Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 5 august 2020  pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 5 august 2020 pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 854 din 17 septembrie 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 82 din 5 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 854 din 17 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Normele pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera sau CAFR), denumite pe parcurs norme, cuprind dispoziţii privind procedura de alegeri, desfăşurarea votului şi stabilirea rezultatelor alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei, membrii Consiliului Camerei şi auditorul statutar al Camerei.
    (2) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, organizează alegeri pentru preşedintele Consiliului Camerei, membrii Consiliului Camerei şi auditorul statutar al Camerei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, şi a prezentelor norme.
    (3) Alegerile pentru preşedintele Consiliului Camerei, membrii Consiliului Camerei şi auditorul statutar al Camerei au loc prin vot fizic în cadrul Conferinţei Camerei sau prin vot electronic (vot la distanţă), după caz, organizat potrivit prezentelor norme.
    (4) Votul pentru alegerea candidaţilor pe funcţiile stabilite la alin. (1) este secret.
    (5) Votul prin reprezentare sau împuternicire nu este permis.

    ART. 2
    (1) Consiliul Camerei este format din 11 auditori financiari, inclusiv preşedintele acestuia, aleşi în cadrul Conferinţei Camerei dintre auditorii financiari, membri ai Camerei, pentru o perioadă de 3 ani, conform cap. II şi III din prezentele norme.
    (2) Auditorul statutar al Camerei este auditorul financiar sau firma de audit, membru al Camerei, ales în cadrul Conferinţei, pentru o perioadă de 3 ani, conform prezentelor norme.

    ART. 3
    (1) Orice membru al Camerei, persoană fizică, poate fi ales preşedinte al Consiliului Camerei, membru în Consiliul Camerei sau auditor statutar al Camerei, dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile de eligibilitate stabilite prin art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.
    (2) Orice firmă de audit poate fi aleasă auditor statutar al Camerei, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile;
    b) a achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;
    c) nu a fost sancţionată disciplinar de Cameră sau de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;
    d) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră;
    e) nu este auditorul statutar al unui organism profesional în domeniul financiar-contabil;
    f) are viza anuală obţinută de la Cameră şi de la ASPAAS.

    (3) Orice firmă de audit poate fi aleasă auditor statutar al Camerei, dacă şi asociaţii, administratorii şi membrii organelor de conducere ale respectivei firme de audit care sunt auditori financiari membri ai Camerei îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (4) Orice firmă de audit care doreşte să candideze pentru funcţia de auditor statutar al Camerei va da o declaraţie Camerei prin care îşi asumă că are cunoştinţă despre valoarea bugetului Camerei alocat auditului statutar, care se va ataşa la dosarul de depunere a candidaturii.
    (5) Auditorul financiar, membru al Camerei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) poate depune candidatura atât pentru preşedinte al Consiliului Camerei, cât şi pentru membru al Consiliului Camerei.
    (6) Auditorul financiar care a depus candidatura pentru preşedinte al Consiliului Camerei şi/sau pentru membru al Consiliului Camerei nu poate depune candidatura pentru a fi ales auditor statutar al Camerei.

    CAP. II
    Procedura alegerilor prin vot fizic în cadrul Conferinţei Camerei
    ART. 4
    Votul fizic în cadrul Conferinţei Camerei pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei şi a auditorului statutar al Camerei, după caz, se organizează potrivit prezentului capitol.

    ART. 5
    (1) Consiliul Camerei elaborează şi aprobă modelele buletinelor de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei şi a auditorului statutar al Camerei.
    (2) Se înscriu pe buletinele de vot candidaturile validate, pentru fiecare structură în parte, în ordine alfabetică, după numele candidatului.
    (3) Buletinele de vot se tipăresc, pentru fiecare structură în parte, prin grija Camerei, pe suport hârtie, într-un număr de exemplare egal cu numărul auditorilor financiari cu drept de vot, stabiliţi conform Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor la Conferinţă, adoptate de Consiliul Camerei.
    (4) Pentru a fi uşor identificabile, buletinele de vot pentru fiecare structură în parte se tipăresc pe suport hârtie de culoare diferită.
    (5) Prin grija Camerei, auditorii financiari cu drept de vot sunt informaţi cu privire la structura, forma şi culoarea buletinului de vot, pentru fiecare structură în parte, cu cel puţin 10 zile lucrătoare anterior datei Conferinţei.

    ART. 6
    (1) În cadrul plenului Conferinţei, la propunerea auditorilor financiari prezenţi, se alege Comisia de numărare a voturilor formată din 15 membri. Aceasta îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte.
    (2) Membrii Comisiei de numărare a voturilor îşi exprimă verbal, în cadrul plenului Conferinţei şi ulterior prin completarea formularului prevăzut la anexa nr. 1, atât disponibilitatea de a face parte din cadrul comisiei pe toată durata activităţii, cât şi respectarea cerinţelor de confidenţialitate şi a legilor în vigoare pe toată durata desfăşurării procesului de numărare a voturilor.

    ART. 7
    Comisia de numărare a voturilor are atribuţiile stabilite de art. 8 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, precum şi:
    a) primirea buletinelor de vot de la secretarul general al Camerei sau persoana desemnată de Consiliul Camerei, pe bază de proces-verbal de predare-primire, semnat de către preşedintele comisiei, şi distribuirea acestora către auditorii financiari prezenţi la Conferinţă;
    b) organizarea votului pentru structurile Camerei;
    c) anunţarea rezultatelor votului, în baza procesului-verbal întocmit.


    ART. 8
    (1) Fiecare auditor financiar prezent la Conferinţă şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute în Normele pentru desemnarea reprezentanţilor la Conferinţă, adoptate de către Consiliul Camerei, primeşte câte un singur buletin de vot pentru fiecare structură în parte: un buletin de vot pentru alegerea preşedintelui Camerei, un buletin de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei şi un buletin de vot pentru alegerea auditorului statutar al Camerei.
    (2) Distribuirea buletinelor de vot se face pe baza cărţii de identitate/buletinului sau paşaportului sau permisului de conducere şi semnăturii.
    (3) Fiecare alegător primeşte un singur buletin de vot pentru fiecare structură. În cazul pierderii sau deteriorării buletinului de vot, nu se mai distribuie un alt buletin de vot.

    ART. 9
    (1) Prin grija aparatului executiv al Camerei, se pun la dispoziţia Comisiei de numărare a voturilor un spaţiu independent de lucrările Conferinţei, precum şi mijloacele tehnice necesare desfăşurării activităţii, care includ şi filmarea întregului proces de numărare a voturilor.
    (2) Înainte de începerea procesului de vot, Comisia de numărare a voturilor va desfăşura următoarele activităţi:
    a) primirea buletinelor de vot din partea secretarului general al Camerei sau de la persoana desemnată de Consiliul Camerei,
    într-un număr egal cu numărul de auditori financiari cu drept de vot, stabiliţi conform Normelor de reprezentare adoptate de Consiliul Camerei, şi distribuirea acestora către alegători, conform prevederilor prezentelor norme;

    b) verificarea urnelor de votare şi sigilarea acestora la începutul perioadei de vot.

    (3) După exprimarea votului, în interiorul cabinelor de vot, buletinele de vot se introduc în 3 urne amplasate în spaţiul amenajat pentru votare, una pentru preşedintele Consiliului Camerei, una pentru Consiliul Camerei şi una pentru auditorul statutar al Camerei.

    ART. 10
    (1) După terminarea procesului de votare, Comisia de numărare a voturilor ridică urnele de votare, se retrage în spaţiul pus la dispoziţie de Cameră care este dotat cu calculatoare pentru introducerea voturilor exprimate pentru fiecare structură în parte şi desfăşoară următoarele activităţi:
    a) desigilează cele 3 urne în prezenţa tuturor membrilor Comisiei de numărare a voturilor;
    b) anulează buletinele de vot nedistribuite;
    c) verifică numărul total de buletine de vot primite de la secretarul general al Camerei sau persoana desemnată de Consiliul Camerei, numărul total de buletine de vot distribuite alegătorilor, numărul total de buletine de vot anulate ca urmare a nedistribuirii către alegători şi numărul total de buletine de vot găsite în urnele de votare;
    d) preşedintele Comisiei de numărare a voturilor supraveghează întreaga activitate a membrilor comisiei;
    e) elaborează procesul-verbal cu privire la rezultatele votului şi îl prezintă Conferinţei;
    f) predă buletinele de vot secretarului general al Camerei sau persoanei desemnate de Consiliul Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora.

    (2) Se interzice membrilor Comisiei de numărare a voturilor să transmită informaţii verbal, electronic sau în orice altă modalitate cu privire la procesul de numărare a voturilor, până la finalizarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului şi prezentarea acestuia în plenul Conferinţei.
    (3) Pentru facilitarea modului de lucru al Comisiei de numărare a voturilor, Consiliul Camerei va elabora o procedură de lucru a Comisiei de numărare a voturilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 11
    Votul „pentru“ se realizează prin bifarea căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui candidatului dorit.

    ART. 12
    (1) Buletinele de vot care cuprind un număr mai mare de voturi decât: (i) un vot pentru preşedintele Camerei, (ii) 10 voturi pentru Consiliul Camerei şi (iii) un vot pentru alegerea auditorului statutar sunt anulate de către Comisia de numărare a voturilor.
    (2) Buletinele de vot care cuprind un număr mai mic de voturi decât numărul de locuri din care este format Consiliul Camerei, respectiv 10, sunt considerate valabile.
    (3) Buletinele albe, fără niciun vot exprimat, se anulează.
    (4) Buletinele de vot anulate sunt consemnate în procesul-verbal al alegerilor de către preşedintele Comisiei de numărare a voturilor.

    ART. 13
    (1) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, în ordine descrescătoare.
    (2) În caz de egalitate de voturi, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Camerei, ultima poziţie eligibilă de membru al Consiliului Camerei sau pentru funcţia de auditor statutar al Camerei, se aplică prevederile art. 8 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.
    (3) În situaţia în care persoana care a obţinut cel mai mare număr de voturi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Camerei a candidat şi pentru funcţia de membru al Consiliului Camerei se aplică prevederile art. 8 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.
    (4) În situaţia în care persoana care a obţinut cel mai mare număr de voturi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Camerei nu a candidat şi pentru funcţia de membru al Consiliului Camerei, se aplică prevederile art. 8 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.
    (5) Rezultatul votului se anunţă în plenul Conferinţei de către preşedintele Comisiei de numărare a voturilor şi se afişează pe pagina de internet a Camerei, www.cafr.ro.

    ART. 14
    Lucrările Conferinţei Camerei şi activitatea Comisiei de numărare a voturilor se înregistrează audio şi video. Înregistrările se păstrează pe întreaga durată a mandatului membrilor aleşi.

    CAP. III
    Procedura alegerilor prin vot electronic (la distanţă)
    ART. 15
    (1) Votul la distanţă pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei şi a auditorului statutar al Camerei se organizează pe platforma EBallot, pusă la dispoziţia membrilor Camerei cu drept de vot, prin grija CAFR, potrivit prezentului capitol.
    (2) Comunicarea cu membrii cu drept de vot la Conferinţa Camerei se va realiza prin platforma de e-learning a Camerei. Prin platforma de e-learning a Camerei se vor asigura deschiderea Conferinţei Camerei pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei şi a auditorului statutar al Camerei, comunicarea cu membrii cu drept de vot, comunicarea rezultatului alegerilor şi închiderea Conferinţei Camerei.

    ART. 16
    (1) Platforma E-Ballot are următoarele caracteristici tehnice:
    a) asigură logarea unui număr nelimitat de auditori financiari, individualizaţi prin date de identificare (user/parolă). Logarea pe platformă se va face de fiecare auditor financiar cu drept de vot în parte, pe baza unui link personalizat, primit pe e-mail de la CAFR. După accesarea interfeţei platformei E-Ballot, fiecare auditor financiar va completa un formular cu datele sale; în urma completării formularului, platforma va genera auditorului userul şi parola iniţială; ulterior, parola individuală va putea fi setată de fiecare auditor, în funcţie de preferinţe. Cu userul şi parola, auditorul financiar cu drept de vot va putea să acceseze platforma pentru a vota în ziua stabilită a alegerilor. Userul nu se poate reseta;
    b) asigură gestionarea centralizată a alegătorilor; astfel, platforma furnizează numărul de auditori financiari cu drept de vot prezenţi la Conferinţa Camerei, în vederea stabilirii persoanelor logate, statutarităţii şedinţei;
    c) platforma de vot este închisă: elimină posibilitatea ca cineva să voteze de două ori, astfel asigură cerinţa ca un auditor financiar să voteze o singură dată. Aşadar, platforma permite o singură logare a unui auditor financiar care votează, prin identificarea IP-lui unităţii de pe care se loghează, asimilat datelor de identificare ale respectivului auditor financiar cu drept de vot;
    d) platforma acceptă dispozitivele mobile: alegătorii votează de pe smartphone, computer sau tabletă;
    e) platforma gestionează buletinele de vot;
    f) platforma asigură încărcarea profilurilor candidaţilor: prezintă imagini portret, CV-uri, bios şi multe altele;
    g) platforma asigură secretul votului pentru fiecare structură în parte;
    h) îndeplineşte atribuţiile Comisiei de numărare a voturilor, respectiv:
    (i) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile;
    (ii) prezentarea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute pentru fiecare structură în parte;

    i) platforma asigură exportarea rezultatelor în PDF: rezultatul votului este exportat într-un fişier cu conţinut intact tip PDF, fiind apoi partajat în afara platformei;
    j) platforma asigură asistenţă prin e-mail: orice întrebare se poate adresa prin e-mailul help@eballot.com şi echipa va răspunde în 24 de ore.

    (2) Auditorii financiari fără drept de vot la Conferinţa Camerei nu au acces la platforma E-Ballot, accesul fiind permis personalizat, după numele şi prenumele auditorilor financiari cu drept de vot la Conferinţa Camerei.
    (3) Rezultatele furnizate de platforma de vot E-Ballot vor ţine locul procesului-verbal cu privire la rezultatul votului.
    (4) Rezultatele votului vor fi comunicate şi pe platforma de e-learning a Camerei.

    ART. 17
    (1) Prevederile art. 5 se aplică şi în cazul organizării alegerilor prin vot la distanţă.
    (2) Buletinele de vot, pentru fiecare structură în parte, se încarcă în platforma folosită pentru votul la distanţă, respectiv pe platforma E-Ballot.
    (3) Pentru a fi identificată uşor fiecare structură pentru care se votează, pe platforma E-Ballot va fi înscrisă fiecare structură în parte, în mod individual, ca secţiune distinctă, după cum urmează:
    1. secţiunea 1: „PREŞEDINTELE CONSILIULUI CAMEREI“;
    2. secţiunea a 2-a: „CONSILIUL CAMEREI“;
    3. Secţiunea a 3-a: „AUDITORUL STATUTAR AL CAMEREI“.

    (4) În fiecare secţiune, buletinul de vot pentru fiecare structură în parte va avea culoare diferită.
    (5) Secţiunile pentru fiecare structură în parte care urmează a se vota vor cuprinde: numele şi prenumele candidaţilor pentru structura respectivă, curriculumul vitae al fiecărui candidat şi căsuţa unde se va exercita votul. Exercitarea votului se va putea face doar în ziua stabilită de vot şi, ca atare, căsuţa menţionată pentru exercitarea votului nu va fi funcţională în alte date sau alt interval orar.

    ART. 18
    (1) Fiecare auditor financiar cu drept de vot la Conferinţa Camerei accesează cele două platforme, cu datele de autentificare, respectiv userul şi parola comunicate de către Cameră.
    (2) Logarea/Autentificarea în platforma E-Ballot se va face pe baza userului şi parolei comunicate de Cameră fiecărui membru cu drept de vot la Conferinţa Camerei. Parola se schimbă la prima logare şi poate fi resetată.
    (3) Instrucţiunile de vot şi toate detaliile tehnice privind accesul la platforma de vot E-Ballot vor fi aduse la cunoştinţa auditorilor financiari cu drept de vot cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei Conferinţei. Camera va pune la dispoziţia membrilor Camerei cu drept de vot, în timp util, manuale de utilizare a platformei E-Ballot, atât pentru înregistrare şi acces, cât şi pentru votare, iar acolo unde se impune se va efectua traducerea în limba română, pentru uşurarea utilizării.
    (4) Cu cel puţin 5 zile înainte de data Conferinţei Camerei se fac simulări de vot pe platforma E-Ballot cu toţi membrii Camerei cu drept de vot interesaţi.
    (5) Pe platforma de vot, auditorii financiari cu drept de vot la Conferinţa Camerei votează o singură dată.

    ART. 19
    (1) Pentru exercitarea votului, fiecare auditor financiar va accesa cele 3 secţiuni, pentru fiecare structură în parte.
    (2) Votul „pentru“ se realizează prin bifarea căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui candidatului dorit.
    (3) Înregistrarea votului se face prin accesarea butonului de finalizare.
    (4) Asupra votului nu se poate reveni, acesta neputându-se modifica după finalizarea votului.

    ART. 20
    (1) Platforma de vot E-Ballot nu va permite auditorilor financiari să poată bifa un număr mai mare de voturi decât: (i) un vot pentru preşedintele Camerei, (ii) zece voturi pentru Consiliul Camerei şi (iii) un vot pentru alegerea auditorului statutar al Camerei.
    (2) Buletinele de vot care cuprind un număr mai mic de voturi decât numărul de locuri din care este formată structura, în ceea ce priveşte Consiliul Camerei fiind 10 locuri, sunt considerate valabile.
    (3) Pentru a evita anularea voturilor, platforma nu permite finalizarea votului pentru buletine albe.
    (4) Platforma de vot E-Ballot nu va permite finalizarea votului pentru fiecare structură în parte, dacă buletinul nu cuprinde cel puţin un vot „pentru“, prin bifarea căsuţei din dreptul numelui.
    (5) În cazul în care nu se doreşte exprimarea niciunui vot, auditorul financiar nu va accesa secţiunea cu structura respectivă.

    ART. 21
    (1) Platforma de vot E-Ballot livrează rezultatul votului individual, pentru fiecare din cele 3 structuri menţionate care pot fi vizualizate pe platforma E-Ballot, şi se anunţă de preşedintele Camerei pe platforma de e-learning.
    (2) Rezultatele furnizate de platforma de vot E-Ballot înlocuiesc procesul-verbal cu privire la rezultatul votului şi se păstrează pe toată durata mandatului membrilor aleşi în cele 3 structuri.

    ART. 22
    Prevederile art. 13 alin. (1)-(4) se aplică şi pentru votul electronic.

    ART. 23
    (1) În situaţia stabilită la art. 13 alin. (2), în cel mai scurt timp, se elaborează un nou buletin de vot care va cuprinde doar candidaţii aflaţi în situaţia de egalitate de voturi, pentru fiecare structură în parte, după caz, care se încarcă în platforma de vot, la secţiunea a 4-a: „Alegeri pentru departajarea candidaţilor în caz de egalitate de voturi“.
    (2) Auditorii financiari sunt informaţi pe platforma E-Ballot şi pe platforma de e-learning că se organizează un nou vot în caz de egalitate de voturi.
    (3) În vederea exercitării votului, auditorii financiari vor accesa platforma E-Ballot cu aceleaşi user şi parolă utilizate pentru votul exercitat la prima rundă de votare în cadrul Conferinţei Camerei.
    (4) Rezultatul votului din runda a doua se vizualizează pe platforma E-Ballot şi se anunţă de preşedintele Camerei pe platforma de e-learning a Camerei şi pe pagina de internet a Camerei.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    Prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, se aplică în mod corespunzător atât Conferinţei organizate prin votul fizic, cât şi prin votul la distanţă pentru organizarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei şi a auditorului statutar al Camerei.

    ART. 25
    Intervalul de desfăşurare a votului se va stabili de Consiliul Camerei prin hotărâre şi va fi comunicat membrilor cu drept de vot, cu 30 de zile înainte de data desfăşurării Conferinţei, în cuprinsul anunţului privind convocarea, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.

    ART. 26
    Orice prevedere contrară prezentelor norme îşi încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

    ART. 27
    Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.

    ART. 28
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................................,
    având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet .........................,
    ales în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România din data de ........ ca membru al Comisiei de numărare a voturilor,
    îmi exprim prin prezenta disponibilitatea de a face parte din cadrul Comisiei de numărare a voturilor pentru toată durata activităţii Comisiei, până la prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului în plenul Conferinţei.
    Mă angajez să respect cerinţele de confidenţialitate şi prevederile legilor în vigoare pe toată durata desfăşurării procesului de numărare a voturilor şi nu voi transmite informaţii verbal, electronic sau în orice altă modalitate cu privire la procesul de numărare a voturilor până la finalizarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului şi prezentarea acestuia în plenul Conferinţei.
    Totodată, îmi exprim acordul ca activitatea Comisiei de numărare a voturilor să fie înregistrată audio şi video de către Camera Auditorilor Financiari din România.
    Cunosc şi voi respecta prevederile Normelor pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România.
    Data
    .....................................
    Semnătura
    ..................................
    Domnului preşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România

    ANEXA 2

    la norme
    PROCEDURĂ DE LUCRU
    a Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei,
    a membrilor Consiliului CAFR şi a auditorului statutar al CAFR
    Prezenta procedură (denumită pe parcurs procedura de lucru) reglementează modalitatea de lucru a Comisei de numărare a voturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România (Conferinţa).
    1. În cadrul plenului Conferinţei, la propunerea auditorilor financiari prezenţi, se alege Comisia de numărare a voturilor (Comisia) formată din 15 membri. Comisia îşi alege dintre membrii săi un preşedinte.
    Pentru a facilita procesul de votare, alegerea membrilor Comisiei se realizează la începutul lucrărilor Conferinţei, urmând ca membrii Comisiei, după completarea declaraţiei de disponibilitate şi angajament, să meargă în spaţiul special amenajat pentru activitatea de numărare a voturilor.

    2. Membrii Comisiei îşi exprimă verbal în plenul Conferinţei disponibilitatea de a face parte din cadrul Comisiei pe toată durata activităţii acesteia şi completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 1 la norme.
    3. Procesul de votare este înregistrat audio şi video, începând de la sigilarea urnelor de vot, votul exercitat de auditori şi până la finalizarea numărării voturilor de către Comisie.
    4. Comisia, în exercitarea atribuţiilor sale stabilite prin norme, parcurge prezenta procedură de lucru.
    Înainte de primirea buletinelor de vot, Comisia verifică integritatea urnelor de votare şi, în vederea desfăşurării procesului de votare, procedează la sigilarea urnelor la începutul perioadei de vot, lăsând deschis doar orificiul prin care se introduc în urnă buletinele de vot.
    Primirea buletinelor de vot de la secretarul general al CAFR sau de la persoana desemnată de Consiliul Camerei se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 la prezenta procedură de lucru.
    Numărul de buletine de vot predate Comisiei este egal cu numărul de auditori financiari cu drept de vot, stabiliţi conform Normelor de reprezentare adoptate de Consiliul Camerei prin hotărâre, care la rândul lor sunt împărţiţi pe 7 subcomisii, în ordine alfabetică, pe litere.
    Buletinele de vot sunt predate în pachete de câte 100 de bucăţi, separat pe cele 3 structuri, tipărite în 3 culori diferite, sigilate şi care conţin timbrul sec aplicat de către tipografie.
    Comisia are obligaţia să verifice numărul total de buletine de vot primite de la secretarul general al Camerei sau de la persoana desemnată de Consiliul Camerei prin numărarea integrală a tuturor buletinelor de vot primite.
    În vederea distribuirii buletinelor de vot, se constituie 7 subcomisii, din care fac parte câte 2 membri ai Comisiei, aleşi în echipe prin tragere la sorţi, cu excepţia preşedintelui care supraveghează întreaga activitate a Comisiei. Procesul de tragere la sorţi se realizează împreună cu procesul de alegere a preşedintelui Comisiei.
    Fiecare subcomisie va primi din partea secretarului general al CAFR sau din partea persoanei desemnate de Consiliul Camerei o listă cu membrii CAFR cu drept de vot, aferenţi literelor repartizate, ordonaţi în ordine alfabetică, în vederea distribuirii buletinelor de vot.
    Buletinele de vot primite de la secretarul general al CAFR sau de la persoana desemnată de Consiliul Camerei se vor repartiza pe fiecare dintre cele 7 subcomisii, pe cele 3 structuri (preşedintele Consiliului Camerei, Consiliul Camerei şi auditorul statutar al Camerei), conform numărului de persoane trecute pe lista auditorilor financiari cu drept de vot, aferentă fiecărei subcomisii.
    Prin acelaşi proces-verbal, secretarul general al Camerei sau persoana desemnată de Consiliul Camerei predă Comisiei un număr de 7 ştampile cu ştanţa „Anulat - 1“; „Anulat - 2“; „Anulat - 3“; „Anulat - 4“; „Anulat - 5“, „Anulat - 6“, „Anulat - 7“, cifrele de la 1 la 7 reprezentând numărul fiecărei subcomisii formate.
    După primirea buletinelor de vot, membrii Comisiei, sub coordonarea preşedintelui Comisiei, procedează la distribuirea buletinelor de vot auditorilor financiari incluşi în Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa Camerei şi care s-au prezentat pentru ridicarea buletinului de vot, pe bază de carte de identitate/buletin sau paşaport sau permis de conducere şi semnătură.
    Buletinele de vot se distribuie numai personal, pe bază de semnătură, fiecărui auditor financiar. Unui auditor financiar i se distribuie un singur buletin de vot pentru alegerea preşedintelui Camerei, un singur buletin de vot pentru alegerea membrilor Consiliului CAFR şi un singur buletin de vot pentru alegerea auditorului statutar al CAFR.
    În cazul pierderii sau deteriorării buletinului de vot, Comisia nu mai distribuie un alt buletin de vot.
    Răspunderea pentru distribuirea buletinelor de vot către auditorii financiari prezenţi la Conferinţă revine în exclusivitate Comisiei.
    Buletinele de vot, nedistribuite după terminarea procesului de votare, trebuie să fie în număr egal cu numărul de buletine de vot primite de la secretarul general al CAFR sau persoana desemnată de Consiliul Camerei, din care se scad buletinele distribuite conform listei auditorilor prezenţi la Conferinţă care au drept de vot.
    Prin grija executivului CAFR se asigură desfăşurarea procesului de votare, indicând traseul de vot, respectiv ridicarea buletinului de vot, pentru fiecare structură, votarea în cabina de vot, depunerea buletinului de vot în urnă pentru fiecare structură şi părăsirea spaţiului de votare, pentru a preveni producerea aglomerării în spaţiul de votare. Astfel, în zona de votare, se intră printr-o zonă special indicată, apoi se votează, iar părăsirea spaţiului se va face printr-o altă zonă special indicată, existând stabilit un traseu cu un singur sens de mers.
    Spaţiul de votare va fi delimitat prin grija executivului CAFR şi a personalului din cadrul locaţiei unde se desfăşoară Conferinţa.
    Se interzice fotografierea sau filmarea buletinului/buletinelor de vot cu votul exprimat de un auditor financiar pe toată durata procesului de votare, atât de către auditorii financiari cu drept de vot, cât şi de orice altă persoană.
    În cabina de vot, fiecare votant intră singur, neînsoţit.
    Preşedintele Comisiei va urmări tot procesul de vot, atât privind distribuirea buletinelor de vot pe durata votului, cât şi introducerea buletinelor de vot în cele 3 urne de vot pe parcursul desfăşurării procesului de votare, efectuând şi:
    a) anularea buletinelor de vot nedistribuite alegătorilor
    După finalizarea procesului de distribuire a buletinelor de vot şi încheierea procesului de votare, prima activitate derulată de către Comisie este anularea buletinelor de vot nedistribuite.
    Buletinele de vot nedistribuite se anulează astfel:
    - fiecare pachet sigilat cu câte 100 de buletine de vot va avea aplicată pe el ştampila cu „Anulat“ aferentă respectivei subcomisii;
    – fiecare buletin de vot nedistribuit care se regăseşte la fiecare subcomisie va avea aplicată ştampila cu „Anulat“, aferentă respectivei subcomisii.

    La nivelul fiecărei subcomisii se întocmeşte un proces-verbal, semnat de cei 2 membri din Comisie, care fac parte din respectiva secţie de votare şi preşedintele Comisiei, şi care cuprinde următorul tabel, pentru fiecare dintre cele 3 structuri:

┌────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Nr. │ │ │ │
│ │auditori │ │Nr. │ │
│ │financiari│Nr. buletine │auditori │ │
│Nr. │cu drept │de vot │care au │Nr. │
│buletine│de vot │anulate │semnat │buletine de│
│de vot │conform │pentru │pentru │vot │
│primite │listei de │nedistribuire│primirea │distribuite│
│ │la secţia │ │buletinului│ │
│ │de votare │ │de vot │ │
│ │nr.... │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘


    Buletinele de vot anulate pentru nedistribuire şi listele cu auditorii financiari cu drept de vot cu semnături sunt predate pe bază de proces-verbal secretarului general al CAFR sau persoanei desemnate de Consiliul Camerei, conform modelului cuprins în anexa nr. 2 la prezenta procedură de lucru. În acest proces-verbal pot fi trecute orice alte neconcordanţe sau probleme constatate de către Comisie cu privire la desfăşurarea procesului de votare. Toate aceste materiale sunt preluate de secretarul general al CAFR sau persoana desemnată de Consiliul Camerei şi, cu ajutorul personalului din executivul CAFR, sunt depozitate la sediul CAFR, într-un spaţiu care se poate sigila şi arhiva pe perioada duratei mandatului structurilor alese.

    b) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule
    Pregătirea procesului de votare implică verificarea urnelor de votare, pentru fiecare structură pentru care se organizează alegeri, una pentru preşedintele Consiliului, una pentru Consiliul Camerei şi una pentru auditorul statutar al Camerei, sigilarea acestora la începutul perioadei de vot, aspect ce se precizează în procesul-verbal, cu privire la rezultatul votului.
    După terminarea perioadei de vot, Comisia sigilează urnele de vot, acoperind orificiul prin care au fost introduse buletinele de vot, cu o bandă autoadezivă pe care semnează preşedintele Comisiei şi minimum 3 persoane din cadrul Comisiei.
    Urnele se ridică de către membrii Comisiei şi se duc în camera special amenajată pentru numărarea voturilor, unde au acces doar membrii Comisiei de numărare a voturilor şi persoana care se ocupă de înregistrarea audio şi video a procesului de numărare a voturilor. Pe durata procesului de sigilare a urnelor, după exprimarea votului şi pe durata transportului urnelor de la locaţia de votare la sala/locaţia unde se vor număra buletinele de vot, trebuie să fie prezenţi toţi membrii Comisiei.
    În faţa tuturor membrilor Comisiei, preşedintele acesteia desigilează urnele, aspect care se menţionează în procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură de lucru.
    După desigilarea urnelor, membrii Comisiei numără toate buletinele de vot regăsite în urnele de votare, pentru fiecare structură în parte pentru care se organizează alegeri. Dacă într-o urnă sunt găsite buletine de vot de la cealaltă structură, acele buletine sunt luate în considerare la numărarea voturilor pentru respectiva structură.
    Cele 7 subcomisii se organizează în 3 secţii de numărare a voturilor, una pentru numărarea voturilor pentru preşedintele Consiliului Camerei, una pentru numărarea voturilor pentru Consiliul CAFR şi una pentru numărarea voturilor pentru auditorul statutar al Camerei. Preşedintele Comisiei supraveghează procesul de numărare a voturilor pentru toate structurile.
    Cele 3 secţii de numărare a voturilor, împărţite pe fiecare structură în parte, au următoarea componenţă:
    - Secţia pentru numărarea voturilor pentru preşedintele Consiliului Camerei: va avea patru membri, organizaţi în echipe de câte două persoane: două persoane validează buletinele de vot, le numerotează în ordine crescătoare şi le organizează în calupuri de 100 de buletine de vot, ultimul calup fiind lăsat cu buletinele de vot rămase; două persoane introduc rezultatele electronic în calculator, pe parcurs ce buletinele de vot sunt organizate în calupuri de 100 de buletine de vot. După ce îşi încheie activitatea primele două persoane, vor verifica cum au fost introduse rezultatele electronic, în calculator. La sfârşit, cele două echipe reverifică prin rotaţie introducerea electronică a buletinelor de vot;
    – Secţia pentru numărarea voturilor pentru Consiliul Camerei: va avea 6 membri, organizaţi în echipe de câte două persoane: două persoane validează buletinele de vot, le numerotează în ordine crescătoare şi le organizează în calupuri de 100 de buletine de vot, ultimul calup fiind lăsat cu buletinele de vot rămase; 4 persoane, organizate în echipe de câte 2, introduc rezultatele electronic în calculator, pe parcurs ce buletinele de vot sunt organizate în calupuri de 100 de buletine de vot; celelalte două persoane din echipa de 4 membri verifică cum au fost introduse rezultatele electronic, în calculator, de către cele două echipe. La sfârşit, cele 3 echipe reverifică prin rotaţie introducerea electronică a buletinelor de vot;
    – Secţia pentru numărarea voturilor pentru auditorul statutar al Camerei: va avea 4 membri, organizaţi în echipe de câte două persoane: două persoane validează buletinele de vot, le numerotează în ordine crescătoare şi le organizează în calupuri de 100 de buletine de vot, ultimul calup fiind lăsat cu buletinele de vot rămase; două persoane introduc rezultatele electronic în calculator, pe parcurs ce buletinele de vot sunt organizate în calupuri de 100 de buletine de vot; prima echipă formată din cele două persoane verifică cum au fost introduse rezultatele electronic, în calculator. La sfârşit, cele două echipe reverifică prin rotaţie introducerea electronică a buletinelor de vot.

    Tot acei membri ai Comisiei care s-au stabilit pentru validarea şi numărarea voturilor aferente celor 3 structuri, împreună cu preşedintele Comisiei, anulează buletinele de vot (prin menţiunea „ANULAT“, care se va scrie direct pe buletin, cu pix/stilou cu pastă roşie) care nu respectă prevederile cuprinse la art. 12 alin. (1) din norme, respectiv acelea care cuprind mai mult de: (i) un vot pentru preşedintele Camerei, (ii) 10 voturi pentru Consiliul Camerei şi (iii) un vot pentru auditorul statutar al Camerei.
    Activitatea se realizează în prezenţa tuturor membrilor Comisiei, fiecare membru fiind îndreptăţit să solicite reanalizarea unui buletin de vot în cazul în care consideră că a fost invalidat în mod incorect.
    Buletinele de vot care cuprind un număr mai mic de voturi decât numărul de locuri din care este formată structura respectivă - 10 locuri Consiliul CAFR - sunt considerate valabile, excepţie făcând buletinul pentru preşedintele Consiliului şi buletinul pentru auditorul statutar al Camerei care, dacă nu are niciun candidat votat, se anulează.
    Buletinul de vot care este alb (fără niciun vot) se anulează.
    Pentru fiecare structură (preşedintele Consiliului Camerei, Consiliul Camerei şi auditorul statutar al Camerei), 2 dintre membrii Comisiei, aleşi în mod aleatoriu, iau buletinul de vot validat şi întreprind următoarele:
    a) îl numerotează, cu pix/stilou, pe prima pagină, în colţul din dreapta sus, în ordine crescătoare, pornind de la 1 şi până la numărul de voturi exprimate, valide, care sunt centralizate în calculator;
    b) organizează buletinele validate în calupuri de 100 de buletine de vot şi le predau colegilor organizaţi în echipe de câte două persoane pentru a le introduce electronic în calculator, într-un tabel Excel;
    c) adună buletinele de vot anulate ca urmare a nerespectării procedurii de vot, le numerotează în ordine crescătoare şi le leagă în pachete de câte 100 de bucăţi şi semnează pe respectivul pachet împreună cu preşedintele Comisiei.

    Rezultatele anunţate se consemnează electronic de către 2 membri ai Comisiei, pentru fiecare structură în parte, aleşi în mod aleatoriu. Toate rezultatele se consemnează în calculatoarele primite de la CAFR, utilizând modelul de fişier Microsoft Excel primit de la reprezentanţii aparatului executiv al CAFR.
    Fişierul Excel va cuprinde numărul buletinului de vot şi numele candidaţilor ordonaţi alfabetic, conform ordinii acestora din buletinul de vot.
    Pentru fiecare candidat se vor introduce următoarele date:
    - cifra „1“, dacă respectivul candidat este bifat/votat pe buletinul de vot;
    – cifra „0“, dacă respectivul candidat nu este bifat/votat pe buletinul de vot.

    Activitatea se realizează de către o persoană, cea de-a doua persoană asigurând supravegherea, urmând ca, după un număr de 100 de buletine de vot, persoana care a supravegheat să ia locul celei care a introdus datele iniţial.
    Buletinele de vot introduse în calculator sunt aşezate în ordine crescătoare, după numărul de pe buletinul de vot, înscris, pe prima pagina în colţul dreapta sus, în pachete de 100 de buletine de vot.
    De asemenea, în fişierul Excel primit de la reprezentanţii aparatului executiv al CAFR se vor consemna, pentru fiecare pachet de câte 100 de buletine de vot, numele persoanei din Comisie care a introdus datele electronic, precum şi ale celor care au asigurat supravegherea activităţilor.
    Se interzice membrilor Comisiei să transmită informaţii verbal, electronic sau prin orice altă modalitate cu privire la procesul de numărare a voturilor, până la finalizarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului şi prezentarea acestuia în plenul Conferinţei.
    Membrii Comisiei vor folosi pe toată durata procedurii de numărare a voturilor, pentru activităţile desfăşurate conform prezentei proceduri, numai pixuri cu pastă/gel roşie/roşu.
    Întregul proces de numărare a voturilor se supraveghează de către preşedintele Comisiei.
    La finalul numărării voturilor, preşedintele Comisiei elaborează o listă a candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
    Pentru orice probleme sau neclarităţi, preşedintele Comisiei comunică cu preşedintele Camerei în exerciţiu.

    c) întocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului
    Preşedintele Comisiei întocmeşte un proces-verbal cu rezultatele voturilor, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 3 la prezenta procedură de lucru.

    d) prezentarea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute şi comunicarea candidaţilor care au fost aleşi
    Preşedintele Comisiei prezintă în plenul Conferinţei procesul-verbal cu privire la rezultatul votului, conţinând lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, iar în baza acesteia se comunică candidaţii care au fost declaraţi aleşi ca membri ai celor 3 structuri.

    e) predarea buletinelor de vot secretarului general al Camerei sau persoanei desemnate de Consiliul Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu durata mandatului Consiliului ales şi a auditorului statutar al Camerei, pe bază de proces-verbal
    După anunţarea rezultatului votului, preşedintele Comisiei predă secretarului general al CAFR sau persoanei desemnate de Consiliul Camerei buletinele de vot şi consemnează în procesul-verbal de predare-primire, conform modelului cuprins în anexa nr. 4 la prezenta procedură de lucru, următoarele:
    - numărul de buletine de vot primite de la secretarul general al CAFR sau de la persoana desemnată de Consiliul Camerei;
    – numărul de buletine de vot distribuite alegătorilor conform listei de prezenţă;
    – numărul de buletine de vot nedistribuite şi anulate;
    – numărul de buletine de vot regăsite în urne, dintre care: număr de buletine de vot anulate şi număr de buletine de vot valide.
    ANEXA 1

    la procedura de lucru
 (a se vedea imaginea asociată)
    Camera Auditorilor Financiari din România
    Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5
    Tel.: +40 31 433 59 45
    Fax.: +40 31 433 59 40
    E-mail: cafr@cafr.ro
    Nr. ............... din...........................
    CONFERINŢA CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA (CAFR)
    Bucureşti, ...........................
    PROCES-VERBAL
    pentru predarea-primirea buletinelor de vot pentru alegerea
    preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului CAFR
    si a auditorului statutar al CAFR
    Încheiat astăzi, .....................
    Între
    1. Domnul/Doamna, .............................................., legitimat(ă) prin cartea de identitate seria ........ nr. ........., eliberată de .......................... la data de ....................., în calitate de secretar general al Camerei Auditorilor Financiari din România sau persoana desemnată de Consiliul Camerei,
    şi
    2. Membrii Comisiei de numărare a voturilor, numită în cadrul Conferinţei CAFR din data de ...., în baza Procesului-verbal nr. .................................................

    au procedat la:
    predarea buletinelor de vot către Comisia de numărare a voturilor

    La data de..., ora....., secretarul general al CAFR sau persoana desemnată de Consiliul Camerei a predat preşedintelui Comisiei de numărare a voturilor un număr de:
    a) ......... buletine de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei;
    b) ......... buletine de vot pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei;
    c) ......... buletine de vot pentru alegerea auditorului statutar al Camerei.

    Au fost predate un număr de 7 ştampile cu ştanţa „Anulat - 1“ - „Anulat - 7“.
    Buletinele de vot au fost distribuite Comisiei de numărare a voturilor într-un număr egal cu numărul auditorilor financiari cu drept de vot, stabiliţi conform Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţă.
    Comisia de numărare a voturilor
    1. ........................................, preşedinte
    2. ........................................, membru
    3. ........................................, membru
    4. ........................................, membru
    5. ........................................, membru
    6. ........................................, membru
    7. ........................................, membru
    8. ........................................, membru
    9. ........................................, membru
    10. ......................................, membru
    11. ......................................, membru
    12. ......................................, membru
    13. ......................................, membru
    14. ......................................, membru
    15. ......................................, membru

    Secretarul general al CAFR/Persoana desemnată de Consiliul Camerei,
    .....................................................
    Bucureşti,
    .............................................

    ANEXA 2

    la procedura de lucru
 (a se vedea imaginea asociată)
    Camera Auditorilor Financiari din România
    Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5
    Tel.: +40 31 433 59 45
    Fax.: +40 31 433 59 40
    E-mail: cafr@cafr.ro
    Nr. ............... din...........................
    CONFERINŢA CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA (CAFR)
    Bucureşti, .............
    PROCES-VERBAL
    pentru predarea-primirea buletinelor de vot nedistribuite şi anulate pentru
    alegerea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului CAFR
    şi a auditorului statutar al CAFR
    Încheiat astăzi, ..............
    Între
    1. Membrii Comisiei de numărare a voturilor, numită în cadrul Conferinţei CAFR din data de ............., în baza Procesului-verbal nr. .................................................
    şi
    2. Domnul/Doamna .............................................., legitimat(ă) prin cartea de identitate seria ........ nr. ................, eliberată de .......................... la data de ....................., în calitate de secretar general al Camerei Auditorilor Financiari din România sau persoana desemnată de Consiliul Camerei

    Având în vedere atribuţiile şi activităţile Comisiei de numărare a voturilor, respectiv:
    a) primirea buletinelor de vot din partea secretarului general al Camerei/persoana desemnată de Consiliul Camerei, într-un număr egal cu numărul de auditori financiari cu drept de vot, stabiliţi conform Normelor de reprezentare adoptate de Consiliul Camerei şi distribuirea acestora către alegători, conform prevederilor Procedurii de lucru a Comisiei de numărare a voturilor (...);
    b) anularea buletinelor de vot nedistribuite

    Comisia de numărare a voturilor şi secretarul general al CAFR sau persoana desemnată de Consiliul Camerei au procedat la:
    predarea-primirea buletinelor de vot nedistribuite şi anulate.
    La data de ....................., ora ..... Comisia de numărare a voturilor a predat secretarului general al CAFR sau persoanei desemnate de Consiliul Camerei următoarele:
    1. Buletine de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului CAFR, a membrilor Consiliului CAFR şi a auditorului statutar al Camerei, după cum urmează:
    a) .................................. buletine de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului CAFR anulate pentru nedistribuire;
    b) .................................. buletine de vot pentru alegerea membrilor Consiliului CAFR anulate pentru nedistribuire;
    c) .................................. buletine de vot pentru alegerea auditorului statutar al CAFR anulate pentru nedistribuire.

    2. Procesele-verbale întocmite de fiecare secţie de votare
    3. Listele de votare cu auditorii financiari cu drept de vot ce conţin semnătura olografă a auditorilor financiari prezenţi, distribuite Comisiei
    4. 7 ştampile pentru anulat, cu ştanţa „Anulat - 1“, până la „Anulat - 7“.

    Comisia de numărare a voturilor
    1. ........................................, preşedinte
    2. ........................................, membru
    3. ........................................, membru
    4. ........................................, membru
    5. ........................................, membru
    6. ........................................, membru
    7. ........................................, membru
    8. ........................................, membru
    9. ........................................, membru
    10. ......................................, membru
    11. ......................................, membru
    12. ......................................, membru
    13. ......................................, membru
    14. ......................................, membru
    15. ......................................, membru

    Secretarul general CAFR/Persoana desemnată de Consiliul Camerei,
    ..............................................
    Bucureşti,
    .............................................

    ANEXA 3

    la procedura de lucru
 (a se vedea imaginea asociată)
    Camera Auditorilor Financiari din România
    Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5
    Tel.: +40 31 433 59 45
    Fax.: +40 31 433 59 40
    E-mail: cafr@cafr.ro
    Nr. ............... din...........................
    CONFERINŢA CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA (CAFR)
    Bucureşti, ...........
    PROCES-VERBAL
    al Comisiei de numărare a voturilor cu privire la rezultatul votului pentru
    alegerea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului CAFR
    şi a auditorului statutar al CAFR
    Întocmit astăzi, ..., ora .............
    Subsemnaţii:
    1. ....................................., preşedinte
    2. ....................................., membru
    3. ....................................., membru
    4. ....................................., membru
    5. ....................................., membru
    6. ....................................., membru
    7. ....................................., membru
    8. ....................................., membru
    9. ....................................., membru
    10. ..................................., membru
    11. ..................................., membru
    12. ..................................., membru
    13. ..................................., membru
    14. ..................................., membru
    15. ..................................., membru

    În calitate de membri ai Comisiei de numărare a voturilor aleşi în cadrul Conferinţei CAFR din data de ............, conform Procesului-verbal nr. ................... (numită în cele ce urmează Comisia),
    având în vedere atribuţiile şi activităţile Comisiei, respectiv:
    a) primirea buletinelor de vot din partea secretarului general al Camerei sau a persoanei desemnate de Consiliul Camerei într-un număr egal cu numărul de auditori financiari cu drept de vot, stabiliţi conform Normelor de reprezentare adoptate de Consiliul Camerei, şi distribuirea acestora către alegători, conform prevederilor prezentelor norme;
    b) verificarea urnelor de votare şi sigilarea acestora la începutul perioadei de vot, la ora ......;
    c) sigilarea fantei urnelor de votare, la finalizarea perioadei de vot, la ora ......;
    d) anularea buletinelor de vot nedistribuite;
    e) ridicarea urnelor de votare şi desigilarea acestora în prezenţa tuturor membrilor Comisei de numărare a voturilor, la ora ......;
    f) verificarea numărului total de buletine de vot primite de la secretarul general al Camerei sau persoana desemnată de Consiliul Camerei, numărului total de buletine de vot distribuite alegătorilor, numărului total de buletine de vot anulate ca urmare a nedistribuirii către alegători şi a numărului total de buletine de vot găsite în urnele de votare;
    g) numărarea buletinelor de vot;
    h) înregistrarea electronică a votului în fişierul Excel pus la dispoziţie de către CAFR.

    Comisia a constatat că pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Camerei şi pentru funcţia de membru al Consiliului CAFR sunt înscrişi pe buletinul de vot ......... candidaţi şi pentru funcţia de auditor statutar al Camerei sunt înscrişi pe buletinul de vot ......... candidaţi.
    Comisia a desfăşurat următoarele activităţi:
    Au fost preluate buletinele de vot pentru preşedinte al Consiliului Camerei, membri în Consiliul Camerei şi auditorul statutar al Camerei de la secretarul general al CAFR sau persoana desemnată de Consiliul Camerei, conform Procesului-verbal nr. ................
    1. Au fost distribuite alegătorilor buletinele de vot, pe baza cărţii de identitate/buletinului sau paşaportului sau permisului de conducere şi semnăturii, conform listei ataşate la procesul-verbal (......... file).
    2. Am verificat urnele de votare şi am procedat la sigilarea acestora la începutul perioadei de vot, la ora .........
    3. Am supravegheat desfăşurarea procesului de votare.
    4. Am procedat la sigilarea fantei urnelor de vot la finalizarea perioadei de vot, la ora ........
    5. Am procedat la anularea buletinelor de vot nedistribuite alegătorilor.
    6. Am ridicat urnele de votare şi le-am desigilat în prezenţa tuturor membrilor Comisiei de numărare a voturilor.
    7. Am procedat la verificarea numărului total de buletine de vot primite de la secretarul general al Camerei/persoana desemnată de Consiliul Camerei, numărului total de buletine de vot distribuite alegătorilor pe bază de semnătură, numărului total de buletine de vot anulate ca urmare a nedistribuirii către alegători şi a numărului total de buletine de vot găsite în urnele de votare.
    8. Am procedat la analiza buletinelor de vot, la anularea buletinelor de vot care nu corespund procedurii de votare (cu menţiunea „Anulat“), la analiza buletinelor de vot valabile şi la înregistrarea electronică a rezultatelor votului, pentru fiecare dintre candidaţi.

    În urma verificării buletinelor de vot, am constatat următoarele:
    Am primit din partea secretarului general sau a persoanei desemnate de Consiliul Camerei buletine de vot astfel:
    - ........... buletine de vot pentru preşedintele Consiliului CAFR;
    – ........... buletine de vot pentru Consiliul CAFR;
    – ........... buletine de vot pentru auditorul statutar al Camerei.

    a) Am distribuit alegătorilor buletine de vot, astfel:
    ........... buletine de vot pentru preşedintele Consiliului CAFR;
    ........... buletine de vot pentru Consiliul CAFR;
    ........... buletine de vot pentru auditorul statutar al Camerei.

    b) Am anulat buletinele de vot nedistribuite, astfel:
    ........... buletine de vot pentru preşedintele Consiliului CAFR;
    ........... buletine de vot pentru Consiliul CAFR;
    ........... buletine de vot pentru auditorul statutar al Camerei.
    Comisia a procedat la verificarea listelor de participanţi la vot corespunzător buletinelor de vot distribuite şi buletinelor de vot rămase nedistribuite de către Comisie şi a constatat că: numărul buletinelor de vot distribuite alegătorilor pe bază de semnătură adunat cu numărul buletinelor de vot anulate ca urmare a nedistribuirii corespunde cu numărul buletinelor de vot primite de Comisie.

┌──────────────────────────────────────┐
│Preşedintele Consiliului CAFR │
├────────┬──────────────┬──────────────┤
│Nr. │Nr. buletine │ │
│buletine│de vot │Nr. buletine │
│de vot │distribuite │de vot anulate│
│primite │alegătorilor │ca urmare a │
│de │pe bază de │nedistribuirii│
│Comisie │semnătură │ │
├────────┴──────────────┴──────────────┤
│Consiliul CAFR │
├────────┬──────────────┬──────────────┤
│Nr. │Nr. buletine │ │
│buletine│de vot │Nr. buletine │
│de vot │distribuite │de vot anulate│
│primite │alegătorilor │ca urmare a │
│de │pe bază de │nedistribuirii│
│Comisie │semnătură │ │
├────────┴──────────────┴──────────────┤
│Auditorul statutar al CAFR │
├────────┬──────────────┬──────────────┤
│Nr. │Nr. buletine │ │
│buletine│de vot │Nr. buletine │
│de vot │distribuite │de vot anulate│
│primite │alegătorilor │ca urmare a │
│de │pe bază de │nedistribuirii│
│Comisie │semnătură │ │
└────────┴──────────────┴──────────────┘


    c) Buletine de vot găsite în urnele de votare:
    - ........... buletine de vot pentru preşedintele Consiliului CAFR, din care:
    • ........... buletine de vot au fost anulate de Comisie întrucât nu corespund procedurii de votare
    • ........... buletine de vot valide
    Comisia a constatat că din .............. buletine de vot distribuite pentru alegerea preşedintelui Consiliului s-au găsit în urne .......... buletine de vot, lipsind ..................

    – ........... buletine de vot pentru Consiliul CAFR, din care:
    • ........... buletine de vot au fost anulate de Comisie întrucât nu corespund procedurii de votare
    • ........... buletine de vot valide
    Comisia a constatat că din ........... buletine de vot distribuite pentru alegerea membrilor Consiliului s-au găsit în urne .......... buletine de vot, lipsind .................

    – ........... buletine de vot pentru auditorul statutar al Camerei, din care:
    • ........... buletine de vot au fost anulate de Comisie întrucât nu corespund procedurii de votare
    • ........... buletine de vot valide
    Comisia a constatat că din ........... buletine de vot distribuite pentru alegerea auditorului statutar al Camerei s-au găsit în urne ..........buletine de vot, lipsind .................    Rezultatul numărării buletinelor de vot valide (în ordine descrescătoare):
    1. Pentru preşedintele Consiliului
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    2. Pentru Consiliul CAFR
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    3. Pentru auditorul statutar al Camerei
    .............................................................................................
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................


    Alte observaţii ale Comisiei:
    ......................................................................................

    Prezentul proces-verbal se prezintă în plenul Conferinţei CAFR din data de ........ .
    Procesul-verbal a fost întocmit în ...... exemplare şi a fost semnat de toţi membrii Comisiei de numărare a voturilor.
    Membrii Comisiei de numărare a voturilor:
    1. ........................................, preşedinte
    2. ........................................, membru
    3. ........................................, membru
    4. ........................................, membru
    5. ........................................, membru
    6. ........................................, membru
    7. ........................................, membru
    8. ........................................, membru
    9. ........................................, membru
    10. ......................................, membru
    11. ......................................, membru
    12. ......................................, membru
    13. ......................................, membru
    14. ......................................, membru
    15. ......................................, membru

    Data ...................

    ANEXA 4

    la procedura de lucru
 (a se vedea imaginea asociată)
    Camera Auditorilor Financiari din România
    Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5
    Tel.: +40 31 433 59 45
    Fax.: +40 31 433 59 40
    E-mail: cafr@cafr.ro
    Nr. ............... din...........................
    CONFERINŢA CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA (CAFR)
    Bucureşti, ......
    PROCES-VERBAL
    privind predarea buletinelor de vot către secretarul general al CAFR
    sau persoana desemnată de Consiliul Camerei şi a procesului-verbal cu
    privire la rezultatele votului, în urma finalizării procedurii de votare şi de numărare a voturilor
    Între
    1. Membrii Comisiei de numărare a voturilor, numită în cadrul Conferinţei CAFR din data de ....., în baza Procesului-verbal nr. .................................................
    şi
    2. Domnul/Doamna .............................................., legitimat(ă) prin cartea de identitate seria ........ nr. ................, eliberată de .......................... la data de ....................., în calitate de secretar general al Camerei Auditorilor Financiari din România sau persoana desemnată de Consiliul Camerei

    Au procedat la:
    predarea buletinelor de vot către secretarul general al CAFR sau persoana desemnată de Consiliul Camerei şi a procesului-verbal cu privire la rezultatele votului, în urma finalizării procedurii de votare şi de numărare a voturilor.

    După încheierea procesului de vot şi numărarea voturilor, la data de ...., ora ....., Comisia de numărare a voturilor a procedat la predarea către secretarul general al CAFR sau persoana desemnată de Consiliul Camerei a următoarelor:
    a) procesul-verbal încheiat de Comisia de numărare a voturilor cu privire la rezultatele votului desfăşurat în cadrul Conferinţei CAFR din data de .... şi care a fost prezentat în plenul Conferinţei;
    b) pentru preşedintele Consiliului CAFR:
    (i) ............ buletine de vot valide;
    (ii) ............ buletine de vot anulate ca urmare a nerespectării procedurii de votare;

    c) pentru Consiliul CAFR:
    (i) ............ buletine de vot valide;
    (ii) .............buletine de vot anulate ca urmare a nerespectării procedurii de votare;

    d) pentru auditorul statutar al CAFR;
    (i) ............ buletine de vot valide;
    (ii) ............. buletine de vot anulate ca urmare a nerespectării procedurii de votare;

    e) tabelul cuprinzând datele introduse pentru fiecare buletin de vot si semnat pe fiecare pagină de către fiecare membru al Comisiei de numărare a voturilor.

    Alte observaţii:
    ...............................................................................................

    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    Comisia de numărare a voturilor
    1. ......................................, preşedinte
    2. ......................................, membru
    3. ......................................, membru
    4. ......................................, membru
    5. ......................................, membru
    6. ......................................, membru
    7. ......................................, membru
    8. ......................................, membru
    9. ......................................, membru
    10. ......................................, membru
    11. ......................................, membru
    12. ......................................, membru
    13. ......................................, membru
    14. ......................................, membru
    15. ......................................, membru

    Secretarul general al CAFR/Persoana desemnată de Consiliul Camerei,
    ..............................................
    Bucureşti,
    ............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016