Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 12 februarie 2020  pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 25 aprilie 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 12 februarie 2020 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 25 aprilie 2020

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 121 din 17 februarie 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 121 din 17 februarie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezentele norme reglementează modalitatea de desemnare a reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România („CAFR“ sau „Camera“), organizată în data de 25 aprilie 2020.

    ART. 2
    Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al CAFR, formată din toţi membrii cu drept de vot care au îndeplinite obligaţiile către Cameră în anul anterior desfăşurării Conferinţei.

    ART. 3
    Convocarea Conferinţei se va face de către Consiliul Camerei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data întrunirii. Convocarea se va publica pe website-ul Camerei şi în cel puţin două cotidiane de circulaţie naţională şi va cuprinde locul, data şi ora de desfăşurare, precum şi ordinea de zi a Conferinţei.

    ART. 4
    (1) La Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020 norma de reprezentare este de 1 (un) reprezentant la 1 (un) auditor financiar.
    (2) Calendarul activităţilor în vederea participării la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

    ART. 5
    Membrii Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020 sunt auditorii financiari înscrişi în Registrul membrilor CAFR la data de 29 februarie 2020 care şi-au îndeplinit obligaţiile către Cameră, după cum urmează:
    a) au achitat integral cotizaţia fixă pentru anul 2019, la termenele stabilite de Cameră, dar nu mai târziu de 29 februarie 2020;
    b) au achitat integral cotizaţia variabilă pentru anul 2018, conform raportului de activitate, la termenele stabilite de Cameră, dar nu mai târziu de 29 februarie 2020;
    c) au depus raportul anual de activitate pentru anul 2018/declaraţia privind lipsa activităţii pentru anul 2018, la termenele stabilite prin reglementările Camerei, dar nu mai târziu de 29 februarie 2020;
    d) au efectuat pregătirea profesională structurată (obligatorie) aferentă anului 2019, la termenele stabilite prin reglementările Camerei, dar nu mai târziu de 29 februarie 2020.


    ART. 6
    (1) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020, conform art. 5, se publică pe site-ul CAFR până la data de 6 martie 2020.
    (2) Orice persoană interesată poate formula contestaţie împotriva listei prevăzute la alin. (1) cel târziu până la data de 9 martie 2020, ora 16,00. Nerespectarea termenului de formulare a contestaţiilor atrage decăderea din dreptul de a mai contesta lista prevăzută la alin. (1).
    (3) Contestaţiile se depun, în scris, prin e-mail la adresa: conferinta@cafr.ro, la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România cel târziu până la data de 9 martie 2020, ora 16,00, sau prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa sediului Camerei din Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5. În cazul transmiterii prin poştă, contestaţiile se consideră a fi formulate în termen dacă sunt depuse la oficiul poştal cel târziu până la data de 9 martie 2020, ora 16,00.

    ART. 7
    (1) Contestaţiile formulate conform art. 6 vor fi soluţionate de o comisie a cărei componenţă va fi aprobată de Consiliul Camerei formată din 3 membri, după cum urmează:
    - un membru al Consiliului Camerei;
    – secretarul general al Camerei;
    – un angajat al Camerei din cadrul Compartimentului de servicii şi asistenţă membri.

    (2) Termenul de soluţionare a contestaţiilor este până la data de 13 martie 2020, ora 16,00. Rezultatul contestaţiilor este definitiv.
    (3) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020, stabilită în urma soluţionării contestaţiilor formulate conform art. 6, se aprobă de Consiliul Camerei.

    ART. 8
    (1) Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020, întocmită conform art. 5 şi art. 6 alin. (1), rămasă definitivă în urma soluţionării contestaţiilor formulate conform art. 6 alin. (2) şi (3) şi aprobată de către Consiliul Camerei conform art. 7, reprezintă Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020.
    (2) Lista finală prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul Camerei până la data de 20 martie 2020.

    ART. 9
    (1) Au calitatea de reprezentanţi ai auditorilor financiari la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020 auditorii financiari înscrişi în lista prevăzută la art. 8.
    (2) Dreptul auditorilor financiari prevăzuţi la alin. (1) de a participa la lucrările Conferinţei CAFR din data de 25 aprilie 2020, de a dezbate subiectele înscrise pe ordinea de zi şi de a exercita dreptul de vot pe baza acestora nu poate fi exercitat prin mandatar.

    ART. 10
    Auditorii financiari cuprinşi în lista prevăzută la art. 8 sunt convocaţi în scris, prin scrisoare sau electronic, prin e-mail, cel târziu la data de 23 martie 2020, să participe la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020.

    ART. 11
    (1) Auditorii financiari convocaţi de Cameră conform art. 10 şi care doresc să participe la Conferinţă confirmă participarea până cel târziu la data de 10 aprilie 2020 prin unul dintre următoarele mijloace de corespondenţă: fax: nr. 031.433.59.40, e-mail: conferinta@cafr.ro, poştă: Str. Sirenelor nr. 67-69, Bucureşti, sectorul 5 sau formulare de înscriere electronice puse la dispoziţie de CAFR.
    (2) Auditorul financiar care a confirmat prezenţa la Conferinţă, însă se află în imposibilitatea de a fi prezent la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020 trebuie să înştiinţeze Camera privind absenţa sa, până cel târziu la data de 16 aprilie 2020.
    (3) Auditorul financiar înscris în lista prevăzută la art. 8, care a confirmat prezenţa la Conferinţă şi care absentează fără să înştiinţeze Camera, conform alin. (2), poate fi obligat la plata cheltuielilor angajate de CAFR cu cazarea şi masa pentru asigurarea prezenţei sale la Conferinţă.
    (4) În cazul în care auditorii financiari înscrişi în lista prevăzută la art. 8 şi care au fost convocaţi de Cameră conform art. 10 nu confirmă participarea la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020 în termenul prevăzut la alin. (1), vor putea participa la Conferinţă fără asigurarea de către Cameră a serviciilor de cazare şi masă.
    (5) Prin excepţie de la prevederile art. 5, în cazul în care o persoană care a fost înscrisă în lista prevăzută la art. 8 a fost convocată de Cameră conform art. 10, însă pierde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar până la data de 25 aprilie 2020, data organizării Conferinţei CAFR, atunci persoana respectivă pierde toate drepturile de care beneficiază în calitatea sa de auditor, inclusiv dreptul de a participa la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020.

    ART. 12
    Auditorii financiari care se regăsesc pe lista prevăzută la art. 8 participă la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020 şi aprobă prin vot deschis materialele supuse aprobării cuprinse în ordinea de zi a Conferinţei.

    ART. 13
    Prezentele norme se completează cu prevederile legislaţiei aplicabile, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.

    ANEXA 1

    la norme
    CALENDARUL
    activităţilor în vederea participării la Conferinţa CAFR din data de 25 aprilie 2020

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Activitate │Termen │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Afişarea pe site-ul Camerei│ │
│(www.cafr.ro) a Listei │6.03.2020 │
│membrilor cu drept de vot │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Formularea contestaţiilor │ │
│împotriva Listei membrilor │9.03.2020 │
│cu drept de vot │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Soluţionarea contestaţiilor│ │
│formulate împotriva Listei │13.03.2020│
│membrilor cu drept de vot │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Supunerea aprobării │ │
│Consiliului CAFR a Listei │ │
│finale a membrilor Camerei │16.03.2020│
│cu drept de vot la │ │
│Conferinţa CAFR din data de│ │
│25 aprilie 2020 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Afişarea pe site-ul Camerei│ │
│(www.cafr.ro) şi în două │ │
│cotidiane a convocării la │ │
│Conferinţa Camerei │16.03.2020│
│Auditorilor Financiari din │ │
│România organizată în data │ │
│de 25 aprilie 2020 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Afişarea pe website-ul │ │
│Camerei a Listei finale a │ │
│membrilor Camerei cu drept │20.03.2020│
│de vot la Conferinţa CAFR │ │
│din data de 25 aprilie 2020│ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Transmiterea convocatorului│ │
│către membrii CAFR prin │23.03.2020│
│e-mail sau scrisori │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Confirmările membrilor CAFR│ │
│cu privire la participarea │10.04.2020│
│la Conferinţă │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Auditorul financiar care a │ │
│confirmat prezenţa la │ │
│Conferinţă, însă se află în│ │
│imposibilitatea de a fi │16.04.2020│
│prezent, trebuie să │ │
│comunice imposibilitatea de│ │
│a se prezenta la │ │
│Conferinţă. │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016