Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 4 septembrie 2020  privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 4 septembrie 2020 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 821 din 8 septembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.164 din 4 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 821 din 8 septembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prevederi generale
    Comitetul Olimpic şi Sportiv Român beneficiază pentru desfăşurarea activităţii de sume de la bugetul de stat, sub forma transferurilor, sume pentru susţinerea activităţii conform statutului propriu şi legislaţiei incidente pentru salarizarea personalului şi pentru categoriile de cheltuieli eligibile din fonduri publice, în limitele şi condiţiile stabilite de lege, respectiv:
    - Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 2
    Fundamentarea bugetului sumelor primite de la bugetul de stat
    (1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, anual, va prezenta Ministerului Tineretului şi Sportului proiectul de buget pentru anul următor, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data solicitării.
    (2) În cazul în care legea bugetului de stat nu este adoptată cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, limitele lunare de cheltuieli nu vor putea depăşi, în anul următor, 1/12 din prevederile bugetului Comitetului Olimpic şi Sportiv Român ale anului precedent.
    (3) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va fi finanţat, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile cuprinse în bugetul anului anterior.

    ART. 3
    Acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat
    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român în limita sumei aprobate prin legea bugetului de stat.
    (2) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va solicita Ministerului Tineretului şi Sportului deschiderea creditelor bugetare, conform anexei nr. 1, însoţită de detalierea pe categorii de cheltuieli a necesarului acestor sume conform anexei nr. 2.
    (3) Solicitarea va fi însoţită de următoarele documente:
    - centralizator privind cheltuieli de personal, prevăzută în anexa nr. 3;
    – centralizatorul cheltuielilor privind justificarea sumelor pentru bunuri şi servicii, alte transferuri sau cheltuieli de capital, prevăzut în anexa nr. 4;
    – centralizator privind necesarul lunar pentru cheltuielile cu activitatea sportivă, prevăzut în anexa nr. 5.

    (4) Documentele prevăzute la alin. (3) cuprind în mod obligatoriu menţiunea: „Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise“ şi vor purta semnătura responsabililor din cadrul fiecărui departament, conform atribuţiilor specifice.
    (5) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român răspunde legal de modul de utilizare a sumelor încasate de la bugetul de stat.

    ART. 4
    Anexe
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA

    la normele metodologice
    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN Nr. de ieşire ...../data ...............
    Către
    Ministerul Tineretului şi Sportului
    SOLICITARE
    privind deschiderea şi plata creditelor bugetare de la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“,
    alineatul 55.01.02 „Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român“ pe luna ..........
    Vă solicităm să efectuaţi deschiderea de credite bugetare pentru luna ........................./.................. şi, respectiv, plata în sumă de .................. lei (fără zecimale), în contul ......................................., deschis la ..........................................., reprezentând:
    - cheltuieli de personal .............................................. lei;
    – cheltuieli cu bunuri şi servicii .................................. lei;
    – transferuri ............................................................... lei;
    – cheltuieli de capital ................................................. lei
    Total: ........................................................................... lei
    Disponibilul lunii precedente: ....................................... lei
    Necesar de deschis ..................................................... lei
    Anexăm documentele justificative, respectiv:

    – centralizator pentru cheltuieli de personal;
    – centralizatorul cheltuielilor privind justificarea sumelor pentru bunuri şi servicii, alte transferuri sau cheltuieli de capital;
    – centralizator privind necesarul lunar pentru cheltuieli cu activitatea sportivă.
    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Secretar general,
    .....................
    Director economic,
    .......................
    Avizat Control financiar preventiv propriu
    ..............................................................    ANEXA

    la normele metodologice
    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    NECESARUL
    sumelor reprezentând transferuri primite de la bugetul de stat pentru luna ...............

┌─────────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Realizări │ │ │
│ │ │ │în luna │Plăţi │ │
│Denumirea │ │Prevederi │precedentă│necesare│Solicitări│
│indicatorului│Codul │buget │(cumulat │pentru │pentru │
│ │ │perioadă*)│de la │luna │luna**) │
│ │ │ │începutul │ │ │
│ │ │ │anului) │ │ │
├─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│BUGETUL DE │50.00 │ │ │ │ │
│STAT │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│CULTURĂ, │ │ │ │ │ │
│RECREERE ŞI │50.01 │ │ │ │ │
│RELIGIE │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│SERVICII │ │ │ │ │ │
│RECREATIVE ŞI│67.01.05│ │ │ │ │
│SPORTIVE │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │ │ │
│PERSONAL │ │ │ │ │ │
│BUNURI ŞI │10 │ │ │ │ │
│SERVICII │20 │ │ │ │ │
│ALTE │55 │ │ │ │ │
│TRANSFERURI │70 │ │ │ │ │
│CHELTUIELI DE│ │ │ │ │ │
│CAPITAL │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘


    *) Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.
    **) Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.
    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Secretar general,
    .....................
    Director economic,
    ........................
    Avizat Control financiar preventiv propriu
    ..............................................................
    Prezenta anexă se completează cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

    ANEXA

    la normele metodologice
    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    CENTRALIZATOR
    privind cheltuieli personal pe luna ......... anul ..............

┌────┬────────────────────────┬───────┬─────────┬──┐
│ │ │Cuprins│Diminuare│ │
│Nr. │Explicaţii │în stat│încadrare│OP│
│crt.│ │plată │articole │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│1 │Nr. salariaţi buget │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│2 │Salarii brute de │ │ │ │
│ │încadrare │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│3 │Sporuri regl. din care: │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│3.1 │- indemnizaţii concediu │ │ │ │
│ │medical unitate │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│3.2 │- indemnizaţii concediu │ │ │ │
│ │medical din FNUAS │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│4 │Indemnizaţii C.O. │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│5 │Alte drepturi │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│5.1 │- sporuri, ore │ │ │ │
│ │suplimentare │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│5.2 │- tichete de masă │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │TOTAL - VENIT BRUT │ │ │ │
│6 ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │TOTAL - SALARII BRUTE │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7 │Total reţineri, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.1 │- avans │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.2 │- impozitul pe salarii │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.3 │- scutire impozit pe │ │ │ │
│ │salarii │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.4 │- cota de 25% CAS │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.5 │- cota de 10% sănătate │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.6 │- alte reţineri* │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│8 │REST DE PLATĂ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│9 │Contribuţia asiguratorie│ │ │ │
│ │pentru muncă │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│10 │Fd. handicapaţi (în cont│ │ │ │
│ │impozit) │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │din care virament la │ │ │ │
│ │bugetul de stat, astfel:│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │IMP + SAN + CAS + FD. │ │ │ │
│11 │HAND. în cont │ │ │ │
│ │RO14TREZ7015503XXXXXXXXX│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│12 │CAM în cont │ │ │ │
│ │RO54TREZ70120A470300XXXX│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│13 │TOTAL VIRAMENTE BUGET │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴───────┴─────────┴──┘


    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Secretar general,
    ........................
    Director resurse umane,
    .............................
    Avizat Control financiar preventiv propriu
    ..............................................................
    Întocmit
    ..................

    ANEXA

    la normele metodologice
    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    CENTRALIZATORUL
    cheltuielilor privind justificarea sumelor pentru bunuri şi servicii,
    alte transferuri sau cheltuieli de capital pe luna ......... anul ..........

┌────┬─────────────┬──────────┬────────┬────┐
│Nr. │Tipul plăţii/│Documentul│ │ │
│crt.│Natura │- Factura,│Furnizor│Suma│
│ │cheltuielilor│nr. data │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────┤
│4. │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────┤
│5. │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ │Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│... │neprevăzute │ │ │ │
│ │în procent de│ │ │ │
│ │20% │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴────────┴────┘


    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Secretar general,
    ........................
    Director economic,
    .................
    Avizat Control financiar preventiv propriu
    ..............................................................
    Întocmit
    ......................

    ANEXA

    la normele metodologice
    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    CENTRALIZATOR
    privind necesarul lunar pentru cheltuieli cu activitatea sportivă pe luna ........ anul ........

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────┬────────┐
│ │Beneficiar│Lotul/ │Natura │ │ │Necesar │
│Nr. │/ │Loturile │cheltuielii│Număr │Cost │pentru │
│crt.│Structură │beneficiare│/ Obiectul │persoane│mediu│luna │
│ │sportivă │ale │finanţării │ │ │........│
│ │ │finanţării │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────┼────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────┼────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────┼────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────┴────────┘


    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Secretar general,
    .......................
    Director economic,
    .........................
    Avizat Control financiar preventiv propriu
    ..............................................................
    Întocmit
    ......................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016