Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 noiembrie 2020  de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 12 noiembrie 2020 de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1127 din 24 noiembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 323 din 12 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1127 din 24 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Condiţii pentru acreditarea organizaţiilor/asociaţiilor crescătorilor de albine care înfiinţează şi menţin evidenţe zootehnice şi genealogice şi elementele obligatorii ale Programului de ameliorare
    ART. 1
    (1) Pentru obţinerea acreditării, organizaţia/ asociaţia depune la Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“, denumită în continuare ANZ, cererea de solicitare a acreditării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute la art. 4 lit. a), c)-g). Cererea şi documentaţia se analizează de către o comisie de acreditare constituită la nivelul ANZ prin decizie a directorului general.
    (2) Acreditarea, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, se eliberează de către ANZ în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.
    (3) În cazul în care se constată că documentaţia este incompletă, comisia de acreditare solicită organizaţiei/asociaţiei completarea acesteia.
    (4) În cazul refuzului acordării acreditării pentru neîndeplinirea cerinţelor prevăzute în prezentele norme metodologice, se comunică organizaţiei/asociaţiei decizia ANZ, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea propunerii din partea comisiei de acreditare, cu motivarea refuzului.

    ART. 2
    (1) Organizaţiile/Asociaţiile acreditate care depun programe proprii de ameliorare au obligaţia de a respecta programul naţional cadru de ameliorare şi de a face dovada că deţin în stupinele de elită în care se implementează programul de ameliorare rasa Apis Mellifera Carpatica, prin efectuarea de măsurători morfometrice ale nervurilor aripilor albinelor lucrătoare, asumate prin declaraţie pe propria răspundere.
    (2) Organizaţiile/Asociaţiile acreditate respectă procedura de bonitare a familiilor de albine din stupinele de elită, aprobată prin decizie a directorului general al ANZ, care se publică pe site-ul ANZ.
    (3) Programele de ameliorare aprobate se implementează în stupinele membrilor care solicită în scris organizaţiei/asociaţiei participarea la programul de ameliorare, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de autorizare ca stupine de elită, prevăzute în prezentele norme metodologice.
    (4) În cazul modificării programului de ameliorare aprobat, organizaţia/asociaţia notifică ANZ aceste modificări, în format letric sau electronic, care se aprobă/se resping, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării.
    (5) Organizaţia/Asociaţia informează în mod transparent şi în timp util reprezentanţii stupinelor de elită autorizate, care desfăşoară programul de ameliorare, cu privire la modificările aduse, aprobate de către ANZ, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării.

    ART. 3
    Pentru a fi acreditate, organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de albine care înfiinţează şi menţin evidenţe zootehnice şi genealogice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă minimum 30 de membri;
    b) să aibă membri care solicită în scris participarea la programul de ameliorare şi care să desfăşoare activitate de producere a materialului biologic selecţionat, conform programului de ameliorare, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de autorizare ca stupine de elită, prevăzute în prezentele norme metodologice;
    c) să aibă dotarea minimă cu echipamente de înregistrare şi stocare a datelor.


    ART. 4
    În vederea obţinerii acreditării, organizaţiile/ asociaţiile trebuie să depună la ANZ următoarele documente:
    a) proiectul programului de ameliorare propriu;
    b) cerere de solicitare a acreditării;
    c) cerere de aprobare a programului de ameliorare;
    d) statutul organizaţiei, care trebuie să cuprindă printre obiective elaborarea şi implementarea de programe de ameliorare în sectorul apicol;
    e) actul constitutiv;
    f) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    g) lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizaţie/asociaţie;
    h) lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizaţie/asociaţie şi solicită în scris participarea la programul de ameliorare.


    ART. 5
    Programul naţional cadru de ameliorare se elaborează de către specialiştii ANZ, se aprobă prin decizie a directorului general al ANZ şi se publică pe site-ul ANZ.

    ART. 6
    (1) Programul de ameliorare al rasei Apis Mellifera Carpatica pentru care se solicită înfiinţarea şi conducerea evidenţelor zootehnice şi genealogice trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) descrierea caracteristicilor rasei, astfel încât aceasta să se încadreze în parametrii definiţi în programul naţional cadru prevăzut la art. 5;
    b) definirea direcţiilor şi obiectivelor ameliorării;
    c) sistemul şi metodologia de ameliorare;
    d) parametrii tehnici pentru realizarea obiectivelor ameliorării;
    e) modul în care se va realiza împerecherea controlată, respectiv prin staţie de împerechere controlată şi/sau însămânţare artificială.

    (2) Comisia, constituită prin decizie a directorului general al ANZ, analizează programul de ameliorare propriu al organizaţiei/ asociaţiei pentru înfiinţarea şi conducerea evidenţelor zootehnice şi genealogice şi îl propune spre aprobare/ respingere conducerii ANZ.

    ART. 7
    (1) Operaţiunea tehnică de însămânţare artificială se execută de către apicultori calificaţi, atestaţi de către ANZ prin recunoaşterea calificării profesionale în specializarea „apicultor“, cu condiţia absolvirii modulului privind însămânţarea artificială la albine.
    (2) Certificatele de calificare/absolvire se obţin după absolvirea cursurilor specifice în cadrul unui centru de formare, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Certificatele de calificare/absolvire sau competenţele profesionale în meseria/ocupaţia de operator însămânţări artificiale la albine obţinute în alte state membre ale Uniunii Europene şi ţări terţe sunt recunoscute de către ANZ.

    CAP. II
    Criterii de autorizare a stupinei de elită
    ART. 8
    Pentru a fi autorizată ca stupină de elită, stupina trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    a) să deţină cel puţin 150 de familii de albine, înscrise în registrul agricol şi identificate conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
    b) să deţină autorizaţie sanitară-veterinară şi certificat sanitar-veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase şi potenţial transmisibile;
    c) să se utilizeze un program informatic de analize morfometrice a nervurilor aripilor albinelor lucrătoare prin care să se confirme apartenenţa la rasă a familiilor de reproducţie din care vor fi transvazate larve pentru creşterea mătcilor şi, respectiv, a familiilor în care sunt mătcile bunici ale trântorilor folosiţi pentru împerechere controlată;
    d) deţinătorul stupinei de elită trebuie să fie sau să aibă specialist angajat, respectiv inginer zootehnist, prin contract de muncă sau contract de colaborare, care să fie implicat direct în activitatea de selecţie şi ameliorare; de asemenea să aibă un contract de colaborare cu un medic veterinar, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    e) să transmită către ANZ modul în care va realiza împerecherea controlată, respectiv prin staţie de împerechere apicolă controlată şi/sau însămânţare artificială;
    f) în cazul împerecherii în staţia de împerechere apicolă controlată, să transmită coordonatele G.P.S. ale staţiei de împerechere unde se vor realiza împerecherile naturale controlate, precum şi perioada de timp în care aceasta va fi funcţională, respectiv data când vor fi duse primele nuclee de împerechere şi familiile crescătoare de trântori şi data când vor fi readuse pe vatra permanentă;
    g) în cazul însămânţării artificiale, să deţină aparat de însămânţare artificială, tub de dioxid de carbon şi stereomicroscop; deţinătorul stupinei de elită să fie sau să aibă un operator calificat care să presteze însămânţarea artificială în calitate de angajat cu contract de muncă sau pe baza unui contract de colaborare, conform legislaţiei în vigoare;
    h) să deţină baza tehnico-materială pentru creşterea mătcilor şi evaluarea familiilor de albine: spatulă de transvazat, rame de creştere, nuclee de împerechere, seturi de plăcuţe de opalit numerotate care să respecte codul internaţional al culorilor pentru marcarea mătcilor, cuşti pentru mătci, cântar electronic microanalitic pentru cântărirea mătcilor, halate albe, lampă pentru sterilizarea instrumentarului, cântar pentru cântărirea producţiei de miere obţinute de la familiile evaluate.


    ART. 9
    (1) Pe întreaga perioadă de funcţionare a stupinei de elită, deţinătorul acesteia are următoarele obligaţii:
    a) să înfiinţeze şi să actualizeze permanent baze de date care să reflecte valorile de evaluare şi să calculeze valorile finale de testare pentru fiecare criteriu de selecţie evaluat;
    b) să evalueze anual minimum o treime din efectiv; restul familiilor vor putea fi folosite pentru creşterea trântorilor şi popularea nucleelor de împerechere sau vor fi familii de reproducţie deja evaluate în sezonul anterior;
    c) să marcheze toate mătcile împerecheate controlat sau însămânţate artificial cu plăcuţe de opalit numerotate şi colorate, conform codului internaţional de marcare a mătcilor;
    d) să ţină un registru de evidenţă al staţiei de împerechere şi/sau al laboratorului de însămânţare artificială, în care să se menţioneze:
    (i) data recoltării mătcilor împerecheate natural/ însămânţate artificial;
    (ii) numărul de mătci împerecheate natural sau însămânţate artificial şi codul familiei de reproducţie din care s-au transvazat larvele pentru creşterea mătcilor, respectiv codul familiei din care provine bunica trântorilor.

    e) să elibereze certificat de origine, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care să conţină minimum: numărul plăcuţei de opalit al mătcii, codul mătcii, data ecloziunii mătcii, data recoltării mătcii din nucleul de împerechere, data însămânţării artificiale (dacă a fost însămânţată artificial), codul mamei mătcii, codul bunicii trântorilor şi rezultatele evaluării mătcilor de reproducţie atât pe linie maternă, cât şi pe linie paternă;
    f) să ţină o evidenţă strictă a activităţii, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 4-8.

    (2) Criteriile de selecţie ale familiilor de albine în stupina de elită sunt minimum:
    a) vitalitatea - rezistenţa la iernare şi boli; verificarea se face toamna şi primăvara;
    b) instinctul de acumulare - cantitatea totală de miere marfă obţinută de la fiecare familie de albine într-un sezon;
    c) blândeţea - se va evalua blândeţea la fiecare intervenţie în stup cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă familie extrem de agresivă şi 4 familie extrem de blândă, iar la finalul perioadei de evaluare se face media aritmetică;
    d) tendinţa de roire - primăvara şi vara se evaluează tendinţa de roire cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă tendinţa de roire foarte mare şi 4 familia nu a făcut botci de roire, iar la finalul perioadei de evaluare se ia în calcul valoarea cea mai mică;
    e) opţional se pot evalua şi alte criterii: comportamentul pe faguri, rezistenţa la varooza, producţia de polen, prolificitatea etc.


    ART. 10
    (1) Stupinele de elită pot duce nuclee de împerechere şi familii crescătoare de trântori în perioada mai-septembrie la staţiile de împerechere apicolă controlată, în vederea obţinerii de mătci împerecheate controlat.
    (2) Stupinele de elită care vor opta pentru împerecherea mătcilor pe staţiile de împerechere apicolă controlată vor transmite anual către ANZ, cu minimum 2 săptămâni înainte de a deplasa familiile crescătoare de trântori şi nucleele de împerechere, coordonatele GPS ale staţiei de împerechere.
    (3) Staţia de împerechere apicolă controlată trebuie să aibă o izolare de minimum 20 km în zona de câmpie şi deal până la altitudinea de 650 m, respectiv pe o rază de 20 km în linie dreaptă, de jur-împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la registrul agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină sau de minimum 10 km în zona de deal şi munte cu altitudinea de peste 650 m, respectiv pe o rază de 10 km în linie dreaptă, de jur-împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la registrul agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină.
    (4) După verificarea îndeplinirii condiţiilor de la alin. (3), ANZ va notifica în scris autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile silvice care deţin sau administrează terenuri aflate în raza de izolare a staţiilor de împerechere şi medicii veterinari concesionari, în sensul informării acestora despre faptul că în raza de izolare în perioada mai-septembrie nu pot funcţiona alte stupine.
    (5) Modelul autorizării stupinei de elită este prevăzut în anexa nr. 10.

    CAP. III
    Criterii de autorizare a stupinei de multiplicare
    ART. 11
    Pentru a fi autorizată ca stupină de multiplicare, stupina trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:
    a) are o schemă de multiplicare şi tehnologie de creştere proprie aprobată de ANZ;
    b) minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare se achiziţionează din stupinele de elită autorizate de ANZ;
    c) o dată la 2 ani, să achiziţioneze din stupinele de elită autorizate de ANZ minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare;
    d) dimensiunea minimă a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, înscrise în registrul agricol;
    e) deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să fie sau să aibă angajat personal atestat în domeniul apicol, confirmat prin diplomă/atestat/certificat de absolvire;
    f) identificarea familiilor de albine se realizează conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017;
    g) individualizarea mătcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului internaţional al culorilor;
    h) să deţină autorizaţie sanitar-veterinară şi certificat sanitar-veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase şi potenţial transmisibile;
    i) deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să ţină o evidenţă strictă a activităţii, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 4-8;
    j) eliberează declaraţia de conformitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9;
    k) deţinătorul va prezenta la ANZ o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că familiile aferente stupinei de multiplicare stau tot timpul anului pe vatra permanentă.


    ART. 12
    Modelul autorizării stupinei de multiplicare este prevăzut în anexa nr. 11.

    CAP. IV
    Condiţii de comercializare a mătcilor din stupinele de elită şi multiplicare
    ART. 13
    Mătcile vor fi comercializate cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) din punctul de vedere al însuşirilor morfologice şi fiziologice:
    (i) conformaţia corpului - normală din punct de vedere anatomic;
    (ii) integritatea corporală;
    (iii) culoarea tegumentului - caracteristica rasei de albine Apis Mellifera Carpatica;
    (iv) greutatea corporală - trebuie să aibă la livrare minimum 160 mg;
    (v) prezenţa pontei proprii;

    b) din punctul de vedere al stării de sănătate a mătcilor şi a albinelor însoţitoare, acestea trebuie să fie indemne de orice boală şi paraziţi;
    c) din punctul de vedere al individualizării mătcilor, acestea trebuie să respecte codul internaţional al culorilor;
    d) din punctul de vedere al ambalării mătcilor, aceasta se face în cuşti de transport speciale cu albine însoţitoare şi hrană necesară pentru o perioadă de 10 zile.


    ART. 14
    (1) Comercializarea mătcilor din stupina de elită este însoţită de certificatul de origine prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. e), care se înregistrează obligatoriu în registrul de evidenţă a certificatelor de origine.
    (2) Comercializarea mătcilor din stupina de multiplicare este însoţită de declaraţia de conformitate prevăzută art. 11 lit. j) şi o copie a certificatului de origine a mamei/mamelor mătcilor comercializate, primit de la stupina de elită.

    ART. 15
    Stupinele de elită autorizate în care se aplică programul de ameliorare vor comercializa material biologic apicol, după implementarea programului de ameliorare, respectiv după ce s-au parcurs toate etapele acestuia, s-a asigurat izolarea reproductivă, s-au selecţionat familiile din care se vor transvaza mătcile.

    ART. 16
    (1) Autorizarea introducerii de material biologic apicol pe teritoriul României se face de către ANZ împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în condiţiile legii, în baza unei proceduri comune între cele două instituţii publice, aprobată în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (2) Procedura de autorizare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) şi (2), ANZ şi ANSVSA încheie un protocol de colaborare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 17
    (1) ANZ va controla anual organizaţiile/asociaţiile acreditate privind respectarea condiţiilor de acreditare, de două ori pe an (primăvara şi toamna) stupinele de elită şi multiplicare autorizate privind respectarea condiţiilor de autorizare sau ori de câte ori este cazul.
    (2) În urma verificării organizaţiilor/asociaţiilor acreditate şi a stupinelor autorizate, dacă se constată nerespectarea cel puţin a unei condiţii de acreditare sau a unuia dintre criteriile de autorizare prevăzute în prezentele norme metodologice, ANZ notifică reprezentantul legal al organizaţiei/asociaţiei sau deţinătorul stupinei de elită/stupinei de multiplicare despre neregula constatată şi despre perioada de timp în care trebuie să se conformeze.
    (3) În cazul în care, după perioada notificată potrivit prevederilor alin. (2), organizaţia/asociaţia sau deţinătorul stupinei de elită/stupinei de multiplicare nu a remediat neregula, ANZ retrage acreditarea organizaţiei/asociaţiei sau autorizarea stupinei de elită/stupinei de multiplicare, iar timp de 2 ani de la retragere aceasta nu mai poate solicita o nouă acreditare/ autorizare.

    ART. 18
    În sensul prezentelor norme metodologice, definiţiile termenilor şi expresiilor sunt prevăzute în anexa nr. 12.

    ART. 19
    ANZ elaborează Procedurile operaţionale privind acreditarea şi controlul organizaţiilor/asociaţiilor, autorizarea şi controlul stupinelor de elită şi al stupinelor de multiplicare şi autorizarea introducerii de material biologic apicol pe teritoriul României, care se aprobă prin decizie a directorului general al ANZ.

    ART. 20
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Organizaţia/Asociaţia ........................
    Sediul..............................................
    CUI ...............................................
    Telefon ................., e-mail ............................
    Nr. ................. data .......................
    Către
    Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“
    CERERE DE SOLICITARE
    a acreditării şi de aprobare a programului de ameliorare
    Organizaţia/Asociaţia .................................................................
    reprezentată de subsemnatul(a) ..................., domiciliat(ă) în localitatea ........................, str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ......., judeţul ....................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. .........., CNP ...................., în calitate de ....................................., solicită acreditarea pentru înfiinţarea, menţinerea şi conducerea evidenţelor zootehnice şi genealogice la specia albine, rasa Apis Mellifera Carpatica, pentru membrii care participă la programul de ameliorare.
    Anexăm prezentei următoarele documente:
    1. proiectul programului de ameliorare propriu;
    2. statutul organizaţiei - să aibă printre obiective elaborarea şi implementarea de programe de ameliorare în sectorul apicol;
    3. actul constitutiv;
    4. certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI);
    5. lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizaţie/asociaţie;
    6. lista nominală a apicultorilor care fac parte din organizaţie/asociaţie şi solicită în scris participarea la programul de ameliorare.

    Declar pe propria răspundere că datele înscrise în cerere şi în documentaţia anexată sunt reale; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.
    Semnătura şi ştampila
    ....................................
    Domnului Director general al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“

    ANEXA 2

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
    ACREDITARE
    Asociaţia/Organizaţia, ............ ..................................., cu sediul în localitatea ....................... ..................., str. ............... .................... nr. ........, judeţul ...................... ............., se acreditează în conformitate cu condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013 pentru înfiinţarea, menţinerea şi conducerea evidenţelor zootehnice şi genealogice la albine de rasă pură Apis Mellifera Carpatica.
    Director general,
    ................................................
    Nr. ................/..............

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    CERTIFICAT
    de origine a mătcii de elită
    Numele şi adresa stupinei de elită ............................, codul de identificare conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor ........................ şi nr. Autorizaţiei stupinei de elită ........................................
    Rasa: Apis Mellifera Carpatica
    Data eliberării ......................................
    Numărul autorizaţiei sanitar-veterinare .............................
    Program informatic folosit pentru analiza apartenenţei rasiale ...................
    Familia maternă a colectat .......... kg miere în sezonul ............., a fost evaluată cu media ........ la blândeţe şi a primit cea mai mică notă ........ pentru tendinţa de roire.
    Familia bunicii trântorilor a colectat ……... kg miere în sezonul ………..., a fost evaluată cu media ……. la blândeţe şi a primit cea mai mică notă ……… pentru tendinţa de roire.

┌──────┬───────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Data │ │
│ │ │Număr de │Număr de │ │însămânţării│ │
│Codul │Număr │identificare│identificare│Data │artificiale │Data │
│mătcii│plăcuţă│a familiei │a familiei │ecloziunii│(doar la │recoltării│
│ │opalit │materne │bunicii │mătcii │mătci │mătcii │
│ │ │ │trântorilor │ │însămânţate │ │
│ │ │ │ │ │artificial) │ │
├──────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘


    Semnătura ............................

    ANEXA 4

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 5

    la normele metodologice
    FIŞA
    nucleului de împerechere a mătcilor
    Nr. nucleu ......................................

┌───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│A │B │C │D │
├───────┬────────┬──────┼───────┬────────┬──────┼───────┬────────┬──────┼───────┬────────┬──────┤
│origine│introdus│extras│origine│introdus│extras│origine│introdus│extras│origine│introdus│extras│
├───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴────────┴──────┘    ANEXA 6

    la normele metodologice
    PRODUCŢIA OBŢINUTĂ
    Mătci

┌─────┬──────────────────┬────┬────────┐
│Nr. │Destinaţia │Plan│Realizat│
│crt. │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────┼────────┤
│1. │Pentru înlocuire │ │ │
├─────┼──────────────────┼────┼────────┤
│2. │Pentru formarea de│ │ │
│ │familii noi │ │ │
├─────┼──────────────────┼────┼────────┤
│3. │Pentru rezervă │ │ │
├─────┼──────────────────┼────┼────────┤
│4. │Pentru vânzare │ │ │
├─────┴──────────────────┼────┼────────┤
│Total │ │ │
└────────────────────────┴────┴────────┘    ANEXA 7

    la normele metodologice
    SITUAŢIA
    controlului de primăvară al familiilor de albine

┌────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────────────┬─────┬──────────┐
│ │ │ │ │Puterea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │familiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │ │exprimată │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. │în spaţii │ │ │ │ │
│ │Tipul │Anul │fagurilor│ocupate de│Nr. │ │Hrană│ │
│Nr. │de stup│eclozării│lăsaţi în│albine în │fagurilor│Starea │total│Observaţii│
│crt.│folosit│mătcii │stup │kg │cu puiet │sanitar-veterinară│miere│ │
│ │ │ │pentru ├───────┬──┤ │ │în kg│ │
│ │ │ │iarnă │Spaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ocupate│Kg│ │ │ │ │
│ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │albine │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼──────────────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴──┴─────────┴──────────────────┴─────┴──────────┘    ANEXA 8

    la normele metodologice
    SITUAŢIA
    controlului de toamnă al familiilor de albine

┌────┬────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬─────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Puterea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │familiilor│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │exprimată │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. │în spaţii │ │ │ │ │
│ │Nr. │Tipul │Anul │fagurilor│ocupate de│Nr. │ │Hrană│ │
│Nr. │familiei│de stup│eclozării│lăsaţi în│albine în │fagurilor│Starea │total│Observaţii│
│crt.│de │folosit│mătcii │stup │kg │cu puiet │sanitară│miere│ │
│ │albine │ │ │pentru ├───────┬──┤ │ │în kg│ │
│ │ │ │ │iarnă │Spaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ocupate│Kg│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │albine │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──┼─────────┼────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴──┴─────────┴────────┴─────┴──────────┘    ANEXA 9

    la normele metodologice
    DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
    Numele şi adresa stupinei de multiplicare ......................................
    Codul de identificare conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor ...............................
    Numărul autorizaţiei sanitar-veterinare a stupinei de multiplicare ………........
    Data eliberării .............................

┌────┬───────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Cantitatea│Media │Tendinţa│
│ │ │ │ │ │de miere │evaluării│de roire│
│Nr. │Provenienţa│Codul │Data │Data │recoltată │blândeţii│a │
│crt.│mamei │mamei │ecloziunii│recoltării│de la │familiei │familiei│
│ │mătcii │mătcii│mătcii │mătcii │familia │mamei │mamei │
│ │ │ │ │ │mamei │mătcii │mătcii │
│ │ │ │ │ │mătcii │ │ │
├────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┘


    Semnătura ............................

    ANEXA 10

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORIZARE
    pentru stupina de elită
    Stupina .........................., cu codul de identificare conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor ........................., cu sediul în localitatea ......................., str. ...................... nr. ........, judeţul ....................., îndeplineşte criteriile pentru a fi stupină de elită, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013.
    Director general,
    ....................
    Nr. ......./......

    ANEXA 11

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORIZARE
    pentru stupina de multiplicare
    Stupina ..............................., cu codul de identificare conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor ..........................., cu sediul în localitatea .............., str. .................., nr. ........, judeţul .................., îndeplineşte criteriile pentru a fi stupină de multiplicare, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013.
    Director general,
    .....................
    Nr. ......../..........

    ANEXA 12

    la normele metodologice
    DEFINIŢII
    a) Organizaţie/Asociaţie - orice formă asociativă, legal constituită, ai cărei membri deţin familii de albine înregistrate într-o bază de date naţională, recunoscută de către autoritatea competentă a statului în zootehnie
    b) Program de ameliorare - un set de acţiuni sistematice care include înregistrarea performanţelor, selecţia şi reproducţia cu scopul de a menţine sau îmbunătăţi caracteristicile genotipice ale rasei de albine Apis Mellifera Carpatica
    c) Autoritatea competentă a statului în zootehnie - Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ (ANZ), recunoscută de Uniunea Europeană pentru transpunerea şi implementarea legislaţiei europene privind domeniul său de activitate, autoritate cu reprezentare la nivel naţional prin structurile sale teritoriale
    d) Familie maternă - familie de albine de prăsilă, din stupine de elită, cu matca testată după performanţe proprii şi după descendenţă, care asigură materialul genitor (larve) pentru creşterea mătcilor, mame de mătci
    e) Familie paternă - familie de albine de prăsilă, din stupine de elită, cu matca testată după performanţele proprii şi după descendenţă, care asigură materialul genitor (larve) pentru creşterea de mătci - mame de trântori, care se introduc în mai multe familii de albine din stupina de elită şi multiplicare pentru a mări presiunea de selecţie pe linia paternă
    f) Bonitare - determinarea valorii de prăsilă a familiilor de albine în baza aprecierii lor după un complex de criterii economico-biologice, înregistrate în documentaţia de evidenţă
    g) Registrul de evidenţă a stupinei de elită - bază de date deţinută şi completată de apicultor, în care sunt înscrise toate familiile din stupina de elită şi informaţiile aferente acestei activităţi
    h) Registrul de evidenţă a originii mătcilor crescute - orice caiet, dosar sau bază de date deţinută şi completată de apicultor, vizată anual de ANZ, în care se nominalizează familiile de albine de prăsilă şi numărul de nucleu în care s-a introdus şi împerecheat matca
    i) Certificat de origine - document tipizat, întocmit şi eliberat de deţinătorii stupinelor de selecţie autorizate, în care sunt specificate originea (ascendenţa pe linie maternă şi paternă) şi performanţa caracterelor supuse ameliorării
    j) Staţie de împerechere apicolă controlată - un amplasament care asigură o zonă de izolare reproductivă la albine, utilizată temporar, pentru împerecherea mătcilor selecţionate, asigurând controlul împerecherilor atât pe linie maternă, cât şi pe linie paternă. Staţia de împerechere apicolă controlată reprezintă un instrument care poate fi utilizat pentru a spori eficienţa măsurilor de conservare a unor genotipuri valoroase şi valorificarea acestora prin selecţie
    k) Nucleu de împerechere - unitate biologică de albine de dimensiuni mici, în care se introduc mătcile obţinute în stupină, în vederea împerecherii şi livrării ulterioare a acestora către beneficiari
    l) Registru de evidenţă a certificatelor de origine - document vizat anual de ANZ în care se înregistrează în ordine cronologică toate certificatele de origine eliberate de stupina de elită, cu menţionarea numărului certificatului de origine, datei eliberării, numărului plăcuţei de opalit al mătcii şi a datelor de identificare ale stupinei de destinaţie a materialului biologic
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016