Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 9 octombrie 2019  privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 9 octombrie 2019 privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 823 din 10 octombrie 2019
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 36 din 9 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 10 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementează următoarele:
    a) funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV;
    b) procedura de urmat în cazul disfuncţionalităţii SIMPV;
    c) condiţiile de înregistrare audiovideo neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor;
    d) verificarea, prin mijloace electronice, a corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, în cazurile prevăzute de lege;
    e) selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.

    (2) Prezentele norme metodologice se aplică la toate tipurile de alegeri şi referendumuri.

    ART. 2
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) date de autentificare - setul de date cuprinzând un nume de utilizator şi o parolă, alocat unui operator de calculator, care îi permite acestuia să îşi acceseze contul din aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot;
    b) nume de utilizator - un nume unic care identifică un cont de acces al unui operator de calculator în aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot;
    c) parolă - un şir de caractere asociat unui nume de utilizator pe care un operator de calculator îl foloseşte pentru a accesa aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot;
    d) autentificare - procedura prin care se permite unui operator de calculator ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un cont în aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot;
    e) identificare - procedură de recunoaştere fără echivoc a unui operator de calculator care intră în contul său de acces din aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot.


    ART. 3
    SIMPV are următoarele funcţionalităţi principale:
    a) facilitează verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
    b) semnalează cazurile în care este posibil ca actele de identitate ale alegătorilor să se afle în afara perioadei de valabilitate;
    c) semnalează cazurile în care, potrivit evidenţelor prevăzute de art. 4, persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează cu interdicţii de exercitare a dreptului de vot;
    d) semnalează cazurile în care alegătorii care se prezintă la vot figurează că au mai votat;
    e) semnalează cazurile în care alegătorii figurează că au votat prin corespondenţă;
    f) asigură indicarea poziţiei la care alegătorul este înscris în lista electorală permanentă;
    g) urmăreşte unicitatea înscrierii în listele electorale, conform legii;
    h) asigură înregistrarea primirii documentelor de vot prin corespondenţă prin scanarea codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare;
    i) asigură preluarea semnăturilor alegătorilor care votează în străinătate pe terminalele informatice puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
    j) generează listele electorale suplimentare electronice pentru secţiile de votare din străinătate;
    k) agregă date statistice privind prezenţa alegătorilor la vot;
    l) asigură transmiterea de mesaje şi informări ale birourilor electorale sau ale autorităţilor şi organismelor prevăzute de lege;
    m) asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor;
    n) asigură verificarea electronică a corectitudinii corelaţiilor dintre datele care urmează a fi înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, generarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării în format electronic şi semnarea electronică a acestora prin intermediul certificatelor digitale puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, precum şi transmiterea acestora către Sistemul informatic central;
    o) asigură fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, întocmite pe suport hârtie, precum şi transmiterea fotografiilor către Sistemul informatic central.


    ART. 4
    (1) SIMPV se constituie pe baza datelor din următoarele evidenţe:
    a) listele electorale permanente din ţară, listele electorale permanente din străinătate, listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă, listele electorale speciale şi/sau listele electorale complementare, după caz;
    b) Registrul secţiilor de votare;
    c) lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot şi lista persoanelor puse sub interdicţie judecătorească.

    (2) Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional asigură punerea la dispoziţia Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a datelor din evidenţele prevăzute de alin. (1), în format electronic, până cel mai târziu cu 48 de ore înaintea începerii termenului prevăzut de art. 15 alin. (3) lit. a).

    CAP. II
    Arhitectura SIMPV
    ART. 5
    (1) SIMPV este compus din următoarele elemente principale:
    a) Sistemul informatic central;
    b) aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot, denumită în continuare ADV;
    c) Centrul de suport tehnic;
    d) infrastructura de comunicaţii;
    e) terminalele informatice din secţiile de votare, puse la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
    f) terminalele informatice din birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, puse la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
    g) terminalele telefonice distribuite preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

    (2) Sistemul informatic central reprezintă un ansamblu informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicaţii informatice, echipamente de comunicaţii de date şi echipamente de protecţie împotriva incidentelor de securitate cibernetică şi staţii de lucru pentru administratori, asigurat şi administrat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Sistemul informatic central funcţionează în centrele de date ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi în spaţii ale Autorităţii Electorale Permanente special destinate acestui scop. La Sistemul informatic central au acces reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente cu drept de administrator de aplicaţii şi acces la toate maşinile fizice sau virtuale care interacţionează cu SIMPV în vederea verificării jurnalelor generate în timp real, atât de aplicaţii, cât şi de maşina fizică/virtuală pe care rulează acestea, persoanele nominalizate de aceasta, precum şi membrii Biroului Electoral Central. Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente cu drept de administrator de aplicaţii au acces în timp real la lista operaţiunilor de validare realizată prin intermediul fiecărui terminal informatic.
    (3) ADV reprezintă un program informatic realizat şi actualizat de către specialiştii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale conform cerinţelor Autorităţii Electorale Permanente, care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii de calculator şi compararea acestora cu datele deja înregistrate, respectiv cu evidenţele prevăzute de art. 4.
    (4) Centrul de suport tehnic este constituit din Centrul de preluare a apelurilor, dispecerate tehnice şi centre de intervenţie tehnică asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Centrul de preluare a apelurilor reprezintă un centru de comunicaţii dedicat preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorilor de calculator, prin care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează asistenţă tehnică, Autoritatea Electorală Permanentă asigură asistenţă de specialitate privind operaţiunile electorale şi Institutul Naţional de Statistică oferă asistenţă de specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării.
    (5) Infrastructura de comunicaţii reprezintă ansamblul de echipamente destinate asigurării accesului terminalelor informatice din localurile de vot la Sistemul informatic central. Prin intermediul infrastructurii de comunicaţii sunt asigurate în sediile secţiilor de votare următoarele tipuri de servicii utilizate pentru funcţionarea SIMPV:
    a) serviciile de internet existente în sediile secţiilor de votare;
    b) serviciile de comunicaţii de date în reţelele de comunicaţii ale operatorilor publici;
    c) alte servicii de comunicaţii de date şi voce.

    (6) Terminalul informatic asigură îndeplinirea următoarelor funcţii principale:
    a) preluarea automată a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din actele de identitate ale alegătorilor care se prezintă la vot;
    b) preluarea manuală a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, în situaţia nepreluării acestora în condiţiile prevăzute la lit. a);
    c) citirea codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare utilizate la votul prin corespondenţă;
    d) preluarea semnăturilor alegătorilor care se prezintă la vot la secţiile de votare din străinătate;
    e) generarea listelor electorale suplimentare pentru secţiile de votare din străinătate şi semnarea electronică a acestora de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare;
    f) generarea listei alegătorilor prin corespondenţă ale căror documente pentru votul prin corespondenţă au fost recepţionate în termenul prevăzut de lege, precum şi semnarea electronică a acesteia de către preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă sau preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, după caz;
    g) filmarea operaţiunilor de numărare a voturilor şi de consemnare a rezultatelor votării;
    h) fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile electorale pentru votul prin corespondenţă;
    i) verificarea corelaţiilor între datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.

    (7) Terminalul telefonic reprezintă mijlocul tehnic utilizat de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară pentru comunicarea cu birourile electorale şi Centrul de preluare a apelurilor, precum şi pentru accesul la serviciul de date suplimentare nestructurate - USSD.
    (8) La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, Sistemul informatic central generează şi furnizează în timp real către infrastructura informatică care funcţionează în sediul Biroului Electoral Central, potrivit art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, duplicatele bazelor de date, precum şi logurile maşinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei şi transparenţei acestora.

    ART. 6
    (1) Pentru dezvoltarea şi implementarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale realizează următoarele activităţi:
    a) actualizează ADV conform cerinţelor operaţionale ale Autorităţii Electorale Permanente;
    b) asigură instalarea ADV pe terminalele informatice;
    c) întocmeşte, prin specialiştii proprii, în colaborare cu specialiştii Autorităţii Electorale Permanente, proiectul tehnic, planul de testare şi documentele de acceptanţă ale SIMPV;
    d) asigură, pentru fiecare birou electoral al secţiei de votare din ţară, cel puţin câte un terminal informatic care îndeplineşte funcţiile prevăzute de art. 5 alin. (6) lit. a), b), e) şi f);
    e) asigură, pentru fiecare birou electoral al secţiei de votare din străinătate, între două şi nouă terminale informatice care îndeplinesc funcţiile prevăzute de art. 5 alin. (6) lit. a), b) şi d)-f);
    f) asigură, pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondenţă, respectiv pentru fiecare birou electoral al secţiei de votare care îndeplineşte atribuţiile ce revin birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, cel puţin câte două terminale informatice care îndeplinesc funcţiile prevăzute de art. 5 alin. (6).

    (2) Numărul terminalelor informatice repartizat fiecărei secţii de votare va fi stabilit pe baza următoarelor criterii:
    a) numărul total al terminalelor informatice funcţionale;
    b) prezenţa la vot la scrutinele anterioare;
    c) numărul operatorilor de calculator disponibili.

    (3) Accesul la Sistemul informatic central se realizează prin serviciile de comunicaţii existente la sediul biroului electoral al secţiei de votare sau prin reţelele operatorilor de telefonie mobilă.
    (4) Fiecare terminal informatic trebuie să fie identificat în mod unic în SIMPV, prin intermediul acestuia fiind accesată interfaţa ADV.
    (5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură înlocuirea terminalelor informatice nefuncţionale utilizate la secţiile de votare din ţară.
    (6) Terminalele informatice nefuncţionale utilizate la secţiile de votare din străinătate pot fi înlocuite cu terminale informatice de rezervă sau cu terminale informatice repartizate la alte secţii de votare unde prezenţa la vot este mică, după caz. Acestea se sigilează în cutiile aferente acestora de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se predau, după caz, reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale sau reprezentanţilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, după caz.

    ART. 7
    (1) Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, elaborează proceduri şi instrucţiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea SIMPV, care vizează:
    a) interzicerea accesului persoanelor neautorizate la echipamentele informatice ale SIMPV;
    b) securizarea aplicaţiilor informatice şi a bazelor de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea suportului de date în mod neautorizat;
    c) utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor;
    d) jurnalizarea operaţiunilor de modificare a datelor din SIMPV;
    e) securizarea comunicaţiilor de date din cadrul SIMPV;
    f) protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală.

    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor privind funcţionarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale adoptă măsuri tehnice, operative şi de procedură, cu notificarea Autorităţii Electorale Permanente, potrivit următoarelor principii:
    a) confidenţialitate: asigurarea accesului la informaţii numai pentru persoanele autorizate în funcţie de competenţe;
    b) integritate: asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a metodelor de prelucrare;
    c) disponibilitate: asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat;
    d) identificare şi autentificare: asigurarea identificării şi autentificării tuturor persoanelor autorizate în mod corespunzător, în funcţie de competenţe, înainte de orice operaţiune;
    e) autorizare: autorizarea participanţilor în vederea accesării datelor din SIMPV în funcţie de competenţe.

    (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor.
    (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este autorizat să ia măsuri, cu notificarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru prevenirea alterării sau pierderii informaţiilor şi asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau în cazuri de forţă majoră.

    ART. 8
    În zilele votării, SIMPV furnizează Biroului Electoral Central datele privind prezenţa la vot, datele înscrise de operatorii de calculator în formularul de verificare a corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi fotografiile proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, în vederea asigurării publicităţii acestora, în condiţiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.

    CAP. III
    Selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator
    ART. 9
    (1) Poate avea calitatea de operator de calculator al secţiei de votare din ţară orice cetăţean român cu drept de vot care are cunoştinţe de bază în tehnologia informaţiei.
    (2) Selecţia operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară se realizează pe baza examinării practice a următoarelor competenţe:
    a) utilizarea noţiunilor de bază din domeniul tehnologiei informaţiei;
    b) introducerea şi validarea datelor;
    c) prelucrarea datelor;
    d) utilizarea internetului şi a poştei electronice;
    e) utilizarea echipamentelor periferice.

    (3) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, organizează sesiuni de examinare practică a competenţelor prevăzute la alin. (2) pentru selecţia operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară.
    (4) La sesiunile de examinare practică prevăzute la alin. (3) participă persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) şi care depun sau transmit cereri scrise, datate şi semnate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la birourile Autorităţii Electorale Permanente.
    (5) Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică organizate în centre de evaluare sunt notificate telefonic, prin mesaje de tip text sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul, data şi intervalul orar al sesiunii de examinare.
    (6) Persoanele care obţin cel puţin punctajul minim la sesiunile de examinare practică prevăzute de alin. (3) sunt declarate admise. Acestea au obligaţia de a semna un angajament privind asigurarea confidenţialităţii datelor prelucrate în calitatea de operator de calculator, conform formularului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă.
    (7) Birourile judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente comunică Serviciului de Telecomunicaţii Speciale locul, data şi intervalul orar al sesiunii de examinare, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea acesteia.
    (8) Sesiunea de examinare practică se organizează dacă cel puţin 10 persoane au confirmat participarea, fără ca numărul participanţilor să fie mai mare de 40, în săli cu acces la internet şi dotate cu mobilier cu suprafaţă plană ce permite aşezarea terminalelor informatice şi a suporturilor acestora.
    (9) Criteriile de evaluare şi baremul sunt stabilite de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, fiind aduse la cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 5 zile de la data stabilirii acestora.
    (10) Punctajul minim este comunicat Serviciului de Telecomunicaţii Speciale de către Departamentul suport organizatoric electoral din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, în cel mult 5 zile de la data comunicării criteriilor de evaluare şi a baremului.

    ART. 10
    (1) Începând cu 30 de zile înaintea datei votării, dar nu mai târziu de 15 zile înaintea datei votării, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară sunt desemnaţi, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, pe baza tragerilor succesive la sorţi dintre persoanele declarate admise conform art. 9 alin. (6), în ordinea punctajului obţinut la examinările prevăzute de art. 9 sau a punctajului obţinut ca urmare a evaluării activităţii anterioare, după caz. Rezultatul tragerii la sorţi este consemnat într-un proces-verbal de către persoanele care au efectuat tragerea la sorţi.
    (2) Operatorii de calculator prevăzuţi de alin. (1) pot fi repartizaţi pe secţii de votare sau pe centre de votare, după caz.
    (3) Ordinea de prioritate la desemnarea operatorilor de calculator este următoarea:
    a) persoanele care au domiciliul în localitatea respectivă;
    b) persoanele care au reşedinţa în localitatea respectivă;
    c) persoanele care au solicitat desemnarea în localitatea respectivă.

    (4) Persoanele declarate admise conform art. 9 alin. (6), care nu au fost desemnate operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, conform procedurii prevăzute la alin. (1), rămân la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente pentru înlocuirea în cazuri deosebite a operatorilor de calculator.
    (5) În cazul în care într-o localitate, în urma examinării prevăzute de art. 9, au fost declarate admise insuficiente persoane, desemnarea operatorilor de calculator va fi efectuată dintre persoanele declarate admise care, până la data tragerii la sorţi prevăzută de alin. (1), îşi exprimă în scris acordul pentru exercitarea funcţiei de operator de calculator în localitatea respectivă.
    (6) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, organizează sesiuni de instruire a operatorilor de calculator desemnaţi, precum şi pentru predarea terminalelor informatice, a echipamentelor conexe şi a datelor de autentificare, în săli care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (8).

    ART. 11
    Operatorii de calculator repartizaţi pe centre de votare îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) acordă suport tehnic pentru asigurarea funcţionalităţii SIMPV, conform dispoziţiilor primite prin intermediul Centrului de suport tehnic;
    b) înlocuiesc operatorii de calculator repartizaţi pe secţii de votare pe durata indisponibilităţii acestora, cu condiţia notificării Centrului de suport tehnic de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.


    ART. 12
    (1) Operatorii de calculator repartizaţi la secţiile de votare din ţară exercită următoarele atribuţii principale:
    a) preiau şi predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secţiile de votare şi echipamentele conexe;
    b) participă la sesiuni de instruire şi simulări naţionale privind funcţionarea SIMPV, organizate de Autoritatea Electorală Permanentă cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi la sesiunile de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora;
    c) sunt prezenţi în secţia de votare în preziua votării, de la ora 18,00 până la finalizarea activităţilor din ziua respectivă, precum şi în ziua votării, de la ora 6,00 până la încheierea operaţiunilor de numărare a voturilor şi consemnare a rezultatelor votării;
    d) asigură înscrierea corectă în SIMPV a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, conform prezentelor norme metodologice;
    e) comunică, de îndată, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare mesajele şi semnalările returnate de SIMPV;
    f) asigură îndeplinirea dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, conform normelor metodologice aplicabile;
    g) asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor şi completarea proceselor-verbale;
    h) asigură introducerea electronică a rezultatelor votării în formularul pentru verificarea corelaţiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; aplicaţia informatică menţionată va asigura verificarea îndeplinirii corelaţiilor legale dintre datele introduse, conform cheilor legale de control, şi va semnala eventualele erori sau neconcordanţe care trebuie corectate sau remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale cu respectarea corelaţiilor prevăzute de lege;
    i) asigură transmiterea electronică a datelor prevăzute de lit. i) şi a fotografiilor proceselor-verbale semnate de către membrii biroului electoral al secţiei de votare către Sistemul informatic central, prin apăsarea butonului „Finalizare proces electoral“; dacă în momentul finalizării procesului electoral nu există conexiune la SIMPV, va asigura transmiterea în sistem a proceselor-verbale de îndată ce terminalul informatic va avea conexiune la SIMPV;
    j) informează preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi Centrul de preluare a apelurilor cu privire la disfuncţionalităţile terminalului informatic;
    k) realizează actualizările ADV pe terminalul informatic utilizat;
    l) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de prezentele norme metodologice.

    (2) În preziua votării, operatorul de calculator se prezintă la ora 18,00 la sediul biroului electoral al secţiei de votare unde a fost repartizat, prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare decizia prin care a fost desemnat şi actul de identitate şi ia următoarele măsuri:
    a) verifică starea terminalului informatic şi a echipamentelor conexe;
    b) verifică starea de funcţionare a mijloacelor de comunicaţii din localul de vot;
    c) testează funcţionalitatea SIMPV, prin autentificarea în ADV;
    d) verifică în ADV, cu ajutorul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dacă numărul secţiei de votare corespunde cu secţia la care a fost repartizat, dacă identitatea primei şi cea a ultimei persoane corespund cu cele înscrise în listele electorale permanente la prima şi ultima poziţie, precum şi dacă numărul total al alegătorilor este egal cu cel înscris în listele electorale permanente;
    e) la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, înscrie în ADV codurile numerice personale înscrise în cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

    (3) În cazurile în care în urma măsurilor prevăzute la alin. (2) sunt depistate defecţiuni ale terminalului informatic, ale conexiunii la Sistemul informatic central, ale interfeţei SIMPV şi/sau neconcordanţe între datele prevăzute de alin. (2) lit. d), operatorul de calculator are obligaţia de a le semnala, de îndată, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi Centrului de preluare a apelurilor.
    (4) Operatorii de calculator au obligaţia de a însoţi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare care se deplasează la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.

    ART. 13
    (1) Accesul operatorilor de calculator în interfaţa ADV se efectuează în baza datelor de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (2) Numele de utilizator şi parolele vor fi predate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe bază de proces-verbal, în plic sigilat, fiecărui operator de calculator.
    (3) Datele de autentificare trebuie să permită identificarea şi configurarea categoriilor de operaţiuni la care are dreptul un operator de calculator, asigurând totodată şi jurnalizarea operaţiunilor efectuate.
    (4) Datele de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale sunt confidenţiale, unice, personale şi netransmisibile. Se interzice folosirea lor în comun de către mai mulţi utilizatori.
    (5) Se interzice operatorilor de calculator şi oricăror altor persoane clonarea informatică a terminalelor utilizate în cadrul SIMPV sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la ADV.
    (6) Operatorii de calculator repartizaţi pe secţii de votare preiau terminalele informatice, echipamentele conexe şi plicurile conţinând datele de autentificare în cadrul sesiunilor de instruire organizate de Autoritatea Electorală Permanentă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

    ART. 14
    (1) Prin membru-operator de calculator se înţelege, în sensul prezentelor norme metodologice, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate şi locţiitorul acestuia, precum şi orice alt membru al biroului electoral al secţiei de votare care îndeplineşte atribuţiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.
    (2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, locţiitorii acestora şi orice alţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care obţin punctajul minim la sesiunea de instruire-examinare organizată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul şi participarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, Autorităţii Electorale Permanente şi Institutului Naţional de Statistică, sunt desemnaţi membri-operatori de calculator prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
    (3) Criteriile de evaluare şi punctajul minim prevăzut de alin. (2) sunt stabilite de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, fiind aduse la cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 5 zile de la data stabilirii acestora.
    (4) Rezultatele obţinute de membrii-operatori de calculator sunt transmise de îndată Autorităţii Electorale Permanente de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (5) Membrii-operatori de calculator asigură îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor şi măsurilor prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a), b), d)-l) şi alin. (2) lit. a)-c), precum şi preluarea în SIMPV a semnăturilor alegătorilor ale căror date personale au fost validate conform prezentelor norme metodologice.
    (6) La deschiderea votării în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, membrii-operatori de calculator accesează secţiunea de deschidere a votării din ADV pe toate terminalele informatice utilizate în secţia de votare respectivă.
    (7) La încheierea votării în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, membrii-operatori de calculator accesează secţiunea de închidere a votării din ADV pe toate terminalele informatice utilizate în secţia de votare respectivă.
    (8) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate sau membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat de acesta asigură sincronizarea datelor de pe fiecare terminal informatic şi verificarea listelor electorale suplimentare electronice la sfârşitul fiecărei zile a votării şi la începutul zilelor de sâmbătă şi duminică în care are loc votarea.
    (9) SIMPV este configurat pentru a permite operaţiunile de validare a CNP-urilor în ADV până la ora 23,59 - ora-limită de încheiere a votării.

    ART. 15
    (1) Cu 15 zile înaintea primei zile a votării în străinătate, Autoritatea Electorală Permanentă desemnează operatorii de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă care au sediul în ţară.
    (2) Prevederile art. 14 se aplică în mod corespunzător membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă cu sediul în afara ţării.
    (3) Membrii-operatori de calculator în birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, respectiv în birourile electorale ale secţiilor de votare desemnate potrivit legii să preia voturi prin corespondenţă asigură îndeplinirea următoarelor măsuri specifice:
    a) începând cu 48 de ore înaintea datei-limită pentru livrarea plicurilor exterioare conţinând voturile prin corespondenţă până cel mai târziu la ora locală 24,00 a datei-limită pentru livrarea plicurilor exterioare conţinând voturile prin corespondenţă, scanează codurile de bare înscrise pe acestea prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
    b) introduc şi transmit electronic datele din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării prin corespondenţă;
    c) asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii biroului electoral pentru numărarea voturilor prin corespondenţă;
    d) fotografiază procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării prin corespondenţă semnate de către membrii biroului electoral al secţiei de votare şi le transmit către Sistemul informatic central.

    (4) SIMPV este configurat pentru a permite operaţiunile de scanare a codurilor de bare pe o durată de 30 de minute de la ora locală 24,00 a datei-limită pentru livrarea plicurilor exterioare conţinând voturile prin corespondenţă.
    (5) SIMPV generează lista alegătorilor prin corespondenţă ale căror plicuri exterioare au fost scanate înaintea datei-limită, precum şi lista alegătorilor prin corespondenţă ale căror plicuri exterioare nu au fost scanate înaintea datei-limită, în format .csv.

    ART. 16
    (1) După încheierea votării şi închiderea localului de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că operatorii de calculator sau membrii-operatori de calculator accesează secţiunea de închidere a votării din ADV.
    (2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, desemnat de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau de preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, poziţionează terminalul informatic întrun loc fix, care oferă perspectivă clară asupra locului în care sunt aşezate şi numărate buletinele de vot utilizate.
    (3) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a procedurilor de numărare a voturilor, de întocmire a proceselor-verbale şi de transmitere a acestora.
    (4) Se interzice operatorului de calculator sau membrului-operator de calculator, după caz, să realizeze copii ale înregistrării audiovideo ori să permită accesul altor persoane neautorizate la înregistrare.
    (5) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, după caz, ia măsuri pentru ca înregistrarea audiovideo prevăzută de alin. (3) să decurgă neîntrerupt, fără a fi obstrucţionată de nicio persoană.
    (6) Operatorii de calculator predau înregistrările audiovideo prevăzute de alin. (3) reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale odată cu terminalele informatice.
    (7) Membrii-operatori de calculator predau înregistrările audiovideo prevăzute de alin. (3) odată cu terminalele informatice.

    ART. 17
    (1) Operatorii de calculator ai secţiilor de votare din ţară şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă cu sediul în ţară predau terminalele informatice reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în cel mult 24 de ore de la finalizarea activităţii biroului electoral al secţiei de votare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul alegerilor locale şi prezidenţiale, operatorii de calculator ai secţiilor de votare din ţară şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă cu sediul în ţară predau terminalele informatice reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în cel mult 24 de ore de la încheierea celui de-al doilea tur de scrutin, unde este cazul. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 16 alin. (6), operatorii de calculator predau înregistrările audiovideo prevăzute de art. 16 alin. (3) reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale aflaţi la sediul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, odată cu predarea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale cuprinzând rezultatele votării.
    (3) Membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentanţilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la finalizarea activităţii biroului electoral al secţiei de votare.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul alegerilor prezidenţiale, membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentanţilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la încheierea celui de-al doilea tur de scrutin. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 16 alin. (7), membrii-operatori de calculator predau înregistrările audiovideo prevăzute de art. 16 alin. (3) reprezentanţilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, odată cu predarea de către birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a proceselor-verbale cuprinzând rezultatele votării. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare asigură transmiterea, în timp util, a înregistrărilor audiovideo prevăzute de art. 16 alin. (3) către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

    CAP. IV
    Procedura de verificare a datelor de identificare ale alegătorilor care se prezintă la secţia de votare
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune
    ART. 18
    (1) Înscrierea în SIMPV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează în următoarele etape:
    a) preluarea codului numeric personal în ADV;
    b) verificarea codului numeric personal prin ADV;
    c) validarea operaţiunii de preluare a codului numeric personal în ADV.

    (2) La intrarea în localul de vot alegătorii au obligaţia de a prezenta actele de identitate operatorului de calculator sau membrului-operator de calculator, după caz.

    ART. 19
    Preluarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează după cum urmează:
    a) în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care conţin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia, de regulă, în mod automat prin scanarea acestei zone;
    b) în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care nu conţin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic sau care conţin zonă de citire automată ce nu poate fi scanată, codul numeric personal se preia, prin excepţie de la prevederile lit. a), prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.


    ART. 20
    (1) Verificarea prin ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot este efectuată de către operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul specific care apare în interfaţa ADV cu datele de identificare înscrise în actul de identitate.
    (2) În cazul în care operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, identifică o eroare în preluarea codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este obligat să reia procedura prevăzută la art. 19.
    (3) Validarea operaţiunii de preluare a codului numeric personal în ADV reprezintă operaţiunea de înscriere în SIMPV a alegătorului, acesta urmând să figureze în SIMPV că a votat la secţia de votare respectivă.
    (4) Validarea operaţiunii de preluare a codului numeric personal în ADV poate fi realizată numai în condiţiile specifice prevăzute de prezentele norme metodologice.
    (5) În caz de eroare, acelaşi cod numeric personal va putea fi validat la aceeaşi secţie de votare doar după trecerea a 30 de minute de la momentul primei validări, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.
    (6) Istoricul operaţiunilor de validare se stochează şi pe terminalul informatic pe care au fost efectuate, unde poate fi consultat de operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz.
    (7) În cazul în care codul numeric nu este valid, în interfaţa ADV va apărea mesajul „Cod numeric personal invalid.“
    (8) În situaţia prevăzută de alin. (7), operatorul de calculator va verifica din nou codul numeric personal înscris în actul de identitate şi va face corecturile necesare, dacă este cazul. Dacă mesajul primit în urma verificării în ADV se menţine, operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care se prezintă la vot nu poate fi validată.
    (9) În cazul în care codul numeric personal începe cu una din cifrele 7, 8 sau 9, la scrutinele la care pot participa numai cetăţeni români cu drept de vot, în interfaţa ADV va apărea mesajul „Codul numeric personal ………………...... aparţine unei persoane care nu are cetăţenie română.“ În acest caz operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care se prezintă la vot nu poate fi validată.

    ART. 21
    (1) După validarea operaţiunii de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot, în cazul alegerilor locale şi parlamentare, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din secţiile de votare, unde alegătorii sunt înscrişi în listele electorale permanente, situaţiile în care aceştia figurează că au fost înscrişi în SIMPV la alte secţii de votare decât unde au fost arondaţi conform domiciliului sau reşedinţei, după cum urmează:
    a) pentru secţiile de votare din ţară, în interfaţa ADV va apărea notificarea „Alegătorul ………………........... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP …………………..........., înscris în lista electorală permanentă la poziţia ……………...................., a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. …………….........., localitatea ………………..........., judeţul ……………...................., la ora …………............................. “;
    b) pentru secţiile de votare din străinătate, în interfaţa ADV va apărea notificarea „Alegătorul ………………............ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ………………….........., înscris în lista electorală permanentă la poziţia …………………............, a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ……………..........., localitatea ………………….........., statul ……………….........., la ora …........... “

    (2) La alegerile locale şi parlamentare, operatorii de calculator au obligaţia de a aduce la cunoştinţa preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare notificările prevăzute de alin. (1), în vederea radierii din listele electorale permanente a alegătorilor care au votat la alte secţii de votare.
    (3) Prevederile alin. (1) lit. a) şi alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul cetăţenilor Uniunii Europene înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare sau ale listelor electorale speciale care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă.

    ART. 22
    Ora de referinţă care va apărea în toate mesajele furnizate de ADV, inclusiv la secţiile de votare din străinătate, este ora României.

    ART. 23
    (1) După ce preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată, operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, are obligaţia de a încheia operaţiunile de preluare şi verificare a codurilor numerice personale prin accesarea secţiunii destinate acestui scop din interfaţa ADV.
    (2) După luarea măsurii prevăzute de alin. (1), operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, va continua să aibă acces în ADV la funcţiile necesare pentru citirea notificărilor transmise de Biroul Electoral Central şi Autoritatea Electorală Permanentă, pentru înregistrarea audiovideo, pentru verificarea şi transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi pentru fotografierea şi transmiterea electronică a fotografiilor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile locale
    ART. 24
    (1) La alegerile locale, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secţia de votare, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:
    a) pentru alegătorul care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul ……………….......... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ……………............, poate vota la această secţie de votare, fiind înscris în lista electorală permanentă la poziţia nr. …………………............ .“;
    b) pentru persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana cu CNP ....................................... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!“;
    c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicţie, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana ........................ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ................................., nu are drept de vot!“;
    d) pentru alegătorul care figurează ca înscris deja în SIMPV, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul român ................................................................. (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ................................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ………….................. din localitatea …………….................., judeţul ……......................, la ora ……..... .“;
    e) pentru alegătorul care se prezintă la vot la o altă secţie de votare decât cea unde este înscris în lista electorală permanentă şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Alegătorul ………………............ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ………..................., este arondat la Secţia de votare nr. ………………………............ din localitatea ……......................., judeţul ………………......... .“;
    f) pentru alegătorul care este omis din lista electorală permanentă şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Persoana cu CNP …………………............ nu este înscrisă în listele electorale permanente.“;
    g) pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale şi care se prezintă la secţia de votare, fără a mai fi votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Alegătorul ……………….......... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ……………….........., figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secţia de votare nr. ………...... din localitatea ………………......................, judeţul ………………....................., la ora ……………............ .“;
    h) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Atenţie! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.“

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă de îndată actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator are obligaţia de a preda de îndată actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.
    (4) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are încă vârsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta Autoritatea Electorală Permanentă prin Centrul de preluare a apelurilor.
    (7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-h), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
    (8) Prevederile alin. (1)-(7) se aplică în mod corespunzător în cazul cetăţenilor Uniunii Europene înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă.
    (9) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 25
    (1) La alegerile locale, în cazul cetăţenilor Uniunii Europene care se prezintă la secţia de votare şi care nu votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă, verificarea se realizează în următoarele etape:
    a) preluarea numelui şi prenumelui alegătorului, a datei naşterii şi a statului membru al Uniunii Europene care a emis documentul de identitate, prin tastarea literelor şi cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV;
    b) verificarea de către operatorul de calculator a datelor prevăzute la lit. a) ale cetăţeanului Uniunii Europene care se prezintă la vot, prin compararea datelor de identificare înscrise în mesajul apărut în interfaţa ADV cu datele de identificare înscrise în documentul de identitate.

    (2) În urma verificării datelor prevăzute la alin. (1) lit. a), în interfaţa ADV poate apărea unul dintre următoarele mesaje:
    a) pentru cetăţeanul Uniunii Europene care nu a mai votat la acelaşi scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul ………………….............. (Se înscriu numele şi prenumele.) …………………………..................... (Se înscriu data naşterii şi statul membru al Uniunii Europene.) poate vota la această secţie de votare dacă adresa acestuia se află în raza teritorială a secţiei de votare.“;
    b) pentru cetăţeanul Uniunii Europene care a mai votat o dată la acelaşi scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul ……………........................... (Se înscriu numele şi prenumele.) ……………………............ (Se înscriu data naşterii şi statul membru al Uniunii Europene.) figurează că a votat la Secţia de votare nr. ………………........... din localitatea …………………..........., judeţul …………….........., la ora ………............. .“;
    c) pentru cetăţeanul Uniunii Europene care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale şi care se prezintă la secţia de votare, fără a mai fi votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Alegătorul ……………….......... (Se înscriu numele, prenumele, data naşterii şi statul.) figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secţia de votare nr. …... din localitatea …..............., judeţul …………..........................., la ora ………………........... .“

    (3) Pentru situaţia prevăzută de alin. (2) lit. a), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare a datelor de identificare prevăzute de alin. (1) lit. a), cu acordul verbal al preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.
    (4) În situaţia prevăzută de alin. (2) lit. b) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 24 alin. (3), (5), (6) şi (8).
    (5) În cazul prevăzut de alin. (2) lit. c), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
    (6) Situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), precum şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 26
    (1) Datele personale ale alegătorilor care formulează cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare conform legii, sunt preluate prin tastarea codului numeric personal în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.
    (2) În urma preluării datelor de identificare prevăzute la alin. (1), în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 24 şi 25.
    (3) La solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator repetă operaţiunea prevăzută la alin. (1) şi îi comunică mesajul returnat de SIMPV.
    (4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator validează în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă, lista electorală complementară sau din lista suplimentară, după caz, codul numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile parlamentare
    ART. 27
    (1) La alegerile parlamentare, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secţia de votare din ţară, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:
    a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective şi care nu a mai votat la acelaşi scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul ........................ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .............................., poate vota la această secţie de votare, fiind înscris în lista electorală permanentă la poziţia nr. .............“;
    b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana cu CNP ......................... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!“;
    c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicţie, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana ..................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ............................., nu are drept de vot!“;
    d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la acelaşi scrutin în ţară, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul ................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .........................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ............... din localitatea ........................, judeţul ................., la ora .............. (hh.mm).“;
    e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris în SIMPV în străinătate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul ......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ............................., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ........... din localitatea ........................., statul ....................., la ora ..............“;
    f) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secţie de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă şi care nu a mai votat la acelaşi scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Alegătorul ...................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ..........................., este arondat la Secţia de votare nr. ........ din localitatea ........................, judeţul ..................“;
    g) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă şi care nu a mai votat la acelaşi scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Persoana cu CNP ............................ nu este înscrisă în listele electorale permanente.“;
    h) pentru codul numeric personal al alegătorului care a votat prin corespondenţă, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul .............................. (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .............................., figurează că a votat prin corespondenţă.“;
    i) pentru codul numeric personal al alegătorului înscris în listele electorale permanente din străinătate şi care nu a mai votat la acelaşi scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Alegătorul ................................. (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .........................., este arondat la o secţie de votare din străinătate.“;
    j) pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale şi care se prezintă la secţia de votare, fără a mai fi votat la acelaşi scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Alegătorul ............................ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ..........................., figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ............................., judeţul ................................., la ora .......... .“;
    k) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Atenţie! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.“

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.
    (4) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în data când s-a prezentat la vot.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta Autoritatea Electorală Permanentă prin Centrul de preluare a apelurilor.
    (7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-k), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
    (8) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-k) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 28
    (1) La alegerile parlamentare, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secţia de votare din străinătate, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:
    a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective şi care nu a mai votat la acelaşi scrutin , mesajul evidenţiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul ....................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ................................., poate vota la această secţie de votare, fiind înscris în listele electorale permanente la poziţia nr. ..............“;
    b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana cu CNP ......................... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!“;
    c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicţie, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana ................................................................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., nu are drept de vot!“;
    d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a mai votat o dată la acelaşi scrutin în străinătate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul .......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .........................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ........ din localitatea ............................., statul ......................, la ora ........ .“;
    e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a mai votat o dată la acelaşi scrutin în ţară, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul ......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .........................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ............. din localitatea ........................, judeţul ....................., la ora .......... .“;
    f) pentru codul numeric personal al alegătorului care nu este înscris în listele electorale permanente ale secţiei de votare şi care nu a mai votat la acelaşi scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul ......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ......................., poate vota la această secţie de votare urmând să fie înscris în lista electorală suplimentară.“;
    g) pentru codul numeric personal al alegătorului care a votat prin corespondenţă, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Alegătorul ................................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ......................., figurează că a votat prin corespondenţă.“;
    h) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Atenţie! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.“

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.
    (4) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până la data când s-a prezentat la vot.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (6) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. f), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza acordului verbal al preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
    (7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), g) şi h), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
    (8) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), g) şi h) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 29
    (1) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate în condiţiile legii, sunt preluate prin tastarea acestora în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.
    (2) În cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 28.
    (3) La solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator repetă operaţiunea prevăzută la alin. (1) şi îi comunică mesajul returnat de SIMPV.
    (4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator validează în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă sau din lista electorală suplimentară, după caz, codul numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale.
    (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică numai în cazul secţiilor de votare organizate pe teritoriul României.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Verificarea îndeplinirii condiţiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile pentru Preşedintele României
    ART. 30
    (1) La alegerile pentru Preşedintele României, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului român care se prezintă la secţia de votare din ţară, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:
    a) pentru alegătorul care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul ................................................................. (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., poate vota la această secţie de votare, fiind înscris în lista electorală permanentă la poziţia nr. .......... .“;
    b) pentru alegătorul român care se prezintă la vot la o secţie de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, deoarece este arondat la altă secţie de votare, mesajul evidenţiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul ........................ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ............................, este arondat la Secţia de votare nr. ........... din localitatea ....................., judeţul ................ .“;
    c) pentru alegătorul care deţine paşaport simplu electronic ori paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul CRDS ......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .............................., poate vota la această secţie de votare.“;
    d) pentru alegătorul român care este omis din lista electorală permanentă şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Persoana cu CNP .............................. nu este înscrisă în listele electorale permanente.“;
    e) pentru persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana cu CNP ......................... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!“;
    f) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicţie, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana ..................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., nu are drept de vot!“;
    g) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la acelaşi scrutin în ţară, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul ...................................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. .............. din localitatea ........................, judeţul ......................., la ora ....... .“;
    h) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la acelaşi scrutin în străinătate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul ................................................................. (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ............ din localitatea ......................, statul .............................., la ora .......... .“;
    i) pentru alegătorul care figurează în SIMPV că a votat prin corespondenţă, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul ......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat prin corespondenţă.“;
    j) pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale şi care se prezintă la secţia de votare, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Alegătorul ......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ......................, figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secţia de votare nr. ...... din localitatea .............., judeţul ............................., la ora ........... .“;
    k) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Atenţie! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.“;
    l) pentru codul numeric personal al alegătorului înscris în listele electorale permanente din străinătate şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul ......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ............................, este înscris în listele electorale permanente din străinătate.“;
    m) pentru codul numeric personal al alegătorului înscris în listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă şi care nu figurează că a votat prin corespondenţă la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare galbenă va fi „Alegătorul ...................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .........................., este înscris în listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă.“

    (2) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. a), după ce validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului român care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.
    (3) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. b), c), l) şi m), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza acordului verbal al preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b) sunt incluse toate situaţiile prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. e)-k), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate al alegătorului preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.
    (5) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. e), operatorul de calculator nu poate valida operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are încă vârsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta Autoritatea Electorală Permanentă prin Centrul de preluare a apelurilor.
    (7) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului telefonic pus la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din ţară unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (8) În cazurile prevăzute de alin (1) lit. f)-k), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
    (9) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-k) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 31
    (1) La alegerile pentru Preşedintele României, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului român care se prezintă la secţia de votare din străinătate, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:
    a) pentru alegătorul care se regăseşte în listele electorale permanente din ţară, listele electorale permanente din străinătate sau listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul ................................................................. (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., poate vota la această secţie de votare.“;
    b) pentru alegătorul care deţine paşaport simplu electronic ori paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare verde va fi „Alegătorul CRDS .................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .............................., poate vota la această secţie de votare.“;
    c) pentru alegătorul care este omis din listele electorale permanente şi care nu a mai votat la acelaşi tur de scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Persoana cu CNP .............................. nu este înscrisă în listele electorale permanente.“;
    d) pentru persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana cu CNP ......................... nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!“;
    e) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicţie, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Persoana ..................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., nu are drept de vot!“;
    f) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la acelaşi scrutin în ţară, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul ................................ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ............... din localitatea ......................, judeţul ......................, la ora .......... .“;
    g) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la acelaşi scrutin în străinătate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul .......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ............... din localitatea ......................, statul .............................., la ora ...... .“;
    h) pentru alegătorul care figurează în SIMPV că a votat prin corespondenţă, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! Alegătorul ......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ........................., figurează că a votat prin corespondenţă.“;
    i) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „Atenţie! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.“

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, membrul-operator de calculator preia semnătura alegătorului pe terminalul informatic şi îi predă buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“.
    (3) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. b), membrul-operator de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai dacă actul de identitate prezentat este valabil. După validare, membrul-operator de calculator preia semnătura alegătorului pe terminalul informatic şi îi predă buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta Autoritatea Electorală Permanentă prin Centrul de preluare a apelurilor.
    (5) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. d), membrul-operator de calculator nu poate valida operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu are încă vârsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot.
    (6) În cazul prevăzut de alin. (1) lit. e), membrul-operator de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului român care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), în cazul în care votarea în ţară este în curs de desfăşurare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din ţară unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, la numărul comunicat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (8) În cazurile prevăzute de alin. (1) lit. f)-i), membrul-operator de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului român care s-a prezentat la vot, după ce acesta dă declaraţia prevăzută de lege, acolo unde este cazul, şi numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. După validare, membrul-operator de calculator preia semnătura alegătorului pe terminalul informatic şi îi predă buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“.
    (9) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-i) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 32
    (1) La alegerile pentru Preşedintele României, în cadrul operaţiunii de scanare a codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondenţă, în interfaţa ADV poate apărea unul dintre următoarele mesaje:
    a) în cazul în care codul de bare este scanat cu succes, mesajul va fi „Alegătorul .......................................................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .............................., a fost înregistrat ca votant prin corespondenţă.“;
    b) în cazul în care codul de bare nu poate fi scanat sau codul de bare nu corespunde niciunui cod numeric personal din cele înscrise în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondenţă, mesajul va fi „Codul de bare nu poate fi scanat.“

    (2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, predă plicul exterior preşedintelui biroului electoral pentru votul prin corespondenţă sau preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi îi aduce la cunoştinţă mesajul apărut în interfaţa ADV.
    (3) Secţiunea din interfaţa ADV destinată scanării codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondenţă va fi disponibilă numai pe terminalele informatice repartizate birourilor electorale ale secţiilor de votare din lista comunicată de Ministerul Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea primei zile a votării în străinătate.

    ART. 33
    (1) La încheierea fiecărei zile a votării în străinătate, ADV generează în mod automat, în format electronic - .pdf - listele electorale suplimentare din străinătate ce conţin numele, codurile numerice personale şi semnăturile alegătorilor validaţi on-line, precum şi în format .csv - lista numelor şi codurilor numerice personale ale alegătorilor validaţi on-line.
    (2) Listele electorale suplimentare în format .pdf prevăzute de alin. (1) sunt semnate electronic de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

    ART. 34
    (1) Datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea corespunzătoare a acestora în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.
    (2) În cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute de art. 31.
    (3) La solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator repetă operaţiunea prevăzută la alin. (1) şi îi comunică mesajul returnat de SIMPV.
    (4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator validează în ADV datele personale ale alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală suplimentară.
    (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică numai în cazul secţiilor de votare organizate pe teritoriul României.

    CAP. V
    Metodologia care trebuie urmată în cazul disfuncţionalităţii SIMPV
    ART. 35
    (1) Disfuncţionalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării.
    (2) Operatorul de calculator va aduce de îndată la cunoştinţa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare următoarele situaţii:
    a) defecţiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe;
    b) defecţiuni ale conexiunilor la SIMPV;
    c) imposibilitatea de a accesa şi/sau de a efectua operaţiuni în interfaţa ADV în modul online;
    d) întârzierile mai mari de 2 minute în primirea mesajelor prevăzute de prezentele norme metodologice.

    (3) Defecţiunile prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) sunt semnalate de către ADV prin mesaje specifice.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va întocmi procesul-verbal în care vor fi consemnate aspectele constatate, precum şi durata disfuncţionalităţii. Procesul-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi de către operatorul de calculator.
    (5) Apariţia şi încetarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic, de îndată, biroului electoral ierarhic superior, precum şi Centrului de preluare a apelurilor, de către operatorul de calculator sau preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
    (6) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură asistenţa tehnică în vederea remedierii cauzelor care au condus la disfuncţionalitatea SIMPV.
    (7) Situaţiile prevăzute la alin. (2) sunt aduse la cunoştinţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare de către preşedintele acestuia.

    ART. 36
    (1) Pe perioada disfuncţionalităţii SIMPV, la secţiile de votare din ţară, în cazul în care terminalul informatic este funcţional, alegătorii prezintă actele de identitate operatorului de calculator, care validează în ADV, în modul off-line, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot.
    (2) În cazul în care, într-o secţie de votare din ţară, terminalul informatic nu este funcţional, până la momentul înlocuirii acestuia se utilizează numai listele electorale pe suport hârtie. Alegătorii care se prezintă la vot pe durata disfuncţionalităţii SIMPV sunt înscrişi şi în formularul în care se consemnează codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
    (3) În cazul în care, în secţia de votare din străinătate, validarea operaţiunii de preluare a codului numeric personal în ADV nu poate fi realizată on-line, membrul-operator de calculator care a verificat codul numeric personal sau alt membru al biroului electoral respectiv, după caz, înscrie numele, prenumele şi codul numeric personal ale alegătorului în formularul listei electorale suplimentare şi, după ce alegătorul semnează în rubrica destinată semnăturii din dreptul datelor sale personale, îi predă buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT“.
    (4) După încetarea disfuncţionalităţii terminalului informatic sau după înlocuirea acestuia de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, operatorul de calculator va introduce codurile numerice personale ale alegătorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfuncţionalităţii acestuia, în termenul prevăzut de art. 14 alin. (9).
    (5) După încetarea disfuncţionalităţii SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcţional, datele înscrise în ADV în modul off-line sunt transmise automat către Sistemul informatic central unde sunt verificate. Eventualele notificări privind cazurile în care sunt înregistrate în SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile în care o persoană a votat fără a avea acest drept, deşi era înscrisă în lista persoanelor cărora li sa interzis exercitarea acestui drept şi a persoanelor puse sub interdicţie, precum şi cazurile în care un alegător a votat de mai multe ori sunt transmise Ministerului Afacerilor Interne, conform prezentelor norme metodologice.
    (6) În situaţia în care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din secţia de votare este întreruptă, la mesajele returnate se va adăuga mesajul „SIMPV nu este accesibil“.
    (7) În situaţia în care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din secţia de votare este întreruptă, ADV va verifica doar dacă alegătorii sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de votare sau dacă nu figurează în evidenţa persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care au fost puse sub interdicţie.
    (8) Pe durata disfuncţionalităţii SIMPV, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară verifică prin intermediul terminalului telefonic pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prin serviciul USSD, dacă alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot şi dacă aceştia figurează că au mai votat. Jurnalizarea verificărilor prin serviciul USSD se transmite în timp real potrivit prezentelor norme metodologice.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 37
    (1) Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional din cadrul Autorităţii Electorale Permanente prezintă preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente rapoarte de progres privind implementarea SIMPV la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    (2) Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional din cadrul Autorităţii Electorale Permanente şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură condiţiile necesare pentru auditarea SIMPV de către terţi.

    ART. 38
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul electoral transmit Autorităţii Electorale Permanente propuneri de persoane care pot deveni operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, care vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, telefonul, adresa de e-mail, precum şi modul de dobândire a competenţelor de bază în domeniul tehnologiei informaţiei.
    (2) Persoanele înscrise în evidenţele Autorităţii Electorale Permanente privind operatorii de calculator, anterior datei intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, rămân înscrise în acestea.

    ART. 39
    În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorităţii Electorale Permanente estimarea numărului necesar de terminale informatice pentru birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate pentru alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.

    ART. 40
    Primarii asigură, la solicitarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, accesul specialiştilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al informaticienilor în incinta imobilelor în care sunt stabilite sedii ale secţiilor de votare pentru instalarea echipamentelor de comunicaţii necesare funcţionării SIMPV.

    ART. 41
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (2) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul SIMPV nu sunt supuse publicităţii şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentele norme metodologice.
    (3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul ADV, precum şi jurnalele operaţiunilor efectuate de către operatorii de calculator în ADV sunt stocate de către compartimentele de specialitate competente din cadrul Autorităţii Electorale Permanente şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pe toată durata necesară asigurării scopului şi obiectivelor SIMPV, precum şi pe durata prevenirii, combaterii şi sancţionării fraudelor electorale, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (4) Autoritatea Electorală Permanentă, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuterniceşte Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), să efectueze operaţiuni privind colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate pentru implementarea SIMPV.
    (5) La data încheierii activităţilor prevăzute la alin. (3), datele cu caracter personal prevăzute de prezentele norme metodologice vor fi distruse.

    ART. 42
    (1) Au acces la datele furnizate de ADV Curtea Constituţională, Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi operatorii din Centrul de suport tehnic.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne are acces on-line la notificările furnizate de ADV privind cazurile în care sunt înregistrate în SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile în care o persoană a votat fără a avea acest drept, deşi era înscrisă în lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept şi a persoanelor puse sub interdicţie, precum şi cazurile în care un alegător a votat de mai multe ori.

    ART. 43
    (1) La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, listele electorale suplimentare din străinătate în format .pdf, precum şi lista numelor şi codurilor numerice personale ale alegătorilor validaţi on-line în format .csv sunt transmise în Sistemul informatic central unde pot fi vizualizate de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, Biroul Electoral Central şi persoanele prevăzute de art. 5 alin. (2).
    (2) În cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale comunică Autorităţii Electorale Permanente lista persoanelor autorizate să acceseze datele din SIMPV şi nivelul de acces al acestora, în funcţie de competenţe, altele decât operatorii de calculator.

    ART. 44
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Modelul cererii pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare din ţară
    CERERE
    pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare
    Către:
    Autoritatea Electorală Permanentă,
    str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
    e-mail: operator@roaep.ro
    Subsemnatul …………(nume, iniţiala prenumelui tatălui, prenume)…………………
    CNP:

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    telefon:
    e-mail:
    solicit să fiu înscris în evidenţele Autorităţii Electorale Permanente pentru a fi desemnat operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare.
    În cazul în care sunt declarat admis ca urmare a examinării practice a competenţelor, doresc să particip la tragerea la sorţi în vederea desemnării ca operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare în comuna/oraşul/municipiul ........................., judeţul ……..………………………… .
    Pentru exercitarea funcţiei de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, sunt dispus să mă deplasez doar pe raza judeţului ......................................./municipiului Bucureşti, la o distanţă de maximum .....…. km de centrul localităţii mai sus menţionate.
    Anexez copia actului de identitate.
    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care revin, potrivit legii, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, de obligaţia de a prelua terminalul informatic de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, de a-l preda acestora după încheierea operaţiunilor prevăzute de legislaţia şi normele metodologice aplicabile, de obligaţia de a asigura gestiunea şi funcţionarea acestuia, de obligaţia de a îndeplini această funcţie în cazul în care voi fi desemnat, precum şi de obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor, conform legii.
    Mă angajez să notific Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate în prezenta cerere se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.
    Data ............................ Semnătura ...........................
    Notă de informare privind protecţia datelor personale
    Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în strada Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: registratura@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de desemnare a operatorilor de calculator care contribuie la implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    Datele vor fi dezvăluite Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale, precum şi, dacă este cazul, organelor de urmărire penală şi instanţelor de judecată.
    Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate şi nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.
    Menţionăm că responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Autorităţii Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.
    Conform RGPD, beneficiaţi de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) şi dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18 din RGPD).
    Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi formula o cerere scrisă, datată şi semnată olograf, care va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poştă, prin fax sau prin e-mail (scanată).
    În cazul în care consideraţi că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanţei de judecată competente.
    Data ......................... Semnătura ....................................

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    Modelul formularului privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate
    de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV)
    Statul:
    Localitatea:
    Secţia de votare nr. ......................
    FORMULAR
    pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV

┌────┬────────────┬────────┬────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Decizia │Semnătura │
│ │Numele şi │Codul │Caz │Semnătura │preşedintelui│preşedintelui│
│Nr. │prenumele │numeric │semnalat│operatorului│biroului │biroului │
│crt.│alegătorului│personal│de │de │electoral al │electoral al │
│ │ │ │SIMPV* │calculator │secţiei de │secţiei de │
│ │ │ │ │ │votare** │votare │
├────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘


    Se aplică ştampila de control a secţiei de votare.
    NOTE:
    Constituie cazuri deosebite următoarele situaţii:
    a) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot avea mai puţin de 18 ani;
    b) SIMPV a semnalat faptul că persoanei care s-a prezentat la vot i-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot;
    c) SIMPV a semnalat faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a mai votat;
    d) SIMPV a semnalat faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondenţă;
    e) SIMPV a semnalat faptul că este posibil ca actul de identitate al alegătorului care s-a prezentat la vot să fie expirat;
    f) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot este omisă din listele electorale permanente, iar aceasta nu deţine paşaport simplu electronic ori paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu.


     * Se înscrie, după caz, una dintre următoarele menţiuni: „are mai puţin de 18 ani“, „fără drept de vot“, „figurează deja în SIMPV“, „posibil act de identitate expirat“ sau „omis“.
    ** Se înscrie, după caz, una dintre următoarele menţiuni: „poate să voteze“ sau „nu poate să voteze“.

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    Modelul procesului-verbal pentru constatarea disfuncţionalităţii
    Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal
    Statul:
    Localitatea:
    Secţia de votare nr. ...............
    PROCES-VERBAL
    pentru constatarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare
    a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal încheiat în data .......................

┌────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ │Constatare şi notificare │Remediere şi notificare │
│ │ ├───────────┬──────────────┬───────────┼──────────┬──────────────┬───────────┤
│ │ │ │Ora │Ora │ │Ora │Ora │
│Nr. │Indicativ │ │notificării │notificării│ │notificării │notificării│
│crt.│disfuncţionalitate*│Ora │biroului │Centrului │Ora │biroului │Centrului │
│ │ │constatării│electoral de │de suport │remedierii│electoral │de suport │
│ │ │ │circumscripţie│tehnic │ │de │tehnic │
│ │ │ │ │ │ │circumscripţie│ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘


    * Indicativ disfuncţionalitate (se va trece în tabel):
    A - defecţiune a terminalului informatic;
    B - defecţiune a echipamentelor conexe terminalului informatic;
    C - defecţiune a conexiunii la internet;
    D - imposibilitatea de a accesa şi/sau de a efectua operaţiuni în interfaţa Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    E - întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor;
    F - altele - se vor preciza în tabel.

    Ora se va trece în format hh.mm.
    Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare,
    (nume, prenume, semnătură şi ştampila de control)
    ...........................................................................
    Operatorul de calculator al secţiei de votare,
    (nume, prenume şi semnătură)
    ..................................................

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    Modelul formularului în care se consemnează codurile numerice personale
    ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncţionalităţii
    Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal
    FORMULAR DE ÎNSCRIERE
    a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot
    pe durata disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare
    a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal
    Nr. secţiei de votare
    ………………………………………..
    Adresa sediului secţiei de votare
    …………………………………………
    Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare,

┌────┬────────────┬───────┬────────────┐
│ │ │ │Menţiuni în │
│ │ │ │urma │
│ │ │ │verificării │
│ │ │Ora │în Sistemul │
│ │Codul │votării│informatic │
│Nr. │numeric │în │de │
│crt.│personal │format │monitorizare│
│ │ │hh.mm │a prezenţei │
│ │ │ │la vot şi de│
│ │ │ │prevenire a │
│ │ │ │votului │
│ │ │ │ilegal * │
├────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┼───┬───┼────────────┤
│ ││││││││││││││ │ │ │
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
│ ││││││││││││││ │ │ │
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
│ ││││││││││││││ │ │ │
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
│ ││││││││││││││ │ │ │
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
│ ││││││││││││││ │ │ │
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
│ ││││││││││││││ │ │ │
├────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼───┼───┼────────────┤
│ ││││││││││││││ │ │ │
└────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴───┴───┴────────────┘


    (nume, prenume şi semnătură)
    ………………………………………..
    Operatorul de calculator,
    (nume, prenume şi semnătură)
    …………………………………….
    * Se menţionează dacă persoana care s-a prezentat la vot avea mai puţin de 18 ani, dacă i-a fost interzisă exercitarea drepturilor electorale sau dacă aceasta figurează că a fost înscrisă în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi la altă secţie de votare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016