Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 iunie 2020  privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 12 iunie 2020 privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 547 din 25 iunie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 4.523 din 12 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 547 din 25 iunie 2020.
──────────
    ART. 1
    Domeniul de aplicare
    Prezentele norme metodologice stabilesc procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini, în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, în vederea acordării vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare ştiinţifică şi de prelungire a dreptului de şedere temporară pentru realizarea unui proiect de cercetare, în conformitate cu prevederile legislaţiei de transpunere a Directivei (UE) 2016/801 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21.05.2016.

    ART. 2
    Dispoziţii generale
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile se definesc astfel:
    a) străin este persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene, conform art. 2 lit. a) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) cercetare-dezvoltare-inovare înseamnă principalele activităţi creatoare şi generatoare de progres economic şi social, cuprinzând cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) unitate de cercetare-dezvoltare autorizată înseamnă un organism de drept public sau privat care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, în conformitate cu legislaţia naţională şi care îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute în prezentele norme metodologice;
    d) cercetător este străinul, titular al unei diplome de doctor sau de absolvire a unor studii superioare de natură să îi permită accesul la programe de cercetare sau cercetare postdoctorală şi care este acceptat de instituţii de învăţământ superior acreditate, institute de cercetare, de o unitate de cercetare-dezvoltare sau de un centru de cercetare atestate să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unui proiect, conform art. 2 lit. o) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) entitate-gazdă este orice persoană fizică sau juridică aflată într-un raport juridic cu un străin care prevede drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi, conform art. 2 lit. o^2) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    Autorizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare
    (1) O unitate de cercetare-dezvoltare care doreşte să primească un cercetător străin în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare pe o perioadă mai mare de 90 de zile trebuie să fie evaluată în acest scop de către Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi autorizată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
    (2) Pentru a fi evaluată şi ulterior autorizată în sensul Directivei (UE) 2016/801 şi a prezentelor norme metodologice, o unitate de cercetare-dezvoltare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să depună cererea de autorizare conform formularului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, la Secretariatul Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
    b) să prezinte împreună cu cererea de autorizare copii după actul de înfiinţare, ultimul bilanţ şi statut;
    c) să facă dovada desfăşurării de activităţi de cercetare prin prezentarea în copie a cel puţin unui contract de cercetare încheiat anterior solicitării, anexată la cererea de autorizare.

    (3) Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării hotărârea sa privind evaluarea unităţii de cercetare-dezvoltare (aviz consultativ, refuzul motivat al avizării, respectiv abţinere), în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de autorizare la Secretariatul Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.
    (4) Autorizarea unităţii de cercetare-dezvoltare se acordă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acesteia, conform formularului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (5) Ministerul Educaţiei şi Cercetării publică şi actualizează periodic pe pagina sa de internet, la adresa www.research.gov.ro, lista unităţilor de cercetare-dezvoltare autorizate în sensul prezentelor norme metodologice.

    ART. 4
    Acordul de primire
    (1) Acordul de primire precizează relaţia juridică între unitatea de cercetare-dezvoltare şi cercetătorul străin, conform formularului prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Condiţiile primirii cercetătorului străin în organizaţia gazdă urmează a fi stabilite de către părţi, avându-se în vedere şi prevederile Cartei Europene şi ale Codului de conduită în recrutarea cercetătorilor^1.
    ^1 Carta Europeană şi Codul de conduită în recrutarea cercetătorilor: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter

    (2) Cercetătorului străin admis să desfăşoare activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare în alt stat membru în condiţiile Directivei (UE) 2016/801 i se va permite să desfăşoare o parte din activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor art. 67^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) dacă este titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabil(ă), eliberat(ă) de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi de cercetare pentru o perioadă de până la 180 de zile (mobilitate pe termen scurt), în orice perioadă de 360 de zile, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere, în baza unui acord de primire încheiat cu entitatea-gazdă din România şi avizat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
    b) pentru a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică pentru o perioadă mai mare de 180 de zile (mobilitate pe termen lung), dacă este titular al unui permis de şedere în scop de cercetare ştiinţifică sau al unei vize de lungă şedere în scop de cercetare ştiinţifică, valabil(ă), eliberat(ă) de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi solicita prelungirea dreptului de şedere pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere, în baza acordului de primire încheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din România şi avizat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

    (3) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată va informa cu promptitudine Ministerul Educaţiei şi Cercetării în legătură cu orice impediment privind implementarea acordului de primire.

    ART. 5
    Procedura de avizare a acordului de primire
    (1) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată în sensul prezentelor norme metodologice depune la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării (sediul secundar^2) acordul de primire, în trei exemplare, toate având valoare de original.
    ^2 Strada D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, Bucureşti.

    (2) Avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se va acorda pe formularul „Acord de primire“ de către directorul direcţiei responsabile cu activitatea de cercetare-inovare pe plan internaţional/european, de către directorul responsabil cu politicile şi programele naţionale de cercetare-inovare sau de către directorul direcţiei responsabile cu activităţile de cercetare-inovare finanţate din fondurile structurale, în funcţie de sursa de finanţare a proiectului de cercetare.
    (3) Avizul se acordă în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea unităţilor de cercetare-dezvoltare autorizate cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute în art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Încetarea acordului de primire
    (1) Acordul de primire încetează în mod automat în cazul în care cercetătorul străin nu este admis sau în cazul în care relaţia juridică dintre cercetător şi unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată încetează.
    (2) În termen de 60 de zile de la data expirării acordului de primire, unitatea de cercetare-dezvoltare va transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării (sediul secundar) confirmarea faptului că activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a fost efectuată.
    (3) În situaţia în care, din motive întemeiate, acordul de primire îşi încetează valabilitatea înainte de finalizarea proiectului, unitatea de cercetare-dezvoltare este obligată în termen de 30 de zile să notifice acest fapt Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

    ART. 7
    Condiţii de refuz şi de retragere
    A. În cazul autorizării unităţii de cercetare-dezvoltare

    (1) Autorizarea sau reînnoirea autorizării unităţii de cercetare-dezvoltare, după caz, este refuzată în următoarele situaţii:
    a) când nu sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2);
    b) autorizarea a fost obţinută în mod fraudulos.


    (2) Autorizarea unităţii de cercetare-dezvoltare este retrasă în următoarele situaţii:
    a) când a fost obţinută în mod fraudulos;
    b) când acordul de primire a fost încheiat în mod fraudulos.


    (3) În cazul în care reînnoirea autorizării unităţii de cercetare-dezvoltare a fost refuzată sau autorizarea este retrasă, se interzice solicitarea unei noi aprobări pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii deciziei de refuz al reînnoirii autorizării sau de retragere.

    B. În cazul avizării acordului de primire
    Avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nu se acordă în următoarele situaţii:
    a) autorizarea unităţii de cercetare-dezvoltare şi-a încetat valabilitatea;
    b) informaţiile solicitate, necesare obţinerii avizului, sunt prezentate incomplet sau se constată omisiuni care nu sunt remediate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
    c) unitatea de cercetare-dezvoltare a încheiat în mod fraudulos un acord de primire cu un cetăţean străin.    ART. 8
    Contestaţii
    Eventualele contestaţii privind refuzul autorizării, reînnoirii sau retragerii autorizării unităţii de cercetare-dezvoltare, precum şi contestaţiile având ca obiect refuzul avizării acordului de primire se depun la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (sediul secundar), în termen de 10 zile de la data comunicării.

    ART. 9
    Drepturile cercetătorului
    (1) Cercetătorul străin admis în condiţiile prezentelor norme metodologice poate desfăşura activităţi didactice în conformitate cu legislaţia naţională.
    (2) Numărul maxim de ore sau de zile pentru activitatea didactică se stabileşte conform legislaţiei în vigoare la data solicitării cercetătorului.
    (3) Cercetătorul străin admis în condiţiile prezentelor norme metodologice beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cercetătorii cetăţeni români, în conformitate cu legislaţia şi procedurile naţionale în vigoare, în ceea ce priveşte:
    a) recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, precum şi a altor calificări profesionale;
    b) raporturile de muncă;
    c) securitatea socială;
    d) beneficiile fiscale;
    e) accesul la bunuri şi servicii, precum şi la furnizarea de bunuri şi servicii care sunt disponibile publicului.


    ART. 10
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dispoziţiilor mai favorabile cuprinse în:
    a) acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate între Uniunea Europeană sau între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi una sau mai multe ţări terţe, pe de altă parte;
    b) acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate între unul sau mai multe state membre şi una sau mai multe ţări terţe.

    (2) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dreptului statului român de a adopta dispoziţii mai favorabile pentru persoanele cărora li se aplică.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Unitatea de cercetare-dezvoltare
    .......................................

    Nr. de înregistrare .................. Data ........................
    Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare
    Nr. de înregistrare .................. Data ........................
    CERERE DE AUTORIZARE
în vederea aplicării Directivei (UE) 2016/801 Prin prezenta cerere se solicită autorizarea unităţii de cercetare-dezvoltare cu denumirea .........................................., adresa ................................., nr. de înregistrare la registrul comerţului .........................., C.U.I. ................, reprezentată de ........................................ (numele, prenumele şi funcţia),
    pentru o perioadă de cinci (5) ani în vederea primirii de cercetători străini în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare-dezvoltare în cadrul unor proiecte de cercetare.
    Se anexează următoarele documente:
    a) copii după actul de înfiinţare, ultimul bilanţ şi statut;
    b) copia a cel puţin unui contract de cercetare încheiat anterior solicitării.

    Declarăm pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
    Reprezentant legal al unităţii de cercetare-dezvoltare
    Funcţia ........................
    .......................................................
    (numele şi prenumele)
    .......................................................
    (semnătura şi ştampila)
    Compartiment juridic al unităţii de cercetare-dezvoltare
    Funcţia .......................
    .......................................................
    (numele şi prenumele)
    .......................................................
    (semnătura)

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare
    Nr. de înregistrare ............... Data ..............
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    Nr. de înregistrare ............... Data ............
    Se aprobă.
    Ministrul Educaţiei şi Cercetării
    ........................................
    (numele şi prenumele)
    ........................................
    (semnătura şi ştampila)

    AUTORIZARE
    Prin prezenta se certifică îndeplinirea de către ................................................... (denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare),
    ..................................................................................... (adresa),
    nr. de înregistrare la registrul comerţului ....................., C.U.I. .............., reprezentată de ............................. (numele, prenumele şi funcţia),
    a condiţiilor prevăzute în Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.523/2020, ce transpun Directiva (UE) 2016/801 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă „au pair“.
    Prezenta autorizare este valabilă pentru o perioadă de cinci ani până la data de ................... (ziua/luna/anul acordării autorizării de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării + 5 ani).
    Avizat
    Preşedintele Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare,
    ...................................................
    (numele şi prenumele)
    .......................................
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    Unitate de cercetare-dezvoltare
    Nr. de înregistrare .................... Data ..........................
    Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării - sediul secundar
    Nr. de înregistrare ...... Data .............
    Avizat
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării
    [Se va aviza conform art. 5 alin. (2) din Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.523/2020]
    Director/Director general
    .......................................................

    Nr. de înregistrare .................... Data avizării ...................
    ACORD DE PRIMIRE
    În vederea primirii unui cercetător străin invitat de o unitate de cercetare-dezvoltare autorizată, cu scopul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare în cadrul unui proiect de cercetare pe o durată mai mare de 90 de zile, s-a încheiat prezentul acord prin care:
    I. Unitatea de cercetare-dezvoltare solicitantă
    Denumirea: ..............................................................................
    Adresa: ...................................................................................
    Nr. de înregistrare la registrul comerţului ............................, C.U.I. .......................
    Reprezentant legal (numele, prenumele şi funcţia): ..................................................
    Având autorizarea valabilă până la data de: ....................................
    confirmă primirea în calitate de cercetător a
    Numele (domnul, doamna): .........................................................
    Prenumele: ..............................................................................
    Data naşterii: ..........................................................................
    Locul naşterii: ...........................................................................
    Cetăţenia: ..............................................................................
    Domiciliul actual: .......................................................................
    Titlu (prof., dr., cercetător etc.): ................................................
    Ultima organizaţie angajatoare: ....................................................

    pentru a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectului
    .............................................................................................. (titlu),

    derulat prin .............................................................................,
    (program naţional/european/internaţional, fonduri structurale, acorduri de colaborare bilaterale/multilaterale, alte programe sau surse de finanţare)

    finanţat prin ..............................................................................,
                   (contract/grant de cercetare, bursă de cercetare, altă formă de finanţare a activităţii de cercetare)

    cu nr. de înregistrare ............. din data de .................., de către ................................... (organizaţia finanţatoare),
    ce constau în îndeplinirea următoarelor sarcini:
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    Data estimată de început a activităţii de cercetare: ..............................................
    Data estimată de sfârşit a activităţii de cercetare: .....................................................
    Adresa pe durata şederii: ...........................................................
    .............................................................................................

    şi garantează că:
    1. cercetătorul străin este acceptat în scopul desfăşurării şi finalizării activităţilor de cercetare-dezvoltare mai sus menţionate;
    2. proiectul de cercetare este validat de conducerea unităţii de cercetare-dezvoltare după examinarea scopului şi a duratei activităţii de cercetare, a disponibilităţii resurselor financiare necesare realizării lui, precum şi a calificărilor corespunzătoare ale cercetătorului, care îi permit accesul la programe de doctorat şi în acelaşi timp sunt relevante pentru obiectivele proiectului;
    3. suportă cheltuielile de executare a măsurilor de îndepărtare a cercetătorului străin în cazul în care acesta rămâne pe teritoriul României după încetarea dreptului de şedere, pentru o perioadă de maximum 6 luni de la încetarea acordului de primire.


    II. Cercetătorul se angajează:
    1. să îndeplinească sarcinile asumate în cadrul proiectului de cercetare;
    2. să dispună pe perioada şederii de resurse lunare suficiente pentru a-şi acoperi cheltuielile de întreţinere şi costurile călătoriei de întoarcere la finalizarea proiectului;
    3. să deţină pe perioada şederii o asigurare medicală valabilă;
    4. să facă eforturi pentru finalizarea activităţii de cercetare.

    III. Informaţii privind intenţiile de mobilitate în alte state membre UE (în cazul în care mobilitatea este cunoscută la momentul depunerii solicitării avizării): ........................................................................................................ .
    IV. Acordul de primire încetează în mod automat în cazul în care cercetătorul străin nu este admis sau în cazul în care relaţia juridică dintre cercetător şi unitatea de cercetare-dezvoltare încetează.
    Semnat la ....................................... (localitatea), ........................................ (data)
    Reprezentantul legal al unităţii de cercetare-dezvoltare,
    ...............................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura, ştampila)
    Cercetător străin,
    ...............................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    Avize Ministerul Educaţiei şi Cercetării:
    Direcţia responsabilă cu activitatea de cercetare-inovare pe plan internaţional/european,
    ...............................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    Consilier juridic,
    ...............................................................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    Avizul se prelungeşte până la data de .............................................................. .

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016