Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 11 din 13 martie 2020  privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 11 din 13 martie 2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020
    Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în temeiul prevederilor art. 23 lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2020,
    în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b),art. 5 lit. c),art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 11 martie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta normă reglementează provenienţa capitalului social subscris şi vărsat de către fondatorii/acţionarii societăţii de pensii/administratorului, constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Lege, precum şi modificarea capitalului social.

    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 3 din Lege, la art. 3 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale
    ART. 3
    Societatea de pensii constituită în baza Legii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Lege.

    ART. 4
    (1) Societăţile de pensii, societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare de viaţă care sunt autorizate să administreze fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii administrate privat, precum şi societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare de viaţă, autorizate în condiţiile Legii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale, alocă din capitalul social, exclusiv pentru desfăşurarea activităţii de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale, un capital social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României, la data constituirii.
    (2) Pentru a administra un fond de pensii ocupaţionale, administratorul unui fond de pensii administrat privat trebuie să aibă un capital social minim cel puţin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege şi de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru a administra un fond de pensii ocupaţionale, administratorul unui fond de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim cel puţin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege şi de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru a administra un fond de pensii ocupaţionale, administratorul unui fond de pensii administrat privat care administrează şi fonduri de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim cel puţin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege, de Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pentru a administra un fond de pensii ocupaţionale, societatea de administrare a investiţiilor trebuie să aibă un capital social minim cel puţin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege şi de Legea nr. 126/2018.
    (6) Pentru a administra un fond de pensii ocupaţionale, societatea de asigurare de viaţă trebuie să aibă un capital social minim cel puţin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Lege şi de Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    În analiza provenienţei capitalului social al societăţii de pensii/administratorului, AS.F. urmăreşte:
    a) provenienţa fondurilor care vor fi utilizate ca participaţie la capitalul social al administratorului;
    b) natura activităţii desfăşurate de fondatori/acţionari;
    c) informaţii referitoare la activitatea fondatorilor/acţionarilor, la tranzacţiile desfăşurate de aceştia ori la influenţa de orice natură la care aceştia sunt supuşi şi care pot conduce la concluzia că există posibilitatea ca viitorul administrator să nu îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei nr. 1.


    ART. 6
    Sumele destinate participaţiei la capitalul social al administratorului trebuie să provină numai din surse proprii şi să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de alte entităţi fără personalitate juridică.

    ART. 7
    Sumele destinate participaţiei la capitalul social al administratorului trebuie să nu provină:
    a) de la persoane juridice ori alte entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice;
    b) din jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea fondatorilor/acţionarilor/asociaţilor şi administratorilor;
    c) din activităţi care încalcă prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
    d) de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obţinute din activităţi desfăşurate conform lit. a)-c);
    e) de la persoane nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 26 şi 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) de la persoane care au fost condamnate printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiuni de corupţie şi de serviciu, de spălare a banilor, infracţiuni contra patrimoniului, de fals, evaziune fiscală, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a societăţii de pensii/administratorului.


    ART. 8
    Pentru fiecare dintre participanţii la capitalul social, persoane fizice şi juridice, administratorul transmite A.S.F., după caz:
    a) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale şi în formă bănească a aportului la capitalul social;
    b) declaraţia pentru participanţii la capitalul social prevăzută în anexa nr. 2, completată şi semnată de fiecare dintre participanţii la capitalul social al societăţii de pensii cu deţineri de cel puţin 1% din capitalul social;
    c) chestionarul pentru participanţii la capitalul social prevăzut în anexa nr. 1, completat şi semnat de fiecare dintre aceştia, cu deţineri de cel puţin 1% din capitalul social.


    CAP. III
    Modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale
    ART. 9
    Capitalul social minim al administratorului poate fi modificat cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legilor speciale aplicabile în vigoare, menţionate la art. 4.

    ART. 10
    Orice modificare a capitalului social al administratorului se va face cu aprobarea A.S.F.

    ART. 11
    (1) Administratorul de fonduri de pensii ocupaţionale trebuie să se asigure că, pe toată durata de funcţionare, valoarea capitalului său social nu scade sub valoarea capitalului social minim, prevăzut la art. 4 alin. (1).
    (2) În situaţia în care capitalul social scade sub valoarea prevăzută de Lege, administratorul notifică A.S.F. fără întârziere şi procedează la reîntregirea capitalului social, în conformitate cu prevederile alin. (3).
    (3) Reîntregirea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale se face în termen de maximum 6 luni de la data la care a înregistrat o valoare mai mică decât cea prevăzută de Lege.

    ART. 12
    Capitalul social minim al administratorului se majorează cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depăşeşte echivalentul în lei a 200 milioane euro active nete ale fondurilor de pensii ocupaţionale, aflate în administrare.

    ART. 13
    Sumele destinate participaţiei la majorarea de capital social a administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă.

    CAP. IV
    Procedura de aprobare sau de respingere a cererii pentru modificarea capitalului social
    SECŢIUNEA 1
    Aprobarea cererii pentru modificarea capitalului social
    ART. 14
    (1) Cererea pentru aprobarea modificării capitalului social şi pentru aprobarea modificării actului constitutiv se depune şi se înregistrează la A.S.F. de către administratorul de fonduri de pensii ocupaţionale.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:
    a) proiectul actului constitutiv actualizat ca urmare a modificării capitalului social, conform prevederilor legale aplicabile, document care conţine inclusiv detalierea alocării capitalului social pe obiecte de activitate;
    b) hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, prin care s-a decis modificarea capitalului social;
    c) mandatele de reprezentare în adunarea generală extraordinară pentru acţionarii persoane juridice;
    d) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social, pentru fiecare dintre participanţii la capitalul social, persoane fizice şi juridice, după caz;
    e) declaraţia pentru participanţii la capitalul social prevăzută în anexa nr. 2, completată şi semnată de fiecare dintre aceştia, după caz;
    f) chestionarul pentru participanţii la capitalul social, prevăzut în anexa nr. 1, completat şi semnat de fiecare dintre aceştia, după caz;
    g) nota de fundamentare cu privire la motivarea modificării capitalului social şi calculul raportului dintre activul net şi capitalul social, înainte şi după modificare.


    ART. 15
    (1) A.S.F. hotărăşte cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare a cererii prevăzute la art. 14 alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
    (2) Decizia de aprobare a modificării capitalului social şi a actului constitutiv se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

    ART. 16
    (1) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.
    (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.

    ART. 17
    (1) Administratorul de fonduri de pensii ocupaţionale înregistrează modificarea actului constitutiv la registrul comerţului în raza căruia se află sediul social al societăţii de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prevăzute la art. 15 alin. (2).
    (2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile administratorului, duce la pierderea valabilităţii deciziei de aprobare a modificării capitalului social.

    ART. 18
    În termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea certificatului de înscriere de menţiuni de la registrul comerţului, administratorul depune, în copie, la A.S.F.:
    a) certificatul de înscriere de menţiuni;
    b) certificatul constatator;
    c) actul constitutiv în formă actualizată, astfel cum a fost înregistrat la registrul comerţului.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Respingerea cererii pentru modificarea capitalului social
    ART. 19
    Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă duce la respingerea cererii prevăzute la art. 14 alin. (1).

    ART. 20
    Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

    ART. 21
    Decizia de respingere poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22
    O nouă cerere pentru modificarea capitalului social poate fi transmisă A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    (1) Documentele depuse la A.S.F. sunt numerotate, semnate pentru conformitate de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi sunt însoţite de un opis.
    (2) Documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.
    (3) A.S.F. poate solicita, în scris, orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.

    ART. 24
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

    ART. 25
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 26
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 13 martie 2020.
    Nr. 11.
    ANEXA 1

    CHESTIONAR
    pentru participanţii la capitalul social
    Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre fondatorii societăţii de pensii (persoane fizice şi persoane juridice)/acţionarii administratorului, cu deţineri de cel puţin 1% din capitalul social, care solicită să administreze sau care administrează un fond de pensii ocupaţionale.
    Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
    Autoritatea de Supraveghere Financiară va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    1. Denumirea şi adresa sediului social al societăţii pentru care se comunică informaţiile: ..................................................
    2. Identitatea participantului la capitalul social al societăţii:
    2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică, codul unic de înregistrare şi adresa sediului social: ……………………….......................................................
    2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele şi prenumele, CNP, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul. Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care au domiciliul/reşedinţa în România.

    3. În situaţia în care participantul la capitalul social este un acţionar din categoria instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare se va/se vor indica autoritatea/autorităţile însărcinată/însărcinate cu supravegherea sa pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată: ………………………...........
    4. Pentru participanţii la capitalul social menţionaţi la pct. 3 se vor indica, după caz, valoarea fondurilor proprii şi nivelul indicatorului de solvabilitate, la nivel individual şi la nivelul grupului din care fac parte, potrivit ultimelor raportări transmise autorităţii însărcinate cu supravegherea entităţilor respective pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile. Se va preciza data pentru care au fost determinaţi indicatorii menţionaţi: ...................................
    5. Faceţi parte dintr-un grup de persoane care acţionează împreună? În caz afirmativ, precizaţi componenţa grupului şi natura relaţiilor existente între membrii acestuia: …………….……..........
    6. Care sunt obiectivele pe care le urmăriţi în legătură cu activitatea societăţii în următorii 3 ani?
    7. Persoanele din grupurile menţionate la pct. 5 au făcut, în ultimii 10 ani, ori fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă în timp a intervenit o reabilitare.
    8. Aţi fost sancţionat, vi s-a refuzat o autorizaţie, în ultimii 10 ani, ori sunteţi sancţionat cu interdicţie temporară sau definitivă de a desfăşura activităţi de către autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România ori din străinătate? Dacă da, daţi detalii.
    9. Vă aflaţi sau v-aţi aflat, în ultimii 10 ani, în litigiu cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile: ………………...………………...........
    10. Comunicaţi orice alte informaţii utile care pot permite o apreciere cât mai completă şi corectă a situaţiei patrimoniale, a activităţii şi reputaţiei participantului la capitalul social al societăţii.
    Subsemnatul/Subscrisa declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că, în ceea ce priveşte fondurile utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al societăţii, sunt respectate prevederile legale în vigoare. Totodată, mă angajez să comunic de îndată Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    Numele şi prenumele/Denumirea: …………………...........
    Semnătura: ……………………………………...........
    Data: ……………………………………...........
    Declaraţiile false sau omiterea intenţionată a declarării unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE
    privind provenienţa capitalului social
    Această declaraţie va fi completată de către fiecare dintre fondatorii societăţii de pensii (persoane fizice şi persoane juridice)/acţionarii administratorului, cu deţineri de cel puţin 1% din capitalul social, care solicită să administreze sau care administrează un fond de pensii ocupaţionale.
    Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată.
    Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.
    Subsemnatul/Subscrisa, ……(numele şi prenumele/denumirea)......, în calitate de fondator/acţionar la …….....(denumirea societăţii de pensii/ administratorului fondului de pensii ocupaţionale)....., declar pe propria răspundere că suma de ……………......... folosită ca aport la capitalul social al societăţii de pensii/ administratorului provine din:

┌──────┬─────┬─────────────────────────┐
│Suma │Sursa│Procent din total sumă │
│ │ │folosită ca aport (%) │
├──────┼─────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────┼─────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────┼─────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────┼─────┼─────────────────────────┤
│TOTAL:│ │100% │
└──────┴─────┴─────────────────────────┘    Data ……………………………………...........
    Semnătura …………………………………….

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016