Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 17 iulie 2019  de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 17 iulie 2019 de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 709 din 29 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 179 din 17 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 29 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 1
    Scopul prezentei norme este de a stabili cerinţele specifice referitoare la asigurarea protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante şi securităţii radiologice pentru situaţiile de expunere planificată şi de urgenţă în practica de control nedistructiv cu radiaţii ionizante, în conformitate cu prevederile Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 (denumite în continuare Norme de securitate radiologică), şi ale Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear şi radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/113/2018 (denumit în continuare Regulament).

    ART. 2
    (1) Practica de control nedistructiv cu radiaţii ionizante în cazul expunerii planificate constă în folosirea instalaţiilor radiologice pentru depistarea discontinuităţilor interne ale materialelor sau produselor, care implică desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi, după caz, din domeniul nuclear specificate la art. 2 lit. c) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Nu sunt incluse practicile de control nedistructiv cu surse de neutroni, cele destinate determinării compoziţiei sau structurii materialelor şi produselor şi cele pentru examinări de securitate.

    ART. 3
    Prezenta normă implementează prevederile privind situaţiile de expuneri planificate şi situaţiile de expuneri de urgenţă din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,96/29/Euratom,97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 13/1 din 17.01.2014.

    ART. 4
    Definiţiile specifice, precum şi abrevierile utilizate sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicabilitate
    ART. 5
    (1) Prezenta normă se aplică practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante (CND-RP) şi tratează expunerea profesională şi expunerea publică, precum şi securitatea instalaţiilor radiologice de control nedistructiv şi a surselor radioactive utilizate.
    (2) Prezenta normă se aplică practicii de CND-RP, care implică riscul expunerii la radiaţii ionizante provenite de la:
    a) instalaţiile cu surse radioactive închise;
    b) generatoarele de radiaţii X;
    c) acceleratoarele de electroni;
    d) generatoarele de radiaţii X instalate în cabinete cu ecrane de protecţie radiologică încorporate.


    CAP. II
    Organizare şi responsabilităţi
    ART. 6
    (1) Responsabilitatea generală pentru aplicarea prezentei norme, pentru asigurarea condiţiilor materiale, de personal şi organizatorice o are întreprinderea, prin persoana împuternicită legal să o reprezinte.
    (2) Principalele responsabilităţi ale persoanei împuternicite legal sunt specificate în anexa nr. 4 la prezenta normă.
    (3) Lucrătorii expuşi care desfăşoară practica de CND-RP trebuie să aibă clar definite, în scris, de către întreprindere, responsabilităţile şi sarcinile care le revin pentru aplicarea cerinţelor de protecţie radiologică şi securitate radiologică.
    (4) Responsabilităţile specificate la alin. (3) se aduc la cunoştinţa lucrătorilor expuşi, sub semnătură.
    (5) Întreprinderea trebuie să numească în scris, pentru fiecare zonă controlată, cel puţin un responsabil cu protecţia radiologică dintre angajaţii cu permis de exercitare nivel 2 sau nivel 3 emis de CNCAN pentru practica respectivă.
    (6) Întreprinderea trebuie să atribuie responsabilului cu protecţia radiologică autoritatea administrativă necesară îndeplinirii sarcinilor, inclusiv aceea de a opri lucrările în cazul în care constată că nu se îndeplinesc cerinţele de securitate radiologică sau de protecţie fizică şi să îi asigure un canal de comunicare directă cu managementul întreprinderii titulare de autorizaţie.
    (7) Sarcinile minime pe care trebuie să le îndeplinească lucrătorii expuşi care desfăşoară practica de control nedistructiv cu radiaţii ionizante sunt indicate în anexa nr. 4 la prezenta normă.
    (8) Întreprinderea este obligată să folosească în practica de CND-RP numai personal cu pregătire specifică, posesor al permisului de exercitare corespunzător postului ocupat şi care este apt medical să desfăşoare activitatea respectivă.
    (9) Întreprinderea trebuie să consulte şi să aibă o relaţie contractuală cu un expert în protecţie radiologică cu permis nivel 3 valabil, ori de câte ori este necesar.
    (10) În situaţia apariţiei unui eveniment semnificativ, aşa cum este definit în anexa nr. 1 la prezenta normă, întreprinderea trebuie:
    a) să investigheze cauzele, împrejurările şi consecinţele evenimentului;
    b) să întreprindă măsurile prevăzute în Normele privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire pentru urgenţă VI, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 147/2018;
    c) să stabilească şi să aplice măsurile preventive şi corective necesare care trebuie luate pentru a micşora probabilitatea de apariţie a unor situaţii similare;
    d) să aplice măsurile dispuse de CNCAN;
    e) să urmărească eficacitatea măsurilor luate.

    (11) Întreprinderea răspunde de evaluarea şi punerea în aplicare a măsurilor privind protecţia radiologică a lucrătorilor expuşi.

    CAP. III
    Justificarea, optimizarea şi limitarea dozelor pentru desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante
    SECŢIUNEA 1
    Justificarea practicii
    ART. 7
    (1) În general, practica de CND-RP este considerată justificată.
    (2) CNCAN poate iniţia reevaluarea unor forme particulare ale practicii de CND-RP şi poate dispune limitarea extinderii acestora sau decide chiar oprirea lor.
    (3) Introducerea în practică a unor noi tehnici de CND-RP trebuie justificată, în scris, de iniţiatorul practicii, în colaborare cu societăţile profesionale şi autorităţile competente, după caz.
    (4) CNCAN poate respinge desfăşurarea unei practici noi dacă apreciază că justificarea acesteia nu este temeinică.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Optimizarea protecţiei radiologice
    ART. 8
    (1) Întreprinderea trebuie să demonstreze că sunt întreprinse toate măsurile necesare pentru asigurarea optimizării protecţiei radiologice a lucrătorilor expuşi profesional, a lucrătorilor în situaţii de urgenţă şi a populaţiei, conform prevederilor art. 11 din Normele de securitate radiologică.
    (2) Optimizarea prevăzută la alin. (1) trebuie realizată cu respectarea constrângerilor de doză.
    (3) Constrângerea de doză pentru lucrătorii expuşi impusă la proiectarea ecranelor structurale de protecţie ale incintelor amenajate este de 10 mSv/an; întreprinderea poate adopta o abordare mai restrictivă referitoare la această constrângere de doză.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Limitarea dozelor
    ART. 9
    (1) Limitele dozei efective şi ale dozei echivalente pentru lucrătorul expus care desfăşoară practica de CND-RP în situaţii de expunere planificată trebuie să respecte prevederile art. 53, 54 şi 57 şi 58 din Normele de securitate radiologică.
    (2) În situaţiile de expunere de urgenţă, nivelul de referinţă sau criteriile generice pentru expunerea persoanelor din populaţie sunt stabilite în anexa nr. 5 la Regulament.

    CAP. IV
    Autorizarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante
    ART. 10
    Practica de CND-RP trebuie autorizată conform Normelor privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 155/2018, denumite în continuare Norme privind procedurile de autorizare.

    ART. 11
    (1) Practica de CND-RP este supusă controlului reglementat al CNCAN prin autorizare pe faze de realizare, dacă instalaţia radiologică nu este încadrată altfel în autorizaţia de securitate radiologică pentru produs sau în autorizaţia de furnizare.
    (2) Pentru desfăşurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate şi în afara perimetrului administrativ al întreprinderii, întreprinderea trebuie să fie în posesia unei autorizaţii valabile de securitate radiologică pentru desfăşurarea practicii în interiorul şi în exteriorul incintei amenajate şi trebuie să solicite şi să obţină, în prealabil, avizul CNCAN pentru lucru în exterior.
    (3) Laboratorul amenajat pe un mijloc de transport auto trebuie să obţină autorizaţia de securitate radiologică de produs şi să fie utilizat ca atare, exclusiv pentru realizarea practicii autorizate de CND-RP.
    (4) Documentaţia tehnică de autorizare pentru fiecare fază şi tip de instalaţie radiologică trebuie să conţină informaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă.

    CAP. V
    Sistemul de management al protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante
    ART. 12
    (1) Întreprinderea trebuie să instituie şi să menţină un sistem de management al protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante.
    (2) Sistemul de protecţie radiologică trebuie să fie dezvoltat gradual, în concordanţă cu tipul şi mărimea riscului asociat practicii de CND-RP.
    (3) Sistemul de protecţie radiologică cuprinde:
    a) asigurarea calităţii;
    b) programul de protecţie radiologică;
    c) controlul calităţii;
    d) planul de răspuns al titularului de autorizaţie la situaţii de urgenţă radiologică.

    (4) Procedurile de asigurare a calităţii şi cele de control al calităţii trebuie să facă parte din sistemul de management al calităţii, implementat de întreprinderea titulară de autorizaţie, şi trebuie să conţină elementele specificate în anexa nr. 3 la prezenta normă.
    (5) Programul de protecţie radiologică trebuie să se bazeze pe o procedură generală de desfăşurare a practicii de CND-RP, care trebuie să stabilească:
    a) organizarea şi formele de desfăşurare a practicii;
    b) zonele controlate şi supravegheate;
    c) obligaţiile şi responsabilităţile tuturor persoanelor implicate;
    d) relaţiile administrative dintre persoanele implicate;
    e) documentele sistemului - păstrare, arhivare, difuzare, retragere;
    f) evidenţele necesare;
    g) acţiuni corective.

    (6) Procedura generală a programului de protecţie radiologică se completează şi trebuie să conţină cel puţin elementele, instrucţiunile şi procedurile recomandate în anexa nr. 3 la prezenta normă.
    (7) Întreprinderea trebuie să implementeze şi să menţină o cultură de securitate radiologică. Acţiunile recomandate pentru menţinerea unei culturi de securitate radiologică sunt descrise în anexa nr. 11 la prezenta normă.
    (8) Controlul calităţii se realizează conform procedurilor specifice, prin organizaţii acreditate, pe tot fluxul specific practicilor de CND-RP, în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile tehnice, standardele şi cerinţele tehnice stabilite în procesul de autorizare.

    CAP. VI
    Cerinţe privind instruirea, informarea şi calificarea lucrătorilor expuşi profesional
    ART. 13
    (1) Lucrătorii expuşi profesional care desfăşoară practica de CND-RP trebuie să aibă:
    a) pregătire profesională prin cursuri corespunzătoare de CND-RP;
    b) pregătire în domeniul protecţiei radiologice, printr-un program de pregătire avizat de CNCAN, conform Procedurii privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2018;
    c) instruirea iniţială specifică locului de muncă.

    (2) Întreprinderea sau, în cazul lucrătorilor externi, angajatorul trebuie să asigure participarea la programe corespunzătoare de instruire şi de informare în domeniul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante a lucrătorilor expuşi, conform art. 22-25 din Normele de securitate radiologică.
    (3) Durata minimă a unui program de pregătire iniţială de nivel 2 în domeniul protecţiei radiologice este de 60 de ore.
    (4) Durata minimă a unui program de pregătire iniţială de nivel 1 în domeniul protecţiei radiologice este de 30 de ore.
    (5) Durata minimă a unui program de pregătire continuă, de nivel 1 sau 2, în domeniul protecţiei radiologice este de 16 ore.
    (6) Întreprinderea trebuie să asigure informarea corespunzătoare şi pregătirea continuă a lucrătorilor expuşi în domeniul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante şi securităţii radiologice, prin cursuri de instruire avizate de CNCAN şi documentate corespunzător, efectuate la intervale de cel mult 5 ani, conform prevederilor art. 16 alin (3) din Normele de securitate radiologică.
    (7) Întreprinderea trebuie să menţină evidenţa documentată a actelor care atestă pregătirea şi calificarea pentru toţi lucrătorii expuşi.

    CAP. VII
    Protecţia operaţională împotriva radiaţiilor ionizante
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 14
    Protecţia operaţională a lucrătorilor expuşi trebuie realizată în conformitate cu prevederile art. 88 şi 89 din Normele de securitate radiologică, şi anume prin:
    a) evaluarea prealabilă şi identificarea naturii şi a amplorii riscului radiologic la care sunt supuşi;
    b) optimizarea protecţiei radiologice;
    c) clasificarea lucrătorilor expuşi în categoria A sau B;
    d) implementarea măsurilor de control şi de monitorizare pentru diferitele zone şi condiţii de lucru, incluzând, acolo unde este necesar, monitorizarea individuală;
    e) implementarea măsurilor pentru asigurarea supravegherii medicale;
    f) implementarea măsurilor pentru furnizarea educaţiei şi instruirii specifice.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Monitorizarea dozimetrică individuală a lucrătorilor expuşi
    ART. 15
    (1) Întreprinderea trebuie să asigure monitorizarea dozimetrică individuală sistematică a tuturor lucrătorilor expuşi profesional de categoria A, în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN.
    (2) Sistemul de monitorizare radiologică individuală trebuie să fie acceptat de expertul în protecţie radiologică şi aprobat de CNCAN în cursul procesului de autorizare.
    (3) Întreprinderea trebuie să instituie şi să menţină o procedură privind desfăşurarea activităţii de monitorizare dozimetrică individuală a lucrătorilor expuşi şi de înregistrare a dozei fiecărui lucrător, în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN.
    (4) Cerinţele privind structura şi conţinutul procedurii sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă.
    (5) Întreprinderea va analiza anual dozele încasate de către lucrătorii expuşi şi măsurile de aplicare a sistemului de protecţie radiologică.
    (6) Întreprinderea asigură dotarea lucrătorilor expuşi cu dozimetre digitale cu citire directă şi prag de alarmare, la propunerea responsabilului cu protecţia radiologică, ori de câte ori este necesar să fie obţinută o informaţie suplimentară, în timp real, despre expunerea profesională.
    (7) Întreprinderea trebuie să asigure dotarea cu dozimetre individuale digitale active, cu citire directă şi prag de alarmare, a lucrătorilor expuşi profesional, complementar dozimetrului individual, în cazul desfăşurării practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate sau în cazul răspunsului la situaţii de urgenţă.
    (8) În cazul lucrătorilor externi, sarcina înregistrării rezultatelor monitorizării individuale revine atât titularului de autorizaţie care îi foloseşte, cât şi angajatorului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Evaluarea expunerii profesionale individuale
    ART. 16
    (1) În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau imposibilităţii utilizării dozimetrului individual trebuie să se evalueze doza individuală a lucrătorului expus respectiv, în conformitate cu art. 105 din Normele de securitate radiologică, de către expertul în protecţie radiologică.
    (2) La înregistrarea rezultatului evaluării trebuie consemnată şi metoda folosită.
    (3) În cazul unei expuneri accidentale sau a depăşirii limitelor de doză, întreprinderea trebuie să asigure pentru toate persoanele implicate evaluarea neîntârziată a dozelor individuale rezultate în urma expunerii externe, în conformitate cu art. 109-111 din Normele de securitate radiologică.
    (4) În cazul expunerii de urgenţă, întreprinderea trebuie să asigure monitorizarea dozimetrică individuală şi evaluarea dozelor primite, după caz.
    (5) Întreprinderea va solicita de la ultimul angajator la care persoana respectivă a fost angajată ca lucrător expus transmiterea extrasului din evidenţa dozei primite de acea persoană.
    (6) Întreprinderea are obligaţia să aducă la cunoştinţa persoanei implicate rezultatele monitorizării sale individuale şi să asigure accesul acesteia la rezultatele măsurărilor care au fost utilizate pentru estimările de doză şi la rezultatele monitorizării radiologice a mediului de lucru utilizate la evaluarea dozelor primite, în conformitate cu art. 118 din Normele de securitate radiologică.
    (7) Întreprinderea are obligaţia să pună la dispoziţia medicului serviciului de medicina muncii rezultatele monitorizărilor dozimetrice individuale în vederea interpretării implicaţiilor expunerii la radiaţii asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuşi.
    (8) Întreprinderea care a asigurat monitorizarea individuală a unui lucrător expus de categoria A are obligaţia de a asigura, la cerere, transmiterea rezultatelor monitorizării individuale respective către întreprinderea sau către organismele din străinătate care angajează respectiva persoană ca lucrător expus, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Supravegherea radiologică a locului de muncă
    ART. 17
    (1) Întreprinderea trebuie să asigure supravegherea radiologică a tuturor locurilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 100 din Normele de securitate radiologică.
    (2) Întreprinderea trebuie să instituie şi să menţină o procedură privind supravegherea radiologică a tuturor locurilor de muncă.
    (3) Cerinţele privind structura şi conţinutul procedurii sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă.
    (4) Supravegherea radiologică a locului de muncă trebuie să fie efectuată de personalul propriu, sub supravegherea expertului în protecţie radiologică, sau de către o întreprindere desemnată de CNCAN.
    (5) Supravegherea radiologică a locului de muncă trebuie efectuată:
    a) când se pune în funcţiune o nouă instalaţie radiologică;
    b) când se înfiinţează un nou depozit de surse;
    c) când se verifică debitul dozei la suprafaţa containerului care urmează a fi transportat;
    d) la intervale de 6 luni, în punctele stabilite în procesul de autorizare pentru desfăşurarea practicii de CND-RP în incinta special amenajată;
    e) de fiecare dată, în cazul desfăşurării practicii în exteriorul incintei special amenajate, în vederea confirmării corectitudinii delimitării zonei controlate şi a zonei supravegheate;
    f) în timpul răspunsului la situaţii de urgenţă radiologică;
    g) după fiecare reparaţie a instalaţiei radiologice sau schimbare de surse de radiaţii, operaţii care pot afecta condiţiile de asigurare a protecţiei radiologice.

    (6) Întreprinderea trebuie să păstreze evidenţa rezultatelor supravegherii radiologice într-o evidenţă, conform art. 100 alin. (4) din Normele de securitate radiologică.
    (7) Rezultatele măsurărilor vor fi înregistrate pe durata desfăşurării practicii şi vor fi utilizate, dacă este necesar, pentru estimarea dozelor individuale. Durata minimă de păstrare a înregistrărilor va respecta prevederile legale în vigoare.
    (8) Întreprinderea trebuie să asigure dotarea cu un număr suficient de aparate de control dozimetric, şi anume cel puţin un aparat pentru fiecare instalaţie radiologică cu sursă închisă sau generator de radiaţii X şi cel puţin un aparat pentru fiecare instalaţie radiologică utilizată în exteriorul incintei special amenajate.
    (9) Aparatura de control dozimetric utilizată trebuie să îndeplinească cerinţele din anexa nr. 5 la prezenta normă.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Niveluri de investigare
    ART. 18
    (1) Întreprinderea trebuie:
    a) să includă în procedurile şi regulile locale constrângerile de doză pentru lucrătorii expuşi;
    b) să stabilească procedurile care trebuie urmate când un astfel de nivel este atins sau depăşit.

    (2) Se recomandă:
    a) un nivel de investigare de 1 mSv/lună pentru doza efectivă va fi stabilit ca regulă locală în sistemul de protecţie radiologică;
    b) depăşirea acestui nivel impune verificarea sistemelor de securitate şi revizuirea instrucţiunilor de lucru.

    (3) Întreprinderea trebuie să efectueze o investigaţie, ori de câte ori:
    a) o doză efectivă individuală depăşeşte nivelul specificat la alin. (2);
    b) orice parametru operaţional legat de protecţie şi securitate a depăşit domeniul normal stabilit pentru condiţiile de utilizare;
    c) s-a produs o defectare a instalaţiei radiologice, un accident sever sau o eroare care cauzează sau care are potenţialul să depăşească limita de doză anuală;
    d) are loc orice alt eveniment sau circumstanţe neobişnuite care pot duce la încasarea unei doze care depăşeşte limita de doză anuală sau la restricţii operaţionale impuse instalaţiei radiologice.

    (4) Investigarea trebuie să fie iniţiată de îndată după descoperirea evenimentului.
    (5) După fiecare investigare trebuie să se întocmească un raport care se arhivează şi va cuprinde cauzele, evaluarea sau estimarea oricărei doze primite, acţiunile corective şi preventive dispuse. Raportul se va transmite şi la CNCAN.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Clasificarea locurilor de muncă
    ART. 19
    (1) Locurile de muncă aferente practicii de CND-RP se clasifică conform prevederilor art. 93-95 din Normele de securitate radiologică.
    (2) Trebuie să fie declarate zone controlate următoarele:
    a) incinta de expunere şi depozitul de surse radioactive;
    b) incinta de iradiere/autolaboratorul.

    (3) Zona situată în imediata vecinătate a zonei controlate este considerată zonă supravegheată şi trebuie descrisă şi redată în planul inclus în documentaţia de autorizare.
    (4) Zona supravegheată cuprinde toate spaţiile laboratorului, cu excepţia celor menţionate la alin. (2) lit. a).
    (5) Limita dozei efective pentru delimitarea zonei supravegheate este de 1 mSv pe an, excluzând valorile fondului natural de radiaţie.
    (6) Regimul juridic al zonelor controlate/supravegheate trebuie să permită titularului de autorizaţie să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute în prezenta normă.
    (7) În zonele controlate/supravegheate responsabilitatea desfăşurării în siguranţă a practicii de CND-RP revine titularului de autorizaţie.
    (8) Întreprinderea trebuie să respecte cerinţele referitoare la zonele controlate, inclusiv privind accesul şi staţionarea, în conformitate cu art. 96-98 din Normele de securitate radiologică.
    (9) Întreprinderea trebuie să respecte cerinţele referitoare la zonele supravegheate, în conformitate cu art. 99 din Normele de securitate radiologică.
    (10) Accesul în laboratorul de control nedistructiv cu instalaţii radiologice va fi normal închis, cu deschidere telecomandată şi interfon sau cu sistem de vizualizare şi control al accesului.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi
    ART. 20
    (1) Întreprinderea trebuie să asigure supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi, în conformitate cu prevederile art. 122-134 din Normele de securitate radiologică.
    (2) Niciun lucrător nu poate fi angajat sau clasificat drept lucrător expus de categoria A sau B într-un post anume, dacă serviciul de medicina muncii îl declară inapt medical pentru postul respectiv.

    CAP. VIII
    Investigarea şi raportarea supraexpunerilor şi a expunerilor accidentale
    ART. 21
    (1) În cazul supraexpunerilor şi al expunerilor accidentale, întreprinderea trebuie să asigure pentru toate persoanele implicate evaluarea neîntârziată a dozelor individuale datorate atât expunerii externe, cât şi expunerii interne, după caz, precum şi distribuţia acestor doze în corp.
    (2) În cazul supraexpunerilor şi al expunerii accidentale, întreprinderea trebuie să asigure evaluarea dozelor primite, folosind informaţiile furnizate de monitorizarea dozimetrică individuală şi/sau alte informaţii, după caz.
    (3) Pentru confirmarea rezultatelor evaluării dozelor ca urmare a supraexpunerilor şi a expunerilor accidentale, întreprinderea trebuie să consulte un expert în protecţie radiologică.
    (4) Întreprinderea trebuie să instituie şi să menţină o procedură privind investigarea şi raportarea supraexpunerilor şi a expunerilor accidentale.
    (5) Structura şi conţinutul procedurii şi raportului sunt specificate în anexa nr. 3 la prezenta normă.
    (6) Lucrătorii expuşi care au suferit o supraexpunere pot continua să lucreze în zone controlate numai dacă au avizul unui medic abilitat/serviciu de medicina muncii pentru lucrul cu surse de radiaţii.

    CAP. IX
    Securitatea şi siguranţa surselor radioactive şi a instalaţiilor radiologice
    ART. 22
    (1) În practica de CND-RP trebuie să fie utilizate numai instalaţii radiologice care:
    a) au marcajul CE şi certificatul EC, emis de către un organism notificat, conform reglementărilor UE;
    b) sunt achiziţionate de la furnizori autorizaţi;
    c) sunt testate periodic, conform cerinţelor producătorului;
    d) sunt întreţinute şi verificate conform recomandărilor producătorului de către întreprinderi pentru manipulare autorizate de către CNCAN, pentru tipul respectiv de instalaţie radiologică;
    e) sunt păstrate permanent în condiţii de protecţie fizică sau sub supravegherea unei persoane calificate, după caz;
    f) sunt depozitate numai în locuri corespunzător amenajate, protejate împotriva degradării, incendiului, inundaţiilor, acţiunii vătămătoare a factorilor de mediu, furtului şi utilizării neautorizate.

    (2) Sursele radioactive trebuie:
    a) să fie proiectate, realizate şi testate în conformitate cu cerinţele standardului ISO 2919 în vigoare;
    b) să fie calificate conform cerinţelor standardului ISO 2919, cel puţin C 43313 sau cel puţin C 43515, în funcţie de categoria instalaţiei radiologice;
    c) să îndeplinească cerinţele de etanşeitate şi contaminare radioactivă nefixată de suprafaţă ale standardului ISO 9978, ediţia în vigoare;
    d) să aibă buletin de verificare a contaminării radioactive nefixate de suprafaţă emis de maximum 6 luni.

    (3) Întreprinderea trebuie să instituie şi să implementeze măsuri de prevenire a pierderii ori furtului instalaţiilor radiologice şi surselor radioactive.
    (4) Întreprinderea trebuie să instituie şi să menţină o procedură privind evidenţa, mişcarea şi depozitarea instalaţiilor radiologice şi a surselor radioactive, având structura şi conţinutul precizate în anexa nr. 3 la prezenta normă.
    (5) Conţinutul fişelor de evidenţă şi de mişcare a instalaţiilor radiologice şi a surselor radioactive se regăseşte în anexa nr. 6 la prezenta normă.
    (6) Întreprinderea trebuie să dezvolte şi să menţină dosarul de obiectiv şi un plan de intervenţie pentru siguranţă şi protecţie fizică în conformitate cu cerinţele specifice ale CNCAN.
    (7) Întreprinderea trebuie să păstreze înregistrările privind mişcarea surselor radioactive timp de cel puţin 10 ani.

    CAP. X
    Cerinţe referitoare la instalaţiile radiologice
    ART. 23
    (1) Instalaţiile radiologice cu surse închise, echipamentele auxiliare şi componentele instalaţiilor radiologice cu surse închise trebuie să îndeplinească cerinţele standardului ISO 3999, ediţia în vigoare.
    (2) Containerele instalaţiilor radiologice cu surse închise se clasifică după cum urmează:
    a) categoria I, de tip obturator;
    b) categoria II, de tip proiector;
    c) categoria X, pentru aplicaţii speciale, subacvatice sau teleghidate.

    (3) Containerele care conţin uraniu sărăcit ale instalaţiilor radiologice cu surse radioactive închise trebuie să îndeplinească cerinţele privind controlul de garanţii nucleare.
    (4) Containerele care conţin uraniu sărăcit ale instalaţiilor radiologice sunt tratate ca materiale nucleare chiar dacă nu conţin sursa radioactivă.
    (5) Cerinţele suplimentare privind dotarea şi utilizarea pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile radiologice cu surse închise se regăsesc în anexa nr. 7 la prezenta normă.

    ART. 24
    (1) Instalaţiile radiologice cu generatoare de radiaţii X, echipamentele auxiliare şi componentele instalaţiilor radiologice cu generatoare de radiaţii X trebuie să îndeplinească cerinţele standardului IEC/EN 60204, ediţia în vigoare.
    (2) Cerinţele suplimentare privind dotarea şi utilizarea pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile radiologice cu generatoare de radiaţii X se regăsesc în anexa nr. 7 la prezenta normă.

    ART. 25
    (1) Instalaţiile radiologice pentru aplicaţii speciale trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele pentru instalaţii radiologice precizate la art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (1).
    (2) Instalaţiile radiologice pentru aplicaţii speciale se clasifică după cum urmează:
    a) instalaţii radiologice pentru aplicaţii subacvatice;
    b) instalaţiile radiologice teleghidate.

    (3) Cerinţele suplimentare privind dotarea şi utilizarea pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile radiologice pentru aplicaţii speciale se regăsesc în anexa nr. 7 la prezenta normă.

    ART. 26
    Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cabinetele cu protecţie radiologică încorporată se regăsesc în anexa nr. 7 la prezenta normă.

    CAP. XI
    Cerinţe privind programul de întreţinere şi service al instalaţiilor radiologice
    ART. 27
    (1) Întreprinderea trebuie să instituie şi să menţină proceduri şi instrucţiuni de lucru pentru a asigura un program de verificări, control al calităţii, mentenanţă şi lucrări de întreţinere, care trebuie să ţină cont de recomandările producătorului şi ale furnizorului.
    (2) Structura şi conţinutul procedurii sunt specificate în anexa nr. 3 la prezenta normă.
    (3) Întreprinderea trebuie să păstreze fişa tehnică a instalaţiei radiologice pe toată durata de viaţă a instalaţiei.
    (4) Fişa tehnică trebuie să conţină date privind toate operaţiunile efectuate: instalare, întreţinere, verificare, reparare, până la predarea ca deşeuri radioactive a surselor de radiaţii şi dezafectarea sau dezmembrarea şi casarea instalaţiei.
    (5) Programul de verificări, control al calităţii, lucrări de întreţinere şi service trebuie să conţină verificări de rutină şi verificări periodice.
    (6) Verificările de rutină trebuie să fie efectuate de către lucrători, cu regularitatea şi periodicitatea recomandată de producătorul sau furnizorul instalaţiei radiologice.
    (7) Verificările periodice vor fi efectuate numai de o întreprindere autorizată de CNCAN pentru astfel de activităţi şi tip de instalaţie radiologică, cu periodicitatea recomandată de producătorul sau furnizorul instalaţiei radiologice sau precizată în reglementări specifice.
    (8) Întreprinderea autorizată de CNCAN pentru practica de manipulare trebuie să elibereze un raport de conformitate cu parametrii tehnici nominali după fiecare intervenţie asupra instalaţiei radiologice.
    (9) Se interzice utilizarea unei instalaţii radiologice necorespunzătoare. Aceasta trebuie scoasă din funcţiune, etichetată ca neconformă şi nu va fi utilizată decât după reparare şi atestarea conformităţii prin unităţi autorizate în manipularea acelui tip de instalaţie radiologică.
    (10) Întreprinderea autorizată de CNCAN pentru manipulare trebuie să aibă un sistem al calităţii certificat, personal instruit, echipamente pentru efectuarea verificărilor periodice şi pentru intervenţie în caz de urgenţă radiologică.
    (11) Întreprinderea trebuie să ţină evidenţa verificărilor efectuate asupra instalaţiilor radiologice.
    (12) Conţinutul verificărilor de rutină şi periodice ale unei instalaţii radiologice este indicat în anexa nr. 8 la prezenta normă.

    CAP. XII
    Cerinţe privind amenajarea şi proiectarea incintelor amenajate destinate desfăşurării practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante
    ART. 28
    (1) Întreprinderea trebuie să desfăşoare practica de CND-RP prin utilizarea instalaţiilor radiologice, ori de câte ori este posibil, în incinte special amenajate.
    (2) Incinta amenajată trebuie să cuprindă următoarele încăperi:
    a) cameră ecranată de expunere, dimensionată corespunzător gabaritului pieselor sau obiectelor care trebuie examinate;
    b) cameră de comandă, separată, adiacentă camerei de expunere, cu pupitrele de comandă ale instalaţiilor radiologice;
    c) depozit, corespunzător dimensionat şi ecranat, cu asigurarea protecţiei fizice pentru sursele de radiaţii.

    (3) Întreprinderea trebuie să asigure spaţii şi încăperi dimensionate corespunzător volumului de muncă şi numărului de lucrători expuşi, cu un circuit funcţional adecvat.
    (4) Spaţiile şi încăperile trebuie să cuprindă, după caz:
    a) vestiar cu grup sanitar şi duş;
    b) încăpere pentru arhivarea radiografiilor;
    c) depozit pentru filmele radiografice;
    d) cameră pentru prelucrarea filmelor radiografice;
    e) cameră pentru interpretarea imaginilor radiografice;
    f) cameră de lucru pentru lucrătorii expuşi;
    g) cameră de păstrare pentru aparatura dozimetrică şi accesoriile instalaţiilor radiologice;
    h) birou.

    (5) Întreprinderea trebuie să asigure spaţiile şi încăperile de la alin. (4), în cazul utilizării instalaţiilor radiologice cu sursă radioactivă, pentru fiecare incintă amenajată.
    (6) Spaţiile şi încăperile menţionate la alin. (4) pot servi mai multor incinte amenajate numai în cazul amenajărilor destinate utilizării instalaţiilor radiologice cu generatoare de radiaţii X.

    ART. 29
    (1) Proiectul unei incinte amenajate, al spaţiilor şi încăperilor aferente acesteia necesare desfăşurării practicii de CND-RP trebuie să ia în considerare clasificarea zonelor şi tipul instalaţiilor radiologice care se vor utiliza.
    (2) Proiectul incintei amenajate, al spaţiilor şi încăperilor aferente acesteia constituie o componentă a documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie de la CNCAN.
    (3) Proiectul unei incinte amenajate, al spaţiilor şi încăperilor aferente acesteia trebuie să prevadă realizarea de:
    a) sisteme de blocare sau de acţionare intercondiţionată;
    b) sisteme de avertizare;
    c) sisteme de ventilaţie corespunzătoare, de aspiraţie sus şi de evacuare jos, care să asigure cel puţin 2 schimburi de aer pe oră;
    d) sisteme de iluminat care să asigure o iluminare de minimum 500 lux;
    e) sisteme de încălzire adecvate, care să asigure pe timp de iarnă cel puţin 16° C;
    f) sisteme de alarmare pentru incendiu;
    g) sisteme de control al accesului.

    (4) Proiectul unei incinte special amenajate trebuie să prevadă dimensionarea acesteia în funcţie de gabaritul pieselor sau obiectelor care se examinează.
    (5) Proiectul unei incinte special amenajate trebuie să asigure ca debitul dozei să nu depăşească:
    a) 10 mSv/an la locul de muncă al lucrătorilor expuşi;
    b) 1 mSv/an la limita exterioară a zonei supravegheate şi în zonele unde persoanele din populaţie pot avea acces.

    (6) Proiectarea incintelor special amenajate trebuie să se bazeze pe calculul ecranelor de protecţie structurală, luând în considerare:
    a) tipul sursei de radiaţie (natura, energia);
    b) constrângeri de doză stabilite pentru personalul expus la cel mult 10 mSv/an;
    c) materialele şi metoda de construire a ecranelor;
    d) penetraţiile necesare pentru cabluri, ventilaţie etc.;
    e) geometria de expunere: panoramică cu fascicul colimat, cu fascicul direcţional;
    f) identificarea ecranelor primare şi secundare;
    g) toate direcţiile posibile de expunere;
    h) radiaţia penetrată prin acoperiş şi probabilitatea prezenţei unor persoane pe acoperiş sau în jurul incintei;
    i) radiaţia împrăştiată în exteriorul pereţilor incintei de către aerul de deasupra ei;
    j) accesul permis şi gradul de ocupare în zonele învecinate incintei amenajate;
    k) punctele de acces pentru personalul implicat şi/sau piesele de examinat.


    ART. 30
    Proiectarea unei incinte special amenajate trebuie să prevadă dotarea cu următoarele:
    a) sistem de avertizare sonoră prealabilă expunerii, pentru persoanele aflate în interiorul şi în exteriorul incintei;
    b) sisteme distincte pentru avertizare luminoasă pe durata expunerii. Acestea trebuie montate în interiorul şi în exteriorul incintei şi pot fi sub formă de lămpi cu lumină intermitentă;
    c) sisteme de avertizare luminoasă pe acoperiş, în cazul în care există posibilitatea prezenţei unor persoane în această zonă;
    d) semnul „Pericol de radiaţii ionizante“ montat pe uşile de acces în incintă şi pe pereţii liberi;
    e) instrucţiuni scrise privind semnificaţia sistemelor de avertizare, care trebuie afişate la toate punctele de acces şi în interiorul incintei;
    f) instrucţiuni scrise şi afişate privind regulile care trebuie respectate de operatori: limitarea fasciculului de radiaţii prin utilizarea colimatorilor sau diafragmelor, restricţii privind stabilirea direcţiei de iradiere etc.;
    g) avertizor cu prag pentru radiaţii, cu detector adecvat plasat în interiorul incintei;
    h) intercondiţionări care să excludă posibilitatea executării expunerilor cu uşa incintei deschisă şi care să întrerupă expunerea atunci când se deschide uşa accidental;
    i) întrerupătoare sau alte sisteme de oprire în caz de urgenţă, prin care expunerea să poată fi întreruptă în cazul prezenţei accidentale a unei persoane în interiorul incintei de expunere;
    j) mijloace pentru ecranarea rapidă a sursei;
    k) un ecran în spatele căruia persoana menţionată la lit. i) să poată sta până la eliberarea sa din incinta amenajată;
    l) sistem cu acţionare mecanică a uşii de acces personal din interiorul incintei.


    CAP. XIII
    Cerinţe privind transportul instalaţiilor radiologice cu surse radioactive
    ART. 31
    (1) Transportul instalaţiilor radiologice cu surse radioactive trebuie să se desfăşoare în condiţiile respectării reglementărilor specifice CNCAN şi cerinţelor din Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), astfel:
    a) containerul ecranat trebuie să fie calificat pentru transport şi verificat şi trebuie să posede certificat de aprobare/validare a modelului de colet, tip A sau tip B;
    b) sursa radioactivă trebuie să fie în poziţia ecranată, încuiată şi cheia trebuie să fie în posesia persoanei responsabile cu activitatea de transport;
    c) debitul dozei măsurat la peretele containerului şi la 1 metru de acesta, precum şi debitul dozei măsurat la 2 metri de jurîmprejurul vehiculului trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de reglementările în vigoare;
    d) să existe etichete de transport completate în mod corespunzător;
    e) sursele radioactive trebuie să posede certificat de aprobare de model valabil, precum şi certificat valabil de verificare a contaminării nefixate de suprafaţă;
    f) coletul trebuie să fie bine asigurat şi ancorat corespunzător în mijlocul de transport.

    (2) Documentele de transport trebuie să fie întocmite conform cerinţelor ADR şi trebuie să conţină:
    a) planul de răspuns în caz de incident radiologic care să includă şi fişa de siguranţă, conform ADR;
    b) documentele de provenienţă ale sursei radioactive;
    c) certificatul de formare profesională al conducătorului auto, valabil pentru clasa 7, conform ADR;
    d) permisul de exercitare nivel 1 pentru domeniul transport materiale radioactive al conducătorului auto;
    e) permisul de exercitare de nivel 2 eliberat de CNCAN pentru consilierul de siguranţă;
    f) licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română, după caz.


    ART. 32
    (1) Mijlocul de transport trebuie să fie prevăzut cu etichetele şi placardele conforme cu reglementările specifice în vigoare şi trebuie să aibă următoarele dotări:
    a) stingător de incendiu pentru motor şi stingător de incendiu pentru anvelope;
    b) faruri de ceaţă;
    c) girofar cu lumină galbenă;
    d) mijloace de deszăpezire şi lanţuri antiderapante;
    e) trusă ADR;
    f) trusă medicală;
    g) sistem dublu de închidere;
    h) sistem de fixare a lăzii de transport al instalaţiei radiologice de caroseria mijlocului de transport;
    i) sistem de alarmă antiefracţie.

    (2) Mijlocul auto de transport trebuie să aibă la zi inspecţia tehnică periodică.
    (3) Mijlocul auto de transport trebuie să fie dotat cu sistem de geopoziţionare prin satelit (GPS).

    ART. 33
    Transportul instalaţiilor radiologice cu surse radioactive în interiorul perimetrului aflat sub controlul administrativ al întreprinderii titulare de autorizaţie se face numai de către lucrătorii expuşi, cu respectarea măsurilor de protecţie radiologică şi de securitate.

    CAP. XIV
    Cerinţe privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante în exteriorul incintelor amenajate
    ART. 34
    (1) Întreprinderea trebuie să solicite şi să obţină acordul de la CNCAN privind desfăşurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate, într-un interval de timp care nu poate depăşi un an calendaristic, atunci când zona de lucru în exteriorul incintei amenajate:
    a) se află în perimetrul său administrativ;
    b) se află în perimetrul administrativ al unui client (proprietarul amplasamentului).

    (2) Întreprinderea este responsabilă pentru asigurarea protecţiei radiologice pentru desfăşurarea practicii în afara incintei special amenajate.
    (3) Desfăşurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate se poate efectua numai de întreprinderile care sunt în posesia unei autorizaţii valabile de securitate radiologică pentru desfăşurarea practicii de CND-RP în interiorul şi în exteriorul incintei amenajate.
    (4) Întreprinderea trebuie să solicite şi să obţină avizul CNCAN pentru lucru în exterior, de regulă cu cel puţin 30 de zile înainte de a desfăşura practica de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate.
    (5) Solicitarea avizului menţionat la alin. (3) se face prin depunerea/trimiterea la registratura CNCAN a unui dosar care trebuie să conţină:
    a) cererea, care se completează conform anexei nr. 9 la prezenta normă;
    b) documentaţia tehnică, întocmită conform anexei nr. 9 la prezenta normă;
    c) copia documentului care atestă plata tarifului, conform regulamentului de tarife, în cazul în care termenul de depunere a dosarului este cuprins în intervalul 3-30 de zile, cu respectarea alin. (9).

    (6) Întreprinderea poate desfăşura practica de CND-RP în exteriorul incintei amenajate numai în situaţia în care primeşte avizul CNCAN, în scris. Acest aviz se obţine de regulă în intervalul de timp de 30 de zile de la data depunerii solicitării.
    (7) Întreprinderea trebuie să respecte condiţionările transmise de CNCAN privind desfăşurarea practicii în exteriorul incintei special amenajate.
    (8) Întreprinderea trebuie să anunţe, cu cel puţin 72 de ore înainte, începerea desfăşurării practicii în exteriorul incintei special amenajate CNCAN şi direcţiei de sănătate publică - laboratorul teritorial de igiena radiaţiilor ionizante.
    (9) Solicitarea desfăşurării practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate în regim de urgenţă se face prin depunerea la registratura CNCAN a cererii şi a documentaţiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea practicii.

    ART. 35
    (1) Întreprinderea trebuie să informeze şi să colaboreze cu proprietarul amplasamentului pentru a asigura protecţia radiologică şi securitatea pe toată durata desfăşurării practicii în exteriorul incintei amenajate.
    (2) Atribuţiile şi responsabilităţile privind desfăşurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate sunt specificate în anexa nr. 2 la prezenta normă.

    ART. 36
    (1) Zona de lucru de pe amplasamentul aflat în exteriorul incintei special amenajate trebuie să fie delimitată şi clasificată ca zonă controlată.
    (2) Zona controlată trebuie să fie delimitată şi izolată la limita la care debitul de doză are valoarea maximă de 20 μSv/h. Delimitarea zonei controlate se verifică prin măsurători directe.
    (3) Zona controlată poate să fie delimitată şi izolată la limita la care debitul de doză are valoarea maximă de 60 μSv/h, numai cu acordul responsabilului cu protecţia radiologică şi al expertului în protecţie radiologică.
    (4) Zona controlată trebuie să fie delimitată prin mijloace fizice (frânghii, panouri, bariere) şi marcată prin semne de avertizare a pericolului de expunere la radiaţii. În zonă va funcţiona pe durata expunerii cel puţin un sistem de avertizare cu lumină roşie intermitentă, iar accesul va fi permanent controlat de către lucrătorii expuşi.
    (5) Zona supravegheată se extinde până la limita la care debitul de doză scade la valoarea de 3 μSv/h, cu condiţia interzicerii accesului în zona supravegheată al persoanelor din populaţie.
    (6) Cerinţe de securitate radiologică suplimentare privind zonarea se găsesc în anexa nr. 9 la prezenta normă.
    (7) Pentru îndeplinirea cerinţelor privind zonele controlate şi supravegheate, întreprinderea trebuie să consulte un expert în protecţie radiologică, care va certifica zonarea propusă.
    (8) Întreprinderea este responsabilă pentru desfăşurarea în siguranţă a practicii de CND-RP în zonele controlate/supravegheate.
    (9) Cerinţele de protecţie fizică şi securitate radiologică privind depozitarea/depozitarea temporară a instalaţiilor radiologice sunt specificate în anexa nr. 9 la prezenta normă.

    CAP. XV
    Planificarea şi pregătirea răspunsului la urgenţe
    ART. 37
    Întreprinderea trebuie să identifice, conform Regulamentului şi Normelor privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire pentru urgenţă VI, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 147/2018, riscurile de incident radiologic care pot duce la expuneri de urgenţă şi să pregătească o procedură/un plan pentru răspuns la situaţiile respective de urgenţe radiologice.

    ART. 38
    Întreprinderea trebuie să consulte, conform Regulamentului şi Normelor privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire pentru urgenţă VI, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 147/2018, un expert în protecţie radiologică pentru elaborarea şi avizarea procedurii/planului de răspuns în situaţii de urgenţă.

    ART. 39
    Responsabilul cu protecţia radiologică, conform Regulamentului şi Normelor privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire pentru urgenţă VI, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 147/2018, răspunde de aplicarea concretă a procedurii/planului de răspuns la situaţii de urgenţă aprobate/aprobat.

    ART. 40
    (1) Întreprinderea trebuie să notifice orice urgenţă radiologică către CNCAN şi autorităţile locale.
    (2) Raportul privind urgenţa radiologică şi desfăşurarea răspunsului trebuie să fie întocmit de responsabilul cu protecţia radiologică, cu participarea unui expert acreditat în protecţie radiologică.
    (3) Notificarea de la alin. (1) trebuie să includă:
    a) descrierea cât mai detaliată a situaţiei de urgenţă radiologică;
    b) identificarea instalaţiilor şi a personalului implicat;
    c) cauzele producerii accidentului, acolo unde acestea se cunosc;
    d) măsurile luate pentru restabilirea situaţiei;
    e) dozele primite de personalul afectat;
    f) recomandări cu privire la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea producerii unor situaţii similare.


    CAP. XVI
    Evidenţe şi raportări
    ART. 41
    (1) Întreprinderea trebuie să anunţe la CNCAN:
    a) în termen de 48 de ore de la data aducerii la cunoştinţă, printr-un raport întocmit conform prevederilor din anexa nr. 3 la prezenta normă, orice expunere externă la radiaţii care depăşeşte valorile prevăzute la art. 53 şi 54 din Normele de securitate radiologică;
    b) de îndată, orice situaţie de urgenţă radiologică, printr-un raport întocmit conform prevederilor art. 40;
    c) de îndată, orice situaţie de urgenţă radiologică apărută în activitatea de transport care a condus la deteriorarea containerului sau la răspândirea de material radioactiv;
    d) de îndată, orice pierdere sau sustragere de instalaţii radiologice ori surse radioactive, printr-un raport scris în care să fie descrise împrejurările care au dus la pierderea sau furtul acestora.

    (2) Întreprinderea trebuie:
    a) să consemneze într-un registru propriu operaţiunile executate şi mişcarea instalaţiilor radiologice în exteriorul incintei special amenajate;
    b) să includă în raportul anual către CNCAN un extras din evidenţele prevăzute la lit. a).


    ART. 42
    Lista informativă a înregistrărilor, evidenţelor şi rapoartelor este dată în anexa nr. 12 la prezenta normă.

    CAP. XVII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 43
    Întreprinderea trebuie să ia toate măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile prezentei norme în termen de cel mult 6 luni de la intrarea ei în vigoare.

    ART. 44
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ANEXA 1

    la normă
    DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
    1.1. Definiţii
    1. „Containerul sursei“ înseamnă un ansamblu de componente destinat să garanteze izolarea unei surse închise şi care nu este parte integrantă a sursei, ci este destinat să protejeze sursa în timpul transportării şi manipulării acesteia.
    2. „Cultură de securitate radiologică“ - ansamblul de caracteristici şi atitudini ale organizaţiilor şi ale persoanelor care stabileşte, ca primă prioritate, că problemele de securitate şi protecţie primesc atenţia garantată prin importanţa lor.
    3. „Evaluare de securitate“ - o analiză a tuturor aspectelor unei practici relevante pentru securitate şi protecţia radiologică; pentru o instalaţie autorizată aceasta include amplasarea, proiectarea şi utilizarea/operarea instalaţiei.
    4. „Evenimente semnificative“ - evenimente care implică surse pierdute, surse furate, sabotaj, supraexpunerea lucrătorilor, supraexpunerea populaţiei, accidente rutiere/feroviare/navale care au loc în timpul transportului de surse, descoperirea unei surse orfane, deteriorări tehnice serioase ale protecţiei radiologice a unei surse radioactive, descoperirea unei zone contaminate radioactiv.
    5. „Nivelul de investigare“ reprezintă valoarea unui parametru operaţional, cum ar fi doza efectivă, ingerarea, inhalarea sau contaminarea pe unitate de suprafaţă sau volum peste care trebuie să se efectueze o investigaţie.
    6. „Programul de protecţie radiologică“ reprezintă totalitatea acţiunilor şi procedurilor necesare pentru a asigura desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante în condiţii de securitate radiologică.
    7. „Proprietarul amplasamentului“ (clientul) este organizaţia responsabilă pentru angajarea întreprinderii titular de autorizaţie pentru a efectua control nedistructiv cu radiaţii ionizante.
    8. „Sistem de gestionare a situaţiilor de urgenţă“ înseamnă un cadru juridic sau administrativ de stabilire a responsabilităţilor pentru pregătirea şi răspunsul în situaţii de urgenţă şi a măsurilor de luare a deciziilor în situaţiile de expunere de urgenţă.
    9. „Dozimetru activ“ - dozimetru care indică informaţia în timp real sau care este prevăzut cu alarmă atunci când se depăşeşte o valoare-prag.
    10. „Dozimetru pasiv“ - dozimetru care indică dozele cumulate ca urmare a expunerii externe.

    1.2. Abrevieri
    CE/EC: Comunitatea Europeană/European Community
    CNCAN: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
    CND-RP: control nedistructiv cu radiaţii ionizante (penetrante)
    IEC/EN: Comisia Electrotehnică Internaţională - versiunea în limba engleză
    ISO: Organizaţia Internaţională de Standardizare
    UE: Uniunea Europeană
    ADR: Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase
    ASR: autorizaţia de securitate radiologică pentru produs


    ANEXA 2

    la normă
    DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE AUTORIZARE
    1. Faza de amplasare şi construcţie
    În completarea prevederilor Normelor privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 155/2018, denumite în continuare Norme privind procedurile de autorizare, documentaţia tehnică pentru autorizarea amplasării şi construcţiei va conţine următoarele informaţii şi documente:
    a) descrierea instalaţiilor radiologice de CND-RP: tip, date tehnice esenţiale pentru aprecierea riscului radiologic şi calcularea ecranelor de protecţie radiologică, modul de utilizare;
    b) planul general al clădirii în care urmează să se efectueze amenajările, cu indicarea în plan a numărului de paliere ale clădirii şi a suprafeţelor desfăşurate pe fiecare palier;
    c) descrierea sistemului de ventilaţie, cu indicarea în plan a gurilor de aspiraţie şi evacuare, a ventilatoarelor, a sistemelor de epurare a aerului, a capacităţilor de rezervă asigurate;
    d) descrierea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire;
    e) descrierea sistemelor de iluminat, semnalizare, avertizare, comunicaţii;
    f) planurile (partiul de arhitectură) palierului pe care se vor utiliza instalaţiile radiologice de CND-RP, ale palierului superior şi ale palierului inferior acestuia, executate la scară, cotate şi cu indicarea activităţilor care se desfăşoară acolo;
    g) descrierea spaţiilor destinate desfăşurării activităţilor conexe practicii de CND-RP, cu indicarea lor în plan;
    h) planul de situare a clădirii în teren, cu indicarea vecinătăţilor imediate care ar putea fi supuse iradierii şi cu indicarea celorlalte activităţi existente;
    i) descrierea spaţiilor destinate lucrului permanent al lucrătorilor expuşi;
    j) descrierea incintelor amenajate destinate utilizării instalaţiilor radiologice de CND-RP, a mijloacelor de ecranare, a mijloacelor de avertizare, a materialelor folosite pentru finisaje;
    k) elementele de securitate (butoane de oprire, interblocări etc.), situarea ecranelor de protecţie, delimitarea zonelor;
    l) planurile vor fi însoţite şi de texte explicative, dacă este cazul;
    m) calculul protecţiei structurale necesare, ipotezele şi parametrii tehnici utilizaţi, metoda folosită, cu indicarea eventualelor standarde, dozele pentru care este calculată protecţia radiologică, inclusiv eventualele constrângeri de doză, un tabel sinoptic cu ecranele de protecţie radiologică necesare.


    2. Faza de utilizare
    În completarea prevederilor Normelor privind procedurile de autorizare, documentaţia tehnică pentru autorizarea utilizării instalaţiilor radiologice va conţine următoarele informaţii şi documente:
    a) declaraţia titularului de autorizaţie de amplasare- construire prin care se atestă realizarea construcţiei conform documentaţiei tehnice pe baza căreia a fost emisă autorizaţia pentru amplasare şi construcţie;
    b) datele de identificare pentru fiecare instalaţie radiologică de CND-RP - denumire comercială, model/tip, producător, anul fabricării, parametrii tehnici de bază, componentele importante pentru securitatea radiologică, cu seria şi numărul fiecăreia, sursele radioactive (radionuclid, activitate, producător, serie şi număr de fabricaţie, anul fabricării, categoria de sursă radioactivă închisă de mare activitate), furnizorul;
    c) rezultatele testelor de acceptanţă/performanţă efectuate de întreprinderea autorizată pentru manipulare, confirmate prin semnătură de reprezentantul legal al titularului de autorizaţie;
    d) lista şi poziţionarea mijloacelor de avertizare şi de securitate (semne de avertizare, inscripţii, lumini de avertizare, butoane de panică, interblocări, monitoare de radiaţie etc.);
    e) lista cu aparatura dozimetrică utilizată - denumirea aparatului, tip/model, număr de serie, producător, copii ale certificatelor de calibrare;
    f) rezultatele verificării prin măsurare a eficienţei ecranării (conform calculului protecţiei structurale) efectuate de întreprinderea autorizată pentru asemenea activităţi;
    g) lista lucrătorilor expuşi, cu precizări privind postul ocupat, calificarea, permisul de exercitare şi clasificarea acestora;
    h) măsurile necesare pentru a împiedica sustragerea instalaţiilor radiologice;
    i) măsurile pentru prevenirea şi semnalizarea incendiului şi inundaţiei;
    j) procedura privind desfăşurarea transportului în condiţiile respectării reglementărilor specifice în vigoare;
    k) planul de răspuns la situaţii de urgenţă radiologică;
    l) programul de protecţie radiologică;
    m) programul de asigurarea calităţii în practica de CND-RP.


    3. Faza de dezafectare
    a) Pentru practica de CND-RP, autorizarea activităţii de dezafectare este necesară în cazul instalaţiilor radiologice cu surse închise şi acceleratoarelor.
    b) Autorizarea activităţii de dezafectare se realizează în conformitate cu cerinţele legale şi ale reglementărilor specifice în vigoare.

    4. Activitatea de transport
    Pentru practica de CND-RP, autorizarea activităţii de transport se realizează în conformitate cu cerinţele legale şi cu reglementările specifice în vigoare.


    ANEXA 3

    la normă
    PROGRAMUL DE PROTECŢIE RADIOLOGICĂ
    1. Procedura generală a programului de protecţie radiologică se completează, după caz, cel puţin cu următoarele proceduri operaţionale şi instrucţiuni:
    a) procedura de control dozimetric individual;
    b) procedura de monitorizare radiologică a locului de muncă;
    c) procedura privind evidenţa, mişcarea şi depozitarea instalaţiilor radiologice şi a surselor de radiaţii;
    d) procedura de mentenanţă şi verificare a instalaţiilor radiologice;
    e) procedura de stabilire a zonelor controlate şi supravegheate şi pentru controlul accesului în zona controlată;
    f) procedura de transport intern şi pe drumurile publice al instalaţiilor radiologice cu surse închise;
    g) procedura de utilizare a instalaţiilor de CND-RP;
    h) procedura de răspuns în caz de urgenţă radiologică;
    i) procedura de tratare a neconformităţilor specifice CND-RP;
    j) proceduri de planificare privitoare la monitorizarea individuală, monitorizarea de arie, verificările periodice;
    k) instrucţiuni de lucru privind utilizarea instalaţiilor radiologice şi a aparaturii de control dozimetric.

    2. Procedura privind monitorizarea dozimetrică individuală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) descrierea sistemului dozimetric adoptat;
    b) persoana responsabilă cu primirea-predarea dozimetrelor între unitate şi serviciul de dozimetrie individuală acreditat de CNCAN;
    c) persoana responsabilă cu predarea-primirea dozimetrelor între unitate şi persoanele expuse;
    d) persoana responsabilă şi modalităţile de menţinere a înregistrărilor de doze;
    e) locul de depozitare a dozimetrelor care nu sunt utilizate, ferite de posibilitatea expunerii accidentale la radiaţii;
    f) instrucţiuni de purtare şi utilizare a dozimetrelor;
    g) instrucţiuni pentru cazuri de furt, expuneri incorecte, pierdere sau alte evenimente care ar conduce la erori în înregistrarea dozei;
    h) dozimetria pentru cazuri de expunere accidentală sau în caz de răspuns la urgenţe radiologice;
    i) modalităţi de atribuire a dozei pentru cazurile enumerate la lit. g);
    j) modalităţi de înregistrare şi informare a lucrătorilor expuşi conform Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) sancţiuni.

    3. Procedura privind investigarea şi raportarea supraexpunerilor şi a expunerilor accidentale trebuie să prevadă:
    a) notificarea neîntârziată a persoanei afectate;
    b) anunţarea imediată a CNCAN, a medicului abilitat/serviciului de medicina muncii competent şi a angajatorului lucrătorului extern, după caz, privind supraexpunerea bănuită şi dozele evaluate preliminar;
    c) întocmirea, în termen de 10 zile de la demararea investigaţiei, a unui raport asupra evenimentului;
    d) rezultatele investigaţiei pe baza căreia s-a stabilit valoarea preliminară a dozelor primite;
    e) împrejurările în care s-a produs supraexpunerea;
    f) evaluarea dozei primite pe baza tuturor datelor disponibile, inclusiv pe baza rezultatelor măsurărilor dozimetrice individuale;
    g) măsurile dispuse pentru a preîntâmpina repetarea unor astfel de supraexpuneri;
    h) modalitatea de contactare, pentru consultanţă, a unui expert în protecţie radiologică acreditat de CNCAN.

    4. Procedura pentru monitorizarea radiologică a mediului de lucru trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) aparatura şi metodele de măsurare;
    b) frecvenţa măsurărilor, schiţa amplasamentului şi punctele de măsurare;
    c) responsabilităţile;
    d) înregistrarea şi interpretarea rezultatelor;
    e) măsurile corective care trebuie luate.

    5. Procedura privind evidenţa, mişcarea şi depozitarea instalaţiilor radiologice şi a surselor radioactive trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) sistemul de evidenţă, general şi operativ;
    b) modalitatea şi regulile de scoatere din depozit, introducere în depozit, depozitare temporară, urmărire a locului de utilizare;
    c) înregistrările mişcării sursei şi/sau instalaţiei şi raportările necesare;
    d) responsabilităţi;
    e) sancţiuni.

    6. Programul de măsuri pentru asigurarea calităţii în desfăşurarea practicii cuprinde:
    a) manualul de management al calităţii, conform prevederilor normelor specifice;
    b) programul de revizuire a procedurilor şi de control al reviziilor procedurilor;
    c) procedura privind asigurarea verificărilor periodice a instalaţiilor, a surselor de radiaţii şi a eficienţei echipamentelor, dispozitivelor şi tehnicilor de protecţie, etalonarea, verificarea periodică a aparatelor de măsură, precum şi evaluarea utilizării lor corespunzătoare;
    d) aranjamentele contractuale cu unităţi autorizate pentru asigurarea verificărilor şi cu expertul în protecţie radiologică care supervizează modul de desfăşurare a practicii;
    e) aranjamentele şi procedeele de intervenţie în caz de urgenţă radiologică;
    f) aranjamentele privind dispunerea finală ca deşeu radioactiv, în cazul dezafectării instalaţiilor care conţin surse radioactive şi/sau materiale nucleare.


    ANEXA 4

    la normă
    Persoanele cu responsabilităţi în aplicarea programului de protecţie radiologică şi atribuţiile acestora
    1. Persoana împuternicită legal să reprezinte întreprinderea are următoarele responsabilităţi:
    a) să asigure spaţiile şi amenajările corespunzătoare pentru desfăşurarea practicii de CND-RP;
    b) să asigure dotarea corespunzătoare cu instalaţii, aparatură de control dozimetric, accesorii şi consumabile necesare desfăşurării practicii de CND-RP;
    c) să asigure condiţiile necesare pentru ca toate echipamentele de control nedistructiv utilizate să fie în stare bună de funcţionare şi corect întreţinute;
    d) să asigure mijloacele necesare monitorizării radiologice individuale şi a mediului de lucru şi să menţină o evidenţă a rezultatelor;
    e) să asigure condiţiile necesare pentru ca aparatura de control dozimetric să fie în stare de funcţionare şi verificată metrologic;
    f) să asigure efectuarea evaluărilor de securitate radiologică pentru identificarea surselor de expunere normală şi a celor de expunere potenţială previzibilă, pentru estimarea probabilităţii şi a mărimii dozelor rezultate în aceste cazuri şi pentru evaluarea mijloacelor şi metodelor necesare asigurării protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante şi securităţii radiologice;
    g) să asigure evaluarea şi să pună în aplicare măsurile privind protecţia radiologică a lucrătorilor expuşi;
    h) să se asigure că personalul implicat în desfăşurarea practicii de CND-RP posedă pregătirea necesară, conform prevederilor art. 14 alin. (1), şi să asigure condiţiile necesare pentru participarea acestuia la cursuri de perfecţionare, conform prevederilor art. 13 alin. (2) şi (6);
    i) să asigure pregătirea şi întocmirea planului de răspuns la situaţii de urgenţă radiologică şi să asigure efectuarea de exerciţii periodice de răspuns;
    j) să asigure instruirea corespunzătoare a personalului desemnat şi nominalizat în scris să participe la răspunsul în situaţii de urgenţă radiologică;
    k) să îndeplinească orice alte obligaţii care sunt necesare pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a practicii de CND-RP;
    l) să asigure ţinerea evidenţei instalaţiilor conform fişei tehnice şi a surselor radioactive închise pe toată perioada de desfăşurare a practicii de CND-RP, în vederea asigurării trasabilităţii, conform tabelului din anexa nr. 6 la normă;
    m) să îşi îndeplinească obligaţiile cu privire la sursele radioactive închise de mare activitate utilizate în practica de CND-RP conform cerinţelor specifice ale CNCAN;
    n) să se asigure că responsabilul cu protecţia radiologică dispune de mijloacele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de securitate radiologică şi că este în subordinea directă a împuternicitului legal/consiliului de administraţie al întreprinderii.

    2. Responsabilul cu protecţia radiologică, suplimentar faţă de atribuţiile specificate în Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 166 din Normele de securitate radiologică, răspunde de conţinutul, gestionarea şi arhivarea documentaţiilor tehnice referitoare la zona controlată pentru care a fost desemnat şi are atribuţiile şi responsabilităţile următoare:
    a) să supravegheze ca practica să se desfăşoare cu respectarea procedurilor şi a condiţiilor impuse prin autorizaţie sau a dispoziţiilor din procesele-verbale de control;
    b) să ţină evidenţa verificării metrologice a aparaturii de control dozimetric şi să verifice modul de utilizare a acesteia de către operatori;
    c) să instruiască lucrătorii expuşi şi să organizeze examinarea tuturor lucrătorilor expuşi care nu posedă permis de exercitare eliberat de CNCAN, în vederea eliberării de către întreprinderea titulară de autorizaţie a permisului de exercitare nivel 1;
    d) să întocmească şi să revizuiască periodic procedurile de CND-RP pentru conformitatea cu cerinţele reglementate;
    e) să pregătească şi să revizuiască procedurile de lucru, astfel încât expunerea la radiaţii să fie menţinută în limitele admise şi la un nivel cât mai scăzut, atât cât este rezonabil posibil;
    f) să se asigure că instrucţiunile de utilizare a instalaţiilor sunt cunoscute de operatori;
    g) să asigure întocmirea planului, aplicarea şi efectuarea de exerciţii de răspuns conform planului de răspuns la situaţii de urgenţă radiologică;
    h) să se asigure că instalaţiile sunt periodic verificate şi că sunt autorizate conform reglementărilor în vigoare;
    i) să identifice şi să delimiteze zonele supravegheate şi zonele controlate şi să stabilească măsurile de securitate şi de control al accesului;
    j) să asigure supravegherea dozimetrică individuală, să menţină înregistrările, să evalueze rezultatele şi să raporteze anual la CNCAN;
    k) să asigure monitorizarea radiologică a mediului de lucru, să menţină şi să evalueze înregistrările;
    l) să investigheze accidentele, supraexpunerile şi să propună măsuri de prevenire şi măsuri corective;
    m) să stabilească măsurile suplimentare de protecţie radiologică necesare pentru femeile însărcinate;
    n) să menţină la zi evidenţa surselor de radiaţii;
    o) să efectueze audituri periodice asupra securităţii radiologice şi să menţină înregistrările rezultatelor şi/sau ale măsurilor corective ori preventive dispuse;
    p) să identifice situaţiile în care trebuie consultat un expert în protecţie radiologică şi să se asigure că acest expert este consultat ori de câte ori este necesar;
    q) să verifice modul de rezolvare a problemelor consemnate de expertul acreditat în protecţie radiologică;
    r) să informeze de îndată întreprinderea titulară de autorizaţie despre orice eveniment sau accident apărut în practica de control nedistructiv cu radiaţii ionizante;
    s) să efectueze evaluări periodice ale stării sistemelor de securitate şi de avertizare;
    t) să supervizeze implementarea programului de supraveghere a sănătăţii;
    u) să stabilească planuri de lucru.

    3. Atribuţiile şi responsabilităţile operatorului radiografic sunt:
    a) să respecte procedurile şi instrucţiunile de lucru;
    b) să acorde asistenţă persoanelor în curs de pregătire;
    c) să respecte regulile de protecţie radiologică;
    d) să folosească corect mijloacele de supraveghere dozimetrică cu care este dotat;
    e) să utilizeze corect mijloacele individuale şi colective de protecţie radiologică;
    f) să raporteze supraexpunerile conform prevederilor art. 120 din Normele de securitate radiologică;
    g) să informeze de îndată responsabilul cu protecţia radiologică despre defecţiunile constatate la instalaţii şi să nu utilizeze instalaţiile defecte sau incorect întreţinute;
    h) să participe, conform atribuţiilor sale, la acţiunile stabilite prin procedura de răspuns la situaţii de urgenţă;
    i) să nu înceapă şi să oprească de îndată activităţile care nu se desfăşoară în condiţii de securitate radiologică şi să informeze responsabilul cu protecţia radiologică.

    4. Atribuţiile şi responsabilităţile persoanelor în curs de pregătire sunt:
    a) să lucreze numai sub supravegherea unui operator radiografic calificat şi, după caz, sub supravegherea responsabilului cu protecţia radiologică sau a unui posesor al permisului de exercitare emis de către CNCAN;
    b) să respecte regulile de protecţie radiologică;
    c) să folosească corect dozimetrul personal;
    d) să nu utilizeze instalaţii defecte sau incorect întreţinute;
    e) să informeze imediat responsabilul cu protecţia radiologică ori operatorul radiografic calificat despre orice defecţiune sau orice neconformitate constatată.

    5. Atribuţiile şi responsabilităţile conducătorului auto sunt:
    a) verificarea existenţei documentelor de transport (inclusiv copia autorizaţiei CNCAN);
    b) însuşirea conţinutului şi aplicarea planului de răspuns la situaţii de urgenţă în caz de accident rutier;
    c) verificarea existenţei placardelor pe mijlocul de transport şi a dotărilor prevăzute la art. 32 din prezenta normă.

    6. Expertul în protecţia radiologică oferă consultanţă cu privire la aspecte legate de expunerea profesională şi a populaţiei şi, suplimentar faţă de responsabilităţile menţionate în Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare, are atribuţiile şi sarcinile următoare:
    a) propunerea de optimizare a protecţiei radiologice şi stabilirea constrângerilor de doză corespunzătoare;
    b) examinarea şi testarea dispozitivelor de protecţie şi instrumentelor de măsurare;
    c) reexaminarea prealabilă a planurilor de instalaţii din punctul de vedere al protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante;
    d) recepţia punerii în funcţiune a unor surse de radiaţii noi sau modificate, din punctul de vedere al protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante;
    e) examinarea critică prealabilă a planurilor de amplasare şi construcţie a incintelor amenajate pentru desfăşurarea practicii de CND-RP, din punctul de vedere al securităţii radiologice;
    f) examinarea critică prealabilă a proiectelor de utilizare a instalaţiilor radiologice, în special pentru cele utilizate în spaţii care nu sunt sub controlul administrativ al întreprinderii titulare de autorizaţie;
    g) verificarea sistematică a eficacităţii dispozitivelor şi tehnicilor de protecţie;
    h) verificarea efectuării calibrării sistematice a instrumentelor de măsurare şi verificarea efectuării controlului periodic al stării lor de funcţionare şi a corectitudinii modului în care sunt folosite;
    i) stabilirea zonelor controlate şi supravegheate;
    j) clasificarea lucrătorilor expuşi în categoria A sau B;
    k) stabilirea programelor de supraveghere a locului de muncă şi de monitorizare dozimetrică individuală şi stabilirea dozimetriei individuale aferente;
    l) propunerea de instrumente adecvate de monitorizare a radiaţiilor;
    m) stabilirea sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii şi de control al calităţii, din punctul de vedere al securităţii radiologice, în practica de CND-RP;
    n) elaborarea/aprobarea măsurilor pentru gestionarea deşeurilor radioactive;
    o) elaborarea/aprobarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor şi incidentelor, inclusiv analiza de securitate;
    p) evaluarea pregătirii şi răspunsului pentru situaţii de expunere de urgenţă;
    q) elaborarea/aprobarea de programe de formare şi de pregătire continuă pentru lucrătorii expuşi;
    r) investigarea şi analiza accidentelor şi incidentelor şi propunerea de acţiuni de remediere adecvate.

    7. Atribuţiile şi responsabilităţile proprietarului amplasamentului (clientul) pornesc de la premisa că cerinţele de reglementare şi cerinţele de securitate prevalează asupra cerinţelor comerciale şi sunt următoarele:
    a) clientul trebuie să angajeze întotdeauna o întreprindere în conformitate cu cerinţele reglementate pentru desfăşurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate;
    b) clientul trebuie să asigure titularului de autorizaţie suficiente informaţii şi timp de pregătire, pentru a planifica şi organiza desfăşurarea practicii de CND-RP pe amplasamentul său;
    c) clientul nu trebuie să impună condiţii contractuale sau limitări care ar împiedica întreprinderea să asigure protecţia împotriva radiaţiilor ionizante şi securitatea radiologică în desfăşurarea practicii de CND-RP;
    d) clientul trebuie să se asigure că desfăşurarea practicii de CND-RP pe amplasamentul său nu este interconectată în detrimentul acesteia cu activităţi de pe amplasament;
    e) clientul trebuie să asigure un mediu de lucru sigur pentru operatorii de CND-RP prin furnizarea de echipament de protecţie adecvat;
    f) clientul trebuie să informeze întreprinderea cu privire la securitatea specifică amplasamentului şi/sau să îi ofere instruirea necesară, după caz;
    g) clientul trebuie să pună la dispoziţia titularului de autorizaţie un depozit temporar pe amplasamentul său, care să asigure protecţia fizică şi securitatea radiologică a instalaţiilor şi a surselor radioactive; procedurile pentru obţinerea accesului la depozitul de surse trebuie să fie clar definite în raport cu clientul, precum şi cu titularul de autorizaţie.


    ANEXA 5

    la normă
    Cerinţe privind aparatura dozimetrică
    1. Aparatura de control dozimetric utilizată trebuie să aibă autorizaţie de securitate radiologică pentru produs, să fie potrivită tipului de radiaţii emise de sursa de radiaţii utilizată în desfăşurarea practicii, să aibă scala etalonată în unităţi de debit al dozei şi să poată indica cel puţin valori cuprinse între 1 μSv/h şi 10 mSv/h, cu o precizie de +/- 30%.
    2. Aparatura de control dozimetric trebuie să fie verificată la începutul fiecărui schimb de lucru de către responsabilul cu protecţia radiologică sau de altă persoană desemnată în scris de acesta. Această verificare trebuie să includă:
    a) verificarea stării bateriilor de alimentare;
    b) măsurarea fondului natural de radiaţii;
    c) răspunsul în cazul apropierii de un container de expunere sau în cazul utilizării unei surse-test.

    3. Aparatura de control dozimetric trebuie verificată metrologic şi calibrată cu periodicitatea recomandată de producător, prin unităţi desemnate de CNCAN ca laboratoare de încercări.
    4. Aparatura de control dozimetric trebuie utilizată ori de câte ori:
    a) este recepţionată o sursă închisă;
    b) este scoasă o sursă închisă din depozitul de surse;
    c) este depozitată în depozitul de surse o sursă închisă;
    d) este plasată o instalaţie radiologică cu sursă închisă în mijlocul de transport;
    e) se verifică întoarcerea sursei închise în poziţia de stocare, după fiecare expunere;
    f) se desfăşoară practica de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate;
    g) sunt transferate surse închise între containere;
    h) este necesară verificarea contaminării componentelor instalaţiei radiologice;
    i) există situaţii de urgenţă radiologică;
    j) se monitorizează mediul de lucru.

    5. Aparatura de control dozimetric pentru supravegherea radiologică a mediului de lucru trebuie să corespundă:
    a) utilizării în condiţii specifice de mediu, cu temperaturi scăzute/ridicate;
    b) utilizării îndelungate pe amplasament;
    c) utilizării în prezenţa noxelor chimice;
    d) utilizării în apropierea unor echipamente generatoare de radiofrecvenţă sau un nivel înalt de zgomot.


    ANEXA 6

    la normă
    Conţinutul fişelor pentru evidenţa instalaţiilor radiologice şi a surselor radioactive
    1. Fişa fiecărei instalaţii radiologice trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) denumirea comercială, modelul, tipul;
    b) producătorul şi furnizorul;
    c) componentele;
    d) tipul, numerele de serie ale componentelor şi anul de fabricaţie;
    e) data intrării în evidenţă;
    f) data ieşirii din evidenţă.

    2. (1) Fişa fiecărei surse radioactive trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) producătorul şi furnizorul sursei radioactive;
    b) data intrării în evidenţă;
    c) seria şi data de fabricaţie;
    d) tipul radionuclidului şi activitatea la data producerii;
    e) locul de depozitare;
    f) tipul şi seria tijei portsursă;
    g) tipul şi seria containerului;
    h) buletinul de verificare a etanşeităţii, emis de producător;
    i) buletine de verificare periodică din care să rezulte absenţa contaminării radioactive nefixate de suprafaţă a sursei radioactive, emise de o unitate autorizată de CNCAN;
    j) certificatul de material radioactiv sub formă specială, dacă este cazul;
    k) data închirierii sau transferului către alt utilizator autorizat de CNCAN, data returnării la producător sau data dispunerii în vederea tratării la o unitate autorizată de tratare a deşeurilor radioactive.

    (2) În cazul surselor radioactive de mare activitate se foloseşte formularul din anexa nr. 1 la Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 144/2018.

    3. Fişa fiecărui container trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) detalii despre furnizor;
    b) data intrării în evidenţă;
    c) seria şi anul de fabricaţie;
    d) tipul containerului sau modelul;
    e) tipul de colet (de exemplu: tip A, tip B etc.);
    f) tipul şi activitatea maximă ale sursei radioactive cu care poate fi încărcat;
    g) buletinul de verificare periodică din care să rezulte lipsa contaminării radioactive nefixate de suprafaţă a instalaţiei (container, colimatori, tija portsursă şi echipamentele auxiliare);
    h) cantitatea de uraniu sărăcit, dacă este cazul, conţinută de elementele de radioprotecţie ale instalaţiei (inclusiv cel din colimatori şi capetele de iradiere);
    i) data închirierii sau transferului către alt utilizator autorizat de CNCAN, data returnării la producător sau data dispunerii în vederea tratării la staţia de tratare a deşeurilor radioactive.

    4. Evidenţa operativă a mişcării şi utilizării pentru fiecare instalaţie mobilă sau portabilă trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) denumirea, codul de identificare, seria;
    b) radionuclidul (de exemplu, ^60Co, ^192Ir, ^75Se) sau parametrii maximi pentru generatoarele de radiaţii X;
    c) data şi ora scoaterii din depozit;
    d) numele şi semnătura operatorului care a preluat şi a folosit instalaţia;
    e) locul de utilizare;
    f) data şi ora când instalaţia s-a întors în depozit;
    g) numele şi semnătura operatorului care a depozitat instalaţia sau ale responsabilului cu protecţia radiologică.

    5. Evidenţa operativă a surselor radioactive închise intrate în gestiunea titularului de autorizaţie se realizează conform următorului tabel:

┌────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────┬───────────┬────────────┐
│ │Certificat│Tip sursă, │ │Tip │ASR │Mijloc de │Data │ │ │
│Nr. │sursă/ │serie, │Tija │container,│furnizare│transport/ │intrării│Buletin │Persoana │
│crt.│furnizor │producător,│portsursă,│serie │/ASR │autorizaţie│în │verificare │responsabilă│
│ │sursă │activitate │tip, serie│container │sursă │de │depozit │contaminare│ │
│ │ │iniţială │ │ │ │transport │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────────┘


    6. Evidenţa operativă a surselor radioactive închise ieşite din gestiunea titularului de autorizaţie se realizează conform următorului tabel:

┌────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Tip sursă, │ │Tip │ │Mijloc de │ │Operatorul│ │
│ │Certificat│serie, │Tija │container,│ │transport/ │Data │economic │ │
│Nr. │sursă/ │producător,│portsursă,│serie │Proces-verbal│autorizaţie│ieşirii│căruia i │Persoana │
│crt.│furnizor │activitate │tip, serie│container │predare │de │din │se predă │responsabilă│
│ │sursă │la data │ │transport │ │transport │depozit│sursa │ │
│ │ │predării │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴──────────┴────────────┘    ANEXA 7

    la normă
    Cerinţe suplimentare privind instalaţiile radiologice
    1. Cerinţe privind dotarea şi utilizarea instalaţiilor radiologice cu surse închise
    1.1. Orice container al unei instalaţii radiologice cu sursă închisă trebuie să fie etichetat cu o etichetă suplimentară, care să conţină următoarele:
    a) simbolul „Pericol de radiaţii ionizante“, marcat în conformitate cu ISO 361, şi legenda „Radioactiv“;
    b) identificarea radionuclidului conţinut şi identitatea producătorului sursei;
    c) activitatea maximă permisă pentru încărcarea containerului şi activitatea până la o anumită dată;
    d) modelul şi seria de la producătorul instalaţiei de gammagrafie;
    e) denumirea, adresa şi telefonul întreprinderii titulare de autorizaţie;
    f) menţiunea „GOL“, atunci când nu există o sursă radioactivă în container.

    1.2. Orice container al unei instalaţii radiologice cu sursă închisă trebuie să fie dotat cu un dispozitiv de asigurare a blocării sursei radioactive, după ce aceasta a fost retrasă în container, în poziţia de ecranare completă.
    1.3. Debitul dozei la suprafaţa exterioară a unui container cu sursă radioactivă nu trebuie să depăşească 2 mSv/h, iar la 1 m distanţă de această suprafaţă nu trebuie să depăşească:
    a) 0,02 mSv/h pentru instalaţiile radiologice cu surse închise, portabile;
    b) 0,05 mSv/h pentru instalaţiile radiologice cu surse închise, mobile;
    c) 0,1 mSv/h pentru instalaţiile radiologice cu surse închise, fixe.

    1.4. Pentru echipamentele şi accesoriile instalaţiei radiologice cu sursă închisă se au în vedere următoarele:
    a) dotarea dispozitivelor de conexiune (fitingurile) cu capace sau dopuri de protecţie care să fie instalate pe durata depozitării sau a transportării pentru a împiedica pătrunderea murdăriei şi a altor materiale nedorite;
    b) utilizarea tuburilor de ghidaj (de transfer) de fiecare dată când se efectuează transferul sursei din containerul de categoria a II-a în capul de iradiere;
    c) capul de iradiere trebuie să fie cuplat la tubul de transfer adiacent lui;
    d) cablul de comandă (cablul Bowden) trebuie să aibă lungimea suficientă pentru a permite transferul sursei închise în poziţia corectă din capul de iradiere;
    e) cuplajul dintre tija portsursă şi cablul de comandă (cablul Bowden) trebuie să fie astfel proiectat şi realizat încât să nu permită decuplarea atunci când acesta ajunge accidental prin telecomandă în exteriorul tubului de ghidaj (de transfer);
    f) trebuie testată, înainte de utilizarea instalaţiei, compatibilitatea cu containerul sursei a tuturor componentelor auxiliare ale acesteia;
    g) trebuie să fie utilizaţi colimatori, măşti sau ecrane suplimentare, ca de exemplu bucăţi de plumb, ori de câte ori tehnica de radiografiere o permite;
    h) cablurile şi tuburile de ghidaj trebuie să fie protejate prin mijloace adecvate împotriva deformării sau strivirii lor accidentale şi trebuie să fie poziţionate pe trasee cu raza de curbură cât mai mare.


    2. Cerinţe suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile radiologice cu generatoare de radiaţii X
    2.1. Generatoarele de radiaţii X direcţionale sau panoramice vor fi prevăzute cu colimatori adecvaţi geometriei de expunere.
    2.2. Pupitrul de comandă al generatoarelor de radiaţii X trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să fie dotat cu cheie de siguranţă împotriva utilizării neautorizate. Cheia trebuie să poată fi scoasă numai din poziţia închis sau „stand by“, iar poziţiile cheii trebuie să fie clar marcate;
    b) să posede sistem de avertizare luminoasă (de preferinţă, şi cu rol de siguranţă electrică) cu etichetare corespunzătoare, care arată că instalaţia emite/nu emite radiaţii X;
    c) să fie prevăzut cu un dispozitiv cu care se stabileşte şi se controlează timpul de expunere;
    d) să fie prevăzut cu afişaje valorice pentru înaltă tensiune radiogenă şi pentru intensitatea curentului prin tubul radiogen.

    2.3. Ansamblul tub radiogen trebuie să fie fixat într-un dispozitiv astfel conceput încât să fie evitate mişcările ansamblului tub radiogen în timpul expunerii, ori de câte ori este posibil practic.
    2.4. Debitul radiaţiei de fugă la 1 m de anodul tubului radiaţiei, cu fasciculul de radiaţii X util obturat, trebuie să fie limitat la valoarea maximă de:
    a) 1 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare de până la 150 kV;
    b) 2,5 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare maxime de la 150 kV la 200 kV;
    c) 5 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare maxime de la 200 kV la 300 kV;
    d) 10 mSv/h, pentru tensiuni de accelerare maxime de peste 300 kV.

    2.5. Furnizorii de instalaţii radiologice cu generator de radiaţii X au obligaţia de a preciza, în cadrul parametrilor tehnici ai instalaţiei, valoarea debitului de radiaţii produs de fasciculul de radiaţii, într-un punct pe axa sa la distanţa de 1 m, în funcţie de kilovoltaj.

    3. Cerinţe suplimentare privind instalaţiile radiologice pentru aplicaţii speciale
    3.1. Suplimentar faţă de standardele specifice ce trebuie îndeplinite de instalaţiile radiologice convenţionale, echipamentele de radiografii subacvatice trebuie să fie proiectate, fabricate şi testate pentru a rezista presiunilor şi condiţiilor întâlnite în mediile subacvatice, fiind prevăzute suplimentar cu următoarele:
    a) etanşări impermeabile corespunzătoare;
    b) echipamente auxiliare impermeabile;
    c) aparate de semnalizare a radiaţiilor sau alte detectoare de radiaţii;
    d) marcaje vizibile cu valoarea adâncimii maxime la care pot fi utilizate în siguranţă;
    e) alte restricţii suplimentare, precizate în manualul de utilizare şi întreţinere.

    3.2. Instalaţiile radiologice de control nedistructiv teleghidate pentru controlul conductelor trebuie să respecte cel puţin următoarele cerinţe:
    a) să îndeplinească standardele minime aplicabile pentru sursele radioactive sau generatoarele de radiaţii X, specificate în prezenta normă;
    b) suplimentar faţă de instalaţiile convenţionale, echipamentele teleghidate pentru controlul conductelor trebuie echipate cu o sursă radioactivă de activitate redusă, care trebuie montată în echipamentul teleghidat şi utilizată într-un dispozitiv de poziţionare.


    4. Cerinţele privind aparatura din cabinetele de radioscopie/radiografie cu radiaţii X sunt următoarele:
    a) utilizarea instalaţiei radiologice la valoarea maximă a parametrilor de lucru nu trebuie să producă un debit al echivalentului de doză mai mare de 5 µSv/h în orice punct situat pe suprafaţa accesibilă a instalaţiei sau în locurile accesibile în timpul funcţionării. În cazul generatoarelor de radiaţii X cu funcţionare în regim de pulsuri, debitul echivalentului de doză trebuie definit ca doză echivalentă măsurată într-o oră, în condiţiile valorii maxime a ratei pulsurilor;
    b) să fie proiectată şi realizată astfel încât prin construcţie expunerea vreunei părţi a corpului la un debit al echivalentului de doză mai mare de 2 mSv/h să fie imposibilă;
    c) să nu permită operatorului introducerea vreunei părţi a corpului în fasciculul util de radiaţii X;
    d) să fie prevăzută cu două mijloace independente de avertizare a producerii radiaţiilor X;
    e) să fie prevăzută cu două sisteme de interblocare care să permită decuplarea generatorului de la alimentare cu energie electrică atunci când accidental, în timpul funcţionării instalaţiei, o trapă de acces este deschisă;
    f) să fie etichetată cu cel puţin următoarele informaţii: tensiunea maximă şi filtrarea, orientarea fasciculului de radiaţii şi avertizare specială dacă tubul radiogen este prevăzut cu fereastră de beriliu;
    g) să fie însoţită de instrucţiuni de utilizare, în condiţii de securitate radiologică, redactate în limba română şi în orice altă limbă care să fie înţeleasă de utilizator.


    ANEXA 8

    la normă
    Conţinutul verificărilor de rutină şi periodice ale instalaţiilor radiologice
    1. Verificările de rutină ale instalaţiilor radiologice cu surse închise şi ale echipamentelor auxiliare trebuie să fie executate de operator sau de responsabilul cu protecţia radiologică înainte şi după expunere şi vor cuprinde:
    a) verificarea stării de funcţionare a sistemului de închidere şi deschidere a fasciculului de radiaţii;
    b) verificarea vizuală a stării şuruburilor şi piuliţelor accesibile, a cablurilor de comandă şi de ghidare;
    c) verificarea stării sistemului de cuplare dintre portsursă şi cablul de comandă (cablul Bowden);
    d) verificarea conexiunilor dintre tuburile de ghidaj şi pupitrul de comandă, container şi capul de iradiere/colimator;
    e) măsurarea debitului dozei la peretele containerului;
    f) verificarea contaminării nefixate a instalaţiei radiologice privind: containerul de protecţie a sursei de radiaţii, cablul Bowden, furtunurile de ghidaj, capul de iradiere şi colimatoarele;
    g) verificarea cablului de comandă şi a mişcării sale nestânjenite;
    h) verificarea existenţei unor îndoiri excesive sau deteriorări ale tuburilor de ghidaj (de transfer), care nu trebuie să prezinte obturări, precum şi a siguranţei cuplajelor acestora;
    i) verificarea colimatorilor;
    j) funcţionarea sistemelor de închidere (zăvorâre);
    k) siguranţa cuplajelor tuburilor de ghidaj (de transfer);
    l) starea tuburilor de ghidaj (de transfer);
    m) alte verificări recomandate de producător în instrucţiunile de întreţinere ale instalaţiei.

    2. Verificările periodice ale instalaţiilor radiologice cu surse închise şi ale echipamentelor auxiliare trebuie să fie executate de întreprinderi autorizate de CNCAN şi vor cuprinde cel puţin:
    a) verificarea integrităţii echipamentului (să nu prezinte fisuri, părţi lipsă, deteriorări);
    b) verificarea siguranţei conexiunilor ansamblului portsursă;
    c) verificarea contaminării nefixate a instalaţiei radiologice privind: containerul de protecţie a sursei de radiaţii, cablul Bowden, furtunurile de ghidaj, capul de iradiere şi colimatoarele;
    d) verificarea ecranării;
    e) verificarea stării tijei portsursă;
    f) verificarea mişcării libere a portsursei pe canalul de ieşire/intrare al containerului;
    g) verificarea mecanismelor de închidere (zăvorâre);
    h) ungerea mecanismelor aşa cum este recomandată de producător;
    i) verificarea după reasamblare;
    j) efectuarea de măsurători ale debitului de doză la peretele containerului;
    k) verificarea stării etichetelor şi a existenţei simbolului „Pericol de radiaţii ionizante“;
    l) verificarea stării tuturor dispozitivelor de fixare (coliere de strângere) şi a valorilor adecvate pentru cuplurile de strângere;
    m) alte verificări recomandate de producător în instrucţiunile de întreţinere a instalaţiei;
    n) demontarea şi curăţarea cablului de comandă, inspecţii privind gradul de coroziune, de uzură sau destrămare, îndoituri sau lovituri;
    o) ungerea cablului de telecomandă conform recomandărilor producătorului;
    p) verificarea tuturor dispozitivelor de cuplare, de strângere sau de oprire a sursei radioactive. Acestea trebuie să poată fi sigur fixate, să nu prezinte deteriorări vizibile, fisurări sau uzură excesivă;
    q) verificarea tuturor dispozitivelor de cuplare filetate, care nu trebuie să prezinte deteriorări, şi, dacă este necesar, înlocuirea acestora;
    r) verificarea contaminării radioactive nefixate de suprafaţă pe container, ansamblul portsursă şi echipamentele auxiliare;
    s) alte verificări recomandate de producător.

    3. Verificările de rutină ale instalaţiilor radiologice cu generatoare de radiaţii X şi ale echipamentelor auxiliare trebuie să fie executate zilnic de operator sau de responsabilul cu protecţia radiologică, pentru a se asigura că:
    a) nu există deteriorări ale echipamentului;
    b) cablurile nu sunt secţionate, răsucite, iar cuplajele nu sunt crăpate;
    c) sistemul de răcire este în stare de funcţionare;
    d) toate intercondiţionările sunt funcţionale;
    e) semnele de avertizare sunt lizibile;
    f) toate sistemele de avertizare funcţionează;
    g) dispozitivele de fixare sunt sigure, iar cuplajele prin înfiletare sunt fără deteriorări;
    h) au fost efectuate toate celelalte verificări recomandate de producător în instrucţiunile de întreţinere a instalaţiei.

    4. Verificările periodice ale instalaţiilor radiologice cu generatoare de radiaţii X şi ale echipamentelor auxiliare trebuie să fie executate de unităţi autorizate de CNCAN şi vor cuprinde cel puţin:
    a) verificări de securitate electrică, inclusiv legarea la pământ;
    b) curăţarea/înlocuirea filtrelor circuitului de răcire;
    c) verificarea petei focale;
    d) verificarea debitului radiaţiei de fugă;
    e) verificarea stării cablurilor electrice, care nu trebuie să prezinte crăpături sau porţiuni destrămate ori fără izolaţie electrică;
    f) verificarea circuitelor de intercondiţionare şi a stării întrerupătoarelor de urgenţă;
    g) verificarea detectoarelor de radiaţii montate în incinta de expunere;
    h) verificarea sistemelor de avertizare instalate în incinta de expunere;
    i) alte verificări şi operaţii de întreţinere recomandate de producător în instrucţiunile de întreţinere a instalaţiei.


    ANEXA 9

    la normă
    Desfăşurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei amenajate
    1. Documentaţia tehnică pentru desfăşurarea practicii de CND-RP în exteriorul incintei amenajate trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) justificarea şi optimizarea activităţii;
    b) descrierea procedeelor de lucru folosite;
    c) descrierea surselor de radiaţii, cu indicarea pentru fiecare sursă a radionuclidului şi activităţii maxime în perioada de lucru propusă, sau, după caz, tipul generatorului de radiaţii X (direcţional sau panoramic), parametrii maximi pentru generatoarele de radiaţii X, filtrarea totală şi geometria fasciculului;
    d) descrierea instalaţiilor utilizate, cu indicarea datelor de identificare;
    e) geometriile de expunere, dacă este cazul;
    f) delimitarea exactă a zonelor sau locurilor în care se intenţionează desfăşurarea activităţii şi prezentarea schiţelor acestora, cu includerea cotelor importante pentru evaluarea securităţii radiologice;
    g) măsurile care asigură respectarea limitelor de doză, prevăzute de norma de securitate radiologică;
    h) măsurile propuse şi descrierea modului de aplicare a acestora pentru interzicerea accesului persoanelor din populaţie în zona delimitată pentru desfăşurarea activităţii;
    i) evaluarea de securitate radiologică a condiţiilor de expunere, a dozelor, sistemul de monitorizare radiologică a personalului şi a mediului, indicarea serviciului de dozimetrie individuală aprobat de CNCAN şi copia contractului încheiat cu aceasta;
    j) lista cu aparatura dozimetrică utilizată, autorizată şi verificată metrologic;
    k) mijloacele de protecţie radiologică, individuală şi colectivă, utilizate;
    l) măsurile luate pentru evitarea pierderii sau sustragerii surselor;
    m) aranjamentele de transport autorizat;
    n) planul de răspuns în caz de urgenţă radiologică;
    o) lista cu personalul implicat în desfăşurarea activităţii;
    p) perioada propusă pentru desfăşurarea lucrărilor;
    q) persoana responsabilă cu protecţia radiologică;
    r) declaraţia de expertizare şi acceptare a acestei documentaţii, dată de către un expert în protecţie radiologică;
    s) denumirea, datele de identificare ale proprietarului amplasamentului şi numele persoanei care angajează răspunderea acestuia.

    2. Cerinţele de securitate radiologică privind zonarea şi reguli locale sunt următoarele:
    a) practica de CND-RP în exteriorul incintei special amenajate trebuie să se desfăşoare numai de echipe formate din cel puţin 2 operatori, dintre care cel puţin unul să fie posesor al permisului de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
    b) operatorii trebuie să supravegheze permanent instalaţia radiologică, dintr-o poziţie care să le permită observarea pupitrului de comandă şi intervenţia, dacă este cazul;
    c) la limita zonei controlate trebuie să funcţioneze pe durata expunerii cel puţin un sistem de avertizare cu lumină roşie intermitentă;
    d) înainte de începerea activităţii de radiografiere, zona controlată şi zona supravegheată vor fi eliberate de toate persoanele, cu excepţia operatorilor care vor efectua radiografierea;
    e) lungimea cablului dintre pupitrul de comandă şi unitatea de expunere trebuie să permită instalarea pupitrului de comandă într-o zonă în care debitul dozei nu depăşeşte valoarea de 20 μSv/h pe perioada operaţiunilor de scoatere/introducere a sursei din/în container (wind-in/wind-out); fasciculul primar de radiaţii trebuie colimat la dimensiunea minimă necesară. În cazul în care deschiderea unghiulară minimă necesară depăşeşte mărimea obiectului de radiografiat, este obligatorie dispunerea unui ecran de protecţie în spatele obiectului;
    f) monitorizarea radiologică a mediului de lucru se efectuează obligatoriu cu un radiodebitmetru pentru fiecare instalaţie radiologică utilizată în exteriorul incintei special amenajate.

    3. Cerinţe de protecţie fizică şi securitate radiologică privind depozitarea/depozitarea temporară a instalaţiilor radiologice
    3.1. Depozitarea instalaţiilor radiologice utilizate în desfăşurarea practicii de CND-RP se face numai în spaţii special amenajate, desemnate ca zone controlate, ferite de riscul inundării şi care pot asigura instalaţiile radiologice împotriva degradării mecanice şi acţiunii vătămătoare a factorilor de mediu, fiind prevăzute cu:
    a) sistem corespunzător de asigurare şi de alarmă în cazul accesului neautorizat. Păstrarea cheilor depozitului trebuie asigurată de responsabilul cu protecţia radiologică;
    b) ecrane de protecţie corespunzătoare împotriva radiaţiei gama, astfel încât debitul dozei în zone adiacente depozitului, accesibile temporar pentru alte persoane decât lucrătorul expus profesional, să nu depăşească valoarea de 3 μSv/h;
    c) sisteme corespunzătoare de avertizare şi protecţie împotriva incendiului. Instalaţiile radiologice nu trebuie depozitate în spaţii în care sunt depozitate substanţe inflamabile, corozive, explozive sau oxidante;
    d) spaţiul de depozitare trebuie alocat şi folosit doar pentru instalaţiile radiologice şi echipamentele auxiliare;
    e) simbolul „Pericol de radiaţii ionizante“ cu avertismentul „Pericol - materiale radioactive“, în cazul instalaţiilor radiologice cu surse închise, trebuie să fie marcat clar pe uşa de acces în depozit şi pereţii exteriori liberi.

    3.2. (1) Depozitarea temporară pe interval limitat în cazul desfăşurării practicii de CND-RP în exteriorul incintelor special amenajate, pe o perioadă mai mare de 3 luni, este permisă în spaţii desemnate zone controlate şi aparţinând clientului (proprietarul amplasamentului), care:
    a) asigură instalaţiile radiologice împotriva degradării mecanice, incendiului, inundaţiilor şi acţiunii vătămătoare a factorilor de mediu;
    b) se asigură că instalaţiile radiologice sunt păzite sau se află în incinte păzite, iar personalul de pază este instruit cu privire la sarcinile care îi revin;
    c) se asigură că instalaţiile radiologice sunt încuiate, iar controlul accesului îl deţine persoana responsabilă pentru desfăşurarea practicii de CND-RP;
    d) se asigură ca debitul dozei în zone adiacente depozitului, accesibile temporar pentru alte persoane decât lucrătorul expus profesional, să nu depăşească valoarea de 3 μSv/h;
    e) se asigură, pe durata depozitării, că accesul este marcat cu simbolul „Pericol de radiaţii ionizante“ şi cu avertismentul „Pericol - materiale radioactive“.

    (2) La depozitul de surse temporar amenajat în spaţii aparţinând clientului (proprietarul amplasamentului) va fi afişat un anunţ cu denumirea clientului, adresa şi numărul de telefon, pentru a putea fi contactat în caz de urgenţă.
    (3) Laboratorul amenajat pe un mijloc de transport auto se constituie în depozit temporar pe timpul desfăşurării practicii de CND-RP, dacă este păzit sau este parcat într-un perimetru păzit şi dacă personalul de pază este instruit corespunzător.


    4. Model de solicitare în vederea obţinerii acordului pentru desfăşurarea practicii în exteriorul incintei special amenajate:
    Denumirea titularului de autorizaţie: .......................................
    Sediul social: ..........................................................................
    Telefon: ...................................................................................
    Fax: ........................................................................................
    Nr. de înregistrare/data: .........................................................
    Către
    Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare Bd. Libertăţii nr. 14, Bucureşti, sectorul 5, CP 4-5
    1. Solicităm acordul pentru desfăşurarea practicii în exteriorul incintei special amenajate cu:
    - surse închise de radiaţii ionizante;
    – generatoare de radiaţii X.

    2. Denumirea solicitantului ...................................................................................................................................................,
    - sediul social: localitatea ..................................., sectorul/judeţul ..........................., str. ................................... nr. .........;
    – telefon .................................................................................., fax ....................................................................................;
    – numărul autorizaţiei CNCAN valabile, pe care o deţine solicitantul ................................................................................ .

    3. Instalaţii radiologice cu surse de radiaţii ionizante:
    a) denumirea instalaţiei: .......................................................................................................................................................;
    b) numărul instalaţiilor ..........................................................................................................................................................;
    c) model .........................................., radionuclid .........................., activitatea (Bq) ............................, la data .....................;
    d) parametrii maximi ai instalaţiei:
    - înalta tensiune radiogenă ........................................................................................................................................... kV;
    – intensitatea curentului/puterea maximă .............................................................................................................. mA/kW;
    – filtrarea totală ............................................................., geometria fasciculului ................................................................;

    e) producător ......................................................................., furnizor ................................................................................ .

    4. Zona (locul) în care se vor executa lucrările ................................................................................................................... .
    5. Perioada în care se vor desfăşura lucrările .................................................................................................................... .
    6. Persoana responsabilă: numele şi prenumele ...................................................., Permisul de exercitare nr. .........., domeniul .............................................................................., specialitatea ...................................................................................... .
    7. Anexăm documentaţia tehnică pentru obţinerea acordului, care conţine un număr de ....... file, un opis şi declaraţia de expertizare semnată de expertul în protecţie radiologică ....................................., Permisul de exercitare nivel 3 eliberat de CNCAN cu nr. .................... .
    Persoana împuternicită să reprezinte titularul de autorizaţie
    Numele ........................................................................
    Funcţia ........................................................................
    Semnătura ...................................................................    ANEXA 10

    la normă
    Planuri de răspuns în situaţii de urgenţă
    1. Evenimentele pentru care trebuie să fie elaborate planuri de răspuns în situaţii de urgenţă sunt incendiul, calamităţile naturale (inundaţii, cutremure) şi, după caz, următoarele incidente sau accidente de securitate radiologică:
    1.1. Pentru instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii:
    a) sursa de radiaţii gama nu mai revine complet în container;
    b) sursa de radiaţii gama rămâne blocată în exteriorul ecranului de protecţie al containerului fie în capul de iradiere, fie pe tubul de transfer, fie la intrarea în container;
    c) decuplarea sursei sau a portsursei de cablul de comandă ori ieşirea din tubul de transfer sau capul de iradiere;
    d) furtul sau pierderea sursei/containerului cu sursă;
    e) deteriorarea sursei sau a containerului (deformări mecanice sau ca urmare a unui accident în timpul transportului);
    f) contaminarea radioactivă rezultată ca urmare a utilizării unei surse defecte sau deteriorate;
    g) proasta funcţionare sau scoaterea deliberată din funcţiune a sistemului de avertizare ori de securitate;
    h) desprinderea capsulei cu sursă din sistemul de bercluire pe portsursă, ieşirea sursei din portsursă şi rămânerea ei pe tuburile de ghidaj.

    1.2. Pentru instalaţii radiologice cu generatoare de radiaţii X:
    a) defectarea sistemului de control al timpului de expunere;
    b) alimentarea accidentală a tubului cu radiaţii X cu înaltă tensiune;
    c) neglijenţa operatorului privind oprirea expunerii controlate manual;
    d) defectarea sistemului de intercondiţionare, avertizare, de securitate sau scoaterea deliberată din funcţiune a acestora;
    e) scurgerea de ulei din instalaţie;
    f) defectarea instalaţiei sau deteriorarea ecranării.


    2. Planul de răspuns în situaţii de urgenţă trebuie să conţină cel puţin următoarele:
    a) identificarea situaţiilor de expunere de urgenţă potenţiale şi a altor evenimente care ar putea apărea în timpul desfăşurării practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante şi evaluarea riscurilor potenţiale asociate acestora;
    b) identificarea tuturor lucrătorilor în situaţii de urgenţă autorizaţi să participe la diferitele faze ale răspunsului în situaţia de urgenţă;
    c) identificarea tuturor persoanelor sau organizaţiilor care trebuie notificate în caz de incident, inclusiv posibilitatea de contactare a acestora (telefon, fax, e-mail, adrese);
    d) indicaţii privind modul de recunoaştere a momentului în care este necesar să fie implementat un anumit plan de răspuns în situaţii de urgenţă;
    e) instrucţiuni specifice pentru fiecare situaţie de expunere de urgenţă identificată;
    f) instrucţiuni speciale care trebuie urmate în cazul în care există riscul pierderii de vieţi omeneşti;
    g) identificarea şi achiziţionarea mijloacelor şi echipamentelor necesare răspunsului în situaţia de urgenţă;
    h) instrucţiuni privind înlăturarea panicii, interzicerea atingerii sursei cu mâna, retragerea la distanţă, planificarea etapelor următoare şi implementarea acestora, limitarea la măsuri de răspuns care sunt în concordanţă cu gradul de experienţă şi competenţa de care se dispune, solicitarea sprijinului sau asistenţei tehnice.

    3. Planul de răspuns în situaţii de urgenţă trebuie să conţină procedurile care trebuie urmate în diverse etape, specifice pentru fiecare tip de situaţie de urgenţă identificată:
    a) stadiul iniţial care să conţină identificarea situaţiei de urgenţă;
    b) etapa de planificare, pentru a planifica şi a face exerciţii referitoare la etapa de recuperare;
    c) etapa de recuperare, pentru a recâştiga controlul asupra situaţiei;
    d) etapa posturgenţă, pentru a readuce situaţia la normal;
    e) etapa de raportare: pregătirea unui raport, inclusiv o evaluare a dozelor;
    f) sesizarea experţilor medicali în urma supraexpunerii, dacă este indicat.

    4. Dotarea minimă cu mijloace şi echipamente necesare răspunsului în caz de urgenţă radiologică cuprinde:
    a) aparatură de control dozimetric corespunzătoare pentru debite mari de doză;
    b) dozimetre individuale digitale cu prag de alarmare;
    c) bariere fizice şi semne de avertizare corespunzătoare;
    d) mijloace adecvate pentru manipularea surselor radioactive de la distanţă, cleşti de manipulare de la distanţă;
    e) şurubelniţe, patent, cleşti de tăiat;
    f) cheie franceză şi cheie fixă, frânghie, lampă de mână;
    g) trepied sau alte dispozitive prin care cu ajutorul gravitaţiei sursa poate reveni în container;
    h) săculeţi cu alice de plumb sau ecrane profilate din plumb pentru cabluri;
    i) container adecvat pentru stocarea sursei radioactive recuperate;
    j) echipamente de telecomunicaţii;
    k) baterii de schimb pentru aparatura de control dozimetric;
    l) mijloace pentru delimitare şi avertizare luminoasă şi sonoră a zonei de răspuns.


    ANEXA 11

    la normă
    Informaţii necesare şi acţiuni recomandate pentru promovarea şi menţinerea unei culturi de securitate radiologică
    1. Informaţii necesare:
    Tabelul nr. 1: Radionuclizii utilizaţi pentru radiografie industrială în România şi caracteristicile lor

┌───────────┬───────┬─────┬────────────┬──────────┐
│ │ │Debit│ │ │
│ │ │de │ │Grosimi de│
│ │ │doză │ │oţel │
│ │ │la 1 │Perioada de │pentru │
│Radionuclid│Energie│m │înjumătăţire│care se │
│ │ │(mSv/│ │utilizează│
│ │ │h per│ │(mm) │
│ │ │37 │ │ │
│ │ │GBq) │ │ │
├───────────┼───────┼─────┼────────────┼──────────┤
│ │1,17 şi│ │ │ │
│ │1,33 │ │ │ │
│Cobalt-60 │MeV │13 │5,3 ani │50-120 │
│Iridium-192│206-612│4,8 │74 de zile │12-70 │
│Seleniu-75 │keV │2,03 │120 de zile │8-30 │
│ │97-401 │ │ │ │
│ │keV │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────┴────────────┴──────────┘


    Tabelul nr. 2: Debitul dozei la 1 m şi timpul de expunere la 1 m pentru a depăşi doza efectivă de 20 mSv, în cazul a trei surse de radiaţii

┌────────────────┬───────┬─────────────┐
│ │ │Timpul de │
│ │Debitul│expunere la 1│
│Sursa │dozei │m, după care │
│(caracteristici)│la 1 m │se depăşeşte │
│ │(mSv/h)│doza de 20 │
│ │ │mSv │
├────────────────┼───────┼─────────────┤
│Cobalt-60 │ │ │
│(925 GBq) │ │ │
│Iridium-192 │325 │3,7 minute │
│(3,7 TBq) │480 │2,5 minute │
│Generator de │4.000 │18 secunde │
│radiaţii X │ │ │
│(la 250 kV, 4 │ │ │
│mA) │ │ │
└────────────────┴───────┴─────────────┘


    NOTE:
    a) Pentru sursele de radiaţii gama, doza la mâinile plasate la 5 cm de sursă timp de 1 minut va fi de aproximativ 11 Gy (pentru sursa de Cobalt-60) sau de aproximativ 16 Gy (pentru sursa de Iridium-192).
    b) Pentru generatorul de radiaţii X, doza la mâinile plasate la fereastra generatorului (la ~20 cm de focar), timp de 5 minute, va fi de aproximativ 8 Gy.
    c) Astfel de expuneri accidentale vor conduce la efecte severe asupra mâinilor: arsuri produse de radiaţiile X sau gama.


    2. Acţiuni recomandate:
    2.1. promovarea aderării individuale şi colective la programul de protecţie împotriva efectelor adverse ale radiaţiilor ionizante şi de securitate, la toate nivelurile întreprinderii;
    2.2. asigurarea înţelegerii de către toţi angajaţii a principalelor aspecte ale culturii de securitate promovate de întreprindere;
    2.3. furnizarea mijloacelor prin care întreprinderea sprijină indivizii şi echipele de lucru să îşi îndeplinească sarcinile cu succes în condiţii de securitate, luând în considerare interacţiunile dintre indivizi, tehnologie şi întreprindere;
    2.4. încurajarea participării lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor şi a altor persoane interesate la elaborarea şi implementarea politicilor, regulilor şi procedurilor de protecţie împotriva efectelor adverse ale radiaţiilor ionizante şi de securitate;
    2.5. încurajarea asumării răspunderii angajaţilor de la toate nivelurile întreprinderii, pentru protecţia împotriva efectelor adverse ale radiaţiilor ionizante şi securitate.


    ANEXA 12

    la normă
    Evidenţe, înregistrări şi raportări
    1. Evidenţe:
    a) dosarul de autorizare şi corespondenţa cu CNCAN, procesele-verbale de control;
    b) procedurile aplicabile pentru monitorizarea dozimetrică a persoanelor expuse profesional şi monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
    c) verificările instalaţiilor şi verificările metrologice ale aparaturii de control dozimetric;
    d) evidenţa şi fişele tehnice ale instalaţiilor şi surselor de radiaţii şi a mişcării sau utilizării acestora;
    e) verificarea contaminării nefixate a instalaţiei radiologice privind: containerul de protecţie a sursei de radiaţii, cablul Bowden, furtunurile de ghidaj, capul de iradiere şi colimatoarele;
    f) investigarea şi raportarea incidentelor;
    g) instruirea personalului;
    h) supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional.

    2. Înregistrări:
    a) monitorizarea dozimetrică a persoanelor expuse profesional;
    b) monitorizarea radiologică a mediului de lucru:
    (i) locul unde s-au efectuat măsurătorile;
    (ii) data la care au fost efectuate măsurătorile;
    (iii) numele persoanei care a efectuat măsurătorile;
    (iv) tipul aparatului de control dozimetric utilizat şi datele de identificare ale acestuia (seria, data ultimei verificări metrologice);
    (v) date despre instalaţia radiologică şi sursa închisă (tipul, activitatea/data măsurării sau tensiunea şi intensitatea curentului), orientarea fasciculului;
    (vi) schiţa cu localizarea punctelor de măsurare;
    (vii) valorile obţinute pentru debitul dozei;
    (viii) procedura de monitorizare a mediului de lucru

    c) situaţiile de urgenţă;

    d) depăşirile nivelului dozei de investigare pentru lucrători expuşi.
    3. Raportări:
    a) orice pierdere/furt/deteriorare/utilizare neautorizată a/al instalaţiilor radiologice/surselor radioactive;
    b) orice depăşire a limitelor dozei lucrătorilor expuşi profesional;
    c) orice eveniment care duce la o supraexpunere sau contaminare;
    d) în termen de 10 zile, concluziile anchetei privind investigarea/anchetarea urgenţelor radiologice;
    e) alte chestiuni specificate la cererea CNCAN.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016