Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 18 noiembrie 2020  privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 18 noiembrie 2020 privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1216 din 11 decembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 4.134/3.875/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1216 din 11 decembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme tehnice stabilesc prevederi privind solicitarea, verificarea, emiterea, suspendarea, modificarea şi revocarea certificatelor calificate pentru semnătura electronică pentru documentele şi documentaţiile elaborate în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională.

    ART. 2
    În cazul achiziţiei de certificate calificate pentru semnătura electronică la nivelul autorităţilor competente cu profesiile reglementate ce intră sub incidenţa prezentelor norme, vor fi aplicate procedurile de achiziţie publică prevăzute de legislaţia în vigoare.

    CAP. II
    Solicitarea emiterii certificatului calificat pentru semnătura electronică
    ART. 3
    Experţii tehnici, verificatorii de proiecte şi auditorii energetici atestaţi conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea certificatului calificat, prezentând actele de identitate, precum şi documentele emise de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, ca autoritate competentă în domeniu, pentru verificarea şi confirmarea dreptului de practică al acestora, după cum urmează:
    a) certificatul de atestare tehnico-profesională pentru confirmarea dreptului de practică în profesie şi domeniul/ domeniile/specialitatea de atestare sau gradul profesional;
    b) legitimaţia aferentă certificatului de atestare tehnico-profesională pentru confirmarea valabilităţii dreptului de practică, aflată în termen de valabilitate.


    ART. 4
    Diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum şi autorizaţia/autorizaţiile şi legitimaţia/legitimaţiile emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., ca autoritate competentă pentru autorizarea şi confirmarea dreptului de practică al acestora.

    ART. 5
    (1) Arhitecţii, conductorii arhitecţi, arhitecţii de interior şi urbaniştii cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi obţinut conform Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, iar, în vederea verificării dreptului de semnătură, prestatorii de servicii de încredere calificaţi interoghează Sistemul informatic al Ordinului Arhitecţilor din România, urmând procedura adoptată în acest sens de către Ordinul Arhitecţilor din România. Verificarea se face în baza consimţământului solicitantului şi a datelor de identificare certe indicate de către acesta, respectiv numărul din cadrul Tabloului Naţional al Arhitecţilor şi codul numeric personal sau echivalentul pentru cetăţenii altor state terţe.
    (2) Sistemul informatic al Ordinului Arhitecţilor din România este considerat sursă sigură, astfel cum este definită la pct. 1 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.502 al Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a unor specificaţii şi proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă, în care se poate avea încredere că furnizează date, informaţii şi/sau dovezi exacte care pot fi utilizate pentru verificarea atributelor pentru titlurile de calificare enumerate la alin. (1).

    ART. 6
    Specialiştii cu drept de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism solicită prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum şi certificatul/certificatele specificând dreptul de semnătură emis(e) de către Registrul Urbaniştilor din România ca autoritate competentă.

    ART. 7
    Specialiştii, experţii şi experţii tehnici atestaţi în domeniul protejării monumentelor istorice solicită prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum şi certificatul de atestare emis de către:
    a) Ministerul Culturii, pentru certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008;
    b) Ministerul Culturii şi Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2008-august 2010;
    c) Ministerul Culturii şi Institutul Naţional al Patrimoniului, pentru certificatele de atestare emise în perioada septembrie 2010-noiembrie 2013 şi octombrie 2019 până în prezent;
    d) Ministerul Culturii şi Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2015-mai 2018.


    ART. 8
    Persoanele care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor solicită prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum şi autorizaţia emisă de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă.

    ART. 9
    Persoanele autorizate pentru proiectarea şi/sau executarea ori verificarea/expertizarea de instalaţii/sisteme electrice şi gaze naturale solicită prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum şi documentele emise de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, după cum urmează:
    a) adeverinţă de electrician autorizat;
    b) adeverinţă de verificator de proiecte autorizat;
    c) adeverinţă de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat;
    d) autorizaţie de instalator autorizat;
    e) atestat de verificator de proiecte;
    f) atestat de expert tehnic.


    ART. 10
    Persoanele autorizate pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecţiei şi cartografiei solicită prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum şi certificatul de autorizare emis de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

    CAP. III
    Verificarea calităţii profesionale a persoanei care solicită emiterea sau modificarea certificatului calificat pentru semnătura electronică
    ART. 11
    În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020, prestatorii de servicii de încredere calificaţi verifică actele de identitate, precum şi documentele prevăzute la art. 3-10 care atestă dreptul de semnătură sau de practică sau autorizarea persoanei care solicită emiterea sau modificarea unui certificat calificat.

    ART. 12
    (1) În vederea verificării de către prestatorii de servicii de încredere calificaţi a documentelor prevăzute la art. 3-10, autorităţile competente prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 au obligaţia de a publica la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe site-ul web, la o adresă URL fixă, respectiv la un link de referinţă spre o resursă de internet care conţine un identificator de protocol şi numele resursei, următoarele:
    a) evidenţele publice oficiale privind dreptul de semnătură sau de practică sau autorizarea persoanelor deţinute de fiecare autoritate competentă în format de date deschise, precum şi sub forma unui fişier în format PDF semnat calificat şi marcat cu o marcă temporală calificată, cu o structură fixă de tip formular;
    b) lista actelor normative sau procedurale care reglementează dreptul de semnătură sau de practică sau autorizarea persoanelor;
    c) modelele de notificare prevăzute la art. 23 şi 25;
    d) lista actelor, dovezilor/certificatelor, adeverinţelor sau atestatelor, împreună cu specimene ale acestora, care dovedesc dreptul de semnătură sau de practică sau autorizarea persoanelor.

    (2) În situaţia în care autorităţile competente deţin sisteme informatice pentru verificarea automată a informaţiilor, prezentarea documentelor poate fi suplinită de accesul prestatorilor de servicii de încredere calificaţi la aceste sisteme, în baza unor protocoale încheiate între autorităţile competente şi prestatorii de servicii de încredere calificaţi.

    CAP. IV
    Emiterea certificatelor calificate pentru semnătura electronică
    ART. 13
    (1) Certificatele calificate pentru semnătura electronică sunt particularizate/personalizate la momentul emiterii şi/sau cu ocazia reînnoirii acestora prin setarea distinctă şi conform cerinţelor specifice fiecărei autorităţi competente în raport cu legislaţia incidentă, a 16-25 câmpuri separate, care vor fi incluse standard în structura certificatului calificat, conform prevederilor art. 14-21.
    (2) Profilul certificatelor calificate pentru semnătură electronică este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. Autorităţile competente au obligaţia de a publica pe site-ul web la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice conţinutul standardizat pentru fiecare dintre valorile atributelor corespunzătoare câmpurilor specifice, conform pct. 4 din profil.
    (3) În situaţia în care o persoană deţine mai multe drepturi de semnătură sau de practică, atestări sau autorizări distincte acordate de către aceeaşi autoritate competentă, pot fi emise fie certificate individuale pentru fiecare atestare sau autorizare sau poate fi emis un singur certificat calificat pentru semnătura electronică.
    (4) Specialiştii care au un singur certificat pentru mai multe drepturi de semnătură sau practică au obligaţia ca, atunci când semnează un document cu semnătura electronică, să precizeze în cadrul documentului pentru care dintre atestări/autorizări utilizează certificatul.

    ART. 14
    Certificatele calificate pentru semnătura electronică emise pentru experţii tehnici, verificatorii de proiecte şi auditorii energetici pentru clădiri vor avea următoarele menţiuni:
    a) numele şi prenumele;
    b) calitatea profesională: se va menţiona profesia înscrisă în cuprinsul documentelor de atestare;
    c) titlul de calificare: se va menţiona „verificator de proiecte“/„expert tehnic“/„auditor energetic pentru clădiri“, după caz;
    d) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică: se vor menţiona seria şi numărul certificatului de atestare;
    e) domeniul sau subdomeniul şi specialitatea pentru care are drept de practică: se vor menţiona conform înscrisurilor din certificatul de atestare tehnico-profesională;
    f) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: conform denumirii din certificatul de atestare se va menţiona „MLPDA“, „MDRAP“, „MDRT“, „MLPAT“, „MTCT“ etc., după caz.


    ART. 15
    (1) Certificatele calificate pentru semnătura electronică emise pentru diriginţii de şantier vor avea următoarele menţiuni:
    a) numele şi prenumele;
    b) titlul de calificare: se va menţiona „diriginte de şantier“;
    c) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică: se va menţiona numărul autorizaţiei/autorizaţiilor;
    d) domeniul/subdomeniul/domeniile/subdomeniile pentru care a fost autorizat: se va/vor menţiona codul/codurile conform Nomenclatorului domeniilor/subdomeniilor de autorizare a diriginţilor de şantier, prevăzut în anexa nr. 8 la Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi denumirea/denumirile domeniului/subdomeniului/domeniilor/subdomeniilor înscris/înscrise pe autorizaţie/autorizaţii şi corespunzătoare codului/codurilor;
    e) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: conform denumirii din autorizaţie/autorizaţii se va menţiona „Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.“;
    f) data eliberării/expirării dreptului de practică: potrivit valabilităţii legitimaţiei/legitimaţiilor, după emiterea acestora.

    (2) Certificatele calificate pentru semnătura electronică emise pentru responsabilii tehnici cu execuţia vor avea următoarele menţiuni:
    a) numele şi prenumele;
    b) titlul de calificare: se va menţiona „responsabil tehnic cu execuţia“;
    c) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică: se va menţiona numărul autorizaţiei/autorizaţiilor;
    d) domeniul/subdomeniul/domeniile/subdomeniile pentru care a fost autorizat: se va/vor menţiona codul/codurile şi denumirea/denumirile domeniului/subdomeniului/domeniilor şi subdomeniilor înscris/înscrise pe autorizaţie/autorizaţii;
    e) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: conform denumirii din autorizaţie/autorizaţii se va menţiona „Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.“;
    f) data eliberării/expirării dreptului de practică: potrivit valabilităţii legitimaţiei/legitimaţiilor, după emiterea acesteia/acestora.


    ART. 16
    Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru arhitecţii, conductorii arhitecţi, arhitecţii de interior şi urbaniştii cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi conform Legii nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următoarele menţiuni:
    a) numele şi prenumele;
    b) calitatea profesională: se va menţiona titlul conferit prin absolvirea cu diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior de arhitectură, inclusiv cele conexe recunoscute de lege şi cele din UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană şi recunoscute prin Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, conform Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) valorile calităţii profesionale conţinute pot fi: „arhitect“, „arhitect diplomat“, „arhitect urbanist“, „conductor arhitect“, „urbanist“, „arhitect de interior“. Pentru titluri recunoscute din state terţe se va asimila una dintre valorile de mai sus;
    d) titlul de calificare poate fi: „arh. DS“, însemnând arhitect cu drept de semnătură, „c.arh. DS“, însemnând conductor arhitect cu drept de semnătură, „arh. int. DS“, însemnând arhitect de interior cu drept de semnătură;
    e) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică: se va menţiona numărul de înscriere în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, unic pentru fiecare solicitant;
    f) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură: Ordinul Arhitecţilor din România.


    ART. 17
    Certificatele calificate pentru semnătura electronică emise pentru specialiştii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului şi/sau în urbanism vor avea următoarele menţiuni:
    a) numele şi prenumele;
    b) calitatea profesională: se va menţiona titlul conferit prin absolvirea cu diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior, conform celor menţionate în certificatul/certificatele specificând dreptul de semnătură emis(e) de către Registrul Urbaniştilor din România, eventual în abreviere;
    c) titlul de calificare: poate fi „specialist cu drept de semnătură pentru coordonare de documentaţii“ sau „specialist cu drept de semnătură pentru elaborare de studii de fundamentare/părţi/secţiuni de documentaţii“;
    d) identificatorul unic: codul unic de identificare din Tabloul Naţional al Urbaniştilor;
    e) simbolurile aferente dreptului de semnătură deţinut, conform certificatului;
    f) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură: Registrul Urbaniştilor din România.


    ART. 18
    (1) Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru specialiştii, experţii şi experţii tehnici atestaţi în domeniul protejării monumentelor istorice vor avea următoarele menţiuni:
    a) numele şi prenumele;
    b) calitatea profesională;
    c) titlul de calificare;
    d) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică;
    e) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate.

    (2) La „Calitatea profesională“ se va menţiona: „arhitect“, „urbanist“ „inginer“, „istoric“, „istoric de artă“, „artist plastic“, „restaurator“, „chimist“, „fizician“, „biolog“, „geolog“, după caz.
    (3) La „Titlu de calificare“ se va menţiona: „specialist“, „expert“, „expert tehnic“, după caz.
    (4) La „Identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică“ se va menţiona numărul certificatului de atestare.
    (5) La „domeniul sau subdomeniul şi specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică“ se vor menţiona, după caz, domeniile în care se acordă atestările, notate după corespondentul lor în registrele publice după cum urmează:
    a) 1. - restaurare arhitectură;
    b) 2. - urbanism istoric sau urbanism parcuri şi grădini (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    c) 3. - studii, cercetări şi inventariere monumente istorice sau cercetare monumente istorice (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    d) 4. - consolidare/restaurare, structuri istorice sau inginerie - consolidare şi/sau restaurare structuri istorice (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    e) 5. - inginerie instalaţii;
    f) 6. - conservare/restaurare pictură murală sau componente artistice - restaurare pictură murală (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    g) 7. - conservare/restaurare pictură pe lemn sau componente artistice - restaurare pictură pe lemn (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    h) 8. - restaurare lemn, lemn policrom, după caz, sau componente artistice - restaurare lemn, sculptură lemn (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    i) 9. - conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi/sau ceramică, după caz, sau componente artistice - restaurare piatră, sculptură piatră (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    j) 10. - conservare/restaurare metal sau componente artistice - restaurare metal (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    k) 13. - conservare/restaurare vitralii şi sticlă sau conservare/restaurare vitralii (pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2008-august 2010).

    (6) La „Specializările pentru care se acordă atestarea“ se vor menţiona, după caz:
    a) A - elaborare de studii, cercetări şi inventariere monumente istorice sau studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    b) B - verificare/verificare tehnică sau verificare proiecte (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    c) C - şef de proiect complex, doar pentru arhitecţi;
    d) D - şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură, structuri istorice, inginerie instalaţii, componente artistice şi/sau urbanism istoric, după caz;
    e) E - executare lucrări, în funcţie de domeniu;
    f) F - dirigentare lucrări, în funcţie de domeniu;
    g) G - urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice, în funcţie de domeniu, sau inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008).

    (7) La „Denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate“ se va menţiona, după caz:
    a) Ministerul Culturii (pentru certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);
    b) Ministerul Culturii şi Institutul Naţional al Monumentelor Istorice (pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2008-august 2010);
    c) Ministerul Culturii şi Institutul Naţional al Patrimoniului (pentru certificatele de atestare emise în perioada septembrie 2010-noiembrie 2013 şi octombrie 2019-prezent);
    d) Ministerul Culturii şi Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2015-mai 2018).


    ART. 19
    Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru persoanele care sunt autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor vor avea următoarele menţiuni:
    a) numele şi prenumele persoanei fizice sau numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice;
    b) identificatorul unic al persoanei - seria şi numărul autorizaţiei;
    c) domeniul pentru care are drept de semnătură sau de practică: se va menţiona domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru subdomeniile:
    (i) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
    (ii) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
    (iii) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
    (iv) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
    (v) termoprotecţie cu vopsele termospumante;
    (vi) termoprotecţie cu produse de torcretare;
    (vii) ignifugarea materialelor combustibile;
    (viii) proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat;
    (ix) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.

    d) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă.


    ART. 20
    Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru persoanele autorizate pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei vor avea menţiunile „Nume Prenume EMITENT: X, JJ, 1234“, având următoarea codificare:
    a) „Nume Prenume“ reprezintă totalitatea numelor şi prenumelor persoanelor autorizate;
    b) „EMITENT“ reprezintă instituţia emitentă a certificatului de persoană fizică autorizată: „ANCPI“ sau „OCPI“;
    c) „X“ reprezintă categoria de autorizare care are valorile: A, B, C, D, E;
    d) „JJ“ reprezintă indicativul judeţului;
    e) „nnnn“ reprezintă numărul de autorizaţie între 0 şi 9999.


    ART. 21
    (1) Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru persoanele autorizate pentru proiectarea şi/sau executarea ori verificarea/expertizarea de instalaţii/ sisteme/obiective electrice vor avea următoarele menţiuni:
    a) numele şi prenumele;
    b) calitatea profesională: se va menţiona „electrician“, „verificator de proiecte“ sau „expert tehnic de calitate şi extrajudiciar“, după caz;
    c) titlul de calificare: electrician autorizat/verificator de proiecte autorizat/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat;
    d) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică:
    (i) numărul adeverinţei, gradul şi tipul de autorizare, în cazul electricianului;
    (ii) numărul adeverinţei, în cazul verificatorului de proiecte;
    (iii) numărul adeverinţei, în cazul expertului tehnic de calitate şi extrajudiciar;

    e) domeniul sau subdomeniul şi specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică:
    (i) electrician autorizat pentru proiectarea/executarea de instalaţii electrice având, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III şi IV. Pentru fiecare dintre gradele II, III şi IV sunt definite două tipuri de autorizări: autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice, şi o autorizare de tip B, pentru executare de instalaţii electrice;
    (ii) verificator de proiecte;
    (iii) expert tehnic de calitate şi extrajudiciar.

    f) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: se va menţiona „Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei“.

    (2) Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru persoanele autorizate pentru proiectarea şi/sau executarea ori verificarea/expertizarea de instalaţii/sisteme/ obiective de gaze naturale vor avea următoarele menţiuni:
    a) numele şi prenumele;
    b) calitatea profesională: se va menţiona „instalator autorizat în domeniul gazelor naturale“, „verificator de proiecte în domeniul gazelor naturale“ sau „expert tehnic în domeniul gazelor naturale“, după caz;
    c) titlul de calificare: se va menţiona „instalator autorizat“, „verificator de proiecte“ sau „expert tehnic“, după caz;
    d) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică. Se va menţiona, după caz:
    (i) numărul autorizaţiei şi tipul de autorizare, în cazul instalatorului autorizat;
    (ii) numărul şi tipul atestatului, în cazul verificatorului de proiecte;
    (iii) numărul şi tipul atestatului, în cazul expertului tehnic;

    e) domeniul sau subdomeniul şi specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică:
    (i) instalatorul este autorizat pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale şi poate avea, după caz, următoarele tipuri de autorizaţii: PGIU, PGD, PGT, EGIU, EGD şi EGT;
    (ii) verificatorul de proiecte desfăşoară activităţi de verificare a proiectelor tehnice pentru conductele de alimentare din amonte aferente producţiei, pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, pentru obiectivele/sistemele aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, pentru instalaţiile aferente activităţii de producere/stocare de biogaz/biometan, precum şi pentru instalaţiile de gaze naturale lichefiate (GNL) şi poate avea, după caz, următoarele tipuri de atestate: VGd, VGp, VGt, VGs, VGb şi VGg;
    (iii) expertul tehnic desfăşoară activităţi de expertiză tehnică a proiectelor tehnice şi/sau a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei, a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, a obiectivelor/sistemelor aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan, precum şi a instalaţiilor GNL şi poate avea, după caz, următoarele tipuri de atestate: EGd, EGp, EGt, EGs, EGb şi EGg;

    f) denumirea autorităţii competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate - conform denumirii din certificatul de autorizare/ atestare: se va menţiona „Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei“.


    ART. 22
    (1) Închiderea electronică a documentelor şi documentaţiilor din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism se realizează prin ultima semnătură aplicată de către elaboratorii acestora, potrivit legislaţiei specifice.
    (2) Documentele semnate cu semnătură electronică calificată vor îndeplini următoarele condiţii:
    a) vor fi semnate cu certificat calificat pentru semnătură electronică conform Regulamentului UE nr. 910/2014;
    b) formatul fişierelor semnate va fi PDF, iar semnătura va respecta specificaţiile semnăturii PDF, aşa cum sunt definite de art. 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1.506 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificaţiilor referitoare la formatele semnăturilor şi sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul art. 27 alin. (5) şi al art. 37 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă;
    c) documentele vor include opţiunea LTV definită de standardul ETSI TS 102 778-4 sau versiuni ulterioare ale acestuia care permit validarea pe termen lung a documentului semnat;
    d) documentele semnate cu semnătură electronică calificată vor fi păstrate în format electronic.

    (3) Validarea semnăturii electronice calificate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul UE nr. 910/2014.

    CAP. V
    Suspendarea, modificarea sau revocarea certificatelor calificate pentru semnătura electronică
    ART. 23
    (1) În termen de 5 zile de la data eliberării certificatului calificat pentru semnătură electronică titularul acestuia este obligat să comunice autorităţii competente care ia acordat dreptul de practică sau de semnătură numele prestatorului de servicii de încredere calificat care a eliberat certificatul calificat pentru semnătură electronică şi perioada de valabilitate a acestuia, prin completarea unui formular PDF şi semnarea acestuia cu respectivul certificat, urmând a utiliza în acest scop formularul şi canalul de comunicare indicate de către autoritatea competentă.
    (2) Obligaţia de la alin. (1) poate fi îndeplinită fie direct de către titularul semnăturii electronice, fie în mod automatizat, dacă, în baza acordului titularului, prestatorii de servicii de încredere deţin un protocol tehnic cu autorităţile competente în conformitate cu propriile sisteme informatice, datele privind certificatul emis, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020.

    ART. 24
    (1) În cazul în care este necesară modificarea unor date înscrise într-un certificat calificat pentru semnătură electronică, la solicitarea specialiştilor prevăzuţi de lege în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, prestatorul de servicii de încredere calificat va emite un nou certificat, conform modificărilor solicitate, cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
    (2) În situaţia în care este modificat certificatul calificat pentru semnătură electronică, titularul certificatului calificat este obligat să comunice autorităţii competente care i-a acordat dreptul de practică sau de semnătură, în termenul prevăzut la art. 23, modificările survenite, urmând a utiliza în acest scop formularul şi canalul de comunicare indicate de către autoritatea competentă.

    ART. 25
    (1) Prestatorii de servicii de încredere calificaţi au obligaţia suspendării sau revocării certificatului calificat pentru semnătură electronică în termen de maximum o zi lucrătoare de la data notificării lor de către autorităţile competente cu privire la actul prin care a fost suspendat sau revocat dreptul de practică sau de semnătură sau prin care a fost suspendată sau anulată autorizaţia.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va avea forma unui document în format PDF, cu o structură fixă de tip formular, semnat cu o semnătură electronică calificată şi marcat cu o marcă temporală electronică calificată.
    (3) Prestatorii de servicii de încredere care emit certificatul calificat pentru semnătură electronică în condiţiile prezentelor norme tehnice au obligaţia de a notifica autorităţile competente cu privire la adresa de poştă electronică la care trebuie transmise notificările prevăzute la alin. (1).

    ANEXA 1

    la normele tehnice
    Profilul certificatelor calificate pentru semnătură electronică
    1. Se vor utiliza profilele standard de certificate calificate conforme cu specificaţiile Regulamentului UE nr. 910/2014 şi standardelor în vigoare specificate de actele de punere în aplicare ale Regulamentului UE nr. 910/2014.
    2. În cazul în care atestatul sau autorizaţia este pentru o persoană fizică, atunci numele şi prenumele subiectului se vor regăsi în câmpul „Subject“ al certificatului calificat pentru semnătură electronică, conform profilului de certificat calificat al fiecărui prestator.
    3. În cazul în care autorizaţia este emisă pentru o persoană juridică sau persoană fizică autorizată, atunci certificatul calificat pentru semnătură electronică se va emite reprezentantului legal al persoanei juridice, menţionându-se în câmpul „Organization (O)“ denumirea persoanei juridice, respectiv a persoanei fizice autorizate/atestate, iar numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice se vor regăsi în câmpul „Subject“ al certificatului calificat, conform profilului de certificat calificat al fiecărui prestator.
    4. Pentru câmpurile specifice solicitate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 şi prin normele tehnice se va utiliza extensia „Subject Directory Attributes“, cu următoarele atribute, prezentate în tabelul nr. 1:

┌───┬─────────────┬───────────┬───────────────┐
│Nr.│Nume atribut │OID Atribut│Valoare atribut│
├───┼─────────────┼───────────┼──────┬────────┤
│ │ │ │Prefix│Conţinut│
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│1 │Calitatea │OID-base.1 │CP │ │
│ │profesională │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│2 │Titlu de │OID-base.2 │TL │ │
│ │calificare │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│ │Identificator│ │ │ │
│3 │unic │OID-base.3 │ID │ │
│ │autorizaţie │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│4 │Domenii - │OID-base.4 │DM │ │
│ │specialitate │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│ │Coordonator -│ │ │ │
│5 │elaborator de│OID-base.5 │CE │ │
│ │părţi │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│6 │Autoritatea │OID-base.6 │AC │ │
│ │competentă │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│ │Data │ │ │ │
│7 │eliberării │OID-base.7 │IN │ │
│ │autorizării │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│ │Data │ │ │ │
│8 │expirării │OID-base.8 │EX │ │
│ │autorizării │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│9 │Câmp rezervat│OID-base.10│RS │ │
│ │Subiectului │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼──────┼────────┤
│10 │Câmp rezervat│OID-base.11│RP │ │
│ │Prestatorului│ │ │ │
└───┴─────────────┴───────────┴──────┴────────┘


    Tabelul nr. 1 - Câmpuri extensie Subject Directory Attributes

    5. Fiecare atribut are o valoare alcătuită din Prefix, urmat de spaţiu (blank) şi apoi de „Conţinut“.
    6. „Prefix“ - are rolul de a asigura identificarea rapidă a atributelor în cadrul vizualizării certificatului digital calificat din documente pdf. semnate.
    7. „Conţinut“ - conţine informaţiile specificate în art. 14-21 din normele tehnice.
    8. „Domenii-specialitate“ - cuprinde lista de domenii sau/şi subdomenii şi specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică subiectul. Conţinutul pentru acest atribut va fi completat cu abrevierile domeniilor şi subdomeniilor, separate prin spaţii (blanc) între ele, urmate de specialitate. Aceste abrevieri vor fi prezente şi accesibile prestatorilor de servicii de încredere pe site-ul fiecărei autorităţi competente, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a ordinului.
    9. Valoarea fiecărui atribut este „UTF8STRING“, iar dimensiunea maximă este de 64 de caractere, incluzând prefixul.
    10. Atributele de la 1 la 8 sunt obligatorii la intrarea în vigoare a ordinului, iar atributele 9 şi 10 vor fi adăugate numai dacă este necesar.
    11. Dacă pentru un anumit atribut nu există valoare, în cazul specific al unei autorizaţii, respectivul atribut nu va fi inclus în acel certificat.
    12. Atributele 9 şi 10 sunt rezervate pentru informaţii specifice Subiectului, respectiv Prestatorului de servicii de încredere care emite respectivul certificat calificat. Informaţiile înscrise nu pot face obiectul suprapunerii cu informaţii ce se regăsesc în alte câmpuri.
    13. OID-base este rezervat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin solicitare pe site-ul Autorităţii de alocare a numerelor de internet - Internet Asignment Number Authority: Private Enterprise Number (PEN) Request. OID-ul aprobat va fi publicat pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru a permite prestatorilor de servicii de încredere să îşi actualizeze sistemele cu respectivul OID-base.
    14. În cazul în care se optează ca în acelaşi certificat calificat să fie înglobate mai multe drepturi de semnătură sau de practică, atestări sau autorizări distincte acordate de către aceeaşi autoritate competentă, atunci valorile aferente fiecărei atestări/autorizări/drept de semnătură sau practică vor avea prefixe indexate cu un număr de ordine, conform tabelului de mai jos, unde „n“ este numărul de atestări/autorizări/drept de semnătură sau practică care se introduc în acelaşi certificat calificat:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│OID Atribut│Valoare atribut │
├───────────┼──────┬───────────────────┤
│ │Prefix│Conţinut (exemplu) │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.1 │CP1 │Conţinut_CP1 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.1 │CP2 │Conţinut_CP2 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.1 │......│...... │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.1 │CPn │Conţinut_CPn │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.2 │TL1 │Conţinut_TL1 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.2 │TL2 │Conţinut_TL2 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.2 │…... │...... │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.2 │TLn │Conţinut_TLn │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.3 │ID1 │Conţinut_ID1 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.3 │ID2 │Conţinut_ID2 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.3 │......│...... │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.3 │IDn │Conţinut_IDn │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.4 │DM1 │Conţinut_DM1 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.4 │DM2 │Conţinut_DM2 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.4 │…... │...... │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.4 │DMn │Conţinut_DMn │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.5 │CE1 │Conţinut_CE1 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.5 │CE2 │Conţinut_CE2 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.5 │......│...... │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.5 │CEn │Conţinut_CEn │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.6 │AC1 │Conţinut_AC1 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.6 │AC2 │Conţinut_AC2 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.6 │......│...... │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.6 │ACn │Conţinut_ACn │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.7 │IN1 │Conţinut_IN1 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.7 │IN2 │Conţinut_IN2 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.7 │…... │...... │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.7 │INn │Conţinut_INn │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.8 │EX1 │Conţinut_EX1 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.8 │EX2 │Conţinut_EX2 │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.8 │…... │...... │
├───────────┼──────┼───────────────────┤
│OID-base.8 │EXn │Conţinut_EXn │
└───────────┴──────┴───────────────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016