Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 30 din 23 iulie 2020  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 30 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 671 din 29 iulie 2020
    În temeiul prevederilor art. 57 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 22 iulie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 şi 248 bis din 11 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele a), b), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) administratori de fonduri de pensii facultative şi/sau de fonduri de pensii administrate privat şi/sau de fonduri de pensii ocupaţionale, care sunt societăţi de pensii înfiinţate conform prevederilor legale în vigoare;
b) fonduri de pensii facultative, fonduri de pensii administrate privat şi fonduri de pensii ocupaţionale, denumite în continuare fonduri de pensii private;
    (...)
d) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi/sau administratori de fonduri de pensii ocupaţionale care sunt societăţi de asigurare de viaţă pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale;
e) administratori de fonduri de pensii facultative şi/sau de fonduri de pensii ocupaţionale care sunt societăţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi/sau a fondurilor de pensii ocupaţionale;"

    2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii ocupaţionale se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Legea nr. 1/2020, şi în baza Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 17/2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale."

    3. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Administratorii fondurilor de pensii administrate privat şi/sau ai fondurilor de pensii facultative şi/sau ai fondurilor de pensii ocupaţionale, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea fondului de pensii, precum şi administratorii entităţilor prevăzute la art. 2 lit. c) răspund pentru:"

    4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004, la art. 2 din Legea nr. 204/2006, la art. 3 din Legea nr. 1/2020, precum şi la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011."

    5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se auditează conform Legii nr. 411/2004, Legii nr. 204/2006, respectiv Legii nr. 1/2020, după caz."

    6. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Prevederi privind situaţiile financiare anuale individuale ale fondurilor de pensii facultative, ale fondurilor de pensii administrate privat şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale
"

    7. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau de fonduri de pensii administrate privat şi/sau de fonduri de pensii ocupaţionale au obligaţia să întocmească situaţiile financiare anuale individuale pentru fiecare fond de pensii facultative şi/sau pentru fiecare fond de pensii administrat privat şi/sau pentru fiecare fond de pensii ocupaţionale pe care îl administrează."

    8. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. IV
    Prevederi privind situaţiile financiare anuale specifice administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări şi administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurare de viaţă
"

    9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii ocupaţionale, prevăzuţi la art. 2 lit. d) şi e), au obligaţia să întocmească situaţiile financiare anuale individuale pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi/sau a fondurilor de pensii facultative şi/sau a fondurilor de pensii ocupaţionale, denumite în continuare raport financiar anual privind fondurile de pensii facultative şi/sau fondurile de pensii ocupaţionale.
    (2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative şi/sau fondurile de pensii ocupaţionale este însoţit de raportul anual al consiliului de administraţie al administratorului prevăzut la alin. (1) care administrează respectivul fond de pensii facultative şi/sau fond de pensii ocupaţionale."

    10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Dosarul raportului financiar anual prevăzut la art. 15 alin. (1) cuprinde două seturi de informaţii:
    a) setul nr. 1, care cuprinde:
    1. raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative şi/sau fondurile de pensii ocupaţionale, aprobat de consiliul de administraţie al entităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1);
    2. raportul anual al consiliului de administraţie al entităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1), pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi/sau a fondurilor de pensii ocupaţionale;
    3. raportul de audit asupra raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative şi/sau fondurile de pensii ocupaţionale;
    4. balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale, specifice activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative şi/sau a fondurilor de pensii ocupaţionale;
    b) setul nr. 2, care cuprinde:
    1. situaţiile financiare anuale individuale ale administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări şi/sau ale administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări de viaţă, după caz, aprobate de adunarea generală ordinară a acţionarilor entităţilor menţionate la art. 2 lit. d) şi e);
    2. raportul anual al consiliului de administraţie al entităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1);
    3. declaraţia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;
    4. raportul de audit, conform legislaţiei în vigoare;
    5. hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor entităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1) de aprobare a situaţiilor financiare anuale;
    6. balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale;
    7. propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
    (2) Raportul financiar anual prevăzut la alin. (1) lit. a) pct. 1 trebuie să cuprindă:
    a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi/sau a fondurilor de pensii ocupaţionale, conform anexei nr. C1;
    b) situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi/sau a fondurilor de pensii ocupaţionale, conform anexei nr. C2."

    11. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurare de viaţă."

    12. La articolul 25 litera b), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) pentru fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi fondurile de pensii ocupaţionale:"

    13. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) neîntocmirea şi neauditarea raportului financiar anual prevăzut la art. 15 alin. (1);"

    14. La articolul 26 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) nerespectarea de către entităţile prevăzute la art. 2 a altor obligaţii prevăzute de prezenta normă."

    15. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nerespectarea faptelor prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2)-(4) şi alin. (6)-(10), art. 142 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 şi/sau cu prevederile art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2)-(10) din Legea nr. 204/2006 sau cu prevederile art. 30-33 din Legea nr. 187/2011 şi/sau cu prevederile art. 145 şi ale art. 147 alin. (2)-(4) şi alin. (6) din Legea nr. 1/2020."

    16. Anexa nr. A1 „Bilanţ“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA A1

    ^1) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil.

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│SOCIETATEA DE PENSII │ │
│PRIVATE │ │
│BROKERUL DE PENSII │ │
│PRIVATE │ │
│Judeţul │ │
│.........................│Forma de proprietate │
│[ ][ ] │.................[ ][ ] │
│Entitate │Activitatea preponderentă │
│........................ │(denumire clasă CAEN) │
│Adresa: localitatea │.............................│
│.........................│Cod clasa CAEN │
│sectorul │.................... [ ][ ][ │
│................, str. │][ ] │
│................... nr. │Cod unic de înregistrare │
│..........., bl. ....... │.................[ ][ ][ ][ ]│
│sc. ....., ap. ...... │[ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
│Telefon │ │
│................., fax │ │
│....................... │ │
│Număr din registrul │ │
│comerţului │ │
│.................... │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┘

    Bilanţ
    la data de 31 decembrie ...............

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Sold la │Sold la │
│ │Nr. │începutul │sfârşitul │
│Denumire indicator │rând│exerciţiului│exerciţiului│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │(lei) │(lei) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Col. 1 │Col.│Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) │1 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) │2 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, │ │ │ │
│drepturi şi active similare dacă acestea au fost │3 │ │ │
│achiziţionate cu titlu oneros (ct. │ │ │ │
│205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Fondul comercial (ct.2071-2807) │4 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Avansuri (ct. 4094) │5 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05) │6 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Terenuri şi construcţii (ct. │7 │ │ │
│211+212-2811-2812-2911-2912) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 +223-2813-2913) │8 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. │9 │ │ │
│214+224-2814-2914) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie │10 │ │ │
│(ct.231-2931+4093) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10) │11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 261-2961) │12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. │13 │ │ │
│2671+2672-2965) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Acţiuni deţinute la entităţile asociate şi la │14 │ │ │
│entităţile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Împrumuturi acordate entităţilor de care entitatea │ │ │ │
│este legată în virtutea intereselor de participare (ct. │15 │ │ │
│2675+2676-2967) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct.265+2677-2964) │16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Alte împrumuturi (ct. │17 │ │ │
│2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului│18 │ │ │
│tehnic (ct. 270 - 279) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 18) │19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19) │20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│I. STOCURI │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392) │21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) │22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22) │23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o │ │ │ │
│perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat │X │ │ │
│pentru fiecare element.) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Creanţe comerciale* (ct. │24 │ │ │
│2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. │25 │ │ │
│4511**+4518**-4951*) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Sume de încasat de la entităţile de care societatea │ │ │ │
│este legată în virtutea intereselor de participare (ct. │26 │ │ │
│453-4952) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Alte creanţe (ct.425+4282+431**+ 436** + │ │ │ │
│437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+ │27 │ │ │
│447**+4482+4582+ 461+473**- 496+5187) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. │28 │ │ │
│456-4953) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL: (rd. 24 la 28) │29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501-591) │30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Alte investiţii financiare pe termen scurt (ct. │31 │ │ │
│505+506+508+5113+5114-595-596-598) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Investiţii pe termen scurt pentru acoperirea │32 │ │ │
│provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL: (rd. 30 la 32) │33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5323+ │34 │ │ │
│5328+5411+5412+542) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34) │35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38) │36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│l. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din │37 │ │ │
│ct. 471) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din │38 │ │ │
│ct. 471) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA │X │ │ │
│UN AN │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, │ │ │ │
│prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de │39 │ │ │
│obligaţiuni convertibile (ct. │ │ │ │
│1614+1615+1617+1618+1681-169) ’ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. │40 │ │ │
│1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419) │41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) │42 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) │43 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. │44 │ │ │
│1661+1685+2691+45 ll*'**+4518***) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Sume datorate entităţilor de care societatea este │ │ │ │
│legată în virtutea intereselor de participare (ct. │45 │ │ │
│1663+1686+2692+453***) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii │ │ │ │
│pentru asigurările sociale │ │ │ │
│(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ │ │ │ │
│427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+ │46 │ │ │
│4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+ │ │ │ │
│456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ │ │ │ │
│5193+5194+5195+5196+5197 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL: (rd. 39 la 46) │47 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 │48 │ │ │
│+37-47-73-76) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) │49 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE│X │ │ │
│UN AN │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, │ │ │ │
│prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de │50 │ │ │
│obligaţiuni convertibile (ct. │ │ │ │
│1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. │51 │ │ │
│1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419) │52 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) │53 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) │54 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. │55 │ │ │
│1661+1685+2691+4511***+4518***) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Sume datorate entităţilor de care societatea este │ │ │ │
│legată în virtutea intereselor de participare │56 │ │ │
│(ct.1663+1686+2692+453***) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii │ │ │ │
│pentru asigurările sociale (ct,1623+ 1626+167+ │ │ │ │
│1687+2693+421 +423 +424+ 426+427 +4281+431***+ 436*** + │57 │ │ │
│437*** +4381 + 441***+4423+ │ │ │ │
│4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ │ │ │ │
│4581+462+473*** +509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL: (rd. 50 la 57) │58 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│H. PROVIZIOANE │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii │59 │ │ │
│private (ct. 150), (rd 60+61+61.1) din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii │60 │ │ │
│private - Pilon 2 (ct. 1501) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii │61 │ │ │
│private - Pilon 3 (ct. 1502) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii │61.1│ │ │
│private - Pensii ocupaţionale (ct. 1503) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din │62 │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511) │63 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.2. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (ct.│64 │ │ │
│1512) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.3. Provizioane pentrurestructurare (ct. 1514) │65 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.4. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare, │ │ │ │
│altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice │66 │ │ │
│specifice sistemului de pensii private (ct. 1515) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) │67 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. │68 │ │ │
│1517) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.7. Alte provizioane (ct. 1518) │69 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62) │70 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78 ) din care: │71 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 73+74) din │72 │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din │73 │ │ │
│ct. 475) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din│74 │ │ │
│ct. 475) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77)│75 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din│76 │ │ │
│ct. 472) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │77 │ │ │
│(din ct. 472) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Fond comercial negativ (ct. 2075) │78 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│J. CAPITAL SI REZERVE │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│I. CAPITAL din care: │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │79 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │80 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold C │81 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold D │82 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82) │83 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │84 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │85 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│IV. REZERVE │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Rezerve legale (ct. 1061) │86 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) │87 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Alte rezerve (ct. 1068) │88 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Alte rezerve specifice activităţii administratorilor │89 │ │ │
│fondurilor de pensii private (ct. 1069) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89) │90 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Acţiuni proprii (ct. 109) │91 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri │92 │ │ │
│proprii (ct. 141) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii│93 │ │ │
│(ct. 149) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117) │X │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold C │94 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold D │95 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. │X │ │ │
│121) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold C │96 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold D │97 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Repartizarea profitului(ct. 129) │98 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. │99 │ │ │
│83+84+85+9091+92-93+94-95+96-97-98) │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective;
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │........................ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│.................................│.............................│
│Semnătura │Semnătura │
│................................ │............................ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

"

    17. Anexa nr. A2 „Contul de profit şi pierdere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA A2

    ^1) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil.

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│SOCIETATEA DE PENSII │ │
│PRIVATE │ │
│BROKERUL DE PENSII │ │
│PRIVATE │ │
│Judeţul │ │
│.........................│Forma de proprietate │
│[ ][ ] │.................[ ][ ] │
│Entitate │Activitatea preponderentă │
│........................ │(denumire clasă CAEN) │
│Adresa: localitatea │.............................│
│.........................│Cod clasa CAEN │
│sectorul │.................... [ ][ ][ │
│................, str. │][ ] │
│................... nr. │Cod unic de înregistrare │
│..........., bl. ....... │.................[ ][ ][ ][ ]│
│sc. ....., ap. ...... │[ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
│Telefon │ │
│................., fax │ │
│....................... │ │
│Număr din registrul │ │
│comerţului │ │
│.................... │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┘

    Contul de profit şi pierdere
    la data de 31 decembrie ..............

┌────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┐
│ │ │Realizări aferente │
│ │ │perioadei de │
│ │ │raportare │
│Denumire indicator │Nr. rând ├──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │curent │
│ │ │(lei) │(lei) │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE │X │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cifra de afaceri netă│1 │ │ │
│(rd. 02 + 03) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din │ │ │ │
│activitatea de │ │ │ │
│exploatare (ct. │2 │ │ │
│704+705+706+708), (rd. │ │ │ │
│2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1) Venituri din │ │ │ │
│servicii prestate │2.1 │ │ │
│(ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2│ │ │ │
│+ 2.1.3) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1) Venituri din │ │ │ │
│servicii prestate - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct.7041) (rd. │2.1.1 │ │ │
│2.1.1.1 + 2.1.1.2 + │ │ │ │
│2.1.1.3 + 2.1.1.4) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.1) Comision de │ │ │ │
│administrare - Pilon 2 │2.1.1.1 │ │ │
│(ct.70411) (rd. │ │ │ │
│2.1.1.1.1+ 2.1.1.1.2) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.1.1) Comision de │ │ │ │
│administrare din │2.1.1.1.1│ │ │
│contribuţii plătite - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct. 704111) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.1.2). Comision de │ │ │ │
│administrare din activul│ │ │ │
│net alfondului de pensii│2.1.1.1.2│ │ │
│administrat privat - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct.704112) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.2) Penalităţi de │ │ │ │
│transfer - Pilon 2 (ct. │2.1.1.2 │ │ │
│70412) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.3) Tarife pentru │ │ │ │
│servicii la cerere - │2.1.1.3 │ │ │
│Pilon 2 (ct.70413) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.4) Venituri din │ │ │ │
│activitatea de marketing│2.1.1.4 │ │ │
│- Pilon 2 (ct.70414) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2) Venituri din │ │ │ │
│servicii prestate - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct.7042) (rd. │2.1.2 │ │ │
│2.1.2.1 + 2.1.2.2 + │ │ │ │
│2.1.2.3 + 2.1.2.4) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.1) Comision de │ │ │ │
│administrare - Pilon 3 │2.1.2.1 │ │ │
│(ct. 70421) (rd. │ │ │ │
│2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.1.1) Comision de │ │ │ │
│administrare din │2.1.2.1.1│ │ │
│contribuţii plătite - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. 704211) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.1.2) Comision de │ │ │ │
│administrare din activul│ │ │ │
│net al fondului de │2.1.2.1.2│ │ │
│pensii facultative - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. 704212) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.2) Penalităţi de │ │ │ │
│transfer - Pilon 3 (ct. │2.1.2.2 │ │ │
│70422) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.3) Tarife pentru │ │ │ │
│servicii la cerere - │2.1.2.3 │ │ │
│Pilon 3 (ct. 70423) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.4) Venituri din │ │ │ │
│activitatea de marketing│2.1.2.4 │ │ │
│-Pilon 3 (ct. 70424) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3) Venituri din │ │ │ │
│servicii prestate - │ │ │ │
│Pensii ocupaţionale │2.1.3 │ │ │
│(ct.7043) (rd. │ │ │ │
│2.1.3.1+2.1.3.2) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3.1) Comision de │ │ │ │
│administrare - Pensii │2.1.3.1 │ │ │
│ocupaţionale, (ct. │ │ │ │
│70431) din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3.1.1) Comision de │ │ │ │
│administrare din activul│ │ │ │
│net al fondului de │2.1.3.1.1│ │ │
│pensii ocupaţionale - │ │ │ │
│Pensii ocupaţionale(ct. │ │ │ │
│704312) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3.1.2) Comision de │ │ │ │
│administrare suportat de│ │ │ │
│angajatorul schemei de │2.1.3.1.2│ │ │
│pensii ocupaţionale - │ │ │ │
│Pensii ocupaţionale (ct.│ │ │ │
│704313) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3.2) Tarife pentru │ │ │ │
│servicii la cerere - │2.1.3.2 │ │ │
│Pensii ocupaţionale │ │ │ │
│(ct.70433) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a2) Venituri din studii │2.2 │ │ │
│şi cercetări (ct.705) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a3) Venituri din │ │ │ │
│redevenţe, locaţii de │2.3 │ │ │
│gestiune şi chirii │ │ │ │
│(ct.706) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a4) Venituri din │ │ │ │
│activităţi diverse │2.4 │ │ │
│(ct.708) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din │ │ │ │
│subvenţii de exploatare │3 │ │ │
│aferente cifrei de │ │ │ │
│afaceri nete (ct. 741) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2. Venituri din │ │ │ │
│producţia de imobilizări│4 │ │ │
│(ct. 721+722) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3. Alte venituri din │5 │ │ │
│exploatare (ct.755+758) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
│- TOTAL (rd. 01 + 04 + │6 │ │ │
│05) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DIN │X │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│4. Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele şi alte │7 │ │ │
│cheltuieli externe (rd. │ │ │ │
│08 la 10) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele consumabile │8 │ │ │
│(ct. 602) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Alte cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele (ct. 603 │9 │ │ │
│+604+608- 609) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte cheltuieli │ │ │ │
│externe (cu energia si │10 │ │ │
│apa) (ct. 605-741) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│5. Cheltuieli suportate │ │ │ │
│de administrator în │ │ │ │
│legătură cu activitatea │11 │ │ │
│de administrare a │ │ │ │
│fondului de pensii │ │ │ │
│private (ct.620) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│6. Cheltuieli cu │12 │ │ │
│personalul (rd. 13+14) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Salarii şi │ │ │ │
│indemnizaţii (ct. 641 + │13 │ │ │
│642+643+644) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli cu │ │ │ │
│asigurările şi protecţia│14 │ │ │
│socială (ct. 645+646) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│7. Ajustări │15 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Ajustări de valoare │ │ │ │
│privind imobilizările │16 │ │ │
│corporale şi necorporale│ │ │ │
│(rd. 17-18) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a.1) Cheltuieli (ct. │17 │ │ │
│6811+6813+6817) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a.2) Venituri (ct. 7813 │18 │ │ │
│+ 7816+ 7815) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Ajustări de valoare │ │ │ │
│privind activele │19 │ │ │
│circulante (rd. 20-21) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b.1) Cheltuieli (ct. │20 │ │ │
│654+6814) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b.2) Venituri (ct. 754+ │21 │ │ │
│7814) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│8. Alte cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare (rd. │22 │ │ │
│23+24+25) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Cheltuieli privind │ │ │ │
│prestaţiile externe (ct.│ │ │ │
│611 +612 +613 +614 +615+│23 │ │ │
│621 +622+ 623 +624+625+ │ │ │ │
│626 +627 +628) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli cu alte │ │ │ │
│impozite, taxe si │24 │ │ │
│vărsăminte asimilate │ │ │ │
│(ct. 635) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare (ct. │25 │ │ │
│652+655+658) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│9. Ajustări privind │26 │ │ │
│provizioanele (rd.27-28)│ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Cheltuieli (ct. 6812)│27 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri (ct. 7812) │28 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE│ │ │ │
│- TOTAL (rd. 07 +11 +12 │29 │ │ │
│+16 +19 + 22+ 26) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│10. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │X │ │ │
│ACTIVITATEA DE │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.6-29) │30 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere (29-6) │31 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI FINANCIARE │X │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│11. Venituri din │ │ │ │
│interese de participare │32 │ │ │
│(ct. 7611+7613) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│din care, veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │33 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│12. Alte dobânzi de │ │ │ │
│încasat şi venituri │34 │ │ │
│similare (ct. 766) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│din care, veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │35 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│13. Alte venituri │ │ │ │
│financiare │36 │ │ │
│(ct.762+764+765+767+768)│ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI FINANCIARE - │37 │ │ │
│TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)│ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE │X │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│14. Ajustarea valorii │ │ │ │
│imobilizărilor │ │ │ │
│financiare şi a │38 │ │ │
│investiţiilor financiare│ │ │ │
│deţinute ca active │ │ │ │
│circulante (rd. 39-40) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli (ct. 686) │39 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri (ct. 786) │40 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│15. Dobânzi de plătit şi│ │ │ │
│alte cheltuieli similare│41 │ │ │
│(ct. 666) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│din care, cheltuieli în │ │ │ │
│relaţia cu entităţile │42 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│16. Alte cheltuieli │ │ │ │
│financiare (ct. │43 │ │ │
│663+664+665+667+668) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - │44 │ │ │
│TOTAL (rd. 38+41+43) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA │X │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.37-44) │45 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere (rd.44-37) │46 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 06 │47 │ │ │
│+ 37) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. │48 │ │ │
│29 + 44) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA │X │ │ │
│BRUT (Ă) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.47-48) │49 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere (rd.48-47) │50 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│17. Impozitul pe profit │51 │ │ │
│(ct. 691) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│18. Alte impozite (ct. │52 │ │ │
│698) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│NET(A) A EXERCIŢIULUI │X │ │ │
│FINANCIAR │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.49-51-52) │53 │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere (rd.50+51+52) │54 │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │........................ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│...................................│.........................│
│Semnătura │Semnătura │
│............................ │........................ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

"

    18. Anexa nr. C1 „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA C1

    ^1) Anexa nr. C1 este reprodusă în facsimil.

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR │ │
│Judeţul │ │
│.........................│ │
│[ ][ ] │ │
│Entitate │Forma de proprietate │
│........................ │.................[ ][ ] │
│Adresa: localitatea │Activitatea preponderentă │
│.........................│(denumire clasă CAEN) │
│sectorul │.............................│
│................, str. │Cod clasa CAEN │
│................... nr. │.................... [ ][ ][ │
│..........., bl. ....... │][ ] │
│sc. ....., ap. ...... │Cod unic de înregistrare │
│Telefon │.................[ ][ ][ ][ ]│
│................., fax │[ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
│....................... │ │
│Număr din registrul │ │
│comerţului │ │
│.................... │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┘

    Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
    la data de 31 decembrie ..............

┌───────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Sold la │Sold la │
│ │Nr. │începutul │sfârşitul │
│Denumire indicator │rând│exerciţiului│exerciţiului│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │(lei) │(lei) │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Col. 1 │Col.│Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Cheltuieli de constituire │1 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Cheltuieli de dezvoltare │2 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Concesiuni, brevete, licenţe, │ │ │ │
│mărci comerciale, drepturi şi │3 │ │ │
│active similare dacă acestea au │ │ │ │
│fost achiziţionate cu titlu oneros │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Fondul comercial │4 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Avansuri │5 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd.│6 │ │ │
│01 la 05) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Terenuri si construcţii │7 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Instalaţii tehnice si maşini │8 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Alte instalaţii, utilaje şi │9 │ │ │
│mobilier │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Avansuri şi imobilizări │10 │ │ │
│corporale în curs de execuţie │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. │11 │ │ │
│07 la 10) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Acţiuni detinute la entităti │12 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Împrumuturi acordate entităţilor│13 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Acţiuni deţinute la entităţile │ │ │ │
│asociate şi la entităţile │14 │ │ │
│controlate în comun │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Împrumuturi acordate entităţilor│ │ │ │
│de care entitatea este legată în │15 │ │ │
│virtutea intereselor de participare│ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Investiţii detinute ca │16 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Alte împrumuturi │17 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Imobilizări financiare pentru │18 │ │ │
│acoperirea provizionului tehnic │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. │19 │ │ │
│12 la 18) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 │20 │ │ │
│+ 11 + 19) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│I. STOCURI │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Materiale consumabile │21 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Avansuri pentru cumpărări de │22 │ │ │
│stocuri │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22) │23 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│II. CREANŢE (Sumele care urmează să│ │ │ │
│fle încasate după o perioadă mai │X │ │ │
│mare de un an trebuie prezentate │ │ │ │
│separat pentru fiecare element.) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Creanţe comerciale │24 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume de încasat de la entităţile│25 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Sume de încasat de la entităţile│ │ │ │
│de care societatea este legată în │26 │ │ │
│virtutea intereselor de participare│ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Alte creanţe │27 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Creanţe privind capitalul │28 │ │ │
│subscris şi nevărsat │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL: (rd. 24 la 28) │29 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE │X │ │ │
│TERMEN SCURT │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Acţiuni detinute la entitătile │30 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Alte investiţii financiare pe │31 │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Investiţii pe termen scurt │ │ │ │
│pentru acoperirea provizionului │32 │ │ │
│tehnic │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL: (rd. 30 la 32) │33 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI │34 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. │35 │ │ │
│23+29+33+34) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │36 │ │ │
│(rd.37+38) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Sume de reluat într-o perioadă │37 │ │ │
│de până la un an │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume de reluat într-o perioadă │38 │ │ │
│mai mare de un an │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE │X │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. împrumuturi din emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni, prezentându-se separat│39 │ │ │
│împrumuturile din emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni convertibile │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor de │40 │ │ │
│credit │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Avansuri încasate de la clienţi │41 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Datorii comerciale - furnizori │42 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Efecte de comerţ de plătit │43 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Sume datorate entităţilor │44 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Sume datorate entităţilor de │ │ │ │
│care societatea este legată în │45 │ │ │
│virtutea intereselor de participare│ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8. Alte datorii, inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi datorii pentru │46 │ │ │
│asigurările sociale │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL: (rd. 39 la 46) │47 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII │48 │ │ │
│CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII │49 │ │ │
│CURENTE (rd. 20+38+48) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE │X │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Împrumuturi din emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni, prezentându-se separat│50 │ │ │
│împrumuturile din emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni convertibile │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor de │51 │ │ │
│credit │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Avansuri încasate de la clienţi │52 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Datorii comerciale - furnizori │53 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Efecte de comerţ de plătit │54 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Sume datorate entităţilor │55 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Sume datorate entităţilor de │ │ │ │
│care societatea este legată în │56 │ │ │
│virtutea intereselor de participare│ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8. Alte datorii, inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi datorii pentru │57 │ │ │
│asigurările sociale │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL: (rd. 50 la 57) │58 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│H. PROVIZIOANE │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Provizioane tehnice specifice │ │ │ │
│sistemului de pensii private (ct. │59 │ │ │
│150), (rd. 60+61+61.1) din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.1. Provizioane tehnice specifice │ │ │ │
│sistemului de pensii private - │60 │ │ │
│Pilon 2 │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.2. Provizioane tehnice specifice │ │ │ │
│sistemului de pensii private - │61 │ │ │
│Pilon 3 │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.3. Provizioane tehnice specifice │ │ │ │
│sistemului de pensii private - │61.1│ │ │
│Pensii ocupaţionale │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Provizioane nespecifice, (rd. 63│62 │ │ │
│la 69) din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.1. Provizioane pentru litigii │63 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.2. Provizioane pentru garanţii │64 │ │ │
│acordate clienţilor │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.3. Provizioane pentru │65 │ │ │
│restructurare │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.4. Provizioane pentru pensii şi │ │ │ │
│obligaţii similare, altele decât │ │ │ │
│cele prevăzute la provizioane │66 │ │ │
│tehnice specifice sistemului de │ │ │ │
│pensii private │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.5. Provizioane pentru impozite │67 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.6. Provizioane pentru terminarea │68 │ │ │
│contractului │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.7. Alte provizioane │69 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62) │70 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 +│71 │ │ │
│78 ) din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Subvenţii pentru investiţii (rd.│72 │ │ │
│73+74) din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.1 Sume de reluat într-o perioadă │73 │ │ │
│de până la un an │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.2 Sume de reluat într-o perioadă │74 │ │ │
│mai mare de un an │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Venituri înregistrate în avans │75 │ │ │
│(rd. 76 + 77) din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. l.Sume de reluat într-o perioadă│76 │ │ │
│de până la un an │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.2. Sume de reluat într-o perioadă│77 │ │ │
│mai mare de un an │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Fond comercial negativ (ct. 2075) │78 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│J. CAPITAL SI REZERVE │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│I. CAPITAL din care: │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Capital subscris vărsat │79 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Capital subscris nevărsat │80 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Alte elemente de capitaluri │X │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold C │81 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold D │82 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82) │83 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL │84 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE │85 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│IV. REZERVE │X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Rezerve legale │86 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2. Rezerve statutare sau │87 │ │ │
│contractuale │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Alte rezerve │88 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Alte rezerve specifice │ │ │ │
│activităţii administratorilor │89 │ │ │
│fondurilor de pensii private │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89) │90 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Acţiuni proprii │91 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Câştiguri legate de │92 │ │ │
│instrumentele de capitaluri proprii│ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Pierderi legate de instrumentele│93 │ │ │
│de capitaluri proprii │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ│X │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold C │94 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold D │95 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VI. PROFITUL SAU PIERDEREA │X │ │ │
│EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold C │96 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Sold D │97 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Repartizarea profitului │98 │ │ │
├───────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. │99 │ │ │
│83+84+85+9091+92-93+94-95+96-97-98)│ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘


┌───────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │...........................│
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│...........................│........................ │
│Semnătura │Semnătura │
│...........................│....................... │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘

"

    19. Anexa nr. C2 „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA C2

    ^1) Anexa nr. C2 este reprodusă în facsimil.

┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR │ │
│Judeţul │ │
│.........................│ │
│[ ][ ] │ │
│Entitate │Forma de proprietate │
│........................ │.................[ ][ ] │
│Adresa: localitatea │Activitatea preponderentă │
│.........................│(denumire clasă CAEN) │
│sectorul │.............................│
│................, str. │Cod clasa CAEN │
│................... nr. │.................... [ ][ ][ │
│..........., bl. ....... │][ ] │
│sc. ....., ap. ...... │Cod unic de înregistrare │
│Telefon │.................[ ][ ][ ][ ]│
│................., fax │[ ][ ][ ][ ][ ][ ] │
│....................... │ │
│Număr din registrul │ │
│comerţului │ │
│.................... │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────────┘

    Situaţia veniturilor şi cheltuielilor
    la data de 31 decembrie ................

┌──────────────────┬─────────┬─────────────────────┐
│ │ │Realizări aferente │
│ │ │perioadei de │
│ │ │raportare │
│Denumire indicator│Nr. rând ├──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │curent │
│ │ │(lei) │(lei) │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN │X │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cifra de │ │ │ │
│afaceri netă (rd. │1 │ │ │
│02 + 03) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din │ │ │ │
│activitatea de │ │ │ │
│exploatare, (rd. │2 │ │ │
│2.1 + 2.2 + 2.3 + │ │ │ │
│2.4) din care: │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1) Venituri din │ │ │ │
│servicii prestate │2.1 │ │ │
│(rd.2.1.1+2.1.2 + │ │ │ │
│2.1.3) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1) Venituri din│ │ │ │
│servicii prestate │ │ │ │
│- Pilon 2 (rd. │2.1.1 │ │ │
│2.1.1.1 + 2.1.1.2 │ │ │ │
│+ 2.1.1.3 + │ │ │ │
│2.1.1.4) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.1) Comision │ │ │ │
│de administrare - │ │ │ │
│Pilon 2 (rd. │2.1.1.1 │ │ │
│2.1.1.1.1+ │ │ │ │
│2.1.1.1.2) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.1.1) Comision│ │ │ │
│de administrare │2.1.1.1.1│ │ │
│din contribuţii │ │ │ │
│plătite - Pilon 2 │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.1.2).Comision│ │ │ │
│de administrare │ │ │ │
│din activul net │2.1.1.1.2│ │ │
│alfondului de │ │ │ │
│pensii administrat│ │ │ │
│privat - Pilon 2 │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.2) Penalităţi│ │ │ │
│de transfer - │2.1.1.2 │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│70412) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.3) Tarife │ │ │ │
│pentru servicii la│2.1.1.3 │ │ │
│cerere - Pilon 2 │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.1.4) Venituri │ │ │ │
│din activitatea de│2.1.1.4 │ │ │
│marketing -Pilon 2│ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2) Venituri din│ │ │ │
│servicii prestate │ │ │ │
│- Pilon 3 (rd. │2.1.2 │ │ │
│2.1.2.1 + 2.1.2.2 │ │ │ │
│+ 2.1.2.3 + │ │ │ │
│2.1.2.4) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.1) Comision │ │ │ │
│de administrare - │ │ │ │
│Pilon 3 (rd. │2.1.2.1 │ │ │
│2.1.2.1.1 + │ │ │ │
│2.1.2.1.2) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.1.1) Comision│ │ │ │
│de administrare │2.1.2.1.1│ │ │
│din contribuţii │ │ │ │
│plătite - Pilon 3 │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.1.2) Comision│ │ │ │
│de administrare │ │ │ │
│din activul net al│2.1.2.1.2│ │ │
│fondului de pensii│ │ │ │
│facultative - │ │ │ │
│Pilon 3 │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.2) Penalităţi│ │ │ │
│de transfer - │2.1.2.2 │ │ │
│Pilon 3 │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.3) Tarife │ │ │ │
│pentru servicii la│2.1.2.3 │ │ │
│cerere - Pilon 3 │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.2.4) Venituri │ │ │ │
│din activitatea de│2.1.2.4 │ │ │
│marketing - Pilon │ │ │ │
│3 │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3) Venituri din│ │ │ │
│servicii prestate │ │ │ │
│- Pensii │2.1.3 │ │ │
│ocupaţionale (rd. │ │ │ │
│2.1.3.1+2.1.3.2) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3.1) Comision │ │ │ │
│de administrare - │ │ │ │
│Pensii │2.1.3.1 │ │ │
│ocupaţionale, din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3.1.1) Comision│ │ │ │
│de administrare │ │ │ │
│din activul net al│ │ │ │
│fondului de pensii│2.1.3.1.1│ │ │
│ocupaţionale - │ │ │ │
│Pensii │ │ │ │
│ocupaţionale │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3.1.2) Comision│ │ │ │
│de administrare │ │ │ │
│suportat de │ │ │ │
│angajatorul │2.1.3.1.2│ │ │
│schemei de pensii │ │ │ │
│ocupaţionale - │ │ │ │
│Pensii │ │ │ │
│ocupaţionale │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a1.3.2) Tarife │ │ │ │
│pentru servicii la│2.1.3.2 │ │ │
│cerere - Pensii │ │ │ │
│ocupaţionale │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a2) Venituri din │ │ │ │
│studii şi │2.2 │ │ │
│cercetări │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a3) Venituri din │ │ │ │
│redevenţe, locaţii│2.3 │ │ │
│de gestiune şi │ │ │ │
│chirii │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a4) Venituri din │2.4 │ │ │
│activităţi diverse│ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din │ │ │ │
│subvenţii de │ │ │ │
│exploatare │3 │ │ │
│aferente cifrei de│ │ │ │
│afaceri nete │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2. Venituri din │ │ │ │
│producţia de │4 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3. Alte venituri │5 │ │ │
│din exploatare │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL│6 │ │ │
│(rd. 01 + 04 + 05)│ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DIN │X │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│4. Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele şi │ │ │ │
│alte cheltuieli │7 │ │ │
│externe (rd. 08 la│ │ │ │
│10) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele │8 │ │ │
│consumabile │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Alte cheltuieli│9 │ │ │
│cu materialele │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte cheltuieli│ │ │ │
│externe (cu │10 │ │ │
│energia şi apa) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│5. Cheltuieli │ │ │ │
│suportate de │ │ │ │
│administratorîn │ │ │ │
│legătură cu │11 │ │ │
│activitatea de │ │ │ │
│administrare a │ │ │ │
│fondului de pensii│ │ │ │
│private │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│6. Cheltuieli cu │ │ │ │
│personalul (rd. │12 │ │ │
│13+14) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Salarii şi │13 │ │ │
│indemnizaţii │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli cu │ │ │ │
│asigurările şi │14 │ │ │
│protecţia socială │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│7. Ajustări │15 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Ajustări de │ │ │ │
│valoare privind │ │ │ │
│imobilizările │16 │ │ │
│corporale şi │ │ │ │
│necorporale (rd. │ │ │ │
│17-18) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a.1) Cheltuieli │17 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a.2) Venituri │18 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Ajustări de │ │ │ │
│valoare privind │ │ │ │
│activele │19 │ │ │
│circulante (rd. │ │ │ │
│20-21) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b.1) Cheltuieli │20 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b.2) Venituri │21 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│8. Alte cheltuieli│ │ │ │
│de exploatare (rd.│22 │ │ │
│23+24+25) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│privind │23 │ │ │
│prestaţiile │ │ │ │
│externe │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli cu │ │ │ │
│alte impozite, │24 │ │ │
│taxe şi vărsăminte│ │ │ │
│asimilate │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte cheltuieli│25 │ │ │
│de exploatare │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│9. Ajustări │ │ │ │
│privind │26 │ │ │
│provizioanele │ │ │ │
│(rd.27-28) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│a) Cheltuieli │27 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri │28 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL│29 │ │ │
│(rd. 07 +11 +12 │ │ │ │
│+16 +19 + 22+ 26) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│10. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │X │ │ │
│ACTIVITATEA DE │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.6-29) │30 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere (29-6) │31 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI │X │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│11. Venituri din │ │ │ │
│interese de │32 │ │ │
│participare │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │33 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│12. Alte dobânzi │ │ │ │
│de încasat si │34 │ │ │
│venituri similare │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │35 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│13.Alte venituri │36 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL│37 │ │ │
│(rd. 32 + 34 + 36)│ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │X │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│14. Ajustarea │ │ │ │
│valorii │ │ │ │
│imobilizărilor │ │ │ │
│financiare şi a │ │ │ │
│investiţiilor │38 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│deţinute ca active│ │ │ │
│circulante (rd. │ │ │ │
│39-40) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │39 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri │40 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│15. Dobânzi de │ │ │ │
│plătit şi alte │41 │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│similare │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │
│cheltuieli în │ │ │ │
│relaţia cu │42 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│16. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │43 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL│44 │ │ │
│(rd. 38+41+43) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │X │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.37-44) │45 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere │46 │ │ │
│(rd.44-37) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI TOTALE │47 │ │ │
│(rd. 06 + 37) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI TOTALE │48 │ │ │
│(rd. 29 + 44) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │X │ │ │
│PIERDEREA BRUT (Ă)│ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.47-48) │49 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere │50 │ │ │
│(rd.48-47) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│17. Impozitul pe │51 │ │ │
│profit │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│18. Alte impozite │52 │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA NET(A) A│X │ │ │
│EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Profit │53 │ │ │
│(rd.49-51-52) │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere │54 │ │ │
│(rd.50+51+52) │ │ │ │
└──────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


┌───────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │............................ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│.......................│.............................│
│Semnătura │Semnătura │
│...................... │......................... │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
└───────────────────────┴─────────────────────────────┘

"    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 23 iulie 2020.
    Nr. 30.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016