Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2021  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2021 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 379 din 12 aprilie 2021
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 423 din 7 aprilie 2021, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 379 din 12 aprilie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice ale Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, denumit în continuare Programul, reglementează:
    a) plafonul anual al garanţiilor de stat, modalitatea şi condiţiile de acordare, plată şi recuperare a garanţiilor de stat;
    b) condiţiile de acordare a facilităţilor de factoring şi criteriile de eligibilitate pentru finanţatori;
    c) criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului;
    d) regulile de gestionare a garanţiilor de stat emise în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor, denumit în continuare MF, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Program;
    e) modalitatea de acordare a granturilor prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare.

    (2) Valoarea maximă a plafonului de garantare este 5.000.000 lei pentru un beneficiar al Programului, iar cuantumul total al unei facilităţi de factoring nu trebuie să depăşească:
    a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după data de 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
    sau

    b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe anul 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau

    c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţiile, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

    (3) Valoarea maximă a unei garanţii pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanţiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.
    (4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului, pentru finanţările de tip factoring prevăzute la alin. (2), MF plăteşte granturile, care acoperă costurile de finanţare aferente facilităţilor de factoring - dobânda aferentă sumelor avansate de finanţator beneficiarului, în procent de 50% din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, precum şi costurile de garantare în procent de 100% din bugetul MF - Acţiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“. Din ajutorul de stat se acoperă 50% din valoarea dobânzilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, iar costurile de garantare, respectiv comisionul de administrare şi comisionul de risc datorat pe întreaga durată de derulare a finanţării de tip factoring garantate în cadrul Programului, sunt acoperite de grant pe toată durata de valabilitate a garanţiei, aferente facilităţilor de factoring acordate până la data de 30 iunie 2021, în cadrul Schemei de ajutor de stat.
    (5) Schema de ajutor de stat prevăzută la capitolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, este implementată de către MF, prin FNGCIMM, în conformitate cu atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat. MF are calitatea de furnizor al Schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, iar atribuţiile de administrare a acestei scheme îi sunt delegate FNGCIMM.
    (6) Finanţările de tip factoring prevăzute la alin. (2) se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale finanţatorilor, cu încadrarea în normele de garantare ale FNGCIMM şi cu respectarea condiţiilor de acordare a garanţiilor de stat şi a regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.
    (7) Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului se compune din:
    a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5% pe an.
    Aceasta marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum şi orice alt comision perceput de finanţator. Nu sunt incluse taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de factoring, respectiv: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor şi alte costuri conexe;

    b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea garanţiei.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile finanţări de tip factoring contractate sau dacă se majorează/prelungeşte finanţarea contractată iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
    *) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    c) comisionul de administrare - comisionul datorat FNGCIMM de beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei.
    Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FNGCIMM, după caz.
    După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile finanţări de tip factoring contractate sau dacă se majorează/prelungeşte finanţarea de tip factoring, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul Programului şi este virat de finanţator pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea: (a se vedea imaginea asociată)
    *) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    (8) Finanţatorul va asuma şi va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata grantului, respectiv componenta de dobândă. Formatul documentelor justificative, modalitatea de asumare a acestora, precum şi canalul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate şi detaliate în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu finanţatorii, respectiv în convenţia privind implementarea Programului.
    (9) Plata ajutorului de stat aferent granturilor care acoperă costurile de garantare şi de finanţare se efectuează până la data de 30 aprilie 2022, în limita bugetului alocat schemei din bugetul MF - Acţiuni Generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor schemei de ajutor de stat asociate Programului, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei. Modelul deciziei de plată este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    (10) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite, exclusiv în baza deciziei de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.
    (11) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.
    (12) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, prin ordin al ministrului finanţelor se stabileşte procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (10) şi (11).
    (13) Pentru toate categoriile de facilităţi de factoring prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezentele norme nu se percepe comision de rambursare anticipată din încasarea facturilor înainte de scadenţă, iar contractul de finanţare nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către finanţator.
    (14) Finanţatorii sunt obligaţi să menţină condiţiile prevăzute la alin. (7) lit. a) şi alin. (13) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului.
    (15) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul Programului, FNGCIMM mandatează finanţatorii să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, dacă este cazul, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (16) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, se efectuează de către finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă. Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor proprietatea beneficiarului sau a terţelor persoane instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a finanţatorului, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, vor avea rangul I.
    (17) Între MF şi FNGCIMM se încheie o convenţie privind implementarea Programului, iar între FNGCIMM şi finanţatorii participanţi în cadrul Programului se încheie convenţii de garantare şi plată a granturilor prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţărilor cu garanţie de stat.

    ART. 2
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) convenţie privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, încheiată între MF şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor acordate în cadrul Programului. Modelul convenţiei privind implementarea Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor;
    b) convenţie de garantare şi plată a granturilor - document semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al MF, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor de stat;
    c) beneficiar - denumit şi aderent - definit în conformitate cu art. 3 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    d) finanţatorul - denumit şi factor - definit în conformitate cu art. 3 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    e) cesiune de creanţă - transferul, potrivit prevederilor art. 1.566 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, din patrimoniul beneficiarului în patrimoniul finanţatorului a unei creanţe certe şi lichide deţinute de beneficiar împotriva unui debitor, care devine astfel debitor al creanţei cesionate;
    f) creanţa - dreptul beneficiarului de a încasa o sumă de bani datorată de debitorul creanţei cesionate, drept materializat într-o factură emisă în baza contractului comercial şi neplătită încă;
    g) debitor cedat - debitorul creanţei/cumpărătorul/importatorul bunurilor şi/sau serviciilor beneficiarului, bunuri şi/sau servicii care stau la baza creanţelor cesionate de către aderent factorului;
    h) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi finanţator; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat;
    i) operaţiune de factoring cu regres - operaţiunea prin care beneficiarul Programului (aderentul) transferă proprietatea creanţelor sale izvorâte din facturile comerciale către finanţator (factor) în vederea obţinerii unei finanţări. În caz de neplată factorul îşi va recupera sumele neîncasate de la aderent prin exercitarea dreptului de regres, respectiv prin debitarea contului curent al acestuia sau prin valorificarea garanţiilor;
    j) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării, sumă care urmează a fi plătită finanţatorului de către MF.


    ART. 3
    Data la care încetează răspunderea statului în baza garanţiei acordate prin intermediul FNGCIMM în numele şi în contul său este:
    a) data scadenţei finale a contractului de factoring;
    b) data la care MF plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    c) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    d) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie.


    CAP. II
    Durata Programului şi alocarea plafoanelor de garantare
    ART. 4
    (1) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către MF a plafonului de garanţii de stat.
    (2) Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi acordate în cadrul Programului este de 1.000.000.000 lei.

    ART. 5
    (1) După aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2021, în vederea acordării de garanţii, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare finanţatorilor, în baza solicitărilor formulate de aceştia, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de finanţator depăşeşte valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MF, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.
    (2) Pentru anii următori, după aprobarea plafonului anual, acesta se alocă de către FNGCIMM, la solicitarea finanţatorilor participanţi în Program, cu acordul prealabil al MF, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul Programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare şi/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.
    (3) Plafoanele alocate finanţatorilor participanţi în Program se utilizează pentru acordarea garanţiilor pentru facilităţi de factoring în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).
    (4) FNGCIMM este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor, cu acordul prealabil al MF.

    CAP. III
    Condiţii de acordare a facilităţilor de factoring şi criterii de eligibilitate pentru finanţatori
    ART. 6
    (1) Condiţiile de acordare a facilităţilor de factoring garantate prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc de finanţatori în conformitate cu normele şi procedurile interne ale acestora, cu încadrarea în condiţiile Programului.
    (2) Valoarea maximă a plafonului de garantare care poate fi acordat unui beneficiar în cadrul Programului se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).
    (3) Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puţin 80% din plafonul alocat iniţial beneficiarului, la solicitarea finanţatorului şi după obţinerea acordului FNGCIMM, fără depăşirea limitei maxime prevăzute la art. 1 alin. (2).
    (4) Solicitarea de suplimentare a plafonului de garantare pentru un beneficiar se consideră o nouă acordare şi se analizează cu respectarea prevederilor privind acordarea garanţiilor de stat în cadrul Programului. Decizia de respingere a solicitării de suplimentare nu afectează plafonul de garantare acordat.
    (5) Durata de valabilitate a facilităţii de factoring este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilităţii, de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni, fără a depăşi 48 de luni.
    (6) Prelungirea facilităţii se efectuează la solicitarea finanţatorului, după aprobarea prelungirii finanţării, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.

    ART. 7
    Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă facilităţi de tip factoring garantate în cadrul Programului sunt următoarele:
    a) se încadrează în categoria instituţiilor de credit definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau în categoria instituţiilor financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate care desfăşoară activitate de finanţare a operaţiunilor de factoring pe teritoriul României;
    b) acordă facilităţile de factoring pe baza analizei încadrării beneficiarilor în condiţiile Programului şi în conformitate cu capacitatea de rambursare a acestora determinată de încasările din facturile acceptate de finanţator conform normelor şi procedurilor interne;
    c) prevăd în mod expres în contractele de factoring costurile de finanţare, exprimate în raport cu ROBOR la 3 luni;
    d) nu percep comision de rambursare anticipată din încasarea facturilor înainte de scadenţă;
    e) acordă facilităţi de factoring cu termen de valabilitate de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilităţii, de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni, fără a depăşi 48 de luni;
    f) preiau creanţe cu condiţia ca scadenţa facturilor să nu fie depăşită la data cererii de finanţare şi aceasta să nu fie mai mare de 180 de zile de la data emiterii facturii, incluzând şi perioada de graţie, şi operaţiunile să nu reprezinte vânzări în consignaţie/depozit/barter/sub condiţie suspensivă sau rezolutorie, plăţi în avans, dividende, rambursări de credite, compensări, creanţe aflate în litigiu, creanţe rezultate din facturi emise către părţi afiliate;
    g) stabilesc valoarea maximă a unei finanţări acordate beneficiarului pentru un debitor cedat, perioada şi modalitatea de rambursare a finanţării, în conformitate cu normele sale interne şi cu respectarea prevederilor art. (1) alin. (2).


    CAP. IV
    Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului
    ART. 8
    (1) Beneficiarul este eligibil în cadrul Programului dacă la data solicitării de acordare a facilităţii de factoring respectă Recomandarea Comisiei C (2020) 4.885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante şi îndeplineşte cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.
    (2) Beneficiarii Programului sunt eligibili pentru acordarea facilităţilor de factoring garantate prevăzute la art. 1 alin. (2).
    (3) Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant în limita plafonului de cumul prevăzut la art. 14 alin. (1) sau alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.
    (4) Pentru obţinerea facilităţii de factoring, beneficiarul poate prezenta facturi pentru debitorii cedaţi persoane fizice sau juridice înregistrate în România, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în normele interne ale finanţatorului.
    (5) Finanţatorii sunt excluşi ca beneficiari finali eligibili ai Programului.

    ART. 9
    (1) Beneficiarul trebuie să constituie garanţii în conformitate cu art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.
    (2) Finanţatorul, conform normelor sale interne, poate solicita beneficiarului constituirea şi de garanţii accesorii, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.
    (3) Garanţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) şi art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, împreună cu garanţia de stat, după caz, trebuie să acopere în proporţie 100% valoarea finanţării garantate.
    (4) Solicitările de acordare a garanţiilor de stat transmise de finanţatori către FNGCIMM în cadrul Programului cuprind şi informaţii privind structura celorlalte garanţii colaterale, valoarea admisă în garanţie a acestora şi gradul de acoperire a finanţării cu garanţii.

    ART. 10
    Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul Programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

    CAP. V
    Implementarea Programului
    ART. 11
    (1) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între FNGCIMM şi finanţatorii participanţi în Program.
    (2) Finanţatorul transmite FNGCIMM, direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicaţiei web https://plafon.garantare.ro.
    (3) Solicitarea de garantare este însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate conform anexelor nr. 1 şi/sau 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către finanţator;
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, emisă înainte de data solicitării de garantare;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit - în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările ulterioare, care să conţină ultimele date disponibile la data solicitării garanţiei, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate de la art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    d) acordul beneficiarului de consultare a bazei de date a MF, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;
    e) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat faţă de data solicitării garanţiei, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente.

    (4) FNGCIMM analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de finanţator conform documentelor de la alin. (3) şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de FNGCIMM:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    c) rezultatul consultării Buletinului procedurilor de insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, referitoare la starea de insolvenţă;
    d) raportul obţinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare;
    e) declaraţia finanţatorului cuprinsă în solicitarea de garantare cu privire la îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.

    (5) Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, se analizează prin raportare la situaţia existentă la data solicitării de acordare a facilităţii de factoring garantate în cadrul Programului.
    (6) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la alin. (2)-(4), potrivit reglementărilor proprii, a convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii, precum şi a gradului de acoperire cu garanţii cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, şi pe baza datelor completate de către finanţator în solicitarea de garantare, FNGCIMM comunică finanţatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.

    ART. 12
    (1) FNGCIMM transmite finanţatorului contractul de garantare şi acordul de finanţare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, finanţatorul şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare. După semnare, finanţatorul remite FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare. În cazul în care beneficiarul şi finanţatorul dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FNGCIMM sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (3) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului se efectuează de beneficiar după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) şi de la alin. (3), după caz, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (16) din prezentele norme.
    (4) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, individualizarea şi descrierea ipotecilor legale, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenul de plată al comisionului de administrare şi modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din plata garanţiilor, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
    (5) Acordul de finanţare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului de factoring, termenii şi condiţiile de acordare a facilităţii de factoring, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de grant, raportarea ajutorului de stat sub formă de grant,
    modalitatea de revocare a acordului de finanţare, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.


    ART. 13
    Garanţia intră în vigoare la data semnării de către FNGCIMM a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului.

    ART. 14
    (1) În situaţia în care finanţatorul solicită FNGCIMM prelungirea duratei garanţiei, cu menţinerea sau diminuarea valorii acesteia, acesta va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia necesară pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii, dacă prelungirea se va acorda în interiorul perioadei aferente schemei de ajutor de stat;
    b) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 şi/sau 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării prelungirii garanţiei de către finanţator.

    (2) În cazul prelungirii garanţiei cu menţinerea sau diminuarea valorii garanţiei, se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM şi, după caz, respectarea intensităţii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (3) Solicitările de suplimentare, respectiv majorare a plafonului de factoring garantate/prelungire cu suplimentare a acesteia, cu încadrarea în prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (3) şi (4) din cuprinsul prezentelor norme, transmise FNGCIMM de către finanţatori.
    (4) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a facilităţii de factoring se transmite FNGCIMM de către finanţator, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorul şi este transmisă la FNGCIMM cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de scadenţa finală a finanţării de tip factoring pentru care se solicită prelungirea.
    (5) În cazul în care finanţatorul aprobă modificări ale clauzelor contractului de factoring referitoare la structura garanţiilor constituite şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor aferente finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a finanţării cu garanţii de cel puţin 100%, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al FNGCIMM şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoţită de hotărârea finanţatorului de aprobare a modificării contractului de factoring, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (6) FNGCIMM analizează documentele transmise de finanţator potrivit reglementărilor proprii, convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii, prezentelor norme metodologice şi comunică finanţatorului decizia sa în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (7) În cazul suplimentării plafonului de garantare sau a prelungirii garanţiei, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat şi de acordare a granturilor, comisionul de administrare şi comisionul de risc aferente acestor operaţiuni sunt calculate şi plătite în conformitate cu prevederile convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate de FNGCIMM, în calitate de mandatar, cu finanţatorii.

    ART. 15
    (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire şi radiere atât a garanţiilor colaterale, cât şi a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi, după caz, în favoarea finanţatorului şi statului român, în cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Pentru alte garanţii constituite de beneficiarul finanţării/terţii garanţi, dacă este cazul, FNGCIMM mandatează finanţatorii să încheie contractele de ipotecă, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin MF, în calitate de co-creditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale acestora.
    (3) Finanţatorii vor introduce în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii, dacă este cazul, în vederea constituirii garanţiilor accesorii finanţării garantate, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin MF.
    (4) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 15 alin. (1) din prezentele norme.

    ART. 16
    După semnarea contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, finanţatorul pune la dispoziţia beneficiarului facilitatea de factoring garantată în condiţiile Programului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne.

    ART. 17
    (1) Beneficiarul finanţării efectuează trageri din plafonul de factoring alocat, pe măsura prezentării facturilor acceptate de finanţator, fără să depăşească valoarea maximă a facilităţii de factoring aprobată.
    (2) Rambursarea sau, după caz, reîntregirea facilităţii de factoring se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de factoring.

    ART. 18
    (1) FNGCIMM monitorizează garanţiile de stat în perioada cuprinsă între data acordării garanţiei şi data încetării valabilităţii acesteia, prin prisma obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Convenţiei privind implementarea Programului, ce se va încheia cu MF, şi a prevederilor convenţiilor de garantare şi plată a granturilor, ce se vor încheia cu finanţatorii.
    (2) Garanţia emisă de FNGCIMM în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu finanţatorul;
    e) acoperă maximum 50% din valoarea finanţării de tip factoring, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi orice alte costuri generate de participarea la Program, în limita plafonului maxim de garantare în sumă de maximum 5.000.000 lei/beneficiar;
    f) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (3) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.

    ART. 19
    (1) Cererea de plată se depune de către finanţator la FNGCIMM, ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după ce finanţatorul şi-a exercitat dreptul de regres, dar nu mai devreme de 60 de zile calendaristice de la data trecerii la restanţă a principalului. Aceasta va fi însoţită de următoarele documente:
    a) contractul de factoring, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF şi finanţator, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic;
    d) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    e) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de către finanţator pentru conformitate cu originalul;
    f) notificarea de activare a dreptului de regres transmisă de finanţator către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de finanţator pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;

    (2) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (3) FNGCIMM poate solicita finanţatorului, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată şi acesta este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FNGCIMM. Documentele solicitate în completare se depun de către finanţator la sediul FNGCIMM cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 20 alin. (1), se vor ataşa de FNGCIMM la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 20
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) FNGCIMM aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 19, ale asumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. f) şi ale respectării de către finanţator a condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. c)-e) şi la art. 14 alin. (5).
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), obligaţia FNGCIMM de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului prevăzut la alin. (7).
    (4) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 19 şi/sau neasumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. f) şi/sau ale nerespectării de către finanţator a condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. c)-e) şi la art. 14 alin. (5).
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică finanţatorului şi MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) FNGCIMM restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata garanţiei se face de către MF într-un cont unic al finanţatorului, indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către FNGCIMM în numele şi contul statului se plătesc finanţatorului de către MF de la bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de FNGCIMM şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

    ART. 21
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MF transmite FNGCIMM dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), FNGCIMM întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită şi care reprezintă titlu executoriu prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). FNGCIMM transmite acest înscris spre informare şi finanţatorului, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGCIMM şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) denumirea debitorului;
    b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate prin confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FNGCIMM sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul.

    (9) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către finanţator a garanţiilor de stat acordate de FNGCIMM se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (10) Finanţatorul poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (11) FNGCIMM revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanţator şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, finanţatorul transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/ respingere a cererii de plată.
    (13) Addendumul se comunică finanţatorului şi MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM, prin fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MF şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la FNGCIMM.

    ART. 22
    (1) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către MF şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei către beneficiar, MF emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2) Finanţatorii vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul MF.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    (1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, finanţatorii participanţi în cadrul Programului transmit FNGCIMM o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului finanţării garantate de stat în marja maximă de 2,5%, peste indicele ROBOR la 3 luni - ROBOR 3M.
    (2) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenţiei privind implementarea Programului, prevăzut la art. 2 lit. a), precum şi modelul convenţiei de garantare şi plată a granturilor, prevăzut la art. 2 lit. b), se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

    ART. 24
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Nr. ......................
    Data .....................
    DECIZIE DE PLATĂ
    a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
    asociate Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial
    Către Ministerul Finanţelor
    În temeiul art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare,
    vă solicităm plata ajutorului de stat, în sumă de ....................... lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei pentru luna ....................., reprezentând valoarea dobânzilor aferente finanţărilor contractate de IMM-uri ........................ şi a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator:
    Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Valoare│ │Componenta │
│Nr. │ │totală │Componenta│de comision │
│crt.│Finanţator│grant, │de dobândă│de │
│ │ │din │ │administrare│
│ │ │care: │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│n │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┘


    Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi suma de .................. în contul nostru curent nr. ..............., deschis la ..................................... .
    Director general,
    .........................

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    Model - Acord consultare bază de date MF
    ACORD
    de consultare a bazei de date a Ministerului Finanţelor
    Nr. l_l_l_l_l_l_l_l_l .....................
    (data emiterii)
    Prin prezenta, subsemnatul(a), .................................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ......... nr. ......................, eliberat(ă) de ........................ la data de ........................, cod numeric personal ............................................., cu domiciliul în localitatea ......................................, str. ................................ nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ....., sectorul/judeţul ....................., funcţia deţinută în cadrul întreprinderii ................................, în calitate de reprezentant legal al S.C. .............................., CUI ................., declar pe propria răspundere că sunt de acord ca persoanele împuternicite de FNGCIMM - S.A. - IFN, CUI 14367083, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru întreprindere, cu condiţia respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele şi prenumele ...................
    Funcţia ...............................
    Data semnării ................
    Semnătura autorizată ..................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016