Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 26 din 1 noiembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 26 din 1 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 923 din 15 noiembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), art. 87 alin. (1) lit. i), art. 101-104 şi ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 30 octombrie 2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 şi 6 bis din 6 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (1), litera h) se abrogă.
    2. La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) situaţia tranzacţiilor OTC, conform anexei nr. 18."

    3. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. c) se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru tranzacţiile efectuate în săptămâna anterioară."

    4. La anexa nr. 1C, la „Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1C“, la punctul (3), numărul curent 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumire │Descriere câmp │
│crt.│câmp │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Modalitatea de plată │
│ │ │a activului personal │
│ │ │(cont bancar sau │
│ │ │mandat poştal). │
│ │ │Pentru cont bancar se│
│ │ │foloseşte «C», iar │
│ │ │pentru mandat poştal │
│ │ │se foloseşte «M». În │
│ │ │cazul în care │
│ │ │participanţii/ │
│ │Modalitatea│beneficiarii │
│ │de plată a │participanţilor │
│ │activului │decedaţi deţin │
│ │personal │certificate de │
│25 │(cont │încadrare în grad de │
│ │bancar sau │handicap conform │
│ │mandat │cărora sunt scutiţi │
│ │poştal) │de plata impozitului │
│ │ │pe venitul din │
│ │ │pensii, câmpul se va │
│ │ │completa cu «SIC» │
│ │ │pentru plata prin │
│ │ │cont sau «SIM» pentru│
│ │ │plata prin mandat │
│ │ │poştal. Se │
│ │ │completează pentru │
│ │ │invaliditate, deces │
│ │ │şi deschiderea │
│ │ │dreptului la pensie. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

"

    5. La anexa nr. 1F, la „Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1F“, la punctul (3), numărul curent 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumire │Descriere câmp │
│crt.│câmp │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Modalitatea de plată │
│ │ │a ratei (cont bancar │
│ │ │sau mandat poştal). │
│ │ │Pentru cont bancar se│
│ │ │foloseşte «C», iar │
│ │ │pentru mandat poştal │
│ │ │se foloseşte «M». În │
│ │ │cazul în care │
│ │ │participanţii/ │
│ │ │beneficiarii │
│ │Modalitatea│participanţilor │
│ │de plată a │decedaţi deţin │
│20 │ratei (cont│certificate de │
│ │bancar sau │încadrare în grad de │
│ │mandat │handicap conform │
│ │poştal) │cărora sunt scutiţi │
│ │ │de plata impozitului │
│ │ │pe venitul din │
│ │ │pensii, câmpul se va │
│ │ │completa cu «SIC» │
│ │ │pentru plata prin │
│ │ │cont sau «SIM» pentru│
│ │ │plata prin mandat │
│ │ │poştal. Pentru codul │
│ │ │604 nu se │
│ │ │completează. │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

"

    6. Anexele nr. 2, 4,12 şi 18 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la prezenta normă.
    7. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.


    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2020.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu


    Bucureşti, 1 noiembrie 2019.
    Nr. 26.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Norma nr. 25/2015)
    Situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii
    la data de ..........

┌───────┬─────────────┬────┬─────────┬───────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoare de │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │achiziţie │actualizată│ │
│ │ │ │ │ │ │(pentru │(pentru │Suma în │
│ │ │ │ │ │ │elementele │elementele │curs de │
│ │ │ │ │ │ │cu │cu │decontare, │
│Cod │Cod │Cod │Data │Codul │Denumirea │indicativul│indicativul│net (+/-) │
│comandă│administrator│fond│evaluării│elementului│elementului │A)/ Suma │A)/ Suma │(pentru │
│ │ │ │ │ │ │plătită │datorată │elementele │
│ │ │ │ │ │ │(pentru │(pentru │cu │
│ │ │ │ │ │ │elementele │elementele │indicativul│
│ │ │ │ │ │ │cu │cu │A) │
│ │ │ │ │ │ │indicativul│indicativul│ │
│ │ │ │ │ │ │B) │B) │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AC000000 │Total active, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Instrumente ale │ │ │ │
│ │ │ │ │AC110000 │pieţei monetare,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP111000 │Conturi curente │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Depozite în lei │ │ │ │
│ │ │ │ │AP112000 │şi valută │ │ │ │
│ │ │ │ │ │convertibilă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Titluri de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │AP113000 │cu scadenţa mai │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mică de 1 an │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP114000 │Reverse repo │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Valori mobiliare│ │ │ │
│ │ │ │ │AC120000 │tranzacţionate, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Titluri de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │AP121000 │cu scadenţa mai │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mare de 1 an │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AP122000 │emise de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │administraţia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │publică locală │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AC123000 │corporative, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │corporative │ │ │ │
│ │ │ │ │AP123100 │tranzacţionate, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cu garanţia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │integrală a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │corporative │ │ │ │
│ │ │ │ │AP123200 │tranzacţionate, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fără garanţia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │integrală a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AP123300 │corporative │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AC124000 │Acţiuni, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionate, │ │ │ │
│ │ │ │ │AC124100 │inclusiv cele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP124110 │Acţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124120 │tranzacţionate -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiunile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suspendate de la│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conform normei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │privind │ │ │ │
│ │ │ │ │ │investirea şi │ │ │ │
│ │ │ │ │AC124200 │evaluarea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │activelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fondurilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pensii private, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │inclusiv cele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiunile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suspendate de la│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conform normei │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124210 │privind │ │ │ │
│ │ │ │ │ │investirea şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │evaluarea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │activelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fondurilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pensii private │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiunile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suspendate de la│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conform normei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │privind │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124220 │investirea şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │evaluarea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │activelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fondurilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pensii private -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni retrase │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare, │ │ │ │
│ │ │ │ │AC124300 │inclusiv cele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni retrase │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124310 │de la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni retrase │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de la │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124320 │tranzacţionare -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni aferente│ │ │ │
│ │ │ │ │ │majorărilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │capital social, │ │ │ │
│ │ │ │ │AC124400 │inclusiv cele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni aferente│ │ │ │
│ │ │ │ │AP124410 │majorărilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │capital social │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni aferente│ │ │ │
│ │ │ │ │ │majorărilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124420 │capital social -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP124500 │Drepturi │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte obligaţiuni│ │ │ │
│ │ │ │ │ │emise de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │organisme │ │ │ │
│ │ │ │ │AP125000 │străine │ │ │ │
│ │ │ │ │ │neguvernamentale│ │ │ │
│ │ │ │ │ │(Investment │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Grade) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │AC130000 │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │colectiv, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │AC131000 │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valori │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mobiliare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │AP131100 │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valori mobiliare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │clasificate ca │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fiind monetare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │AP131200 │valori mobiliare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │clasificate ca │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fiind de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valori │ │ │ │
│ │ │ │ │AP131300 │mobiliare, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │altele decât │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cele clasificate│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ca fiind │ │ │ │
│ │ │ │ │ │monetare sau de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │OPCVM │ │ │ │
│ │ │ │ │AP132000 │tranzacţionabile│ │ │ │
│ │ │ │ │ │- ETF │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte organisme │ │ │ │
│ │ │ │ │AP133000 │de plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │colectiv - AOPC │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │AP134000 │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valori mobiliare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │OPCVM │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionabile│ │ │ │
│ │ │ │ │AP135000 │- ETF │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte organisme │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │AP136000 │colectiv - AOPC │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Fonduri de │ │ │ │
│ │ │ │ │AP137000 │investiţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Instrumente de │ │ │ │
│ │ │ │ │AC160000 │acoperire a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │riscului, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Futures pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP161100 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Futures pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP161200 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Opţiuni pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP162100 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Opţiuni pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP162200 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Swap pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP163100 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Swap pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP163200 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Forward pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP164100 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Forward pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP164200 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Garanţia/Marja/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Colateralul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │constituit │ │ │ │
│ │ │ │ │AP165100 │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contractele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │derivate pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Garanţia/Marja/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Colateralul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │constituite │ │ │ │
│ │ │ │ │AP165200 │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contractele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │derivate pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Investiţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │private de │ │ │ │
│ │ │ │ │AC170000 │capital - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │private equity, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP171000 │Acţiuni │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP172000 │Fonduri de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │private equity │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP173000 │Obligaţiuni │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Investiţii în │ │ │ │
│ │ │ │ │AC180000 │PPP/fonduri de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │infrastructură, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni emise de│ │ │ │
│ │ │ │ │AP181000 │societăţile de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proiect │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AP182000 │emise de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │societăţile de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proiect │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Fonduri de │ │ │ │
│ │ │ │ │AP183000 │investiţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │infrastructură │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP190000 │Alte instrumente│ │ │ │
│ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Titluri de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │AP321300 │cu scadenţa mai │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mică de un an │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(state terţe) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Titluri de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │AP321400 │cu scadenţa mai │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mare de un an │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(state terţe) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │emise de │ │ │ │
│ │ │ │ │AP322000 │administraţia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │publică locală │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(state terţe) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP400000 │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BERD, BEI, BM │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AC500000 │Alte active, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AC510000 │Sume în tranzit,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP511000 │Sume în tranzit │ │ │ │
│ │ │ │ │ │la bănci │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP512000 │Sume în tranzit │ │ │ │
│ │ │ │ │ │la intermediari │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP520000 │Sume în curs de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │rezolvare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Sume în curs de │ │ │ │
│ │ │ │ │AC530000 │decontare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP531000 │Dividende de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │încasat │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Principal şi │ │ │ │
│ │ │ │ │AP532000 │cupoane de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │încasat │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP533000 │Alte sume │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │
│ │ │ │ │AP534000 │decontării │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţiilor de│ │ │ │
│ │ │ │ │ │cumpărare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │
│ │ │ │ │AP535000 │decontării │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţiilor de│ │ │ │
│ │ │ │ │ │vânzare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP630000 │ETC │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BC500000 │Total obligaţii,│ │ │X │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BC510000 │Comisioane, din │ │ │X │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Comision de │ │ │ │
│ │ │ │ │BP511000 │administrare din│ │ │X │
│ │ │ │ │ │activ net │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Comision de │ │ │ │
│ │ │ │ │BP512000 │depozitare şi │ │ │X │
│ │ │ │ │ │custodie │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP513000 │Comision de │ │ │X │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP514000 │Sume de │ │ │X │
│ │ │ │ │ │regularizat │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BC520000 │Taxe, din care: │ │ │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP521000 │Taxa de auditare│ │ │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţii din │ │ │ │
│ │ │ │ │BC530000 │decontări cu │ │ │X │
│ │ │ │ │ │participanţii, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BC531000 │Transferuri │ │ │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP532000 │Decese │ │ │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP533000 │Invaliditate │ │ │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Plata activ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │personal net ca │ │ │ │
│ │ │ │ │BP534000 │urmare a │ │ │X │
│ │ │ │ │ │deschiderii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │dreptului la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pensie │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte obligaţii │ │ │ │
│ │ │ │ │BP539000 │de decontare cu │ │ │X │
│ │ │ │ │ │participanţii │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP590000 │Alte obligaţii │ │ │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Gradul de risc │ │ │ │
│ │ │ │ │GR │asociat fondului│X │ │X │
│ │ │ │ │ │de pensii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │private (%) │ │ │ │
└───────┴─────────────┴────┴─────────┴───────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘    Instrucţiuni de completare a anexei nr. 2
    (1) Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii.
    (3) Câmpurile anexei nr. 2 se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul comenzii │
│ │ │va avea una │
│ │ │dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: │
│ │ │1 = raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul entităţii│
│ │ │raportoare, aşa│
│2 │Codul │cum este │
│ │administratorului│înregistrat în │
│ │ │Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul fondului,│
│ │ │aşa cum este │
│3 │Codul fondului │înregistrat în │
│ │ │Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│4 │Data evaluării │Data la care se│
│ │ │face evaluarea │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codurile │
│5 │Codul elementului│elementelor de │
│ │ │activ şi de │
│ │ │obligaţii │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Denumirea │Denumirea │
│6 │elementului │elementului de │
│ │ │activ/obligaţie│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru │
│ │ │elementele cu │
│ │ │indicativul A │
│ │ │se completează │
│ │ │„valoare de │
│ │ │achiziţie“. Se │
│ │ │utilizează două│
│ │ │poziţii │
│ │ │zecimale, iar │
│ │ │ca separator se│
│ │ │foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru│
│ │ │instrumentele │
│ │ │financiare │
│ │ │exprimate în │
│ │ │valută se │
│ │ │utilizează │
│ │ │cursul valutei │
│ │ │respective de │
│ │ │la data │
│ │ │decontării │
│ │ │acestora: │
│ │ │a) pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │cu venit fix, │
│ │ │valoarea de │
│ │ │achiziţie │
│ │ │reprezintă │
│ │ │preţul brut de │
│ │ │achiziţie al │
│ │ │acestora, preţ │
│ │ │care include │
│ │ │dobânda │
│ │ │aferentă │
│ │Valoare de │perioadei │
│ │achiziţie (pentru│cuprinse între │
│7 │elementele cu │ultima încasare│
│ │indicativul A) │a cuponului şi │
│ │ │data │
│ │ │achiziţiei, │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor de│
│ │ │achiziţie. │
│ │ │Această valoare│
│ │ │exprimată în │
│ │ │lei nu se va │
│ │ │modifica pe │
│ │ │durata │
│ │ │existenţei în │
│ │ │portofoliu a │
│ │ │instrumentului │
│ │ │cu venit fix, │
│ │ │chiar dacă în │
│ │ │perioadă se vor│
│ │ │încasa cupoane │
│ │ │pentru │
│ │ │instrumentul │
│ │ │respectiv; │
│ │ │b) pentru │
│ │ │depozitele │
│ │ │bancare, │
│ │ │valoarea de │
│ │ │achiziţie │
│ │ │reprezintă │
│ │ │valoarea de │
│ │ │constituire a │
│ │ │acestora, │
│ │ │conform │
│ │ │contractelor de│
│ │ │depozit. │
│ │ │Această valoare│
│ │ │este exprimată │
│ │ │în lei. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru │
│ │ │elementele cu │
│ │ │indicativul B │
│ │ │se completează │
│ │ │„suma plătită“ │
│ │ │numai la data │
│ │ │efectuării │
│ │ │plăţii, cu │
│ │ │contravaloarea │
│ │ │efectivă a │
│ │ │acesteia. Se │
│ │ │utilizează două│
│ │ │poziţii │
│ │ │zecimale, iar │
│ │ │ca separator se│
│ │ │foloseşte │
│ │ │punctul. │
│ │ │Această valoare│
│ │Suma plătită │este exprimată │
│8 │(pentru │în lei. Pentru │
│ │elementele cu │codul BP514000 │
│ │indicativul B) │se va completa │
│ │ │cu suma │
│ │ │regularizată, │
│ │ │numai la data │
│ │ │efectuării │
│ │ │regularizării, │
│ │ │cu │
│ │ │contravaloarea │
│ │ │acesteia. │
│ │ │(Sumele plătite│
│ │ │de │
│ │ │administrator │
│ │ │sunt trecute cu│
│ │ │semnul minus │
│ │ │„–“, iar sumele│
│ │ │plătite de fond│
│ │ │sunt trecute cu│
│ │ │semnul plus │
│ │ │„+“). │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru │
│ │ │elementele cu │
│ │ │indicativul A │
│ │ │se completează │
│ │ │„valoare │
│ │ │actualizată“, │
│ │ │iar pentru │
│ │ │elementele cu │
│ │ │indicativul B │
│ │ │se completează │
│ │ │„suma │
│ │ │datorată“. Se │
│ │ │utilizează două│
│ │Valoarea │poziţii │
│ │actualizată │zecimale, iar │
│ │(pentru │ca separator se│
│ │elementele cu │foloseşte │
│9 │indicativul A)/ │punctul. Aceste│
│ │Suma datorată │valori sunt │
│ │(pentru │exprimate în │
│ │elementele cu │lei. Pentru │
│ │indicativul B) │codul BP514000 │
│ │ │se va completa │
│ │ │cu suma de │
│ │ │regularizat. │
│ │ │(Sumele │
│ │ │datorate de │
│ │ │administrator │
│ │ │sunt trecute cu│
│ │ │semnul minus │
│ │ │„–“, iar sumele│
│ │ │datorate de │
│ │ │fond sunt │
│ │ │trecute cu │
│ │ │semnul plus │
│ │ │„+“). │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru codul │
│ │ │AP534000 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │semnul minus │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │aferente │
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │de cumpărare. │
│ │ │Pentru codul │
│ │ │AP535000 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │semnul plus │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │aferente │
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │de vânzare. │
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │elementele de │
│ │ │activ (cele │
│ │ │care încep cu │
│ │ │codul A, cu │
│ │ │excepţia │
│ │ │celulelor │
│ │ │marcate cu X. │
│ │ │Se utilizează │
│ │ │două poziţii │
│ │ │zecimale, iar │
│ │ │ca separator se│
│ │ │foloseşte │
│ │ │punctul. Aceste│
│ │ │valori sunt │
│ │ │exprimate în │
│ │ │lei. │
│ │ │În cazul │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │pentru │
│ │ │acoperirea │
│ │ │riscurilor cu │
│ │ │data evaluării │
│ │ │finale diferită│
│ │ │de data │
│ │ │decontării, în │
│ │ │perioada dintre│
│ │ │evaluarea │
│ │ │finală şi │
│ │ │decontare nu │
│ │Suma în curs de │vor mai fi │
│ │decontare, net (+│reflectate pe │
│10 │/–) (pentru │coloana │
│ │elementele cu │„Valoare │
│ │indicativul A) │actualizată“, │
│ │ │ci vor fi │
│ │ │reflectate pe │
│ │ │coloana „Suma │
│ │ │în curs de │
│ │ │decontare“ în │
│ │ │dreptul clasei │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │de acoperire a │
│ │ │riscurilor cu │
│ │ │semnul plus │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │de încasat sau │
│ │ │cu semnul minus│
│ │ │pentru sumele │
│ │ │de plată. │
│ │ │Reflectarea │
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │de schimb │
│ │ │valutar cu data│
│ │ │decontării │
│ │ │diferită de │
│ │ │data │
│ │ │tranzacţiei se │
│ │ │va efectua pe │
│ │ │baza extrasului│
│ │ │de cont şi a │
│ │ │ordinului de │
│ │ │schimb valutar.│
│ │ │Acestea se vor │
│ │ │reflecta pe │
│ │ │codul AP534000 │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │de plată şi pe │
│ │ │codul AP535000 │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │de încasat. │
│ │ │Pentru codul │
│ │ │AP111000 pe │
│ │ │coloana „Sume │
│ │ │în decontare“ │
│ │ │se va reflecta │
│ │ │valoarea netă a│
│ │ │sumelor aflate │
│ │ │în decontare │
│ │ │aferente │
│ │ │tranzacţiei de │
│ │ │schimb valutar.│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru „Gradul │
│ │ │de risc asociat│
│ │ │fondului de │
│ │ │pensii │
│ │ │private“, │
│ │ │administratorul│
│ │ │are obligaţia │
│ │ │de a completa │
│ │ │gradul de risc │
│ │ │asociat │
│ │ │fondului de │
│11 │Gradul de risc │pensii private,│
│ │ │conform normei │
│ │ │privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private.│
│ │ │Această valoare│
│ │ │se exprimă în │
│ │ │procente, cu │
│ │ │două poziţii │
│ │ │zecimale. │
└────┴─────────────────┴───────────────┘
    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_1_FFF_EEE.xml.p7s,
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligaţii, după caz;
    – FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    – EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.


    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă.
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „ACTIVE_OBLIGATII“.

    (5) Anexa nr. 2 se întocmeşte şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 2.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (8) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „ACTIVE_OBLIGATII“.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Norma nr. 25/2015)
    Situaţia detaliată a investiţiilor la data de ...................................

┌───────┬─────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│Codul │Codul │Codul │Data │Codul │Denumirea│Tipul │
│de │administratorului│fondului│evaluării│activului│activului│acţiunii│
│comandă│ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │Col. 6 │Col. 7 │
├───────┼─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘┌────┬────────┬───────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Simbolul│ │ │ │
│ │pieţei │ │Denumirea │Codul ţării │
│ISIN│de │CUI │emitentului/ │emitentului/ │
│ │evaluare│emitent│contrapartidei│contrapartidei│
│ │/sursa │ │ │ │
│ │evaluare│ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
│Col.│Col. 9 │Col. 10│Col. 11 │Col. 12 │
│8 │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌───────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────────┐
│Codul │Valoarea │ │ │ │ │
│monedei│la zi a │ │ │ │Codul │
│în care│activului│Valoarea │ │Preţul │monedei în │
│este │în moneda│echivalentă│Cantitatea│unitar │care este │
│emis/ │în care │în lei a │ │de │achiziţionat│
│evaluat│acesta │activului │ │evaluare│activul │
│activul│este emis│ │ │ │ │
│ │/evaluat │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│Col. 13│Col. 14 │Col. 15 │Col. 16 │Col. 17 │Col. 18 │
└───────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┘┌───────────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┐
│Valoarea │Valoarea │ │ │ │
│totală de │nominală/│Dobândă│Rata │Data │
│achiziţie/ │marjă/ │curentă│dobânzii│emisiunii│
│constituire│colateral│ │ │ │
├───────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│Col. 19 │Col. 20 │Col. 21│Col. 22 │Col. 23 │
└───────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘┌───────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┐
│Data │Activul-suport│Multiplicatorul│Tipul │
│maturităţii│ │ │contractului│
├───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│Col. 24 │Col. 25 │Col. 26 │Col. 27 │
└───────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘┌──────────┬─────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│ │Ponderea │Valoarea │ │ │
│Investment│aplicată │activului │Valoarea│Noţionalul│
│grade │activului│ajustată cu│ajustată│fondului │
│ │(%) │valoarea │la risc │ │
│ │ │derivatului│ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│Col. 28 │Col. 29 │Col. 30 │Col. 31 │Col. 32 │
└──────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┘┌────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │Noţionalul│Obligaţii│Obligaţii de │ │
│Cod │ │Cod monedă │schimbat │de plată │plată │Tip │
│monedă │Noţional │noţional │la │fond │contrapartidă│decontare│
│noţional│contrapartidă│contrapartidă│iniţiere/ │conform │conform │contracte│
│fond │ │ │maturitate│contract │contract │derivate │
│ │ │ │ │derivat │derivat │ │
├────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Col. 33 │Col. 34 │Col. 35 │Col. 36 │Col. 37 │Col. 38 │Col. 39 │
└────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘    Instrucţiuni de completare a anexei nr. 4
    (1) Anexa nr. 4 se completează de către administratorii de fonduri de pensii pentru activitatea de investire a activelor fiecărui fond de pensii pentru toate codurile din anexa nr. 2 la normă care au valori de raportare.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deţinute de fiecare fond de pensii.
    (3) Câmpurile anexei nr. 4 se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va│
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: │
│ │ │1 = raportare │
│ │ │iniţială; │
│ │ │5 = raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul entităţii │
│ │Codul │raportoare, aşa │
│2 │administratorului│cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul fondului, │
│3 │Codul fondului │aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│4 │Data evaluării │codurile de activ│
│ │ │cu data de │
│ │ │referinţă a │
│ │ │raportării. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│5 │Codul activului │codurile de activ│
│ │ │cu codul de activ│
│ │ │conform anexei │
│ │ │nr. 2 la normă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│ │ │codurile de activ│
│6 │Denumirea │cu denumirea │
│ │activului │activului aferent│
│ │ │codului de activ │
│ │ │conform anexei │
│ │ │nr. 2 la normă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │„C“ pentru tipul │
│ │ │de acţiune │
│ │ │ordinară/comună │
│ │ │sau cu „P“ pentru│
│ │ │tipul de acţiune │
│ │ │preferenţială. Se│
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│7 │Tipul acţiunii │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP181000 (după │
│ │ │caz), AP190000 │
│ │ │(după caz). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul ISIN │
│ │ │aferent │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │codurile de │
│ │ │activ: AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP131100 (după │
│ │ │caz)^1, AP131200 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP131300 (după │
│ │ │caz), AP132000, │
│ │ │AP133000 (după │
│ │ │caz), AP134000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000 (după │
│ │ │caz), AP137000 │
│8 │ISIN │(după caz), │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), AP │
│ │ │173000 (după │
│ │ │caz), AP181000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP182000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000, │
│ │ │AP531000 (după │
│ │ │caz), AP532000, │
│ │ │AP533000 (după │
│ │ │caz), AP534000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP535000 (după │
│ │ │caz) şi AP630000.│
│ │ │^1După caz - se │
│ │ │completează dacă │
│ │ │este aplicabil; │
│ │ │în caz contrar, │
│ │ │câmpul nu se │
│ │ │completează. Se │
│ │ │referă la toate │
│ │ │situaţiile în │
│ │ │care în │
│ │ │instrucţiunea de │
│ │ │completare a │
│ │ │anexei nr. 4 │
│ │ │apare sintagma │
│ │ │„după caz“. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Simbolul pieţei │
│ │ │de la care se │
│ │ │foloseşte preţul │
│ │ │pentru evaluarea │
│ │ │activelor. │
│ │ │Simbolul MIC, │
│ │ │conform │
│ │ │Standardului ISO │
│ │ │10383 al pieţei │
│ │ │reglementate pe │
│ │ │care este │
│ │ │tranzacţionat │
│ │ │activul fondului.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │achiziţionate în │
│ │ │ofertă publică │
│ │ │primară şi care │
│ │ │nu sunt încă │
│ │ │admise la │
│ │ │tranzacţionare pe│
│ │ │o piaţă │
│ │ │reglementată se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │IPO. Pentru │
│ │ │activele evaluate│
│ │ │conform │
│ │ │cotaţiilor │
│ │ │furnizate de │
│ │ │Bloomberg Finance│
│ │ │L.P. se va │
│ │ │completa cu BLMG.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │evaluate conform │
│ │ │cotaţiilor │
│ │ │furnizate de │
│ │ │Thomson Reuters │
│ │ │S.A. se va │
│ │ │completa cu REUT.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │evaluate în │
│ │ │funcţie de o │
│ │ │cotaţie furnizată│
│ │ │de o │
│ │ │contrapartidă se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │OTC. Câmpul │
│ │ │simbol piaţă se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │NA: a) în cazul │
│ │ │în care preţul de│
│ │ │pe bursă/de la │
│ │ │furnizor este mai│
│ │Simbolul pieţei │vechi de 180 de │
│9 │de evaluare/sursa│zile şi preţul de│
│ │evaluării │achiziţie mediu │
│ │ │ponderat este mai│
│ │ │mic decât ultimul│
│ │ │preţ folosit în │
│ │ │evaluare sau b) │
│ │ │în orice alt caz │
│ │ │neprevăzut în │
│ │ │situaţiile │
│ │ │anterioare. Se va│
│ │ │completa pentru │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP132000, │
│ │ │AP133000 (după │
│ │ │caz), AP135000, │
│ │ │AP136000 (după │
│ │ │caz), AP137000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100 (după │
│ │ │caz), AP 162200 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), AP │
│ │ │173000 (după │
│ │ │caz), AP181000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP182000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000, │
│ │ │AP630000 (după │
│ │ │caz). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul de │
│ │ │identificare │
│ │ │fiscală din ţara │
│ │ │emitentului │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar sau │
│ │ │contrapartidei, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP111000, │
│ │ │AP112000, │
│ │ │AP511000 se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │sediului central │
│ │ │al sucursalei │
│ │ │bancare din ţara │
│ │ │respectivă. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100, │
│ │ │AP164200, │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │contrapartidei cu│
│ │ │care este │
│ │ │încheiată │
│ │ │tranzacţia │
│10 │CUI emitent │respectivă. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │ │AP131300, │
│ │ │AP132000, │
│ │ │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │ │AP137000, │
│ │ │AP172000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP630000 se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │emitentului │
│ │ │respectiv. Nu se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP533000, │
│ │ │AP534000, │
│ │ │AP535000. Pentru │
│ │ │toate celelalte │
│ │ │active se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │emitentului. În │
│ │ │cazul AP520000 se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │CUI al │
│ │ │emitentului/ │
│ │ │contrapartidei. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului sau a│
│ │ │contrapartidei. │
│ │ │Se vor aplica │
│ │ │regulile de │
│ │ │completare de la │
│ │ │coloana „CUI │
│ │ │emitent“ şi se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului sau a│
│ │ │contrapartidei, │
│ │ │după caz. │
│ │ │Excepţie fac │
│ │ │activele │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │Denumirea │AP131300, │
│11 │emitentului/ │AP132000, │
│ │contrapartidei │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │ │AP137000, │
│ │ │AP172000, │
│ │ │AP183000, │
│ │ │AP630000, pentru │
│ │ │care se vor │
│ │ │completa atât │
│ │ │denumirea │
│ │ │fondului, cât şi │
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului │
│ │ │respectiv sub │
│ │ │formatul: │
│ │ │„denumire fond/ │
│ │ │denumire │
│ │ │emitent“. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul ISO al │
│ │ │ţării în care │
│ │ │este localizat │
│ │ │sediul social al │
│ │ │emitentului/ │
│ │ │contrapartidei, │
│ │ │conform Alpha-2, │
│ │ │Standardul ISO │
│ │ │3166-1. Pentru │
│ │ │codul AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │ │AP131300, │
│ │ │AP132000, │
│ │ │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │Codul ţării │AP135000, │
│12 │emitentului/ │AP136000, │
│ │contrapartidei │AP137000, │
│ │ │AP172000, │
│ │ │AP183000, │
│ │ │AP630000 se va │
│ │ │utiliza codul │
│ │ │ţării în care │
│ │ │este localizat │
│ │ │emitentul. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele, │
│ │ │cu excepţia │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP400000, │
│ │ │AP533000, │
│ │ │AP534000, │
│ │ │AP535000. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este emis/ │
│ │ │evaluat activul, │
│ │ │conform │
│ │ │Standardului ISO │
│ │ │4217. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele cu│
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este emis │
│ │Codul monedei în │acel activ/ │
│13 │care este emis/ │încheiată acea │
│ │evaluat activul │tranzacţie. Fac │
│ │ │excepţie activele│
│ │ │care sunt │
│ │ │tranzacţionate pe│
│ │ │mai multe pieţe, │
│ │ │unde se va trece │
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este evaluat│
│ │ │activul, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │moneda de │
│ │ │achiziţie. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │ │acesta este emis/│
│ │ │evaluat. Se vor │
│ │ │aplica regulile │
│ │ │de la coloana nr.│
│ │ │13 „Codul monedei│
│ │ │în care este emis│
│ │ │/evaluat │
│ │ │activul“. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │Valoarea la zi a │AP161200, │
│ │activului în │AP162100, │
│14 │moneda în care │AP162200, │
│ │acesta este emis/│AP163100, │
│ │evaluat │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │contractelor │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi AP │
│ │ │165200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului │
│ │ │constituite, │
│ │ │inclusiv valoarea│
│ │ │la zi a dobânzii │
│ │ │acumulate. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │echivalentă în │
│ │ │lei a coloanei │
│ │ │„Valoarea la zi a│
│ │ │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │ │acesta este emis/│
│ │Valoarea │evaluat“, │
│15 │echivalentă în │calculată conform│
│ │lei a activului │prevederilor │
│ │ │normelor privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│ │ │activele. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │numărul de │
│ │ │unităţi deţinute │
│ │ │din activul │
│ │ │respectiv. Nu se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP111000, │
│ │ │AP112000, │
│ │ │AP114000, │
│16 │Cantitatea │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100, │
│ │ │AP164200, │
│ │ │AP511000, │
│ │ │AP512000, │
│ │ │AP520000, │
│ │ │AP531000, │
│ │ │AP532000, │
│ │ │AP533000, │
│ │ │AP534000, │
│ │ │AP535000. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │preţul de │
│ │ │evaluare a │
│ │ │activului în │
│ │ │unitatea de │
│ │ │monedă exprimată │
│ │ │în coloana „Codul│
│ │ │monedei în care │
│ │Preţul unitar de │este emis/evaluat│
│17 │evaluare │activul“, pentru │
│ │ │o unitate de │
│ │ │măsură. Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │financiare cu │
│ │ │venit fix se │
│ │ │înscrie preţul │
│ │ │net. Preţul net │
│ │ │va fi trunchiat │
│ │ │la 4 zecimale. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este │
│ │Codul monedei în │achiziţionat │
│18 │care este │activul, conform │
│ │achiziţionat │Standardului ISO │
│ │activul │4217, indiferent │
│ │ │de codul monedei │
│ │ │în care este │
│ │ │evaluat acesta. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de achiziţie/ │
│ │ │constituire a │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP112000, │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea de │
│ │ │constituire. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │Valoarea totală │AP131300, │
│19 │de achiziţie/ │AP132000, │
│ │constituire │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │ │AP137000, │
│ │ │AP171000, │
│ │ │AP172000, AP │
│ │ │173000, AP181000,│
│ │ │AP182000, │
│ │ │AP183000, │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000 şi │
│ │ │AP630000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de achiziţie. │
│ │ │Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │achiziţionate pe │
│ │ │mai multe pieţe, │
│ │ │în monede │
│ │ │diferite, se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │echivalentul │
│ │ │monetar în moneda│
│ │ │de evaluare, la │
│ │ │cursul oficial de│
│ │ │la data │
│ │ │achiziţiei. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea nominală│
│ │ │a unei unităţi de│
│ │ │activ sau cu │
│ │ │valoarea totală a│
│ │ │marjei/ │
│ │ │colateralului, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP171000, │
│ │ │AP172000 (după │
│ │ │caz), AP 173000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP181000 (după │
│ │ │caz), AP182000 │
│20 │Valoarea nominală│(după caz), │
│ │/marjă/colateral │AP183000 (după │
│ │ │caz), AP190000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea nominală│
│ │ │a unei unităţi de│
│ │ │activ. Pentru │
│ │ │activele AP165100│
│ │ │şi AP165200 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului │
│ │ │constituite │
│ │ │aferentă │
│ │ │contrapărţii │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │tranzacţionate pe│
│ │ │mai multe pieţe │
│ │ │se va completata │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │nominală │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │sursei de │
│ │ │evaluare. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea dobânzii│
│ │ │acumulate pentru │
│ │ │activul │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │şi AP114000 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea dobânzii│
│ │ │acumulate la zi │
│ │ │minus orice sume │
│ │ │primite ca │
│ │ │dobândă în avans │
│ │ │pentru activul │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000, AP182000,│
│21 │Dobândă curentă │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321400, │
│ │ │AP322000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea dobânzii│
│ │ │acumulate │
│ │ │aferente │
│ │ │cuponului curent.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │dobânzii │
│ │ │acumulate │
│ │ │aferente soldului│
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului │
│ │ │constituite, │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │primite de la │
│ │ │contraparte. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │rata dobânzii/ │
│ │ │cuponului │
│ │ │aferente │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │şi AP114000 se va│
│ │ │completa cu rata │
│ │ │dobânzii │
│ │ │aferente. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP125000, AP │
│22 │Rata dobânzii │173000, AP182000,│
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │cuponul activului│
│ │ │respectiv. În │
│ │ │cazul activelor │
│ │ │cu rata dobânzii/│
│ │ │cuponul variabil,│
│ │ │se va trece │
│ │ │valoarea efectivă│
│ │ │a ratei dobânzii │
│ │ │utilizate în │
│ │ │calcularea │
│ │ │dobânzii curente │
│ │ │pentru data │
│ │ │raportării. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │data emisiunii │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │data constituirii│
│ │ │depozitului. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │încheierii │
│ │ │acordului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000, AP182000,│
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │iniţială a │
│ │ │emisiunii pentru │
│ │ │activul │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│23 │Data emisiunii │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │începerii │
│ │ │contractului │
│ │ │respectiv │
│ │ │(inclusiv la │
│ │ │achiziţii │
│ │ │ulterioare). │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │ultimei │
│ │ │actualizări a │
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP531000 şi │
│ │ │AP532000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │de la care sunt │
│ │ │recunoscute │
│ │ │dividendele, │
│ │ │respectiv │
│ │ │cupoanele şi │
│ │ │principalul. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000, │
│ │ │AP533000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │data maturităţii/│
│ │ │scadenţei │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │data maturităţii │
│ │ │depozitului. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │închiderii │
│ │ │acordului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000, AP182000,│
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │maturităţii │
│24 │Data maturităţii │activului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │maturităţii │
│ │ │contractului │
│ │ │respectiv │
│ │ │(inclusiv la │
│ │ │achiziţii │
│ │ │ulterioare), data│
│ │ │maturităţii │
│ │ │reprezentând │
│ │ │ultima zi în care│
│ │ │contractul │
│ │ │produce efecte, │
│ │ │fără a lua în │
│ │ │calcul │
│ │ │eventualele zile │
│ │ │necesare │
│ │ │decontării. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │ISIN-ul │
│ │ │activului-suport.│
│ │ │În cazul în care │
│ │ │activul-suport nu│
│ │ │are ISIN se va │
│ │ │trece denumirea │
│ │ │acestuia. Pentru │
│ │ │activele AP114000│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │ISIN-ul │
│ │ │titlurilor de │
│ │ │stat acceptate │
│ │ │drept colateral │
│ │ │în cadrul │
│ │ │acordului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│25 │Activul-suport │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa fie cu │
│ │ │perechea valutară│
│ │ │pentru care se │
│ │ │încheie │
│ │ │contractul, fie │
│ │ │cu ISIN-ul │
│ │ │activului-suport,│
│ │ │iar pentru │
│ │ │cazurile în care │
│ │ │nu este aplicabil│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │simbolul/ │
│ │ │denumirea │
│ │ │activului-suport.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000, │
│ │ │AP531000, │
│ │ │AP532000 şi │
│ │ │AP533000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │multiplicatorul │
│ │ │activului-suport.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │numărul de │
│ │ │unităţi de │
│ │ │activ-suport │
│ │ │acceptate drept │
│ │ │colateral în │
│ │ │cadrul acordului.│
│ │ │Pentru activele │
│26 │Multiplicatorul │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100 şi │
│ │ │AP162200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │numărul de │
│ │ │unităţi de │
│ │ │activ-suport │
│ │ │aferente unui │
│ │ │contract │
│ │ │încheiat. Pentru │
│ │ │activele AP190000│
│ │ │se va completa │
│ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. Pentru │
│ │ │activele AP190000│
│ │ │se va completa │
│ │ │după caz. Se va │
│ │ │completa cu „C“ │
│27 │Tipul │pentru poziţiile │
│ │contractului │long (de │
│ │ │cumpărare) şi cu │
│ │ │„V“ pentru │
│ │ │poziţiile short │
│ │ │(de vânzare). │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu MI │
│ │ │pentru garanţia/ │
│ │ │marja/colateralul│
│ │ │iniţială şi cu MV│
│ │ │pentru garanţia/ │
│ │ │marja/colateralul│
│ │ │variabilă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │„DA“ ori „NU“ în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP111000 şi │
│ │ │AP112000 în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │de instituţia │
│ │ │bancară unde este│
│ │ │constituit │
│ │ │activul; în cazul│
│ │ │în care │
│ │ │instituţia │
│ │ │bancară nu are │
│ │ │rating de la │
│ │ │nicio agenţie de │
│ │ │rating dintre │
│ │ │cele prevăzute de│
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private, │
│ │ │se va verifica şi│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │„DA“ sau cu „NU“ │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │ratingul │
│ │ │societăţii-mamă a│
│ │ │instituţiei de │
│ │ │credit │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000 (după │
│ │ │caz), AP182000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│28 │Investment grade │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │de activul │
│ │ │respectiv; în │
│ │ │cazul în care │
│ │ │activul nu are │
│ │ │rating de la │
│ │ │nicio agenţie de │
│ │ │rating dintre │
│ │ │cele prevăzute de│
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private, │
│ │ │se va verifica şi│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │„DA“ sau cu „NU“ │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │ratingul │
│ │ │emitentului │
│ │ │activului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200 (după │
│ │ │caz), AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100, │
│ │ │AP164200, │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │de instituţia │
│ │ │bancară ce │
│ │ │acţionează drept │
│ │ │contrapartidă; în│
│ │ │cazul în care │
│ │ │instituţia │
│ │ │bancară nu are │
│ │ │rating de la │
│ │ │nicio agenţie de │
│ │ │rating dintre │
│ │ │cele prevăzute de│
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private, │
│ │ │se va verifica şi│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │„DA“ sau cu „NU“ │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │ratingul │
│ │ │societăţii-mamă a│
│ │ │instituţiei de │
│ │ │credit │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │gradul de │
│ │ │ajustare al │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Se va │
│ │ │completa pentru │
│29 │Ponderea aplicată│toate activele, │
│ │activului (%) │conform normei │
│ │ │privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii private. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea în lei a│
│ │ │activului │
│ │ │cumulată cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │instrumentului │
│ │ │derivat (exclusiv│
│ │ │valoarea marjei │
│ │ │şi/sau │
│ │ │colateralului) │
│ │ │pentru activele │
│ │Valoarea │AP113000, │
│ │activului │AP121000, │
│30 │ajustată cu │AP122000, │
│ │valoarea │AP123100, │
│ │derivatului │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000. Pentru │
│ │ │toate celelalte │
│ │ │active se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │activului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea ajustată│
│ │ │în funcţie de │
│ │ │gradul de risc. │
│ │ │Valoarea va fi │
│ │ │obţinută prin │
│ │ │înmulţirea │
│ │ │valorii din │
│ │Valoarea ajustată│coloana „Valoarea│
│31 │la risc │activului │
│ │ │ajustată cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │derivatului“ cu │
│ │ │ponderea din │
│ │ │coloana „Ponderea│
│ │ │aplicată │
│ │ │activului“. Se va│
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │noţională │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │Noţionalul │AP164100 şi │
│32 │fondului │AP164200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │noţionalului │
│ │ │aferent │
│ │ │contractului │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele AP163100│
│ │ │şi AP163200 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │noţionalul │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de fond│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei │
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de fond│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului, │
│ │ │conform │
│ │Cod monedă │Standardului ISO │
│33 │noţional fond │4217. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │noţională │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP164100 şi │
│34 │Noţional │AP164200 se va │
│ │contrapartidă │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │noţionalului │
│ │ │aferent │
│ │ │contractului │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele AP163100│
│ │ │şi AP163200 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │noţionalul │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de │
│ │ │contrapartidă în │
│ │ │cadrul │
│ │ │contractului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei │
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de │
│ │ │contrapartidă în │
│ │ │cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │Cod monedă │derivat, conform │
│35 │noţional │Standardului ISO │
│ │contrapartidă │4217. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │„DD“ în cazul în │
│ │ │care noţionalul │
│ │ │se schimbă între │
│ │ │participanţii la │
│ │ │contract atât la │
│ │ │iniţierea │
│ │ │contractului, cât│
│ │ │şi la maturitatea│
│ │ │acestuia, se │
│ │ │completează cu │
│ │ │„ND“ în cazul în │
│ │ │care noţionalul │
│ │ │se schimbă între │
│ │Noţionalul │participanţii la │
│36 │schimbat la │contract doar la │
│ │iniţiere/ │maturitate şi se │
│ │maturitate │completează cu │
│ │ │„NN“ în cazul în │
│ │ │care noţionalul │
│ │ │nu se schimbă │
│ │ │între │
│ │ │participanţii la │
│ │ │contract nici la │
│ │ │iniţiere, nici la│
│ │ │maturitate. Se va│
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │cotaţia (curs │
│ │ │valutar/rată │
│ │ │dobândă) aplicată│
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │Obligaţii de │AP161200, │
│37 │plată fond │AP162100, │
│ │conform contract │AP162200, │
│ │derivat │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 cu │
│ │ │cotaţia aferentă │
│ │ │contractului. Se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP163100 şi │
│ │ │AP163200 cu │
│ │ │cotaţia aplicată │
│ │ │noţionalului în │
│ │ │baza căruia │
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │private │
│ │ │efectuează │
│ │ │plăţile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │cotaţia (curs │
│ │ │valutar/rată │
│ │ │dobândă) aplicată│
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │Obligaţii de │AP161100, │
│ │plată │AP161200, │
│38 │contra-partidă │AP162100, │
│ │conform contract │AP162200, │
│ │derivat │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 cu │
│ │ │cotaţia aferentă │
│ │ │contractului. Se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP163100 şi │
│ │ │AP163200 cu │
│ │ │cotaţia aplicată │
│ │ │noţionalului în │
│ │ │baza căruia │
│ │ │contrapartida │
│ │ │efectuează │
│ │ │plăţile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │modalitatea de │
│ │ │decontare a │
│ │ │contractelor │
│ │ │financiare │
│ │ │derivate. Pentru │
│ │ │contractele │
│ │ │financiare │
│ │ │derivate cu │
│ │ │decontare în │
│ │ │fonduri se va │
│ │ │completa cu „F“, │
│ │ │iar pentru │
│ │Tip decontare │contractele │
│39 │contracte │financiare │
│ │derivate │derivate cu │
│ │ │decontare cu │
│ │ │livrare se va │
│ │ │completa cu „L“. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘
    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_1_FFF_EEE.xml.p7s,
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii pentru care a fost întocmit raportul);
    – FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    – EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.


    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă.
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul „INVESTITII_DETALIAT“.

    (5) Anexa nr. 4 se întocmeşte săptămânal şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea, se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 4.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (8) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „INVESTITII_DETALIAT“.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 12 la Norma nr. 25/2015)
    Administrator de fond ................................................................
    Cod administrator ......................................................................
    Fond de pensii ...........................................................................
    Cod fond ....................................................................................
    Depozitar ...................................................................................
    Cod depozitar ............................................................................
    Structura portofoliului de investiţii
    la data de .......................................

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Portofoliul de instrumente│Valoarea │
│financiare │actualizată│
│ │(în lei) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1. Instrumente ale pieţei │ │
│monetare, din care: │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│a) Conturi curente │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│b) Depozite în lei şi │ │
│valută convertibilă │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│c) Titluri de stat cu │ │
│scadenţa mai mică de 1 an │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│2. Valori mobiliare │ │
│tranzacţionate, din care: │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│a) Titluri de stat cu │ │
│scadenţa mai mare de 1 an │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│b) Obligaţiuni emise de │ │
│administraţia publică │ │
│locală │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│c) Obligaţiuni corporative│ │
│tranzacţionate │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│d) Acţiuni │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│e) Obligaţiuni BERD, BEI, │ │
│BM │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│f) Alte obligaţiuni emise │ │
│de organisme străine │ │
│neguvernamentale │ │
│(investment grade) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│3. OPCVM │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│4. Instrumente de │ │
│acoperire a riscului, din │ │
│care: │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│a) Futures │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│b) Options │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│c) Swaps │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│d) Forward │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│5. Private equity, din │ │
│care: │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│a) Acţiuni la societăţi │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│b) Participaţii la fonduri│ │
│de investiţii private de │ │
│capital │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│c) Obligaţiuni │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│6. Real estate, din care: │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│a) Valori mobiliare emise │ │
│de societăţi │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│b) Valori mobiliare emise │ │
│de fonduri │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│7. Investiţii în │ │
│infrastructură, din care: │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│a) Acţiuni şi obligaţiuni │ │
│emise de societăţi de │ │
│proiect │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│b) Fonduri de investiţii │ │
│specializate în │ │
│infrastructură │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│8. Alte instrumente │ │
│financiare │ │
└──────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 4

    (Anexa nr. 18 la Norma nr. 25/2015)
    Situaţia tranzacţiilor OTC
    la data de ..........................................

┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬───────────┐
│Codul │Codul │Codul │ │ │Data │Data │Data │Codul │Denumirea │CUI │Denumirea │
│de │administratorului│fondului│Anul│Luna│raportului│tranzacţiei│decontării │activului │activului │emitent│emitentului│
│comandă│ │ │ │ │ │ │tranzacţiei│tranzacţionat│tranzacţionat│ │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼───────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11│Col. 12 │
│ │ │ │4 │5 │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴───────────┘┌─────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Codul │ │
│ISIN activ │Tipul │Denumirea │Codul ţării │Valoarea │Valoarea │monedei în│ │
│tranzacţionat│tranzacţiei│contrapartidei│contrapartidei│nominală a │totală a │care este │Cantitatea│
│ │ │ │ │tranzacţiei│tranzacţiei│realizată │ │
│ │ │ │ │ │ │tranzacţia│ │
├─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 13 │Col. 14 │Col. 15 │Col. 16 │Col. 17 │Col. 18 │Col. 19 │Col. 20 │
└─────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┘    Instrucţiuni de completare a anexei nr. 18
    (1) Anexa nr. 18 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a tranzacţiilor OTC realizate de fiecare fond de pensii, cu obligaţiuni municipale, corporative, obligaţiuni din categoria private equity şi obligaţiuni emise de societăţi de proiect sau în fonduri de investiţii specializate în infrastructură.
    (3) Câmpurile anexei nr. 18 se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul comenzii │
│ │ │va avea una │
│ │ │dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: │
│ │ │1 = raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul entităţii│
│ │ │raportoare, aşa│
│2 │Codul │cum este │
│ │administratorului│înregistrat în │
│ │ │Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul fondului,│
│ │ │aşa cum este │
│3 │Codul fondului │înregistrat în │
│ │ │Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Anul pentru │
│4 │Anul │care se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Luna pentru │
│5 │Luna │care se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Data pentru │
│6 │Data raportului │care se face │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu data la care│
│7 │Data tranzacţiei │a fost │
│ │ │realizată │
│ │ │tranzacţia. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│8 │Data decontării │cu data la care│
│ │tranzacţiei │s-a decontat │
│ │ │tranzacţia. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Codul activului │cu codul de │
│9 │tranzacţionat │activ conform │
│ │ │anexei nr. 2 la│
│ │ │normă. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu denumirea │
│ │Denumirea │activului │
│10 │activului │aferent codului│
│ │tranzacţionat │de activ │
│ │ │conform anexei │
│ │ │nr. 2 la normă.│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul unic de │
│11 │CUI emitent │identificare al│
│ │ │emitentului │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Denumirea │cu denumirea │
│12 │emitentului │emitentului │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu codul ISIN │
│13 │ISIN activ │aferent │
│ │tranzacţionat │instrumentului │
│ │ │financiar │
│ │ │tranzacţionat. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu „C“ pentru │
│14 │Tipul tranzacţiei│tranzacţiile de│
│ │ │cumpărare şi cu│
│ │ │„V“ pentru cele│
│ │ │de vânzare. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Denumirea │Se va completa │
│15 │contrapartidei │cu denumirea │
│ │ │contrapartidei.│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu codul ISO al│
│ │ │ţării în care │
│ │ │este localizat │
│16 │Codul ţării │sediul social │
│ │contrapartidei │al │
│ │ │contrapartidei,│
│ │ │conform Alpha- │
│ │ │2, Standardul │
│ │ │ISO 3166-1. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│17 │Valoarea nominală│cu valoarea │
│ │a tranzacţiei │nominală a │
│ │ │tranzacţiei. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│18 │Valoarea totală a│cu valoarea │
│ │tranzacţiei │totală a │
│ │ │tranzacţiei. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu codul │
│ │Codul monedei în │monedei în care│
│ │care este │a fost │
│19 │realizată │încheiată │
│ │tranzacţia │tranzacţia, │
│ │ │conform │
│ │ │Standardului │
│ │ │ISO 4217. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu numărul de │
│20 │Cantitatea │unităţi │
│ │ │tranzacţionate │
│ │ │din activul │
│ │ │respectiv. │
└────┴─────────────────┴───────────────┘
    Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 18
    a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_1_FFF_EEE.xml.p7s,
    unde:
    - YYYYMMDD reprezintă data pentru care a fost întocmit raportul;
    – FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
    – EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.


    b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă.
    c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul „TRANZACTII_OTC“.

    (5) Anexa nr. 18 se întocmeşte săptămânal şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru tranzacţiile efectuate în săptămâna anterioară. Perioada pentru care se face raportarea este o săptămână calendaristică. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea, aceasta se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 18.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (8) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_OTC“.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016