Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 17 iulie 2020  privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 17 iulie 2020 privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 788 din 28 august 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.409/3.501/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 788 din 28 august 2020.
──────────
    1. Dispoziţii generale
    1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 10^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, metodologia şi criteriile de acreditare şi reacreditare a centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică.
    1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toate consiliile locale şi consiliile judeţene, în subordinea/ coordonarea cărora funcţionează centre naţionale sau locale de informare şi promovare turistică, precum şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
    1.3. În scopul îmbunătăţirii activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a tuturor ofertelor turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale şi naţionale, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot organiza centre naţionale sau locale de informare şi promovare turistică.
    1.4. Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea/ coordonarea consiliilor locale ale oraşelor şi municipiilor, a consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
    1.5. Centrele locale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea/ coordonarea consiliilor locale ale comunelor.
    1.6. Acreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică se face de către autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, la cererea consiliilor locale sau a consiliilor judeţene în subordinea cărora funcţionează acestea sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

    2. Documentaţia necesară pentru eliberarea certificatului de acreditare
    2.1. În vederea obţinerii certificatului de acreditare, instituţiile în subordinea cărora funcţionează centrele naţionale/locale de informare şi promovare turistică vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut:
    a) cerere-tip de eliberare a certificatului de acreditare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
    b) fişa centrului naţional sau local de informare şi promovare turistică, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;
    c) copie, conform cu originalul, a hotărârii consiliului local, a hotărârii consiliului judeţean sau a hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin care s-a aprobat înfiinţarea centrului naţional sau local de informare şi promovare turistică;
    d) copii, conform cu originalul, de pe documentele privind angajarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în centru, precum şi copii de pe documentele care atestă pregătirea profesională a personalului, conform criteriilor obligatorii prevăzute la pct. 5.3;
    e) o fotografie cu exteriorul şi o fotografie cu interiorul centrului naţional sau local de informare şi promovare turistică;
    f) copii, conform cu originalul, de pe documentele care atestă dreptul de proprietate/administrare/folosinţă/alt drept real asupra spaţiului în care centrul naţional/local de informare şi promovare turistică îşi desfăşoară activitatea;
    g) documentul emis de autoritatea administraţiei publice locale privind orarul de funcţionare a centrului naţional sau local de informare şi promovare turistică, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor obligatorii referitoare la programul minim de funcţionare, prevăzute la pct. 5.3.

    2.2. În termen de 180 de zile de la eliberarea certificatului de acreditare, centrul naţional/local de informare şi promovare turistică are obligaţia de a depune la autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului cel puţin un exemplar al hărţilor şi planurilor unităţii administrativ-teritoriale, realizate în condiţiile pct. 5.1 lit. e), şi câte un exemplar al materialelor de promovare proprii realizate în condiţiile pct. 4.1 lit. b).

    3. Eliberarea certificatului de acreditare
    3.1. Documentaţia de acreditare se transmite autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, care verifică îndeplinirea criteriilor de acreditare şi întocmeşte certificatul de acreditare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
    3.2. Eliberarea certificatului de acreditare se face în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete. În cazul în care centrul naţional sau local de informare şi promovare turistică nu întruneşte toate criteriile pentru a fi acreditat, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, prin structura de specialitate, solicită în scris printr-o notificare completarea documentaţiei, în acelaşi termen, autorităţii administraţiei publice locale în subordinea/ coordonarea căreia funcţionează centrul. Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută la pct. 2 nu este completată, aceasta se clasează.
    3.3. Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia să respecte, pe toată perioada de funcţionare a centrelor naţionale/locale de informare şi promovare turistică, condiţiile şi criteriile care au stat la baza acreditării acestora.
    3.4. Certificatele de acreditare sunt valabile 5 ani de la data emiterii.
    3.5. Reacreditarea centrului naţional/local de informare şi promovare turistică se realizează în aceleaşi condiţii în care a fost realizată acreditarea.

    4. Atribuţiile centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică
    4.1. Atribuţiile centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică sunt următoarele:
    a) informarea generală asupra ofertei turistice şi atracţiilor turistice locale, regionale sau naţionale;
    b) punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale, regionale sau naţionale, în limba română şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;
    c) informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;
    d) informare cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport;
    e) informare cu privire la ghizi turistici locali, naţionali şi specializaţi;
    f) organizarea sau coorganizarea de activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi regionale;
    g) consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, ca serviciu cu titlu gratuit;
    h) cooperarea cu entităţile locale şi regionale, pe probleme de turism (autorităţi ale administraţiei publice locale, camere de comerţ, agenţia pentru dezvoltare regională, organizaţia de management al destinaţiei, alte centre naţionale/locale de informare şi promovare turistică etc.);
    i) cooperarea cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului şi furnizarea, la cererea acesteia, de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală şi regională, de date referitoare la evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice, care se realizează pe plan local şi regional, precum şi furnizarea altor informaţii referitoare la activităţile turistice şi oferta turistică pe plan local şi regional;
    j) efectuarea de activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională şi marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului;
    k) oferirea de informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice;
    l) elaborarea/realizarea de materiale promoţionale în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărţi, planuri ale localităţilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri de informare şi/sau promovare;
    m) colaborarea cu voluntari;
    n) colaborarea cu sectorul privat în îndeplinirea atribuţiilor pentru realizarea de cercetări, realizarea de materiale de promovare, colectarea informaţiilor despre structurile de primire turistică etc.;
    o) inventarierea patrimoniului natural şi cultural din destinaţia turistică, la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, regiune (administrativă, etnografică, parc naţional/natural etc.);
    p) comercializarea de materiale de promovare, produse tradiţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Se pot comercializa produse şi servicii de tipul: bilete la evenimente culturale şi sportive, materiale informaţionale (hărţi, planuri ale localităţilor, ghiduri turistice, cărţi, casete video, CD-uri, DVDuri, postere, ilustrate, broşuri ale oraşelor), suveniruri (steguleţe, eşarfe, şaluri, tricouri, umbrele, insigne, obiecte şi produse specifice zonei).

    4.2. Produsele şi serviciile prevăzute la pct. 4.1 lit. p) pot fi oferite şi cu titlu gratuit.

    5. Criterii obligatorii de acreditare a centrelor naţionale/locale de informare şi promovare turistică
    5.1. Amplasarea şi semnalizarea:
    a) sediile centrelor naţionale/locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti;
    b) semnalizarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică în România se face prin simbolul „i“ scris cu alb pe fond albastru;
    c) folosirea simbolului prevăzut la lit. b) este obligatorie pentru centrele naţionale şi locale de informare şi promovare turistică acreditate şi acesta va fi realizat sub formă de panou/firmă luminoasă cu următoarele dimensiuni recomandate: 500 mm x 500 mm, amplasat/amplasată obligatoriu la intrarea în centrul naţional/local de informare şi promovare turistică;
    d) folosirea simbolului prevăzut la lit. b) se poate face numai de către centrele naţionale/locale de informare şi promovare turistică acreditate de autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul turismului;
    e) centrele naţionale/locale de informare şi promovare turistică sunt semnalizate corespunzător în hărţi şi planuri ale unităţilor administrativ-teritoriale prin utilizarea simbolului prevăzut la lit. b);
    f) accesul către centrele naţionale/locale de informare şi promovare turistică este semnalizat corespunzător cu panouri, indicatoare şi altele asemenea prin utilizarea simbolului prevăzut la lit. b);
    g) în faţa sau în imediata apropiere a centrului naţional/local de informare şi promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită:
    - pentru centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt necesare minimum 3 locuri pentru autoturisme şi minimum un loc pentru autocare;
    – pentru centrele locale de informare şi promovare turistică sunt necesare minimum 2 locuri pentru autoturisme şi minimum un loc pentru autocare.
    În cazul în care acest lucru nu este posibil, centrul naţional de informare şi promovare turistică trebuie amplasat la o distanţă de maximum 500 m faţă de locul de parcare, cu facilităţile în cauză.


    5.2. Dotări administrative şi tehnice:
    a) spaţiu minim de primire a publicului: 30 mp, în cazul centrelor naţionale, şi 20 mp, în cazul centrelor locale de informare şi promovare turistică;
    b) mijloace de comunicare: telefon de contact, e-mail. Este obligatorie afişarea în loc vizibil, în exteriorul clădirii, a programului de lucru şi a unui număr de telefon pentru urgenţă;
    c) minimum un fotocopiator;
    d) acces la internet;
    e) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, antiincendiu şi antiefracţie;
    f) grup sanitar;
    g) mijloace fixe de tip mobilier, dotări de uz gospodăresc şi de protecţie a muncii, de bună calitate;
    h) utilizarea exclusivă a spaţiului pentru activitatea centrului naţional/local de informare şi promovare turistică;
    i) posibilităţi de expunere corespunzătoare a materialelor de informare şi promovare;
    j) existenţa materialelor de informare şi promovare utilizate în scopul dezvoltării şi/sau marketingului serviciilor turistice;
    k) bază de date şi site propriu de promovare şi informare, conectat obligatoriu la sistemul naţional integrat cu acces online, pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice, ce va fi realizat de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului;
    l) amenajarea în interiorul centrului naţional/local de informare şi promovare turistică a unui ministand de prezentare a produselor meşteşugăreşti şi de artizanat cu specific local, a mostrelor de floră reprezentative pentru aria geografică în cauză şi/sau a materialelor de promovare privind fauna, flora şi gastronomia specifică locală, precum şi a altor elemente de atracţie turistică cu specific local şi regional.

    5.3. Personalul şi programul de funcţionare:
    a) Persoana care conduce/coordonează centrul naţional sau local de informare şi promovare turistică trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele criterii:
    - să fie absolventă de liceu cu examen de bacalaureat sau de studii superioare;
    – să fie absolventă a unui program de formare profesională în turism (agent de turism - ghid, director de centru de informare turistică, director de agenţie de turism, director de hotel sau manager în activitatea de turism). Dacă persoana nu deţine certificat de calificare/absolvire, după caz, a unui astfel de program, poate participa la cursuri în vederea obţinerii acestuia, în termen de un an de la data acreditării;
    – să fie angajată/încadrată pe perioadă nedeterminată.

    b) Numărul minim de personal angajat în centrele naţionale/locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie de două persoane, din care cel puţin una să cunoască minimum o limbă de circulaţie internaţională. Persoanele angajate pot fi funcţionari publici sau angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (în fişa de post sunt obligatorii atribuţiile specifice).
    c) Programul normal de funcţionare este de luni până duminică, între orele 10,00 şi 17,00. În funcţie de factorii care influenţează gradul de atractivitate a unor zone/staţiuni turistice şi sezonalitatea activităţii în zonele considerate, autoritatea administraţiei publice locale în subordinea/coordonarea căreia funcţionează centrul poate stabili un program diferit, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    - afişarea programului pe site-ul de promovare a centrului şi pe site-ul autorităţii administraţiei publice locale;
    – afişarea unui număr de telefon permanent activ pentru urgenţe la sediul centrului şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale;
    – informarea autorităţii administraţiei publice centrale cu privire la programul de lucru stabilit.

    d) Prin excepţie de la prevederile lit. c), centrele naţionale/locale cu activitate sezonieră vor declara perioada sezonieră de funcţionare şi programul de funcţionare, odată cu depunerea dosarului de acreditare.


    6. Retragerea certificatului de acreditare
    6.1. Certificatul de acreditare este suspendat pe o perioadă de 30 de zile de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situaţia în care se constată că centrul naţional/local de informare şi promovare turistică nu respectă prevederile prezentelor norme metodologice.
    6.2. În perioada suspendării, centrul naţional/local de informare şi promovare turistică are obligaţia de a remedia deficienţele care au determinat suspendarea.
    6.3. În cazul în care aceste deficienţe nu sunt remediate, certificatul de acreditare este retras şi acreditarea centrului naţional/local de informare şi promovare turistică se poate realiza numai după reluarea procedurii de acreditare.

    7. Dispoziţii finale
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    CERERE-TIP
    de eliberare a certificatului de acreditare
    Către
    MINISTERUL ...............
    Direcţia .................
    Consiliul Local ..........................., judeţul ...................../Consiliul Judeţean ............../ Consiliul General al Municipiului Bucureşti vă înaintează documentaţia prevăzută la pct. 2.1 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.409/3.501/2020, în vederea eliberării certificatului de acreditare a Centrului naţional/local de informare şi promovare turistică din localitatea ......................... .
    Reprezentantul legal al consiliului local/judeţean,
    .............................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura
    ..................................
    Data
    .........................

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    FIŞA
    Centrului naţional de informare şi promovare turistică

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Criterii obligatorii de acreditare a centrelor naţionale de informare şi │Sunt │
│crt.│promovare turistică │îndeplinite DA│
│ │ │/NU. │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│Amplasarea şi semnalizarea │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─┤
│1. │Sediul centrului naţional de informare şi promovare turistică este situat:│în centrul │ │
│ │ │localităţii │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │pe stradă cu│ │
│ │ │circulaţie │ │
│ │ │intensă │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │în │ │
│ │ │apropierea │ │
│ │ │obiectivelor│ │
│ │ │de interes │ │
│ │ │turistic │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │în clădire │ │
│ │ │independentă│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │la parterul │ │
│ │ │unui imobil │ │
│ │ │cu acces │ │
│ │ │facil pentru│ │
│ │ │turişti │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Semnalizarea centrului naţional de informare şi promovare turistică este │ │ │
│ │realizată prin utilizarea simbolului „i“ scris cu alb pe fond albastru, │ │ │
│2. │realizat sub formă de panou/firmă luminoasă, cu următoarele dimensiuni: │ │ │
│ │500 mm x 500 mm, amplasat/ amplasată la intrarea în centrul naţional de │ │ │
│ │informare şi promovare turistică. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Semnalizarea centrului naţional de informare şi promovare turistică se │ │ │
│3. │face în mod corespunzător în hărţi şi planuri ale localităţilor urbane │ │ │
│ │prin utilizarea acestui simbol. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Accesul spre centrul naţional de informare şi promovare turistică este │ │ │
│4. │semnalizat corespunzător prin panouri, indicatoare şi altele asemenea, cu │ │ │
│ │utilizarea simbolului prevăzut la pct. 2. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │locuri de │ │
│ │ │parcare │ │
│ │ │gratuită, │ │
│ │ │minimum 3 │ │
│ │ │locuri │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │autoturisme │ │
│ │ │şi minimum │ │
│ │ │un loc │ │
│ │ │pentru │ │
│5. │Centrul naţional de informare şi promovare turistică dispune de: │autocare, în│ │
│ │ │faţă sau în │ │
│ │ │imediata │ │
│ │ │apropiere │ │
│ │ ├────────────┼─┤
│ │ │loc de │ │
│ │ │parcare cu │ │
│ │ │facilităţile│ │
│ │ │în cauză la │ │
│ │ │o distanţă │ │
│ │ │de maximum │ │
│ │ │500 m │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─┤
│Dotări administrative şi tehnice minime │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─┤
│6. │Spaţiu de primire a publicului: │minimum 30 │ │
│ │ │mp │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Mijloace de telecomunicaţie: │ │ │
│ │Nr. de telefon ......................... │telefon şi │ │
│7. │Adresă de e-mail │e-mail │ │
│ │................................................................. │ │ │
│ │Nr. de fax (nu constituie criteriu obligatoriu) ........................ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│8. │Fotocopiator │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Acces la internet │ │ │
│ │Adresă de e-mail │ │ │
│9. │................................................................. │ │ │
│ │Website │ │ │
│ │..........................................................................│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│10. │Instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de │ │ │
│ │climatizare, siguranţă la foc şi antiefracţie │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│11. │Grup sanitar │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│12. │Mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi de protecţie │ │ │
│ │a muncii, de bună calitate │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│13. │Spaţiul este utilizat exclusiv pentru activitatea centrului naţional de │ │ │
│ │informare şi promovare turistică şi asigură accesul facil pentru turişti. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│14. │Posibilităţi de expunere corespunzătoare a materialelor de promovare: │ │ │
│ │vitrine, panouri exterioare, suporturi, materiale de promovare etc. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Ministand de prezentare a produselor meşteşugăreşti şi de artizanat cu │ │ │
│ │specific local, a mostrelor de floră reprezentative pentru aria geografică│ │ │
│15. │în cauză şi a materialelor de promovare privind fauna, flora şi │ │ │
│ │gastronomia specifică locală, precum şi a altor elemente de atracţie │ │ │
│ │turistică cu specific local şi regional │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─┤
│Personalul şi programul de funcţionare │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─┤
│ │Persoana care conduce/coordonează centrul naţional de informare şi │ │ │
│ │promovare turistică îndeplineşte cel puţin următoarele criterii: │ │ │
│ │- este absolventă de liceu cu examen de bacalaureat sau de studii │ │ │
│ │superioare; │ │ │
│16. │- este absolventă a unui program de formare profesională în turism (agent │ │ │
│ │de turism - ghid, director de centru de informare turistică, director de │ │ │
│ │agenţie de turism, director de hotel sau manager în activitatea de │ │ │
│ │turism). Dacă persoana nu deţine certificat de calificare/absolvire, după │ │ │
│ │caz, al unui astfel de program, poate participa la cursuri în vederea │ │ │
│ │obţinerii acestuia, în termen de un an de la data acreditării. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │Total │ │
│ │ │personal ...│ │
│ │ ├────────────┼─┤
│17. │Număr total de personal angajat în centrul naţional de informare şi │Personal cu │ │
│ │promovare turistică, număr de personal cu pregătire profesională în turism│pregătire │ │
│ │ │profesională│ │
│ │ │în turism │ │
│ │ │... │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Minimum o persoană din personalul angajat în centrul naţional de informare│ │ │
│18. │şi promovare turistică cunoaşte cel puţin o limbă de circulaţie │ │ │
│ │internaţională. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│19. │Programul de funcţionare este de luni până duminică, între orele │ │ │
│ │10,00-17,00. │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─┘

    Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de acreditare obligatorii sus-prezentate.
    Reprezentant legal,
    .............................................
    (numele şi prenumele)
             Semnătura
    ..................................
             Data
    .........................

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    FIŞA
    Centrului local de informare şi promovare turistică

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr │Criterii obligatorii de acreditare a centrelor locale de informare şi │Sunt │
│crt.│promovare turistică │îndeplinite DA│
│ │ │/NU. │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│Amplasarea şi semnalizarea │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─┤
│ │Sediul centrului local de informare şi promovare turistică este situat: │în centrul │ │
│ │ │localităţii │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │pe stradă cu│ │
│ │ │circulaţie │ │
│ │ │intensă │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │în │ │
│ │ │apropierea │ │
│ │ │obiectivelor│ │
│1. │ │de interes │ │
│ │ │turistic │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │în clădire │ │
│ │ │independentă│ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │la parterul │ │
│ │ │unui imobil │ │
│ │ │cu acces │ │
│ │ │facil pentru│ │
│ │ │turişti │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Semnalizarea centrului local de informare şi promovare turistică este │ │ │
│ │realizată prin utilizarea simbolului „i“ scris cu alb pe fond albastru, │ │ │
│2. │realizat sub formă de panou/firmă luminoasă, cu următoarele dimensiuni: │ │ │
│ │500 mm x 500 mm, amplasat/amplasată la intrarea în centrul local de │ │ │
│ │informare şi promovare turistică. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Semnalizarea centrului local de informare şi promovare turistică se face │ │ │
│3. │în mod corespunzător în hărţi şi planuri ale localităţilor rurale prin │ │ │
│ │utilizarea acestui simbol. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Drumul spre centrul local de informare şi promovare turistică este │ │ │
│4. │semnalizat corespunzător prin panouri, indicatoare şi altele asemenea, cu │ │ │
│ │utilizarea simbolului prevăzut la pct. 2. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │locuri de │ │
│ │ │parcare │ │
│ │ │gratuită, │ │
│ │ │minimum două│ │
│ │ │locuri │ │
│ │ │pentru │ │
│ │Centrul local de informare şi promovare turistică dispune de: │autoturisme │ │
│ │ │şi un loc │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │autocare, în│ │
│5. │ │faţă sau în │ │
│ │ │imediata │ │
│ │ │apropiere │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │loc de │ │
│ │ │parcare cu │ │
│ │ │facilităţile│ │
│ │ │în cauză la │ │
│ │ │o distanţă │ │
│ │ │de maximum │ │
│ │ │500 m │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─┤
│Dotări administrative şi tehnice minime │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─┤
│6. │Spaţiu de primire a publicului: │minimum 20 │ │
│ │ │mp │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Mijloace de telecomunicaţie: │ │ │
│ │Nr. de telefon ......................... │telefon şi │ │
│7. │Adresă de e-mail │e-mail │ │
│ │................................................................. │ │ │
│ │Nr. de fax (nu constituie criteriu obligatoriu) ........................ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│8. │Fotocopiator │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Acces la internet │ │ │
│ │Adresă de e-mail │ │ │
│9. │................................................................. │ │ │
│ │Website │ │ │
│ │..........................................................................│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│10. │Instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de │ │ │
│ │climatizare, siguranţă la foc şi antiefracţie │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│11. │Grup sanitar │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│12. │Mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi de protecţie │ │ │
│ │a muncii, de bună calitate │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│13. │Spaţiul este utilizat exclusiv pentru activitatea centrului local de │ │ │
│ │informare şi promovare turistică şi asigură accesul facil pentru turişti. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│14. │Posibilităţi de expunere corespunzătoare a materialelor de promovare: │ │ │
│ │vitrine, panouri exterioare, suporţi, materiale de promovare etc. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Ministand de prezentare a produselor meşteşugăreşti şi de artizanat cu │ │ │
│ │specific local, a mostrelor de floră reprezentative pentru aria geografică│ │ │
│15. │în cauză şi a materialelor de promovare privind fauna, flora şi │ │ │
│ │gastronomia specifică locală, precum şi a altor elemente de atracţie │ │ │
│ │turistică cu specific local şi regional │ │ │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─┤
│Personalul şi programul de funcţionare │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─┤
│ │Persoana care conduce/coordonează centrul local de informare şi promovare │ │ │
│ │turistică îndeplineşte cel puţin următoarele criterii: │ │ │
│ │- este absolventă de liceu cu examen de bacalaureat sau de studii │ │ │
│ │superioare; │ │ │
│16. │- este absolventă a unui program de formare profesională în turism (agent │ │ │
│ │de turism - ghid, director de centru de informare turistică, director de │ │ │
│ │agenţie de turism, director de hotel sau manager în activitatea de │ │ │
│ │turism). Dacă persoana nu deţine certificat de calificare/absolvire, după │ │ │
│ │caz, al unui astfel de program, poate participa la cursuri în vederea │ │ │
│ │obţinerii acestuia, în termen de un an de la data acreditării. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │ │Total │ │
│ │ │personal ...│ │
│ │ ├────────────┼─┤
│17. │Număr total de personal angajat în centrul local de informare şi promovare│Personal cu │ │
│ │turistică, număr de personal cu pregătire profesională în turism │pregătire │ │
│ │ │profesională│ │
│ │ │în turism │ │
│ │ │... │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│ │Minimum o persoană din personalul angajat în centrul local de informare şi│ │ │
│18. │promovare turistică cunoaşte cel puţin o limbă de circulaţie │ │ │
│ │internaţională │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─┤
│19. │Programul de funcţionare este de luni până duminică, între orele │ │ │
│ │10,00-17,00. │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─┘

    Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de acreditare obligatorii sus-prezentate.
    Reprezentant legal,
    .............................................
    (numele şi prenumele)
            Semnătura
    ..................................
              Data
    .........................

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la normele metodologice
    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016