Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 28 din 28 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 28 din 28 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 499 din 12 iunie 2020
    În temeiul prevederilor art. 57 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5)-(7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 27 mai 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 şi 706 bis din 21 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) contabilitatea fondurilor de pensii administrate privat, a fondurilor de pensii facultative şi a fondurilor de pensii ocupaţionale;
b) contabilitatea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau a fondurilor de pensii facultative şi/sau a fondurilor de pensii ocupaţionale, care sunt societăţi de pensii înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare;"

    2. La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) fonduri de pensii administrate privat, fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii ocupaţionale, denumite în continuare fonduri de pensii private;
b) administratori ai fondurilor de pensii administrate privat şi/sau ai fondurilor de pensii facultative şi/sau ai fondurilor de pensii ocupaţionale, care sunt societăţi de pensii înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare, denumiţi în continuare administratori;"

    3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Activele şi pasivele unui fond de pensii ocupaţionale sunt evidenţiate şi ţinute separat de cele ale administratorului, ale celorlalte fonduri de pensii ocupaţionale administrate, precum şi de cele ale altor fonduri de pensii private administrate.
(3^2) Activităţile de administrare şi furnizare a pensiilor ocupaţionale, precum şi toate activele şi angajamentele corespunzătoare acestora sunt restricţionate, gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale administratorului, fără posibilitate de transfer."

    4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contabilitatea proprie a administratorului care desfăşoară atât activitatea de administrare a fondului de pensii administrate privat, cât şi activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi/sau activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale este organizată şi ţinută separat pentru fiecare segment de activitate, cu ajutorul conturilor contabile analitice."

    5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Contabilitatea Fondului de garantare este organizată astfel încât constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii facultative să se facă în mod distinct faţă de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii administrate privat şi distinct faţă de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii ocupaţionale, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de plată a pensiilor, iar resursele pentru plata compensaţiei se gestionează distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare."

    6. La articolul 9 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) art. 2 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Legea nr. 1/2020."

    7. La articolul 279, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Contribuţia entităţii la fondurile de pensii ocupaţionale este evidenţiată similar prevederilor alin. (2), în corespondenţă cu contul 6459. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la fondurile de pensii ocupaţionale."

    8. La articolul 317, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) provizioane tehnice corespunzător obligaţiilor financiare rezultate din prospectele fondurilor de pensii ocupaţionale, conform prevederilor Legii nr. 1/2020."

    9. Articolul 318 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 318
    Provizioanele tehnice specifice sistemului de pensii private se constituie pentru acoperirea riscurilor aferente garanţiei investiţionale minime obligatorii stabilite prin lege sau, dacă este cazul, şi a riscurilor aferente garanţiilor suplimentare asumate de administrator prin prospectul schemei de pensii administrate privat şi/sau prin prospectul schemei de pensii facultative şi/sau prin prospectul fondului de pensii ocupaţionale, potrivit legii."

    10. După articolul 391 se introduce un nou articol, articolul 391^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 391^1
    În contabilitatea fondurilor de pensii private ocupaţionale, veniturile din activitatea curentă cuprind: venituri din imobilizări financiare, venituri din investiţii financiare pe termen scurt, venituri din creanţe imobilizate, venituri din investiţii financiare cedate, venituri din dobânzi, venituri din diferenţe de curs valutar, drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul de prescripţie şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen, alte venituri din activitatea curentă."

    11. La articolul 392 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) venituri de exploatare, care cuprind:
    (i) venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat şi/sau al fondului de pensii facultative, stabilit prin prospectul schemei de pensii private, în temeiul legislaţiei aplicabile;
    (ii) venituri din comisionul de administrare din contribuţiile fondului de pensii administrat privat şi/sau ale fondului de pensii facultative, conform prospectului schemei de pensii private, în temeiul legislaţiei aplicabile;
    (iii) venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale şi veniturile din comisioanele de administrare suportate de angajatorul schemei de pensii ocupaţionale, în temeiul legislaţiei aplicabile;
    (iv) venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca imobilizări corporale şi necorporale;
    (v) venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea;
    (vi) alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate, penalităţi contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum şi alte venituri din exploatare;"

    12. La articolul 392, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contabilitatea veniturilor administratorului care desfăşoară atât activitatea de administrare a fondului de pensii administrate privat, cât şi activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi/sau activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale este organizată şi ţinută separat pentru fiecare segment de activitate, cu ajutorul conturilor contabile analitice."

    13. După articolul 398 se introduce un nou articol, articolul 398^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 398^1
    În contabilitatea fondurilor de pensii private ocupaţionale, cheltuielile din activitatea curentă cuprind:
    a) cheltuielile privind comisionul de administrare;
    b) cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii ocupaţionale (onorarii de audit);
    c) cheltuielile privind comisionul de depozitare;
    d) cheltuielile privind comisionul de custodie;
    e) cheltuielile privind comisionul de tranzacţionare;
    f) cheltuielile privind comisioanele bancare;
    g) cheltuieli financiare, precum: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; pierderi din creanţe de natură financiară şi altele."

    14. La articolul 430 litera a), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii facultative şi către participanţii fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii administrate privat;"

    15. La articolul 495^4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 495^4
    (1) Administratorii de fonduri de pensii facultative şi administratorii de fonduri de pensii ocupaţionale care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări, potrivit legii aplicabile, au obligaţia să întocmească raportări contabile anuale."

    16. La articolul 504 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 504
    (1) Pentru administratorii fondurilor de pensii administrate privat şi/sau ai fondurilor de pensii facultative şi/sau ai fondurilor de pensii ocupaţionale, raportul de audit al situaţiilor financiare anuale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:"

    17. La articolul 504, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Raportul de audit aferent situaţiilor financiare anuale ale unui fond de pensii ocupaţionale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: RAPORT DE AUDIT al situaţiilor financiare anuale aplicabil unui fond de pensii ocupaţionale
    1. Titlul ........................................................
    2. Destinatarul .............................................
    Raport asupra situaţiilor financiare anuale
    3. Paragraful introductiv al raportului trebuie să identifice:
    a) situaţiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) aria auditului statutar, cu respectarea standardelor internaţionale de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar.
    4. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare anuale ..........................
    5. Responsabilitatea firmei de audit ............
    6. Opinia firmei de audit:
    a) opinia firmei de audit care să exprime în mod clar punctul de vedere potrivit căruia situaţiile financiare anuale oferă o imagine corectă şi fidelă a activităţii fondului de pensii ocupaţionale şi care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerinţelor legale. Opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă firmele de audit nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. Auditarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar anterior de către o altă firmă de audit nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;
    b) o referire cu privire la aspectele asupra cărora firmele de audit atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve. Raport asupra altor dispoziţii legale şi de reglementare
    7. Alte responsabilităţi de raportare:
    a) auditarea anuală a valorii activului net şi a valorii unităţii de fond, firma de audit având obligaţia de a-şi exprima opinia în ceea ce priveşte respectarea metodologiei de calcul al indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii ocupaţionale;
    b) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte:
    (i) calculul, convertirea şi evidenţa contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale;
    (ii) calculul şi evidenţa comisionului constituit conform legii;
    (iii) calculul şi evidenţa activelor fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv a dividendelor de încasat;
    (iv) calculul şi evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondurilor de pensii ocupaţionale;
    (v) calculul şi evidenţa transferurilor participanţilor;
    (vi) calculul şi evidenţa utilizării activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaţionale, în caz de invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;
    (vii) calculul şi evidenţa provizioanelor tehnice constituite de administrator şi/sau angajator, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice, precum şi regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite;
    (viii) calculul şi evidenţa utilizării clauzei de vesting;
    c) o referire cu privire la practicile şi procedurile controlului şi auditului intern al administratorului, precum şi eventualele deficienţe constatate şi recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această precizare, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit «Scrisoare către conducerea societăţii». Raport asupra conformităţii raportului administratorului cu situaţiile financiare anuale
    8. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului referitor la administrarea fondului de pensii ocupaţionale cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar
    9. Semnătura auditorului financiar^1 ......................................
    ^1 Raportul de audit este semnat cel puţin de auditorul financiar care a efectuat auditul statutar în numele firmei de audit.
    10. Data raportului firmei de audit ...........................................
    11. Adresa firmei de audit .........................."

    18. La articolul 509, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 509
    (1) Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii ocupaţionale este prezentat în anexa nr. 1A.
    (2) Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare, este prezentat în anexa nr. 2A."

    19. La articolul 515, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 515
    (1) Funcţiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii ocupaţionale este prezentată în anexa nr. 1B.
    (2) Funcţiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare, este prezentată în anexa nr. 2B."

    20. La articolul 517 alineatul (3) litera b), punctele (i) şi (ii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(i) operaţiunile realizate pe contul participantului la fondul de pensii administrat privat şi/sau fondul de pensii facultative şi/sau fondul de pensii ocupaţionale, inclusiv convertirea contribuţiilor, comisionarea acestora, utilizarea activului personal net al participantului etc.;
(ii) operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat şi/sau fondului de pensii facultative şi/sau fondului de pensii ocupaţionale;"

    21. La articolul 517 alineatul (4), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii administratorului pentru elementele de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli, separat pentru segmentul aferent fondurilor de pensii facultative, separat pentru segmentul aferent fondului de pensii administrat privat şi separat pentru segmentul aferent fondului de pensii ocupaţionale, precum şi pentru fiecare fond în parte; în cadrul segmentului aferent fondurilor de pensii facultative, cheltuielile şi veniturile vor fi evidenţiate distinct, la nivel de cont analitic, pentru fiecare fond de pensii facultative administrat;
b) evidenţierea tranzacţiilor aferente fiecărui segment de activitate, prin cont bancar distinct pentru fiecare dintre acestea; conturile prin care se efectuează tranzacţiile aferente activităţii de administrare a pensiilor administrate privat vor fi separate de conturile prin care se efectuează tranzacţiile aferente activităţii de administrare a pensiilor facultative şi, după caz, vor fi separate de conturile prin care se efectuează tranzacţiile aferente activităţii de administrare a pensiilor ocupaţionale, chiar dacă aceste conturi sunt deschise la aceeaşi instituţie de credit;
c) alocarea capitalului social necesar desfăşurării activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative şi a unui fond de pensii administrat privat, respectiv a unui fond de pensii ocupaţionale, distinct, prin utilizarea conturilor analitice;"

    22. La articolul 517 alineatul (5), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) controlul documentelor justificative care au stat la baza efectuării operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat şi/sau fondului de pensii facultative şi/sau fondului de pensii ocupaţionale;
c) controlul soldurilor şi componenta acestora, la fiecare sfârşit de lună calendaristică, pentru conturile bancare ale fondului de pensii administrat privat şi/sau fondului de pensii facultative şi/sau fondului de pensii ocupaţionale;"

    23. La articolul 519, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 519
    (1) Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normă se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2)-(4), şi alin. (6)-(10) din Legea nr. 411/2004, art. 38 lit. c), art. 121 alin. (2)-(4) şi alin. (6)-(10) din Legea nr. 204/2006, precum şi cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) şi f), art. 145 şi ale art. 147 alin. (2)-(4) şi alin. (6) din Legea nr. 1/2020."

    24. La anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative“, titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii ocupaţionale"

    25. La anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii ocupaţionale“, la clasa a 5-a - „Conturi de trezorerie“, după contul 512142. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată eşalonată (A) se introduce un nou cont, contul 51215, cu următoarea denumire:
    "51215. Conturi la bănci în lei - cont de vesting (A)"

    26. La anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii ocupaţionale“, la clasa a 5-a - „Conturi de trezorerie“, după contul 512542. Sume în curs de decontare - cont DIP plată eşalonată (A) se introduce un nou cont, contul 51255, cu următoarea denumire:
    "51255. Sume în curs de decontare - cont de vesting (A)"

    27. La anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii ocupaţionale“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, contul 6222 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6222. Cheltuieli privind activitatea de tranzacţionare datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare/intermediarilor"

    28. La anexa nr. 1B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative“, titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Funcţiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii ocupaţionale"

    29. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private“, titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private"

    30. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa 1 - „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, după contul 1502. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (P) se introduce un nou cont, contul 1503, cu următoarea denumire:
    "1503. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupaţionale (P)"

    31. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa a 4-a - „Conturi de terţi“, după contul 41112. Clienţi din tranzacţii - fonduri de pensii facultative (A) se introduce un nou cont, contul 41113, cu următoarea denumire:
    "41113. Clienţi din tranzacţii - fonduri de pensii ocupaţionale (A)"

    32. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 62012. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 62013, cu următoarea denumire:
    "62013. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii - Pensii ocupaţionale"

    33. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 620212. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 620213, cu următoarea denumire:
    "620213. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare - Pensii ocupaţionale"

    34. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 620222. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondului de pensii - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 620223, cu următoarea denumire:
    "620223. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondului de pensii - Pensii ocupaţionale"

    35. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 62042. Costurile aferente activităţii de custodie şi evidenţă a activelor corespunzătoare provizionului tehnic - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 62043, cu următoarea denumire:
    "62043. Costurile aferente activităţii de custodie şi evidenţă a activelor corespunzătoare provizionului tehnic - Pensii ocupaţionale"

    36. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială se introduce un nou cont, contul 6459, cu următoarea denumire:
    "6459. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la fondurile de pensii ocupaţionale"

    37. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa a 7-a - „Conturi de venituri“, denumirile conturilor 70411. Comision de administrare - Pilon 2, 704111. Comision de administrare din contribuţii plătite - Pilon 2, 704112. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2, 70421. Comision de administrare - Pilon 3, 704211. Comision de administrare din contribuţii plătite - Pilon 3 şi 704212. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "70411. Venituri din comisionul de administrare - Pilon 2
    704111. Venituri din comisionul de administrare din contribuţii plătite - Pilon 2
    704112. Venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2
    70421. Venituri din comisionul de administrare - Pilon 3
    704211. Venituri din comisionul de administrare din contribuţii plătite - Pilon 3
    704212. Venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3"

    38. La anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa a 7-a - „Conturi de venituri“, după contul 7042. Venituri din servicii prestate - Pilon 3 se introduce un nou cont, contul 7043, cu următorul cuprins:
    "7043. Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaţionale
    70431. Venituri din comisionul de administrare - Pensii ocupaţionale
    704312. Venituri din comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale - Pensii ocupaţionale
    704313. Venituri din comisionul de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaţionale - Pensii ocupaţionale
    70433. Venituri din tarifele pentru servicii la cerere - Pensii ocupaţionale"

    39. La anexa nr. 2B, titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Funcţiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private"

    40. La anexa nr. 2B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, la clasa 1 - „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate“, grupa 15 „Provizioane“, partea introductivă din funcţiunea contului 150 „Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 150 «Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private»
    Cu ajutorul contului 150 «Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private» se ţine evidenţa sumelor ce reprezintă provizioanele constituite, majorate, respectiv diminuate sau anulate, determinate de punerea în aplicare a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale."

    41. La anexa nr. 2B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, clasa 4 „Conturi de terţi“, grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate“, funcţiunea contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 438 «Alte datorii şi creanţe sociale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la fondurile de pensii facultative, contribuţia unităţii la fondurile de pensii ocupaţionale, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.
    Contul 438 «Alte datorii şi creanţe sociale» este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 438 «Alte datorii şi creanţe sociale» se înregistrează:
    - contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (645);
    – contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (645);
    – contribuţia unităţii la fondurile de pensii ocupaţionale (645);
    – contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);
    – sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);
    – sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).
    În debitul contului 438 «Alte datorii şi creanţe sociale» se înregistrează:
    - sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);
    – sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (512);
    – sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la fondurile de pensii ocupaţionale (512);
    – sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);
    – sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (512);
    – sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
    – sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
    Soldul creditor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi plătite pentru contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative, contribuţia unităţii la fondurile de pensii ocupaţionale, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, precum şi sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale."

    42. La anexa nr. 2B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi brokerilor de pensii private“, clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, grupa 64 „Cheltuieli cu personalul“, funcţiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 645 «Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.
    În debitul contului 645 «Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială» se înregistrează:
    - sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială (423);
    – contribuţia unităţii la asigurările sociale şi de sănătate (431);
    – contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);
    – contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (438);
    – contribuţia unităţii la fondurile de pensii ocupaţionale (438);
    – contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);
    – contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (438)."

    43. La anexa nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, la clasa a 4-a - „Conturi de terţi“, după contul 4592. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii facultative (P) se introduce un nou cont, contul 4593, cu următoarea denumire:
    "4593. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii ocupaţionale (P)"

    44. La anexa nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, la clasa a 6-a - „Conturi de cheltuieli“, după contul 6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială se introduce un nou cont, contul 6459, cu următoarea denumire:
    "6459. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la fondurile de pensii ocupaţionale"

    45. La anexa nr. 3B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, clasa 4 „Conturi de terţi“, grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate“, funcţiunea contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 438 «Alte datorii şi creanţe sociale»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative, la fondurile de pensii ocupaţionale şi primele de asigurare voluntară de sănătate, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.
    Contul 438 «Alte datorii şi creanţe sociale» este un cont bifuncţional.
    În creditul contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale“ se înregistrează:
    - contribuţia Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative (645);
    – contribuţia Fondului de garantare la fondurile de pensii ocupaţionale (645);
    – contribuţia Fondului de garantare la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);
    – sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);
    – sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).
    În debitul contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale“ se înregistrează:
    - sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);
    – sumele virate reprezentând contribuţia Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative (512);
    – sumele virate reprezentând contribuţia Fondului de garantare la fondurile de pensii ocupaţionale (512);
    – sumele virate reprezentând contribuţia Fondului de garantare la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);
    – sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
    – sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
    Soldul creditor al contului reprezintă contribuţia Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative, la fondurile de pensii ocupaţionale şi la primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale."

    46. La anexa nr. 3B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, grupa 64 „Cheltuieli cu personalul“, funcţiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contul 645 «Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială»
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.
    În debitul contului 645 «Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială» se înregistrează:
    - sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială (423);
    – contribuţia Fondului de garantare la asigurările sociale şi de sănătate (431);
    – contribuţia Fondului de garantare la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);
    – contribuţia Fondului de garantare la fondurile de pensii facultative (438);
    – contribuţia Fondului de garantare la fondurile de pensii ocupaţionale (438);
    – contribuţia Fondului de garantare la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);
    – contribuţia Fondului de garantare la asigurările de viaţă (438)."

    47. Anexa nr. A1 „Bilanţ“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA

    la normă
    *) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
"

    48. Anexa nr. A2 „Contul de profit şi pierdere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA

    la normă
    *) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
"    ART. II
    (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    (2) Prevederile prezentei norme se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2020.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu


    Bucureşti, 28 mai 2020.
    Nr. 28.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016