Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 6 aprilie 2020  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 6 aprilie 2020 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 296 din 8 aprilie 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 282 din 6 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare Programul, pentru una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:
    a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei şi trebuie să respecte una din următoarele condiţii:
    (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
    sau

    (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau

    (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
    sau


    b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MFP, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanţărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia din următoarele condiţii:
    (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
    sau

    (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau

    (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.


    (2) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţii prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. 1 lit. b) cu creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. 1 lit. a).
    (3) Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici sunt eligibili pentru acordarea facilitaţilor de credit garantate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi pot cumula aceste facilităţi cu creditele de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.
    (4) Pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii, a comisionului de administrare şi a comisionului de risc în procent de 100% din bugetul MFP - Acţiuni generale, de la titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
    (5) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (4) este implementată de către MFP, prin FNGCIMM, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat. MFP are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme este delegată FNGCIMM prin efectul legii.
    (6) Creditele prevăzute la alin. (1) se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale FNGCIMM, condiţiile de acordare a garanţiilor de stat şi cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.
    (7) Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare programul, se compune din:
    a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);
    b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MFP de către beneficiarul programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM ca procent aplicat la valoarea garanţiei prevăzută în contractul de garantare, pentru toată perioada de garantare şi se achită o singură dată la acordarea/majorarea/ prelungirea garanţiei, pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
    După încetarea schemei de ajutor de stat pentru noile credite contractate sau dacă se majorează creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către instituţia de credit şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    b1.1) Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
    (i) în cazul creditului de investiţii,
    Comision de risc = [valoarea garanţiei*procent comision*(nr. luni de valabilitate a garanţiei^(1))]/72
    ^1) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.


    (ii) în cazul creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru:
    Comision de risc = [valoarea garanţiei*procent comision*(nr. luni de valabilitate a garanţiei (^1))]/36
    c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la Fond a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte potrivit legii.

    (8) Formula de calcul al comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea:
    (i) pentru primul an de garantare, pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv:
    Comision de administrare = (valoarea garanţiei maxime*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv^1)/12;
    ^1 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.


    (ii) pentru următorii ani întregi de garantare:
    Comision de administrare = soldul garanţiei^2 la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual;
    ^2 Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.


    (iii) pentru ultima fracţiune de an de garantare:
    Comision de administrare = (soldul garanţiei^2 la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare rămase din an^1)/12
    ^1 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.
    ^2 Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.    (9) Finanţatorul va asuma şi va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata grantului - componenta de dobândă. Formatul documentelor justificative, modalitatea de asumare a acestora, precum şi canalul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate şi detaliate în Convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu finanţatorii, respectiv în Convenţia privind implementarea Programului.
    (10) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat“, conform angajamentului legal emis în baza unei Decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziei de plată este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    (11) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către MFP, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziei de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.
    (12) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MFP, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.
    (13) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (11) şi (12).
    (14) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la art. 1 alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.
    (15) Pentru creditele de investiţii, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare.
    (16) Instituţiile de credit sunt obligate să menţină condiţiile prevăzute la alin. (7) lit. a) şi alin. (14) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului.
    (17) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, FNGCIMM mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin MFP, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (18) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către instituţia de credit în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru formalităţile de modificare/ radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituţia de credit trebuie să obţină acordul expres al FNGCIMM.
    (19) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MFP, în conformitate cu prevederile art. 2.350 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (20) Între MFP şi FNGCIMM se încheie o Convenţie privind implementarea Programului, iar între FNGCIMM şi instituţiile de credit participante în program se încheie convenţii de garantare şi plată a granturilor prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat.

    ART. 2
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) convenţie privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între MFP şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor acordate în cadrul Programului. Modelul Convenţiei privind implementarea Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice;
    b) convenţie de garantare şi plată a granturilor - document semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al MFP, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor de stat;
    c) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    d) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz;
    e) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii FNGCIMM în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat FNGCIMM;
    f) microîntreprinderile şi întreprinderile mici - beneficiarii programului care se încadrează în prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) întreprinderile mijlocii - beneficiarii programului care se încadrează în prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între FNGCIMM în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


    ART. 3
    Data la care încetează răspunderea statului în baza garanţiei acordate prin intermediul FNGCIMM în numele şi în contul său este :
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care MFP plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    CAP. II
    Durata Programului şi alocarea plafoanelor de garantare
    ART. 4
    (1) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către MFP a plafonului de garanţii de stat.
    (2) Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 15.000.000.000 lei.

    ART. 5
    (1) După aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2020, în vederea acordării de garanţii, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare instituţiilor de credit, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MFP în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de instituţiile de credit depăşeşte valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MFP să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.
    (2) Pentru anii următori, după aprobarea plafonului anual, acesta se alocă de către FNGCIMM, la solicitarea instituţiilor de credit participante în Program, cu acordul prealabil al MFP, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare instituţie de credit în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare şi/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.
    (3) Plafoanele alocate instituţiilor de credit participante în program se utilizează pentru acordarea garanţiilor pentru toate categoriile de facilităţi de credit prevăzute la art. 1 alin. (1).
    (4) FNGCIMM este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între instituţiile de credit în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor, cu acordul prealabil al MFP.

    CAP. III
    Descrierea creditelor şi criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit
    ART. 6
    (1) Condiţiile de acordare a creditelor garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabilesc de instituţiile de credit în conformitate cu normele şi procedurile interne de creditare ale acestora, cu încadrarea în condiţiile programului.
    (2) Valoarea maximă a creditelor care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi (2).
    (3) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, instituţia de credit poate majora valoarea creditului garantat, până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2).
    (4) Solicitarea de majorare a garanţiei de stat pentru creditele în derulare se consideră o nouă acordare şi se analizează cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanţiilor în cadrul programului. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată.
    (5) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.
    (6) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni.
    (7) Prelungirea valabilităţii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul programului poate fi realizată pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Pe toata durata de valabilitate, inclusiv în perioada de prelungire a valabilităţii creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, instituţiile de credit pot renunţa la garanţia acordată în cadrul Programului şi pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi ieşirea din Program, în condiţiile încetării valabilităţii garanţiilor acordate în cadrul Programului şi a răspunderii asumate de FNGCIMM în numele şi în contul statului.
    (8) Instituţiile de credit au obligaţia de a verifica destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi de a urmări utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie.
    (9) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Creditele garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.
    (10) Creditele de investiţii/Creditele/Liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.

    ART. 7
    Criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit care acordă finanţări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:
    a) se încadrează în categoria instituţiilor de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora;
    b) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;
    c) acordă finanţări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;
    d) acordă finanţările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condiţiile Programului, precum şi a capacităţii de rambursare a potenţialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;
    e) prevăd în mod expres în contractele de finanţare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, costurile cu comisioanele aferente finanţărilor garantate, incluse în marjă;
    f) nu percep comision de rambursare anticipată şi nu includ în contractele de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
    g) acordă finanţările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiţii, inclusiv perioada de graţie, respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii creditelor/liniilor de credit pe o perioadă de maximum 36 de luni şi eşalonării la rambursare cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire în conformitate cu art. 6 alin. (7).


    CAP. IV
    Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului
    ART. 8
    (1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă la data acordării creditului îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
    (2) Beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sunt eligibili pentru acordarea facilităţilor de credit garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) .

    ART. 9
    (1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul trebuie să prezinte instituţiilor de credit garanţii colaterale, care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
    (2) Pentru creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru, instituţia de credit are obligaţia de a asigura cel puţin constituirea următoarelor tipuri de garanţii, proporţional cu procentul de garantare: ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile, ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare. În cazul în care beneficiarii dispun de garanţii colaterale definite potrivit art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau după caz, de garanţii colaterale sub forma ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare convenţionale, constituite de beneficiari şi/sau terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MFP, în condiţiile prevederilor art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit va admite în garanţie şi aceste garanţii colaterale.
    (3) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul creditelor de investiţii.
    (4) În solicitările de acordare a garanţiilor de stat transmise de instituţiile de credit către FNGCIMM în cadrul Programului sunt cuprinse şi informaţii privind structura celorlalte garanţii colaterale, valoarea admisă în garanţie a acestora şi gradul de acoperire a creditului cu garanţii.
    (5) În cazul în care beneficiarul creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit are obligaţia de a asigura achitarea acestora de către beneficiar din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat/ă în cadrul programului.

    ART. 10
    Nu pot fi garantate în cadrul programului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:
    a) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
    b) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);
    1200 - Fabricarea produselor din tutun;
    2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    2051 - Fabricarea explozivilor;
    4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
    4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

    c) activităţi de investigare şi protecţie:
    801 - Activităţi de protecţie şi gardă;
    802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
    803 - Activităţi de investigaţii.    ART. 11
    (1) Pentru asigurarea accesului la informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) solicitantul de finanţare garantată, beneficiar al granturilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro;
    b) data la care este activă aplicaţia privind înregistrarea online se comunică pe site-ul FNGCIMM cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;
    c) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi bugetului alocat programului;
    d) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format pdf., completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de minimis, în funcţie de tipul beneficiarului (întreprindere mijlocie, întreprindere mică, microîntreprindere), precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat;
    e) aplicaţia software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum şi un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;
    f) înregistrarea online se poate efectua o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi potenţial beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea înregistrării online efectuate.

    (2) FNGCIMM pune în format electronic (online) la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.
    (3) instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Implementarea Programului
    ART. 12
    (1) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între FNGCIMM şi instituţiile de credit participante în program. Modelul convenţiei de garantare şi plată a granturilor se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (2) Instituţia de credit transmite FNGCIMM, direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicaţiei web https://plafon.garantare.ro.
    (3) Solicitarea de garantare se transmite de către instituţia de credit împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii;
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi e), precum şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare;
    d) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) acordul beneficiarului de finanţare de consultare a bazei de date a MFP, prevăzut în anexa nr. 2;
    f) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente;
    g) dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarul Programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală, după perioada de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Pe perioada schemei de ajutor de stat, sumele reprezentând comisionul de risc se evidenţiază în situaţia centralizatoare prezentată de către FNGCIMM. Forma şi conţinutul acesteia urmează să fie detaliate în ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 27 alin. (2).

    (4) FNGCIMM analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor alin. (3) şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de FNGCIMM:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) raportul obţinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) rezultatul consultării bazei de date a MFP, utilizând documentul transmis de finanţator conform prevederilor alin. (3) lit. e). În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului.

    (5) Informaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) pot fi înlocuite de rapoarte obţinute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la situaţia existentă la data de 31.12.2019.
    (6) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la alin. (2)-(4) şi, după caz, alin. (5) potrivit reglementărilor proprii, a convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit, precum şi a gradului de acoperire cu garanţii cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza datelor completate de către instituţia de credit în solicitarea de garantare, FNGCIMM comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.

    ART. 13
    (1) FNGCIMM transmite instituţiei de credit contractul de garantare şi acordul de finanţare în vederea semnării, în cel puţin patru exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor.
    (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare. După semnare, instituţia de credit remite FNGCIMM, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare.
    (3) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18).
    (4) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, individualizarea şi descrierea ipotecilor legale, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenul de plată al comisionului de administrare şi modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din plata garanţiilor, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
    (5) Acordul de finanţare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare a acestuia, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de grant, raportarea ajutorului de stat sub formă de grant, modalitatea de revocare a acordului de finanţare, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.

    ART. 14
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate, la acordarea creditului, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de evaluare comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.
    (2) Dreptul la despăgubiri rezultate din poliţele de asigurare încheiate sunt cesionate/ipotecate în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MFP, proporţional cu procentul de garantare.
    (3) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz.
    (4) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% şi până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, cu acordul instituţiei de credit şi al statului, reprezentat de către MFP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţia creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei.
    (6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, după ce MFP a plătit instituţiei de credit suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MFP, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei.
    (7) Suma încasată de MFP, prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, înainte de depunerea de către instituţia de credit la FNGCIMM a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea instituţiilor de credit, MFP îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM şi se află în curs de soluţionare, acordul MFP privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în cadrul acestui alineat, acordul MFP se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.
    (9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituţia de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituţiei de credit, MFP îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM şi se află în curs de soluţionare, acordul MFP privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Instituţia de credit poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare, în conformitate cu prevederile art. 22. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MFP se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.
    (10) În situaţia valorificării bunului mobil admis în garanţia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terţul garant/ asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MFP, proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (6), sau după caz, către instituţiile de credit în condiţiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţei/creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei.
    (11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanţia creditului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (10), instituţia de credit are obligaţia înştiinţării FNGCIMM şi MFP cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MFP deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
    (12) Dacă MFP a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la FNGCIMM, acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de FNGCIMM şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MFP informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora.

    ART. 15
    (1) Garanţia emisă de FNGCIMM în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor mijlocii, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii;
    f) acoperă maximum 90% din valoarea creditelor/liniilor de credit, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit în cazul creditelor acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;
    g) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.
    h) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.

    ART. 16
    (1) În situaţia în care instituţia de credit solicită FNGCIMM prelungirea duratei garanţiei, cu menţinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare împreună cu următoarele documente, în copie:
    a) declaraţiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii, dacă este cazul;
    b) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data solicitării garanţiei de către instituţia de credit;
    c) un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanţării aferent cel puţin ultimelor 12 luni de valabilitate a finanţării prelungite, în cazul prelungirii creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.

    (2) În cazul prelungirii garanţiei pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu menţinerea sau diminuarea valorii garanţiei, se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM şi, după caz, respectarea intensităţii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (3) Solicitările de majorare a valorii garanţiei/prelungire cu majorare a valorii garanţiei/majorare a procentului de garantare, cu încadrarea în prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de noi garanţii şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (3), transmise FNGCIMM de către instituţia de credit.
    (4) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite FNGCIMM de către instituţia de credit, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţia de credit şi este transmisă la FNGCIMM cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.
    (5) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat, şi solicită eliberarea/ înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii şi după caz a gradului de acoperire cu garanţii aprobat la acordare, pentru creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al FNGCIMM şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (6) FNGCIMM analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii, convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit, prezentelor norme metodologice şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (7) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica FNGCIMM modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a majorării/diminuării finanţării, fără modificarea valorii garanţiei Fondului, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    şi/sau

    b) diminuarea valorii garanţiei, urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei;
    c) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului.

    (8) FNGCIMM confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea FNGCIMM. În toate cazurile, notificarea se transmite FNGCIMM de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor programului.
    (9) Solicitările de majorare a valorii finanţării şi/sau a duratei finanţării trebuie să se încadreze în valoarea maximă prevăzută de art. 1 alin. (1), respectiv în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Acordarea prelungirii cu menţinerea valorii garanţiei nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă prelungirea, iar prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător.
    (11) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiei, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat şi de acordare a granturilor, comisionul de administrare şi comisionul de risc aferente acestor operaţiuni sunt calculate şi plătite în conformitate cu prevederile convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate de FNGCIMM, în calitate de mandatar, cu instituţiile de credit.

    ART. 17
    (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire şi radiere atât a garanţiilor colaterale, cât şi a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, prevăzute la art. 1 alin. (17)-(19), constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (17)-(19). Mandatul special se acordă prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către FNGCIMM a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi contul statului.

    ART. 19
    (1) FNGCIMM, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către FNGCIMM după aprobarea garanţiei de stat.
    (2) Ipotecile legale prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi c), respectiv la art. 8 alin. (3) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se individualizează în contractul de garantare.
    (3) După semnarea contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile programului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne.

    ART. 20
    (1) Beneficiarul creditului efectuează trageri din linia de credit pentru finanţarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfăşurării activităţii fără să depăşească valoarea liniei de credit aprobate. Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. În cazul în care a fost aprobată prelungirea liniei de credit, cel puţin în ultimul an de valabilitate se aplică graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit şi cu diminuarea corespunzătoare a facilitaţii de credit.

    ART. 21
    FNGCIMM monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.

    ART. 22
    (1) Cererea de plată se depune de către instituţia de credit, ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    c) poliţa/poliţele de asigurare pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi la acordarea/majorarea creditului, dacă este cazul, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de MFP şi instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MFP şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic;
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în condiţiile prevăzute la art. 16, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.
    (3) În situaţia în care finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite Fondului după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat, iar suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral)*procent de garantare.
    (4) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (5) FNGCIMM poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată şi aceasta este obligată să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FNGCIMM. Documentele solicitate în completare se depun de către instituţia de credit la sediul FNGCIMM cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 23 alin. (1), se vor ataşa de FNGCIMM la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 23
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) FNGCIMM aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 22, a asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi a respectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (13) şi la art. 14 alin. (1) şi (2).
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 13 alin. (2), obligaţia FNGCIMM de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului prevăzut la alin. (7).
    (4) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 22 şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (13) şi la art. 14 alin. (1) şi (2).
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi MFP cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) FNGCIMM restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata garanţiei se face de către MFP într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către FNGCIMM în numele şi contul statului se plătesc instituţiei de credit de către MFP de la bugetul de stat, prin bugetul MFP - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

    ART. 24
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), FNGCIMM întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). FNGCIMM transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGCIMM şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele persoanei fizice;
    b) domiciliul persoanei fizice;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (5) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către FNGCIMM organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM din care rezultă efectuarea procedurii de afişare);
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (9) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituţiile de credit a garanţiilor de stat acordate de FNGCIMM se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (10) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (11) FNGCIMM revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (13) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi MFP în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MFP şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la FNGCIMM.
    (14) După emiterea Deciziei de respingere a cererii de plată şi transmiterii acesteia către MFP şi instituţia de credit sau după efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de către MFP în contul instituţiei de credit, numai beneficiarii Programului care au accesat un credit de investiţii, în cazurile în care nu fac obiectul unei proceduri de insolvenţă, pot solicita o singură dată instituţiei de credit repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor Programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia.
    (15) În cazul transmiterii Deciziei de respingere a cererii de plată către MFP şi instituţia de credit, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, instituţia de credit emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit.
    (16) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la instituţia de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM analizează solicitarea şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original.
    Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.

    (17) În cazul în care MFP a efectuat plata valorii de executare a garanţiei către instituţia de credit, iar FNGCIMM a transmis către ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit, şi de garantare, instituţia de credit solicită ANAF ca, în termen de 5 zile lucrătoare, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanţiei, precum şi eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente, dacă este cazul şi, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiţionată de prezentarea de către beneficiar instituţiei de credit a dovezii plăţii cheltuielilor de executare silită.
    (18) În termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea repunerii, instituţia de credit restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei, după caz, şi completează şi transmite către FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, însoţită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MFP, după caz.
    (19) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (18), MFP solicită organelor fiscale competente ale ANAF încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei repuse, anularea obligaţiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanţiei aferente Programului, după caz, scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi transmiterea către FNGCIMM, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei MFP, a confirmării acestei operaţiuni împreună cu exemplarul original al contractului de garantare către FNGCIMM.
    (20) Sumele restituite de instituţia de credit sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi vor fi achitate într-un cont comunicat de MFP. Instituţia de credit transmite către MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat de MFP. Pentru confirmarea încasării sumelor, MFP va transmite către organele fiscale solicitarea formulată potrivit prevederilor alin. (19) şi în atenţia FNGCIMM.
    (21) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a adresei de confirmare privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi a exemplarului original al contractului de garantare, respectiv de la instituţia de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM analizează documentele justificative şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.
    (22) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit şi de garantare, după aprobarea repunerii de către instituţia de credit şi FNGCIMM, beneficiarul Programului datorează obligaţii fiscale accesorii de la data plăţii iniţiale a valorii de executare a garanţiei de către MFP pentru suma rămasă neachitată din valoarea de executare a garanţiei.
    (23) În cazul în care beneficiarul Programului solicită instituţiei de credit repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca FNGCIMM să transmită ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, instituţia de credit analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit.
    (24) În termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, instituţia de credit restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită FNGCIMM repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare.
    (25) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii confirmării din partea MFP privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (24), respectiv de la instituţia de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM analizează documentele justificative şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.

    ART. 25
    Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 12 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit transmit MFP trimestrial situaţia sumelor încasate conform prevederilor art. 12 alin. (9) din această ordonanţă de urgenţă.

    ART. 26
    În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de MFP a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, MFP poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de FNGCIMM.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    (1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, instituţiile de credit participante în cadrul programului transmit FNGCIMM o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în marja maximă de 2,0%, respectiv de 2,5% peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M), în funcţie de condiţiile de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1).
    (2) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea de punere în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (11) şi (12), modelul convenţiei de garantare şi plată a granturilor prevăzute la art. 2 lit. b), al contractului de garantare, precum şi al înscrisului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    ART. 28
    Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    Nr. ......................
    Data....................
    DECIZIE DE PLATĂ
    a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
    pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
    Către Ministerul Finanţelor Publice
    În temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,
    vă solicităm plata ajutorului de stat, în sumă de ………………… lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei pentru luna ............, reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri ...... şi a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator:
    Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Valoare│ │ │
│Nr. │Instituţie│totală │Componenta│Componenta │
│crt.│de credit │grant, │de dobândă│comision de │
│ │ │din │ │administrare│
│ │ │care: │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│….. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│n │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┘


    Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi suma de ................ în contul nostru curent nr. ............., deschis la ............. .
    Director general,
    …......................

    ANEXA 2

    Model - Acord consultare bază de date MFP
    ACORD DE CONSULTARE
    a bazei de date a Ministerului Finanţelor Publice

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I │
││……...................... │
└┴─────────────────────────────────────┘


                                                                         (data emiterii)
    Prin prezenta, subsemnatul(a), ......................................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ............... la data de ............., cod numeric personal ......................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ................................ nr. ........, bl. ......., sc. ..., ap. ....., sectorul/judeţul ................, funcţia deţinută în cadrul întreprinderii ......................................., în calitate de reprezentant legal al S.C. .........................................., CUI ................. , declar pe propria răspundere că sunt de acord ca persoanele împuternicite de FNGCIMM - S.A.-IFN, CUI 14367083, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sector 1, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru întreprindere, cu condiţia respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele şi prenumele ..............................
    Funcţia ............................... Data semnării ........................
    Semnătura autorizată...........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016