Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 1 din 16 ianuarie 2020  privind aplicarea unor măsuri în cazul retragerii Regatului Unit  al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 1 din 16 ianuarie 2020 privind aplicarea unor măsuri în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 52 din 27 ianuarie 2020
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 26 alin. (4) şi art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a)-e), g) şi h) şi alin. (2) lit. a), b) şi e)-g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare,
    având în vedere Recomandarea EIOPA-BoS-19/040 pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, publicată pe website-ul EIOPA,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 15 ianuarie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
    ART. 1
    Prevederi generale
    (1) Prezenta normă reglementează condiţiile care să faciliteze încetarea sistematizată a activităţilor de asigurare transfrontaliere furnizate în România, atât de către asigurători, cât şi de către intermediarii de asigurări şi intermediarii de asigurări auxiliare din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precum şi Gibraltar, denumit în continuare Regatul Unit, ca urmarea a retragerii din Uniunea Europeană fără un acord.
    (2) Actele normative menţionate în prezenta normă au următoarele semnificaţii:
    1. Legea nr. 237/2015 - Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 236/2018 - Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare;
    3. Legea nr. 132/2017 - Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;
    4. Norma nr. 19/2018 - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare.

    (3) Termenii, expresiile şi acronimele din prezenta normă au semnificaţiile menţionate în dispoziţiile actelor normative prevăzute la alin. (2).

    ART. 2
    Încetarea sistematizată a activităţii
    (1) Asigurătorii, intermediarii de asigurări şi intermediarii de asigurări auxiliare din Regatul Unit care au fost notificaţi, până la data intrării în vigoare a prezentei norme, pentru desfăşurarea activităţii de asigurare, respectiv de distribuţie în România în baza libertăţii de a presta servicii şi a dreptului de stabilire, în conformitate cu cap. IX din Legea nr. 237/2015, respectiv cap. VI din Legea nr. 236/2018, sunt radiaţi din evidenţele A.S.F. privind entităţile notificate, la data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană fără un acord.
    (2) În termen de 15 zile de la data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană fără un acord, asigurătorii, intermediarii de asigurări şi intermediarii de asigurări auxiliare din Regatul Unit informează contractanţii, păgubiţii şi beneficiarii cu privire la regimul juridic aplicabil contractelor de asigurare în vigoare, inclusiv prin publicarea acestor informaţii pe propriul website sau, în lipsa existenţei acestuia, prin alte canale de comunicare, în conformitate cu art. 15 din Legea nr. 236/2018.
    (3) În scopul garantării continuităţii serviciilor către contractanţi, păgubiţi şi beneficiarii contractelor de asigurare, asigurătorii prevăzuţi la alin. (1) pot continua desfăşurarea activităţii în România, după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană fără acord, numai în vederea gestionării contractelor în derulare pentru lichidarea portofoliului şi încetarea sistematizată a activităţii; acestora le sunt interzise încheierea de noi contracte, reînnoirea contractelor în vigoare sau aplicarea clauzelor cu reînnoire automată, chiar şi în mod tacit, modificarea acestora privind suma asigurată, limitele de răspundere, riscurile acoperite, perioada de valabilitate, limitele teritoriale de valabilitate şi repunerea în vigoare a contractelor suspendate.
    (4) În cazul produselor de asigurare generală, asigurătorii prevăzuţi la alin. (1) desfăşoară activitatea prevăzută la alin. (3) astfel:
    a) până la terminarea contractului de asigurare cu o durată de cel mult 12 luni;
    b) pentru o perioadă de maximum 18 luni, în cazul contactelor de asigurare multianuale.

    (5) Prevederile alin. (4) nu aduc atingere dreptului contractanţilor de a exercita opţiunile sau drepturile prevăzute de contractele de asigurare în vigoare în ceea ce priveşte realizarea beneficiilor de pensii.
    (6) În vederea desfăşurării activităţii prevăzute la alin. (3), asigurătorii din Regatul Unit respectă prevederile cap. X din Legea nr. 237/2015 şi reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acestora.
    (7) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, asigurătorii prevăzuţi la alin. (1) transmit A.S.F. un plan privind măsurile de gestionare a contractelor în derulare în vederea lichidării portofoliului, o detaliere a caracteristicilor acestor contracte, durata acestora, inclusiv cele pe perioade multianuale şi plăţile efectuate; A.S.F. poate solicita oricând o actualizare a planului.
    (8) În vederea acordării autorizaţiei prevăzute la art. 115 din Legea nr. 237/2015, pentru asigurătorii din Regatul Unit, A.S.F. aplică principiul proporţionalităţii şi ţine cont de faptul că asigurătorii din Regatul Unit au fost supuşi cerinţelor regimului de supraveghere Solvabilitate II.
    (9) Intermediarii şi intermediarii de asigurări auxiliare din Regatul Unit transmit A.S.F, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, următoarele informaţii:
    a) lista clienţilor;
    b) lista asigurătorilor cu care colaborează;
    c) măsurile de gestionare şi durata contractelor de asigurare în derulare.

    (10) Pentru protejarea intereselor contractanţilor, păgubiţilor şi beneficiarilor, intermediarii de asigurări şi intermediarii de asigurări auxiliare din Regatul Unit îndeplinesc toate formalităţile necesare pentru încetarea sistematizată a activităţii de distribuţie în România în termen de maximum 6 luni de la data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană fără un acord, fără posibilitatea angajării în noi activităţi de distribuţie sau reînnoirii celor existente, chiar şi în mod tacit.
    (11) Ulterior expirării termenului menţionat la alin. (10), intermediarii şi intermediarii de asigurări auxiliare din Regatul Unit care doresc să desfăşoare activitate de distribuţie de asigurări în România respectă prevederile Legii nr. 236/2018 şi ale Normei nr. 19/2018.

    ART. 3
    Denunţarea contractelor
    (1) Începând cu data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană fără un acord, contractanţii pot, fără a implica costuri suplimentare, să denunţe contractele de asigurare multianuale.
    (2) Denunţarea contractelor prevăzute la alin. (1) se poate face prin informarea asigurătorului din Regatul Unit, în scris sau prin utilizarea mijloacelor de comunicare care permit denunţarea contractului, conform condiţiilor contractuale şi clauzelor de reînnoire automată; contractele în cauză continuă să producă efecte până la data primei scadenţe de plată a primei de asigurare ulterioare retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană fără un acord.
    (3) În perioada de gestionare a contractelor de asigurare, prevederile art. 14 din Legea nr. 237/2015 şi prevederile aplicabile asigurătorilor înainte de data retragerii fără un acord se aplică în continuare.

    ART. 4
    Transferul de portofoliu şi reşedinţa obişnuită
    (1) A.S.F. permite finalizarea transferului de portofoliu de la un asigurător din Regatul Unit către un asigurător din România sau dintr-un alt stat membru, cu condiţia ca procedura să fi fost iniţiată înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană fără un acord.
    (2) A.S.F. cooperează cu autorităţile de supraveghere din Regatul Unit având în vedere prevederile art. 38 alin. (1)-(4) din Legea nr. 237/2015 şi prevederile secţiunii 4.2.1 din Decizia Consiliului supraveghetorilor din 30 ianuarie 2017 referitoare la cooperarea dintre supraveghetorii din statele membre ale Spaţiului Economic European cu privire la aplicarea Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare.
    (3) În cazul unui contractant cu domiciliul sau sediul în Regatul Unit care a încheiat un contract de asigurare de viaţă cu un asigurător din Regatul Unit şi, ulterior, şi-a schimbat domiciliul sau, după caz, sediul în România, A.S.F. ia în considerare, în procesul de supraveghere, faptul că asigurătorul din Regatul Unit nu a furnizat servicii transfrontaliere în România pentru acel contract de asigurare.
    (4) A.S.F. aplică acelaşi tratament ca cel menţionat la alin. (3) în cazul contractelor de asigurare generală care nu se referă la vehicule, clădiri sau clădiri şi conţinutul acestora.

    ART. 5
    Activitatea asigurătorilor din România în Regatul Unit
    (1) Asigurătorii din România care, la data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană fără acord, desfăşoară activitate de asigurare în Regatul Unit în baza dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii gestionează contractele de asigurare în vigoare, în vederea lichidării portofoliului şi asigurării încetării sistematizate a activităţii transfrontaliere.
    (2) În vederea desfăşurării activităţii prevăzute la alin. (1), asigurătorilor din România li se aplică prevederile art. 2 alin. (3) teza a II-a; în cazul în care asigurătorii respectivi intenţionează să încheie contracte noi, aceştia respectă prevederile art. 25 alin. (7) din Legea nr. 237/2015 şi prevederile aplicabile din reglementările A.S.F. privind autorizarea societăţilor şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), asigurătorii din România se conformează legislaţiei specifice din Regatul Unit.

    ART. 6
    Cooperarea cu alte autorităţi competente
    (1) În cazul în care un asigurător, intermediar de asigurări sau intermediar de asigurări auxiliare din Regatul Unit desfăşoară activitate de asigurare transfrontalieră şi în alte state membre decât România, A.S.F. cooperează cu autorităţile competente din respectivele state membre cu privire la supravegherea acelor activităţi, în special prin schimbul următoarelor informaţii, ţinând seama de principiul proporţionalităţii în ceea ce priveşte:
    a) natura, amploarea şi complexitatea activităţilor transfrontaliere;
    b) măsurile luate sau planificate de asigurătorul din Regatul Unit pentru a asigura încetarea sistematizată a activităţilor transfrontaliere;
    c) măsurile de supraveghere luate sau, dacă este cazul, avute în vedere;
    d) orice probleme de prudenţialitate, conduită sau solvabilitate identificate cu privire la asigurătorul din Regatul Unit.

    (2) A.S.F. participă la platforma de colaborare pe care EIOPA o poate crea privind schimbul de informaţii dintre autorităţile competente din statele membre cu privire la un asigurător, intermediar sau intermediar de asigurări auxiliare din Regatul Unit.
    (3) Persoanele fizice şi juridice rezidente în state terţe pot beneficia de garanţia BAAR în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 132/2017 numai în baza unor acorduri de reciprocitate încheiate de BAAR cu organismele similare din statele respective.

    ART. 7
    Intrarea în vigoare
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în prima zi următoare datei retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană fără un acord.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena Doina Dascălu

    Bucureşti, 16 ianuarie 2020.
    Nr. 1.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016