritoriale;
    b) managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor specifice ANRSPS;
    c) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, instalaţiile, amenajările şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de prevenire;
    d) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
    e) modul de acţiune în cazul observării şi anunţării unui incendiu;
    f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru apărarea împotriva incendiilor.


    ART. 43
        La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane:
    a) nou-încadraţii în ANRSPS;
    b) salariaţii transferaţi de la o unitate teritorială la alta sau detaşaţi în unitatea teritorială respectivă;


    ART. 44
    (1) Instructajul introductiv general se realizează de către cadrul tehnic din ANRSPS aparat propriu sau unităţile teritoriale.
    (2) Instructajul introductiv general se efectuează, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de nivelul de pregătire al participanţilor şi nu poate fi mai mică de 8 ore.
    (3) Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileşte un nivel minim de cunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra cunoştinţelor acumulate.
    (4) Persoanele care nu-şi însuşesc nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru instructajul introductiv general (nota 5 la testul de verificare a cunoştinţelor), nu sunt admise la locurile de muncă, aspect despre care este informată în scris conducerea ANRSPS - Aparat Propriu sau directorul unităţii teritoriale.

    SUBSECŢIUNEA 2
    Instructajul specific locului de muncă
    ART. 45
    (1) Instructajul specific locului de muncă se execută individual, după instructajul introductiv general, de către conducătorul locului de muncă respectiv.
    (2) Durata instructajului specific locului de muncă este stabilită în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate şi nu poate fi mai mică de 8 ore.
    (3) La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreşte să se asigure participanţilor cunoştinţe referitoare la:
    a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă;
    b) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora;
    c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
    d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
    e) concepţia de primă intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi conţinutul documentelor operative de răspuns;
    f) sarcini specifice pentru prevenirea cauzelor potenţiale de incendiu şi realizarea măsurilor specifice apărare împotriva incendiilor.

    (4) Instructajul specific locului de muncă se efectuează şi în următoarele cazuri:
    a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;
    b) când s-au introdus noi tehnologii;
    c) la reluarea activităţii după producerea unui incendiu, unei explozii sau situaţii de urgenţă.

    (5) Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare, persoanele care nu-şi însuşesc nivelul minim de cunoştinţe stabilit nu sunt admise la locurile de muncă, aspect despre care este informat în scris directorul instituţiei.

    SUBSECŢIUNEA 3
    Instructajul periodic
    ART. 46
    (1) Instructajul periodic se desfăşoară cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.
    (2) Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a Planului anual de instruire a personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă, întocmit de cadrul tehnic din ANRSPS - Aparat Propriu sau unităţile teritoriale, aprobat de conducerea ANRSPS sau directorul unităţii.
    (3) Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii ce a făcut obiectul instructajului periodic, de către cadrul tehnic din unităţile teritoriale şi ANRSPS - Aparat Propriu. Rezultatele se consemnează în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă.

    ART. 47
        Tematica anuală de instruire, se structurează de regulă astfel:
    a) actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor;
    b) obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de salariaţi în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    c) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/sau explozie specifice;
    d) normele, regulile şi măsurile de prevenire a acestora;
    e) descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii avariilor tehnologice şi incendiilor;
    f) modul de acţiune a salariaţilor pentru realizarea primei intervenţii operative în domeniul apărării împotriva incendiilor la locul de muncă.


    ART. 48
        Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de către directorii unităţilor teritoriale, în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:
    a) lunar pentru personalul care face parte din formaţiunile de primă intervenţie;
    b) trimestrial, pentru personalul tehnic (de întreţinere şi reparaţii, transporturi, etc);
    c) semestrial, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sectorul administrativ şi operativ, altul decât cel care face parte din formaţiunile de primă intervenţie.


    ART. 49
        Instructajul periodic se realizează, astfel:
    a) pentru directorul unităţii, coordonatorii compartimentelor aflate în subordinea nemijlocită a acestuia precum şi pentru personalul care face parte din formaţiunile de primă intervenţie de către cadrul tehnic din unităţile teritoriale ANRSPS;
    b) pentru personalul cu funcţii de execuţie, de către conducătorul locului de muncă respectiv.


    SUBSECŢIUNEA 4
    Instructajul pe schimb
    ART. 50
    (1) Instructajul pe schimb se execută la intrarea în schimbul de lucru, cu personalul care desfăşoară activităţi în ture şi cu membrii formaţiunii de primă intervenţie nominalizată în Registrul de planificare a personalului în serviciul de pază şi supraveghere, fără a depăşi 10 minute, aspect de care răspunde ofiţerul de serviciu pe unitatea teritorială.
    (2) Instructajul pe schimb se efectuează de regulă pentru atenţionarea personalului din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor, pe baza identificării tipurilor de risc existente şi ţinând cont de constatările anterioare, precum şi de operaţiunile sau lucrările care se execută pe timpul schimbului respectiv.

    SUBSECŢIUNEA 5
    Instructajul special pentru lucrări periculoase
    ART. 51
    (1) Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive.
    (2) Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se referă în principal la:
    a) executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţă ori intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamităţi naturale ori a altor situaţii de urgenţă;
    b) lucrări de reparaţii sau de întreţinere, gestionarea unor deşeuri sau reziduuri periculoase pentru viaţa oamenilor sau pentru mediu;
    c) prelevarea de probe din rezervoarele care conţin substanţe periculoase;
    d) lucrări de sudare;
    e) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;
    f) lucrări care pot provoca scântei mecanice;
    g) lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite;
    h) lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
    i) lucrări la care se utilizează foc deschis;
    j) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestor echipamente;
    k) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive;
    l) curăţarea interioară a unor rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile;
    m) depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/materiale periculoase.

    (3) Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:
    a) privind tehnologia de execuţie, de către conducătorul echipei de lucru;
    b) privind condiţiile tehnologice, de către conducătorul locului de muncă.

    (4) Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează în fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă/proces-verbal de instruire pentru personal.

    SUBSECŢIUNEA 6
    Instructajul la recalificarea profesională
    ART. 52
    (1) Instructajul la recalificarea profesională se desfăşoară cu toate categoriile de personal care au parcurs un astfel de curs de formare profesională, definit conform legislaţiei specifice.
    (2) La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesională, a persoanelor care îl efectuează, a duratei necesare şi a modului de verificare a însuşirii cunoştinţelor se vor avea în vedere următoarele:
    a) în cazul persoanelor care îşi desfăşură activitatea în acelaşi loc de muncă în care au lucrat şi înainte de conversia profesională, şeful locului de muncă prelucrează cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncă pe care le apreciază că sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de muncă pe care le au de îndeplinit;
    b) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşură activitatea în cadrul altei unităţi teritoriale ANRSPS, prin delegare sau detaşare, şeful locului de muncă prelucrează cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncă pe care le apreciază ca fiind diferite de alte unităţi teritoriale.


    SECŢIUNEA 2
    Instruirea persoanelor din afara ANRSPS
    ART. 53
    (1) Instructajul pentru persoanele din afara ANRSPS se desfăşoară cu acele persoane care execută temporar activităţi în locurile din incinta ANRSPS sau a unităţilor teritoriale, unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de incendii, după cum urmează:
    a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii;
    b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service;
    c) personalul care efectuează transport de materiale periculoase;
    d) personalul aparţinând societăţilor comerciale sau firme specializate, altele decât cele menţionate la lit. a) şi b), în măsura în care aceştia desfăşoară activităţi ce pot conduce la apariţia de incendii.

    (2) Instructajul pentru personalul din afara instituţiei, care se află pentru o durată determinată în incinta acesteia, în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de instituţie, se efectuează, de către cadrul tehnic.

    ART. 54
        Problematica instructajului constă în:
    a) prezentarea tematicii specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 53 lit. a) şi b);
    b) prezentarea tematicii din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 53 lit. c) şi d);


    ART. 55
        Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara ANRSPS se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite, întocmit de către cadrul tehnic, înregistrat la secretariatul ANRSPS - Aparat Propriu sau a unităţii teritoriale şi supus aprobării conducerii ANRSPS - Aparat Propriu sau directorului unităţii teritoriale.

    SECŢIUNEA 3
    Înregistrarea şi confirmarea instructajului
    ART. 56
    (1) Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele verbale de instruire.
    (2) Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezentele norme.
    (3) După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu cerneală sau cu pastă.
    (4) După completare, fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoanele care efectuează şi verifică instructajul. Prin semnătură, persoana instruită certifică participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.
    (5) Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din subordine.
    (6) Fişele individuale de instructaj/Procesele-verbale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, încheiate, se predau de către persoanele care le-au gestionat, cadrului tehnic, în vederea arhivării conform legislaţiei specifice.

    CAP. V
    Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu
    ART. 57
        Planificarea reprezintă totalitatea activităţilor premergătoare, prin care exerciţiul este conceput, aprobat şi organizat.

    ART. 58
        Obiectivele pregătirii prin exerciţii sunt:
    a) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a capacităţii de reacţie la incendiu;
    b) antrenarea personalului de pe locul de muncă în executarea operaţiunilor pentru limitarea propagării incendiului, concomitent cu acţiunea de salvare - evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale periclitate;
    c) verificarea reacţiei la salvarea şi acordarea primului ajutor persoanelor afectate;
    d) activitatea desfăşurată până la sosirea forţelor de intervenţie specializate;
    e) verificarea mijloacelor tehnice de comunicaţii şi a viabilităţii legăturilor de comunicaţii operative pentru asigurarea conducerii forţelor proprii şi a cooperării intra şi interinstituţionale;
    f) verificarea funcţionării, eficienţei şi compatibilităţii mijloacelor logistice din dotare destinate reacţiei la incendiu;
    g) exersarea elaborării documentelor întocmite pentru pregătirea, desfăşurarea şi analiza exerciţiilor;
    h) identificarea vulnerabilităţilor şi propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea capacităţii de reacţie la incendiu;
    i) creşterea nivelului de siguranţă a personalului care intervine.


    ART. 59
        La stabilirea tipului de exerciţiu se are în vedere următoarele elemente:
    a) nivelul la care se organizează exerciţiul;
    b) gradul de complexitate al exerciţiului;
    c) obiectivele stabilite a fi îndeplinite;
    d) locurile de desfăşurare a exerciţiului şi facilităţile acestora;
    e) resursele logistice şi financiare pe care le au la dispoziţie;
    f) situaţia operativă din zona, preconizată pentru perioada de desfăşurare a exerciţiului.


    ART. 60
    (1) Exerciţiile se desfăşoară:
    a) planificat - cel puţin o dată pe trimestru la nivelul fiecărei unităţi teritoriale;
    b) inopinat la dispoziţia directorului unităţii teritoriale sau a personalului din cadrul ANRSPS - Aparat propriu cu atribuţii în domeniu.

    (2) Pentru persoanele care participă la exerciţii se iau măsurile necesare pentru asigurarea echipamentului individual de protecţie specific.

    ART. 61
    (1) Evidenţa exerciţiilor de primă intervenţie efectuate în unitatea teritorială se ţine într-un registru special denumit "Registru de evidenţă a exerciţiilor de evacuare/intervenţie a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei".
    (2) Registrul prevăzut la alin. (1) are conţinutul conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme.

    ART. 62
        Documentele întocmite cu ocazia desfăşurării exerciţiilor sunt:

    (1) Planul de desfăşurare a exerciţiului care cuprinde:
    a) tema exerciţiului;
    b) locul de desfăşurare a exerciţiului;
    c) data şi ora desfăşurării;
    d) obiective generale;
    e) obiective specifice;
    f) modul în care se execută alarmarea/alertarea personalului;
    g) bareme de timp pentru reacţie;
    h) lista persoanelor participante la exerciţiu şi rolurile acestora;
    i) asigurarea materială;
    j) ipoteza exerciţiului;
    k) schiţe desenate cu dispunerea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
    l) fotografii/înregistrări video;
    m) solicitări pentru echipamentul individual de protecţie necesar.


    (2) Raport de evaluare al exerciţiului care cuprinde cel puţin următoarele:
    a) aprecieri privind atingerea obiectivelor generale şi specifice stabilite prin planul de desfăşurare;
    b) aprecieri privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului;
    c) aprecieri privind îndeplinirea baremelor de timp stabilite prin planul de desfăşurare;
    d) aprecieri privind modul în care s-a desfăşurat alarmarea/alertarea personalului;
    e) aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    f) aprecieri referitoare la desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase.    ART. 63
        Pentru exerciţiile inopinate, desfăşurate la dispoziţia directorului unităţii teritoriale sau autorităţii de control, se întocmeşte doar raportul de evaluare care va cuprinde, în partea de început, pe lângă elementele stabilite la art. 62 alin. (2) şi scenariul exerciţiului, aşa cum a fost dispus.

    ART. 64
        După finalizarea exerciţiului, în urma analizei raportului de evaluare, cadrul tehnic va înainta propuneri de remediere a deficienţelor constatate, iar conducerea ANRSPS sau directorul unităţii teritoriale va dispune măsuri în consecinţă.

    ART. 65
        Documentele întocmite cu ocazia desfăşurării exerciţiilor se elaborează de către cadrul tehnic şi se aprobă de către conducerea ANRSPS sau directorul unităţii teritoriale.

    CAP. VI
    Avizarea şi autorizarea privind securitatea la incendiu a obiectivelor aflate în administrarea unităţilor teritoriale
    ART. 66
        Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu se emit în condiţiile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 67
        Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pentru categoriile de construcţii şi amenajări stabilite prin H.G.R. nr. 571/2016.

    ART. 68
    (1) Avizele de securitate la incendiu se solicită de investitori.
    (2) Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită de directorul unităţii teritoriale.
    (3) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită la inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, în baza documentelor prevăzute în Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

    CAP. VII
    Controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor
    ART. 69
        Controlul activităţii de apărare a incendiilor reprezintă ansamblu integrat de acţiuni specifice, planificate şi executate pentru reducerea riscurilor de incendiu şi diminuarea consecinţelor acestora, în scopul protejării vieţii personalului propriu, persoanelor care desfăşoară activităţi temporare planificate în locaţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi unităţilor teritoriale subordonate, precum şi a mediului şi bunurilor materiale aflate în patrimoniu.

    ART. 70
        Controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor se efectuează de către:
    a) cadrul tehnic din unitatea teritorială;
    b) conducătorii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz;
    c) directorul executiv al unităţii teritoriale;
    d) Preşedintele ANRSPS sau împuterniciţii de către acesta;
    e) structura de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat;
    f) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, la solicitarea ANRSPS sau unităţii teritoriale.


    ART. 71
        Controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor efectuat de către cadrul tehnic din unitatea teritorială se realizează cel puţin lunar, iar pe parcursul unui an va viza toate sectoarele de activitate din unitate.

    ART. 72
        Controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor efectuat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean se efectuează la solicitarea scrisă a ANRSPS sau unităţii teritoriale.

    ART. 73
    (1) Controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor realizate de către cadrul tehnic presupune parcurgerea următoarelor etape:
    a) pregătirea controlului;
    b) desfăşurarea controlului;
    c) finalizarea controlului.

    (2) Pregătirea controlului cuprinde:
    a) studierea normelor specifice pentru locul de muncă ce urmează să fie controlat;
    b) studierea situaţiei operative specifice;
    c) studierea unor materiale documentare/informative.

    (3) Desfăşurarea controlului activităţii de apărare împotriva incendiilor presupune:
    a) verificarea respectării măsurilor organizatorice pe linie de prevenire a incendiilor;
    b) verificarea mijloacelor de intervenţie la incendiu şi instalaţiilor de alarmare, semnalizare şi stingere;
    c) verificarea instruirii personalului;
    d) verificarea documentelor de autoritate pe linie de prevenire a incendiilor.

    (4) Finalizarea controlului activităţii de apărare împotriva incendiilor se face prin documente scrise, în care se consemnează:
    a) construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control;
    b) constatările rezultate din teren;
    c) propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.

    (5) În baza constatărilor prezentate prin nota de control, directorul unităţii teritoriale este obligat să dispună măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate.

    ART. 74
    (1) Controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor realizate de către structura de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat presupune parcurgerea următoarelor etape:
    a) pregătirea controlului;
    b) desfăşurarea controlului;
    c) finalizarea controlului.

    (2) Pregătirea controlului cuprinde:
    a) studierea normelor specifice pentru locul de muncă ce urmează să fie controlat;
    b) studierea situaţiei operative specifice;
    c) studierea unor materiale documentare/informative.

    (3) Desfăşurarea controlului activităţii de apărare împotriva incendiilor pe teren presupune:
    a) verificarea organizării apărării împotriva incendiilor (existenţa actelor de autoritate, existenţa documentelor şi evidenţelor specifice apărării împotriva incendiilor, existenţa documentelor de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii de prevenire şi stingere;
    b) date referitoare la construcţii/instalaţii (mijloace de intervenţie la incendiu şi instalaţiile de alarmare, semnalizare şi stingere);
    c) verificarea prin exerciţii a modului de intervenţie în caz de incendiu.

    (4) La finalizarea activităţii de control prevăzută la alin. (3) se completează o notă de constatare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 11 la prezentele norme.
    (5) Finalizarea controlului activităţii de apărare împotriva incendiilor se realizează printr-un Raport de control, care se întocmeşte în termen de 15 zile de la data controlului. Modelul Raportului de control este prezentat în anexa nr. 12 la prezentele norme.

    CAP. VIII
    Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi evidenţa incendiilor produse
    SECŢIUNEA 1
    Comunicarea incendiilor
    ART. 75
        Orice incendiu se comunică de îndată directorului unităţii teritoriale de către conducătorul locului de muncă sau de către orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.

    ART. 76
        Directorul unităţii, în funcţie de amploarea incendiului, are obligaţia să comunice de îndată, telefonic despre incendiu, după cum urmează:
    a) Sistemul 112;
    b) structurii de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezerva de Stat, care la rândul ei va informa pe cale ierarhică.


    ART. 77
        Comunicarea evenimentelor se face şi în scris şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) unitatea la care s-a produs incendiul şi, dacă este cazul, unitatea la care este angajată victima;
    b) locul unde s-a produs incendiul;
    c) data şi ora la care s-a produs incendiul;
    d) datele personale ale victimei: numele şi prenumele, vârsta, locul de muncă;
    e) împrejurările care se cunosc, măsurile dispuse şi cauzele prezumtive;
    f) consecinţele evenimentului;
    g) numele şi funcţia persoanei care comunică incendiul;
    h) data şi ora comunicării.


    SECŢIUNEA 2
    Cercetarea cauzelor de incendii
    ART. 78
        Cercetarea incendiilor are drept scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor probabile care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

    ART. 79
        Cercetarea incendiilor este obligatorie şi se efectuează imediat după comunicare de către:
    a) o comisie din unitatea în care s-a produs incendiul sau care a condus/organizat activitatea în timpul căreia s-a produs incendiul;
    b) o comisie sub coordonarea structurii de specialitate din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în cazul evenimentelor care au produs victime sau pagube materiale.


    ART. 80
        Rezultatul cercetării evenimentului se consemnează într-un proces-verbal.

    ART. 81
    (1) Comisia de cercetare a evenimentului se numeşte prin decizie a directorului unităţii teritoriale.
    (2) Persoanele numite în comisia de cercetare a evenimentului trebuie să posede pregătire corespunzătoare, să nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc incendiul şi să nu fi avut o responsabilitate în producerea incendiului.
    (3) Dacă în incendiu există victime din unităţi diferite, în comisia de cercetare numită de directorul unităţii la care s-a produs incendiul se nominalizează şi persoanele numite prin decizie de către ceilalţi directori.
    (4) Directorul unităţii care a organizat transportul stabileşte prin decizie comisia pentru cercetarea incendiului produs în mijloacele de transport.

    ART. 82
        Termenul de cercetare a incendiului este de cel mult 7 zile lucrătoare de la data producerii.

    ART. 83
        Comisia de cercetare are obligaţia să cerceteze evenimentul cu toată atenţia şi obiectivitatea, stabilind cauzele probabile, împrejurările producerii, dacă au fost luate măsurile de prevenire specifice locului în cauză, dacă s-au respectat actele normative, consecinţele şi pagubele produse, persoanele care pot fi considerate ca fiind implicate direct sau indirect, alte aspecte pe baza cărora se pot fundamenta analiza şi propunerile comisiei.

    ART. 84
        Comisia de cercetare va întocmi un dosar de cercetare.

    ART. 85
        Dosarul de cercetare se întocmeşte în două exemplare şi trebuie să conţină, după caz:
    a) materiale scrise, fotografii, schiţe privind locul şi poziţia obiectelor sau instalaţiilor din zona incendiului;
    b) declaraţii sau note de informare de la persoanele care au observat, comunicat sau participat la stingerea incendiului, ori care sunt implicate direct sau indirect în eveniment;
    c) alte documente care pot contribui la stabilirea cauzelor probabile, împrejurărilor, vinovaţilor şi măsurile propuse de comisie;
    d) procesul-verbal de cercetare întocmit de comisie.


    ART. 86
        Un exemplar al dosarului de cercetare se păstrează la unitatea teritorială unde s-a produs incendiul, iar al doilea se înaintează structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

    ART. 87
    (1) Procesul-verbal de cercetare se întocmeşte în două exemplare, pe baza documentelor cuprinse în dosarul de cercetare şi a aspectelor constatate la faţa locului, reprezentând o sinteză a evenimentului produs şi va cuprinde cel puţin următoarele date:
    a) decizia în baza căreia s-a efectuat cercetarea;
    b) componenţa comisei de cercetare;
    c) locul, data şi ora unde s-a produs incendiul;
    d) anul construcţiei şi destinaţia clădirii, instalaţiei sau mijlocului de transport;
    e) dotarea cu mijloace de intervenţie a spaţiilor unde s-a produs incendiul;
    f) eventuale incendii produse în acelaşi loc şi măsurile tehnico-organizatorice luate;
    g) cauzele probabile, condiţiile şi împrejurările care au favorizat producerea incendiului;
    h) modul, forţele şi mijloace cu care s-a intervenit pentru stingerea incendiului;
    i) valoarea şi natura pagubelor;
    j) persoanele care se fac vinovate de producerea evenimentului;
    k) dispoziţiile legale încălcate;
    l) propuneri de măsuri pentru prevenirea riscului de apariţie al altor incendii.

    (2) Procesul-verbal de cercetare se semnează de membrii comisiei, se înregistrează la unitatea unde a avut loc evenimentul şi se aprobă de către directorul unităţii. În cazul când se constată că fapta cauzatoare a incendiului constituie infracţiune, se sesizează organele de urmărire penală competente.
    (3) Procesul-verbal de cercetare al comisiei prevăzut la art. 87 alin. (1) se va trimite structurii de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat.

    ART. 88
        Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numită de către directorul unităţii, conform competenţelor stabilite de prezentul act normativ, se înaintează, ierarhic, la structura de specialitate din Direcţiei Generale Rezervă de Stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.

    ART. 89
    (1) În cazul în care structura de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, dispune completarea dosarului şi/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, după caz.
    (2) Comisia de cercetare completează dosarul şi întocmeşte procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.

    SECŢIUNEA 3
    Înregistrarea şi evidenta incendiilor produse
    ART. 90
        Toate unităţile teritoriale ţin evidenţa incendiilor produse, prin cadrul tehnic, într-un registrul special destinat în acest scop.

    ART. 91
        Evidenţa incendiilor produse la nivelul unităţilor teritoriale este ţinută de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale prin structura de specialitate, într-un registru special destinat în acest scop.

    CAP. IX
    Analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor
    ART. 92
    (1) Analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor se realizează anual la nivelul unităţii teritoriale.
    (2) Analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor se finalizează printr-un raport de analiză, întocmită de către cadrul tehnic, se aprobă de către directorul unităţii, şi se înaintează structurii de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat. Raportul de analiză trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) documentele întocmite la nivel de unitate pe linia apărării împotriva incendiilor;
    b) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    c) aspecte referitoare la instruirea şi pregătirea personalului;
    d) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    e) activităţile desfăşurate de structura de specialitate din unitate;
    f) exerciţii de alarmare şi primă intervenţie în caz de incendiu desfăşurate la nivel de unitate;
    g) exerciţii de intervenţie în caz de incendiu desfăşurate conform planurilor de cooperare cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă;
    h) incendii produse;
    i) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite în urma cercetării incendiilor produse;
    j) stadiul îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor stabilite cu ocazia ultimei analize;
    k) alte activităţi desfăşurate pe linie de prevenire a incendiilor;
    l) propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

    (3) Structura de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Rezervă de Stat analizează şi centralizează datele şi informaţiile transmise de unităţile teritoriale, şi până la data de 15 aprilie întocmeşte şi înaintează conducerii ANRSPS raportul anual cu activitatea de apărare împotriva incendiilor pentru anul anterior.

    CAP. X
    Ordinea interioară
    SECŢIUNEA 1
    Căi de acces şi evacuare
    ART. 93
        Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare în siguranţă şi salvarea în caz de incendiu a personalului, precum şi a persoanelor din afara ANRSPS, se adoptă următoarele măsuri:
    a) întreţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor de control al fumului şi gazelor fierbinţi, precum şi al elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor, acolo unde acestea există;
    b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;
    c) funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;
    d) funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate, acolo unde acestea există;
    e) organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii cu personalul.


    ART. 94
    (1) Căile de evacuare din cadrul ANRSPS - Aparat Propriu şi unităţile teritoriale, inclusiv cele care duc în locuri special amenajate pentru evacuare, se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează, în caz de incendiu. De asemenea, se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.
    (2) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare, trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu.

    ART. 95
    (1) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită, ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se poate înrăutăţi situaţia iniţială.
    (2) În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor este interzisă amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de maşini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie.
    (3) Este interzisă amplasarea pe căile de evacuare a uşilor false, draperiilor, oglinzilor, care pot deruta persoanele pe timpul evacuării.

    ART. 96
    (1) Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de incendiu, în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora, se asigură în permanenţă la toate:
    a) construcţiile şi încăperile acestora;
    b) instalaţiile tehnologice şi anexe;
    c) depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse finite şi auxiliare;
    d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;
    e) dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu: cortine de siguranţă, sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele asemenea;
    f) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele generale ale instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;
    g) vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile, benzi transportoare şi altele asemenea;
    h) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea.

    (2) Unităţile teritoriale care deţin sau administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare, potrivit reglementărilor tehnice specifice, prezenţa mijloacelor de la alin. (1) şi să afişeze regulile specifice care trebuie respectate.

    ART. 97
    (1) Intrările în incintele unităţilor teritoriale şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt reţele, bazinele şi altele asemenea, se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă şi altele asemenea, care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.
    (2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură şi se marchează, potrivit reglementărilor tehnice specifice, căi de acces şi circulaţii ocolitoare.

    ART. 98
    (1) Căile de acces şi de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiaţii, locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marchează vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice.
    (2) Este interzisă blocarea căilor de acces în incintă, total sau parţial, definitiv sau temporar, cu materiale, autovehicule ori în alt mod.
    (3) Pentru desfăşurarea cu operativitate a dispozitivelor de stingere a incendiilor se va evită depozitarea materialelor în jurul clădirilor, chiar dacă sunt incombustibile.
    (4) Pe timp de iarnă căile de acces şi evacuare se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă.
    (5) Căile de evacuare din clădiri, încăperi şi alte spaţii vor asigura accesul, în caz de incendiu, a persoanelor spre exterior, la nivelul terenului sau al unor suprafeţe circulabile.
    (6) Traseele căilor de evacuare sunt distincte şi independente. În clădiri, persoanele trebuie să aibă acces la cel puţin două căi de evacuare, care pe cât posibil, să ducă în direcţii opuse, a doua cale de evacuare poate fi constituită din ferestre sau trape exterioare dacă prin acestea se asigură evacuarea în condiţii corespunzătoare de siguranţă a persoanelor.
    (7) Asigurarea unei singure căi de evacuare este admisă atunci când, conform proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane indiferent de timpul în care se realizează evacuarea, precum şi în cazurile în care numărul persoanelor este mai mare dar timpul în care se realizează parcurgerea traseului de evacuare se înscrie în valoarea admisă pentru coridoare înfundate, în funcţie de gradul de rezistenţă la foc, risc, sau categorie de pericol de incendiu, tip de clădire, şi destinaţie.
    (8) Nu constituie căi de evacuare ascensoarele şi trecerile prin uşi anti-foc, care se pot bloca în poziţie închisă.

    SECŢIUNEA 2
    Focul deschis
    ART. 99
        Prin foc deschis, în sensul prezentelor norme, se înţelege arderea în aer liber care nu are un spaţiu închis de combustie special amenajat, ca ţigara aprinsă, flacără chibrit, lumânări, lămpi de gătit, de lipit sau iluminat în funcţiune, focul în aer liber, sudura electrică sau autogenă, ori cele rezultate din unele reacţii chimice.

    ART. 100
        Se interzice folosirea focului deschis în locurile sau spaţiile în care se prelucrează, utilizează, depozitează, vehiculează sau manevrează materialele combustibile ori care, în prezenţa focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum:
    a) instalaţiile de pompare, transport şi distribuţie a lichidelor combustibile (produse petroliere);
    b) atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, întreţinere şi reparaţii auto;
    c) depozitele de lichide combustibile (benzină, motorină, kerosen), de material lemnos, textile, hârtie (arhive), mase plastice, recipiente transportabile cu gaze tehnice comprimate;
    d) încăperile în care se curăţă pardoseala cu produse combustibile;
    e) încăperile în care se execută lucrări cu substanţe combustibile;
    f) încăperile şi podurile clădirilor ale căror elemente de construcţie sunt realizate din materiale combustibile;
    g) laboratoarele în care se utilizează substanţe combustibile;
    h) încăperile în care se încarcă baterii de acumulatori;
    i) sălile aglomerate cu anexele lor şi spaţiile de cazare în comun;
    j) mijloacele de transport pentru materiale şi substanţe combustibile sau care prezintă pericol de incendiu ori explozie: mijloacele de transport în comun, rezervoarele de carburanţi ale vehiculelor;
    k) garajele şi platformele de parcare;
    l) încăperile cu echipament electronic, de calcul, măsură, control şi automatizare; m) centralele termice;
    n) alte spaţii stabilite prin decizia directorului unităţii.


    ART. 101
        Executarea lucrărilor cu foc deschis:

    (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.

    (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.

    (3) Lucrările menţionate la alin. (1) se execută numai pe baza Permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme, care cuprinde următoarele măsuri principale de apărare împotriva incendiilor:
    a) precizarea locului unde se execută operaţiile (lucrările) şi a persoanelor numite să le execute;
    b) nominalizarea operaţiilor ce se execută (sudură, taiere cu flacăra, etc.)
    c) data şi ora executării;
    d) modul de protejare a materialelor combustibile existente în zona lucrărilor pentru înlăturarea posibilităţilor de producere a incendiilor sau altor evenimente negative;
    e) mijloacele de primă intervenţie care se aduc la locul de executare a operaţiilor, pentru lichidarea imediată a unui eventual început de incendiu;
    f) supravegherea şi controlul executării operaţiunilor, atât pe timpul desfăşurării acestora cât şi după încheierea lor;
    g) instruirea personalului de execuţie, supraveghere şi control pe linia apărării împotriva incendiilor;
    h) alte măsuri specifice locului de muncă.


    (4) Se poate utiliza focul deschis în locuri cu pericol de explozie (ex. depozit de carburanţi), numai după informarea în prealabil a directorului unităţii, care va dispune, dacă este cazul, suplimentar faţă de prevederile alin. (2) luarea şi a altor măsuri de protecţie împotriva incendiilor.

    (5) În cazurile prevăzute la alin. (1) este obligatorie instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor.


    ART. 102
    (1) Permisul de lucru cu foc, se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului echipei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.
    (2) Permisul de lucru se semnează de persoana care îl emite (cadrul tehnic), şeful locului de muncă unde se execută lucrările, persoanele care execută/supraveghează lucrările cu foc deschis.
    (3) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
    (4) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

    ART. 103
        Reguli la utilizarea focului deschis:

    (1) Şeful locului de muncă (birou, depozit, magazie, atelier, etc.) în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:
    a) pregătirea locului;
    b) instruirea personalului;
    c) controlul după terminarea lucrării.


    (2) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.

    (3) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.

    (4) În funcţie de situaţie, şeful locului de muncă asigură un număr suficient de mijloace de intervenţie în caz de incendiu, pe timpul executării lucrării cu foc.


    ART. 104
        În timpul executării lucrării, executantul se asigură de:
    a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;
    b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
    c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;
    d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
    e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele;
    f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată;
    g) asigurarea zonelor de împrăştiere cu stropi incandescenţi prin acoperirea acestora cu tablă sau plăci din materiale ignifuge.


    ART. 105
        După terminarea lucrării, şeful locului de muncă, ia următoarele măsuri:
    a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum;
    b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;
    c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
    d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
    e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;
    f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea temporară a acestora într-un loc special amenajat.


    ART. 106
        Recomandări referitoare la utilizarea focului deschis:

    (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc prin decizie zilnică a directorului unităţii.

    (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor teritoriale se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

    (3) Arderea deşeurilor de orice tip (deşeuri vegetale, menajere, deşeuri periculoase, materiale combustibile, etc) este interzisă pe amplasamentele unităţilor teritoriale, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind regimul deşeurilor.

    (4) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi), respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei), fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.


    ART. 107
        La utilizarea lămpilor cu gaz (petrol), felinarelor de vânt sau a altor mijloace asemănătoare, este interzisă:
    a) folosirea în stare defectă;
    b) introducerea în rezervor a altor lichide combustibile decât cele prevăzute;
    c) amplasarea lor în apropierea materialelor şi substanţelor combustibile sau în poziţie înclinată;
    d) nesupravegherea în timpul funcţionării;
    e) umplerea rezervorului cu combustibil peste capacitatea admisă.


    ART. 108
        Reglementarea de către directorul unităţii a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:
    a) stabilirea prin decizie zilnică până la data de 30 ianuarie a fiecărui an şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;
    b) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;
    c) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc.


    SECŢIUNEA 3
    Fumatul
    ART. 109
        Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărei unităţi teritoriale şi se face prin decizie directorului unităţii, conform prevederilor legislaţiei naţionale în domeniu.

    ART. 110
    (1) În decizia pentru reglementarea fumatului se menţionează:
    a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;
    b) locurile amenajate pentru fumat;
    c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;
    d) alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

    (2) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform prevederilor legale.
    (3) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".
    (4) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili), 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum) şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.
    (5) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
    a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
    b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
    c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

    (6) Scrumierele se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere.
    (7) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.
    (8) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.
    (9) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

    SECŢIUNEA 4
    Măsuri speciale pentru perioadele de caniculă sau secetoase şi sezonul rece
    ART. 111
        Măsurile speciale pentru perioadele de caniculă sau secetoase implică cel puţin următoarele:

    (1) În perioadele caniculare sau secetoase directorii executivi ai unităţilor, prin cadrul tehnic, trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice, pe care să le aducă la cunoştinţa întregului personal.

    (2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:
    a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;
    b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
    c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii, prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
    d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
    e) intensificarea controalelor în zonele cu vegetaţie uscată şi forestieră;
    f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.    ART. 112
        Măsurile speciale pentru sezonul rece sunt următoarele:

    (1) Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi înlătura defecţiunile constatate, stabilindu-se măsuri de prevenire, pentru protecţia împotriva îngheţului şi de menţinere în stare de funcţionare a instalaţiilor de stingere, astfel:
    a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente în unităţi, cum sunt: surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum şi înlăturarea defecţiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normaţi;
    b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă, amplasate în aer liber sau în incinte neîncălzite;
    c) recircularea apei din rezervorul de apă pentru incendiu; când acesta este independent de rezervoarele destinate consumului curent se vor lua măsuri de înlăturare a cauzelor care ar putea împiedica această recirculare;
    d) izolarea conductelor de alimentare cu apă şi asigurarea unei temperaturi minime de 5° C în zonele unde sunt amplasate instalaţii de apă pulverizată, de drencere sau sprinklere;
    e) asigurarea unei temperaturi minime de 10° C în încăperile centralelor de semnalizare şi bateriilor de acumulatori;
    f) asigurarea carburanţilor necesari funcţionării sursei energetice de rezervă;
    g) asigurarea accesului corespunzător la rezervoarele de apă, căminele şi racordurile fixe pentru alimentarea cu apă a maşinilor de intervenţie la incendiu;
    h) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.    CAP. XI
    Norme specifice de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor din cadrul unităţilor teritoriale
    SECŢIUNEA 1
    Norme generale pentru toate unităţile teritoriale
    ART. 113
        La depozitarea produselor, materialelor, a ambalajelor şi a deşeurilor se va respecta cu stricteţe natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare şi proprietăţile fizico-chimice ale acestora din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor (grupa sau clasa de combustibilitate sau inflamabilitate, tendinţa de autoaprindere, autoinflamare sau explozie, comportarea în contact sau în prezenţa altor substanţe, comportarea în caz de incendiu, compatibilitatea la stingere cu acelaşi fel de substanţe).

    ART. 114
    (1) Materialele sau produsele ambalate având forme geometrice sau dimensiuni similare, precum şi cele ambalate în lăzi, saci sau baloţi se depozitează în stive cu respectarea distanţelor de siguranţă între acestea, precum şi faţă de instalaţiile fixe montate în depozit (iluminat, încălzit, semnalizare şi stingerea incendiilor etc.).
    (2) Stivele nu vor depăşi suprafeţele, ori cantităţile maxime admise, precum şi înălţimea optimă stabilită prin planul de depozitare, fără ca aceasta să depăşească de 1,5 ori latura mică a bazei.

    ART. 115
        Culoarele între stive se stabilesc prin planul de depozitare aprobat şi vor avea lăţimea necesară pentru evacuarea materialelor în caz de incendiu prin folosirea utilajelor din dotare (moto şi electrostivuitoare).

    ART. 116
    (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile de depozitare, magazii, ateliere etc. este obligat să menţină în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.
    (2) Nu sunt admise scame sau aglomerări de fibre textile rezultate din desfacerea baloţilor sau din procesul de manipulare, scânduri sau paleţi, hârtie de ambalaj, saci rupţi sau alte ambalaje depozitate (în aceleaşi spaţii cu produsele rezervă de stat).
    (3) Acestea vor fi colectate şi depozitate temporar în locurile stabilite, pe măsură ce rezultă din procesul de manipulare.

    ART. 117
    (1) Materialul lemnos folosit la formarea şi consolidarea stivelor (scânduri, paleţi, podine) se va păstra de regulă, în alte spaţii decât cele destinate depozitării şi păstrării produselor rezervă de stat. Aceste materiale pot fi păstrate în spaţiile de depozitare, în următoarele condiţii:
    a) să fie ignifugate;
    b) să fie stivuite în ordine şi la o distanţă egală cu lăţimea culoarului de acces faţă de stiva de produs;
    c) să nu depăşească cantitatea necesară pentru tronsonul respectiv.

    (2) Dacă în spaţiul respectiv nu sunt depozitate produse rezervă de stat, se poate păstra în acesta materialul lemnos folosit la formarea stivelor, netratat cu substanţe ignifuge.

    ART. 118
    (1) Culoarele de acces între uşile magaziilor de la ambele rampe vor fi lăsate libere în permanenţă pe toată lăţimea deschiderii uşilor.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alineatului anterior uşile care nu sunt faţă în faţă. Acestea nu vor fi blocate prin interior pentru a putea fi folosite în caz de intervenţie, iar în jurul acestora, prin interior, va fi lăsat spaţiu liber pentru deschiderea completă a uşilor. Prin exterior, uşile respective se vor marca cu inscripţia: "uşă pentru evacuare".

    ART. 119
        În cazul magaziilor având lăţimea mai mare de 30 m, între stive, va fi creat un culoar longitudinal, la jumătatea distanţei dintre uşile de acces după ambele rampe. Lăţimea culoarului se stabileşte în funcţie de gabaritul utilajelor folosite la evacuare.

    ART. 120
        Nu sunt admise rafturi din lemn în spaţiile de depozitare decât în măsura în care lemnul este ignifugat, sau acestea vor fi, confecţionate din metal.

    ART. 121
        În spaţiile de depozitare sunt interzise amenajarea de ateliere sau birouri pentru personal. Acestea pot fi amenajate în spaţiile de depozitare dar complet separate de acestea prin pereţi de zid având rezistenţă la foc de 3 ore şi cu acces din exterior.

    ART. 122
        Este interzisă delimitarea spaţiilor de depozitare sau gestiunilor prin compartimentare cu elemente combustibile.

    ART. 123
        Spaţiile de depozitare şi culoarele de acces vor fi marcate vizibil cu vopsea albă. Pe culoarele de acces se va marca de asemenea, direcţia drumului de evacuare şi locul hidranţilor interiori.

    ART. 124
        Uşile de acces în spaţiile de depozitare vor fi prevăzute cu sisteme de închidere care să fie uşor de manevrat din exterior. Este interzisă blocarea prin interior a uşilor cu zăvoare, lanţuri, drugi de fier etc.

    ART. 125
        Spaţiile închise în care se păstrează substanţe volatile, vor fi în permanenţă ventilate şi aerisite pentru a nu se forma amestecuri explozive. Ventilarea poate fi naturală, realizată la cel puţin două nivele, pentru a asigura evacuarea vaporilor.

    ART. 126
        La depozitarea unor substanţe care prezintă pericol de incendiu sau explozie, ori care se degradează în timp şi ca urmare pot duce la izbucnirea şi propagarea incendiilor sau producerea de explozii se va asigura controlul stării acestor substanţe conform instrucţiunilor furnizorului.

    ART. 127
        În spaţiile de depozitare a materialelor, substanţelor şi ambalajelor combustibile sau care prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum şi în apropierea lor, utilizarea focului deschis este interzisă.

    ART. 128
        Este categoric interzisă parcarea, repararea sau folosirea în spaţiile de depozitare a produselor rezervă de stat a mijloacelor de transport sau ridicat care prezintă defecţiuni tehnice ca: scurgeri de carburanţi sau acizi, siguranţe electrice supradimensionate, tobe de eşapament defecte sau fără site parascântei, sisteme de direcţie sau de frânare defecte, cabluri dezizolate, lipsa capacelor de la acumulatoare, legături superficiale la bornele acumulatorilor, etc.

    ART. 129
    (1) Utilajele defectate în timpul lucrului, vor fi evacuate în afara spaţiului de depozitare prin tractare sau împingere, putând fi reluată exploatarea lor, numai după remedierea defecţiunilor.
    (2) În cazul în care s-au produs scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau acizi pe pardoseala spaţiului de depozitare, se opreşte lucrul, utilajul defect se evacuează prin tractare sau împingere, iar scurgerile respective se acoperă cu nisip, apoi se curăţă şi se evacuează la locul stabilit.

    ART. 130
        La terminarea programului de lucru în depozite, instalaţia electrică de iluminat şi prizele electrice de forţă (acolo unde există) se vor scoate de sub tensiune prin deconectare de la tabloul electric din exteriorul magaziei.

    ART. 131
    (1) Sectorul tehnic al unităţilor va fi curăţat de cel puţin două ori pe an de vegetaţie, iarbă uscată, frunze, crengi etc.
    (2) Se interzice păstrarea fânului cosit la mai puţin de 50 m de rezervoarele de produse combustibile sau 30 m de magaziile cu produse.

    ART. 132
        În timpul executării operaţiunilor de încărcare-descărcare a produselor, motoarele mijloacelor de transport auto vor fi oprite.

    ART. 133
        Personalul ce încadrează mijloacele de transport a materialelor şi substanţelor combustibile, precum şi personalul de însoţire a acestora trebuie să cunoască şi să respecte normele, măsurile şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru produsele pe care le transportă ori le însoţesc.

    SECŢIUNEA 2
    Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la depozitele pentru produse rezervă de stat cu profil petrolier
    SUBSECŢIUNEA 1
    Depozite de produse lichide combustibile în rezervoare
    ART. 134
        Lichidele combustibile se păstrează în rezervoare subterane, supraterane şi în butoaie metalice.

    ART. 135
    (1) Rezervoarele vor avea asigurată posibilitatea de golire a conţinutului în caz de incendiu sau avarie.
    (2) Se interzice menţinerea blindelor pe conducta de golire a produsului în timpul exploatării acestuia.

    ART. 136
        Capacele căminelor de vane din instalaţia de produse şi cele de vizitare a carcasei rezervoarelor vor fi prevăzute cu garnituri elastice pentru a evita lovirea şi producerea scânteilor.

    ART. 137
        Se interzice circulaţia personalului pe scările şi podeţele rezervoarelor având încălţăminte cu accesorii metalice.

    ART. 138
        Funcţionarea normală a instalaţiilor şi hidranţilor, a conductelor de spumă, a stingătoarelor şi a întregului echipament de incendiu va fi asigurată în permanenţă prin verificarea lor periodică cu înscrierea constatărilor în registrele instalaţiilor.

    ART. 139
        Drumurile şi potecile de acces în parcurile de rezervoare vor fi bine întreţinute pentru asigurarea intervenţiei în toate anotimpurile.

    ART. 140
        Verificarea legăturilor de împământare a rezervoarelor şi a celorlalte instalaţii aferente, se va efectua de două ori pe an, conform actelor normative în vigoare.

    ART. 141
        În fiecare căsuţă sau cămin de spumare se va afişa schema instalaţiei de stingere, ventilele se vor numerota şi se va preciza ordinea manevrării lor în caz de incendiu.

    ART. 142
        Se interzice colectarea reziduurilor de lichide combustibile în bazine deschise sau recipiente improvizate. De asemenea este interzisă folosirea ambalajelor din material plastic pentru păstrarea, manipularea sau transportul lichidelor combustibile.

    ART. 143
        Se interzice utilizarea pe timpul lucrului la rezervoare, vagoane cisternă, ambalaje metalice şi la orice lucrare, sau în zone în care sunt vapori de lichide combustibile, a sculelor metalice care prin lovire produc scântei.

    ART. 144
        Sistemele de semnalizare ale rezervoarele de depozitare, de avarie şi de golire vor fi menţinute permanent în stare de utilizare şi funcţionare.

    SUBSECŢIUNEA 2
    Rampe CF de încărcare-descărcare a lichidelor combustibile
    ART. 145
        Toate operaţiile de încărcare-descărcare în şi din vagoane cisternă se vor executa sub supravegherea directă şi permanentă a cadrului tehnic din unitate, căruia îi revin toate obligaţiile şi răspunderile pe linia apărării împotriva incendiilor, pentru efectuarea acestor operaţiuni în deplină siguranţă.

    ART. 146
    (1) Se admit la încărcat numai vagoane cisternă corespunzătoare din punct de vedere tehnic.
    (2) Nu se admit vagoane cisternă cu robinete defecte, blocate, cu capacele domurilor lipsă, saboţi blocaţi etc.
    (3) Înaintea încărcării acestora se vor lua măsuri de remediere a defecţiunilor sau de refuz la încărcare.
    (4) Remedierea defecţiunilor se va executa numai cu scule care nu produc scântei prin lovire.

    ART. 147
        Pentru semnalizarea manevrelor şi iluminatul locului de muncă pe rampele de încărcare-descărcare a lichidelor combustibile se vor folosi numai lămpi electrice antiexplozive. Orice alt mijloc de iluminat sau semnalizare pe timpul nopţii este strict interzis.

    ART. 148
        Pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor se mai prevăd următoarele măsuri:
    a) se interzice folosirea felinarelor sau semnalelor fixe cu flacără - se vor folosi numai lămpile electrice antiexplozive;
    b) se interzice purtarea încălţămintei cu accesorii metalice pe teritoriul rampelor de încărcare- descărcare şi al staţiilor de pompare;
    c) se interzice folosirea focului deschis la dezgheţarea cuplelor - se va folosi numai aburul sau apa caldă;
    d) se interzice încălzirea produselor congelate cu foc deschis; acestea vor fi decongelate cu abur din generator;
    e) se interzice folosirea pietrelor sau uneltelor care prin lovire produc scântei, la deschiderea vanelor, desfacerea cuplelor, a blindelor, precum şi pentru frânarea vagoanelor în locul saboţilor;
    f) se interzice manevrarea pe rampele de încărcare-descărcare a vagoanelor cisternă cu saboţi de frână blocaţi sau supraîncălziţi;
    g) este interzisă folosirea saboţilor metalici pentru frânarea vagoanelor în timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare pe liniile vecine. Aceştia vor fi confecţionaţi din lemn de esenţă tare sau din bronz.
    h) deschiderea şi închiderea capacelor domurilor vagoanelor cisternă se face fără lovirea sau frecarea acestora;
    i) după închiderea capacelor domurilor vagoanelor cisternă, se vor etanşa prin şurubul de fixare;
    j) măsurarea nivelului lichidului sau luarea probelor din vagoanele cisternă, se va realiza cu dispozitive omologate şi confecţionate din materiale neferoase;
    k) lucrările cu foc deschis pe rampa de încărcare-descărcare pe timpul efectuării acestor operaţii, sunt strict interzise;
    l) este interzisă deschiderea manlocului sau racordarea cisternelor la gurile de descărcare, înaintea executării legăturilor pentru scurgerea electricităţii statice;
    m) pe timp de furtună cu descărcări electrice este interzisă încărcarea-descărcarea produselor petroliere cu temperatura de inflamabilitate sub 55° C, precum şi manevrarea vagoanelor cisternă pe linii;
    n) este interzisă orice manevră pe liniile de încărcare-descărcare în timpul încărcării sau descărcării produselor;
    o) sunt interzise lucrările de remediere la vagoane cisternă, la instalaţiile de iluminat şi forţă pe timpul încărcării şi descărcării produselor;
    p) racordarea tuburilor flexibile la vagoanele cisternă sau la gurile de descărcare se va realiza perfect etanş folosind scule care nu produc scântei;
    q) furtunurile crăpate sau cu armăturile defecte se vor înlocui;
    r) scurgerile provenite de la armăturile sau instalaţiile rampei, vor fi colectate în vase metalice, iar defecţiunile vor fi remediate.


    ART. 149
        Este interzisă introducerea la încărcare a vagoanelor cisternă în cazul nefuncţionării instalaţiilor de stingere din dotarea rampei.

    ART. 150
        Platformele betonate ale rampelor de încărcare-descărcare vor fi prevăzute cu posibilităţi de spălare pentru a fi menţinute în stare de curăţenie permanentă.

    ART. 151
        Platformele rampelor vor fi curăţate de reziduuri şi scurgeri accidentale utilizând materiale absorbate sau nisip.

    ART. 152
        Terenul înconjurător al platformelor va fi menţinut în permanenţă deblocat de diverse materiale şi curăţat de iarbă, crengi uscate etc.

    ART. 153
        Este interzisă tamponarea vagoanelor cisternă în timpul manevrelor, pe rampa de încărcare-descărcare.

    ART. 154
    (1) Este interzisă apropierea locomotivelor Diesel, la distanţă mai mică de 20 m faţă de gurile de încărcare-descărcare a vagoanelor cisternă.
    (2) Manevrarea vagoanelor cisternă pentru încărcare-descărcare cu respectarea acestor distanţe minime de siguranţă se va face prin intercalarea, drept tampon între locomotivă şi vagoanele cisternă care se introduc sau se scot de la rampă, a unui număr necesar de vagoane platformă sau vagoane cisternă goale având capacele închise.

    ART. 155
        Marcarea distanţelor admisibile de apropiere a locomotivelor faţă de rampele de încărcare-descărcare se va face în mod vizibil cu placarde de avertizare: "Accesul locomotivelor interzis".

    ART. 156
        Locomotivele Diesel care manevrează vagoane cisternă, vor avea dispozitive de parascântei la toba de eşapament.

    ART. 157
        Viteza de circulaţie a locomotivelor şi vagoanelor care se scot sau care se introduc pe rampă, nu va depăşi 5 km/oră. Este interzisă moderarea vitezei vagoanelor cisternă prin aşezarea pe linii a diverselor piedici ca: pietre, bucăţi de metal etc.

    ART. 158
        Înainte de începerea operaţiunilor de încărcare sau descărcare a lichidelor combustibile petroliere, formaţiunea de primă intervenţie va intra în dispozitiv de stingere cu dotarea existentă racordată la hidranţii exteriori din vecinătatea rampei pentru asigurarea intervenţiei operative cu spumă şi apă (tunuri portabile de apă şi spumă) în caz de incendiu.

    ART. 159
    (1) În caz de incendiu la rampa de încărcare-descărcare, vor fi scoase de pe amplasament, unde este posibil, vagoanele cisternă pline sau goale sau se vor izola vagonul/vagoanele incendiate, concomitent cu alarmarea formaţiunii de primă intervenţie. Incendiul se va anunţa imediat la sistemul 112 de către orice persoana care îl observă.
    (2) Se acţionează cu spumă pentru stingerea reziduurilor aprinse şi cu apă sub presiune pentru răcirea vagoanelor aflate pe rampă.

    SUBSECŢIUNEA 3
    Rampe auto de încărcare-descărcare a lichidelor combustibile
    ART. 160
        Înainte de începerea operaţiei de încărcare-descărcare a produselor petroliere, cisternele vor fi conectate prin cleme de crocodil la centura de punere la pământ a rampelor, pentru scurgerea electricităţii statice.

    ART. 161
        Pe timpul funcţionării, în incinta rampei de alimentare auto sau la mai puţin de 20 m de aceasta sunt interzise efectuarea de reparaţii sau diverse intervenţii la mijloacele de transport sau la instalaţiile rampei.

    ART. 162
    (1) Dacă pe timpul încărcării se observă pierderi de produse la cisterne, se va opri operaţiunea de încărcare, procedându-se imediat la descărcarea produsului respectiv.
    (2) De asemenea, dacă pe timpul încărcării/descărcării au fost deversate accidental produse, conducătorul auto nu va porni motorul autovehicului şi nu va întreprinde nici o acţiune.
    (3) În această situaţie autovehiculul va fi îndepărtat fără pornirea motorului de la locul de încărcare după deconectarea prizei de punere la pământ, iar locul respectiv va fi curăţat utilizând materiale absorbante specifice intervenţiei şi/sau nisip.

    ART. 163
    (1) Se interzice încărcarea produselor în autocisterne înainte de oprirea motorului. Acestea vor fi pornite numai după terminarea încărcării în condiţii normale.
    (2) De asemenea vor fi oprite motoarele autovehiculelor care aşteaptă rândul la încărcare pe platforma rampei, în timpul încărcării altor autovehicule.

    ART. 164
        Este interzisă pornirea motoarelor autovehiculelor înainte de închiderea capacelor domurilor autocisternelor, spălarea şi ştergerea produsului deversat şi curăţirea locului unde s-au produs scurgerile de produs.

    ART. 165
        Operaţiunea de încărcare va fi supravegheată permanent în scopul evitării deversărilor de produs.

    ART. 166
        Se interzice circulaţia personalului în rampa auto cu încălţăminte cu accesorii metalice.

    ART. 167
        Este interzisă încărcarea autocisternelor cu produse petroliere cu temperatura de inflamabilitate sub 55° C pe timp de furtună cu descărcări electrice.

    SUBSECŢIUNEA 4
    Staţii de pompe pentru produse petroliere
    ART. 168
        Instalaţia electrică de iluminat şi forţă din staţia de pompe produse va fi numai de tip antiex. Verificarea integrităţii acestora se va realiza de două ori pe an, constatările şi măsurile luate fiind înscrise în registrul staţiei.

    ART. 169
        Motoarele termice care acţionează pompele de produse combustibile (benzină, motorină) vor fi amplasate în încăperi separate prin pereţi faţă de sala pompelor, iar legătura între acestea se realizează prin tuburi de protecţie şi un sistem de etanşare împotriva pătrunderii vaporilor dintr-o încăpere în alta.

    ART. 170
        În staţiile de pompe produse este interzisă:
    a) folosirea sculelor şi uneltelor care prin lovire produc scântei;
    b) folosirea oricărei surse de foc deschis (sudură, lipire, fumat etc.);
    c) folosirea de instalaţii electrice improvizate sau de tip necorespunzător mediului în care se clasează încăperea respectivă;
    d) folosirea încălţămintei prevăzută cu plachiuri sau ţinte metalice;
    e) scurgerea (picurarea) produselor de la pompe sau garniturile acestora.


    ART. 171
        În staţia de pompe produse se va afişa schema instalaţiilor tehnologice de la staţia de pompe la rezervoare, cămine de vane etc., precum şi instrucţiunile de urmat în cazul apariţiei diverselor avarii.

    ART. 172
        Pe timpul demontării pompelor sau funcţionării acestora, sistemul de ventilaţie mecanică sau naturală va funcţiona permanent.

    ART. 173
    (1) Toate utilajele din dotarea staţiei de pompe produse (motoare electrice şi termice, pompe, conducte etc.) vor fi legate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice.
    (2) Podeaua staţiei de pompe produse va fi prevăzută cu covoare antistatice.

    ART. 174
        Clădirile care adăpostesc staţii de pompe produse combustibile vor fi prevăzute cu instalaţii pentru captarea descărcărilor electrice din atmosferă.

    ART. 175
        Încăperile staţiilor de pompe produse vor fi prevăzute cu sistem de ventilaţie mecanică sau naturală pentru evacuarea vaporilor de produse. Pe timpul vehiculării produselor indiferent de temperatura mediului exterior, geamurile încăperii vor sta permanent deschise.

    SECŢIUNEA 3
    Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la depozitele pentru produse rezervă de stat cu profil agro-alimentar şi industrial
    SUBSECŢIUNEA 1
    Depozite cu produse textile
    ART. 176
        Produsele textile se depozitează în spaţii special amenajate şi prevăzute cu instalaţii corespunzătoare de semnalizare şi stingere a incendiilor.

    ART. 177
        Instalaţia de iluminat trebuie executată pe exteriorul clădirii iar dacă nu este posibil se va executa prin tub de protecţie conform normativelor în vigoare. Corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu protecţie (împotriva loviturilor, căderii accidentale etc.)

    ART. 178
        Transportul şi stivuirea produselor textile se realizează cu moto sau electrostivuitoare care vor fi verificate zilnic înainte de intrarea în spaţiu pentru a corespunde din punct de vedere al prevenirii incendiilor.

    ART. 179
    (1) Stingerea incendiilor se realizează cu apă sub formă pulverizată.
    (2) Jetul compact se foloseşte numai în cazuri de inundare a produsului sau stingerea în intervalul dintre baloţi.
    (3) Concomitent cu stingerea stivei incendiate se procedează la stropirea abundentă a stivelor vecine şi la evacuarea lor.
    (4) Este interzisă deschiderea uşilor şi ferestrelor pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.
    (5) Deschiderea uşilor şi ferestrelor pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi se va face numai după recunoaşterea incendiului şi începerea acţiunii de localizare şi lichidare a incendiului.
    (6) Concentrarea forţelor şi începerea acţiunii de localizare se face simultan cu accent pe stropirea stivelor vecine celei incendiate.
    (7) Protecţia servanţilor se va asigura cu costum anticaloric, mască contra fumului şi la nevoie aceştia vor fi protejaţi cu jeturi de apă. Aparatul izolant se poate folosi pe timpul recunoaşterii şi intrării în acţiune a formaţiunii de primă intervenţie.

    SUBSECŢIUNEA 2
    Depozite de talpă şi piele
    ART. 180
        Talpa, precum şi pieile naturale şi artificiale se păstrează în spaţii adecvate, specializate în acest sens şi se depozitează pe rafturi metalice sau în paleţi.

    SUBSECŢIUNEA 3
    Depozite pentru hârtie
    ART. 181
        Hârtia se depozitează în rânduri suprapuse de suluri, sau pe paleţi.

    ART. 182
        Formarea stivelor se va face cu respectarea distanţelor necesare asigurării intervenţiei pentru stingere şi evacuare.

    ART. 183
        Se admite formarea stivelor masive între două culoare ale uşilor de acces de la rampe cu condiţia asigurării culoarelor de acces de-a lungul pereţilor iar magazia să fie dotată cu instalaţie automată de semnalizare a incendiilor.

    ART. 184
        În caz de incendiu se va acţiona cu jeturi de apă pulverizată, concomitent cu evacuarea produselor din stiva incendiată şi stivele vecine.

    ART. 185
        Protecţia servanţilor care acţionează în interior la stingere şi evacuare se va face prin folosirea aparatelor izolante.

    SUBSECŢIUNEA 4
    Depozitele de grâu
    ART. 186
        Silozurile, magaziile etc. având înălţimi mari faţă de restul clădirilor, în vederea prevenirii incendiilor, vor fi prevăzute cu instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului.

    ART. 187
        Atât în perioada de recepţionare a cerealelor, dar mai cu seamă pe timpul depozitării este necesară supravegherea permanentă a umidităţii şi temperaturii acestora prin recoltarea de probe şi efectuarea analizelor de laborator corespunzătoare.

    ART. 188
        Buncărele de primire auto vor fi acoperite cu grătare metalice rezistente care să permită circulaţia autovehiculelor încărcate şi totodată pentru evitarea pătrunderii corpurilor metalice sau de altă natură.

    ART. 189
        Se interzice cu desăvârşire fumatul în interiorul laboratorului unde se află materialele inflamabile care pot da naştere la incendii şi explozii.

    ART. 190
        Este obligatorie instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor precum şi asupra sarcinilor ce le revin din planurile de primă intervenţie.

    ART. 191
        Păstrarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie este interzisă în spaţii destinate cerealelor precum şi a altor produse vegetale.

    ART. 192
        Cerealele şi celelalte produse în vrac sau însăcuite vor fi înmagazinate sau însilozate pe loturi (partizi) şi în straturi sau stive a căror înălţime se stabileşte în raport cu caracteristicile specifice fiecărui produs, respectându-se normele şi instrucţiunile în vigoare.

    ART. 193
        La magaziile ale căror uşi se deschid spre interior se vor lăsa obligatoriu spaţii libere în dreptul acestora pentru a se permite evacuarea produselor în caz de incendiu.

    ART. 194
        Când uşile magaziei se deschid în afară, cerealele şi celelalte produse se pot depozita în dreptul uşilor, fără a lăsa spaţii libere, cu condiţia ca înălţimea acestora să nu depăşească 2/3 din înălţimea uşii, iar obloanele pe care se sprijină produsele vor fi formate din părţi demontabile.

    ART. 195
        Pentru cerealele şi celelalte produse însăcuite este obligatoriu ca în interiorul magaziei să se lase spaţii libere în lungul şi în latul acesteia care să permită manevrarea utilajelor şi mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 196
        Spaţiile de siguranţă dintre magazii, silozuri etc. şi alte construcţii vor fi păstrate în stare de curăţenie şi fără a fi blocate cu diferite materiale pentru a permite manevrarea utilajelor şi mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 197
        Se interzice funcţionarea defectuoasă a instalaţiei de aspiraţie-desprăfuire sau îndepărtarea capacelor de vizitare de la transportoarele cu racleţi şi elevatoare care pot conduce la mari depuneri de praf, care împreună cu oxigenul din aerul atmosferic şi o sursă de aprindere va duce la apariţia incendiilor şi exploziilor.

    ART. 198
        Utilajele şi instalaţiile tehnologice din silozuri se vor pune în funcţiune numai după pornirea în prealabil a instalaţiei de aspiraţie-desprăfuire care le deserveşte.

    ART. 199
        Dispozitivele şi sistemele de evacuare a fumului cu care sunt echipate construcţiile de producţie şi depozitare trebuie menţinute în stare de funcţionare pe întreaga durată de exploatare a acestora.

    ART. 200
        Capacele de vizitare de la transportoare, elevatoare, tubulatură, depozite etc. vor fi etanşe pentru evitarea degajării prafului în exterior.

    ART. 201
        Zilnic, la sfârşitul fiecărui schimb, timp de 30 de minute, toţi lucrătorii trebuie să efectueze curăţenia la locul de muncă.

    ART. 202
        Pentru curăţirea prafului, pulberilor şi a plevei se vor folosi mături sau perii, fiind interzise aspiratoarele de uz casnic sau curăţirea cu curent de aer sub presiune din cauza pericolului de a se crea o suspensie critică a pulberii în aer.

    ART. 203
        Se interzice cu desăvârşire fumatul şi folosirea focului deschis în interiorul magaziilor sau a silozurilor.

    ART. 204
        La intrarea în unitate, precum şi la toate palierele din interiorul silozurilor, magaziilor etc. se vor monta indicatoare de interzicere cu textul "FUMATUL ŞI FOCUL DESCHIS SUNT INTERZISE - PERICOL DE EXPLOZIE".

    ART. 205
        Pentru atenţionarea permanentă a salariaţilor privind pericolul de explozie a prafului vegetal, la locurile adecvate se vor monta indicatoare de avertizare, emailate, scrise cu negru pe fond galben: "FIECARE SALARIAT ÎN PARTE VA ASIGURA CURĂŢAREA, PE TOATĂ DURATA SCHIMBULUI A PULBERILOR DE PE INSTALAŢII, CONDUCTE, DIN JURUL UTILAJELOR ŞI DE PE PODEA".

    ART. 206
        Pentru fumători se vor amenaja locuri speciale pentru fumat, dotate cu lădiţe cu nisip sau recipiente cu apă pentru stingerea ţigărilor şi care vor fi ferite de curenţi de aer.

    ART. 207
        Este obligatorie executarea operaţiilor de mentenanţă numai cu utilajele oprite şi scoase de sub tensiune.

    ART. 208
        Se interzice executarea lucrărilor de sudură electrică sau autogenă în interiorul magaziilor şi silozurilor, lucrările respective executându-se numai în atelierul mecanic.

    ART. 209
        Utilajele de transport pe verticală sau orizontală din silozuri sau magazii vor fi exploatate raţional (la capacitatea nominală) pentru evitarea exploatării în suprasarcină a electromotoarelor sau blocării care pot duce la supraîncălzirea organelor în mişcare.

    ART. 210
        Elevatoarele cu bandă cu cupe trebuie să fie bine întinse, iar transportoarele cu melc să fie centrate pentru evitarea frecării cu tubulatura, aprinderea benzilor şi a produselor care sunt transportate.

    ART. 211
        Este obligatorie înlăturarea posibilităţilor ca anumite corpuri metalice să pătrundă în utilajele de transport, condiţionare, ventilatoare etc. pentru preîntâmpinarea producerii scânteilor.

    ART. 212
        În vederea evitării pericolului de explozie se va utiliza încălţăminte de protecţie fără accesorii metalice.

    ART. 213
        Toate echipamentele electrice din interiorul silozurilor trebuie să fie conectate la împământare.

    ART. 214
        Se interzice folosirea tractorului în apropierea locurilor sau încăperilor cu praf, gaze sau vapori inflamabili, în încăperi al căror volum sau ventilare nu sunt suficiente pentru a elimina pericolele prezentate de gazele de eşapament, fără a fi prevăzut la eşapament cu parascântei.

    ART. 215
        Dezinfecţiile, dezinsecţiile şi deratizările în magazie, silozuri etc. se vor executa numai de personal specializat, cu respectarea instrucţiunilor de folosire a substanţelor toxice şi numai după ce au fost luate toate măsurile de protecţie împotriva incendiilor.

    ART. 216
        Pentru evitarea apariţiei oricărui incendiu sau explozie, toate magaziile supuse gazării cu substanţe toxice vor fi marcate obligatoriu cu indicatoare de interzicere şi de avertizare.

    SECŢIUNEA 4
    Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la clădirile administrative din cadrul unităţilor teritoriale
    SUBSECŢIUNEA 1
    Măsuri generale
    ART. 217
        În clădirile administrative din unităţile teritoriale uşile spre căile de evacuare, ieşirile, casele scărilor şi căile speciale prevăzute pentru evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale vor fi lăsate libere, nu vor fi blocate sau desfiinţate, chiar dacă în clădiri există şi alte căi de evacuare practicabile. Uşile se vor deschide către exteriorul clădirilor în sensul de evacuare a persoanelor.

    ART. 218
        Se interzice amenajarea unor locuri de muncă, sau depozitarea diverselor materiale care pot împiedica ori îngreuna evacuarea în caz de incendiu, în casele scărilor, pe coridoare, alte căi de evacuare.

    ART. 219
        Se interzice fumatul în interiorul clădirilor sau utilizarea focului deschis în locurile în care există pericol de incendiu sau explozie.

    ART. 220
        În clădiri, la fiecare nivel, se afişează planul de primă intervenţie şi evacuare a personalului şi bunurilor materiale în caz de incendiu.

    ART. 221
        În clădirile administrative nu se depozitează lichide combustibile în cantităţi mai mari de 20 de litri, sau strictul necesar pentru o singură zi de lucru. Acestea se păstrează în recipiente adecvate, ermetic închise şi etichetate, având înscris conţinutul.

    ART. 222
        Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în alte spaţii decât cele special destinate.

    ART. 223
        În poduri şi alte locuri care prezintă pericol de incendiu se interzice iluminatul cu flacără deschisă (lumânări, făclie, chibrituri);

    ART. 224
        Se interzice aprinderea focului în sobe cu ajutorul lichidelor uşor inflamabile.

    ART. 225
        Curăţirea pardoselilor se face cu soluţii pe bază de detergenţi. În cazul folosirii unor soluţii inflamabile se vor lua următoarele măsuri:
    a) introducerea în încăperi numai a cantităţilor strict necesare:
    b) scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice;
    c) montarea de indicatoare avertizoare la intrarea în încăperile respective privind interzicerea fumatului şi focului deschis;
    d) asigurarea ventilării încăperilor, prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, atât pe timpul lucrului, cât şi după terminare;
    e) neutralizarea obiectelor (găleţi, perii) din material plastic, fibră de sticlă sau fire sintetice.


    ART. 226
        Materialele textile folosite pentru curăţenie şi îmbibate cu substanţe combustibile (ulei, unsori, lacuri) se vor colecta în cutii metalice şi se evacuează la terminarea programului de lucru, în locuri stabilite.

    ART. 227
    (1) Aparatele electrice (aspiratoare de praf, aparate de climatizare, lămpi de birou, calculatoare, calorifere etc.) se folosesc numai dacă sunt în perfectă stare de funcţionare.
    (2) Echipamentele electrice în funcţionare normală, de avarie sau manevrare greşită, nu trebuie să prezinte pericol de incendiu pentru materialele din apropiere.

    ART. 228
        Toate încăperile care se închid vor avea cu două rânduri de chei, din care unul se păstrează la postul de control acces în penar sigilat, pentru intervenţie şi evacuare în caz de necesitate.

    ART. 229
        Materialele aşezate pe pardoseala încăperilor (covoare, mochete, preşuri) şi pe căile de evacuare din clădiri, se fixează astfel încât pe timpul evacuării persoanelor, acestea să nu devină obstacole în deplasare.

    SUBSECŢIUNEA 2
    Birouri
    ART. 230
        În birouri sunt obligatorii normele şi regulile generale de prevenire şi stingere a incendiilor anterior menţionate, precum şi următoarele reguli:
    a) la terminarea programului aparatele electrice de orice fel (radio, tv, xerox, calculatoare, aparate de climatizare, aparate de încălzire) se deconectează de la reţeaua electrică;
    b) în cazul încălzirii locale cu sobe, la terminarea programului este obligatorie stingerea focului sau supraveghere lui;
    c) se vor respecta întocmai regulile stabilite în unitate cu privire la fumat, folosirea focului deschis şi iluminat.


    ART. 231
        În toate categoriile de spaţii administrative se interzice fumatul în interiorul clădirilor şi folosirea aparatelor electrice de orice fel cu defecţiuni, improvizaţii sau lăsarea acestora în funcţiune fără supraveghere.

    SUBSECŢIUNEA 3
    Arhive
    ART. 232
        Spaţiile de depozitare a arhivelor se amenajează în construcţii sau încăperi rezistente la foc. De asemenea, uşile trebuie să fie rezistente la foc.

    ART. 233
        Amplasarea depozitelor de arhivă se face de regulă la nivelele inferioare ale clădirilor, cu excepţia subsolurilor şi demisolurilor. Se interzice amplasarea depozitelor de arhivă:
    a) în apropierea magaziilor cu substanţe combustibile ori explozive;
    b) în mansarde sau în podurile clădirilor;
    c) în construcţii provizorii sau executate din materiale combustibile.


    ART. 234
        În spaţiile arhivelor se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a coşurilor sau canalelor de fum.

    ART. 235
        Între corpurile de iluminat electric cu incandescenţă şi materialele combustibile se va asigură o distanţă de minimum 0,5 m.

    ART. 236
        Rafturile, fişierele, dulapurile, rastelele, poliţele utilizate în depozite trebuie să fie confecţionate din materiale incombustibile sau ignifugate.

    ART. 237
        Amplasarea rafturilor, fişierelor, rastelelor, lăzilor se face astfel încât să se asigure accesul în orice punct al depozitului pentru stingere şi evacuare în caz de incendiu.

    ART. 238
        În interiorul arhivelor se interzic:
    a) folosirea focului deschis şi fumatul;
    b) depozitarea lichidelor combustibile;
    c) folosirea radiatoarelor şi reşourilor cu suprafeţe incandescente;
    d) iluminatul cu lămpi cu petrol, lumânări, chibrituri;
    e) existenţa prizelor şi a tablourilor electrice (numai în depozite).


    SUBSECŢIUNEA 4
    Laboratoare
    ART. 239
        Căile de acces şi evacuare se menţin permanent libere, curate şi în stare de utilizare, marcându-se cu indicatoare de securitate amplasate vizibil.

    ART. 240
        Se interzice amplasarea pe căile de evacuare a uşilor false, draperiilor, oglinzilor, care pot deruta persoanele pe timpul evacuării clădirii.

    ART. 241
        Instalaţiile şi aparatura specifică se utilizează, fără improvizaţii, numai de către personal calificat şi sub supraveghere permanentă.

    ART. 242
        Asamblarea şi punerea în funcţiune a utilajelor şi aparatelor noi se va face de către personal calificat.

    ART. 243
        Aparatele şi echipamentele utilizate se leagă la centura de împământare, exceptând situaţiile în care producătorul acestora a prevăzut explicit alte măsuri de protecţie.

    ART. 244
        Se interzice fumatul în toate încăperile laboratoarelor.

    SUBSECŢIUNEA 5
    Spaţii pentru preparare hrană
    ART. 245
        În spaţiile de preparare a hranei se iau următoarele măsuri:
    a) menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii (de exemplu: curăţarea petelor ori a scurgerilor de grăsimi şi ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grăsimi, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere);
    b) afişarea, la loc vizibil, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor specifice activităţii de preparare a hranei;
    c) amenajarea, organizarea şi întreţinerea în bune condiţii a căilor de acces şi evacuare şi evitarea blocării acestora;
    d) aparatele electrocasnice se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor.


    ART. 246
        În spaţiile de preparare a hranei se interzic cu desăvârşire:
    a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supraveghere şi fără respectarea instrucţiunilor de utilizare şi de apărare împotriva incendiilor;
    b) depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat - GPL, altele decât cele aflate în uz;
    c) lăsarea produselor alimentare/culinare, care prezintă pericol de incendiu, precum ulei/grăsime, alcool, în apropierea sau pe sursele de aprindere.


    ART. 247
        Maşinile de gătit, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care generează temperaturi ridicate, se amplasează la o distanţă de cel puţin un metru faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

    ART. 248
        Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.

    ART. 249
        Verificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă şi săpun sau conform instrucţiunilor producătorului.

    ART. 250
        În dreptul fiecărei maşini de gătit cu gaze naturale sau gaze lichefiate se afişează instrucţiuni de utilizare a gazelor, iar manipularea robinetelor de alimentare se face numai cu chei speciale.

    ART. 251
        Instrucţiunile de utilizare recomandate de producător se iau la cunoştinţă de fiecare utilizator prin semnarea unui proces verbal de instruire.

    ART. 252
        La terminarea programului de lucru în aceste spaţii se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:
    a) întreruperea alimentării cu energie a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor pentru prepararea hranei;
    b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
    c) evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul de muncă;
    d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, după caz, predarea cheilor la locurile stabilite de conducătorul unităţii.


    SUBSECŢIUNEA 6
    Camera servere
    ART. 253
        Amplasarea serverelor se va face în spaţii amenajate, conform normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice specifice.

    ART. 254
        Instalaţiile electrice folosite pentru alimentarea serverelor vor fi corect dimensionate, iar elementele de protecţie a acestei instalaţii trebuie să fie calibrate corespunzător.

    ART. 255
        În sala serverelor, centre de supraveghere electronică şi dispecerate sunt interzise:
    a) fumatul şi folosirea focului deschis;
    b) folosirea oricărui tip de instalaţie improvizată sau cu defecţiuni tehnice. Orice defecţiune tehnică sesizată va fi remediată de îndată;
    c) introducerea unor maşini, utilaje sau materiale care nu condiţionează direct funcţionarea serverelor şi echipamentelor;
    d) executarea lucrărilor de reparaţii, cu excepţia celor legate de echipamente care nu pot fi deplasate din camerele calculatorului sau sistemelor;
    e) acumularea deşeurilor de hârtie sau a altor materiale combustibile;
    f) folosirea altor sisteme de încălzire în afara celor prevăzute prin documentaţia de execuţie;
    g) executarea lucrărilor de sudare şi lipire a materialelor cu surse termice, fără permis de lucru cu foc şi personal calificat;
    h) introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile, cu excepţia celor pentru executarea operaţiunilor de conservare zilnică şi care vor fi în cantităţi minime, strict necesare, fără a depăşi cantitatea de 250 de grame. După folosire, spaţiul se va aerisi în mod obligatoriu.


    ART. 256
        Spaţiile destinate amplasării serverelor se prevăd în mod obligatoriu cu:
    a) detectoare de incendiu (temperatură, fum);
    b) instalaţii de climatizare capabile să asigure temperatura ambientală optimă pentru funcţionare aşa cum a fost recomandată de către fabricant.


    ART. 257
        Accesul în sala serverelor este permis numai persoanelor autorizate pentru activităţile de exploatare, verificare şi control.

    ART. 258
        Încăperile se vor menţine în perfectă stare de curăţenie, fiind interzisă introducerea şi păstrarea în acestea a oricăror materiale şi substanţe combustibile, în afara celor necesare funcţionării normale a echipamentelor respective.

    ART. 259
        În caz de incendiu se alertează personalul, se întrerupe alimentarea cu energie electrică, se verifică dacă nu au rămas persoane în încăperi şi se acţionează asupra focului cu instalaţia sau cu stingătoare cu dioxid de carbon.

    ART. 260
        Este interzisă intrarea personalului în încăperile inundate cu bioxid de carbon fără echipament de protecţie (măşti cu cartuş polivalent sau pentru CO2, aparate cu aer comprimat sau oxigen).

    SUBSECŢIUNEA 7
    Garaje, remize, platforme de parcare
    ART. 261
        La clădirile şi construcţiile destinate garării autovehiculelor se va respecta capacitatea de garare stabilită, în funcţie de gradul de rezistenţă la foc al construcţiei şi de tipul autovehiculelor garate.

    ART. 262
        Gararea autovehiculelor se va face numai în spaţiile destinate acestui scop.

    ART. 263
    (1) Autovehiculele se garează astfel încât să se asigure evacuarea rapidă în caz de incendiu. În acest sens se marchează pe pardoseală spaţiile destinate fiecărui autovehicul.
    (2) Pentru evacuarea rapidă a autovehiculelor în caz de incendiu, la fiecare garaj se întocmeşte şi se afişează planul de evacuare, cu indicarea precisă a operaţiunilor de efectuat şi a utilajelor care se folosesc în acest sens.

    ART. 264
        Garajele se prevăd cu sistem de ventilaţie sau aerisire naturală, pentru evacuarea vaporilor de benzină şi a gazelor de ardere care prezintă pericol de explozie, incendiu sau intoxicare.

    ART. 265
        În garaje, remize şi platforme de parcare este interzis fumatul sau folosirea focului deschis sub orice formă. În incinta zonei de parcare, la intrare şi în interior la loc vizibil, se afişează inscripţii avertizoare "FUMAT INTERZIS!".

    ART. 266
        Încălzirea cu sobe a garajelor, atunci când este permisă, se face numai prin alimentarea acestora din exterior şi cu asigurarea evacuării gazelor în condiţii de siguranţă.

    ART. 267
        Parcarea autovehiculelor se va face pe direcţia uşilor de evacuare, asigurându-se culoare şi spaţii necesare intervenţiei şi evacuării rapide în caz de incendiu.

    ART. 268
        Se interzice parcarea autovehiculelor pe căile de acces şi evacuare.

    ART. 269
        În cazul vărsării accidentale de carburant, lubrifianţi sau alte lichide inflamabile pe pardoseala garajului sau platformei de parcare petele se acoperă imediat cu nisip, care, după îmbibare se depozitează temporar în locuri fără pericol de incendiu.

    ART. 270
    (1) Incintele de parcare se întreţin în perfectă stare de curăţenie.
    (2) Materialele textile îmbibate cu combustibili, unsori sau alte produse inflamabile se colectează separat în recipiente metalice prevăzute cu capace, şi se depozitează temporar în locuri special amenajate.

    ART. 271
        Se interzice amenajarea de magazii, birouri sau dormitoare în incinta garajelor şi remizelor, precum şi repararea şi întreţinerea maşinilor în garaje sau pe platformele de parcare.

    ART. 272
        Se interzice introducerea în garaje a:
    a) autovehiculelor încărcate cu materiale explozive, combustibile sau inflamabile;
    b) autovehiculelor care prezintă fisuri, spărturi ori care nu au buşoane la rezervoarele de combustibil;
    c) autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil;
    d) autovehiculelor cu motoarele sau ţevile de eşapament supraîncălzite ori fără tobe de eşapament;
    e) autovehiculelor cu defecţiuni la instalaţia electrică.


    ART. 273
        În interiorul garajelor sunt interzise următoarele:
    a) încărcarea acumulatoarelor de la autovehicule;
    b) alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor;
    c) fumatul şi folosirea focului deschis;
    d) utilizarea surselor de foc deschis pentru încălzirea motoarelor;
    e) executarea de reparaţii la circuitele de alimentare cu carburanţi sau la instalaţiile electrice;
    f) executarea de reparaţii ce presupun folosirea sudurii electrice sau autogene;
    g) lăsarea în funcţiune a motoarelor autovehiculelor pe timp îndelungat;
    h) depozitarea sau păstrarea materialelor şi substanţelor combustibile ori inflamabile, precum şi a altor obiecte care nu fac parte din inventarul garajelor sau autovehiculelor.


    ART. 274
    (1) Înaintea plecării în cursă se vor verifica toate autovehiculele şi din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor (starea tehnică, instalaţiile de alimentare, aprindere, carburaţie, eşapare, existenţa şi starea stingătoarelor) luând măsuri imediate de remediere a eventualelor deficienţe.
    (2) Verificările menţionate la alineatul precedent se efectuează şi la maşinile şi utilajele de transport, stivuit încărcat-descărcat materiale, înaintea începerii lucrului.

    ART. 275
        La autovehiculele aflate în parcurs şi utilajele în lucru sunt interzise:
    a) staţionarea în apropierea focurilor deschise, a materialelor, lichidelor şi gazelor combustibile;
    b) părăsirea autovehiculului lăsând motorul în funcţiune;
    c) transportul de materiale combustibile sau explozive în caroserie în recipiente neomologate, alături de persoane.


    ART. 276
        Se interzice alimentarea motorului cu benzină folosind mijloace improvizate (prin turnare liberă cu furtun racordat la bidon);

    ART. 277
        Se interzice transportul buteliilor cu gaz lichefiat sub presiune în interiorul autoturismelor sau în cabinele autocamioanelor.

    ART. 278
    (1) La încărcarea şi descărcarea autocisternei pentru lichide combustibile se asigură legarea acesteia la pământ.
    (2) La transportul lichidelor combustibile din clasele I-II (benzină, motorină, kerosen), se asigură scurgerea electricităţii statice şi pe timpul deplasării.

    ART. 279
    (1) La autocisternele de transport lichide combustibile se iau măsuri de evitare a scurgerilor care să producă incendierea autovehiculelor
    (2) Acestea se dotează cu ladă cu nisip şi 2 (două) stingătoare portabile cu pulbere în stare de funcţionare.
    (3) Aceste autovehicule trebuie să aibă tobe de eşapament fără defecţiuni, montate în partea din faţă.

    CAP. XII
    Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice şi echipamente de apărare împotriva incendiilor
    ART. 280
        Normele de dotare cu instalaţii, utilaje, maşini şi aparatură pentru apărarea împotriva incendiilor şi cu echipament de protecţie pentru prima intervenţie în caz de incendiu şi echipament de lucru se aplică în toate unităţile teritoriale.

    ART. 281
        Prezentele norme reprezintă un grad minimal de dotare neavând caracter limitativ, ele putând fi dezvoltate şi adoptate de fiecare unitate teritorială, în funcţie de specific, scenariul de securitate la incendiu, gradul de pericol de incendiu şi în urma apariţiei unor mijloace de prevenire şi stingere mai eficiente.

    ART. 282
        La stabilirea dotării unităţilor teritoriale cu mijloace, instalaţii, utilaje şi substanţe chimice destinate apărării împotriva incendiilor se va ţine seama de scenariul de securitate la incendiu, care cuprinde în principal următoarele criterii:
    a) amplasarea unităţii teritoriale faţă de vecinătăţi şi faţă de unităţile profesioniste de pompieri;
    b) gradul de rezistenţă la foc a clădirilor unităţii;
    c) categoriile de pericol de incendiu ale depozitelor, proceselor tehnologice,
    d) substanţele combustibile existente în incintă;
    e) gradul de ocupare a teritoriului unităţii cu construcţii, depozite, instalaţii, dispersarea acestora, suprafaţa construită şi desfăşurată;
    f) înălţimea şi numărul de niveluri ale clădirilor şi posibilităţile de acces;
    g) numărul de persoane aflate în clădiri şi posibilităţile de evacuare în timp util a acestora în caz de incendiu;
    h) sursele de alimentare cu apă ce pot fi utilizate în caz de incendiu;
    i) căile de evacuare a oamenilor, căile de acces şi intervenţie în unitate şi căile de acces şi starea drumurilor pentru pompierii profesionişti;
    j) alimentarea cu energie a pompelor de incendiu şi a celorlalte instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
    k) capacitatea de autoapărare împotriva incendiilor a unităţii teritoriale.


    ART. 283
    (1) Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protecţie activă la foc cu rol important în asigurarea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu" a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a amenajărilor, precum şi pentru securitatea utilizatorilor.
    (2) Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor pot fi:
    a) instalaţii de detectare a gazelor inflamabile;
    b) instalaţii de inhibare a exploziei;
    c) instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;
    d) instalaţii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi;
    e) instalaţii de hidranţi interiori, coloane uscate, hidranţi exteriori;
    f) instalaţii speciale de stingere cu apă;
    g) instalaţii de stingere a incendiilor cu gaze;
    h) instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă;
    i) instalaţii de stingere a incendiilor cu pulberi; j) instalaţii de stingere a incendiilor cu aerosoli.

    (3) Proiectarea, montarea, amplasarea şi exploatarea instalaţiile prevăzute la alin. (1) se vor efectua conform legislaţiei în domeniu la nivel naţional şi potrivit specificaţilor date de producător.
    (4) Lucrările de reparaţii şi întreţinere la instalaţiile prevăzute la alin. (1) se execută numai de personal autorizat în domeniu.

    ART. 284
    (1) Tipul şi numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant.
    (2) Pentru construcţiile existente, numărul stingătoarelor se stabileşte prin scenariul de securitate la incendiu sau de către cadrul tehnic, în funcţie de nivelul de risc la incendiu, tipul şi cantitatea de material sau substanţă combustibilă-volum de lichid de combustibil din spaţiul ce trebuie protejat, în conformitatea cu prevederile anexei nr. 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, respectându-se proporţia de 1 stingător la 300 mp, dar minim 2 stingătoare pe etaj.

    ART. 285
        Dotarea cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în afară de cele menţionate la art. 282, se face după cum urmează:
    a) un pichet de incendiu la 500 mp;
    b) o autospecială sau o motopompă, conform tabelei de înzestrare al fiecărei unităţi;
    c) în camerele serverelor din cadrul Aparatului Propriu, precum şi din cadrul unităţilor teritoriale, conform prevederilor pct. 1 lit. a)-b) din anexa nr. 5 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.


    ART. 286
    Pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor se ţine o evidenţă într-un registru de control.

    ART. 287
        Mijloacele de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor se amplasează respectând următoarele criterii:
    a) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;
    b) să asigure accesul uşor şi rapid al personalului de primă intervenţie;
    c) înălţimea de montare să fie accesibilă;
    d) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.


    ART. 288
    (1) Formaţiunile de primă intervenţie se dotează cu echipamentul individual de protecţie şi comunicaţii, echipament de lucru şi, după caz, cu echipamentul prevăzut în dotarea maşinilor de intervenţie.
    (2) Compunerea echipamentului individual de protecţie şi a echipamentului de lucru este prevăzut în anexa nr. 14.
    (3) Numărul echipamentelor de protecţie se asigură în funcţie de dimensiunea formaţiunii de primă intervenţie stabilită la nivelul fiecărei unităţi.
    (4) Echipamentul de lucru se utilizează pe perioada efectuărilor activităţilor de verificare şi întreţinere a mijloacelor tehnice de stins incendiu.
    (5) Unităţile teritoriale vor lua toate măsurile pentru încheierea de asigurări de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice.

    ANEXA 1

    la Norme

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ROMÂNIA │Exemplar nr. …. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│JUDEŢUL ……. │Nr. ….. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Localitatea, data │
└───────────────┴──────────────────────┘

                                   FIŞA OBIECTIVULUI
           Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
                              Unitatea Teritorială .....
                                       - model -

┌───────────────┬──────────────────────┐
│DENUMIRE │ │
│UNITATE │Denumirea în clar - │
│TERITORIALĂ │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Date de identificare -│
│DIRECTOR │Telefon serviciu - │
│EXECUTIV │Telefon domiciliu (fix│
│ │/mobil) - │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Adresa sediului unde │
│COORDONATELE │se află unitatea │
│UNITĂŢII │teritorială - │
│TERITORIALE │Telefon - │
│ │Fax - │
│ │E-mail - │
├───────────────┼──────────────────────┤
│INSPECTOR DE │Nume şi prenume – │
│PROTECŢIE │Telefon serviciu – │
│CIVILĂ │Telefon domiciliu – │
│(dacă este │Certificat de │
│încadrat sau │competenţă – │
│numit) │Termen de valabilitate│
│ │- │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Nume şi prenume – │
│CADRU TEHNIC │Telefon serviciu – │
│(dacă este │Telefon domiciliu – │
│încadrat sau │Certificat de │
│numit) │competenţă – │
│ │Termen de valabilitate│
│ │- │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ŞEF FORMAŢIUNE │Nume şi prenume – │
│DE PRIMĂ │Telefon serviciu – │
│INTERVENŢIE │Telefon domiciliu – │
│(dacă este │Certificat de │
│încadrat sau │competenţă – │
│numit) │Termen de valabilitate│
│ │- │
└───────────────┴──────────────────────┘

    1. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă
    1.1. Aspecte generale

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Domeniul de activitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul de construire (punere în ││
│funcţiune) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Suprafaţa construită / desfăşurată ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr niveluri (regim de înălţime) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Clasificare construcţie (civilă, de ││
│producţie, de depozitare, cu ││
│funcţiuni mixte) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Structura de rezistenţă a ││
│construcţiei (structură metalică, ││
│beton armat, zidărie, lemn, mixtă ││
│etc.) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Personal angajat* ││
│* număr estimativ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Utilizarea clădirii* ││
│* prezenţa oamenilor în clădire: ││
│permanent / temporar ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    1.2. Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare
    1.2.1. Clădirea X (1....n) (se completează pentru fiecare clădire unitate)

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Date constructive ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Stabilitatea la foc * ││
│*din proiect sau alte documente ││
│tehnice. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Compartimente de incendiu ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Căi de acces, intervenţie, şi ││
│evacuare* ││
│* număr, gabarit, marcare/semnalizare││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Case de scări (închise / deschise)* ││
│* număr, gabarit, alcătuire ││
│constructivă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Ascensoare de intervenţie ││
│* potrivit reglementării ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│Date tehnice │
├────────────────────────────────────┬─┤
│Sisteme de ventilaţie / climatizare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sisteme de încălzire │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Instalaţii electrice │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Instalaţie de alimentare cu gaze │ │
│naturale / G.P.L. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Iluminat de siguranţă │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sisteme şi instalaţii tehnologice │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sistem / dispozitiv de evacuare a │ │
│fumului şi gazelor fierbinţi │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sisteme de detectare a incendiilor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sisteme de alarmare / avertizare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sisteme de limitare a propagării │ │
│incendiilor* │ │
│* (uşi rezistente la foc, clapete │ │
│antifoc, sisteme de obturare, │ │
│oprirea automată a sistemului de │ │
│ventilare, protecţii ale │ │
│structurilor metalice / de beton / │ │
│lemn etc.) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sisteme de detectare a gazelor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Instalaţii speciale de stingere cu │ │
│apă* │ │
│* tip (sprinklere, apă pulverizată │ │
│etc.), zone protejate, număr capete │ │
│de refulare etc. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Instalaţii de stingere cu gaze / │ │
│aerosoli* │ │
│* tip, zone protejate, număr capete │ │
│de refulare etc │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Alte instalaţii de stingere │ │
│(pulbere, spumă etc.) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Instalaţie de protecţie împotriva │ │
│trăsnetului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Stingătoare* │ │
│* pe tipodimensiuni │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Hidranţi interiori / coloane uscate │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Hidranţi exteriori │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Alimentarea cu apă pentru stingerea │ │
│incendiilor (rezerva de apă, pompe) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Utilaje şi autospeciale de │ │
│intervenţie din dotarea formaţiunii │ │
│de primă intervenţie │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Stocuri de produse de stingere / │ │
│neutralizatori │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Echipament de protecţie al │ │
│personalului de intervenţie în │ │
│funcţie de riscurile existente şi de│ │
│efectele negative ale incendiilor │ │
│specifice │ │
└────────────────────────────────────┴─┘
    2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea substanţelor periculoase ││
│folosite, clasificare* ││
│* în conformitate cu Sistemul ││
│Internaţional de clasificare al ││
│substanţelor periculoase, fraze de ││
│risc asociate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitatea existentă în unitate* ││
│* pentru fiecare substanţă în parte ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Loc de depozitare ││
│* instalaţie, echipament de proces, ││
│sistem de stocare, sistem de ││
│compresie, conducte etc. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Mod de operare ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Organizarea alarmării ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Instruirea personalului* ││
│*dacă este executată periodic, de ││
│către cine, dacă este persoană ││
│atestată ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Control intern de prevenire* ││
│* dacă se execută, de către cine ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Formaţiunea de primă intervenţie* ││
│*dacă există ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Planuri / exerciţii de evacuare din ││
│clădire* ││
│*când s-a executat ultima oară, ce ││
│probleme deosebite au fost constatate││
│pe timpul exerciţiului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Afişare instrucţiuni specifice ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Obligaţiile conducerii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Obligaţiile cadrului tehnic/ ││
│inspectorului de protecţie civilă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Ordinea interioară* ││
│* reglementări pentru, lucrul cu foc ││
│deschis, fumatul, depozitarea şi ││
│evacuarea deşeurilor şi reziduurilor ││
│combustibile, lucrările premergătoare││
│şi pe timpul sezonului rece, ││
│perioadelor caniculare şi secetoase, ││
│sunt asigurate căi de acces, de ││
│evacuare şi de intervenţie ││
├────────────────────────────────────┬┴┤
│Documente specifice de apărare │ │
│împotriva incendiilor* │ │
│* potrivit reglementărilor în │ │
│domeniu │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Documente specifice de protecţie │ │
│civilă* * potrivit reglementărilor │ │
│în domeniu │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Reglementarea modului de │ │
│întreţinere, verificare, reparare a │ │
│mijloacelor tehnice de apărare │ │
│împotriva incendiilor* │ │
│* persoana juridică atestată │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Evidenţa incendiilor de la punerea │ │
│în funcţiune a unităţii teritoriale │ │
│* (pe fiecare clădire în parte) │ │
│* se vor preciza cauzele de incendiu│ │
└────────────────────────────────────┴─┘


        Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt conform cu realitatea.
        Director executiv UT .....
        ...................

    ANEXA 2

    la Norme
                       ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
        Locul de muncă ...........
    I. Prevenirea incendiilor
    1. Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solvenţi etc.);
    2. Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.);
    3. Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalaţii de ventilaţie, scule şi dispozitive etc.);
    4. Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deşeurilor etc.);
    5. Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcţionării sistemului de menţinere constantă a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scântei etc.);

    II. Organizarea primei intervenţii de stingere a incendiilor:
    1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist pentru situaţii de urgenţă ......... şef tură ..... buton de alarmare amplasat la ...... etc.);
    2. Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, uşi rezistente la foc, trape);
    3. Mijloace de protecţie a salariaţilor (de exemplu, aparate de respiraţie)
    4. Personalul care asigură prima intervenţie:
    - stingătoare ...............
    – hidranţi interiori ...............
    – tablou electric ...............
    – declanşare/oprire instalaţiile ...............

    5. Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor

        Întocmit
        (numele şi prenumele)
        Semnătura

    ANEXA 3

    la Norme
                                   PLANUL DE EVACUARE
                                a persoanelor/bunurilor
    1. Date de identificare:
    a) unitatea teritorială;
    b) sediul;
    c) profilul de activitate.

    2. Planul general al unităţii teritoriale, pe care se marchează:
    a) amplasarea clădirilor şi a depozitelor în incintă, precizându-se:
    - numărul de niveluri (subterane şi supraterane);
    – numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire;
    – tipul de bunuri ce pot fi la un moment dat în clădire/depozit;
    – lista cu substanţe periculoase/caracteristici conform fişei de pericol pentru fiecare categorie de substanţă

    b) căile de acces, evacuare şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia
    c) locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu;
    d) locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu.

    3. Concepţia de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor:
    a) mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea şi dirijarea evacuării în caz de incendiu
    b) nominalizarea persoanelor care au atribuţii în ceea ce priveşte evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte
    c) nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor prezenţi la locul de adunare amenajat şi marcat corespunzător
    d) ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor, în funcţie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu
    e) în cazul substanţelor periculoase se vor face precizări cu privire la măsuri ce trebuie adoptate la evacuarea acestora.

    4. Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri
        Se întocmeşte, pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schiţa nivelului, pe care se specifică numărul nivelului şi numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel şi se marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare, încăperile/locurile în care se află persoane/substanţe periculoase sau bunuri de evacuat.
        Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribuţii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor.
        Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu îngreuneze intervenţia pompierilor la stingere;
        Se stabilesc:
    a) măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea evacuării şi a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebită valoare sau care se deteriorează uşor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);
    b) numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării;
    c) instrucţiuni de urmat în caz de incendiu;
    d) locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv;
    e) locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu.    ANEXA 4

    la Norme
                     PLANUL DE PRIMĂ INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU
    - structura-cadru -
    1. Datele de identificare:
    - unitatea teritorială;
    – adresă, număr de telefon, fax, e-mail;
    – profilul de activitate.

    2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:
    - amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă;
    – căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;
    – reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă;
    – rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;
    – reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile;
    – reţelele de canalizare;
    – vecinătăţile.

    3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:
    - concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu;
    – particularităţi tactice de intervenţie pentru:
    – evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate; o localizarea şi lichidarea incendiilor; o protecţia personalului de primă intervenţie; o protecţia vecinătăţilor;
    – înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

    4. Formaţiunea de primă intervenţie din unitatea teritorială (dotare, încadrare).
    5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii:
    - reţele de alimentare cu apă:
    – debite;
    – presiuni;
    – amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii;
    – alte surse artificiale sau naturale de apă:
    – felul şi capacitatea acestora;
    – platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.

    6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:
    - destinaţia spaţiilor (încăperilor);
    – suprafaţa construită şi aria desfăşurată;
    – regimul de înălţime (numărul de niveluri);
    – numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;
    – căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;
    – natura materialelor şi a elementelor de construcţii;
    – nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate;
    – instalaţiile utilitare aferente;
    – instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată;
    – dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.


    ANEXA 5

    la Norme
                       Model proces-verbal de instruire colectivă
             Proces verbal de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă
                               încheiat azi .....
        Subsemnatul ............... având funcţia de ............... am procedat la instruirea a personalului SC ............... care munceşte la ............... conform tabelului anexat. În cadrul instruirii am prelucrat următoarele:
        ............................................................
        ............................................................
        ............................................................

        Prezentul proces verbal de instruire s-a emis în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la punctul de lucru, iar un exemplar la cadrul tehnic.
        Am efectuat instruirea
        ....................
        Am verificat
        ....................
        Tabel nominal cu persoanele participante la instruirea din data de .............
        Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat la cunoştinţă despre materialele prelucrate şi consemnate în procesul verbal de instruire şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

┌─────┬─────────────┬────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi │Data │Semnătura│
│crt. │prenumele │naşterii│ │
├─────┼─────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴────────┴─────────┘


    ANEXA 6

    la Norme
                                Model fişă de instruire:
        Date personale
        Data şi locul naşterii ...................
        Studii ...................
        Calificarea ...................
        Locul de muncă ...................
        Funcţia ...................
        Instructaj la angajare
    1. Instructaj introductiv general
        Instructajul a fost efectuat la data de ......... timp de ...... ore de către ......... având funcţia de ..........
        Conţinutul instructajului ............................
        ......................................................
        Semnătura salariatului care a verificat însuşirea cunoştinţelor
        ..................
        Semnătura persoanei instruite
        ..................

    2. Instructajul la locul de muncă
        Instructajul a fost efectuat la data de ...............
        Pentru locul de muncă ........., specialitatea (meseria) ......... timp de ......... ore, de către ........., având funcţia de .........
        Conţinutul instructajului ............................
        ......................................................
        Semnătura salariatului care a verificat însuşirea cunoştinţelor .................
        Semnătura persoanei instruite ..................

    3. Admis la lucru
        Data .........
        Numele şi prenumele .........
        Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) .........

        Instructaj periodic

┌────┬─────────────┬──────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Semnătura│Semnătura│
│Nr. │Specialitatea│Materialul│Durata│persoanei│celui a │
│crt.│ │predat │(ore) │instruite│care │
│ │ │ │ │ │instruit │
├────┼─────────────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┘


    ANEXA 7

    la Norme
                       Registru privind evidenţa exerciţiilor de
            evacuare/primă intervenţie a personalului propriu/utilizatorilor

┌────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Data şi ora │ │Locul/ │Cine a │
│Nr. │executării │Tipul │sectorul │organizat │
│crt.│exerciţiului│exerciţiului│de │exerciţiul│
│ │ │ │activitate│ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 8

    la Norme
                                 PERMIS DE LUCRU CU FOC
                               Nr. ......... din ........
        Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc domnului ......... ajutat de domnul ........., care urmează să ......... execute ......... folosind ......... la (în) ......... .
        Lucrările încep la data de ......... ora ........., şi se încheie la data de ......... ora .........
        Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:
    1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de ......... metri, astfel: .........
        ...............................................................

    2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin
        ...............................................................

    3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: .........
        ...............................................................

    4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.
    5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ......... din ........., eliberat de ......... (acolo unde este cazul).
    6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru
        ...............................................................

    7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:
        ...............................................................
        ...............................................................
        ...............................................................

    8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt.
    9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către .........
        ...............................................................
        ...............................................................

    10. Şeful formaţiunii de primă intervenţie este anunţat despre începerea, întreruperea şi încheierea lucrării.
    11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul ...................
        ...............................................................

    12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către .................
    13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la ..........., prin .........
        ...............................................................

    14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor
        ...............................................................


        Conducătorul locului de muncă în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:
    a) pregătirea locului;
    b) instruirea personalului;
    c) controlul după terminarea lucrării.

        Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare;
        Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului;
        În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:
    a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;
    b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
    c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;
    d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
    e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
    f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

        După terminarea lucrării, conducătorul locului de muncă, trebuie să asigure următoarele măsuri:
    a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
    b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;
    c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
    d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
    e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;
    f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.
    15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului.


┌─────────────────┬──────────┬─────────┐
│Responsabili │Numele şi │Semnătura│
│ │prenumele │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Emitentul │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Conducătorul │ │ │
│locului de muncă │ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Executanţii │ │ │
│lucrărilor cu foc│ │ │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Formaţiunea de │ │ │
│primă intervenţie│ │ │
└─────────────────┴──────────┴─────────┘

        ATENŢIE!
        Prezentul permis de lucru cu foc se eliberează în 2 exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.
        Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
        La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.


    ANEXA 9

    la Norme
                  Registrul de evidenţă a permiselor de lucru cu focul

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Semnătura │ │
│ │ │ │ │ │Tipul │Locul unde│Persoana │persoanei │Data şi ora │
│Nr. │Nr. de │Data │Nr. de │Perioada │lucrării │se │care a │care a │restituirii │
│crt.│înregistrare│înregistrării│exemplare│valabilităţii│care se │efectuează│solicitat │solicitat │exemplarului│
│ │ │ │ │Data/ora │efectuează│lucrarea │eliberarea│eliberare │2 al │
│ │ │ │ │ │ │ │permisului│a │permisului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │permisului│ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    ANEXA 10

    la Norme
                                       - Model -
                       Registru de control pentru instalaţiile de
               detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea instalaţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Producător/importator/furnizor ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│ ││
│ ├┤
│ ││
│Caracteristici principale (loc ├┤
│amplasare, zone protejate, componente││
│etc.) ├┤
│ ││
│ ├┤
│ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Certificat CE/Certificat de ││
│conformitate al produsului/Agrement ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Documentaţie tehnică aferentă ││
│certificatului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoana fizică/juridică ce a ││
│executat proiectarea ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Certificat atestare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoana fizică/juridică ce a ││
│executat montarea ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Certificat atestare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoana fizică/juridică ce execută ││
│verificarea, întreţinerea, repararea ││
│instalaţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Certificat atestare ││
├────────────────────────────────────┬┴┤
│Contract nr. …./…. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Perioada contractului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Solicitare service deranjamente │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Telefon, e-mail, fax │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Personal responsabil │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Data │ │
└────────────────────────────────────┴─┘

        NOTĂ:
    1. În Registrul de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind:
    a) executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii;
    b) executarea de modificări;
    c) acţionările în situaţii de incendiu;
    d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi, declanşări intempestive, teste, dezactivări temporare - cu menţionarea cauzelor care le-au determinat şi a acţiunilor corective efectuate.

    2. Datele consemnate trebuie să indice clar şi precis data (anul, luna, ziua, ora, după caz, minutele şi secundele) şi locul de producere a evenimentului.
    3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător.
    4. Registrul se completează pentru fiecare instalaţie din dotare.
    5. Se numeşte un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este trecut în registru.
    6. Se notează componentele înlocuite şi cauzele înlocuirii.


    ANEXA 11

    la Norme
                                       - Model -
 (a se vedea imaginea asociată)
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
        UNITATEA TERITORIALĂ ...........
        Nesecret
        Exemplar nr. ........
        Nr. înreg. ......../..........
             Nota de constatare în domeniul apărării împotriva incendiilor

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │1. Legea nr. 307/2006 │
│ │privind apărarea │
│ │împotriva incendiilor,│
│ │republicată, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare; │
│BAZA LEGALĂ │2. Ordinul nr. ..... /│
│ │2021 pentru aprobarea │
│ │Normelor privind │
│ │desfăşurarea │
│ │activităţii de apărare│
│ │împotriva incendiilor │
│ │în domeniul rezervă de│
│ │stat │
├───────────────┼──────────────────────┤
│STRUCTURA CARE │ │
│CONTROLEAZĂ │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ECHIPA/PERSOANA│ │
│CARE EFECTUEAZĂ│ │
│ACTIVITATEA DE │ │
│CONTROL │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│UNITATEA │ │
│TERITORIALĂ │ │
│CONTROLATĂ │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│DIRECTORUL │ │
│EXECUTIV AL │ │
│U.T. ..... │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│PERSONAL CU │ │
│ATRIBUŢII ÎN │ │
│DOMENIUL │ │
│APĂRĂRII │ │
│ÎMPOTRIVA │ │
│INCENDIILOR DIN│ │
│U.T. .... │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│OBIECTIVELE CONTROLULUI │
├──────────────────────────────────────┤
│A. ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA │
│INCENDIILOR │
├──────────────────────────────────────┤
│1.1. Existenţa actelor de autoritate │
├─────────────────────────────────────┬┤
│1.1.1. Decizia privind stabilirea ││
│modului de organizare şi a ││
│responsabilităţilor privind apărarea ││
│împotriva incendiilor; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.1.2. Decizie privind constituirea ││
│formaţiunii de primă intervenţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.1.3. Instrucţiuni de apărare ││
│împotriva incendiilor şi atribuţii ││
│ale salariaţilor la locurile de ││
│muncă; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.1.4. Decizia privind organizarea ││
│instruirii personalului; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.1.5. Decizia privind reglementarea ││
│lucrului cu foc deschis şi a ││
│fumatului; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.1.6. Decizia de desemnare a ││
│cadrului tehnic; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.1.7. Reguli şi măsuri de apărare ││
│împotriva incendiilor la utilizarea, ││
│manipularea, transportul şi ││
│depozitarea substanţelor periculoase ││
│specifice produselor sale, după caz; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.1.8. Măsuri speciale de apărare ││
│împotriva incendiilor pentru ││
│perioadele de caniculă sau secetoase ││
│precum şi pentru perioada sezonului ││
│rece; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.1.9. Decizia privind stabilirea ││
│personalului ce verifica functionarea││
│mijloacelor tehnice de apărare ││
│împotriva incendiilor conform ││
│Nomenclatorului prevazut la Anexa 15 ││
│la Norme ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│1.2 Existenţa documentelor şi │
│evidenţelor specifice apărării │
│împotriva incendiilor │
├─────────────────────────────────────┬┤
│1.2.1. Planul de analiză şi acoperire││
│a riscurilor, extras din documentul ││
│întocmit la nivelul unităţii ││
│administrativ- teritoriale, în partea││
│ce-i revine; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.2. Analizele periodice a ││
│nivelului de apărare împotriva ││
│incendiilor ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.3. Fişa obiectivului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.4. Planul de evacuare a ││
│persoanelor/bunurilor la incendiu ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.5. Planul de primă intervenţie în││
│caz de incendiu ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.6. Lista cu substanţele ││
│clasificate ca fiind periculoase, ││
│definite astfel potrivit legii, din ││
│Unitatea Teritorială şi planul de ││
│depozitare şi evacuare a materialelor││
│clasificate conform legii ca fiind ││
│periculoase, dacă este cazul ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.7. Procesele-verbale de instruire││
│colectivă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.8. Fişele de instructaj ││
│individual ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.9. Registrul de evidenţă a ││
│exerciţiilor de evacuare/intervenţie ││
│a personalului propriu/utilizatorilor││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.9. Registrul de evidenţă a ││
│permiselor de lucru cu focul ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.10. Registrul de control a ││
│instalaţiilor de detectare/ ││
│semnalizare/ stingere a incendiilor ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.11. Rapoartele întocmite în urma ││
│controalelor preventive proprii sau ││
│ale autorităţilor de control ││
│competente ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.2.12. Programe/planuri cuprinzând ││
│măsuri şi acţiuni proprii sau ││
│rezultate în urma constatărilor ││
│autorităţilor de control pentru ││
│respectarea reglementărilor în ││
│domeniu ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│1.3. Documentele de organizare, │
│desfăşurare şi conducere a activităţii│
│de prevenire şi stingere │
├─────────────────────────────────────┬┤
│1.3.1. Tabelul nominal cu personalul ││
│angajat al unităţii teritoriale, ││
│funcţiile ocupate şi modul de ││
│înştiinţare; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.2. Planul anual de instruire a ││
│personalului în domeniul situaţiilor ││
│de urgenţă; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.3. Organizarea interventiei pe ││
│ture de serviciu ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.4. Registrul de control privind ││
│activitatea formaţiunii de primă ││
│intervenţie; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.5. Graficul de control; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.6. Programul serviciului de rond ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.7. Registrul cu constatările din ││
│serviciul de rond ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.8. Atestarea cadrului tehnic ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.9. Atestarea pompierilor ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCŢII/ │
│INSTALAŢII │
├──────────────────────────────────────┤
│2.1. Date constructive │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Căi de acces, interventie si ││
│evacuare* ││
│* număr, gabarit, marcare/semnalizare││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Case de scări (închise/deschise)* ││
│* număr, gabarit,, alcătuire ││
│constructivă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Ascensoare de intervenţie* ││
│* dacă există sau nu ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│2.2. Date tehnice ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sisteme de încalzire ││
│- dacă există sau nu, tipul ││
│combustibilului, când au fost ultima ││
│data verificate, dacă se asigura ││
│exploatarea corespunzatoare, potrivit││
│reglementarilor de exploatare ││
│specifice ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Instalaţii electrice ││
│- dacă există sau nu, se precizează ││
│dacă se executa întreţinerea, ││
│verificarea şi repararea cu personal ││
│autorizat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Instalaţii de alimentare cu gaze ││
│naturale/GPL ││
│- dacă există sau nu, se precizează ││
│dacă se executa întreţinerea, ││
│verificarea şi repararea cu personal ││
│autorizat ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Iluminat de siguranţă ││
│- dacă există sau nu, spaţiile ││
│protejate, se precizează dacă exista ││
│contract de întreţinere, verificare ││
│şi reparare cu o firma atestată/ ││
│persoană autorizată, când a fost ││
│ultima dată verificată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sisteme/dispozitive de evacuare a ││
│fumului şi gazelor fierbinţi ││
│- dacă există sau nu, spaţiile ││
│protejate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Instalatii de detectare, semnalizare ││
│şi avertizare la incendiu ││
│- dacă există sau nu, spaţiile ││
│protejate, se precizează dacă există ││
│contract de întreţinere, verificare ││
│şi reparare cu o firma atestată/ ││
│persoană autorizată, când a fost ││
│ultima dată verificată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Instalatii de stingere cu spuma ││
│aeromecanica ││
│- dacă există sau nu, spaţiile ││
│protejate, se precizează dacă exista ││
│contract de întreţinere, verificare ││
│şi reparare cu o firmă atestata/ ││
│persoană autorizată, când a fost ││
│ultima dată verificată, starea ││
│spumantului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Instalatii de stingere cu sprinklere/││
│drenchere ││
│- dacă există sau nu, spaţiile ││
│protejate, se precizează dacă exista ││
│contract de întreţinere, verificare ││
│şi reparare cu o firma atestată/ ││
│persoană autorizată, când a fost ││
│ultima dată verificată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Alte tipuri de instalatii de stingere││
│(cu gaze, cu pulberi, cu aerosoli) ││
│- dacă există sau nu, tipul, spaţiile││
│protejate, se precizează dacă exista ││
│contract de întreţinere, verificare ││
│şi reparare cu o firma atestată/ ││
│persoană autorizată, când a fost ││
│ultima dată verificată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Instalaţii de protecţie împotriva ││
│trasnetelor ││
│- dacă există sau nu, spaţiile ││
│protejate, se precizează dacă exista ││
│contract de întreţinere, verificare ││
│şi reparare cu o firma atestată/ ││
│persoană autorizată, când a fost ││
│ultima dată verificată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Stingătoare ││
│- pe tipuri si dimensiuni, se ││
│precizează dacă există contract de ││
│întreţinere, verificare şi reparare ││
│cu o firma atestată/persoană ││
│autorizată, când au fost ultima dată ││
│verificate. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Hidranţi interiori/coloane uscate ││
│- dacă există sau nu, tip, număr, ││
│alimentare, spaţiile protejate, se ││
│precizează dacă exista contract de ││
│întreţinere, verificare şi reparare ││
│cu o firma atestată/persoană ││
│autorizată, când a fost ultima dată ││
│verificată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Hidranti exteriori ││
│- dacă există sau nu, tip, număr, ││
│alimentare, se precizează dacă există││
│contract de întreţinere, verificare ││
│şi reparare cu o firmă atestată/ ││
│persoană autorizată, când a fost ││
│ultima dată verificată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Alimentare cu apă pentru stingerea ││
│incendiilor ││
│- rezerve de apă, pompe, starea ││
│tehnică a acestora, se precizează ││
│dacă există contract de întreţinere, ││
│verificare şi reparare cu o firma ││
│atestată/persoană autorizată, când a ││
│fost ultima dată verificată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Utilaje si autospeciale de ││
│intervenţie din dotarea formaţiunii ││
│de prima intervenţie ││
│- dacă există, tip (tunuri portabile ││
│de apă şi spumă - număr, aparate de ││
│protecţie a respiraţiei autonome cu ││
│aer comprimat - număr, vehicule ││
│rapide de stins incendii - număr, ││
│motopompe, autospeciale) se ││
│precizează dacă există contract de ││
│intreţinere, verificare şi reparare ││
│cu o firmă atestată/persoana ││
│autorizată, când au fost ultima dată ││
│verificate. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Echipament de protecţie şi echipament││
│de lucru pentru personalul ││
│formaţiunii de primă intervenţie la ││
│incendiu ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│C. EXERCIŢIU PRIVIND MODUL DE │
│INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU PE │
│PERIOADA CONTROLULUI │
├─────────────────────────────────────┬┤
│Efectuarea unui exerciţiu pe o ││
│ipoteză de stingere din planul de ││
│primă intervenţie al unităţii, ││
│menţiuni privind cunoaşterea si ││
│capacitatea de punere în practică a ││
│sarcinilor ce revin personalului de ├┤
│la locul de muncă, în caz de ││
│incendiu, aprecieri privind ││
│functionarea mijloacelor tehnice de ││
│aparare împotriva incendiilor. ││
│ ││
├─────────────────────────────────────┴┤
│D. ALTE PRECIZARI (dacă este cazul) │
└──────────────────────────────────────┘


┌─────────────────────┬────────────────┐
│Din partea ANRSPS │Din partea │
│ │ANRSPS UT ......│
├─────────────────────┼────────────────┤
│Nume şi prenume │Director │
│persoane care │executiv │
│efectuează controlul ├────────────────┤
│ │Cadru Tehnic │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 12

    la Norme
                                       - Model -
 (a se vedea imaginea asociată)
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
        UNITATEA TERITORIALĂ ...........
        Nesecret
        Exemplar nr. ........
        Nr. înreg. ......../..........
        APROB,
        PREŞEDINTE ANRSPS
        De acord,
        Rog aprobaţi
        SECRETAR GENERAL ANRSPS
                                     Raport control
    1. Date introductive

┌─────────────────────────────────────┬┐
│UNITATEA TERITORIALĂ CONTROLATĂ ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│DIRECTOR EXECUTIV ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│DEASFĂŞURAT ÎN PERIOADA ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│BAZA LEGALĂ A CONTROLULUI ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│PARTICIPANŢI LA CONTROL DIN PARTEA ││
│UNITĂŢII TERITORIALE ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    2. Nereguli privind apărarea împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului

┌────────────────────┬────────┬────────┐
│Neregula │ │termen │
│(descriere şi │măsuri ├────────┤
│articolul încalcat) │dispuse │cine │
│ │ │răspunde│
├────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │termen │
│Neregula │măsuri ├────────┤
│ │dispuse │cine │
│ │ │răspunde│
├────────────────────┼────────┼────────┤
│ │ │termen │
│Neregula │măsuri ├────────┤
│ │dispuse │cine │
│ │ │răspunde│
└────────────────────┴────────┴────────┘


    3. Nereguli consemnate în precedentul document de control şi neremediate
    4. Constatări, altele decât cele consemnate la pct. 2 şi 3
    5. Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate în prezentul raport de control, conducerea Unităţii Teritoriale ...... va fi informa în scris ANRSPS până la data de .......
        De acord, rog aprobarea:
        DIRECTOR GENERAL DGRS
        DIRECTOR
        ŞEFUL/COORDONATORUL STRUCTURII DE SPECIALITATE
        PERSOANA/PERSOANELE CARE AU EFECTUAT CONTROLUL

    ANEXA 13

    la Norme
                 Lista cu substanţele clasificate ca fiind periculoase,
          definite astfel potrivit legii, din Unitatea Teritorială ..........

┌────┬────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │Caracteristici│ │ │
│ │ │Depozit/ │ │ │fizico- │ │ │
│ │ │Magazia/ │Denumire │ │chimice. │Substanţă de │ │
│Nr │U.M.│Rezervorul│comercială│Cantitate│Tipul de risc │stingere/ │Obs.│
│crt.│ │în care se│substanţă/│ │(toxic, │neutralizatori│ │
│ │ │află │produs │ │iritant, │ │ │
│ │ │depozitată│ │ │inflamabil, │ │ │
│ │ │ │ │ │etc) │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┴────┘

        Întocmit,
        ...........

    ANEXA 14

    la Norme
                        Componenţa echipamentului individual de protecţie şi a echipamentului de lucru al membrilor
                                formaţiunii de primă intervenţie din cadrul unităţilor teritoriale ANRSPS

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumire │Caracteristici │
│crt.│articol │minime │
├────┴─────────────┴───────────────────┤
│A) Echipament individual de protecţie │
│la incendiu │
├────┬─────────────┬───────────────────┤
│ │ │- câte unul pentru │
│ │ │fiecare pompier │
│ │ │- asigură protecţia│
│ │Costum de │pompierilor din │
│1. │protecţie tip│componenţa │
│ │NOMEX │formaţiunii de │
│ │ │primă intervenţie │
│ │ │- costumul este │
│ │ │compus din jachetă │
│ │ │şi pantaloni. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- câte una pentru │
│ │ │fiecare pompier │
│ │Cască │- asigură protecţia│
│2. │protecţie │pompierilor din │
│ │ │componenţa │
│ │ │formaţiunii de │
│ │ │primă intervenţie │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- câte o pereche │
│ │ │pentru fiecare │
│ │ │pompier │
│3. │Mănuşi de │- protecţia │
│ │protecţie │mâinilor pentru │
│ │ │prevenirea rănilor │
│ │ │prin tăiere, arsură│
│ │ │sau înţepare │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- câte o pereche │
│ │ │pentru fiecare │
│ │ │pompier │
│ │ │- protecţia │
│ │Cizme de │picioarelor pentru │
│4. │protecţie │prevenirea │
│ │ │traumelor şi │
│ │ │ranirilor datorate │
│ │ │căldurii sau │
│ │ │obiectelor ascuţite│
│ │ │sau contondente │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Aparatură │- asigură protecţia│
│5. │individuală │în medii │
│ │de respirat │contaminate sau │
│ │autonomă │lipsite de oxigen │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- câte una pentru │
│ │ │fiecare pompier │
│ │Centura de │- asigură protecţia│
│6. │siguranţă │pompierilor din │
│ │(brâu) │componenţa │
│ │ │formaţiunii de │
│ │ │primă intervenţie │
├────┴─────────────┴───────────────────┤
│B) Echipament de lucru │
├────┬─────────────┬───────────────────┤
│ │Echipament de│- câte un │
│1. │lucru de vară│echipament pentru │
│ │(cămaşă-bluză│fiecare pompier │
│ │şi pantalon) │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Echipament de│ │
│ │lucru de │ │
│ │iarnă (bluză,│- câte un │
│2. │pantalon şi │echipament pentru │
│ │scurtă cu │fiecare pompier │
│ │mesada │ │
│ │detaşabilă) │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│3. │Curea │- câte una pentru │
│ │ │fiecare pompier │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Bocanci de │- câte o pereche │
│4. │protecţie │pentru fiecare │
│ │ │pompier │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│5. │Sapcă │- câte una pentru │
│ │ │fiecare pompier │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│6. │Căciulă │- câte una pentru │
│ │ │fiecare pompier │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │- câte o pereche │
│7. │Manuşi │pentru fiecare │
│ │ │pompier │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│8. │Pelerina de │- câte una pentru │
│ │ploaie │fiecare pompier │
└────┴─────────────┴───────────────────┘

        Note:
    1. Membrii formaţiunii de primă intervenţie vor fi instruiţi pentru a menţine echipamentul individual de protecţie la incendiu şi echipamentul de lucru în stare operaţională.
    2. Echipamentul individual de protecţie la incendiu şi echipamentul de lucru se inscripţionează, cu sigla "ANRSPS - UT POMPIERII". Sigla va fi scrisă pe două rânduri şi va fi încadrată între răscroiala mânecilor din zona spatelui. Fontul este arial bold de culoare albă.
        De asemenea echipamentele vor avea benzi retroreflectante şi fluorescente (de culoare alb- argintie) de jur împrejur:
    - la cămaşa-bluză şi la scurta cu mesada detaşabilă - la nivelul piepţilor şi terminaţiei, precum şi pe mâneci (pe antebraţ şi la terminaţie)
    – la pantalon - la o distanţă de 10 - 20 cm de marginea inferioară a pantalonului.


    3. Echipamentul de lucru va avea certificările corespunzătoare activităţii desfăşurate (zone cu pericol de explozie "Ex").


    ANEXA 15

    la Norme
                                     NOMENCLATORUL
          verificărilor ce se execută la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor

┌────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │Obiectivul urmărit │Modul de │ │
│crt.│de încercare şi │executare │Periodicitatea │
│ │control │ │ │
├────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┤
│I. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR │
├────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │Starea de │Prin acţionare │ │
│1. │funcţionare în │de la fiecare │Lunar │
│ │ansamblu a │punct de │ │
│ │Instalaţiilor │alarmare │ │
├────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Starea de │ │ │
│ │funcţionare │ │ │
│ │individuală a │Prin simularea │ │
│ │fiecărui detector de│de incendiu │ │
│2. │fum şi/sau de │conform │Trimestrial │
│ │temperatură şi a │instrucţiunilor│ │
│ │instalaţiei automate│furnizorului │ │
│ │de avertizare în │ │ │
│ │ansamblu │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Condiţiile de mediu │ │ │
│ │în zonele unde sunt │ │ │
│ │instalate-umiditate,│Prin control în│ │
│3. │praf-cu luarea │instalaţie │Săptămânal │
│ │măsurilor de │ │ │
│ │remediere a │ │ │
│ │situaţiei │ │ │
├────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┤
│II. INSTALATII DE STINGERE │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) Hidranţi de incendiu interiori │
├────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │Aspectul exterior, │ │ │
│ │dacă inventarul │Prin control │ │
│1. │corespunde │vizual │Zilnic │
│ │completului de │ │ │
│ │funcţionare │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Prin citirea │ │
│ │ │indicaţiilor │ │
│ │Valoarea presiunii │manometrelor │ │
│ │la hidranţii din │(cu pornirea │ │
│2. │punctul cel mai │pompelor de │Săptămânal │
│ │înalt sau îndepărtat│incendiu în │ │
│ │ │treapta a 2-a, │ │
│ │ │dacă este │ │
│ │ │cazul) │ │
├────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Verificarea │Cu apă sub │ │
│3. │funcţionării │presiune, acolo│Semestrial │
│ │efective │unde condiţiile│primăvara-toamna│
│ │ │permit │ │
├────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┤
│b) Hidranţi de incendiu exteriori │
├────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ │Verificarea │Cu apă sub │Semestrial │
│1. │funcţionării │presiune │primăvara-toamna│
│ │efective │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Valoarea presiunii │Prin citirea │ │
│2. │la hidranţii din │indicaţiilor │Semestrial │
│ │punctul cel mai │manometrelor │primăvara-toamna│
│ │îndepărtat │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Prin examinarea│ │
│3. │Etanşeitatea valvei │hidrantului în │Semestrial │
│ │principale │poziţia închis │primăvara-toamna│
│ │ │sub presiune │ │
├────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │Prin examinarea│ │
│ │ │hidrantului în │ │
│4. │Etanşeitatea valvei │poziţia deschis│Semestrial │
│ │de drenare │sub presiune şi│primăvara-toamna│
│ │ │capacul │ │
│ │ │hidrantului pus│ │
├────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│5. │Protecţia împotriva │Prin control │Anual toamna │
│ │îngheţului │vizual │ │
├────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┤
│c) Instalaţii de sprinklere, drencere │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│1. │Starea exterioară a│Prin control │Zilnic │
│ │instalaţiilor │vizual │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│d) Instalaţii de stingere cu spumă │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│1. │Starea exterioară a│Prin control │Zilnic │
│ │instalaţiei │vizual │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Acolo unde │ │
│ │Funcţionarea │condiţiile │ │
│ │efectivă a întregii│permit . Prin │ │
│2. │instalaţii pentru │stabilirea unui │Anual │
│ │fiecare generator │traseu de │ │
│ │de spumă │evacuare a │ │
│ │ │spumei în │ │
│ │ │exterior │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│e) Instalaţii de stingere cu dioxid de carbon şi altele │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │Funcţionarea │Conform │Conform │
│1. │instalaţiei/ │instrucţiunilor │instrucţiunilor │
│ │dispozitivelor │furnizorului │furnizorului │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Etanşeitatea │Prin control │ │
│2. │încăperilor care se│vizual │Anual │
│ │inundă cu gaz inert│ │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│III. MIJLOACE DE STINGERE │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) Stingătoare │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │Verificarea │ │ │
│ │existenţei şi │ │ │
│ │amplasării corecte │ │ │
│ │a stingătorului, │ │ │
│ │urmărindu-se cu │ │ │
│ │precădere │ │ │
│ │vizibilitatea, │ │ │
│ │accesibilitatea, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │asigurarea │ │ │
│ │condiţiilor de │ │ │
│ │mediu pentru care │ │ │
│ │este garantat. │ │ │
│ │Verificarea │ │ │
│ │aspectului exterior│ │ │
│ │şi a stării de │ │ │
│ │integritate a │ │ │
│ │subansamblelor, │ │ │
│ │constatându-se │ │ │
│ │eventualele │ │ │
│ │folosiri prealabile│ │ │
│ │(neîncărcat, │ │ │
│1. │sigiliu │Prin control │Lunar │
│ │deteriorat), │vizual │ │
│ │fixarea │ │ │
│ │necorespunzătoare a│ │ │
│ │reperelor │ │ │
│ │demontabile (capac,│ │ │
│ │furtun supapă şi │ │ │
│ │altele asemenea), │ │ │
│ │înfundarea duzelor │ │ │
│ │de refulare, │ │ │
│ │existenţa unor │ │ │
│ │scurgeri sau a unor│ │ │
│ │supape în stare de │ │ │
│ │nefuncţionare │ │ │
│ │blocate, sparte şi │ │ │
│ │altele asemenea. │ │ │
│ │Verificarea │ │ │
│ │existenţei │ │ │
│ │etichetelor de │ │ │
│ │încărcare şi │ │ │
│ │verificare. │ │ │
│ │Verificarea │ │ │
│ │presiunii indicate │ │ │
│ │de manometru. │ │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│b) Rezervoare de apă pentru incendiu │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│1. │Menţinerea │Prin control │Zilnic │
│ │nivelului. │vizual │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Funcţionarea │ │ │
│ │ventilelor cu │Prin simularea │ │
│2. │plutitor si a │variaţiei │Săptămânal │
│ │indicatoarelor de │nivelului │ │
│ │nivel │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Nivelul depunerilor│Prin golirea │ │
│ │în rezervor şi │rezervorului, cu│La 1-4 ani, în │
│3. │curăţirea │luarea măsurilor│funcţie de │
│ │depunerilor │de asigurare a │depuneri │
│ │ │intervenţiei │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│c) Hidrofoare la instalaţiile de apă pentru incendii │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │Asigurarea │Citirea │ │
│1. │presiunii de lucru │indicaţiilor │Zilnic │
│ │stabilite │manometrelor │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Indicaţia corectă a│Prin purjarea │ │
│2. │manometrelor pe │manometrelor │Zilnic │
│ │partea de aer │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Prin ridicarea │ │
│ │Funcţionarea │presiunii, │ │
│3. │supapelor de │conform │Lunar │
│ │siguranţă │instrucţiunilor │ │
│ │ │ISCIR │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│d) Staţii de pompare a apei pentru incendiu │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │Prin punerea în │ │
│ │ │funcţiune timp │ │
│1. │Funcţionarea │de 5 minute a │Săptămânal │
│ │pompelor │fiecărei pompe, │ │
│ │ │prin comandă │ │
│ │ │locală │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Indicaţia corectă a│Prin purjarea │ │
│ │manometrelor │manometrelor în │ │
│2. │pompelor de │timpul │Săptămânal │
│ │incendiu │funcţionării │ │
│ │ │pompelor │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Prin citirea │ │
│ │Verificarea │indicaţiilor │ │
│3. │presiunii de lucru │manometrelor în │Săptămânal │
│ │a pompelor │timpul │ │
│ │ │funcţionării │ │
│ │ │pompelor │ │
├────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┤
│e) Pompe cu motor cu combustie internă │
├────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │Prin punerea în │ │
│ │ │funcţiune timp │ │
│1. │Funcţionarea │de 5 minute │Săptămânal │
│ │pompelor │(dacă prospectul│ │
│ │ │pompei nu indică│ │
│ │ │altfel) │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Prin purjarea │ │
│ │Indicaţia corectă a│manometrelor în │ │
│2. │manometrelor │timpul │Săptămânal │
│ │pompelor │funcţionării │ │
│ │ │pompelor │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Prin citirea │ │
│ │Verificarea │indicaţiilor │ │
│3. │presiunii de lucru │manometrelor în │Săptămânal │
│ │a pompelor │timpul │ │
│ │ │funcţionării │ │
│ │ │pompelor │ │
└────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┘

        Note:
        Verificările la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor nu se substituie verificărilor reglementate de Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere, indicativ P 118/2-2013 sau a reglementărilor echivalente şi a Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare, indicativ P118/3-2015 sau a reglementărilor echivalente.
        Verificările efectuate în conformitate cu prevederile prezentului Nomenclator vor fi evidenţiate în registre ce se vor regăsi pe amplasamentul fiecărui mijloc tehnic verificat.


                                       ---------

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016