Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 11 ianuarie 2021  de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 11 ianuarie 2021 de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 41 din 14 ianuarie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL Nr. M.7 din 11 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 41 din 14 ianuarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme reglementează modul de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, denumită în continuare Legea nr. 168/2020.

    ART. 2
    (1) Prin misiuni cu potenţial ridicat de risc, desfăşurate pe teritoriul statului român, în sensul prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, se înţeleg următoarele tipuri de misiuni executate de personalul participant începând cu anul 1990:
    a) misiunile executate de forţele aflate în „serviciu de luptă“, aşa cum sunt ele definite în reglementările specifice privind conducerea şi executarea serviciului de luptă permanent în Armata României;
    b) exerciţiile cu trageri de luptă, în teren, pe/sub apă şi în aer, activităţile de alpinism, paraşutism şi scufundări;
    c) misiunile executate de efectivele Ministerului Apărării Naţionale pentru sprijinul autorităţilor centrale şi locale, potrivit legii, pe timpul stării de alertă sau stării de urgenţă;
    d) activităţile de testare şi evaluare a tehnicii militare, armamentului, muniţiilor, explozivilor sau a altor asemenea produse pentru apărare, cu grad ridicat de periculozitate;
    e) misiuni ordonate pe timpul cărora condiţiile de desfăşurare a acestora se agravează, astfel încât determină producerea unor consecinţe grave pentru viaţa şi sănătatea personalului.

    (2) Îndeplinirea misiunilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte de comisia special desemnată prin ordinul şefului Statului Major al Apărării, prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020, la producerea evenimentului cu consecinţe grave care a avut ca rezultat personal militar/civil rănit sau invalid ori decesul acestuia.
    (3) Misiunile şi operaţiile desfăşurate în afara teritoriului statului român la care a luat parte personalul participant începând cu anul 1990, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, se asimilează cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta, conform anexei nr. 1.
    (4) Teatrele de operaţii/Zonele de misiuni sunt nominalizate anual în Planul de întrebuinţare a forţelor Armatei României care se trimit la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

    CAP. II
    Conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“
    ART. 3
    Personalul participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni, denumit în continuare personal participant, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) sau (4) din Legea nr. 168/2020, are calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ care i se conferă prin ordin al ministrului apărării naţionale sau prin hotărâre a Guvernului, conform art. 4 alin. (3), respectiv alin. (4) din Legea nr. 168/2020.

    ART. 4
    (1) Pentru personalul participant care se află în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 168/2020 se efectuează de structura de resurse umane a unităţii militare în care acesta este încadrat.
    (2) Pentru personalul participant care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 168/2020 se efectuează de centrul militar pe raza căruia acesta domiciliază.
    (3) Structurile prevăzute la alin. (1) şi (2) întocmesc şi transmit ierarhic, lunar, structurilor centrale situaţia centralizatoare cu personalul participant care îndeplineşte condiţiile pentru a i se conferi calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“, tabelul centralizator cu datele necesare pentru emiterea, numerotarea şi executarea legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“ şi fotografiile personalului participant potrivit art. 2 lit. i) din anexa nr. 2.
    (4) Structurile centrale, statele majore ale categoriilor de forţe, comandamentele şi structurile subordonate Statului Major al Apărării verifică şi centralizează, lunar, situaţiile centralizatoare cu personalul participant care îndeplineşte condiţiile pentru a i se conferi calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“, tabelul centralizator cu datele necesare pentru emiterea, numerotarea şi executarea legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“, fotografiile personalului participant, potrivit anexei nr. 2, le completează cu personalul propriu care se încadrează în prevederile art. 4 din Legea nr. 168/2020 şi le transmit Direcţiei personal şi mobilizare.
    (5) Direcţia personal şi mobilizare verifică şi centralizează, lunar, situaţiile prevăzute la alin. (4) şi le înaintează Direcţiei calitatea vieţii personalului.
    (6) Pentru personalul din structurile subordonate Direcţiei generale de informaţii a apărării, situaţiile prevăzute la alin. (4) se transmit directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.
    (7) Direcţia calitatea vieţii personalului şi Direcţia generală de informaţii a apărării întocmesc şi promovează către ministrul apărării naţionale documentele necesare conferirii calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“, în condiţiile art. 4 din Legea nr. 168/2020.
    (8) Modul de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei legitimaţiilor prevăzute la alin. (3) este stabilit în anexa nr. 2.
    (9) Modelul legitimaţiei care atestă calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ este prevăzut în anexa nr. 3.

    CAP. III
    Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea/reintegrarea în funcţii militare sau civile
    ART. 5
    (1) Răniţii, militarii invalizi, civilii invalizi şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acţiunile militare, misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, după caz, se menţin, se încadrează sau se reîncadrează, la cerere, în funcţii militare sau civile cu atribuţii în următoarele domenii de activitate:
    a) resurse umane;
    b) financiar-contabil;
    c) asistenţă medicală;
    d) psihologie/sociologie;
    e) asistenţă juridică;
    f) jurnalism şi relaţii publice;
    g) comunicaţii şi informatică;
    h) învăţământ;
    i) administraţie;
    j) istorie, arhivă şi tradiţii militare;
    k) culte.

    (2) În sensul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) menţinerea în funcţie - continuarea serviciului militar activ în funcţia în care este încadrat personalul participant/continuarea activităţii în funcţia pe care o ocupă personalul civil care a fost rănit, încadrat în grad de invaliditate sau a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    b) încadrarea în funcţie - continuarea serviciului militar activ, cu menţinerea în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparţine, prin numirea/încadrarea într-o altă funcţie a personalului militar, respectiv încadrarea în altă funcţie a personalului civil, încadrat în grad de invaliditate sau care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    c) reîncadrarea în funcţie - numirea într-o funcţie militară sau civilă/angajarea cu contract individual de muncă, corespunzătoare categoriei de personal/corpului militar căreia/căruia îi aparţine, a personalului participant, încadrat în grad de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii şi care nu se mai află în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale.


    ART. 6
    (1) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea personalului participant stabilit la art. 5 alin. (1) se face prin ordin al ministrului apărării naţionale, fără concurs sau examen, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 168/2020, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) din conţinutul concluziilor comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020 să rezulte că evenimentul s-a produs pe timpul sau din cauza participării la acţiunile militare, misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 168/2020, iar personalul în cauză nu se face vinovat de producerea acestuia;
    b) deficienţele funcţionale dobândite prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare să permită personalului în cauză îndeplinirea atribuţiilor postului respectiv, fără riscul agravării afecţiunii, conform avizului comisiei de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii şi al medicului psihiatru sau psihologului clinician, pentru cadrele militare şi soldaţii şi gradaţii profesionişti, respectiv avizul medicului de medicina muncii şi al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz, pentru personalul civil;
    c) să obţină avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă;
    d) să existe posturi vacante care pot fi ocupate de cel în cauză, conform prevederilor lit. b), în unităţile militare şi garnizoanele solicitate;
    e) persoanele în cauză să îndeplinească cerinţele de studii, de vechime în muncă şi în specialitate, menţionate în fişa postului.

    (2) Pentru menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea personalului participant în funcţii civile, ordinul ministrului apărării naţionale, menţionat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 168/2020, va constitui temeiul legal care stă la baza încheierii sau modificării raporturilor de muncă/de serviciu prin contract individual de muncă între comandantul (şeful) unităţii militare, în calitate de „angajator“, şi personalul civil.

    ART. 7
    (1) Pentru menţinerea în funcţii militare sau civile a personalului prevăzut la art. 5 alin. (1), acesta solicită menţinerea în funcţie prin raport adresat comandantului/şefului unităţii militare în care este încadrat.
    (2) Raportul se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare, de structura de resurse umane a unităţii în care solicitantul este încadrat comisiei de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul la care este arondată unitatea militară sau medicului expert al asigurărilor sociale, după caz, la care se anexează următoarele documente:
    a) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    b) fişa postului în care este încadrat;
    c) fişa de identificare a factorilor de risc profesional, întocmită de responsabilul cu sănătatea şi securitatea în muncă;
    d) fişa medicală.

    (3) Pentru militari, comisia de expertiză medico-militară întocmeşte avizul medical în care se menţionează dacă atribuţiile funcţiei sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava şi emite o nouă decizie medicală, în 4 exemplare, din care un exemplar se anexează la procesul-verbal al comisiei de expertiză medico-militară, iar celelalte se transmit astfel:
    a) un exemplar la unitatea militară în care este încadrat personalul militar;
    b) un exemplar personalului militar evaluat medical;
    c) un exemplar la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, denumită în continuare Casa de pensii sectorială, pentru personalul militar încadrat în grad de invaliditate.

    (4) Pentru personalul participant civil, medicul expert al asigurărilor sociale întocmeşte avizul medical în care menţionează dacă atribuţiile funcţiei sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava şi emite decizia medicală pe care o transmite şi unităţii militare în care este încadrat personalul participant civil.
    (5) În vederea emiterii ordinului ministrului apărării naţionale de menţinere în funcţie a personalului participant militar, comandantul unităţii militare înaintează ierarhic Direcţiei generale management resurse umane, respectiv Direcţiei generale de informaţii a apărării pentru personalul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (3), propunerea de menţinere în funcţie, la care anexează următoarele documente:
    a) raportul personal de menţinere în funcţie;
    b) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    c) fişa postului în care va fi încadrat;
    d) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar, după caz;
    e) avizul comisiei de expertiză medico-militară/avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz.

    (6) În vederea obţinerii aprobării ministrului apărării naţionale privind menţinerea în funcţie a personalului participant civil, comandantul/şeful unităţii militare înaintează ierarhic, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (4), raport cu propunerea de menţinere în funcţie a personalului în cauză, la care anexează următoarele documente:
    a) raportul personal de menţinere în funcţie;
    b) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    c) fişa postului în care va fi încadrat;
    d) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru muncă, după caz;
    e) avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz;
    f) contractul individual de muncă/ordinul de numire în funcţia publică, după caz, pentru personalul civil.


    ART. 8
    În situaţia în care personalul prevăzut la art. 5 alin. (1) nu poate fi menţinut în funcţie, acesta poate solicita comandantului/şefului unităţii militare situaţia cu funcţiile vacante din unitatea militară în care este încadrat, cu atribuţii în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1), care se pune la dispoziţie de structura de personal a unităţii.

    ART. 9
    (1) Pentru încadrarea în funcţii militare sau civile a răniţilor, militarilor invalizi, civililor invalizi şi a personalului participant care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice, aceştia pot solicita prin raport adresat comandantului/şefului unităţii militare încadrarea în una dintre funcţiile vacante, cu atribuţii în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1), care se pune la dispoziţie de structura de resurse umane a unităţii.
    (2) Raportul întocmit se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare, de structura de resurse umane a unităţii în care solicitantul este încadrat comisiei de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul la care este arondată unitatea militară sau medicului expert al asigurărilor sociale, după caz, la care se anexează următoarele documente:
    a) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    b) fişa/fişele postului/posturilor corespunzătoare funcţiei/ funcţiilor pentru care este întocmit raportul;
    c) fişa/fişele de identificare a factorilor de risc profesional, întocmită/întocmite de responsabilul cu sănătatea şi securitatea în muncă;
    d) fişa medicală.

    (3) Pentru militari, comisia de expertiză medico-militară întocmeşte avizul medical în care menţionează dacă atribuţiile funcţiei sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava şi emite o nouă decizie medicală, în 4 exemplare, din care un exemplar se anexează la procesul-verbal al comisiei de expertiză medico-militară, iar celelalte se transmit astfel:
    a) un exemplar la unitatea militară în care este încadrat personalul militar;
    b) un exemplar personalului militar evaluat medical;
    c) un exemplar la Casa de pensii sectorială, pentru personalul militar încadrat în grad de invaliditate.

    (4) Pentru personalul participant civil, medicul expert al asigurărilor sociale întocmeşte avizul medical în care menţionează dacă atribuţiile funcţiei sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava şi emite decizia medicală pe care o transmite şi unităţii militare în care este încadrat personalul civil.
    (5) În vederea emiterii ordinului ministrului apărării naţionale de încadrare în funcţie a personalului participant militar, comandantul unităţii militare înaintează ierarhic Direcţiei generale management resurse umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4), propunerea de încadrare în funcţia nominalizată ca prima opţiune de către solicitant, la care anexează următoarele documente:
    a) raportul personal de încadrare în funcţie;
    b) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    c) fişa postului în care va fi încadrat;
    d) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă, după caz;
    e) avizul comisiei de expertiză medico-militară/avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz.

    (6) În vederea obţinerii aprobării ministrului apărării naţionale privind încadrarea în funcţie a personalului participant civil, comandantul/şeful unităţii militare înaintează ierarhic, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4), raport cu propunerea de încadrare în funcţie a personalului în cauză, la care anexează următoarele documente:
    a) raportul personal de încadrare în funcţie;
    b) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    c) fişa postului în care va fi încadrat;
    d) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă, după caz;
    e) avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz;
    f) contractul individual de muncă/ordinul de numire în funcţia publică, după caz, pentru personalul civil.


    ART. 10
    (1) În situaţia în care în unitatea militară nu sunt posibilităţi de încadrare, comandantul/şeful unităţii militare solicită situaţia cu funcţiile vacante din domeniile de activitate, prevăzute la art. 5 alin. (1), unităţilor militare din garnizoana respectivă, indiferent de subordonarea acestora.
    (2) Unităţile militare cărora li s-au solicitat funcţii vacante transmit, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, lista cu funcţiile vacante şi fişele posturilor aferente funcţiilor, după care se procedează conform prevederilor art. 9.
    (3) Dacă în garnizoana respectivă nu se identifică funcţii vacante, solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează, pe cale ierarhică, Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major al Apărării, care dispune măsurile necesare analizării existenţei funcţiilor vacante din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1) din garnizoanele apropiate celei solicitate, în vederea înştiinţării solicitantului de către comandantul unităţii militare despre unităţile militare şi funcţiile identificate, precum şi pentru formularea de noi opţiuni privind garnizoanele în care doreşte să fie încadrat, după care se procedează conform prevederilor art. 9.

    ART. 11
    (1) Pentru reîncadrarea în funcţii militare sau civile a personalului prevăzut la art. 5 alin. (1) care nu se mai află în raporturi de serviciu/muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, acesta solicită, prin raport/cerere adresat/adresată comandantului centrului militar pe raza căruia domiciliază, reîncadrarea într-o funcţie cu atribuţii în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1), cu menţionarea garnizoanei în care doreşte să fie încadrat. Pentru garnizoana Bucureşti, solicitantul adresează raportul/cererea comandantului Centrului Militar Zonal Bucureşti.
    (2) Comandantul centrului militar solicită unităţilor militare din garnizoana pentru care a optat solicitantul situaţia cu funcţiile vacante din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1).
    (3) După identificarea funcţiei/funcţiilor, unităţile militare din garnizoana pentru care a optat solicitantul transmit situaţia comandantului centrului militar în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei, comandantul centrului militar aduce la cunoştinţa solicitantului unităţile militare şi funcţiile vacante din garnizoana pentru care a optat, precum şi faptul că pentru reîncadrarea în una dintre funcţii trebuie să se adreseze comandantului unităţii militare respective cu un raport/cerere scris/scrisă, la care se anexează următoarele documente:
    a) decizia medicală a comisiei de expertiză medico-militară/ a medicului expert al asigurărilor sociale, după caz;
    b) fişa de solicitare a examenului medical la angajare;
    c) copia certificatului de naştere;
    d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
    e) copia cărţii de identitate;
    f) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii raportului pentru reîncadrare;
    g) copii ale documentelor de absolvire a studiilor;
    h) copia livretului militar.


    ART. 12
    (1) Pentru reîncadrarea solicitantului în funcţia vacantă pentru care optează, acesta solicită prin raport/cerere scris/scrisă adresat/adresată comandantului/şefului unităţii militare reîncadrarea în funcţia vacantă identificată, la care anexează documentele prevăzute la art. 11 alin. (4).
    (2) Raportul întocmit se înaintează de structura de resurse umane a unităţii în care este identificată funcţia vacantă comisiei de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul la care este arondată unitatea militară sau medicului expert al asigurărilor sociale, după caz, la care se anexează documentele prevăzute la art. 9 alin. (2).
    (3) Pentru militari, comisia de expertiză medico-militară întocmeşte avizul medical în care menţionează dacă atribuţiile funcţiei sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunile fizice şi/sau psihice şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava şi emite o nouă decizie medicală, în 4 exemplare, din care un exemplar se anexează la procesul-verbal al comisiei de expertiză medico-militară, iar celelalte se transmit astfel:
    a) un exemplar la unitatea militară care a solicitat evaluarea;
    b) un exemplar personalului evaluat medical;
    c) un exemplar la Casa de pensii sectorială.

    (4) Pentru personalul participant civil, medicul expert al asigurărilor sociale întocmeşte avizul medical în care menţionează dacă atribuţiile funcţiei sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava şi emite decizia medicală pe care o transmite şi unităţii militare care a solicitat evaluarea.
    (5) În vederea emiterii ordinului ministrului apărării naţionale de reîncadrare în funcţie a personalului participant militar, comandantul unităţii militare înaintează ierarhic Direcţiei generale management resurse umane, respectiv Direcţiei generale de informaţii a apărării pentru personalul propriu, precum şi cel din structurile subordonate propunerea de reîncadrare în funcţie, la care anexează următoarele documente:
    a) raportul de reîncadrare în funcţie;
    b) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă, după caz;
    c) avizul comisiei de expertiză medico-militară/avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz;
    d) decizia medicală a comisiei de expertiză medico-militară/ a medicului expert al asigurărilor sociale, după caz;
    e) fişa de examinare medicală;
    f) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    g) fişa postului funcţiei pentru care solicită reîncadrarea;
    h) copia certificatului de naştere;
    i) copia certificatului de căsătorie, după caz;
    j) copia cărţii de identitate;
    k) fişa de cunoaştere;
    l) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii raportului pentru reîncadrare;
    m) copii ale documentelor de absolvire a studiilor;
    n) copia livretului militar.

    (6) În vederea obţinerii aprobării ministrului apărării naţionale privind reîncadrarea în funcţie a personalului participant civil, comandantul/şeful unităţii militare înaintează ierarhic, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4), raport cu propunerea de reîncadrare în funcţie a personalului în cauză, la care anexează următoarele documente:
    a) cererea personală de reîncadrare în funcţie;
    b) avizul admis/apt la evaluarea psihologică efectuată în scopul stabilirii aptitudinii pentru serviciul militar/muncă, după caz;
    c) avizul comisiei de expertiză medico-militară/avizul medicului expert al asigurărilor sociale, al medicului de medicina muncii, al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, al medicului psihiatru sau psihologului clinician, după caz;
    d) decizia medicală a comisiei de expertiză medico-militară/ a medicului expert al asigurărilor sociale, după caz;
    e) fişa de solicitare a examenului medical la angajare;
    f) concluziile comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020;
    g) fişa postului funcţiei pentru care solicită reîncadrarea;
    h) copia certificatului de naştere;
    i) copia certificatului de căsătorie, după caz;
    j) copia cărţii de identitate;
    k) fişa de cunoaştere;
    l) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii raportului pentru reîncadrare;
    m) copii ale documentelor de absolvire a studiilor;
    n) copia livretului militar;
    o) proiectul contractului individual de muncă/ordinului de numire în funcţia publică, după caz, pentru personalul civil;
    p) declaraţie pe propria răspundere.

    (7) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (6) lit. p) conţine, după caz:
    a) acceptul pentru investigarea activităţii trecute, după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    b) menţionarea că nu este în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
    c) menţionarea că nu face parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte să se angajeze că va renunţa la această calitate;
    d) menţionarea că nu face parte din organizaţii aflate în afara legii;
    e) menţionarea că nu aparţine unor culte sau secte religioase interzise de lege.


    ART. 13
    În situaţia în care în unităţile militare din garnizoana pentru care solicitantul a formulat cererea de reîncadrare nu sunt identificate funcţii vacante în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1), comandantul centrului militar înaintează solicitarea, pe cale ierarhică, Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major al Apărării, care analizează existenţa funcţiilor vacante în unul din domeniile de activitate prevăzute la art. 5 alin. (1) din garnizoanele apropiate celei solicitate, în vederea înştiinţării solicitantului de către comandantul centrului militar despre unităţile militare şi funcţiile identificate, precum şi pentru formularea de noi opţiuni privind garnizoanele în care doreşte să fie reîncadrat, reluându-se apoi procedura prevăzută la art. 12.

    ART. 14
    (1) Rapoartele adresate ministrului apărării naţionale pentru menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare sau civile, prevăzute la art. 7, 9 sau 12, după caz, se avizează de către Direcţia generală management resurse umane, respectiv Direcţia generală de informaţii a apărării pentru personalul propriu.
    (2) În situaţia avizării favorabile, Direcţia generală management resurse umane, respectiv Direcţia generală de informaţii a apărării anexează proiectele ordinelor de menţinere, încadrare sau reîncadrare în funcţii militare sau civile.

    ART. 15
    Personalul participant prevăzut la art. 7 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 168/2020 poate participa la formele de perfecţionare a pregătirii profesionale utile pentru desfăşurarea activităţii în funcţia în care este menţinut, încadrat sau reîncadrat, după caz.

    CAP. IV
    Drepturile personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii
    ART. 16
    Militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de tratament în ţară sau în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară.

    ART. 17
    (1) Evaluarea stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 16 în vederea trimiterii la tratament în instituţii medicale publice sau private din ţară sau din străinătate, în situaţia în care afecţiunea nu poate fi tratată în reţeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naţionale, se face în Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“, denumit în continuare SUUMC, de către o comisie multidisciplinară, constituită prin ordin al comandantului acestuia.
    (2) În situaţia în care se impune ca din comisia multidisciplinară să facă parte şi alţi membri decât cei prevăzuţi la alin. (1), aceştia se solicită Direcţiei medicale de către comandantul SUUMC sau pot fi numiţi direct de către comandantul SUUMC, după caz.
    (3) Funcţionarea comisiei multidisciplinare şi conţinutul minimal al documentelor întocmite de către aceasta se stabilesc de către comandantul SUUMC.

    ART. 18
    (1) Militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice pot fi trimişi la tratament în instituţii medicale publice sau private din ţară, dacă în urma evaluării stării de sănătate, efectuată de comisia multidisciplinară, se stabileşte că afecţiunea nu poate fi tratată în reţeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), aflat în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, solicitarea evaluării stării de sănătate, adresată comandantului SUUMC, se face de către:
    a) comandanţii spitalelor militare teritoriale pe raza cărora domiciliază personalul în cauză, în situaţia în care personalul este internat în aceste instituţii medicale;
    b) structurile centrale/statele majore ale categoriilor de forţe/comandamentele, în care personalul este încadrat şi nu se află în situaţia prevăzută la lit. a).

    (3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, evaluarea stării de sănătate se stabileşte de către comisia multidisciplinară, în baza solicitării scrise a persoanei în cauză, la care anexează recomandarea medicului de familie/de specialitate, adresată direct comandantului SUUMC sau prin comandanţii spitalelor militare teritoriale pe raza cărora domiciliază.
    (4) În cazul în care comisia multidisciplinară stabileşte că afecţiunea nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, întocmeşte un referat medical pe care îl înaintează Direcţiei medicale, în care recomandă şi instituţia medicală publică sau privată din ţară în cadrul căreia poate fi tratată afecţiunea, după analizarea situaţiei medicale a pacientului de către respectiva instituţie medicală.
    (5) În baza referatului medical prevăzut la alin. (4), Direcţia medicală înaintează un raport ministrului apărării naţionale în vederea aprobării trimiterii pacientului la tratament în instituţia medicală identificată.

    ART. 19
    Militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice pot fi trimişi la tratament în străinătate, la instituţii medicale de profil, astfel:
    a) direct din locaţia de desfăşurare a acţiunii militare, misiuni şi operaţii la formaţiuni medicale de tip ROL 4 sau similar, aparţinând altor ţări cu care România are încheiate acorduri bilaterale în conţinutul cărora sunt înscrise prevederi referitoare la suportarea cheltuielilor pentru serviciile medicale efectuate;
    b) după evacuarea medicală în ţară/transfer la SUUMC, în urma evaluării de către comisia multidisciplinară;
    c) după stabilirea situaţiei medico-militare, pentru continuarea tratamentului ori recuperării, în urma evaluării de către comisia multidisciplinară.


    ART. 20
    În situaţia prevăzută la art. 19 lit. b), trimiterea la tratament în străinătate se face cu parcurgerea următoarei proceduri:
    a) dacă în urma efectuării tratamentului, analizelor şi investigaţiilor de specialitate nu se constată ameliorări ale stării de sănătate a pacientului ori situaţia acestuia se agravează, comandantul SUUMC ordonă constituirea comisiei multidisciplinare care să evalueze starea de sănătate a acestuia şi să propună soluţii adecvate pentru continuarea tratamentului ori recuperării;
    b) comisia multidisciplinară evaluează starea de sănătate a pacientului şi stabileşte oportunitatea trimiterii la tratament în străinătate numai în condiţiile în care afecţiunile nu pot fi tratate în instituţii medicale publice sau private din ţară sau dacă riscurile şi complicaţiile pe care le presupune tratamentul în ţară sunt mai mari decât cele ale tratamentului în străinătate;
    c) comisia multidisciplinară stabileşte dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de persoane care participă la îngrijirea acestuia pe timpul tratamentului în străinătate, având la bază utilitatea aparţinătorului pentru pacient, şi menţionează dacă personalul medical trebuie să fie de specialitatea afecţiunii pacientului;
    d) în situaţia în care comisia multidisciplinară stabileşte faptul că afecţiunea nu poate fi tratată în ţară, întocmeşte un referat medical pe care îl înaintează Direcţiei medicale, în care recomandă şi instituţia medicală din străinătate în cadrul căreia poate fi tratată afecţiunea, după analizarea situaţiei medicale a pacientului de către respectiva instituţie medicală;
    e) în baza referatului medical prevăzut la lit. d), Direcţia medicală înaintează raport ministrului apărării naţionale, în vederea aprobării trimiterii pacientului la tratament în instituţia medicală din străinătate, identificată.


    ART. 21
    În situaţia prevăzută la art. 19 lit. c), trimiterea la tratament în străinătate se face cu parcurgerea următoarei proceduri:
    a) în baza scrisorii medicale formulate de către medicul de familie/medicul specialist, personalul prevăzut la art. 16 se internează în spitalul militar teritorial la care este arondată unitatea unde este încadrat/pe raza căreia are domiciliul, de unde va fi transferat la SUUMC;
    b) comisia multidisciplinară prevăzută la art. 17 alin. (1) evaluează şi stabileşte trimiterea la tratament în străinătate numai în condiţiile în care afecţiunile nu pot fi tratate în instituţii medicale publice sau private din ţară sau dacă riscurile şi complicaţiile pe care le presupune tratamentul în ţară sunt mai mari decât cele ale tratamentului în străinătate;
    c) comisia multidisciplinară stabileşte dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de persoane care participă la îngrijirea acestuia pe timpul tratamentului în străinătate, având la bază utilitatea aparţinătorului pentru pacient, şi menţionează dacă personalul medical trebuie să fie de specialitatea afecţiunii pacientului;
    d) în situaţia în care comisia multidisciplinară stabileşte faptul că afecţiunea nu poate fi tratată în ţară, întocmeşte un referat medical pe care îl înaintează Direcţiei medicale, în care recomandă şi instituţia medicală din străinătate în cadrul căreia poate fi tratată afecţiunea, după analizarea situaţiei medicale a pacientului de către respectiva instituţie medicală;
    e) în baza referatului medical prevăzut la lit. d), Direcţia medicală înaintează un raport ministrului apărării naţionale în vederea aprobării trimiterii pacientului la tratament în instituţia medicală din străinătate identificată.


    ART. 22
    Monitorizarea evoluţiei stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 19 pe timpul internării în instituţii medicale din străinătate se realizează astfel:
    a) pentru personalul aflat în situaţia prevăzută la art. 19 lit. a), de către personalul medical stabilit de categoria de forţe în subordinea căreia se află personalul respectiv;
    b) pentru personalul aflat în situaţia prevăzută la art. 19 lit. b) şi c), de către personalul medical stabilit de Direcţia medicală.


    ART. 23
    (1) Personalul participant care la examenul medical efectuat la înapoierea din acţiuni militare, misiuni şi operaţii sau ulterior acestora, dar nu mai mult de 5 ani, este identificat, în urma evaluărilor de tip screening şi a celor de psihodiagnostic şi evaluare clinică, cu manifestări psihocomportamentale specifice tulburărilor relaţionate cu stresul şi evenimentele traumatice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de asistenţă psihologică acordată de psihologul clinician la care este arondată unitatea militară în care este încadrat personalul.
    (2) Monitorizarea stării de sănătate psihică şi recuperare psihologică se realizează sub coordonarea Centrului naţional de psihologie şi sănătate comportamentală din subordinea Direcţiei generale management resurse umane, precum şi de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării pentru personalul încadrat în această structură, respectiv de către psihologul clinician la care este arondată unitatea militară de provenienţă, iar dacă situaţia o impune se internează în SUUMC.

    ART. 24
    (1) Efectuarea analizelor şi investigaţiilor medicale/psihologice ale personalului prevăzut la art. 23, precum şi monitorizarea evoluţiei stării de sănătate, recuperare medicală şi psihologică a acestuia se realizează de către SUUMC, respectiv de către psihologul clinician la care este arondată unitatea militară de provenienţă.
    (2) În situaţia în care, pe timpul efectuării tratamentului de specialitate, nu se constată ameliorări ale stării de sănătate a pacientului ori situaţia acestuia se agravează, comandantul SUUMC ordonă constituirea unei comisii de specialitate care să evalueze starea de sănătate a acestuia şi să propună soluţii adecvate pentru continuarea tratamentului.
    (3) În cazul în care, în urma evaluării, comisia de specialitate prevăzută la alin. (2) stabileşte că afecţiunea psihică nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, întocmeşte un referat medical pe care îl înaintează Direcţiei medicale, în care recomandă şi instituţia medicală publică sau privată din ţară în cadrul căreia poate fi tratată afecţiunea, după analizarea situaţiei medicale a pacientului de către respectiva instituţie medicală.
    (4) În situaţia în care comisia de specialitate prevăzută la alin. (2) stabileşte că afecţiunea psihică a pacientului nu poate fi tratată în ţară, întocmeşte un referat medical în care recomandă şi instituţia medicală din străinătate în cadrul căreia poate fi tratată afecţiunea, după analizarea situaţiei medicale a pacientului de către respectiva instituţie medicală.
    (5) În baza referatului medical prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz, Direcţia medicală solicită prin raport ministrului apărării naţionale aprobarea trimiterii pacientului la tratament în instituţia medicală identificată.
    (6) Comisia prevăzută la alin. (2) stabileşte dacă este necesar ca pacientul să beneficieze de persoane care participă la îngrijirea acestuia pe timpul tratamentului în străinătate.
    (7) Funcţionarea comisiei de specialitate şi conţinutul minimal al documentelor întocmite de către aceasta se stabilesc de către comandantul SUUMC.

    ART. 25
    Monitorizarea evoluţiei stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 24 alin. (4) pe timpul internării în instituţii medicale din străinătate se poate face de către personalul stabilit de Direcţia medicală, în colaborare cu Centrul naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală/ structura de psihologie a Direcţiei generale de informaţii a apărării, după caz.

    ART. 26
    (1) Pentru personalul prevăzut la art. 16, aflat la tratament în străinătate, în situaţia în care continuarea tratamentului şi a recuperării în cadrul aceleiaşi structuri sau la alte instituţii medicale de profil necesită cheltuieli suplimentare, în afara acordurilor bilaterale, continuarea tratamentului la instituţia medicală în care se află internat sau transferul la altă instituţie medicală din străinătate se efectuează numai cu avizul comisiei multidisciplinare prevăzute la art. 17 alin. (1) sau al comisiei de specialitate prevăzute la art. 24 alin. (2), după caz.
    (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) analizează documentaţia medicală transmisă de instituţia medicală din străinătate în care se află internat pacientul şi stabilesc oportunitatea continuării tratamentului. În cazuri excepţionale, reprezentantul/reprezentanţii din cadrul comisiilor, stabilit/stabiliţi de comandantul SUUMC, cu avizul şefului Direcţiei medicale, poate/pot efectua deplasarea la instituţia medicală din străinătate unde, împreună cu specialiştii din instituţia medicală respectivă, evaluează starea pacientului şi stabilesc oportunitatea continuării tratamentului.
    (3) În vederea aprobării deplasării reprezentantului/ reprezentanţilor din cadrul comisiilor prevăzute la alin. (1) la instituţia medicală din străinătate, şeful Direcţiei medicale înaintează un raport ministrului apărării naţionale.
    (4) În baza referatului medical întocmit de comisiile prevăzute la alin. (1) la înapoierea în ţară a reprezentantului/reprezentanţilor, şeful Direcţiei medicale înaintează un raport ministrului apărării naţionale în vederea aprobării continuării tratamentului în străinătate sau evacuării pacientului şi internării acestuia în instituţii medicale publice sau private din ţară, după caz.

    ART. 27
    Monitorizarea evoluţiei stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 16, ulterior repatrierii/externării şi/sau stabilirii situaţiei medico-militare, se realizează astfel:
    a) pentru militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, aflaţi în activitate, de către medicul de unitate, spitalul militar la care este arondată unitatea militară şi Centrul de asistenţă medicală multidisciplinară pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii, din cadrul SUUMC, denumit în continuare Centrul de asistenţă medicală, sub coordonarea Direcţiei medicale;
    b) pentru personalul participant care a dobândit afecţiuni psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, aflat în activitate, de către medicul şi psihologul de unitate, precum şi de către specialiştii spitalului militar şi psihologul clinician la care este arondată unitatea militară, sub coordonarea Direcţiei medicale;
    c) pentru militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii şi care au încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, de către medicul de familie, spitalul militar la care este arondat centrul militar pe raza căruia domiciliază şi Centrul de asistenţă medicală, sub coordonarea Direcţiei medicale;
    d) pentru personalul participant care a dobândit afecţiuni psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii şi care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, de către medicul de familie, specialiştii spitalului militar la care este arondat centrul militar pe raza căruia domiciliază şi psihologul clinician la care este arondată cea mai apropiată unitate militară de localitatea în care are domiciliul stabil, sub coordonarea Direcţiei medicale.


    ART. 28
    Dacă pe timpul monitorizării stării de sănătate a personalului prevăzut la art. 16 nu se constată ameliorări ale stării de sănătate ori situaţia acestuia se agravează, se poate relua una din procedurile specificate la art. 18, 19, 21 sau 24, după caz.

    ART. 29
    Militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază gratuit, ori de câte ori este nevoie, de repararea sau înlocuirea ortezelor, protezelor, produselor medicale ortopedice şi altor produse şi dispozitive medicale necesare tratamentului şi recuperării, cu respectarea următoarei proceduri:
    a) se internează la SUUMC, în baza recomandării medicului specialist, unde se evaluează de către personalul medical din cadrul Centrului de asistenţă medicală;
    b) personalul medical de specialitate din cadrul Centrului de asistenţă medicală evaluează starea pacientului, stabileşte necesitatea reparării sau înlocuirii ortezelor, protezelor, produselor medicale ortopedice şi altor produse şi dispozitive medicale necesare tratamentului/recuperării şi recomandă tipul de dispozitiv medical necesar redobândirii capacităţilor fizice şi autonomiei medicale a pacientului şi întocmeşte referatul medical pe care îl înaintează Direcţiei medicale;
    c) în baza referatului medical întocmit de personalul medical de specialitate din cadrul Centrului de asistenţă medicală, şeful Direcţiei medicale dispune iniţierea procedurilor de mentenanţă sau de achiziţie, conform prevederilor actelor normative.


    ART. 30
    (1) Programul de recuperare medicală prevăzut la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 168/2020 se întocmeşte de Centrul de asistenţă medicală, anual, pentru fiecare caz în parte, la cererea personalului participant încadrat în gradul I de invaliditate/reprezentantului legal şi se aprobă de comandantul SUUMC.
    (2) Programul de recuperare prevăzut la alin. (1) se întocmeşte în funcţie de afecţiunile medicale, în colaborare cu personal medical de specialitate şi este trimis, pentru informare, structurii de specialitate din cadrul Direcţiei medicale şi Direcţiei calitatea vieţii personalului.

    ART. 31
    (1) Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020 se acordă cu aprobarea prealabilă a comandantului/şefului unităţii militare în care personalul participant încadrat în gradul I de invaliditate este, după caz, menţinut, încadrat sau reîncadrat în funcţie.
    (2) Dreptul prevăzut la alin. (1) constă în decontarea lunară a contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi de personalul îndreptăţit cu autoturismul personal pe traseul cel mai scurt de deplasare pentru prezentarea la programul de activitate, preţul carburantului utilizat stabilindu-se pe baza bonului fiscal eliberat de staţia de alimentare cu carburanţi, din care să rezulte preţul de achiziţie la data alimentării.

    ART. 32
    Suma forfetară lunară prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020 se acordă pe baza unui dosar personal constituit, după caz, în următoarele documente:
    a) cerere scrisă;
    b) decizie medicală de clasare, apt limitat sau inapt pentru serviciul militar, emisă de către comisiile de expertiză medico-militară pentru cadrele militare, precum şi pentru soldaţii/gradaţii profesionişti, de la data de 23 aprilie 2010;
    c) certificat medical de clasare „apt limitat“ sau „inapt pentru serviciul militar“, emis de comisiile de expertiză medico-militară, precum şi decizie asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale pentru soldaţii/gradaţii profesionişti clasaţi „inapt pentru serviciul militar“, anterior datei de 23 aprilie 2010;
    d) copie după actul de identitate al solicitantului;
    e) adeverinţă eliberată de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană/de sector pentru invalizii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, din care să rezulte drepturile de care beneficiază în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 33
    Transportul gratuit dus-întors la instituţiile medicale de profil din ţară, precum şi la activităţile necesare pentru refacerea fizică şi/sau psihică, prevăzut la art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 168/2020, se asigură beneficiarilor astfel:
    a) pentru personalul participant care se află în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, de către unitatea militară în care este încadrat, cu un mijloc de transport adecvat afecţiunii medicale de care suferă, în baza raportului personal înaintat comandantului/şefului unităţii militare, la care se anexează programul de recuperare întocmit de medicul de unitate în baza recomandărilor formulate de medicul specialist/psihologul clinician, avizat de comisia de expertiză medico-militară a spitalului militar la care este arondată unitatea şi aprobat de ordonatorul de credite care asigură unitatea din punct de vedere financiar;
    b) pentru personalul care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, de către spitalul militar la care este arondat centrul militar pe raza căruia domiciliază, cu un mijloc de transport adecvat afecţiunii medicale de care suferă, în baza solicitării formulate în nume personal, înaintată comandantului spitalului militar, la care se anexează programul de recuperare întocmit de medicul de familie în baza recomandărilor formulate de medicul specialist/psihologul clinician, avizat de comisia de expertiză medico-militară a spitalului militar şi aprobat de şeful Direcţiei medicale.


    ART. 34
    Transportul gratuit dus-întors al personalului încadrat în gradul I de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, pentru rezolvarea unor probleme administrative, prevăzut la art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 168/2020, se asigură beneficiarilor astfel:
    a) pentru personalul participant care se află în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, de către unitatea militară în care este încadrat sau de către eşalonul superior, cu un mijloc de transport adecvat afecţiunii medicale de care suferă, în baza raportului personal înaintat comandantului/şefului unităţii militare, la care se anexează documentele justificative din care să reiasă obligativitatea prezenţei acestuia;
    b) pentru personalul participant care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, de către centrul militar pe raza căruia domiciliază, în baza solicitării formulate în nume personal, la care se anexează documentele justificative din care să reiasă obligativitatea prezenţei acestuia.


    ART. 35
    (1) Indemnizaţia lunară de invaliditate prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 168/2020 se acordă pe baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cerere scrisă;
    b) decizie medicală de încadrare în grad de invaliditate emisă de către comisiile de expertiză medico-militară, pentru cadrele militare, precum şi pentru soldaţii/gradaţii profesionişti, de la data de 23 aprilie 2010;
    c) certificat medical de clasare „inapt pentru serviciul militar“ emis de comisiile de expertiză medico-militară, precum şi decizie asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul expert al asigurărilor sociale pentru soldaţii/gradaţii profesionişti clasaţi „inapt pentru serviciul militar“, anterior datei de 23 aprilie 2010;
    d) decizie asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul specialist în expertiza medicală a capacităţii de muncă, pentru personalul civil;
    e) copie după actul de identitate al solicitantului;
    f) adeverinţă eliberată de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană/de sector pentru invalizii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, din care să rezulte drepturile de care beneficiază în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pentru personalul civil dosarul cuprinde, în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi lit. d)-f), şi o copie a concluziilor comisiei special desemnate, prevăzută la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020.
    (3) Plata indemnizaţiei lunare de invaliditate prevăzută la alin. (1) se face odată cu plata drepturilor de pensie sau a altor drepturi de asigurări sociale.

    ART. 36
    (1) Dreptul la bursa de studii lunară prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020 se acordă, o singură dată, pentru fiecare din nivelurile şi ciclurile de studii, primar, secundar, terţiar sau universitar, urmate la forma cu frecvenţă în cadrul instituţiilor civile de învăţământ, organizate conform legii, până la împlinirea de către beneficiar a vârstei de 26 de ani.
    (2) Pentru acordarea bursei de studii se depune o cerere la structura care asigură plata drepturilor băneşti/Casa de pensii sectorială/centrul militar pe raza căruia domiciliază, după caz, de către militarii şi civilii invalizi, în numele şi pe seama copilului minor sau de către copilul major al acestora, însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate al beneficiarului şi, când este cazul, al solicitantului;
    b) copia certificatului de naştere al beneficiarului;
    c) copia deciziei medicale de încadrare, conform legii, în grad de invaliditate şi, dacă este cazul, a actului care atestă legătura de cauzalitate a invalidităţii părintelui cu participarea la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    d) copia carnetului de elev sau student, vizat pe anul şcolar/universitar în curs;
    e) adeverinţa eliberată de instituţia civilă de învăţământ, organizată conform legii, care atestă înscrierea copilului la forma de învăţământ cu frecvenţă, nivelul/ciclul şi anul de studii în care acesta este înscris pentru anul şcolar/universitar în curs.

    (3) Plata bursei de studii se face persoanei îndreptăţite, astfel:
    a) începând cu data încadrării în grad de invaliditate a părintelui beneficiarului, dacă documentele prevăzute la alin. (2) sunt depuse în termen de 90 de zile de la data încadrării în grad de invaliditate;
    b) începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute la alin. (2) cu depăşirea termenului de 90 de zile de la data încadrării în grad de invaliditate a părintelui beneficiarului.

    (4) Plata bursei de studii se suspendă:
    a) începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală, care nu s-a efectuat din motive imputabile părintelui invalid;
    b) de la data începerii anului şcolar sau universitar, după caz, dacă în termen de 20 de zile de la data respectivă documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) nu sunt depuse la structura care asigură plata drepturilor băneşti/Casa de pensii sectorială/ centrul militar pe raza căruia domiciliază, după caz;
    c) de la data de 1 a lunii următoare celei în care a avut loc întreruperea studiilor la care beneficiarul era înscris.

    (5) Reluarea plăţii bursei de studii suspendate se face, la cerere, după cum urmează:
    a) de la data suspendării plăţii, în situaţia în care cauza suspendării a fost înlăturată, făcându-se dovada continuităţii încadrării în gradul de invaliditate sau a efectuării studiilor urmate, după caz;
    b) de la data de 1 a lunii următoare îndeplinirii condiţiilor de acordare a bursei de studii, în celelalte situaţii.

    (6) Plata bursei de studii încetează:
    a) la data la care părintele beneficiarului nu mai este încadrat în grad de invaliditate;
    b) la împlinirea vârstei de 18 ani, dacă beneficiarul nu face dovada continuării studiilor la forma cu frecvenţă, într-o instituţie civilă de învăţământ organizată conform legii;
    c) la data de 1 a lunii următoare celei în care beneficiarul termină studiile, dacă aceasta are loc până la împlinirea vârstei de 26 de ani;
    d) la împlinirea vârstei de 26 de ani.


    ART. 37
    Soţul şi/sau copiii militarilor invalizi ori civililor invalizi pot fi încadraţi, la cerere, fără examen sau concurs, în funcţii militare sau de personal civil contractual vacante în unităţi militare din garnizoanele solicitate, dacă sunt declaraţi „admis“ la evaluarea psihologică şi evaluarea capacităţii motrice, respectiv „apt“ la examinarea medicală şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat şi Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ori Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 38
    (1) Pentru încadrarea în funcţii militare vacante, persoanele prevăzute la art. 37 se adresează în scris unităţii militare în care a fost sau este încadrat, după caz, militarul ori civilul invalid, unitate la care se întocmeşte dosarul de candidat.
    (2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 37 se verifică de către structura de resurse umane a unităţii militare în care a fost sau este încadrat, după caz, militarul ori civilul invalid sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura de resurse umane a eşalonului superior.
    (3) Unitatea militară planifică împreună cu centrul zonal de selecţie şi orientare în a cărui rază de responsabilitate domiciliază persoana care solicită încadrarea susţinerea evaluării psihologice şi a evaluării capacităţii motrice.
    (4) Centrul zonal de selecţie şi orientare efectuează evaluarea psihologică şi evaluarea capacităţii motrice utilizând metodologiile de evaluare specifice pentru intrarea în sistemul militar şi transmite, pe cale ierarhică, unităţii militare adeverinţa cu rezultatele obţinute de candidat, cel târziu a doua zi lucrătoare de la data susţinerii probelor de selecţie, în vederea completării dosarului de candidat.
    (5) Persoanele prevăzute la art. 37 declarate „admis“ la evaluarea psihologică şi evaluarea capacităţii motrice susţin examinarea medicală, conform metodologiei specifice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (6) În situaţia în care candidaţii declaraţi „admis“/„apt“ la evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi examinarea medicală solicită încadrarea în unitatea militară unde s-a întocmit dosarul de candidat, iar în cadrul acesteia există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă iniţiază demersurile legale pentru încadrarea în funcţie.
    (7) În situaţia în care candidaţii declaraţi „admis“/„apt“ la evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi examinarea medicală solicită încadrarea în altă unitate militară sau garnizoană decât unitatea unde s-a întocmit dosarul de candidat sau în această unitate nu există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă solicită, pe cale ierarhică, până la eşalonul/structura în subordinea/coordonarea căruia/căreia se află unitatea militară unde candidaţii solicită încadrarea, iniţierea demersurilor pentru identificarea posturilor vacante pentru care aceştia îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţie.
    (8) După identificarea postului vacant, candidatul completează o nouă cerere de înscriere, la sediul unităţii militare unde s-a întocmit dosarul de candidat.

    ART. 39
    (1) Dosarele candidaţilor care solicită şi îndeplinesc condiţiile pentru încadrarea funcţiilor de cadru militar în activitate se anexează la rapoartele întocmite pentru propunerea de chemare/rechemare în activitate, care se înaintează ierarhic:
    a) Direcţiei generale management resurse umane, pentru chemare/rechemare în activitate în corpul ofiţerilor;
    b) Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării, pentru chemare/rechemare în activitate în corpul maiştrilor militari/subofiţerilor.

    (2) În cuprinsul rapoartelor privind chemarea/rechemarea în activitate se menţionează gradul deţinut în rezervă, arma/serviciul şi specialitatea militară din care urmează să facă parte, precum şi funcţia în care urmează să fie încadrat cel în cauză.

    ART. 40
    Pentru încadrarea în funcţii de personal civil contractual, fără concurs, a soţului şi/sau copiilor militarilor invalizi ori civililor invalizi, cererea persoanei în drept se adresează comandantului/şefului unităţii militare angajatoare a personalului participant, însoţită de documentele de identitate care atestă calitatea de membru de familie şi CV-ul solicitantului.

    ART. 41
    În termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, comandantul/şeful unităţii militare face demersuri pentru identificarea, în statul de organizare propriu şi/sau în statele de organizare ale unităţilor militare din garnizoană, indiferent de subordonarea acestora, a funcţiilor civile vacante disponibile pentru încadrarea persoanei, fără concurs, potrivit pregătirii şi experienţei profesionale.

    ART. 42
    Solicitantul optează pentru una din funcţiile de personal civil contractual vacante disponibile, exprimându-şi opţiunea printr-o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă acordul său. Acesta depune la unitatea militară documentele solicitate pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor din fişa postului ales.

    ART. 43
    Structura de resurse umane a unităţii militare în care a fost identificată funcţia de personal civil contractual în care se va face încadrarea, fără concurs, verifică îndeplinirea, de către solicitant, a condiţiilor generale şi specifice, menţionate în fişa postului de personal civil contractual.

    ART. 44
    (1) Comandantul/Şeful unităţii militare în care se regăseşte funcţia de personal civil contractual, în calitate de „angajator“, întocmeşte şi promovează ierarhic, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane, raport la ministrul apărării naţionale, în vederea obţinerii aprobării acestuia pentru încadrarea funcţiei civile, fără concurs, precum şi data propusă pentru încheierea raporturilor de muncă între angajat şi angajator.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se promovează însoţit de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate;
    b) copii ale documentelor care stabilesc calitatea de membru al familiei personalului participant invalid;
    c) copii ale documentelor de studii;
    d) documente care atestă vechimea în muncă conform cerinţelor din fişa postului;
    e) copia cererii de încadrare fără concurs;
    f) fişa postului pentru funcţia civilă vacantă ce va fi încadrată fără concurs;
    g) curriculum vitae.


    CAP. V
    Participarea la activităţi festive sau comemorative
    ART. 45
    (1) Personalul prevăzut la art. 17 din Legea nr. 168/2020 participă la acţiunile festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau de alte instituţii la invitaţia:
    a) şefului Statului Major al Apărării sau a persoanei desemnate de acesta, pentru acţiunile organizate la nivelul acestei structuri, precum şi pentru cele organizate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale sau al altor instituţii/autorităţi publice;
    b) directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, pentru acţiunile organizate de această structură;
    c) şefilor categoriilor de forţe, comandanţilor comandamentelor, pentru acţiunile organizate de aceste structuri;
    d) comandanţilor/şefilor de unităţi militare/garnizoane, pentru acţiunile organizate pe plan local.

    (2) În situaţia participării la acţiunile festive şi comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau de alte instituţii, personalul beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors la/de la domiciliu.
    (3) Personalul însoţitor al invalidului de gradul I beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors la/de la domiciliu ca şi personalul pe care îl însoţeşte.

    ART. 46
    (1) Pentru personalul prevăzut la art. 45, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors la/de la domiciliu se face de structura care asigură plata drepturilor băneşti personalului participant îndreptăţit încadrat în unitatea militară în care îşi desfăşoară activitatea sau de către centrul militar pe raza căruia îşi are domiciliul, după caz.
    (2) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la alin. (1) se face în baza solicitării scrise a personalului respectiv, la care se anexează următoarele documente:
    a) adeverinţa care să ateste participarea la acţiunile festive sau comemorative, eliberată de structura organizatoare;
    b) legitimaţiile de călătorie pe mijloacele de transport feroviare şi/sau rutiere şi/sau navale;
    c) bonul fiscal emis de staţia de alimentare în perioada de efectuare a deplasării, în cazul deplasării cu autovehicule, situaţie în care decontarea se face pentru 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi, pentru tipul de carburant şi la preţul din bonul fiscal.


    CAP. VI
    Drepturile urmaşilor celor decedaţi ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii
    ART. 47
    Urmaşii celor decedaţi pot fi încadraţi, la cerere, fără examen sau concurs, în funcţii militare sau de personal civil contractual vacante în unităţi militare din garnizoanele solicitate, dacă sunt declaraţi „admis“ la evaluarea psihologică şi evaluarea capacităţii motrice, respectiv „apt“ la examinarea medicală şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat şi Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ori Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 48
    (1) Pentru încadrarea în funcţii militare vacante, persoanele prevăzute la art. 47 se adresează în scris unităţii militare în care a fost încadrat personalul participant decedat, unitate la care se întocmeşte dosarul de candidat.
    (2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 47 se verifică de către structura de resurse umane a unităţii militare în care a fost încadrat personalul participant decedat sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura de resurse umane a eşalonului superior.
    (3) Unitatea militară planifică împreună cu centrul zonal de selecţie şi orientare în a cărui rază de responsabilitate domiciliază persoana care solicită încadrarea susţinerea evaluării psihologice şi a evaluării capacităţii motrice.
    (4) Centrul zonal de selecţie şi orientare efectuează evaluarea psihologică şi evaluarea capacităţii motrice utilizând metodologiile de evaluare specifice pentru intrarea în sistemul militar şi transmite, pe cale ierarhică, unităţii militare adeverinţa cu rezultatele obţinute de candidat, cel târziu a doua zi lucrătoare de la data susţinerii probelor de selecţie, în vederea completării dosarului de candidat.
    (5) Persoanele prevăzute la art. 47 declarate „admis“ la evaluarea psihologică şi evaluarea capacităţii motrice susţin examinarea medicală, conform metodologiei specifice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (6) În situaţia în care candidaţii declaraţi „admis“/„apt“ la evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi examinarea medicală solicită încadrarea în unitatea militară unde s-a întocmit dosarul de candidat, iar în cadrul acesteia există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă iniţiază demersurile legale pentru încadrarea în funcţie.
    (7) În situaţia în care candidaţii declaraţi „admis“/„apt“ la evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi examinarea medicală solicită încadrarea în altă unitate militară sau garnizoană decât unitatea unde s-a întocmit dosarul de candidat sau în această unitate nu există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă solicită, pe cale ierarhică, până la eşalonul/structura în subordinea/coordonarea căruia/căreia se află unitatea militară unde candidaţii solicită încadrarea, iniţierea demersurilor pentru identificarea posturilor vacante pentru care aceştia îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţie.
    (8) După identificarea postului vacant, candidatul completează o nouă cerere de înscriere, la sediul unităţii militare unde s-a întocmit dosarul de candidat.

    ART. 49
    (1) Dosarele candidaţilor care solicită şi îndeplinesc condiţiile pentru încadrarea funcţiilor de cadru militar în activitate se anexează la rapoartele întocmite pentru propunerea de chemare/rechemare în activitate, care se înaintează ierarhic:
    a) Direcţiei generale management resurse umane, pentru chemare/rechemare în activitate în corpul ofiţerilor;
    b) Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării, pentru chemare/rechemare în activitate în corpul maiştrilor militari/subofiţerilor.

    (2) În cuprinsul rapoartelor privind chemarea/rechemarea în activitate se menţionează gradul deţinut în rezervă, după caz, arma/serviciul şi specialitatea militară din care urmează să facă parte, precum şi funcţia în care urmează să fie încadrat cel în cauză.

    ART. 50
    Pentru încadrarea în funcţii de personal civil contractual, fără concurs, a urmaşilor celor decedaţi, cererea persoanei în drept se adresează comandantului/şefului unităţii militare angajatoare a personalului participant decedat, însoţită de documentele de identitate care atestă calitatea de membru de familie şi CV-ul solicitantului.

    ART. 51
    În termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, comandantul/şeful unităţii militare face demersuri pentru identificarea, în statul de organizare propriu şi/sau în statele de organizare ale unităţilor militare din garnizoană, indiferent de subordonarea acestora, a funcţiilor de personal civil contractual vacante disponibile pentru încadrarea persoanei, fără concurs, potrivit pregătirii şi experienţei profesionale.

    ART. 52
    Solicitantul optează pentru una din funcţiile de personal civil contractual vacante disponibile, exprimându-şi opţiunea printr-o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă acordul său. Acesta depune la unitatea militară documentele solicitate pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor din fişa postului ales.

    ART. 53
    Structura de resurse umane a unităţii militare în care a fost identificată funcţia de personal civil contractual în care se va face încadrarea, fără concurs, verifică îndeplinirea, de către solicitant, a condiţiilor generale şi specifice, menţionate în fişa postului civil.

    ART. 54
    (1) Comandantul/Şeful unităţii militare în care se regăseşte funcţia de personal civil contractual, în calitate de „angajator“, întocmeşte şi promovează ierarhic, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane, raport la ministrul apărării naţionale, în vederea obţinerii aprobării acestuia pentru încadrarea funcţiei de personal civil contractual, fără concurs, precum şi data propusă pentru încheierea raporturilor de muncă între angajat şi angajator.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se promovează însoţit de următoarele documente:
    a) copie a actului de identitate;
    b) copii ale documentelor care stabilesc calitatea de membru al familiei personalului decedat;
    c) copii ale documentelor de studii;
    d) documente care atestă vechimea în muncă conform cerinţelor din fişa postului;
    e) copia cererii de încadrare fără concurs;
    f) fişa postului pentru funcţia de personal civil contractual vacantă ce va fi încadrată fără concurs;
    g) curriculum vitae.


    ART. 55
    (1) Dreptul la bursa de studii lunară prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020 se acordă, o singură dată, pentru fiecare din nivelurile şi ciclurile de studii, primar, secundar, terţiar sau universitar, urmate la forma cu frecvenţă în cadrul instituţiilor civile de învăţământ, organizate conform legii, până la împlinirea de către beneficiar a vârstei de 26 de ani.
    (2) Pentru acordarea bursei de studii se depune o cerere la Casa de pensii sectorială/centrul militar pe raza căruia domiciliază, după caz, de către părintele supravieţuitor, în numele şi pe seama copilului minor sau de către copilul major, însoţită de documentele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a), b), d) şi e), la care se adaugă:
    a) copia certificatului de deces al părintelui care are calitatea de personal participant;
    b) copia documentului justificativ care atestă calitatea de personal participant a părintelui decedat.

    (3) Plata bursei de studii se face persoanei îndreptăţite, astfel:
    a) începând cu data decesului părintelui beneficiarului, dacă documentele prevăzute la alin. (2) sunt depuse în termen de 90 de zile de la data decesului;
    b) începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute la alin. (2) cu depăşirea termenului indicat la lit. a).

    (4) Plata bursei de studii se suspendă în condiţiile prevăzute la art. 36 alin. (4) lit. b) şi c), iar reluarea plăţii acesteia se face cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 36 alin. (5).
    (5) Plata bursei de studii încetează potrivit prevederilor art. 36 alin. (6) lit. b)-d).

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 56
    (1) Direcţia medicală asigură din bugetul propriu următoarele drepturi:
    a) transportul în vederea internării la SUUMC a personalului prevăzut la art. 18 alin. (1) care a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale;
    b) cheltuielile aferente tratamentului şi deplasării în străinătate a personalului aflat în situaţiile prevăzute la art. 19 lit. b) şi c), art. 24 alin. (4) şi art. 26 alin. (1), precum şi, eventual, pentru persoanele care participă la îngrijirea acestuia prevăzute la art. 20 lit. c), art. 21 lit. c) şi art. 24 alin. (6);
    c) cheltuielile aferente monitorizării în străinătate a personalului prevăzut la art. 24 alin. (4).

    (2) SUUMC asigură din bugetul propriu, cu sume de la bugetul de stat, următoarele drepturi:
    a) transportul în vederea internării la SUUMC a personalului prevăzut la art. 18 alin. (1), internat în structuri sanitare ale Ministerului Apărării Naţionale;
    b) cheltuielile aferente tratamentului personalului prevăzut la art. 18 alin. (1) în instituţii medicale publice sau private din ţară;
    c) cheltuielile aferente reparării sau înlocuirii ortezelor, protezelor, produselor medicale ortopedice şi altor produse şi dispozitive medicale, necesare personalului prevăzut la art. 29.

    (3) Structurile centrale/Statele majore ale categoriilor de forţe/Comandamentele asigură din bugetul propriu următoarele drepturi:
    a) transportul în vederea internării la SUUMC a personalului prevăzut la art. 18 alin. (1), încadrat la unităţile militare din subordine;
    b) cheltuielile aferente tratamentului şi deplasării în străinătate a personalului aflat în situaţiile prevăzute la art. 19 lit. a) şi art. 26 alin. (1), precum şi, eventual, pentru persoanele care participă la îngrijirea acestuia prevăzute la art. 20 lit. c) şi art. 21 lit. c).

    (4) Centrul militar pe raza căruia domiciliază personalul participant asigură din bugetul propriu următoarele drepturi:
    a) suma forfetară lunară prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020 cuvenită militarilor invalizi, civililor invalizi, răniţilor şi personalului participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii care au încetat raporturile de serviciu/muncă cu Ministerul Apărării Naţionale;
    b) indemnizaţia lunară de invaliditate prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 168/2020 cuvenită personalului participant invalid care a încetat raporturile de serviciu/muncă cu Ministerul Apărării Naţionale şi nu are calitatea de pensionar militar;
    c) indemnizaţia lunară pentru însoţitor prevăzută la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 168/2020 cuvenită personalului participant încadrat în gradul I de invaliditate care a încetat raporturile de serviciu/muncă cu Ministerul Apărării Naţionale şi nu are calitatea de pensionar militar;
    d) suma forfetară lunară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020 cuvenită personalului prevăzut la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 168/2020;
    e) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020 cuvenită personalului participant care nu are calitatea de pensionar militar şi care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ şi nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    f) bursa de studii prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020 cuvenită copiilor personalului participant invalid care a încetat raporturile de serviciu/muncă cu Ministerul Apărării Naţionale şi nu are calitatea de pensionar militar;
    g) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 168/2020 cuvenită urmaşilor personalului participant civil decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    h) bursa de studii prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020 cuvenită copiilor personalului participant civil decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    i) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 168/2020 cuvenită părinţilor personalului participant civil decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii.

    (5) Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale asigură din bugetul propriu următoarele drepturi:
    a) indemnizaţia lunară de invaliditate prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 168/2020, cuvenită militarilor invalizi în activitate şi celor în rezervă/retragere care au calitatea de pensionari militari;
    b) indemnizaţia lunară pentru însoţitor prevăzută la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 168/2020, cuvenită militarilor invalizi încadraţi în gradul I de invaliditate în activitate şi celor trecuţi în rezervă/retragere care au calitatea de pensionari militari;
    c) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020 cuvenită personalului participant care are calitatea de pensionar militar şi care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ şi nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    d) bursa de studii prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020 cuvenită copiilor personalului participant militar invalid în activitate şi celui trecut în rezervă/retragere care au calitatea de pensionari militari;
    e) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 168/2020 cuvenită urmaşilor personalului participant militar decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    f) bursa de studii prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 168/2020 cuvenită copiilor personalului participant militar decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii.

    (6) Celelalte unităţi militare ai căror comandanţi/şefi/directori au calitatea de ordonator de credite asigură din bugetul propriu următoarele drepturi cuvenite personalului participant încadrat în unitatea proprie şi în unităţile militare aflate în asigurare financiară:
    a) suma forfetară lunară prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020;
    b) indemnizaţia lunară de invaliditate prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 168/2020, pentru personalul civil invalid;
    c) indemnizaţia lunară pentru însoţitor prevăzută la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 168/2020 acordată personalului civil încadrat în gradul I de invaliditate;
    d) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 168/2020 acordată pe perioada incapacităţii temporare de muncă;
    e) suma forfetară lunară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020;
    f) bursa de studii prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 168/2020, cuvenită copiilor personalului civil invalid.

    (7) Şefii structurilor centrale care nu au calitatea de ordonator de credite asigură drepturile prevăzute la alin. (3) lit. b) prin Direcţia medicală.
    (8) Drepturile aferente deplasării, respectiv transport, cazare, masă, taxă de viză, diurnă, după caz, se efectuează în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

    ART. 57
    (1) Alocarea la drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020 se face prin ordin de zi pe unitate al structurii în care este încadrat personalul participant activ sau al centrului militar ori prin decizie emisă de Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, după caz.
    (2) Alocarea la drepturile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 168/2020 se face după emiterea ordinului ministrului apărării naţionale sau adoptării hotărârii Guvernului, prevăzute la art. 4 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 168/2020, începând cu data conferirii, respectiv acordării calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“.
    (3) Pentru personalul participant căruia i s-a conferit titlul onorific de „Veteran“ în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006*) pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care la data de 4.02.2021 îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 168/2020, alocarea la drepturile prevăzute la art. 12 din aceeaşi lege se face de la data menţionată anterior, după conferirea calităţii de „Veteran din teatrele de operaţii“.
    *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 a fost abrogată prin Legea nr. 168/2020.


    ART. 58
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

     la norme
    MISIUNILE ŞI OPERAŢIILE
    desfăşurate în afara teritoriului statului român, la care a luat parte personalul participant începând cu anul 1990,
    înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii
    în afara teritoriului statului român, asimilate cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea │TO/Zonă de misiune│
│crt.│misiunii │/Loc de │
│ │ │desfăşurare │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNOSOM II │ │
│1 │(ONU) - │Somalia │
│ │Misiune de │ │
│ │observare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNAMIR II │ │
│2 │(ONU) - │Rwanda │
│ │Misiune de │ │
│ │asistenţă │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNAVEM III │ │
│3 │(ONU) - │Angola │
│ │Misiune de │ │
│ │verificare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │MONUA (ONU) - │ │
│4 │Misiune de │Angola │
│ │observare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNOA (ONU) - │ │
│5 │Grup tehnic de│Angola │
│ │la Oficiul ONU│ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │MONUC MONUSCO │ │
│6 │(ONU) - │Republica │
│ │Misiune de │Democrată Congo │
│ │observare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNMEE (ONU) - │Etiopia şi │
│7 │Misiune de │Eritreea │
│ │observare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │MINUCI - UNOCI│ │
│8 │(ONU) - │Coasta de Fildeş │
│ │Misiune ONU │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│9 │UNMIL (ONU) - │Liberia │
│ │Misiune ONU │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│10 │ONUB - Misiune│Burundi │
│ │de observare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNMIS - │ │
│11 │Misiune de │Sudan │
│ │impunere a │ │
│ │păcii │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNMIN - │ │
│12 │Misiune de │Nepal │
│ │observare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │GROM (OSCE) - │Republica Moldova │
│13 │Misiune de │- Transnistria │
│ │observare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │IFOR (NATO) - │ │
│ │Forţa │TO │
│14 │Internaţională│Bosnia-Herţegovina│
│ │de Impunere a │ │
│ │Păcii │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │SFOR (NATO) - │TO │
│15 │Forţa de │Bosnia-Herţegovina│
│ │Stabilizare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│16 │EUFOR (UE) - │TO │
│ │ALTHEA │Bosnia-Herţegovina│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNMIK (ONU) - │ │
│17 │Misiune ONU │Kosovo │
│ │interimară de │ │
│ │administrare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │KVM (OSCE) - │Kosovo-Skopje, │
│18 │Misiune de │Macedonia │
│ │verificare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│19 │KFOR (NATO) │Kosovo │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Spillover │ │
│ │Monitor │ │
│20 │Mission - │Skopje, Macedonia │
│ │Misiune de │ │
│ │monitorizare │ │
│ │OSCE, FYROM │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │EUFOR │ │
│ │CONCORDIA - │ │
│21 │Misiune UE de │Skopje, Macedonia │
│ │menţinere a │ │
│ │păcii │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ALBA (OSCE) - │ │
│22 │Forţa │Albania │
│ │Multinaţională│ │
│ │de Protecţie │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │EUMM - Misiune│ │
│23 │UE de │Georgia │
│ │monitorizare │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│24 │OSCE │Georgia │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Operaţia │ │
│ │ENDURING │ │
│25 │FREEDOM │TO Afganistan │
│ │(Coaliţie) │ │
│ │Afganistan │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ISAF (Forţa │ │
│ │Internaţională│ │
│ │pentru │ │
│26 │Asistenţă şi │TO Afganistan │
│ │Securitate - │ │
│ │NATO) │ │
│ │Afganistan │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNIKOM (ONU) -│ │
│27 │Misiune de │TO Irak şi Kuweit │
│ │observare a │ │
│ │ONU │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│28 │UNMOVIC │TO Irak │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Operaţia │ │
│ │„IRAQI │ │
│29 │FREEDOM“ │TO Irak │
│ │(Coaliţie) │ │
│ │Irak │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│30 │ANTICA │TO Irak │
│ │BABILONIA │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNAMI - │ │
│31 │Misiune ONU de│TO Irak │
│ │asistenţă în │ │
│ │Irak │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│32 │UNOMIG │Georgia │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Operaţia │ │
│33 │„IRAQI SUNSET“│TO Irak │
│ │(Coaliţie) │ │
│ │Irak │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │NTM-I - │ │
│34 │Misiune NATO │TO Irak │
│ │de pregătire │ │
│ │în Irak │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Operaţia NATO │ │
│ │„ACTIVE │ │
│ │ENDEAVOUR“ - │ │
│ │prevenire şi │ │
│ │combatere a │ │
│35 │terorismului │Marea Mediterană │
│ │şi a │ │
│ │traficului │ │
│ │ilegal în │ │
│ │Marea │ │
│ │Mediterană │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│36 │Misiunea NATO │Lituania, Estonia,│
│ │- BALTICA 2007│Letonia │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│37 │EUSEC - Congo │Congo │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│38 │GRANBY │Golful Persic │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│39 │SACEUR - │Afganistan │
│ │Rezerva │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │UNAMA (ONU) - │ │
│40 │Misiune ONU de│TO Afganistan │
│ │asistenţă │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│41 │DESERT STORM -│TO Irak │
│ │IRAQ │ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘    ANEXA 2

    la norme
    MODUL
    de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“
    ART. 1
    Legitimaţia de „Veteran din teatrele de operaţii“ este documentul care atestă şi evidenţiază calitatea prevăzută la art. 4 din Legea nr. 168/2020.

    ART. 2
    Legitimaţia de „Veteran din teatrele de operaţii“ se emite sub forma unui card cu fundal securizat cu textură holografică, în culoare verde pal, pe care sunt imprimate:
    a) tricolorul;
    b) înscrisurile „ROMÂNIA“ şi „MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE“;
    c) înscrisul „LEGITIMAŢIE DE «VETERAN DIN TEATRELE DE OPERAŢII»“;
    d) însemnul heraldic color al Ministerului Apărării Naţionale;
    e) numele şi prenumele, scrise fără abrevieri, cu diacritice, cu majuscule, font Calibri;
    f) codul numeric personal, scris cu font Calibri;
    g) codul de informaţii suplimentare, care cuprinde numărul misiunilor la care a participat, precum şi durata însumată a acestora în ani, luni şi zile;
    h) seria şi numărul legitimaţiei de „Veteran din teatrele de operaţii“, format din seria VTO şi 8 cifre;
    i) fotografia color şi monocrom a persoanei, în format „.jpg“, cu dimensiunea maximă de 2 MB pe disk, proporţie 3/4, pe fundal monocrom luminos. Fotografia personalului în activitate se descarcă din cadrul sistemului informatic pentru gestionarea personalului activ - RESMIL de către structurile de resurse umane, şi se transmite împreună cu situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1). Pentru persoanele care nu se mai află în raporturi de serviciu/de muncă cu Ministerul Apărării Naţionale, fotografiile se realizează în uniformă militară de oraş/ţinută civilă şi se transmit de către centrele militare zonale/judeţene/de sector, împreună cu situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1).


    ART. 3
    (1) Situaţiile centralizatoare cu personalul participant care îndeplineşte condiţiile pentru a i se conferi calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ şi tabelul centralizator cu datele necesare pentru emiterea, numerotarea şi executarea legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“ (conform tabelului de mai jos, în format .xls) se transmit, în format letric şi electronic, de Direcţia calitatea vieţii personalului la Centrul tehnic-editorial al armatei.
    Tabel centralizator cu datele necesare pentru emiterea, numerotarea şi executarea legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“

┌────┬──────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Numele│Prenumele │CNP │Numărul │Perioada│Denumire fişier │Numărul │
│crt.│ │ │ │misiunilor│ │fotografie* │legitimaţiei**│
├────┼──────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │7 ani-11│ │ │
│1 │IVAN │CIPRIAN-ŞTEFAN│1850111896874│4 misiuni │luni-7 │ivanciprianstefan│00000001 │
│ │ │ │ │ │zile │ │ │
└────┴──────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴──────────────┘


     * Câmpul „Denumire fişier fotografie“ se completează cu numele şi prenumele titularului fotografiei, fără diacritice, caractere speciale sau spaţii, iar denumirea creată trebuie să corespundă cu cea a fotografiei din directorul asociat tabelului.
    ** Câmpul „Numărul legitimaţiei“ se completează cu 8 cifre.


    (2) Emiterea, evidenţa şi retragerea legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“ ale personalului participant în activitate din structurile Direcţiei generale de informaţii a apărării şi structurile subordonate acesteia, inclusiv operaţiunile de confecţionare, numerotare şi distribuire, se realizează conform unei metodologii proprii, care se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (3) Distribuirea legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“ pentru personalul participant se face de către Direcţia calitatea vieţii personalului unităţii militare în care acesta este încadrat sau centrului militar pe raza căruia domiciliază, după caz.

    ART. 4
    Emiterea unei noi legitimaţii de „Veteran din teatrele de operaţii“ se face în următoarele situaţii:
    a) când imaginea facială din legitimaţie nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
    b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului;
    c) în caz de pierdere, distrugere, furt sau în caz de deteriorare care face imposibilă utilizarea acesteia.


    ART. 5
    (1) Legitimaţiile de „Veteran din teatrele de operaţii“ se retrag titularilor de către structura de resurse umane la emiterea unei noi legitimaţii.
    (2) În caz de deces, legitimaţia de „Veteran din teatrele de operaţii“ se păstrează de membrii familiei.

    ART. 6
    Evidenţa nominală a legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“ se ţine în registrul pentru evidenţa legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“, al cărui model este prezentat mai jos. Registrul
    pentru evidenţa legitimaţiilor de „Veteran din teatrele de operaţii“ ale personalului Unităţii militare nr. 0XXXX

┌────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Numele, │Codul │Seria şi │Data │ │ │
│Nr. │Gradul│prenumele│numeric │numărul │emiterii │Semnătura │Observaţii│
│crt.│ │tatălui, │personal│legitimaţiei│legitimaţiei│titularului│ │
│ │ │prenumele│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘

    ANEXA 3

    la norme
    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
     - Model -
    Legitimaţie de „Veteran din teatrele de operaţii“
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016