Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 27 aprilie 2021  de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 27 aprilie 2021 de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 481 bis din 10 mai 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. M.87 din 27 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 10 mai 2021
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare M.Ap.N., stabilesc principiile şi condiţiile tehnice privind asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" pentru construcţiile cu caracter special şi instalaţiile aferente acestora, precum şi regulile şi măsurile generale de apărare împotriva incendiilor, în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor, al amenajării teritoriului şi urbanismului.

    ART. 2
        Prezentele norme au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de incendii şi asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţionează la intervenţie, a bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

    ART. 3
        Prezentele norme se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea construcţiilor cu caracter special şi instalaţiilor aferente acestora, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinaţiei celor existente, precum şi la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 4
    (1) Prezentele norme sunt obligatorii pentru toate unităţile militare din M.Ap.N., la pace, pe teritoriul naţional şi pentru personalul din teatrele de operaţii.
    (2) În situaţii de criză şi război se aplică principiile de instruire a personalului şi STANAG- urile de profil.

    ART. 5
     Semnificaţia termenilor şi expresiilor utilizate în prezentele norme este cea prevăzută în anexa nr. 1.

    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale
    SECŢIUNEA 1
    Organizarea apărării împotriva incendiilor
    ART. 6
        Organizarea apărării împotriva incendiilor în M.Ap.N. presupune:
    a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
    c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
    d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
    e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
    f) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
    g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;
    h) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire;
    i) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de obţinere a acordului şi a atestatului de securitate la incendiu;
    j) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
    k) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    l) planificarea intervenţiei personalului şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;
    m) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor care au determinat producerea incendiului;
    n) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii;
    o) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul şi fişele individuale de instructaj în domeniul apărării împotriva incendiilor.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi responsabilităţile acestora
    ART. 7
        Direcţia domenii şi infrastructuri îndrumă, coordonează şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor în M.Ap.N. În acest sens, are următoarele obligaţii:
    a) elaborează, conform art. 18 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, strategii referitoare la apărarea împotriva incendiilor în M.Ap.N.;
    b) propune, elaborează şi, după caz, emite/modifică, cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniului militar;
    c) îndrumă, controlează, inspectează şi analizează respectarea normelor şi reglementărilor tehnice prin personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, care, în baza legitimaţiei semnate de ministrul apărării naţionale, are acces în toate unităţile militare;
    d) elaborează şi supune spre analiză ministrului apărării naţionale Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor, referitor la starea, concluziile şi propunerile privind organizarea apărării împotriva incendiilor, la termenul prezentat în anexa nr. 2;
    e) stabileşte metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice domeniului militar;
    f) organizează şi gestionează baza de date privitoare la mijloacele şi echipamentele tehnice specifice de stins incendii, la personalul de specialitate şi la incendiile produse în cazărmile M.Ap.N.;
    g) informează unităţile militare şi eşaloanele superioare ale acestora, în baza controalelor şi inspecţiilor executate, despre nivelul de risc de incendiu pe obiective, efectele incendiilor produse şi alte date referitoare la activitatea de apărare împotriva incendiilor;
    h) avizează propunerile de numire a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor în unităţile militare din M.Ap.N.;
    i) avizează transferurile de autospeciale între structurile armatei;
    j) întocmeşte, în colaborare cu unităţile care asigură pregătirea servanţilor pompieri şi a cadrelor tehnice, programele de formare profesională;
    k) emite acorduri şi atestate de securitate la incendiu, în conformitate cu prevederile Capitolului IV din prezentele norme;
    l) transmite, spre publicare în Buletinul informativ al Armatei, neregulile semnificative constatate şi măsurile dispuse, ca urmare a controalelor executate de cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    m) organizează, anual, o convocare de specialitate cu personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din secţiile, birourile şi compartimentele de apărare împotriva incendiilor din structurile centrale, categoriile de forţe, comandamente, direcţii şi divizii.


    ART. 8
    (1) Secţiile, birourile şi compartimentele de apărare împotriva incendiilor din structuri centrale, categorii de forţe, comandamente, direcţii, divizii/similar sunt microstructuri de specialitate care răspund de organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor în cazărmile pe care le administrează. În acest scop, au următoarele obligaţii:
    a) organizează, conduc, coordonează şi controlează, prin personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, activitatea de apărare împotriva incendiilor la structurile proprii;
    b) propun includerea în bugetul alocat a fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor constând în dotări cu materiale, instalaţii şi mijloace tehnice, încadrarea, instruirea şi pregătirea continuă a personalului de specialitate;
    c) propun distribuţia mijloacelor tehnice de stins incendii achiziţionate de structurile cu atribuţii, conform normelor de dotare şi necesităţilor unităţilor militare din subordine;
    d) raportează imediat Direcţiei domenii şi infrastructuri toate incendiile şi începuturile de incendiu, indiferent de valoarea pagubei şi ţin evidenţa acestora, pe unităţi;
    e) raportează lunar, dacă este cazul, Direcţiei domenii şi infrastructuri, toate sancţiunile aplicate pe linia apărării împotriva incendiilor;
    f) numesc delegaţi în comisiile de cercetare a împrejurărilor şi cauzelor care au provocat incendii în unităţile subordonate;
    g) asigură asistenţa de specialitate unităţilor subordonate pentru întocmirea documentaţiilor specifice, identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor prin personal atestat;
    h) ţin evidenţa utilajelor de stins incendii din dotarea unităţilor;
    i) înaintează ierarhic Direcţiei domenii şi infrastructuri, anual, la termenele prevăzute în anexa nr. 2, informarea privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul structurii proprii şi a structurilor subordonate, însoţită de situaţiile prevăzute în anexele nr. 2a-2f, în scopul întocmirii raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor.

    (2) Serviciile, secţiile, birourile de domenii şi infrastructuri din categoriile de forţe, direcţiile centrale şi comandamente au următoarele obligaţii:
    a) propun, în documentaţiile de fundamentare, măsurile de apărare împotriva incendiilor pentru obiectivele ce urmează a fi introduse în programele de modernizare a infrastructurii M.Ap.N.;
    b) verifică dacă proiectantul şi constructorul au prevăzut şi executat măsurile de apărare împotriva incendiilor, solicitând şi dispunând, după caz, completarea, refacerea sau îmbunătăţirea acestora, conform reglementărilor în vigoare.


    ART. 9
    (1) Centrele de domenii şi infrastructuri/centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar care administrează şi asigură mentenanţa construcţiilor cu caracter special şi instalaţiilor aferente acestora, din M.Ap.N., au următoarele atribuţii:
    a) controlează, prin personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul microstructurilor de specialitate, respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor cu caracter special şi instalaţiilor aferente acestora;
    b) asigură, la cerere, prin personal autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, verificarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ, ale instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului şi instalaţiilor de protecţie la atingere directă;
    c) ţin evidenţa tuturor utilajelor de stins incendii din dotarea cazărmilor, pe care le administrează, pe tipuri şi ani de fabricaţie;
    d) înaintează, ierarhic, Direcţiei domenii şi infrastructuri, semestrial, informări cu privire la controalele executate;
    e) urmăresc ca, la încheierea contractelor de achiziţii publice cu operatorii economici care au calitatea de proiectanţi şi care urmează să elaboreze documentaţii tehnice pentru etapa de autorizare a construirii pentru construcţiile care se încadrează în prevederile anexei nr. 3, să se respecte toate normele de proiectare necesare îndeplinirii cerinţei fundamentale "securitate la incendiu".

    (2) În situaţia în care centrele de domenii şi infrastructuri/centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar nu au capacitatea de a efectua verificarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ, ale instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului şi instalaţiilor de protecţie la atingere directă la construcţiile cu caracter special şi instalaţiilor aferente acestora, vor comunica acest lucru unităţilor militare pe care le administrează, care apelează la operatori economici, persoane fizice sau juridice, atestate, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

    ART. 10
        Centrul de studii şi proiectare construcţii militare este structura tehnică de specialitate a Direcţiei domenii şi infrastructuri destinată asigurării consultanţei de specialitate şi întocmirii documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele imobiliare ale M.Ap.N şi are următoarele obligaţii:
    a) întocmeşte/asigură documentele necesare obţinerii acordului de principiu, solicitat în faza "studiu de fezabilitate";
    b) întocmeşte/asigură scenariile de securitate la incendiu, conform anexei nr. 4, pentru construcţiile cu caracter special şi instalaţiile aferente acestora, care se încadrează în prevederile anexei nr. 3, la care se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare de destinaţie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, republicată;
    c) urmăreşte ca, la încheierea contractelor de achiziţii publice cu operatorii economici care au calitatea de proiectanţi şi care urmează să elaboreze documentaţiile tehnico-economice pentru construcţiile M.Ap.N. care se încadrează în prevederile anexei nr. 3, să se respecte toate normele de proiectare necesare îndeplinirii cerinţei fundamentale "securitate la incendiu".


    SECŢIUNEA a 3-a
    Personalul cu responsabilităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor
    ART. 11
    (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare organizează, conduc, controlează şi răspund pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor la construcţiile cu caracter special şi instalaţiile aferente acestora pe care le deţin cu orice titlu şi au următoarele obligaţii:
    a) stabilesc, prin ordin de zi pe unitate, conform art. 47 din prezentele norme, responsabilităţile şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor din unitate, le actualizează când apar modificări şi le aduc la cunoştinţă personalului unităţii militare şi utilizatorilor în părţile ce-i privesc;
    b) permit executarea controalelor pe linia apărării împotriva incendiilor de către personalul de specialitate cu atribuţii în acest sens şi prezintă documentele şi informaţiile solicitate;
    c) dispun întocmirea, actualizarea şi transmiterea listei cu substanţele periculoase, definite astfel potrivit legii, către biroul specializat din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, la termenele prevăzute în anexa nr. 2;
    d) aprobă instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabilesc atribuţiile ce revin persoanelor la locul de muncă;
    e) numesc componenţa formaţiunii de intervenţie la incendiu, îi stabilesc atribuţiile şi asigură pregătirea şi antrenarea acesteia;
    f) dispun întocmirea planurilor de apărare împotriva incendiilor şi asigură în orice moment aplicarea acestora;
    g) asigură executarea periodică a exerciţiilor şi aplicaţiilor practice de intervenţie şi stabilesc măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate;
    h) aplică sancţiuni disciplinare persoanelor vinovate de încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor, constatate în urma executării controalelor proprii sau ca urmare a propunerilor făcute de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau de şefii sectoarelor de activitate din unitatea militară;
    i) conduc şi asigură acţiunea de stingere a incendiului şi evacuare a persoanelor şi a bunurilor materiale, până la sosirea formaţiunii de intervenţie la incendiu din cadrul Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă (ISUJ)/Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) şi pun la dispoziţia acesteia mijloacele tehnice, materialele şi instalaţiile prevăzute în planurile de intervenţie încheiate;
    j) dispun întocmirea planurilor de cooperare în caz de incendiu cu unităţi militare, autorităţi publice locale, instituţii publice şi agenţi economici care au constituite servicii voluntare sau servicii private pentru situaţii de urgenţă, atunci când îndeplinesc atribuţiile comandantului/şefului de obiectiv, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5 din prezentele norme;
    k) analizează trimestrial activitatea de apărare împotriva incendiilor din unitatea pe care o comandă şi înaintează anual, ierarhic, informări privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitate, la termenele prevăzute în anexa nr. 2;
    l) dispun, potrivit competenţelor, achiziţia de materiale şi mijloace tehnice de stins incendii;
    m) permit alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu;
    n) dispun întocmirea de proceduri operaţionale de lucru sau sistem pentru executarea de exerciţii practice de intervenţie şi evacuare, realizarea instruirii personalului şi altele asemenea.

    (2) Comandanţii/şefii unităţilor militare gestionare au obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi, în plus, următoarele:
    a) asigură constituirea şi încadrarea serviciului propriu de prevenire şi protecţie, în baza criteriilor de performanţă stabilite de Direcţia domenii şi infrastructuri;
    b) asigură dotarea cu autospeciale şi utilaje de stins incendii, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din prezentele norme;
    c) asigură spaţii încălzite pentru adăpostirea şi întreţinerea autospecialelor şi motopompelor de stins incendii pe timp de iarnă;
    d) asigură identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, conform criteriilor stabilite de Direcţia domenii şi infrastructuri;
    e) solicită obţinerea acordurilor şi atestatelor de securitate la incendiu şi asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
    f) dispun întocmirea planurilor de apărare împotriva incendiilor;
    g) dispun întocmirea planurilor de intervenţie cu formaţiunile profesioniste ISUJ/ISUBIF şi trimiterea acestora spre avizare către ISUJ/ISUBIF, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007;
    h) organizează, în colaborare cu formaţiunile de intervenţie la incendiu ISUJ/ISUBIF din zona de dispunere a unităţii militare, exerciţii de recunoaştere, instruire şi aplicaţii tactice, pe baza planului de intervenţie;
    i) asigură verificarea, întreţinerea, repararea mijloacelor tehnice de stins incendii, precum şi executarea lucrărilor de termoprotecţii, ignifugări şi montaj de instalaţii cu rol de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, numai de către firme sau centre proprii ale M.Ap.N., autorizate de Centrul Naţional de Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă;
    j) stabilesc răspunderile ce revin, în domeniul apărării împotriva incendiilor, utilizatorilor care folosesc temporar, sub orice formă, inclusiv antrepriză a bunurilor imobile/părţi din acestea;
    k) raportează imediat, potrivit termenelor stabilite în Instrucţiunile pentru gestionarea evenimentelor în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 15/2013, eşalonului superior, Parchetului militar teritorial şi Direcţiei domenii şi infrastructuri, în situaţia producerii unui eveniment datorat unui incendiu şi/sau explozii şi înaintează, în termen de 15 zile lucrătoare de la producerea incendiului sau exploziei, dosarul de cercetare, în care este inclus actul de constatare cu cauzele/împrejurările în care s-a produs, precum şi măsurile luate;
    l) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.


    ART. 12
        Cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se subordonează nemijlocit comandantului/şefului unităţii militare şi are următoarele obligaţii:
    a) organizează, îndrumă, inspectează, conduce şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor, gestionează şi actualizează documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 48;
    b) execută instructajul introductiv general, instructajul pentru lucrări periculoase şi, după caz, instructajul pentru personalul din afara unităţii militare;
    c) întocmeşte şi supune aprobării comandantului/şefului documentarele şi tematicile pentru realizarea instructajelor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    d) urmăreşte îndeplinirea, la termen şi în totalitate, a măsurilor de apărare împotriva incendiilor stabilite prin planul de apărare, ordine, dispoziţii, planuri de măsuri sau în urma constatărilor făcute cu ocazia controalelor proprii sau a celor executate de personalul de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor de la eşaloanele superioare;
    e) identifică, evaluează şi propune implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite de Direcţia domenii şi infrastructuri;
    f) întocmeşte cererea adresată Direcţiei domenii şi infrastructuri care are anexată documentaţia necesară pentru obţinerea acordului/atestatului privind securitatea la incendiu a lucrărilor de modificare şi/sau schimbare de destinaţie la clădirile existente şi care necesită acord/atestat de securitate la incendiu, conform anexei nr. 3;
    g) acordă asistenţă de specialitate şefilor sectoarelor de activitate pentru organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă;
    h) întocmeşte necesarul de dotare al unităţii militare cu tehnică, utilaje, mijloace tehnice de stins incendii şi echipament individual de protecţie, pe baza normelor şi a recomandărilor prevăzute în anexele nr. 6-13;
    i) instruieşte personalul destinat serviciului de zi pe unitate în cunoaşterea planului de apărare împotriva incendiilor şi verifică gradul de pregătire a acestuia;
    j) ia măsuri de înlăturare imediată a stărilor de pericol şi a cauzelor de incendiu constatate şi raportează comandantului/şefului unităţii despre situaţiile respective;
    k) interzice folosirea instalaţiilor defecte ce ar putea provoca incendii şi a focului deschis fără emiterea permisului de lucru cu foc şi ţine evidenţa acestora în registrul permiselor de lucru cu foc;
    l) urmăreşte menţinerea în permanentă stare de funcţionare a tuturor mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    m) verifică cu regularitate respectarea de către personalul unităţii militare a normelor şi a instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;
    n) face propuneri de asigurare a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice, echipamente de protecţie specifice şi ţine evidenţa fondurilor alocate pentru aceasta;
    o) prezintă semestrial comandantului/şefului unităţii militare rapoarte privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor care conţin informaţiile prevăzute la art. 152 alin. (1) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007;
    p) coordonează pregătirea de specialitate pentru personalul care încadrează grupa de intervenţie la incendiu, în conformitate cu procedura de organizare şi funcţionare a serviciului propriu de prevenire şi protecţie;
    q) conduce şi coordonează acţiunea formaţiunii de intervenţie la incendiu până la sosirea comandantului/şefului unităţii militare, respectiv şefului serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă;
    r) determină riscul de arson în vederea prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a acestuia, în conformitate cu procedura de determinare a riscului de arson, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor interne;
    s) participă la convocări anuale de instruire executate de către eşaloanele superioare.


    ART. 13
    (1) Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se prevede în statele de organizare ale structurilor de tip brigadă, bază, regiment, batalion independent, precum şi în cele ale unităţilor militare care au ca domenii de funcţionare următoarele:
    a) depozite de armament, muniţii şi explozivi;
    b) depozite de carburanţi-lubrifianţi cu grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea de stocare mai mare de 10.000 tone;
    c) depozite pentru materiale combustibile cu suprafaţă desfăşurată > 1.500 mp;
    d) capacităţi de cazare, cu peste 200 de locuri;
    e) săli de festivităţi cu peste 150 de locuri, în care suprafaţa ce îi revine unei persoane este mai mică de 4 mp;
    f) spitale/institute medico - militare/policlinici militare;
    g) sanatorii;
    h) muzee şi cercuri militare, amenajate în clădiri încadrate în categorii de importanţă excepţională şi deosebită;
    i) complexe sportive;
    j) depozite de medicamente şi produse sanitar-veterinare;
    k) obiective speciale;
    l) instituţii de învăţământ, poligoane de garnizoană şi centre de instruire.

    (2) La nivelul structurilor centrale şi celor subordonate acestora, structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, care au calitatea de ordonator de credite şi au mai mult de 50 de funcţii în statul de organizare şi categoriilor de forţe, comandamentelor, direcţiilor care administrează cazărmi, divizii/similar se constituie şi se încadrează microstructuri de specialitate, subordonate nemijlocit comandantului/şefului unităţii militare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezentele norme.
    (3) La structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, structurile centrale şi cele subordonate acestora, care nu au calitatea de ordonator de credite şi au în organigramă cel mult 50 de funcţii, organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor este asigurată de organele tehnice ale structurilor care asigură sprijinul logistic al acestor structuri.

    ART. 14
        Când unitatea militară este dislocată în două sau mai multe cazărmi, comandantul/şeful unităţii militare numeşte prin ordin de zi pe unitate, pentru fiecare cazarmă, un responsabil cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, care se subordonează pe linie de specialitate cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

    ART. 15
        În situaţia în care cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor absentează din unitate din diverse motive, comandantul/şeful unităţii militare numeşte un înlocuitor căruia i s-a făcut o pregătire prealabilă în domeniu.

    ART. 16
        Atestarea personalului de specialitate/cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se dobândeşte în urma obţinerii certificării absolvirii unui curs de perfecţionare în domeniul apărării împotriva incendiilor, în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional.

    ART. 17
    (1) Personalul de specialitate/cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are acces neîngrădit la orice construcţie, instalaţie şi amenajare aferentă acesteia din unitatea militară.
    (2) Prin excepţie, pentru locurile de muncă în care instrucţiunile în vigoare limitează accesul personalului menţionat la alin. (1), răspunderea privind îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor revine comandantului/şefului unităţii militare.

    ART. 18
        Ofiţerul de serviciu pe unitate are următoarele obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor:
    a) să conducă acţiunea formaţiunii de intervenţie la incendiu până la sosirea cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, comandantului/şefului unităţii militare şi/sau serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă din cadrul ISUJ/ISUBIF;
    b) să cunoască şi să fie în măsură să pună în practică planul de apărare împotriva incendiilor;
    c) să controleze funcţionarea sistemelor şi instalaţiilor de avertizare, semnalizare şi alarmare la incendiu;
    d) să verifice pregătirea pompierului de serviciu şi a personalului care încadrează grupa de intervenţie la incendiu, prin alertarea acestora, conform concepţiei de intervenţie stabilită în Planul de apărare la incendiu;
    e) să controleze, după terminarea programului, spaţiile unităţii militare, în vederea depistării eventualelor nereguli, cauze potenţiale şi pericole ce pot determina producerea unor incendii;
    f) să consemneze, în procesul-verbal de predare-primire a serviciului de zi pe unitate, deficienţele privind apărarea împotriva incendiilor care nu au fost remediate pe loc;
    g) să consemneze, în registrul serviciului de rond, deficienţele/constatările privind apărarea împotriva incendiilor, în urma controalelor şi exerciţiilor efectuate.


    ART. 19
        Conducătorii locurilor de muncă au următoarele obligaţii:
    a) să întocmească instrucţiunile proprii de apărare împotriva incendiilor pentru fiecare loc de muncă;
    b) să verifice respectarea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor de către personalul din subordine;
    c) să întocmească şi să actualizeze ori de câte ori este cazul documentele de organizare a activităţii de stingere a incendiilor la locul de muncă şi planul de evacuare a persoanelor/bunurilor materiale;
    d) să verifice toate spaţiile la terminarea programului de lucru şi să dispună înlăturarea cauzelor ce pot provoca incendii sau explozii;
    e) să elaboreze documentarele şi tematicile pentru executarea instructajelor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
    f) să execute instructajele privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţie civilă;
    g) să organizeze, în colaborare cu cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie în zona de responsabilitate;
    h) să urmărească nivelul de asigurare şi să solicite dotarea, conform prezentelor norme, cu mijloace tehnice de stins incendii a locurilor de muncă din subordine;
    i) să asigure respectarea măsurilor specifice în caz de lucru cu foc deschis;
    j) să facă propuneri comandantului/şefului unităţii militare pentru sancţionarea personalului din subordine în cazul nerespectării normelor şi instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor.


    ART. 20
        Administratorul cazărmii are următoarele obligaţii:
    a) să întocmească şi să actualizeze permanent documentele menţionate la art. 49;
    b) să pună la dispoziţia personalului de specialitate/cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor datele tehnice necesare întocmirii planului de apărare împotriva incendiilor, planului de intervenţie şi situaţia cu existentul şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice de stins incendii pe care le gestionează;
    c) să intervină imediat pentru înlăturarea defecţiunilor la instalaţiile din dotarea spaţiilor care pot genera incendii;
    d) să asigure funcţionarea permanentă a surselor de apă folosite la stingerea incendiilor, accesul liber la acestea, rezerva de apă, operativitatea instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor din dotarea construcţiilor/instalaţiilor tehnologice din cazarmă;
    e) să verifice vizual/prin aspectare starea instalaţiei de paratrăsnet din cazarmă, lunar şi după fiecare furtună, iar în caz de deficienţe, să ia măsuri de remediere şi să solicite structurii care administrează patrimoniul imobiliar prezenţa persoanelor autorizate pentru efectuarea măsurătorilor rezistenţei de dispersie;
    f) să gestioneze cărţile tehnice ale construcţiilor din cazarmă cu schemele şi instrucţiunile de funcţionare la parametrii proiectaţi, ale dispozitivelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor şi să verifice întreţinerea şi exploatarea acestora;
    g) să asigure executarea controlului stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de stins incendii, conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de apărare împotriva incendiilor, instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau producători şi Nomenclatorul verificărilor ce se execută la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzut în anexa nr. 14;
    h) să asigure mijloacele tehnice şi materialele necesare stingerii incendiilor, conform normelor din anexele nr. 8-9.


    ART. 21
        Administratorii cazărmilor pot fi numiţi responsabili cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor doar la cazărmile disponibilizate.

    ART. 22
        Personalul unităţilor militare este obligat:
    a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă sub orice formă de comandatul/şeful unităţii sau de persoanele desemnate de către acesta;
    b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele potrivit instrucţiunilor tehnice şi a normelor proprii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă;
    c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
    d) să raporteze, imediat după constatare, şefului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
    e) să coopereze cu personalul de specialitate/cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
    f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
    g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.


    ART. 23
        Locatarii din locuinţele de serviciu şi de intervenţie, precum şi persoanele cazate temporar în cămine militare, sanatorii, cabane militare şi baze sportive administrate de M.Ap.N. au, în calitate de utilizatori, următoarele obligaţii:
    a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite de comandantul/şeful unităţii care administrează imobilul;
    b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator sau aflate în dotarea imobilului;
    c) să nu efectueze modificări neautorizate la configuraţia şi instalaţiile imobilului;
    d) să informeze imediat despre orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie pericol de incendiu;
    e) să menţină libere căile de acces şi de evacuare din imobil;
    f) să nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare şi dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii;
    g) să nu suprasolicite instalaţia electrică prin folosirea simultană a mai multor consumatori;
    h) să nu utilizeze butelii de gaze lichefiate în apropierea surselor de căldură, sub acţiunea directă a razelor solare, fără regulatori de presiune, cu garnituri şi/sau cu racorduri deteriorate ori neomologate.


    ART. 24
        Proiectanţii de construcţii, aşa cum sunt definite în art. 3 şi art. 43 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au în domeniul apărării împotriva incendiilor, obligaţiile prevăzute la art. 23 din Legea nr. 307/2006, republicată şi art. 6 şi art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
        Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii au, în domeniul apărării împotriva incendiilor, obligaţiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 307/2006, republicată şi în plus să pună la dispoziţia beneficiarului/investitorului documentele care atestă calitatea şi fiabilitatea produselor folosite pe timpul executării lucrărilor de construcţii, cum ar fi declaraţii de conformitate, agremente tehnice, certificate de calitate şi instrucţiuni de exploatare în limba română.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă
    ART. 26
     Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, prevăzută la art. 6 lit. d) din prezentele norme, are ca scop asigurarea condiţiilor care să permită personalului ca, pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

    ART. 27
        Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:
    a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;
    b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;
    c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
    d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;
    e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu- zisă şi verificarea efectuării acesteia;
    f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atenţionare.


    ART. 28
        La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor, se au în vedere:
    a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;
    b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
    c) verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru;
    d) menţinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalaţii, echipamente şi utilaje tehnologice.


    ART. 29
    (1) Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:
    a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă, a grupei de intervenţie la incendiu, a conducătorului locului de muncă, comandantului/şefului unităţii militare;
    b) stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor, a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;
    c) stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor, în timpul programului şi în afara programului de lucru;
    d) organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.

    (2) Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin. (1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, şi se afişează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puţin afectat în caz de incendiu.
    (3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă, se avizează de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare.

    ART. 30
    (1) Intervenţia la locul de muncă presupune:
    a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunţarea incendiului la ofiţerul de serviciu şi forţele de intervenţie;
    b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite;
    c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate;
    d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, acţionarea lor manuală;
    e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;
    f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, fum, gaze toxice;
    g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi, acţionându-se pentru stingerea acestora.

    (2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), nominalizarea personalului se face şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.

    ART. 31
        Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 32
    (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pentru toate locurile de muncă din unitatea militară şi se actualizează la modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări.
    (2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:
    a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
    b) obligaţiile personalului privind apărarea împotriva incendiilor;
    c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;
    d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;
    e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.

    (3) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de conducătorul locului de muncă, în două exemplare, se verifică de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare.
    (4) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteză, în funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.
    (5) Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 33
        Personalul de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile prevăzute la art. 32 are obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice.

    ART. 34
    (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare şi/sau informare, prevăzute la art. 27 lit. f), se execută, se amplasează şi se montează conform standardelor de referinţă.
    (2) În anumite situaţii, indicatoarele pot fi însoţite de înscrisuri explicative şi în limbi de circulaţie internaţională.
    (3) Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Constituirea şi atribuţiile formaţiunii de intervenţie
    ART. 35
        Formaţiunea de intervenţie la incendiu este o structură de intervenţie care are în compunere o grupă/grupe de intervenţie şi echipe specializate în acţiuni de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor şi de salvare a persoanelor şi bunurilor în sectoarele de competenţă din cazărmile M.Ap.N.

    ART. 36
        Formaţiunea de intervenţie la incendiu este constituită din:
    a) grupă/grupe de intervenţie la incendiu;
    b) echipă de evacuare persoane;
    c) echipă de evacuare bunuri;
    d) echipă/persoană specializată în acordarea primului ajutor;
    e) echipă sprijin constituită din: electrician, instalator şi şofer pe maşina de intervenţie.


    ART. 37
        Formaţiunea de intervenţie la incendiu este pregătită şi coordonată de către cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

    ART. 38
    (1) În scopul asigurării serviciului de permanenţă, grupa de intervenţie la incendiu, se încadrează cu personal, în funcţie de dotarea cu tehnică şi utilaje de stingere a incendiilor, astfel:
    a) cel puţin patru membri pe tură pentru deservirea autospecialei de capacitate mare: şef grupă, 2 servanţi pompieri şi conducătorul autospecialei sau conform instrucţiunilor de exploatare a acesteia;
    b) cel puţin trei membri pe tură pentru deservirea autospecialei de capacitate mică: şef grupă, 1 servant pompier şi conducătorul autospecialei sau conform instrucţiunilor de exploatare a acesteia;
    c) cel puţin doi membri pe tură pentru deservirea motopompei/motopompelor de stins incendiu: şef grupă şi un servant pompier;
    d) 1 pompier de serviciu pe tură.

    (2) Dotarea şi încadrarea cu tehnică şi utilaje de stins incendiu a unităţilor militare se execută în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentele norme.
    (3) Grupa de intervenţie la incendiu este constituită din personal încadrat distinct în statul de organizare al unităţii, iar membrii grupei de intervenţie la incendiu execută doar activităţi specifice de apărare împotriva incendiilor.
    (4) Grupa de intervenţie la incendiu îşi desfăşoară serviciul pe durata a 24 de ore, conform Regulamentului serviciului interior.
    (5) Personalul care încadrează grupa de intervenţie la incendiu va fi nominalizat zilnic în Ordinul de zi pe unitate.
    (6) Personalul grupei de intervenţie la incendiu are obligaţia să poarte echipament de protecţie cu însemne distinctive, a cărui descriere este prezentată în anexa nr. 12.
    (7) La intrarea în serviciu, personalul grupei de intervenţie la incendiu verifică tehnica şi utilajele de stingere a incendiilor, prin funcţionare, timp de maximum 15 minute.
    (8) Dotarea şi încadrarea cu tehnică şi utilaje de stins incendiu a grupelor de intervenţie la incendiu ale bazelor aeriene se realizează conform STANAG 3712 Categorii de identificare a serviciilor de salvare şi de stingere a incendiilor pe aerodromuri.

    ART. 39
    (1) Personalul care încadrează grupa de intervenţie la incendiu deţine calificarea sau competenţele profesionale, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.
    (2) Nivelurile minime de competenţă şi pregătirea servanţilor pompieri pentru acţiunile specifice operaţiilor militare se realizează în conformitate cu standardele/STANAG de profil.

    ART. 40
    (1) Echipa are în compunere minimum 3 persoane care include şi şeful echipei.
    (2) Echipa îşi desfăşoară serviciul, conform regulamentului serviciului interior.
    (3) Personalul care încadrează echipa va fi nominalizat zilnic în ordinul de zi pe unitate.
    (4) Personalul care încadrează grupa de intervenţie poate îndeplini şi atribuţiile echipelor.
    (5) Personalul echipei are obligaţia să poarte echipament de protecţie cu însemne distinctive, a cărui descriere, este prezentată în anexa nr. 12.

    ART. 41
    (1) În cazarma în care sunt dislocate mai multe unităţi militare, comandantul/şeful unităţii militare gestionare asigură grupa de intervenţie la incendiu.
    (2) Într-un obiectiv în care se află mai multe cazărmi, comandantul obiectivului constituie o singură formaţiune de intervenţie la incendiu, asigurată din cadrul unităţilor/formaţiunilor militare din obiectiv.

    ART. 42
    (1) Conducerea formaţiunii de intervenţie la incendiu se asigură de către comandantul/şeful unităţii/cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în timpul programului şi de către ofiţerul de serviciu din unitatea militară gestionară, în afara orelor de program, sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.
    (2) La sosirea serviciilor de urgenţă profesioniste, conducerea intervenţiei se asigură de şeful acestora.

    ART. 43
        Spaţiul destinat grupei de intervenţie la incendiu se dotează cu mijloace tehnice de observare, comunicaţii şi alarmare care se amplasează astfel încât timpul de răspuns pentru toate obiectivele din cazarmă/cazărmi să fie conform baremelor aprobate.

    ART. 44
        Unităţile militare în care funcţionează aerodromuri, porturi maritime şi fluviale aplică reglementări specifice, standarde NATO, criterii şi recomandări elaborate de organisme naţionale şi internaţionale de profil.

    ART. 45
    (1) Formaţiunea de intervenţie la incendiu, ca parte a serviciului propriu de prevenire şi protecţie, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu "Procedura de organizare şi funcţionare a serviciului propriu de prevenire şi protecţie", întocmită de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi aprobată de către comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) Structura procedurii de organizare şi funcţionare a serviciului propriu de prevenire şi protecţie este prevăzută în anexa nr. 15.
    (3) La structurile în care funcţionează plutoane de apărare împotriva incendiilor, procedura menţionată la alin. (1) se întocmeşte în colaborare cu comandantul de pluton, care, de asemenea o va semna.

    ART. 46
        Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii grupei de intervenţie la incendiu se întocmesc de către cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Documente specifice şi evidenţe privind apărarea împotriva incendiilor
    ART. 47
        Actele de autoritate/dispoziţiile comandantului/şefului unităţii militare privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor sunt consemnate în ordinul de zi pe unitate şi se referă la:
    a) modul de organizare şi responsabilităţile privind apărarea împotriva incendiilor;
    b) numirea cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    c) constituirea formaţiunii de intervenţie;
    d) organizarea instruirii personalului, respectiv cine execută, la ce intervale de timp, cine verifică/aprobă documentarele şi tematicile de instructaj;
    e) măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase şi pentru sezonul rece;
    f) instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor specifice activităţilor unităţii, precum şi regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase;
    g) reglementarea lucrului cu focul deschis şi a fumatului;
    h) răspunderile în domeniul apărării împotriva incendiilor ce le revin utilizatorilor care folosesc temporar, prin antrepriză, închiriere, cedarea dreptului de folosinţă şi altele asemenea, bunurile imobile din evidenţa unităţii militare gestionare;
    i) sistarea lucrărilor de construcţii/oprirea funcţionării sau utilizării construcţiilor/ amenajărilor în cazul anulării acordului/atestatului de securitate la incendiu.


    ART. 48
    (1) Documentele întocmite şi/sau gestionate de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt:
    a) registrul cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    b) lista cu substanţele periculoase gestionate de unitate pe locuri de depozitare;
    c) dosarul cu exemplarul nr. 2 al instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru toate locurile de muncă din unitate;
    d) planul de apărare împotriva incendiilor;
    e) planul de intervenţie cu ISUJ/ISUBIF, întocmit conform modelului din anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007;
    f) planul de cooperare cu alte unităţi militare/operatori economici/alte entităţi similare, după caz;
    g) procedura de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu focul şi Registrul cu evidenţa permiselor de lucru cu focul întocmit conform modelului din anexa nr. 4 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007;
    h) acordurile/atestatele de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii lor;
    i) procedura de organizare şi funcţionare a serviciului propriu de prevenire şi protecţie;
    j) raportul semestrial/anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
    k) actele de control întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structurile centrale, categoriile de forţe, comandamentele şi unităţile care administrează patrimoniul imobiliar prevăzute la art. 131 şi informările privind remedierea deficienţelor constatate pe timpul controalelor;
    l) teste de verificare a nivelului minim de cunoştinţe necesare după efectuarea instructajului introductiv general.

    (2) Registrul cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cuprinde următoarele:
    a) planul de activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor anual, trimestrial şi lunar;
    b) datele persoanelor din compunerea formaţiunii proprii de intervenţie la incendiu şi responsabilităţile acestora în cadrul formaţiunii;
    c) evidenţa cu necesarul, existentul, deficitul şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice de stins incendii din dotare;
    d) situaţia cu mijloacele şi materialele de apărare împotriva incendiilor, repartizate pe sectoare, panou central, panouri secundare, clădiri şi altele asemenea;
    e) planificarea şi evidenţa exerciţiilor de evacuare a persoanelor;
    f) planificarea şi evidenţa exerciţiilor de intervenţie executate de formaţiunea proprie de intervenţie la incendiu, operaţiunile pe care le execută aceasta când acţionează cu utilajele şi materialele de la panoul central/secundar şi când acţionează cu hidranţii interiori şi exteriori;
    g) planificarea şi evidenţa exerciţiilor de intervenţie executate cu formaţiunile profesioniste ISUJ/ISUBIF;
    h) tematica instruirii grupei de intervenţie la incendiu;
    i) tematica instruirii echipajelor autospecialelor şi motopompelor de stins incendii;
    j) graficul instruirii formaţiunii proprii de intervenţie şi a echipajelor autospecialelor şi motopompelor de stins incendii;
    k) graficul săptămânal pentru verificarea operativităţii mijloacelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor.

    (3) Registrul cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se întocmeşte în luna decembrie pentru anul următor şi se aprobă de comandantul/şeful unităţii militare.
    (4) Exerciţiile de intervenţie executate de formaţiunile profesioniste ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi controalele proprii de prevenire vor fi consemnate şi în Planul cu principalele activităţi/Planul de instrucţie al unităţii.

    ART. 49
        Documentele gestionate de administratorul cazărmii sunt:
    a) registrul cu evidenţa curăţării coşurilor de fum, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.16;
    b) documentaţiile tehnice pentru execuţia lucrărilor de ignifugări şi termoprotecţii;
    c) evidenţa verificărilor rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ, ale instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului şi instalaţiilor de protecţie la atingere directă prin îndosarierea buletinelor de verificare/proceselor-verbale întocmite în urma verificărilor;
    d) evidenţa mijloacelor tehnice şi a materialelor de stins incendii pe locuri de folosinţă;
    e) registrul de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alertare, limitare şi stins incendii, conform modelului din anexa nr. 7 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007;
    f) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru instalaţiile aferente construcţiilor cu caracter special care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu.


    ART. 50
        Documentele gestionate de conducătorii locurilor de muncă sunt:
    a) fişele individuale de instructaj pentru personalul din subordine;
    b) documentarele şi tematicile pentru instruirea personalului din subordine;
    c) instrucţiunile proprii de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă, exemplarul nr. 1 - exemplarul afişat;
    d) formularele tipărite şi afişate, reprezentând organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;
    e) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme de la locul de muncă care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
    f) teste de verificare a nivelului minim de cunoştinţe necesare după efectuarea instructajului specific locului de muncă.


    ART. 51
    (1) Documentele gestionate de ofiţerul de serviciu pe unitate sunt:
    a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ- teritoriale/oraş/comună, dacă unitatea militară are responsabilităţi în acest sens;
    b) planul de apărare împotriva incendiilor;
    c) planul de cooperare cu alte unităţi militare/operatori economici/alte entităţi similare;
    d) planul de intervenţie cu formaţiunea profesionistă a ISUJ/ISUBIF, conform modelului din anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007;
    e) registrul serviciului de rond.

    (2) Planul de apărare împotriva incendiilor conţine:
    a) sinopticul activităţilor desfăşurate de personalul din serviciul de zi, în caz de incendiu;
    b) fişa operativă de stingere a incendiilor, întocmită conform anexei nr. 17;
    c) planul de situaţie al cazărmii;
    d) concepţia privind asigurarea intervenţiei;
    e) planul de evacuare a persoanelor şi materialelor, întocmit conform anexei nr. 2 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007;
    f) exemplarul nr. 2 al planurilor de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate ca fiind periculoase.

    (3) Planul de intervenţie cu ISUJ/ISUBIF se întocmeşte de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi administratorul de cazarmă şi se trimite spre avizare la ISUJ/ISUBIF.
    (4) În cazarma în care sunt dislocate mai multe unităţi militare, comandantul/şeful unităţii militare gestionare trimite unităţilor militare beneficiare, în extras, Planul de intervenţie cu ISUJ/ISUBIF şi Planul de apărare împotriva incendiilor, pentru spaţiile puse la dispoziţie.
    (5) În situaţia particulară în care unitatea gestionară nu îşi desfăşoară activitatea în cazarma pe care o administrează, unitatea beneficiară întocmeşte Planul de intervenţie cu ISUJ/ISUBIF şi Planul de apărare împotriva incendiilor.

    CAP. III
    Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale
    SECŢIUNEA 1
    Generalităţi
    ART. 52
        Comandanţii/şefii unităţilor militare au obligaţia să organizeze şi să execute instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor pe baza prevederilor prezentelor norme.

    ART. 53
        Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor este componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale incendiilor la locul de muncă şi în incinta unităţilor militare.

    ART. 54
    (1) Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.
    (2) Periodicitatea aplicaţiilor, exerciţiilor şi a antrenamentelor este stabilită de prezentele norme.

    ART. 55
        Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor este obligatorie şi trebuie să aibă un caracter permanent şi susţinut în timpul desfăşurării activităţilor la locul de muncă.

    ART. 56
    (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare au obligaţia să asigure instruirea întregului personal, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate în unitate şi de particularităţile fiecărui loc de muncă existent.
    (2) Unităţile militare care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun, suplimentar, prevederilor legislaţiei specifice.

    ART. 57
    (1) Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor se face la angajare şi periodic, realizându-se prin următoarele categorii de instructaje:
    a) instructajul introductiv general;
    b) instructajul specific locului de muncă;
    c) instructajul periodic;
    d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
    e) instructaj special pentru lucrări/activităţi periculoase;
    f) instructajul la recalificarea profesională;
    g) instructajul pentru personalul din afara instituţiei.

    (2) Instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor se execută complementar cu instructajul în domeniul protecţiei civile, ponderea instructajului fiind de 2/3 pentru instructajul în domeniul apărării împotriva incendiilor şi de 1/3 pentru instructajul în domeniul protecţiei civile.
    (3) Consemnarea instructajului în fişele individuale de instructaj se face diferenţiat pentru protecţia civilă şi apărare împotriva incendiilor.
    (4) Tematica pentru instructajul introductiv general şi pentru instructajul specific locului de muncă cuprinde prevederi din domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, astfel încât instructajul să se efectueze în proporţiile prevăzute la alin. (2).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Instructajul introductiv general
    ART. 58
        Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:
    a) conţinutul actelor normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum şi actelor normative specifice domeniului militar;
    b) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii militare;
    c) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotarea construcţiilor cu caracter special şi modul de utilizare a acestora;
    d) formele şi metodele specifice de apărare împotriva incendiilor;
    e) modul de acţiune în cazul observării unui incendiu;
    f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea, stingerea incendiilor şi înlăturarea urmărilor acestora.


    ART. 59
    (1) Instructajul introductiv general se efectuează de către cadrul tehnic atestat/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării incendiilor, în baza unui documentar introductiv general, aprobat de comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) Verificarea cunoştinţelor din instructajul introductiv general se efectuează de persoanele nominalizate la alin. (1), pe bază de teste.

    ART. 60
    (1) Instructajul introductiv general se asigură pentru următoarele categorii de persoane:
    a) personal nou încadrat în muncă;
    b) personal transferat/delegat sau mutat detaşat/împuternicit de la o unitate militară la alta;
    c) persoane angajate temporar;
    d) elevii, studenţii din instituţiile militare de învăţământ, cursanţii, rezervişti voluntari şi rezerviştii participanţi la diferite forme de pregătire militară sau de specialitate cu o durată mai mare de 30 de zile calendaristice;
    e) personalul care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

    (2) Instructajul introductiv general se desfăşoară cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.

    ART. 61
        Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin ordin de zi pe unitate, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu şi/sau explozie şi de nivelul de pregătire a participanţilor, dar nu poate fi mai mică de 2 ore.

    ART. 62
        Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileşte un nivel minim de cunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general, persoanele instruite sunt verificate pe bază de teste asupra cunoştinţelor acumulate.

    ART. 63
        Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru instructajul introductiv general nu sunt admise la instructajul specific locului de muncă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Instructajul specific locului de muncă
    ART. 64
        Instructajul specific locului de muncă se execută, după instructajul introductiv general, de către conducătorul locului de muncă respectiv.

    ART. 65
        Instructajul specific locului de muncă se efectuează şi în următoarele cazuri:
    a) când un angajat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de muncă;
    b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
    c) la reluarea activităţii după producerea unui incendiu sau explozii.


    ART. 66
    (1) Instructajul specific locului de muncă se execută de către conducătorul locului de muncă, în baza unui documentar cu teme specifice, verificat de către cadrul tehnic atestat/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării incendiilor şi aprobat de comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) Instructajul specific locului de muncă se completează în mod obligatoriu cu demonstraţii practice privind modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor existente la locul de muncă.

    ART. 67
        Durata instructajului specific locului de muncă pentru apărarea împotriva incendiilor se stabileşte în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate şi nu poate fi mai mică de 2 ore.

    ART. 68
        Admiterea la lucru a persoanelor instruite se face numai după ce se execută verificarea acestora de către conducătorul locului de muncă, pe bază de teste.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Instructajul periodic
    ART. 69
        Instructajul periodic se efectuează întregului personalul prevăzut la art. 60 alin. (1) de către conducătorul locului de muncă, pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.

    ART. 70
        Instructajul periodic se execută pe baza documentarului cu teme specifice locului de muncă şi a graficului anual de instruire, verificate de către cadrul tehnic atestat/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării incendiilor şi aprobate de comandantul/şeful unităţii militare.

    ART. 71
        Temele orientative anuale de instruire adaptate fiecărei categorii de personal cuprind:
    a) actele normative care reglementează apărarea împotriva incendiilor;
    b) obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de personal pentru apărarea împotriva incendiilor;
    c) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor/avariilor tehnologice, riscurile potenţiale de incendiu şi/sau explozie specifice, normele, regulile şi măsurile de prevenire a acestora;
    d) descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice;
    e) modul de acţiune a întregului personal, pentru realizarea intervenţiei operative, limitarea şi înlăturarea urmărilor incendiilor şi/sau exploziilor.


    ART. 72
        Temele orientative se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către cei care execută instruirea, cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:
    a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;
    b) natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor şi exploziilor produse în zona de dispunere a unităţii sau în sectoare de activitate similare;
    c) modificări ale legislaţiei specifice.


    ART. 73
        În ordinul de zi pe unitate şi în graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat, pe locurile de muncă şi categoriile de personal.

    ART. 74
        Intervalul de timp între două instructaje periodice se stabileşte de comandantul/şeful unităţii militare, în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea militară şi se consemnează în ordinul de zi pe unitate, cu respectarea următoarelor termene:
    a) 1 lună, pentru personalul care încadrează grupa de intervenţie la incendiu;
    b) 1-3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice;
    c) 3-6 luni, pentru celelalte categorii de personal.


    ART. 75
        Instructajul periodic se completează în mod obligatoriu cu demonstraţii practice privind modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor existente la locul de muncă.

    ART. 76
        Verificarea persoanelor instruite privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul instructajului se face prin sondaj, insistându-se de fiecare dată pe clarificarea problemelor şi remedierea deficienţelor constatate.

    ART. 77
        Anual, se efectuează o verificare de fond, pe bază de teste tip chestionar, asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Instructajul special pentru lucrări/activităţi periculoase
    ART. 78
        Instructajul special pentru lucrări/activităţi periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu, din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor condiţii de microclimat cu potenţial exploziv.

    ART. 79
        Lucrările care fac obiectul instructajului special pentru lucrări/activităţi periculoase se referă, în principal, la:
    a) executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţă ori intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare sau explozii;
    b) lucrări de reparaţii sau de întreţinere;
    c) prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase;
    d) lucrări de sudare;
    e) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;
    f) lucrări ce pot provoca scântei mecanice;
    g) lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite;
    h) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;
    i) lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
    j) lucrări la care se utilizează foc deschis cum ar fi dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor şi altele asemenea;
    k) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
    l) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive;
    m) curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile;
    n) depozitarea, manipularea, transportul şi casarea de substanţe/materiale periculoase.


    ART. 80
    (1) Instructajul special pentru lucrări/activităţi periculoase se efectuează astfel:
    a) de către conducătorul formaţiei de lucru, în ceea ce priveşte tehnologia de execuţie;
    b) de către conducătorul locului de muncă, în ceea ce priveşte condiţiile tehnologice.

    (2) Persoanelor care urmează să execute lucrările prevăzute la art. 79 li se eliberează permisul de lucru cu foc deschis.
    (3) Efectuarea instructajului special pentru lucrări/activităţi periculoase se consemnează, după caz, în autorizaţia de execuţie a lucrării sau în fişele individuale de instructaj în domeniului apărării împotriva incendiilor.
    (4) Efectuarea instructajului special pentru executarea tragerilor cu armamentul de infanterie, cu armamentul greu de infanterie, cu armamentul de artilerie, cu grenadele de mână şi executarea şedinţelor de distrugeri se execută de către conducătorul tragerilor.

    ART. 81
        Instructajul pentru activităţile de depozitare, manipulare, transport, casare şi distrugeri de substanţe/materiale periculoase/explozive, activităţile de instrucţie cu material exploziv real, precum şi cele legate de trageri se efectuează conform actelor normative specifice M.Ap.N.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Instructajul pentru personalul din afara instituţiei
    ART. 82
        Instructajul pentru personalul din afara instituţiei se desfăşoară cu persoanele care execută temporar activităţi în incinta instituţiei unde sunt prezenţi factori de risc potenţial, generatori de incendii şi/sau explozii.

    ART. 83
        Comandantul de subunitate efectuează instructajul pentru rezerviştii voluntari şi rezerviştii participanţi la diferite forme de pregătire militară cu durata mai mică de 30 de zile calendaristice.

    ART. 84
        Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentată şi tabele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite, care se păstrează la persoana care a efectuat instructajul.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Înregistrarea şi confirmarea instructajului
    ART. 85
        Instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă sau în procesele-verbale de instruire.

    ART. 86
     Fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se întocmesc, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, în următoarele situaţii:
    a) în condiţiile prevăzute la art. 60. alin. (1);
    b) la plecarea în teatrele de operaţii, înainte de începerea pregătirii în vederea executării misiunii;
    c) la pierderea sau deteriorarea fişei iniţiale, în baza unei note explicative întocmită de conducătorul locului de muncă.


    ART. 87
        După efectuarea instructajelor, este obligatorie completarea acestora în fişele individuale de instructaj.

    ART. 88
        După completare, fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă se semnează de persoana instruită şi de către persoana care a efectuat şi verificat instructajul.

    ART. 89
        Prin semnătură, persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi- a însuşit cunoştinţele.

    ART. 90
    (1) Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă.
    (2) Fişa de instruire individuală se păstrează în unitatea militară de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Organizarea activităţii de instruire
    ART. 91
        Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat se face avându-se în vedere următoarele:
    a) responsabilitatea comandantului/şefului unităţii militare privind informarea şi instruirea întregului personal cu privire la actele normative, normele, regulile şi măsurile specifice unităţii, care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor;
    b) respectarea principiului responsabilităţii comandantului/şefului unităţii militare privind verificarea însuşirii de către personalul din subordine a obligaţiilor ce îi revin, în cazul producerii incendiilor şi/sau exploziilor;
    c) asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a personalului în domeniul incendiilor şi/sau exploziilor.


    ART. 92
        Sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice vizează în principal:
    a) desemnarea personalului care execută instructajele şi verifică însuşirea cunoştinţelor;
    b) stabilirea categoriilor de instructaje şi de personal, a duratei instructajelor, în funcţie de specificul activităţii unităţii şi de periodicitatea instructajelor;
    c) întocmirea sau procurarea documentelor şi materialelor pentru planificarea, organizarea, desfăşurarea şi verificarea instructajelor;
    d) asigurarea resurselor materiale şi documentare necesare pentru realizarea activităţii.


    ART. 93
        Instruirea angajaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează de către persoane care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) sunt bine pregătite profesional;
    b) cunosc problematica specifică apărării împotriva incendiilor.


    ART. 94
    (1) Pot fi desemnate să execute instructaje în domeniul apărării împotriva incendiilor următoarele categorii de personal:
    a) persoanele cu atribuţii de conducere în cadrul unităţii militare, sectorului de activitate ori conducătorii locurilor de muncă în care este prevăzut un asemenea instructaj;
    b) cadrele tehnice/responsabilii cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) efectuează şi verificările privind însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite.

    ART. 95
    (1) În activitatea de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor se pot utiliza următoarele mijloace şi materiale didactice:
    a) vizuale: afişe, broşuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscripţii şi indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii şi altele asemenea;
    b) audiovizuale: filme de scurt metraj, înregistrări video şi altele asemenea;
    c) auditive: instructaje, conferinţe, expuneri, consultaţii, dezbateri, concursuri şi altele asemenea;
    d) practic-aplicative: exerciţii, aplicaţii, demonstraţii şi antrenamente executate la locul de muncă sau în poligoane amenajate.

    (2) La alegerea mijloacelor se are în vedere asigurarea caracterului intensiv al activităţii de instruire.

    ART. 96
        Instructajele în domeniul situaţiilor de urgenţă se fac pe bază de materiale scrise - documentare cu tematici de instruire - întocmite de persoanele desemnate şi aprobate de comandantul/şeful unităţii militare.

    ART. 97
        Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor cuprinde:
    a) legislaţie specifică în vigoare;
    b) manuale şi cursuri de specialitate;
    c) standarde;
    d) cărţi, broşuri, cataloage, pliante şi reviste;
    e) filme, diapozitive şi altele asemenea;
    f) afişe, panouri grafice, fotomontaje;
    g) machete, mostre de diapozitive şi instalaţii;
    h) teste de verificare.


    ART. 98
        Fondurile necesare constituirii bazei informative pentru instruirea persoanelor în domeniul apărării împotriva incendiilor se alocă potrivit dispoziţiilor legale.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu
    ART. 99
    (1) Exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de la locul de muncă.
    (2) Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:
    a) alertarea;
    b) evacuarea;
    c) stingerea incendiului.

    (3) Periodicitatea executării exerciţiilor/antrenamentelor privind modul de intervenţie în caz de incendiu, precum şi încadrarea acestora în timpul programului, în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare este stabilită de comandantul/şeful unităţii militare, în funcţie de specificul obiectivului şi de rezultatele obţinute la exerciţiile anterioare.

    ART. 100
        Exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu se efectuează astfel:
    a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat tot personalul unităţii militare;
    b) inopinat, cu întregul personal de la locurile de muncă din unitate, de către comandantul/şeful unităţii militare, persoanele desemnate de acesta, precum şi de cadrele tehnice/responsabilii cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la ordinul acestuia;
    c) planificat, pe bază de grafic, cu formaţiunea de intervenţie la incendiu;
    d) planificat, pe bază de grafic, cu formaţiunea profesionistă a ISUJ/ISUBIF.


    ART. 101
        Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate se consemnează în registrul cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 102
        Fiecare exerciţiu de intervenţie se finalizează printr-un raport care să cuprindă cel puţin următoarele referiri:
    a) obiectivele şi scopul exerciţiului;
    b) menţiuni privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în practică a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă, în caz de incendiu;
    c) îndeplinirea timpilor operativi de intervenţie stabiliţi în ipotezele de intervenţie la incendiu din Planul de apărare împotriva incendiilor;
    d) menţiuni privind alertarea personalului;
    e) aprecieri privind funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    f) desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi materialelor;
    g) măsuri şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii respective.


    CAP. IV
    Emiterea acordurilor şi atestatelor de securitatea la incendiu pentru construcţiile cu caracter special ale Ministerului Apărării Naţionale
    SECŢIUNEA 1
    Generalităţi
    ART. 103
        Pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu", obligaţia solicitării şi obţinerii acordului de securitate la incendiu, respectiv a atestatului de securitate la incendiu, revine structurii beneficiare pentru construcţii noi sau lucrări de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei la construcţiile existente ale M.Ap.N.

    ART. 104
    (1) Acordul de principiu, acordul de securitate la incendiu şi atestatul de securitate la incendiu se emit de către Direcţia domenii şi infrastructuri, pentru construcţiile prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Acordul de principiu, acordul de securitate la incendiu şi atestatul de securitate la incendiu pentru construcţiile cu destinaţie militară specială se emit în baza normelor de proiectare elaborate de Direcţia domenii şi infrastructuri.
    (3) Definirea, tipul şi funcţiunile construcţiilor cu destinaţie militară specială se stabilesc prin dispoziţie internă a M.Ap.N. elaborată de Direcţia domenii şi infrastructuri.

    ART. 105
    (1) Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către verificatori de proiecte, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi la cerinţa "securitate la incendiu" de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, mai puţin la faza de proiectare SF/DALI.
    (2) Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi se depun, în două exemplare, din care un exemplar în original.
    (3) Documentaţia tehnică care însoţeşte cererea de emitere a acordului/atestatului de securitate la incendiu poate fi depusă şi în format electronic, caz în care trebuie să conţină şi semnătura tuturor factorilor care concură la proiectarea şi verificarea proiectului.
    (4) În situaţia în care documentaţia este incompletă, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, microstructura de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, returnează şi comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie modificate/completate.
    (5) La întocmirea documentaţiilor tehnice, proiectanţii vor ţine cont şi de condiţiile speciale prevăzute la anexa nr. 19.
    (6) Documentaţiile tehnice se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii şi se verifică obligatoriu de către verificatori tehnici atestaţi, pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu".
    (7) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 4, se semnează, pe ultima pagină, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu", se însuşesc de către verificatorii de proiecte atestaţi şi se includ în documentaţia tehnică a construcţiei.
    (8) Scenariul de securitate la incendiu trebuie să cuprindă toate măsurile de apărare împotriva incendiilor din piesele desenate şi memoriile tehnice.
    (9) Documentaţiile tehnice ale construcţiilor se păstrează de către structura de administrare a cazărmii, pe toată durata de existenţă a construcţiilor şi amenajărilor.
    (10) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau schimbare de destinaţie vizează părţi ale unei construcţii pentru care a fost emis atestatul de securitate la incendiu, atunci documentaţia privind emiterea acordului/atestatului trebuie să trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală "securitate la incendiu" a întregii construcţii.
    (11) Atestatul de securitate la incendiu emis pentru lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei care vizează părţi ale unei construcţii atestate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, constituie anexă la atestatul de securitate la incendiu emis iniţial pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.
    (12) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei vizează în parte sau în întreg, un spaţiu dintr-o construcţie cu funcţiuni mixte sau o construcţie, amenajare sau instalaţie, care nu are atestat de securitate la incendiu, documentaţia privind emiterea acordului/atestatului trebuie să trateze întregul spaţiu sau întreaga construcţie, amenajare sau instalaţie.
    (13) Prin excepţie de la alin. (12), acordul/atestatul de securitate la incendiu poate fi emis şi în cazul în care modificările şi/sau schimbarea de destinaţie vizează o parte a spaţiului sau a construcţiei, dacă aceasta se constituie ca un compartiment de incendiu sau este delimitată prin elemente de construcţie similar unui compartiment de incendiu.
    (14) În situaţia prevăzută la alin. (13), documentaţia de obţinere a acordului/atestatului de securitate la incendiu tratează doar partea spaţiului/construcţiei vizate de modificare sau schimbare a destinaţiei.
    (15) În scenariul de securitate la incendiu, ca parte a documentaţiei prevăzute la alin. (14), se realizează o analiză a modului în care modificările sau schimbările destinaţiei influenţează cerinţa fundamentală "securitate la incendiu" a întregului spaţiu sau a întregii construcţii.

    ART. 106
        Pentru lucrări cuprinse în planul de investiţii ale M.Ap.N. la categoriile de construcţii, amenajări şi instalaţii ce se execută la obiectivele amplasate în afara cazărmilor, acordul/atestatul de securitate la incendiu se emite de ISUJ/ISUBIF, în conformitate cu Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

    ART. 107
        Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se confecţionează prin grija Direcţiei domenii şi infrastructuri.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Emiterea acordului de securitate la incendiu
    ART. 108
        Acordul de securitate la incendiu reprezintă un document tehnic şi se emite în următoarele situaţii:
    a) când este solicitat prin certificatul de urbanism pentru proiectele de investiţii noi şi lucrări de intervenţii la construcţiile cu caracter special ale M.Ap.N., care se încadrează în prevederile anexei nr. 3;
    b) pentru lucrările la care nu este necesară eliberarea autorizaţiei de construire şi intră sub incidenţa art. 11 alin. (1) lit. o) şi lit. q) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce se execută la construcţiile existente ale M.Ap.N., care se încadrează în prevederile anexei nr. 3.


    ART. 109
        Documentaţia tehnică întocmită de către proiectanţii de specialitate în vederea obţinerii acordului de securitate la incendiu trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:
    a) emiterii certificatului de urbanism, în cazul construcţiilor noi/lucrărilor de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiilor existente/instalaţiilor aferente acestora;
    b) depunerii documentaţiei tehnice pentru emiterea acordului de securitate la incendiu în cazul în care pentru lucrările de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiilor existente nu se eliberează autorizaţie de construire.


    ART. 110
        Acordul de securitate la incendiu se emite pe baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 20 - două exemplare;
    b) certificatul de urbanism - copie, două exemplare;
    c) scenariul de securitate la incendiu, întocmit conform anexei nr. 4 - două exemplare;
    d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu" - două exemplare;
    e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000 - două exemplare;
    f) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu", întocmite la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire - două exemplare ;
    g) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz - două exemplare;
    h) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planurile de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere - două exemplare;
    i) schemele instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", după caz - două exemplare;
    j) schema instalaţiei, schemele electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz - două exemplare;
    k) releveele la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse - pentru lucrări de modificare şi/sau schimbare de destinaţie - două exemplare;
    l) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, schemele electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, schemele electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere - două exemplare;
    m) opisul documentelor depuse - două exemplare.


    ART. 111
        Autorii documentaţiilor tehnico-economice şi comandanţii/şefii unităţii militare gestionare înaintează, cererea de emitere a "Acordului de securitate la incendiu" şi documentaţia prevăzută la art. 110, şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri.

    ART. 112
    (1) Şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri dispune analizarea documentaţiei tehnico-economice de către personalul cu atribuţii în domeniul apărare împotriva incendiilor din microstructura de specialitate. În situaţia în care documentaţia este incompletă, se va transmite solicitantului, în scris, documentele care trebuie modificate/completate. Dacă personalul de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri constată că, în documentaţia tehnică de proiectare, sunt luate toate măsurile de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor/normativelor tehnice în vigoare, acesta întocmeşte referatul prin care se propune emiterea "Acordului de securitate la incendiu".
    (2) Referatul se verifică de către şeful Biroului apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri.

    ART. 113
        Acordul de securitate la incendiu se emite în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei tehnice, dacă aceasta este completă.

    ART. 114
     Acordul de securitate la incendiu emis, se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Exemplarul nr. 1 al acordului de securitate la incendiu se transmite investitorului/beneficiarului împreună cu un exemplar din documentaţia vizată spre neschimbare, iar exemplarul nr. 2 rămâne la emitent alături de un exemplar din documentaţia vizată spre neschimbare.

    ART. 115
        "Acordul de principiu de securitate la incendiu pentru faza SF/DALI" se emite în baza unei dispoziţii interne a M.Ap.N., elaborată de Direcţia domenii şi infrastructuri, care va stabili procedura de elaborare a documentaţiei tehnico-economice.

    ART. 116
        Centrul de studii şi proiectare construcţii militare înaintează cererea de emitere a "Acordului de principiu de securitate la incendiu pentru faza SF/DALI" şi documentaţia aferentă acesteia către microstructura de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri.

    ART. 117
    (1) Microstructura de specialitate emite acordul de principiu de securitate la incendiu în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei tehnice, dacă aceasta este completă.
    (2) Acordul de principiu de securitate la incendiu emis, se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Exemplarul nr. 1 al acordului de principiu de securitate la incendiu se transmite Centrului de studii şi proiectare construcţii militare, împreună cu un exemplar din documentaţia vizată spre neschimbare, iar exemplarul nr. 2 rămâne la emitent, alături de un exemplar din documentaţia vizată spre neschimbare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Emiterea atestatelor de securitate la incendiu
    ART. 118
    (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii, investitorul convoacă comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, din care face parte şi un reprezentant al microstructurii de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri sau centrului de domenii şi infrastructuri care are în zona de responsabilitate cazarma, aşa cum este stabilit în Regulamentul recepţiilor pentru obiectele de investiţii/lucrări de intervenţie la construcţiile existente, ale căror acorduri de securitate la incendiu s-au emis de către Direcţia domenii şi infrastructuri.
    (2) La recepţia la terminarea lucrărilor, reprezentantul structurii de apărare împotriva incendiilor verifică realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor din acordul de securitate la incendiu şi documentaţia tehnico-economică de execuţie şi solicită lista documentelor, care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc ce trebuie să cuprindă:
    a) agrementul tehnic - aprecierea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcţii, care nu fac obiectul unei specificaţii tehnice;
    b) declaraţia de performanţă - document emis în baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
    c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european - document emis în baza Directivei Consiliului nr. 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii.


    ART. 119
        Atestatul de securitate la incendiu se solicită în scris, de către comandanţii/şefii unităţilor militare gestionare, după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcţiune a construcţiei.

    ART. 120
        Atestatul de securitate la incendiu se emite pe baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20 - două exemplare;
    b) copia după autorizaţia de construire emisă de Direcţia domenii şi infrastructuri - două exemplare;
    c) acordul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acordului - un exemplar în original;
    d) un nou scenariu de securitate la incendiu, dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare, care a stat la baza obţinerii acordului de securitate la incendiu - două exemplare;
    e) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu", din documentaţia tehnică, la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie - două exemplare;
    f) planurile la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detaliile de execuţie - două exemplare;
    g) schema instalaţiei, schemele electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detaliile de execuţie - două exemplare;
    h) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detaliile de execuţie - două exemplare;
    i) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, schemele electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, schemele electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detaliile de execuţie - două exemplare;
    j) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea la scară 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detaliile de execuţie - două exemplare;
    k) releveele la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scară 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse - două exemplare;
    l) dispoziţiile de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat în domeniul securităţii la incendiu, procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, procesul-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" - două exemplare;
    m) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detaliile de execuţie - două exemplare;
    n) copie după procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare;
    o) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc - două exemplare;
    p) planul amenajării la scara 1:100 ori 1:200 , după caz - două exemplare;
    q) planul de evacuare a persoanelor - două exemplare;
    r) opisul cu documentele depuse - două exemplare.


    ART. 121
        Comandanţii/şefii unităţilor militare gestionare înaintează, cererea de emitere a "Atestatului de securitate la incendiu" şi documentaţia prevăzută la art. 120, şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri.

    ART. 122
    (1) Şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri dispune analizarea documentaţiei tehnico-economice de către personalul din microstructura de specialitate. În situaţia în care documentaţia este incompletă, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri va transmite solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare. Dacă personalul de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri constată că documentaţia tehnică este completă, acesta întocmeşte referatul prin care se propune emiterea "Atestatului de securitate la incendiu".
    (2) Referatul se verifică de către şeful Biroului apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de către şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri.

    ART. 123
    (1) Atestatul de securitate la incendiu se emite în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei tehnice, dacă aceasta este completă.
    (2) Atestatul de securitate la incendiu se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Exemplarul nr. 1 al atestatului de securitate la incendiu se transmite investitorului/beneficiarului, împreună cu un exemplar din documentaţia vizată spre neschimbare, iar exemplarul nr. 2 rămâne la emitent, alături de un exemplar din documentaţia vizată spre neschimbare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Valabilitatea acordului/atestatului de securitate la incendiu
    ART. 124
    (1) Atestatul de securitate la incendiu are termen de valabilitate pe toată durata de viaţă a construcţiei, atâta timp cât se păstrează condiţiile de obţinere a acestuia.
    (2) Acordul de securitate la incendiu şi atestatul de securitate la incendiu sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.

    ART. 125
        Comandanţii/şefii unităţilor militare, deţinători ai acordului/atestatului de securitate la incendiu, au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condiţiile legii.

    ART. 126
        Acordul de securitate la incendiu şi atestatul de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea dacă se constată, de către personalul cu atribuţii de control menţionat la art. 131, nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii.

    ART. 127
        În situaţia realizării unor lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei construcţiei/instalaţiilor aferente sau amenajări, investitorii/beneficiarii au obligaţia reluării procesului de atestare şi/sau emitere a acordului, conform prezentelor norme.

    ART. 128
    (1) În cazul pierderii acordului de securitate la incendiu sau atestatului/autorizaţiei de securitate la incendiu, solicitantul poate obţine o copie a acestora, în termenul de păstrare în arhivă a documentaţiilor, pe baza unei cereri scrise, adresate Direcţiei domenii şi infrastructuri, în care menţionează, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că deţine documentaţia tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii acordului/atestatului şi nu are modificări faţă de situaţia de la data autorizării/atestării.
    (2) În cazul pierderii atestatului/autorizaţiei de securitate la incendiu şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza obţinerii acesteia, atestatele de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:
    a) cererea-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20 - două exemplare;
    b) copia după autorizaţia de construire emisă de Direcţiei domenii şi infrastructuri - două exemplare;
    c) planul de situaţie, două exemplare;
    d) raport de expertiză tehnică pentru cerinţa fundamentală securitate la incendiu, două exemplare în original;
    e) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate, semnate şi stampilate de către expert, două exemplare în original;
    f) opis cu documentele depuse, două exemplare.


    ART. 129
        În cazul schimbării administratorului construcţiei, pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei, atestatul de securitate la incendiu îşi păstrează valabilitatea, dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia.

    ART. 130
        În cazul preluării unor construcţii de la alte instituţii publice care au autorizaţii de securitate la incendiu emise de IGSU, acestea îşi păstrează valabilitatea doar dacă se păstrează condiţiile de autorizare.

    CAP. V
    Controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor
    SECŢIUNEA 1
    Desfăşurarea activităţilor de control executate de personalul de specialitate/cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din structurile centrale, categoriile de forţe, comandamentele şi unităţile care administrează patrimoniul imobiliar
    ART. 131
        La nivelul M.Ap.N., controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor se exercită de către:
    a) Direcţia domenii şi infrastructuri, prin personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul microstructurii de specialitate pe domeniul apărare împotriva incendiilor, în toate unităţile militare din M.Ap.N.;
    b) structurile centrale, categoriile de forţe şi comandamente, prin personalul de specialitate din cadrul microstructurilor cu atribuţii în domeniul apărare împotriva incendiilor, în unităţile militare subordonate;
    c) centrele de domenii şi infrastructuri, prin personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărare împotriva incendiilor, în cazărmile din zona de responsabilitate;
    d) centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similar, prin personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărare împotriva incendiilor, în cazărmile categoriilor de forţe din zona de responsabilitate.


    ART. 132
    (1) Personalul cu atribuţii de control menţionat la art. 131 se legitimează cu actul de identitate, legitimaţia militară, legitimaţia de control şi, după caz, cu ordinul de serviciu.
    (2) Legitimaţiile de control în domeniul apărării împotriva incendiilor se întocmesc conform modelelor prevăzute în anexa nr. 21 şi au o valabilitate de 5 ani de la data emiterii.
    (3) Legitimaţiile de control sunt semnate de către:
    a) ministrul apărării naţionale, pentru personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor din Direcţia domenii şi infrastructuri;
    b) comandanţii/şefii structurilor centrale, categoriilor de forţe, comandamentelor, pentru personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor din subordine.

    (4) Legitimaţiile de control în domeniul apărării împotriva incendiilor se confecţionează prin grija structurilor de care aparţine personalul cu atribuţii de control.

    ART. 133
    (1) Controalele se execută potrivit planului anual de control şi inopinat, în timpul şi în afara programului de lucru.
    (2) Un exemplar din planul anual de control se înaintează ierarhic, spre informare, Direcţiei domenii şi infrastructuri, până la data de 15 decembrie pentru anul următor.

    ART. 134
    (1) Frecvenţa controalelor se determină în funcţie de nivelul de risc de incendiu şi de particularităţile activităţilor ce se desfăşoară în unităţile militare din zona de competenţă.
    (2) Anual, structurile menţionate la art. 131 lit. b)-d) execută cel puţin un control de verificare privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la structurile/unităţile direct subordonate/aflate în administrare, al căror obiect de activitate este depozitarea muniţiilor, materialelor explozive, carburanţilor-lubrifianţilor ori în care se desfăşoară activităţi/procese tehnologice cu grad ridicat de pericol de incendiu şi/sau explozie.
    (3) Personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor din biroul de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri controlează, cu prioritate, cazărmile cu grad ridicat de risc de incendiu şi/sau explozii, în baza planului de control, aprobat de şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri.
    (4) Personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor din Direcţia domenii şi infrastructuri, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea atestatului, pot verifica, prin controale, la solicitarea investitorului/beneficiarului, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile tehnice de execuţie privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu".
    (5) Controalele se execută, de regulă, de cel puţin 2 persoane de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor.

    ART. 135
        Cazărmile cu destinaţie de locuinţe de serviciu şi intervenţie, cămine militare, spitale, sanatorii, cabane, baze sportive se controlează anual, atât din punct de vedere al respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, cât şi din punct de vedere al respectării regulilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor electrice, de gaze naturale, încălzire şi preparare a apei calde menajere, a aparatelor consumatoare de combustibili, precum şi modul de depozitare/utilizare a materialelor cu grad ridicat de pericol de incendiu.

    ART. 136
    (1) Controlul se execută pe baza "Fişei cu obiectivele de control", întocmită conform modelului din anexa nr. 22, aprobată de către şefii structurilor din care face parte personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    (2) Fişa cu obiectivele de control se înregistrează la unitatea militară din care face parte personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor.

    ART. 137
    (1) Fişa cu obiectivele de control se adaptează în funcţie de obiectivele controlului, specificul structurii controlate, timpul alocat şi a precizărilor comandanţilor/şefilor care ordonă controlul.
    (2) Obiectivele controlului sunt constituite din verificări ale documentelor specifice şi a evidenţelor privind apărarea împotriva incendiilor prevăzute la art. 47-51 din prezentele norme, în funcţie de durata controlului.

    ART. 138
        Fiecare control se înregistrează în registrul unic de control al unităţii verificate.

    ART. 139
    (1) Controlul se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de control, conform modelului din anexa nr. 23, în 3 sau 4 exemplare, după caz, în baza fişei cu obiectivele de control.
    (2) Fişa cu obiectivele de control se ia la cunoştinţă de către comandantul/şeful unităţii militare la care se efectuează controlul, se semnează şi ştampilează.
    (3) Procesul-verbal de control se transmite astfel: exemplarul nr. 1 la unitatea controlată, exemplarul nr. 2 la structura centrală/categoria de forţe/comandamentul căreia i se subordonează unitatea controlată, exemplarul nr. 3 la unitatea care controlează, exemplarul nr. 4 la Direcţia domenii şi infrastructuri.
    (4) Controlul privind respectarea executării lucrărilor din documentaţiile tehnice de execuţie privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de control, conform modelului din anexa nr. 24.
    (5) Unităţile militare controlate au obligaţia de a transmite, la structurile menţionate la alin. (3), informarea privind remedierea deficienţelor constatate pe timpul controalelor, la finalul termenului specificat în procesul-verbal de control.

    ART. 140
        Valorificarea controlului de prevenire se realizează prin următoarele modalităţi principale:
    a) înlăturarea sau reducerea pericolelor şi consecinţelor posibile ale manifestării acestora;
    b) analizarea cu conducerea unităţii controlate, pe baza documentului de control, a activităţii de apărare împotriva incendiilor;
    c) constatarea nerespectării normelor de apărare împotriva incendiilor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;
    d) propunerea către persoanele în drept, în condiţiile legii, a sistării unor activităţi, lucrări de construcţii şi oprirea funcţionării/utilizării acestora;
    e) stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţii sau lucrări;
    f) raportarea ierarhică operativă a situaţiilor deosebite;
    g) transpunerea concluziilor în acţiuni de informare preventivă, precum şi propuneri de modificare a unor reglementări.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Controlul propriu de prevenire
    ART. 141
    (1) Controlul propriu de prevenire se efectuează de către:
    a) comandantul/şeful unităţii militare/persoanele desemnate de acesta din conducerea unităţii militare, precum locţiitorul comandantului/şefului unităţii militare, şeful de stat major, şeful logisticii, etc., inopinat;
    b) personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor/cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, pe baza graficului de control, anual/trimestrial/lunar;
    c) pompierul de serviciu, zilnic, în cadrul serviciului de rond, pe baza programului şi graficului de control;
    d) conducătorii locurilor de muncă, zilnic sau pe schimb şi obligatoriu la terminarea programului de lucru.

    (2) Controlul efectuat de persoanele nominalizate la alin. (1) lit. a) şi b) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:
    a) construcţiile, instalaţiile, spaţiile şi amenajările care au fost cuprinse în control;
    b) constatările rezultate din teren;
    c) dispoziţii, propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.

    (3) Trimestrial, persoanele nominalizate la alin. (1) lit. a) şi b) efectuează control de verificare privind respectarea obligaţiilor contractuale în domeniul apărării împotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfăşoară activităţi în incinta unităţii, spaţii concesionate sau închiriate şi altele asemenea.
    (4) Constatările, măsurile şi deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoştinţă, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

    ART. 142
        În baza concluziilor rezultate din controalele exercitate de personalul de specialitate cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor/cadrele tehnice cu atribuţii de control în domeniul apărării împotriva incendiilor menţionate la art. 131, din controalele proprii şi din rapoartele semestriale privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor, comandantul/şeful unităţii militare este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate privind apărarea împotriva incendiilor prin factorii cu responsabilităţi/implicaţi.

    ART. 143
    (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfăşurată în unităţile militare se analizează la fiecare nivel ierarhic, în cadrul analizei stării disciplinei militare, cu periodicitatea prevăzută de Regulamentul disciplinei militare şi ori de câte ori este nevoie, precum şi cu prilejul finalizării controalelor şi după producerea unor incendii.
    (2) Analiza prevăzută la alin. (1) se desfăşoară pe bază de raport de analiză/informare întocmit de personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor/cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    (3) Raportul de analiză/informare conţine următoarele:
    a) implementarea prevederilor legale;
    b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;
    c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    d) concluziile din activitatea de instruire a personalului;
    e) relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor;
    f) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    g) eficienţa activităţii desfăşurate de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniu, serviciul propriu pentru situaţii de urgenţă şi a conducătorilor locurilor de muncă privind apărarea împotriva incendiilor;
    h) propunerile şi măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii.

    (4) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, deciziile luate se aprobă de comandantul unităţii şi se aduc la cunoştinţă persoanelor interesate.

    ART. 144
    (1) Pompierul de serviciu care încadrează grupa de intervenţie la incendiu, atât în timpul, cât şi în afara programului de lucru execută serviciul de rond, problemele urmărite şi verificate fiind stabilite conform programului serviciului de rond şi graficului de control.
    (2) Situaţiile cu potenţial de incendiu se raportează de îndată cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, iar în lipsa acestuia, ofiţerului de serviciu pe unitate.
    (3) Neregulile constatate cu ocazia controlului de rond executat de pompierul de serviciu se consemnează în "Registrul cu constatările din serviciul de rond", întocmit conform modelului din anexa nr. 25.

    ART. 145
    (1) Când în sectorul de competenţă se execută lucrări cu foc deschis, de reparaţii sau punere în funcţiune a unor instalaţii, supravegherea spaţiilor respective se execută cu personal din cadrul grupei de intervenţie la incendiu.
    (2) Supravegherea se execută conform precizărilor din Procedura de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc, care stabileşte, în funcţie de riscul de incendiu, locul şi durata lucrului cu focul deschis, personalul, tehnica de intervenţie şi măsurile necesare în vederea preîntâmpinării unor situaţii generatoare de incendii şi/sau explozii.
    (3) La încheierea activităţii de supraveghere, personalul desemnat să execute supravegherea raportează cadrului tehnic/responsabilului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor despre finalizarea acesteia.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Cercetarea, raportarea, stabilirea răspunderilor şi evidenţa incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale
    ART. 146
        Începuturile de incendii, avariile, exploziile şi alte accidente tehnice provocate prin incendiere, produse la obiectivele din M.Ap.N. se raportează de către comandanţi/şefi, potrivit regulilor stabilite în instrucţiunile privind gestionarea evenimentelor în Armata României.

    ART. 147
        Unitatea militară utilizatoare la care s-a produs un început de incendiu raportează ierarhic eşalonului superior şi Direcţiei domenii şi infrastructuri.

    ART. 148
    (1) Cercetarea împrejurărilor şi cauzelor care au provocat începutul de incendiu sau incendiul se face de către o comisie din unitatea militară utilizatoare sau de către o comisie mixtă, în situaţia în care incendiul s-a produs la o unitate militară beneficiară de folosinţă, condusă de comandantul/şeful unităţii militare/unul din locţiitorii acestuia sau de comisii numite de eşaloanele superioare.
    (2) Comisia numită pentru efectuarea cercetărilor îşi stabileşte programul de lucru ce revine membrilor săi şi termenul de încheiere a cercetărilor, precum şi termenul de întocmire a actului de constatare.

    ART. 149
        Actul de constatare cuprinde date referitoare la:
    a) ziua, luna, anul şi localitatea în care se întocmeşte actul;
    b) gradul, numele, prenumele şi funcţia pentru fiecare membru al comisiei de cercetare;
    c) indicativul unităţii militare, numărul cazărmii, categoria de forţe/similar/structură centrală din care face parte;
    d) gradul, numele şi prenumele comandantului/şefului unităţii şi ale şefului compartimentului în care s-a produs incendiul;
    e) numele administratorului, ordinul de zi pe unitate prin care se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor, ordinul de zi pe unitate de numire a ofiţerului de serviciu şi comandantului pazei din ziua producerii incendiului;
    f) data şi ora izbucnirii incendiului, localizării şi lichidării acestuia;
    g) cine, cum şi când a observat incendiul;
    h) caracteristicile constructive ale obiectivului incendiat şi procesul tehnologic ori activitatea desfăşurată, dacă este cazul, măsurile şi dotările existente cu sisteme de protecţie împotriva incendiilor;
    i) caracteristicile incendiului: modul de manifestare şi dezvoltare, suprafaţa incendiată, direcţiile de propagare, forma incendiului şi altele;
    j) datele personale ale victimele omeneşti/urmările suferite, dacă este cazul;
    k) consecinţele incendiului asupra desfăşurării activităţilor din unitate sau proceselor tehnologice, bunurile materialele incendiate, dacă este cazul;
    l) persoanele care se fac răspunzătoare de producerea sau propagarea incendiului, prevederile legale încălcate şi propunerile de sancţionare a acestora şi de recuperare a pagubelor;
    m) numărul şi data atestatului/autorizaţiei de securitate la incendiu pentru categoria de construcţie/amenajare incendiată, dacă este cazul;
    n) măsurile luate pe timpul desfăşurării cercetării pentru preîntâmpinarea unor pericole iminente şi reluarea activităţii normale;
    o) măsuri dispuse pentru prevenirea altor incendii similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora.


    ART. 150
        La actul de constatare se anexează:
    a) planul de situaţie al cazărmii, marcându-se cu culoarea roşie obiectul incendiat;
    b) planul orizontal şi secţiuni ale clădirii incendiate, cu detalii asupra punctului unde s-a declanşat incendiul;
    c) declaraţii ale martorilor şi ale altor persoane cu privire la izbucnirea incendiului certificate de către preşedintele comisiei de cercetare a evenimentului;
    d) un exemplar din procesul-verbal de intervenţie întocmit de formaţiunea profesionistă a ISUJ/ISUBIF;
    e) copie după actul de constatare încheiat la ultimul control cu tematică de apărare împotriva incendiilor, executat de eşaloanele superioare sau de către unitatea militară;
    f) copia comunicării incendiului la parchetul militar competent.


    ART. 151
        În cel mult 20 zile lucrătoare de la data producerii incendiului, dosarul întocmit în 3 exemplare, cuprinzând documentele prevăzute la art. 149-150, se înaintează ierarhic:
    a) în original, structurii care, potrivit dispoziţiilor în vigoare, are dreptul de a imputa paguba în sarcina celor vinovaţi sau de a aproba scăderea acesteia;
    b) ministrului apărării naţionale, spre informare, de către persoana/structura abilitată a categoriei de forţe/similare sau a structurii centrale;
    c) biroului de specialitate din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri, în vederea completării evidenţei bazei de date, analiză şi informare.


    CAP. VI
    Norme de apărare împotriva incendiilor specifice obiectivelor Ministerului Apărării Naţionale
    SECŢIUNEA 1
    Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
    ART. 152
        Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor din cazărmile M.Ap.N. privesc:
    a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor al/a activităţilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea acestora;
    b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecinţelor incendiilor;
    c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
    d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.


    ART. 153
    (1) Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.
    (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.
    (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.

    ART. 154
    (1) Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.
    (2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie.

    ART. 155
    (1) În spaţiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul personalului fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru.
    (2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă.

    ART. 156
    (1) Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
    (2) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
    (3) Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

    ART. 157
    (1) Pe timpul transportului, depozitării şi manipulării produselor sau substanţelor combustibile se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.
    (2) Produsele şi substanţele combustibile se transportă, se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate.
    (3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
    (4) La elaborarea planurilor de intervenţie, se ţine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.

    ART. 158
    (1) Deşeurile şi reziduurile, scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepărtează ritmic prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor.
    (2) Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, câlţi, bumbac, rumeguş, care conţin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu căptuşeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate.
    (3) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care se reutilizează, se depozitează în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.
    (4) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care nu se reutilizează, se distrug conform reglementărilor specifice.

    ART. 159
    (1) Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire.
    (2) Amplasarea depozitelor de combustibili se face la distanţe de siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile.

    ART. 160
        Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice.

    ART. 161
    (1) Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile şi/sau a structurilor din alcătuirea construcţiilor sau a instalaţiilor cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice.
    (2) Lucrările de termoprotecţie se execută numai de către personal atestat, conform normelor tehnice specifice.
    (3) Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.

    ART. 162
        Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.

    ART. 163
    (1) În construcţiile civile/publice şi de producţie, cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie.
    (2) În sălile aglomerate şi de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activităţi cu public este interzis accesul publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.
    (3) Depozitarea şi utilizarea în spaţii publice a mijloacelor, produselor şi substanţelor prevăzute la alin. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop şi cu respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 164
    (1) La clădiri administrative/birouri, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului, care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu.
    (2) Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

    ART. 165
    (1) În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfăşoară activităţi cu public, nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect.
    (2) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere cu lăţimi care să permită deplasarea publicului către ieşirile din sală.
    (3) În incintele prevăzute la alin. (1), scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică şi să asigure evacuarea rapidă şi fără accidente a publicului.
    (4) La finalizarea activităţii în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de verificare pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatării.
    (5) Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preînregistrat.

    ART. 166
    (1) În perioadele caniculare sau secetoase, comandanţii/şefii unităţilor militare trebuie să elaboreze planuri de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.
    (2) Măsurile stabilite pe timpul secetos cuprind:
    a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;
    b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
    c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
    d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
    e) intensificarea controalelor în zonele cu vegetaţie;
    f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

    (3) Măsurile stabilite sunt aduse la cunoştinţă întregului personal.

    ART. 167
        Înainte de începerea sezonului rece, se iau următoarele măsuri de prevenire:
    a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente în cazărmi, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum şi înlăturarea defecţiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normaţi;
    b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;
    c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Măsuri de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis
    ART. 168
    (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă. Locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.
    (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.
    (3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
    (4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.
    (5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

    ART. 169
    (1) Reglementarea de către comandantul/şeful unităţii militare a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:
    a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deşeurilor combustibile, curăţările prin ardere, precum şi a persoanelor care le supraveghează;
    b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;
    c) nominalizarea prin ordin de zi a persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;
    d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc;
    e) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

    (2) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.

    ART. 170
    (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii şi instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.
    (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
    (3) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor precum şi informarea grupei de intervenţie la incendiu din cazarmă.

    ART. 171
    (1) Permisul de lucru cu foc, se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.
    (2) Permisul de lucru cu foc este valabil 24 de ore de la data emiterii.
    (3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

    ART. 172
        Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:
    a) pregătirea locului;
    b) instruirea personalului;
    c) controlul după terminarea lucrării.


    ART. 173
    (1) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.
    (2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.

    ART. 174
        În timpul executării lucrării, trebuie să se asigure:
    a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;
    b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
    c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;
    d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
    e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
    f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.


    ART. 175
        După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, trebuie să asigure următoarele măsuri:
    a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum, etc.;
    b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă şi luarea de măsuri în consecinţă;
    c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
    d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
    e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;
    f) colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.


    ART. 176
        Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante este interzisă.

    ART. 177
    (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în fiecare unitate şi se face de comandantul/şeful unităţii militare prin ordinul de zi.
    (2) În dispoziţia dată prin ordinul de zi ce reglementează fumatul se menţionează:
    a) locurile cu pericol de incendiu/explozie, în care este interzis accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete;
    b) locurile amenajate pentru fumat;
    c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;
    d) alte date şi informaţii necesar să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

    (3) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".
    (4) Locurile pentru fumat amenajate în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili şi altele, la 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat şi bitum şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.
    (5) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
    a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
    b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de apărare împotriva incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
    c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

    (6) Este interzisă depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile cum sunt: hârtia, cartonul, textile şi altele asemenea.
    (7) Este interzisă golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile.
    (8) Este interzis a se arunca la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Staţii de conexiune şi transformare
    ART. 178
        Staţiile şi posturile de transformare se îngrădesc şi se încuie, iar accesul se permite numai persoanelor autorizate.

    ART. 179
    (1) În incinta staţiei, se păstrează curăţenie deplină şi se interzice:
    a) depozitarea de materiale combustibile sau alte materiale care nu deservesc în mod direct instalaţiile de transformare;
    b) menţinerea în funcţiune a întrerupătoarelor şi transformatoarelor de curent ale căror caracteristici nu mai corespund, deoarece pot intra în regim de scurtcircuit, ca urmare a dezvoltării sistemului energetic;
    c) încărcarea transformatoarelor de putere peste limitele înscrise în instrucţiunile furnizorului;
    d) folosirea dispozitivelor de acţionare a întrerupătoarelor de putere peste limitele prescrise în instrucţiunile furnizorului.

    (2) Dispozitivele de acţionare a întrerupătoarelor se amplasează numai în exteriorul echipamentelor şi tablourilor şi se verifică periodic, pentru a nu rămâne blocate pe poziţia "închis".

    ART. 180
        În exploatare, se urmăreşte ca protecţiile la suprasarcină şi scurtcircuit să fie alese şi reglate astfel încât să nu depăşească limitele de încărcare a circuitelor pe care le protejează.

    ART. 181
        Este interzisă întreruperea circuitelor secundare ale transformatoarelor de curent când instalaţiile funcţionează.

    ART. 182
        Înfăşurările secundare ale transformatoarelor de tensiune se protejează împotriva scurtcircuitelor prin siguranţe sau întrerupătoare automate.

    ART. 183
        Cuvele transformatoarelor de tensiune se etanşează astfel încât acestea să nu depăşească temperatura de 600C, indiferent de natura agentului folosit pentru răcirea acestora şi să fie legate la pământ.

    ART. 184
        În caz de incendiu, transformatorul se scoate de sub tensiune, utilizându-se pentru stingere spumă, pulberile stingătoare sau apă pulverizată (pentru răcirea cuvei).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Instalaţii şi echipamente electrice
    ART. 185
    (1) Tablourile electrice se amplasează în zone uşor accesibile personalului de specialitate, în locuri ferite de pericolul deteriorărilor mecanice, evitându-se blocarea accesului la acestea cu diferite materiale.
    (2) Tablourile electrice se prevăd cu întrerupător general, a cărui manetă se scoate în exterior.

    ART. 186
    (1) Tablourile generale de distribuţie a posturilor de transformare se amplasează în încăperi speciale sau împrejmuiri cu plasă de sârmă, închise cu cheia în permanenţă, accesul la acestea fiind permis numai personalului autorizat.
    (2) Celelalte tablouri de distribuţie, comandă şi automatizare pot fi amplasate în încăperi de lucru.

    ART. 187
        Tablourile electrice de distribuţie, releele, contactoarele, reostatele de pornire şi altele asemenea trebuie prevăzute cu carcase de protecţie, accesul la acestea fiind permis numai personalului autorizat.

    ART. 188
        La tablouri se folosesc numai siguranţe calibrate sau dimensionate conform normelor în vigoare.

    ART. 189
        Este interzisă înlocuirea siguranţelor fuzibile arse cu fir de liţă, staniol şi altele asemenea.

    ART. 190
        Traseele cablurilor electrice se aleg astfel încât să se asigure protecţia împotriva deteriorărilor mecanice, vibraţiilor, supraîncălzirii sau altor suprasolicitări.

    ART. 191
        La montarea cablurilor şi conductorilor, se respectă distanţele de siguranţă faţă de conductele termice şi utilajele cu temperaturi ridicate, pentru a se asigura protecţia cablurilor împotriva efectului termic din exterior.

    ART. 192
        Este interzisă montarea cablurilor prin tuneluri sau canale pe porţiuni unde s-ar putea revărsa substanţe incandescente sau care au acţiune distrugătoare asupra învelişurilor cablurilor.

    ART. 193
        Este interzisă montarea cablurilor în canale ori tuneluri împreună cu alte conducte de gaze sau fluide inflamabile.

    ART. 194
        Intrările şi ieşirile cablurilor din dulapuri, staţii electrice, canale, tuneluri, precum şi la trecerile acestora prin elemente de construcţie se obturează etanş, cu material incombustibil, rezistent la foc.

    ART. 195
        Montarea cablurilor, siguranţelor, clemelor, conductelor sau tablourilor electrice direct pe elemente de construcţie combustibile se admite numai cu luarea următoarelor măsuri:
    a) pe suport de tencuială cu o grosime minimă de 2 cm;
    b) pe console incombustibile la distanţă de minimum 3 cm faţă de elementul combustibil.


    ART. 196
        La montarea conductorilor aerieni, se iau următoarele măsuri:
    a) se utilizează izolatoare fixate pe suporturi incombustibile amplasate la distanţele prevăzute în "Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor";
    b) nu se folosesc ca suporţi arborii;
    c) se iau măsuri pentru prevenirea căderii conductelor pe construcţii, instalaţii, materiale combustibile, substanţe inflamabile sau a contactului cu acestea;
    d) nu se montează în podurile clădirilor şi în construcţii din materiale combustibile;
    e) se izolează corespunzător la trecerea prin planşee şi pereţi combustibili.


    ART. 197
    (1) Cuplarea conductorilor din cupru sau oţel se face numai prin răsucire şi matisare, cositorire sau cu cleme corespunzătoare secţiunii conductorilor ce se leagă.
    (2) Contactul conductoarelor din aluminiu se realizează prin cleme speciale, iar la cei cu secţiuni mai mari de 10 mm, prin sudură.

    ART. 198
        Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă ce funcţionează în zone cu pericol de explozie au tipul de protecţie şi grupa corespunzătoare, conform reglementărilor tehnice specifice.

    ART. 199
        Este interzisă folosirea aparatelor, echipamentelor şi utilajelor electrice în următoarele condiţii:
    a) fără asigurarea gradului de protecţie necesar în raport cu mediul în care se utilizează, conform legislaţiei în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor şi pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie;
    b) cu protecţia menţionată la lit. a) deteriorată;
    c) cu lagăre şi carcase având temperatura mai mare decât cea admisă;
    d) fără protecţiile, izolările de protecţie sau separările, legăturile la pământ şi la nul necesare, conform legislaţiei în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;
    e) amplasate necorespunzător faţă de materiale combustibile, substanţe inflamabile şi recipiente cu gaze tehnice comprimate ori neizolate faţă de acestea, astfel încât să se înlăture posibilitatea aprinderii lor;
    f) cu cordoanele sau cablurile de legătură uzate sau deteriorate;
    g) fără supraveghere.


    ART. 200
        Racordarea de noi consumatori la instalaţiile existente se face în limita puterilor prevăzute prin proiect, fără supraîncărcarea reţelei electrice.

    ART. 201
    (1) Folosirea instalaţiilor electrice provizorii nu este admisă, cu excepţia alimentării cu energie electrică, în cazul executării unor reparaţii urgente pe perioade de timp limitate.
    (2) Instalaţiile electrice improvizate sunt interzise.

    ART. 202
        Se asigură funcţionarea corectă şi permanentă a instalaţiilor de iluminat de siguranţă, evacuare, veghe, pază şi pentru marcarea hidranţilor, conform normativelor de specialitate.

    ART. 203
        În încăperile care, după terminarea lucrului nu se controlează, dar se închid, întregul utilaj electric se scoate de sub tensiune, iar în încăperile care nu se închid după terminarea lucrului va rămâne sub tensiune numai iluminatul de veghe.

    ART. 204
    (1) Corpurile de iluminat se fixează de plafon cu cârlige sau de perete prin console şi nu se suspendă de conductorii de alimentare.
    (2) Folosirea abajururilor din hârtie sau din alte materiale combustibile la corpuri de iluminat este interzisă.

    ART. 205
        Agăţarea de întrerupătoare, conductori, lămpi sau de alţi consumatori a echipamentelor sau a diferitelor obiecte ori introducerea acestora în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice şi altele asemănătoare este interzisă.

    ART. 206
        Întreruperea şi restabilirea circuitelor electrice se realizează numai prin intermediul întrerupătoarelor, neadmiţându-se contactul capetelor de conductori.

    ART. 207
        Întrerupătoarele cu ulei trebuie să aibă cantitatea necesară de ulei şi indicatoare pentru marcarea acestuia.

    ART. 208
        Pentru conectarea-deconectarea receptoarelor mobile se prevăd întrerupătoare sau conectoare pe circuitul fix înaintea prizei sau pe carcasa acestora.

    ART. 209
        Aparatele electrice portative se folosesc numai cu fişe şi conductori izolaţi din cauciuc sau PVC, în bună stare şi supravegheate pe tot timpul cât sunt sub tensiune, iar după folosire se deconectează de la reţea.

    ART. 210
        Este interzisă folosirea întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor, dozelor şi altele asemenea în stare defectă sau cu capace sparte sau incomplete.

    ART. 211
        Capetele de conductori electrici se izolează în cazul demontării parţiale a unei instalaţii.

    ART. 212
        Amplasarea şi utilizarea receptoarelor electronice se face în conformitate cu prescripţiile furnizorului şi celelalte reglementări specifice în vigoare, pentru evitarea pericolului de incendiu şi explozie.

    ART. 213
        Clemele siguranţelor lamelare nu se fixează pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.

    ART. 214
        Reostatele de pornire sau de reglare a turaţiei diferitelor maşini electrice se protejează cu carcase metalice prevăzute cu orificii de răcire, care se curăţă de praf şi scame cel puţin o dată pe săptămână.

    ART. 215
        Alimentarea electromotoarelor se face, de regulă, pe circuite separate şi se admite legarea la acelaşi circuit a mai multor motoare numai atunci când puterea totală nu depăşeşte 10 kw.

    ART. 216
        Revizia, repararea sau înlocuirea diverselor elemente ale instalaţiilor electrice de iluminat, forţă sau curenţi slabi în medii explozive se face numai după întreruperea curentului electric.

    ART. 217
    (1) La efectuarea unor schimbări de destinaţie sau a unor modificări ale tehnologiei de lucru se au în vedere noile condiţii de mediu.
    (2) Este interzisă funcţionarea maşinilor, echipamentelor şi aparatelor care nu mai corespund condiţiilor impuse de mediul în care se lucrează.

    ART. 218
        Protecţia constructivă a utilajelor şi echipamentelor electrice se asigură obligatoriu, pe toată durata funcţionării, în funcţie de tipul acestora, atât timp cât se menţin condiţiile care au determinat alegerea lor.

    ART. 219
    (1) Inelele şi periile colectoare ale echipamentelor, utilajelor şi instrumentelor electrice se verifică periodic pentru a se înlătura din timp pericolul producerii scânteilor.
    (2) Toate echipamentele, utilajele, aparatele şi instrumentele electrice se prevăd cu plăcuţe de inscripţionare pe care se menţionează caracteristicile şi schema conexiunii.

    ART. 220
    (1) Nu este admisă folosirea motoarelor şi aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate sau în condiţii în care nu se asigură buna lor răcire.
    (2) Temperatura lagărelor, a aerului la intrare, precum şi a carcaselor se controlează periodic, pentru ca aceasta să nu depăşească limita admisă prin normativele în vigoare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Staţii pentru încărcat acumulatori
    ART. 221
        Camerele staţiilor pentru încărcat acumulatori se ventilează permanent, printr-un sistem independent, pentru evitarea acumulării concentraţiilor inflamabile şi explozive de hidrogen.

    ART. 222
        Instalaţiile electrice din staţiile de încărcat acumulatori se exploatează respectând condiţiile tehnice ale echipamentului şi de mediu.

    ART. 223
        În camerele de acumulatori nu se depozitează damigene cu acizi, acestea păstrându-se în încăperi separate şi amenajate în acest scop.

    ART. 224
        Încălzirea camerelor de acumulatori se face prin radiatoare cu ţevi cu apă, abur de joasă presiune sau aer cald.

    ART. 225
    (1) Legăturile la bornele acumulatorilor în vederea încărcării se realizează numai prin intermediul cleştilor de fixare.
    (2) Este interzisă realizarea de legături improvizate.

    ART. 226
        În timpul încărcării acumulatorilor se interzice utilizarea în încăpere a mijloacelor de transport de tip electrocar, moto/electrostivuitor, fumatul sau folosirea focului deschis.

    ART. 227
        Trecerea conductorilor şi a barelor prin pereţii camerei de acumulatori spre camera tabloului electric trebuie să fie etanşă.

    ART. 228
        Uşile camerelor de acumulatori se inscripţionează cu indicatoare asupra pericolului de explozie şi incendiu, precum şi de interzicere a fumatului şi folosirii focului deschis.

    ART. 229
        La intrarea în camera acumulatorilor, personalul de deservire este obligat să utilizeze echipament de protecţie, mănuşi, cizme de cauciuc, ochelari de protecţie şi şorţ din cauciuc cu pieptar.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Instalaţii de încălzire centrală
    ART. 230
    (1) La instalaţiile de încălzire centrală din clădirile şi încăperile cu pericol de explozie sau incendiu, agentul termic se alege în funcţie de temperatura de aprindere a substanţelor inflamabile din încăperile respective.
    (2) Conductele şi corpurile de încălzire trebuie să aibă temperatura exterioară cu 100C sub limitele care pot provoca aprinderea substanţelor cu care vin în contact.

    ART. 231
        În spaţiile cu degajări de praf combustibil sau cu mediu de gaze combustibile, conductele şi radiatoarele sunt netede şi menţinute în permanentă stare de curăţenie, înlăturându-se periodic orice depuneri de pe acestea şi din jurul lor.

    ART. 232
        Este interzisă depunerea sau păstrarea pe radiatoare şi conducte termice a vaselor cu lichide inflamabile, a materialelor combustibile sau îmbrăcămintei îmbibate cu vopsea, ulei şi altele.

    ART. 233
    (1) Punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire se face numai după realizarea izolării conductelor faţă de elementele de construcţie combustibile.
    (2) La izolarea conductelor de încălzire se utilizează numai materiale incombustibile.

    ART. 234
    (1) La trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee executate din materiale combustibile, acestea sunt introduse în tuburi/manşoane de protecţie şi izolate cu materiale termoizolatoare.
    (2) Izolarea termică se realizează astfel încât, la orice regim de funcţionare a instalaţiilor, să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile.

    ART. 235
        Este interzisă trecerea conductelor pentru încălzire prin canale sau spaţii închise în care pot apărea vapori sau gaze inflamabile, precum şi prin spaţiile în care nu este admisă prezenţa umidităţii.

    ART. 236
        Toate conductele şi armăturile instalaţiilor de încălzire centrală se vopsesc şi se marchează în culori standardizate.

    ART. 237
        Este interzisă amplasarea surselor care emană gaze sau prafuri combustibile ori executarea de lucrări cu foc deschis în aproprierea prizelor de aer ale instalaţiilor de încălzire.

    ART. 238
        Este interzisă depozitarea lichidelor inflamabile, a materialelor combustibile şi recipientelor cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire sau aerotermelor.

    ART. 239
        Între corpurile/elementele de încălzire sau conductele neizolate ale instalaţiilor de încălzire şi materiale combustibile învecinate se asigură următoarele distanţe minime:
    a) 35 cm pentru agent termic cu temperatura mai mare de 1500C;
    b) 10 cm pentru agent cu temperatura între 950C şi 1500C;
    c) 5 cm între conductele de retur, pentru instalaţiile prevăzute la lit. a) şi b), faţă de pardoseala combustibilă;
    d) minimum 5 cm pentru agent cu temperatura sub 950C.


    ART. 240
        În încăperile cu substanţe inflamabile sau explozive se asigură distanţe de siguranţă între corpurile şi conductele de încălzire, astfel încât să nu se poată produce aprinderea ori iniţierea exploziei unor substanţe în contact cu suprafeţe calde.

    ART. 241
        Este interzisă instalarea în sala cazanelor a maşinilor, uneltelor, aparatelor, materialelor, precum şi executarea de lucrări care nu sunt în legătură cu exploatarea, deservirea sau repararea cazanelor ori a sălii cazanelor.

    ART. 242
        La utilizarea cazanelor de încălzire centrală alimentate cu combustibil lichid, solid sau gazos se respectă următoarele măsuri:
    a) înaintea aprinderii combustibilului, se ventilează camera de ardere a cazanului şi se verifică dacă nu sunt scăpări de combustibil;
    b) după controlul tirajului, se deschide admisia combustibilului, pe principiul "gaz pe flacără";
    c) este interzisă supraalimentarea cu combustibil ori folosirea altor combustibili în afară de cei prevăzuţi în cartea tehnică a cazanului;
    d) exploatarea cazanului, aprinderea şi stingerea focului se face numai de către personal instruit şi autorizat în acest scop;
    e) rezervoarele, conductele şi pompele instalaţiilor de alimentare cu combustibil lichid sunt perfect etanşe;
    f) pentru colectarea eventualelor scurgeri de lichid combustibil, sub injectoare se montează tăvi din tablă umplute cu nisip;
    g) fluidizarea combustibilului din rezervoare se realizează numai cu apă caldă sau abur, fiind interzisă utilizarea focului deschis;
    h) la cazanele alimentate cu gaze naturale se controlează periodic etanşeitatea conductelor cu apă şi săpun.


    ART. 243
        Exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane pentru încălzire centrală se face numai de către personal calificat şi instruit în ceea ce priveşte prescripţiile tehnice de exploatare a cazanelor şi normele de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 244
    (1) Aparatele pentru supravegherea temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau agentul termic şi supapele de siguranţă se menţin în perfectă stare de funcţionare.
    (2) Verificarea acestora se face zilnic, la intrarea în fiecare schimb.

    ART. 245
        La cazanele alimentate cu combustibil lichid se respectă următoarele reguli:
    a) etanşarea tuturor punctelor de pe traseul de alimentare şi evitarea scurgerilor locale care se pot aprinde datorită răbufnirilor, întoarcerii flăcării în momentul aprinderii sau contactului cu suprafeţe fierbinţi;
    b) prevederea în faţa focarelor, sub injectoare, a tăvilor metalice umplute cu nisip, pentru colectarea scurgerilor provenite din instalaţie;
    c) menţinerea în perfectă stare a izolaţiei conductelor de combustibil şi cazanului, în vederea evitării îmbibării cu combustibil scurs;
    d) degajarea spaţiului din jurul arzătoarelor şi evitarea pozării conductelor, în special a celor cu temperatură ridicată din apropierea acestora;
    e) fluidizarea combustibilului din rezervoare, numai cu abur sau apă caldă, interzicându-se utilizarea focului deschis;
    f) prevederea rezervoarelor pentru consum zilnic cu conducte de preaplin, conducte de aerisire cu traseu spre exterior şi indicatoare de nivel care să nu fie realizate din sticlă.


    ART. 246
        La centralele termice care folosesc combustibil gazos se respectă, obligatoriu, următoarele reguli:
    a) se pun în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi controlul presiunii în conducte;
    b) în cazul opririi cazanelor, după stingerea tuturor arzătoarelor, conducta de alimentare a cazanului trebuie deconectată, iar focarul, canalele de aer şi gaze arse se aerisesc;
    c) circuitul de alimentare a arzătoarelor se prevede cu un sistem sigur de protecţie, care să întrerupă rapid debitul de gaze atunci când presiunea scade accidental sub limita la care flacăra este stabilă sau în cazul când flacăra de control se stinge;
    d) controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze se face zilnic cu apă şi săpun, nefiind permisă utilizarea flăcării deschise.


    ART. 247
        Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie în următoarele cazuri:
    a) la creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără posibilitatea controlului readucerii la nivelul normal;
    b) la defectarea unor aparate de măsură şi control sau a dispozitivelor de siguranţă;
    c) la spargerea unor ţevi în interiorul cazanului;
    d) la detectarea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum.


    ART. 248
        Oprirea funcţionării cazanelor se face respectând ordinea de închidere a circuitelor, începând cu robinetele de alimentare cu combustibil, apoi cu cel de alimentare a aerului, iar la sfârşit, circuitul de abur.

    ART. 249
        Pentru siguranţa închiderii, circuitul de alimentare al fiecărui arzător se prevede cu două ventile montate în serie, dintre care unul cu acţionare manuală, poziţiile "închis" şi "deschis" fiind marcate vizibil.

    ART. 250
        La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperea unei conducte de gaze în sala cazanelor se închide vana sau robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii, iar sala respectivă se aeriseşte.

    ART. 251
        Pentru înlăturarea defecţiunilor care ar putea crea pericol de incendiu sau explozie, fiecare cazan trebuie revizuit şi reparat cel puţin o dată pe an.

    ART. 252
        Instalaţiile de cazane pot fi părăsite de personalul de supraveghere numai după închiderea circuitelor de alimentare cu combustibil şi după ce presiunea a scăzut la zero.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Instalaţii de încălzire locală
    ART. 253
        Construcţia, amplasarea şi exploatarea mijloacelor de încălzire locală, de tipul sobe, cazane de spălătorie, maşini şi aparate de gătit şi altele, se realizează conform standardelor în vigoare şi instrucţiunilor producătorului.

    ART. 254
        La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură, a maşinilor şi aparatelor de gătit, se respectă următoarele reguli:
    a) distanţa dintre focare/cenuşare şi materialele sau elementele de construcţie combustibile trebuie să fie de minimum 1,25 metri, iar faţă de cele greu combustibile de 1 m;
    b) în încăperile în care sunt amplasate sobe se interzice depozitarea combustibilului în cantităţi mai mari decât necesarul pentru 24 de ore;
    c) distanţa între sobele fără acumulare de căldură şi materialele combustibile trebuie să fie de minimum 1 metru, iar între sobele cu acumulare de căldură şi materiale combustibile de minimum 0,5 metri;
    d) sobele, maşinile şi aparatele de gătit a căror protecţie termică a fost asigurată de producător şi acceptată la omologarea acestora pot fi amplasate la distanţe mai reduse decât cele menţionate anterior, dacă se menţionează acest lucru în instrucţiunile de folosire şi cu luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
    e) este interzisă depozitarea materialelor combustibile deasupra sobelor;
    f) în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă metalică având dimensiunile de 0,7 x 0,5 m;
    g) înaintea utilizării, sobele, maşinile, aparatele de încălzit, coşurile de fum şi altele trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
    h) este interzisă utilizarea sobelor şi a maşinilor de încălzit fără uşiţe de focare, cu cenuşare defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele de construcţie sau materiale combustibile;
    i) în timpul funcţionării sobei, uşiţele focarului şi ale cenuşarului se menţin închise;
    j) la aprinderea focului în sobe nu se utilizează lichide inflamabile;
    k) este interzisă uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a acestora;
    l) este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât vatra sobei, a combustibililor lichizi ori a cărbunilor cu o putere calorică mai mare decât cea stabilită;
    m) se desemnează prin ordinul de zi pe unitate persoanele care răspund de aprinderea şi stingerea focului;
    n) cenuşa se evacuează periodic într-un loc stabilit, amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după stingerea resturilor de jar;
    o) la sobele, maşinile şi aparatele supraîncălzite se opreşte imediat alimentarea cu combustibil;
    p) curăţarea fiecărui coş de fum se face o dată pe lună în perioada de încălzire, la blocurile alimentare, spălătorii, băi şi brutării, iar la coşurile de fum unde se consumă gaze, curăţarea se face de două ori pe an, în cazul funcţionării continue şi anual, dacă funcţionarea se face numai în timpul sezonului rece, precum şi înainte de repunerea în funcţiune după o perioadă mai mare de o lună, de regulă în sezonul cald, evidenţa curăţării coşurilor ţinându-se în Registrul pentru evidenţa curăţirii coşurilor de fum din cazarma nr. .....


    ART. 255
    (1) La utilizarea sobelor fără acumulare de căldură, distanţa dintre sobele sau burlanele metalice neizolate termic şi materialele combustibile învecinate trebuie să fie de minimum 1 metru, iar faţă de cele greu combustibile de minimum 0,7 m.
    (2) La sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoseala combustibilă de sub acestea se protejează prin:
    a) stratul izolator din cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, cu mortar de argilă;
    b) două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă;
    c) strat de materiale incombustibile.

    (3) Postamentul izolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa focarului cu 50 cm.
    (4) La sobele fără picioare sau cu picioarele sub 25 cm, pardoseala combustibilă de sub acestea se protejează astfel:
    a) printr-un postament din două rânduri de material incombustibil şi unul din tablă;
    b) prin patru rânduri de cărămidă aşezate pe lat, folosind mortar de argilă, din care ultimele două rânduri pot fi executate cu goluri sau înlocuite cu un start de nisip de aceeaşi grosime;
    c) prin materiale incombustibile şi termoizolatoare, având aceeaşi capacitate de protecţie la foc.


    ART. 256
        La utilizarea sobelor cu acumulare de căldură, se iau în plus următoarele măsuri:
    a) protejarea tavanelor combustibile prin tencuire sau acoperire cu două straturi de pâslă îmbibate în soluţie de argilă, acoperite cu tablă pe o porţiune care să depăşească conturul perimetrului sobei cu minimum 15 cm;
    b) pereţii din materiale combustibile se izolează în dreptul sobelor cu materiale incombustibile care să depăşească marginile acesteia cu minimum 0,5 m pe întregul contur ori prin altă soluţie tehnică ce va asigura izolarea termică echivalentă.


    ART. 257
        Pentru instalaţiile şi mijloacele de încălzire cu gaze combustibile, se respectă prevederile "Normelor tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", precum şi următoarele măsuri:
    a) verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a conductelor, robinetelor, arzătoarelor, înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;
    b) în cazul când se constată prezenţa gazelor în încăpere, înaintea aprinderii focului se aeriseşte încăperea, se depistează şi se înlătură defectele care au provocat scăpările de gaze;
    c) aprinderea şi stingerea focului se execută numai de către personal instruit în acest scop, iar la fiecare aparat consumator de gaze se afişează o etichetă pe care se menţionează ora aprinderii şi stingerii focului şi persoana desemnată să efectueze aceste operaţiuni;
    d) înaintea aprinderii arzătorului de gaz, robinetul este închis;
    e) aprinderea focului se face prin utilizarea unei torţe/aprinzător, pe principiul "gaz pe flacără";
    f) este interzisă aprinderea arzătorului de gaze cu materiale sau deşeuri combustibile;
    g) atât la aprinderea cât şi la stingerea focului, gazele se deschid, respectiv închid, mai întâi de la robinetul principal, apoi de la cel al arzătorului;
    h) persoana desemnată cu aprinderea şi stingerea focului verifică periodic dacă tirajul este bun;
    i) când este prea puternic, reglarea tirajului se face de către firma distribuitoare sau de către un instalator autorizat, improvizaţiile fiind interzise;
    j) nu se admite folosirea aparatelor cu consum de gaze defecte sau neetanşe sau cu altă soluţie neinflamabilă, interzicându-se utilizarea focului deschis.


    ART. 258
    (1) Este interzisă efectuarea lucrărilor de instalaţii-montaj şi reparaţii-revizii sau modificări la instalaţii de către persoane neautorizate.
    (2) Spaţiile în care sunt amplasate instalaţiile şi mijloacele de încălzire cu gaze combustibile se dotează cu echipamente de detecţie şi închidere automată a gazelor.

    ART. 259
        La utilizarea aparatelor de gătit cu gaze combustibile, pe lângă prevederile articolelor anterioare, se respectă următoarele măsuri:
    a) aparatele se amplasează astfel încât flăcările de la arzătoare să nu fie stinse de curenţi de aer, iar materialele combustibile din apropiere să nu poată fi aprinse;
    b) duzele arzătoare sunt de tipul şi dimensiunea cerută prin prospect sau instrucţiunile de folosire, în funcţie de natura gazelor ce se utilizează, naturale sau petroliere;
    c) debitul de gaz la arzătoare se reglează astfel încât flăcările să se stingă numai în poziţia "închis" sau "0" a butoanelor de reglaj al debitului;
    d) exploatarea se face conform instrucţiunilor fabricantului.


    ART. 260
        În cazul utilizării buteliilor de gaze combustibile lichefiate, se interzice:
    a) folosirea buteliilor defecte, improvizate sau neomologate;
    b) amplasarea buteliilor lângă surse de căldură;
    c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie prin agitarea sau încălzirea acesteia;
    d) racordarea buteliei direct la mijloacele de utilizare, fără a se folosi reductorul de presiune;
    e) utilizarea furtunului de racordare fixat fără coliere, uzat sau cu defecţiuni;
    f) folosirea furtunului din mase plastice;
    g) utilizarea de scule care produc scântei mecanice la manevrarea robinetelor sau racordurilor.


    ART. 261
        La utilizarea lămpilor, reşourilor, maşinilor, aparatelor de gătit şi sobelor de combustibili lichizi, se interzice:
    a) alimentarea cu combustibil pe timpul funcţionării sau folosirea altor combustibili decât cei stabiliţi de producător;
    b) umplerea rezervorului de combustibil peste capacitatea admisă;
    c) utilizarea acestora în poziţie înclinată sau în apropierea materialelor combustibile;
    d) punerea în funcţiune când în încăpere există vapori inflamabili;
    e) păstrarea lichidelor combustibile în aceeaşi încăpere cu aparatul sau soba;
    f) nerespectarea instrucţiunilor de folosire ale producătorului.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Instalaţii de protecţie contra trăsnetului
    ART. 262
        La proiectarea, executarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de paratrăsnet se respectă prevederile legislaţiei în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.

    ART. 263
        Stâlpii-catarg, tijele de captare, conductoarele de captare şi de coborâre, piesele de separaţie, prizele de pământ şi zonele de siguranţă se realizează din materialele şi la dimensiunile prevăzute în proiect.

    ART. 264
        În scopul prevenirii incendiilor la instalaţiile de protecţie contra trăsnetului, se iau măsuri de eliminare a următoarelor defecţiuni:
    a) suduri executate necorespunzător între elementele metalice ale instalaţiei;
    b) conductoare de captare sau coborâre deformate sau întrerupte;
    c) lipsa sau deteriorarea suporţilor de susţinere;
    d) piese de separaţie oxidate sau neîntrerupte;
    e) nelegarea la pământ a părţilor metalice ale clădirilor;
    f) nelegarea la pământ a liniilor de cale ferată ce trec la distanţe de 2 metri faţă de clădiri şi a armăturii cablurilor la prizele de pământ secundare;
    g) depăşirea cu peste 20% a rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ faţă de valorile prevăzute în documentaţia de execuţie;
    h) nerespectarea zonei de siguranţă a fiecărui obiect, pe verticală şi orizontală, prevăzută în proiect sau stabilită de specialişti;
    i) folosirea de stâlpi şi tije de captare cu dimensiuni mai mici decât cele prevăzute în documentaţia de execuţie;
    j) montarea direct pe suporţi sau elemente de construcţie combustibile a instalaţiei de paratrăsnet.


    ART. 265
    (1) Se verifică o dată pe an, de către personal autorizat, valoarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ, legăturile şi continuitatea conductoarelor, existenţa şi fixarea suporţilor de susţinere, legăturile tuturor părţilor metalice ale clădirii la conductoarele de captare, starea tehnică a stâlpilor şi tijelor de captare, menţinerea zonelor de siguranţă prescrise.
    (2) Părţile instalaţiei care pot fi deteriorate accidental se verifică la intervale de 2-3 luni.
    (3) Excepţie de la termenul de verificare fac construcţiile în care sunt depozitate materiale periculoase, verificările acestora executându-se la interval de 6 luni.

    ART. 266
        În urma verificărilor efectuate se încheie acte de constatare, în care se menţionează rezultatele obţinute la măsurători, precum şi lucrările necesare menţinerii în bună stare a instalaţiilor.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Instalaţii de ventilaţie şi transport pneumatic
    ART. 267
        La exploatarea instalaţiilor de ventilaţie şi a celor de transport pneumatic, se iau măsuri pentru:
    a) înlăturarea posibilităţii de formare a amestecurilor explozive, prin menţinerea unei exhaustări continue şi a vitezei constante de circulaţie a fluidului în conducte;
    b) suprimarea şi izolarea diferitelor instalaţii care pot degaja căldură sau produce scântei pe porţiuni amplasate în medii cu degajări de praf, vapori, gaze combustibile sau inflamabile;
    c) întreţinerea, verificarea şi curăţarea periodică a canalelor tubulaturii, ventilatoarelor, filtrelor, cicloanelor de: reziduuri, depuneri de praf, scame şi alte materiale combustibile şi asigurarea etanşeităţii acestora;
    d) limitarea posibilităţii de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilaţie, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor şi obturatoarelor manuale sau automate;
    e) asigurarea unei izolări termice corespunzătoare a canalelor prin care circulă fluide calde faţă de materialele sau elementele combustibile ale clădirilor;
    f) evitarea posibilităţii ca scânteile de la coşurile de fum ale instalaţiilor de încălzire să provoace aprinderea vaporilor inflamabili exhaustaţi prin conductele din apropiere sau a prafului şi deşeurilor combustibile depuse în incinta şi pe acoperişurile clădirilor.


    ART. 268
        La instalaţiile de ventilaţie şi de transport pneumatic prin care se vehiculează substanţe combustibile sau inflamabile nu se execută lucrări cu foc deschis decât după curăţarea şi spălarea acestora de depunerile existente şi numai pe baza permisului de lucru cu foc.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Clădiri sociale, culturale, administrative şi sanitare
    ART. 269
    (1) În spaţiile destinate activităţilor social-culturale şi administrative nu se păstrează lichide combustibile în cantităţi ce depăşesc 25 de litri sau strictul necesar pentru o singură zi de lucru.
    (2) Lichidele se păstrează în recipiente adecvate, ermetic închise şi etichetate, cu conţinutul înscris, iar cantităţile mai mari de 25 de litri se depozitează în încăperi special amenajate şi separate de restul construcţiei, conform prevederilor normativelor de proiectare.

    ART. 270
        Materialele de tipul covoarelor, mochetelor, preşurilor şi altele, aplicate pe pardoselile încăperilor şi pe căile de evacuare din clădiri se fixează astfel încât, pe timpul evacuării persoanelor, acestea să nu constituie obstacole în deplasare.

    ART. 271
        Prepararea hranei, servitul mesei, spălarea, uscarea şi călcarea îmbrăcămintei se fac în încăperi special amenajate.

    ART. 272
        Este interzis fumatul în sălile de spectacole/cluburi, în saloanele de bolnavi, săli de clasă, în anexele care prezintă pericol de incendiu şi/sau explozie şi în toate clădirile din unitatea militară, cu excepţia spaţiilor amenajate pentru fumat din incinta acestora.

    ART. 273
        Nu se admite utilizarea reşourilor, radiatoarelor electrice şi a fiarelor de călcat în încăperile de cazare în comun.

    ART. 274
    (1) Paturile se dispun în dormitoare, saloane de bolnavi sau alte spaţii de cazare, astfel încât, pe mijlocul încăperilor şi pe lângă pereţii unde se găsesc uşi să rămână culoare de 1-1,5 m lăţime, pentru a se asigura evacuarea rapidă a persoanelor în caz de incendiu.
    (2) În corturi, paturile se aşează faţă de sobele de încălzire la distanţa minimă de 0,50 m.

    ART. 275
    (1) La amplasarea mobilierului în cantine şi săli de mese se asigură culoare de trecere pentru evacuarea rapidă a persoanelor în caz de incendiu.
    (2) Lăţimea liberă a trecerilor pentru accesul la culoarele de evacuare se asigură de cel puţin 0,60 m, la care se adaugă dimensiunile scaunelor.

    ART. 276
        Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sălile de întruniri, spectacole, dormitoare, saloane de bolnavi, cantine sau alte încăperi cu aglomerări de persoane se respectă următoarele reguli:
    a) întocmirea planurilor de evacuare pentru fiecare spaţiu şi afişarea lor pe traseele comune de circulaţie;
    b) menţinerea descuiată a uşilor de pe toate traseele de evacuare, acestea trebuind să se deschidă la simpla apăsare pe mâner;
    c) asigurarea funcţionării în permanenţă a iluminatului de siguranţă;
    d) desemnarea responsabililor care asigură organizarea, supravegherea persoanelor pe timpul evacuării, precum şi pentru evacuarea bunurilor materiale;
    e) pentru clădirile destinate persoanelor care nu se pot evacua singure sau care necesită o supraveghere deosebită se prevăd măsuri suplimentare de evacuare, în funcţie de specificul acestora.


    ART. 277
        Pentru scene, se respectă următoarele condiţii:
    a) în casa scenei se introduc numai decorurile necesare spectacolului din ziua respectivă;
    b) sub scenă nu se depozitează materiale combustibile sau cu pericol de explozie;
    c) trecerile şi culoarele din scenă pentru intrări şi ieşiri trebuie să fie permanent libere;
    d) fumatul şi focul deschis se admit în sectorul scenei numai în măsura în care acestea sunt absolut necesare desfăşurării spectacolului, luându-se măsuri de supraveghere şi de control, iar în anexele scenei este interzis focul deschis, fumatul, precum şi depozitarea lichidelor combustibile;
    e) proiectoarele se prevăd cu geamuri şi plase de protecţie şi se amplasează la cel puţin 1 m distanţă faţă de cortine, draperii sau alte materiale combustibile.


    ART. 278
        La unităţile sanitare, se iau următoarele măsuri suplimentare:
    a) pentru transportul recipientelor/buteliilor sub presiune se utilizează cărucioare speciale, prevăzute cu roţi din cauciuc şi placate pe porţiunea de contact dintre butelie şi cărucior;
    b) este obligatoriu să se controleze periodic etanşeitatea recipientelor care conţin substanţe inflamabile;
    c) în cazul când se constată o deficienţă, recipientul se scoate din încăpere, luându-se măsurile necesare pentru a nu se produce incendiu sau explozie;
    d) pe furtunurile prin care trec gaze inflamabile se folosesc numai ramificaţii metalice fixate de stative, cele din sticlă nefiind admise;
    e) este interzisă lăsarea în funcţiune, fără supraveghere, a instalaţiilor şi aparatelor care utilizează oxigen sau sunt destinate anesteziei;
    f) staţiile centrale de oxigen şi aer comprimat se amplasează în afara clădirii spitalului, la distanţe stabilite prin norme faţă de sălile şi saloanele de bolnavi, iar deservirea acestora se face numai de personal calificat;
    g) unităţile sanitare care nu au staţii centrale se dotează cu cărucioare speciale pentru transportul buteliilor de oxigen;
    h) închiderea sau deschiderea buteliilor de oxigen sau care conţin alte gaze se execută numai de personal instruit;
    i) în saloanele de bolnavi şi sălile de operaţie, buteliile se acoperă cu huse de pânză albă sau albastră;
    j) în incinta unităţilor sanitare, fumatul este strict interzis;
    k) se verifică lunar, prin laboratoarele de specialitate, starea de funcţionare a reductoarelor de presiune.


    ART. 279
        În unităţile şi structurile sanitare din M.Ap.N. sunt aplicabile şi prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii nr. 146/1427/2013.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Laboratoare
    ART. 280
        În laboratoare, este obligatorie executarea lucrărilor, analizelor, încercărilor şi altele, specifice profilului fiecărui laborator, numai de către personalul instruit în acest scop.

    ART. 281
    (1) Instalaţiile sau aparatele care funcţionează la presiuni şi temperaturi înalte sau cu substanţe explozive se amplasează în încăperi separate, special amenajate pentru astfel de lucrări şi se prevăd cu aparatură de măsură şi control.
    (2) Recipientele care conţin reactivi sau substanţe inflamabile se protejează împotriva căderii în caz de seism.

    ART. 282
        Este interzisă folosirea aparaturii de laborator confecţionată din materiale care reacţionează în contact cu substanţele reactive folosite, dând naştere la produşi explozivi.

    ART. 283
        În încăperile unde se efectuează lucrări cu degajare de gaze explozive sau inflamabile, toate aparatele electrice sunt de tip antiexploziv.

    ART. 284
        Laboratoarele în care se utilizează substanţe combustibile, inflamabile sau toxice se prevăd cu instalaţii de ventilaţie adecvate, care se menţin în perfectă stare de funcţionare.

    ART. 285
        Instalaţiile destinate unor lucrări cu substanţe inflamabile sunt perfect etanşe, chiar dacă se lucrează sub nişă.

    ART. 286
        Înainte de începerea lucrului, în laboratoarele unde se folosesc substanţe inflamabile sau se află instalaţii de gaze se pune în funcţiune sistemul de ventilaţie pentru evacuarea eventualelor concentraţii periculoase de vapori şi gaze din atmosfera acestor încăperi.

    ART. 287
    (1) La intrarea în laboratoare, înainte de aprinderea luminii, se verifică dacă atmosfera din încăperi nu este încărcată cu gaze sau vapori inflamabili.
    (2) În cazul prezenţei gazelor sau vaporilor, lucrul începe numai după aerisirea spaţiilor respective.

    ART. 288
        Înainte de începerea lucrului cu produse inflamabile, la nişe se pune în funcţiune instalaţia de ventilaţie.

    ART. 289
    (1) Circuitele de alimentare cu gaze a becurilor sau a altor instalaţii trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.
    (2) Etanşeitatea conductelor de gaze şi a robinetelor se controlează periodic de specialişti, remediindu-se defecţiunile constatate înainte de începerea lucrului.
    (3) Este interzisă verificarea etanşeităţii cu flacără deschisă.

    ART. 290
    (1) Buteliile de gaze comprimate se amplasează la distanţe de minimum 2 m faţă de calorifere sau de alte surse de căldură din încăpere, marcate vizibil şi fixate cu brăţări metalice pe pereţi, mese sau pardoseală, pentru a se preveni răsturnarea lor din poziţia verticală.
    (2) Buteliile de rezervă se păstrează în locuri special amenajate, în afara încăperilor folosite pentru utilităţi tehnologice.

    ART. 291
    (1) Utilizarea buteliilor cu oxigen se face astfel încât să se evite sub orice formă contactul ventilelor sau a manometrelor cu grăsimi.
    (2) Manipularea buteliilor cu mâinile sau echipamente de lucru pătate cu asemenea substanţe prezintă pericol de explozie şi este strict interzisă.

    ART. 292
    (1) Becurile cu gaz, lămpile cu spirt şi alte aparate de încălzire se amplasează numai pe mese din materiale incombustibile, având o bună stabilitate.
    (2) În jurul acestor surse, pe o rază de minimum 1 m nu se depozitează lichide sau materiale combustibile.

    ART. 293
    (1) În încăperile de lucru se introduc numai cantităţile de materiale şi substanţe necesare lucrărilor zilnice, care se păstrează în vase închise şi ferite de surse de foc.
    (2) Se evită păstrarea în acelaşi loc a substanţelor care prin amestec pot da naştere la reacţii violente sau care pot forma amestecuri explozive.

    ART. 294
        Vasele în care se păstrează reactivi sunt etichetate cu indicarea substanţei pe care o deţin.

    ART. 295
    (1) Pentru efectuarea lucrărilor care prezintă pericol de incendiu sau explozie se foloseşte numai sticlărie termoizolantă, care se verifică înainte de utilizare şi care nu prezintă crăpături, bule de aer sau alte defecte.
    (2) Încălzirea vaselor de sticlă se face în băi cu apă, ulei sau nisip, precum şi pe site metalice acoperite cu materiale termoizolante.

    ART. 296
        La operaţiile de distilare a lichidelor inflamabile şi a acizilor, instalaţia se aşează pe tăvi metalice, pentru prevenirea împrăştierii conţinutului, în cazul spargerii acesteia.

    ART. 297
        În timpul operaţiunii de distilare, se asigură în mod continuu apa necesară pentru răcirea refrigeratorului.

    ART. 298
        Deversarea resturilor de lichide combustibile în instalaţia de canalizare este interzisă, pentru a nu se forma amestecuri periculoase, generatoare de incendiu sau explozie.

    ART. 299
        În laboratoare, se interzice lăsarea instalaţiilor şi aparatelor în funcţiune fără supraveghere.

    ART. 300
        În caz de incendiu, înainte de începerea acţiunii de stingere se scot de sub tensiune toate instalaţiile şi aparatele existente.

    ART. 301
        Pentru stingerea incendiilor de gaze inflamabile se folosesc dioxidul de carbon sau pulberile stingătoare.

    ART. 302
        Stingerea incendiilor de lichide combustibile se realizează cu spumă, dioxid de carbon sau pulberi stingătoare.

    ART. 303
        În cazul în care în laboratoare se lucrează cu metale alcaline sau catalizatori organo-metalici, pulberi de aluminiu, zinc şi altele asemenea, se interzice utilizarea spumei sau a apei pentru stingerea incendiului, recomandându-se folosirea instalaţiilor de stingere cu dioxid de carbon, pulberi speciale sau stingătoare speciale.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Tipografii, ateliere de multiplicat, laboratoare foto
    ART. 304
    (1) În locurile de muncă unde se folosesc materiale combustibile şi substanţe inflamabile, cantităţile aprovizionate nu depăşesc pe cele strict necesare unei zile de lucru, iar păstrarea lor se face în spaţii special amenajate, ferite de surse de căldură.
    (2) Stivuirea hârtiilor pentru tipărit se face la distanţă de minimum:
    a) 1,00 m faţă de sobele metalice;
    b) 0,50 m faţă de sobele din cărămidă;
    c) 0,35 m faţă de conductele sau corpurile de încălzit izolate termic.


    ART. 305
        În atelierele foto-film, unde se lucrează cu colodiu, pe timpul operaţiunilor se înlătură orice sursă de foc deschis sau de scântei.

    ART. 306
        La atelierele tipar probă, unde pentru ştergerea valţurilor se folosesc produse petroliere, ambalajele în care se păstrează aceste produse sunt din metal, acoperite şi inscripţionate "INFLAMABIL", iar cantitatea introdusă în atelier nu este mai mare decât cea folosită în timpul unui schimb de lucru, pe baza normelor de consum.

    ART. 307
        În timp ce se execută lucrări de spălare a plăcilor de tipar cu substanţe inflamabile sau operaţiuni de amestec din care pot rezulta vapori şi gaze inflamabile sau explozibile este obligatorie folosirea instalaţiei de exhaustare.

    ART. 308
        Este interzis a se deversa lichide combustibile în canalele de scurgere, pentru evitarea formării amestecurilor explozive.

    ART. 309
    (1) Toate locurile de muncă se dotează cu lăzi metalice cu capac, în care se colectează deşeurile de bumbac, hârtie, lavete, cârpe îmbibate în ulei şi altele.
    (2) Acestea se evacuează cel puţin o dată pe zi şi se depozitează în locuri special amenajate.

    ART. 310
        Instalaţiile electrice de la mesele de lucru confecţionate din material combustibil, care au sistem de iluminare dedesubt, se execută conform "Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor" şi numai de către personal calificat, iar proiectoarele utilizate la operaţiunile de fotografiere se amplasează la distanţa de 1 m faţă de perdele, draperii sau de alte elemente combustibile.

    ART. 311
        În atelierele de şlefuit, iluminatul se asigură numai cu lămpi etanşe la praf, iar folosirea focului deschis, fumatul şi introducerea corpurilor incandescente sunt strict interzise.

    ART. 312
        În atelierele de gravare, unde se lucrează într-o atmosferă nocivă cu acid azotic, se iau următoarele măsuri:
    a) operaţiile de lucru se desfăşoară numai cu ventilaţia în funcţiune, deoarece atmosfera nocivă cu acid azotic corodează instalaţia electrică;
    b) pentru curăţirea plăcilor de zinc cu produse petroliere se scoate din magazie numai cantitatea necesară pentru o zi de lucru;
    c) rumeguşul utilizat în procesul de lucru care prezintă pericol de autoaprindere se introduce în atelier în cantităţi cât mai mici, însă nu mai mult decât necesarul pentru o zi de lucru, iar la terminarea programului se evacuează din secţii;
    d) se interzice depozitarea acidului azotic lângă instalaţiile electrice la nivelul solului, deoarece prin eventuala scurgere, acesta corodează conductorii electrici;
    e) vasele în care se ţine asfaltul sau şerlacul necesar tratării înainte de ardere a plăcilor de zinc se prevăd cu capace şi se amplasează la distanţă faţă de sursele de căldură.


    ART. 313
    (1) La atelierele de maşini plane şi rotative pentru editarea cărţilor, retuşările cu eter sau alte substanţe volatile se fac numai sub directa supraveghere a maiştrilor, care au obligaţia să amenajeze în acest scop locuri de muncă speciale, situate cât mai departe de maşinile de producţie.
    (2) Este strict interzisă înlocuirea benzinei cu alţi solvenţi.

    ART. 314
        În atelierele de fălţuit, pregătire coli şi broşat scoarţe se impun următoarele măsuri:
    a) depozitarea semifabricatelor se face la distanţă de maşinile şi utilajele de producţie;
    b) eliminarea ştraifurilor de la maşinile de tăiat şi transportul lor în locurile de balotare se fac îndată ce acestea se produc;
    c) evitarea aşezării materialelor în interiorul distanţelor de protecţie faţă de reşouri, rezistenţe electrice de încălzire, reostate, cazane de încălzit ulei şi altele;
    d) respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor de folosire şi deservire a generatoarelor de înaltă frecvenţă şi a maşinilor de uscat blocuri de carte;
    e) reşourile electrice folosite la încălzirea cleiului şi a fiarelor de călcat se instalează pe suporţi incombustibili.


    ART. 315
    (1) La atelierele de lăcuit, materialele inflamabile folosite se păstrează în afara atelierelor, în locuri special amenajate.
    (2) Operaţiile de lăcuit se execută numai cu instalaţia de ventilaţie în funcţiune, pentru evitarea formării concentraţiilor periculoase de vapori şi gaze inflamabile.

    ART. 316
        La prepararea cernelurilor, se iau următoarele măsuri:
    a) operaţiile de diluare a cernelurilor cu toluen, benzină, spirt şi alte asemenea produse se realizează în încăperi special amenajate în acest scop, ferite de surse de foc, scântei şi temperaturi ridicate;
    b) în locurile unde se prepară cernelurile, se introduc cantităţile de solvenţi necesare unui schimb de lucru;
    c) vasele care conţin cerneluri sau diluanţi se etichetează şi se păstrează în permanenţă închise ermetic;
    d) se asigură funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei de ventilaţie pentru evacuarea vaporilor ce se degajă;
    e) în încăperile de preparare a vopselelor, este interzis să se depoziteze alte materiale care nu intră în procesul de fabricaţie.


    SECŢIUNEA a 13-a
    Săli calculatoare şi echipamente electronice de comunicaţii
    ART. 317
        Spaţiile în care se amplasează calculatoarele şi echipamentele electronice de comunicaţii se amenajează conform normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

    ART. 318
        Elementele de protecţie ale golurilor se execută cu acelaşi grad de rezistenţă la foc ca şi elementele de compartimentare.

    ART. 319
        Este interzisă depăşirea sarcinii termice de 420 MJ/mp în spaţiile de sub sălile în care se amplasează calculatoarele şi echipamentele electronice de comunicaţii.

    ART. 320
        Este interzisă depozitarea materialelor cu pericol de explozie, incendiu sau de coroziune în spaţiile laterale sau învecinate sălilor cu echipamente de comunicaţii.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Depozite şi magazii de materiale
    1. Depozite de materiale generale
    ART. 321
        Organizarea şi amenajarea depozitelor şi a magaziilor se fac, de regulă, la nivelurile inferioare ale clădirilor, în conformitate cu prevederile normativelor, instrucţiunilor şi prescripţiilor tehnice specifice, care reglementează activitatea de depozitare şi manipulare a diferitelor categorii de materiale.

    ART. 322
        Depozitarea materialelor şi a substanţelor solide, lichide şi gazoase se face în funcţie de natura, forma, dimensiunea, modul de ambalare şi proprietăţile fizico-chimice ale acestora, precum şi de compatibilitatea la utilizarea substanţelor de stingere.

    ART. 323
        Materialele cu forme geometrice sau dimensiuni similare ori asemănătoare, precum şi cele ambalate se depozitează în stive, grupe de stive şi sectoare, cu respectarea distanţelor de siguranţă între ele faţă de vecinătăţi şi a cantităţilor maxime admise.

    ART. 324
        Mărfurile, materialele şi ambalajele depozitate în interiorul spaţiilor de depozitare sau pe suprafeţele de teren aferente se organizează pe stive, grupe, secţii sau sectoare, în aşa fel încât să se asigure spaţiile de siguranţă între stivele de mărfuri, pentru accesul maşinilor şi utilajelor de intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 325
        Culoarele de acces între stivele de mărfuri din interiorul încăperilor de depozitare se delimitează şi se marchează cu benzi de vopsea de nuanţă deschisă.

    ART. 326
        Atât în interiorul spaţiilor de depozitare, cât şi pe suprafeţele de teren folosite pentru depozitarea mărfurilor şi ambalajelor se păstrează în permanenţă ordinea şi curăţenia.

    ART. 327
        Toate deşeurile provenite din ambalaje se adună imediat şi se evacuează în locuri amplasate şi amenajate conform normelor în vigoare.

    ART. 328
    Ferestrele depozitelor de mărfuri şi materiale situate la parter, demisol sau subsol se asigură cu gratii de fier şi plasă de sârmă rezistentă, pentru împiedicarea pătrunderii în interior a resturilor de ţigări sau chibrituri aruncate din neglijenţă sau cu intenţie.

    ART. 329
        Maşinile, utilajele şi aparatele electrice sau mecanice folosite în depozite pentru transportul, descărcarea, încărcarea sau preambalarea mărfurilor se verifică cel puţin o dată pe trimestru, conform normelor prescrise în cărţile tehnice respective.

    ART. 330
        În depozite, se interzic:
    a) lăsarea deschisă a depozitului în lipsa personalului de deservire al acestuia, precum şi accesul persoanelor străine;
    b) păstrarea materialelor şi lichidelor inflamabile destinate curăţeniei;
    c) folosirea reşourilor şi radiatoarelor electrice, precum şi a lămpilor electrice defecte sau neasigurate cu globuri de sticlă şi grătare de protecţie;
    d) fumatul şi utilizarea focului deschis;
    e) compartimentarea spaţiilor de depozitare prin despărţituri improvizate din ambalaje sau materiale combustibile.


    ART. 331
        La depozitarea materialelor şi a substanţelor solide sau lichide, se vor avea în vedere:
    a) respectarea măsurilor de siguranţă privind înălţimea de depozitare şi lăţimea culoarelor, astfel încât să se permită accesul pentru evacuare şi stingere în caz de incendiu sau explozie;
    b) amplasarea stivelor de materiale să nu blocheze accesul la tablourile electrice, uşi, hidranţii de incendiu, alte mijloace de stingere a incendiilor;
    c) respectarea distanţelor de protecţie faţă de instalaţiile, utilajele şi mijloacele de încălzire, capetele sprinkler, drencer, de pulverizare a apei, avertizoare şi detectoare de incendiu, corpuri de iluminat;
    d) să nu se folosească spaţiile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile sau explozibile pentru amenajarea de birouri sau pentru executarea de lucrări de finisare, încercare şi reparare a produselor sau ambalajelor pentru livrarea lichidelor combustibile, aceste lucrări fiind permise numai în situaţiile în care se respectă prevederile actelor normative de proiectare şi exploatare în vigoare;
    e) rafturile şi alte materiale ajutătoare depozitării să se realizeze, de regulă, din materiale incombustibile, iar cele din lemn să se ignifugheze;
    f) spaţiile în care se depozitează substanţe lichide volatile se ventilează, în scopul evitării formării amestecurilor explozive;
    g) magaziile pentru lacuri, vopsele şi alte substanţe chimice inflamabile se amenajează în compartimente separate şi se stabilesc măsuri suplimentare de protecţie la incendii;
    h) teritoriul depozitelor se menţine curat, înlăturându-se deşeurile de textile, hârtie, inclusiv vegetaţia uscată de pe terenul din jur;
    i) la intrarea în incinta depozitelor şi magaziilor se afişează inscripţii de avertizare asupra pericolului de incendiu;
    j) interzicerea fumatului în spaţiile de depozitare, pentru fumat amenajându-se locuri speciale;
    k) personalul de deservire a mijloacelor de manipulare şi transport al materialelor şi substanţelor combustibile/explozive, precum şi cel de însoţire a acestora trebuie să cunoască şi să respecte normele, măsurile şi regulile de apărare împotriva incendiilor pentru produsele transportate;
    l) asigurarea iluminatului natural sau de tip antiex la depozitele de materiale inflamabile cu pericol de explozie;
    m) interzicerea improvizaţiilor la instalaţiile electrice şi a focului deschis;
    n) la terminarea programului de lucru, în depozite şi magazii, instalaţiile electrice se deconectează.


    ART. 332
        La depozite şi magazii, în funcţie de specificul acestora se stabilesc măsuri suplimentare de apărare împotriva incendiilor şi de înlăturare a cauzelor ce pot favoriza declanşarea de incendii.

    ART. 333
        Pentru fiecare material sau substanţă depozitată, se stabilesc şi se asigură agenţii stingători necesari.


    2. Depozite de carte şi arhive
    ART. 334
        Spaţiile de depozitare a arhivelor, precum şi fondul special al bibliotecilor se amenajează în încăperi sau construcţii rezistente la foc, uşile din dotarea spaţiilor respective având aceleaşi caracteristici.

    ART. 335
        Amplasarea depozitelor de arhivă şi a bibliotecilor se face, de regulă, la nivelurile inferioare ale construcţiilor, exceptând subsolurile şi demisolurile.

    ART. 336
        Este interzisă amenajarea depozitelor, bibliotecilor sau a arhivelor în următoarele situaţii:
    a) în apropierea magaziilor cu substanţe combustibile explozive;
    b) în mansardele sau podurile clădirilor;
    c) în construcţii provizorii sau în cele executate din materiale combustibile.


    ART. 337
        Prin spaţiile depozitelor, bibliotecilor şi arhivelor se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a coşurilor şi canalelor de fum.

    ART. 338
        Rafturile, fişierele, dulapurile, rastelele, poliţele utilizate în depozite se confecţionează din materiale incombustibile sau ignifugate.

    ART. 339
        Amplasarea rafturilor, fişierelor, rastelelor, dulapurilor şi lăzilor se face astfel încât, în caz de incendiu, să se asigure accesul în orice punct al depozitului, pentru stingerea şi evacuarea materialelor.

    ART. 340
        Cutiile folosite pentru protecţia materialului documentar sub formă de film se confecţionează din metal.

    ART. 341
        Instalaţiile electrice ale depozitelor de arhivă care deţin peste 100 m liniari de raft material arhivistic trebuie să fie astfel executate, încât să poată fi deconectate din afara depozitului.

    ART. 342
        Corpurile de iluminat electric cu incandescenţă trebuie să fie prevăzute cu globuri de protecţie şi să fie amplasate la distanţă de cel puţin 50 cm faţă de materialele combustibile.

    ART. 343
        Pentru stingerea incendiilor în spaţiile pentru arhive şi biblioteci se folosesc cu prioritate gazele inerte şi pulberile stingătoare.


    3. Depozite de lichide combustibile
    ART. 344
        La depozitele de lichide combustibile din clasele de periculozitate I şi II, se iau măsuri de protecţie împotriva radiaţiilor solare, respectiv rezervoarele supraterane se vopsesc în culori ce reflectă radiaţiile.

    ART. 345
        Rastelele metalice pe care se depozitează butoaiele sau bidoanele se leagă la centura de împământare, iar autospecialele şi vagoanele cisternă, pe timpul încărcării sau descărcării, precum şi conductele prin care se face transportul sau traversarea produselor se prevăd cu dispozitive de captare şi de scurgere a electricităţii statice.

    ART. 346
        La fiecare depozit, se întocmeşte schema amplasării rezervoarelor, montarea conductelor, locul ventilelor de manevrare şi al mijloacelor de stingere a incendiilor.

    ART. 347
        Este interzisă circulaţia persoanelor pe rezervoare, podeţe, pardoseala caselor de pompe, cu încălţăminte prevăzută cu accesorii metalice, care pot provoca scântei capabile să iniţieze aprinderea amestecurilor explozive.

    ART. 348
        Pentru lucrul cu foc deschis la rezervoarele de depozitare a produselor combustibile, se respectă următoarele măsuri:
    a) întocmirea permisului de lucru cu foc şi avizarea acestuia;
    b) golirea completă a rezervorului de produse şi reziduuri;
    c) spălarea, suflarea cu gaze inerte sau aburirea;
    d) închiderea şi blindarea tuturor robinetelor de pe conductele de legătură ale rezervorului;
    e) demontarea conductelor de legătură;
    f) deschiderea gurilor de vizitare;
    g) aerisirea rezervorului;
    h) luarea de probe de vapori din interior, pentru analiză;
    i) începerea lucrului, numai după confirmarea analizelor.


    ART. 349
        Este interzisă montarea pe mantalele rezervoarelor a robinetelor de luat probe sau a sticlelor de nivel neomologate.

    ART. 350
        Este interzisă lăsarea deschisă a orificiilor pentru luarea probelor de măsurare a nivelului.

    ART. 351
        Curăţirea rezervoarelor de reziduuri se face conform unui grafic cu distrugerea reziduurilor, iar colectarea acestora în bazine/gropi deschise, improvizate, pe teritoriul depozitului este interzisă.

    ART. 352
        Este interzisă folosirea ambalajelor din material plastic pentru păstrarea, manipularea sau transportarea lichidelor combustibile.

    ART. 353
        Evacuarea apelor care conţin lichide combustibile se face prin canalizare separată faţă de cea menajeră, care este prevăzută cu închideri hidraulice şi separatoare.

    ART. 354
        În locurile unde există emanaţii sau concentraţii mari de vapori şi gaze inflamabile este interzisă folosirea îmbrăcămintei confecţionate din fire sintetice, utilizarea pieptenilor din material plastic, purtarea încălţămintei cu blacheuri sau potcoave, care pot produce scântei prin lovire ori frecare, capabile să producă aprinderea amestecurilor explozive.

    ART. 355
        Este interzis lucrul cu foc deschis la o distanţă mai mică de 50 m faţă de orice clădire, instalaţie, rezervor sau faţă de perimetrul depozitelor de lichide combustibile.

    ART. 356
        La depozitarea vopselelor, lacurilor şi a altor substanţe inflamabile, se respectă şi instrucţiunile furnizorului.

    ART. 357
        Vopselele şi lacurile pe bază de nitroceluloză se depozitează separat faţă de lacurile poliesterice, iar diluanţii în compartimente separate.

    ART. 358
        Lacurile poliesterice, grundul activ, întăritorul şi acceleratorul se păstrează la întuneric şi la o temperatură redusă a mediului ambiant, iar întăritorul, grundul activ şi acceleratorul de poliesteri se depozitează separat.

    ART. 359
        Bidoanele sau butoaiele cu lac poliesteric se consumă în ordinea intrării lor în depozit.

    ART. 360
        Lagărele şi piesele în mişcare ale pompelor pentru vehicularea produselor combustibile trebuie în permanenţă unse, pentru evitarea supraîncălzirilor.

    ART. 361
        Dezgheţarea armăturilor, ventilelor, legăturilor, pompelor se face numai cu apă caldă sau cu condens şi se interzice folosirea în acest scop a focului deschis.

    ART. 362
        Operaţiile de reparaţii, revizii, întreţineri ce necesită folosirea focului deschis se efectuează numai după oprirea instalaţiei şi numai de personal calificat.

    ART. 363
    (1) Lucrările cu foc deschis la conductele pentru produsele petroliere montate în canale încep numai după golirea, înlăturarea gazelor rămase în interior, spălarea, suflarea cu gaze inerte şi blindarea lor.
    (2) Complementar faţă de măsurile menţionate la alin. (1), se au în vedere următoarele:
    a) curăţirea canalului pe distanţă de minim 10 m de la locul de unde se execută lucrările cu foc;
    b) protejarea conductelor vecine prin panouri sau prelate;
    c) golirea şi spălarea conductelor vecine care conţin lichide inflamabile.


    ART. 364
        La instalaţiile de pompare acţionate manual, se iau următoarele măsuri:
    a) armăturile şi conductele să fie etanşe, nu se admit furtunuri flexibile cu fisuri, îmbătrânite sau fără inserţie metalică;
    b) încărcătoarele de alimentare a autocisternelor şi a ambalajelor cu lichide combustibile să fie prevăzute cu prelungitoare confecţionate din metale neferoase, care nu produc scântei la lovire şi care să ajungă până la 0,30 m de fundul recipientelor;
    c) autovehiculele pentru transportul lichidelor combustibile să aibă asigurată împământarea, la încărcare-descărcare, pentru scurgerea electricităţii statice;
    d) să se asigure stabilitatea vaselor pe tot timpul operaţiei de încărcare-descărcare şi să se utilizeze numai scule care nu produc scântei prin lovire sau frecare.


    ART. 365
        Recipientele se manipulează astfel încât să nu se producă loviri, scântei ori deversarea lichidului.

    ART. 366
        În cazul alimentării directe din rezervoare subterane sau semiîngropate, vehiculele nu se apropie la o distanţă mai mică de 10 m faţă de acestea.

    ART. 367
        Etanşeitatea instalaţiilor, utilajelor, recipientelor se controlează şi se asigură permanent.

    ART. 368
        Este interzisă folosirea faclelor, felinarelor sau a altor asemenea mijloace pentru iluminarea depozitelor, rampelor şi staţiilor încărcare-descărcare.

    ART. 369
        Digurile şi pragurile de retenţie a produselor petroliere combustibile trebuie să fie incombustibile, etanşe şi să asigure reţinerea întregii cantităţi de lichide ce pot fi deversate în caz de incendii sau avarii.

    ART. 370
        Rezervoarele, instalaţiile şi alte recipiente şi dispozitive se prevăd cu sisteme vizibile de control al nivelului lichidelor ce le conţin, iar la rezervoare este obligatorie montarea opritoarelor de flăcări şi a supapelor de respiraţie, conform normativelor de specialitate.

    ART. 371
        Platformele betonate ale depozitelor, rampelor şi a altor spaţii de depozitare a produselor petroliere se prevăd cu posibilităţi de spălare, iar platformele nebetonate se curăţă de reziduuri ori de câte ori este necesar, astfel încât să fie în permanenţă curate.

    ART. 372
        Circulaţia locomotivelor pe rampele de cale ferată, precum şi circulaţia autovehiculelor ce au motoare cu ardere internă este interzisă în timpul operaţiunilor de încărcare- descărcare a produselor combustibile lichide.

    ART. 373
        La încărcarea-descărcarea lichidelor combustibile pe rampele de cale ferată, se iau următoarele măsuri:
    a) imobilizarea vagoanelor cisternă folosind saboţi care nu produc scântei prin lovire sau frecare;
    b) legarea la pământ a vagoanelor cisternă, rezervoarelor, ambalajelor, conductelor de umplere/golire şi a şinelor de cale ferată;
    c) asigurarea continuităţii electrice între cisterne, conducte şi rezervoare;
    d) verificarea şi etanşeizarea cisternei, înainte şi după umplere;
    e) coborârea furtunului/tubului de umplere până la cel mult 0,30 m de fundul cisternei;
    f) încărcarea cisternei fără a se depăşi capacitatea maximă admisă;
    g) înlăturarea eventualelor scurgeri de produse;
    h) folosirea sculelor care nu produc scântei prin lovire sau frecare.    4. Depozite de armament, muniţie şi explozivi
    ART. 374
        Pe teritoriul depozitelor de muniţie şi pe o rază de 300 m în jurul acestora este interzisă folosirea focului deschis.

    ART. 375
        În jurul fiecărei magazii, pe o distanţă de 20 m, se îndepărtează buruienile, iarba şi frunzele uscate.

    ART. 376
        În magaziile pentru muniţie, este permisă executarea numai a acelor lucrări care sunt în legătură cu manevrarea şi depozitarea ambalajelor cu muniţie.

    ART. 377
        Este interzisă păstrarea în magaziile cu muniţie a loturilor a căror pulbere nu este analizată sau care au termenul de analizare depăşit.

    ART. 378
        De două ori pe an, o comisie numită prin ordin de zi pe unitate controlează teritoriul depozitului, pentru stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 379
        În magaziile cu muniţie nu este admis iluminatul electric la efectuarea oricăror lucrări pe timp de noapte, magaziile putându-se ilumina cu ajutorul lămpilor electrice portative de tip antiex sau cu farurile autovehiculelor, situate la o distanţă de minimum 1,5 m.

    ART. 380
        Toate magaziile pentru muniţie se prevăd cu instalaţii de paratrăsnet.

    ART. 381
        Ferestrele magaziilor au geamurile mate sau acoperite cu vopsea albă, pentru protejarea împotriva razelor solare.

    ART. 382
        Explozivii şi muniţia nu trebuie să rămână niciun moment sub acţiunea directă a razelor solare.

    ART. 383
        Magaziile cu muniţie se asigură cu mijloace şi materiale pentru stingerea incendiilor, conform normelor, acestea amplasându-se în locuri uşor accesibile şi vizibile, la 5-10 m de magazie.

    ART. 384
        Fiecare magazie cu muniţie se prevede cu un mijloc acustic de alarmare în caz de incendiu.

    ART. 385
        Se interzice circulaţia persoanelor neînsoţite pe teritoriul depozitului.

    ART. 386
        La terminarea lucrului, înaintea închiderii magaziei, gestionarul controlează şi ia măsurile necesare de înlăturare a cauzelor ce pot provoca incendii/explozii, după care raportează ofiţerului de serviciu.


    SECŢIUNEA a 15-a
    Ateliere de prelucrare a lemnului
    ART. 387
        Este interzisă modificarea sau repararea instalaţiilor de încălzire electrice în timpul lucrului în atelierul respectiv sau când instalaţia de exhaustare nu funcţionează.

    ART. 388
    (1) Încălzirea atelierelor de prelucrare a lemnului se face, de regulă, cu instalaţii de încălzire centrală funcţionând cu apă supraîncălzită, abur sau aer cald, respectându-se Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.
    (2) La atelierele mici cu suprafeţe de maximum 400 mp se pot utiliza sobe obişnuite cu acumulare de căldură, având uşile de acces la focar în afara încăperilor de lucru, cu respectarea indicaţiilor normativului anterior menţionat.

    ART. 389
        Este interzisă utilizarea sobelor fără acumulare de căldură sau a radiatoarelor electrice, indiferent de tipul lor.

    ART. 390
        Părţile metalice ale utilajelor din ateliere trebuie să fie prevăzute cu legături la pământ executate şi verificate conform normativelor în vigoare.

    ART. 391
        Utilajele şi dispozitivele de ascuţit care produc scântei şi sistemele de încălzire a cleiului se amplasează în încăperi care nu prezintă pericol de incendiu, separat de cele pentru prelucrarea lemnului.

    ART. 392
        În ateliere, se introduce material lemnos numai în cantitatea necesară unei zile de lucru, stivuit ordonat, lăsându-se libere căile de acces şi de evacuare.

    ART. 393
        La terminarea activităţii, deşeurile de lemn, colectate în lăzi special destinate se evacuează în locurile stabilite, în afara atelierului.

    ART. 394
        În atelierele de prelucrare a lemnului sunt cu desăvârşire interzise: fumatul, manevrarea şi depozitarea lichidelor combustibile şi a substanţelor inflamabile sau explozive.

    ART. 395
        Materialul lemnos supus prelucrării se controlează pentru înlăturarea eventualelor particule metalice, care, în contact cu anumite scule de lucru, pot provoca scântei.

    SECŢIUNEA a 16-a
    Ateliere de tapiţerie, croitorie şi cizmărie
    ART. 396
        Utilajele acţionate electric, prizele, ştecherele şi fişele de conectare trebuie întreţinute în bună stare de funcţionare, pentru evitarea scurtcircuitelor.

    ART. 397
        După terminarea programului de lucru sau când funcţionarea maşinilor este întreruptă pe o perioadă mai mare, utilajele electrice se scot de sub tensiune.

    ART. 398
        Toate deşeurile de materiale rezultate din procesul de producţie se colectează în coşuri sau cutii şi se evacuează din atelier la terminarea programului, depozitându-se în locurile special amenajate.

    ART. 399
        Operaţiile de curăţire a materialelor cu neofalină, benzină şi alte substanţe asemănătoare se fac în încăperi separate, ferite de orice sursă de foc, cu ventilaţie naturală sau mecanică, doar la lumina zilei.

    ART. 400
        Pentru atelierele unde se lucrează cu prenadez sau alte substanţe inflamabile sunt obligatorii următoarele reguli:
    a) bidoanele cu soluţie se desfac numai cu unelte neferoase;
    b) soluţia adezivă pentru o operaţiune de ungere se păstrează pe bancurile de lucru în vase mici închise etanş, cu suprafaţa de evaporare redusă;
    c) în atelierele sau la locurile se muncă se introduc numai cantităţile de soluţie necesare unei zile de muncă, iar soluţia neconsumată se evacuează în afara atelierului sau se returnează la depozitul unităţii.


    ART. 401
        Personalul care îndeplineşte diverse munci în atelierele unde se folosesc soluţii inflamabile trebuie să poarte încălţăminte fără accesorii metalice, iar îmbrăcămintea de protecţie trebuie să fie menţinută curată.

    ART. 402
        Se interzice în aceste spaţii fumatul şi introducerea de chibrituri, brichete sau a altor surse care pot produce incendii ori explozii.

    ART. 403
        Pe bidoanele cu soluţie de prenadez se aplică etichete vizibile cu inscripţia "INFLAMABIL".

    ART. 404
        În atelierele de croitorie, se respectă următoarele măsuri suplimentare:
    a) în timpul lucrului, maşinile electrice de călcat se aşează pe suporţi izolaţi, iar după folosire se deconectează de la reţea;
    b) la utilizarea maşinilor de cusut electrice, se protejează cablurile de alimentare împotriva deteriorărilor mecanice care pot produce electrocutări sau scurtcircuite;
    c) operaţiile de curăţire cu neofalină se efectuează în încăperi separate sau în aer liber, în niciun caz în atelier.


    SECŢIUNEA a 17-a
    Ateliere de acoperiri metalice, chimice şi electrochimice
    ART. 405
        Atelierele de acoperiri metalice se amplasează în clădiri sau încăperi rezistente la foc, având pardoseli incombustibile.

    ART. 406
        Şlefuirea şi polizarea mecanică a metalelor se face în încăperi separate de cele pentru acoperiri metalice.

    ART. 407
        Atelierele pentru acoperiri metalice se prevăd cu instalaţii pentru ventilaţia naturală sau mecanică, iar, în cazul defectării acestora, lucrul se suspendă până la remedierea defecţiunilor.

    ART. 408
        Este interzisă utilizarea solvenţilor organici inflamabili pentru degresare, cu excepţia situaţiilor când se folosesc cantităţi reduse, respectiv 1-2 litri pe schimb, şi nu se justifică folosirea tricloretilenei sau percloretilenei, iar în cazurile când se depăşesc cantităţile respective, degresarea sa face cu detergenţi sau tripercloretilenă.

    ART. 409
        Nu se admite depozitarea în ateliere a substanţelor chimice necesare procesului tehnologic, cantităţile necesare consumului zilnic păstrându-se în încăperi speciale, în condiţii de evitare a eventualelor reacţii chimice dintre diferitele substanţe prezente.

    ART. 410
        La depozitarea, transportarea şi manipularea substanţelor chimice care prezintă pericol de incendiu, se respectă următoarele reguli:
    a) substanţele lichide se păstrează în ambalajele originale;
    b) damigenele se amplasează în locuri separate, bine aerisite, unde nu se păstrează alte materiale combustibile, se aşează în coşuri împletite, în cutii din lemn sau coşuri metalice, iar pentru amortizare se folosesc paie, talaş sau vată de sticlă şi se astupă ermetic;
    c) operaţiunile de transvazare din care rezultă cantităţi mari de gaze sau vapori inflamabili ori toxici se execută numai sub nişe sau sub un puternic curent lateral de aer;
    d) damigenele cu acizi sau săruri chimice în stare lichidă se etichetează, indicându-se conţinutul, denumirea chimică uzuală, densitatea şi concentraţia;
    e) conductele de alimentare şi robinetele trebuie întreţinute în bună stare de funcţionare;
    f) la pregătirea soluţiilor, acizii se toarnă în apă, în jet subţire, amestecând continuu şi răcind soluţia;
    g) se interzice turnarea apei în acid;
    h) amestecarea acidului sulfuric şi a acidului azotic se face prin turnarea acidului sulfuric peste cel azotic, amestecând continuu şi răcind soluţia, astfel ca temperatura să nu depăşească 350C.


    ART. 411
        Acidul sulfuric concentrat necesar corecţiilor se introduce în ateliere numai în cantităţile necesare unei singure operaţiuni.

    ART. 412
        Manevrarea substanţelor cu pericol de incendiu de tip sodiu, potasiu, fosfor, peroxid de sodiu şi alte substanţe necesare obţinerii unor săruri sau pentru efectuarea reacţiilor de oxido-reducere se face cu respectarea regulamentului de lucru.

    ART. 413
        Se interzice deversarea concentraţiilor periculoase la canalizare.

    ART. 414
        Prepararea soluţiilor şi a electroliţilor, precum şi a soluţiilor din băile galvanice se realizează cu respectarea indicaţiilor de lucru şi numai de către personal instruit cu privire la pericolele de incendiu ce apar la manevrarea acizilor concentraţi, a substanţelor oxidante şi a substanţelor cu tendinţă de autoaprindere.

    ART. 415
        Este interzis lucrul când instalaţia de evacuare a hidrogenului degajat în timpul unor procese chimice sau electrochimice nu funcţionează la parametrii normali, astfel încât concentraţia de hidrogen în atmosfera aerului să se situeze sub limita minimă de explozie de 4%.

    ART. 416
        În cazul utilizării flăcării deschise pentru încălzirea soluţiilor de lucru, aprinderea focului se face numai după 10 minute de la pornirea instalaţiei de exhaustare, iar oprirea instalaţiei se face numai după stingerea flăcării.

    ART. 417
        Procesele chimice sau electrochimice bazate pe electroliţi puternic oxidanţi de tipul acidului percloric se execută în încăperi separate, cu ziduri rezistente la foc şi explozie.

    ART. 418
        Se interzice folosirea sculelor cu cozi din lemn sau materiale plastice pentru introducerea sau scoaterea pieselor din băile de metal topit, cu acizi concentraţi sau cu electroliţi puternic oxidanţi.

    ART. 419
        Depozitarea substanţelor cianurice se face în încăperi separate, sigilate şi ventilate, în care nu se păstrează alte materiale.

    ART. 420
        Se interzice plasarea unor obiecte combustibile în imediata apropiere a băilor galvanice încălzite cu flacără deschisă, cu energie electrică sau cu aburi, dacă nu sunt izolate termic.

    ART. 421
        În cazul băilor cu metal topit, cu radiaţie termică puternică prin suprafaţa liberă, mijlocul de transport se protejează împotriva supraîncălzirii sau stropirii cu metal topit.

    ART. 422
        Piesele se introduc în baie lent şi numai dacă sunt uscate şi curăţate de impurităţi.

    SECŢIUNEA a 18-a
    Vopsitorii
    ART. 423
        Operaţiunile de degresare, preparare a vopselelor, grunduire sau vopsire care presupun utilizarea unei cantităţi mai mare de 10 litri de substanţe inflamabile pe schimb se execută numai în secţii special amenajate, având standuri, cabine sau platforme de lucru prevăzute cu filtre pentru reţinerea particulelor de vopsea, cu instalaţii de evacuare a aerului viciat, precum şi cu mijloace de stingere a incendiilor.

    ART. 424
        Utilajele sau încăperile pentru vopsire se asigură cu sisteme pentru evacuarea aerului viciat şi introducerea aerului proaspăt, care se pun în funcţiune cu 5 minute înaintea începerii lucrului şi se menţin în stare de funcţionare încă 5 minute după terminarea lucrului.

    ART. 425
        Este interzis lucrul în cabinele sau platformele de vopsire în condiţiile în care instalaţiile de exhaustare, filtrele, perdelele de apă şi celelalte instalaţii auxiliare nu funcţionează sau sunt defecte.

    ART. 426
        Conductele de evacuare a vaporilor de solvenţă sau aerosolilor de vopsea se curăţă periodic, pentru evitarea acumulării de material combustibil, periodicitatea operaţiilor de curăţire stabilindu-se în funcţie de depunerile constatate, pe baza verificărilor efectuate, cel puţin o dată pe trimestru.

    ART. 427
        Pentru răzuirea şi curăţirea crustei de vopsea depusă în conductele de aspiraţie, pe instalaţii, utilaje sau elemente de construcţii se folosesc scule care nu produc scântei prin lovire.

    ART. 428
        Se verifică zilnic buna funcţionare a sistemelor de interblocare între pistoalele de vopsire sau pompele de injectare a solventului inflamabil şi ventilaţia de evacuare a aerului viciat, interzicându-se lucrul la cabine ori utilaje, dacă acest interblocaj nu funcţionează.

    ART. 429
        Se interzice fumatul în toate compartimentele în care prezenţa materialelor inflamabile, chiar în concentraţii nepericuloase, poate crea pericol de incendiu, precum şi efectuarea de activităţi cu foc deschis sau generatoare de scântei.

    ART. 430
    (1) Intervenţiile cu foc deschis pentru întreţinere-montaj la utilaje, accesorii, instalaţii electrice, termotehnice, hidrotehnice sunt permise numai după evacuarea din zonă a solvenţilor, vopselelor, grundurilor, aerisirea de vapori inflamabili şi curăţirea depunerilor de grund sau vopsea de pe utilaje, instalaţii şi construcţii, care s-ar putea aprinde prin contactul cu diferite surse de căldură.
    (2) Intervenţia respectivă se face în prezenţa mijloacelor necesare stingerii unui eventual început de incendiu.

    ART. 431
        În compartimentele de degresare, grunduire, vopsire şi lăcuire este interzisă păstrarea unor cantităţi de materiale inflamabile mai mari decât necesarul pentru un schimb de lucru.

    ART. 432
        Toate materialele pentru vopsire se păstrează în recipiente metalice cu închidere etanşă, în zone ferite de raze solare, surse de căldură şi scântei, conform indicaţiilor firmelor producătoare.

    ART. 433
        În cazul schimbării materialelor de vopsire, toate instalaţiile şi utilajele pentru pregătire, grunduire, vopsire şi uscare a suprafeţelor se curăţă şi se spală de depunerile anterioare.

    ART. 434
        Revizia şi prepararea standurilor, cabinelor şi a platformelor de vopsire, precum şi a instalaţiilor aferente se execută numai de personal calificat, instruit în prealabil în acest scop şi numai când sunt oprite, golite şi curăţate de resturile de vopsea.

    ART. 435
    (1) Pentru instalaţii şi procedee speciale de vopsire se utilizează instrucţiunile elaborate pe baza prescripţiilor proiectantului şi executantului instalaţiei.
    (2) Prescripţiile tehnice trebuie afişate, cunoscute şi respectate.

    ART. 436
        La prepararea emailului de aluminiu, praful de aluminiu se manevrează cu atenţie, pentru a nu se degaja în atmosferă.

    ART. 437
        Praful de aluminiu aprins nu se stinge cu apă, ci se foloseşte pulbere stingătoare sau dioxid de carbon.

    ART. 438
    (1) Materialele folosite la lăcuire se depozitează în încăperi separate, rezistente la foc, luându-se măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor.
    (2) Întăritorul şi grundul activ se păstrează separat de lacurile poliesterice.

    ART. 439
        Materialele pentru lăcuire trebuie ferite de acţiunea directă a razelor solare, iar geamurile ferestrelor de la încăperile în care se depozitează acestea se vopsesc în alb.

    ART. 440
        Materialele pentru lăcuire se păstrează în vase metalice închise etanş, iar după golire, acestea se evacuează imediat din atelier, se spală şi se depozitează în locurile destinate acestui scop.

    ART. 441
        Prepararea soluţiilor pentru lăcuire se efectuează în încăperi separate de restul atelierelor, cu acces direct spre exterior.

    ART. 442
    (1) Degresarea suprafeţelor metalice cu solvenţi inflamabili prin imersie sau cu jeturi este admisă numai în interiorul unor utilaje, tuneluri sau camere de degresare.
    (2) Ventilaţia de evacuare a vaporilor de solvenţi trebuie să asigure o presiune mai scăzută decât în hală.

    ART. 443
    (1) Degresarea manuală cu lave te îmbibate cu solvenţi inflamabili se admite numai în hale ventilate, în condiţii în care este exclusă formarea amestecurilor explozive.
    (2) În aceste cazuri, solventul se păstrează în atelier, în bidoane închise etanş.
    (3) Lavetele îmbibate cu solvenţi se colectează după utilizare, în cutii de tablă şi se evacuează, o dată pe schimb, la locul special amenajat pentru ardere.

    ART. 444
        Locurile de muncă pentru degresarea cu solvenţi inflamabili se prevăd cu stingătoare cu dioxid de carbon.

    ART. 445
    (1) Pregătirea vopselelor prin diluare cu solvenţi volatili inflamabili, în compartimentul de grunduire sau vopsire este interzisă.
    (2) Operaţia menţionată la alin. (1) se execută în staţia de preparat vopsele sau, în lipsa ei, în încăperea specială, bine ventilată, cu ieşire direct spre exterior.

    ART. 446
    (1) Vopselele se păstrează în bidoane metalice, închise ermetic, care se aprovizionează în cantităţi limitate în cazul staţiilor de preparare sau în cantităţi de maximum 250 kg în cazul păstrării în încăperi amenajate special.
    (2) Deschiderea capacelor metalice, în special ale vaselor ce conţin vopsele pe bază de nitroceluloză, se face cu scule care nu produc scântei prin lovire.

    ART. 447
        Se interzice depozitarea, prepararea sau manevrarea altor substanţe în afara celor strict necesare proceselor tehnologice zilnice în ateliere de vopsitorie, staţii şi încăperi de preparare a vopselelor.

    ART. 448
        Agitatoarele pentru preparare şi pompele pentru transportul vopselelor în staţiile de preparare trebuie să fie de tip antiex.

    ART. 449
        Intrarea mijloacelor de transport acţionate electric şi neprotejate antiex în spaţiile şi încăperile de preparare a vopselelor este strict interzisă.

    ART. 450
        Este interzis accesul cu brichete, chibrituri sau alte surse de foc deschis în încăperi de preparare a vopselelor sau alte spaţii de lucru unde sunt prezente materiale volatile sau inflamabile.

    ART. 451
        Vopsirea prin pensulare se face în locuri special amenajate sau în secţii cu alt specific, cu condiţia ca în zona respectivă să nu existe surse de aprindere a solvenţilor inflamabili, iar ventilaţia generală să fie suficientă pentru a menţine concentraţia vaporilor sub limita inferioară de explozie.

    ART. 452
    (1) Vopsirea prin imersie se realizează în băi metalice prevăzute cu sistem de exhaustare a vaporilor de solvent.
    (2) Băile de vopsire se prevăd cu capace şi sisteme de golire rapidă în cazul când au capacitate peste 2 mc şi trebuie să aibă indicatoare de nivel pentru stabilirea nivelului maxim de umplere admis, ţinând cont şi de volumele pieselor ce se imersează, fiind interzisă umplerea băilor peste nivelul indicat.

    ART. 453
        Când băile nu funcţionează, acestea se acoperă cu ajutorul capacelor, iar când acestea au volume de peste 2 mc, conţinutul se evacuează în rezervorul pentru golire rapidă.

    ART. 454
        Încăperile şi utilajele în care se execută operaţiile de pulverizare se prevăd cu sisteme de ventilaţie corespunzătoare, care se pun în funcţiune cu 5 minute înaintea începerii vopsirii şi funcţionează încă 5 minute după terminarea activităţii.

    ART. 455
        Vopsirea prin pulverizare în afara utilajelor specifice este admisă numai dacă se execută ocazional, cu un consum de material mai mic de 10 litri pe schimb şi 20 de grame pe oră şi metru cub de încăpere.

    ART. 456
    (1) Pulverizarea vopselelor se poate face cu aer comprimat, azot, dioxid de carbon sau prin presiune hidraulică, interzicându-se categoric folosirea oxigenului sau a gazelor combustibile.
    (2) Aerul comprimat trebuie să fie trecut prin filtre speciale.

    ART. 457
    (1) La fiecare 100 de ore de funcţionare a utilajului de vopsire se controlează elementul filtrant, care se înlocuieşte imediat ce se constată îmbâcsirea lui.
    (2) Se interzice schimbarea materialului de filtre faţă de cel prevăzut prin proiect sau cartea tehnică a maşinii.

    ART. 458
        Instalaţia fixă de pulverizare trebuie să fie legată electric la împământare.

    ART. 459
    (1) Încăperile pentru pulverizarea lacurilor pe bază de nitroceluloză se prevăd cu instalaţie de ventilaţie separată de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice.
    (2) Camerele în care se execută operaţiile de lăcuire trebuie să fie prevăzute cu filtre umede sau alte sisteme de filtrare.

    ART. 460
        La schimbarea soluţiei de lăcuire, toate instalaţiile şi utilajele trebuie să fie în prealabil curăţate de depunerile anterioare.

    ART. 461
        Materialul lemnos în curs de lăcuire se stivuieşte în mod ordonat pe cărucioare, palete, platforme şi altele asemenea.

    ART. 462
        În cazul vopsirii în câmp electrostatic, se respectă cu stricteţe parametrii tehnologici stabiliţi de proiectant şi furnizorul instalaţiei, utilizându-se numai instalaţii omologate şi în perfectă stare de funcţionare.

    ART. 463
    (1) În atelierele de grunduire şi vopsire în care se lucrează discontinuu, cu cantităţi de grunduri şi vopsele care nu necesită staţii de preparat vopsele, se execută în fiecare zi, la terminarea activităţii, următoarele operaţii:
    a) utilajele de preparare a materialelor de vopsire se golesc complet şi apoi se spală cu solvenţi, reziduurile astfel obţinute colectându-se în recipiente pentru distrugerea reziduurilor inflamabile;
    b) instalaţiile şi utilajele de degresare, grunduire, vopsire, uscare, precum şi elementele de construcţie ale atelierului se curăţă de orice depuneri de materiale inflamabile sau combustibile, prin raşchetare cu scule ce nu produc scântei, apoi prin spălare cu lavete îmbibate cu solvenţi;
    c) sculele de raşchetare se curăţă, se depozitează în cutii metalice, iar lavetele se colectează în recipiente metalice şi se distrug prin ardere.

    (2) În timpul operaţiunilor de curăţare, instalaţia de exhaustare trebuie să funcţioneze permanent.

    ART. 464
    (1) Uscarea naturală a pieselor în incinta atelierului se poate face numai în spaţii ventilate, care asigură menţinerea concentraţiei de vapori de solvenţi sub limita inferioară de explozie.
    (2) Se admite uscare naturală, fără precauţii speciale, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) cantitatea de solvent din vopsea să nu depăşească 10 litri pe schimb şi 20 grame pe oră şi metru cub de încăpere, în încăperea unde se lucrează;
    b) în jurul pieselor supuse uscării, pe o rază de 6 m să nu existe surse de scântei sau de flacără deschisă;
    c) în zona respectivă să nu existe alte materiale inflamabile.


    ART. 465
        Uscarea artificială a pieselor vopsite se face în cuptoare-cameră sau cuptoare- tunel, prevăzute cu instalaţii de exhaustare a solvenţilor, dispozitive pentru reglarea automată a temperaturii şi sisteme de intercondiţionare a funcţionării instalaţiilor de încălzire şi a transportoarelor cu instalaţiile de evacuare a vaporilor de solvenţi.

    ART. 466
        Cuptoarele de uscare încălzite cu gaze trebuie să fie echipate cu instalaţii automate de supraveghere a aprinderii şi de control al arderii, care să întrerupă alimentarea cu gaz a arzătoarelor în cazul unor defecţiuni la agregatele ce asigură condiţii normale de funcţionare ale cuptorului ori să nu permită aprinderea gazelor, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile necesare de protecţie.

    ART. 467
        La uscarea produselor sau pieselor în cuptor, se urmăreşte respectarea strictă a proceselor tehnologice specifice elaborate în acest scop.

    ART. 468
        Pentru sistemele de uscare care folosesc radiaţii infraroşii, concentraţia de solvenţi trebuie menţinută sub limita de aprindere cu cel puţin 50%.

    ART. 469
        În cazul folosirii aburului sau a apei supraîncălzite, pentru înlăturarea pericolului de explozie, concentraţia de solvenţi se menţine sub limita de aprindere cu cel puţin 20%, în funcţie de temperatura de uscare.

    ART. 470
        Părţile interioare ale tunelului şi conductele de evacuare a aerului se menţin în stare de perfectă curăţenie.

    ART. 471
        Semestrial se verifică depunerile de solvent din interiorul panourilor izolante, în vederea depistării posibilităţilor de impregnare cu condens de solvent a materialului poros izolant şi pentru prevenirea autoaprinderii.

    ART. 472
        Se urmăreşte permanent funcţionarea corectă a filtrelor de aer proaspăt, care se curăţă şi se verifică sistematic.

    ART. 473
        Stingătoarele, prelatele şi alte mijloace iniţiale de intervenţie utilizate pentru stingerea incendiilor la instalaţiile de uscare se amplasează în locuri accesibile.

    ART. 474
        Dispozitivele şi aparatele de siguranţă, reglaj, măsură şi control se controlează periodic privind buna funcţionare, orice defecţiune în funcţionare fiind imediat înlăturată.

    SECŢIUNEA a 19-a
    Garaje, remize, platforme de parcare
    ART. 475
        La clădirile şi construcţiile destinate garării autovehiculelor se respectă capacitatea de garare stabilită prin proiect, în funcţie de gradul de rezistenţă la foc al construcţiei şi de tipul autovehiculelor garate.

    ART. 476
    (1) Autovehiculele se garează numai în spaţiile destinate acestui scop, astfel încât să se asigure evacuarea rapidă în caz de incendiu.
    (2) Pe pardoseală, se marchează spaţiile destinate fiecărui autovehicul.

    ART. 477
    (1) Pentru evacuarea rapidă a autovehiculelor în caz de incendiu, la fiecare garaj se întocmeşte şi afişează planul de evacuare, cu indicarea precisă a operaţiunilor de efectuat şi cu stabilirea utilajelor ce se folosesc în acest sens.
    (2) Un rând din cheile de contact ale autovehiculelor se păstrează la personalul de serviciu pe parcul auto.

    ART. 478
    (1) Parcarea autovehiculelor se face pe direcţia de evacuare, conform planului de evacuare, asigurându-se culoare şi spaţii necesare intervenţiei şi evacuării rapide.
    (2) Zilnic se stabileşte un şofer şi o maşină de serviciu corespunzătoare pentru tractarea şi evacuarea autovehiculelor defecte.
    (3) Este interzisă parcarea pe căile de acces şi de evacuare.

    ART. 479
        Garajele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de ventilaţie mecanică sau naturală.

    ART. 480
        În garaje, remize şi platforme de parcare se interzice fumatul şi folosirea focului deschis sub orice formă.

    ART. 481
        Încălzirea cu sobe a garajelor, atunci când este permisă, se face numai cu alimentarea acestora din exterior, cu asigurarea evacuării gazelor în condiţii de siguranţă.

    ART. 482
        În cazul producerii unor scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi, lichide şi alte substanţe inflamabile, petele se acoperă imediat cu nisip, care, după îmbibare, se evacuează în locuri fără pericol de incendiu.

    ART. 483
    Materialele textile utilizate la operaţiunile de întreţinere sau cele îmbibate cu produse inflamabile se colectează în cutii metalice, prevăzute cu capace şi se evacuează în afara încăperilor.

    ART. 484
        Se interzice amenajarea de magazii, birouri sau dormitoare în incinta garajelor, remizelor sau spaţiilor de parcare, precum şi repararea şi întreţinerea autovehiculelor în interiorul garajelor sau pe platforme de parcare cu multe autovehicule.

    ART. 485
        Înaintea plecării în cursă, se verifică toate autovehiculele din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor, luându-se măsuri imediate de remediere pe loc a eventualelor deficienţe, iar utilajele folosite se verifică din acelaşi punct de vedere înaintea începerii lucrului.

    ART. 486
        Se interzice alimentarea autovehiculului cu carburant folosind mijloace improvizate.

    ART. 487
        Buteliile cu gaze lichefiate sub presiune nu se transportă în interiorul autoturismelor sau în cabinele autocamioanelor.

    ART. 488
        La încărcarea şi descărcarea autocisternelor cu lichide combustibile se asigură legarea acestora la pământ, iar pentru lichidele combustibile de tipul toluen, benzină, motorină şi altele asemenea se asigură scurgerea electricităţii statice şi pe timpul deplasării.

    ART. 489
        Autocisternele care transportă lichide combustibile trebuie să fie dotate cu ladă cu nisip şi două stingătoare presurizate, cu pulberea în stare corespunzătoare.

    ART. 490
        Se interzice folosirea flăcării deschise pe timp friguros pentru pornirea sau dezgheţarea conductelor autovehiculelor.

    SECŢIUNEA a 20-a
    Ateliere pentru repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi tehnicii de luptă
    ART. 491
        În atelierele de întreţinere, se introduc numai autovehiculele şi utilajele corespunzătoare posturilor de lucru, prevăzute prin documentaţia tehnică, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) să existe spaţii minime între autovehiculele şi utilajele impuse de procesul şi fluxul tehnologic;
    b) să se asigure evacuarea rapidă a autovehiculelor şi utilajelor, în caz de început de incendiu;
    c) să se golească combustibilul din rezervoare şi să se deconecteze legăturile electrice la autovehiculele ce se introduc în ateliere.


    ART. 492
    (1) Degresarea, curăţarea şi spălarea pieselor se face în băi special amenajate, folosindu-se de regulă soluţii neinflamabile.
    (2) Spălarea cu soluţii inflamabile se execută numai în încăperi separate şi amenajate corespunzător, vasele utilizate trebuie să aibă capace, încăperile să fie prevăzute cu sisteme de ventilaţie, iar instalaţiile electrice trebuie să fie de tip antiex şi se interzice utilizarea focului deschis şi a fumatului în aceste încăperi.

    ART. 493
        Pardoseala atelierului şi a canalelor pentru revizii şi reparaţii se amenajează astfel încât să se poată asigura colectarea scurgerilor de carburanţi şi lubrifianţi.

    ART. 494
        Este interzisă depozitarea recipientelor cu carbid, vopsele, diluanţi şi alte materiale combustibile în atelierele de întreţinere şi reparare a autovehiculelor şi tehnicii de luptă.

    ART. 495
    (1) Lucrările de sudură la autovehicule şi utilajele introduse în reparaţie se execută numai după înlăturarea scurgerilor de lichide combustibile, curăţarea pieselor şi a zonelor de lucru.
    (2) Sudarea rezervorului de combustibil se face după forjarea acestuia cu aburi şi spălarea cu apă caldă.

    ART. 496
        Sunt interzise lucrările de sudură fără să se asigure, în prealabil, următoarele măsuri:
    a) curăţarea scurgerilor de lichide combustibile, degresarea pieselor şi a zonelor de lucru;
    b) protejarea rezervorului şi a părţilor combustibile;
    c) golirea şi curăţarea instalaţiilor hidraulice cu ulei sau alte lichide combustibile.


    ART. 497
        La motoarele aflate în rodaj, instalaţiile de alimentare cu carburanţi trebuie să fie etanşe, legătura între conductele de alimentare şi motor trebuie să fie elastică, iar ţevile de eşapament se izolează faţă de materialele şi substanţele combustibile şi se scot în afara încăperilor.

    ART. 498
        Lămpile electrice portative trebuie să funcţioneze la tensiuni reduse de maximum 24 V, se prevăd cu glob şi armătură de protecţie, iar cablurile acestora trebuie să aibă izolaţia în bună stare.

    ART. 499
        Deşeurile combustibile provenite de la autovehiculele şi utilajele în reparaţie se colectează în vase acoperite şi se evacuează din atelier, pentru a fi valorificate sau distruse în locuri special amenajate.

    ART. 500
        Lămpile de benzină sau alte surse de foc deschis pentru procesul tehnologic se folosesc numai în locuri special amenajate.

    ART. 501
        Toate utilajele din ateliere trebuie să aibă carcasele legate la centura de împământare şi să fie exploatate astfel încât să se prevină producerea de frecări anormale sau scântei.

    ART. 502
        În caz de început de incendiu se acţionează astfel:
    a) se intervine cu spumă, pulberi, gaze inerte sau apă, în funcţie de materialele care ard;
    b) se evacuează autovehiculele şi alte materiale combustibile, conform planului stabilit în acest sens sau se protejează cu prelate udate permanent bunurile materiale ce nu pot fi evacuate;
    c) se răcesc cu apă autovehiculele, elementele de construcţie şi materialele din apropierea focarelor, cu luarea măsurilor de protecţie a materialelor învecinate;
    d) se protejează personalul de intervenţie împotriva temperaturii, fumului şi a gazelor.


    SECŢIUNEA a 21-a
    Ateliere de vulcanizare
    ART. 503
    (1) Atelierele de vulcanizare trebuie să aibă asigurată o ventilaţie corespunzătoare.
    (2) Spaţiile în care se lucrează cu solvenţi care emană vapori inflamabili se prevăd cu instalaţii de ventilaţie tip antiex.

    ART. 504
        Pentru încălzirea atelierelor de vulcanizare se utilizează ca agenţi termici apa caldă sau aburul de joasă presiune, cazanele fiind montate în încăperi separate faţă de cele de lucru.

    ART. 505
        Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă trebuie să fie de tip "etanşe la praf" sau "antiex", în raport cu pericolul prezentat de mediul din încăperile respective, iar tablourile de distribuţie a energiei electrice se amplasează în exteriorul atelierelor de vulcanizare.

    ART. 506
        Materialele necesare procesului tehnologic se aduc în atelier numai în cantităţile necesare unui singur schimb, depozitarea camerelor sau a anvelopelor în ateliere fiind interzisă.

    SECŢIUNEA a 22-a
    Ateliere pentru sudarea şi tăierea metalelor
    ART. 507
        Pardoseala atelierelor de sudură se realizează din materiale incombustibile/cu conductibilitate termică redusă.

    ART. 508
        Generatorul cu acetilenă şi tubul de oxigen se amplasează în boxe incombustibile separate, cu posibilităţi de aerisire, având în pereţi şi acoperiş goluri cu rol de decomprimare în caz de explozie.

    ART. 509
        Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează în aer liber, ferite de acţiunea razelor solare sau a surselor de foc deschis, trebuie să aibă placă de timbru, iar încărcătura de carbid nu trebuie să depăşească cantitatea prevăzută în cartea tehnică.

    ART. 510
        Pe timpul lucrului, distanţa între generatorul de acetilenă şi butelia de oxigen este de minimum 5 metri, iar faţă de flacăra oxiacetilenică de minimum 10 metri.

    ART. 511
        Se interzice prezenţa în atelierele de sudură a recipientelor sau vaselor ce conţin substanţe inflamabile.

    ART. 512
    (1) Se interzice agăţarea arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen, reductoarele de presiune sau de generatorul de acetilenă.
    (2) În cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai mare se evacuează carbidul din generator.

    ART. 513
    (1) La trecerea furtunurilor sau a cablurilor pentru sudură prin pereţi se folosesc tuburi izolatoare.
    (2) La sudura electrică se asigură legături corecte la sursa de energie şi la instalaţia de împământare.
    (3) Materialele combustibile se protejează împotriva arcului electric şi scânteilor de metal topit.

    ART. 514
        Se interzice executarea simultană a lucrărilor de sudură electrică şi a celor de sudură oxiacetilenică în acelaşi spaţiu.

    ART. 515
        Locurile de amplasare a generatoarelor de acetilenă şi a buteliilor cu oxigen se marchează cu indicatoare de securitate executate, conform standardelor şi stasurilor în vigoare.

    ART. 516
        Evacuarea şlamului din generatoarele de acetilenă se face în locuri special amenajate, amplasate în zone care nu prezintă pericol de incendiu.

    ART. 517
        Este interzisă depozitarea butoaielor de carbid la un loc cu buteliile de oxigen.

    ART. 518
        Pe uşa depozitului/staţiei de acetilenă se montează un panou de avertizare având următorul text: "DEPOZIT DE CARBID, STROPIREA CU APĂ ESTE INTERZISĂ!" şi "FUMATUL INTERZIS! PERICOL DE INCENDIU!".

    ART. 519
    (1) Stingerea incendiilor se realizează folosind pulberi uscate.
    (2) Este interzisă utilizarea apei sau spumei pentru stingerea carbidului ori a generatoarelor de curent sau transformatoarelor pentru sudură electrică.

    SECŢIUNEA a 23-a
    Staţii de compresoare
    ART. 520
        Uşile şi ferestrele staţiei de compresoare trebuie să se deschidă spre exterior, pentru a permite evacuarea rapidă în caz de incendiu.

    ART. 521
    (1) Aparatele de măsură şi control trebuie amplasate şi iluminate astfel încât să permită supravegherea lor fără dificultăţi.
    (2) Parametrii care indică presiunea şi temperatura limită se marchează vizibil.

    ART. 522
        Prizele de aer proaspăt ale compresoarelor se feresc de surse de prafuri combustibile sau vapori inflamabili.

    ART. 523
        Se asigură întreţinerea corectă a compresoarelor şi îndeosebi a instalaţiilor de ungere.

    ART. 524
    (1) Ungerea compresoarelor se face numai cu uleiuri ce au vâscozitatea şi punctul de aprindere bine stabilite, în cantităţile prevăzute de proiectant sau constructor.
    (2) Trebuie să se evite un consum exagerat de ulei, care se poate aprinde în cazul supraîncălzirii aerului la ieşirea din compresor.
    (3) Trebuie să se asigure răcirea continuă a aerului comprimat şi buna funcţionare a supapelor, în special a celor de refulare.

    ART. 525
    (1) Curăţirea şi verificarea conductelor şi rezervoarelor de aer comprimat se face conform instrucţiunilor furnizorului.
    (2) Se interzice curăţirea părţilor interioare ale ţevilor şi rezervoarelor cu benzină sau produse similare, care pot provoca explozii la pornirea instalaţiei.

    ART. 526
        Pentru evitarea producerii de scântei electrostatice se asigură legarea la pământ a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor.

    ART. 527
        Este interzisă montarea conductelor pentru aer comprimat în vecinătatea focurilor deschise sau lângă surse care radiază căldură.

    ART. 528
        Temperatura aerului comprimat la ieşirea din staţie trebuie să fie de maximum 600C.

    SECŢIUNEA a 24-a
    Staţii pentru alimentarea autovehiculelor cu carburanţi şi lubrifianţi
    ART. 529
        Pompele de alimentare şi rezervoarele de combustibil trebuie să aibă legătura la pământ, iar conductele de aerisire să fie prevăzute cu opritoare de flăcări.

    ART. 530
        Racordurile pentru transvazarea combustibilului din autocisterne în rezervoare trebuie să aibă asigurată continuitatea electrică şi să fie prevăzute cu prize de împământare şi sisteme etanşe de îmbinare.

    ART. 531
        Măsurarea nivelului şi luarea probelor din rezervoare se face numai cu dispozitive confecţionate din materiale neferoase, de regulă în timpul zilei, iar noaptea, iluminatul se asigură cu mijloace de tip antiex.

    ART. 532
        În timpul descărcării cisternelor în rezervoare sau alimentării cu carburanţi a autovehiculelor, motoarele acestora se opresc din funcţionare.

    ART. 533
        Este interzis să se efectueze lucrări de verificare, întreţinere şi reparaţii la rezervoare, electropompe, conducte sau la instalaţiile electrice în timpul transvazării lichidelor combustibile.

    ART. 534
        Butoaiele folosite pentru păstrarea uleiurilor şi a unsorilor se păstrează pe rastele şi se menţin în perfectă stare de curăţenie.

    ART. 535
    (1) Revărsările de lichide combustibile se colectează şi se îndepărtează imediat din depozite, în locuri special amenajate.
    (2) Pentru absorbţia scurgerilor se foloseşte nisipul uscat, fiind interzisă utilizarea rumeguşului.

    ART. 536
        Este interzisă transportarea lichidelor combustibile în găleţi sau alte tipuri de vase confecţionate din mase plastice, în scopul alimentării autovehiculelor sau transvazării.

    ART. 537
        La stingerea incendiilor se folosesc gaze inerte, spumă şi abur.

    SECŢIUNEA a 25-a
    Poligoane şi terenuri pentru aplicaţii
    ART. 538
        Pe timpul executării tragerilor, comandantul dispozitivului trebuie să ia toate măsurile pentru supravegherea, alarmarea şi intervenţia operativă optimă în caz de incendii produse la vegetaţie sau păduri.

    ART. 539
        Poligoanele trebuie să fie asigurate cu rezerve de apă de stins incendii, motopompe, autospeciale şi mijloace tehnice de stins incendii, în funcţie de natura şi nivelul riscurilor de incendiu identificate.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 540
    (1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu emise conform normelor precedente constituie activităţi privind securitatea la incendiu ale M.Ap.N., în sensul Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
    (2) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise conform normelor precedente îşi păstrează valabilitatea dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza emiterii acestora, fiind echivalente cu atestatele de securitate la incendiu emise conform prezentelor norme.

    ART. 541
        Cererile de emitere a avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu transmise la Direcţia domenii şi infrastructuri înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluţionează potrivit dispoziţiilor în vigoare la data înregistrării acestora la Direcţia domenii şi infrastructuri.

    ART. 542
        Dotările cu maşini, utilaje, instalaţii, aparate, echipamente de protecţie, materiale şi substanţe chimice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, prevăzute în prezentele norme, au caracter minimal.

    ART. 543
        Tipurile şi numărul de stingătoare cu care se dotează construcţiile şi spaţiile se stabilesc conform prezentelor norme.

    ART. 544
        Substanţele de stingere a incendiilor şi materialele utilizate în timpul intervenţiilor sau în timpul exerciţiilor de antrenament se scad din evidenţa contabilă pe baza procesului-verbal de intervenţie/planul de desfăşurare a exerciţiului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 545
        Scoaterea din funcţiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcţionării acestora în condiţii de eficienţă este strict interzisă.

    ART. 546
        În cadrul M.Ap.N., pentru tipurile de construcţii, instalaţii tehnologice şi amenajări care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice şi ale normelor specifice, se recomandă verificarea necesităţii şi oportunităţii echipării şi dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, prin utilizarea unor metode de analiză sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.

    ART. 547
        Proiectanţii şi beneficiarii au obligaţia de a include în documentaţie, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii.

    ART. 548
        Montarea, exploatarea şi mentenanţa mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice, cu instrucţiunile de montaj, utilizare, verificare şi întreţinere ale producătorilor şi cu standardele europene de referinţă, astfel încât să li se asigure permanent performanţele normate.

    ART. 549
        În perioadele de oprire a funcţionării sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare, alarmare/avertizare/alertare, limitare şi stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparare sau în caz de oprire accidentală se asigură măsuri tehnice şi organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum şi măsuri de acţiune în caz de necesitate.

    ART. 550
        În cazul predării în folosinţă parţială/totală, contracost sau cu titlu gratuit, a imobilelor/cazărmilor din administrarea M.Ap.N. către forţe N.A.T.O., U.E. sau partenere, unitatea militară predătoare înscrie măsurile specifice privind apărarea împotriva incendiilor în protocolul/procesul-verbal de predare-primire.

    ART. 551
        Prezentele norme se completează cu normele şi dispoziţiile generale pentru categorii de construcţii şi de activităţi, emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, precum şi cu reglementările tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniilor de activitate.

    ART. 552
        Încălcarea dispoziţiilor prezentelor norme atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.

    ART. 553
    Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

        la Norme
                                         GLOSAR
    I. ABREVIERI
        DALI - documentaţie de autorizare a lucrărilor de intervenţii
        IGSU - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
        ISUBIF - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov
        ISUJ - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean
        M.Ap.N Ministerul Apărării Naţionale
        N.A.T.O - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
        P.Th - proiect tehnic SF - studiu de fezabilitate
        U.E - Uniunea Europeană
        UM - unitate militară

    II. TERMENI ŞI DEFINIŢII
    1. Acord de securitate la incendiu - actul de autoritate emis de către Direcţia domenii şi infrastructuri, cu respectarea prezentelor norme şi a reglementărilor/normativelor tehnice în vigoare, a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.
    2. Atestat de securitate la incendiu - actul de autoritate emis de către Direcţia domenii şi infrastructuri, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu".
    3. Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor - persoana instruită şi atestată, numită în funcţia prevăzută distinct în statul de organizare al unităţii militare de la nivel brigada inclusiv în jos.
    4. Cazarmă - reprezintă totalitatea construcţiilor, instalaţiilor şi terenurilor aferente pentru desfăşurarea activităţii în unităţile militare.
    5. Certificat de urbanism - documentul emis de către Direcţia domenii şi infrastructuri prin care se fac cunoscute informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente ale M.Ap.N. la data solicitării, care stabileşte cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, lista cuprinzând avizele/acordurilor necesare obţinerii autorizaţiei de construire şi obligaţia obţinerii punctului de vedere/avizului pentru protecţia mediului, etc.
    6. Construcţii speciale - construcţiile, amenajările şi instalaţiile aferente acestora care se autorizează în condiţiile prevăzute la art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, realizate în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale M.Ap.N.
    7. Grupa de intervenţie la incendiu - subunitatea special destinată, constituită, pregătită şi instruită conform standardelor ocupaţionale în domeniul apărării împotriva incendiilor, numită distinct în statul de organizare al unităţii militare.
    8. Instalaţii aferente construcţiilor - instalaţiile de gaze, instalaţiile electrice, instalaţiile de apă, instalaţiile de încălzire, instalaţiile de ventilare, instalaţiile de climatizare, instalaţiile de canalizare şi altele asemenea, precum şi instalaţiile tehnologice ce se proiectează, se execută şi se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor.
    9. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor - reglementările interne elaborate de conducătorii locurilor de muncă, verificate de cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi aprobate de comandantul/şeful unităţii militare.
    10. Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unităţii militare, inclusiv orice alt loc din aria unităţii militare la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii.
    11. Lucrările de modificare - lucrările de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau parţială a acestora, cum ar fi:
    a) lucrări de modificare structurală din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;
    b) lucrări de modificare nestructurală din care fac parte, în principal, lucrările de amenajare interioară şi recompartimentări uşoare care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei.

    12. Personal de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor - persoana instruită şi atestată cadru tehnic, conform standardelor ocupaţionale naţionale, care execută controale de prevenire în structurile subordonate, numită în funcţie prevăzută distinct în statul de organizare al structurilor de la nivel divizie, inclusiv, în sus.
    13. Proiectul tehnic de execuţie - documentaţia tehnico-economică (piese scrise şi desenate) elaborată în condiţiile legii, prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi după caz, optimizează, propunerile tehnice aprobate în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de construire. Proiectul tehnic de execuţie cuprinde părţi scrise, părţi desenate şi detalii de execuţie, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii şi instalaţii autorizate.
    14. Recepţia lucrărilor de construcţii - procesul complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.
    15. Recepţia la terminarea lucrărilor - activitatea prin care se certifică de către investitor că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei privind proiectarea, execuţia (caiete de sarcini, specificaţii tehnice, etc.) ale autorizaţiei de construire/desfiinţare, reglementări tehnice aplicabile şi declară că acceptă să preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă.
    16. Responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiului - persoana atestată, desemnată să desfăşoare prin cumul această activitate.
    17. Serviciul propriu de prevenire şi protecţie - entitate organizaţională prin care sunt alocate totalitatea resurselor materiale şi umane pentru executarea activităţilor de prevenire şi intervenţie la incendiu în unitatea militară. Este constituit din personal de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiului/cadrul tehnic/responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiului şi formaţiunea de intervenţie la incendiu, fiind asimilat cu serviciul propriu privat aşa cum acesta este definit în Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, şi execută activitatea în baza procedurii de organizare şi funcţionare a serviciului propriu de prevenire şi protecţie, emisă la nivelul unităţii militare.
    18. Serviciul de rond - activitatea desfăşurată de către pompierul de serviciu asigurat din personalul grupei de intervenţie la incendiu şi constă în verificarea periodică a tuturor spaţiilor aflate în zona de responsabilitate.
    19. Stingerea incendiilor - totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice.
    20. Tura - serviciul de permanenţă desfăşurat de grupa de intervenţie la incendiu timp de 24 de ore.
    21. Unitatea militară gestionară - unitatea militară care are în evidenţă contabilă terenurile, construcţiile cu caracter special aflate în patrimoniul imobiliar al M.Ap.N.
    22. Unitatea militară beneficiară de folosinţă - unitatea militară care utilizează terenurile, construcţiile cu caracter special din cazarma în care este dislocată, fără a avea responsabilităţi în domeniul administrării acestora.
    23. Unităţile care administrează patrimoniul imobiliar - centrele de domenii şi infrastructuri/centrele de cartiruire trupe şi administrare cazărmi/similare.


    ANEXA 2

        la Norme
                  TABEL CU DOCUMENTELE PERIODICE CARE SE ELABOREAZĂ ÎN
        CONFORMITATE CU PREZENTELE NORME SI TRASEELE PE CARE ACESTEA LE PARCURG

┌────┬────────────┬──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Detalii privind traseele parcurse │
│ │ │ │ ├────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────┤
│ │ │ │Frecvenţa │ │ │Structurile │ │ │
│Nr. │Denumirea │Baza │şi data │ │Unităţi care │centrale, │Direcţia │Ministrul│
│crt.│lucrării │legală│înaintării│Unităţi │administrează│categoriile de │domenii şi │apărării │
│ │ │ │ │militare│patrimoniul │forţe, │infrastructuri│naţionale│
│ │ │ │ │ │imobiliar │comandamentele,│ │ │
│ │ │ │ │ │ │divizii/similar│ │ │
├────┼────────────┼──────┼──────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Raportul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anual de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare a │art. 7│anual, │ │ │ │ │ │
│1 │nivelului de│lit. │până la 15│ │ │ │E │D │
│ │apărare │d) │martie │ │ │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼──────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Informare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │art. 8│ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea│alin. │anual, │ │ │ │ │ │
│2 │activităţii │(1) │până la 30│ │S/E │S/E │S │ │
│ │de apărare │lit. │ianuarie │ │ │ │ │ │
│ │împotriva │i) │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în anul │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼──────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Informare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │art. │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurarea│11, │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │alin. │anual, │ │ │ │ │ │
│3 │de apărare │(1) │până la 15│E │ │S │ │ │
│ │împotriva │lit. │decembrie │ │ │ │ │ │
│ │incendiilor │k) │ │ │ │ │ │ │
│ │în anul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │..... │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────┴──────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────┘

        LEGENDĂ:
        E - elaborare D - decizie S - sintetizare

        NOTĂ:

    (1) Informarea privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor va avea următorul cuprins:
    a) cazărmi controlate;
    b) modul de organizare privind instruirea personalului;
    c) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă;
    d) constituirea, organizarea, dotarea şi instruirea formaţiunilor proprii de intervenţie la incendiu din unităţi;
    e) dotarea spaţiilor cu mijloacele tehnice de stins incendii şi starea de operativitate a acestora;
    f) exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de protecţie împotriva descărcărilor electrostatice;
    g) menţinerea condiţiilor iniţiale pentru care s-a emis autorizaţia/atestatul de securitate la incendiu;
    h) asigurarea rezervelor de apă şi funcţionarea reţelelor de hidranţi interiori şi exteriori;
    i) ordinea interioară: reglementarea focului deschis şi a fumatului, depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile, măsuri specifice pentru perioadele secetoase, caniculare şi pentru sezonul rece, asigurarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie;
    j) situaţia utilizării fondurilor alocate pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor;
    k) aspecte şi/sau propuneri ce se consideră a fi raportate;
    1) existenţa cadrelor tehnice atestate/personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor în unităţile din administrare.


    (2) Informarea privind activitatea desfăşurată are anexată şi situaţia cu necesarul, existentul şi deficitul mijloacelor tehnice de stins incendii, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2a-2f.


    ANEXA 2a

        la Norme
                                       - MODEL -
           SITUAŢIA ÎNCADRĂRII CU PERSONAL DE SPECIALIATE LA DATA DE ........

┌─────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Nivel de │Grupă de intervenţie la incendiu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pregătire │ │
│ │ │ │ │ │ │Cadru │ ├──────┬──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Funcţie │Funcţie │tehnic │ │ │ │Număr de persoane din grupă în funcţie de tehnica │
│ │ │ │ │necesară │prevăzută │încadrat│Responsabil│ │ │pe care o deserveşte │
│Nr. │Indicativ │U.M. │Destinaţie│în statul │în statul │prin │grad, nume,│ │Fără ├─────────────┬────────────┬───────────┬───────────┤
│crt. │cazarma │ │ │de │de │stat, │prenume │Curs │curs │autospecială │autospecială│ │ │
│ │ │ │ │organizare│organizare│grad, │ │cadru │cadru │capacitate │capacitate │motopompă │fără │
│ │ │ │ │ │ │nume, │ │tehnic│tehnic│medie sau │mică │ │tehnică │
│ │ │ │ │ │ │prenume │ │ │ │mare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬────┬───┼────┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N │E │D │N │E │D │N │E │D │N │E │D │
├─────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────┴──────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Exemplu: │
├─────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬──────┬──────┬────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│1 │ │U.M...│Batalion │1 │1 │Mm. │ │1 │0 │20 │16 │4 │16 │8 │8 │3 │2 │1 │0 │0 │0 │
├─────┤ ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2 │ │U.M...│Brigadă │1 │0 │ │Mr. │1 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │....... │ │mixtă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3 │ │U.M...│Centru de │0 │0 │ │ │0 │1 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │9 │4 │5 │0 │0 │0 │
│ │ │ │mentenanţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4 │ │U.M...│Batalion │1 │1 │ │Lt. │1 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │1 │0 │1 │
│ │ │ │artilerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤....... ├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5 │ │U.M...│Depozit │1 │1 │ │Plt. │0 │1 │20 │20 │0 │0 │0 │0 │9 │4 │5 │0 │0 │0 │
│ │ │ │muniţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Total│26 │45 │ │20 │15 │8 │12 │6 │6 │120 │75 │45 │90 │35 │55 │25 │7 │18 │12 │2 │24 │
│Bg. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │Cămin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │..........│U.M...│militar de│0 │0 │ │Lt. │1 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │1 │0 │1 │
│ │ │ │gamizoană │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Total│65 │75 │ │50 │35 │25 │45 │40 │30 │1040│350 │425│120 │65 │55 │95 │30 │65 │16 │0 │16 │
│Div. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7 │......... │ │Batalion │1 │1 │Plt ….. │ │1 │0 │20 │15 │5 │0 │0 │0 │9 │9 │0 │0 │0 │0 │
│ │ │ │infanterie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│8 │........ │ │Batalion │1 │0 │ │P.c.c. │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │4 │1 │3 │
│ │ │ │geniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Total│450 │625 │ │400 │350 │270 │350 │240 │380 │2150│1450│700│1040│350│425│325│155│170│530│125│405│
│SMFT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────┴──────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

    NOTĂ:
    1. În cazărmile în care funcţionează mai multe unităţi militare, titularul de cazarmă va completa datele pentru toate unităţile care funcţionează în cazarma respectivă indiferent de subordonare. Prima unitate este cea care are în administrare cazarma. Totalul se trece după fiecare mare unitate, categorie de forţe/similar.

        N - Necesar conform statului E - existent încadrat pe stat D - deficit
        Verificat
        Întocmit

    ANEXA 2b

        la Norme
                                       - MODEL -
                   SITUAŢIA CU GRADUL DE ASIGURARE ŞI STAREA TEHNICĂ A MIJLOACELOR
                              DE STINS INCENDII LA DATA DE .......

┌────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │STINGĂTOARE PORTATIVE DE INCENDIU │STINGĂTOARE MOBILE DE INCENDIU │
│ │ │ ├───────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┼──────────────────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│Nr. crt.│Indicativ │U.M. │Stingător tip │Stingător tip │Stingător tip │Stingător tip │Stingător tip │Stingător tip │Stingător tip │Stingător tip │
│ │cazarmă │utilizatoare │............. │.............. │................│................│..................│................. │................│................│
│ │ │ ├───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼──┬──┬────┬─────┼──┬──┬────┬─────┼───┬───┬────┬─────┼────┬────┬────┬────┼───┬───┬───┬────┼───┬───┬───┬────┤
│ │ │ │N │E │D │O │N │E │D │O │N │E │D │O │N │E │D │O │N │E │D │O │N │E │D │O │N │E │D │O │N │E │D │O │
├────────┼──────────────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│1 │ │01222 │15 │5 │10 │5 │25 │5 │20 │5 │5 │0 │5 │0 │6 │2 │ │0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┤.... ├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│2 │ │........ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│3 │..... │....... │36 │30 │6 │25 │46 │16 │30 │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Bg. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│4 │.... │........ │50 │42 │8 │35 │50 │10 │40 │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Div. │65 │75 │101│77 │24 │65 │121│31 │90 │31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│7 │.... │...... │20 │15 │5 │10 │50 │10 │40 │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Turda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│8 │.... │...... │15 │15 │0 │12 │65 │20 │45 │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Turda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│TOTAL │450 │625 │550│450│100│350│850│200│650│200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SMFT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼─────┼──┼──┼────┼─────┼───┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────┴──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴────┴─────┴──┴──┴────┴─────┴───┴───┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────┘

        N - Necesar E - Existent D - Deficit O - Operativ
        NOTĂ:
    1) Tipurile de stingătoare de incendiu portative vor fi corelate cu prevederile SR EN 3-7+Al:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare;
    2) Tipurile de stingătoare de incendiu mobile vor fi corelate cu prevederile SR EN 1866-1:2008 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanţe şi metode de încercare.


    ANEXA 2c

        la Norme
                                        -MODEL-
            SITUAŢIA ALOCĂRII ŞI CHELTUIRII FONDURILOR LA DATA DE .........

┌─────┬──────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │Art. 20.01.30 │Art. 71.01.02 │
│ │ │ │ │ ├──────────┬─────────┬─────────┬──────────┼──────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │Unitatea │ │ │Fonduri │Fonduri │Fonduri │Fonduri │Fonduri │Fonduri │Fonduri │Fonduri │
│ │ │militară │ │ │solicitate│alocate │cheltuite│solicitate│solicitate│alocate │cheltuite│solicitate│
│Nr. │Indicativ │utilizatoare│ │ │20XX (mii │20XX │20XX │20XX+1 │20XX │20XX │20XX (mii│20XX+1 │
│crt. │cazarma │şi unităţile│Destinaţie│CFA/CA │lei cu │(mii lei │(mii lei │(mii lei │(mii lei │(mii lei │lei cu │(mii lei │
│ │ │militare │ │ │separator │cu │cu │cu │cu │cu │separator│cu │
│ │ │beneficiare │ │ │„punct”, │separator│separator│separator │separator │separator│„punct”, │separator │
│ │ │de folosinţă│ │ │fără │„punct”, │„punct”, │„punct”, │„punct”, │„punct”, │fără │„punct”, │
│ │ │ │ │ │zecimale) │fără │fără │fără │fără │fără │zecimale)│fără │
│ │ │ │ │ │ │zecimale)│zecimale)│zecimale) │zecimale) │zecimale)│ │zecimale) │
├─────┴──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Exemplu: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│1 │ │.... Braşov │Batalion │SMFT │25 │5 │ │35 │500 │0 │800 │ │
│ │ │ │logistic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│2 │..........│.... Braşov │Brigada │ │15 │3 │ │15 │350 │0 │700 │ │
│ │ │ │mixtă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│3 │ │.... Braşov │Centru de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mentenanţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│4 │..........│...... │Cămin │CLI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │militar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Total│65 │75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Div.l│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │Batalion │D. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │....... │...... Turda│de │medicală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │infanterie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│9 │....... │........ │Batalion │CCI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │de geniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL│450 │625 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SMFT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

        NOTE:

    (1) 20xx reprezintă anul informării;

    (2) Totalul se trece după fiecare mare unitate, categorie de forţe, comandament.

    (3) Tabelul se completează, conform modelului şi cu alte conturi care au fost folosite pentru achiziţii în domeniul apărării împotriva incendiilor cum ar fi: 20.05.30, 20.01.09, 20.05.01, 71.01.30, 20.13.


    ANEXA 2d

        la Norme
            SITUAŢIA ATESTATELOR/AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCŢIILOR
                         CU CARACTER SPECIAL DIN CAZĂRMILE LA DATA DE .....

┌─────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │Structura │ │ │Se supune│Atestat/ │ │
│ │Indicativ │Unitatea │centrală/ │Construcţia│ │atestării│Autorizaţia│ │
│Nr. │cazarmă/ │militară │Direcţia/ │/Instalaţia│Destinaţie │conform │de │Observaţii│
│crt. │garnizoană│gestionară│Categoria │/ │ │anexei │securitate │ │
│ │ │ │de forţe/ │Amenajarea │ │nr. 3 (DA│la incendiu│ │
│ │ │ │Comandament│ │ │/NU) │nr./data │ │
├─────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├─────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │B │administrativ│DA │NU │ │
├─────┤ │ │ ├───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│2 │ │UM .......│ │C │administrativ│DA │62/ │ │
│ │754 │Bucureşti │SMFT │ │ │ │23.10.2021 │ │
├─────┤ │ │ ├───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │H │Puţ forat │NU │Nu este │ │
│ │ │ │ │ │ │ │cazul │ │
├─────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│4 │ │ │ │D │Cabană │DA │75/ │ │
│ │ │ │ │ │militară │ │15.11.2021 │ │
├─────┤2462 │U.M ......│SMFT ├───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │Bucov │ │ │Staţie de │ │78/ │ │
│5 │ │ │ │G │distribuţie a│DA │17.11.2021 │ │
│ │ │ │ │ │carburanţilor│ │ │ │
├─────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│.....│..... │....... │ │...... │...... │....... │....... │ │
├─────┴──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘

    1) Coloana nr. 4 se completează cu toate construcţiile, amenajările şi instalaţiile existente în cazarmă.

    ANEXA 2e

        la Norme
                                        -MODEL-
             SITUAŢIA CU GRADUL DE ASIGURARE, EVIDENŢA NOMINALĂ A TEHNICII ŞI UTILAJELOR DE APĂRARE
                               ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA DATA DE .....

┌─────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────┐
│ │ │Unitatea militară│ │ │ │ │ │ │Starea tehnică │
│ │ │utilizatoare şi │ │ │ │ │ │ ├────┬─────────┬─────────┤
│Nr. │Indicativ│Unităţile │Denumire/tip│Necesar│Necesar│Existent│Nr. │An │ │Cu nevoi │Propusă/ │
│crt. │cazarma │militare │ │stat │norme │ │înmatriculare│fabricaţie│Bună│de │scoasă │
│ │ │beneficiare de │ │ │ │ │ │ │ │reparaţii│din │
│ │ │folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │funcţiune│
├─────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┴──────────┴────┴─────────┴─────────┤
│Exemplu: │
├─────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┬──────────┬────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │Autotun de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stins │ │1 │1 │A 1541 │1982 │1 │0 │0 │
│ │ │ │incendiu ATI│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1 │ │.... Braşov │Autopompă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cisternă de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alimentare │ │1 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │ │ │cu apă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tun APCAAT │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┤ ├─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2 │ │.... Braşov │ │ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────┤ ├─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3 │ │.... Braşov │ │ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Motopompă de│ │ │ │CM422 │2001, │ │ │ │
│4 │ │.....Bucureşti │stins │ │3 │3 │CM411 │2005, │2 │1 │0 │
│ │ │ │incendiu │ │ │ │CM430 │2008 │ │ │ │
├─────┤ ├─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│5 │ │.....Bucureşti │ │ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────┤ ├─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│6 │ │......Bucureşti │ │ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Total│26 │45 │ │ │15 │7 │ │ │4 │1 │2 │
│Bg. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Motopompă de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │..... │........Bucureşti│stins │ │2 │1 │CM785 │2007 │1 │0 │0 │
│ │ │ │incendiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Div. │65 │75 │ │ │45 │38 │0 │0 │25 │10 │3 │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Autospecială│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de stins │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │incendiu cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │..... │........Turda │apă spumă │ │1 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │ │ │pulbere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dioxid de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │carbon │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Motopompă de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │.... │.......Bucureşti │stins │ │1 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │ │ │incendiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┼──────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL│450 │625 │0 │ │350 │200 │0 │0 │150 │30 │20 │
│SMFT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┴──────────┴────┴─────────┴─────────┘

        NOTĂ:
    1. În cazărmile în care funcţionează mai multe unităţi militare, titularul de cazarmă va completa datele pentru toate unităţile care funcţionează în cazarma respectivă indiferent de subordonare. Prima unitate este cea care are în administrare cazarma. Totalul se trece după fiecare mare unitate, categorie de forţe, comandament.
    2. Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se depozitează în locuri ferite de intemperii, agenţi corozivi, efecte negative ale temperaturii.

        Verificat
        Întocmit

    ANEXA 2f

        la Norme
                 LISTA CU SUBSTANŢELE CLASIFICATE CA FIIND PERICULOASE

┌────┬────┬───────┬──────────┬─────────┬─────┬────────────────┬──────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │Caracteristicile│ │ │
│ │ │ │Denumire │ │Nr. │fizico - │ │ │
│Nr. │ │ │comercială│ │index│chimice. │Substanţa de │ │
│Crt.│U.M.│Cazarma│substanţă/│Cantitate│/EC/ │Tipul de risc │stingere/ │Obs.│
│ │ │ │produs │ │CAS* │(toxic, iritant,│neutralizatori│ │
│ │ │ │ │ │ │inflamabil, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │piroforic, etc.)│ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴───────┴──────────┴─────────┴─────┴────────────────┴──────────────┴────┘

        Întocmit
        ..............
        (grad, nume, prenume)
        ..............
        Semnătura
        NOTĂ: Substanţele şi amestecurile sunt clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1990/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

    ANEXA 3

        la Norme
               CATEGORIILE DE CONSTRUCŢII CU CARACTER SPECIAL PENTRU CARE
        TREBUIE SOLICITAT SI OBŢINUT ACORDUL/ATESTATUL DE SECURITATE LA INCENDIU
    I. CLĂDIRI:
    a) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinaţie;
    b) administrative, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
    c) lăcaşuri de cult cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp.

    II. ÎNCĂPERI SAU GRUPURI DE ÎNCĂPERI, DEFINITE CONFORM REGLEMENTĂRILOR TEHNICE SPECIFICE DOMENIULUI SECURITĂŢII LA INCENDIU CA "SĂLI AGLOMERATE"
    III. CLĂDIRI SAU SPAŢII AMENAJATE ÎN CLĂDIRI CU FUNCŢIUNI MIXTE, având destinaţia de:
    a) alimentaţie (restaurant, popotă), cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
    b) îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă (spitale, centre de refacere a capacităţii de luptă şi sanatorii) indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
    c) învăţământ, îngrijire sau cazare a copiilor preşcolari, elevilor şi studenţilor cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;
    d) cultură (muzee, cercuri militare, biblioteci), cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
    e) cazare (hoteluri, cabane, cămine militare) cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare;
    f) recreere şi agrement (săli de sport, ştranduri şi piscine interioare) cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
    g) producţie sau depozitare (pentru activităţi specifice de bază sau auxiliare, hale, ateliere, depozite, etc.), cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
    h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;
    i) hangare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp.

    IV. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:
    a. staţii de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;
    b. alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;
    c. alimentarea cu apă a cazărmilor pentru stingerea incendiilor;
    d. lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei anexe.

    V. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber

    ANEXA 4

        la Norme
                   Structura scenariului de securitate la incendiu
    1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării
    1.1. Datele de identificare
    A. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/amenajării: denumire, proprietar/ beneficiar, adresa, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
    B. Se fac referiri privind profilul de activitate şi, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.

    1.2. Destinaţia - se menţionează funcţiunile principale, secundare şi conexe ale construcţiei/amenajării, potrivit situaţiei pentru care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.
    1.3. Categoria şi clasa de importanţă.
    A. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu metodologia specifică.
    B. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importanţă.

    1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării.
    A. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/amenajării privind:
    a) tipul clădirii:
    i) civilă: înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.;
    ii) de producţie sau depozitare: de tip obişnuit, monobloc, blindată etc.;
    iii) cu funcţiuni mixte.

    b) regimul de înălţime şi volumul construcţiei;
    c) aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor şi spaţiilor aferente construcţiei;
    d) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;
    e) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;
    f) prezenţa permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
    g) capacităţi de depozitare sau adăpostire;
    h) caracteristicile proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase, potrivit clasificării din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008;
    i) numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.

    B. Precizări privind instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu.


    2. Riscul de incendiu
    A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
    a) densitatea sarcinii termice;
    b) clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementărilor specifice;
    c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea.

    B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment potrivit reglementărilor tehnice.

    3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
    3.1. Stabilitatea la foc - se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice, în funcţie de:
    a) rezistenţa la foc a elementelor de construcţie;
    b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu.

    3.2. Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează:
    a) elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu şi de protecţie a golurilor funcţionale din acestea;
    b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei, respectiv acţiunea termică estimată în construcţie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii;
    c) sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi;
    d) instalare de bariere contra fumului;
    e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului;
    f) măsurile de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
    g) măsurile constructive pentru faţade şi pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri.

    3.3. Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează:
    a) distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate;
    b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi acoperiş, de exemplu performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş;
    c) după caz, măsuri de protecţie activă.

    3.4. Evacuarea utilizatorilor.
    A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
    a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;
    b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului;
    c) tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate, etc.;
    d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.;
    e) timpii/lungimile de evacuare;
    f) numărul fluxurilor de evacuare;
    g) iluminatul de siguranţă, surse de alimentare cu energie electrică;
    h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.;
    i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor; j) marcarea căilor de evacuare.

    B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor şi ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.
    C. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.

    3.5. Securitatea forţelor de intervenţie.
    A. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu.
    B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:
    a) numărul de accese;
    b) dimensiuni/gabarite;
    c) trasee;
    d) realizare şi marcare.

    C. Pentru ascensoarele de pompieri se menţionează:
    a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora;
    b) amplasarea şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;
    c) timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri.    4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
    A. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi a reglementărilor tehnice specifice.
    B. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se specifică:
    a) gradul de acoperire, zonele de detectare şi alarmare la incendiu;
    b) tipul detectoarelor, declanşatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;

    C. Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică:
    a) tipul şi parametrii funcţionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; acţionare manuală sau manuală şi automată; debite, intensităţi de stingere şi stropire, cantităţi calculate de substanţă de stingere, concentraţii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanţă de stingere, surse de alimentare etc.;
    b) timpul normat de funcţionare;
    c) zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor.

    D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace de intervenţie se specifică:
    a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate;
    b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaţa, destinaţia, clasa de incendiu, etc.


    5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu - în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construcţiei sau a amenajării, se specifică:
    a) sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele asigurate;
    b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi;
    c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;
    d) zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc substanţele şi materialele periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale cu menţionarea cantităţilor şi a stării în care se află, precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.

    6. Măsuri tehnico-organizatorice
    A. Se stabilesc condiţiile şi măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcţie de situaţia existentă.
    B. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz.
    C. Se precizează condiţiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării respective.


    ANEXA 5

        la Norme
                                       - Model -

┌──────────────────────────┬───────────┐
│MINISTERUL APĂRĂRII │ │
│NAŢIONALE │Exemplar │
│UNITATEA MILITARĂ …… │nr. │
│Nr. ………… │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│APROB │APROB │
│ŞEFUL/COMANDANTUL U.M. ………│…………… │
└──────────────────────────┴───────────┘

                     PLAN DE COOPERARE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII INCENDIILOR
                               AL U.M. ......... CU ........

┌────┬─────────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Denumirea │Distanţa│Timp de │Mijloace si │Responsabilii│
│Nr. │structurilor │în │deplasare│forţe │/şefii │
│crt.│participante,│km │ore, │participante│mijloacelor │
│ │telefon │ │minute │ │şi forţelor │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│ÎNTOCMIT │ÎNTOCMIT │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Cadrul tehnic/ │Cadrul tehnic/ │
│Responsabil cu │Responsabil cu │
│atribuţii în │atribuţii în │
│domeniul apărării │domeniul apărării │
│împotriva │împotriva │
│incendiilor │incendiilor │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 6

        la Norme
                       Normă privind dotarea unităţilor militare utilizatoare ale cazărmilor din Ministerul Apărării Naţionale
                                         cu tehnică, utilaje şi mijloace de apărare împotriva incendiilor

┌────┬────────────────┬────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────┬──────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Depozite de armament, muniţii, explozivi şi materiale pirotehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Până la 100 │Între 101 şi 500│Între 501 şi 800│Peste 800 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Unitate tip│ │ │ │de vagoane │de vagoane │de vagoane │de vagoane │ │ │Depozit │ │Spital, │ │ │ │
│ │Denumirea │ │Unitate tip │Unitate tip│regiment, │Unitate│ │Baze/ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤Depozit │Depozit│materiale │Depozit│depozit │Unităţi tip│Tabere, │ │
│Nr. │utilajelor şi │U/ │companie │batalion │brigade, │tip │Aerodrom-piste│centre de │suprafaţă │suprafaţă │suprafaţă │suprafaţă │materiale│C.L./ │intendenţă│tip │central │învăţământ,│poligoane │Cabane│
│Crt.│mijloacelor │M │independentă│independent│divizie, │bază │ │mentenanţă├────┬─────┬─────┼────┬─────┬─────┼────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤tehnice │depozit│diverse │arhivă │materiale│muzeu │complexe │ │
│ │ │ │ │/similar │comandament│aeriană│ │ │Până│Între│Între│Până│Între│Între│Până│Între│Între│Între│Între│ │diverse │CLU │diverse │ │sanitare │ │permanente│ │
│ │ │ │ │ │/similar │ │ │ │la │50 ha│100 │la │50 ha│100 │la │50 ha│100 │50 ha│50 ha│Peste│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 │şi │ha şi│50 │şi │ha şi│50 │şi │ha şi│şi │şi │50 ha│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ha │100 │150 │ha │100 │150 │ha │100 │150 │100 │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ha │ha │ │ha │ha │ │ha │ha │ha │ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────┤
│ │Autospecială de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stins incendiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de capacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(autospecială de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │stingere cu apă │Buc.│ │ │ │ │1 │ │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │2 │1 │2 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi spumă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezervor de apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mai mare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │egal cu 5.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────┤
│ │Autospecială de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitate medie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(autospecială de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │stingere cu apă │buc.│ │1 │1 │1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │1 │1 │ │1 │1 │1 │ │
│ │şi spumă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezervor de apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de 2.000 - 5.000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────┤
│ │Autospecială de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stins incendiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │cu pulbere │buc.│ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │
│ │(praf) şi azot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(A.S.P.A.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────┤
│ │Autospecială de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stins incendiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu apă şi spumă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │de capacitate │buc.│ │ │ │ │ │ │ │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mărită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(5000-10000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────────┴──────────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────┤
│ │Autoscară │ │Se asigură în funcţie de particularităţi şi riscurile generate de situaţiile de │
│5. │mecanică cu │cpl.│urgenţă. │
│ │nacelă │ │(La cazărmile unde sunt construcţii înalte de peste 28 m) │
├────┼────────────────┼────┼────────────┬───────────┬───────────┬───────┬──────────────┬──────────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────┤
│ │Motopompă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │stins incendiu │buc.│ │1 │ │ │ │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │2 │1 │2 │2 │ │1 │ │ │ │ │1 │ │
│ │transportabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────┤
│ │Motopompă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │stins incendiu │buc.│1 │ │1 │1 │ │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │1 │2 │
│ │portabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────┤
│ │Stingător │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transportabil cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │pulbere, │buc.│6 │10 │15 │20 │20 │15 │15 │20 │25 │20 │25 │30 │25 │30 │35 │30 │35 │40 │15 │20 │20 │25 │15 │20 │15 │15 │
│ │presurizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │permanent tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │P50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────────┴──────────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────┘

        NOTE:
    1) Prezenta normă are caracter minimal.
    2) Comandamentele, statele majore ale categoriilor de forţe şi direcţiile centrale vor face propuneri şi reactualizări la statele de organizare şi normele de dotare ori de câte ori intervin modificări la suprafaţa construită ocupată de unităţile din subordine.
    3) în cazul când, din motive temeinic fundamentate, nu sunt posibilităţi de dotare a unităţilor conform normei, comandanţii unităţilor vor interveni pentru asigurarea altor mijloace tehnice şi materiale, cu performanţe egale sau superioare faţă de cele prevăzute în norme.
    4) Stingătoarele presurizate permanent, indiferent de tipul lor, vor fi agrementate tehnic şi avizate ISO şi OMCAS.
    5) Numărul, tipul şi caracteristicile autospecialelor de stins incendii se stabilesc în funcţie de nivelul, natura şi consecinţele riscului de incendiu şi particularităţile obiectivului militar: zonă de dislocare, distanţă faţă de formaţiuni care pot interveni în sprijin, timpii operativi de intervenţie şi altele.


    ANEXA 7

        la Norme
                Normă privind necesarul şi rezerva de substanţe chimice
               pentru utilajele şi instalaţiile de stingere a incendiilor

┌────┬────────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │Agentul │Unitatea│ │ │ │
│Crt.│utilajelor │stingător │de │Cantitate│Din care: │Observaţii│
│ │ │folosit │măsură │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │Autospecială│ │ │ │ │ │
│ │de stins │Spumogen │ │1500 │250/1000 kg │ │
│ │incendiu cu │praf │kg │/ │în rezervor │ │
│ │apă şi spumă│ │ │3000 │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│1. │capacitate ├───────────┼────────┼─────────┼────────────┤ │
│ │mărită cu │ │ │ │ │ │
│ │tun │Spumogen │ │1500 │250/1000 l. │ │
│ │(5000-10000 │lichid │l │/ │în rezervor │ │
│ │litri) │ │ │3000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │Autospecială│ │ │400 │ │ │
│ │de stins │Spumogen │kg │/ │150/500 kg │ │
│ │incendiu cu │praf │ │1200 │în rezervor │ │
│ │apă şi spumă│ │ │ │ │ │
│2. │de ├───────────┼────────┼─────────┼────────────┤ │
│ │capacitate │ │ │400 │ │ │
│ │medie cu tun│Spumogen │l │/ │150/500 l. │ │
│ │(2500-5000 │lichid │ │1200 │în rezervor │ │
│ │litri) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Pulbere │kg │15000 │5000 l în │ │
│ │Autospecială│ │ │ │rezervor │ │
│ │de stins ├───────────┼────────┼─────────┼────────────┤ │
│ │incendiu cu │ │ │ │17 butelii a│ │
│3. │pulbere │Azot (agent│ │ │40 l fiecare│ │
│ │(praf) şi │de │mc │115 │la presiunea│ │
│ │azot │vehiculare)│ │ │de 130-150 │ │
│ │(A.S.P.A.) │ │ │ │kg/cmp pe │ │
│ │ │ │ │ │autospecială│ │
├────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┴────────────┼──────────┤
│ │Instalaţie │ │ │ │ │
│ │fixă sau │ │ │ │ │
│ │semifixă de │ │ │ │ │
│ │stingere a │Substanţă │ │Se stabileşte în │ │
│4. │incendiilor │stingătoare│kg (l) │raport de capacitatea │ │
│ │cu sisteme │ │ │depozitelor │ │
│ │de detecţie │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │semnalizare │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴────────┴──────────────────────┴──────────┘

        NOTĂ: Substanţele stingătoare aprovizionate trebuie să fie certificate potrivit legii, răspunderea privind depozitarea şi deprecierile survenite revenind unităţilor gestionare.

    ANEXA 8

        la Norme
                    Normă privind dotarea cu utilaje şi materiale de apărare împotriva incendiilor la categoriile de construcţii, instalaţii tehnologice, tehnică
                                            şi alte amenajări în spaţiile aferente cazărmilor şi domeniilor militare

┌────┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬───────┬─────┬─────┬────────┬──────────┬───────┬─────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Stingătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Butoi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mături │ │
│Nr. │ │Unitatea de│Cu pulbere,│Cu pulbere,│Cu pulbere,│Cu pulbere,│Cu pulbere,│Cu spumă, │Cu spumă, │Cu │(ladă) │Lopeţi│ │Cazmale│Căngi│Răngi│Scară │Târnăcoape│Topoare│Furci│nuiele │ │
│crt.│Destinaţia │măsură │presurizate│presurizate│presurizate│presurizate│presurizate│presurizate│presurizate│dioxid │pentru │cu │Găleţi│cu cozi│cu │de │din │cu cozi │mari │cu │cu │OBSERVAŢII│
│ │ │ │permanent, │permanent, │permanent, │permanent, │permanent, │permanent, │permanent, │de │nisip sau│cozi │ │ │cozi │oţel │aluminiu│ │ │cozi │coadă │ │
│ │ │ │P50 │P2- P3 │P6 │P9 │P12 │S3 │S6 │carbon, │apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de 3m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │G5 kg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Atelier pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │prelucrarea │200 mp │ │ │ │2 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metalului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│2 │Autovehicule │De │ │1* │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Conform │
│ │ │autovehicul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lot bord │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│3 │Atelier confecţii metalice, │200 mp │ │ │ │2 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fierărie şi forjă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│4 │Atelier de sudură │200 mp │ │ │ │2 │2 │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│5 │Atelier de vopsitorie şi acoperiri │100 mp │ │ │1 │2 │1 │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│6 │Atelier de prelucrare a lemnului │Pentru o │ │ │1 │1 │ │ │ │ │1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│7 │Atelier ce lucrează cu substanţe │Pentru un │ │ │ │3 │2 │ │ │ │1 │1 │1 │1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │explozibili │atelier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Ateliere/spaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │demontarea şi │100 mp │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │montarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │motoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│9 │Atelier de pictură, foto, croitorie│100 mp │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│10 │Amenajări │Pentru o │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diverse │încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Biblioteci, săli pentru lectură, │Pentru o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │garderobe, cluburi, amenajări │încăpere │ │ │1 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţii de distracţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│12 │Blocuri alimentare cu anexe şi │Pentru o │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spaţii aferente, brutării │încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Baracamente cu excepţia celor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │care se păstrează muniţii sau │De baracă │ │ │ │1 │1 │ │ │ │1 │1 │1 │ │ │1 │ │1 │ │ │ │ │
│ │explozibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────────┴──────────┴───────┴─────┴───────┴──────────┤
│14 │Bordeie/şoproane/ amenajări în care se păstrează lichide inflamabile │
├────┼───────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬───────┬─────┬─────┬────────┬──────────┬───────┬─────┬───────┬──────────┤
│ │ │Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a │Până la 45°C │un │ │1 │1 │1 │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bordei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│b │Peste la 45°C │un │ │1 │1 │1 │1 │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │bordei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Buncăre, spaţii speciale │un │ │1 │1 │1 │1 │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │buncăr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│16 │Casă de pompe │Pentru o │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Centrale, puncte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calorifere, │Pentru o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │ventilatoare, │încăpere │ │1 │1 │ │ │ │ │1 │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│18 │Clădiri în construcţie │400 │ │1 │ │ │ │ │ │ │1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│19 │Clădiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Sistem cu coridor: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │săli de spital; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sanatorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │birouri; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dormitoare; │La 200 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a │săli de clasă; │din │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cămine, creşe; │lungimea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │săli de mese; │coridorului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cabinete medicale; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calculatoare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte spaţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│b │Sistem fară coridor │200 │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Spaţii pentru tratamente, cu │Pentru o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│c │folosirea instalaţiei electrice de │încăpere │ │ │1 │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înaltă tensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│20 │Centrale telefonice cu spaţiile │Pentru o │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│21 │Clădiri/spaţii ale formaţiunilor │Pentru o │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii de intervenţie la incendiu │încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│22 │Grajduri şi saivane pentru animale │200 mp │ │ │1 │1 │ │ │ │ │1* │ │1* │ │ │ │ │ │ │ │ │Pentru o │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │clădire │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│23 │Celulă de alarmă │200 │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │Centre/spaţii │un │ │ │2 │ │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emisie │centru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │emisie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Corp de pază izolat cu spaţii │Pentru un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │aferente │corp de │ │ │1 │2 │1 │ │ │ │2 │1 │1 │1 │1 │1 │ │1 │1 │1 │2 │1 │
│ │ │pază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│26 │Centre de calcul cu spaţiile │Pentru o │ │ │1 │2 │1 │ │ │ │2 │1 │1 │1 │1 │1 │ │ │1 │ │ │ │
│ │aferente │clădire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Depozitare/ încăperi substanţe │Pentru o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │chimice, medicamente şi alte │încăpere │ │1 │1 │ │ │1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │produse inflamabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│28 │Depozit/spaţii de materiale tehnice│100 mp │ │ │1 │1 │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│29 │Depozit/spaţii de butelii cu gaze │100 mp │ │ │1 │3 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comprimate lichefiate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│30 │Depozit lemne │500 mp │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│31 │Depozit de fân şi paie │25 m │ │ │2 │1 │ │ │ │ │2 │ │2 │ │ │ │ │ │ │2 │2 │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│32 │Dane fluviale şi maritime │50 m │1 │ │ │4 │2 │ │ │ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│33 │Garaje pentru tehnică │100 mp │2 │ │ │2 │ │1 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│34 │Garaje pentru autoturisme │100 mp │2 │ │ │2 │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Grup de rezervoare supraterane cu │La un grup │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │capacităţi de 100- 500 mc pentru │de │1 │ │ │4 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitarea carburanţilor speciali │rezervoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de aviaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Grup de rezervoare semiîngropate, │La un grup │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │cu capacităţi de 100- 500 mc pentru│de │1 │ │ │4 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitarea carburanţilor speciali │rezervoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de aviaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│37 │Adăpost grup electrogen │Pentru un │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │grup │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│38 │Hangar cu anexe şi spaţiile │Pentru un │2 │ │2 │4 │2 │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │hangar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│39 │Încăperi ce folosesc instalaţie de │Pentru o │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire a apei şi uleiurilor │încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│40 │Încăperi pentru reparat instalaţii,│Pentru o │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │motoare, dispozitive electrice │încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Încăperi pentru depozitare hârtie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iută, câlţi, bumbac, materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │fibroase, echipamente de │200 mp │ │ │1 │3 │2 │ │ │ │1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subzistenţă, materiale uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inflamabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Încăperi destinate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arhivelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documentelor │Pentru o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │clasificate, │încăpere │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aparate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │multiplicat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dactilografiat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Laborator de probe pentru substanţe│Pentru o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │explozibile, inflamabile şi uşor │încăpere │ │ │1 │1 │ │ │ │1 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inflamabile, diferite şi diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│44 │Muzee, galerii de artă, pictură, │Pentru o │ │ │1 │1 │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │exponate - unicat şi de valoare │încăpere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│45 │Magazii cu muniţii, praf de puşcă, │Pentru o │ │ │1 │2 │1 │ │ │ │2 │1 │1 │1 │1 │1 │ │1 │1 │ │ │ │
│ │explozivi şi armament │magazie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Platforme deschise pentru parcarea │Pentru o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │autovehiculelor şi tehnică de │platformă │ │ │2 │3 │1 │ │ │ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │luptă, drumuri, piste. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │Platforme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) pentru o platformă cu grupe de │Pentru o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │butoaie cu lichide inflamabile cu │platformă │2 │ │2 │4 │2 │ │ │ │4 │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitatea de depozitare de 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mc; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │b) pentru o platformă cu grupe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47 │butoaie cu lichide inflamabile cu │Pentru o │4 │ │4 │8 │4 │ │ │ │6 │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitatea de depozitare între │platformă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │300-600 mc; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │c) pentru o platformă cu grupe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │butoaie cu lichide inflamabile cu │Pentru o │6 │ │6 │12 │6 │ │ │ │8 │8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capacitatea de depozitare peste 600│platformă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │Pentru un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │Punct de conducere zbor │punct de │ │ │1 │1 │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │Pentru un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │Punct de conducere zbor │punct de │ │ │1 │1 │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │Pentru un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │Punct de comandă balizaj │punct de │ │1 │ │1 │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comandă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────────┴──────────┴───────┴─────┴───────┴──────────┤
│50 │Punct control │
├────┼──────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┬─────────────────┬─────┬───────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤
│ │ │Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) acces în unitate │un │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │punct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de acces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │ │Pentru un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │b) acces parcuri │punct │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de acces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │ │Pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │c) acces sectoare tehnice │un │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │punct de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acces │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│51 │Parc avioane şi aeroporturi │Pentru o │3 │ │2 │4 │2 │ │ │2 │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │escadrilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│52 │Remize pentru adăpostirea tehnicii│200 mp │ │ │ │6 │4 │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din înzestrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────────────┴─────┴───────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┤
│53 │Rezervoare pentru depozitarea produselor petroliere │
├────┼──────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┬─────────────────┬─────┬───────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤
│ │ │La │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) supraterane sub 500 mc │fiecare │ │ │1 │2 │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezervor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │ │La │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │b) supraterane peste 500 mc │fiecare │ │ │2 │4 │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezervor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────────┼─────┼───────────┼────────────────────────────────