Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 10 martie 2021  de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 10 martie 2021 de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 312 din 29 martie 2021
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 295 din 10 din martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 29 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, necesare în vederea cunoaşterii populaţiei, mişcării acesteia, comunicării de date şi informaţii autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor români în relaţiile cu statul, cu persoanele fizice şi juridice.

    ART. 3
    (1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) alertă - setul de date introduse într-un sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal referitoare la persoane faţă de care au fost dispuse anumite măsuri privind restrângerea exerciţiului unor drepturi în vederea realizării unui interes public, a asigurării ori menţinerii ordinii şi siguranţei publice ori pentru realizarea interesului public în domeniul sănătăţii publice;
    b) menţiune - setul de date introduse într-un sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal referitoare la persoane care necesită protecţie sau se află într-o situaţie de vulnerabilitate în scopul realizării, după caz, a unui interes public sau a unui interes privat ori care presupune aplicarea unei proceduri speciale;
    c) notificare - setul de date introduse în sistemul de evidenţă a datelor cu caracter personal pentru atenţionarea funcţionarului de evidenţă a persoanelor şi a funcţionarului de stare civilă cu privire la necesitatea realizării unei activităţi sau dispunerii unei măsuri;
    d) S.I.I.E.A.S.C. - sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă;
    e) R.N.E.P.S. - registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple.

    (2) Termenii şi expresiile referitoare la evidenţa cetăţenilor români, S.N.I.E.P., C.N.P. şi R.N.E.P. au înţelesul prevăzut de art. 2, art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Expresiile S.P.C.E.P., S.P.C.L.E.P. şi S.P.C.J.E.P. au înţelesul prevăzut de art. 1, 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Evidenţa persoanelor şi activităţile de eliberare a actelor de identitate se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi de către S.P.C.E.P.

    ART. 5
    D.E.P.A.B.D. şi S.P.C.E.P. răspund de organizarea, funcţionarea, păstrarea şi exploatarea evidenţelor pe care le deţin în R.N.E.P. din cadrul S.N.I.E.P., în limitele competenţelor conferite de lege.

    CAP. II
    Organizarea evidenţei persoanelor
    SECŢIUNEA 1
    Sistemul general de organizare a evidenţei persoanelor
    ART. 6
    Evidenţa persoanelor se realizează la nivel central de către D.E.P.A.B.D., iar la nivel judeţean/local şi al municipiului Bucureşti de către serviciile publice comunitare judeţene/locale şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a persoanelor, pentru cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială.

    ART. 7
    (1) Pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.E.P., activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a actelor de identitate şi a dovezilor de reşedinţă este asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate aceste localităţi, fără plata sau impunerea unor taxe suplimentare din partea cetăţenilor ori a autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile deservite.
    (2) În situaţia suspendării activităţii unui S.P.C.E.P., în condiţiile art. 8^4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele din localităţile arondate acestuia sunt deservite de către cel mai apropiat S.P.C.L.E.P. de pe raza judeţului, iar dacă acest lucru nu este posibil, de către serviciul public comunitar judeţean.

    ART. 8
    Din punct de vedere structural, activitatea de evidenţă a persoanelor este organizată astfel:
    a) D.E.P.A.B.D. gestionează, administrează şi actualizează în sistem informatizat evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în România, în cadrul R.N.E.P., asigurând organizarea, coordonarea şi controlul metodologic al activităţii S.P.C.E.P. judeţene, locale, al municipiului Bucureşti, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în limitele competenţelor conferite de lege;
    b) S.P.C.J.E.P. şi cel al municipiului Bucureşti gestionează şi actualizează evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale respective, asigurând organizarea, coordonarea şi controlul metodologic al activităţii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    c) S.P.C.L.E.P. gestionează şi actualizează evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza lor de competenţă.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Structura R.N.E.P.
    ART. 9
    R.N.E.P. este organizat pe principiul locului de domiciliu al cetăţenilor şi cuprinde o componentă informatizată, organizată pe un singur nivel - central şi o componentă manuală structurată pe 3 niveluri: central, judeţean/municipiul Bucureşti şi local.

    ART. 10
    (1) Componenta centrală informatizată a R.N.E.P. este constituită din componenta centrală informatizată, realizată începând cu data de 1 ianuarie 1980, care a preluat, începând cu data de 1 iunie 1992, componentele informatizate locale, judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (2) Componenta centrală informatizată a R.N.E.P. cuprinde ansamblul datelor personale ale tuturor cetăţenilor români cu domiciliul şi/sau reşedinţa în România sau ale celor care au dobândit statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, precum şi din imaginile faciale ale cetăţenilor români cărora li s-au eliberat acte de identitate.
    (3) Componenta centrală informatizată a R.N.E.P. cuprinde, în ordine cronologică, începând de la momentul înregistrării naşterii persoanei fizice, următoarele date:
    a) personale principale: numele şi prenumele, sexul, data naşterii, localitatea de naştere, prenumele părinţilor, codul numeric personal al titularului datelor, codul numeric personal al soţului/soţiei şi copiilor;
    b) personale generale: studiile, ocupaţia, situaţia militară, după caz;
    c) despre domiciliu şi reşedinţă: judeţul/sectorul, localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, data stabilirii domiciliului şi perioada de valabilitate a reşedinţei, informaţii privind dovada adresei de domiciliu: tipul actului, număr/dată, emitent şi localitatea;
    d) privind actele de identitate eliberate de către D.E.P.A.B.D. sau S.P.C.E.P.: seria, numărul, termenul de valabilitate, instituţia emitentă, data înmânării, motivul/motivele eliberării;
    e) privind statutul civil: certificatele de naştere, certificatele de căsătorie, certificatele/sentinţele judecătoreşti de divorţ, referitoare la: tipul documentului, seria, numărul, data şi locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, data, localitatea şi judeţul înregistrării, precum şi informaţii cu privire la statutul civil preluate din alte documente;
    f) privind instituirea şi încetarea tutelei, a plasamentului în regim de urgenţă şi a plasamentului, în ţară sau în străinătate: tipul documentului, numărul, data şi instituţia emitentă, informaţii referitoare la tutore, persoana sau serviciul de tip rezidenţă la care s-a instituit plasamentul, precum şi la furnizorul de servicii sociale;
    g) imaginea facială a persoanei posesoare a cărţii de identitate, a cărţii de identitate simple, a cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate provizorii şi a buletinului de identitate în care s-a înscris menţiunea privind stabilirea reşedinţei;
    h) privind decesul: tipul documentului, seria, numărul, data şi locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, data, localitatea şi judeţul înregistrării;
    i) referitoare la dobândirea/redobândirea/pierderea cetăţeniei române: tipul documentului, seria/numărul, data întocmirii, emitentul, data producerii evenimentului;
    j) privind stabilirea domiciliului în străinătate: tipul documentului, numărul, data întocmirii, emitentul, data la care a fost stabilit domiciliul şi statul;
    k) privind evidenţa operativă referitoare la interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei în anumite localităţi, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauţiune ori a arestului la domiciliu ori cele referitoare la persoane căutate pentru participarea la proceduri judiciare, la persoane care fac obiectul unei măsuri de protecţie dispuse printr-un ordin de protecţie sau la persoane puse sub interdicţie;
    l) informaţii asociate persoanei: tipul documentului, numărul/data întocmirii, emitentul, obiectul notificării.

    (4) Datele actualizate prevăzute la alin. (3) constituie datele active, iar după momentul actualizării datele înregistrate anterior reprezintă date de istoric.

    ART. 11
    (1) Informaţiile cuprinse în componenta centrală informatizată a R.N.E.P. sunt înscrise cu caracterele alfabetului latin extins, cu diacritice, iar pentru unele informaţii se respectă următoarele reguli:
    a) numele şi prenumele compuse din două sau mai multe cuvinte sunt preluate, cu sau fără cratimă, după cum sunt înscrise în certificatele de stare civilă şi certificatele/sentinţele de divorţ; dacă în certificatul de naştere şi în cel de căsătorie ori în certificatul/sentinţa de divorţ datele sunt înscrise în mod diferit - cu sau fără cratimă, numele se preia ca în certificatul de căsătorie ori în certificatul/sentinţa de divorţ, iar celelalte date aşa cum se regăsesc în certificatul de naştere;
    b) localitatea, judeţul, sectorul şi ţara aferente locului de naştere sau, după caz, domiciliului ori reşedinţei se înscriu cu denumirea actuală.

    (2) În scopul asigurării securităţii, disponibilităţii şi coerenţei datelor, D.E.P.A.B.D. poate administra prin intermediul structurilor teritoriale judeţene subordonate copii operaţionale organizate la nivel judeţean, ce conţin seturi de date extrase din componenta centrală informatizată a R.N.E.P., delimitate potrivit principiului locului de domiciliu.
    (3) D.E.P.A.B.D. are obligaţia să asigure evidenţa copiilor operaţionale prevăzute la alin. (2), implementarea de mecanisme pentru asigurarea asumării responsabilităţii prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi un nivel similar de securitate pentru toate seturile de date administrate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Componentele R.N.E.P.
    ART. 12
    (1) Componenta manuală centrală a R.N.E.P. cuprinde următoarele elemente:
    a) evidenţa centrală manuală a cetăţenilor români cu domiciliul în România, întocmită începând cu data de 20 august 1949 şi actualizată până la data de 1 iulie 2000, aflată în conservare la nivelul D.E.P.A.B.D.; aceasta conţine fişele de evidenţă centrală ale cetăţenilor români cărora le-au fost eliberate acte de identitate şi domiciliază în România, ale celor care au decedat, au renunţat ori cărora li s-a retras cetăţenia română, precum şi ale celor care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, cartate strict alfabetic, separat pe sexe;
    b) evidenţa buletinelor de identitate eliberate în perioada 20 august 1949-1 aprilie 2003, pe bază de registre şi microfişe;
    c) evidenţa schimbărilor de nume pe cale administrativă, pe bază de dosare, registre opis, pentru perioada 1911-2004, până la preluarea activităţii de către S.P.C.J.E.P.;
    d) evidenţa certificatelor de stare civilă pentru uz extern, eliberate persoanelor din ţară şi din străinătate până la data de 31 decembrie 1997, pe bază de fişe;
    e) evidenţa certificatelor eliberate de autorităţile străine şi transcrise în registrele de stare civilă române, pe bază de fişe constituite până în luna iunie 2009, când activitatea a fost preluată de către S.P.C.E.P.;
    f) evidenţa actelor de identitate eliberate de D.E.P.A.B.D., pe bază de registre.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-e) sunt cuprinse şi în format digital în Registrul electronic naţional al fişelor de evidenţă centrală, denumit R.E.N.F.E.C., administrat de către D.E.P.A.B.D.

    ART. 13
    Componenta manuală judeţeană/a municipiului Bucureşti a R.N.E.P. conţine următoarele evidenţe neautomatizate:
    a) evidenţa actelor de identitate eliberate de S.P.C.J.E.P./ municipiul Bucureşti, pe bază de registre;
    b) evidenţa actelor şi faptelor de stare civilă, înregistrate de structurile de stare civilă ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului sau municipiului Bucureşti, pe bază de registre - exemplarul II.


    ART. 14
    Componenta manuală locală a R.N.E.P. este constituită din următoarele elemente:
    a) evidenţa locală manuală a cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă, întocmită începând cu data de 20 august 1949 şi actualizată până la data de 1 iulie 2000, aflată în conservare la nivelul S.P.C.L.E.P.; aceasta este constituită din fişele de evidenţă locală ale cetăţenilor români, pentru persoanele cu acte de identitate, separat de cele fără acte de identitate, cartate strict alfabetic, pe sexe şi medii, urban sau rural, precum şi fişele persoanelor decedate, ale celor care au renunţat ori cărora li s-a retras cetăţenia română sau au dobândit statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, cartate strict alfabetic, fără a se ţine cont de sex şi de mediu rural şi urban;
    b) evidenţa buletinelor de identitate eliberate, pe bază de registre - exemplarul II;
    c) evidenţa cărţilor de identitate, a cărţilor de identitate provizorii, a adeverinţelor de identitate şi a buletinelor de identitate în care s-a aplicat cea de-a doua fotografie, pe bază de registre, într-un singur exemplar;
    d) exemplarul II al cărţii de imobil, constituit pe bază de fişe de apartament, întocmite şi actualizate până la data de 1 iulie 2000, ţinute în mape speciale şi organizate pe străzi, în ordinea crescătoare a numerelor, pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă;
    e) exemplarul II al cărţii de imobil, pentru unităţile de ocrotire şi protecţie socială, cămine, internate sau alte locuri de cazare în comun, cu excepţia unităţilor de cazare turistice, întocmit şi actualizat până la data de 20 iulie 2000;
    f) evidenţa actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi a menţiunilor operate pe marginea acestora, înregistrate de structurile de stare civilă ale unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza de competenţă a S.P.C.E.P., pe bază de registre - exemplarul I.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Nomenclatoarele unitare de interes general utilizate pentru ţinerea în actualitate a R.N.E.P.
    ART. 15
    (1) Pentru prelucrarea automată a datelor şi pentru ţinerea în actualitate a R.N.E.P. se utilizează nomenclatoarele unitare de interes general, constituite în funcţie de următoarele categorii de date:
    a) unitatea administrativ-teritorială, denumită în continuare U.A.T. şi localitate;
    b) artere de circulaţie;
    c) ocupaţii/profesii;
    d) tipuri de instruire/unităţi de învăţământ;
    e) state, cetăţenii;
    f) tipuri de acte/certificate de stare civilă.

    (2) Modificarea sau completarea nomenclatoarelor unitare de interes general prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se realizează de către D.E.P.A.B.D. prin proceduri informatice, în baza comunicărilor autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, transmise în condiţiile art. 51 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În situaţia în care redactarea tipului şi denumirii localităţii împreună cu tipul şi denumirea U.A.T.-ului, abrevierea judeţului şi tipul şi denumirea arterei de circulaţie, precum şi, dacă este cazul, numărul de imobil, denumirea imobilului, scara, etajul, apartamentul totalizează un număr mai mare de 90 de caractere, inclusiv caractere de tip spaţiu sau semne de punctuaţie, autoritatea solicitantă are obligaţia să furnizeze şi informaţii cu privire la prescurtarea denumirii arterei de circulaţie.
    (4) În scopul respectării limitărilor tehnice existente, D.E.P.A.B.D. poate decide măsuri suplimentare de formatare a datelor înscrise pe actul de identitate.
    (5) Structurile aflate în subordinea D.E.P.A.B.D. consultă instituţia prefectului în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (2) şi, totodată, verifică corectitudinea informaţiilor cuprinse în documentele remise.
    (6) Comunicările formulate de autorităţile locale se transmit la D.E.P.A.B.D. împreună cu punctul de vedere al instituţiei prefectului, precum şi cu propunerile sau observaţiile referitoare la corectitudinea informaţiilor.
    (7) D.E.P.A.B.D. îndeplineşte procedurile informatice prevăzute la alin. (2) numai dacă instituţia prefectului sau structurile prevăzute la art. 51 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au formulat observaţii. În situaţia în care au fost formulate observaţii, D.E.P.A.B.D. restituie documentaţia instituţiei solicitante.

    ART. 16
    Utilizarea nomenclatoarelor unitare de interes general se poate face şi în cazurile în care se transmit sau se acordă acces autorităţilor şi instituţiilor publice, potrivit competenţelor şi drepturilor legale, la informaţiile din R.N.E.P.

    CAP. III
    Înregistrarea şi actualizarea datelor privind persoana fizică
    SECŢIUNEA 1
    Înregistrarea prin proceduri automatizate şi atribuirea codului numeric personal
    ART. 17
    (1) De la data operaţionalizării S.I.I.E.A.S.C., actualizarea R.N.E.P. potrivit procedurilor prevăzute de secţiunile 2-7 din prezentul capitol se realizează prin proceduri automate.
    (2) De la data prevăzută la alin. (1), actualizarea S.I.I.E.A.S.C. cu privire la statutul persoanei se realizează prin preluarea informaţiilor relevante din R.N.E.P. prin proceduri automate.
    (3) Documentele prin care se face dovada desfacerii căsătoriei în străinătate sau încetării acesteia prin decesul soţului/soţiei depuse de cetăţeni în susţinerea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate se transmit structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea, în scopul înscrierii menţiunii pe marginea actului de stare civilă.
    (4) Cererea prevăzută la alin. (3) se soluţionează după actualizarea datelor relevante în R.N.E.P. potrivit alin. (1).

    ART. 18
    (1) C.N.P. este alcătuit din 13 cifre, structurate în trei părţi: semnificativă, secvenţială şi o cifră de control.
    (2) Partea semnificativă este alcătuită din 7 cifre, care exprimă sexul, secolul şi data naşterii, sub forma SAALLZZ.
    (3) S reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut persoana şi poate fi:
    a) 1 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1900-1999;
    b) 2 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1900-1999;
    c) 3 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 1800-1899;
    d) 4 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 1800-1899;
    e) 5 pentru persoanele de sex masculin născute între anii 2000-2099;
    f) 6 pentru persoanele de sex feminin născute între anii 2000-2099.

    (4) AALLZZ reprezintă data naşterii şi cuprinde ultimele două cifre ale anului naşterii (AA), luna naşterii, cu valori între 01 şi 12 (LL), şi ziua naşterii, cu valori între 01 şi 28, 29, 30 sau 31, după caz (ZZ).
    (5) Partea secvenţială este formată din 5 cifre sub forma JJNNN, cu următoarea semnificaţie:
    a) JJ reprezintă secvenţa atribuită judeţului sau sectorului în care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reşedinţa în momentul acordării C.N.P.;
    b) NNN reprezintă un număr de secvenţă (între 001 şi 999), repartizat pe puncte de atribuire, prin care se diferenţiază persoanele de acelaşi sex, născute în acelaşi loc şi cu aceeaşi dată de naştere (an, lună, zi).

    (6) Cifra de control (C) este atribuită de calculator şi permite depistarea eventualelor erori de înlocuire sau inversare a cifrelor din componenţa C.N.P.

    ART. 19
    (1) Generarea, atribuirea, înscrierea, gestionarea şi administrarea C.N.P. se realizează în condiţiile stabilite de Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Metodologia în materie de stare civilă.
    (2) Verificarea operaţiunilor de atribuire şi de înscriere a C.N.P. revine S.P.C.J.E.P., sub coordonarea D.E.P.A.B.D., şi, după caz, misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României.
    (3) Soluţionarea cazurilor de coduri numerice personale duble sau eronate se realizează de către S.P.C.L.E.P. cu avizul S.P.C.J.E.P.

    ART. 20
    Un nou C.N.P. se atribuie aceleiaşi persoane în una dintre următoarele situaţii:
    a) actul de naştere a fost rectificat, fiind modificate datele care intră în structura C.N.P.;
    b) rubrica din actul de naştere în care se înscrie C.N.P. a fost completată eronat;
    c) C.N.P. a fost atribuit greşit;
    d) solicitantul şi-a schimbat sexul;
    e) există neconcordanţe privind C.N.P.


    ART. 21
    În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul S.P.C.E.P. comunică noul C.N.P., cu adresă scrisă, structurii de stare civilă care a înregistrat naşterea, în vederea înscrierii acestuia în actul de naştere.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Înregistrarea datelor privind persoana fizică şi actualizarea acestora
    ART. 22
    Actualizarea datelor ce formează conţinutul R.N.E.P. se realizează prin înregistrarea continuă a informaţiilor privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizică, prevăzute la art. 10 alin. (3), pe baza:
    a) documentelor prezentate de fiecare cetăţean când solicită S.P.C.E.P. eliberarea unui act de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei ori când primeşte înştiinţare scrisă de la serviciul public comunitar, care conţine datele proprii sau, după caz, datele copiilor minori sau ale persoanelor faţă de care este numit tutore;
    b) comunicărilor şi documentelor transmise S.P.C.E.P. şi, după caz, D.E.P.A.B.D. în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 23
    În vederea înregistrării şi actualizării datelor privind persoana fizică, fac obiectul comunicărilor prevăzute la art. 22 lit. b) următoarele evenimente sau situaţii:
    a) naşterea pentru născuţii vii, modificările intervenite cu privire la datele de stare civilă şi statutul civil ale persoanei fizice, decesul, precum şi naşterea/căsătoria/decesul transcrise/ înscrise în registrele de stare civilă române;
    b) dobândirea, redobândirea sau pierderea cetăţeniei române;
    c) schimbarea domiciliului din România în străinătate;
    d) interzicerea prezenţei sau părăsirii localităţii/ţării;
    e) interzicerea exercitării drepturilor electorale;
    f) darea în urmărire;
    g) punerea sub interdicţie;
    h) instituirea măsurii prin ordin de protecţie;
    i) instituirea unei măsuri preventive: privind controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune, arestul la domiciliu;
    j) căutarea unor persoane pentru participare la proceduri judiciare.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Înregistrarea în R.N.E.P. a naşterii
    ART. 24
    (1) Personalul cu atribuţii de stare civilă transmite, în termenele stabilite prin Metodologia în materie de stare civilă, comunicările nominale de naştere S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea la nivelul căreia funcţionează structura de stare civilă care a înregistrat naşterea, pentru născuţii vii şi persoanele înregistrate tardiv, cetăţeni români, sau, după caz, extrase de pe actele de naştere transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române, cu precizarea domiciliului şi a C.N.P.-ului părinţilor la rubrica „menţiuni“.
    (2) Personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. înregistrează în R.N.E.P. datele născuţilor vii şi ale persoanelor înregistrate tardiv, cetăţeni români, precum şi ale persoanelor cărora li s-au transcris/înscris actele de naştere, după ce efectuează verificări în evidenţe pentru a stabili dacă datele nu au fost înregistrate anterior.

    ART. 25
    În situaţia înregistrării naşterii la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României, Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti actualizează datele corespunzătoare în R.N.E.P.

    ART. 26
    (1) Pentru copiii care au decedat în cadrul termenului legal de înregistrare a naşterii, personalul cu atribuţii de stare civilă trimite S.P.C.L.E.P. comunicarea de naştere, pe care se înscrie menţiunea de deces.
    (2) Personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. înregistrează în R.N.E.P. atât datele referitoare la naştere, cât şi pe cele referitoare la deces.

    ART. 27
    Personalul S.P.C.L.E.P. preia din comunicările/ extrasele de pe actele de naştere, în R.N.E.P., următoarele date:
    a) C.N.P.-ul;
    b) data naşterii;
    c) numele;
    d) prenumele;
    e) prenumele părinţilor;
    f) C.N.P.-urile părinţilor;
    g) numărul şi data actului de naştere;
    h) localitatea şi judeţul unde a avut loc naşterea, în cazul naşterii în România, iar în cazul naşterii în străinătate, ţara şi denumirea localităţii;
    i) domiciliul născutului viu/persoanei înregistrate tardiv/persoanei căreia i s-a transcris/înscris actul de naştere; în cazul minorilor ai căror părinţi au domicilii diferite se are în vedere rubrica privind domiciliul copilului din comunicarea de naştere;
    j) informaţiile referitoare la certificatul de naştere emis, respectiv: seria, numărul, data emiterii, structura emitentă, localitatea, judeţul/ţara unde a fost înregistrată naşterea.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Înregistrarea în R.N.E.P. a modificărilor intervenite asupra datelor de stare civilă
    ART. 28
    (1) Personalul cu atribuţii de stare civilă trimite, în termenele stabilite prin Metodologia în materie de stare civilă, comunicări nominale de modificări privind datele de stare civilă, extrase de pe actele de căsătorie transcrise/înscrise şi copii de pe certificatele de divorţ, însoţite, după caz, de acordurile parentale, S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea la nivelul căreia funcţionează structura de stare civilă care a înregistrat modificarea, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în R.N.E.P.
    (2) În cazul minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani, fac obiectul comunicării următoarele modificări intervenite cu privire la datele de stare civilă:
    a) stabilirea filiaţiei, prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă/irevocabilă, după caz;
    b) încuviinţarea purtării numelui de familie;
    c) contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii;
    d) adopţia, desfacerea sau anularea acesteia;
    e) schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă;
    f) schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui părinţilor;
    g) anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actului de naştere şi a menţiunilor înscrise pe acesta;
    h) schimbarea sexului, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive.

    (3) În situaţia înregistrării modificărilor privind datele de stare civilă la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti actualizează datele corespunzătoare în R.N.E.P.

    ART. 29
    La primirea documentelor prevăzute la art. 28 alin. (1), personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. actualizează R.N.E.P. cu informaţiile referitoare la modificările intervenite cu privire la datele de stare civilă şi la statutul civil, respectiv:
    a) tipul documentului;
    b) denumirea instituţiei emitente a documentului;
    c) numărul, data şi motivul emiterii documentului;
    d) localitatea în care îşi are sediul instituţia emitentă;
    e) datele de stare civilă modificate: numele şi/sau prenumele titularului, numele şi/sau prenumele părinţilor, locul naşterii, data naşterii.


    ART. 30
    În cazul adopţiilor, se preiau informaţiile referitoare la:
    a) tipul documentului prezentat, numărul, data emiterii, instituţia emitentă şi localitatea în care îşi are sediul instituţia emitentă;
    b) numărul actului de stare civilă, data întocmirii actului, precum şi localitatea unde a fost întocmit;
    c) informaţiile privind datele înscrise în certificatul de naştere: seria şi numărul, data eliberării şi emitentul, C.N.P., numele de familie şi prenumele persoanei adoptate şi ale celui/celor care au adoptat;
    d) informaţiile privind noul domiciliu, dacă este cazul.


    ART. 31
    În cazul în care persoanele nu figurează înregistrate în R.N.E.P. se efectuează verificări, după caz, în evidenţa manuală, în registrele de stare civilă şi/sau în teren, până la clarificarea fiecărei situaţii în parte.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Înregistrarea în R.N.E.P. a decesului
    ART. 32
    Personalul cu atribuţii de stare civilă transmite, în termenele stabilite prin Metodologia în materie de stare civilă, comunicări nominale privind decesul, inclusiv pe cele privind reconstituirea ori întocmirea ulterioară sau stabilirea identităţii persoanelor din categoria cadavrelor cu identitate necunoscută ori ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte şi extrase de pe actele de deces transcrise/înscrise de S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea la nivelul căreia funcţionează structura de stare civilă care a înregistrat decesul.

    ART. 33
    (1) După verificarea documentelor prevăzute la art. 32, personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. actualizează R.N.E.P. cu informaţiile referitoare la numărul actului de deces, data şi locul decesului, data şi locul înregistrării decesului, seria, numărul, data şi emitentul certificatului de deces.
    (2) În situaţia în care decesul a fost înregistrat în străinătate, după transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române se preiau datele privind numărul actului, data acestuia, denumirea statului şi a localităţii în care a fost înregistrat decesul.

    ART. 34
    (1) În situaţia decesului survenit în străinătate şi înregistrat/înscris la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României, Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucureşti actualizează în mod corespunzător R.N.E.P.
    (2) În cazul decesului survenit în străinătate şi înregistrat la autorităţile competente din statul respectiv, care nu a fost transcris/înscris în registrele de stare civilă române, comunicat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, D.E.P.A.B.D. transmite comunicări S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu sau, după caz, actualizează R.N.E.P. cu informaţiile aferente decesului.
    (3) În cazul informărilor transmise de misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României cu privire la decesul survenit în străinătate din care nu rezultă date aferente înregistrării decesului, D.E.P.A.B.D. transmite comunicări S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu sau, după caz, actualizează R.N.E.P. cu menţiune privind decesul persoanei în străinătate.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Înregistrarea în R.N.E.P. a dobândirii sau redobândirii, precum şi a pierderii cetăţeniei române
    ART. 35
    (1) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din subordinea Ministerului Justiţiei transmite la D.E.P.A.B.D., în termenele stabilite prin Metodologia în materie de stare civilă, documentele privind pierderea cetăţeniei române, prevăzute de Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea actualizării R.N.E.P. cu informaţiile corespunzătoare.
    (2) Dacă persoana în cauză nu figurează înregistrată în R.N.E.P., D.E.P.A.B.D. dispune S.P.C.J.E.P. actualizarea datelor corespunzătoare.

    ART. 36
    (1) D.E.P.A.B.D. înregistrează documentele prevăzute la art. 35 alin. (1), după care întocmeşte şi transmite S.P.C.J.E.P. comunicări cu datele persoanelor care au dobândit sau redobândit cetăţenia română sau, după caz, cu datele persoanelor care au renunţat ori cărora li s-a retras cetăţenia română, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare pe actele de stare civilă.
    (2) Actualizarea R.N.E.P. cu datele privind dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române sau, după caz, cu informaţiile privind renunţarea ori retragerea cetăţeniei romane, corespunzătoare situaţiilor prevăzute la alin. (1), se realizează de către D.E.P.A.B.D.
    (3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu figurează în R.N.E.P., D.E.P.A.B.D. întocmeşte şi transmite comunicări la S.P.C.J.E.P. în vederea actualizării informaţiilor corespunzătoare în R.N.E.P. după ce sunt desfăşurate activităţile prevăzute la art. 24 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 7-a
    Înregistrarea în R.N.E.P. a schimbării domiciliului din România în străinătate
    ART. 37
    (1) Serviciile publice comunitare de paşapoarte transmit S.P.C.J.E.P., în vederea actualizării datelor în R.N.E.P., informaţii referitoare la cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate. Adresa din partea Serviciului public comunitar de paşapoarte va fi însoţită de dovada anulării actului de identitate - colţul actului de identitate recuperat -, iar în lipsa acestuia de declaraţia celui în cauză din care să rezulte motivul pentru care nu a putut prezenta documentul în vederea anulării.
    (2) În situaţia în care serviciile publice comunitare de paşapoarte constată că persoana vizată nu este înregistrată în R.N.E.P. sau că au intervenit modificări în statutul civil al acesteia (schimbări nume/prenume), vor transmite S.P.C.J.E.P., concomitent cu informaţiile de migrare, şi fotocopii ale certificatelor de stare civilă/sentinţelor de divorţ, documente necesare actualizării datelor de interes în R.N.E.P.
    (3) S.P.C.J.E.P. dispune actualizarea R.N.E.P. cu următoarele informaţii:
    a) noile date de stare civilă şi informaţiile din documentele care au stat la baza schimbărilor intervenite;
    b) numărul şi data comunicării, denumirea instituţiei care a comunicat eliberarea paşaportului în care s-a înscris domiciliul în străinătate;
    c) data de la care persoana şi-a stabilit domiciliul în străinătate;
    d) statul în care persoana şi-a stabilit domiciliul.


    ART. 38
    (1) Datele privind statul şi data de la care persoana şi-a stabilit domiciliul în străinătate referitoare la cetăţenii care şi-au schimbat domiciliul din România în străinătate sunt preluate, zilnic, în R.N.E.P., prin mecanisme electronice de tip asincron, din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, denumit în continuare R.N.E.P.S. Mecanismele electronice de tip asincron presupun că între actualizarea datelor din R.N.E.P.S. şi cea din R.N.E.P. există o întârziere.
    (2) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, datele privind cetăţenii cărora li s-au eliberat paşapoarte cu menţionarea statului de domiciliu se preiau în R.N.E.P., prin mecanisme electronice de tip sincron, din R.N.E.P.S., actualizarea datelor fiind imediată.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Înregistrarea informaţiilor necesare în evidenţa operativă a R.N.E.P.
    ART. 39
    (1) Datele referitoare la interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei în anumite localităţi, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauţiune ori a arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare la proceduri judiciare, precum şi pentru persoanele faţă de care s-a luat măsura limitării accesului într-o zonă ori la o adresă sau a apropierii de o persoană, sunt introduse în R.N.E.P. sub forma unor alerte.
    (2) Pentru asigurarea coerenţei activităţii de evidenţă a persoanelor se colectează şi se prelucrează informaţii asociate persoanei care cuprind date a căror acurateţe nu poate fi asigurată prin documente emise de autorităţile publice române sau străine. Acestea se înregistrează în R.N.E.P. sub forma unor notificări.
    (3) Datele referitoare la persoanele care fac obiectul unei măsuri de protecţie dispuse printr-un ordin de protecţie, precum şi pentru persoanele puse sub interdicţie sunt introduse în R.N.E.P. sub forma unor menţiuni.

    ART. 40
    (1) D.E.P.A.B.D. are competenţă generală în materia introducerii în R.N.E.P. a evaluării şi rectificării alertelor, notificărilor şi menţiunilor.
    (2) Organele judiciare transmit către D.E.P.A.B.D., în condiţiile legii, copia dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-au dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei sau părăsirii localităţii/ţării, punerea sub interdicţie ori copia ordinului de protecţie, respectiv datele, în sistem informatic, privind persoanele urmărite, precum şi adrese privind persoane căutate pentru participare la proceduri judiciare, în vederea actualizării evidenţei operative a R.N.E.P.
    (3) Personalul D.E.P.A.B.D. efectuează, în evidenţa operativă a R.N.E.P., menţiunile corespunzătoare preluate din documentele prevăzute la alin. (2), respectiv monitorizează actualizarea în sistem informatic a datelor privind persoanele urmărite.
    (4) Organele judiciare transmit către S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu al persoanei vizate copia dispozitivului hotărârii prin care s-au instituit, revocat, întrerupt ori suspendat măsurile preventive prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. k).
    (5) Personalul S.P.C.L.E.P. efectuează, în evidenţa operativă a R.N.E.P., menţiunile corespunzătoare preluate din documentele prevăzute la alin. (4).
    (6) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (4) sunt transmise D.E.P.A.B.D., acestea se remit S.P.C.L.E.P. competent cu informarea autorităţii competente.

    ART. 41
    (1) Alertele cuprinzând date referitoare la persoanele căutate pentru participarea la proceduri judiciare se introduc în R.N.E.P. pentru o perioadă de 60 de zile.
    (2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) alertele se invalidează prin proceduri automate.
    (3) Valabilitatea alertei poate fi prelungită, pentru o nouă perioadă de 60 de zile, la solicitarea instituţiei interesate, fără a se depăşi un termen de 180 de zile.
    (4) Alertele sau, după caz, menţiunile privind instituirea unei măsuri de protecţie se introduc pentru o perioadă nedeterminată, cu excepţia situaţiei în care în ordinul de protecţie se prevede un termen.
    (5) Instituţiile care au transmis informaţii sau documente în baza cărora au fost introduse în R.N.E.P. alerte/menţiuni potrivit alin. (1) şi (3) ori, după caz, alin. (4) au obligaţia de a comunica de îndată, în scris, date cu privire la revocarea măsurii în vederea invalidării menţiunii.
    (6) Introducerea notificărilor se realizează de către D.E.P.A.B.D. şi S.P.C.E.P. cu informaţiile din documentele transmise de persoanele fizice şi juridice interesate sau cu datele comunicate de poliţie.
    (7) Informaţiile referitoare la notificare se introduc pentru o perioadă nedeterminată, iar ştergerea acestora se realizează de către D.E.P.A.B.D. şi S.P.C.E.P. atunci când situaţia a fost clarificată.

    CAP. IV
    Eliberarea actelor de identitate
    SECŢIUNEA 1
    Actele de identitate şi condiţii de eliberare
    ART. 42
    (1) Actul de identitate se eliberează în condiţiile art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după achitarea contravalorii acestuia.
    (2) În funcţie de opţiunea persoanei exprimată în limitele art. 16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, S.P.C.E.P. eliberează:
    a) carte de identitate simplă;
    b) carte electronică de identitate, în una dintre variantele prevăzute de art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Până la data generalizării eliberării cărţii electronice de identitate, în termenul prevăzut la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererile pentru eliberarea cărţii electronice de identitate se preiau la S.P.C.E.P. anume desemnate de către D.E.P.A.B.D.
    (4) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document, făcându-se menţiune despre acest aspect pe cererea de eliberare a actului de identitate.
    (5) Pentru eliberarea actului de identitate, solicitantul sau, după caz, reprezentantul legal completează rubricile prezente pe prima pagină a cererii pe care o semnează. În situaţia minorilor, cererea este semnată de către solicitant şi de către reprezentantul legal.
    (6) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează în sistem informatic şi se semnează de către solicitant sau, după caz, de reprezentantul legal, în prezenţa lucrătorului S.P.C.E.P. ori a personalului misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate. În situaţia minorilor, cererea se semnează şi de către reprezentantul legal.

    ART. 43
    (1) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cetăţeanul român cu domiciliul în România, aflat temporar în străinătate, poate solicita eliberarea actului de identitate astfel:
    a) cartea electronică de identitate sau cartea de identitate simplă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate;
    b) cartea de identitate simplă sau cartea de identitate provizorie la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv.

    (2) Procura prevăzută la alin. (1) lit. b) se completează şi se emite în sistem informatic astfel încât să conţină atât datele de identificare, cât şi imaginea facială preluată solicitantului.
    (3) În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost dată, respectiv depunerea cererii şi ridicarea actului de identitate, precum şi motivul/motivele pentru care se solicită actul de identitate.
    (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), preluarea imaginii faciale, a semnăturii şi, după caz, a imaginii impresiunilor papilare ale titularului, necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii electronice de identitate sau a cărţii de identitate simple, se realizează de către personalul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate.
    (5) Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.
    (6) Competenţa de soluţionare a cererii pentru eliberarea cărţii electronice de identitate sau a cărţii de identitate simple depuse în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate revine S.P.C.E.P. pe a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul.

    ART. 44
    (1) Actul de identitate se înmânează personal titularului, pe bază de semnătură.
    (2) În cazul în care, după depunerea cererii, titularul nu se mai poate prezenta pentru ridicarea actului de identitate, înmânarea acestuia se realizează astfel:
    a) pentru titularul care se află în ţară, unei persoane împuternicite pe bază de procură specială autentificată la notarul public român;
    b) pentru titularul aflat temporar în străinătate, unei persoane împuternicite pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, procura va fi prezentată tradusă şi legalizată, potrivit normelor în vigoare;
    c) pentru titularul care se află pe raza localităţii de domiciliu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a) şi c), personal, în condiţiile prevăzute la art. 50 alin. (4) lit. a) şi b);
    d) pentru titularul care se află în situaţia prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. c), prin intermediul poliţiştilor, în condiţiile prevăzute la art. 50 alin. (5).

    (3) În cuprinsul procurii speciale prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se înscrie, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv „ridicarea actului de identitate“.
    (4) Persoana împuternicită şi cea desemnată care solicită ridicarea sau, după caz, primeşte actul de identitate, în numele titularului, prezintă documentele care fac dovada identităţii şi a calităţii sale.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. d), cetăţeanul înscrie pe cerere, la rubrica „alte menţiuni“: „Solicit înmânarea actului de identitate prin intermediul poliţistului din mediul rural/unei alte persoane.“ şi, după caz, menţionează numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanei desemnate.

    ART. 45
    (1) Şeful S.P.C.E.P. poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi de eliberare a actelor de identitate, în condiţiile art. 41 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Acordarea scutirii se face în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), după cum urmează:
    a) solicitarea scrisă a furnizorului de servicii sociale sau a persoanei interesate, după caz;
    b) adeverinţa sau adresa scrisă a serviciului public de asistenţă socială din cadrul primăriei, prin care se confirmă că persoana în cauză nu realizează venituri;
    c) solicitarea scrisă a unităţii de poliţie, pentru persoanele reţinute ori arestate, respectiv a penitenciarului, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate.

    (3) Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau ale altor dezastre şi care declară la S.P.C.L.E.P. în a cărui rază teritorială domiciliază ori îşi au reşedinţa faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situaţii sunt exceptate de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate, în baza unui document eliberat de primăria locului de domiciliu la solicitarea serviciului public comunitar în cauză.

    ART. 46
    (1) Cheltuielile pentru schimbarea actelor de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor, a renumerotării imobilelor, a schimbării denumirii, reorganizării ori trecerii într-un alt rang a unităţilor administrativ-teritoriale, ce se suportă de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în evidenţele financiar-contabile ale primăriei localităţii pentru care s-a aprobat modificarea.
    (2) Situaţia nominală a persoanelor cărora li s-au schimbat documentele potrivit prevederilor alin. (1) se transmite primăriei care suportă cheltuielile pentru producerea şi eliberarea acestora până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Activităţi care se desfăşoară pentru eliberarea cărţii de identitate simple, a cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă
    ART. 47
    (1) S.P.C.L.E.P., prin personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor, asigură:
    a) primirea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi/sau a dovezii de reşedinţă;
    b) efectuarea operaţiunilor necesare preluării datelor solicitanţilor şi actualizării R.N.E.P. potrivit celor înscrise în documentele prezentate;
    c) soluţionarea cererilor trimise de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate;
    d) transmiterea, prin sistemul de comunicaţii electronice, a solicitărilor de producţie a cărţilor de identitate simple şi a cărţilor electronice de identitate;
    e) personalizarea cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă.

    (2) În vederea personalizării cărţilor de identitate simple şi a cărţilor electronice de identitate, D.E.P.A.B.D. transmite, centralizat, prin sistemul de comunicaţii electronice, solicitările de producţie Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, denumită în continuare D.G.P.
    (3) Cărţile de identitate simple şi cărţile electronice de identitate personalizate se transmit structurilor judeţene teritoriale ale D.E.P.A.B.D. pentru a fi puse la dispoziţia S.P.C.L.E.P. care a formulat solicitarea de producţie.
    (4) Cărţile electronice de identitate/Cărţile de identitate simple solicitate la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate se transmit, după personalizare, la Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea expedierii acestora, prin curier, la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate.
    (5) Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe expediază cărţile electronice de identitate/cărţile de identitate simple către misiunile diplomatice şi oficiile consulare în termene care curg de la data primirii acestora conform alin. (4) şi nu pot depăşi:
    a) 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea cărţilor electronice de identitate/cărţilor de identitate simple depuse în străinătate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene;
    b) 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea cărţilor electronice de identitate/cărţilor de identitate simple depuse în străinătate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în state terţe în raport cu Uniunea Europeană.

    (6) În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea cărţii electronice de identitate sau a cărţii de identitate simple în străinătate, dar optează pentru ridicarea acesteia de la S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu, termenul de eliberare este cel prevăzut la art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea cărţii electronice de identitate în ţară, dar optează pentru ridicarea acesteia de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, cel stabilit la alin. (5) lit. a) sau b).

    ART. 48
    (1) În vederea eliberării cărţii de identitate simple şi a cărţii electronice de identitate, personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor desfăşoară următoarele activităţi:
    a) verifică datele de identificare ale solicitantului în R.N.E.P., în funcţie de cele declarate pe cerere şi documentele prezentate de acesta;
    b) identifică solicitantul prin compararea fizionomiei acestuia cu fotografia din actul de identitate pe care îl deţine şi cu imaginea din R.N.E.P. sau cu o fotografie de dată recentă dintr-un alt document emis de instituţii sau autorităţi publice, precum paşaport sau permis de conducere, pe care acesta trebuie să îl prezinte, în cazul în care actul de identitate a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus, iar în R.N.E.P. nu se regăseşte imaginea acestuia;
    c) solicită efectuarea de verificări, în teren, de către lucrătorii poliţiei naţionale, pentru definitivarea identificării, atunci când nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la lit. b) sau în situaţia în care, deşi sunt prezentate documentele de la lit. a) şi b), există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului;
    d) verifică documentele prezentate de solicitant pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile legale; în situaţia în care dovada adresei de domiciliu se realizează cu un extras de carte funciară, se verifică validitatea acestuia prin introducerea codului de identificare în interfaţa de preluare a cererii;
    e) până la asigurarea infrastructurii tehnice necesare, înregistrează cererea în Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei şi certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul“, datează, semnează şi restituie originalele, împreună cu actul de identitate valabil sau cel anulat potrivit legii;
    f) de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, completează în sistem informatic cererea de emitere a cărţii de identitate simple şi cărţii electronice de identitate, ce conţine datele de identificare din R.N.E.P., completate, după caz, cu cele noi, şi o prezintă solicitantului pentru verificarea datelor înscrise şi semnarea acesteia;
    g) preia imaginea facială, semnătura olografă şi, după caz, imaginea impresiunilor papilare a două degete;
    h) scanează copiile documentelor prezentate, în vederea constituirii mapei electronice;
    i) solicită şefului S.P.C.E.P. sau persoanei desemnate avizarea cererii înainte de actualizarea datelor în R.N.E.P.;
    j) efectuează, în R.N.E.P., modificările, corecţiile şi actualizările care se impun, potrivit datelor din documentele prezentate;
    k) primeşte cărţile de identitate simple şi cărţile electronice de identitate produse, în condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (3);
    l) completează cererile titularilor cu datele privind seria şi numărul actului de identitate;
    m) la înmânarea noului act de identitate, solicită documentul de identitate lăsat în posesia titularului, pe care îl anulează şi îl restituie acestuia; în situaţia în care persoana nu mai deţine documentul respectiv, i se solicită o declaraţie din care să rezulte motivul pentru care nu îl poate prezenta;
    n) de la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărţii electronice de identitate, aplică procedura de activare a suportului de stocare electronică;
    o) verifică persoana în R.N.E.P. şi în R.N.E.P.S. pentru a se asigura că nu are eventuale alerte şi/sau cerere de stabilire a domiciliului în străinătate;
    p) verifică datele personalizate pe cartea de identitate simplă/cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi o înmânează titularului sau, după caz, reprezentantului legal, persoanei împuternicite sau desemnate de solicitant ori poliţistului, care semnează de primire pe cererea pentru eliberarea actului de identitate;
    r) în cazul în care semnarea cererii de către solicitant nu este posibilă, se face menţiune despre aceasta pe cerere de către lucrătorul S.P.C.E.P.;
    s) efectuează, în R.N.E.P., menţiunea privind data înmânării actului de identitate.

    (2) În vederea eliberării cărţii de identitate provizorii, personalul cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), l, m), o)-s), precum şi activitatea de emitere în sistem informatic a cărţii de identitate provizorii.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), personalul care efectuează activităţile de primire a cererii, de certificare a identităţii şi de înmânare a actului de identitate completează cererea pe verso, la rubricile corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate; în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) informaţiile se completează în sistem informatic.
    (4) Pentru constituirea mapei electronice, documentele prezentate în susţinerea cererii de eliberare a actului de identitate trebuie să permită realizarea unei imagini scanate lizibile.

    ART. 49
    (1) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, primirea cererilor pentru eliberarea şi înmânarea cărţii electronice de identitate sau cărţii de identitate simple, emise cetăţenilor români, se poate realiza în străinătate, la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României, prin personalul consular.
    (2) Personalul consular de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României din străinătate desfăşoară activităţile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a), b), d), f)-h), l)-s) şi primeşte cărţile electronice de identitate/cărţile de identitate simple transmise în condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (4) pentru eliberarea acestora.

    ART. 50
    (1) La solicitarea instituţiilor sau a persoanelor interesate, S.P.C.L.E.P., în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, participă la organizarea unor activităţi în teren, de preluare a cererii, a documentelor şi informaţiilor necesare eliberării actelor de identitate şi dovezilor de reşedinţă, folosind echipamentele din dotare, pentru persoanele:
    a) netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori în unităţi de ocrotire socială;
    b) reţinute, arestate ori care execută pedepse privative de libertate;
    c) care locuiesc în localităţi izolate sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

    (2) D.E.P.A.B.D. poate să iniţieze şi să organizeze acţiuni precum cele prevăzute la alin. (1).
    (3) La solicitarea instituţiilor sau a persoanelor interesate, misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate desfăşoară activităţi de preluare a cererii, a documentelor şi informaţiilor necesare eliberării actelor de identitate, folosind echipamentele din dotare, pentru persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).
    (4) Înmânarea actelor de identitate persoanelor prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (3) se face după cum urmează:
    a) de către personalul S.P.C.L.E.P., în cazul persoanelor care domiciliază pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde funcţionează acesta;
    b) de către lucrătorii de poliţie, în cazul persoanelor care domiciliază în mediul rural;
    c) de către personalul consular, în cazul persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).

    (5) Activitatea prevăzută la alin. (4) lit. b) se realizează astfel:
    a) personalul S.P.C.E.P. predă actul de identitate lucrătorului de poliţie din mediul rural;
    b) poliţistul din mediul rural înmânează actul de identitate cetăţeanului.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Eliberarea primei cărţi de identitate
    ART. 51
    (1) Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, în termenul prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza următoarelor documente:
    a) certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi copie;
    b) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;
    c) certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
    d) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

    (2) Copia certificatului de divorţ prevăzută la alin. (1) lit. c) însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă se realizează în extras, doar pentru părţile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1).
    (3) În cazul în care părintele nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care acesta le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate al minorului.
    (4) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, solicitarea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată la misiunea diplomatică/oficiul consular de carieră al României din străinătate, însoţită de documentele prevăzute de alin. (1) şi (3).
    (5) Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, cu domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic cu unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte.
    (6) Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic.
    (7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, în condiţiile alin. (4), a celui consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
    (8) În situaţia în care declaraţia de consimţământ nu poate fi prezentată întrucât părintele la care instanţa a hotărât că are locuinţa nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul părintele la care locuieşte minorul, prin care se certifică faptul că părintele în cauză nu a fost identificat, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte.
    (9) În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (10) În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Copia hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile se realizează în extras, doar pentru părţile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1).

    ART. 52
    (1) Minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani are instituită o măsură de protecţie specială i se eliberează act de identitate de către S.P.C.E.P. în a cărui rază de competenţă teritorială are domiciliul persoana sau se află serviciul de tip rezidenţial, la solicitarea scrisă a acestora.
    (2) Pentru minorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1), S.P.C.E.P. înscrie în actul de identitate al acestuia domiciliul la adresa persoanei sau a serviciului specializat de protecţie a copilului la care s-a instituit o măsură specială de protecţie, după efectuarea verificărilor specifice în R.N.E.P. şi, după caz, în alte evidenţe sau a colaborării cu administraţia furnizorului de servicii sociale.

    ART. 53
    (1) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, opţional, se poate elibera carte electronică de identitate la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentantului legal, a persoanei desemnate din cadrul structurii specializate aflate sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori a persoanei căreia i-a fost încredinţat în plasament.
    (2) Cererea pentru eliberarea actului de identitate trebuie să fie semnată de către ambii părinţi sau, după caz, de către persoanele prevăzute la alin. (1) şi însoţită de documentele prevăzute la art. 51 alin. (1); în situaţia în care minorul este însoţit numai de unul dintre părinţi, se prezintă şi declaraţia celuilalt părinte, din care să rezulte că este de acord cu eliberarea actului de identitate, autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public din ţară ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
    (3) Prevederile art. 48 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Până la împlinirea vârstei de 12 ani, minorului i se poate elibera o carte electronică de identitate în condiţiile art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. După această vârstă se poate elibera cartea electronică de identitate cu imaginile impresiunilor papilare.

    ART. 54
    (1) În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetăţenii români cu domiciliul în România, sunt necesare următoarele documente:
    a) certificatul de naştere, original şi copie;
    b) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
    c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
    d) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.

    ART. 55
    Persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate, personal, la S.P.C.L.E.P. pe raza căruia locuiesc, însoţită de următoarele documente:
    a) certificatul de cetăţenie română eliberat potrivit legii, original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
    b) certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;
    c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz, original şi copie; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
    d) extrasul de carte funciară sau documentul, în original şi fotocopie, cu care se face dovada adresei de domiciliu;
    e) un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul prevăzut la lit. g), original şi copie;
    f) dovada achitării contravalorii actului de identitate;
    g) documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original şi copie, după caz.


    ART. 56
    (1) La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului, împreună cu una dintre copiile certificatului de cetăţenie română.
    (2) În situaţia în care persoana nu mai deţine documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, i se solicită o declaraţie privind condiţiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat, care se transmite structurii emitente.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    ART. 57
    (1) În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, titularul sau reprezentantul legal solicită S.P.C.E.P. pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, pe baza următoarelor documente:
    a) actul de identitate, cu excepţia cazului prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) certificatul de naştere, original şi copie;
    c) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
    d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
    e) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
    f) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
    g) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

    (2) În cazul în care din verificări rezultă că minorii figurează în R.N.E.P. cu neconcordanţe ori nu sunt înregistraţi, şeful serviciului dispune efectuarea de verificări în registrele de stare civilă şi, după caz, sesizează unitatea de poliţie competentă teritorial pentru clarificarea situaţiei.
    (3) Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deţine, şeful serviciului poate dispune obţinerea unui extras pentru uz oficial sau a unui duplicat al certificatului/certificatelor de stare civilă.
    (4) Obţinerea unui extras pentru uz oficial poate fi dispusă în situaţii speciale, cu luarea în considerare a volumului de lucrări şi numai dacă eliberarea actului de identitate implică o urgenţă de natură a nu permite obţinerea certificatului/certificatelor de stare civilă.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (3) cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se preia odată cu cea pentru eliberarea actului de identitate. Cererea pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civilă se transmite prin structura de stare civilă a S.P.C.L.E.P. care a preluat cererea oficiului de stare civilă competent.
    (6) În situaţia în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ ori certificatul de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ, întrucât nu mai deţine un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune şi o cerere pentru eliberarea unui certificat de naştere/căsătorie cu menţiunea de divorţ. Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 58
    De la data prevăzută la art. 17 alin. (1), pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul prezintă, după caz, în original şi copie, documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a)-e) şi g) ori actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă doar în situaţia în care acestea nu pot fi generate prin proceduri automatizate.

    ART. 59
    Pentru eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate ca urmare a schimbării adresei de domiciliu, solicitantul prezintă documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a), f) şi g).

    ART. 60
    (1) Extrasul de carte funciară sau documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. a) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prezintă în toate cazurile de eliberare a unui act de identitate, cu excepţia cazului prevăzut la art. 51 alin. (1). Extrasul de carte funciară, care poate fi prezentat şi în format electronic, sau documentul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.
    (2) Atunci când persoana care solicită eliberarea actului de identitate declară că are domiciliul într-un imobil care este proprietatea altei persoane, proprietarul, în calitate de găzduitor, trebuie să îşi dea consimţământul de primire în spaţiu şi să prezinte documentul cu care face dovada dreptului de proprietate în condiţiile alin. (1).
    (3) În cazul în care actul de identitate este solicitat de către o persoană care, în ceea ce priveşte dreptul de proprietate al imobilului în care locuieşte, se află într-o altă situaţie decât cele menţionate la alin. (2), dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este în viaţă, dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică.
    (4) Dacă solicitantul face dovada adresei de domiciliu în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consimţământul găzduitorului ori al reprezentantului legal/persoanei împuternicite se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a personalului consular.
    (5) În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
    (6) Declaraţia găzduitorului, prevăzută la alin. (5), se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate.
    (7) Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consemnează numai în prezenţa personalului S.P.C.E.P.

    ART. 61
    Pentru eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate pentru două sau mai multe motive dintre cele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul prezintă documentele necesare potrivit tuturor modificărilor intervenite.

    ART. 62
    (1) În situaţia în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliţiei Române.
    (2) În cazul în care se constată că persoana fizică în cauză nu mai locuieşte la adresa declarată ca domiciliu, lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează menţiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul, astfel încât aceste date să reprezinte date de istoric, în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 10 alin. (4).
    (3) În situaţia sesizării din oficiu că o persoană fizică nu mai locuieşte la adresa cu care figurează înregistrată în R.N.E.P., lucrătorii de evidenţă solicită lucrătorilor de poliţie efectuarea de verificări în teren în condiţiile alin. (1).
    (4) Lucrătorul de poliţie desemnat să dea curs solicitării prevăzute la alin. (3) ia o declaraţie proprietarului imobilului care a primit în spaţiu persoana în cauză şi, după caz, altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informaţii privind prezenţa persoanei la adresa respectivă şi întocmeşte un proces-verbal, dispoziţiile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
    (5) Actul de identitate al persoanei aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (3) se anulează de către lucrătorii cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor potrivit art. 81 alin. (2) şi (3), cu efectuarea menţiunii aferente în R.N.E.P., iar colţul acestuia se distruge în condiţiile alin. (4) al aceluiaşi articol.
    (6) Atunci când persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (3) nu poate fi identificată pentru anularea actului de identitate, se efectuează în R.N.E.P. menţiunea corespunzătoare anulării şi cea privind necesitatea reţinerii documentului la momentul legitimării în vederea transmiterii către instituţia emitentă.
    (7) În situaţia în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate menţiunea de reşedinţă la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliţiei Române şi vor fi desfăşurate activităţile prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi efectuarea menţiunii aferente în R.N.E.P.
    (8) În situaţia în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. cu privire la faptul că fostul proprietar are înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa la adresa imobilului proprietatea sa, lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează menţiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul, astfel încât aceste date să reprezinte date de istoric, în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 10 alin. (4), în baza documentului cu care face dovada proprietăţii.

    ART. 63
    (1) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să îşi schimbe domiciliul în România se prezintă, personal, la S.P.C.L.E.P. pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la adresa căruia îşi stabilesc domiciliul, în vederea eliberării cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, unde depun documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g), precum şi următoarele:
    a) paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta paşaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetăţenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. şi, după caz, solicită D.G.P. efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetăţean român, precum şi informaţii cu privire la data şi ţara în care acesta şi-a stabilit domiciliul;
    b) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie.

    (2) Dacă solicitantul nu prezintă unul dintre documentele prevăzute la alin. (1), acesta va da o declaraţie în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deţine.
    (3) În situaţia în care, în urma confruntării fizionomiei solicitantului cu fotografiile din documentele prezentate, nu se poate certifica identitatea acestuia, se efectuează verificări suplimentare în teren cu sprijinul structurii teritoriale a Poliţiei Române, în evidenţele D.G.P. şi, după caz, la autorităţile din străinătate, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
    (4) Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.
    (5) Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă şi legalizată, a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România sau consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia privind consimţământul va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

    ART. 64
    (1) La primirea cererii, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează activităţile prevăzute la art. 48 alin. (1) şi (3) şi comunică solicitantului care, la data depunerii cererii, a făcut dovada cetăţeniei cu paşaport românesc faptul că, la înmânarea actului de identitate, este necesar să prezinte paşaportul cu menţionarea ţării de domiciliu şi, după caz, paşapoartele copiilor declaraţi pe cerere.
    (2) La data înmânării actului de identitate, lucrătorul S.P.C.L.E.P. anulează paşaportul titularului cu menţionarea ţării de domiciliu şi, după caz, paşapoartele copiilor, pe care le restituie solicitantului sau, după caz, solicită celui în cauză o declaraţie din care să rezulte motivele pentru care nu poate prezenta paşaportul său/paşapoartele copiilor.
    (3) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data eliberării actului de identitate, lucrătorul S.P.C.L.E.P. transmite structurii de paşapoarte emitente o comunicare privind anularea paşaportului ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România.

    ART. 65
    (1) Pentru eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate în cazul în care se schimbă denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, solicitantul prezintă documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a), f) şi g), după caz.
    (2) Personalul S.P.C.E.P. sau, după caz, personalul consular de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României înscrie, în rubrica „Alte menţiuni“ de pe versoul cererii pentru eliberarea actului de identitate, menţiunea „Scutit de la cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate, în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare“.
    (3) De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, menţiunea prevăzută la alin. (2) se realizează în sistem informatic.

    ART. 66
    În termen de 15 zile de la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite S.P.C.E.P. ori misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, după caz, prezentând documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g), precum şi următoarele:
    a) pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. - un document oficial cu fotografie de dată recentă - permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului;
    b) actul de identitate, în cazul deteriorării.


    ART. 67
    (1) În cazul în care imaginea solicitantului nu se regăseşte în R.N.E.P. sau acesta nu poate prezenta un document cu fotografie ori se constată diferenţe între fizionomia acestuia şi documentele prezentate/informaţiile din R.N.E.P., personalul S.P.C.E.P. solicită, în scris, unităţii teritoriale a Poliţiei Române verificarea identităţii solicitantului.
    (2) La solicitare se ataşează datele de stare civilă extrase din R.N.E.P. şi imaginea persoanei, preluată cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), unitatea de poliţie care a efectuat verificările specifice remite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor documentul prevăzut la alin. (2), în care sunt consemnate rezultatele verificărilor, din care să reiasă dacă se confirmă că datele de stare civilă declinate aparţin persoanei verificate.

    ART. 68
    Actele de identitate pierdute sau furate, care au fost găsite şi, ulterior, predate ori transmise S.P.C.E.P. potrivit legii, sunt nule de drept şi se distrug în condiţiile art. 81 alin. (5).

    ART. 69
    (1) În toate situaţiile în care prezentele norme metodologice impun obligaţia prezentării unui document cu care se face dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă se are în vedere următoarea ordine de priorităţi:
    a) extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ;
    b) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinaţie de locuinţă.

    (2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) documentul prevăzut la lit. b) poate fi preluat doar în situaţia în care nu poate fi prezentat niciunul dintre documentele prevăzute la lit. a).

    SECŢIUNEA a 5-a
    Eliberarea cărţii de identitate provizorii
    ART. 70
    (1) În situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:
    a) certificatul de naştere;
    b) certificatul de căsătorie;
    c) certificatul/hotărârea de divorţ;
    d) dovada adresei de domiciliu.

    (2) Pentru obţinerea unei cărţi de identitate provizorii în una dintre situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deţine din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, precum şi cel privind achitarea contravalorii cărţii de identitate provizorii.
    (3) În situaţia persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliţiei se constată că locuiesc efectiv la adresă.
    (4) Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, conform dispoziţiilor art. 62 alin. (5), ori pentru cele menţionate la alin. (3) care nu locuiesc la adresa declarată, precum şi cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului Bucureşti unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliţiei Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competenţă.

    ART. 71
    De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărţii electronice de identitate, în situaţia în care, temporar, nu se pot prelua datele biometrice, se eliberează carte de identitate provizorie pe baza documentelor necesare pentru eliberarea cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate solicitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e)-j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 72
    Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care locuiesc temporar în România şi doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii şi a unei dovezi de reşedinţă se prezintă personal la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reşedinţa, unde depun următoarele documente:
    a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu, în original, şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;
    b) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
    c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
    d) dovada adresei de reşedinţă din România;
    e) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii, respectiv a dovezii de reşedinţă.


    ART. 73
    În cartea de identitate provizorie, la rubrica „domiciliu“ se înscrie statul în care solicitantul are domiciliul.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă din cadrul unităţilor de poliţie, în penitenciare şi celor internate în instituţii sanitare sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative
    ART. 74
    (1) Pentru eliberarea actului de identitate persoanei reţinute, arestate sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, aflată în centre de reţinere şi arestare preventivă ori locuri de deţinere din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciare din ţară, sunt necesare următoarele documente:
    a) adresa scrisă a unităţii de poliţie sau a penitenciarului din care să rezulte solicitarea de eliberare a actului de identitate şi persoana desemnată pentru a i se înmâna noul document, însoţită de raportul poliţistului sau al poliţistului de penitenciare prin care se certifică identitatea persoanei în cauză, aprobat de şeful unităţii de poliţie sau de directorul penitenciarului;
    b) cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant;
    c) documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu sau de reşedinţă.

    (2) În situaţia în care titularul refuză să semneze cererea, actul de identitate se eliberează la solicitarea şefului unităţii de poliţie sau a directorului penitenciarului. Solicitarea poate fi cuprinsă în documentul prevăzut la alin. (1) lit. a).

    ART. 75
    În cazul în care, din motive temeinice, persoana aflată în centrele de reţinere şi arestare preventivă ori în locuri de deţinere din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciare nu poate fi adusă la sediul S.P.C.E.P., preluarea imaginii faciale, a semnăturii olografe şi, după caz, a imaginilor impresiunilor papilare se realizează la sediul acestor unităţi de către persoana desemnată din cadrul S.P.C.E.P. pe raza căruia se află unitatea respectivă.

    ART. 76
    (1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se soluţionează de către S.P.C.E.P. în a cărui rază administrativ-teritorială se regăseşte instituţia în care se află solicitantul.
    (2) Actele de identitate ale persoanelor fizice reţinute, arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se înmânează reprezentantului instituţiei în care se află solicitantul, desemnat în adresa prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. a). Pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, la rubrica destinată semnăturii de primire a actului de identitate, reprezentantul instituţiei în care se află solicitantul îşi înscrie numele şi prenumele, apoi semnează.

    ART. 77
    (1) Pentru eliberarea actului de identitate persoanei reţinute, arestate sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, aflată în centrele de reţinere şi arestare preventivă ori în locuri de deţinere din cadrul unităţilor de poliţie sau în penitenciare din străinătate, sunt necesare următoarele documente:
    a) adresa scrisă a unităţii de poliţie sau a penitenciarului din care să rezulte solicitarea de eliberare a actului de identitate şi persoana desemnată pentru a i se înmâna noul document;
    b) cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant;
    c) documentele pe care le poate prezenta solicitantul pentru a face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu sau de reşedinţă.

    (2) Cererea şi documentele pentru eliberarea actului de identitate sunt primite de către personalul consular din cadrul misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României din străinătate şi se soluţionează de către personalul S.P.C.E.P. pe raza căruia persoana are domiciliul.
    (3) Actele de identitate ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se înmânează reprezentantului instituţiei în care se află solicitantul, desemnat în adresa menţionată la alin. (1) lit. a). Pe cererea pentru eliberarea actului de identitate se precizează că documentul a fost înmânat titularului sau, după caz, reprezentantului instituţiei străine.
    (4) Eliberarea actelor de identitate pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) se poate realiza şi pe bază de procură specială autentificată în condiţiile art. 43 alin. (1) lit. b) şi alin. (3); scopul procurii speciale poate fi numai pentru „depunerea cererii şi a documentelor necesare“, iar înmânarea actului de identitate se realizează prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul.

    ART. 78
    (1) Cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează de către S.P.C.E.P. în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia sanitară, pe baza următoarelor documente:
    a) adresa scrisă a instituţiei sanitare, datată, semnată şi, opţional, ştampilată de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana desemnată de acesta;
    b) documentele necesare pentru eliberarea unei cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate ori a unei cărţi de identitate provizorii, astfel cum sunt reglementate în prezentele norme metodologice.

    (2) Pentru soluţionarea cererii prevăzute la alin. (1) se desfăşoară următoarele activităţi:
    a) preluarea cererii, a documentelor necesare, a imaginii faciale, a semnăturii şi, după caz, a imaginii impresiunilor papilare se realizează la sediul instituţiei sanitare de către persoana desemnată din cadrul S.P.C.E.P pe raza căruia se află instituţia respectivă;
    b) actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituţiei sanitare de către lucrătorul de evidenţă a persoanelor.


    ART. 79
    (1) Persoanelor internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de servicii publice cu cazare sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau a centrului respectiv.
    (2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau serviciului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situaţiile în care aceste instituţii se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice.
    (3) Pentru persoanele aflate în instituţii de servicii sociale private cu cazare, dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. a), b) sau d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, cetăţeanului român i se refuză temporar eliberarea cărţii de identitate, cărţii de identitate simple, cărţii electronice de identitate, prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În cazul cetăţenilor români aflaţi în străinătate şi pentru care autorităţile străine, pe teritoriul statelor cărora au fost localizaţi, au refuzat executarea mandatelor europene de arestare/de urmărire internaţională emise de autorităţile judiciare române, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau a unor încheieri prin care s-a dispus arestarea preventivă şi dacă cererea de extrădare/mandatul european de arestare se retrage în condiţiile legii, se pot elibera acte de identitate, cu excepţia cărţii de identitate electronice, pe baza procurilor autentificate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Reţinerea, anularea şi distrugerea actelor de identitate
    ART. 80
    (1) Actul de identitate reţinut de poliţişti, în situaţiile prevăzute de lege, se depune în termen de 24 de ore la cel mai apropiat S.P.C.E.P., însoţit de un proces-verbal din care să rezulte împrejurările şi motivul reţinerii documentului.
    (2) Personalul S.P.C.E.P. procedează la anularea şi distrugerea actului de identitate în conformitate cu dispoziţiile art. 81 alin. (4) şi efectuează menţiunile corespunzătoare în R.N.E.P.

    ART. 81
    (1) La momentul depunerii cererii sau, în condiţiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la momentul înmânării noului act de identitate, a paşaportului cu menţionarea ţării de domiciliu, în cazul modificării datelor de stare civilă, al declarării decesului ori la pierderea cetăţeniei române, actele de identitate se anulează şi se restituie titularului, respectiv persoanei care a declarat decesul de către personalul instituţiilor abilitate.
    (2) Cărţile de identitate simple şi cărţile de identitate provizorii se anulează prin tăierea colţului astfel încât să fie cuprins numărul documentului, iar cărţile electronice de identitate şi prin deteriorarea suportului de stocare.
    (3) Buletinele de identitate se anulează prin decuparea colţului uneia dintre cele două coperte care să cuprindă seria şi numărul documentului.
    (4) Colţurile actelor de identitate se distrug prin proceduri care să facă imposibilă distingerea oricărei categorii de date de pe acestea.
    (5) Distrugerea colţurilor actelor de identitate se realizează la începutul fiecărei luni din semestru, pentru semestrul anterior, de către o comisie desemnată de şeful S.P.C.E.P., respectiv al misiunii diplomatice ori oficiului consular de carieră al României din străinătate.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Dispoziţii comune
    ART. 82
    (1) Serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti pot elibera acte de identitate şi dovezi de reşedinţă pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite.
    (2) D.E.P.A.B.D. poate elibera acte de identitate şi dovezi de reşedinţă în situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

    ART. 83
    În situaţia în care se solicită eliberarea unei noi cărţi de identitate simple/cărţi electronice de identitate, dacă nu au intervenit modificări cu privire la datele de stare civilă de la data eliberării cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate deţinute, se prezintă numai documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. a), f) şi g).

    ART. 84
    În situaţia în care, la depunerea cererii, solicitantul completează informaţia privind statutul civil cu menţiunea „căsătorit“, depunând în susţinerea acestei informaţii documente care atestă căsătoria cu o persoană de acelaşi sex, cererea se preia ca atare, însă menţiunea privind statutul marital nu se actualizează în R.N.E.P.

    ART. 85
    (1) Dacă după depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea.
    (2) Decizia de respingere a cererii, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului în scris, în termenul stabilit pentru soluţionarea cererii.
    (3) Împotriva deciziei de respingere a cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate adresa plângere prealabilă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Decizia de respingere a cererii este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Stabilirea reşedinţei
    ART. 86
    (1) Pentru eliberarea dovezii de reşedinţă, persoana interesată se adresează S.P.C.E.P. pe raza căruia locuieşte temporar, unde depune personal următoarele documente:
    a) actul de identitate, în original, care se restituie titularului după ce a fost verificată identitatea solicitatului;
    b) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
    c) dovada achitării contravalorii dovezii de reşedinţă.

    (2) În situaţia în care dovada adresei de reşedinţă se face potrivit art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consimţământul găzduitorului se consemnează pe cererea pentru eliberarea dovezii de reşedinţă, în prezenţa personalului S.P.C.E.P.
    (3) În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată la notarul public din ţară, în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente.
    (4) Declaraţia găzduitorului, prevăzută la alin. (3), se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea dovezii de reşedinţă.

    ART. 87
    (1) Pentru soluţionarea cererii, personalul S.P.C.E.P. efectuează activităţile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-f), h)-j), o), r) şi s), preia semnătura olografă, preia imaginea facială dacă nu este înregistrată în R.N.E.P. şi emite în sistem informatic dovada de reşedinţă.
    (2) Dovada de reşedinţă se înmânează în condiţiile prevăzute de art. 44 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3)-(5).
    (3) Dispoziţiile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul eliberării dovezii de reşedinţă.

    ART. 88
    Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun - cămine/internate şcolare, campusuri universitare, instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative, dovada adresei de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimţământului titularului spaţiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie şi a prenumelui, a seriei şi numărului actului de identitate, a datei şi a semnăturii peste care se aplică, opţional, ştampila instituţiei în cauză.

    ART. 89
    (1) În situaţia în care găzduitorul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau proprietarul unui imobil, după caz, sesizează, în scris, personalul S.P.C.E.P. că o persoană fizică, ce are înscrisă în actul de identitate menţiunea de reşedinţă la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren, cu sprijinul structurii teritoriale a Poliţiei Române.
    (2) Atunci când se constată că persoana fizică nu mai locuieşte la adresa declarată ca reşedinţă, lucrătorul de la S.P.C.E.P. efectuează menţiuni în R.N.E.P. cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind reşedinţa, datele fiind trecute în istoric, în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 10 alin. (4).
    (3) În situaţia în care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, lucrătorii de evidenţă se sesizează din oficiu că o persoană fizică nu mai locuieşte la adresa de reşedinţă cu care figurează înregistrată în R.N.E.P., solicită efectuarea de verificări în teren, la adresa de reşedinţă, cu sprijinul structurii teritoriale a Poliţiei Române. Cu această ocazie poliţistul va lua o declaraţie proprietarului imobilului care a primit în spaţiu persoana în cauză şi, după caz, altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informaţii privind prezenţa persoanei la adresa respectivă şi va întocmi un proces-verbal. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Dovada de reşedinţă a persoanei aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (3) se anulează de către lucrătorii cu atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor, potrivit art. 81 alin. (2), cu efectuarea menţiunii aferente în R.N.E.P., iar colţul acesteia se distruge în condiţiile alin. (4) al aceluiaşi articol.

    CAP. VI
    Organizarea şi actualizarea evidenţei locatarilor prin cartea de imobil
    ART. 90
    Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile Poliţiei Române, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de ţinere a evidenţei locatarilor prin cartea de imobil.

    ART. 91
    (1) Cartea de imobil se întocmeşte în termen de 30 de zile de la darea în folosinţă a imobilului cu destinaţie de locuinţă, de regulă, pentru fiecare scară sau corp de clădire.
    (2) La unităţile de cazare turistice, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, cartea de imobil se poate constitui şi sub formă de fişe de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor.

    ART. 92
    Şefii unităţilor de poliţie pe a căror rază teritorială este situat imobilul răspund de organizarea, funcţionarea, ţinerea în actualitate şi controlul evidenţei locatarilor prin cartea de imobil.

    ART. 93
    Responsabilii cărţii de imobil, desemnaţi în condiţiile legii, au următoarele atribuţii:
    a) să înscrie în cartea de imobil, în termen de 15 zile de la sosire, datele persoanelor care locuiesc în imobil, pe baza unui act de identitate valabil;
    b) să atenţioneze persoanele care au actele de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care nu şi-au efectuat schimbarea domiciliului ori stabilirea reşedinţei, în vederea punerii acestora în legalitate;
    c) să păstreze, să actualizeze şi să utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); cartea de imobil se prezintă spre verificare numai poliţiştilor şi lucrătorilor de la S.P.C.E.P. sau, după caz, D.E.P.A.B.D.;
    d) să păstreze în bune condiţii cartea de imobil, să nu o înstrăineze, iar la mutarea din imobil să o predea preşedintelui asociaţiei de proprietari.


    ART. 94
    Înscrierea persoanelor în cartea de imobil se face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naştere. Pentru înscrierea persoanelor în cartea de imobil nu pot fi solicitate fotocopii ale actelor de identitate, certificatelor de stare civilă sau titlurilor de proprietate. Acestea pot fi verificate vizual pentru conformitate.

    ART. 95
    Instruirea responsabililor cărţii de imobil se face de către poliţistul de ordine publică anume desemnat de şeful structurii Poliţiei Române pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

    ART. 96
    (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte anual planul de aprovizionare cu cărţi de imobil, asigurând tipărirea, gestionarea şi distribuirea imprimatelor, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Cartea de imobil se eliberează gratuit de structura competentă a Poliţiei Române persoanei care a fost desemnată ca responsabil al cărţii de imobil.

    CAP. VII
    Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P.
    ART. 97
    (1) Furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. se realizează prin proceduri automate sau neautomate, în condiţii care să asigure securitatea datelor cu caracter personal şi a transmiterii, în limitele infrastructurii tehnice administrate de D.E.P.A.B.D.
    (2) Condiţiile şi limitele furnizării sau verificării datelor din R.N.E.P. sunt stabilite de către D.E.P.A.B.D. cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi a limitelor infrastructurii tehnice administrate de D.E.P.A.B.D.
    (3) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. presupune transmiterea datelor cu caracter personal către un alt operator de date.
    (4) Verificarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P. presupune validarea datelor transmise de un operator de date cu caracter personal prin compararea cu datele existente în R.N.E.P. şi returnarea unui răspuns corespunzător.
    (5) În cadrul unor acţiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale aflate în sarcina operatorului de date care solicită validarea, operaţiunea de validare a datelor cu caracter personal poate fi combinată cu furnizarea parţială a unor date suplimentare, cu respectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679.
    (6) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (5) imaginea facială a persoanei vizate, existentă în R.N.E.P., poate face obiectul furnizării, în special în situaţia în care se urmăreşte validarea identităţii persoanei.

    ART. 98
    Contractul prevăzut la art. 11 alin. (2) şi, respectiv, protocolul prevăzut la art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, produc efecte doar după asigurarea publicităţii prin publicare pe pagina de internet a D.E.P.A.B.D.

    ART. 99
    (1) Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererea persoanei/ autorităţii solicitante prin care se solicită furnizarea datelor, remisă D.E.P.A.B.D., trebuie să conţină, pe lângă intenţia de încheiere a unui contract sau, după caz, protocol, cel puţin următoarele informaţii:
    a) dispoziţiile legale incidente;
    b) scopul prelucrării;
    c) dacă persoana/autoritatea solicitantă este abilitată să prelucreze categoriile de date solicitate în scopul urmărit;
    d) dacă şi modul în care lipsa furnizării/verificării datelor de către D.E.P.A.B.D. împiedică atingerea scopurilor cu care persoana/autoritatea solicitantă este abilitată;
    e) dacă şi în ce măsură obţinerea datelor de la persoana vizată ar implica un efort excesiv sau care nu este rezonabil prin raportare la scopul prelucrării;
    f) modul de asigurare a respectării drepturilor persoanelor vizate în special în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor prevăzute la art. 12-22 din Regulamentul (UE) 2016/679;
    g) dacă instituţia solicitantă este abilitată cu realizarea de prelucrări de date cu caracter personal în contextul prevăzut la art. 23 din Regulamentul (UE) 2016/679, procedura prin care se asigură finalitatea dispoziţiilor legale relevante;
    h) modul de îndeplinire a dispoziţiilor art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Dacă scopul urmărit de persoana/autoritatea solicitantă este reprezentat de atingerea unui interes public ori de către asigurarea unei bune colectări a sumelor la bugetul de stat ori la bugetele locale, cererea prevăzută la alin. (1) nu trebuie să cuprindă informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e).

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 100
    În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, responsabilii cărţilor de imobil au obligaţia de a constitui sau, după caz, de a reactualiza cărţile de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă care au fost date în folosinţă anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    ART. 101
    (1) Contravaloarea cărţii de identitate simple, a cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă se stabileşte şi se actualizează de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor.
    (2) Contravaloarea actelor de identitate şi a dovezii de reşedinţă se achită de către persoana care solicită eliberarea acestora, în condiţiile legii.

    ART. 102
    Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe bază de proces-verbal, de către poliţişti, personalul desemnat să primească şi să verifice cererile pentru eliberarea actelor de identitate/dovezilor de reşedinţă şi documentele prezentate în susţinerea acestora, precum şi de către poliţiştii locali.

    ART. 103
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) refuzul neîntemeiat al conducătorului autorităţii în subordinea căreia funcţionează un serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor sau al şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de a primi şi soluţiona cererile cetăţenilor din localităţile arondate;
    b) neactualizarea sau actualizarea necorespunzătoare a datelor din R.N.E.P. de către personalul abilitat;
    c) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor cu privire la activităţile care trebuie desfăşurate pentru soluţionarea cererilor de eliberare a actelor de identitate şi a dovezilor de reşedinţă, prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-k), alin. (2)-(4) şi art. 87 alin. (1);
    d) nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (1) lit. l)-s), alin. (2) şi art. 87 alin. (2), cu privire la activităţile care trebuie realizate după soluţionarea cererilor de eliberare a actelor de identitate, respectiv: înmânarea, retragerea, anularea şi distrugerea actelor de identitate, după caz.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
    a) cu amendă de la 200 lei la 300 lei, contravenţia prevăzută la lit. d);
    b) cu amendă de la 300 lei la 500 lei, contravenţiile prevăzute la lit. b) şi c);
    c) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. a).

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul desemnat din cadrul D.E.P.A.B.D. şi al serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.
    (4) Contravenţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 104
    Activităţile realizate pentru clarificarea situaţiei minorilor sau a persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au solicitat eliberarea primului act de identitate în termenul prevăzut de lege, a persoanelor care deţin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat, precum şi activităţile realizate în situaţia în care există suspiciuni referitoare la identitatea declarată se stabilesc prin instrucţiuni ale directorului D.E.P.A.B.D.

    ART. 105
    De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, obligaţia personalului cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. şi oficiilor de stare civilă din cadrul U.A.T.-urilor unde nu au fost constituite servicii de evidenţă a persoanelor de a mai întocmi comunicări pentru actualizarea R.N.E.P. cu datele necesare potrivit evenimentelor de stare civilă înregistrate încetează, actualizarea fiind realizată prin proceduri automate.

    ART. 106
    Cererile preluate până la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice sunt soluţionate potrivit normelor în vigoare la data depunerii cererii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016