Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 16 aprilie 2021  privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 16 aprilie 2021 privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 477 din 7 mai 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 28 din 16 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 477 din 7 mai 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc metodologia unitară, drepturile şi responsabilităţile privind susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de spin-offuri de către organizaţiile de cercetare de drept public prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea:
    a) valorificării sub formă de produse, tehnologii şi servicii noi/inovative a rezultatelor obţinute de către organizaţiile de cercetare în activitatea de cercetare;
    b) dezvoltării perspectivelor, cunoştinţelor şi aptitudinilor antreprenoriale ale salariaţilor din cercetare-dezvoltare;
    c) menţinerii, dezvoltării şi extinderii relaţiei de contacte de specialitate cu accent asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, cu capital românesc sau mixt;
    d) transferului anumitor activităţi de cercetare-dezvoltare şi a bunelor practici dinspre organizaţiile de cercetare către societăţile comerciale;
    e) identificării de noi domenii de cercetare în cadrul organizaţiei de cercetare, corespunzător competenţelor existente, şi dezvoltării de competenţe noi în domenii strategice;
    f) transferului cunoştinţelor referitoare la cerinţele şi tendinţele de evoluţie a pieţei şi la modalităţile practice de valorificare a rezultatelor cercetării dinspre societăţile comerciale către organizaţiile de cercetare cu diversificarea activităţilor de cercetare a acestora;
    g) orientării activităţilor de cercetare-dezvoltare către satisfacerea necesităţilor imediate ale operatorilor economici;
    h) creării de noi locuri de muncă în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării şi tehnologiei;
    i) constituirii de operatori economici orientaţi către produse de înaltă tehnologie şi către produse cu valoare adăugată mare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
    (1) Prezentele norme se aplică organizaţiilor de cercetare de drept public, denumite în continuare organizaţii de cercetare, cu precădere institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi instituţiilor de învăţământ superior de stat acreditate.
    (2) Prezentele norme stabilesc un cadru general cu privire la:
    a) condiţiile generale, măsurile de susţinere, precum şi serviciile acordate de organizaţia de cercetare pentru înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor;
    b) modalităţile de participare a organizaţiei de cercetare la înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Documente de referinţă
    ART. 3
    Constituie documente de referinţă pentru prezentele norme:
    a) Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare;
    c) Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată;
    f) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată;
    g) Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată;
    h) Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată;
    i) Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;
    j) Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu;
    l) Hotărârea Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Definiţii
    ART. 4
    În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos dobândesc următoarele semnificaţii:
    a) spin-off - operator economic cu personalitate juridică, constituit sub forma societăţilor comerciale, a cărui activitate este orientată spre valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute de către personalul organizaţiei de cercetare;
    b) organizaţie de cercetare de drept public - entitate prevăzută la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei scop principal este de a desfăşura activităţi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi dezvoltare tehnologică şi de a disemina rezultatele acestora prin învăţare (predare), publicare sau transfer tehnologic;
    c) servicii prestate de către organizaţia de cercetare - toate serviciile contra cost prestate spin-offului de către organizaţia de cercetare sau de către persoanele desemnate de aceasta, care decurg din cunoştinţele, tehnologiile sau rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare aparţinând organizaţiei de cercetare.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Principii pentru acordarea susţinerii de către organizaţia de cercetare a înfiinţării şi dezvoltării de spin-offuri
    ART. 5
    Prezentele norme sunt guvernate de următoarele principii:
    1. Organizaţia de cercetare stabileşte un sistem transparent şi nediscriminatoriu de criterii pentru acordarea sprijinului înfiinţării spin-offurilor.
    2. Organizaţia de cercetare asigură acces deschis tuturor celor interesaţi cu privire la înfiinţarea unui spin-off, cu prioritate pentru persoana/persoanele care a/au participat la obţinerea rezultatelor şi pentru restul angajaţilor proprii.
    3. Participarea organizaţiei de cercetare la constituirea unui spin-off se face cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul asocierii, al muncii, al proprietăţii intelectuale şi al eticii în cercetare ştiinţifică.
    4. Asigurarea sprijinului de către organizaţia de cercetare se face cu implementarea măsurilor necesare evitării conflictului de interese.


    CAP. II
    Condiţii generale şi măsuri de susţinere, precum şi servicii acordate de organizaţia de cercetare pentru înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii generale de susţinere
    ART. 6
    (1) Acordarea sprijinului de către organizaţia de cercetare pentru înfiinţarea spin-offului se face în baza aprobării organului de conducere al acesteia, care poate fi, în funcţie de forma de organizare, consiliul de administraţie sau senatul universităţii.
    (2) În acest scop, organul de conducere menţionat la alin. (1) aprobă următoarele:
    a) planul de afaceri din care reiese în ce mod urmează a fi valorificate rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, tehnologiile sau drepturile de proprietate intelectuală;
    b) valoarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, a tehnologiilor sau a drepturilor de proprietate intelectuală;
    c) volumul contribuţiei financiare a organizaţiei de cercetare, dacă aceasta există;
    d) contractul între spin-off şi organizaţia de cercetare pentru folosirea locaţiilor, infrastructurii de cercetare şi personalului organizaţiei de cercetare.

    (3) Organizaţia de cercetare informează autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare cu privire la înfiinţarea spin-offului.
    (4) Participarea organizaţiei de cercetare la constituirea unui spin-off se face în baza unui contract cu respectarea principiilor şi a condiţiilor generale stabilite prin prezentele norme metodologice, următoarele elemente fiind obligatorii:
    a) stabilirea procentuală a participării la valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    b) stabilirea drepturilor de publicare şi diseminare a rezultatelor obţinute din activitatea de cercetare-dezvoltare.

    (5) Activitatea de cercetare desfăşurată în comun de către organizaţia de cercetare şi spin-off se supune normelor privind protecţia şi valorificarea proprietăţii intelectuale stabilite de comun acord prin contract, în conformitate cu prevederile în vigoare privind protecţia proprietăţii intelectuale, cu respectarea art. 11 şi 12 din prezentele norme metodologice.
    (6) Organizaţia de cercetare elaborează un pachet de măsuri pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării spin-offului în următoarele domenii:
    a) formare şi consultanţă;
    b) asistenţă şi cooperare;
    c) resurse umane.

    (7) Obiectul de activitate şi obiectivele spin-offului trebuie să fie corelate şi complementare cu obiectivele de cercetare-dezvoltare ale organizaţiei de cercetare, să urmărească realizarea de produse/servicii/tehnologii şi să asigure valorificarea acestora pe piaţă.
    (8) Serviciile prestate, precum şi tehnologiile şi produsele realizate de către spin-off trebuie să aibă la bază know-how-ul şi rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare obţinute la nivelul organizaţiei de cercetare, cu posibilitatea de a le dezvolta.
    (9) Iniţiatorii înfiinţării unui spin-off trebuie să aibă cunoştinţe tehnologice specifice, să îşi dezvolte abilităţile antreprenoriale şi să asigure conducerea spin-offului pe principii comerciale şi cu respectarea bunelor practici în domeniul protejării intereselor legitime ale asociaţilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Măsuri de susţinere
    ART. 7
    (1) Pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unui spin-off, măsurile de susţinere acordate de organizaţia de cercetare includ următoarele domenii:
    a) formare şi consultanţă;
    b) asistenţă şi cooperare;
    c) resurse umane.

    (2) Măsurile de susţinere în domeniul formării şi consultanţei includ:
    a) furnizarea de informaţii generale privind posibilităţile şi modalităţile de înfiinţare şi dezvoltare a unui spin-off;
    b) facilitarea accesului la serviciile de consultanţă oferite de entităţile din cadrul ReNITT (Reţeaua naţională pentru inovare şi transfer tehnologic);
    c) formare şi consultanţă cu privire la dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale;
    d) obţinerea de avize, dacă este cazul, care să ateste că un rezultat al activităţii de cercetare-dezvoltare obţinut de organizaţia de cercetare este corespunzător din punct de vedere tehnic, tehnologic şi economic, ca bază pentru constituirea unui spin-off;
    e) sprijin în elaborarea strategiei de dezvoltare a spin-offului şi a planului de acţiuni comune pentru dezvoltarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare preluate;
    f) sprijin pentru armonizarea strategiei de dezvoltare a spin-offului cu direcţiile de acţiune ale organizaţiei de cercetare pentru valorificarea în continuare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare.

    (3) Măsurile de susţinere în domeniul asistenţei şi cooperării includ:
    a) acordarea drepturilor de utilizare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare ale organizaţiei de cercetare, în condiţii stabilite de comun acord prin contract de licenţă, cesiune sau alte asemenea;
    b) transmiterea temporară a dreptului de folosinţă a spaţiilor, aparaturii şi utilajelor destinate microproducţiei, a infrastructurii de comunicare, precum şi a altor echipamente aflate în patrimoniul organizaţiei de cercetare, în baza unui contract de comodat, de locaţiune, de prestări servicii şi altele asemenea, în funcţie de specificul activităţilor, cu respectarea prevederilor legale;
    c) prestarea de servicii care decurg din cunoştinţele, tehnologiile sau rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare aparţinând organizaţiei de cercetare către spin-off, în baza unui contract de prestări de servicii;
    d) asistenţă privind respectarea reglementărilor legale în vigoare pentru valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare;
    e) sprijin pentru accesarea de surse de finanţare;
    f) asistenţă pentru încheierea de contracte de cercetare-dezvoltare;
    g) facilitarea participării în proiecte de cercetare-dezvoltare.

    (4) Măsurile de susţinere în domeniul resurselor umane includ:
    a) aprobarea desfăşurării de activităţi suplimentare de către angajaţii organizaţiei de cercetare care vor să lucreze în cadrul spin-offului, prin încheierea unor contracte individuale de muncă, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    b) detaşarea angajaţilor organizaţiei de cercetare în cadrul spin-offului pe o perioadă stabilită în conformitate cu reglementările legale în vigoare, fără a afecta realizarea obiectivelor şi a activităţii organizaţiei de cercetare;
    c) acordarea de concedii fără plată pentru angajaţii organizaţiei de cercetare, în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, fără a afecta realizarea obiectivelor şi a activităţii organizaţiei de cercetare;
    d) aprobarea desfăşurării de activităţi în cadrul spin-offului, pentru persoanele care urmează cursuri de master sau de doctorat, indiferent dacă aceştia sunt angajaţi sau nu ai organizaţiei de cercetare.

    (5) Măsurile de susţinere prevăzute la alin. (1), (2), alin. (3) lit. b)-f) şi alin. (4) nu reprezintă contribuţia organizaţiei de cercetare la capitalul social al spin-offului.

    ART. 8
    Măsurile de susţinere prevăzute la art. 7 pot fi oferite independent de solicitarea/acordarea unei alte măsuri de susţinere publică sau privată pentru constituirea şi dezvoltarea spin-offului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Prestarea serviciilor de către organizaţia de cercetare pentru spin-off
    ART. 9
    Organizaţia de cercetare poate presta, la cerere, servicii pentru spin-off, conform art. 7 alin. (3) lit. c).

    ART. 10
    Costurile care decurg direct din executarea contractului de servicii, care sunt legate de utilizarea spaţiilor organizaţiei de cercetare, a infrastructurii de cercetare, a serviciilor administrative sau personalului organizaţiei de cercetare şi care sunt clar determinate şi cuantificate de către aceasta sunt în sarcina spin-offului.

    ART. 11
    În cazul în care contractul de servicii implică desfăşurarea în comun de activităţi de cercetare-dezvoltare se poate stabili ca publicarea, utilizarea sau anunţarea rezultatelor să fie amânate pentru un termen rezonabil, astfel încât să permită spin-offului să valorifice rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare obţinute de organizaţia de cercetare.

    ART. 12
    În cazul în care contractul de servicii presupune şi desfăşurarea în comun de activităţi de cercetare-dezvoltare care conduc la obţinerea de brevete de invenţii sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, trebuie stabilită prin contract sau act adiţional la acesta o clauză de repartizare a cheltuielilor, a veniturilor sau a drepturilor de proprietare intelectuală în funcţie de aportul fiecărei părţi la obţinerea rezultatelor, astfel încât să se asigure un venit compensator pentru organizaţia de cercetare.

    ART. 13
    Organizaţia de cercetare poate elabora un regulament intern pentru încheierea, administrarea şi executarea contractelor de servicii prin care se va stabili în ce manieră se vor utiliza veniturile din aceste contracte, după deducerea cheltuielilor.

    ART. 14
    În situaţia în care sunt puse la dispoziţie de către organizaţia de cercetare spaţii sau aparatură, valoarea contractului încheiat între aceasta şi spin-off trebuie să acopere cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor şi aparaturii respective, precum cheltuielile cu personalul administrativ aferent, cheltuielile cu consumabilele şi amortismentele aferente infrastructurii de cercetare, precum şi altele asemenea.

    CAP. III
    Participarea şi asocierea organizaţiei de cercetare la înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offului
    SECŢIUNEA 1
    Participarea organizaţiei de cercetare în calitate de partener la dezvoltarea spin-offului
    ART. 15
    Organizaţia de cercetare poate participa la dezvoltarea unui spin-off în calitate de partener, prin acordarea de servicii şi măsuri de asistenţă, în baza unui acord de parteneriat având ca scop valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Participarea organizaţiei de cercetare ca asociat în cadrul spin-offului
    ART. 16
    (1) Prin participarea organizaţiei de cercetare ca asociat în cadrul spin-offului se înţelege contribuţia directă a organizaţiei de cercetare la capitalul spin-offului cu active intangibile sau mijloace financiare.
    (2) Participarea în calitate de asociat a organizaţiei de cercetare în cadrul unui spin-off se poate face prin contribuţie financiară directă sau prin echivalarea elementelor de proprietate intelectuală ca aport la capital.
    (3) Participarea organizaţiei de cercetare la constituirea unui spin-off în calitate de asociat se face în baza unui contract de asociere, cu acceptul reprezentanţilor spin-offului şi al celorlalţi asociaţi la constituirea spin-offului.

    ART. 17
    Evaluarea elementelor de proprietate intelectuală care constituie aportul organizaţiei de cercetare se face pe baza procedurilor interne ale acesteia sau, la cererea organizaţiei sau a asociaţilor, prin utilizarea unei expertize independente, pentru stabilirea participării fiecăruia dintre asociaţi.

    ART. 18
    Partea organizaţiei de cercetare la profituri şi pierderi este proporţională cu aportul său la capitalul social.

    ART. 19
    Contribuţia financiară nu poate să provină din mijloace alocate organizaţiei de cercetare, în mod direct sau indirect, de către stat, decât în condiţiile în care sunt utilizate instrumente dedicate susţinerii spin-offului, în cadrul incubatoarelor tehnologice şi de afaceri sau al parcurilor ştiinţifice şi tehnologice.

    ART. 20
    Organizaţia de cercetare poate împuternici unul sau mai mulţi reprezentanţi din personalul propriu care, în numele acesteia, să participe la conducerea spin-offului.

    ART. 21
    Conducerea organizaţiei de cercetare poate stabili printr-un regulament condiţii suplimentare pentru participarea într-un spin-off.

    ART. 22
    Veniturile organizaţiei de cercetare realizate din participarea în spin-off sunt considerate venituri proprii şi conducerea organizaţiei de cercetare poate să decidă asupra destinaţiei lor.

    CAP. IV
    Monitorizarea şi auditul
    ART. 23
    (1) Semestrial conducerea executivă a spin-offului va prezenta organizaţiei de cercetare un raport de activitate, cu privire la îndeplinirea parametrilor stabiliţi pentru evaluarea modalităţii de valorificare a rezultatelor cercetării.
    (2) Anual, conducerea organizaţiei de cercetare va efectua o evaluare asupra participării acesteia în cadrul spin-offului, cu evidenţierea raportului cost/beneficiu.

    ART. 24
    Organizaţia de cercetare poate elabora şi implementa mecanisme interne suplimentare pentru monitorizarea şi auditul spin-offului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016