Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 2 martie 2021  de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 2 martie 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 240 din 9 martie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 37 din 2 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 240 din 9 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme se aplică tuturor entităţilor raportoare supravegheate şi controlate de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

    ART. 2
    În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) entităţi reglementate reprezintă entităţile raportoare supravegheate şi controlate de către Oficiu conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d), respectiv cele prevăzute la art. 5 din Lege care nu sunt supuse supravegherii Băncii Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere Financiară conform prevederilor art. 27 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) din Lege, indiferent de forma şi modul de organizare a acestora;
    b) opere de artă, în sensul art. 312 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) operaţiuni care au o legătură între ele, în sensul art. 2 lit. w) din Lege;
    d) conducere de rang superior, în sensul art. 2 lit. o) din Lege.


    CAP. II
    Entităţile reglementate
    ART. 3
    Entităţile reglementate sunt:
    a) instituţiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică; instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României, respectiv casele de amanet, casele de ajutor reciproc şi entităţile fără scop patrimonial; furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi înscrişi în Registrul instituţiilor de plată şi al furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi al Băncii Naţionale a României; casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor; furnizorii de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Lege;
    b) furnizorii de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Lege;
    c) auditorii financiari înregistraţi la Camera Auditorilor Financiari din România, experţii contabili şi contabilii autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, evaluatorii autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, consultanţii fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali, entităţi care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistenţă sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege. Sunt incluse şi entităţile care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022;
    d) notarii publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, avocaţii înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România, executorii judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România, practicienii în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă, inclusiv alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcţionarea sau administrarea de fiducii, societăţi, fundaţii sau structuri - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege;
    e) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. l) din Lege, inclusiv entităţi ce desfăşoară efectiv activităţile menţionate în definiţia din Lege conform codurilor CAEN 6420, CAEN 6910 şi CAEN 6820 - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;
    f) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare autorizaţi/înregistraţi de Ministerul Finanţelor - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^1) din Lege;
    g) furnizorii de portofele digitale, autorizaţi/înregistraţi de Ministerul Finanţelor - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege;
    h) agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult, inclusiv entităţile care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege conform codurilor CAEN 6831 şi CAEN 4110 - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;
    i) alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;
    j) persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege. Sunt incluse şi entităţile care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 şi CAEN 9003;
    k) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege. Sunt incluse şi entităţile care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege în zone libere, conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 şi CAEN 9003.


    ART. 4
    (1) Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Lege, Oficiul este autoritatea de supraveghere şi control pentru entităţile prevăzute la art. 3 din prezentele norme.
    (2) Organismele de autoreglementare definite conform prevederilor art. 2 lit. n) din Lege îndeplinesc activităţi de supraveghere a profesiilor pe care le reprezintă, conform prevederilor Legii, cel puţin prin:
    a) organizarea desfăşurării activităţilor profesionale specifice, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) şi (3) din Lege;
    b) dezvoltarea de cerinţe şi mecanisme aplicabile referitoare la informarea entităţilor reglementate pe care le reprezintă şi coordonează, cu privire la vulnerabilităţile sistemelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din alte ţări, conform prevederilor art. 17 alin. (5) din Lege;
    c) cooperarea cu Oficiul cu privire la modul de implementare a obligaţiilor ce le revin membrilor organismelor de autoreglementare în baza Legii şi a legislaţiei secundare în domeniu, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. i) din Lege;
    d) emiterea de reglementări sectoriale ale activităţii specifice desfăşurate de membrii organismelor de autoreglementare în vederea aplicării dispoziţiilor Legii, conform prevederilor art. 59 alin. (1) şi (2) din Lege;
    e) informarea, de îndată, a Oficiului conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege, după caz.

    (3) Organismele de autoreglementare transmit Oficiului datele lor de contact, precum şi orice modificări privind aceste informaţii, pentru a fi comunicate Comisiei Europene, conform prevederilor art. 26 alin. (1^1) din Lege.

    CAP. III
    Obligaţiile entităţilor reglementate
    SECŢIUNEA 1
    Persoana desemnată/Ofiţer de conformitate - în aplicarea prevederilor art. 23 din Lege
    ART. 5
    (1) În aplicarea art. 23 alin. (1) din Lege, entităţile reglementate au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilităţi în aplicarea Legii, cu detalierea concretă a atribuţiilor şi responsabilităţilor încredinţate în acest scop, cu aprobarea conducerii. Documentele întocmite în acest sens se înregistrează în evidenţele proprii şi se păstrează la sediul entităţii.
    (2) În aplicarea art. 23 alin. (2) din Lege, instituţiile financiare supravegheate şi controlate de Oficiu au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate dintre membrii conducerii de rang superior a entităţilor, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea Legii. Documentele întocmite în acest sens cuprind modalităţile concrete de îndeplinire de către ofiţerul de conformitate a atribuţiilor încredinţate, se aprobă de conducerea entităţii, se înregistrează în evidenţele proprii şi se păstrează la sediul entităţii.
    (3) În aplicarea art. 23 alin. (2) teza a doua din Lege, în cazul reţelelor cooperatiste, ofiţerul de conformitate poate fi desemnat la nivelul casei centrale pentru coordonarea implementării politicilor şi procedurilor la nivelul întregii reţele.
    (4) Persoanele menţionate la alin. (1)-(3) se desemnează de către reprezentanţii legali ai entităţii reglementate, în următoarele situaţii:
    a) la data înfiinţării entităţii reglementate sau, după caz, la data la care aceasta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute de art. 5 alin (1) din Lege;
    b) în urma unei testări care să confirme că sunt potrivite şi competente pentru a îndeplini atribuţiile respective, testare ce va fi reluată ori de câte ori se modifică Legea sau legislaţia secundară din domeniul de referinţă;
    c) o nouă desemnare se realizează ori de câte ori situaţiile faptice obiective o impun.

    (5) Entităţile reglementate vor preciza în mod distinct şi explicit, pentru persoanele desemnate prevăzute la alin. (1)-(3), responsabilităţile încredinţate pentru aplicarea dispoziţiilor Legii, precum şi modalitatea concretă prin care se asigură accesul acestora, direct şi în timp util, la datele şi informaţiile relevante deţinute de entităţile reglementate.
    (6) În procesul de selecţie a persoanelor desemnate conform prevederilor alin. (1)-(3), entităţile reglementate au în vedere persoane potrivite şi competente, luând în considerare, cel puţin, următoarele condiţii:
    a) să deţină cunoştinţele necesare în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    b) reputaţia profesională şi integritatea morală, care pot avea la bază inclusiv cazierul judiciar şi referinţe ale angajatorilor anteriori.

    (7) Entităţile reglementate au obligaţia de a înregistra şi păstra în evidenţele proprii toate documentele în format letric sau electronic cu semnăturile olografe sau electronice ale reprezentanţilor acestora, înregistrate în cadrul entităţii, prin care sunt selectate, testate şi desemnate persoanele prevăzute la alin. (1)-(3). Documentele întocmite în acest sens le pun la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control, la cererea acestora.

    ART. 6
    (1) În aplicarea art. 23 alin. (5) şi (6) şi art. 37 alin. (2) şi (3) din Lege, entităţile raportoare au obligaţia de a crea mecanisme de protejare a persoanelor desemnate prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) din prezentele norme, precum şi proceduri corespunzătoare privind raportarea încălcărilor de orice natură ale reglementărilor legale în domeniu de către angajaţi şi persoanele aflate într-o poziţie similară, printr-un canal specific, independent şi anonim.
    (2) Mecanismele prevăzute la alin. (1) includ, după caz, cel puţin:
    a) o protecţie corespunzătoare a angajaţilor sau a persoanelor aflate într-o poziţie similară în cadrul entităţilor reglementate, care raportează încălcări de orice natură ale Legii, comise în cadrul acestora;
    b) protecţia adecvată a persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3);
    c) protecţia datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a Legii, precum şi ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;
    d) norme clare care să asigure faptul că este garantată confidenţialitatea în toate cazurile în ceea ce priveşte identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale Legii, comise în cadrul entităţii reglementate, cu excepţia cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.

    (3) Entităţile reglementate au obligaţia să asigure protecţia din punct de vedere juridic a angajaţilor şi a reprezentanţilor lor care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, faţă de expunerea la ameninţări, la represalii sau la acţiuni ostile, în special la acţiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă, inclusiv să asigure confidenţialitatea cu privire la identitatea acestora.
    (4) Entităţile reglementate au obligaţia, în cadrul mecanismelor şi procedurilor prevăzute la alin. (1), de a asigura dreptul persoanelor desemnate prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) de a semnala, în nume propriu, autorităţilor statului încălcări de orice natură ale Legii în cadrul entităţii reglementate, caz în care identitatea acestor persoane va fi protejată corespunzător.
    (5) Aplicarea prevederilor art. 6, 7, art. 23 alin. (5) şi alin. (6) lit. d) din Lege de către entităţile reglementate, directori sau angajaţi ai acestora, nu constituie încălcarea unei restricţii de divulgare impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege ori act administrativ şi nu atrage niciun fel de răspundere pentru entitatea raportoare sau angajaţii acesteia, chiar şi în împrejurarea în care aceştia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate infracţională ori de încălcare de orice natură a Legii şi indiferent dacă respectiva activitate a avut loc sau nu.

    ART. 7
    Persoanele fizice şi persoanele fizice autorizate care au calitatea de entitate reglementată nu au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane conform art. 23 alin. (4) din Lege.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Proceduri interne - în aplicarea prevederilor art. 24 alin. (1)-(3) din Lege
    ART. 8
    (1) În aplicarea art. 24 alin. (1) din Lege, în scopul atenuării şi gestionării cu eficacitate a riscurilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, entităţile reglementate emit documente aprobate la nivelul conducerii de rang superior, după cum urmează:
    a) norme interne ce conţin cel puţin: măsuri aplicabile în materie de raportare, inclusiv de semnalare în nume propriu, de către persoanele desemnate prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) din Lege către autorităţile statului a încălcărilor de orice natură a reglementărilor legale în domeniu din cadrul entităţii reglementate şi de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităţilor competente; măsuri de păstrare a evidenţelor şi a tuturor documentelor, conform cerinţelor din Lege;
    b) norme interne ce conţin măsuri aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei;
    c) proceduri de administrare a riscurilor care conţin cel puţin: măsuri de identificare, evaluare, gestionare şi diminuare a riscurilor, criteriile şi elementele în baza cărora s-au stabilit riscurile, inclusiv scenariile şi intervalele de timp relevante în funcţie de care se identifică tranzacţiile legate între ele, determinate proporţional cu riscurile asociate;
    d) proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare şi management de conformitate;
    e) proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind măsuri de protecţie a personalului propriu implicat în aplicarea acestor politici împotriva oricăror ameninţări ori acţiuni ostile sau discriminatorii;
    f) proceduri pentru angajaţi sau persoanele aflate într-o poziţie similară pentru raportarea încălcărilor la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent şi anonim, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    g) proceduri de instruire şi evaluare periodică a angajaţilor.

    (2) Politicile, normele, procedurile şi mecanismele prevăzute la alin. (1) se elaborează în funcţie de specificul şi dimensiunea activităţii economice desfăşurate de entitatea reglementată, precum şi de particularităţile relaţiilor de afaceri, clienţilor, produselor şi serviciilor.
    (3) Entităţile reglementate care fac parte dintr-un grup au obligaţia să pună în aplicare politici, proceduri şi instruiri la nivel de grup, inclusiv politici de protecţie a datelor şi politici şi proceduri privind schimbul de informaţii în cadrul grupului în scopul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, pe care le aplică şi la nivelul sucursalelor, agenţilor, distribuitorilor şi al filialelor deţinute în proporţie majoritară din statele membre şi din ţările terţe.
    (4) Entităţile reglementate au obligaţia de a înregistra şi păstra în evidenţele proprii, în format letric sau în format electronic, documentele prevăzute la alin. (1) şi art. 24 alin. (1)-(3) din Lege, pe care le pun la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control, la cererea acestora.
    (5) Entităţile reglementate au obligaţia de a aproba şi monitoriza modul de aplicare a politicilor, normelor, procedurilor şi mecanismelor prevăzute la alin. (1), la nivelul conducerii de rang superior, şi de a le revizui, ori de câte ori se impune.

    ART. 9
    În aplicarea art. 24 alin. (2) din Lege, entităţile reglementate au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării eficienţei şi modalităţilor concrete de aplicare a politicilor, normelor, procedurilor şi mecanismelor prevăzute la art. 8 alin. (1), atunci când, în ultimul exerciţiu financiar încheiat, depăşesc cel puţin două dintre următoarele criterii:
    a) total active: 16.000.000 lei;
    b) total cifră de afaceri netă: 32.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi: 50.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Instruirea angajaţilor - în aplicarea prevederilor art. 24 alin. (4)-(7) din Lege
    ART. 10
    (1) Politicile, normele, procedurile şi mecanismele prevăzute la art. 8 alin. (1) sunt aduse la cunoştinţa angajaţilor şi aplicate efectiv în activitatea desfăşurată de entitatea reglementată.
    (2) Entităţile reglementate asigură, cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori se impune, instruirea corespunzătoare a angajaţilor în baza politicilor, normelor, procedurilor şi mecanismelor interne emise în acest sens.
    (3) Instruirea angajaţilor se realizează în funcţie de rolul şi atribuţiile acestora în cadrul entităţii reglementate.
    (4) Procesul de verificare şi instruire corespunzătoare a angajaţilor se realizează cel puţin prin:
    a) impunerea de standarde adecvate la angajarea persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Lege;
    b) includerea, după caz, în fişele de post ale angajaţilor a atribuţiilor specifice şi concrete ce le revin în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Lege;
    c) participarea la programe de instruire având ca scop recunoaşterea de către angajaţi a operaţiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului;
    d) evaluarea periodică a cunoştinţelor angajaţilor privind legislaţia în vigoare în materia prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a modului de aplicare concretă şi corespunzătoare, în cadrul intern, a obligaţiilor ce le revin conform atribuţiilor primite în baza dispoziţiilor Legii.

    (5) Entităţile reglementate au obligaţia de a înregistra şi păstra în evidenţele proprii toate documentele în format letric sau electronic, prin care sunt îndeplinite prevederile alin. (1)-(3), precum şi prevederile art. 24 alin. (4)-(7) din Lege, pe care le pun la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control, la cererea acestora.

    ART. 11
    (1) Entităţile reglementate, în funcţie de riscurile la care sunt expuse, dimensiunea şi natura activităţii, au obligaţia de a asigura participarea personalului cu responsabilităţi în aplicarea Legii la programe speciale de formare profesională permanentă, având ca scop recunoaşterea de către angajaţi a operaţiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului, ori de câte ori este nevoie.
    (2) Instituţiile financiare supravegheate şi controlate de Oficiu au obligaţia de a stabili standarde adecvate în procesul de recrutare a personalului cu responsabilităţi în aplicarea Legii, cel puţin conform celor prevăzute la art. 5 alin. (6), şi de a asigura participarea acestuia la programe de instruire ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 1 an.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Evaluarea riscurilor - în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (6) şi (7), art. 14, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (14) şi art. 25 din Lege
    ART. 12
    (1) Evaluarea riscurilor reprezintă procesul global prin care entităţile reglementate identifică factorii de risc specifici, individualizează situaţiile concrete de risc aferente fiecărui factor şi cuantifică gradul de risc aferent fiecărui client.
    (2) Evaluarea riscurilor are rolul de a preveni folosirea entităţilor reglementate de către clienţi în activităţi de spălare a banilor/finanţare a terorismului sau în activităţi care contravin regimului sancţiunilor internaţionale şi stă la baza elaborării şi aplicării procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c).
    (3) Scopul evaluării riscurilor este de a permite entităţii reglementate să determine, într-o manieră motivată, setul de măsuri obligatorii de cunoaştere a clientelei, prevăzute de Lege, care se aplică atât în perioada procedurii de identificare a unui client sau a unui beneficiar real, cât şi în perioada relaţiei de afaceri, atât pentru clienţii noi, cât şi pentru cei existenţi.
    (4) Entităţile reglementate au obligaţia să aplice măsurile standard de cunoaştere a clientelei tuturor clienţilor, iar prin excepţie, proporţional cu gradul de risc asociat fiecărui client, aplică măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei pentru clienţii evaluaţi la un grad de risc redus, conform prevederilor art. 16 din Lege, sau măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei pentru clienţii evaluaţi la un grad de risc ridicat, conform prevederilor art. 17 şi 17^1 din Lege.
    (5) Responsabilitatea configurării, documentării şi actualizării periodice a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului revine persoanei din conducerea de rang superior din cadrul entităţii reglementate, cu atribuţii de control intern, de comunicare şi management de conformitate.

    ART. 13
    Implementarea sistemului de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului se realizează prin procedurile interne de administrare a acestora, ce conţin cel puţin următoarele:
    a) alocarea de responsabilităţi personalului în cadrul implementării procesului de evaluare pe bază de risc;
    b) precizarea surselor de informaţii utilizate în realizarea evaluării;
    c) identificarea şi evaluarea factorilor de risc relevanţi asociaţi clienţilor, produselor şi serviciilor oferite, precum şi canalelor de distribuţie, ţărilor şi zonelor geografice, la nivelul tranzacţiilor, precum şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate;
    d) modul de determinare a valorii/relevanţei/ponderii asociate fiecărui factor de risc identificat în funcţie de importanţa acestora în stabilirea gradului de risc asociat clientului, dacă entitatea reglementată decide să valorizeze diferit factorii de risc identificaţi;
    e) modul de determinare a gradului de risc asociat clienţilor şi tranzacţiilor derulate de aceştia, produselor şi serviciilor, canalelor de distribuţie a produselor şi, după caz, activităţilor externalizate şi activităţilor derulate prin sucursalele şi filialele situate în alte state, prin însumarea valorilor/relevanţei atribuite fiecărui factor de risc identificat;
    f) revizuirea riscurilor prin stabilirea şi reevaluarea periodică, în situaţiile când intervin elemente de natură să modifice gradul de risc, a claselor de risc aferente clienţilor, produselor şi serviciilor oferite, precum şi a canalelor de distribuţie, a ţărilor şi zonelor geografice, la nivelul tranzacţiilor, în funcţie de gradul de risc asociat, precum şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate;
    g) monitorizarea continuă a evoluţiei factorilor de risc de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului pentru a identifica necesitatea actualizării evaluării de risc;
    h) gestionarea riscurilor asociate clienţilor prin identificarea şi aplicarea de măsuri pentru diminuarea sau îndepărtarea acestora.


    ART. 14
    (1) În cadrul procesului de analiză a riscurilor, entităţile reglementate iau în considerare cel puţin factorii de risc relevanţi prevăzuţi la art. 11 alin. (6), art. 16 alin. (2) şi art. 17 alin. (14) din Lege.
    (2) Factorii de risc obiectivi şi adecvaţi identificaţi de entităţile reglementate în funcţie de activitatea efectiv desfăşurată vor fi evaluaţi pentru fiecare client în parte cu scopul încadrării acestuia într-o categorie de risc, care poate fi, spre exemplificare, „redus“, „standard“, „sporit“ şi care se va consemna în evidenţele de acceptare a clientului entităţii reglementate sau în alte evidenţe stabilite prin procedura internă.
    (3) La cererea autorităţilor cu atribuţii de control, entităţile reglementate au obligaţia să demonstreze, pe baza evaluării prevăzute la alin. (2), că măsurile de cunoaştere a clientelei au fost aplicate proporţional cu categoria de risc la care a fost încadrat fiecare client în parte.
    (4) Entităţile reglementate au obligaţia de a înregistra şi păstra în evidenţele proprii, în format letric sau în format electronic, toate documentele prin care sunt îndeplinite prevederile alin. (1)-(3) şi ale art. 12-13 din prezentele norme şi ale art. 11 alin. (6), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (14) şi art. 25 din Lege, pe care le pun la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii de control, la cererea acestora.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Măsuri de cunoaştere a clientelei - în aplicarea prevederilor art. 10-20 din Lege
    ART. 15
    (1) Entităţile reglementate aplică măsurile simplificate, standard şi suplimentare de cunoaştere a clientelei într-un mod adecvat riscului aferent, în baza sistemului propriu de evaluare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, conform normelor interne de cunoaştere a clientelei.
    (2) Entităţile reglementate verifică identitatea clientului şi a beneficiarului real înainte de stabilirea unei relaţii de afaceri sau de desfăşurarea tranzacţiei ocazionale.

    ART. 16
    (1) Măsurile standard de cunoaştere a clientelei, pe care entităţile reglementate au obligaţia să le aplice, constau cel puţin în măsurile prevăzute de art. 11 alin. (1) din Lege.
    (2) Măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei se aplică în condiţiile stabilite de art. 16 din Lege şi constituie o adaptare a măsurilor standard de cunoaştere a clientelei la riscul redus asociat clientului, fără ca enumerarea să fie limitativă, prin:
    a) limitarea tipului sau timpului alocat măsurilor de cunoaştere a clientelei;
    b) obţinerea unui volum mai redus de informaţii referitoare la identificarea clientului şi a beneficiarului real;
    c) simplificarea verificărilor efectuate cu privire la identitatea clienţilor şi a beneficiarului real;
    d) reducerea frecvenţei actualizărilor informaţiilor privind identificarea clienţilor pe parcursul relaţiei de afaceri;
    e) diminuarea intensităţii extinderii şi gradului de monitorizare şi verificare a tranzacţiilor.

    (3) Atunci când decide aplicarea măsurilor simplificate de cunoaştere a clientelei, entitatea reglementată se asigură că:
    a) informaţiile pe care le obţine demonstrează că evaluarea este justificată şi respectă prevederile art. 16 din Lege, transpuse în procedurile interne;
    b) a obţinut suficiente informaţii pentru a putea identifica tranzacţiile neobişnuite sau suspecte.

    (4) Măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei se aplică, în condiţiile stabilite de art. 17 din Lege, clienţilor încadraţi în categoria de risc sporit şi constituie o adaptare a măsurilor standard de cunoaştere a clientelei la riscul sporit asociat clientului, cu titlu exemplificativ, prin:
    a) obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la împuternicit, beneficiarul real, sediul, ocupaţia, sursa de venit, volumul activelor etc. şi alte informaţii disponibile din baze de date publice;
    b) efectuarea de verificări suplimentare, cum ar fi căutări pe internet folosind surse independente şi deschise;
    c) obţinerea de informaţii suplimentare şi, după caz, obţinerea unor documente justificative cu privire la natura relaţiei de afaceri şi a sursei fondurilor/activelor clientului;
    d) obţinerea de informaţii despre motivele care stau la baza efectuării tranzacţiilor;
    e) diminuarea pragului de 25% prevăzut la definiţia beneficiarului real de la art. 4 alin. (2) lit. a) şi d) din Lege;
    f) efectuarea de monitorizări suplimentare ale relaţiei de afaceri, prin creşterea numărului şi duratei verificărilor efectuate şi selectarea modelelor de tranzacţii care necesită verificări suplimentare;
    g) creşterea gradului de conştientizare, în cazul tranzacţiilor şi clienţilor cu risc ridicat, în toate departamentele care au o relaţie de afaceri cu clientul, inclusiv posibilitatea de informare suplimentară a personalului care răspunde de respectivul client.

    (5) În cazul relaţiilor de afaceri sau tranzacţiilor care implică ţări terţe cu grad înalt de risc identificate potrivit art. 17 alin. (1) lit. d) din Lege, entităţile reglementate aplică măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei conform prevederilor art. 17^1 din Lege.

    ART. 17
    Entităţile reglementate adoptă măsurile aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei, inclusiv a beneficiarului real, detaliate în normele interne prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), care conţin cel puţin următoarele elemente:
    a) identificarea criteriilor de acceptare a clienţilor şi nivelul ierarhic de aprobare a acestora;
    b) tipurile de produse şi servicii care pot fi furnizate fiecărei categorii de clientelă;
    c) încadrarea clienţilor în categoria de risc adecvată şi modalitatea de trecere a acestora dintr-o categorie în alta;
    d) frecvenţa actualizării, pe bază de risc, a informaţiilor şi a documentaţiei despre clienţi;
    e) conţinutul măsurilor de cunoaştere a clientelei pentru fiecare categorie de risc identificată conform art. 14 alin. (2), cu indicarea explicită a documentelor şi informaţiilor utilizate;
    f) monitorizarea permanentă a operaţiunilor derulate de clienţi, indiferent de categoria de risc în care acestea sunt încadrate, în scopul detectării tranzacţiilor neobişnuite şi/sau suspecte;
    g) gestionarea situaţiilor de încetare a relaţiilor de afaceri şi a celor în care apar dificultăţi în procesul de cunoaştere a clientelei;
    h) identificarea tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse public sau cu clienţi ai căror beneficiari reali sunt persoane expuse public sau deţin calitatea de membru al familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, inclusiv pentru o perioadă de cel puţin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcţie publică importantă;
    i) modul de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv prin verificări realizate pe site-ul Oficiului, www.onpcsb.ro, secţiunea „sancţiuni internaţionale“, precum şi modul în care se va demonstra la cererea autorităţilor/instituţiilor abilitate îndeplinirea concretă a obligaţiei.


    ART. 18
    (1) Pentru aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei, entităţile reglementate reţin de la fiecare client, inclusiv pentru beneficiarul real, datele prevăzute de următoarele documente:
    a) pentru persoanele fizice se vor reţine datele de identificare prevăzute în cărţile/buletinele de identitate, paşapoarte sau permise de şedere;
    b) pentru persoanele juridice se vor reţine datele de identificare cuprinse în:
    1. actele de constituire a entităţilor reglementate, certificatele de înregistrare sau extrase ale acestora;
    2. documente din care să rezulte identificarea beneficiarului real, respectiv persoana fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate;

    c) în cazul în care un client persoană juridică este reprezentat de un împuternicit se vor reţine datele de identificare menţionate mai sus, inclusiv împuternicirea/ documentul acestuia emisă/emis de reprezentantul legal al entităţii reglementate în numele căreia acţionează;
    d) în cazul în care un client este parte a unui contract fiduciar sau altor construcţii juridice similare se vor reţine de la acesta copii ale declaraţiilor de înregistrare a contractelor de fiducie depuse la organele fiscale unde este înregistrat.

    (2) În situaţia în care identificarea se realizează pe cale electronică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 11 alin. (1) lit. a) din Lege, se păstrează informaţiile şi documentele care atestă aplicarea adecvată a măsurilor de cunoaştere a clientelei.
    (3) Entităţile reglementate pot utiliza informaţii obţinute de la terţe părţi, în scopul aplicării măsurilor standard de cunoaştere a clientelei, conform prevederilor art. 18 din Lege.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Tipuri de raportări - în aplicarea prevederilor art. 6 şi 7 din Lege
    ART. 19
    (1) Entităţile reglementate au obligaţia să transmită de îndată Oficiului un raport de tranzacţii suspecte, conform prevederilor art. 6 din Lege, atunci când, după aplicarea tuturor măsurilor de cunoaştere a clientelei şi de evaluare a riscurilor, au identificat suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.
    (2) În desfăşurarea activităţii lor, entităţile reglementate vor lua toate măsurile legale de identificare a tranzacţiilor suspecte, indiferent de riscul aferent clientelei, de pragul tranzacţiilor sau de modalitatea de realizare a acestora.
    (3) Identificarea tranzacţiilor suspecte are în vedere inclusiv stabilirea unor parametri şi a unor tipare ce delimitează tranzacţiile obişnuite derulate, cum ar fi: limite valorice pe tipuri de client, produs sau tranzacţie, categorii de tranzacţii derulate în relaţie cu diferitele tipuri de clienţi şi/sau domenii de activitate.
    (4) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege au obligaţia de a transmite un raport de tranzacţii suspecte în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din Lege.

    ART. 20
    (1) Entităţile reglementate au obligaţia să transmită Oficiului un raport privind tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiilor.
    (2) În cazul în care entităţile reglementate efectuează tranzacţii cu sume în numerar a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici, conform prevederilor Legii, acestea transmit Oficiului un raport, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 2 lit. w) din Lege, inclusiv a termenelor specificate în normele interne prevăzute la art. 24 alin. (1) din Lege, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea ultimei operaţiuni prin care se atinge sau se depăşeşte limita minimă de raportare.
    (3) Entităţile reglementate transmit Oficiului un raport privind operaţiunile cu numerar menţionate la alin. (1) şi (2), indiferent de justificările economice sau de documentele/evidenţele în baza cărora a fost realizată/înregistrată tranzacţia.

    ART. 21
    (1) Rapoartele prevăzute la art. 19 şi 20 se transmit Oficiului cu respectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (12) din Lege.
    (2) În aplicarea prevederilor Legii, sumele în lei la care se face referire atât în prevederile legale, cât şi în activitatea desfăşurată de către entitatea reglementată se calculează la cursul oficial al Băncii Naţionale a României al valutei aferente din ziua în care s-a realizat tranzacţia.
    (3) În cazul entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege, raportările se fac către Oficiu şi se notifică structurile de conducere ale profesiilor liberale asupra transmiterii rapoartelor de tranzacţii suspecte.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Păstrarea documentelor - în aplicarea prevederilor art. 21 şi 22 din Lege
    ART. 22
    (1) Entităţile reglementate stabilesc prin normele interne măsuri de păstrare a evidenţelor şi a tuturor documentelor, precum şi modul de acces la acestea.
    (2) Documentele şi informaţiile obţinute de la clienţii entităţilor reglementate sunt păstrate în format letric sau electronic, în scopul prevenirii, depistării şi investigării cazurilor de spălare de bani sau de finanţare a terorismului, pe toată perioada desfăşurării relaţiei de afaceri şi ulterior pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea acestei relaţii sau de la data tranzacţiei ocazionale, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 21 din Lege.
    (3) La solicitarea scrisă a autorităţilor competente în domeniul prevenirii, depistării şi investigaţiilor în cazurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, entităţile reglementate au obligaţia să extindă perioada de păstrare a documentelor, fără ca această prelungire să depăşească 5 ani.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Solicitările de informaţii, interzicerea divulgării şi alte obligaţii - în aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) şi (5), art. 33, art. 38 alin. (1) şi (2) din Lege
    ART. 23
    (1) Entităţile reglementate sunt obligate să comunice direct Oficiului datele şi informaţiile solicitate necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului, în conformitate cu prevederile art. 33 din Lege.
    (2) Entităţile reglementate au obligaţia de a pune la dispoziţia personalului cu atribuţii de control al Oficiului, în vederea realizării atribuţiilor specifice, documentele, datele şi informaţiile solicitate de către acesta, în format letric sau electronic adecvat, inclusiv în fotocopie.
    (3) Entităţile reglementate, prin organul de conducere, sunt obligate să se asigure că rezultatele controalelor realizate de Oficiu, inclusiv, după caz, deficienţele identificate şi recomandările pentru remedierea acestora, sunt analizate şi implementate corespunzător, cu respectarea termenelor indicate în actul de control sau a altor documente emise în acest sens. După implementarea măsurilor de remediere a deficienţelor, entităţile reglementate notifică de îndată Oficiul, cu menţionarea numărului şi datei actului de control prin care acestea au fost consemnate.
    (4) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariaţii entităţilor reglementate a informaţiilor confidenţiale primite în temeiul Legii, atât în timpul activităţii, cât şi după încetarea acesteia.
    (5) Entităţile reglementate, organele de conducere, de administrare şi de control ale entităţii reglementate, directorii şi angajaţii acestora au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi de a nu divulga clienţilor vizaţi sau terţilor faptul că informaţiile sunt în curs de transmitere, au fost sau vor fi transmise în conformitate cu art. 6 din Lege sau că este în curs sau ar putea fi efectuată o analiză privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Alte dispoziţii
    ART. 24
    (1) Entităţile reglementate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege au obligaţia de a aplica prevederile Legii numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni care au o legătură între ele şi indiferent de justificarea economică a acesteia/acestora.
    (2) Entităţile reglementate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) şi k) din Lege au obligaţia de a aplica prevederile Legii doar în cazul în care realizează tranzacţii sau serii de tranzacţii legate între ele, a căror valoare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult, indiferent de justificarea economică şi de forma/modalitatea prin care se realizează tranzacţia.

    CAP. IV
    Activitatea de supraveghere şi control realizată de către Oficiu
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 25
    Prezentul capitol stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţilor de supraveghere şi control al entităţilor reglementate, privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Activitatea de supraveghere
    ART. 26
    (1) Conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Lege, Oficiul supraveghează entităţile reglementate prevăzute la art. 3 din prezentele norme.
    (2) Activitatea de supraveghere se realizează la sediul Oficiului prin analizarea, procesarea şi evaluarea informaţiilor furnizate de bazele de date gestionate în cadrul Oficiului sau la care instituţia are acces, precum şi a altor informaţii solicitate de Oficiu conform legii, având ca scop identificarea gradului de risc la care este expusă fiecare entitate supravegheată de a fi folosită/implicată în activităţi ilicite de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.
    (3) Supravegherea, intensitatea şi frecvenţa acţiunilor de control realizate de către Oficiu în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sunt stabilite, în mod proporţional, pe baza identificării şi evaluării indicatorilor de risc stabiliţi conform procedurilor interne.
    (4) Activitatea de supraveghere se organizează şi se desfăşoară în baza programelor anuale, pe domenii de activitate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Activitatea de control
    ART. 27
    (1) Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de control la nivelul Oficiului se stabileşte prin proceduri interne.
    (2) Controalele se realizează de către personalul cu competenţe în acest sens din cadrul structurii de supraveghere şi control a Oficiului.

    ART. 28
    (1) În conformitate cu prevederile legale, Oficiul desfăşoară activităţi de control, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Oficiului, astfel:
    a) controale potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Lege, în vederea verificării modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, la toate entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităţilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Lege;
    b) controale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale cu privire la modul de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de către entităţile reglementate, la toate entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii autorităţilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Lege;
    c) controale potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) şi art. 62 alin. (3) din Lege la persoanele juridice cu privire la modul de respectare a prevederilor art. 56 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (1) din Lege şi potrivit prevederilor art. 34^5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la asociaţii şi fundaţii cu privire la modul de respectare a prevederilor art. 34^4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) controale potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Lege cu privire la tranzacţiile efectuate de persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea Băncii Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, atunci când din datele deţinute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

    (2) Controalele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se desfăşoară cu notificarea prealabilă a entităţii, conform unor proceduri interne.
    (3) Controalele prevăzute la alin. (1) lit. d) se desfăşoară inopinat, ori de câte ori sunt identificate situaţii care intră sub incidenţa art. 26 alin. (3) din Lege, conform unei proceduri interne.

    ART. 29
    (1) Notificarea prealabilă reprezintă procedura prin care personalul cu atribuţii de control al Oficiului comunică, în prealabil, entităţii reglementate începerea acţiunii de control.
    (2) Documentul prin care se realizează notificarea este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme.

    ART. 30
    (1) Notificarea semnată de preşedintele Oficiului va fi transmisă de către personalul cu atribuţii de control al Oficiului entităţii supuse controlului.
    (2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se poate face astfel:
    a) prin poştă sau curierat, cu confirmare de primire;
    b) prin telefax, poştă electronică ori prin alte mijloace electronice de comunicare la distanţă care asigură transmiterea textului notificării, precum şi confirmarea expedierii acesteia;
    c) în persoană, reprezentantului legal sau, în lipsa acestuia, oricărui angajat al entităţii respective, sub semnătura confirmării de primire.

    (3) Comunicarea notificării se consideră îndeplinită la data şi ora semnăturii de primire sau, după caz, la data şi ora înscrise pe copia imprimată a confirmării expedierii.
    (4) În ipoteza în care comunicarea nu se poate face prin niciuna dintre modalităţile prevăzute mai sus, personalul cu atribuţii de control al Oficiului va proceda la afişarea notificării prealabile la sediul principal al entităţii supuse controlului, întocmind în acest sens un proces-verbal de afişare, în care vor fi indicate data şi ora afişării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme.
    (5) Comunicarea notificării se realizează cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data începerii controlului.

    ART. 31
    (1) După primirea notificării, înainte de începerea controlului, entitatea reglementată poate solicita în scris Oficiului, letric sau electronic, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a controlului.
    (2) Motivele justificate sunt: lipsa reprezentantului legal/împuternicitului entităţii controlate, în cazuri temeinic justificate de sănătate sau situaţii deosebite familiale, deces, căsătorie etc.
    (3) Modul de soluţionare a solicitării este stabilit prin procedura internă a Oficiului, iar soluţia este comunicată entităţii reglementate, de îndată.
    (4) Dacă, din motive întemeiate, Oficiul nu poate iniţia controlul la data prevăzută în notificare, entitatea reglementată este înştiinţată, în scris, asupra noii date de începere a controlului.
    (5) Prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul suspendării controlului aflat în desfăşurare.

    ART. 32
    Orice modalităţi de împiedicare cu intenţie a realizării controlului constituie contravenţia de obstrucţionare a activităţii de control conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. e) din Lege şi, fără a fi limitative, pot consta în:
    a) îngrădirea sub orice formă a desfăşurării controlului la data, ora şi sediul menţionate în notificarea prealabilă;
    b) împiedicarea accesului personalului cu atribuţii de control al Oficiului în sediul entităţii;
    c) nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date şi informaţii eronate personalului cu atribuţii de control al Oficiului;
    d) absenţa unui reprezentant legal/împuternicit al entităţii la iniţierea/închiderea controlului.


    ART. 33
    (1) În desfăşurarea controalelor, personalul cu atribuţii de control al Oficiului are competenţă teritorială naţională şi este învestit cu exerciţiul autorităţii de stat.
    (2) Controlul se poate desfăşura la sediul entităţii controlate, la sediul Oficiului sau la un sediu ales de comun acord de către personalul cu atribuţii de control al Oficiului şi reprezentanţii entităţii controlate.

    ART. 34
    În cadrul activităţii de control, personalul împuternicit în acest sens, în exercitarea atribuţiilor specifice, realizează cel puţin următoarele:
    a) prezintă reprezentanţilor entităţilor controlate delegaţia şi legitimaţia de control în care sunt menţionate temeiul legal al efectuării controlului, perioada în care se desfăşoară controlul, datele de identificare ale entităţii controlate şi ale personalului cu atribuţii de control al Oficiului;
    b) solicită reprezentanţilor entităţilor controlate punerea la dispoziţie/transmiterea în format letric sau prin mijloace electronice de comunicare la distanţă a documentelor, datelor şi informaţiilor pentru realizarea atribuţiilor specifice şi poate reţine copii ale documentelor verificate;
    c) solicită, atunci când este cazul, reprezentanţilor legali şi/sau angajaţilor entităţii controlate note explicative pentru certificarea anumitor situaţii sau împrejurări întâlnite în cursul activităţii de control;
    d) încheie note de constatare şi, după caz, constată contravenţii şi aplică sancţiuni conform prevederilor legale, prin întocmirea de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.


    ART. 35
    (1) Modelul legitimaţiei de control a personalului cu atribuţii de control al Oficiului, precum şi descrierea acesteia sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Legitimaţia de control are regim special şi reprezintă împuternicirea titularului în faţa entităţilor pentru efectuarea controlului, numai însoţită de delegaţia de control semnată de preşedintele Oficiului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Instruirea entităţilor reglementate
    ART. 36
    Pentru îndeplinirea responsabilităţii instituţionale a Oficiului de prevenire a fenomenului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, în cadrul acţiunilor de control, personalul cu atribuţii de control al Oficiului emite recomandări şi realizează instruiri în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, având ca scop cunoaşterea şi înţelegerea modului de aplicare a prevederilor legale, precum şi creşterea gradului de conştientizare a entităţilor reglementate cu privire la importanţa respectării prevederilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

    ART. 37
    Dispoziţiile prezentelor norme reglementează modul de aplicare corespunzătoare a Legii de către entităţile reglementate, iar nerespectarea acestora se sancţionează conform Legii.

    ANEXA 1

    la norme
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTIFICARE
    Către
    ………………................................................................................
    Prin prezenta notificare vă informăm că, în data de ..........., la adresa/adresele ....................., în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ..............., va avea loc acţiunea de control privind modul de respectare a prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ...... .
    Precizăm că acţiunea de control va fi realizată în baza Delegaţiei nr. ………….. de către doamna/domnul ………………, legitimată/legitimat cu ……......……, având funcţia de …..............…………, şi de către doamna/domnul ……................……., legitimată/legitimat cu ………………, având funcţia de …………….. .
    În vederea asigurării bunei desfăşurări a controlului, vă rugăm ca la data sus-menţionată să transmiteţi următoarele documente la ……………/asiguraţi punerea la dispoziţia echipei de control a următoarelor documente:
    1. ………...................................................................….
    2. ………….............................................................……
    [...]

    Pentru confirmarea primirii notificării,
    date de contact ale echipei de control ..................
    Îngrădirea sub orice formă a desfăşurării controlului la data, ora şi sediul menţionate în notificarea prealabilă constituie contravenţie prevăzută la art. 43 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei.
    Cu stimă,
    Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
    .....................................................

    ANEXA 2

    la norme
    OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
    PROCES-VERBAL DE AFIŞARE
    Încheiat astăzi, ....... luna ..................... anul …......................,
    în localitatea ................................., judeţul/sectorul ..................
    Agenţii constatatori ....................................................., cu funcţia de ......................................., în temeiul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinelor preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. ........................................, am procedat astăzi ............... luna ..............… anul ……….., ora …….., la afişarea notificării nr. ............... din data de ........................ .
    Notificarea şi prezentul proces-verbal s-au afişat la sediul principal al entităţii .......................................................................... din str. ......................................... nr. ........ .
               Agenţi constatatori
    ......................................................
    ......................................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016