Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ  nr. 1 din 11 decembrie 2020  privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 1 din 11 decembrie 2020 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1244 din 17 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 18, 25, art. 32 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, ale art. 5, 14 şi 18 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (2) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,
    Banca Naţională a României emite prezenta normă.
    ART. 1
    Prezenta normă stabileşte termenii şi modalităţile de transmitere în sistem electronic a următoarelor documente:
    a) ofertele participanţilor eligibili de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare;
    b) notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, transmise de către participanţii eligibili;
    c) notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei;
    d) solicitările participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente (facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare - credit lombard) acordate de Banca Naţională a României, conform Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare;
    e) notificările referitoare la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitării participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente.


    ART. 2
    În sensul prezentei norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) participant eligibil - are înţelesul prevăzut în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare;
    b) reţeaua VPN - reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României;
    c) semnătură electronică - semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau semnătură electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
    d) semnătură de tip A şi tip B - reprezintă nivelul de autorizare atribuit de către reprezentantul legal al participantului eligibil, conform procedurilor şi reglementărilor interne, în vederea comunicării mesajelor electronice, semnate cu semnătură electronică, comunicate prin Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, în vederea participării la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate de către Banca Naţională a României şi la facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili;
    e) Sistemul OPMA - Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente.


    ART. 3
    (1) Banca Naţională a României, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind implementarea politicii monetare, primeşte, respectiv transmite documentele prevăzute la art. 1, în format electronic, prin intermediul Sistemului OPMA, utilizând aplicaţia XMLHUB sau, în situaţiile prevăzute de prezenta normă, prin intermediul reţelei VPN, utilizând aplicaţia Microsoft Outlook Web Acces.
    (2) În vederea transmiterii, respectiv a primirii documentelor prevăzute la art. 1, participantul eligibil va îndeplini formalităţile necesare pentru dobândirea accesului la Sistemul OPMA, precum şi la reţeaua VPN, în conformitate cu documentaţia tehnică aferentă acestora. Accesul şi participarea la Sistemul OPMA se realizează în baza conturilor de utilizatori alocate fiecărui participant eligibil, după semnarea contractului de participare prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 4
    (1) Fiecare participant eligibil, după întocmirea ofertei de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, a notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv a solicitării de accesare a facilităţilor permanente, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, va efectua transpunerea documentaţiei menţionate în format electronic standardizat de tip XML, semnat cu semnătură electronică, în vederea transmiterii prin intermediul Sistemului OPMA, în conformitate cu documentaţia aferentă Sistemului OPMA. Pentru a fi acceptat de către Banca Naţională a României, mesajul electronic semnat cu semnătură electronică trebuie să conţină două semnături de tip A sau o semnătură de tip A şi o semnătură de tip B.
    (2) În situaţia în care documentaţia prevăzută la alin. (1), transpusă în format electronic standardizat de tip XML, semnat cu semnătură electronică, nu poate fi transmisă de către participantul eligibil prin Sistemul OPMA, acesta înştiinţează Banca Naţională a României în termenul-limită de transmitere a mesajelor electronice prin Sistemul OPMA, prevăzut la art. 9, în vederea comunicării documentaţiei la adresa de mesagerie electronică (e-mail) notificată în prealabil de către Banca Naţională a României. Documentaţia primită prin mesageria electronică se transmite de către Banca Naţională a României în Sistemul OPMA, în numele participantului eligibil. Dacă Sistemul OPMA returnează mesaje de eroare la încărcarea de către Banca Naţională a României a documentaţiei comunicate de către participantul eligibil, Banca Naţională a României notifică participantul eligibil, care va remedia erorile constatate şi va retransmite Băncii Naţionale a României, în termenul-limită prevăzut la art. 9, documentaţia menţionată la alin. (1) prin intermediul mesageriei electronice.
    (3) Dacă participantul eligibil se află în imposibilitatea de a semna cu semnătură electronică mesajul electronic standardizat de tip XML, în vederea comunicării prin Sistemul OPMA, participantul eligibil înştiinţează Banca Naţională a României, în termenul-limită prevăzut la art. 9, şi transmite documentaţia prevăzută la alin. (1), transpusă în format electronic de tip PDF sau TIFF, prin scanare, prin intermediul reţelei VPN. Banca Naţională a României va insera manual datele în Sistemul OPMA, preluând datele din cuprinsul documentaţiei comunicate de către participantul eligibil.
    (4) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (3), reţeaua VPN nu este funcţională, participantul eligibil transpune documentaţia prevăzută la alin. (1) în format electronic de tip PDF sau TIFF, prin scanare, şi transmite Băncii Naţionale a României fişierul rezultat la adresa de mesagerie electronică (email) comunicată în prealabil de către Banca Naţională a României. Participantul eligibil se asigură că fişierul se transmite securizat prin intermediul unei parole, care se comunică Băncii Naţionale a României, în prealabil, în scris, prin SMS, prin intermediul telefonului mobil, către telefonul mobil al persoanelor desemnate în acest sens din cadrul Băncii Naţionale a României - Direcţia operaţiuni de piaţă şi comunicate în prealabil participantului eligibil de către Banca Naţională a României.
    (5) Formularele utilizate pentru întocmirea ofertei de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei în vederea transmiterii acesteia conform prevederilor alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 2, 5, 6, 8 şi 9 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Participanţii eligibili vor fi înştiinţaţi în timp util, prin corespondenţă pe suport hârtie şi/sau prin intermediul mesageriei electronice securizate din reţeaua VPN, cu privire la înlocuirea persoanelor desemnate de Banca Naţională a României să primească mesajele electronice în situaţiile prevăzute la alin. (2)-(4), conţinând ofertele de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitările de accesare a facilităţilor permanente.

    ART. 5
    (1) Pentru transmiterea la Banca Naţională a României de către participanţii eligibili, prin intermediul Sistemului OPMA, a documentelor transpuse în mesaje electronice standardizate de tip XML, semnate cu semnătură electronică, conform art. 4 alin. (1), în conformitate cu documentaţia tehnică a Sistemului OPMA, vor fi utilizate pentru fiecare operaţiune următoarele tipuri de mesaje:
    a) mesajul „OPMA001-01“ - „Ofertă licitaţie REPO - BNR cumpără active eligibile“;
    b) mesajul „OPMA002-01“ - „Ofertă licitaţie REVERSE REPO - BNR vinde active eligibile“;
    c) mesajul „OPMA003-01“ - „Ofertă licitaţie de DEPOZITE ATRASE“;
    d) mesajul „OPMA004-01“ - „Ofertă licitaţie SWAP - BNR cumpără valută“;
    e) mesajul „OPMA005-01“ - „Ofertă licitaţie SWAP - BNR vinde valută“;
    f) mesajul „OPMA006-01“ - „Ofertă licitaţie Credite colateralizate“;
    g) mesajul „OPMA007-01“ - „Garanţii credite colateralizate“;
    h) mesajul „OPMA008-01“ - „Ofertă licitaţie Certificate de depozit“;
    i) mesajul „OPMA010-01“ - „Cerere facilitate de depozit“;
    j) mesajul „OPMA011-01“ - „Cerere facilitate de credit“;
    k) mesajul „OPMA009-01“ - „Anulare ofertă/cerere facilitate“.

    (2) Mesajele electronice în format XML prevăzute la alin. (1), semnate cu semnătură electronică de către participanţii eligibili, cu excepţia mesajelor prevăzute la lit. g) şi k), au corespondent în mesaje electronice în format XML, semnate cu semnătură electronică de către Banca Naţională a României, generate automat de Sistemul OPMA, ulterior deciziei adoptate de Banca Naţională a României, conţinând notificări de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare, precum şi a solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente, transmise participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României, conform documentaţiei aferente Sistemului OPMA.
    (3) Corespondenţa dintre tipurile de mesaje electronice în format XML, semnate cu semnătură electronică, şi ofertele aferente fiecărui tip de licitaţie, în procesul de notificare de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare, precum şi a solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente, transmise participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României, este următoarea:
    a) mesajul „OPMA101-01“ - „Comunicat licitaţie REPO - BNR cumpără active eligibile“;
    b) mesajul „OPMA102-01“ - „Comunicat licitaţie REVERSE REPO - BNR vinde active eligibile“;
    c) mesajul „OPMA103-01“ - „Comunicat licitaţie de DEPOZITE ATRASE“;
    d) mesajul „OPMA104-01“ - „Comunicat licitaţie SWAP - BNR cumpără valută“;
    e) mesajul „OPMA105-01“ - „Comunicat licitaţie SWAP - BNR vinde valută“;
    f) mesajul „OPMA106-01“ - „Comunicat licitaţie Credite colateralizate“;
    g) mesajul „OPMA108-01“ - „Comunicat licitaţie Certificate de depozit“;
    h) mesajul „OPMA110-01“ - „Comunicat facilitate de depozit“;
    i) mesajul „OPMA111-01“ - „Comunicat facilitate de credit“.


    ART. 6
    Documentele întocmite şi transmise conform prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) vor fi scanate alb/negru, la rezoluţia minimă de 150 dpi, iar denumirea fişierului electronic în format PDF sau TIFF rezultat va fi compusă din următoarele elemente:
    a) în cazul ofertelor participanţilor eligibili de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei:
    (i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;
    (ii) referinţa licitaţiei, conform anunţului publicat de Banca Naţională a României;
    (iii) data licitaţiei, conform anunţului publicat de Banca Naţională a României;

    b) în cazul solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente (facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare - credit lombard):
    (i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;
    (ii) tipul facilităţii accesate: „FD“ pentru facilitatea de depozit şi „FC“ pentru facilitatea de creditare;
    (iii) data accesării facilităţii permanente.    ART. 7
    Participantul eligibil este obligat să verifice dacă fişierul electronic în format PDF sau TIFF, rezultat în urma scanării, cuprinde toate informaţiile/datele conţinute în oferta de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, în notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv în solicitarea de accesare a facilităţilor permanente, respectiv dacă fişierul electronic în format PDF sau TIFF rezultat reproduce întocmai documentul supus scanării.

    ART. 8
    În vederea transmiterii către Banca Naţională a României a fişierului întocmit conform prevederilor art. 6, participanţii eligibili vor întocmi un mesaj electronic nou, după cum urmează:
    a) în câmpul „Subject“ se va completa expresia:
    b) „Ofertă de participare a ......... (primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pentru ......... (referinţa licitaţiei) din ......... (data licitaţiei, în formatul zz.ll.aaaa)“; sau
    c) „Solicitare a ......... (primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pentru accesare ......... (tipul facilităţii) din ......... (data licitaţiei, în formatul zz.ll.aaaa)“;
    d) se va ataşa fişierul electronic rezultat în urma procedurii de scanare, care va conţine oferta de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarea de accesare a facilităţilor permanente;
    e) prin accesarea opţiunii „More commands (...)“ din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog în care în meniul „Show message options“ se selectează opţiunile „Request a delivery receipt“ şi „Request a read receipt“;
    f) în corpul mesajului se va menţiona: „Fişierul ataşat conţine un număr de ..... pagini“, ce reprezintă numărul total de pagini ale ofertei de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei şi ale notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv ale solicitării de accesare a facilităţilor permanente.


    ART. 9
    (1) Participanţii eligibili trebuie să transmită mesajele electronice prevăzute la art. 4, în termenul-limită, după cum urmează:
    (i) în ziua desfăşurării licitaţiei, până la încheierea termenului de transmitere a ofertelor de participare, prevăzut în anunţul licitaţiei aferent operaţiunilor de piaţă, respectiv până la ora 10,00, în cazul operaţiunilor cu certificate de depozit;
    (ii) în ziua accesării facilităţilor permanente până la ora 17,15.

    (2) În cadrul termenelor specificate la alin. (1), în cazul rectificării ofertei de participare la licitaţie, notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv a solicitării de accesare a facilităţilor permanente, participanţii eligibili pot transmite mai multe mesaje electronice în format XML, semnate cu semnătură electronică, rectificate, respectiv mesaje electronice în format PDF sau TIFF rectificate conţinând oferte de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificări pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitări de accesare a facilităţilor permanente.
    (3) Fiecare nou mesaj electronic transmis în format XML, semnat cu semnătură electronică de către participantul eligibil, respectiv în format PDF sau TIFF, va conţine toate elementele necesare aferente ofertei de participare la licitaţie, notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitării de accesare a facilităţilor permanente.
    (4) În cazul transmiterii de către participantul eligibil a documentaţiei conform art. 4 alin. (1), Banca Naţională a României va considera valid numai ultimul mesaj electronic în format XML, semnat cu semnătură electronică de către participantul eligibil, acceptat de Sistemul OPMA, conform documentaţiei tehnice a sistemului. Mesajele electronice în format XML, semnate cu semnătură electronică de către participantul eligibil, transmise după termenul-limită, nu sunt incluse în procesul de adjudecare a licitaţiei/acceptare a solicitării de accesare a facilităţilor permanente, conform documentaţiei tehnice a Sistemului OPMA.
    (5) În cazul transmiterii de către participantul eligibil a documentaţiei conform art. 4 alin. (2), Banca Naţională a României va considera valid numai ultimul mesaj electronic în format XML, semnat cu semnătură electronică, transmis la adresa de mesagerie electronică (e-mail) comunicată în prealabil de către Banca Naţională a României. Mesajele electronice în format XML, semnate cu semnătură electronică, transmise după expirarea termenului-limită prevăzut la alin. (1) nu vor fi luate în considerare.
    (6) În cazul transmiterii de către participantul eligibil a documentaţiei conform art. 4 alin. (3), Banca Naţională a României va considera valid numai ultimul mesaj electronic în format PDF sau TIFF transmis prin intermediul reţelei VPN, conţinând ofertele de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitările de accesare a facilităţilor permanente, care a fost transmis cu data şi ora transmiterii cele mai recente faţă de termenul-limită. Mesajele electronice în format PDF sau TIFF transmise după expirarea termenului-limită prevăzut la alin. (1) nu vor fi luate în considerare.
    (7) În cazul transmiterii de către participantul eligibil a documentaţiei conform art. 4 alin. (4), Banca Naţională a României va considera valid numai ultimul mesaj electronic transmis în format PDF sau TIFF la adresa de mesagerie electronică (e-mail) comunicată în prealabil de către Banca Naţională a României. Mesajele electronice în format PDF sau TIFF transmise după expirarea termenului-limită prevăzut la alin. (1) nu vor fi luate în considerare.

    ART. 10
    Menţiunile de dată şi oră efectuate în cuprinsul prezentei norme se referă la ora setată şi afişată de serverul care administrează Sistemul OPMA.

    ART. 11
    (1) Mesajele electronice în format XML, semnate cu semnătură electronică de către participantul eligibil, procesate de Sistemul OPMA, sunt confirmate automat de către Sistemul OPMA şi pot fi verificate în interfaţa web a aplicaţiei din Sistemul OPMA sau utilizând Webservice, conform documentaţiei tehnice.
    (2) În cazul neprimirii confirmării automate sau dacă mesajul electronic în format XML semnat cu semnătură electronică de către participantul eligibil şi transmis Băncii Naţionale a României nu poate fi identificat utilizând interfaţa web a aplicaţiei din Sistemul OPMA, participantul eligibil va contacta Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă în vederea remedierii situaţiei ca urmare a soluţiilor identificate.
    (3) În cazul utilizării reţelei VPN, confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de participanţii eligibili se realizează automat de către sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: „Your message has been delivered to the following recipients: ......“ de la adresa „Microsoft Outlook“ către participanţii eligibili.
    (4) În cazul utilizării mesageriei electronice, conform art. 4 alin. (2) şi (4), confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de către participanţii eligibili la adresa de mesagerie electronică (e-mail) notificată în prealabil de către Banca Naţională a României se realizează prin transmiterea de către Banca Naţională a României la adresa de mesagerie electronică (e-mail) a participantului eligibil, a unui mesaj electronic în care se va menţiona sintagma: „Confirmăm primirea mesajului XML“.

    ART. 12
    (1) Notificările de acceptare a ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, precum şi notificările referitoare la decizia asupra solicitării participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente, prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, sunt transpuse de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, astfel:
    a) în format XML, semnat cu semnătură electronică, prin intermediul Sistemului OPMA, şi transmise către participanţii eligibili la adresele utilizatorilor sistemului, desemnaţi conform anexei nr. 2a;
    b) în format PDF sau TIFF, prin intermediul reţelei VPN, şi transmise către participanţii eligibili la adresele utilizatorilor desemnaţi conform anexei nr. 3, în situaţia în care Sistemul OPMA nu este funcţional. Dacă reţeaua VPN nu este funcţională, comunicarea se va face de către Banca Naţională a României prin mesagerie electronică (e-mail) sau prin fax, la adresele de mesagerie electronică, respectiv la numerele de fax specificate în prealabil de către participanţii eligibili.

    (2) În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii notificărilor de acceptare va fi considerată corectă ultima versiune transmisă prin modalităţile prevăzute la alin. (1).
    (3) Notificările de refuz al ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei şi al solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente pot fi transmise către participanţii eligibili de către Banca Naţională a României prin oricare dintre următoarele modalităţi:
    a) în format letric de la sediul Băncii Naţionale a României, prin persoanele special delegate în acest sens;
    b) prin mesagerie electronică (e-mail) la adresele de mesagerie electronică specificate în prealabil de către participanţii eligibili;
    c) la numerele de fax specificate în prealabil de către participanţii eligibili.

    (4) În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii notificărilor de refuz prevăzute şi transmise conform prevederilor alin. (3) va fi considerată corectă ultima versiune transmisă.

    ART. 13
    (1) Participanţii eligibili au obligaţia de a depune/transmite la/către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă datele de contact ale utilizatorilor autorizaţi astfel:
    a) pentru accesarea/transmiterea mesajelor electronice în format XML, semnate cu semnătură electronică prin intermediul Sistemului OPMA, conţinând documentaţia prevăzută la art. 1, se vor completa şi transmite Băncii Naţionale a României cererile de utilizator prevăzute în anexa nr. 2a, iar pentru semnarea cu semnătură electronică a mesajelor electronice în format XML se vor completa şi transmite Băncii Naţionale a României cererile de utilizator prevăzute în anexa nr. 2b;
    b) pentru transmiterea sau primirea mesajelor electronice prin intermediul reţelei VPN, conţinând documentaţia prevăzută la art. 1, se vor completa şi transmite Băncii Naţionale a României cererile de utilizator prevăzute în anexa nr. 3;
    c) pentru transmiterea sau primirea mesajelor electronice conţinând documentaţia prevăzută la art. 1 prin mesageria electronică (e-mail).

    (2) Ori de câte ori se produce o modificare cu privire la datele utilizatorilor din cuprinsul anexelor prevăzute la alin. (1), participanţii eligibili au obligaţia înştiinţării Băncii Naţionale a României prin completarea şi transmiterea cererii corespunzătoare prevăzute în anexele nr. 2a-2d, respectiv în anexa nr. 3. Orice operaţiune de piaţă monetară, respectiv facilitate permanentă angajată de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Naţională a României documentaţia actualizată va fi considerată nulă.
    (3) Semnarea formularelor de utilizator depuse/transmise la/către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă se realizează de către persoane autorizate care reprezintă participanţii eligibili.
    (4) Mesajele electronice întocmite conform prezentei norme pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor Sistemului OPMA, respectiv ale reţelei VPN, de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).

    ART. 14
    (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 21 decembrie 2020, dată de la care se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 24 aprilie 2015, cu modificările ulterioare.
    (2) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei norme, entităţile care deţin calitatea de participant eligibil la data de 21 decembrie 2020 au obligaţia de a depune/transmite către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă contractele de participare semnate, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă.
    (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme, orice referire sau trimitere la Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările ulterioare, se consideră referire sau trimitere la prezenta normă.
    (4) Anexele nr. 1, 2a-2d şi 3 fac parte integrantă din prezenta normă.                    Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
                    Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 decembrie 2020.
    Nr. 1.
    ANEXA 1

    CONTRACT DE PARTICIPARE
    la Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente
    operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente
    În baza prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament, şi ale art. 3 alin. (2) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2020 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, denumită în continuare Normă,
    între:
    Banca Naţională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sectorul 3, Bucureşti, în calitate de administrator al sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, denumită în continuare administrator de sistem, reprezentată de către .................................. (numele reprezentantului) având funcţia de ...................... şi de către .......................... având funcţia de ..............................,
    şi

    ............................. (denumirea instituţiei solicitante), cu sediul social în ........................... (adresa sediului social din România), înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ................ (numărul), având cod fiscal/codul unic de înregistrare ................ (codul), în calitate de participant la sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, denumită în continuare participant, reprezentată de către ......................... (numele reprezentantului), având funcţia de .............................. (funcţia reprezentantului), şi de către ......................... (numele reprezentantului), având funcţia de .............................. (funcţia reprezentantului), persoană de contact ........................... (numele şi prenumele), telefon ................., fax ......................, adresă e-mail ....................
    a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente, denumit în continuare Sistemul OPMA.
    CAP. I
    Obiectul contractului
    ART. 1
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea prin intermediul Sistemului OPMA a ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, a notificărilor pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi a solicitărilor de accesare a facilităţilor de depozit şi de credit acordate de către Banca Naţională a României, precum şi a notificărilor de acceptare aferente, conform prevederilor reglementărilor în vigoare emise de către Banca Naţională a României şi ale prezentului contract.
    (2) În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1), participantul mandatează administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise în Sistemul OPMA în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

    CAP. II
    Obligaţiile părţilor
    ART. 2
    Participantul se obligă:
    a) să dispună de infrastructura tehnică necesară (hardware-ul şi software-ul necesare), în vederea utilizării Sistemului OPMA, conform documentaţiei acestuia, denumită în continuare documentaţia;
    b) să respecte prevederile documentaţiei şi să aplice corespunzător prevederile acesteia, conform dispoziţiilor comunicate de către administratorul de sistem;
    c) să respecte instrucţiunile administratorului de sistem sau ale persoanelor care acţionează în numele acestuia;
    d) să întocmească şi să transmită oferta de participare la licitaţie, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, precum şi solicitările aferente facilităţilor permanente, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale reglementărilor în vigoare emise de Banca Naţională a României;
    e) să respecte cerinţele de securitate ale Sistemului OPMA şi să adopte măsurile necesare pentru restricţionarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile documentaţiei;
    f) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul OPMA (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
    g) să notifice administratorul de sistem sau persoanele care acţionează în numele acestuia, în cel mai scurt timp, cu privire la orice disfuncţionalitate operaţională care afectează sau este de natură să afecteze participarea la Sistemul OPMA;
    h) să asigure însuşirea, cunoaşterea şi respectarea documentaţiei de către personalul propriu care utilizează Sistemul OPMA.


    ART. 3
    Administratorul de sistem se obligă:
    a) să întocmească, să menţină, să actualizeze documentaţia şi să permită accesul participanţilor la documentaţie, inclusiv la cerinţele de securitate ale sistemului;
    b) să respecte documentaţia în vederea asigurării funcţionării normale a Sistemului OPMA;
    c) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul OPMA (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
    d) să administreze în baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise în Sistemul OPMA în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia;
    e) să arhiveze mesajele, instrucţiunile şi documentele transmise participanţilor şi recepţionate de la aceştia sau generate în Sistemul OPMA, conform documentaţiei şi legislaţiei în vigoare emise de către Banca Naţională a României.


    CAP. III
    Întocmirea şi transmiterea ofertelor de participare la licitaţiile aferente operaţiunilor de piaţă monetară, a notificărilor pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi a solicitărilor pentru accesarea facilităţilor permanente, precum şi a notificărilor de acceptare aferente
    ART. 4
    Ofertele de participare la licitaţie, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi solicitările de accesare a facilităţilor permanente se vor întocmi de către participant în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către Banca Naţională a României şi se vor transpune de către participant în format electronic în vederea transmiterii prin Sistemul OPMA, respectând cumulativ prevederile documentaţiei şi ale Normei.

    ART. 5
    Ofertele de participare la licitaţie, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat transmise de către participant, precum şi solicitările participantului de accesare a facilităţilor permanente, întocmite conform prevederilor art. 4, vor conţine semnăturile persoanelor desemnate să angajeze participantul în operaţiunile de piaţă monetară şi acordare a facilităţilor permanente.

    ART. 6
    În urma adjudecării licitaţiei, respectiv ca urmare a deciziei cu privire la solicitările de participare la facilităţile permanente, administratorul de sistem va întocmi pentru fiecare participant care a transmis ofertă validă, respectiv pentru fiecare solicitare scrisă adresată Băncii Naţionale a României de accesare a facilităţilor permanente, o notificare cu privire la rezultatele obţinute la operaţiunea de adjudecare, respectiv cu privire la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitării participantului de accesare a facilităţilor permanente, conform prevederilor reglementărilor în vigoare emise de către Banca Naţională a României.

    ART. 7
    Notificările de acceptare a ofertelor de participare la licitaţiile privind operaţiunile de piaţă monetară şi a solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente se vor transpune de către administratorul de sistem respectând cumulativ prevederile documentaţiei şi ale Normei.

    ART. 8
    Notificările de acceptare a ofertelor de participare la licitaţiile privind operaţiunile de piaţă monetară şi a solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente, întocmite conform prevederilor art. 7, vor conţine semnăturile persoanelor autorizate să angajeze Banca Naţională a României.

    ART. 9
    În cazul înregistrării de disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de participare la licitaţiile privind operaţiunile de piaţă monetară, a notificărilor pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, a solicitărilor de participare la facilităţile permanente, precum şi a notificărilor de acceptare aferente se vor aplica, în funcţie de incidentul înregistrat, procedurile alternative aplicabile, prevăzute de reglementările în vigoare.

    ART. 10
    Accesul participantului la Sistemul OPMA se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de către acesta, împuternicite pentru a transmite mesajele electronice conţinând ofertele de participare la licitaţiile privind operaţiunile de piaţă monetară, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi solicitările de participare la facilităţile permanente şi/sau pentru a primi mesajele electronice conţinând notificările de acceptare aferente. Accesul participantului este permis în baza cererii transmise către administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator în Sistemul OPMA, întocmită conform documentaţiei, nu mai târziu de două zile lucrătoare anterioare desfăşurării licitaţiei/transmiterii solicitării de accesare a facilităţilor permanente pentru care respectivul utilizator intenţionează să transmită şi/sau să primească mesaje în/din sistem.

    CAP. IV
    Confidenţialitate
    ART. 11
    Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate reciproc, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului contract, şi să restrângă la minimul necesar numărul persoanelor care deţin aceste informaţii.

    CAP. V
    Răspundere
    ART. 12
    (1) Nerespectarea de către participant a obligaţiilor menţionate la art. 2 conduce la aplicarea de către administratorul de sistem de sancţiuni conform prevederilor Regulamentului.
    (2) Administratorul de sistem nu îşi asumă răspunderea în ceea ce priveşte eventualele erori intervenite ca urmare a utilizării neadecvate a Sistemului OPMA de către participant.

    CAP. VI
    Încetarea contractului
    ART. 13
    Prezentul contract încetează de drept, fără notificare prealabilă, la data la care participantul nu mai deţine calitatea de participant eligibil la operaţiunile de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

    CAP. VII
    Litigii
    ART. 14
    Părţile vor depune toate diligenţele pentru soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.

    ART. 15
    Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea acestuia, care nu s-a soluţionat pe cale amiabilă, se va supune arbitrajului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în vederea soluţionării în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.

    CAP. VIII
    Legislaţia aplicabilă
    ART. 16
    Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 17
    Prezentul contract intră în vigoare la data de ...................... şi produce efecte prin semnarea acestuia de către 2 reprezentanţi desemnaţi de către fiecare parte contractantă.

    ART. 18
    La data semnării, participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/împuternicite să semneze prezentul contract şi specimenele de semnături ale acestora.

    ART. 19
    Participantul se va conecta tehnic la infrastructură şi va transmite ofertele de participare la licitaţiile aferente operaţiunilor de piaţă monetară, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi solicitările pentru accesarea facilităţilor permanente şi va primi notificările de acceptare aferente începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.

    ART. 20
    Prezentul contract este încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.


┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Banca Naţională a României │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│................................................│................................................│
│(numele şi prenumele persoanei autorizate) │(numele şi prenumele persoanei autorizate) │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│…………………………………… │............................................... │
│(funcţia) │(funcţia) │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│………………………………. │………………………………. │
│(semnătura) │(semnătura) │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│………………………………. │………………………………. │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea instituţiei solicitante │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│…………………………………… │…………………………………… │
│(numele şi prenumele persoanei autorizate) │(numele şi prenumele persoanei autorizate) │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│………………………………. │………………………………. │
│(funcţia) │(funcţia) │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│………………………………. │………………………………. │
│(semnătura) │(semnătura) │
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2a

    CERERE
    de creare şi alocare cont utilizator pentru aplicaţia XMLHUB în vederea
    procesării automate a operaţiunilor de piaţă monetară şi a facilităţilor
    permanente acordate de către Banca Naţională a României prin
    Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor
    de piaţă monetară şi facilităţilor permanente
    [ ] PRODUCŢIE [ ] TEST

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Denumirea completă a │
│participantului eligibil: │
│Adresa sediului social: │
│Tel. ..........., fax │
│................, cod ...............^│
│1 │
│^1 CTC, i.e. primele trei cifre ale │
│contului curent al participantului │
│eligibil. │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Vă solicităm să creaţi şi să │
│alocaţi un cont de utilizator de tip^ │
│2: │
│^2 Se va bifa căsuţa corespunzătoare, │
│conform Ghidului de utilizare - │
│interfaţa WebUI, cu menţiunea că un │
│utilizator nu poate fi simultan │
│„Utilizator EP“ şi „Utilizator A2A“. │
│[ ] Utilizator EP [ ] Utilizator A2A │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Pentru: │
│Nume: │
│Prenume: │
│Funcţie: │
│Departament: │
│Adresa de corespondenţă: │
│E-mail^3: │
│^3 E-mail de serviciu; nu se acceptă │
│adrese pe Yahoo, Gmail etc. │
│Telefon: │
│Mobil: │
│Fax: │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Începând cu data de: │
├──────────────────────────────────────┤
│în vederea accesării sau transmiterii │
│următoarelor tipuri de mesaje^4: │
│^4 Se va bifa căsuţa corespunzătoare. │
│[ ] OPMA001 - 01 - Ofertă licitaţie │
│REPO - BNR cumpără active eligibile │
│[ ] OPMA002 - 01 - Ofertă licitaţie │
│REVERSE REPO - BNR vinde active │
│eligibile │
│[ ] OPMA003 - 01 - Ofertă licitaţie de│
│DEPOZITE ATRASE │
│[ ] OPMA004 - 01 - Ofertă licitaţie │
│SWAP - BNR cumpără valută │
│[ ] OPMA005 - 01 - Ofertă licitaţie │
│SWAP - BNR vinde valută │
│[ ] OPMA006 - 01 - Ofertă licitaţie │
│Credite colateralizate │
│[ ] OPMA007 - 01 - Garanţii credite │
│colateralizate │
│[ ] OPMA008 - 01 - Ofertă licitaţie │
│Certificate de depozit │
│[ ] OPMA009 - 01 - Anulare ofertă/ │
│cerere facilitate │
│[ ] OPMA010 - 01 - Cerere facilitate │
│depozit │
│[ ] OPMA011 - 01 - Cerere facilitate │
│credit │
│[ ] OPMA101 - 01 - Comunicat licitaţie│
│REPO - BNR cumpără active eligibile │
│[ ] OPMA102 - 01 Comunicat licitaţie │
│REVERSE REPO - BNR vinde active │
│eligibile │
│[ ] OPMA103 - 01 - Comunicat licitaţie│
│depozite atrase │
│[ ] OPMA104 - 01 - Comunicat licitaţie│
│SWAP - BNR cumpără valută │
│[ ] OPMA105 - 01 - Comunicat licitaţie│
│SWAP - BNR vinde valută │
│[ ] OPMA106 - 01 - Comunicat licitaţie│
│Credite colateralizate │
│[ ] OPMA108 - 01 - Comunicat licitaţie│
│Certificate de depozit │
│[ ] OPMA110 - 01 - Comunicat │
│facilitate depozit │
│[ ] OPMA111 - 01 - Comunicat │
│facilitate credit │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2b

    CERERE
    de alocare a drepturilor de semnare cu semnătură electronică a mesajelor
    electronice pentru aplicaţia XMLHUB în vederea procesării automate a operaţiunilor
    de piaţă monetară şi a facilităţilor permanente acordate de către Banca Naţională
    a României prin Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente
    operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente
    [ ] PRODUCŢIE [ ] TEST

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Denumirea completă a │
│participantului eligibil: │
│Adresa sediului social: │
│Tel. ......, fax ......., cod.......^1│
│^1 CTC, i.e. primele trei cifre ale │
│contului curent al participantului │
│eligibil. │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Vă solicităm să alocaţi drepturi de│
│semnare: │
│[ ] Tip A │
│[ ] Tip B │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Pentru: │
│Nume: │
│Prenume: │
│Funcţie: │
│Departament: │
│Adresa de corespondenţă: │
│E-mail^2: │
│^2 E-mail de serviciu; nu se acceptă │
│adrese pe Yahoo, Gmail etc. │
│Telefon: │
│Mobil: │
│Fax: │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Începând cu data de: │
├──────────────────────────────────────┤
│pentru semnarea cu semnătură │
│electronică a următoarele tipuri de │
│mesaje^3: │
│^3 Se va bifa căsuţa corespunzătoare. │
│[ ] OPMA001 - 01 - Ofertă licitaţie │
│REPO - BNR cumpără active eligibile │
│[ ] OPMA002 - 01 - Ofertă licitaţie │
│REVERSE REPO - BNR vinde active │
│eligibile │
│[ ] OPMA003 - 01 - Ofertă licitaţie de│
│DEPOZITE ATRASE │
│[ ] OPMA004 - 01 - Ofertă licitaţie │
│SWAP - BNR cumpără valută │
│[ ] OPMA005 - 01 - Ofertă licitaţie │
│SWAP - BNR vinde valută │
│[ ] OPMA006 - 01 - Ofertă licitaţie │
│credite colateralizate │
│[ ] OPMA007 - 01 - Garanţii credite │
│colateralizate │
│[ ] OPMA008 - 01 - Ofertă licitaţie │
│certificate de depozit │
│[ ] OPMA009 - 01 - Anulare ofertă/ │
│cerere facilitate │
│[ ] OPMA010 - 01 - Cerere facilitate │
│depozit │
│[ ] OPMA011 - 01 - Cerere facilitate │
│credit │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2c

    CERERE
    de închidere cont utilizator pentru aplicaţia XMLHUB în vederea procesării
    automate a operaţiunilor de piaţă monetară şi a facilităţilor permanente acordate
    de către Banca Naţională a României prin Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei
    aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente
    1. Denumire participant ........................
    Adresa sediului social ........................
    Tel. .................., fax ......................, cod ...................

    2. Vă solicităm să închideţi contul de utilizator ...................., începând cu data de ............ .
    3. Deţinut de
    Nume ........................
    Prenume ........................


    ANEXA 2d

    CERERE
    pentru retragerea drepturilor alocate pentru aplicaţia XMLHUB în vederea
    procesării automate a operaţiunilor de piaţă monetară şi a facilităţilor permanente
    acordate de către Banca Naţională a României prin Sistemul de transmitere electronică
    a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente
    [ ] PRODUCŢIE [ ] TEST
    Vă solicităm să întreprindeţi următoarele demersuri:
    [ ] Retragerea dreptului de acces cont utilizator de tip ............. pentru aplicaţia XMLHUB în vederea procesării automate a operaţiunilor de piaţă monetară şi a facilităţilor permanente acordate de către Banca Naţională a României prin Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente
    [ ] Retragerea dreptului de semnătură de tip ................. pentru semnarea cu semnătură electronică a mesajelor electronice pentru aplicaţia XMLHUB în vederea procesării automate a operaţiunilor de piaţă monetară şi a facilităţilor permanente acordate de către Banca Naţională a României prin Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente


┌──────────────────────────────────────┐
│1. Pentru: │
│Nume: │
│Prenume: │
│Funcţie: │
│Departament: │
│Din cadrul (denumire completă a │
│participantului eligibil) │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa de corespondenţă: │
│E-mail^1: │
│^1 E-mail de serviciu; nu se acceptă │
│adrese pe Yahoo, Gmail etc. │
│Telefon: │
│Mobil: │
│Fax: │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Începând cu data de: │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    Antet oficial
    Nr. de înregistrare/Data
    Către Banca Naţională a României
    Domnului/Doamnei .....
    Director
    Direcţia operaţiuni de piaţă
    LISTA
    cu detaliile de contact ale persoanelor desemnate de ....................................
    (denumirea completă a participantului eligibil) să transmită sau să primească mesaje
    electronice în reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României
    aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi
    facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

    A. ..................................... (denumirea completă a participantului eligibil) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a transmite şi a primi mesaje în format electronic prin reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României, în legătură cu ofertele de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat şi solicitările de accesare a facilităţilor permanente.
    Numele, prenumele, funcţia
    .....................................
    .....................................
    .....................................

    Adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF
    .....................................
    .....................................
    .....................................


    B. ................................. (denumirea completă a participantului eligibil) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a primi mesaje în format electronic prin reţeaua VPN securizată RCI-IPF administrată de Banca Naţională a României, în legătură cu notificările de acceptare a ofertelor de participare la operaţiunile de piaţă monetară desfăşurate prin intermediul licitaţiei şi notificările referitoare la decizia Băncii Naţionale a României asupra solicitării participanţilor eligibili de accesare a facilităţilor permanente.
    Numele, prenumele, funcţia
    .....................................
    .....................................
    .....................................
    (semnături autorizate)
    Numele .....
    (LS)
    Funcţia .....

    Adresa de mesagerie VPN securizată RCI-IPF
    .....................................
    .....................................
    .....................................
    Numele .....
    (LS)
    Funcţia .....    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016