Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME FUNDAMENTALE din 30 martie 2020  de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME FUNDAMENTALE din 30 martie 2020 de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 597 din 8 iulie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 86 din 30 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 597 din 8 iulie 2020.
──────────
    CAP. I
    Domeniu, scop, definiţii
    SECŢIUNEA 1
    Domeniu şi scop
    ART. 1
    (1) Prezentele norme fundamentale sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin prezentele norme fundamentale se stabilesc cerinţe generale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.
    (3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme fundamentale constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităţilor de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei instalaţii nucleare.
    (4) Prevederile prezentelor norme fundamentale se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie, pentru fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei instalaţii nucleare, după caz.

    ART. 2
    Prezentele norme fundamentale se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:
    a) centrale nuclearoelectrice, inclusiv cele echipate cu reactoare modulare;
    b) reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de testare, reactoare de putere zero şi ansambluri subcritice;
    c) reactoare nucleare de demonstraţie;
    d) fabrici de combustibil nuclear;
    e) instalaţii de depozitare a combustibilului nuclear uzat;
    f) reactoare nucleare pentru producerea de energie şi izotopi pentru scopuri medicale;
    g) instalaţii de îmbogăţire a uraniului;
    h) instalaţii de retratare/reprocesare a combustibilului nuclear uzat;
    i) instalaţii de depozitare intermediară sau finală a deşeurilor radioactive şi instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare enumerate la lit. a)-h);
    j) instalaţii de detritiere, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare echipate cu reactoare nucleare care folosesc apa ca agent de răcire;
    k) orice alte instalaţii nucleare a căror autorizare este necesară în baza prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 3
    Termenii utilizaţi în prezentele norme fundamentale sunt definiţi în anexă, cu excepţia acelora ale căror definiţii se regăsesc în textul prezentelor norme fundamentale.

    CAP. II
    Cerinţe generale de securitate nucleară
    SECŢIUNEA 1
    Obiectivul general de securitate nucleară
    ART. 4
    (1) Obiectivul general de securitate nucleară care trebuie avut în vedere în proiectarea, amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea unei instalaţii nucleare este de a reduce la minimum riscurile asociate expunerii la radiaţii ionizante pentru personalul care desfăşoară activităţi profesionale, populaţie şi mediul înconjurător.
    (2) Titularul, respectiv solicitantul de autorizaţie trebuie să ia toate măsurile rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic şi practicabile pentru prevenirea evenimentelor care ar putea conduce la expunerea personalului care desfăşoară activităţi profesionale, a populaţiei şi a mediului peste limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. De asemenea trebuie luate toate măsurile rezonabile, posibile din punct de vedere tehnic şi practicabile pentru limitarea consecinţelor accidentelor nucleare, pentru situaţiile în care astfel de evenimente ar putea avea loc.
    (3) În scopul îndeplinirii obiectivului general de securitate nucleară, instalaţiile nucleare trebuie să fie proiectate, amplasate, construite, puse în funcţiune, exploatate şi dezafectate astfel încât să se prevină accidentele şi, în cazul unui accident, să se atenueze consecinţele acestuia şi să se evite:
    a) eliberările timpurii/intempestive de materiale radioactive, care ar impune luarea de măsuri de răspuns la urgenţă în afara amplasamentului fără să existe suficient timp pentru punerea în aplicare a acestora;
    b) eliberările masive de materiale radioactive, care ar necesita măsuri de protecţie care nu pot fi limitate în spaţiu sau timp.

    (4) Cerinţele stabilite la alin. (3) trebuie să se aplice instalaţiilor nucleare pentru care autorizaţiile pentru oricare dintre fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj se emit pentru prima oară după data intrării în vigoare a prezentelor norme fundamentale.
    (5) Cerinţele stabilite la alin. (3) trebuie să fie utilizate ca referinţă pentru punerea în aplicare la timp a îmbunătăţirilor rezonabile din punct de vedere practic în materie de securitate nucleară aduse instalaţiilor nucleare existente la data intrării în vigoare a prezentelor norme fundamentale, inclusiv în cadrul procesului de revizuire periodică a securităţii nucleare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Demonstrarea îndeplinirii obiectivului general de securitate nucleară
    ART. 5
    Documentaţia care stă la baza autorizării unei instalaţii nucleare, pentru fiecare dintre fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare, trebuie să includă o evaluare corespunzătoare a securităţii nucleare, specifică amplasamentului şi instalaţiei nucleare respective. Evaluarea securităţii nucleare trebuie să cuprindă o analiză a conformităţii cu cerinţele din normele CNCAN aplicabile, inclusiv demonstrarea îndeplinirii obiectivului general de securitate nucleară, în baza prevederilor stabilite la art. 4.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Aplicarea conceptului de protecţie în adâncime
    ART. 6
    (1) Conceptul de protecţie în adâncime trebuie să se fie aplicat pentru instalaţiile nucleare în toate activităţile cu impact asupra securităţii nucleare.
    (2) Titularul, respectiv solicitantul de autorizaţie trebuie să asigure că proiectul instalaţiei nucleare prevede o serie de bariere fizice de protecţie succesive în calea eliberării necontrolate de materiale radioactive în mediul înconjurător.
    (3) Pentru menţinerea barierelor fizice de protecţie, titularul, respectiv solicitantul de autorizaţie trebuie să stabilească măsurile şi procedurile administrative necesare, pentru fiecare nivel de protecţie în adâncime. Nivelurile de protecţie în adâncime se referă la prevenirea condiţiilor adverse pentru securitatea nucleară, controlul şi limitarea impactului acestora, protecţia barierelor fizice de protecţie în caz de accident şi atenuarea consecinţelor accidentelor.

    ART. 7
    În implementarea conceptului de protecţie în adâncime trebuie asigurate măsuri pentru:
    a) reducerea la minimum a impactului pericolelor externe extreme de origine naturală, precum şi a celor provocate neintenţionat de om;
    b) prevenirea defectărilor şi a condiţiilor de operare anormală;
    c) depistarea şi remedierea defectărilor şi controlul condiţiilor de operare anormală, în scopul prevenirii accidentelor;
    d) controlul accidentelor bază de proiect astfel încât să se prevină depăşirea limitelor de securitate nucleară;
    e) controlul condiţiilor severe, care ar putea fi cauzate de defectări multiple, cum ar fi pierderea completă a tuturor funcţiilor unui sistem de securitate sau de un eveniment extrem de improbabil, inclusiv prevenirea creşterii în amploare a accidentelor şi atenuarea consecinţelor accidentelor severe;
    f) gestionarea pe amplasament a situaţiilor de urgenţă.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Funcţiile generale de securitate nucleară
    ART. 8
    Titularul, respectiv solicitantul de autorizaţie trebuie să asigure toate măsurile necesare pentru menţinerea următoarelor funcţii generale de securitate nucleară pentru instalaţia nucleară, atât în condiţii normale de operare, cât şi în condiţii de operare anormală şi condiţii de accident, inclusiv pentru accidentele severe, în măsura în care este practic posibil:
    a) controlul reactivităţii; pentru un reactor nuclear, această funcţie se referă atât la reducerea puterii, oprirea reactorului şi menţinerea acestuia într-o stare de oprire sigură pentru o perioadă de timp nedeterminată, cât şi la prevenirea criticităţii în instalaţiile de depozitare a combustibilului nuclear uzat;
    b) răcirea combustibilului nuclear; pentru un reactor nuclear, această funcţie se referă atât la răcirea combustibilului din reactor, cât şi la răcirea combustibilului uzat din instalaţiile de depozitare aferente;
    c) reţinerea materialelor radioactive, inclusiv menţinerea barierelor fizice în calea eliberării acestora în mediul înconjurător;
    d) monitorizarea stării instalaţiei nucleare şi furnizarea serviciilor-suport necesare pentru menţinerea funcţiilor prevăzute la lit. a), b) şi c); serviciile-suport menţionate includ furnizarea de energie electrică, agent de răcire, aer instrumental şi gaze tehnice, după cum este necesar.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Bazele de proiectare
    ART. 9
    (1) Bazele de proiectare trebuie documentate şi menţinute pe toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare, precum şi actualizate atunci când este necesar, pentru a reflecta modificările instalaţiei nucleare.
    (2) Bazele de proiectare trebuie revizuite cu regularitate, precum şi ori de câte ori este necesar pentru a ţine cont de experienţa de exploatare, de informaţii noi semnificative pentru securitatea nucleară provenite din reevaluarea amplasamentului, din analizele de securitate nucleară şi din dezvoltarea standardelor şi practicilor de securitate nucleară.
    (3) Pentru revizuirea bazelor de proiectare trebuie folosite analize şi evaluări deterministe şi probabilistice, precum şi judecata inginerească. În baza rezultatelor acestor activităţi de revizuire trebuie să se determine dacă bazele de proiectare continuă să fie adecvate, să se identifice necesităţile şi oportunităţile de îmbunătăţire şi să se implementeze măsurile necesare pentru asigurarea securităţii nucleare.

    CAP. III
    Analizele şi evaluările de securitate nucleară
    SECŢIUNEA 1
    Cerinţe generale privind analizele şi evaluările de securitate nucleară
    ART. 10
    (1) Pentru orice fază de autorizare a unei instalaţii nucleare, solicitantul de autorizaţie trebuie să efectueze, să documenteze şi să transmită la CNCAN o evaluare a securităţii nucleare. Domeniul de aplicare şi nivelul de detaliere ale acestei evaluări trebuie să fie proporţionale cu amploarea potenţială şi cu natura riscului asociat instalaţiei nucleare şi amplasamentului acesteia.
    (2) Analizele şi evaluările de securitate nucleară, denumite în continuare AESN, trebuie efectuate pentru:
    a) a estima frecvenţa de apariţie şi consecinţele evenimentelor care pot afecta funcţiile de securitate nucleară şi care pot duce la expunerea personalului care desfăşoară activităţi profesionale, a populaţiei şi mediului înconjurător peste limitele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    b) a identifica şi a stabili sistemele, structurile, componentele şi echipamentele unei instalaţii nucleare, denumite în continuare SSCE, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control, care sunt importante pentru securitatea nucleară;
    c) a demonstra implementarea corespunzătoare a conceptului de protecţie în adâncime;
    d) a demonstra îndeplinirea obiectivului general de securitate nucleară;
    e) a defini bazele de proiectare şi a stabili cerinţele de performanţă pentru sistemele de securitate nucleară;
    f) a defini limitele şi condiţiile care trebuie respectate pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiei nucleare;
    g) a confirma că riscul datorat evenimentelor care depăşesc bazele de proiectare este neglijabil;
    h) a determina fezabilitatea diferitelor acţiuni de răspuns la situaţii de accident şi măsurile de protecţie pentru personalul de operare şi personalul de intervenţie, luând în considerare pericolele radiologice şi de oricare altă natură, care pot apărea în astfel de situaţii;
    i) a stabili bazele tehnice pentru procedurile de operare la urgenţă, ghidurile de management al accidentelor severe şi planurile de răspuns la urgenţă.

    (3) Estimările prevăzute la alin. (2) lit. a) trebuie să cuantifice eliberările de materiale radioactive din instalaţia nucleară în mediul înconjurător în diverse scenarii de accident, respectiv termenii-sursă, momentele de producere a emisiilor şi durata acestora.
    (4) AESN trebuie revizuite pentru a reflecta orice modificări relevante ale instalaţiei nucleare sau ale factorilor legaţi de amplasamentul acesteia.
    (5) Toate AESN trebuie documentate, actualizate după caz şi menţinute sub controlul titularului de autorizaţie pe toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Capabilitatea pentru efectuarea şi revizuirea analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară
    ART. 11
    (1) Solicitantul, respectiv titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să documenteze şi să supună avizării CNCAN un program strategic de dezvoltare, efectuare, verificare, revizuire şi actualizare a AESN, cu următoarele obiective:
    a) să asigure menţinerea conformităţii cu bazele de proiectare, ţinând cont de efectul cumulat al modificărilor şi al îmbătrânirii asupra SSCE ale instalaţiei nucleare;
    b) să asigure că orice cerinţe noi aplicabile, orice noi informaţii provenite din experienţa de exploatare, precum şi orice schimbări survenite în factorii legaţi de amplasamentul instalaţiei nucleare sunt evaluate şi luate în considerare la actualizarea, completarea şi extinderea, după caz, a AESN;
    c) să asigure suport pentru punerea în funcţiune şi exploatarea în condiţii de securitate nucleară a instalaţiei nucleare;
    d) să asigure dezvoltarea AESN în acord cu standardele şi bunele practici internaţionale curente;
    e) să menţină capabilităţile proprii ale titularului de autorizaţie de a efectua AESN şi de a verifica şi/sau revizui AESN elaborate în beneficiul său de organizaţii externe.

    (2) AESN efectuate de organizaţii externe în beneficiul solicitantului sau titularului de autorizaţie trebuie verificate independent de către acesta pentru a se asigura că respectă cerinţele şi recomandările aplicabile, conform normelor şi ghidurilor CNCAN în vigoare şi standardelor şi bunelor practici recunoscute la nivel internaţional.

    CAP. IV
    Responsabilităţile generale ale titularului de autorizaţie
    SECŢIUNEA 1
    Răspunderea pentru securitatea nucleară
    ART. 12
    (1) Răspunderea pentru securitatea nucleară a unei instalaţii nucleare îi revine în întregime titularului de autorizaţie. Această răspundere nu poate fi delegată şi include responsabilitatea pentru activităţile contractanţilor şi subcontractanţilor, furnizorilor şi subfurnizorilor de produse şi de servicii, care ar putea afecta securitatea nucleară a instalaţiei nucleare.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să evalueze cu regularitate, să verifice şi să îmbunătăţească permanent securitatea nucleară a instalaţiei nucleare, în măsura în care este rezonabil din punct de vedere practic, în mod sistematic şi verificabil. Aceste evaluări trebuie să includă verificarea faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor şi atenuarea consecinţelor acestora, inclusiv verificarea aplicării prevederilor de protecţie în adâncime.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să reexamineze sistematic şi periodic, cel puţin o dată la zece ani, securitatea nucleară a instalaţiei nucleare, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi utilizând ca referinţă obiectivul general de securitate nucleară stabilit la art. 4.
    (4) Revizuirea periodică a securităţii nucleare, prevăzută la alin. (3), trebuie efectuată pentru asigurarea conformităţii cu bazele de proiectare curente/actualizate şi identificarea de noi îmbunătăţiri în domeniul securităţii nucleare, ţinând cont de efectele cumulate ale îmbătrânirii instalaţiei nucleare, modificărilor, experienţei de exploatare şi schimbărilor legate de amplasament, precum şi de rezultatele analizelor de securitate nucleară realizate cu metode şi coduri de calcul mai performante, cele mai recente rezultate ale activităţilor de cercetare, de evoluţia ştiinţifică şi tehnologică şi de cele mai noi standarde şi bune practici recunoscute la nivel internaţional.
    (5) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), în scopul menţinerii şi îmbunătăţirii continue a securităţii instalaţiei nucleare, titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că:
    a) dispune de o bibliotecă de coduri şi standarde tehnice curente, actualizate periodic, relevante pentru proiectul, exploatarea, întreţinerea, inspecţiile în funcţionare, evaluările de securitate nucleară şi managementul instalaţiei nucleare respective; aceasta trebuie să conţină cel puţin codurile şi standardele tehnice originale utilizate la stabilirea bazelor de proiectare pentru SSCE cu funcţii de securitate nucleară, respectiv la exploatarea, întreţinerea, inspecţia periodică şi analiza acestora, precum şi cele mai noi ediţii ale acestor coduri şi standarde;
    b) are acces la experienţa de exploatare şi la rezultatele activităţilor de cercetare şi dezvoltare relevante, prin afilierea la organizaţii internaţionale şi prin participarea la programe de cercetare specifice, la nivel naţional şi internaţional, care au ca scop îmbunătăţirea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor nucleare;
    c) dispune de coduri de calcul la cele mai noi versiuni acceptate în industria nucleară la nivel internaţional, de echipamente de calcul performante şi de personal cu pregătire tehnică adecvată pentru efectuarea de analize şi evaluări de inginerie şi de securitate nucleară, pentru a menţine şi actualiza analizele de securitate nucleară şi pentru a susţine activităţile curente de exploatare şi de management al configuraţiei de proiectare, precum şi pentru a efectua verificări independente ale studiilor, analizelor, evaluărilor şi proiectelor executate de organizaţii externe în beneficiul titularului de autorizaţie;
    d) asigură operarea, supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru SSCE în conformitate cu standardele şi reglementările aplicabile şi cu cele mai bune practici din industria nucleară şi rezolvă, în cel mai scurt timp posibil, orice aspecte legate de indisponibilitatea sau funcţionarea defectuoasă a SSCE cu funcţii de securitate nucleară sau cu impact asupra exploatării fiabile a instalaţiei nucleare; în acest sens îşi menţine şi îşi dezvoltă atât capabilităţile tehnice şi resursele materiale şi de personal proprii, cât şi accesul permanent la asistenţă tehnică de specialitate şi stocuri suficiente de piese de schimb, componente şi echipamente, din partea proiectanţilor şi fabricanţilor originali ai SSCE instalate sau a unor companii specializate a căror capabilitate tehnică este recunoscută oficial de proiectanţii şi fabricanţii originali ai SSCE şi care deţin experienţă practică relevantă în instalaţia nucleară respectivă sau în instalaţii cu SSCE similare, pentru menţinerea proiectului aprobat/autorizat, în conformitate cu cerinţele privind controlul configuraţiei de proiectare, precum şi pentru evitarea produselor contrafăcute, frauduloase sau suspecte;
    e) implementează cu prioritate, în cel mai scurt timp practic posibil, modificările de proiect necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii nucleare, inclusiv înlocuirea SSCE acolo unde este cazul, rezultate din analizele şi evaluările de securitate nucleară, din modificările codurilor şi standardelor tehnice, din activităţile de cercetare şi dezvoltare relevante, din experienţa de exploatare, din programele de management al îmbătrânirii şi din problemele de obsolescenţă identificate;
    f) îşi pregăteşte şi îşi califică personalul propriu în conformitate cu reglementările naţionale şi cu cele mai înalte standarde de excelenţă şi bune practici din industria nucleară la nivel internaţional, utilizând atât programele proprii de pregătire, cât şi întâlnirile tehnice, seminarele, evaluările comparative/de tip benchmark şi cursurile de pregătire oferite de asociaţiile internaţionale ale organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare şi alte asociaţii profesionale relevante.


    ART. 13
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că instalaţia nucleară şi activităţile asociate acesteia respectă toate cerinţele legale şi reglementările de securitate nucleară aplicabile.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure conformitatea cu cerinţele şi prevederile din documentaţia de securitate nucleară a instalaţiei nucleare. Orice deviaţie de la cerinţele şi prevederile din documentaţia de securitate nucleară care face parte din bazele de autorizare pentru instalaţia nucleară trebuie prompt identificată, analizată şi raportată la CNCAN.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că deciziile ce privesc securitatea nucleară sunt luate în timp util şi au la bază analize, evaluări şi consultări adecvate, ţinând cont de toate aspectele relevante. Procesul de luare a deciziilor în probleme de securitate nucleară trebuie să fie transparent şi verificabil.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Asigurarea resurselor financiare şi umane adecvate
    ART. 14
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să evalueze, să prevadă şi să menţină resursele financiare şi resursele umane cu calificări şi competenţe adecvate, necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile cu privire la securitatea nucleară a instalaţiei nucleare.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure, de asemenea, că furnizorii şi subfurnizorii de produse şi servicii pentru instalaţia nucleară şi contractanţii şi subcontractanţii de care răspund şi ale căror activităţi ar putea afecta securitatea nucleară a instalaţiei nucleare au resursele financiare şi materiale, precum şi resursele umane necesare, cu calificările şi competenţele adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor lor în conformitate cel puţin cu aceleaşi standarde de calitate şi criterii de performanţă ca cele implementate în organizaţia proprie sau cu standarde şi criterii echivalente cu acestea.

    ART. 15
    (1) Numărul necesar de personal pentru proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, în condiţii de securitate nucleară, precum şi competenţele şi calificările necesare ale personalului trebuie să fie analizate întro manieră sistematică, documentate şi reevaluate periodic.
    (2) Analiza necesarului de personal trebuie să includă atât personalul necesar în condiţii normale, cât şi personalul necesar pentru răspunsul la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă.
    (3) Analiza necesarului de personal şi orice revizii ale acesteia trebuie prezentate la CNCAN pentru evaluare.
    (4) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească un plan pe termen lung pentru a asigura suficient personal calificat, care are competenţele şi îndemânările necesare, pentru toate activităţile importante pentru securitatea nucleară.
    (5) Planul prevăzut la alin. (4) trebuie să ia în considerare îmbătrânirea forţei de muncă, potenţialele plecări nedorite ale personalului şi timpul necesar pentru recrutarea şi pregătirea personalului. În planificarea resurselor umane trebuie asigurate marje adecvate astfel încât titularul de autorizaţie să aibă în permanenţă suficient personal calificat pentru toate activităţile importante pentru securitatea nucleară.
    (6) Pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare, planul prevăzut la alin. (4) trebuie întocmit pentru o perioadă de cel puţin zece ani, trebuie reevaluat cel puţin o dată la trei ani şi trebuie actualizat după cum este necesar pentru a acoperi întreaga durată de viaţă a instalaţiei nucleare.
    (7) Pentru a asigura suficient personal înalt calificat, pentru toate funcţiile importante pentru securitatea nucleară, în conformitate cu prevederile din Normele de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 108/2017, titularul de autorizaţie trebuie să implementeze politici şi măsuri adecvate pentru atragerea, recrutarea, selecţia, angajarea, dezvoltarea şi păstrarea personalului, inclusiv prin salarizarea competitivă, stabilită cel puţin la nivelul mediu asigurat de organizaţiile similare din industria nucleară din Uniunea Europeană pentru funcţiile şi atribuţiile echivalente. De asemenea se recomandă ca titularul de autorizaţie să ia măsuri pentru a asigura identificarea distinctă în clasificarea activităţilor din economia naţională a activităţilor importante pentru securitatea nucleară.

    ART. 16
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să aibă permanent, în cadrul organizaţiei proprii, suficient personal competent care să înţeleagă bazele de proiectare şi bazele de autorizare ale instalaţiei nucleare, inclusiv documentaţia de securitate nucleară a instalaţiei nucleare respective, precum şi funcţionarea instalaţiei nucleare în toate modurile de operare.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să aibă permanent, în cadrul organizaţiei proprii, suficient personal competent care să stabilească standardele şi specificaţiile pentru activităţile furnizorilor de produse şi servicii pentru instalaţia nucleară şi care să gestioneze şi să evalueze activităţile cu impact asupra securităţii nucleare prestate de contractanţi şi subcontractanţi.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să aibă permanent, în cadrul organizaţiei proprii, suficientă expertiză tehnică şi suficient personal competent care să asigure atât efectuarea în condiţii optime a tuturor activităţilor curente de exploatare, întreţinere, supraveghere, testare, inspecţie, controlul configuraţiei, suport tehnic şi a activităţilor aferente, asociate exploatării instalaţiei nucleare în condiţii de siguranţă, cât şi răspunsul eficace la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă, în conformitate cu documentaţia bază de autorizare şi cerinţele de reglementare. Utilizarea contractanţilor şi subcontractanţilor pentru activităţi curente cu potenţial impact asupra securităţii nucleare, respectiv cu impact direct asupra SSCE cu funcţii de securitate nucleară sau pentru activităţi de răspuns la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă este permisă doar în acele situaţii, justificate în mod adecvat, care necesită expertiză tehnică de specialitate care nu este pe deplin disponibilă în cadrul organizaţiei titularului de autorizaţie. Nu se justifică externalizarea, pe motive de creştere a eficienţei economice, a niciunei activităţi tehnice specializate cu potenţial impact asupra securităţii nucleare pentru care titularul de autorizaţie deţine capabilitatea proprie.

    ART. 17
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să aibă suficiente resurse financiare, aflate la dispoziţia sa sau garantate, pentru a asigura proiectarea, amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiei nucleare în condiţii de securitate nucleară.
    (2) Modul de stabilire şi de alocare a resurselor financiare pentru programele, procesele, activităţile şi investiţiile cu impact asupra securităţii nucleare trebuie să fie documentat şi trebuie prezentat la CNCAN pentru evaluare.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi includă în bugetul anual resursele financiare necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii instalaţiei nucleare, conform prevederilor art. 12. Pentru urmărirea pe termen lung a performanţelor în efectuarea investiţiilor care susţin menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare se recomandă stabilirea unui plan de investiţii multianual, care să acopere o perioadă de cel puţin 5 ani şi care să fie revizuit şi actualizat anual. În fiecare an, sumele necesare realizării acestor investiţii vor fi cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli.

    ART. 18
    (1) Schimbările organizaţionale trebuie să fie evaluate şi clasificate în funcţie de importanţa pentru securitatea nucleară, iar fiecare schimbare trebuie să fie justificată.
    (2) Schimbările organizaţionale reprezintă orice modificări care afectează structura organizaţiei, procesele şi organizarea activităţilor, resursele financiare şi/sau resursele umane ale titularului de autorizaţie.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să obţină aprobarea CNCAN pentru schimbările organizaţionale înainte de implementarea acestora.
    (4) Implementarea schimbărilor organizaţionale trebuie să fie planificată, controlată, comunicată, monitorizată, urmărită şi înregistrată pentru a se asigura că acestea nu au impact negativ asupra securităţii nucleare.

    ART. 19
    Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că întreg personalul dispune de facilităţile necesare şi condiţii adecvate de muncă, conform standardelor de securitate nucleară aplicabile, cu respectarea standardelor şi reglementărilor privind protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, respectiv sănătatea şi securitatea în muncă. Pentru tot personalul care desfăşoară activităţi în instalaţia nucleară, titularul de autorizaţie trebuie să asigure:
    a) verificarea aptitudinilor de muncă, inclusiv prin testarea psihologică; periodicitatea acestor verificări se stabileşte de către titularul de autorizaţie, în funcţie de specificul activităţilor;
    b) verificarea, prin sondaj, a respectării interdicţiei de a se prezenta la muncă sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihotrope; titularul de autorizaţie trebuie să implementeze un sistem de sancţiuni stricte pentru astfel de abateri, mergând până la desfacerea contractului individual de muncă;
    c) echipamente individuale de protecţie adecvate pentru lucrările respective;
    d) echipamente, instrumente, aparatură, unelte, dispozitive, proceduri şi condiţii de lucru adecvate pentru lucrările respective;
    e) supravegherea radiologică a locului de muncă, monitorizarea dozimetrică individuală şi protecţia radiologică a expuşilor profesional la radiaţii ionizante, în conformitate cu Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018; pentru lucrătorii care desfăşoară activităţi în instalaţiile nucleare se vor asigura dozimetre individuale pentru fotoni, radiaţii beta şi neutroni, dozimetre de extremităţi pentru fotoni şi radiaţii beta, dozimetre pentru evaluarea dozei la cristalin, precum şi monitorizarea expunerii interne.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Managementul competenţelor
    ART. 20
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să ia măsuri pentru educarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului care are responsabilităţi legate de securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare, în vederea obţinerii, menţinerii şi dezvoltării în continuare a competenţelor şi abilităţilor în domeniul securităţii nucleare şi al pregătirii pentru răspunsul la situaţii de urgenţă pe amplasament.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze o abordare sistematică pentru pregătirea personalului care are responsabilităţi legate de securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare, prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) analiza şi documentarea competenţelor cerute şi a necesităţilor de pregătire, pentru fiecare categorie de personal şi fiecare tip de activitate;
    b) proiectarea programelor de pregătire în baza analizei prevăzute la lit. a);
    c) dezvoltarea programelor de pregătire, inclusiv asigurarea materialelor şi facilităţilor aferente;
    d) implementarea programelor de pregătire iniţială şi continuă;
    e) evaluarea competenţelor dobândite prin pregătire şi analiza eficacităţii programelor de pregătire.

    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că întreg personalul este competent, îşi înţelege responsabilităţile proprii pentru realizarea sarcinilor atribuite, inclusiv în ceea ce priveşte implementarea propriului program de pregătire şi calificare, şi înţelege consecinţele activităţilor sale asupra securităţii nucleare. Prin pregătire trebuie să se asigure că personalul este conştient de relevanţa şi importanţa propriilor activităţi, precum şi de modul în care acestea contribuie la asigurarea securităţii nucleare. De asemenea, prin pregătire trebuie să se asigure că personalul înţelege care sunt consecinţele potenţialelor erori în activitatea proprie, inclusiv impactul asupra securităţii nucleare, şi cunoaşte şi este capabil să aplice corect în practică mijloacele şi metodele de prevenire a erorilor.
    (4) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că personalul furnizorilor de servicii, contractanţilor şi subcontractanţilor care desfăşoară activităţi cu impact direct asupra instalaţiei nucleare îndeplineşte aceleaşi standarde de pregătire şi calificare precum personalul propriu.
    (5) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că personalul care ocupă poziţii de conducere, la toate nivelurile din cadrul organizaţiei, posedă competenţele tehnice şi manageriale specifice domeniului nuclear necesare pentru a asigura luarea deciziilor conservative, acordând prioritate securităţii nucleare.
    (6) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să asigure resursele necesare pentru implementarea efectivă a programelor de pregătire, calificare şi autorizare a personalului; aceste resurse includ infrastructură, dotări, echipamente şi materiale adecvate pentru pregătirea teoretică şi practică, personal calificat desemnat pentru dezvoltarea, coordonarea şi implementarea activităţilor specifice de pregătire, calificare şi autorizare, precum şi suficient timp special alocat acestor activităţi, pentru tot personalul implicat.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Cultura de securitate nucleară
    ART. 21
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să ia măsuri pentru a promova şi consolida o cultură de securitate nucleară sănătoasă şi eficace.
    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să includă în special următoarele:
    a) angajamentul, la toate nivelurile personalului şi conducerii organizaţiei titularului de autorizaţie, faţă de securitatea nucleară şi îmbunătăţirea continuă a acesteia;
    b) implementarea de către titularul de autorizaţie a unui sistem de management care acordă prioritatea cuvenită securităţii nucleare şi care promovează, la toate nivelurile personalului şi conducerii, capacitatea de a pune sub semnul întrebării aplicarea efectivă a principiilor de securitate nucleară şi a practicilor de îmbunătăţire continuă a securităţii nucleare şi de a raporta în timp util problemele legate de securitatea nucleară;
    c) mecanisme prin care titularul de autorizaţie înregistrează, evaluează, documentează şi utilizează experienţa de exploatare, internă şi externă, semnificativă pentru securitatea nucleară;
    d) obligaţia titularului de autorizaţie de a raporta la CNCAN evenimentele cu impact potenţial asupra securităţii nucleare;
    e) mecanisme de educaţie şi formare, implementate de titularul de autorizaţie în conformitate cu prevederile art. 20.

    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să instituie modalităţi, canale de comunicare şi proceduri pentru:
    a) raportarea internă, în mod scris şi/sau oral, a oricăror încălcări ale cerinţelor de securitate nucleară, protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului sau ale altor cerinţe incluse direct sau prin referinţă în bazele de autorizare curente şi/sau în sistemul de management aprobat de CNCAN;
    b) întreprinderea unor acţiuni subsecvente de verificare a informaţiilor şi rezolvare a problemelor, prioritizate în funcţie de potenţiala gravitate a aspectelor raportate;
    c) protecţia persoanelor care raportează încălcări ale cerinţelor; aceste măsuri trebuie să asigure protecţia împotriva oricărei forme de represalii şi să se aplice atât personalului propriu, cât şi oricărei persoane care lucrează sub supravegherea şi conducerea contractanţilor, a subcontractanţilor şi a furnizorilor de produse şi servicii; aceste măsuri de protecţie se aplică atât persoanelor care raportează intern încălcări ale cerinţelor, cât şi persoanelor care raportează extern autorităţilor competente;
    d) furnizarea de feedback persoanei care efectuează raportarea, inclusiv comunicarea rezultatului final al investigaţiilor determinate de raportare, într-un interval de timp rezonabil, ţinând cont de potenţiala gravitate a aspectelor raportate.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Sistemele de management
    ART. 22
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze un sistem de management care să acopere toate activităţile şi procesele importante pentru securitatea nucleară a instalaţiei nucleare, inclusiv activităţile desfăşurate de contractanţii şi subcontractanţii săi.
    (2) Sistemul de management prevăzut la alin. (1) trebuie să asigure că:
    a) cerinţele privind securitatea nucleară, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, protecţia fizică, controlul de garanţii nucleare, calitatea, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională, securitatea cibernetică, protecţia informaţiilor clasificate şi aspectele economice sunt identificate şi implementate într-o manieră integrată, coerentă şi coordonată;
    b) cerinţele de securitate nucleară au prioritate faţă de orice alte cerinţe, considerente şi interese.

    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice şi să rezolve orice conflict între cerinţele aplicabile activităţilor sale, acordând prioritate securităţii nucleare şi cerinţelor de securitate nucleară stabilite prin legislaţie şi prin autorizaţia emisă de CNCAN.
    (4) Atunci când se identifică un conflict între cerinţele legale impuse de diferite autorităţi şi cerinţele legale impuse de CNCAN, titularul de autorizaţie trebuie să îl aducă la cunoştinţa CNCAN în timp util.
    (5) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că responsabilităţile, nivelurile de autoritate, interfeţele şi liniile de comunicare sunt clar definite şi documentate pentru tot personalul cu atribuţii importante pentru securitatea nucleară.
    (6) Titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze îndeplinirea efectivă a cerinţelor propriului sistem de management, în conformitate cu normele CNCAN aplicabile sistemelor de management.
    (7) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că sistemul de management este monitorizat în mod permanent, evaluat periodic şi actualizat după cum este necesar, în scopul îmbunătăţirii continue a securităţii nucleare.
    (8) Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze măsurile administrative necesare pentru prevenirea rotaţiei persoanelor cu responsabilităţi de conducere între funcţiile deţinute în cadrul organizaţiei proprii şi cele din cadrul autorităţilor de reglementare, în vederea evitării conflictelor de interese. În particular, titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că nu angajează în funcţii cu responsabilităţi de conducere foşti angajaţi ai CNCAN care au părăsit instituţia în decurs de mai puţin de 1 an. De asemenea, în implementarea proceselor şi procedurilor de achiziţie a serviciilor importante pentru securitatea nucleară, titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că nu există niciun conflict de interese cu organizaţiile care furnizează consultanţă sau servicii similare pentru CNCAN.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Măsuri de pregătire şi răspuns pe amplasament la situaţii de urgenţă
    ART. 23
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă proceduri, resurse şi mecanisme corespunzătoare pentru răspunsul pe amplasament la situaţii de urgenţă, inclusiv ghiduri de management al accidentelor severe sau măsuri echivalente, pentru a reacţiona în mod eficace la accidente în scopul prevenirii sau atenuării consecinţelor acestora. Respectivele proceduri, resurse şi mecanisme trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
    a) să fie compatibile cu alte proceduri operaţionale;
    b) să fie testate periodic prin exerciţii pentru a confirma că sunt fezabile/practicabile;
    c) să fie adecvate pentru răspunsul la situaţii de accident, inclusiv accidente severe, care pot apărea în toate stările de operare ale instalaţiei nucleare;
    d) să fie adecvate pentru răspunsul la situaţii de accident, inclusiv accidente severe, care pot implica sau afecta simultan mai multe instalaţii nucleare de pe acelaşi amplasament;
    e) să prevadă măsuri de obţinere a asistenţei externe;
    f) să fie revizuite periodic şi actualizate cu regularitate, ţinând cont de experienţa dobândită din exerciţii şi de lecţiile învăţate din accidente.

    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească structura organizaţională pentru pregătirea şi răspunsul pe amplasament la situaţii de urgenţă, cu alocarea clară a responsabilităţilor şi a coordonării dintre titularul autorizaţiei, autorităţile şi organizaţiile competente, conform legii, ţinând seama de toate etapele unei situaţii de urgenţă şi de reglementările aplicabile în vigoare, astfel încât să se asigure coerenţă şi continuitate în răspunsul la urgenţă.
    (3) Exerciţiile de răspuns la urgenţă necesare pentru testarea capabilităţilor titularului de autorizaţie trebuie să includă atât exerciţii anunţate, planificate de titularul de autorizaţie, cât şi exerciţii neanunţate, efectuate din iniţiativa titularului de autorizaţie şi/sau la solicitarea CNCAN, în baza unor reguli stabilite de comun acord cu titularul de autorizaţie.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Transparenţă
    ART. 24
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că lucrătorii şi populaţia primesc informaţiile necesare cu privire la securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare, acordând o atenţie specială autorităţilor locale, populaţiei şi părţilor interesate din vecinătatea unei instalaţii nucleare.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în cadrul politicii de comunicare:
    a) informarea lucrătorilor şi a publicului larg cu privire la condiţiile normale de operare a instalaţiilor nucleare;
    b) informarea promptă a lucrătorilor şi a publicului larg în caz de incidente şi accidente.

    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie puse la dispoziţia publicului în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, cu condiţia ca acest fapt să nu pună în pericol alte interese legitime, cum ar fi siguranţa nucleară, respectiv protecţia fizică a instalaţiilor nucleare, protecţia informaţiilor clasificate, protecţia instalaţiilor nucleare împotriva ameninţărilor cibernetice.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Cerinţe generale privind interfaţa dintre securitatea nucleară, protecţia fizică şi controlul de garanţii nucleare
    ART. 25
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice şi să evalueze toate interfeţele dintre măsurile de securitate nucleară, măsurile de protecţie fizică şi măsurile ce ţin de controlul de garanţii nucleare, la nivelul SSCE ale instalaţiei nucleare şi al proceselor şi activităţilor aferente.
    (2) Măsurile de securitate nucleară, măsurile de protecţie fizică şi măsurile ce ţin de controlul de garanţii nucleare trebuie proiectate şi implementate într-o manieră integrată, astfel încât să nu aibă impact advers unele asupra altora.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Cerinţe generale privind raportarea la CNCAN
    ART. 26
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure un sistem de raportare periodică către CNCAN, în conformitate cu cerinţele stabilite prin normele specifice şi prin autorizaţiile emise de CNCAN.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure informarea promptă a CNCAN asupra oricărui eveniment cu potenţial impact asupra securităţii nucleare, în conformitate cu cerinţele stabilite prin normele specifice şi prin autorizaţiile emise de CNCAN şi cu procedurile de raportare aprobate de CNCAN.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Evaluările externe
    ART. 27
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să solicite şi să primească periodic evaluări externe, inclusiv evaluări internaţionale inter pares, care să analizeze diferite domenii de activitate şi subiecte importante pentru securitatea nucleară în raport cu standardele curente şi bunele practici internaţionale aplicabile.
    (2) Evaluările externe prevăzute la alin. (1) trebuie să includă evaluările solicitate de CNCAN.
    (3) Domeniile de activitate şi subiectele care fac obiectul evaluărilor externe, precum şi intervalele la care se solicită evaluările se stabilesc de către titularul de autorizaţie şi/sau de către CNCAN, după caz, luând în considerare tipurile de evaluări disponibile şi bunele practici recunoscute la nivel internaţional în ce priveşte efectuarea acestor evaluări, precum şi valoarea adăugată pe care acestea o pot aduce.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 28
    În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, titularii de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în fazele de exploatare trebuie să transmită la CNCAN spre evaluare un raport care să prezinte analiza conformităţii cu cerinţele prezentelor norme fundamentale şi, după caz, un plan de acţiuni pentru asigurarea implementării integrale a cerinţelor. Planul de acţiuni trebuie supus aprobării CNCAN.

    ART. 29
    Orice dispoziţie contrară prevederilor prezentelor norme se abrogă cu data intrării în vigoare a acestora.

    ART. 30
    Anexa face parte integrantă din prezentele norme fundamentale.

    Prezentele norme transpun art. 1 alin. (1), (2), (3), (7) şi (8) şi art. 2 alin. (1) din Directiva 2014/87/EURATOM a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 219 din 25.07.2014.
    ANEXA 1

    la Normele fundamentale
    DEFINIŢII
    Accident - reprezintă orice eveniment neintenţionat ale cărui consecinţe reale sau potenţiale sunt semnificative din punctul de vedere al protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante sau al securităţii nucleare;
    Accident bază de proiect - reprezintă orice situaţie de accident care a fost prevăzută la proiectarea unei instalaţii nucleare, în conformitate cu criterii stabilite de proiectare şi în cazul căreia avarierea combustibilului nuclear, acolo unde este cazul, şi eliberarea de materiale radioactive sunt menţinute în limitele autorizate;
    Accident sever - reprezintă o situaţie de accident care implică defectări sistematice ale combustibilului nuclear care pot conduce la eliberarea produşilor de fisiune; pentru un reactor nuclear, aceste condiţii includ avarierea zonei active a reactorului şi topirea combustibilului nuclear;
    Barieră fizică de protecţie - reprezintă orice sistem sau ansamblu de sisteme, pasive sau active, capabile să prevină sau să limiteze consecinţele unui eveniment care ar putea altfel conduce la eliberări de materiale radioactive în mediul înconjurător peste limitele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    Bazele de proiectare - reprezintă totalitatea cerinţelor generate de condiţiile şi evenimentele considerate explicit în proiectarea instalaţiei nucleare, inclusiv la modernizarea acesteia, în temeiul unor criterii stabilite, astfel încât aceasta să reziste la aceste condiţii şi evenimente fără depăşirea limitelor autorizate cu operarea planificată a sistemelor de securitate;
    Condiţie de operare anormală - reprezintă o situaţie în care un proces operaţional se abate de la condiţiile normale de operare şi care se preconizează că va avea loc cel puţin o dată pe durata de viaţă operaţională a instalaţiei nucleare, dar care, datorită sistemelor şi măsurilor corespunzătoare prevăzute în proiectul instalaţiei nucleare, nu provoacă daune semnificative sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea nucleară şi nici nu creează condiţii de accident;
    Condiţii severe - reprezintă condiţii care sunt mai severe decât condiţiile referitoare la accidentele bază de proiect; aceste condiţii pot fi cauzate de defectări multiple, cum ar fi pierderea completă a tuturor funcţiilor unui sistem de securitate sau de un eveniment extrem de improbabil; includ accidentele severe care nu au fost luate în considerare la stabilirea bazelor de proiectare ale unei instalaţii nucleare;
    Cultură de securitate nucleară - reprezintă ansamblul caracteristicilor, atitudinilor şi comportamentelor indivizilor, organizaţiilor şi instituţiilor care servesc la susţinerea şi îmbunătăţirea securităţii nucleare şi care se asigură că aspectele de securitate nucleară şi protecţie împotriva radiaţiilor ionizante au prioritate şi primesc atenţia corespunzătoare în funcţie de importanţa lor;
    Documentaţia de securitate nucleară a instalaţiei nucleare - totalitatea documentelor care conţin informaţiile şi raţionamentele necesare pentru a demonstra că instalaţia nucleară poate fi exploatată în condiţii de securitate nucleară, în conformitate cu cerinţele de reglementare şi standardele aplicabile;
    Funcţie de securitate nucleară - un scop specific care trebuie îndeplinit pentru asigurarea securităţii nucleare;
    Incident - reprezintă orice eveniment neintenţionat ale cărui consecinţe reale sau potenţiale nu sunt neglijabile din punctul de vedere al protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante sau al securităţii nucleare;
    Securitate nucleară - ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în bune condiţii, să prevină şi să limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protecţia personalului expus profesional, a populaţiei, mediului şi bunurilor materiale împotriva expunerii la radiaţii ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele permise de legislaţia în vigoare;
    Sisteme de securitate nucleară - sunt acele sisteme, încorporate în proiectul instalaţiei nucleare, care au rolul de a limita şi atenua consecinţele condiţiilor de operare anormală şi a accidentelor bază de proiect şi de a asigura menţinerea scăpărilor radioactive cauzate de aceste evenimente sub limitele stabilite de legislaţia în vigoare;
    Sistemele, structurile, componentele şi echipamentele importante pentru securitatea nucleară - sunt acele sisteme, structuri, componente şi echipamente care contribuie, direct sau indirect, în condiţii de operare normală, în cazul condiţiilor de operare anormală şi/sau în condiţii de accident, la îndeplinirea funcţiilor generale de securitate nucleară; acestea includ sistemele, structurile, componentele şi echipamentele a căror defectare poate avea un impact advers asupra îndeplinirii unei funcţii de securitate nucleară; se mai numesc şi SSCE cu funcţii de securitate nucleară.
    Termen-sursă - reprezintă cantitatea şi compoziţia izotopică a eliberării de materiale radioactive dintr-o instalaţie nucleară ca urmare a unui accident.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016