Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 18 din 25 martie 2020  privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare  ale fondului de pensii ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 18 din 25 martie 2020 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 261 din 30 martie 2020
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 34 alin. (1) lit. c) şi i), art. 35, 39, 40 şi 67 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în temeiul art. 68 lit. d) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 24 martie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta normă reglementează operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii ocupaţionale, astfel:
    a) operaţiunile privind viramentele contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale;
    b) operaţiunile privind decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare;
    c) operaţiunile privind transferul activelor participanţilor între fondurile de pensii ocupaţionale, potrivit art. 76 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Lege;
    d) operaţiunile privind plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaţionale în caz de invaliditate, în caz de deces şi în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie conform art. 109 alin. (2) lit. c) din Lege;
    e) operaţiunile privind stingerea obligaţiilor fondului de pensii ocupaţionale.


    ART. 2
    Prevederile prezentei norme sunt aplicabile:
    a) fondurilor de pensii ocupaţionale;
    b) administratorilor fondurilor de pensii ocupaţionale, denumiţi în continuare administratori;
    c) depozitarilor fondurilor de pensii ocupaţionale, denumiţi în continuare depozitari.


    ART. 3
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 3 din Lege, precum şi următoarele semnificaţii:
    a) contul colector - contul bancar al fondului de pensii ocupaţionale deschis la banca depozitar pentru efectuarea încasărilor contravalorii contribuţiilor individuale brute ale participanţilor;
    b) contul operaţional - unul sau mai multe conturi ale fondului de pensii ocupaţionale, deschis/deschise la instituţii de credit, utilizat/utilizate pentru efectuarea de investiţii şi pentru stingerea obligaţiilor fondului de pensii;
    c) contul de transfer - contul bancar al fondului de pensii ocupaţionale deschis la banca depozitar pentru operaţiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor;
    d) contul DIP pentru plată unică - contul bancar al fondului de pensii ocupaţionale deschis la banca depozitar pentru plata unică a contravalorii activului personal net al participantului la fond în caz de invaliditate şi în caz de deces;
    e) contul DIP pentru plăţi eşalonate - contul bancar al fondului de pensii ocupaţionale deschis la banca depozitar pentru plata eşalonată a contravalorii activului personal net al participantului la fond în caz de invaliditate, în caz de deces şi în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie conform art. 109 alin. (1) lit. c) din Lege.


    CAP. II
    Încasări şi plăţi efectuate prin contul colector al fondului de pensii ocupaţionale
    ART. 4
    (1) Operaţiunile privind viramentele contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale se efectuează prin intermediul contului colector, deschis la depozitar.
    (2) În contul colector al fondului de pensii ocupaţionale se înregistrează contribuţiile individuale ale participanţilor.
    (3) Contribuţiile angajatorului şi ale angajatului se datorează, se colectează şi se virează de către angajator pe baza codului unic de identificare al acestuia, a numelui, a prenumelui şi a codului numeric personal al participantului.
    (4) Contribuţiile persoanelor prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Lege sunt virate direct de către participant pe baza numelui, prenumelui şi a codului numeric personal.
    (5) Administratorul trebuie să organizeze evidenţa viramentelor menţionate la alin. (1), astfel încât să existe o situaţie clară şi corectă a contribuţiilor plătite de angajatori pentru angajaţi şi a celor plătite de angajaţi, potrivit prevederilor art. 82 şi ale art. 85 din Lege.

    ART. 5
    (1) Prin contul colector se desfăşoară următoarele categorii de operaţiuni:
    a) încasarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale, conform extrasului de cont, şi identificarea acestora pe baza numelui, prenumelui şi a codului numeric personal;
    b) plata sumelor virate eronat şi necuvenite fondului de pensii ocupaţionale, care se regăsesc în contul colector, conform ordinului de plată;
    c) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul colector, conform extrasului de cont;
    d) transferul dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul colector, în contul operaţional, conform ordinului de plată.

    (2) În situaţiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile referitoare la operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin contul colector al fondului de pensii ocupaţionale, acesta are obligaţia de a notifica Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., şi administratorul până la finalul următoarei zile lucrătoare ulterioare datei constatării.

    ART. 6
    (1) Organizarea şi evidenţierea viramentelor de contribuţii se efectuează conform reglementărilor în vigoare.
    (2) După identificarea participantului, se efectuează procesul de convertire a contribuţiei în unităţi de fond şi se virează în contul operaţional al fondului de pensii ocupaţionale, în baza ordinului de plată.
    (3) Sumele din contul colector nu constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului de pensii ocupaţionale.

    ART. 7
    (1) Comisioanele bancare de administrare ale contului colector şi cele aferente operaţiunilor care se desfăşoară prin acesta sunt cheltuieli suportate de fondul de pensii ocupaţionale, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (2) Veniturile din dobânzi aferente contului colector sunt venituri ale fondului de pensii ocupaţionale.

    CAP. III
    Încasări şi plăţi efectuate prin contul operaţional al fondului de pensii ocupaţionale
    ART. 8
    (1) Prin contul operaţional al fondului de pensii ocupaţionale, deschis la depozitar, se desfăşoară următoarele categorii de operaţiuni:
    a) încasarea sumelor aferente activelor participanţilor din contul colector al fondului, conform ordinului de plată;
    b) investirea în active financiare, conform ordinului de plată;
    c) stingerea obligaţiilor, inclusiv plata taxei de audit şi a comisioanelor de administrare, din activul net al fondului de pensii ocupaţionale, conform ordinului de plată;
    d) viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor în contul de transfer, conform ordinului de plată;
    e) viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor din contul de transfer, conform ordinului de plată;
    f) plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaţionale în caz de invaliditate, în caz de deces şi în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie, în contul DIP, conform ordinului de plată;
    g) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul operaţional, conform extrasului de cont;
    h) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul colector, în contul operaţional din contul colector, conform ordinului de plată;
    i) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul de transfer, în contul operaţional din contul de transfer, conform ordinului de plată;
    j) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul operaţional din contul DIP, conform ordinului de plată;
    k) încasarea cupoanelor, dividendelor şi altor sume aferente plasamentelor efectuate;
    l) transferul disponibilităţilor din/către alte conturi operaţionale ale aceluiaşi fond, conform ordinului de plată.

    (2) În situaţiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile referitoare la operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin contul operaţional al fondului de pensii ocupaţionale, acesta are obligaţia de a notifica A.S.F. şi administratorul până la finalul următoarei zile lucrătoare ulterioare datei constatării.
    (3) Sumele din contul operaţional constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului.

    ART. 9
    (1) Comisionul de administrare prevăzut la art. 42 alin. (1) din Lege se virează în contul bancar al administratorului, concomitent cu emiterea facturii şi întocmirea situaţiei centralizatoare a componenţei comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale.
    (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a comisionului de administrare din activul net al fondului sunt factura emisă şi situaţia centralizatoare a componenţei comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale.
    (3) Situaţia centralizatoare a componenţei comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale este document justificativ, întocmit în format electronic, semnat cu semnătură electronică extinsă, şi însoţeşte factura emisă de administratorul fondului de pensii ocupaţionale.
    (4) Situaţia centralizatoare a componenţei comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale cuprinde următoarele elemente obligatorii:
    a) codul atribuit administratorului şi înregistrat în registrul A.S.F.;
    b) valoarea activului net al fondului de pensii ocupaţionale;
    c) data de calcul al valorii activului net al fondului de pensii ocupaţionale;
    d) valoarea comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale;
    e) numele şi prenumele persoanei care a avizat situaţia centralizatoare.

    (5) Situaţia centralizatoare a componenţei comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale prevăzută la alin. (3) se întocmeşte şi se arhivează electronic, păstrându-se pe o perioadă de minimum 10 ani de la constituire.
    (6) Elementele prevăzute la art. 42 alin. (1) din Lege se pot regăsi fie pe o singură factură, fie pe facturi separate, cu respectarea prevederilor prezentei norme.
    (7) Cuantumul comisionului de administrare se stabileşte prin contractul de administrare şi este prevăzut în prospectul fondului de pensii ocupaţionale.

    ART. 10
    (1) Comisioanele bancare de administrare ale contului operaţional şi cele aferente operaţiunilor care se desfăşoară prin contul operaţional sunt cheltuieli suportate de fondul de pensii ocupaţionale, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (2) Veniturile din dobânzi aferente contului operaţional sunt venituri ale fondului de pensii ocupaţionale.

    CAP. IV
    Încasări şi plăţi efectuate prin contul de transfer al fondului de pensii ocupaţionale
    ART. 11
    (1) Prin contul de transfer al fondului de pensii ocupaţionale, deschis la depozitar, se desfăşoară următoarele categorii de operaţiuni:
    a) viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor din contul operaţional, conform ordinului de plată;
    b) viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor în contul operaţional, conform ordinului de plată;
    c) încasarea provizionului tehnic din contul de provizion al administratorului, în aceeaşi zi în care se efectuează transferul activului personal al participantului transferat din contul operaţional în contul de transfer al fondului de pensii ocupaţionale;
    d) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul de transfer, conform extrasului de cont;
    e) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul de transfer, din contul de transfer în contul operaţional, conform ordinului de plată.

    (2) În situaţiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile referitoare la operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin contul de transfer al fondului de pensii ocupaţionale, acesta are obligaţia de a notifica A.S.F. şi administratorul până la finalul următoarei zile lucrătoare ulterioare datei constatării.
    (3) Sumele din contul de transfer nu constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului de pensii.
    (4) Este interzisă aplicarea de penalităţi la transfer, conform art. 76 alin. (4) din Lege.

    ART. 12
    (1) Comisioanele bancare de administrare aferente contului de transfer sunt cheltuieli suportate de fondul de pensii ocupaţionale.
    (2) Comisioanele bancare pentru viramentul contravalorii activului net din contul de transfer în contul noului fond de pensii ocupaţionale la care participantul a aderat sunt suportate de către participant, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (3) Veniturile din dobânzi aferente contului de transfer sunt venituri ale fondului de pensii ocupaţionale.

    CAP. V
    Încasări şi plăţi efectuate prin conturile DIP ale fondului de pensii ocupaţionale
    ART. 13
    (1) Prin contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii ocupaţionale, deschis la depozitar, se desfăşoară următoarele categorii de operaţiuni:
    a) viramentul contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaţionale în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul deschiderii dreptului la pensie, din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii ocupaţionale, conform ordinului de plată şi extrasului de cont;
    b) plata unică a activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaţionale în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul deschiderii dreptului la pensie, conform ordinului de plată şi extrasului de cont;
    c) plata impozitelor, taxelor şi comisioanelor aferente operaţiunilor prevăzute la lit. b), conform ordinului de plată;
    d) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul DIP pentru plată unică, conform extrasului de cont;
    e) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul DIP, din contul DIP pentru plată unică în contul operaţional, conform ordinului de plată;
    f) încasarea provizionului tehnic din contul de provizion al administratorului în contul DIP pentru plata unică al fondului, în aceeaşi zi în care se efectuează anularea unităţilor de fond ale participantului şi virarea drepturilor cuvenite;
    g) încasarea sumelor din contul DIP pentru plăţi eşalonate.

    (2) Prin contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii ocupaţionale, deschis la depozitar, se desfăşoară următoarele categorii de operaţiuni:
    a) viramentul contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaţionale în caz de invaliditate, în caz de deces şi în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii ocupaţionale, conform ordinului de plată;
    b) plata eşalonată a activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaţionale în caz de invaliditate, în caz de deces şi în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie, conform ordinelor de plată;
    c) plata impozitelor, taxelor şi comisioanelor aferente operaţiunilor prevăzute la lit. b), conform ordinului de plată;
    d) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul DIP pentru plăţi eşalonate, conform extrasului de cont;
    e) încasarea provizionului tehnic din contul de provizion al administratorului în contul DIP pentru plata eşalonată al fondului, în aceeaşi zi în care se efectuează anularea unităţilor de fond ale participantului şi virarea drepturilor cuvenite;
    f) viramentul sumelor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor către contul DIP pentru plată unică.

    (3) În situaţiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile referitoare la operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile DIP ale fondului de pensii ocupaţionale, acesta are obligaţia de a notifica A.S.F. şi administratorul până la finalul următoarei zile lucrătoare ulterioare datei constatării.
    (4) Sumele din conturile DIP nu sunt supuse procesului de investire şi nu constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului.

    ART. 14
    (1) Comisioanele bancare de administrare aferente conturilor DIP pentru plată unică şi DIP pentru plată eşalonată sunt cheltuieli suportate de administrator.
    (2) Comisioanele bancare aferente viramentului contravalorii activului net, în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul deschiderii dreptului la pensie, din contul DIP al fondului de pensii ocupaţionale în contul bancar al participantului/ beneficiarului, precum şi comisioanele asimilate acestuia, inclusiv taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, sunt suportate de către participant.
    (3) Comisionul de retragere a numerarului din contul DIP al fondului de pensii ocupaţionale, în cazul în care plata se face prin mandat poştal, este suportat de către participant, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (4) Veniturile din dobânzi aferente contului DIP pentru plată unică sunt venituri ale fondului de pensii.
    (5) Veniturile din dobânzi aferente contului DIP pentru plată eşalonată sunt venituri ale participanţilor.
    (6) Repartizarea dobânzilor bonificate conform art. 13 alin. (2) lit. d) către fiecare participant la un fond de pensii ocupaţionale în caz de invaliditate, în caz de deces şi în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie se realizează în funcţie de suma existentă în plată şi de perioada de timp pentru care optează participantul.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

    ART. 16
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

    ART. 17
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 25 martie 2020.
    Nr. 18.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016