Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME DE APLICARE din 24 martie 2021  în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME DE APLICARE din 24 martie 2021 în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 331 din 1 aprilie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 48 din 24 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 331 din 1 aprilie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme de aplicare conţin prevederi privind modul de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, a dispoziţiilor Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, denumită în continuare Legea nr. 168/2020.

    ART. 2
    În sensul prezentelor norme de aplicare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) unităţi ale MAI - structuri organizatorice ale MAI care dispun de stat de organizare;
    b) unitatea MAI responsabilă:
    1. structura organizatorică a MAI în care este încadrat personalul MAI care a participat sau participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    2. structura organizatorică a MAI în care a fost încadrat, la data încetării raporturilor de serviciu/de muncă, personalul MAI care a participat la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    3. structura organizatorică a MAI care a preluat activitatea celei prevăzute la pct. 1 sau, dacă nu mai există, eşalonul superior al structurii desfiinţate;

    c) şeful direct - inspectorul general/similar, conducătorul unităţii aparatului central al MAI sau conducătorul unităţii subordonate unei unităţi a aparatului central;
    d) post vacant - postul neocupat căruia îi sunt asociate sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi corespunzătoare funcţiilor în care poate fi menţinut, rechemat ori reîncadrat în activitate personalul participant rănit, invalid, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice stabilite potrivit prezentelor norme de aplicare;
    e) lista posturilor vacante compatibile - lista cu posturile vacante ale căror cerinţe de ocupare corespund studiilor, experienţei şi calificării beneficiarilor prezentelor norme de aplicare;
    f) restantul morfofuncţional - procentul de capacitate adaptativă a unei persoane, aflată în invaliditate, care îi permite desfăşurarea activităţilor de autoîngrijire, autoconducere şi autoservire, a activităţilor cotidiene, precum şi a unor activităţi profesionale, calculat potrivit formulei: 100% – incapacitate adaptativă;
    g) incapacitatea adaptativă (I.A.) - limitele persoanei în efortul de a se adapta la mediul natural şi social, generate de tulburări morfologice şi funcţionale diverse şi exprimate procentual în cadrul unui sistem de cuantificare din capacitatea adaptativă normală;
    h) acte exemplare de curaj şi devotament în sensul art. 4 alin. (4) din Legea nr. 168/2020 - acele acţiuni/activităţi concrete realizate de personalul MAI pe durata participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni, care au fost consemnate în documentele oficiale ale unităţii/organizaţiei internaţionale care gestionează respectiva acţiune militară, misiune sau operaţie, în mod explicit, cu precizări şi detalii relevante din care să rezulte fără echivoc faptul că a acţionat cu devotament şi curaj.


    CAP. II
    Misiunile şi operaţiile specifice Ministerului Afacerilor Interne, în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020
    ART. 3
    (1) În aplicarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, teza „Misiunile şi operaţiile desfăşurate în afara teritoriului statului român, începând cu anul 1990 şi până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării naţionale cu tipurile de misiuni şi operaţii prevăzute de aceasta“, misiunile şi operaţiile desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat în perioada 1998-2011 personalul MAI care este îndreptăţit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020 sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme de aplicare.
    (2) În aplicarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, misiunile şi operaţiile desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat/participă începând cu anul 2012 personalul MAI care este îndreptăţit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020 sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme de aplicare.
    (3) Listele de misiuni prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme de aplicare se actualizează prin grija Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, cu ocazia participării personalului MAI la noi acţiuni militare, misiuni şi operaţii şi/sau a completării listei misiunilor şi operaţiilor desfăşurate în afara teritoriului statului român, începând cu anul 1990 şi până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011, cu completările ulterioare, asimilate prin ordin al ministrului apărării naţionale cu tipurile de misiuni şi operaţii prevăzute de aceasta, cu misiuni la care a participat personalul MAI.

    ART. 4
    (1) Prin misiuni cu potenţial ridicat de risc, desfăşurate pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, în sensul prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, se înţelege următoarele:
    a) activităţile de pregătire şi exerciţiile, cu trageri specifice, în teren, în aer, pe/sub apă, activităţile de alpinism, paraşutism şi scufundări;
    b) activităţi de testare şi evaluare a tehnicii din dotare, armamentului, muniţiilor, explozibililor sau a altor asemenea produse cu grad ridicat de periculozitate;
    c) misiunile pe timpul cărora condiţiile de desfăşurare a acestora se agravează, astfel încât determină producerea unor consecinţe grave pentru viaţa şi sănătatea personalului, desfăşurate:
    (i) în baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale;
    (ii) în baza unor acorduri încheiate la nivel european;
    (iii) în baza unor obligaţii ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene;
    (iv) sub egida unor agenţii europene;

    d) misiunile dispuse, altele decât cele enumerate la lit. a)-c), pe timpul cărora condiţiile de desfăşurare a acestora se agravează, astfel încât determină producerea unor consecinţe grave pentru viaţa şi sănătatea personalului.

    (2) Îndeplinirea condiţiilor pentru încadrarea în misiunile prevăzute la alin. (1) se stabileşte de comisia special desemnată prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020.
    (3) În cadrul lucrărilor, membrii comisiei de la alin. (2) se pronunţă asupra aspectelor specifice domeniului de competenţă al structurii din care provin.

    CAP. III
    Metodologia de conferire a calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“
    ART. 5
    (1) Personalul MAI participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni, denumit în continuare personal participant, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Legea nr. 168/2020, are calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“.
    (2) Calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se poate acorda şi personalului care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 168/2020.

    ART. 6
    (1) Calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se conferă prin ordin al ministrului afacerilor interne, în maximum 60 de zile de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Legea nr. 168/2020.
    (2) Pentru situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2), calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se acordă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne, pe baza evenimentelor consemnate în documentele oficiale ale unităţii/organizaţiei internaţionale care gestionează respectiva acţiune militară, misiune sau operaţie.

    ART. 7
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se realizează de structura care asigură gestiunea resurselor umane ale unităţii MAI responsabile.

    ART. 8
    Propunerile pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“ se trimit de unitatea MAI responsabilă în maximum 30 de zile de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Legea nr. 168/2020, prin inspectoratele generale/similare, Direcţiei generale management resurse umane, denumită în continuare DGMRU.

    ART. 9
    (1) Pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“ fac obiectul propunerilor şi persoanele a căror participare la acţiunea militară, misiunea sau operaţia desfăşurată în teatrele de operaţii/zone de misiuni s-a încheiat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, precum şi cele cărora le-au încetat raporturile de serviciu/muncă sau care au fost trecute în rezervă/retragere, dacă îndeplinesc condiţiile legale.
    (2) La formularea propunerilor pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“, în condiţiile alin. (1), vor fi avute în vedere inclusiv persoanele decedate care, anterior decesului, îndeplineau condiţiile legale pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“.

    ART. 10
    (1) Propunerile pentru conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“, pentru situaţiile prevăzute la art. 9, se trimit DGMRU de unitatea MAI responsabilă în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1), prin inspectoratele generale/similare.
    (2) Calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se conferă prin ordin al ministrului afacerilor interne, în maximum 30 de zile de la primirea propunerilor formulate în condiţiile alin. (1).

    ART. 11
    Evidenţa personalului care are calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se ţine, centralizat, de către DGMRU pentru întregul personal al Ministerului Afacerilor Interne, respectiv de către structurile de resurse umane care gestionează dosarul personal/de rezervist al acestuia.

    CAP. IV
    Modelul, modul de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“
    ART. 12
    Legitimaţia care atestă calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ are formatul ID1, de tip card, şi include un suport de stocare de înaltă securitate.

    ART. 13
    Legitimaţia conţine cel puţin următoarele date şi informaţii, înscrise pe faţă şi pe verso, astfel:
    a) Ministerul Afacerilor Interne;
    b) instituţia emitentă şi, dacă este cazul, unitatea din care face parte titularul;
    c) însemnul heraldic al Ministerului Afacerilor Interne;
    d) tricolorul României;
    e) gradul profesional/gradul militar, dacă este cazul, numele şi prenumele titularului;
    f) imaginea facială a titularului;
    g) titulatura documentului - „Legitimaţie - Veteran din teatrele de operaţii“;
    h) seria şi numărul legitimaţiei;
    i) ziua, luna şi anul emiterii legitimaţiei;
    j) codul numeric personal al titularului.


    ART. 14
    Emiterea, retragerea şi ţinerea evidenţei legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“ se realizează în aceleaşi condiţii ca şi pentru legitimaţiile de serviciu ale personalului MAI. Reglementările specifice privind sistemul de gestiune a datelor de personal, stabilite, după caz, de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, sau de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    CAP. V
    Normele privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice, precum şi privind încadrarea în funcţii specifice a copiilor militarilor invalizi, civililor invalizi şi a personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 15
    În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) personalul participant rănit, invalid, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice - personalul MAI căruia urmează a-i înceta ori i-au încetat raporturile de serviciu/de muncă, după caz, în urma unui eveniment care a avut loc pe timpul şi din cauza unor acţiuni militare, misiuni sau operaţii, ce a condus, după caz, la:
    (i) clasarea inapt sau apt limitat pentru serviciul militar - pentru personalul militar;
    (ii) clasarea inapt pentru serviciul poliţienesc - pentru poliţişti;
    (iii) încadrarea într-un grad de invaliditate - pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.

    b) menţinerea şi încadrarea în funcţii militare sau civile - menţinerea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice, în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparţine, la cerere, şi continuarea serviciului în funcţia în care este încadrat ori prin numirea într-o altă funcţie decât cea deţinută anterior producerii evenimentului în urma căruia a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice, denumite în continuare menţinere în activitate;
    c) reîncadrarea/reintegrarea în funcţii militare sau civile - rechemarea în activitate ori reîncadrarea corespunzătoare categoriei de personal/corpului militar căreia/căruia îi aparţine, la cerere, şi continuarea serviciului prin numirea/încadrarea într-o funcţie corespunzătoare a personalului participant care a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice, ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, care nu se mai află în raporturi de muncă/serviciu cu MAI, denumite în continuare rechemarea ori reîncadrarea în activitate.


    ART. 16
    Măsurile de sprijin prevăzute de prezentul capitol se acordă la cerere.

    ART. 17
    (1) Menţinerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice se face la propunerea şefului direct, prin ordin al ministrului afacerilor interne, şi se fundamentează pe:
    a) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020 în vederea stabilirii dacă evenimentul în urma căruia personalul a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice a avut loc pe timpul şi din cauza desfăşurării unor acţiuni militare, misiuni sau operaţii în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020;
    b) avizul Comisiei de expertiză medico-militară care funcţionează pe lângă Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti, denumită în continuare comisia de expertiză medico-militară, sau al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, după caz, acordat pe baza fişei de aptitudine întocmite de medicul de medicina muncii desemnat prin dispoziţie a directorului Direcţiei medicale, în vederea constatării dacă atribuţiile funcţiilor prevăzute la art. 19 sunt compatibile cu incapacitatea dată de rănirea, invaliditatea sau afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.

    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) lit. a) este constituită din reprezentanţi ai structurilor MAI stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    (4) Actele subsecvente ordinului de menţinere, rechemare ori reîncadrare în activitate prevăzut la alin. (1) se emit potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

    ART. 18
    (1) Din decizia medicală emisă de comisia de expertiză medico-militară teritorială şi avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară, denumită în continuare decizie medicală avizată, solicitată ca document justificativ, trebuie să rezulte că rănirea, invaliditatea ori afecţiunile fizice şi/sau psihice au ca legătură de cauzalitate un eveniment care a avut loc pe timpul şi din cauza desfăşurării unor acţiuni militare, misiuni sau operaţii.
    (2) Din certificatul-decizie medicală emis în baza reglementărilor legale privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări, denumit în continuare certificat-decizie medicală, solicitat ca document justificativ, trebuie să rezulte că rănirea, invaliditatea ori afecţiunile fizice şi/sau psihice au ca legătură de cauzalitate un eveniment care a avut loc pe timpul şi din cauza desfăşurării unor acţiuni militare, misiuni sau operaţii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Menţinerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice
    §1. Funcţiile în care poate fi menţinut, rechemat ori reîncadrat în activitate personalul participant rănit, invalid, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice
    ART. 19
    Personalul participant rănit, invalid, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice este menţinut, rechemat ori este reîncadrat în activitate, după caz, în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparţine, în funcţii militare sau civile care au atribuţii, cu preponderenţă, în următoarele domenii de activitate:
    a) asigurare logistică/tehnico-materială;
    b) financiar-contabil;
    c) asistenţă medicală;
    d) asistenţă juridică;
    e) informare şi relaţii publice;
    f) resurse umane;
    g) învăţământ;
    h) analiza informaţiilor;
    i) cercetarea şi prevenirea criminalităţii;
    j) cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă;
    k) comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    l) secretariat şi informaţii clasificate;
    m) management organizatoric şi operaţional;
    n) exploatare tehnică;
    o) psihologie;
    p) relaţii cu publicul;
    q) afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale.
    §2. Condiţiile privind menţinerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice    ART. 20
    Menţinerea în activitate se face dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) personalul interesat a depus o cerere pentru menţinerea în activitate, în condiţiile prezentelor norme de aplicare, anterior încetării raporturilor de serviciu/muncă;
    b) rănirea, invaliditatea ori afecţiunile fizice şi/sau psihice au fost dobândite ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    c) postul ocupat de către personalul interesat este în unul dintre domeniile prevăzute la art. 19 sau există un astfel de post vacant;
    d) personalul interesat îndeplineşte cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului, cu excepţia celei referitoare la aptitudinea medicală;
    e) există avizul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. b), potrivit căruia atribuţiile funcţiilor prevăzute la art. 19 sunt compatibile cu incapacitatea dată de rănirea, invaliditatea, afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.


    ART. 21
    Rechemarea ori reîncadrarea în activitate se face fără examen sau concurs, dacă:
    a) personalul interesat a depus cerere pentru numirea într-o funcţie, în condiţiile prezentului ordin, ulterior încetării raporturilor de serviciu/muncă;
    b) există un post vacant;
    c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 20 lit. b)-e);
    d) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici ori de legislaţia muncii, precum şi condiţiile şi criteriile prevăzute de actele normative privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI;
    e) personalul solicitant nu a mai beneficiat de rechemare ori reîncadrarea în activitate în condiţiile prezentelor norme de aplicare.
    §3. Aspecte procedurale privind menţinerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate a personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice    ART. 22
    (1) Cererea se depune la secretariatul unităţii MAI responsabile, împreună cu documentele cerute pentru fiecare categorie de solicitant, şi se soluţionează în maximum 45 de zile de la data înregistrării.
    (2) Cererea trebuie să cuprindă şi opţiunile cu privire la funcţiile stabilite conform art. 19, unităţile MAI, precum şi localităţile sau/şi regiunile geografice în care solicitantul acceptă să fie menţinut, rechemat ori reîncadrat în activitate.

    ART. 23
    (1) Cererea privind menţinerea în activitate trebuie însoţită de următoarele documente, în fotocopie:
    a) actul de identitate;
    b) decizia medicală avizată;
    c) după caz, formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă, denumit în continuare FIAM, procesul-verbal de cercetare a evenimentului sau, după caz, documentele pentru investigarea unui accident de muncă emise de organizaţia internaţională care gestionează acţiunea militară, misiunea sau operaţia;
    d) după caz, copia fişei de boală profesională BP2, emisă de structurile abilitate, conform legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă.

    (2) Cererea privind rechemarea ori reîncadrarea în activitate trebuie însoţită de următoarele documente, în fotocopie:
    a) actul de identitate;
    b) cea mai recentă decizie medicală avizată sau, după caz, certificatul-decizie medicală;
    c) FIAM, procesul-verbal de cercetare a evenimentului sau, după caz, documentele pentru investigarea unui accident de muncă emise de organizaţia internaţională care gestionează acţiunea militară, misiunea sau operaţia;
    d) după caz, copia fişei de boală profesională BP2, emisă de structurile abilitate, conform legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă;
    e) decizia de pensionare.


    ART. 24
    (1) Cererea, împreună cu un raport al şefului unităţii responsabile în care sunt prezentate concluzii cu privire la condiţiile în care s-a produs evenimentul, se transmite, cu celeritate, prin inspectoratele generale/similare, la DGMRU, în vederea prezentării comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020.
    (2) Comisia se întruneşte în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise în condiţiile alin. (1) şi, după desfăşurarea analizei, întocmeşte un proces-verbal cuprinzând concluziile cu privire la condiţiile în care s-a produs evenimentul şi stabileşte dacă acesta a avut loc pe timpul şi din cauza desfăşurării unor acţiuni militare, misiuni sau operaţii şi se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020.
    (3) Concluziile comisiei, împreună cu cererea, se înaintează unităţii MAI responsabile pentru continuarea procedurii privind menţinerea, rechemarea ori reîncadrarea în activitate sau, după caz, pentru clasarea cererii.

    ART. 25
    (1) În situaţia continuării procedurii privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea, postul vacant se identifică de către structura de resurse umane care deserveşte unitatea MAI responsabilă, denumită în continuare structura de
    resurse umane responsabilă, care desfăşoară, succesiv, în funcţie de opţiunile exprimate în cerere potrivit art. 22 alin. (2), următoarele activităţi:
    a) verificarea existenţei unui post vacant în unitatea MAI responsabilă;
    b) iniţierea demersurilor de aprobare a suplimentării statului de organizare al unităţii MAI responsabile, pentru crearea unui post vacant;
    c) consultarea altor unităţi ale MAI - la nivelul inspectoratului general/similar sau, după caz, al DGMRU, pentru verificarea existenţei unui post vacant care să corespundă opţiunilor din cererea solicitantului.


    (2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru cererile privind menţinerea în activitate.
    (3) În situaţia în care unităţile MAI, consultate potrivit alin. (1) lit. c), identifică posturi vacante, acestea le comunică structurii de resurse umane responsabile, transmiţând inclusiv fişele postului aferente.

    ART. 26
    În situaţia în care au fost identificate posturi vacante care să corespundă opţiunilor din cererea solicitantului, structura de resurse umane responsabilă analizează cererea din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului şi prezintă şefului unităţii MAI responsabile un referat, care cuprinde şi lista posturilor vacante compatibile.

    ART. 27
    (1) Lista posturilor vacante compatibile, precum şi fişele posturilor aferente se prezintă solicitantului de către structura de resurse umane responsabilă, ocazie cu care se întocmeşte un proces-verbal de consemnare a activităţii.
    (2) În termen de două zile lucrătoare de la data prezentării listei posturilor vacante compatibile şi a fişei posturilor respective, solicitantul îşi exprimă, în scris, opţiunea privind ocuparea unui post vacant.
    (3) Structura de resurse umane responsabilă aduce opţiunea exprimată potrivit alin. (2) la cunoştinţa unităţilor MAI consultate care au comunicat existenţa unor posturi vacante, în termen de cel mult 10 zile.

    ART. 28
    (1) Posturile vacante identificate şi comunicate de unităţile MAI consultate potrivit art. 25 alin. (1) lit. c) nu mai pot face obiectul unei alte proceduri de ocupare până la primirea informării prevăzute la art. 27 alin. (3).
    (2) Comunicarea postului vacant identificat constituie un acord de principiu al unităţii MAI consultate pentru ocuparea acelui post potrivit necesităţilor MAI.

    ART. 29
    După exprimarea opţiunii prevăzute la art. 27 alin. (2), la solicitarea structurii de resurse umane responsabile, are loc planificarea, respectiv evaluarea psihologică a solicitantului de către structurile specializate ale MAI.

    ART. 30
    (1) Pentru solicitantul declarat „apt“ la evaluarea psihologică, structura de resurse umane responsabilă transmite comisiei de expertiză medico-militară sau medicului de expertiză a capacităţii de muncă, după caz, cererea depusă de personalul interesat, împreună cu documentele prevăzute la art. 23, precum şi fotocopii ale următoarelor documente:
    a) referatul prevăzut la art. 26;
    b) fişa postului vacant pentru care a optat solicitantul;
    c) fişa de identificare a factorilor de risc profesional pentru funcţia pe care urmează a fi menţinut solicitantul, completată de persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă;
    d) rezultatul evaluării psihologice.

    (2) În situaţia în care avizul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. b) este favorabil menţinerii, rechemării ori reîncadrării în activitate, cererea şi întreaga documentaţie, precum şi propunerea şefului direct se înaintează de structura de resurse umane responsabilă la DGMRU, care iniţiază demersurile necesare emiterii ordinului ministrului afacerilor interne potrivit normelor în vigoare.

    ART. 31
    (1) Cererea prevăzută la art. 22 alin. (1) se clasează, printr-un raport motivat, în următoarele situaţii:
    a) rănirea, invaliditatea ori afecţiunile fizice şi/sau psihice care stau la baza solicitării nu au fost dobândite ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii sau misiunea, operaţia sau acţiunea militară nu se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020;
    b) nu a fost identificat niciun post vacant şi nici nu a fost posibilă suplimentarea statului de organizare al unităţii în cazul menţinerii în activitate;
    c) solicitantul nu îndeplineşte cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului;
    d) solicitantul nu îşi exprimă acordul cu privire la ocuparea unui post vacant dintre cele compatibile;
    e) după caz, personalul interesat a fost declarat „inapt“ la evaluarea psihologică;
    f) personalul interesat a primit un aviz nefavorabil de la comisia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b).

    (2) Decizia privind clasarea cererii se aduce la cunoştinţa solicitantului, în scris, de către structura de resurse umane responsabilă.

    ART. 32
    În situaţia în care solicitantul are calitatea de personal militar, dispoziţiile art. 19-27 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 33
    Comisia de expertiză medico-militară este constituită potrivit normelor privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară.

    ART. 34
    (1) Comisia de expertiză medico-militară sau medicul de expertiză a capacităţii de muncă, după caz, analizează documentele transmise în condiţiile art. 30 alin. (1) în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea lor.
    (2) În cazul în care documentaţia analizată conform alin. (1) este completă, comisia de expertiză medico-militară sau medicul de expertiză a capacităţii de muncă, după caz, solicită medicului de medicina muncii întocmirea fişei de aptitudine a personalului interesat.
    (3) În situaţia în care documentele sunt insuficiente pentru întocmirea fişei de aptitudine sau pentru emiterea avizului, solicitantul este convocat la comisia de expertiză medico-militară sau la medicul de expertiză a capacităţii de muncă ori la medicul de medicina muncii, după caz. Personalului interesat i se pot solicita internarea în spital sau prezentarea unor documente medicale suplimentare.
    (4) Comisia de expertiză medico-militară sau medicul de expertiză a capacităţii de muncă, după caz, în baza documentelor prevăzute la art. 30, a documentelor solicitate potrivit alin. (3) teza a doua, dacă este cazul, precum şi a fişei de aptitudine prevăzute la alin. (2), constată dacă atribuţiile funcţiilor prevăzute la art. 19 sunt/nu sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot/nu pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava şi emite un aviz în acest sens, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme de aplicare.
    (5) Avizul prevăzut la alin. (4) se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie:
    a) un exemplar se anexează procesului-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau procesului-verbal întocmit de medicul de expertiză a capacităţii de muncă, după caz;
    b) două exemplare se transmit structurii de resurse umane responsabile, dintre care un exemplar se înmânează titularului. Exemplarul titularului se înmânează sub semnătură, în situaţia în care acesta se prezintă la comisia de expertiză medicomilitară sau la medicul de expertiză a capacităţii de muncă, după caz.

    (6) Avizul prevăzut la alin. (4) este definitiv.

    ART. 35
    Personalul menţinut, rechemat ori reîncadrat în activitate în condiţiile prezentelor norme de aplicare poate participa la forme de perfecţionare a pregătirii profesionale utile pentru desfăşurarea activităţii în funcţia îndeplinită, pentru care există avizul comisiei de expertiză medico-militară sau al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, după caz, potrivit căruia activităţile specifice formei de perfecţionare a pregătirii sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.

    ART. 36
    Copiii personalului participant invalid şi ai personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, precum şi soţul acestuia pot fi numiţi/încadraţi/angajaţi în funcţii specifice, în aceleaşi condiţii ca şi copiii personalului militar/poliţistului rănit ori decedat, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014, cu modificările ulterioare, ori Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, cu modificările ulterioare.

    CAP. VI
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) şi alin. (3), (5) şi (6) din Legea nr. 168/2020
    ART. 37
    (1) Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice beneficiază în ţară de asistenţă psihologică gratuită, prin intermediul psihologilor de unitate sau al psihologilor desemnaţi de structura de profil coordonatoare de la nivelul inspectoratelor generale/similar, în situaţia în care unitatea din care face parte nu are prevăzută/încadrată o astfel de funcţie ori titularul funcţiei se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, sau, după caz, prin intermediul psihologilor din unităţile sanitare.
    (2) Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice beneficiază în străinătate de servicii de asistenţă psihologică conexe actului medical, după caz, pe timpul acordării serviciilor medicale în afara ţării.
    (3) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 168/2020, personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice i se achită/decontează de către unitatea MAI responsabilă toate cheltuielile legate de:
    a) tratamente/recuperare de specialitate efectuate/efectuată în unităţi sanitare publice din ţară;
    b) cazare şi masă pe perioada spitalizării în unitatea sanitară publică din ţară în care se efectuează tratamentele/recuperarea de specialitate;
    c) medicamente, materiale sanitare, orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale din ţară sau străinătate, precum şi repararea şi înlocuirea acestora, după caz;
    d) transport dus-întors până la/de la unitatea sanitară publică din ţară în care se efectuează tratamentele/recuperarea de specialitate, atât pentru personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice, cât şi pentru un însoţitor al acestuia.

    (4) În vederea identificării posibilităţilor de acordare a tratamentelor/recuperării de specialitate în unităţi sanitare publice sau private din ţară sau din străinătate, precum şi pentru deciderea conduitei terapeutice şi recuperatorii optime, se evaluează starea de sănătate a personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice. Evaluarea se realizează, ulterior depăşirii perioadei critice, de către o comisie multidisciplinară constituită prin dispoziţie a directorului Direcţiei medicale, la propunerea conducerii directorului general al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti, în funcţie de patologia cazului.
    (5) În urma evaluării stării de sănătate, comisia multidisciplinară prevăzută la alin. (4) întocmeşte un referat de evaluare a stării de sănătate a personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice, în care recomandă tipul tratamentului/recuperării şi al unităţilor sanitare publice în cadrul cărora poate fi tratată afecţiunea. În situaţia în care posibilităţile de tratament/recuperare medicală în unităţile sanitare publice nu există, sunt insuficiente sau sunt epuizate, comisia multidisciplinară recomandă efectuarea acestora în unităţi sanitare private din ţară, iar dacă nici această variantă nu poate fi utilizată, se recomandă urmarea tratamentului/recuperării medicale în străinătate.
    (6) Referatul prevăzut la alin. (5) se transmite, prin grija Direcţiei medicale, structurii medicale care acordă avizul necesar stabilirii de către conducătorul unităţii în care este/a fost încadrat personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice a cuantumului sumelor aferente realizării drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 168/2020 şi stă la baza emiterii respectivului aviz.
    (7) Comisia multidisciplinară prevăzută la alin. (4) este alcătuită din medici din cadrul Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti. Din componenţa comisiei multidisciplinare face parte cel puţin un medic de recuperare, medicină fizică şi balneologie sau un medic de reabilitare medicală, restul membrilor fiind desemnaţi prin raportare la patologia analizată. Din comisia multidisciplinară pot face parte şi medici din reţele sanitare militare sau civile.
    (8) Modalitatea de funcţionare a comisiei multidisciplinare prevăzute la alin. (4), precum şi circuitul şi conţinutul minimal al documentelor întocmite de către aceasta se stabilesc prin dispoziţie a directorului Direcţiei medicale.

    ART. 38
    Pentru personalul participant rănit, invalid sau care a dobândit afecţiuni fizice, aflat în activitate sau ale cărui raporturi de serviciu au încetat, după caz, solicitarea evaluării stării de sănătate, conform art. 37 alin. (4), adresată directorului Direcţiei medicale, se face de către medicii de unitate ai acestuia, persoanele în cauză sau reprezentanţii acestora, la care se anexează recomandarea medicului de familie/de specialitate.

    ART. 39
    (1) Pentru personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice, ministrul afacerilor interne aprobă, prin notă-raport, trimiterea la tratament de specialitate în unităţi sanitare private din ţară sau unităţi sanitare din străinătate, precum şi achitarea/decontarea tuturor cheltuielilor legate de acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 168/2020, inclusiv cele legate de acordarea serviciilor de asistenţă psihologică conexe actului medical, după caz. Prin nota-raport se stabilesc inclusiv modalităţi concrete de achitare/decontare a cheltuielilor respective.
    (2) Nota-raport prevăzută la alin. (1) se întocmeşte de Direcţia medicală, cu sprijinul unităţilor MAI competente, în baza referatului prevăzut la art. 37 alin. (5), se avizează de structurile de specialitate din cadrul MAI şi prevede, fără a se limita la:
    a) unitatea/unităţile sanitară/sanitare privată/private din ţară sau unităţile sanitare din străinătate care efectuează tratament/recuperare de specialitate;
    b) numărul persoanelor care efectuează deplasarea, inclusiv însoţitorii;
    c) perioada estimată pentru efectuarea tratamentului de specialitate;
    d) drepturile acordate personalului participant şi însoţitorilor acestuia în baza art. 8 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    e) valoarea estimativă a serviciilor medicale ce urmează a fi prestate.

    (3) În situaţia în care se impune tratamentul/recuperarea de specialitate în străinătate, după aprobarea notei-raport prevăzute la alin. (1), dosarul medical al personalului participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice va fi gestionat de Direcţia medicală, care, prin intermediul Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, asigură efectuarea corespondenţei cu unitatea medicală recomandată de către comisia multidisciplinară.
    (4) Direcţia generală logistică, pe baza cererii formulate de personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau de persoana din familia acestuia ori de reprezentantul legal al acestuia, asigură cu celeritate procurarea documentelor de transport necesare efectuării tratamentului/recuperării de specialitate în străinătate.
    (5) După aprobarea notei-raport prevăzute la alin. (1), o copie a acesteia se transmite la unitatea MAI responsabilă în vederea asigurării fondurilor necesare, prin propuneri de virări de credite bugetare sau solicitări de suplimentare a bugetului, după caz.
    (6) Unitatea MAI responsabilă achită/decontează toate cheltuielile aferente trimiterii la tratament/recuperare de specialitate şi/sau asistenţă psihologică la unităţi sanitare private din ţară sau unităţi sanitare din străinătate, pe baza documentelor justificative (facturi, bonuri fiscale, documente de călătorie, documente medicale etc.) care atestă obligaţiile de plată sau plăţile efectuate.
    (7) Structura medicală care deserveşte unitatea MAI responsabilă avizează din punctul de vedere al realităţii prestării serviciilor medicale şi/sau serviciilor de asistenţă psihologică, conexe actului medical, după caz, documentele justificative care atestă obligaţiile de plată.
    (8) Cheltuielile prevăzute la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 168/2020 se suportă pe bază de note-raport întocmite pentru fiecare deplasare şi aprobate la nivelul unităţii MAI responsabile.

    ART. 40
    Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor care au dobândit afecţiuni psihice, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Legea nr. 168/2020.

    CAP. VII
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 168/2020
    ART. 41
    Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice/psihice, încadrat în gradul III de invaliditate, beneficiază de asistenţă pentru reconversie profesională şi reintegrare în muncă în aceleaşi condiţii ca şi personalul militar/poliţistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu, conform documentelor de colaborare încheiate între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

    ART. 42
    Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice are dreptul de a primi şi a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere, în aceleaşi condiţii ca şi personalul militar/poliţistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu, conform reglementărilor specifice stabilite, după caz, de Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau de Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 236/2009, cu modificările ulterioare.

    CAP. VIII
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020
    ART. 43
    (1) Conducătorul unităţii care are calitatea de ordonator de credite aprobă decontarea costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020, prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică, în baza raportului de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă, la propunerea unei comisii constituite, pentru analiza solicitării, la nivelul unităţii din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport.
    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie la nivelul unităţii prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică a conducătorului unităţii şi este formată din:
    a) preşedintele comisiei - un locţiitor/adjunct al conducătorului unităţii;
    b) membrii comisiei - câte o persoană din structurile de resurse umane, management operaţional, financiar-contabilitate şi logistică;
    c) secretarul comisiei - o persoană din structura de secretariat a unităţii.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), decontarea costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă se aprobă de către:
    a) conducătorul unităţii aparatului central al MAI, pentru personalul propriu îndreptăţit ale cărui drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;
    b) conducătorul unităţii ierarhic superioare, pentru personalul îndreptăţit care are calitatea de conducător al unităţii sau pe cea de ordonator secundar/terţiar de credite.

    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), comisia se constituie la nivelul unităţilor la care se dă aprobarea decontării costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă, iar membrii reprezentând personal din domeniile resurse umane, management operaţional, financiar-contabilitate şi logistic se asigură de către unităţile/structurile care deservesc această unitate, la cerere.
    (5) În cazul personalului îndreptăţit din structurile teritoriale de audit, ale cărui drepturi nu se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi al personalului din structurile teritoriale subordonate nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale cărui drepturi se asigură din bugetul inspectoratelor de poliţie judeţene, conducătorul unităţii din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport constituie comisia în condiţiile alin. (2), la propunerea conducătorului structurii teritoriale. Propunerea, raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă şi documentele anexate acestuia se pun la dispoziţia comisiei prin grija conducătorului structurii teritoriale. În cadrul comisiei participă şi conducătorul structurii teritoriale, în calitate de membru.
    (6) În cazul în care persoana care solicită decontarea costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă are calitatea de membru al unei organizaţii sindicale, în comisie participă şi un reprezentant al organizaţiei respective.
    (7) În raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă se menţionează:
    a) traseul de deplasare, localităţile şi perioada deplasării;
    b) numărul de înmatriculare al autoturismului proprietate personală ori al mijlocului de transport deţinut legal, cu orice titlu, numele deţinătorului legal şi, după caz, al proprietarului, precum şi modul de utilizare a mijlocului de transport;
    c) declaraţia pe propria răspundere a faptului că deplasarea la şi de la locul de muncă se va realiza efectiv cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu;
    d) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza aprobării deplasării.

    (8) Toate documentele sau actele necesare pentru analiza raportului de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă, realizată cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se pun la dispoziţia comisiei prin grija personalului care solicită decontarea.
    (9) Comisia analizează raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă, având în vedere şi situaţia persoanelor care solicită deplasarea cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, în aceeaşi localitate sau direcţie de deplasare, prin raportare la posibilitatea deplasării unora dintre persoanele respective cu un singur autoturism/mijloc de transport, pe aceeaşi rută de deplasare.
    (10) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul unităţii a raportului de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă, propunerile comisiei rezultate în urma analizei solicitării respective se consemnează într-un proces-verbal pe care îl prezintă conducătorului unităţii pentru a hotărî, după caz, astfel:
    a) aprobarea decontării costurilor aferente deplasării la şi de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, şi emiterea în acest sens a ordinului de zi pe unitate/dispoziţiei zilnice, specificându-se în mod expres data de la care se efectuează deplasarea;
    b) respingerea solicitării şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

    (11) Atunci când comisia se constituie potrivit alin. (5), procesul-verbal, raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării şi documentele anexate acestuia se transmit conducătorului unităţii competent să gestioneze raporturile de serviciu/raporturile de muncă ale personalului îndreptăţit, pentru a hotărî potrivit alin. (10).
    (12) Proiectul ordinului de zi pe unitate/dispoziţiei zilnice pentru deplasarea la şi de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

    ART. 44
    (1) Decontarea lunară a cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare a personalului îndreptăţit, iar verificarea documentelor justificative şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către compartimentul financiar-contabilitate şi se aprobă de către conducătorul unităţii.
    (2) Cererea de decontare se întocmeşte lunar, până la data de 5 a lunii următoare, şi se depune la secretariatul unităţii, însoţită obligatoriu de următoarele documente:
    a) copia cărţii sau a buletinului de identitate a/al personalului îndreptăţit;
    b) documente care demonstrează deţinerea legală a autoturismului/mijlocului de transport, în copie, precum contractul de vânzare-cumpărare, contractul de leasing, certificatul de naştere/căsătorie etc., în cazul în care acestea nu au fost depuse împreună cu raportul prevăzut la art. 43 alin. (7);
    c) copia certificatului de înmatriculare al autoturismului/mijlocului de transport utilizat, certificată de conducerea secretariatului unităţii ca fiind conformă cu originalul;
    d) bonuri fiscale de carburant, emise în cursul lunii pentru care se solicită decontul de societăţile de distribuţie a produselor petroliere, în perioada deplasării la şi de la locul de muncă, pentru achiziţia de carburant.

    (3) În situaţia plăţilor pentru fracţiuni de lună, decontarea cheltuielilor de transport se face raportându-se la numărul de zile în care personalul îndreptăţit a desfăşurat activităţi profesionale, în luna pentru care se face plata.
    (4) În cazul în care, cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se deplasează mai multe persoane din cadrul unităţii, cheltuielile de transport se decontează numai pentru proprietarul autoturismului sau, după caz, deţinătorul legal al mijlocului de transport.
    (5) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, personalul îndreptăţit confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări faţă de cele înscrise în raportul de solicitare a decontării costurilor aferente deplasării, de natură să modifice dreptul la decontare.
    (6) Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 45
    (1) Conducătorii unităţilor centrale şi teritoriale din cadrul MAI, contabilii-şefi (similari) şi şefii structurilor de logistică au obligaţia să ia toate măsurile organizatorice pentru utilizarea eficientă a creditelor bugetare destinate cheltuielilor de transport.
    (2) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020 se face în limita creditelor bugetare aprobate şi constă în contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi de personalul îndreptăţit pe traseul cel mai scurt de deplasare pentru prezentarea la programul de activitate, preţul carburantului utilizat stabilindu-se pe baza bonului fiscal eliberat de staţia de alimentare.
    (3) Conducătorii unităţilor centrale şi teritoriale din cadrul MAI dispun, periodic, verificări ale realităţii deplasărilor la şi de la locul de muncă.

    ART. 46
    Nu se decontează, în condiţiile prezentelor norme de aplicare, cheltuielile de transport ale personalului care are asigurat de către unitate transportul la şi de la locul de muncă cu mijloacele de transport din dotare.

    ART. 47
    Ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite transmit, trimestrial, Direcţiei generale financiare din cadrul MAI, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situaţia privind sumele decontate cu titlu de cheltuieli de transport potrivit art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020, în baza modelului pus la dispoziţie de Direcţia generală financiară.

    CAP. IX
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020
    ART. 48
    Suma forfetară lunară prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020 se acordă pe baza unui dosar personal, care se depune la secretariatul unităţii MAI responsabile şi care este constituit, după caz, din următoarele documente:
    a) cerere scrisă;
    b) decizie medicală de clasare apt limitat sau inapt, emisă de către comisiile de expertiză medico-militară, sau decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate, emisă de medicii de expertiză a capacităţii de muncă, după caz;
    c) copie după actul de identitate al solicitantului/beneficiarului;
    d) documentul din care rezultă concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    e) adeverinţă eliberată de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană/de sector pentru invalizii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, din care să rezulte
    drepturile de care beneficiază în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    ART. 49
    (1) Pe baza documentelor prevăzute la art. 48, conducătorul unităţii MAI responsabile emite ordinul/decizia de alocare a dreptului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020.
    (2) În situaţia în care personalul pentru care s-a constituit dosarul prevăzut la art. 48 are calitatea de pensionar militar aflat în evidenţa Casei de Pensii Sectoriale a MAI, unitatea MAI responsabilă transmite dosarul personal la Casa de Pensii Sectoriale a MAI pentru alocarea şi plata dreptului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020.

    CAP. X
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (7), respectiv art. 17 alin. (3) din Legea nr. 168/2020
    ART. 50
    (1) Personalul participant invalid, rănit sau care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice, precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază de cazare gratuită în spaţiile aflate în administrarea MAI, în condiţiile stabilite de Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Transportul gratuit dus-întors al personalului prevăzut la alin. (1) la instituţiile medicale de profil din ţară, la evenimentele la care este invitat de instituţiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau de alte instituţii, precum şi la alte activităţi necesare pentru refacerea fizică şi psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezenţa acestuia se asigură de către unitatea MAI responsabilă, în baza unui raport personal adresat comandantului/şefului unităţii, la care se anexează programul de recuperare, recomandarea medicului specialist, invitaţia de participare sau alte documente justificative, după caz, din care să rezulte necesitatea prezenţei acestuia.

    ART. 51
    Acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 alin. (7) din Legea nr. 168/2020 se face cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

    CAP. XI
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 168/2020
    ART. 52
    Cuantumul indemnizaţiilor lunare prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 168/2020 se stabileşte de către unitatea MAI responsabilă, pe baza cererii formulate personal sau de către un reprezentant, depusă la respectiva unitate, la care se anexează:
    a) copia actului de identitate al solicitantului şi, după caz, copia actului de identitate al reprezentantului şi a documentului din care rezultă calitatea de reprezentant;
    b) după caz, copiile actelor de cercetare şi înregistrare a evenimentului care a condus la rănirea persoanei, întocmite potrivit legislaţiei specifice în vigoare;
    c) copia deciziei medicale emise de comisiile de expertiză medico-militare teritoriale, avizată de Comisia centrală de expertiză medico-militară a MAI, din care să rezulte clasarea ca inapt şi încadrarea într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii persoanei ori a dobândirii de către aceasta a unei afecţiuni psihice pe timpul şi din cauza desfăşurării unor acţiuni militare, misiuni sau operaţii;
    d) după caz, declaraţie pe propria răspundere a însoţitorului, însoţită de copia actului de identitate a acestuia, din care să rezulte faptul că acompaniază persoana invalidă;
    e) după caz, copia fişei de boală profesională BP2, emisă de structurile abilitate, conform legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă.


    ART. 53
    Plata indemnizaţiei lunare pentru însoţitor se suspendă pe perioada în care persoana invalidă este internată într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente.

    ART. 54
    (1) Unitatea MAI responsabilă emite dispoziţia/ordinul de alocare a persoanei invalide la drepturile prevăzute de prezentul capitol potrivit cuantumului stabilit conform art. 52.
    (2) În situaţia în care personalul prevăzut la alin. (1) are calitatea de pensionar militar aflat în evidenţa Casei de Pensii Sectoriale a MAI, unitatea MAI responsabilă comunică la Casa de Pensii Sectoriale a MAI cuantumul indemnizaţiilor lunare stabilit potrivit art. 52, pentru alocarea şi plata dreptului.
    (3) Plata indemnizaţiei lunare pentru invaliditate şi, după caz, a indemnizaţiei lunare pentru însoţitor se face odată cu plata drepturilor de pensie, a altor drepturi de asigurări sociale sau a drepturilor salariale şi se asigură din bugetul Casei de Pensii Sectoriale a MAI/al unităţii MAI responsabile, conform alocării prevăzute la alin. (1) şi (2).

    CAP. XII
    Norme privind drepturile prevăzute la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 168/2020
    ART. 55
    (1) Programul de recuperare medicală prevăzut la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 168/2020 se întocmeşte anual, pentru fiecare caz în parte, la cererea personalului participant militar sau civil, încadrat în gradul I de invaliditate/reprezentantului legal.
    (2) Programul de recuperare prevăzut la alin. (1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme de aplicare, în funcţie de afecţiunile medicale, în colaborare cu personalul medical de specialitate, şi este trimis pentru informare Direcţiei medicale.
    (3) Întocmirea programului de recuperare potrivit alin. (2) se realizează de către comisia prevăzută la art. 37 alin. (4).

    ART. 56
    Asistenţa psihologică are la bază identificarea nevoilor specifice şi elaborarea unor programe care să îi asigure personalului vizat capacitatea de a face faţă/de a se integra mediului biopsihosocial, prin tehnici şi metode stabilite în conformitate cu normele procedurale în materie.

    CAP. XIII
    Norme privind unele drepturi prevăzute la art. 12, 14, 16 şi 18 din Legea nr. 168/2020
    ART. 57
    (1) Plata sumelor forfetare lunare, neimpozabile, acordate în condiţiile art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020, se efectuează de unitatea MAI responsabilă pe baza actului administrativ emis potrivit normelor de competenţă de gestiune a resurselor umane în MAI.
    (2) Plata indemnizaţiei lunare acordate în condiţiile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020 pentru personalul MAI care are calitatea de pensionar militar aflat în evidenţa Casei de Pensii Sectoriale a MAI se efectuează de către Casa de Pensii Sectoriale a MAI, pe baza documentelor transmise de către DGMRU/structurile de resurse umane din cadrul unităţii MAI responsabile.
    (3) Plata indemnizaţiei lunare acordate în condiţiile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020 pentru personalul MAI care nu are calitatea de pensionar militar aflat în evidenţa Casei de Pensii Sectoriale a MAI se efectuează de unitatea MAI responsabilă pe baza actului administrativ emis potrivit normelor de competenţă de gestiune a resurselor umane în MAI.

    ART. 58
    Sumele necesare aplicării art. 14 alin. (3) din Legea nr. 168/2020 se prevăd în proiectul de buget al unităţii MAI responsabile, cu încadrarea pe cheltuieli conform clasificaţiei bugetare.

    ART. 59
    Copiii personalului participant invalid şi ai personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pot fi transferaţi/înscrişi la/în instituţiile de învăţământ preuniversitar sau universitar din subordinea MAI, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ şi a testelor de aptitudini, în aceleaşi condiţii ca şi copiii personalului militar/poliţistului rănit ori decedat, conform reglementărilor specifice stabilite, după caz, de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014, cu modificările ulterioare, ori de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014, cu modificările ulterioare.

    ART. 60
    (1) Bursele prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020 se plătesc lunar prin aplicarea unui coeficient de 1,0 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, astfel:
    a) de către unitatea MAI responsabilă, pentru copiii înmatriculaţi la o instituţie civilă de învăţământ, în ţară sau în străinătate, sau la o instituţie de învăţământ din sistemul de apărare şi siguranţă naţională;
    b) de instituţia de învăţământ din subordinea MAI, pentru copiii înmatriculaţi la aceasta.

    (2) Bursele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. g) şi alin. (7) din Legea nr. 168/2020 se plătesc lunar pentru copiii personalului participant decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, în cuantum egal cu valoarea rezultată prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra câştigului salarial mediu brut, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, astfel:
    a) de către unitatea MAI responsabilă, pentru copiii înmatriculaţi la o instituţie civilă de învăţământ, în ţară sau în străinătate, sau la o instituţie de învăţământ din sistemul de apărare şi siguranţă naţională;
    b) de instituţia de învăţământ din subordinea MAI, pentru copiii înmatriculaţi la aceasta.


    ART. 61
    Urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază, la cerere, de folosirea centrelor de refacere a capacităţii de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare şi altor facilităţi recreative şi sportive, în condiţiile stabilite pentru cadrele militare şi poliţişti, după caz.

    ART. 62
    Urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază, la cerere, de continuarea dreptului de folosinţă a locuinţei de serviciu de care beneficia personalul participant la data decesului, cu scutire de la plata chiriei, în condiţiile stabilite de Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XIV
    Condiţiile privind asigurarea măsurilor de sprijin familial desfăşurate la nivel instituţional
    ART. 63
    Măsurile de sprijin familial se realizează pentru depăşirea unor situaţii deosebite, vizându-se adaptarea la schimbările şi solicitările provocate de pregătirea misiunii, executarea acesteia şi reintegrarea în familie/comunitate după întoarcerea din acţiuni militare, misiuni şi operaţii a personalului MAI.
    ART. 64
    (1) În vederea realizării măsurilor de sprijin familial, la nivelul MAI se constituie, anual, prin ordin al ministrului afacerilor interne, Comisia de sprijin familial, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte: secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale;
    b) membri: reprezentanţi ai DGMRU, Direcţiei generale management operaţional, Direcţiei generale financiare, Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, Direcţiei generale logistice, Direcţiei medicale şi ai Casei de Pensii Sectoriale a MAI.

    (2) Secretariatul Comisiei de sprijin familial este asigurat de Direcţia secretariat general.

    ART. 65
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de sprijin familial se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

    ART. 66
    Hotărârile Comisiei de sprijin familial sunt obligatorii pentru structurile responsabile de punerea în aplicare a măsurilor adoptate.

    CAP. XV
    Alte măsuri
    ART. 67
    (1) Drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020, în situaţiile reglementate la art. 21 alin. (3) din aceasta, se acordă de către unitatea MAI de la care personalul a fost transferat sau unde a fost încadrat anterior până la data schimbării poziţiei de activitate.
    (2) În situaţia reîncadrării/rechemării în activitate, persoana care beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020 aduce acest fapt la cunoştinţa structurii de resurse umane din unitatea MAI prevăzută la alin. (1), în termen de 10 zile de la data reîncadrării/rechemării în activitate.
    (3) Structura de resurse umane din unitatea MAI prevăzută la alin. (1) comunică situaţia reîncadrării/rechemării în activitate Casei de Pensii Sectoriale a MAI pentru sistarea plăţii dreptului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020 de la data reîncadrării/rechemării în activitate. Ulterior, structura de resurse umane dispune măsurile necesare în vederea stabilirii şi acordării de la aceeaşi dată a dreptului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020.

    ART. 68
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme de aplicare.

    ANEXA 1

    la normele de aplicare
    MISIUNILE ŞI OPERAŢIILE
    desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiune, astfel cum sunt definite în cuprinsul
    art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat în perioada 1998-2011 personalul MAI,
    care este îndreptăţit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020
    1. MONUC MONUSCO (ONU) - misiune de observare în R.D. Congo;
    2. UNMIL (ONU) - misiune ONU în Liberia;
    3. UNMIK (ONU) - misiune ONU interimară de administrare în Kosovo;
    4. KVM (OSCE) - misiune de verificare în Kosovo-Macedonia;
    5. Spillover Monitor Mission - misiune de Monitorizare OSCE, FYROM - Macedonia;
    6. EUMM - misiune UE de monitorizare în Georgia;
    7. ISAF (Forţa Internaţională pentru Asistenţă şi Securitate NATO) Afganistan - TO Afganistan;
    8. OSCE Georgia.

    ANEXA 2

    la normele de aplicare
    MISIUNILE ŞI OPERAŢIILE
    desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiune, astfel cum sunt definite
    în cuprinsul art. 2 lit. k) din Legea nr. 168/2020, la care a participat/participă începând cu anul 2012 personalul MAI,
    care este îndreptăţit să beneficieze de drepturile conferite de Legea nr. 168/2020
    1. Misiunea ONU pentru stabilizare din Haiti (MINUSTAH);
    2. Misiunea ONU din Republica Democrată Congo (MONUSCO);
    3. Misiunea de Administraţie Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo (UNMIK);
    4. Misiunea ONU din Timorul de Est (UNMIT);
    5. Misiunea integrată a ONU de stabilizare în Mali (MINUSMA);
    6. Misiunea ONU de menţinere a păcii în Cipru (UNFICYP);
    7. Misiunea ONU de menţinere a păcii din Liberia (UNMIL);
    8. Misiunea ONU de menţinere a păcii din Sudanul de Sud (UNMISS);
    9. Misiunea multidimensională integrată a ONU de stabilizare în Republica Centrafricană (MINUSCA);
    10. Misiunea ONU pentru sprijinirea justiţiei în Haiti (MINUJUSTH);
    11. Misiunea UE privind statul de drept în Kosovo (EULEX);
    12. Misiunea UE din Bosnia şi Herţegovina (EUPM);
    13. Misiunea UE de monitorizare din Georgia (EUMM);
    14. Misiunea de poliţie a UE din Afganistan (EUPOL);
    15. Misiunea UE din R.D. Congo (EUPOL Congo);
    16. Misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM UCRAINA);
    17. Misiunea UE de asistenţă la frontieră în Libia (EUBAM Libia);
    18. Misiunea UE de asistenţă la frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM);
    19. Misiunea UE din Niger (EUCAP SAHEL Niger);
    20. Misiunea UE EUCAP SAHEL Mali;
    21. Misiunea UE din Somalia (EUCAP Somalia);
    22. Misiunea de poliţie a UE pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS);
    23. Misiunea OSCE din Kosovo;
    24. Misiunea specială de monitorizare OSCE în Ucraina;
    25. NATO Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF);
    26. NATO Misiune de instruire în Afganistan (NTMA);
    27. NATO Resolute Support Mission (RSM).

    ANEXA 3

    la normele de aplicare
                         ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 (a se vedea imaginea asociată)
    Comisia de expertiză medico-militară care funcţionează pe lângă Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ Bucureşti/Medicul de expertiză a capacităţii de muncă
    Numele, prenumele, gradul....................
    Nr. ............... din ...................... (nr. avizului medical va fi nr. procesului-verbal de şedinţă)
     - model -
    AVIZ
    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 48/2021 privind aprobarea normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, în baza următoarelor acte:
    1. Fişa postului nr. ............... din (unitatea, structura, compartimentul - după cum sunt prevăzute în fişa postului) ..............., înregistrată cu nr. ............... din ...............;
    2. Fişa de identificare a factorilor de risc profesional nr. ............... din ..............., emisă de (unitatea, structura) ...............;
    3. FIAM nr. ............... din ..............., emisă de (unitatea, structura) ..............., sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. ............... din ..............., emis de (unitatea, structura) ...............;
    4. Fişa de aptitudine - medicina muncii nr. ............... din ..............., emisă de ...............;
    5. Rezultatul evaluării psihologice nr. ............... din ..............., emis de ................ .

    Comisia de expertiză medico-militară/Medicul de expertiză a capacităţii de muncă stabileşte că atribuţiile postului sunt/nu sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot/nu pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava de doamna/domnul ..............................
    Vor fi respectate următoarele recomandări:
    - ....................

    Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară
    Membrii comisiei:
    1. ...............
    2. ...............

    Medicul de expertiză a capacităţii de muncă (dacă este cazul)
    CONFIDENŢIAL!
    Date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)


    ANEXA 4

    la normele de aplicare
                         ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 (a se vedea imaginea asociată)
     - model -
    PROGRAM
    de recuperare medicală a ............... (gradul, numele şi prenumele),
    CNP ............................., încadrat în gradul I de invaliditate, pentru perioada ......................

┌─────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │Activitatea│Data/ │Observaţii│
│crt. │ │Perioada │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴───────────┴─────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Programul este însoţit de documentaţia avută în vedere la întocmirea acestuia.


┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Întocmit la data │ │ │
│de ....... │ │ │
│....... ....... │ │ │
│de către membrii │ │ │
│comisiei │ │ │
│multidisciplinare│ │ │
│constituite prin │Membri/Specialitatea │Semnătura│
│Dispoziţia │ │ │
│directorului │ │ │
│Direcţiei │ │ │
│medicale nr. │ │ │
│.............../ │ │ │
│...... ....... │ │ │
│...... │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1. │ │
│ │...............................................................│ │
│ │2. │ │
│ │...............................................................│ │
│ │3. │ │
│ │...............................................................│ │
│ │4. │ │
│ │...............................................................│ │
│ │5. │ │
│ │...............................................................│ │
└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


    Pacient/Reprezentant legal
    (gradul, numele şi prenumele)
    ................................................................
    Data luării la cunoştinţă
    ................................................................
    Semnătura
    ................................................................
    CONFIDENŢIAL!
    Date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016