Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 21 din 1 aprilie 2020  pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informaţiilor publice şi transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor,  ca urmare a situaţiei generate de COVID-19 şi instituirii stării de urgenţă în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 21 din 1 aprilie 2020 pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informaţiilor publice şi transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situaţiei generate de COVID-19 şi instituirii stării de urgenţă în România

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 277 din 2 aprilie 2020
    Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice actuale pe teritoriul României care a condus la instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi la emiterea Ordonanţei militare nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei militare nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 şi Ordonanţei militare nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, context excepţional care nu putea fi previzionat,
    având în vedere „Recomandările EIOPA-BoS-20/236 privind flexibilitatea autorităţilor cu privire la termenele-limită de transmitere a raportărilor de supraveghere şi termenele de publicare a informaţiilor publice de către asigurători - Coronavirus/COVID-19“, adoptate de Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) în data de 20.03.2020 şi adresate autorităţilor de supraveghere din domeniul asigurărilor din statele membre,
    în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. b), alin. (5) şi (6), ale art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), ale art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor:
    - art. 173 alin. (1) şi art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 36 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare;
    – art. 12 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile şi pct. I subpct. 1.4 din anexa nr. 1 la acelaşi ordin;
    – art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor,

    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 1.04.2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. 1
    (1) Prezenta normă reglementează prorogarea unor termene de transmitere în anul 2020 a unor raportări periodice prevăzute de prevederile legale aplicabile entităţilor menţionate la alin. (2) lit. a)-d), precum şi posibilitatea prelungirii termenului de completare a documentaţiilor transmise Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
    (2) Prezenta normă se aplică:
    a) societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, supravegheate de A.S.F. în conformitate cu dispoziţiile părţii I din aceeaşi lege;
    b) societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, supravegheate de A.S.F. în conformitate cu dispoziţiile părţii a II-a din aceeaşi lege;
    c) companiilor de brokeraj prevăzute de Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare;
    d) Fondului de garantare a asiguraţilor, prevăzut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor;
    e) instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii în măsura în care solicită avizul A.S.F. pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie în calitate de intermediari principali, conform prevederilor Normei A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare.


    ART. 2
    (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) depun situaţiile financiare anuale individuale pentru exerciţiul financiar 2019, atât la A.S.F., cât şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut la pct. III subpct. 3.1 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.
    (2) Termenul prevăzut la art. 49 lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare, privind depunerea raportului de audit IT realizat în anul 2020 se prorogă până la data de 31 decembrie 2020.

    ART. 3
    (1) Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (iv) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, privind publicarea şi transmiterea de către societăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) a raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară, incluzând machetele care fac parte integrantă din acesta conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.452 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte procedurile, formatele şi machetele raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, întocmit pentru data de referinţă 31.12.2019, se prorogă până la data de 2 iunie 2020.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), societăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) publică şi transmit A.S.F următoarele machete care fac parte din raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară întocmit pentru data de referinţă 31.12.2019, până la data de 21 aprilie 2020:
    a) bilanţ (S.02.01);
    b) LTG (S.22.01);
    c) fonduri proprii (S.23.01);
    d) calculul SCR (S.25.01).

    (3) Societăţile prevăzute la alin. (1) asigură, de asemenea, publicarea oricăror informaţii adecvate cu privire la efectul coronavirus/COVID-19.
    (4) Societăţile prevăzute la alin. (1) publică şi transmit A.S.F. raportul de audit prevăzut la art. 3^1 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aferent raportului privind solvabilitatea şi situaţia financiară întocmit pentru data de referinţă de 31 decembrie 2019, până la data de 2 iunie 2020.

    ART. 4
    (1) Societăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) transmit A.S.F. următoarele raportări anuale, întocmite pentru data de referinţă 31 decembrie 2019, astfel:
    a) machetele cantitative anuale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020;
    b) prin excepţie de la prevederile lit. a), societăţile transmit A.S.F. următoarele machete cantitative anuale până la data de 21 aprilie 2020:
    (i) conţinutul depunerii (S.01.01);
    (ii) informaţii de bază (S.01.02);
    (iii) bilanţ (S.02.01);
    (iv) proiecţii cash-flow pentru activitatea de asigurări de viaţă (S.13.01);
    (v) LTG (S.22.01);
    (vi) fonduri proprii (S.23.01);
    (vii) calculul SCR (S.25.01 până la S.25.03);

    c) raportul periodic de supraveghere prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020.

    (2) Machetele cantitative anuale menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) sunt cele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.450 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte machetele pentru transmiterea informaţiilor către autorităţile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Societăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) transmit A.S.F. următoarele raportări trimestriale, întocmite pentru data de referinţă 31 martie 2020, astfel:
    a) machetele cantitative trimestriale prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.450 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte machetele pentru transmiterea informaţiilor către autorităţile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 12.05.2020; în macheta Fonduri proprii (S.23.01), societăţile prezintă o estimare a SCR pentru sfârşitul datei de referinţă a trimestrului, în locul valorii calculate anterior astfel cum se prevede în instrucţiunile de completare a machetei;
    b) prin excepţie de la prevederile lit. a), societăţile transmit A.S.F. macheta cantitativă trimestrială „Tranzacţii cu instrumente derivate (S.08.02)“, până la data de 2 iunie 2020;
    c) raportările suplimentare trimestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020;
    d) raportările trimestriale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) dinNorma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020.


    ART. 6
    (1) Termenul prevăzut la art. 49 alin. (3) privind transmiterea de către societăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) a raportărilor trimestriale prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. c) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, cu modificările şi completările ulterioare, întocmite pentru data de referinţă 31 martie 2020, se prorogă până la data de 2 iunie 2020.
    (2) Termenul prevăzut la art. 33 alin. (4) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, privind raportările trimestriale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) din aceeaşi normă, întocmite pentru data de referinţă 31 martie 2020, se prorogă până la data de 2 iunie 2020.

    ART. 7
    (1) Termenul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. c) pct. (i) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, privind raportările trimestriale transmise de companiile de brokeraj conform art. 30 alin. (8) lit. c) pct. (i)-(iv) din aceeaşi normă, întocmite pentru data de referinţă 31 martie 2020, se prorogă până la data de 30 iunie 2020.
    (2) Termenul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. c) pct. (i) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, privind raportările trimestriale prevăzute la art. 30 alin. (8) lit. c) pct. (i)-(iv) din aceeaşi normă, întocmite pentru data de referinţă 30 iunie 2020, se prorogă până la data de 14 august 2020.

    ART. 8
    (1) Termenul prevăzut la art. 12 alin. (5) lit. a) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară privind Fondul de garantare a asiguraţilor nr. 24/2019, referitor la raportul trimestrial întocmit de Fondul de garantare a asiguraţilor pentru data de referinţă 31 martie 2020, se prorogă până la data de 2 iunie 2020.
    (2) Termenul prevăzut la art. 12 alin. (5) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2019, referitor la raportul trimestrial întocmit de Fondul de garantare a asiguraţilor pentru data de referinţă 31 martie 2020, se prorogă până la data de 30 iunie 2020.

    ART. 9
    Termenele de completare a documentaţiei prevăzute la art. 18 alin. (3),art. 21 alin. (4) şi art. 27 alin. (16) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, pot fi prelungite cu acordul A.S.F. şi în conformitate cu principiul documentării şi al raţionamentului calificat, cu maximum 90 de zile.

    ART. 10
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 1 aprilie 2020.
    Nr. 21.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Tinta Sabina
03 Aprilie 2020
multumesc
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016