Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 15 septembrie 2020  privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 15 septembrie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 849 din 16 septembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 5.565 din 15 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 849 din 16 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ajutorul financiar sub formă de vouchere se acordă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă, în vederea achiziţionării de echipamente sportive.

    ART. 2
    Scopul acordării ajutorului financiar îl constituie încurajarea practicării sportului de performanţă.

    CAP. II
    Furnizorii de voucher
    ART. 3
    Finanţarea voucherelor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, denumit în continuare M.T.S. Distribuirea voucherelor achiziţionate de către M.T.S. se va face de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, denumite în continuare D.J.S.T., respectiv de către Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare D.S.T.M.B., prin cluburile sportive la care sunt legitimaţi beneficiarii.

    CAP. III
    Beneficiarii
    ART. 4
    Beneficiarii de voucher sunt copiii născuţi în perioada 1.01.2005- 31.12.2014, care se legitimează pentru prima dată la un club sportiv deţinător de certificat de identitate sportivă, în perioada 8 septembrie 2020-30 noiembrie 2020, în vederea practicării sportului de performanţă.

    CAP. IV
    Documentele necesare acordării voucherului
    ART. 5
    Voucherul în valoare de 300 lei se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul M.T.S., în limita bugetului aprobat cu această destinaţie pentru anul 2020, şi se distribuie de către cluburile sportive beneficiarilor eligibili.

    ART. 6
    Beneficiarii eligibili pentru a primi voucherul în valoare de 300 lei trebuie să solicite acordarea acestuia clubului sportiv la care s-au legitimat, începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme şi până la data de 30 noiembrie 2020 inclusiv.

    ART. 7
    (1) Solicitarea acordării voucherului se face pe baza următoarelor documente:
    - cerere pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher - anexa nr. 1, însoţită de:
    1. certificat de naştere (original şi copie);
    2. act de identitate părinte/reprezentant legal (original şi copie);
    3. legitimaţie sportivă (original şi copie);
    4. declaraţie privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal - anexa nr. 4.


    (2) Copiile sunt certificate conform cu originalul de către persoana desemnată să primească documentele.

    ART. 8
    Cererea de solicitare a acordării voucherului şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc de reprezentantul legal/tutorele copilului şi se depun în vederea centralizării la clubul sportiv la care copilul a fost legitimat.

    ART. 9
    Activitatea de acordare a voucherului pentru copii se va implementa de către cluburile sportive la care copiii sunt legitimaţi.

    ART. 10
    Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi documentele doveditoare pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul cluburilor sportive.

    ART. 11
    Cluburile sportive transmit la D.J.S.T. şi la D.S.T.M.B. situaţia centralizată a solicitărilor de acordare a voucherului la sfârşitul fiecărei săptămâni în care au avut loc solicitări, în format electronic (Excel) şi în format letric (document asumat de către reprezentantul legal al clubului sportiv). Data ultimei transmiteri este 4 decembrie 2020.

    ART. 12
    D.J.S.T. şi D.S.T.M.B. transmit la M.T.S. săptămânal în fiecare zi de luni pentru săptămâna precedentă situaţia centralizată a solicitărilor de acordare a voucherului, în format electronic (Excel). Data ultimei transmiteri este 7 decembrie 2020.

    ART. 13
    Direcţia sportul pentru toţi şi programe pentru tineret din cadrul M.T.S. centralizează şi transmite în maximum 24 de ore necesarul privind comanda pentru emiterea voucherelor la direcţia suport, respectiv Direcţia generală economică achiziţii investiţii şi patrimoniu.

    CAP. V
    Reglementări fiscale
    ART. 14
    Ajutorul financiar sub formă de voucher este neimpozabil conform art. 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se urmăreşte silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acest titlu.

    ART. 15
    Ajutorul financiar sub formă de voucher nu se ia în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială sau alte prestaţii sociale, bazate pe verificarea veniturilor.

    CAP. VI
    Modalitatea de informare a publicului
    ART. 16
    Comunicarea către public va fi făcută prin:
    a) afişarea pe site-ul M.T.S. a informaţiilor/normelor privind condiţiile de acordare a ajutorului financiar sub formă de voucher;
    b) afişarea pe site-ul/la sediul D.J.S.T., respectiv al D.S.T.M.B. a unei informări privind condiţiile de acordare a ajutorului financiar sub formă de voucher;
    c) informarea de către cluburile sportive a părinţilor sau reprezentanţilor legali despre programul privind încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă;
    d) informarea şi sprijinul reprezentantului legal/tutorelui în vederea depunerii cererilor şi a actelor necesare pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher;
    e) afişarea la sediul cluburilor sportive a unei informări privind condiţiile de acordare a ajutorului financiar.


    ART. 17
    Beneficiarul ajutorului financiar este copilul, titular al voucherului pentru achiziţionarea echipamentului sportiv.

    ART. 18
    (1) Filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică în faţa reprezentantului legal al clubului sportiv se dovedesc cu următoarele documente, după caz:
    a) certificatul de naştere al copilului (original şi copie);
    b) hotărârea judecătorească de încredinţare a adopţiei, potrivit legii (original şi copie);
    c) hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind instituirea unei măsuri de protecţie sau sentinţa judecătorească (original şi copie);
    d) sentinţa judecătorească privind instituirea tutelei (original şi copie);
    e) sentinţa judecătorească privind delegarea exerciţiului drepturilor părinteşti (original şi copie);
    f) alte acte, în funcţie de fiecare caz în parte.

    (2) Copiile sunt certificate conform cu originalul de către persoana desemnată să primească documentele.

    ART. 19
    Asistentul maternal profesionist poate solicita ajutorul financiar sub formă de voucher atât pentru copiii săi, cât şi pentru cei pe care îi are în plasament.

    CAP. VII
    Obligaţiile cluburilor sportive
    ART. 20
    Pe baza cererilor de acordare a voucherului, cluburile sportive vor întocmi un centralizator, care va fi transmis către D.J.S.T., respectiv către D.S.T.M.B. Centralizatorul va fi întocmit după verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi documentele justificative anexate.

    ART. 21
    Situaţia centralizatoare va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului în vederea emiterii voucherului, seria şi numărul legitimaţiei acestuia la ramura de sport înscrisă în certificatul de identitate sportivă, data eliberării legitimaţiei - anexa nr. 2.

    ART. 22
    Centralizatorul va fi întocmit în două exemplare şi va fi depus la D.J.S.T., respectiv la D.S.T.M.B. şi va conţine sub semnătură, în mod obligatoriu, menţiunea, „sub sancţiunile Codului penal pentru fals în declaraţii, certificăm că datele înscrise în prezentul centralizator corespund cu realitatea“.

    ART. 23
    Cluburile sportive au obligaţia să arhiveze solicitările împreună cu documentele justificative timp de 5 ani.

    CAP. VIII
    Obligaţiile D.J.S.T. şi D.S.T.M.B.
    ART. 24
    D.J.S.T., respectiv D.S.T.M.B. centralizează solicitările primite de la cluburile sportive şi transmit săptămânal la M.T.S. solicitarea în vederea tipăririi voucherelor, dar nu mai târziu de 7 decembrie 2020.

    ART. 25
    D.J.S.T., respectiv D.S.T.M.B. au obligaţia să arhiveze solicitările împreună cu documentele justificative timp de 5 ani.

    CAP. IX
    Achiziţia şi distribuţia voucherelor
    ART. 26
    (1) Contractul de achiziţie a voucherelor se realizează de către M.T.S. prin direcţia de specialitate.
    (2) Firma emitentă distribuie voucherele către D.J.S.T., respectiv către D.S.T.M.B., direct pe bază de aviz de însoţire şi/sau proces-verbal de predare-primire, după caz.
    (3) D.J.S.T., respectiv D.S.T.M.B. distribuie către cluburile sportive voucherele pe bază de proces-verbal de predare-primire - anexa nr. 3.
    (4) Conducerea D.J.S.T., respectiv a D.S.T.M.B. va desemna, prin decizie, un responsabil cu distribuirea voucherelor către cluburile sportive ai căror sportivi beneficiază de vouchere.
    (5) Cluburile sportive distribuie beneficiarilor voucherele, pe bază de semnătură a reprezentantului legal al acestuia, conform situaţiei prevăzute în anexa nr. 5.
    (6) Conducerea cluburilor sportive va desemna, prin decizie, un responsabil cu distribuirea voucherelor.

    ART. 27
    După finalizarea distribuirii voucherelor, recepţia se va face astfel:
    1. D.J.S.T., respectiv D.S.T.M.B. au obligaţia de a transmite la M.T.S.:
    - copia de pe avizul de însoţire şi/sau procesul-verbal de predare-primire dintre D.J.S.T./D.S.T.M.B. şi firma emitentă a voucherului, după caz;
    – copia de pe procesul-verbal de predare-primire dintre D.J.S.T./D.S.T.M.B. şi cluburile sportive;

    2. cluburile sportive au obligaţia de a transmite la D.J.S.T./D.S.T.M.B.:
    - copia de pe tabelul centralizator semnat de părinte/tutore pentru predarea-primirea voucherului de la clubul sportiv.    ART. 28
    Voucherele nedistribuite de către cluburi până la data de 31 decembrie vor fi restituite la M.T.S. în primele 10 zile lucrătoare din ianuarie 2021 prin D.J.S.T., respectiv prin D.S.T.M.B., conform situaţiei analitice prevăzute în anexa nr. 6.

    CAP. X
    Obligaţiile beneficiarilor de vouchere
    ART. 29
    Se interzice beneficiarilor de vouchere:
    a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la utilizarea voucherului, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a acestuia;
    b) comercializarea voucherelor în schimbul unor sume de bani şi/sau altor bunuri şi/sau servicii;
    c) utilizarea voucherelor în magazine, în locaţii, în unităţi de orice fel care nu vând produse şi echipamente sportive şi nu au afişate la intrare autocolante speciale ale unităţii emitente;
    d) utilizarea voucherelor pentru procurarea altor produse decât achiziţionarea de echipament sportiv.


    CAP. XI
    Dispoziţii finale
    ART. 30
    M.T.S., prin direcţiile de specialitate, arhivează şi păstrează în condiţiile legii documentele justificative primite de la D.J.S.T., respectiv de la D.S.T.M.B.

    ART. 31
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie şi se găsesc pe site-ul M.T.S., la D.J.S.T., respectiv la D.S.T.M.B., precum şi la sediile cluburilor sportive.

    ART. 32
    Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    CERERE
    pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher
    Doamnă/Domnule Director/Preşedinte
    Subsemnatul : Numele ………………………...., prenumele ………………………………………….,
    Cod numeric personal:

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    Act de identitate/doveditor*)

┌────┬────┬────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │La data: │
│C.I.│B.I.│Paşaport│Seria: │Nr.: │Eliberat de: │...........│
│[] │[] │[] │.............│..................│..........................│/..... │
│ │ │ │ │ │ │/..........│
└────┴────┴────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘


┌─────────────────┬────────────────────┐
│*) Copie ataşată.│(z z) (l l) (a a a │
│ │a) │
└─────────────────┴────────────────────┘


    Date de contact:
    Str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ..... ap. ....., sectorul ..........., localitatea .................., judeţul ...................., tel./mobil: ..................

    În calitate de:

┌───────────────────────────────────┬──┐
│• Reprezentant legal al copilului │[]│
│(părinte) │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│• Tutore, legal desemnat │[]│
└───────────────────────────────────┴──┘

    (Se va bifa situaţia corespunzătoare.)

    Vă rog să îmi aprobaţi acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher pentru beneficiarul:
    Numele ........................., prenumele ............................

    Cod numeric personal

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    Act de identitate/doveditor*)

┌────┬────┬────────┬──────┬──────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │La data: │
│C.I.│C.N.│Paşaport│Seria:│Nr.: │Eliberat de: │...........│
│[ ] │[ ] │[ ] │…… │..................│..........................│/..... │
│ │ │ │ │ │ │/..........│
└────┴────┴────────┴──────┴──────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘


┌─────────────────┬────────────────────┐
│*) Copie ataşată.│(z z) (l l) (a a a │
│ │a) │
└─────────────────┴────────────────────┘

    C.N. - certificat de naştere

    Totodată menţionez faptul că ............... (numele copilului), în calitate de beneficiar eligibil de voucher, este legitimat la Clubul Sportiv ................... la data de .................. cu Legitimaţia (copie ataşată) seria ............ nr. ................. şi confirm că acesta nu a fost şi nu este legitimat la alt club sportiv.
    Subsemnatul declar pe propria răspundere sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii.
    Data ..................
    Numele şi prenumele solicitantului ..................
    Semnătura .....................

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    ANTETUL CLUBULUI SPORTIV
    Nr. certificat de identitate sportivă
    ...........................................

    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    a beneficiarilor de voucher conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020
    privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea
    şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Ramura de │
│ │Numele şi │ │ │ │sport │
│Nr. │prenumele │C.N.P.-ul │Seria şi │Data │înscrisă în │
│crt.│beneficiarului│beneficiarului│numărul │eliberării │certificatul│
│ │de voucher │ │legitimaţiei│legitimaţiei│de │
│ │ │ │ │ │identitate │
│ │ │ │ │ │sportivă │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

    Sub sancţiunile Codului penal pentru fals în declaraţii, certificăm că datele înscrise în prezenta situaţie centralizatoare corespund cu realitatea.
    Conducătorul clubului sportiv
    ..............................................................
        (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    Data întocmirii .........................................

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    ANTETUL D.J.S.T. sau D.S.T.M.B.
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire vouchere nr. .........................
    Încheiat astăzi, ........................................
    D.J.S.T. ........................./D.S.T.M.B., reprezentată prin ................................, şi .........................., în calitate de reprezentant al clubului sportiv .............................., au procedat la predarea-primirea unui număr de ............. vouchere de la seria ................. nr. ....... la seria ........... nr. ..........., pentru un număr de ......................... beneficiari, în vederea distribuirii acestora în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă şi a normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1.199/2020.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare originale, unul pentru entitatea care predă, unul pentru entitatea care primeşte şi al treilea exemplar*), avizat de către părţi, pentru Ministerul Tineretului şi Sportului.
    *) Exemplarul al treilea, în original, va fi transmis prin grija entităţii care îl predă Ministerului Tineretului şi Sportului.

    AM PREDAT,
    D.J.S.T. ............................./D.S.T.M.B.
    Reprezentat prin: .....................................................
    Semnătura: ..............................................................
    Data: ........................................................................

    AM PRIMIT,
    Clubul Sportiv .....................................................
    Reprezentat prin: ................................................
    Semnătura: .........................................................
    Data: ...................................................................


    ANEXA 4

    la normele metodologice
    DECLARAŢIE
    de consimţământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
    Subsemnatul(a), ......................, cod numeric personal .................., născut(ă) la data ................. în localitatea ................., domiciliat(ă) în ..................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........ nr. ................, eliberată de .............. la data de .............., declar că:
    Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
    Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal, precum şi ale copilului/copiilor meu/mei minor/minori urmează să fie prelucrate şi stocate în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, direcţiei judeţene de sport şi tineret şi Clubului Sportiv ............. doar în scopurile prevăzute de legislaţie în ceea ce priveşte calitatea mea de reprezentant legal/tutore al copilului beneficiar ................. .
    Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea obligaţiilor legale ce îi revin Ministerului Tineretului şi Sportului, direcţiei judeţene de sport şi tineret şi Clubului Sportiv ...................................., precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin.
    Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor publice, precum şi altor instituţii abilitate (de exemplu: A.N.A.F., A.N.F.P., I.T.M., A.N.I, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a organelor de cercetare penală etc.).
    Am fost informat(ă) că, în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Tineretului şi Sportului, direcţiei judeţene de sport şi tineret şi Clubului Sportiv .................................... orice modificare survenită asupra datelor mele personale.

    În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, direcţiei judeţene de tineret şi sport şi Clubului Sportiv ....................................
    Data .......................
    Semnătura ........................

    ANEXA 5

    la normele metodologice
    ANTETUL CLUBULUI SPORTIV
    Nr. certificat de identitate sportivă
    .........................................................
    SITUAŢIA
    voucherelor distribuite beneficiarilor

┌────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Semnătura │
│ │ │ │ │ │de primire│
│ │Numele şi │ │Seria şi │ │a │
│Nr. │prenumele │C.N.P.-ul │numărul │Valoarea│părintelui│
│crt.│beneficiarului│beneficiarului│voucherului│- lei - │/tutorelui│
│ │de voucher │ │ │ │(cel care │
│ │ │ │ │ │ridică │
│ │ │ │ │ │voucherul)│
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│n │Total │x │x │ │x │
└────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴────────┴──────────┘

    Sub sancţiunile Codului penal pentru fals în declaraţii, certificăm că datele înscrise în prezenta situaţie corespund cu realitatea.
    Conducătorul clubului sportiv
    ............................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Data întocmirii:
    ...................................................


    ANEXA 6

    la normele metodologice
    ANTETUL CLUBULUI SPORTIV
    Nr. certificat de identitate sportivă
    .........................................................

    SITUAŢIA ANALITICĂ
    a voucherelor pe suport hârtie returnate de beneficiari

┌────┬──────────────┬──────────────┬────────┬───────────┐
│ │Numele şi │ │ │Seria şi │
│Nr. │prenumele │C.N.P.-ul │Valoarea│numărul │
│crt.│beneficiarului│beneficiarului│- lei - │voucherului│
│ │de voucher │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│....│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│n │Total │x │ │x │
└────┴──────────────┴──────────────┴────────┴───────────┘

    Sub sancţiunile Codului penal pentru fals în declaraţii, certificăm că datele înscrise în prezenta situaţie analitică corespund cu realitatea.
    Conducătorul clubului sportiv
    ...................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    Data întocmirii: .............

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016