Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 10 iulie 2020  privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 10 iulie 2020 privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 645 din 22 iulie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 273 din 10 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 645 din 22 iulie 2020.
──────────
    ART. 1
    Obiectul
    (1) Prezenta normă stabileşte cadrul de desfăşurare a investigaţiilor la nivelul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), parte a sistemului de investigaţii şi sancţiuni al instituţiei, pentru de a detecta în scopul corectării şi al prevenirii efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.
    (2) Investigaţia se declanşează în cazurile în care printr-o sesizare comunicată către APSAAS/autosesizare a ASPAAS este semnalată o potenţială efectuare necorespunzătoare a auditului statutar ca urmare a încălcării reglementărilor legale cu incidenţă în domeniu, care nu poate fi detectată direct la nivelul ASPAAS prin verificarea registrelor şi evidenţelor ASPAAS, inclusiv platformelor IT.

    ART. 2
    Competenţa
    (1) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar, potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, este responsabilă pentru instituirea şi implementarea unui sistem eficace de investigaţii şi sancţiuni pentru a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar şi are dreptul să iniţieze şi să desfăşoare investigaţii privind auditorii financiari sau firmele de audit şi să ia măsurile corespunzătoare, după caz.
    (2) Competenţa de investigaţie şi sancţionare este exercitată de ASPAAS, în conformitate cu Legea nr. 162/2017 şi dreptul intern, în oricare dintre următoarele moduri:
    a) în mod direct;
    b) în colaborare cu alte autorităţi;
    c) prin sesizarea autorităţilor judiciare competente.


    ART. 3
    Aria de aplicabilitate
    Fac obiectul sistemului de investigaţii şi sancţiuni implementat de ASPAAS:
    a) auditorii financiari sau firmele de audit care sunt înregistraţi/te în România, ca urmare a autorizării în conformitate cu art. 3 sau 66 din Legea nr. 162/2017; şi
    b) auditorii financiari sau firme de audit care emit rapoarte de audit privind situaţiile financiare anuale sau situaţiile financiare anuale consolidate pe o piaţă reglementată din România, astfel cum este menţionat la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 162/2017;
    c) auditorii financiari autorizaţi în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 162/2017 şi înregistraţi în categoria auditorilor financiari nonactivi şi auditorii financiari autorizaţi în România şi înregistraţi în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit care şi-au suspendat activitatea, pentru activitatea de audit statutar desfăşurată anterior obţinerii statutului de auditor financiar nonactiv, respectiv anterior suspendării exercitării activităţii;
    d) auditorii financiari şi firmele de audit cărora le-a fost retrasă autorizarea din orice motiv, pentru activitatea de audit statutar desfăşurată anterior emiterii ordinului de retragere a autorizării;
    e) auditorii financiari şi entităţile de audit din ţări terţe care sunt înregistraţi/te, dar nu şi autorizaţi/te în România şi se supun sistemelor de investigaţii şi sancţiuni.


    ART. 4
    Schimbul de informaţii şi cooperarea în cazul investigaţiilor privind încălcarea dispoziţiilor legale pe teritoriul unui alt stat membru
    (1) ASPAAS acordă asistenţă autorităţilor competente din alte state membre şi autorităţilor europene de supraveghere relevante. În mod special, ASPAAS face schimb de informaţii şi cooperează în investigaţiile referitoare la efectuarea auditului statutar.
    (2) În situaţia în care ASPAAS constată că se comit sau că au fost comise acte contrare dispoziţiilor legale privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate, pe teritoriul unui alt stat membru, notifică aspectele constatate autorităţii competente.
    (3) ASPAAS poate solicita efectuarea unei investigaţii de către autoritatea competentă a unui alt stat membru pe teritoriul acestuia, în baza protocolului încheiat cu acesta.
    (4) La solicitarea autorităţilor competente în domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru, ASPAAS efectuează investigaţii pe teritoriul României.
    (5) ASPAAS poate solicita ca unora dintre angajaţii săi să li se permită să însoţească personalul autorităţii competente a celuilalt stat membru pe durata investigaţiei.
    (6) La solicitarea autorităţilor competente în domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru, ASPAAS poate permite ca angajaţi ai acestora să însoţească personalul ASPAAS pe durata investigaţiei.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (4) investigaţia face obiectul unui control general din partea ASPAAS.
    (8) ASPAAS poate refuza să dea curs unei cereri de efectuare a unei investigaţii, astfel cum se prevede la alin. (4), sau a unei cereri ca personalul său sa fie însoţit de personalul autorităţilor din alte state membre, astfel cum prevede alin. (5), în situaţia în care:
    a) furnizarea de informaţii poate aduce atingere securităţii naţionale, apărării ţării şi ordinii publice; sau
    b) au fost deja iniţiate procedurile judiciare cu privire la aceleaşi acţiuni şi împotriva aceloraşi persoane pe lângă autorităţile din România; sau
    c) a fost deja adoptată o hotărâre judecătorească definitivă împotriva unor persoane pentru aceleaşi acţiuni de către autorităţile competente din România.


    ART. 5
    Cooperarea cu autorităţile competente din ţări terţe
    (1) ASPAAS poate permite transferul către autorităţile competente dintr-o ţară terţă al rapoartelor de investigaţii referitoare la auditul în cauză, în baza unui acord de colaborare aşa cum este menţionat în condiţiile prevăzute de art. 70 alin. (1) din Legea nr. 162/2017.
    (2) Acordul de colaborare trebuie să asigure că:
    a) autorităţile competente justifică motivele cererii pentru obţinerea dosarelor de audit sau a altor documente;
    b) persoanele angajate sau angajate anterior de către autorităţile competente ale ţării terţe care primeşte informaţiile fac obiectul obligaţiei de păstrare a secretului profesional;
    c) să nu fie compromisă protecţia intereselor comerciale ale entităţii auditate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi industrială;
    d) autorităţile competente ale unei ţări terţe pot folosi dosarele de audit şi alte documente doar pentru exercitarea funcţiilor lor de supraveghere publică, de asigurare a calităţii şi de investigaţii, funcţii care îndeplinesc cerinţe echivalente cu cele de la art. 29, 30 şi 32 din Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) ASPAAS poate refuza cererea unei autorităţi competente dintr-o ţară terţă privind dosarele de audit sau alte documente deţinute de un auditor financiar sau de o firmă, în situaţia în care: furnizarea dosarelor de audit sau a documentelor poate aduce atingere suveranităţii, securităţii sau ordinii publice a Uniunii Europene sau a României; au fost deja iniţiate proceduri judiciare cu privire la aceleaşi acţiuni şi împotriva aceloraşi persoane pe lângă autorităţile din România cărora le este adresată solicitarea; a fost deja adoptată o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la aceleaşi acţiuni şi împotriva aceloraşi auditori financiari sau firme de audit de către autorităţile competente din România.

    (3) ASPAAS adoptă măsurile necesare pentru a se conforma deciziei Comisiei Europene cu privire la gradul de adecvare menţionat la art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017.
    (4) În cazuri excepţionale şi prin derogare de la dispoziţiile art. 70 alin. (1), ASPAAS poate permite auditorilor financiari sau firmelor de audit autorizate în România să transfere dosare de audit şi alte documente de audit direct către autorităţile competente ale unei ţări terţe, cu condiţia ca:
    a) autorităţile competente din acea ţară terţă să fi iniţiat investigaţii referitoare la respectivul auditor financiar sau firma de audit;
    b) transferul să nu contravină obligaţiilor pe care trebuie să le respecte auditorii financiari şi firmele de audit în legătură cu transferul dosarelor de audit sau al altor documente către ASPAAS;
    c) să existe un acord de colaborare între autoritatea competentă română şi autorităţile competente ale acelei ţări terţe care să permită ASPAAS acces direct reciproc la dosarele de audit şi la alte documente ale entităţilor de audit din respectiva ţară terţă;
    d) autoritatea competentă care face solicitarea din ţara terţă în cauză să informeze în prealabil ASPAAS cu privire la fiecare cerere directă de informaţii, indicând motivele acesteia;
    e) să fie respectate condiţiile menţionate la art. 70 alin. (2).

    (5) În situaţia în care investigaţia vizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale consolidate ale unui grup de entităţi, auditorul grupului pune la dispoziţia ASPAAS, la cerere, documentaţia relevantă pe care o deţine cu privire la activitatea de audit desfăşurată de auditorii, entităţile de audit, auditorii financiari sau firmele de audit dintr-o ţară terţă în scopul derulării auditului grupului, inclusiv toate documentele de lucru relevante pentru auditul grupului.
    (6) ASPAAS aduce la cunoştinţa Comisiei Europene acordurile de colaborare prevăzute de art. 70 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 162/2017.

    ART. 6
    Declanşarea investigaţiei
    (1) Sesizarea în urma căreia se poate declanşa o investigaţie se transmite către ASPAAS şi se gestionează de către ASPAAS, potrivit prevederilor Normelor privind raportarea către ASPAAS a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, aprobate prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 266/2018.
    (2) În situaţia reglementată conform art. 1 alin. (2), în cazul sesizărilor, Comisia de gestionare a sesizărilor constituită potrivit prevederilor Normelor privind raportarea către ASPAAS a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, aprobate prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 266/2018, propune spre aprobare preşedintelui ASPAAS declanşarea unei investigaţii.
    (3) În situaţia reglementată conform art. 1 alin. (2), în cazul autosesizării, în cuprinsul acesteia se indică, în măsura în care acestea sunt identificate, elementele prevăzute pentru conţinutul unei sesizări potrivit prevederilor Normelor privind raportarea către ASPAAS a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, aprobate prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 266/2018.
    (4) Activitatea de autosesizare are drept scop:
    a) menţinerea unui sistem proactiv pentru interesul public;
    b) identificarea într-un stadiu incipient a unei conduite îngrijorătoare a persoanelor prevăzute la art. 3; şi
    c) oferirea unei asigurări suplimentare părţilor interesate externe cu privire la preocuparea activă a ASPAAS de protejare a interesului public.

    (5) Demararea investigaţiei se face odată cu numirea responsabilului/responsabililor pentru efectuarea investigaţiei prin decizia preşedintelui ASPAAS.

    ART. 7
    Desfăşurarea investigaţiei
    (1) Efectuarea investigaţiilor în activitatea de audit statutar se realizează de către responsabilul/responsabilii - echipa - pentru desfăşurarea investigaţiei numit/numiţi prin decizie a preşedintelui ASPAAS dintre inspectorii din cadrul Serviciului investigaţii, asigurarea calităţii şi inspecţii (SIACI) al ASPAAS.
    (2) În funcţie de complexitatea investigaţiei, pe lângă inspectorii din cadrul SIACI, ASPAAS poate contracta experţi pentru a efectua servicii specifice în cadrul investigaţiilor, asigurându-se că nu există conflicte de interese între aceştia şi auditorul financiar sau firma de audit investigată, precum şi între aceştia şi ASPAAS sau Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Criteriile de selecţie pentru experţi trebuie să respecte prevederile art. 35 alin. (6) lit. a) şi c) din Legea nr. 162/2017.
    (3) Aria de cuprindere a investigaţiei include, dar nu se limitează la, aspectele reclamate prin sesizarea/autosesizarea care a generat declanşarea investigaţiei, echipa de investigaţie putând extinde investigaţia, caz în care se formulează concluzii şi cu privire la noile aspecte investigate.
    (4) În cazul investigaţiei cu privire la efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar, poate fi angajată atât răspunderea partenerului-cheie care a semnat raportul de audit, cât şi răspunderea firmei de audit care a contractat misiunea de audit statutar şi a revizorului de calitate, după caz.
    (5) În vederea asigurării dreptului la apărare al persoanelor, acestea vor fi convocate în vederea audierii cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru audiere.
    (6) Prin convocare se indică obligatoriu obiectul sesizării, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei pentru care a fost convocat(ă) în vederea audierii, precum şi documentele solicitate în vederea soluţionării sesizării.
    (7) Auditorul financiar sau firma de audit, după caz, trebuie să comunice ASPAAS lista documentelor solicitate în termen de 3 zile de la comunicarea solicitării.
    (8) Convocarea la şedinţa de audiere a auditorilor financiari şi firmelor de audit se trimite de obicei prin poşta electronică de către responsabilul/unul dintre responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei, la adresa de poştă electronică comunicată de către auditorul financiar/firma de audit la ASPAAS pentru înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit.
    (9) În cazul în care auditorul financiar/firma de audit nu a trimis la ASPAAS adresa de poştă electronică pentru înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, precum şi în alte situaţii, dacă este cazul, comunicarea se poate transmite prin orice alte mijloace de comunicare prevăzute de Codul de procedură civilă.
    (10) În cazul prevăzut la alin. (9), convocarea se întocmeşte, după caz, de către responsabilul/responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei şi se transmite persoanei convocate sub semnătura acestuia/acestora.
    (11) Dacă persoanele nu răspund la convocare sau nu îşi folosesc dreptul la apărare, deşi convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor legale şi dispoziţiilor prezentelor norme, obligaţia ASPAAS de a asigura dreptul la apărare se consideră îndeplinită, iar responsabilul/responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei finalizează investigaţia pe baza informaţiilor existente, prin emiterea raportului de investigaţie.
    (12) Pentru cazuri bine justificate (urgenţă medicală, imposibilitatea deplasării etc.), persoana cercetată poate solicita, o singură dată, o reprogramare a audierii. În acest sens va înainta o solicitare, însoţită de documente justificative, cu cel târziu o zi înainte de data stabilită pentru şedinţa de audiere, fără a pune în pericol posibilitatea derulării investigaţiei, respectiv cu respectarea termenelor de soluţionare a dosarelor şi/sau de prescripţie a abaterii. În situaţia în care motivul invocat pentru reprogramare şi documentele justificative sunt relevante, iar derularea investigaţiei nu este pusă în pericol, responsabilul/responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei reprogramează audierea şi îl înştiinţează pe solicitant prin email.
    (13) Refuzul auditorului financiar sau al reprezentantului legal al firmei de audit, după caz, de a transmite documentele solicitate constituie abatere administrativă şi se sancţionează conform art. 40 din Legea nr. 162/2017.
    (14) Investigaţia se derulează şi se finalizează de către responsabilul/responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei în termen de 3 luni de la data luării la cunoştinţă de către aceasta de sesizare/autosesizare, respectiv de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (1). În cazuri excepţionale şi temeinic justificate, termenul de 3 luni poate fi extins până la 6 luni, doar cu aprobarea preşedintelui ASPAAS.
    (15) Responsabilul/Responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei trebuie să respecte prevederile art. 7 din Normele privind raportarea către ASPAAS a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, aprobate prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 266/2018, pe tot parcursul desfăşurării investigaţiei.

    ART. 8
    Obligaţiile auditorului financiar şi/sau ale firmei de audit privitor la desfăşurarea investigaţiei
    (1) Prin derogare de la principiul confidenţialităţii, auditorii financiari şi firmele/entităţile de audit au obligaţia profesională de a prezenta echipei de investigaţie orice informaţii, inclusiv cele de natură confidenţială, pentru a răspunde solicitărilor acesteia.
    (2) Auditorii financiari şi/sau reprezentanţii firmei/entităţii de audit a căror activitate face obiectul investigaţiei au obligaţia:
    a) să respecte principiile fundamentale ale Codului etic pentru profesioniştii contabili emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), inclusiv atunci când comunică cu ASPAAS şi cu reprezentanţii acesteia;
    b) să asigure accesul echipei de investigaţie şi să permită exercitarea atribuţiilor specifice desfăşurării investigaţiei;
    c) să răspundă cererilor de informaţii transmise de ASPAAS în termenele stabilite de aceasta;
    d) să asigure pe toată perioada investigaţiei prezenţa personalului responsabil cu implementarea sistemului de control al calităţii şi cu misiunile de audit care fac obiectul investigaţiei;
    e) să asigure accesul echipei de investigaţie la dosarele de audit şi la orice documente pe care le gestionează sau le au în păstrare, care au legătură cu obiectul investigaţiei şi servesc pentru documentarea probelor care susţin concluziile investigaţiei;
    f) să furnizeze echipei de investigaţie copiile documentelor solicitate pe care să aplice menţiunea de conformitate cu originalul;
    g) să pună la dispoziţia echipei de investigaţie orice alte documente pe care le consideră relevante pentru desfăşurarea investigaţiei;
    h) la finalul investigaţiei, auditorul financiar sau reprezentantul firmei de audit, după caz, trebuie să declare în scris că a pus la dispoziţia echipei de investigaţie toate actele şi documentaţia deţinută şi care poate fi relevantă pentru desfăşurarea investigaţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.


    ART. 9
    Desfăşurarea audierii
    (1) Etapele din cadrul activităţii de investigaţii se pot desfăşura la sediul auditorului financiar, la sediul firmei de audit sau la sediul ASPAAS. Audierea auditorului financiar/ reprezentantului firmei de audit se realizează de obicei la sediul ASPAAS.
    (2) Audierea se înregistrează pe suport audio şi se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal care se semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit de către membrii echipei de investigaţie, auditorul financiar/reprezentantul firmei de audit şi, dacă este cazul, de către orice altă persoană care a participat la întâlnire.
    (3) Refuzul oricăreia dintre persoanele indicate la alin. (2) de a semna procesul-verbal se menţionează în cuprinsul acestuia.

    ART. 10
    Finalizarea investigaţiei
    (1) După finalizarea investigaţiei, responsabilul/responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei emite/emit raportul de investigaţie care se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică preşedintelui ASPAAS, iar celălalt exemplar este arhivat la nivelul SIACI.
    (2) Raportul de investigaţie va concluziona cu privire la detectarea unei/unor abateri administrative/contravenţionale etc. sau la lipsa identificării unei abateri în urma efectuării investigaţiei.
    (3) În cazul în care prin raportul de investigaţie s-a stabilit că a fost detectată o abatere, vor fi consemnate, de regulă, următoarele aspecte:
    a) identificarea clară a faptelor, precum şi a dispoziţiilor legale care au fost încălcate;
    b) premisele derulării investigaţiei;
    c) motivele care au stat la baza comiterii faptei;
    d) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
    e) consecinţele abaterii;
    f) comportamentul general al persoanei cercetate;
    g) eventualele sancţiuni aplicate anterior acesteia;
    h) măsura în care persoana a cooperat cu ASPAAS şi a răspuns solicitărilor acesteia în legătură cu fapta/situaţia în cauză;
    i) opiniile separate, dacă este cazul;
    j) orice alte date şi informaţii concludente.

    (4) Dacă se stabileşte prin raportul de investigaţie că fapta cercetată nu constituie o abatere, respectiv nu există suficiente temeiuri în fapt şi în drept pentru a justifica efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar, în raport se fundamentează concluzia.
    (5) Raportul de investigaţie se întocmeşte cu respectarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (14).
    (6) În cazul în care raportul de investigaţie remarcă existenţa unei abateri administrative, acesta se direcţionează către preşedintele ASPAAS cu propunerea transmiterii către Comisia de disciplină a ASPAAS pentru derularea procedurii disciplinare, în temeiul art. 83 alin. (10) şi art. 84 din Legea nr. 162/2017.
    (7) În cazul în care raportul de investigaţie remarcă existenţa unei abateri administrative, fiind însă aplicabile măsurile de prevenţie conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 162/2017, responsabilul/responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei va/vor proceda la aplicarea prevederilor incidente.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (7), raportul de investigaţie poate fi prezentat în cadrul întâlnirii Comisiei de disciplină în care se analizează dosarul, la solicitarea acesteia, de către responsabilul pentru desfăşurarea investigaţiei/cel puţin unul dintre responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei care a/au semnat raportul de investigaţie.
    (9) În cazul în care raportul de investigaţie constată existenţa unei abateri contravenţionale, responsabilul/responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei va/vor întocmi procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    (10) În constatarea şi aplicarea contravenţiilor, responsabilul/ responsabilii pentru desfăşurarea investigaţiei va/vor aplica prevederile ordinului preşedintelui ASPAAS emis în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) din Legea nr. 162/2017.
    (11) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor va respecta prevederile reglementărilor specifice emise de ASPAAS.

    ART. 11
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    (1) Termenele stabilite prin prezenta normă se calculează potrivit modului de calcul al termenelor procedurale prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea auditorilor financiari care acţionează în nume propriu sau a auditorilor financiari membri în organul administrativ sau de conducere a firmei de audit şi/sau asociaţi/acţionari ai acesteia, precum şi a oricărui auditor financiar implicat în investigaţie, după caz.
    (3) Prevederile prezentei norme se aplică pentru investigaţiile declanşate după intrarea ei în vigoare.

    ANEXA 1

    la norme
    Declaraţia pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................., auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu numărul ........................., reprezentant al firmei de audit ....................................... înregistrată în Registrul public electronic cu numărul ........................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii, că mi-au fost aduse la cunoştinţă de către echipa de investigaţie a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, potrivit Mandatului nr. ................, obiectivele urmărite în desfăşurarea investigaţiei şi că am pus la dispoziţia echipei documentaţia care cuprinde toate actele şi informaţiile deţinute la acest moment, relevantă pentru desfăşurarea investigaţiei.
    Data
    Calitatea (administrator, acţionar ....)
    Numele şi prenumele,
    Semnătura,
    Parafa auditorului financiar/a societăţii de audit

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016