Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2021  de aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 12 aprilie 2021 de aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 447 din 27 aprilie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 60 din 12 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 447 din 27 aprilie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare în vederea asigurării condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor în cazul exporturilor de animale vii în ţări terţe.
    (2) Prezentele norme metodologice se aplică transporturilor de animale cu următoarele tipuri de mijloace de transport:
    a) rutier;
    b) naval;
    c) aerian.


    ART. 2
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) control documentar - un control aşa cum este definit la art. 3 pct. 41 din Regulamentul (UE) 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor;
    b) control fizic - un control efectuat conform definiţiei de la art. 3 pct. 43 din Regulamentul (UE) 625/2017;
    c) călătorie - întreaga operaţiune de transport, de la locul de plecare la locul de destinaţie, inclusiv descărcarea, cazarea şi încărcarea în anumite puncte intermediare ale călătoriei;
    d) călătorie de scurtă durată - transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie de până la 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal şi până la descărcarea ultimului animal;
    e) călătorie de lungă durată - o călătorie care depăşeşte 8 ore, începând cu momentul în care este mutat primul animal din lot;
    f) certificat de avizare a competenţelor - certificatul emis de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru medicii veterinari care asigură servicii sanitar-veterinare la bordul navelor maritime de transport animale vii;
    g) punct de control - locuri în care animalele se odihnesc timp de cel puţin 12 ore sau mai mult, în conformitate cu pct. 1.5 sau pct. 1.7 lit. (b) din capitolul V al anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului;
    h) navă roll-on-roll-off - o navă maritimă care dispune de facilităţile necesare pentru îmbarcarea şi debarcarea mijloacelor de transport rutier sau feroviar;
    i) post de inspecţie la frontieră - posturile de inspecţie aprobate pentru controlul la export al animalelor vii, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2004 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) punct de ieşire - un post de inspecţie la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru prin care animalele care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului părăsesc teritoriul vamal al Uniunii;
    k) centru de colectare - locaţii precum exploataţii, centre de colectare şi pieţe, în care ecvideele domestice sau animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină care provin din diverse exploataţii sunt grupate în vederea constituirii loturilor;
    l) mijloc de transport - vehicule rutiere sau feroviare, nave sau aeronave utilizate pentru transportul de animale;
    m) sistem de navigaţie - infrastructuri prin satelit care furnizează servicii de cronometrare şi poziţionare globale, continue, corecte şi garantate sau orice tehnologie care furnizează servicii considerate echivalente în sensul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului;
    n) certificare oficială - procedura prin care autorităţile competente atestă conformitatea cu una sau mai multe dintre cerinţele prevăzute în certificatele sanitar-veterinare agreate bilateral cu ţările terţe;
    o) certificat centralizator - o formalitate de simplificare a procedurii administrative; conţine animalele provenite de la acelaşi exportator, din aceeaşi categorie de producţie, pentru care s-au efectuat aceleaşi tratamente, vaccinări şi testări de laborator; în cazul în care lotul pentru export conţine animale din categorii diferite de producţie sau pentru care s-au efectuat tratamente, vaccinări sau testări de laborator diferite, se vor completa certificate pe fiecare categorie, după caz.


    CAP. II
    Dispoziţii aplicabile transporturilor rutiere
    ART. 3
    În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005, pot desfăşura operaţiuni de transport animale vii în vederea exportului numai transportatorii care sunt autorizaţi sanitar-veterinar într-un stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 4
    În funcţie de durata călătoriei, responsabilitatea privind protecţia animalelor pe durata călătoriei intră în sarcina:
    a) reprezentantului centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine, în cazul călătoriilor de scurtă durată;
    b) organizatorului călătoriei, în cazul călătoriilor de lungă durată.


    ART. 5
    În cazul călătoriilor de scurtă durată, reprezentantul centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine are obligaţia de a completa şi de a transmite către autoritatea competentă de la locul de plecare formularul prevăzut în anexa nr. 1, în termen de 30 de zile de la finalizarea călătoriei.

    ART. 6
    (1) În cazul călătoriilor de lungă durată, înainte ca animalele să fie încărcate de la locul de origine în mijloacele de transport rutier, organizatorul are următoarele obligaţii:
    a) întocmirea secţiunii 1 a jurnalului de călătorie, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005;
    b) transmiterea către autoritatea competentă de la locul de plecare, cu 48 de ore înainte de încărcarea animalelor de la locul de origine, a secţiunii 1 a jurnalului de călătorie, cu toate rubricile completate, cu excepţia pct. 5.3;
    c) transmiterea de fotocopii după dovada achitării serviciilor pentru descărcarea, cazarea în vederea odihnei, furajării şi adăpării animalelor transportate, precum şi asistenţa veterinară acordată în diferite locaţii de pe teritoriul ţărilor terţe sau în puncte de control, în cazul în care acestea există, atunci când durata călătoriei depăşeşte limitele prevăzute la pct. 1.4 din cap. V al anexei I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005;
    d) transmiterea de fotografii, precum şi coordonatele GIS ale locaţiei sau punctului de control utilizat pentru descărcarea, cazarea în vederea odihnei, furajarea şi adăparea animalelor transportate, precum şi asistenţa veterinară acordată în diferite locaţii de pe teritoriul ţărilor terţe sau în puncte de control;
    e) întocmirea unui plan de urgenţă pentru călătoria de lungă durată planificată, care trebuie să conţină planuri de remediere a situaţiilor care ar putea afecta bunăstarea animalelor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    (2) La finalul călătoriei rutiere de lungă durată, organizatorul transmite autorităţii competente de la locul de plecare datele stocate de sistemul de navigaţie, înregistrările privind temperatura şi o declaraţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 7
    Autoritatea competentă de la locul de plecare autorizează călătoria de lungă durată numai după ce se asigură că toate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 şi ale prezentelor norme sunt respectate, prin verificarea următoarelor:
    a) datele înscrise în secţiunea 1 a jurnalului de călătorie;
    b) mijlocul de transport şi densitatea animalelor în mijlocul de transport, ţinând cont de specia, categoria şi starea fiziologică a animalelor, în funcţie de temperatura prognozată pe perioada călătoriei;
    c) asigurarea unor cantităţi adecvate de apă, furaje şi aşternut, ţinând cont de durata călătoriei;
    d) asigurarea creşterii cu 15% a suprafeţei alocate pe cap de animal, în condiţii de temperatură ridicată.


    ART. 8
    (1) Jurnalul de călătorie se întocmeşte în 3 exemplare: un exemplar rămâne la centrul de colectare animale vii/exploataţia de origine, un exemplar rămâne la medicul veterinar oficial din punctul de ieşire/punctul de inspecţie la frontieră de pe teritoriul Uniunii Europene, iar un exemplar bilingv, în română şi engleză, însoţeşte transportul de animale vii până la destinaţia finală din ţara terţă, unde este completată secţiunea 4 a acestuia, de către cei 2 conducători/ însoţitori de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii.
    (2) Prin grija organizatorului, o copie a exemplarului care a ajuns la destinaţia finală din ţara terţă se transmite autorităţii competente de la locul de plecare, în termen de 30 de zile de la finalizarea călătoriei, împreună cu declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (2).

    CAP. III
    Dispoziţii aplicabile transporturilor navale
    ART. 9
    Transportul rutier al animalelor pe teritoriul naţional, de la centrul de colectare/exploataţia de origine până la portul de îmbarcare, se face cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005 şi ale cap. I din prezentele norme metodologice.

    ART. 10
    Responsabilitatea privind protecţia animalelor, pe durata transportului, intră în sarcina:
    a) organizatorului călătoriei, pe durata transportului rutier, atât pe teritoriul naţional, cât şi pe teritoriul ţării terţe, de la debarcarea în port şi până la destinaţia finală;
    b) comandantului navei de transport animale vii, pe durata transportului naval.


    ART. 11
    Organizatorul călătoriei are următoarele obligaţii:
    a) completează şi transmite la autoritatea competentă de la locul de plecare o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    b) asigură servicii de asistenţă medicală veterinară la bordul navei de transport animale vii, pe toată durata călătoriei, în cazul călătoriilor maritime care depăşesc 10 zile, efectuate în perioadele în care temperatura exterioară la îmbarcare este de 35 grade Celsius;
    c) transmite către autoritatea competentă de la punctul de ieşire copia certificatului de avizare a competenţelor medicului veterinar care va însoţi transportul de animale.


    ART. 12
    Serviciile prevăzute la art. 11 lit. b) sunt asigurate de personal medical veterinar care poate fi angajat de importator, exportator, organizator sau transportator.

    ART. 13
    (1) Pentru a asigura servicii sanitar-veterinare la bordul navelor maritime de transport animale vii, medicii veterinari trebuie să deţină un certificat de avizare a competenţelor.
    (2) Certificatul prevăzut la alin. (1), al cărui model este prevăzut la anexa nr. 5, se emite de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene care autorizează şi verifică navele de transport animale vii, în urma susţinerii unui examen care constă într-un test tip grilă, în limba română sau limba engleză, în situaţia în care solicitantul nu este cetăţean român.
    (3) Certificatul prevăzut la alin. (1) are valabilitate 3 ani.
    (4) Testul prevăzut la alin. (2) conţine 30 de întrebări, acordându-se câte 1 punct fiecărui răspuns corect, iar punctajul minim pentru promovarea testului este de 22 de puncte; acesta se susţine online pe site-ul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene care autorizează şi verifică navele de transport animale vii, bibliografia fiind reprezentată de următoarele acte normative:
    a) Regulamentul (CE) nr. 1/2005;
    b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă;
    c) cap. 7.2 pct. 7.2.3, 7.2.9 şi 7.2.12 din Codul sanitar pentru animale terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.

    (5) În vederea obţinerii certificatului prevăzut la alin. (1), solicitantul depune sau trimite în format electronic, la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene care autorizează şi verifică navele de transport animale vii, o cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, şi documente din care să reiasă că a absolvit studii de medicină veterinară.
    (6) În urma promovării examenului, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene care autorizează şi verifică navele de transport animale vii emit certificatul în baza cererii şi a documentelor de studii prevăzute la alin. (5).
    (7) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene care autorizează şi verifică navele de transport animale vii introduc medicii veterinari în baza de date a medicilor veterinari abilitaţi să însoţească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale.

    ART. 14
    Pe pagina web a direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene care autorizează şi verifică navele de transport animale vii se creează o secţiune care conţine următoarele informaţii:
    a) lista medicilor veterinari abilitaţi să însoţească transportul de animale vii pe durata călătoriilor navale: numele, prenumele, naţionalitatea, numărul de telefon, adresa de poştă electronică;
    b) bibliografia prevăzută la art. 13 alin. (4), în limbile română şi engleză;
    c) informaţii referitoare la modul de obţinere a certificatelor de avizare a competenţelor.


    ART. 15
    Pentru a însoţi transportul de animale vii, pe durata călătoriilor navale, medicul veterinar trebuie să deţină carnet de marinar sau un document similar, eliberat de statul de pavilion.

    ART. 16
    Reprezentantul centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine are următoarele obligaţii:
    a) să transmită următoarele documente către autoritatea competentă din punctul de ieşire:
    (i) notificarea privind intenţia de îmbarcare a animalelor vii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, cu 4 zile lucrătoare anterior sosirii animalelor în punctul de ieşire;
    (ii) copia certificatului de avizare a competenţelor medicului veterinar care va însoţi transportul, în cazul în care exportatorul este organizator, respectiv reprezentantul centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine;
    (iii) o listă cu numărul de femele gestante şi stadiul gestaţiei acestora, după caz;

    b) asigură creşterea suprafeţei alocate fiecărui animal cu minimum 15%, atunci când temperatura exterioară la îmbarcare este de minimum 35 grade Celsius;
    c) asigură creşterea suprafeţei alocate fiecărui animal cu 7%, atunci când se transportă animale cu coarne, pentru a preveni rănirea animalelor la contactul cu celelalte animale aflate în boxă.


    ART. 17
    (1) Comandantul navei maritime de transport animale vii are următoarele obligaţii:
    a) pune la dispoziţia medicului veterinar din punctul de ieşire declaraţia pe propria răspundere privind echipamentele şi echipajul care manipulează şi îngrijeşte animalele pe durata transportului maritim, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
    b) semnează documentul privind necesarul minim zilnic de apă şi hrană pe nava de transport animale vii, elaborat de către medicul veterinar oficial din punctul de ieşire, conform modelului prevăzut în secţiunea 2 cap. IV din anexa I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005;
    c) atunci când la bordul navei de transport animale vii sunt asigurate servicii de asistenţă medicală veterinară, semnează raportul zilnic privind protecţia animalelor transportate completat de către medicul veterinar care însoţeşte transportul de animale vii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, şi îl transmite medicului veterinar oficial din punctul de ieşire;
    d) atunci când la bordul navei de transport animale vii nu sunt asigurate servicii de asistenţă medicală veterinară, completează şi semnează raportul zilnic privind protecţia animalelor transportate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, şi îl transmite medicului veterinar oficial din punctul de ieşire;
    e) întocmeşte raportul final privind călătoria, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, şi îl transmite medicului veterinar oficial din punctul de ieşire;
    f) întocmeşte un plan de urgenţă referitor la gestionarea situaţiilor care ar putea afecta bunăstarea animalelor.

    (2) Atunci când nava nu dispune de echipamente automate pentru adăparea şi furajarea animalelor, aceste operaţiuni realizându-se manual, numărul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să fie corelat cu numărul de animale transportate, durata călătoriei şi anotimpul.

    ART. 18
    Personalul medical veterinar de la bordul navei de transport animale vii are următoarele obligaţii:
    a) realizează inspecţia zilnică a animalelor cu privire la starea de sănătate şi bunăstarea acestora;
    b) asigură asistenţă medical-veterinară pentru animalele transportate;
    c) completează raportul zilnic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c).


    ART. 19
    (1) Medicul veterinar oficial din punctul de ieşire are următoarele obligaţii:
    a) verifică informaţiile transmise prin intermediul anexei nr. 4 şi, după caz, solicită organizatorului modificarea programării, pentru a se evita supraaglomerarea şi creşterea timpului de aşteptare în vederea descărcării;
    b) transmite reprezentantului centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine o copie a jurnalului de călătorie;
    c) preia declaraţia comandantului navei de transport animale vii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8;
    d) întocmeşte documentul privind necesarul minim zilnic de apă şi hrană pe nava de transport animale vii, al cărui model este prevăzut în secţiunea 2 din cap. IV al anexei I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005, şi îl înmânează comandantului navei de transport animale vii;
    e) primeşte şi arhivează, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, raportul final al călătoriei, semnat şi ştampilat de comandantul navei, şi notifică Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în cazul constatării unor neconformităţi;
    f) transmite instrucţiuni tehnice comandantului navei, înainte de îmbarcarea animalelor, în funcţie de destinaţie, durata călătoriei, prognoza meteorologică, şi solicită acestuia prezentarea unui plan de urgenţă pentru călătoria preconizată.

    (2) Medicul veterinar oficial din punctul de ieşire efectuează un control documentar pentru fiecare mijloc de transport, în cadrul căruia:
    a) verifică:
    (i) autorizaţia sanitar-veterinară de transport animale vii pentru călătorii rutiere de scurtă/lungă durată; şi
    (ii) certificatul de înregistrare sanitar-veterinară pentru mijlocul de transport animale vii pe distanţe de până la 65 km; sau
    (iii) autorizaţia sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii pentru călătorii rutiere de scurtă durată; sau
    (iv) certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii pentru călătorii rutiere de lungă durată;

    b) verifică autorizaţia sanitar-veterinară de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, precum şi certificatul de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depăşesc 10 mile marine;
    c) verifică certificatul de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii vehiculelor rutiere;
    d) verifică dovezile de instruire a echipajului cu privire la îmbarcarea, debarcarea, manipularea, separarea, adăparea, furajarea şi inspecţia zilnică a animalelor, asigurarea aşternutului, precum şi îngrijirea şi izolarea animalelor bolnave sau rănite;
    e) verifică dacă la bordul vasului există proceduri operaţionale pentru echipaj referitor la manipularea şi îngrijirea animalelor în timpul călătoriei;
    f) verifică dacă notificarea intenţiei de îmbarcare animale vii, transmisă de către exportator/organizator cu 4 zile lucrătoare înainte de ziua planificată pentru încărcare, conţine:
    (i) informaţii cu privire la călătoria planificată, numărul IMO al navei, locul de destinaţie, speciile, numărul şi greutatea animalelor, durata călătoriei, data şi ora planificate pentru încărcare şi plecare;
    (ii) numărul de înregistrare alocat de operatorul economic şi data transmiterii către punctul de ieşire, în vederea verificării respectării termenului de notificare cu 4 zile înainte de data planificată pentru îmbarcarea animalelor;

    g) verifică deţinerea certificatului de avizare a competenţelor de către medicii veterinari, în cazul în care la bordul navei maritime de transport animale vii sunt asigurate servicii sanitar-veterinare.

    (3) Medicul veterinar oficial din punctul de ieşire efectuează un control fizic pentru fiecare mijloc de transport şi verifică următoarele:
    a) mijloacele de transport rutier sosite în port de la centrul de colectare animale vii/exploataţia de origine;
    b) dacă animalele sunt apte de transport şi asistă la îmbarcarea acestora pe navele de transport animale vii;
    c) dacă animalele sunt apte să continue călătoria şi respectă condiţiile prevăzute în capitolul I din anexa I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005;
    d) dacă modul de repartizare a spaţiului pentru animale respectă valorile menţionate în capitolul VII din anexa I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005;
    e) dacă stocurile de apă, hrană şi aşternut îmbarcate la bordul navei corespund celor menţionate în documentul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. b).


    CAP. IV
    Dispoziţii aplicabile în cazul transportului cu nave roll-on-roll-off
    ART. 20
    (1) În cazul efectuării transportului animalelor cu nave roll-on-roll-off, acestea trebuie să dispună de facilităţi pentru îmbarcarea şi debarcarea mijloacelor de transport rutier/feroviar.
    (2) Transportul rutier pe teritoriul naţional de la centrul de colectare/exploataţia de origine până la portul unde mijloacele de transport rutier/feroviar vor fi încărcate pe nava roll-on roll-off se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005.
    (3) Navele roll-on-roll-off trebuie să dispună de următoarele dotări minime:
    a) sisteme de ventilaţie forţată pentru punţile semiînchise şi închise;
    b) sisteme de iluminat şi de stingere a incendiilor;
    c) surse de alimentare cu apă pe toate punţile;
    d) puncte de fixare a vehiculelor rutiere;
    e) sistem adecvat de protecţie împotriva apei de mare.

    (4) Navele roll-on-roll-off trebuie să dispună, la plecarea în călătorie, în funcţie de durata acesteia, de suficiente materiale pentru aşternut, precum şi de apă şi hrană pentru a asigura necesarul minim zilnic precizat în Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

    ART. 21
    (1) Comandantul unei nave roll-on-roll-off are obligaţia de a verifica următoarele, înainte de îmbarcare:
    a) funcţionarea sistemului de ventilaţie;
    b) funcţionarea sistemului de iluminat şi de stingere a incendiilor;
    c) existenţa unui sistem de alarmă;
    d) funcţionalitatea surselor de apă pe toate punţile;
    e) funcţionarea sistemului de protecţie împotriva apei de mare.

    (2) După îmbarcarea pe navă, comandantul verifică dacă mijloacele de transport rutier sunt bine fixate pe navă, astfel încât să împiedice deplasarea acestora pe durata transportului.

    CAP. V
    Dispoziţii aplicabile transporturilor aeriene
    ART. 22
    (1) În cazul efectuării transportului animalelor cu aeronave de transport animale vii, acestea trebuie să dispună de facilităţi în conformitate cu ultima versiune a regulamentelor Asociaţiei de Transport Aerian Internaţional (IATA) privind animalele vii, prevăzută de anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1/2005.
    (2) Medicul veterinar oficial din punctul de ieşire verifică următoarele:
    a) dacă animalele sunt transportate în containere, cuşti sau boxe adecvate speciilor transportate;
    b) dacă există facilităţi de încărcare a containerelor în aeronavă.

    (3) Animalele se transportă numai în condiţii în care calitatea, temperatura şi presiunea aerului pot fi păstrate în limite convenabile pe toată durata călătoriei, în funcţie de specia de animale.

    ART. 23
    Animalele sunt transportate rutier până în punctul de ieşire, iar încărcarea în containere şi ulterior în aeronavă se face cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

    ART. 24
    Autoritatea competentă de la locul de plecare autorizează călătoria doar după ce se asigură că prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 şi ale prezentelor norme metodologice sunt respectate de către organizator.

    CAP. VI
    Certificarea oficială pentru exportul animalelor vii din România către ţări terţe
    ART. 25
    (1) Certificatele de sănătate care însoţesc mijloacele de transport şi certificatul centralizator de sănătate pentru exportul animalelor vii din România către ţări terţe se eliberează de către medicul veterinar oficial din centrul de colectare sau din exploataţia de origine, în urma efectuării controlului oficial.
    (2) Tabelul centralizator în care sunt înscrise seriile crotaliilor cu care animalele sunt identificate, emis de către operatorul economic, este verificat şi avizat de către medicul veterinar oficial din centrul de colectare sau din exploataţia de origine.
    (3) Certificatul de sănătate pentru exportul animalelor vii din România către ţări terţe se eliberează de către medicul veterinar oficial din punctul de ieşire, în baza certificatului centralizator oficial eliberat şi a tabelului centralizator în care sunt înscrise seriile crotaliilor identificate, avizat de către reprezentantul desemnat al autorităţii competente prevăzute la alin. (1).
    (4) Eliberarea certificatului de sănătate pentru exportul animalelor vii din România către ţări terţe de către medicul veterinar oficial din punctul de ieşire se face numai după verificarea aleatorie a identităţii animalelor în proporţie de până la 10% şi a conformităţii prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (5) Prezentele norme metodologice se aplică fără a aduce atingere cerinţelor specifice în materie de certificare prevăzute în alte acte emise de către Uniunea Europeană sau Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau în acorduri încheiate de către Uniunea Europeană sau Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu ţările terţe.

    CAP. VII
    Măsurile în cazul constatării de neconformităţi
    ART. 26
    (1) În cazul identificării de neconformităţi faţă de prevederilor prezentelor norme metodologice se iau măsuri cu privire la respingerea sau interzicerea exportului animalelor, după caz, cu expedierea animalelor către locul de origine, cu respectarea prevederilor relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 şi a legislaţiei în vigoare privind sănătatea animalelor.
    (2) Atunci când medicul veterinar oficial consideră că animalele nu sunt apte pentru a fi transportate până la locul de origine, în condiţiile alin. (1), acesta dispune ca animalele să fie descărcate în facilităţile existente la posturile de inspecţie la frontieră/punctele de ieşire, unde sunt adăpate, hrănite şi beneficiază de repaus, sau în facilităţile unor centre de colectare situate în apropierea posturilor de inspecţie la frontieră/punctelor de ieşire cu care administratorul punctului de ieşire a încheiat contracte de prestări servicii în acest sens.
    (3) Costurile aferente ce decurg în cazul aplicării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt suportate de către exportator.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

    ART. 28
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    FORMULAR
    privind monitorizarea călătoriilor rutiere de scurtă durată de animale vii
    Operator economic de la locul de origine: S.C. .............. (Centrul de colectare animale vii/Exploataţia de origine)
    Mijloc de transport: ..................../.........(Număr autorizaţie sanitar-veterinară/Număr de înmatriculare)
    Operator economic destinaţie finală ţară terţă: ........................ (Deţinătorul de la locul de destinaţie)

┌────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Semnătură│ │ │ │Număr de │ │Semnătură │
│ │Data şi │operator │Data şi │Număr de │Număr de │animale │ │operator │
│Nr. │ora │economic │ora │animale │animale │moarte în │Observaţii│destinaţie│
│crt.│îmbarcării│de la │debarcării│îmbarcate│debarcate│timpul │ │finală │
│ │ │locul de │ │ │ │transportului│ │ţară terţă│
│ │ │origine │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 2

    la normele metodologice
    PLANUL DE URGENŢĂ
    pentru călătoria de lungă durată

┌──────────────────────────────────────┐
│Adresa autorităţii competente: │
├─────────────────────────────┬────────┤
│Secţiunea 1 - Detalii privind│Nr. │
│jurnalul de călătorie │jurnal │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Numele şi datele de contact │ │
│ale transportatorului (când │ │
│acesta nu este organizatorul)│ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│Statul (statele) membru │ │
│(membre) de tranzit │ │
├─────────────────────────────┴────────┤
│Secţiunea a 2-a - Datele de contact şi│
│numerele de telefon care vor fi │
│utilizate în cazul unei urgenţe │
├─────────────────┬────────────────────┤
│Autoritatea │ │
│competentă care │ │
│emite │ │
│certificatul │ │
│TRACES │ │
├─────────────────┼───────────┬────────┤
│ │Autoritatea│ │
│ │competentă │Operator│
│ │la nivel │/Agent │
│ │local │ │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│Punctul de │ │ │
│control │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│Punctul de │ │ │
│transfer (port, │ │ │
│aeroport etc.) │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│Punctul de ieşire│ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│Servicii de │ │ │
│urgenţă (pentru │ │ │
│fiecare ţară sau │ │ │
│contact │ │ │
│internaţional) │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│Detalii de │ │ │
│contact ale │ │ │
│autorităţilor │ │ │
│competente din │ │ │
│statele membre de│ │ │
│tranzit (dacă │ │ │
│sunt disponibile)│ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│Pentru │ │ │
│transportatorii │ │ │
│dependenţi de │ │ │
│mijloace de │ │ │
│transport │ │ │
│suplimentare (cu │ │ │
│feribotul, pe │ │ │
│cale aeriană şi/ │ │ │
│sau feroviar), │ │ │
│numele şi adresa │ │ │
│(adresele) │ │ │
│punctelor de │ │ │
│urgenţă care vor │ │ │
│fi utilizate în │ │ │
│cazul unei │ │ │
│întârzieri │ │ │
├─────────────────┴───────────┴────────┤
│Se completează de către │
│transportatorul de bovine, ovine, │
│caprine, porcine şi ecvidee pentru │
│transporturile cu o durată de peste 8 │
│ore către ţări terţe. │
│Se completează şi se transmite │
│autorităţii competente împreună cu │
│secţiunea 1 a jurnalului de călătorie.│
└──────────────────────────────────────┘


    Reprezentant al transportatorului ........................................
    Semnătură .......................................

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    DECLARAŢIA
    organizatorului călătoriei rutiere de lungă durată
    .................................., în calitate de organizator al călătoriei având ca punct de plecare ....................., cu destinaţia ........................., declar că am îmbarcat în data ................., ora .............., un nr. de ........................... animale din specia/categoria ........................... .
    În data ...................., la destinaţie au ajuns: 1. animale vii, ............ capete; 2. animale rănite, ......................... capete; 3. animale moarte ................ capete.
    Cauza rănirii sau morţii: ..................................................................................
    Precizez că v-am transmis, în format electronic, următoarele date:
    • date stocate de sistemul de navigaţie
    • înregistrări temperatură

    Data ..........................
    Semnătura .............................

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    DECLARAŢIA
    organizatorului călătoriei
    Subsemnatul, ................., organizator al transportului din data ............................. al unui număr de ................. animale din specia ..................., cu destinaţia finală ......................, declar că transportul de la origine până în portul .............................. se va realiza cu un număr de ............. mijloace de transport rutier*) (detaliate mai jos), care vor pleca în intervalul orar ......................... şi vor ajunge la P.I.F. în intervalul orar ......................... :
    1. nr. de înmatriculare .............................................., nr. de animale ......................................................
    2. nr. de înmatriculare .............................................., nr. de animale ......................................................
    3. nr. de înmatriculare .............................................., nr. de animale ......................................................
    4. nr. de înmatriculare .............................................., nr. de animale ......................................................
    5. nr. de înmatriculare .............................................., nr. de animale ......................................................
    6. nr. de înmatriculare .............................................., nr. de animale ......................................................
    7. nr. de înmatriculare .............................................., nr. de animale ......................................................
    8. nr. de înmatriculare .............................................., nr. de animale ......................................................
    9. nr. de înmatriculare .............................................., nr. de animale ......................................................

    Din portul .................... până în portul ................ din ......(ţara)......., călătoria se va efectua cu nava de transport animale vii ............................................. .
    Pe teritoriul ţării terţe, animalele se vor îmbarca în mijloace de transport rutier care corespund prevederilor cap. 7.3 din Codul sanitar pentru animalele terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, până la debarcare în ....................................., pe o distanţă de .................................. .
    Data ........................
    Semnătura .......................
    *) Se va completa cu nr. total al mijloacelor de transport rutier.

    ANEXA 5

    la normele metodologice
    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    la normele metodologice
    CERERE
    de susţinere a testului în vederea abilitării pentru însoţirea transportului de animale vii pe durata călătoriilor navale
    APPLICATION
    for taking the test in order to be empowered to accompany the consignments during the transport of live animals by sea
    Subsemnatul, ......................................., de naţionalitate ..................., domiciliat în ...................(adresa completă)..................., născut la data ................., în ţara ..................., localitatea .................., cu nr. tel. ..........................., posesor al BI/CI seria ............. nr. .............., eliberat(ă) de .................................. la data ..............., solicit prin prezenta susţinerea testului on-line pe pagina web a Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................... în vederea abilitării pentru însoţirea transporturilor de animale vii pe durata călătoriilor navale.
    I, the undersigned ............................., nationality ..............., residing in ......................(full address).................., born on ......(date)......., in ...........(country and place)........., phone no .................., owner of ID series ................... no ........................., issued by ................... on ................................, hereby apply for taking the on-line test on the SVFSD’s website in order to be empowered to accompany the consignments during the transport of live animals by sea.
    Sunt de acord cu publicarea pe pagina web a Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............................. a datelor personale, respectiv numărul de telefon şi adresa de poştă electronică.
    I hereby agree my personal data, namely my phone number and my e-mail address being published on the SVFSD’s website.
    Declar că sunt în posesia/urmează să intru în posesia documentului prevăzut la art. 15 din norme.
    I hereby declare that I possess/I am about to possess the document referred to in art. 15 from the rules.
    Ataşez la prezenta o copie a diplomei de studii universitare de licenţă în domeniul medicinei veterinare.
    I have enclosed a copy of my graduate diploma in veterinary science.

┌──────────────────────────────────────┐
│Număr de telefon: │
│Phone number: │
│Adresă de poştă electronică: │
│E-mail address: │
└──────────────────────────────────────┘


    Data
    Date
    Nume şi prenume
    Surname and first name
    Semnătura
    Signature

    ANEXA 7

    la normele metodologice
    NOTIFICAREA INTENŢIEI DE ÎMBARCARE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea navei: …………............………. Autorizaţie nr. ……………….. │
│Nr. IMO …………………. │
│Denumirea şi detaliile de contact ale organizatorului │
│……………...........………….. şi │
│Operatorul economic - exportator …………………...……………………. │
│Portul de acostare preconizat: …….......................………… Data/ora │
│de sosire preconizată în portul de acostare: ……………… Data de plecare │
│preconizată: ………………….. │
│Data şi ora preconizate de începere a încărcării: ………………….. │
│Ţara şi portul de descărcare preconizate: ……………………………………. │
│Durata estimată a călătoriei preconizate: ………………….. zile ………………….. ore│
├─────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Acceptabilă │
│ │ │ │ │Spaţiu │Densitatea │Da/Nu numai │
│Specie/ │Număr│Greutate│Greutate│disponibil│efectivelor│pentru uzul │
│categorie│ │medie │totală │total în │în mp/ │inspectorului│
│ │ │ │ │mp │animal*) │din punctul │
│ │ │ │ │ │ │de ieşire │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Vaci │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Juninci │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Tauri │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Boi │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Viţei │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Ovine │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Miei │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Capre │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Iezi │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Porci │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Ecvidee │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Altele │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    *) Densităţile efectivelor per animal sunt menţionate în capitolul VII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005.

    ANEXA 8

    la normele metodologice
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    privind echipamentele şi persoanele implicate în manipularea şi îngrijirea animalelor
    STATUTORY DECLARATION
    on equipment and personnel handling and caring for animals
    Subsemnatul, ............................., comandant al navei de transport animale vii ................, care va transporta în data ..................................... un număr de ..........................animale din specia ........................, pe ruta ................... - ..................., din portul ....................., România, în portul ..............., din ........(ţară terţă)...., cu data de sosire la destinaţia finală .............../................./............, declar pe propria răspundere că deţin echipamente şi un număr de.............persoane în echipaj, care au experienţa profesională necesară pentru a desfăşura acţiuni de manipulare şi îngrijire a animalelor vii transportate la bordul navei, fără a aduce atingeri normelor de protecţie a animalelor în timpul transportului.
    I, the undersigned, .........................., master of the livestock vessel ................, that will transport on .....(date)......, ........(number)..... animals of species ..........................., from .................. to ......................................, from Romanian port................to port .............. in ......... (non-EU country)........, to arrive at the final destination on .....(date)...., declare on my honour that I have equipment and ......(number).... persons experienced in handling and caring for the live animals transported on board, without prejudice to the rules of animal welfare during transport.
    Data Semnătura
    Date Signature

    ANEXA 9

    la normele metodologice
    RAPORT ZILNIC
    privind protecţia animalelor transportate
 (a se vedea imaginea asociată)
    Semnătura căpitanului navei
      * Se completează cu toate speciile de animale de pe punte.
     ** Se precizează specia şi numărul de animale izolate în ziua respectivă.
    *** Se completează doar în situaţii speciale, legate strict de animale.
    DAILY REPORT
    on the protection of the animals transported
 (a se vedea imaginea asociată)
    Ship master’s signature
      * All species of animals on the decks to be indicated.
     ** Species and number of animals isolated that day.
    *** To be filled in for particular situations only related to animals.

    ANEXA 10

    la normele metodologice
    RAPORT FINAL
    privind călătoria
 (a se vedea imaginea asociată)
    FINAL REPORT
    on the journey
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016