Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 25 iunie 2020  referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 25 iunie 2020 referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 570 din 30 iunie 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 497 din 25 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iunie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, la provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, precum şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
    (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Pentru identificarea provenienţei şi urmărirea trasabilităţii materialelor lemnoase/produselor din lemn şi pentru obţinerea de informaţii statistice se utilizează Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL 2.0.
    (2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea, funcţionarea şi administrarea SUMAL 2.0.

    ART. 3
    Aplicaţiile SUMAL 2.0 disponibile utilizatorilor definiţi în prezentele norme sunt:
    a) Aplicaţia SUMAL 2.0 Amenajare;
    b) Aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol silvic;
    c) Aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic;
    d) Aplicaţia SUMAL 2.0 Avize;
    e) Aplicaţia SUMAL 2.0 Control;
    f) Aplicaţia SUMAL 2.0 Superadmin;
    g) Aplicaţia SUMAL 2.0 Gardă Forestieră;
    h) Aplicaţia SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii;
    i) Aplicaţia SUMAL 2.0 Contravenţii - SNEICS.


    ART. 4
    (1) Utilizarea SUMAL 2.0 Amenajare este obligatorie pentru unităţile specializate atestate pentru lucrări de amenajarea pădurilor, în vederea evidenţei amenajamentelor silvice, a înregistrării informaţiilor din acestea şi a creării bazei de date specifice.
    (2) Utilizarea SUMAL 2.0 Ocol silvic este obligatorie pentru:
    a) administratorii de păduri/ocoalele silvice/structurile de administrare de rang superior/bazele experimentale;
    b) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    (3) Utilizarea SUMAL 2.0 Agent - Registru electronic este obligatorie pentru:
    a) operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase/produse din lemn;
    b) administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri;
    c) operatorii economici care obţin, depozitează, deţin, transportă şi comercializează produse din lemn, altele decât materialele lemnoase;
    d) ocoalele silvice care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase/produse din lemn sau primesc în custodie materiale lemnoase/produse din lemn confiscate/reţinute;
    e) operatorii economici care utilizează materialele lemnoase pentru construcţii în volum mai mare de 20 mc/an.

    (4) Utilizarea SUMAL 2.0 Avize este obligatorie pentru:
    a) operatorii economici care cumpără masă lemnoasă pe picior, în vederea expedierii materialelor lemnoase de la locul de recoltare;
    b) operatorii economici care emit avize de însoţire pentru materialele lemnoase sau produsele din lemn, expediate din depozite permanente/temporare;
    c) administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora şi pentru cele rămase necomercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie;
    d) administratorii de fond forestier/ocoalele silvice/structurile de rang superior;
    e) transportatorii de materiale lemnoase/produse din lemn care au calitatea de profesionişti;
    f) importatorii/exportatorii de materiale lemnoase/produse din lemn;
    g) alte situaţii.

    (5) Au dreptul să utilizeze SUMAL 2.0 Control:
    a) unităţile centrale şi teritoriale ale entităţilor cu atribuţii de control în domeniul silvic în funcţie de competenţele stabilite în Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) birourile vamale;
    c) organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.

    (6) Utilizarea SUMAL 2.0 Superadmin este obligatorie pentru autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi structurile teritoriale din subordinea acesteia, pentru crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferenţiat şi a rolurilor pentru utilizatori, precum şi pentru modificarea datelor introduse greşit în aplicaţiile SUMAL 2.0.
    (7) Utilizarea SUMAL 2.0 Gardă Forestieră este obligatorie pentru Gărzile forestiere în vederea înregistrării operatorilor economici, ocoalelor silvice/şefilor ocoalelor silvice şi a administratorilor din raza de competenţă teritorială.
    (8) Aplicaţia SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii este destinată pentru a furniza populaţiei informaţii care au caracter public şi permite accesul proprietarilor la informaţiile din SUMAL 2.0 aferente proprietăţii.
    (9) Utilizarea SUMAL 2.0 Contravenţii - SNEICS este obligatorie pentru:
    a) unităţile centrale şi teritoriale ale entităţilor cu atribuţii de control în domeniul silvic în funcţie de competenţele stabilite de lege;
    b) organizatorii licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică.

    (10) Aplicaţiile SUMAL 2.0 se pun la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la alin. (1)-(9) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
    (11) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (3) şi (4) sunt denumiţi în continuare profesionişti.
    (12) Sistemul SUMAL 2.0 este bază pentru sistemul „due-diligence“ propriu al proprietarilor de păduri/administratorilor de păduri/ocoalelor silvice/operatorilor economici utilizatori de SUMAL 2.0, aşa cum rezultă din prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
    (13) Proprietarii de fond forestier utilizatori de SUMAL 2.0/ Administratorii/Ocoalele silvice au acces la datele aferente proprietăţii lor, respectiv la cele aferente fondului forestier pe care îl administrează/asigură servicii silvice.

    ART. 5
    (1) Aplicaţia SUMAL 2.0 Amenajare prevăzută la art. 3 lit. a) este utilizată pentru:
    a) introducerea proceselor-verbale ale conferinţelor I şi a II-a pentru amenajarea pădurilor, a procesului-verbal de recepţie, a avizului Comisiei tehnice pentru silvicultură şi a ordinului de aprobare, pentru suprafeţele de fond forestier pentru care se vor elabora amenajamente silvice;
    b) introducerea bazei de date finale pentru suprafeţele de fond forestier pentru care se vor elabora amenajamente silvice şi a hărţilor aferente, în format GIS;
    c) introducerea bazei de date finale pentru suprafeţele de fond forestier pentru care au fost elaborate amenajamente silvice anterior intrării în vigoare a prezentelor norme.

    (2) Aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol silvic prevăzută la art. 3 lit. b) este utilizată pentru:
    a) introducerea fişelor de proprietate pentru suprafeţele de fond forestier naţional, administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract;
    b) introducerea datelor referitoare la terenurile din afara fondului forestier naţional, acoperite cu vegetaţie forestieră, pentru care sunt încheiate contracte de prestaţie silvică;
    c) introducerea operatorilor economici atestaţi pentru lucrări de exploatare;
    d) declararea dispozitivelor de marcat aflate în dotare;
    e) emiterea delegaţiilor de marcare;
    f) generarea carnetelor de inventariere şi a fişelor de evidenţă a înălţimilor măsurate, folosind aplicaţia SUMAL 2.0 Marcare;
    g) generarea rapoartelor de utilizare a dispozitivelor de marcat;
    h) calculul şi generarea actelor de punere în valoare, denumite în continuare APV;
    i) aprobarea APV;
    j) modificarea/anularea/casarea APV;
    k) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea şi retragerea autorizaţiilor de exploatare;
    l) generarea autorizaţiei de exploatare;
    m) generarea formularului procesului-verbal de predare spre exploatare;
    n) generarea proceselor-verbale de control al exploatării partizii;
    o) înregistrarea perioadei de începere/încetare a forţei majore sau a situaţiei de urgenţă;
    p) generarea formularelor de reprimire finale cu evidenţierea stocurilor;
    q) generarea de rapoarte la nivel de ocol silvic/administrator de păduri sau structurile de rang superior.

    (3) Aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic prevăzută la art. 3 lit. c) este utilizată pentru: înregistrarea intrărilor, recepţiilor, activităţii specifice depozitelor sau instalaţiilor de prelucrat şi ieşirilor, intrate în depozite/depozite temporare, astfel:
    a) generarea notelor de intrare-recepţie - NIR;
    b) generarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse sortării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună;
    c) generarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse debitării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună;
    d) generarea tuturor proceselor-verbale aferente activităţii depozitelor prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse transformării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună;
    e) generarea proceselor-verbale de consum propriu şi pierderi prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse consumului intern cel puţin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
    f) înregistrarea ieşirilor de materiale lemnoase din depozite;
    g) înregistrarea ieşirilor de produse din lemn, care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, rezultate în urma procesării, conform art. 13 alin. (1);
    h) generarea de rapoarte de producţie.

    (4) Aplicaţia SUMAL 2.0 Avize prevăzută la art. 3 lit. d) este utilizată pentru:
    a) înregistrarea şi confirmarea provenienţei materialelor lemnoase/produselor din lemn transportate;
    b) înregistrarea destinatarului;
    c) înregistrarea locului de încărcare cu GPS;
    d) înregistrarea adresei locului de descărcare;
    e) înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de transport;
    f) înregistrarea volumelor transportate pe specii şi sortimente în cazul cubajului tehnic;
    g) completarea specificaţiei în cazul stabilirii volumului prin inventarierea piesă cu piesă;
    h) generarea avizului de însoţire cu stare online sau offline, după caz;
    i) înregistrarea momentului începerii transportului, a timpului în care se efectuează transportul şi a momentului finalizării transportului;
    j) înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii transportului materialelor lemnoase/produselor din lemn până la locul de descărcare prin intermediul GPS;
    k) confirmarea descărcării materialelor lemnoase/produselor din lemn;
    l) generarea informaţiilor standardizate necesare completării avizului de însoţire în format letric, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, pentru destinatari persoane fizice şi juridice, care nu au calitatea de profesionişti.

    (5) Aplicaţia SUMAL 2.0 Control prevăzută la art. 3 lit. e) este utilizată pentru:
    a) verificarea datelor culese din teren la întocmirea amenajamentelor silvice;
    b) verificarea APV;
    c) verificarea transporturilor de materiale lemnoase/produse din lemn;
    d) verificarea datelor de interes public referitoare la provenienţa materialelor lemnoase/produselor din lemn recoltate/transportate;
    e) verificarea introducerii datelor din declaraţia vamală de import, denumită în continuare DVI, referitoare la specie, volum şi destinatarul materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din import;
    f) verificarea datelor din documentele intracomunitare referitoare la specie, volum şi destinatarul materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din spaţiul intracomunitar;
    g) verificarea datelor din DVE, referitoare la specie, volum şi destinatarul şi ţara de destinaţie a materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din import.

    (6) Aplicaţia SUMAL 2.0 Superadmin prevăzută la art. 3 lit. f) este utilizată pentru crearea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferenţiat şi a rolurilor pentru utilizatori/grupurile de utilizatori, precum şi pentru modificarea datelor introduse eronat în sistemul SUMAL 2.0.
    (7) Aplicaţia SUMAL 2.0 Gardă Forestieră prevăzută la art. 3 lit. g) este utilizată pentru crearea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori din judeţele arondate fiecărei gărzi forestiere, acordarea drepturilor de acces diferenţiat şi a rolurilor pentru utilizatori din judeţele arondate fiecărei gărzi forestiere, precum şi pentru modificarea datelor de acces din judeţele arondate fiecărei gărzi forestiere.
    (8) Aplicaţia SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii prevăzută la art. 3 lit. h) este utilizată pentru a furniza populaţiei informaţii şi date din SUMAL 2.0 care au caracter public referitoare la exploatările forestiere şi transporturile de materiale lemnoase/produse din lemn, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi a secretului comercial, şi pentru accesul proprietarilor de fond forestier la informaţiile din SUMAL 2.0 aferente proprietăţii. Informaţiile cu caracter public care pot fi vizualizate în aplicaţia SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii sunt:
    a) informaţiile din avizul de însoţire cu privire la cod aviz, data şi ora emiterii, emitent, tipul de transport, document de provenienţă, punctul de încărcare, volum, specii/grupă de specii, sortimente, numele operatorului economic care efectuează transportul şi numărul de înmatriculare al mijlocului de transport;
    b) traseul parcurs în timpul transportului disponibil public după finalizarea transportului;
    c) fotografiile mijlocului de transport faţă, spate şi lateral, care se înregistrează în SUMAL 2.0;
    d) hărţile amenajistice înregistrate în SUMAL 2.0;
    e) informaţiile aferente actului de punere în valoare şi inventarul înregistrate în SUMAL 2.0;
    f) autorizaţia de exploatare cu numele operatorului economic care efectuează lucrări, înregistrată în SUMAL 2.0;
    g) coordonatele tuturor punctelor ce reprezintă schimbări în coronament/imagini, în urma procesului de teledetecţie prin intermediul imaginilor satelitare pentru generarea de alerte automate;
    h) informaţiile sunt publice pe perioada existenţei lor în SUMAL 2.0.

    (9) Aplicaţia SUMAL 2.0 Contravenţii - SNEICS - prevăzută la art. 3 lit. i) este utilizată de unităţile centrale şi teritoriale ale entităţilor cu atribuţii de control în domeniul silvic în funcţie de competenţele stabilite în Legea nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:
    a) înregistrarea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor silvice;
    b) înregistrarea proceselor-verbale de confiscare fizică/valorică a materialelor lemnoase/produselor din lemn;
    c) modul de soluţionare a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor silvice;
    d) generarea de rapoarte referitoare la contravenţiile silvice înregistrate în sistem;
    e) generarea de rapoarte referitoare la punctele de penalizare referitoare la contravenţiile silvice rămase definitive prin hotărâri judecătoreşti.

    (10) Metodologia privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (11) Aplicaţia SUMAL 2.0 permite interconectarea cu alte programe terţe utilizate de profesionişti în vederea realizării schimbului automat de date.

    ART. 6
    Prevederile sistemului „due diligence“ nu se aplică arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor forestieri.

    ART. 7
    (1) Provenienţa materialelor lemnoase, aşa cum este definită la pct. 38 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a produselor din lemn, după caz, se atestă prin următoarele tipuri de documente, după caz:
    a) pentru parchetele autorizate şi predate spre exploatare, inclusiv pentru prejudiciile de exploatare aferente parchetului, care se adaugă la APV: „APV“;
    b) pentru depozite/depozite temporare, centre de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase/produselor din lemn: SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL 2.0;
    c) pentru pieţe, târguri, oboare, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase: Sumal 2.0 Agent -Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL 2.0;
    d) pentru statele membre UE: avizele de însoţire emise de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase/produselor din lemn la momentul efectuării recepţiei, având ca sursă documentele intracomunitare/factura /scrisoare de trăsură - CMR/CIM, traduse în limba română la solicitarea entităţilor cu atribuţii de control în domeniul silvic, în termen de 24 de ore de la solicitare;
    e) pentru statele non UE: avizele de însoţire emise de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase/ produselor din lemn, având ca sursă DVI sau, după caz, licenţa FLEGT, cu condiţia ca emiterea şi tipărirea să se facă de la locul acordării liberului de vamă;
    f) pentru materiale lemnoase/produsele din lemn care se transbordează: avizul de însoţire;
    g) pentru materialele lemnoase/produsele din lemn reţinute/confiscate: procesul-verbal de reţinere în vederea stabilirii provenienţei/confiscării şi de dare în custodie a bunurilor reţinute/confiscate, respectiv hotărârea judecătorească definitivă, înregistrate în SUMAL 2.0;
    h) pentru materialele lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire, pentru cele rezultate din demolări sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu deţin avize de însoţire: procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire a materialelor lemnoase rezultate din demolări/a materialelor lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice pentru care nu deţin avize de însoţire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase şi ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, care trebuie să cuprindă informaţiile standardizate solicitate de SUMAL 2.0 la emiterea avizului de însoţire;
    i) pentru materialele lemnoase/produsele din lemn al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor admise: proces-verbal de predare-primire încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase/produselor din lemn şi ocolul silvic care primeşte materialele lemnoase/produsele din lemn;
    j) pentru materialele lemnoase care fac obiectul achiziţiei de la proprietarii de păduri persoane fizice: avizul/avizele de însoţire;
    k) pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranţelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV: proces-verbal de inventariere a volumului de lemn care depăşeşte volumul actului de punere în valoare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, încheiat între titularul autorizaţiei de exploatare şi ocolul silvic care preia în gestiune materialele lemnoase;
    l) pentru materialele lemnoase cu un volum mai mic de 0,1 mc: bonul de casă/factura/chitanţa.

    (2) APV-ul atestă provenienţa materialelor lemnoase obţinute în timpul exploatării parchetelor din:
    a) masa lemnoasă pe picior inventariată şi/sau marcată, autorizată şi predată spre exploatare cu autorizaţie de exploatare cu cod unic generat de SUMAL 2.0;
    b) masa lemnoasă rezultată din arborii prejudiciaţi în urma executării lucrărilor de exploatare care se execută pentru masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) lit. a) al căror volum se adaugă la volumul iniţial al APV.

    (3) APV atestă provenienţa şi în cazul materialelor lemnoase rămase în platforma primară la reprimirea parchetului de exploatare, în situaţia în care în actul de reprimire este menţionat acest lucru. În acest caz, APV-ul îşi menţine calitatea de document care atestă provenienţa legală pentru o perioadă de până la 120 de zile după data reprimirii. În caz de forţă majoră, situaţie de urgenţă, precum şi în situaţia producerii de calamităţi naturale constatate cu documente - procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, valabilitatea de 120 de zile a APV-ului ca document care atestă provenienţa se prelungeşte cu perioada echivalentă acţiunii factorului limitativ.
    (4) Responsabilitatea preluării în custodie a materialelor lemnoase/produselor din lemn reţinute în vederea confiscării/confiscate revine ocolului silvic nominalizat prin decizia unităţii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    ART. 8
    (1) În timpul transportului materialelor lemnoase/produselor din lemn, documentul care dovedeşte provenienţa acestora şi care trebuie să însoţească transportul este avizul de însoţire materiale lemnoase/produse din lemn, denumit în continuare aviz de însoţire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, şi trei fotografii ale mijlocului de transport încărcat, după caz.
    (2) Avizul de însoţire prevăzut la alin. (1) poate fi de tipul: aviz de însoţire de la locul de recoltare, aviz de însoţire din depozit/depozit temporar/târguri şi oboare, aviz de însoţire pentru transbordare, aviz de însoţire pentru materiale lemnoase reţinute/confiscate, aviz de însoţire pentru materialele lemnoase provenite din spaţiul comunitar, aviz de însoţire pentru materialele lemnoase provenite din import, aviz de însoţire pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor admise, aviz de însoţire pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din APV cu luarea în calcul a toleranţelor admise de metoda dendrometrică de calcul, aviz de însoţire pentru materialele lemnoase provenite din achiziţii, aviz de însoţire pentru alte situaţii şi aviz de însoţire a produselor din lemn, fiecare tip de aviz având un indicativ în SUMAL 2.0.
    (3) Avizul de însoţire care însoţeşte transportul materialelor lemnoase/produselor din lemn poate fi, după caz:
    a) în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist generat de SUMAL 2.0;
    b) în format print şi/sau pdf potrivit anexei nr. 5 descărcat din SUMAL 2.0, atunci când transportatorul nu este profesionist şi transportul se realizează din altă locaţie decât locul de recoltare generat de SUMAL 2.0;
    c) în format letric, pe baza informaţiilor standardizate generate de SUMAL 2.0, atunci când transportatorul nu este profesionist şi transportul se realizează de la locul recoltării şi nu există posibilitatea descărcării din SUMAL 2.0 a avizului de însoţire în format print, potrivit anexei nr. 5;
    d) în format print şi/sau pdf potrivit anexei nr. 5, descărcat din SUMAL 2.0, atunci când transportul este vagon, naval, barjă sau şlep.

    (4) Prin intermediul avizului de însoţire prevăzut la alin. (3) lit. c) se pot transporta:
    a) volume de masă lemnoasă de până la 20 mc/an de pe proprietăţile forestiere pentru care proprietarul poate recolta în regie proprie un volum de maximum 20 mc în condiţiile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) volume de masă lemnoasă de maximum 20 mc/an de la locul recoltării, având ca destinaţie persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de profesionist, instituţii de cult şi instituţii şi entităţi publice.

    (5) În cazul exportului, la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoţire, în format pdf, descărcat de pe dispozitivul mobil.
    (6) Nu se emit avize de însoţire şi nu există obligaţia transmiterii informaţiilor standardizate în SUMAL 2.0 pentru:
    a) materialele lemnoase/produse din lemn comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc; în acest caz, scăderea din gestiune se face în baza borderoului documentelor fiscale;
    b) materialele lemnoase/produsele din lemn importate, care până la locul de destinaţie circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulaţie, pentru care documentul echivalent avizului de însoţire este declaraţia vamală de tranzit;
    c) materialele lemnoase/produsele din lemn care fac obiectul regimului de export şi circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieşire de pe teritoriul vamal al UE, iar declaraţia vamală de export este echivalentul avizului de însoţire; pentru materialele lemnoase/ produsele din lemn care circulă până la locul efectuării formalităţilor vamale de export rămân obligatorii emiterea avizelor de însoţire şi raportarea acestora în SUMAL 2.0;
    d) materialele lemnoase/produsele din lemn provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoţite de documente intracomunitare-factura externă/scrisoare de trăsură - CMR/CIM, până la locul de destinaţie/punctul de descărcare;
    e) materialele lemnoase/produsele din lemn aflate în timpul transportului, pentru care s-a luat măsura reţinerii/confiscării; acestea sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul luării măsurii până la spaţiul de depozitare indicat de acesta, în vederea inventarierii materialelor lemnoase/ produselor din lemn reţinute/confiscate.


    ART. 9
    (1) Emitenţii avizelor de însoţire prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare-cumpărare, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional sau ocoalele silvice, după caz.
    (2) Ocoalele silvice emit avize de însoţire prevăzute la alin. (1) pentru:
    a) materialele lemnoase rezultate în condiţiile legii, din exploatarea în regie proprie de către acestea sau prin prestatori de servicii de exploatare şi care se expediază de la locul recoltării situat în fondul forestier pe care îl administrează/ asigură servicii silvice;
    b) materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condiţiile legii, care se expediază de la locul de recoltare situat în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte;
    c) materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condiţiile legii a masei lemnoase provenite din vegetaţie forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care se expediază de la locul de recoltare, situat în teritoriul de competenţă;
    d) materialele lemnoase/produsele din lemn care urmează a fi transportate de la locul de depozitare, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice sau juridice care nu au calitatea de profesionist, instituţiilor de cult şi instituţiilor şi entităţilor publice, dacă fac dovada deţinerii cu documente legale a acestora, cu precizarea punctului de descărcare;
    e) materialele lemnoase/produsele din lemn reţinute în vederea confiscării/confiscate;
    f) materialele lemnoase/produsele din lemn transbordate;
    g) materialele lemnoase/produsele din lemn refuzate/nerecepţionate de către destinatarul acestora, la solicitarea conducătorului mijlocului de transport sau a proprietarului acestora;
    h) pentru materialele lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire, pentru cele rezultate din demolări sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu deţin avize de însoţire, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. h);
    i) pentru materialele lemnoase/produsele din lemn al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor admise, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. i);
    j) pentru materialele lemnoase/produsele din lemn care fac obiectul achiziţiei de la proprietarii de păduri persoane fizice, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. j);
    k) pentru materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranţelor admise de metoda dendrometrică de calcul a APV, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. k);
    l) materialele lemnoase din depozite temporare/permanente autorizate în fondul forestier.

    (3) Operatorii economici emit avize de însoţire pentru:
    a) materialele lemnoase de la locul recoltării rezultate în urma exploatării masei lemnoase cumpărate pe bază de contract de vânzare-cumpărare;
    b) materialele lemnoase depozitate/prelucrate/ sortate şi/sau comercializate în condiţiile legii, care se expediază din depozite;
    c) materialele lemnoase importate, de la locul acordării liberului de vamă;
    d) materialele lemnoase/produsele din lemn transbordate;
    e) materialele lemnoase/produsele din lemn provenite din spaţiul intracomunitar;
    f) materialele lemnoase/produsele din lemn transportate prin instalaţii tehnologice; avizul de însoţire generat de către emitent şi recepţionat de către destinatar va fi generat cel puţin odată pe lună pentru cantitatea ce a fost transportată în cursul lunii respective sau ori de câte ori este necesar, după caz.

    (4) Administraţiile pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri emit avize de însoţire numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora şi pentru cele rămase necomercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie.
    (5) Emitenţii prevăzuţi la alin. (2)-(4) răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a avizelor de însoţire şi de exactitatea datelor înscrise.

    ART. 10
    (1) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase, emitentul avizului de însoţire este obligat să introducă în aplicaţia SUMAL 2.0 următoarele informaţii:
    a) în situaţia efectuării transportului de către un transportator profesionist, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoţire cu stare online/offline şi îl transmite în format electronic către transportatorul profesionist;
    b) în situaţia efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică de la locul de recoltare, care nu îndeplineşte condiţia de transportator profesionist, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0 care generează avizul de însoţire cu stare offline sau online şi completează avizul de însoţire în format letric sau transmite în format pdf avizul de însoţire generat pe dispozitivul mobil al emitentului, prevăzut în anexa nr. 5;
    c) în situaţia efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică din altă locaţie decât locul de recoltare, care nu îndeplineşte condiţia de transportator profesionist, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoţire cu stare online şi transmite avizul de însoţire în format pdf sau print către transportator, dacă volumul transportat este între 0,1-3 mc; dacă transportul se face cu atelaje, volumul transportat poate fi de până la 5 mc, situaţie în care emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoţire cu stare online şi transmite avizul de însoţire în format pdf sau print către transportator.

    (2) Informaţiile standardizate prevăzute la alin. (1) pot fi corectate de către emitentul avizului de însoţire în maximum 10 minute de la momentul emiterii.
    (3) După primirea avizului de însoţire în format electronic de la emitent, transportatorul profesionist realizează patru fotografii ale mijlocului de transport încărcat - faţă, spate, lateral şi kilometrajul indicat la bord, înaintea deplasării, utilizând SUMAL 2.0 Avize; fotografia realizată din spate trebuie să cuprindă întreaga încărcătură şi numărul de înmatriculare al mijlocului de transport. În situaţia în care transportul se realizează cu atelaje, naval sau feroviar nu există obligaţia realizării a trei fotografii ale mijlocului de transport.
    (4) În cazul în care transportul realizat de un transportator profesionist a început în baza unui aviz de însoţire cu stare offline, la momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, în SUMAL 2.0 avizul de însoţire cu stare offline trece automat în aviz de însoţire cu stare online; până la intrarea într-o zonă accesibilă GSM, transportatorul profesionist are obligaţia să deţină şi pe suport letric numărul codului de identificare al avizului cu stare offline.
    (5) În situaţia în care transportator este o persoană fizică/juridică care nu are calitatea de transportator profesionist, iar avizul de însoţire emis la locul de recoltare este cu stare offline, emitentul avizului de însoţire are obligaţia ca în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora plecării transportului să transmită în stare online informaţiile de pe dispozitivul mobil din dotarea sa, pentru fiecare aviz de însoţire emis.
    (6) La finalizarea transportului, transportatorul profesionist procedează după cum urmează:
    a) destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic va prelua pe dispozitivul său mobil avizul de însoţire, verifică informaţiile standardizate şi poate accepta sau refuza materialele lemnoase/produsele din lemn aferente avizului de însoţire. Preluarea avizului de însoţire de către destinatar reprezintă finalizarea transportului. Acceptarea avizului presupune notă de intrare-recepţie şi intrarea volumului materialelor lemnoase/produselor din lemn în evidenţa depozitului;
    b) închide transportul, în situaţia în care destinatarul care nu este utilizator de SUMAL 2.0.

    (7) În situaţia în care la finalizarea transportului, destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic nu acceptă materialele lemnoase/produsele din lemn aferente unui aviz de însoţire, emitentul avizului de însoţire notifică structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial şi solicită ocolului silvic cu sediul social cel mai apropiat emiterea contracost a unui aviz de însoţire.
    (8) Dacă se constată diferenţe în plus faţă de toleranţele admise între volumul avizat şi volumul recepţionat, destinatarul materialelor lemnoase/produselor din lemn are obligaţia notificării structurii teritoriale a autorităţii publice care răspunde de silvicultură despre acest lucru, în termen de maximum 24 de ore de la constatare.
    (9) Operatorul economic care a constatat diferenţele de volum în condiţiile alin. (8) este obligat să depoziteze materialele lemnoase/produsele din lemn al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor admise şi să le predea lunar celui mai apropiat ocol silvic de stat, pe bază de proces-verbal de inventariere încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase/produselor din lemn şi ocolul silvic care primeşte materialele lemnoase/produsele din lemn.
    (10) Materialele lemnoase expediate/transportate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (3) sunt considerate de provenienţă ilegală.
    (11) Este obligatorie schimbarea stării avizului de însoţire din starea offline în starea online de către transportatorii profesionişti, într-un termen de maximum 24 de ore de la momentul emiterii avizului, în situaţia în care destinatar este o persoană fizică/entitate publică pentru care nu există acoperire GSM.
    (12) În cazul depozitării/deţinerii/prelucrării, materialele lemnoase/produsele din lemn sunt considerate că au provenienţa dacă au fost primite cu documente care dovedesc provenienţa în condiţiile prezentelor norme.
    (13) Cu excepţiile prevăzute de prezentele norme, dispozitivul mobil însoţeşte în mod obligatoriu mijlocul de transport, conducătorul mijlocului de transport rutier având obligaţia de a asigura permanent conexiunea de date mobile activă şi receptorul GPS pornit pe toată perioada transportului până la destinaţie. Pe toată perioada transportului se interzice închiderea sau dezinstalarea aplicaţiei SUMAL 2.0; avizul de însoţire este valabil numai pentru transportul pentru care a fost emis şi sunt interzise transporturile multiple.

    ART. 11
    (1) În situaţia în care conducătorul mijlocului de transport rutier realizat de un transportator profesionist sau emitentul avizului de însoţire constată greşeli în completarea avizului de însoţire, aceştia au obligaţia de a opri transportul şi de a anunţa telefonic structura de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial despre situaţia creată sau pe platforma online dedicată problemelor de operare în sistemul SUMAL 2.0; după caz, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial constată greşeala şi poate dispune corecţia; în cazul transportului feroviar sau naval, mijlocul de transport nu va fi îndrumat din staţia de formare sau din portul de încărcare.
    (2) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase/produselor din lemn realizat de un transportator profesionist, transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, transportatorul materialelor lemnoase/produselor din lemn este obligat să obţină starea online a avizului de însoţire şi să continue transportul numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoţire emise de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat/emitentului avizului de însoţire iniţial, în perioada de valabilitate a avizului de însoţire iniţial.
    (3) Transportul materialelor lemnoase/produselor din lemn transbordate sau continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauză de forţă majoră, realizat de un transportator profesionist, dintr-o zonă cu accesibilitate GSM, poate continua numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoţire emise de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat/emitentului avizului de însoţire iniţial, în perioada de valabilitate a avizului de însoţire iniţial.
    (4) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase/produselor din lemn realizat de un transportator neprofesionist, transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, proprietarul/deţinătorul materialelor lemnoase/produselor din lemn este obligat să solicite şi să obţină un nou/noi aviz/avize de însoţire emis/emise de către ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoţire iniţial.
    (5) În situaţia în care dispozitivul mobil care însoţeşte mijlocul de transport rutier devine nefuncţional în zona fără semnal GSM şi starea avizului de însoţire este offline, conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a opri transportul, anunţă ocolul silvic/postul de poliţie cu sediul cel mai apropiat care va consemna anunţul în registrul de intrări-ieşiri şi solicită emitentului schimbarea stării avizului de însoţire din offline în online. După confirmarea schimbării stării avizului de însoţire din offline în online, transportatorul poate continua transportul după încărcarea avizului de însoţire pe un nou dispozitiv mobil, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoţire iniţial.
    (6) În situaţia în care dispozitivul mobil care însoţeşte mijlocul de transport rutier devine nefuncţional în orice alte situaţii decât cele de la alin. (5), conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a opri transportul, anunţă ocolul silvic/postul de poliţie cu sediul cel mai apropiat, care va consemna anunţul în registrul de intrări-ieşiri şi poate continua transportul după încărcarea avizului de însoţire cu stare online pe un nou dispozitiv mobil, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoţire iniţial.

    ART. 12
    (1) Materialele lemnoase sau produsele din lemn, după caz, nu au provenienţă în următoarele situaţii:
    a) dacă la expedierea/transportul/primirea/depozitarea/ prelucrarea acestora nu sunt însoţite de aviz de însoţire pdf/print potrivit anexei nr. 5, descărcat din SUMAL 2.0 sau de aviz de însoţire în format letric potrivit anexei nr. 2 sau pdf potrivit anexei nr. 5, în situaţia în care transportatorul nu are calitate de transportator profesionist, sau, după caz, însoţite de aviz de însoţire aflat pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (6);
    b) dacă la transportul/primirea acestora sunt însoţite de aviz de însoţire al cărui termen de valabilitate nu a fost menţionat sau a expirat;
    c) dacă la primire/depozitare/prelucrare sunt însoţite de aviz de însoţire, dar fără să fi fost validat avizul în stare online la destinaţie;
    d) dacă la expedierea/transportul/primirea/depozitarea/ prelucrarea acestora nu sunt însoţite de avizele de însoţire emise pentru fiecare mijloc de transport în parte;
    e) dacă sunt abandonate;
    f) dacă sunt provenite din statele membre ale UE şi profesionistul nu a eliberat aviz de însoţire a materialului lemnos în baza documentelor intracomunitare - factura externă/ scrisoare de trăsură - CMR/CIM;
    g) dacă sunt provenite din state non UE şi profesionistul nu a generat aviz de însoţire a materialului lemnos în baza DVI;
    h) dacă încărcarea/descărcarea materialelor lemnoase/ produselor din lemn se face într-o altă locaţie faţă de cea raportată în SUMAL 2.0/înscrisă în avizul de însoţire.

    (2) Pentru a stabili provenienţa materialelor lemnoase/ produselor din lemn pentru care agentul constatator nu poate identifica proprietarul, acesta are obligaţia să parcurgă procedurile legale în vederea stabilirii proprietarului de drept al acestora; pentru materialele lemnoase/produsele din lemn care nu sunt revendicate de către proprietar în termenul prevăzut de lege sunt aplicabile prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Materialele lemnoase/Produsele din lemn prevăzute la alin. (2) transportate până la locul de predare în custodie în vederea valorificării sunt însoţite de aviz de însoţire aflat pe dispozitivul mobil din dotarea unui angajat al ocolului silvic care asigură preluarea în custodie a materialelor lemnoase/ produselor din lemn abandonate.

    ART. 13
    (1) La momentul începerii transportului produselor din lemn sub formă de aşchii sau particule, rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, emitentul avizului de însoţire este obligat să introducă în aplicaţia SUMAL 2.0 următoarele informaţii:
    a) în situaţia efectuării transportului de către un transportator profesionist, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoţire cu stare online şi îl transmite în format electronic către transportatorul profesionist;
    b) în situaţia efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică din altă locaţie decât locul de recoltare, care nu îndeplineşte condiţia de transportator profesionist, emitentul completează informaţiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoţire cu stare online şi transmite avizul de însoţire în format pdf sau print către transportator.

    (2) Informaţiile standardizate prevăzute la alin. (1) pot fi corectate de către emitentul avizului de însoţire în maximum 10 minute de la momentul emiterii.
    (3) Transportatorul profesionist realizează patru fotografii ale mijlocului de transport încărcat - faţă, spate, lateral şi kilometrajul indicat la bord, înaintea deplasării, utilizând SUMAL 2.0 Avize; fotografia realizată din spate trebuie să cuprindă întreaga încărcătură şi numărul de înmatriculare al mijlocului de transport. În situaţia în care nu se poate realiza fotografia din spate a produselor de lemn încărcate în mijlocul de transport, fotografiile se realizează, după cum urmează: spate, cu încadrarea numărului de înmatriculare, faţă şi deasupra. În situaţia în care transportul se realizează cu atelaje, naval sau feroviar nu există obligaţia realizării a trei fotografii ale mijlocului de transport.

    ART. 14
    (1) Termenul de valabilitate al avizelor de însoţire a transporturilor rutiere, în aplicarea reglementărilor în vigoare, se stabileşte proporţional cu distanţa de parcurs şi cu categoriile de drum, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanţe:
    a) până la 6 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de până la 50 km inclusiv;
    b) 7-10 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;
    c) 11-18 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;
    d) 19-36 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;
    e) 37-48 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de peste 500 km.

    (2) Data, ora şi minutul plecării transportului sunt considerate data, ora şi minutul generării avizului de însoţire cu stare offline sau online.
    (3) Pe avizul de însoţire în format letric, descărcat de pe dispozitivul mobil care însoţeşte transportul, personalul abilitat cu controlul provenienţei materialelor lemnoase/produselor din lemn, circulaţiei materialelor lemnoase/produselor din lemn, depozitelor de materiale lemnoase/produse din lemn şi instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund certifică cu calitate, nume şi semnătură data şi ora verificării valabilităţii avizului de însoţire.
    (4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) avizele de însoţire la care termenele de valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport feroviar/naval, conform prevederilor legale; termenele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite cu perioada de întrerupere a transportului aferentă efectuării formalităţilor vamale, reprezentantul biroului vamal având obligaţia ca la sosirea transportului să verifice valabilitatea avizului de însoţire cu stare online aflat pe dispozitivul mobil care însoţeşte transportul. Pe avizul de însoţire în format pdf, descărcat de pe dispozitivul mobil care însoţeşte transportul, reprezentantul biroului vamal are obligaţia să consemneze, prin certificare cu nume, semnătură şi ştampilă, data şi ora verificării valabilităţii avizului de însoţire cu stare online, precum şi data şi ora acordării liberului de vamă.
    (5) Avizele de însoţire se emit pentru fiecare mijloc de transport în parte şi se transmit în SUMAL 2.0 de către emitent; în situaţia transbordării, care implică încărcarea/descărcarea în/din mijloace de transport cu capacităţi diferite decât cea a mijloacelor de transport în/din care se transbordează, achiziţiei de la mai mulţi proprietari şi transportului cu acelaşi mijloc de transport pentru mai mulţi beneficiari, se vor emite avize de însoţire pentru fiecare beneficiar care transportă cu acelaşi mijloc de transport.
    (6) Materialele lemnoase/Produsele din lemn importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, trebuie să fie însoţite de câte un aviz de însoţire pentru fiecare mijloc de transport, emis în condiţiile prezentelor norme.
    (7) Transportatorul are obligaţia să se încadreze, în timpul transportului, în timpii aferenţi distanţei parcurse de la începutul acestuia, cu încadrarea în fiecare categorie de distanţă, conform alin. (1), cu luarea în considerare a timpilor de oprire reglementaţi şi a perioadei aferente controlului.

    ART. 15
    (1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase şi al produselor din lemn se realizează după cum urmează:
    a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 24 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;
    b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 24 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul fără coajă, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;
    c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se aşază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc, cu două zecimale, utilizând factorii de cubaj medii prevăzuţi în anexa nr. 6;
    d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci şi fascine, se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, cu două zecimale, utilizând factorii de cubaj medii prevăzuţi în anexa nr. 6;
    e) pentru cherestele volumul se exprimă în mc, cu două zecimale, şi se determină cu respectarea metodelor specifice pentru cherestelele vrac şi pachetizat;
    f) celelalte materiale lemnoase şi produse din lemn se măsoară după metodele specifice, iar volumul exprimat în unităţi convenţionale se echivalează în mc, cu două zecimale, utilizând factorii de cubaj medii prevăzuţi în anexa nr. 6.

    (2) Calculul volumului pentru materialele lemnoase/produsele din lemn se poate realiza şi prin intermediul aplicaţiilor informatice, potrivit unei metodologii stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (3) În cazul măsurării lemnului rotund conform alin. (1) lit. a) şi b), emitentul avizului de însoţire are obligaţia de a înscrie în SUMAL 2.0 sortimentul, specia, diametrul la mijloc şi lungimea pieselor. Aplicaţia va genera automat volumul şi numărul de piese pentru fiecare specie şi sortiment.
    (4) În cazul inventarierii lemnului rotund, al cărui diametru la capătul subţire este mai mic de 24 cm, emitentul avizului de însoţire nu are obligaţia înscrierii în aplicaţie a diametrului la mijloc şi a lungimii pentru fiecare piesă. În acest caz, emitentul are obligaţia înscrierii în aplicaţie a sortimentului, a speciei şi a volumului aferent, în unităţi convenţionale, şi echivalentul în mc, utilizând factorii de cubaj medii prevăzuţi în anexa nr. 6. Această metodă de cubaj este permisă în cazul în care toate piesele aşezate în figuri geometrice, supuse aceluiaşi transport, au diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm.
    (5) În cazul inventarierii lemnului rotund, supus aceluiaşi transport, al cărui diametru la capătul subţire este şi sub şi peste 24 cm, emitentul avizului de însoţire are obligaţia înscrierii în aplicaţie a sortimentului, a speciei şi a volumului aferent, în unităţi convenţionale, şi echivalentul în mc, utilizând factorii de cubaj medii prevăzuţi în anexa nr. 6, pentru piesele aşezate în figuri geometrice care au diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm şi a sortimentului, speciei, diametrul la mijloc şi lungimea tuturor pieselor cu diametrul la capătul subţire mai mare de 24 cm.
    (6) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) se admit următoarele toleranţe:
    a) ±2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 de bucăţi;
    b) ±3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 şi 100 de bucăţi;
    c) ±4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 de bucăţi.

    (7) La calculul volumului lemnului aşezat în figuri geometrice în condiţiile alin. (4) şi (5) se vor utiliza factori de cubaj pentru care se va preciza în avizul de însoţire metoda prin care a fost determinată valoarea acestora. În aceste situaţii şi pentru produsele din lemn toleranţa de măsurare admisă este de ±2% din volumul total.
    (8) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranţele aferente fiecărei metode dendrometrice, prevăzute de reglementările în vigoare.
    (9) În vederea stabilirii contragerilor, evaluarea volumului cherestelelor se face conform standardelor în vigoare la data măsurării, aplicabile acestora, cu luarea în considerare a umidităţii măsurate la momentul expedierii.

    ART. 16
    Avizele de însoţire sunt completate corespunzător dacă rubricile prevăzute de formular sunt completate astfel:
    a) rubrica 1 „Emitent“ se completează cu datele de identificare ale ocolului silvic/operatorului economic legal al materialelor lemnoase/produselor din lemn;
    b) rubrica 2 „Punct de încărcare“ se completează cu denumirea punctului de încărcare unde au fost obţinute legal materialele lemnoase/produsele din lemn, pentru care SUMAL 2.0 generează coordonate GPS;
    c) rubrica 3 „Document de provenienţă“ se completează după cum urmează:
    (i) dacă punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în avizul de însoţire se înscrie numărul unic APV generat de SUMAL 2.0;
    (ii) dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase/produselor din lemn este situat într-un depozit, în avizul de însoţire se înscrie indicativul cu care a fost înregistrat în SUMAL 2.0 punctul de lucru respectiv;
    (iii) dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din import din state terţe este situat în locul acordării liberului de vamă, în avizul de însoţire se înscrie declaraţia vamală de import sub forma „DVI nr. ...../data .... “;
    (iv) dacă materialele lemnoase/produsele din lemn sunt transbordate, în avizul de însoţire se înscriu seria şi numărul avizului de însoţire iniţial;
    (v) în cazul expedierii materialelor lemnoase/produselor din lemn aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, în avizul de însoţire se înscriu seria şi numărul avizului de însoţire care face dovada deţinerii acestora;
    (vi) în cazul achiziţiei de la persoanele fizice proprietare de păduri a materialelor lemnoase de la locul recoltării/depozitării, în avizul de însoţire se înscrie, după caz, numărul APV/seria şi numărul avizului de însoţire primar care face dovada deţinerii acestora;
    (vii) dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase/produselor din lemn provenite din spaţiul intracomunitar, în avizul de însoţire se înscrie nota de intrare-recepţie în baza documentelor intracomunitare/facturii;
    (viii) în cazul expedierii materialelor lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire, pentru cele rezultate din demolări sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu deţin avize de însoţire, în avizul de însoţire se înscrie procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire a materialelor lemnoase rezultate din demolări/a materialelor lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice pentru care nu deţin avize de însoţire încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase şi ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase; procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice pentru care nu deţin avize de însoţire se încheie în baza unei declaraţii pe propria răspundere a deţinătorului că materialul lemnos nu provine din tăieri ilegale, precum şi a unor condiţii referitoare la vechime. Avizele se vor emite doar în interes personal-prelucrare, transport între două domicilii ale deţinătorului, prelucrare, fără posibilitatea comercializării;
    (ix) în cazul expedierii materialelor lemnoase/produselor din lemn al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor admise se înscrie proces-verbal de predare-primire încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase/produselor din lemn şi ocolul silvic care primeşte materialele lemnoase/produsele din lemn;
    (x) în cazul expedierii materialelor lemnoase care fac obiectul achiziţiei de la proprietarii de păduri persoane fizice se înscrie/înscriu avizul/avizele de însoţire iniţiale;
    (xi) în cazul expedierii materialelor lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranţelor admise de metoda dendrometrică de calcul a APV se înscrie procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depăşeşte volumul actului de punere în valoare încheiat între titularul autorizaţiei de exploatare şi ocolul silvic care preia în gestiune materialele lemnoase;

    d) rubrica 4 „Destinatar“ se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice sau fizice destinatare;
    e) rubrica 5 „Punct de descărcare“ se completează cu denumirea profesionistului şi numărul unic al Registrului electronic sau denumirea şi adresa indicată de persoanele fizice sau persoanele juridice destinatare, în cazul în care acestea nu au calitatea de profesionist;
    f) rubrica 6 „Transport întrerupt din cauza“ se completează în cazul întreruperii transportului din motive obiective, fără a fi necesară transbordarea. Conducătorul auto/Proprietarul materialelor lemnoase/produselor din lemn completează în funcţie de încadrarea în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11;
    g) rubrica 7 „Specificaţia“ se completează după cum urmează:
    (i) pe baza măsurătorilor efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii şi volumul acestora, rezultat în urma introducerii caracteristicilor dimensionale, în conformitate cu prevederile art. 15; în cazul pomilor de Crăciun recoltaţi de pe teritoriu naţional se înscriu numărul de bucăţi şi volumul convenţional al acestora, care este de 0,01 mc/bucată; la constituirea APV-lui pentru pomii de Crăciun se va utiliza volumul convenţional; în cazul pomilor de Crăciun cu înălţimea mai mare de 3 m recoltaţi de pe teritoriul naţional volumul se stabileşte prin metodele convenţionale;
    (ii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 24 cm se înscriu: fiecare piesă cu indicarea speciei şi a sortimentului, numărul de piese şi volumul generat de aplicaţie, exprimat în mc, în numere cu trei zecimale;
    (iii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mic de 24 cm, care se transportă în condiţiile art. 15 alin. (4), se înscrie volumul pentru fiecare specie şi sortiment în parte, exprimat în mc, în numere cu două zecimale;
    (iv) pentru lemnul rotund transportat în condiţiile art. 15 alin. (5) se înscrie volumul pentru fiecare specie şi sortiment în parte, exprimat în mc, în numere cu două zecimale, pentru materialele lemnoase cu diametrul sub 24 cm, iar pentru cele peste 24 cm se înscriu pe specii şi sortimente numărul de piese şi volumul generat de aplicaţie, exprimat în mc, în numere cu două zecimale;
    (v) pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci şi fascine se completează numai în coloana (3) în care se înscriu cantităţile exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, în numere cu două zecimale;
    (vi) în situaţia în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire, iar în situaţia în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire;
    (vii) în cazul avizelor de însoţire pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăţi corespunzător fiecărui sortiment şi volumul acestora exprimat în mc, în numere cu două zecimale;
    (viii) în cazul avizelor de însoţire pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete şi volumul acestora, exprimat în mc, în numere cu două zecimale;
    (ix) pentru cherestele, în avizul de însoţire se înscrie obligatoriu volumul determinat în baza dimensiunilor efective;
    (x) la importul materialelor lemnoase din specii exotice se trece distinct specia/denumirea ştiinţifică a speciei;
    (xi) produsele din lemn se măsoară după metodele specifice, iar volumul exprimat în unităţi convenţionale se echivalează în mc;

    h) rubrica 8 „Recapitulaţie aviz“ se completează volum pe grupe de specii şi total aviz de însoţire;
    i) rubrica 9 „Date privind expediţia“ se completează de către emitentul avizului de însoţire tipul mijlocului de transport, număr înmatriculare cap tractor, număr înmatriculare remorcă;
    j) rubrica 10 „Starea avizului de însoţire“ se generează de SUMAL 2.0 cu starea offline sau online.


    ART. 17
    (1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau al gestionarului infrastructurii, precum şi operatorii portuari cărora li se prezintă materiale lemnoase/produse din lemn pentru expediere şi efectuează operaţiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, nu pot primi materialele lemnoase/produsele din lemn prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoţite de avizul de însoţire prevăzut la art. 8 alin. (3) sau (4) sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme şi nu se află în perioada de valabilitate; în acest caz, persoanele menţionate la alin. (1) sunt obligate să sesizeze imediat structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă, în legătură cu cele constatate.
    (2) Autoritatea vamală acceptă declaraţia vamală de export numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) avizul de însoţire emis de către operatorul economic care realizează exportul este în stare online. În declaraţia vamală de export se vor înscrie deţinătorul legal/proprietarul şi destinatarul materialelor lemnoase/produselor din lemn;
    b) destinatarul materialelor lemnoase/produselor din lemn este un beneficiar extern din state non UE.

    (3) În situaţia în care se constată că materialele lemnoase/produsele din lemn supuse operaţiunii vamale se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art.12 alin. (1) lit. a), b) şi c) sau avizul de însoţire nu este emis conform prevederilor prezentelor norme, autoritatea vamală este obligată să anunţe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea constată că materialele lemnoase/produsele din lemn îndeplinesc condiţiile legale, comunică în scris autorităţii vamale că operaţiunea de vămuire poate continua.
    (4) În cazul în care, în vederea întocmirii declaraţiei vamale de export sau perfecţionare pasivă, produsele din lemn prevăzute la art. 13 se prezintă la un birou vamal de export fără avizele de însoţire în stare online, autoritatea vamală este obligată să anunţe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

    ART. 18
    (1) Spaţiul de depozitare a materialelor lemnoase/produselor din lemn împrejmuit pe teren, pe care se depozitează/prelucrează/sortează/comercializează materialele lemnoase/produsele din lemn, pentru care au fost obţinute coordonatele geografice şi declarate structurii teritoriale din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură poate fi:
    a) depozit, înfiinţat pe o perioadă nedeterminată; depozitele au regimul punctelor de lucru şi se înfiinţează, se organizează şi funcţionează la fel ca acestea;
    b) depozit temporar, înfiinţat pe o perioadă determinată; procedura de înfiinţare şi funcţionare a acestora se reglementează prin ordinul prevăzut la art. 5 alin. (10);
    c) pentru platformele primare ca spaţii de depozitare a materialelor lemnoase este obligatorie determinarea coordonatelor geografice ale acestora şi înregistrarea în SUMAL 2.0.

    (2) Centrele de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase/produselor din lemn, centrele comerciale care comercializează materiale lemnoase/produse din lemn, precum şi instalaţiile de transformat lemn rotund au acelaşi regim în ceea ce priveşte provenienţa, depozitarea şi comercializarea materialelor lemnoase/produselor din lemn cu cel al depozitelor de materiale lemnoase/produse din lemn.
    (3) Pieţele, târgurile, oboarele, bursele de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase vândute de persoanele fizice au acelaşi regim în ceea ce priveşte provenienţa, depozitarea şi comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.
    (4) Comercializarea materialelor lemnoase în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate în vederea depozitării şi comercializării materialelor lemnoase de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia, în condiţiile legii. Comercializarea materialelor lemnoase în alte spaţii decât cele prevăzute la alin. (3) nu este permisă.
    (5) Regulamentul de autorizare al spaţiilor prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

    ART. 19
    Deţinătorii spaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3) din prezentele norme au următoarele obligaţii:
    a) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase/produse din lemn şi ale celorlalte perimetre pe care le deţin şi pe care le folosesc în procesul tehnologic;
    b) să permită controlul activităţilor reglementate în prezentele norme şi să prezinte autorităţilor de control documentele solicitate;
    c) să utilizeze aplicaţiile SUMAL 2.0 prin asigurarea unei conexiuni permanente la internet.


    ART. 20
    (1) Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea, expedierea sau comercializarea materialelor lemnoase/produselor din lemn de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase/produselor din lemn fără provenienţă, aşa cum sunt definite la art. 12 alin. (1).
    (2) Deţinătorii prevăzuţi la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, sortează, expediază sau comercializează materiale lemnoase/produse din lemn au obligaţia de a verifica datele de identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase/produse din lemn şi numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport, înscrise pe avizul de însoţire.

    ART. 21
    (1) Punctele de lucru ale operatorilor economici în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea sau comercializarea materialelor lemnoase/produselor din lemn au regimul depozitelor de materiale lemnoase/produse din lemn.
    (2) Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea şi expedierea materialelor lemnoase/produselor din lemn au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase/produse din lemn pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 22
    (1) Achiziţia de materiale lemnoase de către operatori economici de la persoane fizice proprietari de pădure sau de vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional se face pe baza borderoului de achiziţie material lemnos, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.
    (2) În funcţie de localizarea materialelor lemnoase care se achiziţionează, achiziţia de materiale lemnoase în condiţiile alin. (1) se face după cum urmează:
    a) în situaţia în care achiziţia se face de la locul de recoltare, avizul de însoţire se emite de ocolul silvic emitent al autorizaţiei de exploatare, în baza actului de punere în valoare;
    b) în situaţia în care achiziţia se face din alt loc decât cel prevăzut la lit. a), avizul de însoţire se emite de către ocolul silvic nominalizat, în baza avizului de însoţire care atestă provenienţa materialelor lemnoase/produselor din lemn.


    ART. 23
    Pierderea, furtul sau distrugerea avizelor de însoţire/dispozitivelor mobile se declară imediat la unitatea de poliţie cea mai apropiată sau/şi la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

    ART. 24
    Orice greşeală care vizează informaţiile introduse în SUMAL 2.0 se notifică la structura de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, care analizează, şi în funcţie de competenţa stabilită poate dispune corecţia sau poate informa autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în situaţia în care aceasta are competenţa de corectare.

    ART. 25
    Informaţiile aferente fiecărui utilizator vor fi puse la dispoziţie în mod automat.

    ART. 26
    Informaţiile introduse şi generate în aplicaţiile SUMAL 2.0 se utilizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv de către structurile teritoriale de specialitate în scop de analiză în vederea fundamentării politicilor din silvicultură, pentru control şi pentru obţinerea de informaţii statistice şi de sinteză.

    ART. 27
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    TERMENI ŞI EXPRESII UTILIZATE
    I. Pentru aplicarea normelor, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) achizitor de materiale lemnoase - operatorul economic care cumpără, în baza unui borderou de achiziţie, materiale lemnoase care sunt deţinute cu titlu legal de persoane fizice şi care provin din:
    (i) păduri proprietate a persoanelor fizice;
    (ii) păduri proprietate a formelor asociative prevăzute la art. 92 şi 95 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iii) vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier;

    b) atelaj - ansamblu format din animalele de tracţiune, harnaşamentul acestor animale, împreună cu vehiculul pe care îl trag;
    c) cherestele - piese de lemn obţinute prin tăierea longitudinală ori aşchierea buştenilor sau lemnului brut şi, eventual, o retezare şi/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse şi: scânduri, dulapi, bulzi, şipci, rigle, frize, grinzi şi lăturoaie; lăturoaiele sunt cherestele netivite rezultate din flancurile buşteanului, cu faţa interioară complet ferăstruită, iar cealaltă faţă ferăstruită pe cel mult jumătate din lungime, cu lungimea de minimum 1 m, iar grosimea de maximum 6,0 cm;
    d) circulaţia materialelor lemnoase/produselor din lemn - acţiunea de transport al materialelor lemnoase/produselor din lemn pe orice cale posibilă, cu sau fără transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase/produselor din lemn, de la locul unde au fost recoltate, obţinute, depozitate, deţinute sau prelucrate, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport;
    e) controlul provenienţei materialelor lemnoase/produselor din lemn, circulaţiei materialelor lemnoase/produselor din lemn, depozitelor de materiale lemnoase/produse din lemn, instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund - acţiunile întreprinse de structurile de control, conform competenţelor stabilite prin prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, a celor transportate pe orice fel de căi de transport şi/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare;
    f) cubaj tehnic - metoda de stabilire a volumului real al materialelor lemnoase/produselor din lemn aşezate în figuri geometrice, prin utilizarea unor indici de transformare a volumului aparent al figurilor;
    g) custodia - deţinerea şi păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase/produselor din lemn de către operatorul economic/deţinătorul/transportatorul/persoana fizică/entitatea în posesia căreia au fost identificate materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, reţinerea şi predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru operatorul economic/deţinătorul/ transportatorul/ persoana fizică/entitatea la care au fost identificate materialele lemnoase/produsele din lemn cu privire la care normele prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei ori cu privire la care există suspiciunea că provin din săvârşirea de contravenţii sau infracţiuni;
    h) deţinător de materiale lemnoase/produse din lemn - orice persoană fizică sau juridică în posesia căreia au identificate materiale lemnoase/produse din lemn dobândite în mod legal sau ilegal;
    i) dimensiune efectivă - dimensiunea unei piese de cherestea în momentul măsurării;
    j) lemn ecarisat - lemn obţinut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puţin o faţă a lemnului rotund;
    k) lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obţinut prin operaţii de retezare şi/sau spintecare a lemnului rotund, a buştenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;
    l) mijloc de transport - orice vehicul în care se încarcă şi cu care se transportă materiale lemnoase/produse din lemn, respectiv lemn şi produse din lemn, autovehicul rutier, inclusiv parte a autovehiculului rutier distinct înmatriculată/înregistrată, vagon sau grup de vagoane de cale ferată, şlepul, barja, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval şi atelajele;
    m) operator - orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică care desfăşoară, cu sau fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege, operaţiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau materiale lemnoase/produse din lemn;
    n) produse din lemn - produse sub formă de aşchii sau particule, rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn. În această categorie nu sunt incluse aşchiile sau particulele, rumeguşul, deşeurile şi resturile de lemn rezultate din fabricarea produselor finite, cele din ambalaje de lemn, din deşeuri municipale de lemn şi cele din deşeuri rezultate din demolări;
    o) reţinerea - măsura de oprire, în faza comercială sau de producţie în care au fost identificate, a materialelor lemnoase/produselor din lemn cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei, fiind obligatorie pentru operatorul economic/deţinătorul/ transportatorul materialelor lemnoase/ produselor din lemn; reţinerea se aplică de agentul constatator şi în cazul materialelor lemnoase/produselor din lemn abandonate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    p) stare offline - informaţiile standardizate generate pe dispozitivele mobile ale utilizatorilor, dar care nu au fost transmise în baza de date SUMAL 2.0; verificarea stării offline se face prin verificarea dispozitivului mobil al utilizatorului;
    q) stare online - informaţiile standardizate generate pe dispozitivele mobile ale utilizatorilor, care au fost transmise în baza de date SUMAL 2.0; verificarea stării online se face prin interogarea bazei de date SUMAL 2.0;
    r) transbordare - operaţiunea de trecere a materialelor lemnoase/produselor din lemn care se transportă cu un mijloc de transport în alt mijloc de transport;
    s) transportator - orice persoană fizică sau juridică ce efectuează transport de materiale lemnoase, respectiv lemn şi produse din lemn;
    t) transportator profesionist - orice persoană care transportă într-o perioadă de 12 luni consecutive un volum de materiale lemnoase/produse din lemn mai mare de 20 mc; calitatea de transportator profesionist obligă la înregistrarea în SUMAL 2.0.

    II. Termenii şi expresiile privitoare la lemn şi produse din lemn care nu se regăsesc la pct. I se definesc în conformitate cu standardele aplicabile materialelor lemnoase sau produselor din lemn.

    ANEXA 2

    la norme
    Element identificare SUMAL 2.0
    AVIZ DE ÎNSOŢIRE ÎN FORMAT LETRIC
    Data emiterii ................/.................../.............. Ora …… Minutul …..

┌────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Punct de încărcare* │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Ocolul silvic/ │ │
│Operatorul economic │ │
│(denumire, CUI) │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │Judeţul ………………. │
│Punct de descărcare │Localitatea …………………… Strada │
│ │…..............................…│
│ │nr. ……… │
├──────────┬─────────┼────────────────────────────────┤
│Stare aviz│Online │ │
│de ├─────────┼────────────────────────────────┤
│însoţire**│Offline │ │
├──────────┴─────────┼────────────────────────────────┤
│Transportator │ │
│(nume, prenume) │ │
├──────────┬─────────┼────────────────────────────────┤
│ │Nr. │ │
│Mijloc de │mijloc de│ │
│transport │transport│ │
│*** ├─────────┼────────────────────────────────┤
│ │Atelaj │ │
├──────────┴─────────┼────────────────────────────────┤
│Volum (mc) │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────┤
│APV - număr │ │
└────────────────────┴────────────────────────────────┘


      * Se va preciza locul de recoltare/locul de depozitare.
     ** Se va bifa starea avizului de însoţire.
    *** Se va înscrie, după caz, numărul mijlocului de transport, iar la atelaje, numărul de înregistrare.
    Numele şi prenumele emitentului
    Semnătura emitentului
    .....................................

    ANEXA 3

    la norme
    Avizat
    Inspector-şef,
    …………………
    Ocolul silvic ..................
    Nr. .............../..........................
    PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE
    a materialelor lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora
    cu aviz de însoţire/a materialelor lemnoase rezultate din demolări/a materialelor lemnoase
    aflate în proprietatea persoanelor fizice pentru care nu deţin avize de însoţire
    Încheiat astăzi .............................
    Subsemnatul, ..................................., în calitate de deţinător al materialelor lemnoase şi .................................., reprezentant al Ocolului Silvic ......................... în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, azi, data de mai sus, am procedat la inventarierea materialelor lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire a materialelor lemnoase rezultate din demolări/a materialelor lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice pentru care nu deţin avize de însoţire, rezultând următoarele cantităţi:

┌──────┬───────────┬───────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │Elemente dimensionale │Cantitate │
│Specia│Sortimentul├───────┬──────┬───────┬────────┼──────┬─────┤
│ │ │Lungime│Lăţime│Grosime│Diametru│Număr │Volum│
│ │ │(m/cm) │(cm) │(cm) │(cm) │(buc.)│(mc) │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┘


    Deţinătorul materialelor lemnoase declară pe propria răspundere că acestea provin din ............................................. .
    Prezentul proces-verbal de inventariere s-a întocmit în două exemplare; după semnarea şi înregistrarea lor la ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, câte un exemplar se înmânează fiecărei persoane semnatare.
    Prezentul proces-verbal de inventariere reprezintă documentul de provenienţă a materialelor lemnoase inventariate.

┌─────────────────┬─────────────────────────┐
│Deţinător │ │
│materiale │Reprezentant ocol silvic,│
│lemnoase, │.........................│
│.................│ │
└─────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 4

    la norme
    Garda forestieră ………………………………………….…
    Nr. ................/.................
                            Avizat,
                       Inspector-şef,
    ..................

    Ocolul silvic ......................
    Nr. ................./.............
    PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE
    a volumului de lemn care depăşeşte volumul actului de punere în valoare nr. ……….. din data de ……………….…
    Subsemnaţii
    - ………………………………………….…, din partea Ocolului silvic ………………………………………….…;
    – …..................….…, în calitatea de împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare nr. .........../……….…, emisă de Ocolul silvic ...........…,

    azi, data de mai sus, am procedat la inventarierea volumului de lemn care depăşeşte volumul actului de punere în valoare nr. …………… întocmit de Ocolul silvic ............, după cum urmează:

┌──────┬───────────┬───────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │Elemente dimensionale │Cantitate │
│Specia│Sortimentul├───────┬──────┬───────┬────────┼──────┬─────┤
│ │ │Lungime│Lăţime│Grosime│Diametru│Număr │Volum│
│ │ │(m/cm) │(cm) │(cm) │(cm) │(buc.)│(mc) │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┘


    Deţinătorul materialelor lemnoase declară pe propria răspundere că acestea provin din parchetul de exploatare aferent partizii nr. ………………………………………….… de la Ocolul silvic ………………………………………….… .
    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în două exemplare, care după semnarea şi înregistrarea la ocolul silvic reprezintă documentul de provenienţă a materialelor lemnoase inventariate.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Titularul │Reprezentant ocol │
│autorizaţiei de │silvic, │
│exploatare, │..................│
│.................. │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 5

    la norme
    Element identificare SUMAL 2.0
    AVIZ DE ÎNSOŢIRE
    materiale lemnoase/produse din lemn

┌──────────────────────────────────────────────┐
│Cod unic aviz │
├─────────────────────┬────────────────────────┤
│Data şi ora emiterii │Valabil până la data/ora│
│codului unic ………………… │………………… │
├──┬───────────────┬──┼────────────────────────┤
│ │Emitent SC/OS │ │ │
│ │…………………………..………│ │Destinatar │
│ │Nr. registrul │ │………………………………………………………………│
│ │comerţului/CUI │ │Nr. registrul comerţului│
│1.│Sediul/ │4.│/CUI ……………………………………………..│
│ │Domiciliul │ │Sediul/Domiciliul │
│ │(localitatea, │ │(localitatea, str. nr. ,│
│ │str. nr. , │ │judeţul) …………….………….. │
│ │judeţul) │ │ │
├──┼───────────────┼──┼────────────────────────┤
│ │Punct de │ │ │
│ │încărcare │ │Punct de descărcare │
│2.│………………………...…… │5.│……………………………………………. │
│ │(denumire, │ │(denumire, locul │
│ │locul │ │descărcării) │
│ │încărcării) │ │ │
├──┼───────────────┼──┼───────────────────┬┬┬┬┬┤
│ │ │ │Transport întrerupt││││││
│ │Doc. │ │din cauza ││││││
│ │Provenienţa │ ├───────────────────┼┼┼┼┼┤
│ │…………………………………….│ │Perioada ││││││
│ │(nr. APV, │ │întreruperii ││││││
│ │denumire │ │transportului ││││││
│3.│depozit/DVI / │6.├───────────────────┼┼┼┼┼┤
│ │FLEGT/cod unic │ │Data şi ora ││││││
│ │aviz/PV │ │întreruperii ││││││
│ │confiscare nr./│ │transportului ││││││
│ │data/doc. │ ├───────────────────┼┼┼┼┼┤
│ │justificativ │ │Data şi ora ││││││
│ │nr./data) │ │reluării ││││││
│ │ │ │transportului ││││││
└──┴───────────────┴──┴───────────────────┴┴┴┴┴┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7. Specificaţia │
├────┬──────┬──────┬─────────┬─────────────┬────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────┤
│Nr. │Grupa │ │ │ │Nr. │Lungime│Lăţime│Înălţime│Diametru**│Volum│
│crt.│de │Specie│Sortiment│Subsortiment*│buc.│(m) │(m) │(m) │(cm) │(mc) │
│ │specii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │(10) │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┼────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴──────┴─────────┴─────────────┴────┴───────┴──────┴────────┴──────────┴─────┘┌────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┐
│8. Recapitulaţie│ │ │ │ │ │
│aviz │ │ │ │ │ │
├──────┬─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│Grupa │ │ │ │Diverse│Diverse│Total │
│de │Răşinoase│Fag │Quercinee│tari │moi │general│
│specii│ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│Volum │ │ │ │ │ │ │
│(mc) │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│9. Date privind │Mijlocul │ │Cap │ │ │
│expediţia │de │ │tractor│Remorca│ │
│ │transport│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│10. Starea │ │ │ │ │ │
│avizului de │ │ │ │ │ │
│însoţire │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘


     * Se înscrie numai dacă există.
    ** Se înscrie numai dacă cerinţele art. 15 o impun.

    ANEXA 6

    la norme
    FACTORI DE CUBAJ MEDII

┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Factor de│
│ │cubaj │
│ │mediu │
│Sortiment/Grupă de specii │- metru │
│ │ster/ │
│ │metru cub│
│ │- │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Lemn de foc foioase (piese │ │
│amestecate ca diametru, cu │0,62 │
│diametrul sub 24 cm) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Lemn de foc răşinoase (piese│ │
│amestecate ca diametru, cu │0,7 │
│diametrul sub 24 cm) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Lemn de foc (crăci - aşezate│ │
│în snopi, cu diametrul sub │0,43 │
│24 cm) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────────┴─────────┘┌─────────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │Factor de│
│ │ │ │cubaj │
│Denumire │Grupa de │ │mediu │
│sortiment│specii │Stare │- metru │
│ │ │ │ster/ │
│ │ │ │metru cub│
│ │ │ │- │
├─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Stivuite│0,59 │
│Material │ │ │ │
│lemnos │Foioase ├────────┼─────────┤
│pentru │ │Vrac │0,40 │
│plăci din│ │ │ │
│aşchii ├─────────┼────────┼─────────┤
│din lemn │ │Stivuite│0,65 │
│şi plăci │ │ │ │
│din fibre│Răşinoase├────────┼─────────┤
│de lemn │ │Vrac │0,45 │
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Aşchii │ │ │ │
│sau │- │- │0,35 │
│particule│ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Rumeguş │- │- │0,34 │
├─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Deşeuri │- │Stivuite│0,58 │
│şi │ │ │ │
│resturi ├─────────┼────────┼─────────┤
│de lemn │- │Vrac │0,36 │
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴────────┴─────────┘    ANEXA 7

    la norme
    ACHIZITOR: .....................................
    Nr. registrul comerţului/CUI ...................................
    Sediul (localitatea, str., nr. , judeţul) .............................
    BORDEROU DE ACHIZIŢIE MATERIAL LEMNOS
    Nr. ……… data …………….................…
    (de la persoane fizice proprietare de păduri)

┌────┬──────────┬────────────────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────┬───────┬─────┬───────┬─────────┐
│ │ │Persoana fizică │ │ │Cod unic │ │ │ │ │ │
│ │ │vânzătoare │Sortiment şi│ │aviz de │Preţ │ │ │ │Semnătura│
│Nr. │Data │ │specie │Cantitate│însoţire (de│unitar│Valoare│Avans│Suma │de │
│crt.│achiziţiei├─────────┬──────────┬───┤material │(mc) │la pădurea │(lei/ │(lei) │(lei)│plătită│primire │
│ │ │Numele şi│ │CNP│lemnos │ │aflată │mc) │ │ │(lei) │a sumei │
│ │ │prenumele│Domiciliul│/CI│achiziţionat│ │în │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │proprietate)│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────────┴───┴────────────┴─────────┴────────────┴──────┴───────┴─────┴───────┴─────────┘┌───────────────────────────────────┬┐
│Total lemn rotund achiziţionat ││
├───────────────────────────────────┼┤
│Total alte sortimente achiziţionate││
├───────────────────────────────────┼┤
│Total lemn foc achiziţionat ││
├───────────────────────────────────┼┤
│TOTAL GENERAL ││
└───────────────────────────────────┴┘


    Numele şi prenumele persoanei fizice
    ……………………………..
    Semnătura
    ……………………………..
    Numele şi prenumele reprezentantului achizitorului
    …………………………….
    Semnătura
    ……………………………

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016