Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 12 noiembrie 2020  de completare a Declaraţiei statistice Intrastat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 12 noiembrie 2020 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1237 din 16 decembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.129 din 12 noiembrie 2020, publicat ]n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1237 din 16 decembrie 2020.
──────────
    Cadrul legal
    - naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006;
    – european: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 102 din 7 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.


    Scopul prezentelor norme
    Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

    Declaraţia statistică Intrastat în România
    Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimburile de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

    Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat
    Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată - adică au cod de identificare fiscală;
    2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
    3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

    Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor Publice. Schimbul de date între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

    Praguri valorice Intrastat
    Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei atât pentru expedieri intra-UE de bunuri, cât şi pentru introduceri intra-UE de bunuri.
    Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intra-UE de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intra-UE de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

    Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intra-UE de bunuri

┌───────────────┬───────────┬──────────┐
│Tip de │Introduceri│Expedieri │
│declaraţie │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│Nu există │ │ │
│obligaţia de a │ │mai mici │
│transmite │mai mici de│de 900.000│
│Declaraţia │900.000 lei│lei │
│statistică │ │ │
│Intrastat. │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│Declaraţie │ │ │
│standard, în │egale sau │egale sau │
│care se │mai mari de│mai mari │
│completează │900.000 lei│de 900.000│
│toate │şi mai mici│lei şi mai│
│informaţiile, │de │mici de │
│mai puţin │10.000.000 │20.000.000│
│valoarea │lei │lei │
│statistică. │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┤
│Declaraţie │ │ │
│extinsă, în │ │ │
│care se │egale sau │egale sau │
│completează │mai mari de│mai mari │
│toate │10.000.000 │de │
│informaţiile, │lei │20.000.000│
│inclusiv │ │lei │
│valoarea │ │ │
│statistică. │ │ │
└───────────────┴───────────┴──────────┘


    Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul din fluxuri să transmită declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaraţia extinsă. În acest caz este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele fluxuri.
    Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au atins sau depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl ating sau depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.
    Pentru anul de referinţă, furnizorii de informaţii statistice Intrastat sunt:
    a) operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intra-UE de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
    b) operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
    c) operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intra-UE de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.

    Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informaţii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri şi, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislaţia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
    Operatorii economici au obligaţia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile şi expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârşitul anului de referinţă în care pragul valoric Intrastat a fost depăşit şi pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informaţii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intra-UE de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri şi/sau expedieri, obligaţia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează şi nu va mai trebui transmisă Declaraţia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condiţiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăşit din nou în cursul anului următor. Regulile menţionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri şi expedieri intra-UE de bunuri.
    Datele statistice Intrastat trebuie furnizate către Institutul Naţional de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinţă.
    Furnizorul de informaţii statistice poate întocmi şi transmite Declaraţia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea şi transmiterea declaraţiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terţă declarantă.
    În cazul în care apelează la serviciile unei părţi terţe declarante pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat, furnizorul de informaţii statistice are obligaţia de a face dovada existenţei unui contract între el şi partea terţă declarantă. O parte terţă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Naţional de Statistică a fost notificat, în scris, de către furnizorul de informaţii statistice.
    De asemenea, încetarea relaţiilor între un furnizor de date şi o parte terţă declarantă trebuie notificată către Institutul Naţional de Statistică.
    Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor statistice cuprinse în Declaraţia statistică Intrastat şi transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislaţiei în vigoare, aparţine în exclusivitate furnizorului de informaţii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informaţii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

    Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
    Statisticile privind schimburile intra-UE cu bunuri cuprind toate mişcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declaraţia statistică Intrastat.
    Practic, aceasta înseamnă că Declaraţia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile şi/sau expedierile intra-UE de bunuri în următoarele cazuri:
    a) schimburi intra-UE de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;
    b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;
    c) returnarea de bunuri;
    d) mişcări specifice de bunuri;
    e) leasing financiar;
    f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.


    Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
    Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică Intrastat:
    a) comerţul cu servicii;
    b) bunuri în tranzit simplu;
    c) mişcări temporare de bunuri;
    d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;
    e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;
    f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii referitoare la Comerţul triunghiular, vă rugăm să consultaţi Manualul pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat - partea a II-a.

    Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 1.
    Pentru informaţii metodologice detaliate privind statisticile de comerţ intra-UE cu bunuri, puteţi consulta manualele şi ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea Metodologie Intrastat.

    Modalităţi de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat
    Declaraţiile statistice Intrastat se transmit la Institutul Naţional de Statistică numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat:
    1. aplicaţia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;
    2. aplicaţia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.
    Aplicaţia Intrastat off-line permite crearea unui fişier ce va conţine Declaraţia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informaţii statistice îl transmite către Institutul Naţional de Statistică prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) e-mail, la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;
    b) încărcarea fişierului în aplicaţia on-line Intrastat disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;
    c) dacă furnizorul de informaţii statistice nu are acces la internet pentru a transmite Declaraţia statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b), va copia fişierul cu declaraţia Intrastat (fişierul cu extensia.xml sau.enc) pe o disketă/CD/USB şi se va adresa direcţiei teritoriale de statistică în raza căreia îşi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fişierul conţinând Declaraţia statistică Intrastat la Institutul Naţional de Statistică sau va transmite declaraţia de la orice alt calculator cu acces la internet;


    3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informaţii statistice, pentru realizarea fişierului care să conţină Declaraţia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în „Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fişiere acceptate de INS“, manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Naţional de Statistică. Fişierul care conţine Declaraţia statistică Intrastat, în format predefinit, se transmite la Institutul Naţional de Statistică folosind aceeaşi procedură descrisă la punctul precedent.

    Institutul Naţional de Statistică recomandă utilizarea aplicaţiilor Intrastat on-line sau off-line deoarece acestea conţin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaraţii statistice Intrastat corecte şi valide.

    Informaţii de completat în Declaraţia statistică Intrastat

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Se indică luna şi anul de│
│ │referinţă în care au fost│
│ │realizate schimburile │
│ │intra-UE de bunuri, │
│Perioada │respectiv luna şi anul în│
│ │care bunurile sunt │
│ │introduse sau expediate │
│ │pe/de pe teritoriul │
│ │României. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Se indică informaţii de │
│Date de │identificare ale │
│identificare│operatorului economic │
│pentru │care a realizat schimburi│
│furnizorul │intra-UE de bunuri şi │
│de │date de contact │
│informaţii │actualizate ale persoanei│
│statistice │responsabile pentru │
│ │completarea Declaraţiei │
│ │statistice Intrastat. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Se indică codul de │
│ │identificare fiscală al │
│Cod de │partenerului comercial │
│identificare│din Uniunea Europeană, │
│al │către care sunt expediate│
│partenerului│fizic bunurile. Acest │
│comercial │câmp va fi completat │
│ │numai pentru fluxul │
│ │Expedieri. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Dacă este cazul, se │
│ │indică informaţii de │
│Date de │identificare ale părţii │
│identificare│terţe declarante şi date │
│pentru │de contact actualizate │
│partea terţă│ale persoanei │
│declarantă │responsabile pentru │
│ │completarea Declaraţiei │
│ │statistice Intrastat. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Se indică fluxul pentru │
│Introduceri/│care se întocmeşte │
│Expedieri │Declaraţia statistică │
│ │Intrastat: Introduceri │
│ │sau Expedieri. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │- Nouă - în cazul în care│
│ │Declaraţia statistică │
│ │Intrastat se transmite │
│ │pentru prima dată pentru │
│ │o anumită perioadă de │
│ │referinţă. │
│ │- Revizuire - în cazul în│
│ │care au loc corecţii/ │
│ │modificări/adăugări/ │
│ │ştergeri pentru anumite │
│ │date existente într-o │
│ │Declaraţie statistică │
│ │Intrastat deja transmisă.│
│ │Revizuirea datelor se │
│ │face prin intervenţia în │
│ │corpul declaraţiei asupra│
│ │liniei/liniilor ce │
│ │trebuie corectate/ │
│ │modificate/ adăugate/ │
│ │şterse. Declaraţia │
│ │statistică Intrastat │
│ │„Revizuită“ conţine toate│
│ │datele perioadei de │
│ │referinţă (nu numai linia│
│ │/liniile revizuită/ │
│ │revizuite) pentru care se│
│ │retransmite şi va │
│ │reprezenta declaraţia │
│ │furnizorului de │
│ │informaţii statistice │
│ │Intrastat pentru │
│ │respectiva perioadă de │
│ │referinţă (va înlocui în │
│Tip │totalitate declaraţia │
│declaraţie │precedentă). │
│ │- Nulă - în cazul în care│
│ │furnizorul de informaţii │
│ │statistice Intrastat nu │
│ │realizează schimburi │
│ │intra-UE de bunuri într-o│
│ │lună de referinţǎ, │
│ │trebuie să transmită câte│
│ │o declaraţie „Nulă“ │
│ │pentru fiecare lună de │
│ │referinţă în care nu │
│ │realizează schimburi │
│ │intra-UE de bunuri. │
│ │Declaraţia statistică │
│ │Intrastat „Nulă“ trebuie │
│ │completată doar cu datele│
│ │de identificare ale │
│ │furnizorului de │
│ │informaţii statistice. │
│ │În cazul în care │
│ │furnizorul de informaţii │
│ │statistice Intrastat nu │
│ │transmite către │
│ │Institutul Naţional de │
│ │Statistică declaraţia │
│ │„Nulă“ în luna/lunile în │
│ │care nu realizează │
│ │schimburi intra-UE de │
│ │bunuri, acesta va suporta│
│ │prevederile legale în │
│ │vigoare privind │
│ │nerespectarea │
│ │obligaţiilor privind │
│ │furnizarea informaţiilor │
│ │statistice Intrastat. │
└────────────┴─────────────────────────┘┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Pentru identificarea │
│ │bunurilor ce fac │
│ │obiectul schimburilor │
│ │intra-UE se foloseşte │
│ │Nomenclatorul Combinat, │
│ │denumit în continuare │
│ │NC, la nivel de 8 cifre,│
│ │aferent anului de │
│ │referinţă pentru care │
│ │are loc transmiterea │
│ │datelor. Procedura de │
│ │căutare şi selecţie a │
│ │codurilor aferente │
│ │bunurilor este │
│ │facilitată de │
│ │aplicaţiile informatice │
│ │puse la dispoziţie cu │
│ │titlu gratuit │
│ │furnizorilor de │
│ │informaţii statistice │
│ │Intrastat de către │
│ │Institutul Naţional de │
│ │Statistică. │
│ │Furnizorul de informaţii│
│ │statistice are obligaţia│
│ │raportării corecte a │
│Cod şi │bunurilor şi selectării │
│denumire din │codului de 8 cifre din │
│Nomenclatorul│NC corespunzător │
│Combinat │bunurilor ce fac │
│ │obiectul schimburilor │
│ │intra-UE. Informaţiile │
│ │adiţionale privind codul│
│ │NC la nivel de 8 cifre │
│ │existente în diferite │
│ │documente, spre exemplu │
│ │factura externă etc., │
│ │trebuie analizate cu │
│ │rigurozitate în vederea │
│ │asigurării │
│ │corespondenţei cu │
│ │bunurile pe care le │
│ │însoţesc. În cazul în │
│ │care aceste informaţii │
│ │se dovedesc a fi │
│ │incorecte sau inexacte │
│ │vor fi ignorate în │
│ │procedura de completare │
│ │a Declaraţiei statistice│
│ │Intrastat şi înlocuite │
│ │cu informaţiile corecte,│
│ │corespunzătoare │
│ │bunurilor ce fac │
│ │obiectul schimburilor │
│ │intra-UE, conform NC în │
│ │vigoare. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Pentru expedieri │
│ │intra-UE de bunuri se │
│ │indică statul membru de │
│ │destinaţie din Uniunea │
│ │Europeană, precum şi │
│ │ţara de origine a │
│ │bunului expediat, │
│ │conform nomenclatorului │
│ │de ţări şi teritorii │
│ │prezentat în tabelul nr.│
│ │2. │
│ │Pentru introduceri │
│ │intra-UE de bunuri se │
│ │indică statul membru de │
│ │expediere din Uniunea │
│ │Europeană, respectiv de │
│ │unde bunurile au fost │
│ │expediate către România,│
│ │precum şi ţara de │
│ │origine a bunului │
│ │respectiv, conform │
│ │nomenclatorului de ţări │
│ │şi teritorii prezentat │
│ │în tabelul nr. 2. │
│ │Sunt considerate │
│ │originare dintr-o ţară │
│ │bunurile obţinute în │
│ │întregime în respectiva │
│ │ţară. În cazul în care │
│ │două sau mai multe ţări │
│ │au intervenit în │
│ │fabricarea unui bun, │
│ │acest bun este │
│ │considerat originar din │
│ │ţara în care a avut loc │
│ │ultima transformare │
│ │substanţială, │
│ │justificată din punct de│
│ │vedere economic, │
│ │respectiv realizată de │
│ │un operator economic │
│ │echipat în acest sens şi│
│ │având ca rezultat un │
│ │produs nou sau │
│ │reprezentând un stadiu │
│ │de fabricaţie important.│
│ │Schimburile de bunuri cu│
│ │anumite părţi ale │
│ │teritoriilor statelor │
│ │membre ale Uniunii │
│Ţara │Europene nu se cuprind │
│parteneră - │în sistemul statistic │
│Destinaţie - │Intrastat, deoarece │
│Expediere/ │acestea nu aparţin │
│Origine │teritoriului statistic │
│ │al Uniunii Europene, │
│ │acestea făcând obiectul │
│ │declaraţiilor vamale, pe│
│ │care Institutul Naţional│
│ │de Statistică le preia │
│ │de la Agenţia Naţională │
│ │de Administrare Fiscală.│
│ │Aceste teritorii sunt: │
│ │Insulele Channel (GB), │
│ │Büsingen (CH), San │
│ │Marino (SM), Gibraltar │
│ │(GI), Ceuta (XC), │
│ │Melilla (XL), Andorra │
│ │(AD), Groenlanda (GL), │
│ │Insulele Feroe (FO) şi │
│ │zonele din Cipru aflate │
│ │în afara controlului │
│ │guvernului. Schimburile │
│ │de bunuri cu următoarele│
│ │teritorii ale statelor │
│ │membre care deşi aparţin│
│ │teritoriului statistic │
│ │al Uniunii Europene nu │
│ │aparţin teritoriului │
│ │fiscal al Uniunii │
│ │Europene nu trebuie │
│ │raportate în Declaraţia │
│ │statistică Intrastat: │
│ │Heligoland (DE), Monaco │
│ │şi departamentele │
│ │franceze de peste mări │
│ │(Guyana Franceză, │
│ │Guadalupe, Martinica şi │
│ │Réunion) şi partea de │
│ │nord franceză a Saint │
│ │Martin (FR), Insulele │
│ │\'c5land (FI), Muntele │
│ │Athos (GR), Livigno │
│ │(IT), Campione d’Italia │
│ │(IT), apele teritoriale │
│ │ale lacului Lugano (IT) │
│ │şi Insulele Canare (ES).│
│ │Pentru schimburile de │
│ │bunuri cu aceste │
│ │teritorii se întocmesc │
│ │declaraţii vamale pe │
│ │care Institutul Naţional│
│ │de Statistică le preia │
│ │de la Agenţia Naţională │
│ │de Administrare Fiscală.│
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Se completează valoarea │
│ │facturată a bunurilor, │
│ │conform documentelor de │
│ │achiziţie/vânzare. │
│ │Valoarea facturată se │
│ │completează în lei, fără│
│ │zecimale şi nu cuprinde │
│ │TVA, accize etc. │
│ │Dacă valoarea bunurilor │
│ │este exprimată în altă │
│ │monedă decât lei, pentru│
│ │Declaraţia statistică │
│ │Intrastat această │
│ │valoare trebuie │
│ │transformată în lei. │
│ │Transformarea are la │
│ │bază cursul de schimb │
│ │stabilit de Banca │
│ │Naţională a României în │
│ │momentul expedierii/ │
│ │introducerii bunurilor │
│ │din/pe teritoriul │
│ │României. │
│ │Valoarea facturată │
│ │trebuie să reflecte │
│ │întotdeauna valoarea │
│ │reală a bunurilor. Dacă │
│ │schimbul de bunuri nu │
│ │este însoţit de un │
│ │document care să ateste │
│ │valoarea reală a │
│ │bunurilor, valoarea │
│ │facturată trebuie │
│ │estimată folosind │
│ │valoarea de piaţă a │
│ │bunurilor. │
│ │În valoarea facturată │
│ │pot fi incluse │
│ │cheltuieli incidentale, │
│ │dacă acestea reprezintă │
│ │plăţi achitate de │
│ │cumpărător către │
│ │vânzător şi sunt │
│ │încorporate în mod │
│ │simultan în baza de │
│ │calcul pentru TVA. │
│ │Cheltuielile incidentale│
│ │pot reprezenta │
│ │cheltuieli legate de │
│Valoare │ambalaje, transport, │
│facturată │asigurare sau │
│ │comisioane. │
│ │Pentru bunurile │
│ │expediate/introduse │
│ │pentru prelucrare, │
│ │trebuie indicată │
│ │valoarea totală ce ar fi│
│ │fost facturată în cazul │
│ │cumpărării sau vânzării │
│ │obişnuite a │
│ │respectivelor bunuri. │
│ │Pentru bunurile │
│ │introduse/expediate în │
│ │urma prelucrării, │
│ │valoarea indicată │
│ │trebuie să fie valoarea │
│ │estimată a bunurilor │
│ │expediate/introduse │
│ │pentru prelucrare la │
│ │care se adaugă valoarea │
│ │activităţii de │
│ │prelucrare realizată şi │
│ │valoarea materialelor │
│ │auxiliare încorporate în│
│ │acestea. │
│ │Pentru alte schimburi │
│ │intra-UE de bunuri │
│ │pentru care nu există │
│ │documente care să indice│
│ │valoarea reală a │
│ │bunurilor, în câmpul │
│ │„valoare facturată“ din │
│ │Declaraţia statistică │
│ │Intrastat trebuie │
│ │indicată valoarea ce ar │
│ │fi fost facturată în │
│ │cazul cumpărării sau │
│ │vânzării obişnuite a │
│ │respectivelor bunuri. │
│ │Este cazul furnizorilor │
│ │de informaţii statistice│
│ │Intrastat care │
│ │realizează un transfer │
│ │al propriilor bunuri în │
│ │alt stat membru pentru o│
│ │posibilă vânzare, pentru│
│ │stocare pe o perioadă │
│ │mai mare de 24 de luni │
│ │sau pentru prelucrare │
│ │sub contract. │
└─────────────┴────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Valoarea statistică a │
│ │bunurilor trebuie │
│ │completată de toţi │
│ │furnizorii de informaţii │
│ │statistice Intrastat care│
│ │au realizat în anul │
│ │anterior celui de │
│ │referinţă sau în anul de │
│ │referinţă introduceri │
│ │intra-UE de bunuri mai │
│ │mari de 10.000.000 lei şi│
│ │/sau expedieri intra-UE │
│ │de bunuri mai mari de │
│ │20.000.000 lei. │
│ │Valoarea statistică este │
│ │valoarea la frontiera │
│ │României a bunului │
│ │introdus sau expediat. În│
│ │afară de valoarea │
│ │bunului, valoarea │
│ │statistică conţine costul│
│ │transportului şi │
│ │asigurării acestuia până │
│ │la frontiera română. │
│ │Valoarea statistică │
│ │derivă, în mod normal, │
│ │din valoarea indicată în │
│ │câmpul „valoare │
│ │facturată“ din Declaraţia│
│ │statistică Intrastat, │
│ │ajustată în funcţie de │
│ │termenii de livrare. │
│ │Relaţiile existente între│
│ │valoarea facturată, │
│ │valoarea statistică şi │
│ │termenii de livrare sunt │
│ │prezentate în tabelul nr.│
│ │3. │
│ │Valoarea statistică a │
│ │bunurilor se declară │
│ │astfel: │
│Valoare │- pentru expedieri se │
│statisticǎ │declară valoarea │
│ │bunurilor la care se │
│ │adaugă cheltuielile de │
│ │transport, asigurare şi │
│ │alte cheltuieli pentru │
│ │transportul bunurilor de │
│ │la locul de expediere │
│ │până la frontiera │
│ │României (pe teritoriul │
│ │naţional); │
│ │- pentru introduceri se │
│ │declară valoarea │
│ │bunurilor, inclusiv │
│ │cheltuielile de │
│ │transport, asigurare şi │
│ │alte cheltuieli pentru │
│ │transportul bunurilor pe │
│ │parcursul extern până la │
│ │frontiera României. │
│ │Bunurile pentru │
│ │prelucrare şi cele │
│ │rezultate în urma │
│ │prelucrării vor fi │
│ │estimate la valoarea lor │
│ │de piaţă, înainte şi, │
│ │respectiv, după │
│ │prelucrare. Valoarea │
│ │statistică se completează│
│ │în lei, fără zecimale. │
│ │Dacă valoarea bunurilor │
│ │este exprimată în altă │
│ │monedă decât lei, pentru │
│ │declaraţia Intrastat │
│ │această valoare trebuie │
│ │transformată în lei. │
│ │Transformarea are la bază│
│ │cursul de schimb stabilit│
│ │de Banca Naţională a │
│ │României în momentul │
│ │expedierii/introducerii │
│ │bunurilor din/pe │
│ │teritoriul României. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Masa netă reprezintă masa│
│ │reală a bunurilor, │
│ │exclusiv ambalajele, cum │
│ │ar fi paleţi, containere │
│ │etc. Masa netă se exprimă│
│ │în kilograme, fără │
│ │zecimale, pentru fiecare │
│ │linie din Declaraţia │
│ │statistică Intrastat. │
│ │Pentru bunurile a căror │
│ │masă netă este exprimată │
│ │cu zecimale, se aplică │
│ │regulile generale de │
│ │rotunjire, respectiv: │
│ │- dacă partea zecimală │
│ │este mai mică decât 5, se│
│ │rotunjeşte la valoarea │
│ │întreagă inferioară; │
│ │- dacă partea zecimală │
│ │este mai mare sau egală │
│ │cu 5, se rotunjeşte la │
│ │valoarea întreagă │
│ │superioară. │
│ │Pentru bunurile a căror │
│ │masă netă este mai mică │
│ │de 1 kg, rotunjirea se │
│ │face astfel: pentru │
│ │cantităţi mai mari sau │
│ │egale cu 0,5 kg se │
│Masa netă │raportează 1 kg, iar │
│ │pentru cantităţi mai mici│
│ │de 0,5 kg se raportează 0│
│ │kg. │
│ │În cazul în care există │
│ │mai multe bunuri │
│ │declarate în linii │
│ │distincte în Declaraţia │
│ │statistică Intrastat │
│ │pentru o anumită perioadă│
│ │de referinţă, pe un │
│ │anumit flux, încadrate la│
│ │acelaşi cod de 8 cifre │
│ │din NC, cu aceeaşi ţară │
│ │parteneră, acelaşi tip de│
│ │tranzacţie, aceiaşi │
│ │termeni de livrare şi │
│ │acelaşi mod de transport,│
│ │iar masa netă pentru │
│ │fiecare linie completată │
│ │în Declaraţia statistică │
│ │Intrastat este mai mică │
│ │de 0,5 - respectivele │
│ │linii vor fi cumulate │
│ │pentru a nu denatura │
│ │rezultatele statistice │
│ │obţinute prin raportarea │
│ │unor valori facturate/ │
│ │statistice mari aferente │
│ │unor mase nete egale cu │
│ │0. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Unitatea de măsură │
│ │suplimentară reprezintă │
│ │unitatea de măsură a │
│ │cantităţii, alta decât │
│ │kilogramul, în care poate│
│ │fi exprimat un bun. Nu │
│ │toate bunurile pot fi │
│ │exprimate în unităţi de │
│ │măsură suplimentare. │
│ │Unităţile de măsură │
│ │suplimentare sunt │
│ │stabilite prin NC pentru │
│ │fiecare cod la nivel de 8│
│ │cifre ce poate fi │
│ │exprimat într-o asemenea │
│ │unitate de măsură. Lista │
│ │unităţilor de măsură │
│ │suplimentare este │
│ │prezentată în tabelul nr.│
│ │4. În Declaraţia │
│ │statistică Intrastat se │
│Cantitatea │indică cantitatea în │
│în unitatea │unitatea de măsură │
│de măsură │suplimentară aferentă │
│suplimentară│codului de 8 cifre │
│ │selectat din NC, spre │
│ │exemplu număr de bucăţi, │
│ │număr de perechi, metri │
│ │pătraţi, metri cubi, │
│ │litri etc. │
│ │Cantitatea în unităţi de │
│ │măsură suplimentare se │
│ │exprimă fără zecimale. │
│ │În cazul în care │
│ │cantitatea exprimată în │
│ │unitate de măsură │
│ │suplimentară este mai │
│ │mică de 1 unitate de │
│ │măsură suplimentară, se │
│ │raportează întotdeauna │
│ │cifra 1. Pentru restul │
│ │cazurilor se aplică │
│ │regulile generale de │
│ │rotunjire prezentate la │
│ │punctul anterior „Masa │
│ │netă“. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Natura tranzacţiei │
│ │defineşte tipul de │
│ │tranzacţie realizată, │
│ │spre exemplu vânzare, │
│ │cumpărare, prelucrare │
│ │etc. În Declaraţia │
│ │statistică Intrastat se │
│ │completează codul │
│ │corespunzător naturii │
│Natura │tranzacţiei, care se │
│tranzacţiei │preia din coloana „Cod“ a│
│ │tabelului nr. 5. Coloana │
│ │„Cod“ conţine combinaţii │
│ │ale codurilor numerice │
│ │din coloana A şi a │
│ │subdiviziunilor acestora │
│ │din coloana B pe baza │
│ │cărora se definesc, din │
│ │punct de vedere │
│ │statistic, tipurile de │
│ │tranzacţii economice. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Termenii de livrare │
│ │reprezintă prevederi │
│ │contractuale ce stabilesc│
│ │obligaţiile vânzătorului │
│ │şi ale cumpărătorului │
│ │într-o tranzacţie. │
│Termeni de │În Declaraţia statistică │
│livrare │Intrastat se indică │
│ │codurile INCOTERMS │
│ │stabilite de Camera │
│ │Internaţională de Comerţ,│
│ │prezente în Nomenclatorul│
│ │termenilor de livrare │
│ │INCOTERMS prevăzut în │
│ │tabelul nr. 6. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Se indică în Declaraţia │
│ │statistică Intrastat │
│ │codul corespunzǎtor │
│ │modului de transport prin│
│ │care bunurile părăsesc │
│Mod de │teritoriul naţional la │
│transport │expediere sau sosesc pe │
│ │teritoriul naţional la │
│ │introducere. │
│ │Nomenclatorul modurilor │
│ │de transport este │
│ │prezentat în tabelul nr. │
│ │7. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    În cazul în care într-o perioadă de referinţă sunt realizate schimburi intra-UE de bunuri pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, acestea pot fi cumulate şi declarate într-o singură linie pe declaraţie.
    Institutul Naţional de Statistică va verifica Declaraţiile statistice Intrastat din punctul de vedere al corectitudinii şi completitudinii, iar furnizorii de informaţii statistice Intrastat pot fi contactaţi pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declaraţii sau pentru revizuirea Declaraţiilor statistice Intrastat transmise anterior.
    Orice sesizare din partea Institutului Naţional de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informaţii statistice privind Declaraţia statistică Intrastat, prin unul din următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare, trebuie soluţionată de către furnizorul de informaţii statistice în maximum 2 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.

    IMPORTANT!
    Completarea Declaraţiei statistice INTRASTAT este obligatorie, iar transmiterea ei la Institutul Naţional de Statistică se va face exclusiv pe cale electronică.
    Articolul 10 alin. (1)-(3) din Legea nr. 422/2006 prevede următoarele:
    "(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:
    a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
    b) întârzieri în transmiterea datelor;
    c) comunicarea de date incorecte şi incomplete;
    d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional de Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;
    e) neaplicarea măsurilor dispuse de către Institutul Naţional de Statistică prin atenţionări sau procese-verbale de constatare a contravenţiei.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice."


    TABELUL nr. 1
    Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

┌──────────────────────────────────────┐
│a) aur monetar; │
├──────────────────────────────────────┤
│b) mijloace de plată legale şi titluri│
│de valoare, inclusiv cele utilizate │
│pentru plata serviciilor, cum ar fi │
│taxele poştale, impozitele sau │
│redevenţele; │
├──────────────────────────────────────┤
│c) bunurile pentru sau după utilizare │
│temporară (de exemplu, închiriere, │
│împrumut, leasing operaţional), cu │
│condiţia să fie îndeplinite simultan │
│următoarele condiţii: │
├──────────────────────────────────────┤
│1. nu a fost prevăzută sau efectuată │
│nicio transformare sau prelucrare │
│asupra bunului; │
├──────────────────────────────────────┤
│2. durata prevăzută pentru utilizarea │
│temporară a bunului nu a depăşit sau │
│nu se preconizează să depăşească 24 de│
│luni; │
├──────────────────────────────────────┤
│3. expedierea/introducerea bunului nu │
│trebuie declarată ca livrare/achiziţie│
│în scopuri de TVA; │
├──────────────────────────────────────┤
│d) bunuri care circulă între: │
├──────────────────────────────────────┤
│1. un stat membru şi enclavele sale │
│teritoriale în alte state membre; şi │
├──────────────────────────────────────┤
│2. statul membru gazdă şi enclavele │
│teritoriale ale altor state membre sau│
│organizaţii internaţionale. │
├──────────────────────────────────────┤
│Enclavele teritoriale includ ambasade │
│şi forţele armate naţionale staţionate│
│în afara teritoriului ţării de │
│origine; │
├──────────────────────────────────────┤
│e) bunurile utilizate ca suporturi de │
│informaţii personalizate, inclusiv │
│programe informatice; │
├──────────────────────────────────────┤
│f) programe informatice descărcate de │
│pe internet; │
├──────────────────────────────────────┤
│g) bunuri furnizate gratuit care nu │
│fac, în sine, obiectul unei tranzacţii│
│comerciale, cu condiţia ca circulaţia │
│lor să se efectueze doar cu intenţia │
│de a pregăti sau sprijini o tranzacţie│
│comercială prevăzută ulterior, │
│demonstrând caracteristicile bunurilor│
│sau serviciilor, cum ar fi: │
├──────────────────────────────────────┤
│1. material publicitar; │
├──────────────────────────────────────┤
│2. mostre comerciale; │
├──────────────────────────────────────┤
│h) bunuri destinate a fi reparate şi │
│după reparaţie şi piese de schimb care│
│sunt încorporate în cadrul reparaţiei,│
│precum şi părţi defecte înlocuite; │
├──────────────────────────────────────┤
│i) mijloace de transport care circulă │
│între statele membre în cursul │
│activităţii lor, inclusiv lansatoare │
│de vehicule spaţiale în momentul │
│lansării în spaţiu. Cursul activităţii│
│se referă la mijloace de transport │
│angajate în transportul bunurilor şi/ │
│sau persoanelor dintr-un stat membru │
│în altul. │
└──────────────────────────────────────┘
    TABELUL Nr. 2
    Nomenclatorul ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului internaţional al Uniunii Europene şi ale comerţului dintre statele membre

┌───┬────────────────┬─────────────────┐
│Cod│Ţara │Descriere │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AD │Andorra │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Abu Dhabi, Ajman,│
│ │Emiratele Arabe │Dubai, Fujairah, │
│AE │Unite │Ras al Khaimah, │
│ │ │Sharjah şi Umm al│
│ │ │Qaiwain │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AF │Afganistan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AG │Antigua şi │ │
│ │Barbuda │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AI │Anguilla │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AL │Albania │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AM │Armenia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AO │Angola │Inclusiv Cabinda │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Teritoriile │
│ │ │situate la sud de│
│ │ │latitudinea │
│ │ │sudică de 60°: │
│ │ │exclusiv │
│AQ │Antarctica │Teritoriile │
│ │ │Australe Franceze│
│ │ │(TF), Insula │
│ │ │Bouvet (BV), │
│ │ │Georgia de Sud şi│
│ │ │Insulele Sandwich│
│ │ │de Sud (GS) │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AR │Argentina │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AS │Samoa Americană │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AT │Austria │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AU │Australia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AW │Aruba │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│AZ │Azerbaidjan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BA │Bosnia şi │ │
│ │Herţegovina │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BB │Barbados │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BD │Bangladesh │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BE │Belgia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BF │Burkina Faso │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BG │Bulgaria │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BH │Bahrain │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BI │Burundi │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BJ │Benin │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BL │Saint-Barthélemy│ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BM │Bermuda │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BN │Brunei │Formă uzuală │
│ │Darussalam │Brunei │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Statul │Formă uzuală │
│BO │Plurinaţional al│Bolivia │
│ │Boliviei │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Bonaire, Sint │ │
│BQ │Eustatius şi │ │
│ │Saba │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BR │Brazilia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BS │Bahamas │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BT │Bhutan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BV │Insula Bouvet │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BW │Botswana │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BY │Belarus │Formă uzuală │
│ │ │Bielorusia │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│BZ │Belize │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CA │Canada │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Insulele Cocos │ │
│CC │(sau Insulele │ │
│ │Keeling) │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Republica │ │
│CD │Democratică │Fostul Zair │
│ │Congo │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CF │Republica │ │
│ │Centrafricană │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CG │Congo │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv │
│CH │Elveţia │teritoriul german│
│ │ │Büsingen │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CI │Coasta de Fildeş│ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CK │Insulele Cook │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CL │Chile │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CM │Camerun │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CN │China │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CO │Columbia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CR │Costa Rica │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CU │Cuba │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CV │Capul Verde │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CW │Curaθao │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CX │Insula Christmas│ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CY │Cipru │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│CZ │Cehia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv Insula │
│ │ │Heligoland; │
│DE │Germania │exclusiv │
│ │ │teritoriul │
│ │ │Büsingen │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│DJ │Djibouti │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│DK │Danemarca │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│DM │Dominica │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│DO │Republica │ │
│ │Dominicană │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│DZ │Algeria │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│EC │Ecuador │Inclusiv Insulele│
│ │ │Galápagos │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│EE │Estonia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│EG │Egipt │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│EH │Sahara │ │
│ │Occidentală │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ER │Eritreea │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv Insulele│
│ │ │Baleare şi │
│ES │Spania │Insulele Canare; │
│ │ │exclusiv Ceuta │
│ │ │(XC) şi Melilla │
│ │ │(XL) │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ET │Etiopia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│FI │Finlanda │Inclusiv Insulele│
│ │ │\'c5land │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│FJ │Fiji │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│FK │Insulele │ │
│ │Falkland │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│FM │Statele Federate│Chuuk, Kosrae, │
│ │ale Microneziei │Pohnpei şi Yap │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│FO │Insulele Feroe │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv Monaco, │
│ │ │departamentele │
│ │ │franceze de peste│
│ │ │mări (Guyana │
│ │ │Franceză, │
│FR │Franţa │Guadelupe, │
│ │ │Martinica, │
│ │ │Mayotte şi │
│ │ │Réunion) şi │
│ │ │partea de nord │
│ │ │franceză a Saint │
│ │ │Martin │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GA │Gabon │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Regatul Unit, │
│ │ │Irlanda de Nord, │
│GB │Regatul Unit │Insulele │
│ │ │Anglo-Normande şi│
│ │ │Insula Man │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GD │Grenada │Inclusiv Insulele│
│ │ │Grenadine de Sud │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GE │Georgia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GH │Ghana │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GI │Gibraltar │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GL │Groenlanda │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GM │Gambia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GN │Guineea │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GQ │Guineea │ │
│ │Ecuatorială │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GR │Grecia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Georgia de Sud │ │
│GS │şi Insulele │ │
│ │Sandwich de Sud │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GT │Guatemala │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GU │Guam │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GW │Guineea-Bissau │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│GY │Guyana │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Regiunea │
│ │ │Administrativă │
│HK │Hong Kong │Specială Hong │
│ │ │Kong a Republicii│
│ │ │Populare Chineze │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Insula Heard şi │ │
│HM │Insulele │ │
│ │McDonald │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│HN │Honduras │Inclusiv Insulele│
│ │ │Swan │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│HR │Croaţia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│HT │Haiti │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│HU │Ungaria │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ID │Indonezia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│IE │Irlanda │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│IL │Israel │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│IN │India │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Teritoriul │Arhipelagul │
│IO │Britanic din │Chagos │
│ │Oceanul Indian │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│IQ │Irak │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│IR │Republica │ │
│ │Islamică Iran │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│IS │Islanda │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv Livigno │
│IT │Italia │şi comuna │
│ │ │Campione d’Italia│
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│JM │Jamaica │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│JO │Iordania │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│JP │Japonia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KE │Kenya │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KG │Kârgâzstan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KH │Cambodgia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KI │Kiribati │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KM │Comore │Anjouan, Grande │
│ │ │Comore şi Mohéli │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KN │Saint Kitts şi │ │
│ │Nevis │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KP │Coreea de Nord │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KR │Coreea de Sud │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KW │Kuweit │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KY │Insulele Cayman │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│KZ │Kazahstan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Republica │ │
│LA │Democrată │Formă uzuală Laos│
│ │Populară Laos │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LB │Liban │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LC │Saint Lucia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LI │Liechtenstein │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LK │Sri Lanka │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LR │Liberia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LS │Lesotho │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LT │Lituania │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LU │Luxemburg │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LV │Letonia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│LY │Libia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MA │Maroc │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MD │Republica │ │
│ │Moldova │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ME │Muntenegru │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MG │Madagascar │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MH │Insulele │ │
│ │Marshall │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MK │Macedonia de │ │
│ │Nord │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ML │Mali │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MM │Myanmar │Formă uzuală: │
│ │ │Birmania │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MN │Mongolia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Regiunea │
│ │ │Administrativă │
│MO │Macao │Specială Macao a │
│ │ │Republicii │
│ │ │Populare Chineze │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MP │Insulele Mariane│ │
│ │de Nord │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MR │Mauritania │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MS │Montserrat │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MT │Malta │Inclusiv Gozo şi │
│ │ │Comino │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Mauritius, Insula│
│ │ │Rodrigues, │
│ │ │Insulele Agalega │
│MU │Mauritius │şi Cargados │
│ │ │Carajos Shoals │
│ │ │(Insulele │
│ │ │Saint-Brandon) │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MV │Maldive │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MW │Malawi │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MX │Mexic │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Malaezia │
│ │ │Peninsulară şi │
│MY │Malaezia │Malaezia de Est │
│ │ │(Labuan, Sabah şi│
│ │ │Sarawak) │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│MZ │Mozambic │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│NA │Namibia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv Insulele│
│NC │Noua Caledonie │Loyalty (Lifou, │
│ │ │Maré, şi Ouvéa) │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│NE │Niger │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│NF │Insula Norfolk │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│NG │Nigeria │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│NI │Nicaragua │Inclusiv Insulele│
│ │ │Corn │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│NL │Olanda │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv │
│NO │Norvegia │Arhipelagul │
│ │ │Svalbard şi │
│ │ │Insula Jan Mayen │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│NP │Nepal │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│NR │Nauru │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│NU │Niue │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Exclusiv │
│NZ │Noua Zeelandă │teritoriul Ross │
│ │ │(Antarctica) │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│OM │Oman │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│PA │Panama │Inclusiv fosta │
│ │ │Zonă a Canalului │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│PE │Peru │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Insulele │
│ │ │Marchize, │
│ │ │Arhipelagul │
│ │Polinezia │Societăţii │
│PF │Franceză │(inclusiv │
│ │ │Tahiti), Insulele│
│ │ │Tuamotu, Insulele│
│ │ │Gambier şi │
│ │ │Insulele Australe│
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Partea estică a │
│ │ │Noii Guinee; │
│ │ │Arhipelagul │
│ │ │Bismarck │
│ │ │[inclusiv Noua │
│ │ │Britanie, Noua │
│ │ │Irlandă, Lavongai│
│ │ │(Noua Hanovra) şi│
│ │ │Insulele │
│PG │Papua-Noua │Amiralităţii]; │
│ │Guinee │Insulele Solomon │
│ │ │de Nord │
│ │ │(Bougainville şi │
│ │ │Buka); Insulele │
│ │ │Trobriand, Insula│
│ │ │Woodlark; │
│ │ │Insulele │
│ │ │Entrecasteaux şi │
│ │ │Arhipelagul │
│ │ │Louisiade │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│PH │Filipine │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│PK │Pakistan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│PL │Polonia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│PM │Saint-Pierre şi │ │
│ │Miquelon │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv Insulele│
│PN │Pitcairn │Ducie, Henderson │
│ │ │şi Oeno │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Cisiordania │
│ │Teritoriile │(inclusiv │
│PS │Palestiniene │Ierusalimul de │
│ │Ocupate │Est) şi Fâşia │
│ │ │Gaza │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv │
│PT │Portugalia │Arhipelagul Azore│
│ │ │şi Arhipelagul │
│ │ │Madeira │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│PW │Palau │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│PY │Paraguay │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│QA │Qatar │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│RO │România │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│RU │Federaţia Rusă │Formă uzuală │
│ │ │Rusia │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│RW │Rwanda │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SA │Arabia Saudită │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SB │Insulele Solomon│ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Insula Mahé, │
│ │ │Insula Praslin, │
│ │ │La Digue, Frégate│
│ │ │şi Silhouette; │
│ │ │Insulele Amirante│
│ │ │(inclusiv │
│ │ │Desroches, │
│SC │Seychelles │Alphonse, Platte │
│ │ │şi Coμtivy); │
│ │ │Insulele Farquhar│
│ │ │(inclusiv │
│ │ │Providence); │
│ │ │Insulele Aldabra │
│ │ │şi Insulele │
│ │ │Cosmoledo │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SD │Sudan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SE │Suedia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SG │Singapore │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Sfânta Elena, │ │
│SH │Ascension şi │ │
│ │Tristan da Cunha│ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SI │Slovenia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SK │Slovacia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SL │Sierra Leone │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SM │San Marino │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SN │Senegal │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SO │Somalia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SI │Slovenia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SK │Slovacia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SL │Sierra Leone │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SM │San Marino │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SN │Senegal │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SO │Somalia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SR │Suriname │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SS │Sudanul de Sud │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ST │Săo Tomé şi │ │
│ │Principe │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SV │Salvador │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Insula Saint │
│ │ │Martin este │
│ │Sint-Maarten │împărţită în │
│SX │(partea │partea de nord │
│ │neerlandeză) │franceză şi │
│ │ │partea de sud │
│ │ │neerlandeză │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SY │Republica Arabă │Formă uzuală │
│ │Siriană │Siria │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│SZ │Eswatini │Fosta Swaziland │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TC │Insulele Turks │ │
│ │şi Caicos │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TD │Ciad │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv Insulele│
│ │ │Kerguelen, Insula│
│ │ │Amsterdam, Insula│
│ │ │Saint-Paul, │
│ │ │Arhipelagul │
│ │ │Crozet şi │
│ │ │insulele franceze│
│ │Teritoriile │dispersate din │
│TF │Australe │Oceanul Indian │
│ │Franceze │care includ │
│ │ │Bassas da India, │
│ │ │Insula Europa, │
│ │ │Insulele │
│ │ │Glorioso, Insula │
│ │ │Juan de Nova │
│ │ │Island şi Insula │
│ │ │Tromelin │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TG │Togo │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TH │Thailanda │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TJ │Tadjikistan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TK │Tokelau │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TL │Timorul de Est │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TM │Turkmenistan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TN │Tunisia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TO │Tonga │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TR │Turcia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TT │Trinidad şi │ │
│ │Tobago │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│TV │Tuvalu │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Teritoriul vamal │
│TW │Taiwan │separat al │
│ │ │Taiwan, Penghu, │
│ │ │Kinmen şi Matsu │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Republica Unită │Pemba, Insula │
│TZ │Tanzania │Zanzibar şi │
│ │ │Tanganika │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│UA │Ucraina │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│UG │Uganda │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Insula Baker, │
│ │ │Insula Howland, │
│ │ │Insula Jarvis, │
│ │Insulele Minore │Atolul Johnston, │
│UM │Îndepărtate ale │Reciful Kingman, │
│ │Statelor Unite │Insulele Midway, │
│ │ │Insula Navassa, │
│ │ │Atolul Palmyra şi│
│ │ │Insula Wake │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│US │Statele Unite │Inclusiv Puerto │
│ │ │Rico │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│UY │Uruguay │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│UZ │Uzbekistan │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│VA │Sfântul Scaun │Statul Cetăţii │
│ │ │Vaticanului │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│VC │Saint Vincent şi│ │
│ │Grenadine │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Republica │Forma uzuală │
│VE │Bolivariană a │Venezuela │
│ │Venezuelei │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│VG │Insulele Virgine│ │
│ │Britanice │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│VI │Insulele Virgine│ │
│ │Americane │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│VN │Vietnam │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│VU │Vanuatu │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│WF │Wallis şi Futuna│Inclusiv Insula │
│ │ │Alofi │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│WS │Samoa │Fosta Samoa │
│ │ │Occidentală │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│XC │Ceuta │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Această denumire │
│ │ │nu aduce atingere│
│ │ │poziţiilor │
│ │ │privind statutul │
│ │ │şi este conformă │
│XK │Kosovo │cu RCSONU 1.244/ │
│ │ │1999, precum şi │
│ │ │cu Avizul CIJ │
│ │ │privind │
│ │ │Declaraţia de │
│ │ │independenţă a │
│ │ │Kosovo. │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Inclusiv Pe\'f1ón de│
│ │ │Vélez de la │
│XL │Melilla │Gomera, Pe\'f1ón de │
│ │ │Alhucemas şi │
│ │ │Insulele │
│ │ │Chafarinas │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│XS │Serbia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Fostele Yemen de │
│YE │Yemen │Nord şi Yemen de │
│ │ │Sud │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ZA │Africa de Sud │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ZM │Zambia │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ZW │Zimbabwe │ │
├───┴────────────────┴─────────────────┤
│DIVERSE │
├───┬────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Cod care trebuie │
│ │ │utilizat în cazul│
│ │ │în care Regatul │
│ │ │Unit (în ceea ce │
│ │ │priveşte Irlanda │
│ │Regatul Unit │de Nord) trebuie │
│XI │(Irlanda de │să fie │
│ │Nord) │diferenţiat în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │condiţiile │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │dispoziţiile │
│ │ │relevante ale │
│ │ │Uniunii Europene │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Cod care trebuie │
│ │ │utilizat în cazul│
│ │ │în care Regatul │
│ │ │Unit (exclusiv │
│ │ │Irlanda de Nord) │
│ │Regatul Unit │trebuie să fie │
│XU │(exclusiv │diferenţiat în │
│ │Irlanda de Nord)│conformitate cu │
│ │ │condiţiile │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │dispoziţiile │
│ │ │relevante ale │
│ │ │Uniunii Europene │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Domeniul maritim │
│QP │Marea liberă │în afara apelor │
│ │ │teritoriale │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Stocuri şi │Cod utilizat în │
│ │provizii în │scopul livrărilor│
│QR │cadrul │către nave şi │
│ │comerţului │aeronave │
│ │intra-Uniune │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Stocuri şi │Cod utilizat în │
│ │provizii în │scopul livrărilor│
│QS │cadrul │către nave şi │
│ │comerţului în │aeronave │
│ │afara Uniunii │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Ţări şi │ │
│ │teritorii │ │
│QV │nespecificate în│ │
│ │cadrul │ │
│ │comerţului │ │
│ │intra-Uniune │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Ţări şi │ │
│ │teritorii │ │
│QW │nespecificate în│ │
│ │cadrul │ │
│ │comerţului în │ │
│ │afara Uniunii │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Ţări şi │ │
│ │teritorii │ │
│QX │nespecificate │ │
│ │din motive │ │
│ │comerciale sau │ │
│ │militare │ │
└───┴────────────────┴─────────────────┘
    TABELUL Nr. 3
    Relaţia dintre valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare în Declaraţia statistică Intrastat

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│FLUX: EXPEDIERI DE BUNURI │
├─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┤
│Termeni de │Valoare │Valoare │ │
│livrare │facturată - │statistică -│Relaţia │
│ │VF │VS │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Valoarea │ │
│ │ │facturată │ │
│ │ │EXW la care │ │
│ │Pentru toate │se adaugă │ │
│ │modurile de │cheltuielile│ │
│ │transport │de transport│ │
│EXW │Valoarea │şi asigurare│ │
│Franco │facturată EXW│pe parcurs │VS > VF │
│fabrică │- valoarea │intern, │ │
│ │bunurilor la │respectiv de│ │
│ │poarta │la locul │ │
│ │fabricii - │livrării │ │
│ │ │până la │ │
│ │ │frontiera │ │
│ │ │României │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │Valoarea │ │
│ │modurile de │facturată │ │
│ │transport │FCA la care │ │
│ │Valoarea │se adaugă │ │
│ │facturată FCA│cheltuielile│ │
│ │- include, pe│de transport│ │
│FCA │lângă │şi asigurare│ │
│Franco │valoarea │pe parcurs │VS > VF │
│transportator│bunurilor, │intern, │ │
│ │cheltuielile │respectiv de│ │
│ │de transport │la locul │ │
│ │până la │livrării │ │
│ │transportator│până la │ │
│ │- │frontiera │ │
│ │ │României │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Numai pentru │ │ │
│ │transportul │ │ │
│ │maritim şi pe│Valoarea │ │
│ │căile │facturată │ │
│ │navigabile │FAS la care │ │
│ │interioare │se adaugă │ │
│FAS │Valoarea │cheltuielile│ │
│Franco de-a │facturată FAS│de încărcare│ │
│lungul │- include, pe│pentru │VS > VF │
│vasului │lângă │trecerea │ │
│ │valoarea │frontierei -│ │
│ │bunurilor, │nivel │ │
│ │cheltuielile │balustradă/ │ │
│ │de transport │chei - │ │
│ │până la navă,│ │ │
│ │în exteriorul│ │ │
│ │acesteia - │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Numai pentru │ │ │
│ │transportul │ │ │
│ │maritim şi pe│ │ │
│ │căile │ │ │
│ │navigabile │ │ │
│ │interioare │ │ │
│ │Valoarea │ │ │
│FOB │facturată FOB│Valoarea │ │
│Franco la │- include, pe│facturată │VS = VF │
│bord │lângă │FOB │ │
│ │valoarea │ │ │
│ │bunurilor, │ │ │
│ │toate │ │ │
│ │cheltuielile │ │ │
│ │până la │ │ │
│ │depozitarea │ │ │
│ │bunului pe │ │ │
│ │vapor - │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Numai pentru │ │ │
│ │transportul │ │ │
│ │maritim şi pe│ │ │
│ │căile │Valoarea │ │
│ │navigabile │facturată │ │
│ │interioare │CFR din care│ │
│ │Valoarea │se scad │ │
│ │facturată CFR│cheltuielile│ │
│ │- include, pe│de transport│ │
│CFR │lângă │şi asigurare│ │
│Cost şi navlu│valoarea │pe parcurs │VS < VF │
│ │bunurilor, │extern, │ │
│ │cheltuielile │respectiv de│ │
│ │de transport │la frontiera│ │
│ │până la │României │ │
│ │portul de │până la │ │
│ │destinaţie; │portul de │ │
│ │nu include │destinaţie │ │
│ │cheltuielile │ │ │
│ │de asigurare │ │ │
│ │- │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Numai pentru │ │ │
│ │transportul │ │ │
│ │maritim şi pe│Valoarea │ │
│ │căile │facturată │ │
│ │navigabile │CIF din care│ │
│ │interioare │se scad │ │
│ │Valoarea │cheltuielile│ │
│CIF │facturată CIF│de transport│ │
│Cost, │- include, pe│pe parcurs │VS < VF │
│asigurare şi │lângă │extern, │ │
│navlu │valoarea │respectiv de│ │
│ │bunurilor, şi│la frontiera│ │
│ │cheltuielile │României │ │
│ │de transport │până la │ │
│ │şi asigurare │portul de │ │
│ │până la │destinaţie │ │
│ │portul de │ │ │
│ │destinaţie - │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │ │ │
│ │modurile de │ │ │
│ │transport │Valoarea │ │
│ │Valoarea │facturată │ │
│ │facturată CPT│CPT din care│ │
│ │- include, pe│se scad │ │
│ │lângă │cheltuielile│ │
│CPT │valoarea │de transport│ │
│Transport │bunurilor, │pe parcurs │VS < VF │
│plătit până │cheltuielile │extern, │ │
│la │de transport │respectiv de│ │
│ │până la locul│la frontiera│ │
│ │de │României │ │
│ │destinaţie; │până la │ │
│ │nu include │locul de │ │
│ │cheltuielile │destinaţie │ │
│ │de asigurare │ │ │
│ │- │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │ │ │
│ │modurile de │Valoarea │ │
│ │transport │facturată │ │
│ │Valoarea │CIP din care│ │
│ │facturată CIP│se scad │ │
│CIP │- include, pe│cheltuielile│ │
│Transport şi │lângă │de transport│ │
│asigurare │valoarea │pe parcurs │VS < VF │
│plătite până │bunurilor, │extern, │ │
│la │toate │respectiv de│ │
│ │cheltuielile │la frontiera│ │
│ │de transport │României │ │
│ │şi asigurare │până la │ │
│ │până la locul│locul de │ │
│ │de destinaţie│destinaţie │ │
│ │- │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │Valoarea │ │
│ │modurile de │facturată │ │
│ │transport │DPU din care│ │
│ │Valoarea │se scad │ │
│ │facturată DPU│cheltuielile│ │
│ │- include, pe│de transport│ │
│DPU │lângă │şi asigurare│ │
│Livrat la │valoarea │pe parcurs │VS < VF │
│locul de │bunurilor, │extern, │ │
│descărcare │toate │respectiv de│ │
│ │cheltuielile │la frontiera│ │
│ │de transport │României │ │
│ │până la locul│până la │ │
│ │convenit de │locul │ │
│ │descărcare - │convenit de │ │
│ │ │descărcare │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │Valoarea │ │
│ │modurile de │facturată │ │
│ │transport │DAP din care│ │
│ │Valoarea │se scad │ │
│ │facturată DAP│cheltuielile│ │
│ │- include, pe│de transport│VS ≤ VF* │
│DAP │lângă │şi asigurare│* VS = VF │
│Livrat la │valoarea │pe parcurs │numai în │
│locul │bunurilor, │extern, │cazul │
│convenit │toate │respectiv de│energiei │
│ │cheltuielile │la frontiera│electrice.│
│ │de transport │României │ │
│ │până la locul│până la │ │
│ │de destinaţie│locul de │ │
│ │convenit - │destinaţie │ │
│ │ │convenit │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │ │ │
│DDP │modurile de │Valoarea │ │
│Livrat cu │transport │facturată │ │
│taxele vamale│Valoarea │DDP din care│ │
│plătite** │facturată DDP│se scad │ │
│**Pentru │- reprezintă │taxele şi │ │
│comerţul │valoarea │cheltuielile│VS < VF │
│intra-UE cu │bunurilor │de transport│ │
│bunuri nu se │ajunse la │şi asigurare│ │
│aplică taxe │cumpărător, │pe parcurs │ │
│vamale. │cu taxe │extern │ │
│ │vamale │ │ │
│ │plătite - │ │ │
└─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┘┌───────────────────────────────────────────────────┐
│FLUX: INTRODUCERI DE BUNURI │
├─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┤
│Termeni de │Valoare │Valoare │ │
│livrare │facturată - │statistică -│Relaţia │
│ │VF │VS │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │Valoarea │ │
│ │ │facturată │ │
│ │ │EXW la care │ │
│ │Pentru toate │se adaugă │ │
│ │modurile de │cheltuielile│ │
│ │transport │de transport│ │
│EXW Franco │Valoarea │şi asigurare│ │
│fabrică │facturată EXW│pe parcurs │VS > VF │
│ │- valoarea │extern, │ │
│ │bunurilor la │respectiv de│ │
│ │poarta │la locul │ │
│ │fabricii - │livrării │ │
│ │ │până la │ │
│ │ │frontiera │ │
│ │ │României │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │Valoarea │ │
│ │modurile de │facturată │ │
│ │transport │FCA la care │ │
│ │Valoarea │se adaugă │ │
│ │facturată FCA│cheltuielile│ │
│ │- include, pe│de transport│ │
│FCA │lângă │şi asigurare│ │
│Franco │valoarea │pe parcurs │VS > VF │
│transportator│bunurilor, │extern, │ │
│ │cheltuielile │respectiv de│ │
│ │de transport │la locul │ │
│ │până la │livrării │ │
│ │transportator│până la │ │
│ │- │frontiera │ │
│ │ │României │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Numai pentru │Valoarea │ │
│ │transportul │facturată │ │
│ │maritim şi pe│FAS la care │ │
│ │căile │se adaugă │ │
│ │navigabile │cheltuielile│ │
│ │interioare │de încărcare│ │
│ │Valoarea │pentru │ │
│FAS │facturată FAS│trecerea │ │
│Franco de-a │- include, pe│frontierei -│VS > VF │
│lungul │lângă │nivel │ │
│vasului │valoarea │balustradă/ │ │
│ │bunurilor, │chei - │ │
│ │cheltuielile │inclusiv │ │
│ │de transport │cheltuielile│ │
│ │până la │până la │ │
│ │bordul navei,│portul de │ │
│ │în afara │destinaţie │ │
│ │acestuia - │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Numai pentru │ │ │
│ │transportul │ │ │
│ │maritim şi pe│ │ │
│ │căile │ │ │
│ │navigabile │Valoare FOB │ │
│ │interioare │la care se │ │
│ │Valoarea │adaugă │ │
│FOB │facturată FOB│cheltuielile│ │
│Franco la │- include, pe│de transport│VS > VF │
│bord │lângă │şi asigurare│ │
│ │valoarea │până la │ │
│ │bunurilor, │portul de │ │
│ │toate │destinaţie │ │
│ │cheltuielile │ │ │
│ │până la │ │ │
│ │depozitarea │ │ │
│ │bunului pe │ │ │
│ │vapor - │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Numai pentru │ │ │
│ │transportul │ │ │
│ │maritim şi pe│ │ │
│ │căile │ │ │
│ │navigabile │ │ │
│ │interioare │ │ │
│ │Valoarea │ │ │
│ │facturată CFR│ │ │
│ │- include, pe│ │ │
│CFR │lângă │Valoarea │ │
│Cost şi navlu│valoarea │facturată │VS = VF │
│ │bunurilor, │CFR │ │
│ │cheltuielile │ │ │
│ │de transport │ │ │
│ │până la │ │ │
│ │portul de │ │ │
│ │destinaţie, │ │ │
│ │nu include │ │ │
│ │cheltuielile │ │ │
│ │de asigurare │ │ │
│ │- │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Numai pentru │ │ │
│ │transportul │ │ │
│ │maritim şi pe│ │ │
│ │căile │ │ │
│ │navigabile │ │ │
│ │interioare │ │ │
│ │Valoarea │ │ │
│ │facturată CIF│ │ │
│CIF │- include, pe│Valoare │ │
│Cost, │lângă │facturată │VS = VF │
│asigurare şi │valoarea │CIF │ │
│navlu │bunurilor, │ │ │
│ │cheltuielile │ │ │
│ │de transport │ │ │
│ │şi asigurare │ │ │
│ │(plătită de │ │ │
│ │vânzător) │ │ │
│ │până la │ │ │
│ │portul de │ │ │
│ │destinaţie - │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │ │ │
│ │modurile de │Valoarea │ │
│ │transport │facturată │ │
│ │Valoarea │CPT din care│ │
│ │facturată CPT│se scad │ │
│ │- include, pe│cheltuielile│ │
│CPT │lângă │de transport│ │
│Transport │valoarea │pe parcurs │ │
│plătit până │bunurilor, │intern, │VS < VF │
│la │cheltuielile │respectiv de│ │
│ │până la locul│la frontiera│ │
│ │de │României │ │
│ │destinaţie; │până la │ │
│ │nu include │locul de │ │
│ │cheltuielile │destinaţie │ │
│ │de asigurare │ │ │
│ │- │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │ │ │
│ │modurile de │Valoarea │ │
│ │transport │facturată │ │
│ │Valoarea │CIP din care│ │
│ │facturată CIP│se scad │ │
│CIP │- include, pe│cheltuielile│ │
│Transport şi │lângă │de transport│ │
│asigurare │valoarea │pe parcurs │VS < VF │
│plătite până │bunurilor, │intern, │ │
│la │toate │respectiv de│ │
│ │cheltuielile │la frontiera│ │
│ │de transport │României │ │
│ │şi asigurare │până la │ │
│ │până la locul│locul de │ │
│ │de destinaţie│destinaţie │ │
│ │- │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │Valoarea │ │
│ │modurile de │facturată │ │
│ │transport │DPU din care│ │
│ │Valoarea │se scad │ │
│ │facturată DPU│cheltuielile│ │
│ │- include, pe│de transport│ │
│DPU │lângă │şi asigurare│ │
│Livrat la │valoarea │pe parcurs │VS ≤ VF │
│locul de │bunurilor, │intern, │ │
│descărcare │toate │respectiv de│ │
│ │cheltuielile │la frontiera│ │
│ │de transport │României │ │
│ │până la locul│până la │ │
│ │convenit de │locul │ │
│ │descărcare - │convenit de │ │
│ │ │descărcare │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │Valoarea │ │
│ │modurile de │facturată │ │
│ │transport │DAP din care│ │
│ │Valoarea │se scad │ │
│ │facturată DAP│cheltuielile│ │
│ │- include, pe│de transport│VS ≤ VF* │
│DAP │lângă │şi asigurare│*VS = VF │
│Livrat la │valoarea │pe parcurs │numai în │
│locul │bunurilor, │intern, │cazul │
│convenit │toate │respectiv de│energiei │
│ │cheltuielile │la frontiera│electrice.│
│ │de transport │României │ │
│ │până la locul│până la │ │
│ │de destinaţie│locul de │ │
│ │convenit - │destinaţie │ │
│ │ │convenit │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Pentru toate │ │ │
│DDP │modurile de │Valoarea │ │
│Livrat cu │transport │facturată │ │
│taxele vamale│Valoarea │DDP din care│ │
│plătite** │facturată DDP│se scad │ │
│** Pentru │- reprezintă │taxele şi │ │
│comerţul │valoarea │cheltuielile│VS < VF │
│intra-UE cu │bunurilor │de transport│ │
│bunuri nu se │ajunse la │şi asigurare│ │
│aplică taxe │cumpărător, │pe parcurs │ │
│vamale. │cu taxe │intern │ │
│ │vamale │ │ │
│ │plătite - │ │ │
└─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┘
    TABELUL Nr. 4
    LISTA UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ SUPLIMENTARE

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Abrevierea│Denumirea unităţii de │
│ │măsură │
├──────────┼───────────────────────────┤
│c/k │Număr de carate (1 carat │
│ │metric = 2 x 10^-4 kg) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ce/el │Număr de elemente │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ct/l │Capacitate de încărcare │
│ │utilă în tone metrice* │
├──────────┼───────────────────────────┤
│g │Gram │
├──────────┼───────────────────────────┤
│gi F/S │Gram izotopi fisionabili │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Kg H_2O_2 │Kilogram de peroxid de │
│ │hidrogen │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Kg K_2O │Kilogram de oxid de potasiu│
├──────────┼───────────────────────────┤
│Kg KOH │Kilogram de hidroxid de │
│ │potasiu (potasă caustică) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Kg met. │Kilogram de metilamine │
│am. │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Kg N │Kilogram de azot │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Kg NaOH │Kilogram de hidroxid de │
│ │sodiu (sodă caustică) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Kg/net eda│Kilogram greutate netă a │
│ │produsului scurs │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Kilogram de pentaoxid de │
│Kg P_2O_5 │fosfor (anhidridă │
│ │fosforică) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Kg 90% │Kilogram de substanţă │
│sdt. │uscată 90% │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Kg U │Kilogram de uraniu │
├──────────┼───────────────────────────┤
│1.000 KWh │1.000 kilowatt oră │
├──────────┼───────────────────────────┤
│l │Litru │
├──────────┼───────────────────────────┤
│1 alc. │Litru de alcool pur (100%) │
│100% │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│m │Metru │
├──────────┼───────────────────────────┤
│m^2 │Metru pătrat │
├──────────┼───────────────────────────┤
│m^3 │Metru cub │
├──────────┼───────────────────────────┤
│1.000 m^3 │1.000 metri cubi │
├──────────┼───────────────────────────┤
│pa │Număr perechi │
├──────────┼───────────────────────────┤
│p/st │Număr de bucăţi │
├──────────┼───────────────────────────┤
│100 p/st │100 bucăţi │
├──────────┼───────────────────────────┤
│1.000 p/st│1.000 bucăţi │
├──────────┼───────────────────────────┤
│TJ │Terajoule (putere calorică │
│ │superioară) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│- │Fără unitate suplimentară │
└──────────┴───────────────────────────┘


    * Prin capacitate de încărcare utilă în tone metrice (ct/l) se înţelege capacitatea de încărcare a unui vapor exprimată în tone metrice, cu excepţia mărfurilor transportate cu titlu de provizii de bord (carburanţi, utilaje, alimente etc.). De asemenea, persoanele transportate (personal şi pasageri), precum şi bagajele acestora nu se iau în considerare la calcularea capacităţii de încărcare utile.


    TABELUL Nr. 5
    Codificarea naturii tranzacţiei

┌───────────────────┬────────────────────┬───┐
│Coloana A │Coloana B │Cod│
├───────────────────┼────────────────────┼───┤
│ │1. Achiziţie/vânzare│1.1│
│ │definitivă │ │
│ ├────────────────────┼───┤
│ │2. Furnizarea pentru│ │
│ │vânzare la vedere │ │
│ │sau cu testare, │ │
│ │pentru consignaţie │1.2│
│ │sau prin intermediul│ │
│ │unui agent │ │
│ │comisionar │ │
│ ├────────────────────┼───┤
│ │3. Comerţ în barter │ │
│ │- compensaţie în │1.3│
│1. Tranzacţii care │natură │ │
│implică transferul ├────────────────────┼───┤
│real sau │4. Leasing financiar│ │
│intenţionat de │- │ │
│proprietate de la │închiriere-achiziţie│ │
│rezidenţi la │^(1) │ │
│nerezidenţi în │^(1) Leasingul │ │
│schimbul unei │financiar cuprinde │ │
│compensaţii │operaţiuni unde │ │
│financiare sau de │ratele de leasing │ │
│altă natură (cu │sunt calculate în │ │
│excepţia │aşa fel încât să │ │
│tranzacţiilor │acopere în întregime│ │
│enumerate la pct. │sau aproape în │1.4│
│2, 7 şi 8). │întregime valoarea │ │
│ │bunurilor. Riscurile│ │
│ │şi beneficiile │ │
│ │dreptului de │ │
│ │proprietate sunt │ │
│ │transferate │ │
│ │concesionarului. La │ │
│ │sfârşitul │ │
│ │contractului, │ │
│ │concesionarul devine│ │
│ │proprietarul legal │ │
│ │al bunurilor. │ │
│ ├────────────────────┼───┤
│ │9. Altele │1.9│
├───────────────────┼────────────────────┼───┤
│ │1. Returnări de │2.1│
│ │bunuri │ │
│ ├────────────────────┼───┤
│2. Returnări şi │2. Înlocuiri de │2.2│
│înlocuiri de bunuri│bunuri returnate │ │
│în mod gratuit după├────────────────────┼───┤
│înregistrarea │3. Înlocuiri - de │ │
│tranzacţiei │exemplu, sub │ │
│iniţiale │garanţie - ale │2.3│
│ │bunurilor care nu au│ │
│ │fost returnate │ │
│ ├────────────────────┼───┤
│ │9. Altele │2.9│
├───────────────────┼────────────────────┼───┤
│3. Tranzacţii care │ │ │
│implică transferul │ │ │
│de proprietate fără│ │ │
│compensaţii │ │3 │
│financiare sau de │ │ │
│altă natură (de │ │ │
│exemplu, ajutoare) │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───┤
│ │ │ │
│4. Operaţiuni în │ │ │
│scopul prelucrării │ │ │
│pe bază de contract│1. Bunuri destinate │ │
│(lohn)^(2), (fără │reintroducerii în │ │
│transferul │statul membru de │4.1│
│dreptului de │unde au fost │ │
│proprietate către │expediate iniţial │ │
│prelucrător) │ │ │
│^(2) Prelucrarea │ │ │
│include │ │ │
│operaţiunile ├────────────────────┼───┤
│(transformare, │ │ │
│construcţie, │ │ │
│montaj, │ │ │
│îmbunătăţire, │2. Bunuri care nu │ │
│renovare etc.), │sunt destinate │ │
│având ca obiectiv │reintroducerii în │4.2│
│producerea unui │statul membru de │ │
│articol nou sau │unde au fost │ │
│îmbunătăţit în mod │expediate iniţial │ │
│efectiv. Aceasta nu│ │ │
│implică neapărat o │ │ │
│modificare a │ │ │
│clasificării ├────────────────────┼───┤
│produsului. │ │ │
│Activităţile de │ │ │
│prelucrare │ │ │
│realizate pe cont │3. Bunuri destinate │ │
│propriu de │prelucrării, │ │
│prelucrător nu sunt│considerate din │ │
│incluse la această │punct de vedere │4.3│
│poziţie, fiind │fiscal drept │ │
│necesară │achiziţii/livrări │ │
│înregistrarea │intra-UE asimilate │ │
│acestora la poziţia│ │ │
│1 din coloana A. │ │ │
│ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───┤
│ │1. Bunuri │ │
│ │reintroduse în │ │
│ │statul membru de │5.1│
│ │unde au fost │ │
│ │expediate iniţial │ │
│5. Operaţiuni ca ├────────────────────┼───┤
│urmare a │2. Bunuri care nu │ │
│prelucrării pe bază│sunt reintroduse în │ │
│de contract (lohn),│statul membru de │5.2│
│(fără transferul │unde au fost │ │
│dreptului de │expediate iniţial │ │
│proprietate către ├────────────────────┼───┤
│prelucrător) │3. Bunuri obţinute │ │
│ │în urma prelucrării │ │
│ │produselor anterior │5.3│
│ │declarate cu codul │ │
│ │de natura │ │
│ │tranzacţiei 4.3 │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───┤
│6. Tranzacţii │ │ │
│particulare │ │6 │
│înregistrate pentru│ │ │
│scopuri naţionale │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───┤
│7. Operaţiuni în │ │ │
│cadrul unor │ │ │
│proiecte comune de │ │ │
│apărare sau alte │ │7 │
│programe comune │ │ │
│interguvernamentale│ │ │
│de producţie │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───┤
│8. Tranzacţii care │ │ │
│implică furnizarea │ │ │
│de materiale de │ │ │
│construcţie şi │ │ │
│echipament tehnic │ │ │
│în cadrul unui │ │ │
│contract general de│ │ │
│construcţii sau │ │ │
│construcţii civile │ │8 │
│pentru care nu este│ │ │
│necesară o │ │ │
│facturare separată │ │ │
│a bunurilor, fiind │ │ │
│emisă numai o │ │ │
│factură pentru │ │ │
│totalitatea │ │ │
│contractului │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───┤
│ │1. Închirieri, │ │
│ │împrumuturi, leasing│ │
│ │operaţional cu │9.1│
│ │durata de peste 24 │ │
│ │de luni │ │
│ ├────────────────────┼───┤
│ │2. Comerţ indirect^ │ │
│ │(3) │ │
│ │^(3) Comerţul │ │
│ │indirect se referă │ │
│ │la:– expedieri din │ │
│ │România către alte │ │
│ │state membre ale │ │
│9. Alte tranzacţii │Uniunii Europene │ │
│care nu pot fi │(UE) de bunuri │ │
│clasificate la alte│importate din ţări │ │
│coduri │care nu fac parte │ │
│ │din UE (procedura de│9.2│
│ │vămuire are loc în │ │
│ │România);– │ │
│ │introduceri în │ │
│ │România din alte │ │
│ │state membre UE de │ │
│ │bunuri destinate │ │
│ │exportului către │ │
│ │ţări ce nu fac parte│ │
│ │din UE (procedura de│ │
│ │vămuire are loc în │ │
│ │România). │ │
│ ├────────────────────┼───┤
│ │9. Altele │9.9│
└───────────────────┴────────────────────┴───┘
    TABELUL Nr. 6
    Nomenclatorul termenilor de livrare INCOTERMS

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Semnificaţia │ │
├───────┬────────────────┤Locul de │
│Cod │INCOTERMS ICC / │indicat, la │
│termen │ECE Geneva │cerere │
│livrare│ │ │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│EXW │Ex Works… │La poarta │
│ │Franco fabrică │fabricii │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Free Carrier... │ │
│FCA ├────────────────┤Locul │
│ │Franco │convenit │
│ │transportator │ │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Free Along Ship…│Port de │
│FAS ├────────────────┤încărcare │
│ │Franco de-a │convenit │
│ │lungul vasului │ │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Free On Board… │Port de │
│FOB ├────────────────┤încărcare │
│ │Franco la bord │convenit │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Cost and │Port de │
│CFR │Freight… │destinaţie │
│ ├────────────────┤convenit │
│ │Cost şi navlu │ │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Cost, Insurance │ │
│ │and Freight… │Port de │
│CIF ├────────────────┤destinaţie │
│ │Cost, asigurare │convenit │
│ │şi navlu │ │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Carriage Paid │ │
│ │To… │Loc de │
│CPT ├────────────────┤destinaţie │
│ │Transport plătit│convenit │
│ │până la │ │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Carriage and │ │
│ │Insurance Paid │ │
│ │to… │Loc de │
│CIP ├────────────────┤destinaţie │
│ │Transport şi │convenit │
│ │asigurare │ │
│ │plătite până la │ │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Delivered at │ │
│ │Place Unloaded │Loc convenit │
│DPU ├────────────────┤de descărcare│
│ │Livrat la locul │ │
│ │de descărcare │ │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Delivered at │Loc de │
│ │Place … │livrare la │
│DAP ├────────────────┤locul │
│ │Livrat la locul │convenit │
│ │convenit │ │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Delivered Duty │Locul │
│ │Paid… │convenit de │
│DDP ├────────────────┤livrare în │
│ │Livrat cu taxele│ţara de │
│ │vamale plătite │sosire │
├───────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Alţi termeni de │ │
│XXX │livrare decât │ │
│ │cei mai sus │ │
│ │menţionaţi │ │
└───────┴────────────────┴─────────────┘
    TABELUL Nr. 7
    Nomenclatorul modurilor de transport

┌───┬──────────────────────────────────┐
│Cod│Descriere │
├───┼──────────────────────────────────┤
│1 │Transport maritim │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2 │Transport feroviar │
├───┼──────────────────────────────────┤
│3 │Transport rutier │
├───┼──────────────────────────────────┤
│4 │Transport aerian │
├───┼──────────────────────────────────┤
│5 │Expediere prin poştă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│7 │Transport prin instalaţii de │
│ │transport fixe │
├───┼──────────────────────────────────┤
│8 │Transport naval pe căi navigabile │
│ │interioare │
├───┼──────────────────────────────────┤
│9 │Transport prin propulsie proprie -│
│ │autopropulsie │
└───┴──────────────────────────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016