Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ TEHNICĂ din 26 mai 2021  privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, cod NTE 010/20/01    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ TEHNICĂ din 26 mai 2021 privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, cod NTE 010/20/01

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 596 din 15 iunie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 34 din 26 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 596 din 15 iunie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta normă tehnică, denumită în continuare Normă, stabileşte cerinţele pentru executarea lucrărilor sub tensiune, în instalaţii electrice de joasă/medie/înaltă tensiune.

    ART. 2
    Prezenta normă respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    Prevederile prezentei norme se aplică la executarea lucrărilor sub tensiune de către personalul specializat aparţinând operatorilor economici din sectorul energiei electrice, autorizat din punctul de vedere al securităţii muncii pentru lucrări în instalaţiile electrice, conform legislaţiei în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

    ART. 4
    Lucrările sub tensiune se execută asupra echipamentelor electroenergetice utilizate pentru producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice.

    ART. 5
    Prevederile prezentei norme se aplică la elaborarea instrucţiunilor specifice de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune la medie/înaltă tensiune, a instrucţiunilor tehnice interne pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune, precum şi la completarea unor instrucţiuni existente cu prevederi referitoare la executarea lucrărilor sub tensiune.

    ART. 6
    (1) Lucrarea sub tensiune reprezintă orice lucrare în cursul căreia executantul intră deliberat în atingere cu componente ale instalaţiei electrice aflate sub tensiune sau pătrunde deliberat în zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a corpului său, fie cu sculele sau dispozitivele pe care le manevrează.
    (2) La joasă tensiune, lucrarea sub tensiune se realizează atunci când executantul este în contact cu componentele neizolate ale instalaţiei electrice, aflate sub tensiune.
    (3) La medie/înaltă tensiune, lucrarea sub tensiune se realizează atunci când executantul pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi este sau nu în contact cu componentele neizolate ale instalaţiei electrice, aflate sub tensiune.

    ART. 7
    Lucrarea în vecinătatea pieselor sub tensiune reprezintă orice lucrare în cursul căreia executantul pătrunde în zona învecinată fie cu părţi ale corpului său, fie cu o sculă sau cu orice obiect pe care îl manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune. Executantul trebuie să lucreze la o distanţă faţă de potenţial cuprinsă între distanţa minimă de apropiere (D_L) şi distanţa de vecinătate (D_V), conform reprezentărilor din figura 1 şi figura 2.

    ART. 8
    Lucrările în instalaţii separate electric, dar aflate sub influenţa unor tensiuni induse pot fi asimilate lucrărilor sub tensiune.

    ART. 9
    Nu sunt considerate lucrări sub tensiune, în sensul prezentei norme, următoarele lucrări executate pe circuite sau aparate aflate sub tensiune:
    a) manevrarea aparatelor de separare, de comutare sau reglare, executată în condiţiile prevăzute în instrucţiunile producătorului sau în instrucţiunile de exploatare;
    b) folosirea prăjinilor electroizolante de manevră şi a dispozitivelor de verificare a prezenţei sau absenţei tensiunii, în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice de securitate a muncii.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 10
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta normă sunt cei definiţi în următoarele acte normative:
    1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Regulamentul general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune, cod NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010.

    (2) În înţelesul prezentei norme, următorii termeni au următoarele semnificaţii:
    1. atribuţie de serviciu - forma organizatorică în baza căreia îşi desfăşoară activitatea personalul operativ, în conformitate cu lista lucrărilor aprobate de către conducătorul unităţii de exploatare;
    2. autorizaţie pentru lucrare sub tensiune - document scris, cu durata de valabilitate de 24 de ore, prin care emitentul pentru lucrare sub tensiune dispune unui şef de lucrare pentru lucrare sub tensiune să execute o lucrare sub tensiune într-o instalaţie electrică de medie/înaltă tensiune;
    3. cerere de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare - document scris sau electronic, prin care unitatea gestionară a instalaţiei electrice solicită centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalaţiilor respective, conform ordinului de învestire, aprobarea pentru aducerea instalaţiei în regim special de exploatare;
    4. dispoziţie pentru lucrare sub tensiune - document scris prin care gestionarul instalaţiei electrice sau operatorul economic care a preluat prin convenţie de exploatare instalaţia electrică în care urmează să se execute lucrarea dispune executantului efectuarea lucrării sub tensiune;
    5. distanţa minimă de apropiere (D_L) - distanţa minimă în aer care trebuie respectată între orice parte a corpului unui executant şi oricare componentă a instalaţiei electrice al cărei potenţial electric este diferit de cel al executantului; aceasta este suma următoarelor distanţe:
    – distanţa în funcţie de tensiune: d_t [m];
    – distanţa de siguranţă: d_s [m];
    Tabelul 1

┌────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │Distanţa │ │ │
│Tensiune │în │Distanţa │Distanţa │
│nominală a │funcţie │de │minimă de │
│instalaţiei,│de │siguranţă,│apropiere,│
│U_n [kV] │tensiune,│d_s [m] │D_L [m] │
│ │d_t [m] │ │ │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│0,4-1 │0 │0,30 │0,30 │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│6 │0,10 │0,50 │0,60 │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│10 │0,10 │0,50 │0,60 │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│20 │0,10 │0,50 │0,60 │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│110 │0,60 │0,50 │1,10 │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│220 │1,10 │0,50 │1,60 │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│400 │2,00 │0,50 │2,50 │
├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│750 │3,75 │0,50 │4,25 │
└────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
    6. distanţa în funcţie de tensiune (d_t) - distanţa în aer care asigură izolaţia electrică între componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune între ele sau între componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi componentele legate la pământ; distanţa în funcţie de tensiune se calculează cu relaţia:
    d_t = 0,005 • U_n [m],
    în care U_n reprezintă tensiunea nominală de linie a reţelei electrice exprimată în kV;

    7. distanţa de siguranţă (d_s) - distanţa care protejează executantul de consecinţele producerii unor gesturi involuntare sau a unor erori de estimare a distanţei;
    8. ecran - orice dispozitiv, electroizolant sau nu, utilizat pentru a preveni apropierea de orice echipament ori parte a unei instalaţii electrice care prezintă un pericol electric;
    9. emitent pentru lucrare sub tensiune - persoană autorizată pentru lucrări sub tensiune, având grupa a V-a de autorizare pentru securitatea muncii (la joasă tensiune) sau nivelul de autorizare I.3.T (la medie şi înaltă tensiune), angajată a unităţii gestionare a instalaţiei electrice sau a operatorului economic care a preluat prin convenţie de exploatare instalaţia electrică în care urmează a se executa lucrarea, împuternicită prin decizie, care dispune executarea unei lucrări sub tensiune, într-o instalaţie electrică de joasă/medie/înaltă tensiune;
    10. fişa tehnică - documentul scris pentru fiecare tip de mijloc de protecţie, sculă, dispozitiv sau echipament de muncă pentru lucrări sub tensiune, în care sunt cuprinse caracteristicile tehnice, condiţiile de verificare şi încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi indicaţiile pentru utilizare;
    11. formaţie de lucru - formaţie stabilă, compusă din lucrători organizaţi, eventual pe schimburi sau pe faze de operaţie, în vederea îndeplinirii unor sarcini de lucru;
    12. formă organizatorică - document scris/dispoziţie în baza căruia/căreia se execută o lucrare într-o instalaţie electrică; în cazul executării lucrărilor sub tensiune, forma organizatorică poate fi autorizaţia pentru lucrare sub tensiune, instrucţiunea specifică de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune, instrucţiunea tehnică internă de securitate a muncii sau atribuţia de serviciu, după caz;
    13. instrucţiune specifică de securitate a muncii - documentul scris, codificat, propriu unităţii executante, întocmit pentru executarea lucrărilor sub tensiune în condiţii de securitate;
    14. instrucţiune tehnologică - documentul scris, codificat, propriu unităţii executante, în care sunt cuprinse metodele de lucru, echipamentele de muncă, sculele şi dispozitivele utilizate, succesiunea operaţiilor şi indicaţiile tehnologice pentru executarea unei anumite lucrări sub tensiune;
    15. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra instalaţiilor şi componentelor acestora pentru menţinerea sau restabilirea capacităţii de a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate;
    16. poziţie (loc) de lucru - spaţiul în care se poate executa o lucrare respectând condiţiile de acces şi de protecţie corespunzătoare zonelor interzise;
    17. protector electroizolant - dispozitiv rigid sau flexibil realizat din material electroizolant, care serveşte la acoperirea elementelor care sunt sau nu sunt sub tensiune şi/sau a părţilor adiacente pentru prevenirea unei atingeri accidentale;
    18. şef de lucrare pentru lucrare sub tensiune - persoana autorizată pentru executarea de lucrări sub tensiune care asigură conducerea efectivă a unei lucrări sub tensiune, răspunzând în această calitate de buna execuţie a acesteia şi de măsurile de securitate a muncii;
    19. tensiune joasă - tensiunea care are valoarea efectivă nominală Un ≤ 1 kV, conform SR EN 60038: 2012;
    20. tensiune medie - tensiunea care are valoarea efectivă nominală 1 kV < Un ≤ 35 kV, conform SR EN 60038: 2012;
    21. tensiune înaltă - tensiunea care are valoarea efectivă nominală Un ≥ 35 kV, conform SR EN 60038: 2012;
    22. zonă de lucru sub tensiune - spaţiu în jurul pieselor sub tensiune la care nivelul izolaţiei pentru prevenirea pericolului de electrocutare nu este asigurat când se pătrunde acolo fără măsuri de protecţie, conform reprezentării din figurile 1 şi 2; limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune se măsoară plecând de la piesa sub tensiune; distanţa DL corespunde limitei exterioare a zonei de lucru sub tensiune şi are valorile precizate în tabelul 1;
    23. zonă învecinată - spaţiu delimitat care înconjoară zona de lucru sub tensiune; limita exterioară a zonei învecinate se măsoară plecând de la piesa sub tensiune; conform reprezentării din figurile 1 şi 2, distanţa D_V corespunde limitei exterioare a zonei învecinate şi are valorile precizate în tabelul 2.
    Tabelul 2

┌─────────────────────────┬────┬───┬───┬───┬────┐
│Tensiunea nominală a │1-20│110│220│400│750 │
│instalaţiei U_n [kV] │ │ │ │ │ │
├──────────┬───┬──────────┼────┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │În staţii │ │ │ │ │ │
│Distanţa │ │interioare│0,8 │1,5│2,4│3,7│6,25│
│minimă de │ │şi │ │ │ │ │ │
│vecinătate│De │exterioare│ │ │ │ │ │
│[m] la │la ├──────────┼────┼───┼───┼───┼────┤
│executarea│sol│În │ │ │ │ │ │
│lucrărilor│ │celelalte │2 │3 │4 │5 │8 │
│în │ │instalaţii│ │ │ │ │ │
│instalaţii│ │exterioare│ │ │ │ │ │
│electrice ├───┴──────────┼────┼───┼───┼───┼────┤
│Dv │Prin urcare pe│1,5 │2,5│3 │5 │8 │
│ │stâlpii LEA │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────────┴────┴───┴───┴───┴────┘    Figura 1*) - Distanţa în aer şi zona pentru proceduri de lucru (a se vedea imaginea asociată)
    D_L - distanţa care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune
    D_V - distanţa care defineşte limita exterioară a zonei învecinate

    Figura 2*) - Limitarea zonei de lucru sub tensiune prin utilizarea unui protector electroizolant (a se vedea imaginea asociată)
    D_L - distanţă care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune
    D_V - distanţă care defineşte limita exterioară a zonei învecinate

    *) Figurile 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.


    (3) Abrevieri:
    AS - atribuţie de serviciu
    ALST - autorizaţie pentru lucrare sub tensiune
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    DLST - dispoziţie pentru lucrare sub tensiune
    EIP - echipament individual de protecţie
    FT - fişa tehnică
    ISSM LST - instrucţiune specifică de securitate a muncii pentru lucrări sub tensiune la medie/înaltă tensiune
    ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
    IT LST - instrucţiune tehnologică pentru lucrări sub tensiune
    ITI LST - instrucţiune tehnică internă pentru lucrări sub tensiune la joasă tensiune
    LEA - linie electrică aeriană
    LST - lucrare sub tensiune
    MPR - mare putere de rupere
    PRAM - protecţie prin relee şi automatizări
    RENAR - asociaţia de acreditare din România
    SEN - Sistemul electroenergetic naţional
    SM - securitatea muncii
    SSM - securitatea şi sănătatea ȋn muncă
    UV - radiaţii ultraviolete

    (4) Pentru a indica gradul de obligativitate a prevederilor conţinute în prezenta normă se folosesc termenii „trebuie“ şi „este necesarˮ.

    CAP. IV
    Documente de referinţă
    ART. 11
    Documentele de referinţă în sensul prezentei norme sunt următoarele:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
    e) Regulamentul general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune, cod NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010;
    f) Codul tehnic al reţelei electrice de transport Revizia I, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare;
    g) Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008, cu modificările ulterioare;
    h) Regulamentul de organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017;
    i) SR EN 60743:2014 - Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, dispozitive şi echipamente;
    j) SR EN 50110-1:2013 - Exploatarea instalaţiilor electrice;
    k) SR EN 61472:2013 - Lucrări sub tensiune. Distanţe minime de apropiere pentru reţele electrice de curent alternativ cu tensiuni cuprinse între 72,5 kV şi 800 kV - O metodă de calcul;
    l) SR EN 50341-1:2013 - Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV; Partea 1: Reguli Generale Specificaţii comune;
    m) SR EN 50341-2-24:2019 - Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-24: Aspectele normativelor naţionale (NNA) pentru România (pe baza EN 50341-1:2012);
    n) SR EN 50341-2:2003/AC:2014 - Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, curent alternativ. Partea 3: Ansamblul normativelor naţionale;
    o) Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    p) Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    q) 3. RE-I 2/83 - Instrucţiune privind încercările electrice ale mijloacelor de protecţie a muncii;
    r) Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
    s) Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. V
    Cerinţe specifice pentru operatorii economici care execută LST
    ART. 12
    (1) Operatorii economici care execută LST trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să fie atestaţi ANRE pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile pentru executarea LST;
    b) să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu prevederile regulamentului menţionat la art. 11 lit. o);
    c) să deţină tehnologii pentru executarea LST testate şi certificate pentru specificul instalaţiilor unde se aplică şi care să respecte legislaţia naţională privind calitatea lucrărilor;
    d) să deţină documentaţia aferentă tehnologiilor prevăzute la lit. c) şi capacitatea de organizare a executării LST;
    e) pentru tehnologiile utilizate la executarea LST, să formeze şi să autorizeze electricienii care aplică/utilizează aceste tehnologii.

    (2) Testarea şi certificarea tehnologiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează în poligoane special construite, asemănătoare instalaţiilor electrice în care se aplică acestea, de către operatorul economic care doreşte implementarea acestora.

    ART. 13
    (1) Operatorii economici care execută LST trebuie să deţină dotările tehnico-materiale şi resursele umane necesare aplicării tehnologiilor pentru executarea LST, conform prevederilor prezentei norme.
    (2) Operatorii economici care execută LST trebuie să deţină mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă necesare pentru executarea LST, astfel încât să asigure SSM a executanţilor şi siguranţa instalaţiilor în care se execută lucrările sau a instalaţiilor vecine.
    (3) Operatorii economici care execută LST trebuie să aibă electricieni autorizaţi, în număr suficient pentru aplicarea tehnologiei specifice fiecărui tip de instalaţie.

    CAP. VI
    LST în instalaţiile electrice
    SECŢIUNEA 1
    Metode utilizate la executarea LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune
    ART. 14
    (1) După poziţia executantului în raport cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune şi după mijloacele de protecţie pe care acesta le foloseşte pentru a se proteja împotriva riscurilor de electrocutare şi a producerii de scurtcircuite se disting următoarele metode:
    a) metoda de lucru în contact (atingere) - se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi lucrează în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune, utilizând mănuşi şi încălţăminte electroizolantă, având clasa de izolaţie corespunzătoare nivelului de tensiune al instalaţiilor; protecţia mâinilor trebuie completată prin utilizarea sculelor şi mijloacelor de protecţie specifice, având izolaţie corespunzătoare faţă de pământ;
    b) metoda de lucru la potenţial - se caracterizează prin aceea că executantul pătrunde în zona de lucru sub tensiune şi se află în atingere directă cu componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune, după ce a fost adus la potenţialul electric la care lucrează; executantul se menţine în afara zonelor interzise în raport cu elementele conductoare care se află la un potenţial diferit de al său;
    c) metoda de lucru la distanţă - se caracterizează prin aceea că executantul nu pătrunde în zona de lucru sub tensiune, rămâne la o distanţă specificată, respectiv distanţa minimă de apropiere D_L prevăzută în tabelul 1 faţă de componentele instalaţiei electrice aflate sub tensiune, şi intervine asupra acestora cu ajutorul frânghiilor electroizolante sau al unor scule şi dispozitive montate la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante.

    (2) Metodele prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate separat sau în combinaţie.
    (3) Lucrarea în vecinătatea instalaţiilor electrice aflate sub tensiune se realizează atunci când executantul pătrunde în zona învecinată, cuprinsă între D_L şi D_V conform reprezentării din figurile 1 şi 2, fie cu corpul, fie cu sculele sau dispozitivele pe care le manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune.

    ART. 15
    Fiecare dintre metodele de lucru indicate la art. 14 alin. (1) are în vedere faptul că executantul riscă să fie supus la o diferenţă de potenţial între fază şi pământ.

    ART. 16
    Când executantul riscă să fie supus unei diferenţe de potenţial între faze trebuie să fie protejat prin adăugarea unei distanţe suplimentare sau cu ajutorul unor scule şi dispozitive conforme cu reglementările aplicabile.

    ART. 17
    Executantul trebuie să respecte distanţa minimă de apropiere D_L în raport cu acele componente ale instalaţiei electrice aflate la un potenţial diferit de al său şi faţă de care nu este protejat dacă nu este echipat corespunzător.

    ART. 18
    Realizarea LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune implică:
    a) elaborarea IT LST;
    b) elaborarea ISSM LST;
    c) selecţia, formarea profesională, autorizarea şi reautorizarea electricienilor;
    d) stabilirea condiţiilor atmosferice în care nu se pot executa LST la medie/înaltă tensiune;
    e) dotarea cu mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru executarea LST;
    f) conducerea LST la medie/înaltă tensiune.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Elaborarea IT LST
    ART. 19
    (1) IT LST se întocmesc pentru fiecare tip de LST şi trebuie să aibă următorul conţinut:
    a) condiţiile generale care trebuie respectate;
    b) distanţele minime de apropiere ce trebuie respectate;
    c) sculele, dispozitivele, utilajele şi materialele utilizate;
    d) succesiunea operaţiilor de executat (pregătirea lucrărilor, desfăşurarea lucrărilor, terminarea lucrărilor).

    (2) IT LST se elaborează şi se aprobă de unitatea executantă a LST.
    (3) IT LST se vizează de beneficiarul lucrării.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Elaborarea ISSM LST
    ART. 20
    (1) ISSM LST se întocmesc pentru fiecare tip de LST şi trebuie să conţină următoarele:
    a) distanţa minimă de apropiere D_L, care nu poate fi mai mică decât valorile prevăzute în tabelul 1;
    b) distanţa minimă de vecinătate D_V, care are valorile prevăzute în tabelul 2;
    c) condiţiile specifice în care se poate executa lucrarea, tehnice, organizatorice şi climatice;
    d) instalaţia electrică pentru care este aplicabilă ISSM LST;
    e) componenţa formaţiei de lucru din punct de vedere numeric şi nivelurile de autorizare pentru fiecare electrician, în conformitate cu anexa nr. 2;
    f) mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă necesare la executarea lucrării;
    g) succesiunea operaţiilor tehnologice şi precizarea măsurilor de SM specifice fiecărei operaţii.

    (2) ISSM LST se elaborează şi se aprobă de unitatea executantă a LST.
    (3) ISSM LST se vizează de beneficiarul lucrărilor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Selecţia, formarea profesională şi autorizarea electricienilor care execută LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune
    ART. 21
    Selecţia electricienilor în vederea formării profesionale pentru executarea LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune se face din cadrul electricienilor autorizaţi din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM în vigoare.

    ART. 22
    (1) Pot urma cursurile de formare profesională pentru executarea LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune numai electricienii angajaţi ai unui operator economic atestat ANRE care are implementate tehnologii certificate pentru executarea de LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune, care sunt autorizaţi, în prealabil, din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM în vigoare.
    (2) Electricienii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să fie autorizaţi şi în conformitate cu prevederile regulamentului menţionat la art. 11 lit. o), cu respectarea următoarelor cerinţe:
    a) electricienii care operează instalaţiile electrice din patrimoniul operatorilor de reţea/producătorilor/clienţilor finali industriali sau asimilaţi şi fac parte din formaţia de LST care execută lucrări la medie/înaltă tensiune trebuie să fie autorizaţi ANRE cu cel puţin gradul I;
    b) în cazul formaţiilor de lucru prevăzute la lit. a), pentru lucrările care se execută la medie tensiune, şeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul III B, iar pentru cele care se execută la înaltă tensiune, trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul IV B;
    c) electricienii aparţinând operatorilor economici care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, alţii decât operatorii economici prevăzuţi la lit. a), care fac parte din formaţia de LST care execută lucrări la medie/înaltă tensiune, trebuie să fie autorizaţi ANRE cu cel puţin gradul/tipul II B;
    d) în cazul operatorilor economici prevăzuţi la lit. c), pentru lucrările care se execută în instalaţii electrice de medie tensiune şeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul III B, iar pentru cele care se execută în instalaţiile electrice de înaltă tensiune şeful de lucrare trebuie să fie autorizat ANRE cu gradul/tipul IV B.

    (3) Pe lângă cerinţele prevăzute la alin. (1), electricienii care execută LST la medie/înaltă tensiune trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani în activitatea de exploatare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice de medie/înaltă tensiune;
    b) să fie declaraţi apţi pentru executarea LST şi pentru lucrul la înălţime de un medic de medicina muncii, în urma unei examinări medicale, pe baza unei fişe de aptitudine/fişe de examinare;
    c) să fie declaraţi apţi pentru executarea LST şi pentru lucrul la înălţime în urma unui examen psihologic, pe baza unui aviz psihologic;
    d) să urmeze un curs de formare profesională pentru executarea LST într-un centru specializat de instruire;
    e) să promoveze un examen de verificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor pentru executarea LST;
    f) să fie pregătiţi teoretic şi practic privind aplicarea fiecărei tehnologii pentru LST, la medie/înaltă tensiune;
    g) să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate şi de acordare a măsurilor de prim ajutor.


    ART. 23
    Resursele umane necesare aplicării tehnologiilor pentru executarea LST se stabilesc pe baza analizelor privind tehnologiile respective, având în vedere următoarele:
    a) condiţiile tehnice ale instalaţiei;
    b) condiţiile organizatorice necesare executării lucrării;
    c) condiţiile atmosferice;
    d) condiţiile operative;
    e) condiţiile specifice de executare a lucrărilor.


    ART. 24
    (1) Formarea profesională a electricienilor care urmează sa fie autorizaţi pentru LST la medie/înaltă tensiune se efectuează într-un centru specializat de formare profesională.
    (2) La încheierea stagiului de formare profesională, participanţii la curs susţin un examen teoretic şi practic şi primesc un certificat de absolvire a cursului, însoţit de fişa de apreciere care conţine nivelul de autorizare şi tehnologiile pentru care poate fi autorizat absolventul.
    (3) Pentru tehnologiile aplicabile în vederea executării LST la medie/înaltă tensiune, instruirea practică se realizează în poligoane de instruire dotate cu instalaţii electrice de tipul celor în care urmează să lucreze electricienii.

    ART. 25
    (1) Electricienii care execută LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se autorizează de către operatorul economic la care sunt angajaţi.
    (2) Nivelul de autorizare este precizat în talonul de autorizare, după cum urmează:
    a) I.1.T. - permite titularului talonului de autorizare să execute LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune sub conducerea unui şef de lucrare pentru LST; titularul talonului răspunde de securitatea proprie în timpul executării LST;
    b) I.2.T. - titularul talonului este şef de lucrare pentru LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune la care participă unul sau doi electricieni autorizaţi pentru LST cu nivelul I.1.T. şi unul sau mai mulţi electricieni prevăzuţi la alin. (6); titularul talonului răspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul executării LST;
    c) I.3.T. - titularul talonului emite ALST şi poate fi numit şef de lucrare pentru LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune, la care participă mai mult de 2 electricieni autorizaţi pentru LST cu nivelul I.1.T. şi unul sau mai mulţi electricieni prevăzuţi la alin. (6); titularul talonului răspunde de securitatea proprie şi de securitatea personalului din subordine în timpul executării LST.

    (3) Operatorul economic, atestat ANRE, al cărui angajat este electricianul care a urmat cursul de formare profesională prevăzut la art. 24, pe baza fişei de apreciere, a avizului medical şi a avizului psihologic, eliberează electricianului un talon de autorizare pentru LST.
    (4) În talonul de autorizare pentru LST se menţionează nivelul de autorizare, tipul şi tensiunea nominală a instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul.
    (5) Electricienii care manevrează nacelele electroizolante ale utilajului special cu braţ telescopic sau articulat trebuie să fie autorizaţi suplimentar ISCIR.
    (6) Pentru lucrările care se execută la distanţă faţă de instalaţiile aflate sub tensiune (manipulări de scule, materiale, pregătirea materialelor la baza stâlpilor etc.) şi pentru manevrarea frânghiilor de serviciu, electricienii autorizaţi pentru LST pot fi ajutaţi de personal autorizat numai din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţiile respective scoase de sub tensiune.
    (7) Nivelul de autorizare este valabil timp de 2 ani calendaristici.

    ART. 26
    (1) Electricienii care execută LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se reautorizează cu respectarea următoarelor cerinţe:
    a) fac dovada pregătirii pentru aplicarea de tehnologii pentru executarea LST;
    b) fac dovada instruirii periodice privind executarea LST;
    c) efectuează examenul medical periodic în conformitate cu fişele 123 şi 124 prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) efectuează examenul psihologic, la indicaţia medicului de medicina muncii, în conformitate cu fişele 123 şi 124 prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Periodicitatea şi durata formării profesionale pentru autorizarea/reautorizarea electricienilor pentru executarea LST se stabilesc de către angajator, în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniile formării profesionale şi SSM.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Stabilirea condiţiilor atmosferice în care nu se execută LST la medie/înaltă tensiune
    ART. 27
    (1) Condiţiile atmosferice în care nu este permisă executarea LST la medie/înaltă tensiune sunt următoarele:
    a) precipitaţiile atmosferice - se consideră că există precipitaţii atmosferice dacă plouă, ninge, cade grindină, în caz de burniţă, chiciură sau umiditate de peste 80%;
    b) ceaţa densă - se consideră ceaţă densă ceaţa care produce o umiditate atmosferică mai mare de 80% sau reduce vizibilitatea în mod periculos pentru securitatea la locul de muncă (şeful de lucrare pentru LST nu poate distinge clar elementele din instalaţie asupra cărora trebuie să acţioneze operatorii săi);
    c) vizibilitatea redusă - situaţia în care şeful de lucrare pentru LST nu poate distinge în mod clar electricienii din echipa sa ori piesele sub tensiune asupra cărora echipa trebuie să lucreze;
    d) descărcările atmosferice - se consideră descărcări atmosferice fulgerele sau trăsnetele percepute la locul de muncă;
    e) vântul puternic - se consideră vântul a cărui viteză în zona de lucru depăşeşte 9,5 m/s.

    (2) Pentru instalaţiile exterioare, LST nu trebuie să continue şi nici să se finalizeze, în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice, în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Fac excepţie de la situaţia prevăzută la alin. (2) acele lucrări pentru care furnizorul de scule, dispozitive sau echipamente de muncă garantează utilizarea în condiţiile atmosferice prevăzute la alin. (1) lit. a), condiţii care sunt specificate în FT. Aceste condiţii sunt evidenţiate prin marcare pe sculele, dispozitivele sau echipamentele de muncă respective.
    (4) Pentru instalaţiile interioare, LST poate să fie începută şi terminată indiferent de condiţiile atmosferice; excepţie fac instalaţiile racordate la LEA în cazul apariţiei descărcărilor atmosferice.
    (5) În cazul în care condiţiile atmosferice impun întreruperea LST, membrii formaţiei trebuie să părăsească zona de lucru, însă pot lăsa acele dispozitive electroizolante prin care se asigură securitatea zonei de lucru împotriva pătrunderii accidentale a persoanelor străine sau cele prin care se poate menţine funcţionarea instalaţiei.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Dotarea cu mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru executarea LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune
    ART. 28
    (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate pentru executarea de LST la medie/înaltă tensiune trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate din punctul de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare competent în domeniul SSM, de declaraţiile de conformitate din punctul de vedere al SSM, de certificatele de garanţie, de documentaţia tehnică/cartea tehnică a echipamentului şi de FT.
    (2) Mijloacele de protecţie care fac parte din categoria EIP trebuie să fie însoţite de certificate CE de conformitate, emise de organisme de certificare acreditate RENAR şi notificate de către Comisia Europeană, de declaraţiile de conformitate UE, de certificatele de garanţie, de instrucţiunile producătorului şi informaţiile relevante referitoare la EIP, redactate în limba română.
    (3) În FT ale mijloacelor de protecţie, sculelor, dispozitivelor sau ale echipamentelor de muncă sunt precizate caracteristicile tehnice, condiţiile de mediu, condiţiile de verificare, încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi condiţiile şi modul de montare, punere în funcţiune şi utilizare.
    (4) Mijloacele de protecţie utilizate la LST la medie tensiune, menţionate în anexa nr. 1 la prezenta normă, sunt, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) mijloacele de protecţie electroizolante: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, prăjini electroizolante, frânghie electroizolantă, plăci electroizolante;
    b) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevăzută cu vizieră;
    c) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime: centură de siguranţă de poziţionare, centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau opritor de cădere retractabil, echipament de salvare în cazul accidentării la înălţime;
    d) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bandă de avertizare de culoare roşie, frânghii de împrejmuire, panouri şi paravane mobile; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

    (5) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate la LST la medie tensiune sunt, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, sisteme de şuntare a aparatelor de comutaţie montate pe liniile electrice aeriene de medie tensiune, schelă electroizolantă, scară electroizolantă prevăzută cu dispozitiv de ancorare şi suport flexibil la care se cuplează opritorul de cădere, detectoare de tensiune, de medie şi înaltă tensiune;
    b) utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante.

    (6) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate la LST la înaltă tensiune, menţionate în anexa nr. 1 la prezenta normă, sunt, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) echipamentul de protecţie electroconductor compus din costum de protecţie electroconductor cu glugă, mănuşi de protecţie electroconductoare, şosete electroconductoare, bocanci electroconductori şi cordonul pentru conectare la potenţial;
    b) mijloacele de protecţie electroizolante: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, prăjini electroizolante, frânghie electroizolantă;
    c) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevăzută cu vizieră, în cazul metodei de lucru la distanţă sau al executării lucrării în vecinătatea instalaţiilor electrice;
    d) mijloacele de protecţie împotriva traumatismelor craniene: calotă de protecţie sau cască de protecţie, în cazul metodei de lucru la potenţial;
    e) mijloacele de protecţie împotriva radiaţiilor - ochelari de protecţie UV;
    f) mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime; centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil;
    g) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita material zonele de lucru: bandă de avertizare de culoare roşie, frânghii de împrejmuire, panouri şi paravane mobile; pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

    (7) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate la LST la înaltă tensiune sunt, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) scule şi dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, tiranţi electroizolanţi, scară electroizolantă de pe piciorul stâlpului sau de la sol, dispozitiv pentru detensionarea lanţurilor de izolatoare, schelă electroizolantă, scaun ergonomic cu tijă electroizolantă, cărucior pentru deplasare pe conductoarele liniei, rach, troliu, grup electrogen cu troliu;
    b) platformă ridicătoare cu braţ electroizolant;
    c) turn şi schelă electroizolante;
    d) elicopter/dronă;
    e) dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime.

    (8) Echipamentele de protecţie electroconductoare se verifică în conformitate cu instrucţiunile producătorului sau ale furnizorului, precizate în FT.
    (9) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate la LST la medie/înaltă tensiune trebuie să fie verificate/încercate periodic, conform prevederilor naţionale, reglementărilor tehnice, standardelor naţionale şi europene aplicabile, instrucţiunilor producătorului sau furnizorului, precizate în FT, procedurilor tehnice interne ale operatorilor economici care execută LST la medie/înaltă tensiune astfel:
    a) încercările mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante se realizează numai în laboratoare autorizate/acreditate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acestea emit un buletin/raport de încercare în care sunt menţionate valorile admisibile ale parametrilor electrici specificaţi în FT şi valorile obţinute;
    b) dacă valorile admisibile precizate în FT sunt depăşite, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante respective sunt declarate necorespunzătoare. Pe acestea se aplică ştampila cu înscrisul „SCOS DIN UZ“ şi se retrag din uz. Aceeaşi menţiune se face şi în buletinul/raportul de încercare;
    c) dacă valorile obţinute în urma încercării sunt în limitele admisibile precizate în FT, mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante sunt declarate apte în vederea utilizării. În buletinul/raportul de încercare se consemnează data efectuării încercării şi data următoarei încercări;
    d) buletinul/raportul de încercare emis de laborator se păstrează la sediul formaţiei de lucru, iar o copie a acestuia însoţeşte mijlocul de protecţie, scula sau dispozitivul electroizolant;
    e) data expirării ultimei încercări se evidenţiază pe fiecare mijloc de protecţie, sculă sau dispozitiv electroizolant, astfel încât să poată fi identificată uşor, după caz;
    f) mijloacele de protecţie electroizolante având termenele de încercare depăşite sau cele ce urmează a se recondiţiona se păstrează separat de mijloacele de protecţie corespunzătoare.

    (10) Păstrarea şi transportul sculelor şi dispozitivelor utilizate pentru LST la medie/înaltă tensiune se realizează conform condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.
    (11) Se interzice recondiţionarea la locul de muncă a sculelor sau dispozitivelor utilizate pentru LST la medie/înaltă tensiune defecte. Recondiţionarea sculelor sau dispozitivelor utilizate pentru LST la medie/înaltă tensiune se poate realiza numai în ateliere specializate, cu acordul producătorului/distribuitorului acestora, după care acestea vor fi încercate conform prevederilor documentaţiei tehnice/cărţii tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.
    (12) Curăţarea şi uscarea mijloacelor de protecţie electroizolante, respectiv a părţilor electroizolante ale sculelor şi dispozitivelor utilizate pentru LST la medie/înaltă tensiune se realizează folosind lavete din bumbac îmbibate cu ulei siliconic sau conform recomandărilor producătorului. Această operaţie se efectuează înainte de începerea sau la reluarea lucrărilor, conform instrucţiunilor documentaţiei tehnice, respectiv FT, sau reglementărilor aplicabile.
    (13) Manipularea mijloacelor de protecţie şi dispozitivelor electroizolante (prăjini, tiranţi, frânghii, scări etc.) se realizează cu grijă, pentru a se evita orice deteriorare. La locul de utilizare acestea se aşază pe rastele sau pe foi de cort, special prevăzute în acest scop.
    (14) Frânghiile electroizolante care se folosesc pentru LST trebuie să fie curăţate, păstrate şi controlate conform prevederilor din FT.
    (15) Electricienii autorizaţi pentru LST la medie/înaltă tensiune trebuie să verifice, înainte de începerea lucrării, starea echipamentelor individuale de protecţie şi să semnaleze şefului de lucrare pentru LST eventualele neconformităţi constatate.
    (16) Înainte de începerea oricărei lucrări sau la reluarea ei, şeful de lucrare pentru LST trebuie să se asigure, prin examinare vizuală, că starea tehnică a sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă utilizate la LST la medie/înaltă tensiune este corespunzătoare. Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă la care se identifică neconformităţi trebuie retrase din uz şi marcate, prin ştampilare, cu înscrisul „SCOS DIN UZ“.
    (17) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să aibă evidenţa mijloacelor de protecţie, sculelor şi dispozitivelor electroizolante din dotarea echipei, cu menţionarea datelor ultimei şi următoarei încercări.
    (18) Utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu una sau două nacele electroizolante şi platformele ridicătoare cu braţ electroizolant se verifică periodic, în conformitate cu cerinţele stabilite de către producător, prevederile legale în domeniul SSM şi reglementările ISCIR.

    ART. 29
    (1) Electricienii autorizaţi pentru LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune, în funcţie de locul de muncă, de tensiunea instalaţiei şi de factorii de risc la care sunt supuşi, trebuie să fie dotaţi cu echipament individual de protecţie conform prevederilor ISSM LST, precum şi cu scule şi dispozitive corespunzătoare.
    (2) Fiecare electrician asigură întreţinerea dotării sale individuale.
    (3) Pentru fiecare tip de lucrare, electricianul autorizat pentru LST primeşte în dotare sculele şi dispozitivele prevăzute în IT corespunzătoare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Executarea LST la medie/înaltă tensiune. Măsuri organizatorice şi tehnice de SM pentru executarea LST la medie/înaltă tensiune
    ART. 30
    Executarea LST la medie/înaltă tensiune se realizează ţinând cont de condiţiile:
    a) operative, privind conducerea sistemului electroenergetic sau a reţelei;
    b) meteorologice;
    c) tehnologice, privind dotările tehnico-materiale şi tehnologia aleasă;
    d) organizatorice, privind pregătirea lucrării şi execuţia;
    e) tehnice, privind soluţii tehnice aplicabile la lucrare;
    f) funcţionale, privind starea instalaţiilor şi vecinătatea acestora cu alte instalaţii;
    g) de management integrat, privind SSM, managementul calităţii şi protecţia mediului;
    h) de resurse umane, privind pregătirea şi abilităţile/ îndemânarea personalului;
    i) particulare, specifice tehnologiei aplicate.


    ART. 31
    (1) Forma organizatorică în baza căreia se execută LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune este ALST.
    (2) La executarea LST în instalaţiile electrice de medie/înaltă tensiune se aplică cerinţele specificate în IT şi ISSM LST, elaborate pentru fiecare tip de instalaţie.
    (3) Pentru realizarea LST la medie/înaltă tensiune trebuie luate măsurile organizatorice şi tehnice de SM.
    (4) Măsurile organizatorice de SM necesare pentru executarea LST la medie sau înaltă tensiune sunt următoarele:
    a) emiterea ALST, înregistrarea ALST în evidenţele destinate acestui scop şi semnarea acesteia de către emitent şi şeful de lucrare; ALST se emite pentru executarea unei lucrări într-o singură instalaţie electrică de medie/înaltă tensiune, aflată sub tensiune;
    b) verificarea funcţionării legăturilor de comunicare;
    c) confirmarea prin mesaj de către centrul de dispecer cu autoritate de decizie a acceptului de începere a lucrării (dacă este cazul);
    d) stabilirea sarcinilor de muncă pentru fiecare membru al formaţiei de lucru la locul de muncă;
    e) instruirea personalului privind riscurile de accidentare şi sarcinile pe care le are de îndeplinit;
    f) verificarea de către şeful de lucrare a modului în care fiecare membru al formaţiei de lucru a înţeles sarcinile şi responsabilităţile pe care le are;
    g) pregătirea mijloacelor de protecţie, sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă;
    h) echiparea electricienilor cu echipament individual de protecţie, corespunzător riscurilor la care pot fi expuşi la executarea lucrării, în conformitate cu sarcinile de muncă primite;
    i) semnarea ALST de către membrii formaţiei de lucru;
    j) începerea şi desfăşurarea lucrării;
    k) supravegherea de către şeful de lucrare pentru LST a fiecărui membru al formaţiei de lucru în timpul desfăşurării lucrării;
    l) îndeplinirea formalităţilor la încheierea lucrărilor, respectiv strângerea sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă, urmată de retragerea membrilor formaţiei din zona de lucru;
    m) confirmarea terminării lucrării la centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalaţiilor respective, conform ordinului de învestire;
    n) închiderea ALST de către şeful de lucrare;
    o) predarea ALST la emitent.

    (5) Măsurile tehnice de SM pentru executarea LST la medie/înaltă tensiune sunt următoarele:
    a) identificarea instalaţiei în care urmează să se lucreze;
    b) constatarea condiţiilor atmosferice;
    c) aducerea instalaţiei în regim special de exploatare, dacă este cazul;
    d) realizarea şi delimitarea materială a zonei de lucru pentru efectuarea LST;
    e) luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică;
    f) verificarea respectării distanţei minime de apropiere.


    ART. 32
    Pregătirea executării LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune cuprinde următoarele etape:
    1. între gestionarul instalaţiei electrice şi executantul de lucrări se încheie o convenţie de lucrări. Convenţia de lucrări cuprinde instalaţiile electrice pentru care se aplică prevederile sale, tipurile de lucrări ce pot fi executate, listele cu personalul autorizat pentru LST şi personalul neautorizat care poate executa lucrările respective. Convenţia este valabilă pe o perioadă stabilită de comun acord de către părţile semnatare;
    2. gestionarul instalaţiei electrice adresează cererea de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalaţiei respective, conform ordinului de învestire;
    3. după aprobarea cererii de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare, gestionarul instalaţiei transmite DLST unităţii executante;
    4. conducătorul unităţii executante dispune emiterea ALST şi executarea lucrării;
    5. în ALST se precizează:
    a) numărul de înregistrare şi data emiterii acesteia;
    b) emitentul;
    c) şeful de lucrare pentru LST;
    d) instalaţia electrică la care se va lucra;
    e) lucrările de executat, precizând codul IT şi al ISSM LST;
    f) regimul special de exploatare a instalaţiei electrice;
    g) treapta de conducere operativă care asigură realizarea regimului special de exploatare;
    h) confirmarea realizării regimului special de exploatare, cu menţionarea dispecerului care a realizat regimul şi a mesajului prin care s-a transmis confirmarea către şeful de lucrare;
    i) confirmarea realizării măsurilor organizatorice şi tehnice de SM aferente executării lucrării;
    j) confirmarea instruirii membrilor formaţiei de lucru;
    k) membrii formaţiei de lucru, nivelurile de autorizare şi semnăturile acestora;
    l) confirmarea terminării lucrărilor;

    6. ALST se emite pentru o singură zi şi pentru o singură instalaţie electrică sub tensiune. Evidenţa ALST este consemnată într-un registru care se află la emitent, unde se menţionează numărul ALST, data emiterii, instalaţia electrică în care se va executa LST, numele emitentului şi numele şefului de lucrare;
    7. şeful de lucrare pentru LST ia măsuri pentru stabilirea unei legături de comunicare de la locul de muncă (prin radio sau telefon), prin care să se poată solicita efectuarea oricărei manevre de urgenţă. Înainte de începerea lucrării, şeful de lucrare pentru LST solicită centrului de dispecer cu autoritate de decizie confirmarea, prin mesaj, că instalaţia a fost adusă în regim special de exploatare, potrivit solicitării din cererea de aducere a instalaţiei în regim special de exploatare, şi consemnează acest lucru în ALST.


    ART. 33
    (1) În vederea executării lucrării în condiţii de siguranţă, şeful de lucrare pentru LST asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM care îi revin.
    (2) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să asigure conducerea efectivă a lucrării şi supravegherea permanentă a întregii zone de lucru în timpul LST.
    (3) Dacă lucrarea trebuie să fie întreruptă, şeful de lucrare pentru LST asigură securitatea zonei de lucru faţă de terţi. Dacă o întrerupere a lucrării ar putea să conducă, prin durata sa probabilă, la depăşirea timpului aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalaţiei respective, şeful de lucrare pentru LST informează atât gestionarul instalaţiei (persoana stabilită prin convenţia de lucrări), cât şi dispecerul care a realizat regimul special de exploatare a instalaţiei. Întreruperile se efectuează prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare pentru LST, la iniţiativa sa, a unui membru al formaţiei de lucru sau a centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalaţiei unde se execută LST, la apariţia oricărui fenomen meteorologic sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume:
    a) apariţia furtunilor;
    b) apariţia descărcărilor atmosferice în zonă;
    c) constatarea unei situaţii în instalaţie, neprevăzută în ISSM LST;
    d) apariţia unei situaţii tehnologice prezentând potenţial de accidentare sau pentru care nu sunt asigurate condiţiile în care se execută lucrarea.

    (4) Orice schimbare a sarcinii de muncă stabilite iniţial, determinată de apariţia unor condiţii tehnologice noi, se poate face numai cu aprobarea emitentului ALST, după o instruire corespunzătoare noii sarcini de muncă, efectuată de către şeful de lucrare pentru LST.
    (5) Mutarea în altă zonă de lucru se efectuează prin grija şefului de lucrare pentru LST care instruieşte formaţia de lucru privind condiţiile de lucru şi riscurile specifice din noua zonă de lucru.
    (6) La terminarea lucrărilor, şeful de lucrare pentru LST asigură strângerea sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă, retrage executanţii din instalaţie, verifică buna executare a lucrării şi încheie ALST prin semnarea acesteia.
    (7) După încheierea ALST, şeful de lucrare pentru LST comunică, prin mesaj, centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalaţiei respective, nominalizat în ALST, terminarea lucrării.
    (8) Şeful de lucrare pentru LST predă ALST emitentului.

    CAP. VII
    LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune
    SECŢIUNEA 1
    Metoda utilizată la executarea LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune
    ART. 34
    Metoda utilizată la executarea LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune este metoda de lucru în contact (atingere).

    ART. 35
    Realizarea LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune implică:
    a) elaborarea ITI LST;
    b) selecţia, formarea profesională, autorizarea şi reautorizarea pentru LST a electricienilor;
    c) stabilirea condiţiilor atmosferice în care nu se pot executa LST la joasă tensiune;
    d) dotarea cu mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru executarea lucrărilor;
    e) conducerea LST la joasă tensiune.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Elaborarea ITI LST
    ART. 36
    (1) În cazul în care unitatea gestionară a instalaţiilor electrice are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune, ITI LST se elaborează, se aprobă, se vizează şi se însuşesc de către aceasta.
    (2) În cazul în care unitatea gestionară a instalaţiilor electrice nu are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune, ITI LST se elaborează, se aprobă şi se însuşesc de către unitatea executantă, respectiv se vizează de către unitatea gestionară.
    (3) ITI LST conţin următoarele cerinţe:
    a) condiţiile în care se poate executa lucrarea;
    b) instalaţia electrică pentru care sunt aplicabile ITI LST;
    c) componenţa formaţiei de lucru din punct de vedere numeric şi grupele de autorizare SM pentru fiecare electrician, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta normă;
    d) măsurile tehnice de SM specifice lucrării;
    e) mijloacele de protecţie şi echipamentele de muncă necesare la executarea lucrării;
    f) succesiunea operaţiilor tehnologice şi măsurile de SM corespunzătoare fiecărei operaţii.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Selecţia, formarea profesională şi autorizarea electricienilor care execută LST în instalaţii electrice de joasă tensiune
    ART. 37
    (1) Selecţia electricienilor pentru executarea LST în instalaţii electrice de joasă tensiune, în vederea formării profesionale şi autorizării, se realizează în condiţii similare celor prevăzute la art. 21, art. 22 şi art. 24 alin. (3), mai puţin cea de la art. 22 alin. (3) lit. a).
    (2) Electricienii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să aibă o experienţă profesională de minimum 6 luni în activitatea de exploatare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

    ART. 38
    Instruirea se face de către operatorul economic atestat ANRE la care sunt angajaţi electricienii sau într-un centru specializat.

    ART. 39
    (1) Electricienii care se autorizează pentru LST la joasă tensiune trebuie să fie angajaţi ai unui operator economic atestat ANRE. Operatorul economic poate fi gestionarul instalaţiilor electrice sau un prestator de servicii energetice.
    (2) Autorizarea electricienilor pentru LST la joasă tensiune se efectuează anual de către operatorul economic la care sunt angajaţi aceştia.
    (3) Electricienii autorizaţi pentru LST în instalaţii electrice de joasă tensiune trebuie să fie încadraţi, din punctul de vedere al SSM, în una dintre următoarele grupe de autorizare:
    - grupa I - executant de lucrări în instalaţii electrice;
    – grupa a II-a - executant de manevre în instalaţii electrice;
    – grupa a III-a - şef de lucrare în instalaţii electrice;
    – grupa a IV-a - admitent la lucrări în instalaţii electrice/ responsabil de manevre;
    – grupa a V-a - emitent pentru lucrări executate în instalaţii electrice.

    (4) Grupele superioare prevăzute la alin. (3) cumulează drepturile, respectiv responsabilităţile grupelor inferioare, electricienii autorizaţi încadraţi în grupele superioare având dreptul să execute lucrări sau operaţii specifice grupelor inferioare. În talonul de autorizare se menţionează grupa de autorizare, instalaţiile în care se pot executa lucrări şi manevre, nivelul de tensiune al instalaţiilor pentru care este autorizat electricianul şi tipurile de lucrări pe care acesta le poate executa.
    (5) Autorizarea pentru executarea LST la joasă tensiune se consemnează atât în fişa de examinare pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al SM, cât şi în talonul de autorizare, care se eliberează individual şi care trebuie să se afle în permanenţă asupra persoanei autorizate în timpul executării lucrărilor.
    (6) La acordarea grupelor de autorizare se va ţine seama de nivelul de studii şi vechimea personalului în activitatea de exploatare-mentenanţă în instalaţiile electrice.
    (7) Talonul de autorizare se vizează anual, cu ocazia reautorizării electricienilor.
    (8) Personalul de altă specialitate, deservenţii de utilaje, precum şi personalul necalificat, a cărui prezenţă în instalaţiile electrice este necesară la executarea unor lucrări, nu se autorizează.
    (9) Personalul prevăzut la alin. (8) se include în formaţiile de lucru, ca executant, subordonându-se şefului de lucrare.
    (10) Electricianul care manevrează nacela electroizolantă a utilajului special cu braţ telescopic sau articulat trebuie să fie autorizat suplimentar ISCIR.

    ART. 40
    (1) Electricienii care execută LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se reautorizează cu respectarea cerinţelor menţionate la art. 26 alin. (1).
    (2) Formarea profesională a electricienilor în vederea reautorizării se realizează de către operatorul economic care gestionează instalaţiile electrice de joasă tensiune în care se execută LST sau în cadrul unui centru specializat de formare profesională.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Stabilirea condiţiilor atmosferice în care nu se execută LST la joasă tensiune
    ART. 41
    Condiţiile atmosferice în care nu se execută LST la joasă tensiune sunt similare cu cele prezentate la art. 27.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Dotarea cu mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru executarea LST în instalaţii electrice de joasă tensiune
    ART. 42
    (1) Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalaţii electrice de joasă tensiune trebuie să respecte cerinţe similare cu cele prevăzute la art. 28 alin. (1)-(3).
    (2) Pentru executarea LST în instalaţii electrice de joasă tensiune trebuie asigurate executanţilor următoarele mijloace de protecţie, menţionate şi în anexa nr. 1 la prezenta normă:
    a) mijloacele de protecţie electroizolante;
    b) mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice;
    c) mijloace de protecţie pentru urcare şi pentru lucru la înălţime;
    d) mijloacele de protecţie cu rol de a delimita fizic zonele de lucru.

    (3) Mijloacele de protecţie electroizolante cuprind: costum electroizolant, mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatoare, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor electroizolante, manşoane electroizolante pentru soclurile MPR.
    (4) Mijloacele de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice cuprind: salopeta termorezistentă, casca de protecţie cu vizieră şi mânerul pentru siguranţe MPR prevăzut cu manşon de protecţie a braţului.
    (5) Mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime sunt:
    a) centura de siguranţă complexă, cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice;
    b) un mijloc de legătură cu lungime fixă;
    c) un mijloc de legătură cu lungime reglabilă;
    d) un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil.

    (6) Mijloacele de protecţie cu rol de a delimita zonele de lucru cuprind: frânghiile de împrejmuire, banda avertizoare de culoare roşie, panourile şi paravanele mobile. Pe aceste mijloace de protecţie se aplică panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.
    (7) Sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate pentru LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune sunt:
    a) levierele electroizolante, distanţierele electroizolante (triunghi sau pană), frânghia electroizolantă, sculele electroizolante sau electroizolate, siguranţele false, şunturile pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemele şunt pentru socluri de siguranţe MPR;
    b) scările electroizolante cu elemente/dispozitive de fixare şi ancorare şi sistem de oprire a căderii, schele electroizolante şi utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu nacelă electroizolantă;
    c) dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime.

    (8) Mijloacele de protecţie, sculele şi dispozitivele electroizolante utilizate pentru LST la joasă tensiune se verifică/încearcă periodic, se păstrează, se transportă, se întreţin, se recondiţionează şi se manipulează în condiţii similare celor utilizate pentru LST la medie/înaltă tensiune, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (9)-(14).
    (9) Responsabilităţile şefului de lucrare şi ale electricienilor autorizaţi pentru LST la joasă tensiune, referitoare la mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamente de muncă utilizate pentru LST în instalaţii electrice de joasă tensiune, sunt similare cu cele menţionate la art. 28 alin. (15)-(17).
    (10) Utilajele speciale cu braţ articulat sau telescopic prevăzute cu nacelă electroizolantă se verifică periodic, în conformitate cu cerinţele stabilite de producător şi cu reglementările ISCIR.

    SECŢIUNEA a 6-a

    Executarea LST la joasă tensiune. Măsuri organizatorice şi tehnice de SM pentru executarea LST la joasă tensiune
    ART. 43
    (1) LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se pot executa în baza ITI LST sau AS.
    (2) La executarea LST în instalaţiile electrice de joasă tensiune se disting următoarele situaţii:
    a) executantul de lucrări este un prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care are, de asemenea, personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST elaborate, avizate şi aprobate de către operatorul economic, respectiv însuşite de către prestatorul de servicii energetice, dispunerea executării lucrării realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a de autorizare SM aparţinând operatorului economic gestionar al instalaţiilor electrice de joasă tensiune;
    b) executantul de lucrări este un prestator de servicii energetice care are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune şi execută lucrări în instalaţiile electrice ale unui operator economic care nu are personal autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrarea se execută în baza ITI LST, elaborate, aprobate şi însuşite de către prestatorul de servicii energetice, respectiv avizate de către operatorul economic, dispunerea executării lucrării realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a aparţinând prestatorului de servicii energetice;
    c) executantul de lucrări este personalul operativ al operatorului de distribuţie, autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrările se execută în baza AS, cu aplicarea cerinţelor din ITI LST elaborate pentru fiecare tip de instalaţie şi tehnologie; dispunerea executării lucrării se realizează de către electricianul autorizat cu grupa a V-a de autorizare SM aparţinând operatorului de distribuţie;
    d) executantul de lucrări este personalul din formaţiile PRAM de circuite secundare aparţinând unui operator de reţea/producător/client final de energie electrică, industrial sau asimilat, şi este autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrările se execută în baza ITI LST proprii, dispunerea executării lucrării realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a de autorizare SM;
    e) executantul de lucrări este personalul din formaţiile de mentenanţă ale producătorilor sau clienţilor finali de energie electrică, industriali, sau asimilaţi, şi este autorizat pentru LST la joasă tensiune; lucrările se execută în baza ITI LST proprii, dispunerea executării lucrării realizându-se de către electricianul autorizat cu grupa a V-a de autorizare SM.

    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se vor aplica prevederile art. 32 pct. 1.
    (4) Pentru executarea LST în baza ITI LST, măsura organizatorică de dispunere a executării lucrării trebuie să se realizeze prin consemnarea lucrărilor de către emitent într-un registru destinat acestui scop, aflat la sediul operatorului economic care are în gestiune instalaţia electrică, notându-se:
    a) instalaţia electrică în care urmează a se lucra;
    b) numărul ITI LST în baza căreia se execută lucrarea;
    c) numele emitentului, şefului de lucrare şi al membrilor formaţiei de lucru;
    d) semnăturile emitentului şi şefului de lucrare;
    e) data şi ora începerii lucrării;
    f) data şi ora terminării lucrării.

    (5) Pentru formaţiile dispersate teritorial, dispoziţia de executare a LST în baza ITI LST se poate transmite şi telefonic, cu consemnarea şi apoi confirmarea prin semnătură în registrul prevăzut la alin. (4).
    (6) Executarea LST în baza AS de către personalul de servire operativă se realizează în conformitate cu lista lucrărilor ce pot fi executate în baza AS, aprobată de conducătorul unităţii de exploatare. Şeful turei operative asigură realizarea măsurilor tehnice şi organizatorice de SM în calitate de admitent şi şef de lucrare, consemnând activitatea desfăşurată şi starea instalaţiei în evidenţele sale operative.
    (7) Şeful de lucrare pentru LST răspunde de:
    a) luarea tuturor măsurilor tehnice necesare pentru executarea LST, conform prevederilor ITI LST, respectiv:
    (i) identificarea instalaţiei în care se va executa LST;
    (ii) realizarea şi delimitarea materială a zonei de lucru pentru executarea LST;
    (iii) asigurarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică;

    b) luarea măsurilor organizatorice necesare pentru executarea LST, respectiv:
    (i) verificarea componenţei formaţiei de lucru, din punct de vedere numeric şi al grupelor de autorizare SM;
    (ii) dotarea membrilor formaţiei de lucru cu mijloacele de protecţie, dispozitivele electroizolante şi sculele necesare executării LST în condiţii de siguranţă;
    (iii) instruirea membrilor formaţiei de lucru cu privire la specificul lucrării respective;
    (iv) controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul executării lucrării;

    c) îndeplinirea formalităţilor la terminarea lucrării:
    (i) strângerea sculelor şi dispozitivelor electroizolante şi retragerea membrilor formaţiei din zona de lucru;
    (ii) comunicarea privind terminarea lucrării către gestionarul instalaţiei electrice;
    (iii) consemnarea terminării lucrării în evidenţele destinate acestui scop.


    (8) Începerea LST la joasă tensiune se poate face numai după ce şeful de lucrare pentru LST a luat toate măsurile tehnice şi organizatorice menţionate la alin. (7) lit. a) şi lit. b) subpct. (i)-(iii).
    (9) Şeful de lucrare pentru LST trebuie să prezinte formaţiei de lucru delimitarea materială a zonei de lucru, instruind-o şi asupra următoarelor aspecte:
    a) conţinutul lucrării şi modul de realizare, cu precizarea sarcinilor pentru fiecare membru al formaţiei de lucru;
    b) măsurile de SM specifice lucrării;
    c) modul de lucru la înălţime;
    d) asigurarea că în spatele şi în părţile laterale ale membrilor formaţiei de lucru, în poziţia de lucru, nu sunt în apropiere elemente ale instalaţiei electrice aflate sub tensiune neîngrădite, astfel încât să existe suficient spaţiu care să permită acestora efectuarea mişcărilor necesare în timpul lucrărilor în condiţii de securitate.

    (10) În timpul executării LST la joasă tensiune, şeful de lucrare pentru LST trebuie să se afle în permanenţă în zona de lucru, asigurând controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea personalului în timpul executării lucrării.
    (11) Şeful de lucrare pentru LST participă la lucrările încredinţate formaţiei de lucru prin:
    a) executarea unor operaţii care impun o calificare superioară faţă de a celorlalţi membri ai formaţiei de lucru;
    b) controlul calităţii operaţiilor executate de membrii formaţiei de lucru;
    c) executarea unor operaţii care impun, din punct de vedere tehnologic, participarea sa.

    (12) Mutarea în altă zonă de lucru se efectuează prin grija şefului de lucrare pentru LST care instruieşte formaţia de lucru privind condiţiile în care se execută lucrarea şi riscurile specifice din noua zonă de lucru şi ia măsuri pentru delimitarea fizică a acesteia.
    (13) Întreruperea LST la joasă tensiune se efectuează la dispoziţia şefului de lucrare pentru LST sau a personalului de control, după caz, în funcţie de natura întreruperilor, şi anume:
    a) întreruperi pentru masă şi odihnă;
    b) întreruperi ca urmare a imposibilităţii de continuare a lucrării.

    (14) Întreruperile prevăzute la alin. (13) lit. b) se efectuează prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare pentru LST, la iniţiativa sa ori la iniţiativa unui membru al formaţiei de lucru, la apariţia oricărui fenomen meteorologic sau a oricărei situaţii care poate conduce la accidentarea personalului, şi anume:
    a) apariţia furtunilor;
    b) apariţia descărcărilor atmosferice în zonă;
    c) constatarea unei situaţii în instalaţie, neprevăzute în ITI LST;
    d) apariţia unei situaţii tehnologice prezentând potenţial de accidentare sau pentru care nu sunt asigurate condiţiile în care se execută lucrarea.

    (15) La terminarea lucrării, şeful de lucrare pentru LST asigură strângerea tuturor materialelor, sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă, executarea curăţeniei la locul de muncă şi dispune retragerea membrilor formaţiei din zona de lucru.
    (16) Terminarea LST se consemnează în evidenţele destinate acestui scop.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 44
    Prezenta normă stabileşte prevederi minimale care constituie măsuri preventive de evitare a riscurilor de accidentare a personalului implicat în executarea LST în instalaţiile electrice.

    ART. 45
    Respectarea prevederilor prezentei norme nu absolvă persoanele fizice şi juridice de răspundere pentru lipsa de prevedere şi de asigurare a oricăror altor măsuri de SM, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a LST.

    ART. 46
    În vederea aplicării prevederilor prezentei norme la executarea LST în instalaţiile SEN, operatorii economici din sectorul energiei electrice iau măsuri pentru ca, în cadrul lucrărilor de investiţii/modernizări/retehnologizări, noile instalaţii să fie proiectate şi realizate astfel încât să faciliteze realizarea LST.

    ART. 47
    Anexele nr. 1-3 fac parte din prezenta normă.

    ANEXA 1

    la normă
    LISTA
    dotărilor minimale pentru LST corespunzătoare fiecărui tip de atestat ANRE acordat operatorilor economici
    care execută instalaţii electrice în conformitate cu prevederile
    Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016 privind aprobarea
    Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice,
    cu modificările şi completările ulterioare*)

┌─────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │Spaţii │ │Mijloace de │Aparate de │Documente│
│Tip │tehnologice/ │Utilaje │protecţie, scule, │măsură, │emise │
│atestat │netehnologice │ │dispozitive │încercare, │pentru │
│ │ │ │ │verificare │LST │
├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │- mijloacele de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │electroizolante: │ │ │
│ │ │ │mănuşi │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │încălţăminte │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │covoare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │platforme şi │ │ │
│ │ │ │podeţe │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │degetare │ │ │
│ │ │ │electroizolante; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie pentru │ │ │
│ │ │ │urcare şi pentru │ │ │
│ │ │ │lucrul la │ │ │
│ │ │ │înălţime: centură │ │ │
│ │ │ │de siguranţă │ │ │
│ │ │ │complexă, un │ │ │
│ │ │ │mijloc de legătură│ │ │
│ │ │ │cu lungime fixă, │ │ │
│ │ │ │un mijloc de │ │ │
│ │ │ │legătură cu │ │ │
│ │ │ │lungime reglabilă,│ │ │
│ │ │- scară │un opritor de │ │ │
│ │ │electroizolantă │cădere cu │- multimetru; │ │
│ │spaţiu de │prevăzută cu │alunecare pe │- detector de │ │
│ │depozitare a │frânghie de │suport flexibil │tensiune de │ │
│ │mijloacelor de│ajutor la care │prevăzut cu │joasă tensiune│ │
│Bi cu │protecţie, │se cuplează │absorbitor de │/tester de │ │
│aplicarea│sculelor, │opritorul de │energie sau un │joasă │ITI LST │
│LST │dispozitivelor│cădere; │opritor de cădere │tensiune; │ │
│ │şi │- utilajele cu │retractabil; │- detector de │ │
│ │echipamentelor│braţ articulat │- dispozitiv de │succesiune │ │
│ │de muncă │sau telescopic │salvare în cazul │faze pentru │ │
│ │pentru LST │prevăzut cu │accidentării la │joasă tensiune│ │
│ │ │nacelă │înălţime; │ │ │
│ │ │electroizolantă │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie contra │ │ │
│ │ │ │acţiunii arcului │ │ │
│ │ │ │electric şi a │ │ │
│ │ │ │traumatismelor │ │ │
│ │ │ │mecanice: salopetă│ │ │
│ │ │ │termorezistentă, │ │ │
│ │ │ │cască de protecţie│ │ │
│ │ │ │cu vizieră şi │ │ │
│ │ │ │mâner pentru │ │ │
│ │ │ │siguranţe cu mare │ │ │
│ │ │ │putere de rupere │ │ │
│ │ │ │cu manşon de │ │ │
│ │ │ │protecţie a │ │ │
│ │ │ │braţului; │ │ │
│ │ │ │- scule şi │ │ │
│ │ │ │dispozitive pentru│ │ │
│ │ │ │LST la joasă │ │ │
│ │ │ │tensiune: scule │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │electroizolate, │ │ │
│ │ │ │siguranţe false, │ │ │
│ │ │ │clemă şunt pentru │ │ │
│ │ │ │socluri de │ │ │
│ │ │ │siguranţe MPR; │ │ │
│ │ │ │- sac portscule │ │ │
├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │- mijloacele de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │electroizolante: │ │ │
│ │ │ │costum │ │ │
│ │ │ │electroizolant**),│ │ │
│ │ │ │mănuşi │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │încălţăminte │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │covoare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │platforme şi │ │ │
│ │ │ │podeţe │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │degetare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │teci │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru conductoare│ │ │
│ │ │ │sau izolatori, │ │ │
│ │ │ │folii │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │cleşti │ │ │
│ │ │ │electroizolanţi │ │ │
│ │ │ │pentru fixarea │ │ │
│ │ │ │tecilor şi │ │ │
│ │ │ │foliilor, manşoane│ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru soclurile │ │ │
│ │ │ │MPR; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie pentru │ │ │
│ │ │ │urcare şi pentru │ │ │
│ │ │ │lucrul la │ │ │
│ │ │ │înălţime: centură │ │ │
│ │ │ │de siguranţă │ │ │
│ │ │ │complexă, cu │ │ │
│ │ │ │apărători de │ │ │
│ │ │ │protecţie din │ │ │
│ │ │ │material │ │ │
│ │ │ │electroizolant │ │ │
│ │ │ │pentru elementele │ │ │
│ │ │- scară │metalice, un │ │ │
│ │ │electroizolantă │mijloc de legătură│- multimetru; │ │
│ │spaţiu de │prevăzută cu │cu lungime fixă, │- detector de │ │
│ │depozitare a │frânghie de │un mijloc de │tensiune de │ │
│ │mijloacelor de│ajutor la care │legătură cu │joasă tensiune│ │
│Be cu │protecţie, │se cuplează │lungime reglabilă,│/tester de │ │
│aplicarea│sculelor, │opritorul de │un opritor de │joasă │ITI LST │
│LST │dispozitivelor│cădere; │cădere cu │tensiune; │ │
│ │şi │- utilajele cu │alunecare pe │- detector de │ │
│ │echipamentelor│braţ articulat │suport flexibil │succesiune │ │
│ │de muncă │sau telescopic │prevăzut cu │faze pentru │ │
│ │pentru LST │prevăzut cu │absorbitor de │joasă tensiune│ │
│ │ │nacelă │energie sau un │ │ │
│ │ │electroizolantă │opritor de cădere │ │ │
│ │ │ │retractabil; │ │ │
│ │ │ │- dispozitiv de │ │ │
│ │ │ │salvare în cazul │ │ │
│ │ │ │accidentării la │ │ │
│ │ │ │înălţime; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie contra │ │ │
│ │ │ │acţiunii arcului │ │ │
│ │ │ │electric şi a │ │ │
│ │ │ │traumatismelor │ │ │
│ │ │ │mecanice: salopetă│ │ │
│ │ │ │termorezistentă, │ │ │
│ │ │ │cască de protecţie│ │ │
│ │ │ │cu vizieră şi │ │ │
│ │ │ │mâner pentru │ │ │
│ │ │ │siguranţe cu mare │ │ │
│ │ │ │putere de rupere │ │ │
│ │ │ │cu manşon de │ │ │
│ │ │ │protecţie a │ │ │
│ │ │ │braţului; │ │ │
│ │ │ │- scule şi │ │ │
│ │ │ │dispozitive pentru│ │ │
│ │ │ │LST la joasă │ │ │
│ │ │ │tensiune: scule │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │electroizolate, │ │ │
│ │ │ │levier │ │ │
│ │ │ │electroizolant, │ │ │
│ │ │ │distanţiere │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │(triunghi sau │ │ │
│ │ │ │pană), siguranţe │ │ │
│ │ │ │false, şunt pentru│ │ │
│ │ │ │LEA de joasă │ │ │
│ │ │ │tensiune cu │ │ │
│ │ │ │conductoare │ │ │
│ │ │ │neizolate, clemă │ │ │
│ │ │ │şunt pentru │ │ │
│ │ │ │socluri de │ │ │
│ │ │ │siguranţe MPR; │ │ │
│ │ │ │- sac portscule │ │ │
├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │- mijloacele de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │electroizolante: │ │ │
│ │ │ │mănuşi │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │încălţăminte │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │covoare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │platforme şi │ │ │
│ │ │ │podeţe │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │degetare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │manşoane │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru soclurile │ │ │
│ │ │ │MPR; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie pentru │ │ │
│ │ │ │urcare şi pentru │ │ │
│ │ │ │lucrul la │ │ │
│ │ │ │înălţime: centură │ │ │
│ │ │ │de siguranţă │ │ │
│ │ │ │complexă, un │ │ │
│ │ │ │mijloc de legătură│ │ │
│ │ │ │cu lungime fixă, │ │ │
│ │ │ │un mijloc de │ │ │
│ │ │ │legătură cu │ │ │
│ │ │ │lungime reglabilă,│- multimetru; │ │
│ │spaţiu de │ │un opritor de │- detector de │ │
│ │depozitare a │- scară │cădere cu │tensiune de │ │
│ │mijloacelor de│electroizolantă │alunecare pe │joasă tensiune│ │
│E2PA cu │protecţie, │prevăzută cu │suport flexibil │/tester de │ │
│aplicarea│sculelor, │frânghie de │prevăzut cu │joasă │ITI LST │
│LST │dispozitivelor│ajutor la care │absorbitor de │tensiune; │ │
│ │şi │se cuplează │energie sau un │- detector de │ │
│ │echipamentelor│opritorul de │opritor de cădere │succesiune │ │
│ │de muncă │cădere │retractabil; │faze pentru │ │
│ │pentru LST │ │- dispozitiv de │joasă tensiune│ │
│ │ │ │salvare în cazul │ │ │
│ │ │ │accidentării la │ │ │
│ │ │ │înălţime; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie contra │ │ │
│ │ │ │acţiunii arcului │ │ │
│ │ │ │electric şi a │ │ │
│ │ │ │traumatismelor │ │ │
│ │ │ │mecanice: salopetă│ │ │
│ │ │ │termorezistentă, │ │ │
│ │ │ │cască de protecţie│ │ │
│ │ │ │cu vizieră şi │ │ │
│ │ │ │mâner pentru │ │ │
│ │ │ │siguranţe cu mare │ │ │
│ │ │ │putere de rupere │ │ │
│ │ │ │cu manşon de │ │ │
│ │ │ │protecţie a │ │ │
│ │ │ │braţului; │ │ │
│ │ │ │- scule şi │ │ │
│ │ │ │dispozitive pentru│ │ │
│ │ │ │LST la joasă │ │ │
│ │ │ │tensiune: scule │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │electroizolate, │ │ │
│ │ │ │siguranţe false, │ │ │
│ │ │ │clemă şunt pentru │ │ │
│ │ │ │socluri de │ │ │
│ │ │ │siguranţe MPR │ │ │
│ │ │ │- sac portscule │ │ │
├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │- mijloacele de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │electroizolante: │ │ │
│ │ │ │costum │ │ │
│ │ │ │electroizolant**),│ │ │
│ │ │ │mănuşi │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │încălţăminte │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │covoare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │platforme şi │ │ │
│ │ │ │podeţe │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │degetare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │teci │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru conductoare│ │ │
│ │ │ │sau izolatori, │ │ │
│ │ │ │folii │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │cleşti │ │ │
│ │ │ │electroizolanţi │ │ │
│ │ │ │pentru fixarea │ │ │
│ │ │ │tecilor şi │ │ │
│ │ │ │foliilor, prăjini │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │plăci │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │frânghie │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │manşoane │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru soclurile │ │ │
│ │ │ │MPR; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie pentru │ │ │
│ │ │ │urcare şi pentru │ │ │
│ │ │ │lucrul la │ │ │
│ │ │ │înălţime: centură │ │ │
│ │ │ │de siguranţă de │ │ │
│ │ │ │poziţionare, │ │ │
│ │ │ │centură de │ │ │
│ │ │ │siguranţă complexă│ │ │
│ │ │ │(cu apărători de │ │ │
│ │ │ │protecţie din │ │ │
│ │ │ │material │ │ │
│ │ │ │electroizolant │- tijă │ │
│ │ │ │pentru elementele │măsurare │ │
│ │ │ │metalice - doar la│gabarite; │ │
│ │ │ │joasă tensiune), │- higrometru; │ │
│ │ │- mijloc de │un mijloc de │- anemometru; │ │
│ │spaţiu de │transport auto │legătură cu │- multimetru; │ │
│ │depozitare a │special │lungime fixă, un │- detector de │ │
│ │mijloacelor de│- utilaj special│mijloc de legătură│tensiune de │ │
│C2A cu │protecţie, │cu braţ │cu lungime │joasă tensiune│ALST sau │
│aplicarea│sculelor, │articulat sau │reglabilă, un │/tester de │ITI LST │
│LST │dispozitivelor│telescopic │opritor de cădere │joasă │sau ISSM │
│ │şi │prevăzut cu una │cu alunecare pe │tensiune; │LST │
│ │echipamentelor│sau două nacele │suport flexibil │- detector de │ │
│ │de muncă │electroizolante;│prevăzut cu │succesiune │ │
│ │pentru LST │- schelă │absorbitor de │faze pentru │ │
│ │ │electroizolantă │energie sau un │joasă │ │
│ │ │ │opritor de cădere │tensiune; │ │
│ │ │ │retractabil; │- detector de │ │
│ │ │ │- dispozitiv de │tensiune de │ │
│ │ │ │salvare în cazul │medie tensiune│ │
│ │ │ │accidentării la │ │ │
│ │ │ │înălţime; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │împotriva │ │ │
│ │ │ │efectelor acţiunii│ │ │
│ │ │ │arcului electric │ │ │
│ │ │ │şi a │ │ │
│ │ │ │traumatismelor │ │ │
│ │ │ │craniene: salopetă│ │ │
│ │ │ │termorezistentă şi│ │ │
│ │ │ │cască de protecţie│ │ │
│ │ │ │prevăzută cu │ │ │
│ │ │ │vizieră; │ │ │
│ │ │ │- scule şi │ │ │
│ │ │ │dispozitive LST, │ │ │
│ │ │ │la joasă tensiune:│ │ │
│ │ │ │levier │ │ │
│ │ │ │electroizolant, │ │ │
│ │ │ │distanţiere │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │(triunghi sau │ │ │
│ │ │ │pană), scule │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │electroizolate, │ │ │
│ │ │ │siguranţe false, │ │ │
│ │ │ │şunt pentru LEA de│ │ │
│ │ │ │joasă tensiune cu │ │ │
│ │ │ │conductoare │ │ │
│ │ │ │neizolate, clemă │ │ │
│ │ │ │şunt pentru │ │ │
│ │ │ │socluri de │ │ │
│ │ │ │siguranţe MPR; │ │ │
│ │ │ │- scule şi │ │ │
│ │ │ │dispozitive LST, │ │ │
│ │ │ │la medie tensiune │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │tehnologiilor, │ │ │
│ │ │ │dispozitive care │ │ │
│ │ │ │se ataşează la │ │ │
│ │ │ │capătul de lucru │ │ │
│ │ │ │al prăjinilor │ │ │
│ │ │ │electroizolant, │ │ │
│ │ │ │şunturi pentru LEA│ │ │
│ │ │ │medie tensiune; │ │ │
│ │ │ │- binoclu de zi; │ │ │
│ │ │ │- sac portscule │ │ │
├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │- mijloacele de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │electroizolante: │ │ │
│ │ │ │costum │ │ │
│ │ │ │electroizolant**),│ │ │
│ │ │ │mănuşi │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │încălţăminte │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │covoare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │platforme şi │ │ │
│ │ │ │podeţe │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │degetare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │teci │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru conductoare│ │ │
│ │ │ │sau izolatori, │ │ │
│ │ │ │folii │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │cleşti │ │ │
│ │ │ │electroizolanţi │ │ │
│ │ │ │pentru fixarea │ │ │
│ │ │ │tecilor şi │ │ │
│ │ │ │foliilor, prăjini │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │plăci │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │frânghie │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │manşoane │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru soclurile │ │ │
│ │ │ │MPR; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie pentru │ │ │
│ │ │ │urcare şi pentru │ │ │
│ │ │ │lucrul la │ │ │
│ │ │ │înălţime: centură │ │ │
│ │ │ │de siguranţă de │ │ │
│ │ │ │poziţionare, │ │ │
│ │ │ │centură de │ │ │
│ │ │ │siguranţă complexă│ │ │
│ │ │ │(cu apărători de │- tijă │ │
│ │ │ │protecţie din │măsurare │ │
│ │ │ │material │gabarite; │ │
│ │ │ │electroizolant │- higrometru; │ │
│ │ │ │pentru elementele │- anemometru; │ │
│ │ │ │metalice - doar la│- multimetru, │ │
│ │ │ │joasă tensiune), │- detector de │ │
│ │ │- mijloc de │un mijloc de │tensiune de │ │
│ │ │transport auto │legătură cu │joasă tensiune│ │
│ │ │special; │lungime fixă, un │/tester de │ │
│ │spaţiu de │- platformă │mijloc de legătură│joasă │ │
│ │depozitare a │ridicătoare cu │cu lungime │tensiune; │ │
│ │mijloacelor de│braţ │reglabilă, un │- detector de │ │
│C2B cu │protecţie, │electroizolant; │opritor de cădere │succesiune │ALST sau │
│aplicarea│sculelor, │- utilaj special│cu alunecare pe │faze pentru │ITI LST │
│LST │dispozitivelor│cu braţ │suport flexibil │joasă │sau ISSM │
│ │şi │articulat sau │prevăzut cu │tensiune; │LST │
│ │echipamentelor│telescopic │absorbitor de │- indicator │ │
│ │de muncă │prevăzut cu una │energie sau un │pentru │ │
│ │pentru LST │sau două nacele │opritor de cădere │verificarea │ │
│ │ │electroizolante;│retractabil; │corespondenţei│ │
│ │ │- schelă │- dispozitiv de │fazelor la │ │
│ │ │electroizolantă │salvare în cazul │medie │ │
│ │ │ │accidentării la │tensiune; │ │
│ │ │ │înălţime; │- detectoare │ │
│ │ │ │- echipament de │de tensiune de│ │
│ │ │ │protecţie │medie tensiune│ │
│ │ │ │electroconductor; │şi înaltă │ │
│ │ │ │- mijloace de │tensiune │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │împotriva │ │ │
│ │ │ │efectelor acţiunii│ │ │
│ │ │ │arcului electric │ │ │
│ │ │ │şi a │ │ │
│ │ │ │traumatismelor │ │ │
│ │ │ │craniene: salopetă│ │ │
│ │ │ │termorezistentă şi│ │ │
│ │ │ │cască de protecţie│ │ │
│ │ │ │prevăzută cu │ │ │
│ │ │ │vizieră; │ │ │
│ │ │ │- scule şi │ │ │
│ │ │ │dispozitive pentru│ │ │
│ │ │ │LST, la joasă │ │ │
│ │ │ │tensiune: levier │ │ │
│ │ │ │electroizolant, │ │ │
│ │ │ │distanţiere │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │(triunghi sau │ │ │
│ │ │ │pană), scule │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │electroizolate, │ │ │
│ │ │ │siguranţe false, │ │ │
│ │ │ │şunt pentru LEA de│ │ │
│ │ │ │joasă tensiune cu │ │ │
│ │ │ │conductoare │ │ │
│ │ │ │neizolate, clemă │ │ │
│ │ │ │şunt pentru │ │ │
│ │ │ │socluri de │ │ │
│ │ │ │siguranţe MPR; │ │ │
│ │ │ │- scule şi │ │ │
│ │ │ │dispozitive pentru│ │ │
│ │ │ │LST, la medie şi │ │ │
│ │ │ │înaltă tensiune │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │tehnologiilor, │ │ │
│ │ │ │dispozitive care │ │ │
│ │ │ │se ataşează la │ │ │
│ │ │ │capătul de lucru │ │ │
│ │ │ │al prăjinilor │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │şunturi pentru LEA│ │ │
│ │ │ │de medie tensiune;│ │ │
│ │ │ │- binoclu de zi; │ │ │
│ │ │ │- sac portscule │ │ │
├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │- troliu; │ │ │
│ │ │ │- rack; │ │ │
│ │ │ │- mijloacele de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │electroizolante: │ │ │
│ │ │ │costum │ │ │
│ │ │ │electroizolant**),│ │ │
│ │ │ │mănuşi │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │încălţăminte │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │covoare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │platforme şi │ │ │
│ │ │ │podeţe │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │degetare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │teci │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru conductoare│ │ │
│ │ │ │sau izolatori, │ │ │
│ │ │ │folii │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │cleşti │ │ │
│ │ │ │electroizolanţi │ │ │
│ │ │ │pentru fixarea │ │ │
│ │ │ │tecilor şi │ │ │
│ │ │ │foliilor, prăjini │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │plăci │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │frânghie │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │manşoane │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru soclurile │ │ │
│ │ │ │MPR; │ │ │
│ │ │ │- echipament de │ │ │
│ │ │- mijloc de │protecţie │- tijă │ │
│ │ │transport auto │electroconductor; │măsurare │ │
│ │ │special; │- mijloace de │gabarite; │ │
│ │ │- scară │protecţie pentru │- higrometru; │ │
│ │ │electroizolantă │urcare şi pentru │- anemometru; │ │
│ │ │de pe piciorul │lucrul la │- multimetru; │ │
│ │ │stâlpului sau de│înălţime: centură │- detector de │ │
│ │ │la sol; │de siguranţă de │tensiune de │ │
│ │spaţiu de │- platformă │poziţionare, │joasă tensiune│ │
│ │depozitare a │ridicătoare cu │centură de │/tester de │ │
│ │mijloacelor de│braţ │siguranţă complexă│joasă │ │
│D2 cu │protecţie, │electroizolant; │(cu apărători de │tensiune; │ALST sau │
│aplicarea│sculelor, │- utilaj special│protecţie din │- detector de │ITI LST │
│LST │dispozitivelor│cu braţ │material │succesiune │sau ISSM │
│ │şi │articulat sau │electroizolant │faze pentru │LST │
│ │echipamentelor│telescopic │pentru elementele │joasă │ │
│ │de muncă │prevăzut cu una │metalice - doar la│tensiune; │ │
│ │pentru LST │sau două nacele │joasă tensiune), │- indicator │ │
│ │ │electroizolante;│un mijloc de │pentru │ │
│ │ │- scaun │legătură cu │verificarea │ │
│ │ │ergonomic cu │lungime fixă, un │corespondenţei│ │
│ │ │tijă │mijloc de legătură│fazelor la │ │
│ │ │electroizolantă;│cu lungime │medie │ │
│ │ │- schelă │reglabilă, un │tensiune; │ │
│ │ │electroizolantă;│opritor de cădere │- detectoare │ │
│ │ │ │cu alunecare pe │de tensiune de│ │
│ │ │ │suport flexibil │ │ │
│ │ │ │prevăzut cu │ │ │
│ │ │ │absorbitor de │ │ │
│ │ │ │energie sau un │ │ │
│ │ │ │opritor de cădere │ │ │
│ │ │ │retractabil; │ │ │
│ │ │ │- dispozitiv de │ │ │
│ │ │ │salvare în cazul │ │ │
│ │ │ │accidentării la │ │ │
│ │ │ │înălţime; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │împotriva │ │ │
│ │ │ │efectelor acţiunii│ │ │
│ │ │ │arcului electric │ │ │
│ │ │ │şi a │ │ │
│ │ │ │traumatismelor │ │ │
│ │ │ │craniene: salopetă│ │ │
│ │ │ │termorezistentă şi│ │ │
│ │ │ │cască de protecţie│ │ │
│ │ │ │prevăzută cu │ │ │
│ │ │ │vizieră; │ │ │
│ │ │ │- mijloacele de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │împotriva │ │ │
│ │ │ │radiaţiilor - │ │ │
│ │ │ │ochelari de │ │ │
│ │ │ │protecţie UV; │ │ │
│ │ │ │- scule şi │ │ │
│ │ │ │dispozitive pentru│ │ │
│ │ │ │LST, la joasă │ │ │
│ │ │ │tensiune: levier │ │ │
│ │ │ │electroizolant, │ │ │
│ │ │ │distanţiere │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │(triunghi sau │ │ │
│ │ │ │pană), frânghie │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │scule │ │ │
├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │electroizolate, │ │ │
│ │ │ │siguranţe false, │ │ │
│ │ │ │şunt pentru LEA de│ │ │
│ │ │ │joasă tensiune cu │ │ │
│ │ │ │conductoare │ │ │
│ │ │ │neizolate, clemă │ │ │
│ │ │ │şunt pentru │ │ │
│ │ │ │socluri de │ │ │
│ │ │ │siguranţe MPR; │ │ │
│ │ │- cărucior │- scule şi │ │ │
│ │ │pentru deplasare│dispozitive pentru│medie tensiune│ │
│ │ │pe conductoarele│LST, la medie şi │şi înaltă │ │
│ │ │liniei; │înaltă tensiune, │tensiune │ │
│ │ │- elicopter │conform │ │ │
│ │ │ │tehnologiilor, │ │ │
│ │ │ │dispozitive care │ │ │
│ │ │ │se ataşează la │ │ │
│ │ │ │capătul de lucru │ │ │
│ │ │ │al prăjinilor │ │ │
│ │ │ │electroizolant, │ │ │
│ │ │ │şunturi pentru LEA│ │ │
│ │ │ │de medie tensiune;│ │ │
│ │ │ │- grup electrogen │ │ │
│ │ │ │cu troliu; │ │ │
│ │ │ │- binoclu de zi; │ │ │
│ │ │ │- sac portscule │ │ │
├─────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │- mijloacele de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │electroizolante: │ │ │
│ │ │ │mănuşi │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │încălţăminte │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │platforme şi │ │ │
│ │ │ │podeţe │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │degetare │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │prăjini │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │plăci │ │ │
│ │ │ │electroizolante, │ │ │
│ │ │ │frânghie │ │ │
│ │ │ │electroizolantă, │ │ │
│ │ │ │manşoane │ │ │
│ │ │ │electroizolante │ │ │
│ │ │ │pentru soclurile │ │ │
│ │ │ │MPR; │ │ │
│ │ │ │- echipament de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │electroconductor; │ │ │
│ │ │ │- mijloace │- detector de │ │
│ │ │ │individuale de │tensiune de │ │
│ │ │ │protecţie pentru │joasă tensiune│ │
│ │ │ │lucrul la │/tester de │ │
│ │ │- platformă │înălţime: centură │joasă │ │
│ │ │ridicătoare cu │de siguranţă │tensiune; │ │
│ │ │braţ │complexă, un │- detector de │ │
│ │spaţiu de │electroizolant; │mijloc de legătură│succesiune │ │
│ │depozitare a │- utilaj special│cu lungime fixă, │faze pentru │ │
│ │mijloacelor de│cu braţ │un mijloc de │joasă │ │
│E2 cu │protecţie, │articulat sau │legătură cu │tensiune; │ALST sau │
│aplicarea│sculelor, │telescopic │lungime reglabilă,│- indicator │ITI LST │
│LST │dispozitivelor│prevăzut cu │un opritor de │pentru │sau ISSM │
│ │şi │nacelă │cădere cu │verificarea │LST │
│ │echipamentelor│electroizolantă;│alunecare pe │corespondenţei│ │
│ │de muncă │- scară │suport flexibil │fazelor la │ │
│ │pentru LST │electroizolantă;│prevăzut cu │medie │ │
│ │ │- schelă │absorbitor de │tensiune; │ │
│ │ │electroizolantă │energie sau un │- detectoare │ │
│ │ │ │opritor de cădere │de tensiune de│ │
│ │ │ │retractabil; │medie tensiune│ │
│ │ │ │- dispozitiv de │şi înaltă │ │
│ │ │ │salvare în cazul │tensiune │ │
│ │ │ │accidentării la │ │ │
│ │ │ │înălţime; │ │ │
│ │ │ │- mijloace de │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │
│ │ │ │împotriva │ │ │
│ │ │ │efectelor acţiunii│ │ │
│ │ │ │arcului electric │ │ │
│ │ │ │şi a │ │ │
│ │ │ │traumatismelor │ │ │
│ │ │ │craniene: salopetă│ │ │
│ │ │ │termorezistentă şi│ │ │
│ │ │ │cască de protecţie│ │ │
│ │ │ │prevăzută cu │ │ │
│ │ │ │vizieră; │ │ │
│ │ │ │- scule şi │ │ │
│ │ │ │dispozitive pentru│ │ │
│ │ │ │LST, la medie şi │ │ │
│ │ │ │înaltă tensiune │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │tehnologiilor, │ │ │
│ │ │ │dispozitive care │ │ │
│ │ │ │se ataşează la │ │ │
│ │ │ │capătul de lucru │ │ │
│ │ │ │al prăjinilor │ │ │
│ │ │ │electroizolante; │ │ │
│ │ │ │- sac portscule │ │ │
└─────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┘


    *) Lista cuprinde dotările minimale necesare LST, corespunzătoare tipurilor de atestate menţionate în tabel, suplimentare celor prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Dotarea cu acest mijloc de protecţie este opţională.

    ANEXA 2

    la normă
     Componenţa formaţiilor de lucru pentru fiecare tehnologie de LST la medie/înaltă tensiune

┌──────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Numărul de │ │ │
│ │electricieni │Electricieni│ │
│ │autorizaţi pentru│fără │ │
│Tehnologia│LST şi nivelul de│pregătire │Observaţii│
│ │autorizare │pentru LST │ │
│ ├─────┬─────┬─────┤ │ │
│ │I.1.T│I.2.T│I.3.T│ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼──────────┤
│... │... │... │... │... │... │
└──────────┴─────┴─────┴─────┴────────────┴──────────┘    ANEXA 3

    la normă
    Componenţa formaţiilor de lucru pentru fiecare tehnologie de LST la joasă tensiune

┌──────────┬───────────────────────┬┬┬────────────┬──────────┐
│ │Numărul de electricieni│││ │ │
│ │autorizaţi pentru LST │││Electricieni│ │
│ │şi grupa de autorizare │││fără │ │
│Tehnologia│SM │││pregătire │Observaţii│
│ ├───┬────┬─────┬────┬───┼┼┤pentru LST │ │
│ │I. │a │a │a │a │││ │ │
│ │ │II-a│III-a│IV-a│V-a│││ │ │
├──────────┼───┼────┼─────┼────┼───┼┼┼────────────┼──────────┤
│... │...│... │... │ │ │││... │... │
└──────────┴───┴────┴─────┴────┴───┴┴┴────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016