Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 15 februarie 2021  privind cerinţele minime referitoare la educaţia şi pregătirea profesională şi cerinţele pentru obţinerea, menţinerea şi demonstrarea competenţei necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 15 februarie 2021 privind cerinţele minime referitoare la educaţia şi pregătirea profesională şi cerinţele pentru obţinerea, menţinerea şi demonstrarea competenţei necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 178 din 22 februarie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 32 din 15 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 22 februarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Domeniu de aplicare şi principii
    ART. 1
    Activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate de către personalul care a dobândit în prealabil educaţia şi pregătirea profesională necesară.

    ART. 2
    (1) Tematica utilizată pentru pregătirea profesională a personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pregătirea profesională a personalului prevăzut la alin. (1) cuprinde cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la una sau mai multe grupe de specii de animale prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, structurate în module de bază, module specifice şi module suplimentare destinate unei sarcini specifice, în conformitate cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (3) Modulele practice ale pregătirii profesionale a personalului prevăzut la alin. (1) se desfăşoară în unităţi autorizate sanitar-veterinar, care utilizează animale în scopuri ştiinţifice.
    (4) Pregătirea profesională a personalului prevăzut la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul programelor de formare profesională organizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi, respectiv în cadrul programelor postuniversitare de educaţie permanentă, furnizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate.

    ART. 3
    Documentele doveditoare ale participării la activităţile de pregătire profesională se păstrează în dosare individuale, pentru fiecare persoană care efectuează activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în unitatea în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

    CAP. II
    Programe de formare profesională
    ART. 4
    (1) Programele de formare profesională în activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă programe de perfecţionare şi specializare.
    (2) Programele de formare profesională prevăzute la alin. (1) se finalizează, în condiţiile legii, cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională.
    (3) Certificatele prevăzute la alin. (2) includ cel puţin informaţii privind numărul care corespunde modulelor parcurse, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, activitatea pentru care au fost obţinute competenţele şi speciile pentru care s-a realizat formarea profesională.

    CAP. III
    Cerinţe minime referitoare la educaţia şi pregătirea profesională şi competenţe necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice
    ART. 5
    Persoanele care desfăşoară activitatea de efectuare a procedurilor pe animale trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) deţinerea unui certificat obţinut în condiţiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 şi pct. 2 lit. a) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
    b) parcurgerea unei perioade de lucru, până la dobândirea competenţei necesare pentru îndeplinirea activităţii respective, sub supravegherea unei persoane care deţine un certificat obţinut în condiţiile legii şi care are experienţă în domeniu, a cărei durată este decisă de către persoana care supraveghează şi care poate varia în funcţie de frecvenţa, disponibilitatea, complexitatea tehnică şi gradul de severitate al procedurii specifice care trebuie executată, precum şi de capacitatea persoanei supravegheate.


    ART. 6
    Persoanele care desfăşoară activitatea de concepere a procedurilor şi a proiectelor trebuie să deţină cunoştinţe corespunzătoare şi actualizate în domeniul utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice, experienţă în muncă de minimum 2 ani şi să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (3) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) deţinerea unui certificat obţinut în condiţiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 şi pct. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.


    ART. 7
    Persoanele care desfăşoară activitatea de îngrijire a animalelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) deţinerea unui certificat obţinut în condiţiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 şi pct. 2 lit. c) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
    b) parcurgerea unei perioade de lucru, până la dobândirea competenţei necesare pentru îndeplinirea activităţii respective, sub supravegherea unei persoane care deţine un certificat obţinut în condiţiile legii şi care are experienţă în domeniu, a cărei durată este decisă de către persoana care supraveghează şi care poate varia în funcţie de frecvenţa sau disponibilitatea sarcinii care urmează să fie executată, a complexităţii tehnice şi a capacităţii persoanei supravegheate.


    ART. 8
    Persoanele care desfăşoară activitatea de ucidere a animalelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) deţinerea unui certificat obţinut în condiţiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 şi pct. 2 lit. d) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
    b) parcurgerea unei perioade de lucru, până la dobândirea competenţei necesare pentru îndeplinirea activităţii respective, sub supravegherea unei persoane care deţine un certificat de pregătire profesională şi care are experienţă în domeniu, a cărei durată este decisă de către persoana care supraveghează şi care poate varia în funcţie de frecvenţa sau disponibilitatea sarcinii care urmează să fie executată, a complexităţii tehnice şi a capacităţii persoanei supravegheate.


    CAP. IV
    Menţinerea competenţelor dobândite în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice
    ART. 9
    (1) Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite de personal se actualizează prin activităţi de pregătire profesională continuă, în funcţie de complexitatea şi cerinţele activităţii desfăşurate.
    (2) Pentru personalul cu studii superioare care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, activităţile de pregătire profesională continuă includ participarea anuală la cursuri, seminare, congrese sau conferinţe ştiinţifice, realizate inclusiv on-line, care cuprind secţiuni dedicate utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice.
    (3) Dovezile participării la activităţile de pregătire profesională continuă prevăzute la alin. (2) pot fi reprezentate de diplome sau certificate de participare care specifică numele participantului, denumirea organizatorului, titlul, perioada şi locul de desfăşurare a activităţilor de pregătire profesională continuă, precum şi de programul evenimentelor ştiinţifice.
    (4) Menţinerea competenţelor personalului fără studii superioare care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin activităţi de pregătire profesională continuă care însumează minimum 10 ore pe an şi care cuprind cunoştinţe teoretice şi practice corespunzătoare modulelor aferente activităţii desfăşurate.
    (5) Activităţile de pregătire profesională continuă prevăzute la alin. (4) sunt realizate la locul de muncă de către persoana prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Participarea la activităţile de pregătire profesională continuă prevăzute la alin. (4) poate fi demonstrată prin documente semnate de persoana prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care specifică numele participantului, tematica utilizată, perioada şi locul de desfăşurare a activităţilor de pregătire profesională continuă, precum şi prin dovezi referitoare la testarea cunoştinţelor.
    (7) Documentele prevăzute la alin. (3) şi (6) sunt păstrate în conformitate cu prevederile art. 3.

    ART. 10
    Fiecare unitate crescătoare, furnizoare sau utilizatoare se asigură cu privire la menţinerea competenţelor dobândite de personalul care utilizează animale în scopuri ştiinţifice.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii, excepţii şi recunoaşteri
    ART. 11
    (1) În termen de 12 luni de la autorizarea furnizorilor de formare profesională în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice, personalul care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să iniţieze procesul de pregătire profesională în vederea obţinerii certificatelor prevăzute la art. 4 alin. (2).
    (2) Până la autorizarea furnizorilor de formare profesională în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice, formarea profesională a personalului prevăzut la alin. (1) se realizează de angajator în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea modulelor prevăzute la anexa nr. 2.

    ART. 12
    Prin excepţie de la prevederile cap. III, pentru persoanele implicate în proiecte autorizate sanitar-veterinar în care sunt utilizate animale în scopuri ştiinţifice şi care se află în derulare la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, nu este necesară iniţierea procesului de pregătire profesională pe perioada valabilităţii autorizaţiei sanitar-veterinare a proiectului.

    ART. 13
    Sunt recunoscute certificatele de instruire emise sau recunoscute de către o asociaţie europeană pentru ştiinţa animalelor de laborator şi asociaţiile afiliate, precum şi cele emise şi recunoscute de către statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi de către statele membre ale Organizaţiei Europene pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

    ART. 14
    (1) Sunt exceptate de la prevederile cap. III persoanele care au experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul de activitate şi pregătire profesională relevantă, respectiv care, în cadrul studiilor urmate, şi-au însuşit tematici echivalente modulelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, dovezile în acest sens fiind reprezentate de fotocopii ale foilor matricole aferente diplomelor de studii.
    (2) În cazul în care tematicile prevăzute la alin. (1) nu acoperă toate modulele aferente activităţii respective, este necesară parcurgerea modulelor pentru care nu au fost însuşite tematici echivalente.

    ART. 15
    Sunt exceptate de la prevederile cap. III persoanele care, în ultimii 5 ani înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice:
    a) au conceput/au coordonat un proiect autorizat sanitar-veterinar în care au fost utilizate animale în scopuri ştiinţifice; acestora li se recunoaşte competenţa pentru activitatea prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza furnizării de dovezi care atestă îndeplinirea acestor condiţii;
    b) au participat în proiecte autorizate sanitar-veterinar în care au fost utilizate animale în scopuri ştiinţifice şi deţin o diplomă de doctorat sau un atestat de studii postdoctorale, cu utilizarea animalelor în scopuri ştiinţifice în cadrul studiilor; acestora li se recunoaşte competenţa pentru activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza furnizării de dovezi care atestă îndeplinirea acestor condiţii.


    ART. 16
    Sunt exceptate de la prevederile cap. III persoanele care, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, au desfăşurat activitatea prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu experienţă profesională de cel puţin 5 ani în acest domeniu, atestată printr-o adeverinţă eliberată de către angajator.

    ART. 17
    În cazurile prevăzute la art. 14-16, persoana prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de existenţa la dosarul individual menţionat la art. 3 a documentelor doveditoare referitoare la educaţie şi/sau experienţa profesională.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    GRUPE DE SPECII DE ANIMALE
    1. rozătoare
    2. lagomorfe
    3. carnivore
    4. ecvidee, rumegătoare şi porci
    5. primate nonumane
    6. păsări
    7. reptile
    8. peşti şi amfibieni
    9. cefalopode
    10. animale sălbatice
    11. alte specii

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    MODULE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
    1. Module de bază
    Modulele de bază sunt module obligatorii pentru toate activităţile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

┌─────────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────┬──────┐
│Numărul │Denumirea │Tipul │Rezultatele minime │Durata│
│modulului│modulului │modulului│ale învăţării │minimă│
│^1 │ │ │ │(ore) │
├─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │ │Legislaţia care │ │
│ │ │ │reglementează │ │
│ │ │ │utilizarea animalelor│ │
│ │ │ │în scopuri │ │
│ │ │ │ştiinţifice: │ │
│ │ │ │- Legea nr. 43/2014, │ │
│ │ │ │cu modificările şi │ │
│ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ulterioare; │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │preşedintelui │ │
│ │ │ │Autorităţii Naţionale│ │
│ │ │ │Sanitare Veterinare │ │
│ │ │ │şi pentru Siguranţa │ │
│ │ │ │Alimentelor nr. 97/ │ │
│ │ │ │2015 pentru aprobarea│ │
│ │ │ │Normei sanitare │ │
│ │ │ │veterinare privind │ │
│ │ │ │procedura de │ │
│ │ │ │autorizare sanitară │ │
│ │ │ │veterinară a │ │
│ │ │ │unităţilor │ │
│ │ │ │utilizatoare, │ │
│ │ │ │crescătoare şi │ │
│ │ │ │furnizoare de animale│ │
│ │ │ │utilizate în scopuri │ │
│ │ │ │ştiinţifice, pentru │ │
│ │ │ │aprobarea Normei │ │
│ │ │ │sanitare veterinare │ │
│ │ │ │privind procedura de │ │
│ │ │ │autorizare sanitară │ │
│ │ │ │veterinară a │ │
│ │ │ │proiectelor care │ │
│ │ │ │implică utilizarea │ │
│ │ │ │animalelor în │ │
│ │ │ │proceduri, precum şi │ │
│ │ │ │pentru modificarea │ │
│ │ │ │Normei sanitare │ │
│ │ │ │veterinare privind │ │
│ │ │ │procedura de │ │
│ │ │ │înregistrare/ │ │
│ │ │ │autorizare │ │
│ │ │ │sanitar-veterinară a │ │
│1 │Legislaţie │Teoretic │unităţilor/centrelor │1 │
│ │naţională │ │de colectare/ │ │
│ │ │ │exploataţiilor de │ │
│ │ │ │origine şi a │ │
│ │ │ │mijloacelor de │ │
│ │ │ │transport din │ │
│ │ │ │domeniul sănătăţii şi│ │
│ │ │ │al bunăstării │ │
│ │ │ │animalelor, a │ │
│ │ │ │unităţilor implicate │ │
│ │ │ │în depozitarea şi │ │
│ │ │ │neutralizarea │ │
│ │ │ │subproduselor de │ │
│ │ │ │origine animală care │ │
│ │ │ │nu sunt destinate │ │
│ │ │ │consumului uman şi a │ │
│ │ │ │produselor procesate,│ │
│ │ │ │aprobată prin Ordinul│ │
│ │ │ │preşedintelui │ │
│ │ │ │Autorităţii Naţionale│ │
│ │ │ │Sanitare Veterinare │ │
│ │ │ │şi pentru Siguranţa │ │
│ │ │ │Alimentelor nr. 16/ │ │
│ │ │ │2010, cu modificările│ │
│ │ │ │şi completările │ │
│ │ │ │ulterioare; │ │
│ │ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ │preşedintelui │ │
│ │ │ │Autorităţii Naţionale│ │
│ │ │ │Sanitare Veterinare │ │
│ │ │ │şi pentru Siguranţa │ │
│ │ │ │Alimentelor şi al │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │
│ │ │ │ministrul mediului, │ │
│ │ │ │nr. 94/674/2019 │ │
│ │ │ │privind aprobarea │ │
│ │ │ │Procedurii pentru │ │
│ │ │ │acordarea derogărilor│ │
│ │ │ │de la prevederile │ │
│ │ │ │art. 32 alin. (1) şi │ │
│ │ │ │(6) din Legea nr. 43/│ │
│ │ │ │2014 privind │ │
│ │ │ │protecţia animalelor │ │
│ │ │ │utilizate în scopuri │ │
│ │ │ │ştiinţifice │ │
├─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │ │Cadrul etic care │ │
│ │ │ │necesită: │ │
│ │ │ │1. evaluarea │ │
│ │ │ │prejudiciilor/ │ │
│ │Etică, │ │beneficiilor; │ │
│ │bunăstarea │ │2. aplicarea │ │
│ │animalelor şi│ │principiului celor │ │
│2 │principiul │Teoretic │„trei R“ pentru │1 │
│ │celor „trei │ │minimizarea │ │
│ │R“ (nivelul │ │prejudiciilor şi │ │
│ │1) │ │maximizarea │ │
│ │ │ │beneficiilor; │ │
│ │ │ │3. promovarea bunelor│ │
│ │ │ │practici în domeniul │ │
│ │ │ │bunăstării │ │
│ │ │ │animalelor. │ │
├─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │ │1. Caracteristicile │ │
│ │Principii de │ │anatomice şi │ │
│ │bază ale │ │fiziologice, inclusiv│ │
│ │biologiei │ │reproducerea şi │ │
│3.1 │animalelor, │Teoretic │comportamentul │1 │
│ │specifice │ │2. Practicile de │ │
│ │pentru │ │rutină de creştere şi│ │
│ │anumite │ │îmbogăţire a mediului│ │
│ │specii │ │în care sunt ţinute │ │
│ │ │ │animalele │ │
├─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │ │1. Practici de │ │
│ │Îngrijirea, │ │creştere │ │
│ │sănătatea şi │ │2. Condiţii de mediu │ │
│ │managementul │ │şi de adăpostire │ │
│ │animalelor, │ │adecvate │ │
│4 │specifice │Teoretic │3. Alimentaţie │1 │
│ │pentru │ │4. Metode de │ │
│ │anumite │ │manipulare │ │
│ │specii │ │5. Mijloace de │ │
│ │ │ │menţinere a stării de│ │
│ │ │ │sănătate │ │
├─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │Recunoaşterea│ │1. Evaluarea şi │ │
│ │durerii, │ │înregistrarea │ │
│ │suferinţei şi│ │bunăstării animalelor│ │
│5 │stresului, │Teoretic │2. Clasificarea │1 │
│ │specifică │ │severităţii │ │
│ │pentru │ │3. Utilizarea │ │
│ │anumite │ │punctelor finale │ │
│ │specii │ │umane │ │
├─────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │Metode umane │ │Alegerea celei mai │ │
│6.1 │de ucidere │Teoretic │adecvate metode de │1 │
│ │ │ │ucidere │ │
└─────────┴─────────────┴─────────┴─────────────────────┴──────┘


    ^1 În conformitate cu Documentul de lucru al Comisiei Europene privind dezvoltarea unui cadru comun de educaţie şi formare în vederea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.

    2. Module specifice
    Modulele specifice sunt necesare doar pentru o anumită activitate dintre cele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    a) Efectuarea de proceduri pe animale

┌─────────┬───────────┬─────────┬───────────────┬──────┐
│Numărul │Denumirea │Tipul │Rezultatele │Durata│
│modulului│modulului │modulului│minime ale │minimă│
│ │ │ │învăţării │(ore) │
├─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────┤
│ │Principii │ │Abordarea, │ │
│ │de bază ale│ │contenţia şi │ │
│ │biologiei │ │manipularea │ │
│3.2 │animalelor,│Practic │animalelor cu │3 │
│ │specifice │ │calm, încredere│ │
│ │pentru │ │şi empatie, în │ │
│ │anumite │ │funcţie de │ │
│ │specii │ │specie │ │
├─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │1. Metode │ │
│ │Proceduri │ │adecvate de │ │
│ │minim │ │contenţie şi │ │
│ │invazive │ │manipulare, în │ │
│ │fără │ │funcţie de │ │
│7 │anestezie, │Teoretic │specie │2 │
│ │specifice │ │2. Tehnici │ │
│ │pentru │ │corespunzătoare│ │
│ │anumite │ │pentru │ │
│ │specii │ │injecţii, în │ │
│ │ │ │funcţie de │ │
│ │ │ │specie │ │
├─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │Efectuarea │ │
│ │Proceduri │ │contenţiei şi │ │
│ │minim │ │manipulării în │ │
│ │invazive │ │poziţia optimă │ │
│ │fără │ │pentru │ │
│8 │anestezie, │Practic │efectuarea │5 │
│ │specifice │ │tehnicilor │ │
│ │pentru │ │respective, │ │
│ │anumite │ │precum şi │ │
│ │specii │ │efectuarea unor│ │
│ │ │ │tehnici minore │ │
└─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴──────┘    b) Conceperea procedurilor şi a proiectelor

┌─────────┬──────────┬─────────┬──────────────────┬──────┐
│Numărul │Denumirea │Tipul │Rezultatele minime│Durata│
│modulului│modulului │modulului│ale învăţării │minimă│
│ │ │ │ │(ore) │
├─────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼──────┤
│ │Proceduri │ │1. Metode adecvate│ │
│ │minim │ │de contenţie şi │ │
│ │invazive │ │manipulare, în │ │
│ │fără │ │funcţie de specie │ │
│7 │anestezie,│Teoretic │2. Tehnici │2 │
│ │specifice │ │corespunzătoare │ │
│ │pentru │ │pentru injecţii, │ │
│ │anumite │ │în funcţie de │ │
│ │specii │ │specie │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼──────┤
│ │ │ │Evaluarea critică │ │
│ │Etică, │ │curentă a │ │
│ │bunăstarea│ │justificării │ │
│ │animalelor│ │utilizării │ │
│ │şi │ │animalelor şi a │ │
│9 │principiul│Teoretic │punerii în │3 │
│ │celor │ │aplicare a │ │
│ │„trei R“ │ │principiului celor│ │
│ │(nivelul │ │„trei R“ în toate │ │
│ │2) │ │etapele ciclului │ │
│ │ │ │de viaţă al │ │
│ │ │ │proiectului │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼──────┤
│ │ │ │1. Conceptele de │ │
│ │ │ │fidelitate şi │ │
│ │ │ │discriminare │ │
│ │ │ │2. Conceptul de │ │
│ │ │ │variabilitate │ │
│ │ │ │3. Cauzele │ │
│ │ │ │prejudecăţilor şi │ │
│ │ │ │modul de atenuare │ │
│ │Elaborarea│ │a acestora │ │
│ │de │ │4. Identificarea │ │
│ │proceduri │ │unităţii │ │
│10 │şi │Teoretic │experimentale │4 │
│ │proiecte │ │5. Variabilele │ │
│ │(nivelul │ │care afectează │ │
│ │1) │ │semnificaţia │ │
│ │ │ │6. Modalităţi │ │
│ │ │ │oficiale de │ │
│ │ │ │determinare a │ │
│ │ │ │mărimii │ │
│ │ │ │eşantionului │ │
│ │ │ │7. Tipuri de │ │
│ │ │ │modele │ │
│ │ │ │experimentale │ │
│ │ │ │oficiale │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼──────┤
│ │ │ │1. │ │
│ │ │ │Responsabilităţile│ │
│ │ │ │juridice ale │ │
│ │ │ │persoanelor care │ │
│ │ │ │elaborează │ │
│ │ │ │proceduri şi │ │
│ │ │ │proiecte │ │
│ │ │ │2. Principiile │ │
│ │ │ │privind o bună │ │
│ │ │ │strategie │ │
│ │ │ │ştiinţifică │ │
│ │ │ │necesare pentru a │ │
│ │ │ │obţine rezultate │ │
│ │ │ │solide │ │
│ │Elaborarea│ │3. Justificarea │ │
│ │de │ │ştiinţifică şi │ │
│ │proceduri │ │etică a deciziei │ │
│11 │şi │Teoretic │de a utiliza │5 │
│ │proiecte │ │animale vii │ │
│ │(nivelul │ │4. Necesitatea de │ │
│ │2) │ │a recurge la │ │
│ │ │ │opinii de │ │
│ │ │ │specialitate şi de│ │
│ │ │ │utilizare a │ │
│ │ │ │metodelor │ │
│ │ │ │statistice │ │
│ │ │ │adecvate │ │
│ │ │ │5. Necesitatea de │ │
│ │ │ │a fi la curent cu │ │
│ │ │ │evoluţiile │ │
│ │ │ │înregistrate în │ │
│ │ │ │ştiinţa şi │ │
│ │ │ │tehnologia │ │
│ │ │ │animalelor de │ │
│ │ │ │laborator │ │
└─────────┴──────────┴─────────┴──────────────────┴──────┘    c) Îngrijirea animalelor

┌─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────┐
│Numărul │Denumirea │Tipul │Rezultatele│Durata│
│modulului│modulului │modulului│minime ale │minimă│
│ │ │ │învăţării │(ore) │
├─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │Abordarea, │ │
│ │Principii │ │contenţia │ │
│ │de bază ale│ │şi │ │
│ │biologiei │ │manipularea│ │
│3.2 │animalelor,│Practic │animalelor │3 │
│ │specifice │ │cu calm, │ │
│ │pentru │ │încredere │ │
│ │anumite │ │şi empatie,│ │
│ │specii │ │în funcţie │ │
│ │ │ │de specie │ │
└─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────┘    d) Uciderea animalelor

┌─────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬──────┐
│Numărul │Denumirea │Tipul │Rezultatele │Durata│
│modulului│modulului │modulului│minime ale │minimă│
│ │ │ │învăţării │(ore) │
├─────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┤
│ │Principii │ │Abordarea, │ │
│ │de bază ale│ │contenţia şi │ │
│ │biologiei │ │manipularea │ │
│ │animalelor,│ │animalelor cu│ │
│3.2 │specifice │Practic │calm, │3 │
│ │pentru │ │încredere şi │ │
│ │anumite │ │empatie, în │ │
│ │specii │ │funcţie de │ │
│ │ │ │specie │ │
├─────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ │1. Operaţiuni│ │
│ │ │ │de │ │
│ │Metode │ │eutanasiere │ │
│6.2 │umane de │Practic │2. │3 │
│ │ucidere │ │Confirmarea │ │
│ │ │ │decesului şi │ │
│ │ │ │neutralizarea│ │
│ │ │ │cadavrelor │ │
└─────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴──────┘


    Alternativ, pentru persoanele implicate doar în uciderea animalelor, se poate urma modulul de mai jos, fără necesitatea parcurgerii modulelor de bază şi a modulelor specifice 3.2 şi 6.2:

┌─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────┐
│Numărul │Denumirea│Tipul │Rezultatele│Durata│
│modulului│modulului│modulului│minime ale │minimă│
│ │ │ │învăţării │(ore) │
├─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │1. │ │
│ │ │ │Legislaţie │ │
│ │ │ │naţională, │ │
│ │ │ │principiul │ │
│ │ │ │celor „trei│ │
│ │ │ │R“ şi etică│ │
│ │ │ │2. │ │
│ │ │ │Abordarea, │ │
│ │ │ │contenţia │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │manipularea│ │
│ │ │ │animalelor │ │
│ │Modul de │Teoretic │cu calm, │ │
│6.3 │sine │şi │încredere │10 │
│ │stătător │practic │şi empatie,│ │
│ │ │ │în funcţie │ │
│ │ │ │de specie │ │
│ │ │ │3. │ │
│ │ │ │Manipularea│ │
│ │ │ │corectă a │ │
│ │ │ │agenţilor │ │
│ │ │ │chimici │ │
│ │ │ │utilizaţi │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ucidere │ │
│ │ │ │4. Metode │ │
│ │ │ │umane de │ │
│ │ │ │ucidere │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────┘


    3. Module suplimentare
    Modulele suplimentare sunt recomandate pentru anumite activităţi dintre cele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a facilita învăţarea unor competenţe specializate, precum şi perfecţionarea continuă.

┌─────────┬────────────┬─────────┬───────────────┬──────┐
│Numărul │Denumirea │Tipul │Rezultatele │Durata│
│modulului│modulului │modulului│minime ale │minimă│
│ │ │ │învăţării │(ore) │
├─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │1. Efectele │ │
│ │ │ │administrării │ │
│ │ │ │2. Anestezia │ │
│ │Anestezie │Teoretic │locală/ │ │
│20 │pentru │şi │regională/ │3 │
│ │proceduri │practic^2│generală │ │
│ │minore │ │3. Anestezia de│ │
│ │ │ │urgenţă │ │
│ │ │ │4. Recuperarea │ │
│ │ │ │după anestezie │ │
├─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │1. Cazurile în │ │
│ │ │ │care se │ │
│ │Anestezie │ │utilizează │ │
│ │avansată │ │2. Evaluarea │ │
│ │pentru │Teoretic │animalelor │ │
│21 │proceduri │şi │înainte de │5 │
│ │chirurgicale│practic^2│anestezie │ │
│ │sau │ │3. Tipuri de │ │
│ │prelungite │ │agenţi │ │
│ │ │ │utilizaţi, │ │
│ │ │ │avantaje şi │ │
│ │ │ │dezavantaje │ │
├─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │1. Principii de│ │
│ │ │ │evaluare şi │ │
│ │ │ │îngrijire │ │
│ │ │ │preoperatorie a│ │
│ │ │ │animalelor │ │
│ │ │ │2. Principiile │ │
│ │ │Teoretic │intervenţiilor │ │
│22 │Principii de│şi │chirurgicale de│5 │
│ │chirurgie │practic^3│succes │ │
│ │ │ │3. Îngrijire şi│ │
│ │ │ │monitorizare │ │
│ │ │ │postoperatorie │ │
│ │ │ │4. Detalii │ │
│ │ │ │asupra │ │
│ │ │ │procesului de │ │
│ │ │ │vindecare │ │
├─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │ │1. Influenţa │ │
│ │ │ │principiului │ │
│ │ │ │celor „trei R“ │ │
│ │ │ │asupra │ │
│ │ │ │îmbunătăţirii │ │
│ │ │ │tehnicilor de │ │
│ │ │ │asigurare a │ │
│ │ │ │bunăstării, │ │
│ │ │ │creşterii şi │ │
│ │ │ │îmbogăţirii │ │
│ │ │ │mediului de │ │
│ │ │ │creştere │ │
│ │ │ │2. Condiţiile │ │
│ │ │ │de mediu şi de │ │
│ │ │ │îmbogăţire ale │ │
│ │ │ │acestuia │ │
│ │ │ │corespunzătoare│ │
│ │ │ │speciilor de │ │
│ │ │ │animale │ │
│ │ │ │respective şi │ │
│ │ │ │modul de │ │
│ │Practici │ │monitorizare a │ │
│ │avansate de │ │condiţiilor │ │
│ │creştere, │Teoretic │3. Utilizarea │ │
│23 │îngrijire şi│şi │echipamentelor │5 │
│ │îmbogăţire a│practic^4│de monitorizare│ │
│ │mediului de │ │a mediului │ │
│ │creştere a │ │4. Condiţii de │ │
│ │animalelor │ │adăpostire │ │
│ │ │ │5. Potenţialele│ │
│ │ │ │riscuri de │ │
│ │ │ │apariţie a │ │
│ │ │ │bolilor şi │ │
│ │ │ │evaluarea │ │
│ │ │ │metodelor de │ │
│ │ │ │reducere la │ │
│ │ │ │minimum a │ │
│ │ │ │acestora │ │
│ │ │ │6. Programe │ │
│ │ │ │adecvate de │ │
│ │ │ │creştere a │ │
│ │ │ │animalelor de │ │
│ │ │ │laborator │ │
│ │ │ │7. Utilizarea │ │
│ │ │ │în cercetare a │ │
│ │ │ │animalelor │ │
│ │ │ │modificate │ │
│ │ │ │genetic │ │
│ │ │ │8. Proceduri de│ │
│ │ │ │transport │ │
└─────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴──────┘


    ^2 Pentru activitatea de efectuare de proceduri pe animale şi activitatea de concepere a procedurilor şi a proiectelor, după caz.
    ^3 Pentru activitatea de concepere a procedurilor şi a proiectelor.
    ^4 Pentru activitatea de îngrijire a animalelor.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016