Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 21 august 2020  privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 21 august 2020 privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 773 din 25 august 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 86 din 21 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 773 din 25 august 2020.
──────────
    ART. 1
    Condiţii de eligibilitate
    (1) Camera Auditorilor Financiari din România (denumită „Camera“ sau „CAFR“) organizează alegeri pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei şi a auditorului statutar al Camerei.
    (2) Orice persoană fizică, membru al Camerei, poate să îşi depună candidatura pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului Camerei, de membru în Consiliul Camerei şi a auditorului statutar al Camerei, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, respectiv:
    a) are capacitate deplină de exerciţiu;
    b) îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile;
    c) îndeplineşte cerinţele de pregătire profesională în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi a achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;
    d) nu a fost sancţionată disciplinar de Cameră sau ASPAAS, după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;
    e) nu este aleasă sau nu deţine o funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS;
    f) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră;
    g) a deţinut mai puţin de două mandate pentru structura pentru care îşi depune candidatura, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.

    (3) Orice firmă de audit, membru al Camerei, poate să îşi depună candidatura numai pentru auditorul statutar al Camerei. Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ o firmă de audit sunt:
    a) îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile;
    b) a achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;
    c) nu a fost sancţionată disciplinar de Cameră sau de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;
    d) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră;
    e) nu este auditorul statutar al unui organism profesional în domeniul financiar-contabil;
    f) are viza anuală obţinută de la Cameră şi de la ASPAAS.

    (4) Orice firmă de audit poate fi aleasă auditor statutar al Camerei, dacă asociaţii, administratorii şi membrii organelor de conducere ale respectivei firme de audit care sunt auditori financiari, membri ai Camerei, îndeplinesc pe lângă cerinţele de la alin. (2) şi (3) şi următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) îndeplinesc condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile emise de ASPAAS;
    b) au achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii de către firma de audit unde sunt asociaţi, administratori şi membri ai organelor de conducere;
    c) au viza anuală obţinută de la Cameră şi de la ASPAAS;
    d) nu sunt aleşi sau nu deţin o funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS.


    ART. 2
    Depunerea candidaturilor pentru structurile Camerei
    (1) Persoana fizică, membru al Camerei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2), depune prin e-mail sau prin scrisoare cu confirmare de primire prin poştă, poştă rapidă sau curierat la adresa Strada Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, Bucureşti, cererea de candidatură pentru alegerea preşedintelui Consiliului sau a membrilor Consiliului Camerei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate (BI/CI/Paşaport);
    b) copia carnetului de auditor financiar eliberat de Cameră, vizat la zi;
    c) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, conform modelului din anexa nr. 3;
    d) curriculum vitae („CV“), format european, din care să rezulte experienţa profesională şi în care se face o scurtă descriere a propriei activităţi referitoare la:
    (i) studiile, titlurile ştiinţifice, lucrările ştiinţifice elaborate, alte tipuri de lucrări de specialitate etc.;
    (ii) acţiuni întreprinse pentru sprijinirea profesiei: organizarea sau participarea la evenimente în cadrul cărora a fost promovată profesia de auditor financiar, lucrări de specialitate efectuate, consultanţă, articole publicate în reviste de specialitate pe teme de audit financiar, cărţi publicate în domeniu, susţinerea de cursuri ca formator în domeniul auditului financiar, promovarea în mass media sau în mediul de afaceri a activităţii de audit financiar etc.


    (2) Cererea de candidatură pentru preşedintele Camerei şi pentru Consiliul Camerei este însoţită, în mod obligatoriu, de o strategie proprie, privind activităţile pe care candidatul intenţionează să le deruleze în sprijinul profesiei.
    (3) Persoana fizică sau firma de audit, membru al Camerei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau la art. 1 alin. (3) şi (4), după caz, care doreşte să candideze pentru funcţia de auditor statutar al Camerei depune prin e-mail sau prin scrisoare cu confirmare de primire, poştă, poştă rapidă sau curierat la adresa Strada Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, Bucureşti, cererea de candidatură pentru alegerea auditorului statutar al Camerei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate, în cazul în care candidatul este persoană fizică, sau copia autorizaţiei eliberate de CAFR, în cazul firmei de audit;
    b) copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi de Cameră, în cazul în care candidatul este persoană fizică, şi copiile carnetelor de auditor financiar, vizate la zi de Cameră, ale asociaţilor, administratorilor şi membrilor organelor de conducere ale respectivei firme de audit care sunt auditori financiari, membri ai Camerei;
    c) copia vizei la zi eliberate de ASPAAS;
    d) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate, conform modelului din anexa nr. 3, pentru candidaţi persoane fizice, şi modelului din anexa nr. 4, pentru candidaţii firme de audit;
    e) curriculum vitae („CV“), format european, din care să rezulte experienţa profesională, în cazul în care candidatul este persoană fizică;
    f) o declaraţie prin care candidatul confirmă că a luat cunoştinţă despre valoarea bugetului Camerei alocat auditului statutar şi îşi asumă această sumă, care se va ataşa la dosarul de depunere a candidaturii.

    (4) Auditorul financiar, membru al Camerei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) poate depune candidatura atât pentru preşedinte al Consiliului Camerei, cât şi pentru membru al Consiliului Camerei.
    (5) Candidatul care îşi depune candidatura pentru preşedinte al Consiliului Camerei sau membru al Consiliului Camerei nu poate să îşi depună candidatura pentru funcţia de auditor statutar al Camerei.
    (6) Candidaturile se depun cu respectarea termenelor prevăzute în calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei şi membrii Comisiei de auditori statutari („Calendar“), prevăzut în anexa nr. 5.
    (7) Candidaturile primite după expirarea termenului de depunere a acestora nu se iau în considerare. Termenul maxim de depunere a candidaturilor, pentru cele trei structuri ale Camerei, este 4 septembrie 2020, ora 16,00. Candidaturile comunicate prin postă, poştă rapidă sau curierat se iau în considerare dacă au data poştală 4 septembrie 2020, ora 16,00, menţionată pe plic.
    (8) Comisia de validare a candidaturilor, numită potrivit cap. III, întocmeşte, pentru fiecare structură în parte, câte un proces-verbal în care se menţionează nominal fiecare candidatură, cu precizarea dacă acestea au fost depuse respectând condiţiile din prezenta normă.
    (9) Candidaturile valabil depuse sunt păstrate în arhiva Camerei o perioadă de 3 ani.

    ART. 3
    Calendarul pentru depunerea candidaturilor în vederea organizării alegerilor pentru structurile Camerei
    Calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile Camerei cuprinde:
    a) termenul înăuntrul căruia pot fi depuse candidaturile pentru alegerea în cadrul structurilor Camerei (pentru preşedintele Camerei, membrii Consiliului Camerei şi pentru auditorul statutar al Camerei);
    b) termenul înăuntrul căruia Comisia de validare a candidaturilor prevăzută la cap. III analizează candidaturile depuse şi le admite, respectiv le respinge, conform prevederilor prezentelor norme;
    c) termenul înăuntrul căruia candidaţii pot depune contestaţii împotriva respingerii candidaturii de către Comisia de validare a candidaturilor;
    d) termenul înăuntrul căruia sunt soluţionate contestaţiile candidaţilor formulate în urma respingerii candidaturilor de către Comisia de validare a candidaturilor;
    e) termenul-limită pentru publicarea pe pagina de internet a CAFR, www.cafr.ro, a candidaturilor admise de către Comisia de validare a candidaturilor, în urma analizării contestaţiilor.


    ART. 4
    Comisia de validare a candidaturilor
    (1) Comisia de validare a candidaturilor este compusă din 3 persoane, numite de Consiliul Camerei, astfel:
    a) un membru al Consiliului Camerei care, potrivit legii, nu mai poate să îşi depună candidatura pentru structurile Camerei, întrucât a îndeplinit numărul de mandate prevăzute de lege, şi care nu îşi depune candidatura pentru a fi ales auditor statutar al Camerei. Persoana este declarată şi preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor;
    b) un avocat colaborator;
    c) o persoană din executivul Camerei, desemnată de preşedintele Camerei.

    (2) Comisia de validare a candidaturilor are următoarele atribuţii:
    a) verifică respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018 şi art. 1 alin. (2)-(4) din prezentele norme;
    b) verifică existenţa documentelor specificate la art. 2;
    c) verifică respectarea termenului-limită pentru depunerea candidaturilor, aşa cum este prevăzut în calendarul cuprins în anexa nr. 5.

    (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor cuprinse la alin. (2), Comisia de validare a candidaturilor poate solicita orice informaţii suplimentare necesare clarificării, atât de la aparatul executiv al Camerei, cât şi de la alte instituţii, autorităţi sau organisme profesionale, prin intermediul Camerei.

    ART. 5
    Validarea candidaturilor
    (1) Comisia de validare a candidaturilor respinge candidaturile depuse pentru structurile Camerei în următoarele cazuri:
    a) candidatul nu respectă condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 1, în funcţie de structura pentru care candidează;
    b) candidatul nu a depus documentele specificate la art. 2, în funcţie de structura pentru care candidează;
    c) candidatul nu a depus cererea de candidatură în termenul prevăzut în calendarul cuprins în anexa nr. 5;
    d) orice altă situaţie prevăzută de lege.

    (2) Comisia de validare a candidaturilor întocmeşte liste cu candidaturile admise şi respinse, separat pe cele 3 structuri, care se afişează pe site-ul Camerei, însoţite de curriculum vitae şi strategia candidaţilor, după caz, la termenul stabilit conform calendarului prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) Comisia de validare a candidaturilor transmite în scris fiecărui candidat respins motivul respingerii candidaturii.

    ART. 6
    Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor
    (1) Eventualele contestaţii referitoare la listele candidaturilor prevăzute la art. 5 se depun în termen de două zile lucrătoare de la afişarea listelor, exclusiv prin e-mail.
    (2) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor este formată din 3 persoane numite de Consiliul Camerei, astfel:
    - un fost membru al Consiliului Camerei, care a exercitat două mandate, desemnat de Consiliul Camerei, altul decât acela care face parte din Comisia de validare a candidaturilor, care este declarat preşedinte al Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor;
    – un avocat colaborator, altul decât acela care face parte din Comisia de validare a candidaturilor;
    – o persoană din executivul Camerei, desemnată de preşedintele Camerei.

    (3) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor soluţionează contestaţiile depuse la Cameră în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii lor şi transmite, în scris, până la data de 15 septembrie 2020 fiecărei persoane rezultatul analizării contestaţiei, precum şi motivele care au stat la baza acestuia.

    ART. 7
    Afişarea rezultatelor
    (1) După soluţionarea contestaţiilor, rezultatele se afişează pe pagina de internet a Camerei, www.cafr.ro.
    (2) Listele candidaţilor, elaborate după soluţionarea contestaţiilor, rămân definitive.

    ART. 8
    Alegătorii
    Pot participa la vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei, a membrilor Consiliului Camerei şi a auditorului statutar al Camerei membrii Camerei care au fost desemnaţi să participe la Conferinţa Camerei, conform Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor Camerei la Conferinţă, adoptate de Consiliul Camerei.

    ART. 9
    Anexe
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    CERERE DE CANDIDATURĂ
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria .... nr. ................., emis/emisă la data de .......................... de ........................................, domiciliat/domiciliată în localitatea ..........................., str. ............................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............................, tel. ………………..……., e-mail ……………..……….….., având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet ………., îmi depun candidatura pentru a fi ales în structura:
    [] preşedintele Consiliului Camerei
    [] Consiliul Camerei

    În susţinerea cererii mele şi conform Procedurii pentru depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, adoptată de către Consiliul Camerei, depun alăturat următoarele:
    1. copia actului de identitate (BI/CI/paşaport);
    2. copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi;
    3. o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, conform modelului din anexa nr. 3 la norme;
    4. curriculum vitae;
    5. strategia privind candidatura.


┌─────────┬────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│........ │.......................... │
└─────────┴────────────────────────────┘

    Domnului preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România

    ANEXA 2

    la norme
    CERERE DE CANDIDATURĂ
    Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria .... nr. .........., emis/emisă la data de ................... de .........................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................................................, str. ...................................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............................., tel. …………....……..……., e-mail ……………..……….….., având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet ……….,
    () în nume propriu sau
    () în numele firmei de audit ......................., cu sediul în .........................., autorizaţie emisă de CAFR nr. ............................ ,
    depun candidatura pentru a fi ales în structura:
    [] auditorul statutar al Camerei.

    În susţinerea cererii şi conform Procedurii pentru depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, adoptată de către Consiliul Camerei, depun alăturat următoarele:
    1. copia actului de identitate, în cazul în care candidatul este persoană fizică, sau copia autorizaţiei eliberate de CAFR, în cazul firmei de audit;
    2. copia carnetului de auditor financiar, vizat la zi de Cameră, în cazul în care candidatul este persoană fizică, şi copiile carnetelor de auditor financiar, vizate la zi de Cameră, ale asociaţilor, administratorilor şi membrilor organelor de conducere ale respectivei firme de audit care sunt auditori financiari, membri ai Camerei, în cazul în care candidatul este o firmă de audit;
    3. copia vizei la zi eliberate de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar;
    4. o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate, conform modelului din anexa nr. 3 la norme, pentru cazul în care candidatul este persoană fizică;
    5. o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate, conform modelului din anexa nr. 4 la norme, pentru cazul în care candidatul este firmă de audit;
    6. curriculum vitae, în cazul în care candidatul este persoană fizică;
    7. o declaraţie prin care candidatul confirmă că a luat cunoştinţă despre valoarea bugetului Camerei alocat auditului statutar şi îşi asumă această sumă, care se va ataşa la dosarul de depunere a candidaturii.


┌─────────┬────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│........ │.......................... │
└─────────┴────────────────────────────┘

    Domnului preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România

    ANEXA 3

    la norme
    DECLARAŢIE
    (Se completează de candidaţii pentru structurile Camerei, persoane fizice.)
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................,
    având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet ….............…….,
    declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi:
    () am capacitate deplină de exerciţiu;
    () îndeplinesc condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile;
    () îndeplinesc cerinţele de pregătire profesională în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi am achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;
    () nu am fost sancţionat(ă) disciplinar de Cameră sau Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;
    () nu sunt ales/aleasă sau nu deţin o funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS;
    () am respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră;
    () am deţinut mai puţin de două mandate pentru structura pentru care îmi depun candidatura, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;
    () am respectat procedura privind depunerea candidaturilor conform procedurii Camerei Auditorilor Financiari din România.


┌─────────┬────────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│........ │.......................... │
└─────────┴────────────────────────────┘

    Domnului preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România

    ANEXA 4

    la norme
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata, ..............................,
    având calitatea de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, nr. carnet……................…., în numele firmei de audit ..........................., cu sediul în ..................................., autorizaţie emisă de CAFR nr. ........................,
    declar pe propria răspundere că, la data depunerii prezentei candidaturi, firma de audit menţionată:
    a) îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile;
    b) a achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;
    c) nu a fost sancţionată disciplinar de Cameră sau de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), după caz, în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;
    d) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră;
    e) nu este auditorul statutar al unui organism profesional în domeniul financiar-contabil;
    f) are viza anuală obţinută de la Cameră şi de la ASPAAS.

    De asemenea, asociaţii, administratorii şi membrii organelor de conducere ale firmei de audit enumeraţi mai jos,
    ........................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................,

    care au calitatea de auditori financiari, membri ai Camerei:
    a) îndeplinesc condiţiile de bună reputaţie stabilite prin reglementările legale aplicabile emise de ASPAAS;
    b) au achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii de către firma de audit unde sunt asociaţi, administratori şi membri ai organelor de conducere;
    c) au viza anuală obţinută de la Cameră şi de la ASPAAS;
    d) nu sunt aleşi sau nu deţin o funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS.

    Domnului preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România

    ANEXA 5

    la norme
    CALENDARUL
    pentru procedura privind depunerea candidaturilor pentru structurile Camerei

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Activitate │Termen │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │după │
│Afişarea pe site-ul │publicarea │
│Camerei (www.cafr.ro) a │în │
│normelor privind depunerea│Monitorul │
│candidaturilor │Oficial al │
│ │României, │
│ │Partea I │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Depunerea candidaturilor │31 august-4│
│conform prevederilor │septembrie │
│normelor │2020, ora │
│ │16,00 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Validarea candidaturilor │ │
│şi publicarea pe │7-8 │
│website-ul Camerei a │septembrie │
│listelor candidaţilor │2020 │
│admişi şi respinşi │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Depunerea contestaţiilor │9 │
│ca urmare a afişării │septembrie │
│listelor cu candidaţii │2020-10 │
│respinşi │septembrie,│
│ │ora 16,00 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Soluţionarea │11 │
│contestaţiilor depuse ca │septembrie │
│urmare a afişării listelor│2017-14 │
│cu candidaţii respinşi │septembrie,│
│ │ora 16,00 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Afişarea pe website-ul │ │
│Camerei a listelor │ │
│definitive a candidaţilor │15 │
│pentru preşedintele │septembrie │
│Camerei, Consiliul Camerei│2017, ora │
│şi auditorul statutar al │15,00 │
│Camerei, împreună cu CV-ul│ │
│candidaţilor şi strategia │ │
│candidaţilor, după caz │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │
└──────────────────────────┴───────────┘


    Alegerile se vor organiza în cadrul Conferinţei Camerei la data de 19 septembrie 2020.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016